zaterdag 1 november 2014

LVV wil fok schapen stimuleren

Black Belly's te Tibiti. (Bron foto: LVV)
'Black Belly' schapen populair in SurinameIn Nickerie fokken tussen de 250 en 300 mensen schapen. Dertig jaar geleden waren op elk erf in de polders van het district schapen te vinden. Om de kleinveehouderij te stimuleren, is het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) al geruime tijd bezig kwaliteitsrassen aan te leveren, zo laat het ministerie vandaag, zaterdag 1 november 2014, weten.

In drie partijen zijn totaal zestig jonge schapen van het (Barbados) ‘Black Belly’ ras verkocht. Landbouwminister Soeresh Algoe wil met de verkoop niet alleen de fok van kwalitatief goed vee bevorderen, maar tegelijkertijd bewerkstelligen dat de prijs van schapenvlees betaalbaar wordt. Hij wil de bewoners ook zo ver krijgen, dat ze diversificatie toepassen in de agrarische sector.

De jonge dieren zijn afkomstig van het vermeerderingsbedrijf kleinvee te Tibiti. De ‘Black Belly’ schapen hebben al een gevestigde historie in Suriname. Ze kunnen haast onder alle omstandigheden in het land gedijen. Ze hebben ook als voordeel, dat ze zich snel vermenigvuldigen en dus geschikt zijn voor fokkers die zich op grote kuddes richten.

Aan de verkoop van de schapen is een training vanuit het ministerie voorafgegaan. De eerste zending is in mei verkocht aan belangstellenden. Voor het komend jaar wil het departement andere rassen van dit kleinvee introduceren in het district. Die rassen zijn geschikt voor kwekers die zich specifiek richten op slachtvee.

VHP-voorzitter intensiveert contact met leden

Santokhi gaat voor direct contact met leden. (Bron foto: VHP)
Santokhi gestart met open gesprekken met partijleden


Chandrikapersad Santokhi, VHP-voorzitter en -Assembleelid, geeft sinds gisteren een ruimer karakter aan het contact met partijleden en VHP-sympathisanten. Op die dag is hij namelijk gestart met het voeren van open gesprekken met de partijachterban, aldus bericht vandaag, zaterdag 1 november 2014, de mediacommissie van de partij in een persbericht.
 
De bedoeling is dat alle partijleden en VHP-sympathisanten worden geïdentificeerd en in doelgroepen worden ondergebracht. Deze worden uitgenodigd om met de voorzitter te praten over wensen en grieven die er bestaan en om zo te inventariseren hoe er verder sturing moet worden gegeven vanuit de partijleiding.

Aangezien de doelgroepen een gevarieerde samenstelling hebben, zullen deze gesprekken moeten leiden tot het zichtbaar maken van een breed scala aan kansen en bedreigingen zowel van binnen als buiten de partij. De partijvoorzitter heeft met deze gedurfde stap wederom bewezen dat hij iedere VHP'er betrekt bij het invullen en nastreven van haar doelen. 
 
Door dit initiatief is de drempel weggenomen bij velen die in contact wensen te treden met partijvoorzitter. De partijvoorzitter hoopt dat er zoveel als mogelijk gebruik zal worden gemaakt van deze gelegenheid om te participeren in partij aangelegenheden.

Ook ere-voorzitter Ramdin Sardjoe, die was uitgenodigd bij het eerste gesprek, toonde zich zeer ingenomen met deze stap en het feit dat het contact met de achterban nu meer dan voorheen daadwerkelijk een openhartiger karakter heeft gekregen.

28-Jarige bromfietser in Nieuw Nickerie doodgereden

Automobilist onder invloed van alcohol


De 28-jarige Jagdiesh Biharie is vanochtend, zaterdag 1 november 2014, rond half drie dodelijk verongelukt, nadat hij met zijn bromfiets frontaal in botsing was gekomen met een auto, aldus de Ware Tijd Online.

Het ongeluk vond plaats op de Fredericiweg in het oosten van Nieuw Nickerie. Zijn passagier werd ter observatie opgenomen in het ziekenhuis.

Uit het voorlopig politieonderzoek is gebleken, dat de autobestuurder de aanrijding heeft veroorzaakt. De bromfiets en auto reden elkaar tegemoet. Op een gegeven moment moet de bestuurder van de Mark X, ene L.B., op de rijhelft van Biharie zijn gekomen met de frontale botsing tot gevolg.

