donderdag 30 oktober 2014

Surmac financiert nieuw EBS-onderstation aan Martin Luther Kingweg

Onderstation voor levering stroom nieuwe onderneming Surmac


Surmac zal een onderstation voor 4,7 miljoen Amerikaanse dollar voorfinancieren voor de NV Energiebedrijven Suriname (EBS). Het gebouw komt te staan aan de Martin Luther Kingweg (Highway) in de omgeving van mast 54. Het onderstation wordt in het eerste kwartaal van 2015 opgeleverd, aldus is vandaag, donderdag 30 oktober 2014, door de EBS bekendgemaakt.

Deze Public Private Partnership (PPP) werd deze maand getekend. EBS-directeur Willy Duiker stelt dat de overeenkomst als voorbeeld kan dienen voor andere ondernemingen om te investeren in een duurzame en betrouwbare infrastructuur.

Het onderstation zal Surmac de mogelijkheid bieden om voldoende stroom beschikbaar te hebben voor haar nieuwe onderneming. Bedrijven en burgers in het gebied zullen meer energie tot hun beschikking hebben, omdat slechts een deel van de energie door Surmac zal worden gebruikt.

Dit onderstation stelt de EBS in staat een beter energiemanagement te voeren in het gebied. Bij storingen en of onderhoudswerkzaamheden bestaan dankzij dit nieuw onderstation meer mogelijkheden om de stroom om te leiden.

Omliggende buurten van het Martin Luther Kingweg onderstation zullen hierdoor minder last ondervinden van stroomonderbrekingen, zegt de EBS.

Prominente NDP’er Murphy Dahoe stapt over naar VHP

Dahoe ontevreden over functioneren leiding NDP


De prominente NDP’er Murphy Dahoe heeft de NDP de rug toegekeerd. Hij is samen met zijn hele familie, vandaag 30 oktober 2014, overgestapt naar de moederpartij, de VHP, zo laat de VHP vanmiddag weten in een persbericht.

In het verleden was hij lijfwacht van wijlen voorzitter Jagernath Lachmon, maar vanwege omstandigheden had hij de partij voor enige jaren verlaten. De reden die hij aangeeft voor zijn herintrede in de VHP, is dat hij die echte bromtjie djari bij de NDP van voorzitter Desi Bouterse niet heeft gevonden.

Hij is zeer ontevreden over het functioneren van de leiding van de partij, maar vooral van partijvoorzitter Desi Bouterse. Hij en velen die op hem lijken voelen zich misleid door Bouterse terwijl juist deze groep ervoor gezorgd heeft dat Bouterse vandaag president is van het land, aldus Dahoe.

De beloftes die president Bouterse in 2010 had gedaan heeft hij niet kunnen waarmaken. De 18.000 woningen, de criminaliteit en de kruistocht tegen de corruptie enzovoorts zijn tot nu toe enkel loze kreten geweest. De corruptie viert hoogtij binnen de huidige regering. Volgens de heer Dahoe lijkt het erop alsof corruptie is gelegaliseerd.

De heer Murphy Dahoe is erg ingenomen met de nieuwe leiding van de VHP en de democratische beginselen van de partij. Hij en zijn familie zullen hun energie stoppen in het werven van meer leden voor de partij. Ook zullen zij hun krachten geven aan de jongeren en de mediacommissie van de VHP, aldus de partij.


Premier Asjes van Curaçao roept taskforse ebola bijeen

Asjes: 'Ebola kan voor eiland een mogelijke sociale ramp worden'

'Als regering doen we ons best'


Op verzoek van premier Ivar Asjes (PS) van Curaçao zijn vanmorgen alle partijen die te maken kunnen krijgen met ebola samengekomen, om elkaar over het virus te informeren. 'Ebola kan voor Curaçao een mogelijke sociale ramp worden. Daarom is het goed dat alle stakeholders op elkaar afgestemd zijn en dat er een gezamenlijk draaiboek komt', aldus Asjes vandaag, donderdag 30 oktober 2014, in de Antilliaanse krant Amigoe.

Het was de eerste keer dat alle partijen in deze aantallen bij elkaar zaten om de voorbereidingen voor een eventuele ebola-uitbraak met elkaar te bespreken. 'Alle stakeholders die voor de regering van belang zijn, zijn van A tot Z uitgenodigd om ons te informeren. Van Chata (Curaçao Hospitality and Tourism Association) tot de luchtvaartassociatie en van het ADC-laboratorium (Analytisch Diagnostisch Centrum N.V) tot begrafenisondernemers.' Al deze partijen vormen samen de informele taskforce, die als het aan de premier ligt van blijvende aard zal zijn.

