woensdag 22 oktober 2014

Gearresteerde Britse drugssmokkelaar (51) loopt gewoon zijn cel uit op Trinidad & Tobago

Slot celdeur al vele weken kapot 

Brit op luchthaven Piarco betrapt met 2 kilo cocaïne op weg van Suriname naar VS


De 51-jarige Brit Robert Hastings, die afgelopen zaterdag werd gearresteerd op de internationale luchthaven Piarco op Trinidad & Tobago, kon zondagmorgen op simpele wijze zijn cel in het politiebureau op Piarco verlaten en de benen nemen. De man was een dag betrapt met twee kilo cocaïne in zijn bagage en was vanuit Suriname op weg naar de VS. 

Politiecommissaris Stephen Williams wilde in de lokale krant Trinidad Express nog niet veel kwijt over de ontsnapping van Hastings. 'Deze zaak zal mogelijk leiden tot disciplinaire maatregelen tegen agenten.'
 
Na zijn arrestatie op de luchthaven door agenten van het Bureau Georganiseerde Misdaad, Narcotica en Vuurwapens werd Hastings vervoerd naar het Piarco politiebureau waar hij terecht kwam in een cel. Er zouden drie cellen zijn in dat bureau. 'Een voor mannelijke volwassen, een ander voor vrouwelijke volwassenen en een cel voor jeugdigen', aldus een bron.

Een andere agent zei: 'De sleutel zat al enkele weken vast in het slot in de cel voor mannelijke volwassen gedetineerden en men kon de cel alleen sluiten en openen, maar de sleutel kon er niet uit.'
 
Verschillende klachten werden kenbaar gemaakt over het defecte slot, maar volgens politiebronnen is nooit iemand gekomen om dat slot te repareren.

Hastings zou in die cel zijn geplaatst en de celdeur was gesloten door een van de dienst doende agenten. Op dat moment waren een sergeant en een agente in dienst. De krant vernam, dat beide agenten tijdens hun dienst in slaap waren gevallen.

Hastings stak op een moment, zo was te zien op beveiligingscamera's die later werden bekeken, een hand door de tralies heen, draaide de sleutel om, opende de celdeur en liep vervolgens het politiebureau rond drie uur zondagmorgen uit.

(Red. De Surinaamse Krant/Trinidad Express)

De vangst van de Surinaamse seabob garnaal (Xiphopenaeus kroyeri)


Asabina (BEP): 'Ik hoop niet dat ontheven SZF-directeur Comvalius eerste slachtoffer uitvoering sociale wetten is'

'Het lijkt erop dat Comvalius slachtoffer is van partijpolitieke belangen'

'Ontheffing zonder goede uitleg is voedingsbodem voor speculatie'

 
Het BEP-Assembleelid Ronny Asabina zegt vandaag, woensdag 22 oktober 2014, in het Dagblad Suriame naar aanleiding van de ontheffing van Steven Comvalius als directeur van het SZF (Staatsziekenfonds Suriname), dat deze destijds door de toenmalige minister van Volksgezondheid, Celsius Waterberg (BEP-voorzitter) was voorgedragen op basis van zijn bekwaamheid. 

'Alhoewel president Bouterse heeft gezegd dat hij niet naar politieke kleur, maar naar kennis, kunde en bekwaamheid kijkt, lijkt het erop dat mensen bedankt worden vanwege partijpolitieke belangen. Ik hoop niet dat Comvalius het eerste slachtoffer is bij de uitvoering van één van de sociale wetten, namelijk de Wet Nationale Basiszorgverzekering.'

'Goed bestuur is transparant bestuur. Hiervoor is het nodig dat de overwegingen die ten grondslag liggen aan dit besluit gedeeld worden met de samenleving. Ook dient het open en eerlijk met de staf en het personeel van het SZF gedeeld te worden anders creëer je binnen dit bedrijf demotivatie en angst. Mensen worden bang voor hun loopbaanontwikkeling. Het SZF opereerde tot voor kort op een markt waar de concurrentie meeviel, maar nu is dat erg hard. Men zou moeten proberen zo min mogelijk onenigheid te creëren binnen dit bedrijf. Nu tast een ieder in het duister. Dit is dan weer een voedingsbodem voor speculatie en speculatie leidt naar oneigenlijke concurrentie voor het SZF', aldus Asabina.

Hij vervolgt: 'Men zou open kaart moeten spelen met de samenleving en zeggen waarom de man de laan is uitgestuurd en hoe het SZF zal bewegen en zich zal manoeuvreren in de nieuwe marktsituatie. Het is al een tijdje zo, dat het SZF middelen van de Staat moet krijgen, maar dit blijft uit waardoor het niet adequaat kan opereren. Het SZF heeft zijn nut bewezen en wij moeten het blijven koesteren. Meerdere verzekeringsmaatschappijen staan nu klaar om de markt te penetreren en het SZF moet ook een eerlijke kans krijgen. Als de concurrenten op het gebied van kennis en kunde goed in het zadel zitten, moet aan het SZF ook de kans gegeven worden om bekwame mensen in de topposities te hebben.'

Drie pompen Wakay in Nickerie in werking gesteld

Het pompgemaal Wakay.
Water voor rijstboeren door met zwamp in verbinding staande geopende sluizen


Het Overliggend Waterschap Multipurpose Corantijn Project (OWMCP) heeft afgelopen maandag drie pompen van het pompgemaal Wakay in werking gesteld, aldus de Ware Tijd vandaag, woensdag 22 oktober 2014.

Richenel Small, directeur van het OWMCP, zegt dat de bedoeling is om het waterpeil in de Nanizwamp op een redelijk niveau te houden, zodat boeren in de polders via de normale weg water kunnen trekken uit het systeem.