Uit een blaastest blijkt dat B. onder invloed was van alcohol. De politie heeft zijn rijbewijs ingevorderd en hem in verzekering gesteld.

(Bron: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)

Woning te Paradise, Nickerie, uitgebrand

(Bron foto: Beta Debidien/de Ware Tijd)
Gezin op moment van brand niet thuis


De woning van de familie Ramnarainsingh aan de Parmesarweg in Paradise, Nickerie, is gisteravond volledig uitgebrand. Op het moment dat de brandweer arriveerde, was het huis niet meer te redden. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan, aldus bericht de Ware Tijd vanmiddag, zaterdag 1 november 2014.

Adjunct-hoofdbrandmeester Stuart Karijoredjo zegt. dat de melding van de woningbrand rond half tien binnenkwam via politie van Paradise. 'We zijn drie minuten daarna uitgerukt en het duurde ongeveer tien minuten voordat wij op het brandadres arriveerden. De woning was toen al afgebrand.'

Het gaat om een deels houten en deels stenen woning op neuten. Op het moment van de brand was het gezin, vader, moeder en drie kinderen, niet thuis.

Het pand was verzekerd tegen brand, aldus de adjunct-hoofdbrandmeester. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Minister Adhin kraakt AdeKUS af: 'Tijd dat universiteit zich onderscheidt van een HBO-opleiding'

Adhin opmerkelijk kritisch over universiteit.
MinOV-bewindsman: 'Is er wel sprake van wetenschappelijk instituut?'

Universiteit kent geen wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke publicaties


Minister Ashwin Adhin van Onderwijs en Volksontwikkeling heeft bij de herdenking van 46 jaar Anton de Kom Universiteit van Suriname kritische kanttekeningen geplaatst bij het huidige niveau van de instelling. De bewindsman vraagt zich af in hoeverre gesproken kan worden van een wetenschappelijk instituut, wanneer er geen wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan, geen wetenschappelijke publicaties zijn, slechts tiebn procent van het docentenkorps een doctorale bul heeft en het aantal afgestudeerde wetenschappers gering is.

'Het wordt tijd dat de universiteit zich onderscheid van een Hbo-opleiding'
, zei Adhin gisteravond in hotel Torarica. Uit informatie van het ministerie blijkt, dat de universiteit ver achterloopt in vergelijking met die uit de regio.

De bewindsman zei ook blij te zijn, zo schrijft webredacteur Wilfred Leeuwin vandaag, zaterdag 1 november 2014, op Starnieuws, te vernemen dat de universiteit in haar beleidsplan heeft opgenomen om een onderzoek en ontwikkelingsfonds in het leven te roepen. De minister ziet graag dat er een publicatieplicht komt voor wetenschappers en dat veel meer wetenschappers op doctoraal niveau worden aangetrokken uit het buitenland om het docentenkorps te versterken. Het probleem van vergrijzing zal door het ministerie worden opgepakt en in beleid worden vertaald.

Adhin was in zijn kritische benadering niet spaarzaam en vraagt zich af in welke mate studenten van de academische instelling geleerd wordt kritisch te denken. 'Ontwikkelen zij het vermogen en de wil om met een kritische blik zaken te beschouwen?'

Volgens de bewindsman begint het bij het niveau van het docentenkorps. Elke docent die aangetrokken wordt, moet daarom ook nauwkeurig gescreend worden. Het is volgens Adhin de wens van de regering dat eenieder op de universiteit gelijke kansen krijgt en ziet dan ook dat de door het bestuur aangekondigde transparantie snel wordt uitgevoerd. De universiteit mag rekenen op ondersteuning van het Bureau Studiefaciliteiten van zijn ministerie. Dit zal een interministerieel instituut worden dat de besluitvorming structureel zal aanpakken. 'Zeker als het gaat om studiebeurzen. Voor- en nadelen en de consequenties daarvan op de universiteit zullen nauwgezet worden bestudeerd', aldus Adhin.

De onderwijsminister ziet graag in de toekomst een betere samenwerking tussen de verschillende instellingen op de universiteit. Het is publiek geheim, dat er grote verschillen zijn tussen de instituten en dat er veel kritiek is op het beleid en strategisch plan van het universiteitsbestuur. Adhin zei dat het groter belang voor ogen moet worden gehouden.