'Als regering doen we ons best. We zijn al goed voorbereid, we hebben de kennis en expertise in huis en ook zijn er goede faciliteiten. Alleen werkte iedereen los van elkaar. Nu is het belangrijk dat er een goede interne communicatie op gang komt en dat we samen tot een centraal handboek komen', aldus Asjes.

Het is volgens de premier van belang dat alle partijen op elkaar afstemmen, ook met partijen buiten Curaçao. Zo zullen de luchtvaartsector en de haven contact opnemen met Aruba en St. Maarten. 'Op St. Maarten is onlangs besloten dat reizigers uit Sierra Leone, Guinee en Liberia geweerd zullen worden. Wij zullen ons daar binnenkort ook over laten informeren door adviseurs.'

Ook wordt er gewerkt aan een mogelijke separate locatie om ebola-patiënten te kunnen opvangen. 'Zolang die er nog niet is, zullen we het moeten doen met wat we hebben en zal er volgens het interne protocol van het St. Elisabeth Hospitaal gewerkt worden.'

Volgens epidemioloog en ebola-coördinator Izzy Gerstenbluth is het wenselijk dat de voorkeur uitgaat naar een opvangplek buiten de reguliere, dagelijkse stroom van ziekenhuispatiënten.
'Het is een uitzonderlijk iets waar we ons op moeten voorbereiden. En misschien komt het virus nooit naar Curaçao. Dus we moeten keuzes maken en krijgen te maken met moeilijke vraagstukken. Als we nu ergens geld aan uitgeven voor ebola-voorbereiding, dan is dat geld dus weg en kan het niet meer voor iets anders gebruikt worden', aldus Gerstenbluth.

Premier Asjes laat verder weten, dat het zogenoemde personal protective equipment, speciale pakken om met ebola-patiënten te kunnen werken, nog niet op het eiland is aangekomen. Er is een gezamenlijke bestelling in Koninkrijksverband en met de Pan American Health Organization (PAHO) gedaan om de prijs te drukken. 'Wereldwijd is er grote vraag naar deze pakken.' 

Minister Asjes kan nog niet aangeven hoeveel geld de regering wil uittrekken voor de voorbereiding op een eventuele ebola-uitbraak. 'We zijn in elk geval bereidwillig om te investeren, maar we moeten ook kijken of we er morgen nog wat aan hebben.'

Tien zeepiraten en helers gearresteerd

Arrestaties in onderzoek zeeroof 15 oktober monding Coppenamerivier


In verband met een zeeroof op woensdag 15 oktober, nabij de monding van de Coppenamerivier, hebben de afdeling Kapitale Delicten en de recherche van politie Regio West van het Korps Politie Suriname tien verdachten aangehouden. De mannen zijn, zo bericht de afdeling Public Relastions van het korps vandaag, donderdag 30 oktober 2014, in verzekering gesteld. 

Bij de zeeroof werden onder andere buitgemaakt een buitenboordmotor, vis en vaten brandstof. Een deel van de buit is gevonden.

De verdachten zijn Guyanezen en Surinamers. De jongste verdachte is een 21-jarige Surinamer en de oudste een 56-jarige Guyanees. De meeste verdachten wonen in het district Coronie. 

De strafbare feiten waar de mannen van worden verdacht zijn onder andere zeeroof, medeplichtigheid aan zeeroof, diefstal met geweld en heling.

PL stelt commissie 'Anticoup en Antifraude' in

Commissie moet voorkomen dat partijen door coups, fraude of corruptie de macht grijpen

'We willen ons tegen coups beschermen'


De Pertjajah Luhur (PL) stelt een commissie 'Anticoup en Antifraude' in die naar modellen moet kijken om te voorkomen dat partijen via coups, fraude en corruptie aan de macht komen. In de commissie krijgen zitting diverse deskundigen van binnen en buiten de partij. Op de samenwerkende partijen doet PL-voorzitter Paul Somohardjo een beroep om de commissie te versterken waaraan hij leiding geeft. Dit bericht vanmiddag, donderdag 30 oktober 2014, Starnieuws.

De commissie zal onder meer de alarmbel moeten luiden indien er tekenen zijn dat fraude zal worden gepleegd, zeker met het oog op de komende verkiezingen.

'Wanneer eenmaal fraude is gepleegd om aan de macht te komen, zal daar weinig meer tegen gedaan kunnen worden', aldus Somohardjo.

