zaterdag 25 oktober 2014

Paniek in Guyana vanwege vermeend geval ebola bij Guyanese vrouw

Guyanese vrouw uit Ivoorkust reisde via Suriname naar Guyana

Vrouw inmiddels uit ziekenhuis ontslagen, maar blijft onder toezicht

 
De Guyanese media, waaronder de Guyana Times, berichten deze dagen uitgebreid over een Guyanese vrouw, die na terugkeer uit Ivoorkust, via Suriname naar Guyana terugreisde, voor onrust zorgt in Guyana. Ze voelde zich na thuiskomst ziek en klaagde over pijn in de benen. Ze wendde zich tot een arts, die haar doorverwees naar de Georgetown Public Hospital Corporation (GPhC). Er werden meteen maatregelen genomen, nadat bekend werd dat zij recentelijk heeft gereisd in de regio waar ondertussen meer dan 1.400 mensen aan de dodelijke ziekte ebola zijn overleden. De West bericht hierover in haar editie van vandaag, zaterdag 25 oktober 2014.

Hoewel Suriname de afgelopen dagen formeel de grenzen heeft dichtgegooid voor reizigers uit risicolanden, is met dit incident aangetoond hoe lek de landsgrenzen zijn. De vrouw heeft namelijk door Suriname gereisd, zonder dat het gezondheidsalarm is afgegaan. Ivoorkust staat niet op de lijst van ebola-landen en kent tot nu toe voor zover bekend geen besmettingen. Het land heeft zijn grenzen met de risicovolle buurlanden Guinee en Liberia gesloten om te voorkomen dat de uitbraak van ebola overslaat. Het land had eerder al besloten, geen vluchten meer toe te staan van en naar Sierra Leone, Liberia en Guinee. Maar, de grenzen zijn uitgestrekt en niet eenvoudig te controleren.

De gezondheidsautoriteiten in ons buurland Guyana staan sinds gisteren op scherp. En president Donald Ramotar, leden van zijn Raad van Ministers en vertegenwoordigers van de gezondheidssector, vergaderen intensief over strenge maatregelen om te voorkomen dat het dodelijk ebolavirus, voet aan de grond krijgt in het land.

Het ministerie van Volksgezondheid heeft ondertussen verklaard, dat de vrouw uit het ziekenhuis is ontslagen, maar dat haar gezondheidstoestand nog steeds in de gaten wordt gehouden door een medisch team. Het ministerie bevestigt evenwel, dat ze heeft blootgestaan aan een zeer laag risico, maar voegt er ook aan toe, dat ze vooralsnog geen tekenen of symptomen van de zeer besmettelijke ziekte vertoont.

Hoewel ze officieel niet in quarantaine is geplaatst, hebben de gezondheidsautoriteiten haar wel bevolen zich tot nader order te isoleren en zoveel mogelijk contact met anderen te mijden. Haar gezinsleden lopen vooralsnog geen gevaar en ze vormt ook geen bedreiging voor haar familie. Het medisch team volgt haar gangen, haar contacten en haar gezondheidstoestand elke dag.

In een officiële verklaring, waarin de autoriteiten de gemeenschap proberen gerust te stellen, schrijft het ministerie van Volksgezondheid het volgende: 

Op 24 oktober 2014, heeft een huisarts een patiënte gemeld bij de Georgetown Public Hospital Corporation (GPhC) die onlangs naar een West-Afrikaans land is geweest, waar geen sprake is van ebola. 

Ze ging naar een arts voor de behandeling van pijn in haar benen. Tijdens de consultatie maakte ze ook melding van milde gewrichtspijn en ze was bezorgd over een chikungunya-infectie. 

Ze was echter net terug van een vakantie in West-Afrika. Dat is ook de reden waarom ze uit voorzorg door de arts naar het ziekenhuis werd verwezen, alwaar het ingesteld Ebola Response Team de afgesproken protocollen in acht heeft genomen. Ze werd vervolgens afgezonderd en onderzocht. 

De vrouw heeft bij terugkeer in Guyana aangegeven, dat ze via Suriname heeft gereisd. Ze zegt de afgelopen 21 dagen geen contact te hebben gehad met iemand die lijdt aan welke ziekte dan ook. Ze heeft gedurende die periode geen moment koorts gehad en heeft ook geen medicamenten gebruikt tegen de gewrichtspijnen, die sommige koortsgevallen, kunnen onderdrukken. 

Uit voorzorg is ze toch onderworpen aan de Guyanese anti-ebola-protocollen totdat de Senior Infectieziekten Bestrijding Specialisten haar ebolavrij hebben verklaard. 

Ze blijft onder toezicht en mocht ze de komende dagen toch verdachte symptomen vertonen, dan wordt ze meteen weer met de meeste spoed en hoogste veiligheidsmaatregelen opgenomen.'

Brunswijk (ABOP): 'BEP misleidt mensen in het binnenland'

'Stemmen voor BEP betekent stemmen voor Santokhi als president'

Brunswijk wil eenheid onder binnenlandbewoners behouden


ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk vindt dat de BEP bezig is mensen in het binnenland te misleiden. 'Wat de BEP nu doet, is stemmen van de binnenlandbewoners binnenhalen voor Santokhi. Stemmen voor de BEP betekent, stemmen voor Santokhi om president te worden', zei Brunswijk op een vergadering gisteren in het dorp Boslantie te Brokopondo, aldus Starnieuws vanavond, zaterdag 25 oktober 2014.

BEP-voorzitter Celcius Waterberg heeft eerder laten weten dat er mensen bezig zijn stemming te maken. De binnenlandbewoners worden volgens hem opgehitst tegen de partij. Dit gebeurt sinds de BEP de intentieverklaring getekend heeft voor samenwerking met de partijen uit het Nieuw Front, Pertjajah Luhur en KTPI. De BEP heeft besloten om Waterberg voor te dragen als presidentskandidaat. Wie de meeste zetels haalt, zal de presidentskandidaat zijn van de samenwerkende combinatie.

Brunswijk zegt, dat hij kostte wat het kost de eenheid onder de binnenlandbewoners wil blijven behouden. 'Dat de ABOP nu nog in de regering zit en zo een de stem van het binnenland kan vertolken, is door goed leiderschap en daadkracht. De BEP had de ballen niet, vandaar dat ze nu in de oppositie is beland', sprak Brunswijk. Hij riep de binnenlandbewoners op om waakzaam te zijn en zich niet in te laten pakken door de BEP.

Assembleelid Diana Pokie, die de bijeenkomst ook bijwoonde, meent dat de boodschap bij de oprichting van A Combinatie niet is begrepen. 'Het is slechts de ABOP die wat betreft deze boodschap nog op koers is.' Volgens haar wordt getracht verdeeldheid te brengen in het binnenland door uit de samenwerking te stappen.

In maand tijd zes agenten in de fout

Agent bureau Rijsdijk verdacht van verduistering zo'n Srd 50.000

Onderinspecteur te Flora buiten dienst gesteld verdacht van mishandeling en bedreiging vrouw

Twee agenten Brokopondo langdurig onwettig afwezig geweest


Een agent van het politiebureau te Rijsdijk is afgelopen week buiten functie gesteld op verdenking van verduistering van geïnde boetegelden. Anonieme bronnen bevestigen vandaag, zaterdag 25 oktober 2014, in het Dagblad, dat zo'n Srd 50.000 wordt vermist. 