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft de inzaaiperiode vastgesteld van de eerste van november tot en met 31 december 2014.

'Dat wil zeggen, dat de sluizen die in verbinding staan met de zwamp vanaf twintig november opengesteld zijn. Er is iets meer dan honderd duizend liter brandstof aanwezig op Wakay, genoeg om drie pompen de komende twee weken draaiende te houden. De organisatie heeft brandstof en smeermiddelen reeds besteld bij leverancier Madistri. Hierdoor kunnen de pompen langer in werking blijven totdat landbouwers in het district behoefte aan zoet water hebben.'

De directeur doet een beroep op de rijstboeren om zuinig om te gaan met het water dat via het 66 kilometer lange Corantijnkanaal aangevoerd wordt voor de rijstarealen in de verschillende polders .

Ruijsink maakt eerste solo-oversteek van Klein Curaçao naar Curaçao

Dertien kilometer zwemmen in 3.5 uur


Erwin Ruijsink, hoofd van het Reddings- en Coördinatiecentrum (RCC) van de Kustwacht, heeft gisteren als eerste een solo-oversteek van Klein Curaçao naar Curaçao, bij Oostpunt, gemaakt. Hij zwom onder begeleiding 13.2 kilometer in 3 uur en 26 munuten. Dat bericht vandaag, woensdag 22 oktober 2014, The Daily News of Open Water Swimming.

Volgens Defensie heeft deze actie gezorgd voor een opleving van de openwater-zwemsport in ons gebied.

'Zo wordt nu gesproken om volgend jaar een groot zwemsport-evenement op te zetten op Curaçao.'

 (Bron: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)

Ruijsink zou in eerste instantie de oversteek samen zwemmen met  Andre Nottelman en Niko Kluyver. Zij zwommen 26.1 kilometer van Klein Curaçao naar Santa Barbara Beach op Curaçao in september. Maar, Ruijsink werd getroffen door het chikungunyavirus.


(Red. De Surinaamse Krant/The Daily News of Open Water Swimming)

PDO Diwali boodschap: Het volk toespreken is nuttig, maar daden zijn belangrijker


Partij spoort burgers aan tot rechtvaardigheid


Diwali is een feest voor iedereen, voor jong en oud, man en vrouw, arm en rijk. Het wordt gevierd om het licht te verwelkomen in het leven. Licht wordt geassocieerd met succes en hoop. 

Met Diwali laat de Partij voor Democratie en Ontwikkeling zich horen om waardering uit te spreken over de rijke cultuur in Suriname. Het hindoeïsme heeft predicatie, boeken en adviezen voorgeschreven, zodat de mens profijt daarvan heeft. Dit wordt gebruikt om godsdienst te leren en dient als aanmoediging om een waardig leven te lijden. Hiermee bereikt de mens innerlijke verlichting.

De mens is verplicht daden te verrichten en zich niet slechts te beperken tot praten. Het volk toespreken is nuttig op het juiste moment, maar daden zijn nog belangrijker.

Het goede aanbevelen en het kwade schuwen, het vragen van vergiffenis en smeekbeden zijn allemaal vereist. Maar als toespraken gekoppeld zijn aan daden, dan zijn daden zoals het gebed.

De PDO nodigt de samenleving uit naar het goede. Spoort aan tot rechtvaardigheid, verbiedt het kwade en klampt zich vast aan de Waarheid. Als Suriname zich houdt aan deze nobele en grootse taken zal de Republiek Suriname tot de beste gemeenschap behoren.

Shubh Diwali

Starnieuws: Spoedvergadering NPS-afdeling Para loopt uit de hand

Dit is volgens NPS'ers in Para 'flirten' met NDP door Kensenhuis.
Voorzitter NPS-Para en Assembleelid vliegen elkaar woordelijk in de haren

'Kwestie' Kensenhuis op het bord hoofdbestuur partij


De spoedvergadering gisteren van de afdeling Para van de Nationale Partij Suriname (NPS) is, aldus Starnieuws vandaag, woensdag 22 oktober 2014, uit de hand gelopen. Voorzitter Richard Slijters van de NPS-afdeling Para, verweet het Assembleelid en ondervoorzitter van de afdeling, Patrick Kensenhuis, buiten de orde van de vergadering te zijn geweest.

'Hij wilde steeds aan het woord komen, op zaken vooruit lopen en gaf de aanvragers geen gelegenheid hun zegje te doen. Ik was genoodzaakt de vergadering af te blazen', beweert Slijters.

Kensenhuis doet gewoon zijn werk...
Kensenhuis op zijn beurt beschuldigt de afdelingsvoorzitter ervan niet in staat te zijn geweest de vergadering te leiden. 'Er zijn geen goede afspraken gemaakt waarover er gepraat wordt en wie het woord mag voeren', aldus Kensenhuis.

De vergadering was bijeengeroepen door onderafdelingen van de NPS in het district Para om het vermeende 'geflirt' van Kensenhuis met de Nationale Democratische Partij (NDP) te bespreken. 'Het komt er op neer, dat Kensenhuis steeds voor tumult zorgde en de vergadering uit de hand liep. Hij vindt dat de kernen niet het recht hebben hem ter verantwoording te roepen en wilde hen geen gelegenheid geven om hun mening te geven. De gemoederen waren erg verhit en ik vond het niet verantwoordelijk de vergadering voort te zetten', stelt Slijters.

Kensenhuis erkent dat de vergadering op niets is uitgelopen. 'Zij hebben voor onenigheid gezorgd. Nu is de afdeling Para gesplitst en dat zal doorwerken in onze gelederen', zegt Kensenhuis. Volgens hem bestaat de afdeling Para uit elf onderafdelingen. Vier daarvan hebben de vergadering aangevraagd.