De redenen voor het instellen van de commissie zijn de diverse coups die in de afgelopen jaren in Suriname hebben plaatsgevonden. Somohardjo memoreerde aan de staatsgreep van 25 februari 1980, de telefooncoup van 24 december 1990 en de kapitaalcoup in 1996, toen een deel van de VHP en de KTPI overliepen naar de coalitie van destijds, waarin ook de Nationale Democratische Partij (NDP) zat. Hij noemde in één adem ook de parlementscoup in 2010, waarbij twee parlementariërs van de ABOP geheel tegen de afspraken in voor Jenny Simons stemden, aldus de Pertjajah Luhur.

De NDP-leiding heeft in al deze gevallen de hand gehad. De NDP heeft nooit een zodanige meerderheid gehad om de regeermacht te kunnen vergaren, zonder een coup te plegen, stelt Somohardjo. 'Een coup op zich is al erg, maar waar we ons ernstig zorgen over maken, zijn de consequenties. Die kunnen verstrekkend, desastreus en catastrofaal zijn voor de bevolking. In 1982 werden we niet alleen geconfronteerd met moorden, maar economisch ging alles neerwaarts. We moesten in rijen staan voor voedsel.' De kapitaalcoup van 1996 heeft gezorgd voor een enorme geldontwaarding, waarbij de bevolking rondliep met biljetten van duizend gulden die in feite slechts één gulden waard waren.

De politicus verwijst verder naar de vele corruptieschandalen die de huidige coalitie teisteren. Hij noemt de bruggen van Ballast Nedam, die een waarde hadden van 130 miljoen Nederlandse guldens, maar waarvoor de regering 180 miljoen heeft betaald. Hij noemt ook de uitverkoop van 160.000 hectare grond. Somohardjo zegt zeker te zijn van de overwinning, maar hij maakt zich zorgen over partijen die een ‘coupvisie’ hebben 'en we willen ons daartegen beschermen'.

Curaçao pakt belastingontduiking aan

Minister van Financiën José Jardim
52 Landen tekenen in Berlijn verklaring belastinggegevens uit te wisselen


Curaçao gaat samen met 51 andere landen belastinggegevens uitwisselen om zo belastingontduiking tegen te gaan. Minister van Financiën José Jardim tekende daarvoor gisteren in Berlijn een verklaring tijdens het OECD/Global Forum (Organisation for Economic Co‑operation and Development), aldus bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, 30 oktober 2014.

Curaçao zal vanaf 2017 belastinginformatie gaan uitwisselen. Hiermee hoort Curaçao bij de ‘Early Adopters Group’. De handtekening van Jardim onder het document betekent volgens zijn ministerie dat het eiland een moderne jurisdictie en een modern financieel centrum is, betrouwbaar en transparant en overeenkomstig internationale standaarden.

Volgens Jardim is de ondertekening belangrijk: op deze wijze zet de regering zich onder meer in voor een duurzame ontwikkeling van de financiële dienstverlening op Curaçao. Ook is het volgens hem van belang voor de financiële sector. In de nieuwe standaardprocedure zal een grote hoeveelheid informatie over zogenoemde offshore-rekeningen worden uitgewisseld; zo wordt er informatie gedeeld over rekeningsaldo’s en eigendom van de rekeningen. Hierdoor wordt het mogelijk om belastingontduiking te bestrijden en fraude aan te pakken.

Volgens de ruim 50 landen en jurisdicties ondermijnt de belastingfraude - die door een kleine groep wordt gepleegd - de overheidsinkomsten, het vertrouwen in de transparantie van het belastingsysteem en wordt de druk op eerlijke belastingbetalers op die manier verhoogd. Het wordt daarmee, meent de groep, de belastingontduikers steeds moeilijker gemaakt om ongezien te blijven.

Ze hebben bij de invoering van het nieuwe systeem twee keuzes: zich uit eigen beweging melden of ontdekt worden. Als gevolg van de ‘Early Adopters Group’ hebben alle belangrijke financiële centra besloten om een concreet tijdpad af te spreken voor de eerste uitwisseling in 2017 of 2018.

De landen die zich nog niet hebben aangesloten, worden door de landen opgeroepen zich met gelijke inzet en toewijding bij dit proces aan te sluiten. 'Als groep zijn wij vastberaden om dit thema op de voorgrond van de wereldagenda te houden, de uitvoering van de nieuwe standaardprocedures te bewaken en te ondersteunen en ervoor te zorgen dat alle landen de aan hen toekomende voordelen ontvangen. Hierbij constateren wij dat enkel de financiële centra, die de hoogste standaarden van transparantie en onpartijdigheid naleven, zullen samenwerken en erop vooruit zullen gaan', aldus de verklaring.