Het Institute for Graduate Studies and Research is een van de instituten die zware kritiek heeft op het beleid. Adhin vroeg gisteravond juist waardering voor dit instituut dat zich ervoor beijvert om masteropleidingen te introduceren. 'We moeten deze expertise gebruiken om onze toekomstplannen op de universiteit beter gestalte te geven.'

Binnenkort wordt een nieuwe wet Hoger Onderwijs ingevoerd. Adhin stelde, dat alle onderwijsinstellingen zullen worden uitgenodigd hun visie hierover te geven en dat bij het ministerie een onderdirectoraat Hoger Onderwijs zal worden ingesteld. Dit onderdirectoraat zal als taak hebben, het hoger onderwijsveld te reorganiseren. 'Hier zal ook de universiteit onder vallen.'

Volgens de minister moet het totale hoger onderwijs nationaal, regionaal en internationaal aan de nodige vereisten voldoen. Daarnaast zal er een inspectieapparaat worden ingesteld, speciaal voor het hoger onderwijs.

60% Van omzet MKB op Curaçao verdwijnt naar buitenlandse rekeningen

Controles in het kader van kasregistratiesysteem door SBAB


Van de omzet van vele midden- en kleinbedrijven (MKB) op Curaçao wordt zo’n 60 procent gestort op buitenlandse rekeningen. Het gaat voornamelijk om bedrijven waarvan buitenlanders eigenaar zijn. Dit stelt Sherwin Casper, directeur van de Stichting Belastingaccountantsbureau (SBAB), die overigens verder niet wil stigmatiseren en dus niet zegt om wat voor buitenlandse rekeningen het gaat. 

Hij concludeert dit naar aanleiding van controles die op dit moment door de SBAB worden uitgevoerd in het kader van het per 1 oktober ingevoerde verplichte kasregistratiesysteem.

'Op de dagen dat wij van openings- tot sluitingstijd aanwezig zijn in de winkels blijkt de omzet ineens 60 procent hoger te zijn. We zijn vervolgens gerechtigd om de Curaçaose bankrekeningen van de bedrijven te controleren. We vragen hier toestemming voor van de bedrijven en krijgen die ook meestal, maar we mogen het ook zonder toestemming doen. Daaruit blijkt dat lang niet al het verdiende geld daarop gestort staat. Verder bekijken we ook de inventaris, de bevoorrading en de verkoop. Ook hiervan kan worden vastgesteld dat de bevoorrading niet klopt met wat opgegeven wordt als verkocht', aldus Casper.

Hij stelt verder, dat aan de hand van de controles de belastingdienst van SBAB advies krijgt over het belastingbedrag dat aangeslagen moet worden. Uiteraard staat het de eigenaar vrij om hier bezwaar tegen te maken. Ook de belastingdienst hoeft zich niet aan het SBAB-advies te houden.

De maatregelen die op dit moment getroffen worden, worden bij elke niet nagekomen actie in zwaarte opgevoerd. Zo geeft SBAB eerst een waarschuwing en wordt het bedrijf gelast tot herstel. Als dit binnen twee weken niet gebeurt, dan wordt het bedrijf of de winkel eerst 3 keer 24 uur geslo- ten. De sluiting kan telkens oplopen van daarna 7 keer 24 uur, 30 keer 24 uur en een jaar. Er wordt vooralsnog niet overgegaan tot het opleggen van boetes.

Dat kans dat de eigenaar mogelijk een nieuwe winkel of nieuw bedrijf opent, acht Casper klein. 'Voor supermarkten en toko’s worden op dit moment in elk geval geen vergunningen meer afgegeven.'

Brunswijk moet rond de 300.000 Amerikaanse dollar betalen voor gekaapt en gecrasht vliegtuig MAF 1987

Rebel Brunswijk
Oud-rebellenleider: 'Ze hadden mij persoonlijk moeten benaderen en niet via de pers'


De Surinaamse Zendings Vliegdienst, ook wel Mission Aviation Fellowship (MAF) genoemd, rekent erop dat de vroegere leider van het Junglecommando, Ronnie Brunswijk, alsnog een bedrag van ongeveer driehonderdduizend Amerikaanse dollar aan de MAF terugbetaalt. Dit is de prijs van een vliegtuig dat Brunswijk begin november 1987 (en niet zoals de Ware Tijd vandaag, 1 november 2014, schrijft, in 1986) tijdens de binnenlandse oorlog kaapte en vervolgens liet crashen.

