zondag 2 november 2014

Dagblad Suriname: Dienstauto's commissariaat Wanica ingezet voor politieke propaganda

Districtscommissaris stelt niet op de hoogte te zijn


Het Dagblad Suriname heeft vanavond, zondag 2 november 2014, op haar webeditie een foto geplaatst waarop te zien zou zijn, dat een dienstvoertuig van het commissariaat van het district Wanica wordt ingezet voor het vervoeren van vlaggenmasten die paars zijn gekleurd in de kleuren van de paarse partij, de Nationale Democratische Partij (NDP). 

Districtscommissaris Roline Samsoedien van het district Wanica zegt in een reactie, dat zij niet op de hoogte is van de activiteit en ook niet kan aangeven of er een sanctie volgt.

Volgens haar is haar personeel ervan op de hoogte dat tijdens werktijden geen politieke zaken mogen worden verrichten. ‘Het is overduidelijk dat de mensen geen politieke zaken moeten doen tijdens werktijden.' Of zij dat wel mogen doen buiten diensttijd met overheidsmiddelen is niet duidelijk.

Zij wist verder te vertellen, dat afgelopen week in verband met de opening en ingebruikname van de nieuwe dependance voor grondzaken te Wanica van het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer wel dienstvoertuigen zijn ingezet voor het plaatsen van paaltjes voor parkeergelegenheid.

Samsoedien zegt ook, dat haar commissariaat zich niet bezig houdt met politiekvoering en zal nagaan in hoeverre het vervoeren van vlaggenmasten op waarheid berust.

Gajadien (VHP): 'Bouw ziekenhuis Wanica drijft president en OW-bewindsman in ernstig wanhopige situatie'

'Bouw ziekenhuis Wanica één van de grootste beloftes president Bouterse'

'Over komst universiteit in Wanica wordt helemaal niet meer gesproken'


'Slechts zes maanden resten nog naar de verkiezingen toe en nog steeds is één van de grote beloften van president Desi Bouters, het bouwen van een ziekenhuis in Wanica, niet gerealiseerd. Hoewel Bouterse breeduit enkele maanden geleden aangaf dat dit jaar nog het startsein gegeven zal worden voor de bouw van het ziekenhuis en dat de bouw gefinancierd zou worden door China, blijkt een enorme discrepantie te zijn ontstaan', zegt het VHP-Assembleelid Asis Gajadien vandaag, zondag 2 november 2014, in de webeditie van het Dagblad Suriname. 

Hij meent te weten dat het beloofde ziekenhuis in Wanica zowel de president als de OW-minister ‘in een ernstige wanhopige situatie heeft gedreven’.

Er zou een verkorte procedure zijn ingezet voor de aanbesteding van de bouw van het ziekenhuis. De inschrijvingen worden vanaf 10 november gehouden. Op het bestek staat eveneens aangegeven dat de inschrijver voor de volle 100% moet financieren. ‘Een verkorte procedure wil aangeven, dat niet het volledig bestek aangeboden wordt, maar de globale werkomschrijving.’

Gajadien herinnert eraan dat de bouw van een ziekenhuis in Wanica  was gedaan door Bouterse. ‘Hij had ook beloofd dat er een universiteit zou komen in Wanica. Maar daarover wordt er niet gesproken.’ Volgens de politicus is Bouterse bezig ‘zand te strooien in de ogen van de samenleving’.

‘Gedreven door wanhoop wil hij een aanvang maken met de bouw van het ziekenhuis om de gemeenschap te doen geloven dat hij dit project zal realiseren, terwijl de verdere voortgang van het project gehuld is in een waas van duisternis en vraagtekens.’

Gajadien zegt verder, dat zich reeds geruime tijd een situatie voordoet op het ministerie van Openbare Werken waarbij inschrijvers vooraf worden ingelicht dat zij voor de volle 100% moeten instaan voor de financiën. De uitbetaling aan hen zal pas in 2015 plaatsvinden. Dit staat in schril contrast met uitspraken van de directeur van de Centrale Bank van Suriname, die constant betweer dat er sprake is van financiële stabiliteit in het land.