De verklaring is ondertekend door 52 landen. Naast Curaçao tekenden ook Argentinië, Aruba, Barbados, Colombia, Mexico, Mauritius, Trinidad & Tobago, Anguilla, Bermuda, de Britse Maag- deneilanden, de Kaaiman-eilanden, Montserrat en de Tuks & Caicoseilanden de verklaring als landen in de regio.

 

Netwerk UTS uit de lucht op Curaçao

Oorzaak uitvallen UTS-netwerk nog niet bekend


Door een technische storing bij UTS zaten klanten gisteren op Curaçao, Bonaire en het Nederlandse deel van Sint Maarten zonder mobiel netwerk, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 30 oktober 2014.

Waardoor de uitval werd veroorzaakt is onbekend. Woordvoerster Fayna Haseth liet gisteravond weten, dat er hard wordt gewerkt aan een oplossing.

Vanaf 13.15 uur ging het mobiele netwerk van UTS plat. Tot en met de vroege avondu-ren kon niemand via Chippie telefoontjes ontvangen of plegen. Daarna konden volgens UTS sommige klanten wel telefoontjes plegen maar nog niet ontvangen. Hoeveel mensen er last hebben van de storing kon Haseth gisteren niet vertellen.

Niet alleen voor particulieren leverde de storing bij het mobiele netwerk problemen op, ook bedrijven die via een sim van UTS gebruikmaken van hun pinautomaat konden daar geen gebruik van maken.

Over een eventuele compensatie wil de woordvoerster nog niets zeggen. 'De nadruk ligt nu op het oplossen en kijken naar de oorzaak en op compensatie gaat de directie later in.'

Educatieve site Zeeuws Archief over slavenhandel

Website 'Slavenreis van de Eenigheid' tweetalig

Zeeuws Archief wil jongeren meer bewust maken van slavenhandel


Het Zeeuws Archief in Middelburg heeft gisteren de educatieve website ‘Slavenreis van de Eenigheid’ gepresenteerd. Het is een tweetalige site, die bedoeld is om jongeren meer bewust te maken van (het belang en de gevolgen van) de trans-Atlantische slavenhandel. Dat bericht vandaag, donderdag 30 oktober 2014, internetbode.nl.

De educatieve site is eerder dit jaar getest door leerlingen in Zeeland, Suriname en Ghana. Sinds afgelopen week is hij voor alle jongeren in binnen- en buitenland beschikbaar.

De site is gekoppeld aan het weblog over de reis van het slavenschip de Eenigheid. Dat is 1 oktober vorig jaar van start gegaan.

Het is dit jaar 200 jaar geleden dat Nederland de slavenhandel heeft afgeschaft.

De educatieve website Slavenreis van de Eenigheid | Slave voyage aboard The Unity bestaat uit verschillende onderdelen: korte multidisciplinaire lessen aan de hand van werkbladen, verdiepingslessen aan de hand van discussie-, kijk- en onderzoeksopdrachten en suggesties voor verwerkingslessen. In de website is bronnenmateriaal opgenomen uit onder meer het archief van de Middelburgse Commercie Compagnie (MCC), zo is te lezen op de website van het Zeeuws Archief.

De website is gericht op de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs in Nederland, en kan door zijn tweetalige opzet (Nederlands en Engels) worden ingezet in het tweetalig onderwijs. Ook scholen in het buitenland kunnen er gebruik van maken.

De website sluit aan bij de kerndoelen voor het basis- en voortgezet onderwijs, de 10 Tijdvakken, de 21st century skills and competences en bij zowel de landelijke Canon als de Zeeuwse Canon.


Het menu is chronologisch van opzet: het volgt in zeven stappen de driehoeksreis van de Eenigheid (1761-1763) vanaf de voorbereidingen tot en met de verkoop van de retourgoederen. Leerkrachten die aandacht willen besteden aan het onderwerp trans-Atlantische slavenhandel kunnen uit het ruime aanbod van kennismakings-, verdiepings- en verwerkingslessen een keuze maken. Daarbij kunnen ze aan de hand van de inhoud van de lessen en de opdrachten zelf bepalen welk niveau voor welke leerlingen geschikt is.