(Bron: Red. De Surinaamse Krant/Delphner Kranten)
Dat zegt MAF-voorzitter Martin Schalkwijk in de Ware Tijd. 'We rekenen erop dat als je een man bent met zo een hoge positie, dat je toch wel de fouten die je gemaakt hebt in je leven gaat vergoeden. En dat je naar de mensen toegaat om zaken te herstellen en daar niet grappig overdoet, maar een keer serieus met ons komt praten', aldus Schalkwijk.

Brunswijk wenst niet te reageren op deze kwestie. 'Ik vind het niet gepast dat de organisatie zoiets in de publiciteit brengt. Ze hadden mij persoonlijk moeten benaderen.' Brunswijk zou tijdens de binnenlandse oorlog de piloot gedwongen hebben om hem vlieglessen te geven, waarna hij het toestel kaapte.

'Het is de MAF gelukt de piloot binnen een week te bevrijden. Hij is bij Langetabbetje tegen de rivierbank aangekomen en toen is het vliegtuig gecrasht. Hij heeft het overleefd', aldus Schalkwijk.

Schalkwijk zegt dat de MAF het enige bedrijf was dat vluchten uitvoerde. In die twee jaar zijn volgens hem heel veel mensen in het binnenland onnodig overleden omdat er niet gevlogen kon worden.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

PAR: Wiels moet haar ontslag indienen

PAR: Wiels kan vertrekken
Rapport concludeert: Er is veel mis in organisatie Curaçaohuis Den Haag

'Optreden Wiels past niet bij functie die zij bekleedt'


'De Gevolmachtigde minister moet haar ontslag indienen.' Die conclusie trekt het PAR-Statenlid (Partido Antiá Restrukturá) Zita Jesus-Leito uit het SOAB-rapport over het Curaçaohuis in Den Haag. Er is veel mis in de organisatie van het Curaçaohuis blijkt uit het rapport van de Stichting Overheidsaccountantsbureau (SOAB) dat werd opgesteld na aanhoudende incidenten sinds het aantreden van Gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels, aldus bericht vandaag, 1 november 2014, het Antilliaans Dagblad.

Zo zijn sinds 2013 de regels voor de aanbesteding van werk-zaamheden niet gevolgd, zijn salarissen vaak erg hoog door een weinig realistische omrekeningskoers en is het personeelsbeleid onduidelijk, blijkt uit het rapport.

SOAB onderzocht de gang van zaken in het Curaçaohuis, en daarvoor het Antillenhuis, tussen 2006 en 2014 op verzoek van de regering. Harde conclusies blijven echter uit. Het advies van SOAB luidt om te laten inventariseren of de organisatie en de regelgeving nog wel passend zijn. Al jaren spelen dezelfde problemen: ‘gebrek aan middelen, menskracht en adequate huisvesting’.

Na de staatkundige wijzigingen is er niets terechtgekomen van de aanpassing van de organisatie bij de overgang van Antillenhuis naar Curaçaohuis. Deze problemen speelden al voor het aantreden van Wiels, erkent Jesus-Leito, maar ‘zij heeft de problemen verergerd door haar gedrag’.

Het optreden van Wiels past niet bij de functie die zij bekleedt: 'Dat is het vertegenwoordigen van Curaçao in de Rijksministerraad, de politieke ontwikkelingen volgen en zorgen voor een positieve beeldvorming van Curaçao. Maar, ze functioneert niet en wordt niet gerespecteerd. Zij heeft problemen met iedereen. Vóór Wiels was er nooit een Gevolmachtigde minister zo negatief in het nieuws. Het is een droevige zaak.'

Oud-Gevolmachtigde minister Sheldry Osepa reageert: 'Het spijt mij dat SOAB niet met de andere Gevolmachtigde ministers heeft gesproken. Als SOAB aan Marvelyne Wiels gaat vragen wat zij van mij vindt, kun je er vergif op innemen, dat er uit haar mond geen goed woord over mij zal komen. Alles overziend ben ik er toch trots op dat, ondanks het feit dat vanuit de politiek getracht werd om mij zwart te maken, SOAB in mijn periode geen zogenaamde lijken heeft aangetroffen.'