Twee andere politiefunctionarissen te Brokopondo, te weten een onder inspecteur en een agent eerste klasse, zouden zich schuldig hebben gemaakt aan ernstig plichtsverzuim. Deze twee agenten zijn langdurig onwettig afwezig geweest.

Een onderinspecteur te Flora is momenteel ook buitenfunctie gesteld. Hij wordt ervan verdacht een vrouw te hebben gemolesteerd en/of bedreigd. De onderinspecteurs zitten op de inspecteursopleiding. De vraag reist of deze mannen nog toegelaten zullen worden om de inspecteursopleiding verder te volgen. De agent van politie eerste klasse zit op de kaderopleiding.

Naast deze vier politiemannen zijn twee vrouwelijke agenten van het Verkeer Handhaving Team (VHT) buiten functie gesteld. Zij hebben zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte en verduistering.

Binnen een maand tijd zijn dus, naar nu blijkt, zes agenten over de schreef gegaan. De vraag rijst, aldus de krant, of deze mensen ons moeten beschermen en onze veiligheid moeten waarborgen. De burgerij maakt zich dan ook terecht zorgen over deze gang van zaken, zo schrijft de krant.

Regillio Dors per direct uit NDP

Oud-jeugdparlementslid is valse beschuldigingen Assembleelid Doekhie zat

Partijleiding treedt niet op tegen politicus uit Nickerie

Dors zou volgens Doekhie 'heulen' met VHP en ABOP


Regillio Dors is per direct uit de Nationale Democratische Partij (NDP) gestapt. Dat bevestigt de ex-jeugdparlementariër vandaag, zaterdag 25 oktober 2014, in de Ware Tijd. Belangrijkste redenen om de partij de rug toe te keren, zijn de valse beschuldigingen van het NDP-Assembleelid Rashied Doekhie aan zijn adres, zonder dat de leiding van de NDP ingreep. 'Zo ga je niet om met jongeren', aldus Dors. 

Doekhie aanleiding vertrek Dors uit NDP
Doekhie beschuldigde Dors ervan te heulen met politieke tegenstanders de Verenigde Hervormings Partij (VHP) en de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP). Ook zou hij uit zijn op eigen belang.

'Men heeft mij vies en vuil uitgescholden en niemand heeft zich om mij bekommerd. Ik voel me misbruikt.'

Volgens Dors is het voor hem duidelijk dat hij binnen de partij, waar hij ruim vijf jaar zijn krachten aan heeft gegeven, geen bijdrage kan leveren. 'Ik heb me bij de verkiezingen ingezet om zoveel mogelijk jongeren in Nickerie achter de partij te kunnen krijgen. Men kent mijn waarde binnen de partij.'

Dors zegt meermaals aan bel te hebben getrokken bij jongerenvertegenwoordigers Faizal Abdoelgafoer en Sergio Akiemboto. Er is zelfs een lijmpoging ondernomen, 'maar er is partij gekozen voor Doekhie'. Hij voelt zich het voorbije half jaar in de steek gelaten en zijn teleurstelling in de jongeren waar hij naar opkeek is dan ook groot. 'Sergio Akiemboto en Melvin Bouva, maar ook partijvoorzitter Desi Bouterse.'

Dat de NDP een partij zou zijn waar jongeren een kans krijgen zich te profileren, is volgens Dors niet gebleken. Wanneer iets verkeerd gaat binnen de partij en jongeren zich daarover uiten, worden ze voor vijand uitgemaakt, stelt hij. 'Jongeren worden misbruikt. Alleen wanneer er verkiezingen zijn kent men ze. Jongeren hebben geen stem.'

BEP mag van structuren samenwerken met partijen in Nieuw Front Plus

Samenwerking met de ABOP definitief uitgesloten

BEP-voorzitter Waterberg: 'Indien regeermacht worden sociale wetten aangepast'


De structuren van Broederschap en Eenheid in Politiek (BEP) hebben het bestuur vandaag, zaterdag 25 oktober 2014, mandaat gegeven om samen te werken op regionaal niveau met VHP, NPS, SPA, DA91, Pertjajah Luhur en KTPI. Hiertoe werd eind mei door partijen een intentieverklaring getekend. De BEP was tot vandaag de enige partij die nog haar goedkeuring aan die samenwerking in Nieuw Front Plus-verband moest goedkeuren. Het bestuur, onder leiding van Celsius Waterberg, heeft ook groen licht gekregen, om verder te onderhandelen over het samengaan op het niveau van De Nationale Assemblee. Dit meldt Starnieuws vanmiddag.

Met deze stap van de BEP is een samenwerking met de ABOP van Ronnie Brunswijk definitief van de baan. Eerder had Waterberg ook al gesteld, dat er niet gewerkt zal worden met ABOP. Voor hem is Brunswijk geen betrouwbare partner gebleken.

De A Combinatie, waarin de BEP in 2010 de verkiezing ingegaan is, is uiteengevallen. In de nieuwe combinatie zal er niet samengewerkt worden met de ABOP. Waterberg zei, dat hij het zijn partners kwalijk zal nemen als ze ook met de ABOP in zee zullen gaan.

Waterberg hield zijn achterban ook voor, dat wanneer de samenwerkende partijen regeermacht hebben, de sociale wetten zullen worden aangepast. Volgens hem zijn er vooral veel fouten in de wet Basiszorgverzekering. Veel mensen kunnen de premie ook niet betalen. Volgens de BEP-voorzitter zal er reparatie moeten plaatsvinden van het sociaal zekerheidsstelsel.

De BEP stelt voor de volle winst te gaan, vooral in het binnenland. Met het mandaat dat de BEP-leiding heeft gekregen, hebben alle zeven partijen groen licht gegeven voor de samenwerking.

Bart Scheemann 26 oktober op De Bank bij klassieke muziekzender Brava

Nederlands Blazers Ensemble in Botopasi aan Surinamerivier, sept. 2014
Artistiek leider Nederlands Blazers Ensemble blikt terug op reis naar Suriname


De Nederlandse klassieke muziekzender Brava presenteert De Bank! Elke laatste zondag van de maand neemt een bekende persoon uit de Nederlandse klassieke muziek plaats op onze rode bank om in een avondvullend programma zijn of haar favoriete muzikale fragmenten met de kijker te delen.


Het is morgen, zondag 26 oktober 2014, de beurt aan hoboïst, dirigent en docent Bart Schneeman, artistiek leider van het Nederlands Blazers Ensemble.

Vanaf 20.00 uur heeft hij carte blanche om zijn ideale muziekavond samen te stellen. Schneemann kiest voor werken van onder anderen Bach, Van Eyck, Mozart en Prokofjev.

Ook te zien zijn de reality opera The News van JacobTV, een reportage over de reis die het Nederlands Blazers Ensemble maakte naar Suriname, opnamen van het Jong Nederlands Blazers Ensemble en fragmenten uit de fameuze Nieuwjaarsconcerten van het NBE.

Tussendoor vertelt Schneemann over zijn drijfveren en inspiratiebronnen. ‘Muziek heeft als taak om een verbindende rol te spelen’, zegt hij onder meer, en ‘componeren is sexy’.

 

Biografie

Bart Schneemann (Melbourne, 1954) studeerde in 1977 af aan het Conservatorium in Amsterdam. Tussen 1976 en 1996 was hij eerste hoboïst bij het Radio Filharmonisch Orkest en het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Hij trok zich terug uit het orkestbestel om zich volledig te kunnen wijden aan zijn solocarrière en zijn werkzaamheden bij het Nederlands Blazers Ensemble. 