'Dat mag, maar ze kwamen op de vergadering met een kant en klare brief die zij naar het hoofdbestuur van de NPS willen sturen namens alle onderafdelingen, dus heel Para en dat is niet de werkelijkheid van zaken. Overigens hebben zij deze brief geschreven zonder mij eerst gehoord te hebben over mijn aanwezigheid onlangs bij de verstrekking van grondpapieren door de regering te Onverwacht en Bernharddorp West.' 

Kensenhuis was daarvoor uitgenodigd. Hij komt uit het district en is lid van de commissie Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer in De Nationale Assemblee. Het Dagblad Suriname berichtte gisteren over zijn aanwezigheid bij die uitreiking door minister Relyveld van het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer en plaatste bij het artikel een foto met de suggestieve tekst dat Kensenhuis 'prominent' aanwezig was en achter een 'paarse tafel' zat.

Kensenhuis zegt dat de onderafdelingen niet bevoegd zijn hem ter verantwoording te roepen. 'Maar, ik wil wel meewerken dat we in een goede vergadering iedereen zijn zegje laten doen. Maar, dan moet het eerlijk gebeuren.'

Slijters laat nog weten, dat het hoofdbestuur van de partij op de hoogte is gesteld en dat nu bekeken wordt welke stappen ondernomen gaan worden.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Bankdirecteuren praten positief over monetair-economisch beleid om geen paniek te veroorzaken

NPS-voorzitter Rusland: 'Achter gesloten deuren horen we andere dingen van bankdirecteuren'

VHP'er Jogi: 'Directeuren reageren onder invloed regering'


Optimistische en positieve beweringen van kopstukken in de bancaire- en financiële wereld zijn slechts bedoeld om bedrijfs- en persoonlijke belangen veilig te stellen. Door positief te reageren op het monetair-economisch beleid proberen ze ook te voorkomen, dat er paniek in de samenleving zou ontstaan, wat een funeste invloed zou kunnen hebben op de nationale economie. 

Dat zeggen NPS-voorzitter en -Assembleelid Gregory Rusland en VHP-Assembleelid Mahinder Jogi vandaag, woensdag 22 oktober 2014, in de Ware Tijd.

Tijdens een persconferentie vorige week zei de directeur van De Surinaamsche Bank, Sigmund Proeve, dat de monetaire autoriteiten een prudent beleid voeren. Hij zei ook, dat problemen in de financiële sector zoals die zich in andere landen hebben voorgedaan, aan Suriname zijn voorbijgegaan mede vanwege het beleid van de achtereenvolgende directeuren (governors) van de Centrale Bank van Suriname, de op 6 augustus 2010 overleden André Telting en Gilmore Hoefdraad.

Proeve, die ook voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging is, zegt met bewijzen te kunnen staven, dat het monetair beleid prudent is waardoor Suriname een gezond bankwezen heeft.

'De individuele financiële instellingen doen er alles aan om ervoor te zorgen dat er geen paniek uitbreekt. Maar, wanneer ze achter gesloten deuren met ons praten horen we andere dingen', zegt Rusland. 'Men gaat in het belang van hun onderneming geen verkeerde dingen zeggen.' 

Volgens de partijleider bestaat er momenteel enige ongerustheid in de bankwereld vanwege bepaalde plannen die de regering zou willen uitvoeren. Welke plannen worden bedoeld, vermeldt het artikel niet.

Volgens Jogi zijn de kopstukken in het bankwezen en de grote parastatale bedrijven die positief praten over het financieel-monetair beleid en andere economische ontwikkelingen 'onderhevig en onder invloed' van de regering.

'Als alles zo rooskleurig en goed was, waarom heeft de Centrale Bank dan het afgelopen jaar voor circa 300 miljoen Amerikaanse dollar, bijna één miljoen per dag, geïntervenieerd?',vraagt de VHP'er zich af.

Gezochte verdachte Martha schietpartij luchthaven Hato op Curaçao gearresteerd

Met hoge snelheid wegrijdende auto in omgeving arrestatie knalt tegen lantaarnpaal

Gearresteerde Martha mogelijk belangrijkste verdachte in Hato-schietpartij


Tijdens de arrestatie gisternacht van de gezochte verdachte Adrian Martha alias Venenu of Poison vond een verdacht ongeluk plaats, aldus bericht Paradise FM vandaag, woensdag 22 oktober 2014.

Toen het arrestatieteam van de Curaçaose politie het huis waarin Poison zich schuilhield aan de Andres Belloweg in Willemstad binnenviel, reed een auto die in de buurt stond met hoge snelheid weg. Agenten van leden van het arrestatieteam zetten de achtervolging in en troffen de auto even verder aan de Snipweg. Daar was hij tegen een lantaarnpaal gebotst.

 (Bron: Google Earth/Redactie De Surinaamse Krant)

De politie wist de bestuurder aan te houden. Die verklaarde de auto van zijn baas te hebben geleend, eigenlijk om te wassen, maar hij had er mee rondgereden. Hij zou niets te maken hebben met de aangehouden Poison, zei hij. 

De man en de auto werden meegenomen naar het bureau. Eleketriciteitsbedrijf Aqualectra moest eraan te pas komen om de lantaarnpaal te repareren. 

Adrian Martha werd gearresteerd als laatste en wellicht belangrijkste verdachte in de zaak van de dubbele moord op Hato op 15 juli, waarbij twee leden van de Buena Vista City gang om het leven kwamen

Gezin te Santodorp overvallen door drie gewapende mannen

Politie arresteert kort na overval een verdachte

Slachtoffers door overvallers mishandeld


Een gezin aan de Rabarberweg te Santodorp is gisterochtend rond half vier in zijn slaap overvallen door drie gewapende en gemaskerde criminelen. De slachtoffers zijn een vrouw, haar dochter en  schoonzoon. 