De VHP-politicus zegt ook met klem, dat het publiek geheim is dat de regering niet kan voldoen aan haar betalingsverplichtingen. ‘Hoewel deze zelfde beleidsmakers miljoenen euro’s aan studies hebben uitgegeven over de uitbreidingscapaciteit van het Academisch Ziekenhuis, zijn zij niet eens in staat om een ander ziekenhuis op te zetten. Aan de andere kant zien wij dat via de Islamitische Bank wel zo'n 100 miljoen Amerikaanse dollar wordt aangenomen voor uitbreiding van het AZ.’

Kinderartsenvereniging Nederland wil verbod verkoop energiedrankjes aan kinderen onder de 13

Nederlandse artsen slaan alarm: meer en meer jonge kinderen ziek door energiedrankjes

Drankjes leiden tot rusteloosheid en hartkloppingen


De verkoop van energiedrankjes aan kinderen jonger dan 13 jaar moet in Nederland verboden worden. Dat bepleit kinderarts Rolf Pelleboer, voorzitter van de kinderartsenvereniging, zo berichten vandaag, zondag 2 november 2014, diverse Nederlandse media.

Hij vergeleek de drankjes vandaag in het tv-programma Zapp Weekjournaal met alcohol en tabak, waar al een leeftijdsgrens voor bestaat. De kinderartsen maken zich zorgen, omdat ze steeds vaker kinderen tegenkomen die ziek zijn geworden van de drankjes, die onder meer veel suiker en cafeïne bevatten.

Zo vertelde Pelleboer in de uitzending over een 14-jarig meisje met leverklachten. Die waren voorbij zodra ze stopte met het drinken van energiedrankjes. Andere kinderen kampen met rusteloosheid en hartkloppingen.

Op 140 middelbare scholen zijn energiedrankjes al verboden, maar in de winkel kunnen kinderen ze gewoon kopen. 'Dit spul is helemaal niks', zegt Pelleboer. 'Het is troep. Zo'n drankje doet niet wat het zou moeten doen, namelijk energie geven, maar het maakt wel dat je gejaagd en prikkelbaar wordt, dat je gaat stuiteren.'

De kinderarts roept minister Schippers van Volksgezondheid op het verbod bij wet te regelen. Het kabinet ziet daar echter weinig in. De minister zet in op meer kennis over deze drankjes.

54-Jarige oplichtster in de kraag gevat

Ria H. werft cursisten Nederlandse Handels Academie

Vrouw steekt verkregen  inschrijfgelden in eigen zak


De 54-jarige Ria H. is afgelopen vrijdag aangehouden en in verzekering gesteld voor oplichting. De vrouw hield  haar slachtoffers voor, dat zij in Suriname de contact persoon is van de Nederlandse Handels Academie, gevestigd in het Nederlandse Panningen, het grootste dorp in de Limburgse gemeente Peel en Maas.

Via haar konden potentiële cursisten zich inschrijven op die academie. Daartoe ontving zij inschrijfgelden in buitenlandse valuta.

Tot nu toe hebben drie personen aangifte gedaan tegen haar, aldus de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag, zondag 2 november 2014. Zij deden dat, toen zij erachter kwamen dat zij niet staan ingeschreven op die academie. 

De politie heeft sterk het vermoeden dat Ria nog meer personen heeft opgelicht. Die personen wordt opgeroepen contact te maken met de recherche van het politiebureau Centrum. Het is, zo bericht het korps, niet de eerste keer dat Ria H. is aangehouden en opgesloten voor oplichterij.

(Red. De Surinaamse Krant/Afd. Public Relations Korps Politie Suriname)

Klimaatverandering: hoe langer gewacht, hoe hoger de kosten

Aarzelende politici zadelen komende generaties op met gigantische problemen... 

Snelle, drastische, reductie kan nog veel ellende voorkomen


Klimaatverandering heeft ernstige, wijdverspreide en onomkeerbare gevolgen voor de Aarde en zijn bewoners, stelt het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), het klimaatonderzoekspanel van de Verenigde Naties in een vandaag, 2 november 2014, uitgebracht nieuw rapport. Maar, de ergste gevolgen kunnen nog voorkomen worden als snel tot drastische reductie van de co2 uitstoot wordt overgegaan. Anders lopen de kosten om de mens te beschermen tegen de gevolgen gigantisch op, aldus bericht vandaag onder andere Joop.nl.