Schneemann speelt in diverse formaties een breed repertoire, variërend van oude muziek tot hedendaagse muziek. 

Veel componisten hebben speciaal voor hem geschreven, onder wie Tristan Keuris, Wolfgang Rihm, John Zorn, Gia Kantsjeli, Kevin Volans, Georg Crumb, György Kurtág en Jacob ter Veldhuis. 
Hij soleerde met diverse orkesten onder leiding van o.a. Valeri Gergiev, Edo de Waart, Ernest Bour, Lev Markiz, Frans Brüggen, Roy Goodman en Ton Koopman. 

Zelf dirigeerde Schneemann onder meer het Nationaal Jeugd Orkest, Nieuw Sinfonietta, Het Brabants Orkest en het Noord Nederlands Orkest. Als solist, dirigent en samen met het Nederlands Blazers Ensemble is hij een graag geziene gast op tal van podia en festivals wereldwijd. Daarnaast doceert Schneemann aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.

Belgisch anti-racismebureau: Zwarte Piet is geen racisme of discriminatie

Belgisch bureau onderzocht de figuur Zwarte Piet


Volgens het Belgische Interfederaal Gelijkekansencentrum is Zwarte Piet geen strafbare vorm van racisme of een wettelijk verboden vorm van raciale discriminatie.Dat schrijft het meldpunt na bestudering van het volksfeest. Dat ligt in Nederland onder vuur vanwege het vermeende racistische karakter van de figuur van Zwarte Piet. Dit berichten vandaag, zaterdag 25 oktober 2014, diverse Belgische en Nederlandse media.

Het centrum heeft onderzocht of het gebruik van de figuur Zwarte Piet in strijd is met de antidiscriminatie- en antiracismewetgeving.

'Het antwoord is dat er in de figuur van Sinterklaas en (een al dan niet stereotype) Zwarte Piet geen sprake is van een strafbare vorm van racisme of een wettelijk verboden vorm van raciale discriminatie', schrijft het meldpunt op zijn site.

De strafbepalingen in de Belgische Antiracismewet vereisen een ‘bijzondere opzet’, en dat is volgens het Gelijkekansencentrum hier niet het geval. 'Dat zou wel zo zijn wanneer een concrete uitbeelding van Sinterklaas en Zwarte Piet gepaard zou gaan met strafbare racistische uitspraken of handelingen.'

'Het burgerrechtelijke discriminatieverbod op grond van onder meer huidskleur zou alleen van toepassing zijn als een persoon feitelijk benadeeld is door het sinterklaasfeest, wat evenmin het geval lijkt.'

Het Centrum pleit er wel voor een constructief maatschappelijk debat en roept op om Zwarte Piet 'in elk geval anders voor te stellen dan een domme, ondergeschikte of gevaarlijke zwarte man - waardoor al dan niet gewild stereotypen over zwarte personen in stand worden gehouden'.

18-Jarige jongen slaat wild om zich heen met kapmes en verwondt drie mannen

Verdachte door politie van Lelydorp in de kraag gevat


De 18-jarige I.K. heeft donderdagmiddag drie broers nabij een voetbalveld aan de Poerwodadiweg te Lelydorp gekapt met een houwer. Een getuige zegt vandaag, zaterdag 25 oktober 2014, in het Dagblad Suriname, dat de jongen gewapend met een houwer op een gegeven moment in het wilde weg begon te zwaaien. 

De drie broers, die ook ter plaatse waren, werden aangevallen en liepen uiteenlopende verwondingen op.

 (Bron: Google Earth/Red. Obsession Magazine/De Surinaamse Krant)

 De 28-jarige Romano liep een wond op aan zijn rechterpols. Kenny (32) heeft schaafwonden opgelopen aan zijn rechter- en linkerbeen en de oudere broer Moestama heeft snijwonden aan zijn achterhoofd en onderbuik.

De slachtoffers zijn medisch behandeld, waarbij de wonden zijn gehecht.

De verdachte kon door de politie van Lelydorp aangehouden worden en werd overgebracht naar het politiebureau. Hij is hangende het verdere onderzoek in verzekering gesteld.

Onderneemster overvallen en gekneveld achtergelaten

Twee verdachten nog voortvluchtig


Twee mannen hebben gistermorgen rond negen uur een overval gepleegd op een groothandelszaak in de Hoogestraat te Paramaribo. De onderneemster werd na de overval gekneveld aan handen en voeten en met een dichtgeplakte mond achtergelaten. Dat bericht vandaag, zaterdag 25 oktober 2014, het Dagblad Suriname.

De daders maakten de bestelbus, merk Toyota Regius, van de onderneemster, Srd 15.000, een nog onbekend bedrag aan Amerikaanse dollars, sieraden en drie mobiele telefoons buit.

Kort na de overval werd de bestelbus op de hoek van de Henkielaan en Estrelliastraat onbeheerd en op slot aangetroffen. De bus werd door een sleepdienst naar het politiebureau Uitvlugt vevoerd.

De verdachten zijn nog niet aangehouden. Het onderzoek in deze zaak duurt voort, aldus de krant.

Herregistratie houders on- en minvermogendkaarten leidt tot ontevredenheid onder burgers

(Bron foto: Dagblad Suriname)
Boze bewoners buurten Latour, Pontbuiten en Abrabroki met petitie naar SoZaVo-minister

Wijkkantoren verwijzen mensen naar verzekeringsmaatschappijen

Verzekeringsmaatschappen verwijzen mensen naar wijkkantoren....


Burgers die in het bezit zijn van on- en minvermogendkaarten krijgen niet de juiste informatie als het gaat om de herregistratie op de verschillende wijkkantoren van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) in verband met het nieuwe sociaal zekerheidsstelsel, aldus bericht vandaag, zaterdag 25 oktober 2014, het Dagblad Suriname.

Ontevreden burgers uit de buurten Latour, Pontbuiten en Abrabroki hebben gisteren bij het ministerie van SoZaVo en een petitie ingediend bij minister Alice Amafo, waarbij gevraagd werd om opheldering. Burgers gaven aan, dat zij bij de herregistratie bij de wijkkantoren niet worden geregistreerd, maar gelijk worden verwezen naar verzekeringsmaatschappijen. Zij hebben ook te kennen gegeven dat doktoren hen niet van dienst willen zijn.

Volgens Samuel Abisoina, woordvoerder van de petitie-indieners, is er een oproep gedaan dat de mensen zich opnieuw moeten registreren. Hij vindt niet, dat men naar een verzekeringsmaatschappij gestuurd moet worden. Volgens de woordvoerder is er naar duidelijkheid gevraagd. Abisoina stelt, ‘dat de mensen van de wijkkantoren, waar de herregistratie moet plaatsvinden, een probleem creëren’. Hij weet dat de minister heeft aangegeven, dat er een commissie ingesteld zal worden vanuit het Kabinet van de President en dat die commissie dan zal nagaan wie wel en wie niet in aanmerking komt voor een nieuwe dokterskaart.


Volgens een medewerker van de afdeling ‘Algemene Maatschappelijke Zorg’ van het ministerie geschiedt de herregistratie in alfabetische volgorde en eerst in de districten Paramaribo, Wanica, Para, Nickerie en Saramacca. De medewerker zegt verder, dat men twee tot drie weken moet wachten voor het resultaat of men wel of niet in aanmerking komt voor een subsidie. Volgens de medewerker kunnen de nieuwe ‘gevallen’ zich rechtstreeks via de website www.aksimi.sr aanmelden of persoonlijk naar een verzekeringsmaatschappij toestappen.