Inspecteur Sandra Claver van het Korps Politie Suriname heeft bevestigd, aldus het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 22 oktober 2014, dat de mensen mishandeld zijn.

Volgens een verklaring van de slachtoffers hebben de overvallers de slaapkamerdeur ingetrapt en begonnen zij hen gelijk te mishandelen. De schoonmoeder heeft letsels aan het hoofd opgelopen en de schoonzoon een kneuzing aan zijn rug. De dochter was niet aanspreekbaar. De slachtoffers zijn verwezen naar een ziekenhuis. De buit betreft sieraden en een onbekend bedrag in Surinaamse dollars.

De surveillancedienst van de politie in Wanica begon, samen met collega's van Santodorp en de recherche van Regio Midden Suriname, meteen met een klopjacht op de overvallers, nadat hun signalementen waren doorgegeven. Een automobilist die vreemd rijgedrag vertoonde werd kort na de overval staande gehouden te Sunny Point.

Hij voldeed aan de beschrijving die de slachtoffers hadden gegeven. In de auto werden breekwerktuigen aangetroffen. De bestuurder verklaarde, dat hij bouwvakker is en dat de gereedschappen van hem zijn. Agenten vonden ook een zakdoek in de wagen. Volgens de slachtoffers had één van de overvallers een zakdoek voor het gezicht gebonden. Hierop verklaarde de verdachte, dat de zakdoek niet aan hem toebehoortde.

De politie van Santodorp heeft de zaak verwezen naar de afdeling Kapitale Delicten binnen het korps. De verdachte blijft aangehouden. De overige twee verdachten zijn nog voortvluchtig.

Project IAmGold met zestienduizend zonnepanelen na twee maanden vertraging klaar

Aanleg groots zonnepanelenpark goudmijn nam vijf maanden in beslag

(Bron foto: IAmGold)

Waar het zonnepark van IAmGold/Rosebel Gold Mines in het district Brokopondo met zestienduizend zonnepanelen eigenlijk in augustus al klaar diende te zijn, wordt komende week het laatste zonnepaneel geplaatst. Dat bericht vandaag, woensdag 22 oktober 2014, het Nederlandse Solar Magazine.

Het project kent een totaal vermogen van vijf megawatt. In totaal heeft de aanleg vijf maanden geduurd. In mei legde de Surinaamse minister Jim Hok het eerste paneel.

Het zonnepark vloeit voort uit een toezegging van de Canadese goudmijnmultinational IAmGold aan de regering van Suriname: IAmGold krijgt een lagere energieprijs, mits zij een duurzame energie-installatie in gebruik neemt. Aan die eis is nu voldaan.

Het zonnepark wekt zestien procent van de stroom op die het bedrijf gebruikt.

IAmGold kondigde in een persbericht op 27 november 2013 de bouw van het zonnepanelenpark aan:

OW verwijdert illegale billboards uit bermen

(Bron foto: Jason Leysner/de Ware Tijd)
Reclameborden kunnen gevaar zijn voor verkeersveiligheid


Nadat het ministerie van Openbare Werken (OW) bedrijven wekenlang via advertenties heeft opgeroepen illegale objecten in bermen langs wegen te verwijderen, is zij gisteren zelf tot actie overgegaan, aldus de Ware Tijd vandaag, woensdag 22 oktober 2014. De afdeling Verkeer van het ministerie, die de maatregel coördineert, heeft in het noorden van Paramaribo op de eerste dag ongeveer vijftien reclameborden verwijderd. 

Het gaat om reclameborden die een gevaar vormen voor de verkeersveiligheid, die niet zijn opgezet zoals is aangegeven in de vergunningsvoorwaarden, zonder vergunning zijn geplaatst of waarvan de vergunning al verlopen is.

Onder deze actie vallen ook illegaal geplaatste containers en afgedankte voertuigen. Eveneens zal het ministerie niet langer toestaan dat er bouwmaterialen blijven liggen tijdens de bouw.

Een van de vergunningsvoorwaarden is, dat er contact gemaakt moet worden met het ministerie voor een bedrijf overgaat tot het plaatsen van billboards, omdat bij het plaatsen van een billboard een controleur van OW aanwezig moet zijn.

Waar het fout gaat volgens Henk Wip, hoofd van de afdeling Verkeer bij OW, is dat er zelden tot nooit contact gemaakt wordt met het ministerie.

Registratie crèches in kader Wet Opvanginstellingen benedenmaats

Minder dan 50% van ruim 300 crèches meldt zich

Alle opvanginstellingen moeten zich voor 6 november melden bij SoZaVo


Minder dan 50% van het aantal crèches in Suriname heeft zich in verband met de Wet Opvanginstellingen gemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo). Dit is volgens Raoul Dankoor, coördinator van het Bureau Rechten van het Kind van het ministerie, een zeer kwalijke zaak. 'Over het algemeen was de opkomst van opvanginstellingen die zich in het belang van deze wet hebben laten registreren, redelijk', zegt Dankoor vandaag, woensdag 22 oktober 2014, op Starnieuws.

De Wet Opvanginstellingen is op 8 november 2013 goedgekeurd door De Nationale Assemblee (DNA) en op 9 januari 2014 bekrachtigd door president Bouterse. Op 6 augustus trad de wet in werking. Uiterlijk drie maanden na inwerkingtreding van de wet, op 6 november, moeten alle opvanginstellingen zich officieel hebben aangemeld bij het ministerie.

De eerste aanmelding was in de periode 11-22 augustus 2014. Er zijn vier typen opvanginstellingen. De wet kent de opvanginstelling voor seniore burgers, residentiële kinderopvang, opvang voor mensen met een beperking en Early Childhood Development.