Het rapport is tot stand gekomen met medewerking van duizenden wetenschappers over de hele wereld en laat geen misverstand bestaan over de problemen. Extreme veranderingen in het weer, waaronder periode met langdurige droogtes, vormen een bedreiging voor het welzijn van de aardbewoners. De problemen die dreigen te ontstaan zullen tot meer gewapende conflicten leiden. 

De eerste gevolgen van klimaatverandering zijn al merkbaar maar de grootste veranderingen kunnen nog voorkomen worden, zegt IPCC-voorzitter Rajendra Pachauri. 'We hebben de middelen om klimaatverandering te beperken. Er zijn veel oplossingen en die staan verdere economische ontwikkeling niet in de weg. Het enige wat we nodig hebben is de wil te veranderen.'

Regeringsleiders van over de hele wereld hebben nog een jaar de tijd om tot wereldwijde afspraken te komen.
Het rapport dat vandaag in de Deense hoofdstad Kopenhagen werd gepresenteerd, maakt duidelijk dat de co2-uitstoot nu hoger is dan ooit tevoren, voornamelijk door de verbranding van olie, steenkool en gas.

De minst kostbare manier om klimaatverandering tegen te gaan is ervoor te zorgen dat in 2020 een piek wordt bereikt met de uitstoot van co2 en het daarna alleen nog afneemt en uiteindelijk tot nul gereduceerd wordt. Daarvoor is onder meer de grootschalige inzet van alternatieve energiebronnen vereist.
Het doorvoeren van die maatregelen hoeft, in tegenstelling tot wat tegenstanders vrezen, de economische groei niet te belemmeren. De verandering van de energiehuishouding zal er bovendien toe leiden dat mensen langer leven omdat ze niet meer blootgesteld worden aan giftige vervuiling.

Gespreksonderwerpen 'Welgeinformeerd' zondag 2 november 2014 Radio Tamara, Amsterdam

(Bron foto: Stefano Tull/de Ware Tijd)
'Welgeinformeerd' staat stil bij niet-wetenschap- pelijke status Anton de Kom Universiteit

Clarence Seedorf ontvangt eredoctoraat geesteswetenschappen: hoe serieus is dat?


Het wekelijkse actualiteitenprogramma ’Welgeïnformeerd’ van de lokale Amsterdamse zender Radio Tamara heeft vanavond, zondag 2 november 2014, in het eerste uur van half zeven tot half acht (Nederlandse tijd), onder andere de volgende actuele gespreksonderwerpen:

* Piet blijft zwart
Piet blijft ook dit jaar zwart. Ondanks het heftige debat. De meerderheid van de Nederlanders wil niets weten van een verandering. Hebben de tegenstanders van Zwarte Piet dit aan zichzelf te wijten? Immers, door een verband te leggen met racisme en slavernij zeggen zij dat Nederland en de Nederlanders racistisch zijn. De autochtone Nederlanders pikt dit niet. Als een man zijn zij opgestaan om de Nederlandse cultuur te beschermen. Immers, het Sinterklaasfeest ligt in het hart van de Nederlands cultuur.Het Sinterklaasfeest is een traditioneel kinderfeest en Zwarte Piet heeft niets met racisme te maken, is de tegenreactie. Feit is, dat er geen draagvlak is voor radicale verandering. Is het zinvol om door te gaan met de strijd tegen Zwarte Piet?

Na de moord op Theo van Gogh brandde het islamdebat in alle hevigheid los. De vraag is wat er is veranderd in de afgelopen tien jaar. Is de acceptatie van moslims toegenomen? Voelen jonge moslims zich minder sterk aangetrokken tot de jihad?

* Belasting op vermogen?
Thomas Piketty is een Franse econoom, gespecialiseerd in ongelijkheid. Zijn boek 'Kapitaal in de 21ste eeuw' is een internationale bestseller. Voor links is het boek als de Bijbel. Piketty stelt dat de ongelijkheid toeneemt, middeninkomens worden zwaar belast. Hij pleit voor hoge belastingen op vermogens van de rijken. GroenLinks, SP en het FNV nemen dit idee over en willen een vermogensbelasting tot maximaal 50%. Hoe realistisch is dit idee?