Het weblog van de Eenigheid www.eenigheid.slavenhandelmcc.nl, dient als bron voor meer informatie. Er wordt dan ook in alle zeven introductielessen naar het weblog verwezen via hyperlinks naar de betreffende onderwerpen. Ook de onderzoeksopdrachten, waarin leerlingen ervaring kunnen opdoen met online archiefonderzoek, zijn gelinkt aan het weblog van de Eenigheid.

Ministeries van HI en OW treden op tegen winkeliers die regels vuilophaal negeren

Winkeliers plaatsen hun afval bijvoorbeeld bij Spanhoek.
Winkeliers die regels niet naleven moeten zaak sluiten


Winkeliers die zich niet houden aan de nieuwe regels voor vuilophaal moeten hun zaak sluiten. Dit meldt de Times of Suriname vandaag, donderdag 30 oktober 2014.

Ambtenaren van de ministeries van Openbare Werken (OW) en Handel & Industrie (HI) maken inspectierondes langs de winkels.Er zijn inmiddels enkele winkeliers betrapt op het negeren van de regels.

Het afval moet op vaste dagen en in vuilcontainers worden aangeboden. Per maand moet honderd Surinaamse dollar (ongeveer twintig euro) worden betaald. Dit is ook de voornaamste reden waarom winkeliers de regels negeren. Maar, de overheid pikt het kennelijk niet meer. De ondernemers zijn al enkele malen aangeschreven, maar die blijken alles aan hun laars te lappen.

Volgens de krant is al opgetreden in de zuidelijke delen van Paramaribo. De twee ministeries werken samen om het ‘straffen’ mogelijk te maken. Vergunningen voor het houden van winkels en supermarkten vallen binnen het domein van Handel & Industrie.

Winkeliers zijn verplicht het afval in een container te bewaren en de directe omgeving schoon te houden.

Infrastructuur Nickerie nauwelijks onderhouden

De dichtbegroeide hoofdafvoerleiding in de Uitbreiding Henarpolder.
Rijstboeren willen dat infrastructuur door LVV wordt opgeschoond


De slecht onderhouden infrastructuur is rijstboeren in Nickerie een doorn in het oog. Dat schrijft vandaag, donderdag 30 oktober 2014, de Ware Tijd. Boeren in de Uitbreiding Henarpolder I vragen het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) om zowel de natte als de droge infrastructuur in hun productiegebied op te schonen, omdat de inzaai wordt bedreigd. 

De boeren kampen momenteel met een dichtbegroeide hoofdafvoerleiding, waardoor de achterliggende arealen niet drooggelegd kunnen worden. De belanghebbenden hebben het probleem kenbaar gemaakt aan Guido van der Kooye, coördinator van het ministerie van LVV Regio-West.

'Vanwege de begroeiing kan het water niet wegtrekken, vandaar dat wij geen risico willen nemen om de arealen in te zaaien', zegt Chander Nagesar. Volgens hem is de situatie ernstig, 'omdat wij de arealen niet droog kunnen leggen indien dat noodzakelijk zal zijn'. 

Van der Kooye zegt dat het ministerie wel aandacht heeft voor de problemen. 'We kunnen elk ogenblik overgaan tot het opschonen van de hoofdafvoer- en aanvoerleidingen in het district.'

65-Jarige pastoor te Meerliede vertrekt voor een jaar naar Suriname

(Bron foto: Henk van Ommeren/Dichtbij.nl)
'Ik heb al lang het idee om daar enige tijd door te brengen'


De 65-jarige pastoor Peter de Jong van het gebied Meerliede, waar de parochies van Halfweg, Vijfhuizen, Haarlemmerliede en Spaarndam onder vallen, gaat op 1 november voor een jaar naar Suriname. Dat bericht vandaag, 30 oktober 2014,de editie Haarlemmermeer van de nieuwswebsite Dichtbij.nl.

Enige tijd geleden besloot het bisdom Haarlem om de samenwerkingsverbanden enigszins te veranderen. Zo vielen Haarlemmerliede en Spaarndam onder Delta een gebied met Haarlem-Noord, IJmuiden en Driehuis. Sinds 1 juni is er een gebied Meerliede, waaronder nu Halfweg, Vijfhuizen, Haarlemmerliede en Spaarndam vallen. Pastoor werd Peter de Jong, tot op dat moment de pastoor van Delta.

De parochieleden van Meerliede hebben maar kort kunnen genieten van hun nieuwe pastoor. De Jong, die dit jaar 65 jaar is geworden, besloot namelijk om voor een jaar naar Suriname te vertrekken. Waarschijnlijk mede door zijn achtergrond is De Jong een redelijk progressieve pastoor.