‘Iedereen die een geldige kaart heeft vanaf 2014, wordt geregistreerd en men moet wachten totdat er een besluit wordt genomen’, aldus de medewerker. Volgens de medewerker is het een kwalijke zaak dat patiënten niet geholpen worden door doktoren.

Er zou een schrijven zijn gericht aan de directeur van het ministerie van Volksgezondheid met de informatie dat de kaarten nog tot 1 december geldig zijn. In spoedeisende gevallen moeten mensen wel gewoon worden geholpen.

Mishandeling door peuter, aangemoedigd door moeder, van kitten leidt tot reactie Dierenbescherming Suriname

Dierenbescherming zoekt contact met moeder en wil actie van overheid tegen de moeder

'Mishandeling van dieren niet hoog op prioriteitenlijst politie'


De Stichting Dierenbescherming Suriname reageert vandaag, zaterdag 25 oktober 2014, in het Dagblad Suriname op de videobeelden waarop te zien is hoe een moeder in Paramaribo haar peuter aanmoedigt om een jong katje te mishandelen. 

De beelden, die door de moeder op haar Facebookpagina waren geplaatst, hebben wereldwijd tot verontwaardigde reacties van dierenvrienden geleid. Op de beelden is onder ander te zien hoe de peuter het katje aan zijn staart rondzwaait. Vanwege de ontstane ophef heeft de vrouw inmiddels de beelden van haar Facebookpagina verwijderd, maar ze zijn nog wel te zien op de Nederlandse website Dumpert.nl.

De filmende moeder portretteert het katje alsof het een voorwerp is. 'Zo groeit het kind op als iemand die mishandeling voortzet omdat het door de ouders was goedgekeurd. We doen zoveel mogelijk aan voorlichting', zegt Ylona Engel Putter van de Stichting Dierenbescherming Suriname.

'Eén van de plekken waar we goed kunnen voorlichten is bijvoorbeeld het Kinderboekenfestival. Kinderen zijn een schakel als volgende generatie naar ouders toe. Ouders hebben een bepaalde manier van doen en zien dieren nog steeds als een ding of als bezit, dus wat we veel doen is voorlichting geven aan kinderen.'

Het probleem blijft doorgaan zolang mensen zich niet verantwoordelijk voelen voor hun huisdier. 'Door niet voldoende vers drinkwater, te kleine huisvesting of te weinig bewegingsvrijheid te geven en door ongewenst gedrag te stimuleren of niet af te leren, ontstaan er situaties waarin dierenmishandeling voorkomt. Zolang de Surinaamse wetgeving niet aangepast wordt, zijn er weinig handvaten waar beleidsmakers en uitvoerders beroep op kunnen doen.'

'De wetten zijn beperkt of niet duidelijk omschreven en de politie of procureur-generaal weten vaak niet hoe er mee om te gaan of de klachten worden niet altijd serieus genomen. Voor de politie staat dierenmishandeling niet hoog op de prioriteitenlijst. Momenteel kan de Dierenbescherming in deze gevallen alleen aangifte doen over het filmpje bij de politie en het verzoek of de procureur-generaal een onderzoek wil starten naar wie degene is die gefilmd heeft en het kind aanmoedigde.' 

De Stichting Dierenbescherming Suriname is momenteel op zoek naar de gegevens van de mevrouw om met haar in contact te komen, waarbij de hoop is uitgesproken dat er hulp geboden wordt door politie en Justitie.

In de loop van de dag heeft de Dierenbescherming op haar Facebookpagina een voorbeeldbrief geplaatst die mensen kunnen overnemen en/of aanpassen en mailen naar het Kabinet van de vicepresident, het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, het ministerie van Justitie en Politie, het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme, het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling en het ministerie van Binnenlandse Zaken.

In die brief is onder andere het volgende te lezen: 

'(...) Als jullie als leiders van Suriname hier niks aan doen, schaadt dit enorm het imago van uw en mijn land. Onderneem dus vandaag nog actie!

Er is zelfs al een petitie gestart om het International Fund for Animal Welfare in te schakelen om de kitten en moederpoes veilig te stellen.

http://www.change.org/p/ifaw-investigate-marisca-gompel-for-encouraging-animal-cruelty-in-paramaribo-suriname?share_id=JeTrYnzHmq&utm_campaign=autopublish&utm_medium=facebook&utm_source=share_petition

Maar het moet van jullie komen. U bent de leiders van Suriname! U dient aan uw inwoners en aan de rest van de wereld te laten zien dat dierenmishandeling in Suriname niet geaccepteerd wordt.

Onderneem dus direct samen met de Surinaamse Dierenbescherming actie en zorg ervoor dat de kitten en moederpoes (en eventueel andere dieren) zo snel mogelijk bij deze mevrouw Marisca Gompel worden weggehaald. (...)'

Politie op Curaçao schiet vluchtende dief dood

Tweede verdachte gearresteerd


De politie op Curaçao heeft in de nacht van donderdag op vrijdag tijdens een achtervolging op twee vluchtende dieven een schot moeten lossen. Daarbij kwam Surendy Obispo Fairbairn, geboren op 17 september 1978 op Curaçao, om het leven, aldus bericht zaterdagochtend, 25 oktober 2014, de lokale nieuwswebsite Versgeperst.com

Hij zou zich eerder die nacht schuldig hebben gemaakt aan diefstal bij een huis in aanbouw in Brakkeput Abou.

De dieven sloegen na de diefstal daarna op de vlucht in een auto, die later werd gesignaleerd op de Caracasbaaiweg richting Saliña.

De politie zette daarop de achtervolging in. In de omgeving van Zuurzak ging de auto een mondi in. Twee verdachten gingen vervolgens te voet verder, waarna een van hen een schot loste richting de agenten. De politie schoot daarop terug en raakte Fairbairn. Hij overleed ter plekke. Naast zijn lichaam trof de politie een geladen revolver aan.

Het lichaam is in beslag genomen op verzoek van het Openbaar Ministerie. Een andere verdachte werd later aangehouden toen hij uit de mondi kwam. Het gaat om de 42-jarige K.D.M.

400 Kilo zware en 4 meter lange alligator gevangen bij Calçoene rivier, in de Braziliaanse staat Macapá

(Bron foto's: Globo G1)
Alligator met graafmachine en in vrachtwagen vervoerd naar dierentuin


Enkele Brazilianen hebben afgelopen woensdag een ongeveer vier meter lange en 400 kilo wegende alligator weten te vangen bij de Calçoene Rivier te Calçoene, op zo'n 375 kilometer verwijderd van Macapá in de staat met dezelfde naam. Het dier is gisteren vervoerd naar de dierentuin Parque Zoobotânico in Macapá, aldus bericht de Braziliaanse nieuwswebsite Globo G1 vandaag, zaterdag 25 oktober 2014.


Het dier is volgens dierenartsen van de dierentuin een vrouwtje van ongeveer vier meter lengte, maar volgens de Militaire Politie te Calçoene meet het dier zelfs vijf meter. 

Om het reptiel van de rivier te verwijderen, op verzoek van lokale vissers die erg waren geschrokken bij het zien van het reusachtige beest in de rivier, was zelfs een graafmachine nodig. De alligator bracht vervolgens twee dagen vastgebonden en zonder voedsel door.