De instellingen hebben een exemplaar van de Wet Opvanginstellingen gekregen en de daarbij behorende stukken afgegeven. Bij de Early Childhood Development categorie van 0 tot en met 8 jaar, waaronder crèches, was de opkomst slecht. Er zijn ruim 300 instellingen van deze groep. Het niet aanmelden bij het ministerie van SoZaVo, kan tot gevolg hebben dat er sancties worden getroffen. Een hiervan is een boete van maximaal Srd 25.000. Dit is een bestuurlijke boete die door de minister van SoZaVo kan worden opgelegd.

Dankoor roept de opvanginstellingen op, vooral de crèches, zich alsnog aan te melden. Het ministerie zal het Landelijk Register waarin alle opvanginstellingen voorkomen, digitaliseren. Er is een bedrijf ingehuurd om dit systeem op te zetten en het personeel heeft een training gevolgd om ermee om te gaan.

Suriname heeft een tekort van ruim 550 psychologen

Slechts 50 psychologen werkzaam

Sinds start opleiding Psychologie van universiteit in 2010 slechts 7 psychologen afgestudeerd


Suriname kent een tekort van ruim 550 psychologen. Momenteel werken er ongeveer 50 in het land. Volgens een internationaal gehanteerd cijfer zouden er voor een land met een bevolkingsgrootte als die van Suriname rond de zeshonderd psychologen moeten  zijn. De Surinaamse Vereniging van Psychologen en Orthopedagogen (SVPO) pleit dan ook voor een sterke groei van het aantal psychologen, aldus bericht de Ware Tijd vandaag, woensdag 22 oktober 2014.

Het tekort aan psychologen is volgens SVPO-voorzitter Mavis Hoost onder meer merkbaar op scholen, in gevangenissen, bij de gewapende diensten, het ministerie van Sociale Zaken, maar ook in ziekenhuizen.

Personen die afwijkend gedrag vertonen zouden volgens haar meteen verwezen moeten worden naar een psycholoog. Door het tekort gaat dit echter moeilijk. De opleiding Psychologie van de Anton De Kom Universiteit van Suriname heeft sinds haar oprichting in 2010 slechts zeven psychologen afgeleverd. Volgens opleidingscoördinator Manon Sanches studeren er binnenkort nog acht af. Op de vijfjarige bacheloropleiding schrijven zich jaarlijks 25 studenten in. Inlopen van het tekort zal volgens Sanches nog  jaren duren.

De sector worstelt volgens Hoost met een aantal misvattingen over het vak psychologie. 'Het is geen teken van zwakte als je om hulp vraagt en een psycholoog is geen law man datra.'

Mensen schamen zich volgens haar nog te vaak voor een bezoek aan een gedragsdeskundige en houden te veel rekening met hoe de omgeving hierop zal reageren. 


De SVPO en het ministerie van Volksgezondheid organiseren komende maand samen met de Caribische Alliantie van Nationale Psychologische Verenigingen de tweede CaribischeConferentie voor Psychologie. De vierdaagse bijeenkomst wordt in Hotel Torarica gehouden en ongeveer tweehonderd personen zullen naar verwachting deelnemen. Het hoofdthema luidt 'afrekenen met het verleden en onze toekomst opeisen'.

'Sluiten grenzen voor ebola is zinloos'

(Bron foto: Salvatore di Nolfi, Keystone/Associated Press)
Secretaris-generaal Rode Kruis en Rode Halve Maan: 'Ebola zorgt voor angst en paniek'


De ebola-epidemie is alleen te bestrijden vanuit de Afrikaanse landen waar de dodelijke ziekte heerst. Dat zei Elhadj As Sy, secretaris-generaal van de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen, vandaag, woensdag 22 oktober 2014, tijdens een conferentie in Peking, aldus berichten diverse internationale media, waaronder het Canadese CBC News en Nederlandse nu.nl.


'Ebola zorgt voor angst en paniek en dat leidt soms tot ondoordachte maatregelen, zoals het sluiten van de grenzen, het annuleren van vluchten en het isoleren van landen", aldus Sy. 'We kunnen het virus alleen bestrijden vanuit het epicentrum, de plek waar de epidemie begon."

Als meteen de juiste maatregelen waren genomen, was volgens Sy ebola binnen 4 tot 6 maanden na uitbraak in de kiem gesmoord. Hij wil dan ook dat er geïnvesteerd wordt in de gezondheidszorg in de risicolanden.

Ook de Wereldgezondheidsorganisatie WHO vergadert vandaag over de ebola-epidemie en het nut van de strengere grenscontroles. De Amerikaanse president Obama liet al eerder weten voorstander te zijn van een goede screening op luchthavens in plaats van een reisverbod vanuit het besmette gebied.

Eerder deze week liet de Nederlandse minister van Volksgezondheid, Edith Schippers, weten het  weinig zinvol te vinden om mensen die vanuit Afrikaanse risicolanden naar Nederland reizen, bij aankomst op bijvoorbeeld Schiphol te controleren op ebola. Het is effectiever om in te zetten op de screening in de drie getroffen landen als daar mensen willen vertrekken. Dat gebeurt sinds augustus al met hulp van de Amerikanen en die inspanning wordt versterkt.

(Red. De Surinaamse Krant/CBC News/Nu.nl/)

Curaçao wil af van de gouverneur - Motie van oud-premier Schotte aangenomen

Gouverneur Lucille George-Wout
Parlement Curaçao wil zelf ministers, zonder screening, benoemen


Curaçao wil af van de gouverneur, Lucille George-Wout,die ministersbenoemingen bij wet moet goedkeuren. Het parlement heeft daartoe een motie aangenomen. Daarmee is de weg vrij om ministers op posten te benoemen zonder dat zij gescreend worden op integriteit, aldus bericht het Nederlandse persbureau Novum vandaag, woensdag 22 oktober 2014.