Tijdens partijbijeenkomsten van Pueblo Soberano opende Wiels de aanval op haar voorganger. Osepa: 'Vergeet niet dat ik in het Curaçaohuis kwam vlak na de ontmanteling van de Nederlandse Antillen, in een moeilijke periode waarin een coalitiegenoot Nederlanders in ‘bodybags’ terug wilde sturen. Onder die enorme druk heb ik ons land naar mijn beste kunnen met waardigheid vertegenwoordigd.'

Statenleden Gerrit Schotte (MFK), Alex Rosaria (PAIS), Hensley Koeiman (MAN) en Omayra Leeflang konden nog niet reageren, omdat zij het rapport nog niet hebben ingezien. Melvin Cijntje (PS) was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.

Nieuwe soorten diepzeevissen op postzegels Curaçao

Vissen ontdekt op riffen van het eiland


In het Amerikaanse consulaat op Curaçao zijn gisteren nieuwe postzegels gepresenteerd. Daarbij waren onder andere gouverneur Lucille George-Wout (foto) en directeur Adrian ‘Dutch’ Schrier van Substation Curaçao, zoöloog Carol Baldwin van het SmithsonianNational Museum of NaturalHistory en directeur Franklin Sluis van CPost aanwezig, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 1 november 2014.

De zegels zijn gewijd aan unieke diepzeevissen die op de riffen van Curaçao zijn ontdekt.

Smithsonian heeft de diepe riffen onderzocht in samenwerking met Substation Curaçao. Er werden 30 nieuwe soorten gevonden, waarvan er 10 op de postzegels staan afgebeeld.

IMF tevreden over Surinaams monetair beleid

'Economisch fundament van Suriname is robuust'

Positieve ontwikkelingen olie- en mijnbouwsector 2015, 2016 en 2017


Onder het aanstippen van enkele uitdagingen heeft het Internationaal Monetaire Fonds (IMF) gisteren haar tevredenheid uitgesproken over het monetaire beleid in Suriname in het uitgebrachte landenrapport 14/317. De Ware Tijd bericht dit in haar editie van vandaag, zaterdag 1 november 2014.

Door dalende prijzen van Surinames belangrijkste exportproducten is de financiële positie van de Staat wel verder verslechterd in 2013. De valutareserves zijn afgenomen tot een dekking van drieënhalve maand aan importen.

Een strakker begrotingsbeleid in 2014 en aanscherping van de kasreservepolitiek van de Centrale Bank van Suriname in september vorig jaar hebben echter bijgedragen aan vermindering van de vraag naar kredieten. Toch is over de middellange termijn meer nodig om het duurzaam begrotingsbeleid te verstevigen en de economische stabiliteit te beschermen tegen externe schokken, stelt het IMF.

Als aanbeveling is meegegeven. dat zowel bij de inkomsten als uitgaven maatregelen genomen moeten worden om het begrotingsbeleid verder te ondersteunen. Ook zal de kredietruimte verder ingekrompen moeten worden als aanpassing van het budgettaire beleid onvoldoende blijkt te zijn om de macro-economische stabiliteit te bewaren. Maar de basis is goed, aldus de organisatie.

'Ondanks de tijdelijke uitdagingen die voortvloeien uit dalende grondstofprijzen is het economische fundament van Suriname robuust. Het is één van de snelst groeiende landen in het Caribisch gebied en Zuid-Amerika.'

De economische groei blijft op een aanvaardbaar niveau en de autoriteiten voorspellen groei tussen de 4 en 5 procent in de komende jaren. Dit zal komen door sterke binnenlandse investeringen, vooral in de bouwsector. Andere positieve ontwikkelingen zijn grote investeringen in de olie- en mijnbouwsector in de periode 2015-2017.

Klik hier voor het originele persbericht van het IMF gedateerd 31 oktober 2014 over het Surinaams monetair beleid.

'Backtrack' Corantijnrivier blijft gewoon open

Controle op route opgevoerd vanwege ebola


Districtscommissaris Wedprekash Joeloemsingh van Nickerie zal binnenkort de gemeenschap van Nickerie uitgebreid informeren over de toekomst van de ‘backtrack’, de illegale oversteekroute tussen Guyana en Suriname over de Corantijnrivier. Dat bericht vandaag, zaterdag 1 november 2014, de Ware Tijd.