* Koerden via Turkije naar Kobani
Koerdische strijders uit Irak zijn via Turkije gereisd om hun broeders te helpen in de strijd tegen IS. Turkije gaf met tegenzin toestemming. De Turken hebben decennia gestreden tegen Koerden die een onafhankelijke staat willen. Ondertussen dreigt de strijd tegen IS uitzichtloos te worden. Want wat is de volgende stap als Kobani op IS wordt heroverd? Het Westen denkt in de Koerden de grondtroepen te hebben gevonden die het nodig heeft on IS te verslaan. Maar hoe ver willen de Koerden gaan in deze strijd?

In het tweede uur, tussen half acht en half negen, aandacht voor Suriname:

* IMF positief over Suriname
In een rapport stelt het IMF dat de economische positie van Suriname is verbetert ten opzicht van 2013. Hoewel de regering maatregelen genomen om de overheidsfinanciën gezond te maken, zijn er meer structurele stappen nodig. Het economisch fundament is robuust ondanks de dalende grondstofprijzen. De economische groei is 4-5 % en behoort tot de hoogste in de regio. Wat het IMF zegt is dat de economie geld genereert, maar dat de staat niet profiteert door verkwisting en slechte belasting inning.

* Laag niveau Anton de Kom Universiteit van Suriname
De minister van Onderwijs en Volksontwikkeling, Ashwin Adhin, heeft tijdens de 46e verjaardag van de universiteit vraagtekens geplaatst bij het wetenschappelijk niveau van de instelling. Er wordt geen wetenschappelijk onderzoek gedaan, er zijn geen wetenschappelijke publicaties, slechts 10% van de docenten heeft een doctoraal bul, het aantal afgestudeerden is laag. De universiteit scoort slecht in de regio. De minister heeft maatregelen aangekondigd om niveau te verbeteren.
De problemen van de universiteit staan niet op zich. Het kernprobleem is dat ondanks de economische groei, de regering er niet slaagt de staat en haar instituten beter te laten functioneren ten behoeve van het algemeen belang. Met andere woorden: de bevolking profiteert niet van de economische groei in vorm van beter onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting.

Tijdens dezelfde bijeenkomst ontving Clarence Seedorf overigens een eredoctoraat in de Geesteswetenschappen. Dit naar aanleiding van zijn sportprestaties. Is dit terecht?
   
Welgeïnformeerd wordt vanavond gepresenteerd door Krishna Salikram. Het panel bestaat uit Wesley Amzand en Iwan Bottse.

Dit programma wordt vanavond (zondag 2 november 2014) tussen 22.00 uur  en 24.00 uur ook uitgezonden in Amsterdam en omgeving via Salto, kanaal Wereld FM, 99.4 FM ether en 104.6 kabel. Om 0.00 uur, dat is 19.00 uur Surinaamse tijd, volgt een herhaling van The Talk met Wayne Telgt. Online te beluisteren via www.radiotamara.com.

   

VHP-leider Santokhi: 'Voorkomen dat Suriname wordt als Venezuela of Haïti'

'Laat de regering beginnen om in mei 2015 te vertrekken'

'De Sheriff is back'


De voorzitter van de Verenigde Hervormings Partij, VHP, Chandrikapersad Santokhi, wordt, zo schrijft de Ware Tijd Online vandaag, zondag 2 november 2014, 'gesmeekt' om het presidentschap van Suriname op zich te nemen door grote delen van het land. 

Dit werd gisteravond onder andere door het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien beweerd tijdens de start van de verkiezingscampagne te Lelydorp.

Santokhi zei overtuigd te zijn de verkiezingswinst op 25 mei 2015.  'De cijfers tonen aan dat de zes samenwerkende politieke partijen van het Nieuw Front Plus gegarandeerd zullen winnen. Laat de regering voorbereidingen beginnen te treffen om te vertrekken. The Sheriff is back.'