De motie is een reactie op het ingrijpen door minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op Sint Maarten. De Rijksministerraad in Den Haag gaf de gouverneur van dat eiland afgelopen vrijdag opdracht de benoeming van het nieuwe kabinet uit te stellen totdat beoogd premier Theo Heyliger en zijn ministersploeg zijn gescreend onder Nederlandse voorwaarden.
Aanleiding was een recent rapport over de integriteit van het openbaar bestuur op het eiland. Daarin werd volgens Plasterk een 'grootschalig gebrek aan integriteit' aangetoond. Hij vreesde voor een herhaling van de gebeurtenissen op Curaçao, waar de omstreden politicus Gerrit Schotte aan de macht kwam na een twijfelachtige screening. De inmiddels afgezette premier werd eind vorig jaar gearresteerd op verdenking van het witwassen van geld en valsheid in geschrifte.

De indiener van de motie Gerrit Schotte (Bron foto: Gerrit Schotte)
Met de motie, die ingediend werd door Schotte, roept het parlement de regering op om de Staatsregeling van Curaçao aan te passen. Een voorstel daartoe dient volgens diezelfde Staatsregeling met twee derde meerderheid te worden aangenomen.

De gouverneur van Curaçao is de vertegenwoordiger van de Koning op Curaçao. Hij verdedigt de algemene belangen van het Rijk en is hoofd van de regering van Curaçao. De gouverneur heeft geen politieke verantwoordelijkheden en maakt geen onderdeel uit van het kabinet van Curaçao.

Ook Aruba heeft een gouverneur. Die weigerde eerder dit jaar op last van de Nederlandse regering de Arubaanse begroting voor 2014 te tekenen. De regering daar was woedend over de inmenging van Nederland.

De motie van Gerrit Schotte:

Jhauw stelt dat vermeende moordplannen op hem mede schuld zijn van 'laffe' VSB-voorzitter Welzijn

Jhauw 'kennelijk mentaal minder toerekeningsvatbaar'
Directeur Surishopping slaat wild om zich heen

Welzijn: 'Jhauw uit beschuldigingen in een kennelijk mentaal minder toerekenbare toestand'


De directeur van Surishopping, Ramsoender Jhauw, noemt de voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), Ferdinand Welzijn, 'laf'. Welzijn had hem in november 2013 gebeld en is bij hem geweest, nadat Jhauw in een persconferentie begin november vorig jaar de Raad van Ministers van corruptie beschuldigde. Het land zou volgens Jhauw met ruim Srd 2.196.000 benadeeld zijn. NV Flex van Dassasingh mocht goederen leveren aan het Korps Brandweer Suriname, terwijl dit bedrijf de hoogste inschrijving had. Welzijn zou een brief hebben waaruit zou blijken, dat minister Edward Belfort van Justitie en Politie aan brandweercommandant Ciciel Waal de opdracht zou hebben gegeven om Dassasingh de gunning te geven.

Jhauw beweerde gisteren tijdens zijn persconferentie, dat Welzijn hem gebeld had en van Paranam, waar hij werkzaam is, naar de Wilhelminastraat was gereden met documenten. De ondernemer zei dat hij toen tegen Welzijn had gezegd, laat de brief maar zitten, want er zijn genoeg bewijzen waaruit zou blijken dat er sprake is van corruptie en fraude. Hij had afgesproken, dat indien het  nodig was, hij dan de bewijzen zou nemen.

Jhauw merkte op, dat toen hij in De Nationale Assemblee werd beschuldigd, hij Welzijn heeft gebeld. Maar, toen beweerde de VSB-voorzitter, aldus Jhauw, dat het om een andere zaak ging. 'Meneer Welzijn doe niet als een kleine jongen. Je bent voorzitter van de VSB. Je jokt dat je de brief niet hebt en dat het om een andere gunning ging. Breng die brief voor me', zei Jhauw destijds, zo liet hij gisteren tijdens de persconferentie weten. Hij beweerde, dat Welzijn beloofde die andere brief te brengen, maar hij zou nooit zijn verschenen.

'Dat er nu moordplannen zijn tegen mij is ook jouw schuld meneer Welzijn, want je bent laf.'

Welzijn reageert op Starnieuws, door te stellen dat de VSB in haar beleidsprogramma 2013/ 2014 juist heeft opgenomen ten strijde te trekken tegen corruptie.

'Uitspraken Jhauw doen mij niets'
'In dit kader heb ik inderdaad eerst telefonisch en daarna een persoonlijk onderhoud gehad met de heer Jhauw. Ik ben op zijn uitnodiging vorig jaar bij hem langs gelopen in de veronderstelling met een serieuze zakenman die een probleem heeft, te doen te hebben. Hij heeft mij toen geïnformeerd over brieven en andere documenten. Ik had hem inderdaad alle ondersteuning toegezegd. Achteraf bleken zaken toch anders te zijn dan hij mij had voorgehouden. Ik had hem zelfs gevraagd eerst bewijzen, zo die er zijn, te verzamelen en vervolgens Justitie in te schakelen, alvorens los en vast allerlei beschuldigingen te uiten. Het is bekend dat hij in eerdere persconferenties dit reeds had gedaan.'

De VSB-voorzitter betreurt het, dat Jhauw 'in zijn kennelijk mentaal minder toerekenbare toestand, beschuldigingen aan mijn adres uit'.

De VSB staat honderd procent achter de bestrijding van corruptie.

Welzijn: ''Wij hebben als land een zeer negatieve score op de index van Transparency International. Dit is niet alleen slecht voor ons investeringsklimaat, maar komt de toekomst van het zaken doen in Suriname beslist niet ten goede. Ik weet dat ik als voorzitter van een belangenorganisatie het risico loop met de haren te worden meegesleept in een eng belangenconflict. Indien het om de bescherming van het algemeen belang gaat, ben ik voor niets en niemand bang. Ik vind deze publieke beschuldiging erg, maar neem aan de andere kant Jhauw niet serieus. Zijn verwarde uitspraken waarin hij meent mij te moeten bekladden, doen mij niets. Ik probeer met zijn persoonlijke frustraties mee te leven en laat het hierbij.'