Duidelijk is nu in ieder geval, dat de route niet gesloten wordt. 'We gaan de route niet sluiten, maar de controle opvoeren zodat wij geen ebola via de 'backtrack' in ons land krijgen.'

Joeloemsingh wil alles laten controleren dat te maken heeft met de mogelijke import van ebola. Het Bureau Nationale Veiligheid is momenteel bezig na te gaan hoe die controle eruit moet gaan zien. De districtscommissaris kon nog niet exact aangeven wanneer daartoe een speciale controlepost opgezet zal worden.

Dewiednandan Baidjoe, een van de boothouders op de route, zegt niet tegen de plannen van de overheid te zijn, maar hij heeft wel kritiek op de plotselinge sluiting van de 'backtrack' de afgelopen dagen.

'We hebben de afgelopen drie dagen niet kunnen werken met als gevolg dat de ongeveer vierhonderd mensen die direct betrokken zijn op de route ook geen verdiensten hadden, terwijl zij financiële verplichtingen hebben en ook moeten zorgen voor dagelijks brood op tafel', zegt Baidjoe.

Onderwijs Duwatra, Brokopondo, ligt plat

Nu is al het meubilair uit de school gehaald door de EBGS.
Geen onderwijs voor ruim 200 kinderen

EBGS vertrokken uit Duwatra


Ruim 200 kinderen uit de omgeving Duwatra in het district Brokopondo kunnen nog steeds niet naar school. Tot het vorig schooljaar konden de kinderen genieten van onderwijs, omdat de Evangelische Broeder Gemeente Suriname (EBGS) een school in dit dorp beheerde. Nu de EBGS is vertrokken ligt het onderwijs plat. Van overheidswege is niet veel gedaan om het onderwijsproces in dit dorp te hervatten, zo schrijft Starnieuws vandaag, zaterdag 1 november 2014.

De EBGS is met al haar meubilair en leerkrachten vertrokken. De overheid was inn 2013 begonnen met de bouw van een nieuwe school. Deze school is momenteel af en staat er met drie leerkrachtenwoningen prachtig bij, maar zonder leerkrachten, meubilair en leerlingen. Het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (MinOV), had de garantie gegeven dat het onderwijsproces in dit dorp dit schooljaar normaal zou aanvangen. Medio september kregen de dorpelingen al het signaal, dat dit niet het geval zou zijn.

Het Assembleelid Diana Pokie, die zich persoonlijk bekommerde om deze school, vindt het kwalijk dat 200 kinderen thuis zitten. 'Deze kwestie houdt het dorp en de omgeving bezig', zegt ze. Volgens haar zijn reeds twee leerkrachten bereid gevonden om lessen te verzorgen.

'Het is moeilijk leerkrachten te vinden, maar vanuit de overheid zal er iets moeten gebeuren. Het ministerie moest dit hebben overzien en sedert september alles in orde moeten maken, zodat de school zonder obstakels per 1 oktober kon starten. De achterstand die doorwerkt naar alle klassen zal moeilijk in te halen zijn.'

Pokie stelt, dat ook het meubilair dat ze in 2013 had geschonken aan de gemeenschap, door de EBGS is meegenomen. Zij meent dat het schooljaar nog te redden is.

'Elk jaar weer zijn het de kinderen van het binnenland die de dupe worden van nalatig beleid. Het is niet iets van deze regering alleen. Deze regering heeft haar best gedaan om scholen te bouwen, maar kwalitatief onderwijs is niet slechts het fysieke. De politiek moet willing zijn om het onderwijsprobleem in het binnenland om te lossen. Alle deskundigen en belanghebbenden zullen een bijdrage moeten leveren.'

Randjietsingh (VHP) wil van president Bouterse opheldering over on- en minvermogenden

VHP-Assembleelid wil duidelijkheid over positie on- en minvermogenden

Wet Nationale Basiszorgverzekering leidt tot beroering


Het VHP-Assembleelid Radjkoemar Randjietsingh heeft in een brief aan president Desi Bouterse vragen gesteld over de positie van on- en minvermogenden. Door de Wet Nationale Basiszorgverzekering is er beroering onder velen ontstaan. Zij weten niet welke criteria er gehanteerd zullen worden om in aanmerking te komen voor kosteloze ziektekostenverzekering.