Verschillende sprekers wezen op problemen van criminaliteit en corruptie. De VHP-voorman beloofde alle 'corruptelingen' de cel in te zullen gooien wanneer hij aan het roer is gekomen. Hij wees verder op verschillende beloftes die niet zijn nagekomen door de regering.

'Laten wij voorkomen dat Suriname net als Venezuela wordt, dat sukkelt ondanks zoveel rijkdom, of als Haïti, het armste land van het westelijke halfrond.'

Somohardjo (PL) nog voorzitter Assemblee-commissies LVV en HI

Als lid oppositie kan Somohardjo niet langer voorzitter zijn

'Alleen met voldoende quorum kan ik ontheven worden'


De Nationale Assemblee zal, als er quorum is voor een huishoudelijke vergadering, wijzigingen aanbrengen in de vaste commissies in het parlement voor de ministeries van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en Handel en Industrie (HI). Paul Somohardjo, leider van de Pertjajah Luhur, is nog steeds de voorzitter van deze twee commissies. 

Voordat de begroting wordt behandeld, zal Somohardjo als commissievoorzitter vervangen worden, omdat hij nu behoort tot de oppositie, aldus Starnieuws zondag 2 november 2014.

Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons heeft eerder aangegeven, dat ze dit jaar wil beginnen met de begrotingsbehandeling. De algemene politieke beschouwingen zullen eerst gehouden worden.

Somohardjo: 'De regering moet ervoor zorgen dat ze draagvlak heeft in het parlement. Als wij afspreken om niet mee te werken om quorum te verlenen, dan zal er moeilijk vergaderd kunnen worden. Mijn ontheffing als commissievoorzitter van LVV en HI kan alleen plaatsvinden als er rechtmatig vergaderd kan worden.'

Afgelopen maand kon niet worden vergaderd, omdat diverse leden in het buitenland verbleven.

Zes weken voor de verkiezingen begint de recesperiode voor Assembleeleden. Simons zei eerder, dat ze hoopt nog diverse wetsontwerpen te kunnen behandelen. Diverse commissies zijn al bezig met voorbereidende werkzaamheden rond de begroting.

Somohardjo zegt af te wachten of er kan worden vergaderd. Minstens twee leden van de coalitie zijn ziek en zullen waarschijnlijk niet aanwezig kunnen zijn op een eerstvolgende Assembleevergadering.

Mansaram (VHP): 'Brunswijk verdient Srd 345.000 maandelijks aan Naschoolse Opvang'

Partijlid VHP reageert op vermeende anti-Santokhi campagne ABOP in binnenland


ABOP-leider en -Assembleelid Ronnie Brunswijk heeft twee gaarkeukens waarmee hij Srd 345.000 per maand verdient aan de Naschoolse Opvang. Dit beweerde althans het oud VHP-Assembleelid, Sharmila Mansaram gisteren tijdens de start van de verkiezingscampagne van haar partij in Lelydorp, woonplaats van partijvoorzitter, Chandrikapersad Santhoki, aldus de Ware Tijd Online vandaag, zondag 2 november 2014.

'Ronnie Brunswijk laat driehonderd porties dagelijks bereiden voor de Naschoolse Opvang. Srd 23 wordt verdiend per portie. Dat is bijna Srd 14.000 per dag', stelde Mansaram, die voor het eerst na twee regeringsperioden haar opwachting op een politiek podium maakte.

Hiermee sloeg zij terug naar aanleiding van de vermeende 'anti-Santokhi campagne' van Brunswijk en zijn ABOP in het binnenland. Brunswijk zou in het achterland gewaarschuwd hebben tegen het stemmen op de partij BEP. 'Als u op BEP stemt zullen zij Santokhi tot president maken', zou Brunswijk, aldus Mansaram, tegen aanhangers in het achterland hebben gezegd.

Ook Santokhi maakte hierover een opmerking: 'Hiermee heeft Brunswijk de BEP onmiddellijk tot de grootste partij in het binnenland gemaakt, omdat iedereen dat graag wilt. Omgekeerd betekent stemmen voor zijn partij, kiezen voor Bouterse als president. Dat is BB-met-rijst, Bouta, Brunsi Rommel.'