 'Ik vind het vooral belangrijk dat de mensen zich prettig voelen. Dit geldt ook voor hun geloofsbeleving. Mensen blijven mogelijk weg uit de kerk omdat de ideeën over het geloof te veel verschillen. Vooral ook omdat de leegloop in de kerken groot is, moeten wij proberen zo dicht mogelijk bij de mensen te blijven staan.'

Wat De Jong te wachten staat in Suriname weet hij nog niet. De maatschappij en de beleving van het geloof zijn daar toch heel anders. Voor De Jong is dit juist een reden om dit eens mee te gaan maken.

'Ik heb al lang het idee om daar eens enige tijd door te brengen. Nu is het nog de tijd dat ik dit kan doen. Over een paar jaar gaat dat misschien niet meer. Dan heb ik mogelijk spijt dat ik het niet gedaan heb. Kort geleden ben ik voor kennismaking in Suriname geweest. Wat mij vooral opviel, was de spontaniteit van de volwassenen maar vooral ook van de kinderen. Het lijkt mij heel fijn om in Paramaribo stad aan het werk te gaan.'

Directeur DSB Suriname reageert op kritiek politici

'Ik betrek politiek niet bij het bankwezen'


De directeur van de Surinaamsche Bank (DSB Suriname) en voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging, Sigmund Proeve, stelt dat hij zijn werk naar eer en geweten doet. Hij zegt dat hij een democraat is en naar de stembus gaat, maar de politiek niet betrekt bij het bankwezen. 

Proeve reageert vandaag, donderdag 30 oktober 2014, op Starnieuws op kritiek van enkele Assembleeleden. Maar, meer dan die opmerking wil hij feitelijk over die kritiek niet maken.
 
'Wij onderschatten hoeveel potentie dit mooie land heeft. Als er problemen zijn, moeten we oplossingsgericht zijn', aldus Proeve.

Proeve zei op 14 oktober bij de uitbreiding van de aandelen van de DSB Bank: 'Het gaat goed met de economie, er zijn heel goede perspectieven.' Hij merkte op, dat de vorige, inmiddels overleden, directeur van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), André Telting, een prudent beleid heeft gevoerd en dat dat ook geldt voor zijn opvolger Gillmore Hoefdraad. Op deze uitspraken kreeg hij openlijk kritiek van politici die vinden dat Proeve 'slijmt'.

Hoefdraad zei dinsdagavond, bij de introductie van de China UnionPay (CUP) creditcard door DSB Bank en de Southern Commercial Bank, dat hij zijn dank uitspreekt aan het adres van Proeve. Hoefdraad stelde, dat er frequent contact is met Proeve, als directeur van de grootste bank van Suriname, om na te gaan hoe zaken kunnen worden verbeterd. 'Dit zijn de signalen die wij willen ontvangen van bankiers als ze zich zorgen maken over iets', zei Hoefdraad. Hij betreurde het dat geprobeerd is de naam van Proeve door het slijk te halen.

De bankpresident zei verder, dat er een gedragscode moet zijn voor bankiers om issues die spelen te bespreken en te kijken naar oplossingen. Hij haalde aan dat het voor iedereen belangrijk is om financiële stabiliteit te hebben.

MAF viert 50-jarig bestaan

(Bron foto: Surinaamse Zendings Vliegdienst)
Nieuw vliegtuig officieel in gebruik genomen


De Surinaamse Zendings Vliegdienst, ook bekend als Mission Aviation Fellowship (MAF), viert vandaag, donderdag 30 oktober 2014, haar vijftigjarig bestaan. In dat kader houdt de organisatie een receptie, waarbij ook een nieuw vliegtuig officieel in gebruik wordt genomen, aldus meldt de Ware Tijd.

Het bedrijf met een christelijke achtergrond dient kerken en zendingsmissies in het binnenland en assisteert ook bij gemeenschapsontwikkeling en met medische hulp. Hoewel vliegen duur is, heeft het bedrijf zonder commerciële vluchten een halve eeuw haar hoofd boven water weten te houden.

'Passagiers betalen de kostprijs, daarmee dekken wij de dagelijkse onkosten', zegt directeur Andy Bijkerk, doelend op onder andere brandstof en de lonen van de vijf lokale werknemers.

Het salaris van de twee uitgezonden, buitenlandse krachten, wordt bekostigd door kerken, vrienden of andere organisaties, zegt de directeur. Hij werkt zelf ook als piloot om de kosten zo laag mogelijk te houden. 'Klanten betalen gemiddeld tien tot dertig procent minder voor een vlucht in vergelijking met commerciële operators.'