De alligator, een Crocodylus acutus, een van de grootste in het Amazonegebied, arriveerde in Macapá vastgebonden in een vrachtwagen. Vijf mannen waren nodig om te helpen bij het vervoer, aldus de directeur van de dierentuin, Márcio Pimentel.

Het vrouwtje zal onder de zorg vallen van de dierenartsen in het park, het 'Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária' (Diagro) en het 'Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis' (Ibama).

Jonge videograaf en fotojournalist met Surinaamse roots reist over de wereld

Rohan Radheya weet toegang te krijgen tot de meest afgelegen en afgesloten gemeenschappen 

Rohan filmt enkele Falun Gong volgelingen uit China op een geheime locatie

'Ik wil iets speciaals met mijn leven doen'

Het opmerkelijke verhaal en foto's van een opmerkelijke videograaf en fotojournalist

Exclusief interview voor © Obsession Magazine/ © De Surinaamse Krant – Deel I


Paramaribo/Amsterdam/Thailand, 25-10-2014 - Rohan Radheya is een Surinaamse Nederlandse videograaf en fotojournalist voor de Amerikaanse Zumapress. Hij is ook freelancer voor onder andere The Wall Street Journal, The Diplomat en Al Jazeera. Radheya is al elf jaar op reis en heeft in totaal 43 landen bezocht . Veel van zijn werk verdwijnt in internationale kranten en media outlets. Obsession Magazine/De Surinaamse Krant vond het tijd voor een nadere kennismaking met deze bijzondere uit Den Haag afkomstige fotojournalist, die op dit moment al vijf jaren gestationeerd is in het noorden van Thailand op de grens met Birma, met focus op de Birmaanse gemeenschap.

Je bent pas 27 jaar, maar je hebt al verslag gedaan van de meest vervolgde etnische minderheden in de wereld, waaronder Noord Koreaanse vluchtelingen, politieke vluchtelingen uit China, politieke vluchtelingen uit West Papoea, moslim minderheden uit Birma en politieke gevangenen in Ethiopië. Je werk is gepubliceerd door diverse internationale media en in verschillende internationale kranten, zoals Al Jazeera, The Diplomat, The Wall Street Journal en zelfs media als North Korea News en The Jakarta Globe. Daarenboven spreek je ook nog eens tien talen. Wat heeft je bewogen om fotojournalist te worden en om te kiezen voor het leven dat je leeft?

'Ik ben opgegroeid in een hele strenge en patriottische familie. Mijn familie heeft veel bijgedragen aan het zelfbestuur en de onafhankelijkheid van Suriname. Terwijl ik opgroeide hoorde ik vele verhalen over hoe het leven onder het Nederlandse koloniaal bewind was. Ik heb mezelf altijd beloofd, dat ik ooit op een dag deze verhalen naast me neer zou leggen en iets speciaals met mijn leven zou gaan doen. Ik wist toen alleen nog niet wat.
Nadat ik de opleiding had verlaten, dacht ik even om het leger in te gaan, maar ik was te zwak om soldaat te kunnen worden. Ik besloot te gaan reizen en het even te laten rusten. Mijn moeder kocht voor mijn verjaardag een goedkope filmcamera. Die nam ik mee. Nadat ik wat foto's had gemaakt in India, Nepal en Cambodja was het liefde op het eerste gezicht.'

Aan het werk in het veld.

Maar, waar kwam die artistieke kant in je zo plotseling vandaan? Waarom ben je bijvoorbeeld geen arts geworden?

'Mijn neven waren allen bekende musici in de Nederlands-Surinaamse gemeenschap. Toen ik jong was kocht ik een keyboard en een drumstel en begon om ze heen te hangen. Ik probeerde van alles om maar op ze te kunnen lijken. Ze waren als heuse rockstars op het podium. Maar, uiteindelijk kwam ik er achter, dat ik iemand probeerde te worden die ik niet was. Ik realiseerde me toen dat kunst iets zeer invloedrijks kon zijn.'

Ondertussen heb je gereisd en gewerkt in meer dan veertig landen. Geef ons een inkijkje in het leven dat je leeft als je onderweg bent.

'De meeste mensen denken, dat het leven van een reizende journalist vooral gepaard gaat met comfort en bloesem. Maar, dat is ver van de waarheid. Het leven als je constant reist is vol ontberingen en obstakels.
De meeste tijd ben ik alleen maar bezig om mijn bestemming te bereiken.
Ik breng vele uren door in overvolle bussen, op wegen in zeer slechte staat , krijg ook nog eens te maken met een verschrikkelijke jetlag en kom op mijn bestemming aan soms zonder dagenlang niet geslapen te hebben. Daarenboven smerige hotels, gemene mensen, vreemd eten, vreemde talen, moesson, slechte weersomstandigheden, ziekte, herstelperioden, deadlines, malaria, terrorisme, noem maar op.
Het maken van een foto of filmen is een ding, maar de meeste tijd ben ik druk met het bewerken van al het materiaal en dat kan soms dagen in beslag nemen. Dit is dus absoluut niet weggelegd voor iedereen en je moet veel vertrouwen hebben in wat je doet. Je moet altijd duidelijke motieven in beeld blijven hebben. Aan het einde van een dag, als je thuis komt zonder goed materiaal en uren hebt verspild om ergens te komen, dan moet je toch jezelf ervan kunnen overtuigen, dat het de reis waard was. Overigens is de wereld van fotojournalistiek tanende door de sterke opkomst van social media en de betaling is beroerd. Het is moeilijk om voor projecten fondsen aan te boren en de wereld wordt iedere dag een gevaarlijker plek om te zijn. Het werk eist ook een grote emotionele tol door alles wat je ziet. Veel fotojournalisten eindigen dan ook als alcoholist of drugsverslaafde. Ze worden slachtoffers van hun eigen foto's, denk ik....'

Rohan met Thaise reddingswerkers na aardbeving, mei 2014.
Maar, waarom worden mensen fotojournalist?

'Ik denk dat de meeste fotojournalisten voor het vak gekozen hebben, omdat ze begaan zijn met het lijden van anderen. Ze kunnen het relateren aan een zekere onrechtvaardigheid dat ze in hun eigen verleden is overkomen. Ze willen dat rechtzetten en het wordt een soort spirituele missie.'

Is dat jou overkomen?

'Nee, maar dat zou iets persoonlijks zijn.' 


Hoe is het overigens gesteld met de adrenaline? Velen hebben voor het vak gekozen juist vanwege de adrenaline en de opwinding, de spanning. Ben jij zo'n adrenaline junkie?

'Ja, dat is inderdaad een andere factor. De meesten zijn in het vak voor de spanning, de 'rush'. Misschien heeft mij dat in het verleden ook wel aangetrokken. Maar, als je teveel ziet, dan realiseer je je, dat je niet op adrenaline kunt blijven leven. Het zal je ziel niet voeden.
Ik denk ook, dat degenen die het voor de adrenaline doen, vroeger of later zullen afvallen.
Het wordt allemaal vaag als je teveel betrokken raakt bij de mensen waarover je verslag doet. Je stopt om voor jezelf te zorgen. Het is onmogelijk om nog langer zaken als een omstander te zien.
Wat je ziet wordt een deel van je. Je wilt helpen en dat wordt het juiste en het enige om te doen.'

Als ik naar je foto's kijk, krijg ik vaak de indruk dat zij het meest extreme in menselijke stemmingen portretteren. Je fotografeert ongelooflijke intimiteit, maar je foto's zijn ook soms simpelweg te gruwelijk en schokkend om te zien. Leg eens uit, waarom?