Randjietsingh neemt, aldus Starnieuws zaterdag 1 november 2014, de volgende zaken in aanmerking in zijn brief aan de president:

- dat op opmerkingen vanuit de oppositie in De Nationale Assemblee, bij de behandeling van de Wet Nationale Basiszorgverzekering, zowel in de 1e als in de 2e ronde, geen afdoende antwoorden zijn gegeven door de regering;
- dat ernstige problemen nu zich voordoen wegens de hoge financiële verplichting voortvloeiende uit deze wet, voor grote delen van de samenleving;
- dat de zelfstandigen en ondernemers, die thans nauwelijks hun hoofd boven water hielden, nu zware maandelijkse premie moeten betalen voor zichzelf en gezin, die kan oplopen tot meer dan 500 Srd per maand; het betreft zelfstandig werkende monteurs, barbiers, landbouwers, veehouders, metselaars, schilders, elektriciens, marktverkopers, bushouders, truckhouders, boothouders, houtsnijwerkers, huisvlijters, etc.
- dat ook de on- en minvermogenden in grote onzekerheid terecht zijn gekomen;
- dat volgens de wet de onvermogenden, die de premie niet betalen en dus niet verzekerd zijn, dienen aan te melden voor een vermogenstoets (art 7,lid 10);
- dat met deze wet de regering aangeeft, op een zeer verwerpelijke wijze de jaren opgebouwde en verkregen rechten van burgers uit hun on- en minvermogenden posities, te vertrappen met het doordrukken van nieuwe voorwaarden zonder enig overleg met betrokkenen;
- dat niet is aangegeven wat deze vermogenstoets inhoudt, welke criteria bij de toetsing zullen gelden, wat het betekent voor gezinnen of personen die wel een huis of een perceel, maar geen voldoende inkomen hebben, welke efficiënt werkende beroepsmogelijkheid bestaat tegen een onrechtvaardige beslissingen uit deze vermogenstoets;
- dat met deze en vele andere gebreken in deze wet, de poort voor mogelijke discriminatie, willekeur en machtsmisbruik voor politieke doeleinden goed wordt open gehouden;
- dat deze verplicht gestelde financiële last nooit kan zijn overeengekomen bij een sociaal akkoord;
- dat de instituten die voor de uitvoering van deze wet moeten zorgen nog steeds niet in place zijn, terwijl de al werkt;


Het Assembleelid vraagt de president om duidelijk aan te geven:

1. wanneer de positie van on- en minvermogenden goed zal worden vastgelegd voor de duidelijkheid?
2. of on- en minvermogenden wel of niet verplicht een vermogenstoets moeten ondergaan (de wet spreekt alleen van onvermogenden), en welke procedures en criteria daarbij zullen gelden?
3. wat ondernemers, investeerders cq zelfstandigen, geconfronteerd met de verplichte financiële last van premiebetalingen, moeten doen, in geval hun inkomen niet voldoende is om daaraan te voldoen?
4. welke efficiënt en snel werkende beroepsmogelijkheid is er voor het volk tegen beslissingen van de in de wet aangegeven instituten en van de regering tegen machtsmisbruik en willekeur?

Geen plaats meer voor Harish Monorath binnen Nieuw Suriname

Monorath: 'Jammer, dat Nasibdar conflict blijft voeden'


Vermeend voorzitter John Nasibdar van Nieuw Suriname (NS) zegt niet meer open te staan voor een samenwerking met partijgenoot en Assembleelid Harish Monorath. Hij beweert al vier jaar de deur voor Monorath te hebben open gehouden, maar dat er nu helemaal geen ruimte meer voor is. De partij richt zich op de komende verkiezingen. 

Nasibdar zegt vandaag, zaterdag 1 november 2014, in de Ware Tijd, dat de onenigheid met Monorath niet voor tweespalt heeft gezorgd binnen de partij. Volgens hem is NS juist gegroeid. Ze zal in vier districten meedoen aan de verkiezingen.

In 2010 heeft NS in Paramaribo en in Nickerie meegedaan en twee zetels behaald. In 2015 komen daar Saramacca en Para bij. Over een samenwerking met andere partijen is nog geen definitief besluit genomen. Wel staat de partij daarvoor open.

Monorath en Nasibdar hebben al geruime tijd een geschil over het voorzitterschap van de partij. Volgens Nasibdar is hij nog steeds de voorzitter van Nieuw Suriname.