'Veiligheid mag zijn prijs hebben. We geven veel geld uit aan veiligheid', aldus Bijkerk, verwijzend naar apparatuur en opleidingen. Ook met de onderhoud van de vloot staat hoog in het vaandel. 'Na elke duizend uren wordt een toestel gemiddeld drie maanden aan de grond gehouden en geïnspecteerd voor de volgende duizend uren.'

Kitten mishandeling vraag om bewustwording!

Hoe kon het zover komen?


Wat kennelijk door de filmende moeder gezien werd als een grap of een spel met haar kind, werd na publicatie van de beelden wereldwijd veroordeeld als dierenmishandeling. Ik wil niet stilstaan bij de vele veroordelingen die deze moeder na haar daad kreeg. Wat interessanter is, is de vraag hoe de moeder op het idee kwam om dit gedrag bij haar kind te stimuleren. Wederom blijkt de noodzaak bij opvoeders om een visie te leren ontwikkelen over liefdevolle omgangsvormen, zodat deze ook overgedragen worden op hun kinderen. Het gedrag dat kinderen vertonen hebben zij meestal gezien bij de ouders.

Na alle verontwaardigde reacties is het wel duidelijk, dat het mishandelen van dieren door een ieder afgekeurd wordt en ook als dit gestimuleerd wordt bij een kind. Ook kinderen worden regelmatig ‘mishandeld’ een middel dat gehanteerd wordt als strafmaatregel in de opvoeding.

Als wij onze kinderen nog steeds structureel een pak rammel geven, welke betekenis zal het mishandelen van huisdieren hebben? Slaan, schoppen, trappen, zit ingebakken in onze opvoeding en wordt nog regelmatig toegepast in sommige gezinnen. Ik ken nog de vele taferelen van spelen met de kat die op de één of andere manier toch altijd op zijn vier pootjes terecht komt uit mijn jeugdjaren. Het trappen van de hond, als hij dreigend op je afkomt. De kat is na de hond het huisdier waar het meest mee gespeeld werd en wij allen weten dat het er niet erg zachtzinnig aan toe ging.

Deze moeder heeft de grote fout (of juist niet) gemaakt om haar aanpak vast te leggen op de film en deze op het internet te plaatsen. Als wij allemaal zouden besluiten om de situaties die wij zelf creëren en die wij om ons heen zien te filmen dan zouden er nog meer rellen uitbreken, omdat vele mensen ondoordacht, onbewust, onwetend, grof, wreed omgaan met elkaar en met onze dieren.

Denk terug aan de mishandeling van de zoon voor de klas door zijn vader en de mishandeling met de hoge druk reiniger. Het valt nu op dat zelf de filmbeelden van de vader voor de klas minder stof heeft doen opwaaien, maar dit is zeker niet minder ernstig. Conclusie: Het bewust worden over de noodzaak voor structurele liefdevolle en positieve omgangsvormen binnen de samenleving is dringend gewenst.

Hoe kon het zo ver komen?
Veel ouders hebben niet bewust nagedacht op welke wijze zij het best aan kinderen de juiste vaardigheden kunnen aanleren. Ook staan ouders er niet bij stil dat kinderen het gedrag van hen kopiëren. Het aanleren van vaardigheden valt en staat met een juiste overdracht van kennis in woord en daad. Uitleg geven en de handeling voordoen aan het kind is één van de beste manieren om kennisoverdracht te doen. Niet te vergeten de complimenten die volgen als het goed gaat of de correcties te plegen als het niet goed gaat.

Op een effectieve wijze communiceren met kinderen is zeer belangrijk zodat de boodschap aankomt. Juist deze skills zijn niet aan elke volwassene toebedeeld, waardoor ouders soms aannemen dat zij kinderen vaardigheden hebben aangeleerd, terwijl er nooit daadwerkelijk bij belangrijke onderwerpen is stilgestaan.

Vele ouders van nu hebben geen juiste overdracht gehad en hebben hun opvoedingsstijl op eigen wijze gevormd. Een voorbeeld: Ouders bezigen in bij zijn van kinderen vuile termen, het kind neemt dit over. Dan zeggen omstanders: ‘en mofo doti leki wc’. Conclusie: Wat je niet geleerd is, kan je ook niet laten zien.