'Ik denk dat het schokkende onderdeel van de dagelijkse realiteit is. We hebben vaak de neiging om onszelf af te sluiten voor zaken die zich buiten ons bereik bevinden. Vooral als we zelf geen invloed op die zaken hebben. Volgens mij is erkenning van een probleem de eerste stap om dat probleem op te lossen. Als je een probleem niet wilt erkennen, dan bestaat het gewoon niet. Als je een probleem wel erkent, dan begin je automatisch datgene te doen wat goed is om het op te lossen.'

Rohan met de president en minister van Buitenlandse Zaken van regering in ballingschap West Papoea.
Hoe lukt het je toegang te verkrijgen tot deze afgesloten en afgelegen gemeenschappen die zelfs voor journalisten moeilijk toegankelijk zijn? De meeste van dergelijke groepen willen niet gevonden worden. Hoe omschrijf je je relatie met ze?

'Ik heb allerlei perskaarten, maar die gebruik ik zelden. Ze maken mensen te formeel.
Ik benader mensen persoonlijk, van persoon tot persoon. We worden vrienden en uiteindelijk kan ik blijven en zelfs met hun families leven. Dat doe ik vooral om hun situatie beter te begrijpen en om beter en meer geloofwaardig werk af te kunnen leveren. De meeste mensen waarover ik verslag doe, leven in de meest wanhopige omstandigheden.
Sloppenwijken, hutjes, bamboe hutten, vluchtelingenkampen...
Slapen, eten en wassen vormen een groot probleem.
Het is een strijd, maar uiteindelijk is al het gedoe de moeite waard. Zij leren van jou en jij van hen.
Aziaten zijn ongelooflijk gastvrij.
Ze koesteren altijd de momenten die je bij ze verbleef en ze vergeten je nooit.
Natuurlijk, ik kan ook kiezen om een kamer in een hotel te boeken, maar ik neem mijn werk heel serieus.
Ik ben toegewijd aan het fotograferen van echte verhalen van echte mensen.

De president van regering in ballingschap West Papoea, Simon S.
Daarenboven zie ik de mensen waarover ik verslag doe niet als voorwerpen. Ze zijn mijn vrienden en gastheren of -vrouwen en ik tracht mij aan te passen aan hun situatie zo goed en zo kwaad als ik kan. Ik respecteer hun tradities en moraal ten alle tijde. En ik doe mijn uiterste best om hun levens zo eerlijk en realistisch mogelijk te fotograferen.'

Ik ben ervan overtuigd, dat het ook een heel gevaarlijk beroep is. Ben je ooit slachtoffer van geweld geweest en zo ja, wat gebeurde er?

De minister van Informatie van regering in ballingschap West Papoea en politiek vluchtelinge, Apilena S.

'Ja hoor, diverse keren. Ik heb lange tijd verslag gedaan over Birmese vluchtelingen in het noorden van Thailand en over de grens, in Birma zelf...., vooral in de staat Karen. Karen ligt bezaaid met landmijnen en het is feitelijk oorlogsgebied. De grenssteden zijn makkelijk toegankelijk vanuit beide zijden en staan bekend om hun wetteloosheid. Tijdens de periode van de militaire junta in Birma zond de Birmese veiligheidsdienst spionnen om informatie te vergaren over politieke organen van de oppositie die hun bases daar hadden.
De Birmese boeren waren hier gewend om meteen te schieten zodra ze iemand op hun land zagen komen, bang dat het wellicht een spion was.
Ik ben op deze wijze diverse keren beschoten aan de rand van de stad.

Somalische vluchtelingen in Addis Abeba, Ethiopië.
Daarnaast ben ik een keer neergestoken in Papoea Nieuw Guinea en korte tijd gevangen geweest ergens in Noord Afrika.'

Welk advies zou je geven aan mensen die een eigen carrière willen beginnen in fotojournalistiek?

'Veel mensen mailen me met de vraag welke camera ik gebruik. Andere mensen die ik in het veld ontmoet, stellen me oo steeds diezelfde vraag. Ze denken dat je met een betere camera betere foto's kunt maken.
Cameraproducenten, zoals Canon en Nikon, maken daar gebruik van door bijna iedere maand nieuwe camera's op de markt te brengen. Maar, uiteindelijk maakt geen enkele camera foto's zonder een goed oog er achter.
Het doet er niet toe.
Het belangrijkste is om gewoon eruit te gaan en te beginnen met het maken van foto's.
In het begin was ik te arm om een goede, professionele camera te kunnen aanschaffen en schoot mijn meeste foto's met goedkope twintig jaar oude filmcamera's... Met dergelijke camera's heb ik de eerste jaren van mijn werk foto's gemaakt.
Nadat ik geld begon te verdienen met mijn foto's, kon ik beginnen te werken met professionele camera's.
Maar, ik gebruik nog steeds het oude type camera's voor bepaalde onderdelen van mijn werk.
Heeft u trouwens ooit gehoord van het ' versnelling syndroom'? Nee?
Het 'versnelling syndroom' is een groot probleem onder fotografen.
Ze worden lui, verliezen het zicht op de realiteit en beginnen in hun hoofd te worstelen met de vraag hoe ze betere foto's zouden kunnen maken.
Ze verkopen hun camera's en kopen nieuwe exemplaren...
Ik deed dat ook lange tijd. Je blijft maar nieuwe apparatuur kopen, om op een moment er achter te komen, dat je die nieuwe apparatuur niet eens nodig hebt.
Uiteindelijk verkoop je het met fors verlies.
En zo gaat de cyclus maar door.'

Ik begrijp je, maar het is dus zoiets als een trend?

'Ja, precies.
Geen enkele foto is beter of slechter dan een andere foto, omdat het allemaal gewoon een kwestie van smaak is. Het belangrijkste is om dagelijks foto's te nemen.
Neem altijd je camera mee, ongeacht waar je naartoe gaat, en maakt foto's zodra je kan. Hoe meer, hoe beter! Je kunt nooit te weinig foto's maken.
En, als je wat geld hebt gebruik dat dan om een vliegticket te kopen en reis naar een land waar jij je tot aangetrokken voelt om fotografisch verslag van te doen. Zorg na terugkeer er wel voor, dat de foto's ergens gepubliceerd kunnen worden en doe je best om het verhaal en de mensen achter de foto's te promoten. Maak je geen zorgen over blunders, die zullen alleen je visie verbreden en je kwaliteiten verbeteren.'

Wat is de magische formule?

'Tracht je eigen stijl te creëren en maakt zeer mooie foto's.
Iedereen in de industrie is deze dagen druk met elkaar te kopiëren.
Het zijn altijd de fotografen met een eigen unieke stijl die opvallen.
We zien dagelijks duizenden foto's geüpload worden op Flickr en andere websites.
Vogels, landschappen, portretten, mode, noem maar op. Ze zijn allemaal mooi om naar te kijken, maar de redacteuren zoeken naar buitengewone foto's met buitengewone verhalen.
Tot slot, verlies nooit je menselijkheid in de wrede wereld van dit vak.
De meeste journalisten komen en gaan, ze maken zich niet druk.
Het gaat erom hoe je mensen behandelt.
Vergeet nooit, dat je de camera in je hand houdt om het verschil te maken en om zaken recht te zetten. Beloof nooit iets zonder een 'back-up' te hebben. Als je iemand enkele foto's hebt beloofd, zorg er dan altijd voor dat die persoon de foto's ook uiteindelijk ontvangt.
Praat met de mensen die je fotografeert.
Geef ze het gevoel dat je om ze geeft en zorg ervoor dat ze zich gewaardeerd voelen.
Ze vertrouwen je en hebben je geaccepteerd in hun cirkel van vertrouwen. Accepteer ze zoals ze zijn.
De mensen tegen wie je aardig bent huren je morgen in.'