Monorath zegt, dat hij nog niet besloten heeft of hij bij NS blijft of vertrekt. 'In geen van beide gevallen zal het betekenen dat Nasibdar heeft gewonnen. Maar, het is wel jammer dat hij dit conflict blijft voeden.'

Wereldbank: Suriname scoort wereldwijd zeer slecht als het gaat om zaken doen

Voorzitter VSB: 'Beoordeling drukt ons met neus op de feiten'

Suriname op 162e plaats van 189 landen


Ondernemers in Suriname hebben het moeilijker dan hun collega’s in bijvoorbeeld  Irak, Mali, Sierra Leone en buurland Guyana. De Wereldbank rangschikt Suriname op de 162e plaats van 189 landen, als het gaat over het gemak waarmee zaken kunnen worden gedaan in het land. Dat is drie plaatsen lager dan de rangschikking vorig jaar op de 'Doing Business'-lijst van de Wereldbank. 

'Er is veel bereikt in het land in de afgelopen jaren om het ondernemersklimaat te verbeteren. Maar, deze beoordeling drukt ons met de neus op het feit dat er nog veel meer moet gebeuren', zegt Ferdinand Welzijn, voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), vandaag, zaterdag 1 november 2014 in de Ware Tijd.

Toch ziet hij een nuance: 'Landen gaan harder vooruit dan Suriname, waardoor wij zelfs kunnen dalen op de lijst.'

Gilbert van Dijk, manager van het Suriname Business Center (SBC), kan zijn teleurstelling niet verbergen over de beoordeling van de Wereldbank. 'Ik schrik een beetje ervan, omdat in de voorbije jaren toch veel inspanningen zijn geweest om de situatie te verbeteren.'

De Wereldbank ziet voornamelijk pijnpunten bij de centrale overheid. Zo is het nog heel moeilijk om elektriciteit en toegang tot financieringsmogelijkheden te krijgen. Welzijn ziet wel verbeteringen op dit onderdeel.

Verbazing over verkorte procedure openbare aanbesteding bouw Wanica Ziekenhuis

Minister Lackin: 'Het gaat om een procedurele kwestie, er is niets aan de hand'


Een advertentie van Openbare Werken over het te bouwen Wanica Ziekenhuis heeft, zo schrijft Starnieuws vandaag, zaterdag 1 november 2014, voor veel commotie gezorgd. In de bekendmaking staat, dat er een openbare aanbesteding wordt gehouden volgens de verkorte procedure, volgens de regels van het Aanbestedingsreglement voor Werken in Suriname (AWS). In de omschrijving staat 'Bouw van de constructie ten behoeve van het verpleeg- en beddenhuis van het Medisch Centrum Wanica'.

NDP-Assembleelid Charles Pahlad reageerde gistermiddag voor de microfoon van radio ABC. Hij zei er niets van af te weten en was er verontwaardigd over, dat er ineens een aanbesteding wordt gehouden, terwijl China het ziekenhuis schenkt. Daarnaast heeft ondernemer Sarwan Poenai tien hectare eigendomsterrein geschonken aan de Staat. Het ziekenhuis is door president Desi Bouterse opgedragen aan Pahlad. Dit gebeurde bij de onthulling van het naambord op 12 oktober 2012 aan de Indira Gandhiweg. De locatie van het te bouwen ziekenhuis is overigens gewijzigd.

Pahlad zegt, dat hij inmiddels uitleg heeft gekregen van minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken. Het gaat nog steeds om een schenking van China en ook het terrein is in orde. Het gaat volgens de uitleg van Lackin om een procedurele kwestie. Er zou niks aan de hand zijn. De aanbesteding heeft te maken met het deel van Suriname.

VHP-parlementslid Asiskumar Gajadien stelt, dat het duidelijk is dat de verkiezingsbelofte gedaan in 2010 niet ingelost kan worden. Zeven maanden voor de verkiezingen is de bouw nog steeds niet begonnen. Alle projecten in samenwerking met China hebben een behoorlijke achterstand opgelopen, zegt Gajadien.

De aanbesteding wordt op 10 november gehouden. Het bedrijf dat de gunning krijgt, moet ook voor honderd procent financieren. Voor Gajadien is het duidelijk, dat de regering in geldnood is en dat nu er alles aan gedaan wordt om te doen alsof de verkiezingsbelofte zal worden ingelost. Volgens hem is het niet haalbaar.