De samenleving stort zich altijd met veel bombarie, venijn en beledigende uitspraken op overtreders, maar dit leidt niet tot gedragsverandering. Laten wij de oordelen achterwege laten en deze moeder te hulp schieten en nagaan of er nog meer soortgelijke gevallen zijn. Terwijl moeder haar wonden likt kan zij best wat hulp gebruiken. Een brief naar de samenleving zou op zijn plaats zijn waarin moeder excuses vraagt. Dit geeft weer een ander beeld van haar. Moeder zal dit kindje nu de juiste omgang met het dier moeten aanleren. Zij heeft een fout gemaakt en hopelijk is haar bewustwording over verantwoord omgaan met dieren drastisch verbetert na haar eigen publicatie.

Dankzij deze beelden is een ieder nu stevig wakker geschud en alerter op hoe wij met z’n allen omgaan met mens en dier. Dit heet bewust worden!

Peggy Anijs

Keurmerksticker bij brood- en banketproducenten wordt niet door milieuinspectie gecontroleerd

'Alertheid gemeenschap zeer belangrijk'


In tegenstelling tot wat aanvankelijk de bedoeling was, houdt de afdeling Milieu-Inspectie van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) geen specifieke controle op de zichtbaarheid van een keurmerksticker bij brood- en banketproducenten. Het zogenoemde keurmerk voor bakkerijen is juli dit jaar ingegaan. Dit bericht de Ware Tijd vandaag, donderdag 30 oktober 2014.

Volgens de richtlijnen moet elke producent zichtbaar een plakkertje hebben op de bakkerij als bewijs dat er volgens de standaarden wordt gewerkt.

Purcy Stuart, hoofd van de afdeling Milieu-Inspectie, zegt dat de inspecteurs niet zo zeer letten op de aanwezigheid van de sticker. 'Ook al is er een sticker, het is een momentopname. Die controle gaan wij toch blijven uitvoeren, zoals regulier gebeurt.'

Vanwege de focus op de bestrijding van chikungunya en het voorkomen van ebola is de aandacht van de afdeling nu niet volledig gericht op de controle van bakkerijen en eetgelegenheden, zegt Stuart.

Hij vindt, dat de samenleving zelf ook toezicht moet houden op de hygiëne bij dit soort ondernemingen en niet moet schromen om misstanden te rapporteren. 'Ik denk niet dat dit zal veranderen', zegt hij doelend op de slechte hygiëne bij sommige bedrijven. 'Daarom is de alertheid van de gemeenschap zeer belangrijk.'

Surgold investeert tot eind 2016 rond de 450 miljoen Amerikaanse dollar in opzet Merian goudmijn

Surgold/Newmont biedt tijdens constructieperiode 2.500 mensen werk

Toekomst goudmijn hangt af van ontwikkelingen internationale goudmarkt


Surgold, de dochteronderneming van de Amerikaanse mijnbouwgigant Newmont, zal tot eind 2016 tussen de US$ 400 tot US$ 450 miljoen in Suriname besteden tijdens het opzetten van de Merian goudmijn. Tijdens de piekperiode van de constructie van de goudmijn zullen 2500 personen een baan vinden. Uiteindelijk zullen 1300 personen werken bij Surgold. Van dit aantal is tien procent lokaal, terwijl vijftien procent van het werknemersbestand zal bestaan uit vrouwen. Op dit moment zijn reeds zestig personen uit de Paramaccaanse gemeenschap in dienst van Surgold.

Deze cijfers presenteerde directeur Adriaan van Kersen gisteravond in Hotel Torarica voor het forum van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), aldus Starnieuws vandaag, donderdag 30 oktober 2014. De belangstelling voor deze presentatie was, aldus de nieuwswebsite, enorm.

Maar, er konden nog niet veel concrete vragen worden beantwoord over het toekomstbeeld van de goudmijn, omdat volgens Van Kersen veel zal afhangen van de ontwikkelingen op de internationale goudmarkt.

De verwachtingen zijn toch positief. Er is 4.2 miljoen troy ounce aan goudreserve aangetoond in het Meriangebied. Per jaar zal gemiddeld ongeveer 400.000 tot 500.000 troy ounce geproduceerd worden. De eerste productie van de goudmijn is gepland voor eind 2016.

Suriname zal voor 25% als stille vennoot participeren in de goudmijn via Staatsolie. Het Merian Project ligt ongeveer 65 kilometer ten zuiden van Moengo. De optie die Suriname is overeengekomen in de overeenkomst, moet uiterlijk 4 december dit jaar worden ingevuld. De dichtstbijzijnde Paramaccaanse gemeenschap bevindt zich op 25 kilometer van de goudmijn.