Twee ex-spelers elftal Surinaams Nationaal Leger gearresteerd wegens plichtverzuim

Brunswijk, eigenaar en speler Inter Moengo Tapoe
Spelers overgestapt naar clubs in Moengo

Brunswijk, eigenaar Inter Moengo Tapoe, verontwaardigd over arrestatie

'Zo ga je niet om met je partner'


De militairen Jurmen Vallei en Giovanni Alleyne die voor het Surinaams Nationaal Leger (SNL) uitkwamen en overgestapt zijn naar Inter Moengo Tapoe en SV Notch te Moengo, zijn gistermiddag gearresteerd. ABOP-voorzitter en eigenaar van Inter Moengo Tapoe Ronnie Brunswijk is niet te spreken over het feit, dat ondanks dat er harde afspraken met de top van het land zijn gemaakt en dat de formaliteiten in proces zijn, de soldaten aangehouden zijn. Brunswijk vindt 'dat je niet zo kan omgaan met je partner', aldus Starnieuws vandaag, woensdag 22 oktober 2014.

'Ondanks dat op het hoogste niveau en met raadsadviseurs en minister Lamuré Latour van Defensie de zaken goed waren doorgesproken, zijn deze jongens tot mijn verbazing opgesloten', zegt Brunswijk.

Tijdens de transferperiode van de Surinaamse Voetbal Bond (SVB) hebben deze soldaten zich aangesloten bij de clubs uit Moengo. Toen al was volgens Brunswijk sprake van rancune. 'Een zekere Pinas, die leiding geeft aan SNL, heeft zelfs de transferlijst vernietigd. Toen is door tussenkomst van minister Latour en het Kabinet van de President de transfer naar de clubs uit Moengo wel geregeld. De rancune werd erger', stelt Brunswijk.

De militairen zeggen geen salaris meer te ontvangen, terwijl ze voor hun gezinnen moeten zorgen. Zij werden telkens bedreigd detachering naar het binnenland. Ze zijn opgesloten wegens plichtverzuim. Ze hebben zich niet meer gemeld op het werk, omdat ze bang waren voor rancune en detachering. Bovendien was er overleg tussen de top over deze kwestie.

De afspraak was, dat het tweetal zou worden overgeplaatst naar het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT). Minister Falisie Pinas van TCT zegt in een reactie, dat de aanvraag voor overplaatsing in augustus is binnengekomen. Hij heeft in september het verzoek gedaan aan zijn collega Latour voor overplaatsing van de betrokkenen per 1 oktober. De dinsdag voordat de jongens werden aangehouden, heeft de minister een herinneringsbrief gericht aan collega Latour. Er is ook correspondentie geweest met de bevelhebber Ronni Benschop. 'Voorts heb ik dinsdagmorgen tijdens de Raad van Ministers ook aandacht gevraagd voor deze situatie.' Evenals bij Pinas heeft Latour ook aan Brunswijk eerder aangegeven, dat deze zaak in orde komt.

Brunswijk heeft deze zaak, nadat de jongens waren aangehouden, doorgepraat met de raadsadviseurs. Die hebben de minister van Defensie in bijzijn van Brunswijk gebeld en gevraagd deze zaak in orde te maken, maar dat is nog niet gebeurd. Brunswijk is niet te spreken over de situatie en verwacht dat deze zaak alsnog wordt afgewikkeld.

Hij beweert het ministerie van Defensie altijd te hebben ondersteund. Hij verwacht daarom ook alle medewerking van het ministerie. 'Het gaat om sport en de jongens hebben een vrije keus. Partnerschap heeft alles te maken met vertrouwen en gegeven woord', aldus Brunswijk.

Leerkrachten OS Latour 1 voelen zich opgesloten

Het gewraakte ijzeren hekwerk. (Bron foto: Claudio Barker/de Ware Tijd)
IJzeren hekwerk geeft juist onveilig gevoel

Hekwerk tijdens lessen op slot: 'We moeten sleutel als klein kind bij schoolhoofd vragen'


Leerkrachten van de Openbare School Latour 1 voelen zich onveilig achter een ijzeren hekwerk dat langs de school is geplaatst. Volgens de docenten, die anoniem wensen te blijven, vandaag, woensdag 22 oktober 2014, in de Ware Tijd, vormt de constructie een obstakel indien zich een calamiteit voordoet. De school staat samen met OS Latour 2 op hetzelfde terrein, maar wordt van deze school gescheiden door de constructie. 

Wat nog meer kwaad bloed zet bij de leerkrachten is, dat het hekwerk behalve na schooltijd ook tijdens lesuren op slot wordt gedaan, terwijl de sleutels bij het schoolhoofd blijven. 'Wanneer we misschien iets moeten halen in de auto, moeten we als een klein kind gaan naar de directrice om naar de sleutel te vragen', zegt een van de leerkrachten.

'Als er brand uitbreekt kan je geen kant op, want alles is dicht. We zijn letterlijk achter slot en grendel', stelt een andere leerkracht.

Het is bij de leerkrachten niet bekend waarom het schoolhoofd ertoe is overgegaan om de omgeving zo te laten afbakenen. Ze vinden het hekwerk zelf ook niet echt nodig, omdat de school niet als zodanig last heeft van dieven. 'Niemand vindt het goed, zelf de kinderen zijn niet tevreden hiermee. Ik denk dat het schoolhoofd dit voor haar eigen veiligheid heeft gedaan', vermoedt een van hen.