Welke camera gebruik je nu voor je dagelijkse werk?

'Haha.
Dit alles gezegd hebbende, ik gebruik een Canon 1dx en 5d voor mijn dagelijkse werk. Met 28mm, 35mm en 50mm lenzen. Bij demonstraties gebruik ik een Canon 70 200mm 2.8 lens.
Nee, maar werkelijk....
Professionals willen je de indruk geven, dat zij iets weten dat jij niet weet. Dat zij weten hoe de knikkers rollen en dat hun camera's iets kunnen zegen over hun vaardigheden om betere foto's te maken.
Volgens mij maakt het niet veel uit.
Een mooi uitziende auto is leuk om te hebben, maar die zal niet je rijvaardigheid verbeteren.'

Wat is het ergste dat je ooit tijdens je werkzaamheden hebt gezien?

'Ik denk dat dat niet is geweest in oorlog of politiek waar ik verslag van doe. Ik denk dat we allemaal volwassen genoeg zijn om te begrijpen hoe de wereld werkt en dat erge gebeurtenissen plaatsvinden. De meest erge zaken die ik meemaak zijn altijd van mensen die beter zouden moeten weten.
Vooral fotografen en journalisten.
Ze behandelen de mensen waarover ze verslag doen bijna als objecten.
Ze beloven bergen goud, maar vertrekken uiteindelijk en je hoort nooit meer iets van ze.
Ik was enige tijd geleden in een kliniek in Birma met twee collega fotografen uit de VS. Een van ze was een fotograaf in vaste dienst van de New York Times.
Een jongen was om het leven gekomen nadat hij op een landmijn was gestapt.
Zijn moeder was in de buurt en begon te huilen en te schreeuwen naast het bed waarop de jongen lag....
We begonnen foto's te maken.
Een van de fotografen was de hele dag al geïrriteerd.
Hij vroeg de moeder om in de camera te kijken.
Toen ze een andere kant op keek, bleef hij haar vragen.
Hij begon zelfs tegen de vrouw te schreeuwen en werd zelfs ongelooflijk agressief.
Ik was geschokt.
Ik voelde me heel beschaamd en voor een moment schaamde ik me, omdat ik een fotocamera in mijn hand had en in de kamer stond. Natuurlijk is het nodig dat we foto's maken ,omdat het ons werk is en het is belangrijk.
Maar, om ons werk uit te kunnen voeren is het nodig om wreed te worden of om onze menselijkheid te verliezen.'

De wereldberoemde Zuid-Koreaanse dominee Chun Ki Won die ruim 1.500 Noord-Koreanen hielp ontvluchten.

Wat is je beste foto of reportage?

'Volgens mij heb ik niet zoiets als een beste foto of een beste reportage.
Aan alle foto's en reportages werk ik net zo hard.
Volgens mij vertelt exceptionele fotografie iets over opmerkelijke menselijke verworvenheden.
Zaken die niet gebruikelijk zijn of iets dat tegen alle verwachtingen in gebeurt.
Maar, er schiet me toch iets te binnen. Ik heb gewerkt aan een verhaal voor Al Jazeera News over het gebruik van drugs in Thailand.
Het gebruik van methamphetamine is een groot probleem onder de jeugd daar.
Ik fotografeerde een oud-bendelid die zwaar verslaafd was aan methamphetamine. Zijn verslaving belandde in een kritieke fase en zijn ouders zonden hem naar een klooster.
Uiteindelijk gaf hij alles op en werd een monnik.
Ik bezoek hem in het klooster en nam foto's van hem achteraf.
In mijn eindverhaal plaatste ik een vooraf- en achteraf-foto.
Ik dacht dat dat iets heel ontroerends was.
Zijn verhaal liet ons zien, dat we in staat zijn tot buitengewone veranderingen.

(Alle foto's: © Rohan Radheya) 

Een jonge Birmese vluchtelinge.
Werk van Radheya:

Al Jazeera: Qatar.
http://www.aljazeera.com/indepth/inpictures/2014/08/pictures-thailand-buddhist-det-2014816121141245993.html 
The Diplomat: Tokyo
http://thediplomat.com/2014/06/thailands-military-crackdown/ 
http://thediplomat.com/2014/08/thailand-under-the-junta/
Warscapes (Amerika) (Over West Papua)
http://www.warscapes.com/art/mirroring-west-papua
The Jakarta globe (West Papua)
http://thejakartaglobe.beritasatu.com/blogs/mirroring-west-papua/
North Korea News (Interview met Noord Koreaanse vluchtelingen)
http://www.nknews.org/2014/06/stuck-in-the-middle-how-defectors-in-thailand-get-by/
Durihana (Zuid Korea)
http://www.durihana.com/board/view.aspx?b_id=2294&tbname=share&pageIndex=0&searchIndex=False
DVB (Democratic Voice Of Burma, Noorwegen) Burmese vluchtelingen / Landmijn slachtoffers
https://www.dvb.no/news/44935-burma-myanmar/44935
Zreportage (Amerika), illegale orgaanhandel op de India/Nepal grens:
http://www.zreportage.com/zReportage.html?num=zrep463

Losse publicaties:
The Wall Street Journal, Amerika:
http://online.wsj.com/articles/wsj-photos-of-the-day-sept-19-1411165191#5

Politie Albina arresteert twee verdachten roofoverval op Oost-Westverbinding te Moiwana

Twee overvallers nog voortvluchtig


De politie van Albina heeft samen met Regio Bijstandteam (RBT) van het Korps Politie Suriname in de nacht van woensdag op donderdag twee verdachten aangehouden in verband met de beroving van een leverancier op de Oost-Westverbinding, ter hoogte van Moiwana. Dat weet het Dagblad Suriname vandaag, zaterdag 25 oktober 2014, te melden.

Vier gemaskerde mannen overvielen woensdag de leverancier, toen hij de snelheid van zijn wagen verminderde om over een drempel in de weg te rijden.

De verdachten hielden de bestuurder onder schot en hebben de man beroofd van zijn persoonlijke spullen. De buit bestaat uit Srd 10.000 dat in de wagen was verborgen, een portemonnee met Srd 1.000, een paar mobiele telefoons en enkele persoonlijke bescheiden. De leverancier heeft ook nog eens klappen van de overvallers moeten incasseren.

Na de overval verdwenen de overvallers in een oud-model Toyota Ipsum.

Het verdere onderzoek in deze zaak duurt voort. De verdachten blijven gedurende het politieonderzoek achter slot en grendel.

Ondernemers uit Nederlands Koninkrijk geïnteresseerd in Suriname

Bilkerdijk: 'Er wordt geen tijd verspild aan grappenmakers'
Nederlandse handelsmissie bezoekt eind november Suriname

'De ondernemers zijn er niet op uit om onze hulpbronnen weg te dragen'


Een missie van ongeveer zestig ondernemers uit Nederland en andere Koninkrijksdelen, die eind november Suriname bezoekt, is het zoveelste bewijs dat Suriname in de belangstelling blijft van buitenlandse investeerders. Dit zegt Henk Naarendorp, voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF), vandaag, zaterdag 25 oktober 2014,in de Ware Tijd.