De afdeling Preventie van het Korps Brandweer Suriname zegt, dat er eerst een verzoek gedaan moet worden door de Inspectie van Onderwijs, om te beoordelen of het hekwerk inderdaad een gevaar vormt qua brandveiligheid.
Een andere mogelijkheid is dat de leerkrachten gezamenlijk een brief richten naar de Inspectie hierover. De leerkrachten zeggen dat ze dat wel willen, maar verwachten niet dat de situatie zal veranderen. 'Het schoolhoofd heeft al veel misdaan, maar de inspectie heeft nooit opgetreden. We weten dus niet waar we ons beklag nog meer moeten doen en als het gehonoreerd zal worden.' Het enige wat de groep leerkrachten wil is dat het hekwerk verwijderd wordt.

Het schoolhoofd was niet bereid om tegenover de Ware Tijd te reageren. 'Ik heb geen commentaar.'

Aantal chikungunyagevallen daalt

Aantal aanvragen laboratoriumonderzoek en positieve gevallen bij AZP daalt

BOG: Daling mogelijk gevolg van ophalen grofvuil en bewustwordingsprogramma's


De laatste twee tot drie weken is het aantal chikungunyagevallen gedaald. Dit bevestigt zowel de directeur van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG), Lesley Resida, als het hoofd van het laboratorium van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), John Codrington, vandaag, woensdag 22 oktober 2014, in de Ware Tijd.

Codrington zegt, dat bij het AZP niet alleen het aantal aanvragen voor laboratoriumonderzoek lichtelijk is afgenomen, maar ook het percentage van positieve gevallen. Volgende week, wanneer alle resultaten van de afgelopen weken geëvalueerd zijn, zal er volgens hem een duidelijker beeld zijn over de richting waarin de ziekte zich ontwikkelt.

Tot op dit ogenblik heeft het ziekenhuis bijna 2.500 gevallen onderzocht, waarvan ongeveer 1.000 positief zijn gebleken. 

Volgens cijfers van het BOG zijn er tot de laatste week van september 836 bevestigde gevallen geregistreerd, waarvan 497 vrouwen (59%). 'Ik wil voorzichtig de conclusie trekken dat we misschien al over de piekperiode heen zijn.'

Codrington wijst erop dat de gemeenschap desondanks waakzaam moet blijven, omdat de ziekte plotseling weer de kop op kan steken.

Resida stelt, dat er bij het begin van de chikungunya uitbraak wekelijks sprake was van een verdubbeling van het aantal gevallen.

De afname van het aantal chikungunya besmettingen is volgens hem het gevolg van diverse factoren, zoals de bewustwordingsprogramma's en het ophalen van grofvuil.

Dassasingh: 'Jhauw is nu te ver gegaan met zijn beschuldigingen'

'Foto van mijn zoon is in Miami gemaakt'

'Wij doen zaken in Miami, waar onder andere kogel vrije vesten zijn gekocht voor overheid'


Ondernemer Lall Dassasingh zegt vandaag, woensdag 22 oktober 2014, op Starnieuws, dat zijn zoon Prashant niet over een machinegeweer beschikt. Hij sluit niet uit dat de zoon een foto in Miami heeft gemaakt met een wapen.

Hij reageert op de forse beschuldiging van de directeur van Surishopping, Ramsoender Jhauw, tijdens een gisteren door Jhauw speciaal belegde persconferentie, dat hij iemand opdracht zou hebben gegeven om Jhauw te liquideren. Die persoon zou alles aan Jhauw hebben opgebiecht en besloten hebben zijn liquidatieopdracht niet uit te voeren, Jhauw liet de door hem vastgelegde 'biecht' tijdens de persconferentie horen. 

Vader en zoon Dassasingh hebben inmiddels een advocaat in de arm genomen om deze kwestie aan te pakken. Lall Dassasingh is van oordeel dat het om een te zware beschuldiging gaat en deze niet gelaten zal worden voor wat het is.

'Ik doe al 28 jaar zaken in Suriname. Wij zijn een paar keer beroofd', zegt Dassasingh die ook cambiohouder is. Hij stelt, dat de spullen voor de brandweer allang geleverd zijn. Het gaat om een zaak die een jaar geleden is afgewikkeld.

Er was begin dit jaar een openbare aanbesteding voor het leveren van diverse producten aan het Korps Brandweer Suriname. Surishopping was een van de ondernemingen die zich inschreef, als laagste bieder, voor de gunning. Dat het bedrijf van Dassasingh, NV Flex, de gunning uiteindelijk in de schoot geworpen kreeg, heeft kwaad bloed gezet bij Jhauw, die eerder al producten aan de brandweer had geleverd, die sindsdien op allerlei manieren tracht zijn gelijk te krijgen.

'Waarom zouden wij een moordplan tegen hem beramen?', vraagt Dassasingh zich af.

Jhauw beweerde tijdens de persconferentie, dat Prashant machinegeweren aan de man getoond heeft die het moordplan moest uitvoeren.

Dassasingh gaat ervan uit dat de politie de zaak grondig zal onderzoeken. Hij stelt, dat zijn bedrijf ook kogelvrije vesten heeft geleverd aan de overheid. 'Mijn zoon is vaak in Miami en ook in zaken die wapens verkopen. Daar hebben we kogelvrije vesten gekocht. De foto is in het buitenland gemaakt', zegt hij.

Dassasingh zegt de foto niet eerder te hebben gezien. Hij benadrukt dat Jhauw niks te vrezen heeft van hem of zijn zoon. 'Wij doen niet op deze manier zaken. Er is geen enkele reden voor ons om wie dan ook uit de weg te ruimen. Zo zijn wij niet. De heer Jhauw is te ver gegaan met zijn beweringen.' 

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)