'Ondanks stelselmatig slechte beoordelingen over zaken doen in Suriname, blijven buitenlanders de behoefte hebben om zich te oriënteren over wat er hier gebeurt. Onze economische groeicijfers zijn goed ten opzichte van de regio. Dit betekent, dat er beweging is in het land, waar men aan deel wil nemen', stelt Naarendorp.

Ook Wilgo Bilkerdijk, voorzitter van de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (AsFa) is blij, aldus de krant. 'Wij hebben hulpbronnen die ontwikkeld kunnen worden met investeringen en kennis uit Nederland. Daarnaast willen zij een driehoek met Curaçao en Suriname vormen voor meer toegang tot de regio.'

Volgens cijfers van De Nederlandsche Bank is er de afgelopen vier jaar 200 miljoen euro vanuit Nederland naar Suriname gestroomd.

Zowel Bilkerdijk als Naarendorp is juist kritisch naar de eigen private sector toe, die gretiger zou moeten zijn om kansen niet mis te lopen. Naarendorp: 'Er zijn misvattingen over het doel van handelsmissies. De mensen zijn er echt niet op uit om onze hulpbronnen weg te dragen. Zij willen samenwerken met kennis en kapitaal voor economische vooruitgang.'

De organisatie stuurt zelf ook een duidelijk signaal. 'Een financiële bijdrage is vastgesteld voor de lokale ondernemers die willen participeren tijdens het bezoek. Daarmee zullen slechts serieuze mensen meedoen. Er zal dan geen tijd worden verspild aan grappenmakers', aldus Bilkerdijk.

Gepensioneerde ambtenaren vertegenwoordigd in Raad van Toezicht Pensioenfonds

Voorzitter BBGO, Deekman, blij met vertegenwoordiging bond in Pensioenfonds.
Pearl Antonius namens de BBGO gekozen


Oud-landsdienaren zijn sinds kort vertegenwoordigd in de Raad van Toezicht (RvT) van het Pensioenfonds. De regering heeft onlangs de voordracht van Pearl Antonuis goedgekeurd. Dat zegt Armand Deekman, voorzitter van de Bond voor Belangenbehartiging van Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO) vandaag, zaterdag 25 oktober 2014, in de Ware Tijd.

'We wilden al geruime tijd lid worden van de raad, omdat wij de gepensioneerden vertegenwoordigen', aldus Deekman.

Door zitting te nemen in de raad, kan de bond meepraten en beslissen over het beleid voor senioren.

Het mogelijke conflict dat deze toetreding van de oud-ambtenaren tot de RvT zou kunnen opleveren met de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), is voorlopig afgewend, zegt CLO-voorzitter Ronald Hooghart.

De CLO zou een plek moeten inleveren, omdat deze bond twee vertegenwoordigers heeft in de raad. Voorlopig is voor een andere manier gekozen. 'Formeel vertegenwoordigt Antonius het ministerie van Financiën, maar zit op de plek namens de bond', aldus Hooghart

Deekman zegt, dat de CLO misschien later toch wel een plek zal moeten inleveren. Hij wil echter hierover niet in detail treden.Hooghart zegt verder, dat de CLO het niet zal accepteren als zij een plek zou moeten afstaan aan de BBGO. 'Wij vertegenwoordigen de actief dienende ambtenaren die zorgen voor het pensioen.' Hij zegt dat de CLO de BBGO heeft opgericht en de bond is formeel lid van de vakvereniging.

VHP-voorman snapt niets van kritiek op zijn buitenlandse reizen

Santokhi hecht veel waarde aan betrokkenheid van de diaspora

'Welke politicus heeft in het openbaar, al meer dan 60.000 euro tijdens openbare meetings opgehaald?'


VHP-voorzitter en -Assembleelid Chandrikapersad Santokhi begrijpt niet waarom er steeds kritiek wordt geleverd op zijn reizen naar het buitenland. Hij is afgelopen week, via Nederland, teruggekeerd van een dienstreis uit Zwitserland, waar de Inter Parlementaire Unie bijeen was. Van die gelegenheid maakte hij gebruik om in Nederland deel te nemen aan twee politieke bijeenkomsten en besprekingen. De politicus benadrukt, dat in Nederland 386.000 personen in diaspora verbonden zijn met Suriname.

Santokhi zegt vandaag, zaterdag 25 oktober 2014, op Starnieuws, dat hij een toegevoegde waarde geeft aan zijn bezoeken als hij in Europa is. De VHP-voorzitter vindt dat leiders die emotionele en juridische beperkingen hebben, de samenwerkingsrelatie met landen waarmee Suriname verbonden is, niet op het spel moeten zetten. Zij moeten hun privé-problemen niet maken tot een nationale aangelegenheid.

Hij voert aan, dat onlangs de PSA-wet (Personen van Surinaamse Afkomst) is aangenomen, waarin personen van Surinaamse origine erkend worden als een speciale groep. Zij kunnen betrokken worden bij het ontwikkelen van diverse sectoren en hun kennis ter beschikking stellen.

'Wij willen hen betrekken bij de ontwikkeling van Suriname. Zij kunnen samen met hun familie, vrienden en relaties een positieve bijdrage leveren. Ik heb ze gezegd dat ze moeten nadenken welke bijdrage ze kunnen leveren na de verkiezingen van 25 mei', aldus Santokhi.

Robby Makka, voorzitter van de Chan Santokhi Foundation Nederland (CSFN), beweert dat de mega massameeting in Den Haag op 19 oktober een 'kassakraker' was, wat weer een bedrag met vier nullen heeft opgeleverd. Overings, Makka is pas op 16 januari van dit jaar lid geworden van de VHP.

'Welke politicus heeft in het openbaar al meer dan 60.000 euro tijdens meetings opgehaald? Voor zover CSFN heeft kunnen achterhalen, is het hoogste bedrag dat door afdelingen van politieke partijen in Nederland bij elkaar is geharkt, 21.000 Nederlandse guldens. CSFN is bereid om in een 'controle-interview' en auditgesprek aan critici en instanties hierin openheid te geven', aldus Makka, die in het dagelijks leven bij de Nederlandse Belastingdienst werkt, schrijft Starnieuws.

Santokhi moet volgens Makka als modern en jong leider, grensoverschrijdend bezig zijn. 'Hij moet af en toe in het buitenland ook bijeenkomsten houden. Dat doet hij niet uit zich zelf. Daar zit een visie achter. Suriname heeft een kleine en kwetsbare economie en veel potentie. Geld en kader zitten vaak buiten. De meetings zijn er niet alleen voor verkiezingen om stemmen te winnen. Ze zijn duurzaam van aard. CSFN is meer dan 'meet and greet', stelt Makka. Het gaat ook om overleggen met investeerders, notabalen en het houden van internationale lezingen.

Makka zegt verder, dat we leven in een zich globaliserende wereld.

De diaspora is een issue, maar Santokhi moet volgens hem ook in Nederland zijn, omdat daar 800 studenten wonen met een Surinaamse nationaliteit, ze zijn stemgerechtigd en een groot deel participeert met CSFN, er in Nederland altijd vakantiegangers uit Suriname aanwezig zijn, de diaspora erom vraagt, mensen willen nu eenmaal graag met de voorzitter van de VHP op de foto en hem persoonlijk horen en de CSFN, als verbindingsorganisatie, haar bestaansrecht heeft bewezen.