woensdag 5 november 2014

Jongeren krijgen voorlichting over huiselijk geweld

Women's Rights Center houdt drie voorlichtingsbijeenkomsten

Omgaan met huiselijk geweld vanuit religieus perspectief


Het Women’s Rights Center (WRC) organiseert in samenwerking met de afdeling Erediensten en het Nationaal Bureau Genderbeleid van het ministerie van Binnenlandse Zaken op 8, 15 en 22 november van acht uur 's morgens tot kwart over twee 's middags zogenoemde interactieve voorlichting sessies voor jongeren in de leeftijd van 16-30 jaar. 

De bijeenkomsten worden gehouden in het kader van de 16-Dagen van Activisme tegen Gendergerelateerd Geweld. Het thema is 'Hoe om te gaan met huiselijk geweld vanuit een religieus perspectief en hoe te streven naar harmonie en vrede in de familie', zo laat voorzitter Carla Bakboord van het WRC vandaag, woensdag 5 november 2014, in een persbericht weten.

De sessies zullen verzorgd worden door religieuze leiders van diverse denominaties die in 2013 een zesdaagse WRC mastertraining 'Interventie Huiselijk Geweld vanuit een Religieus Perspectief' hebben gevolgd.

Aan de orde komen onder andere de grondbeginselen van de Universele Rechten van de Mens in relatie tot de grondbeginselen van de diverse wereldreligies, wat is huiselijk geweld, de oorzaken en gevolgen van huiselijk geweld, seksualiteit het huwelijk en relaties en de Wet Bestrijding Huiselijk Geweld.

De laatste dag wordt een beroep gedaan op de creativiteit van de jongeren om de opgedane kennis door middel van onder meer zang, dans, rap, toneel of gedicht over te dragen aan hun collega deelnemers. Deze producten worden op een dvd vastgelegd. Er verschijnt speciaal voor jongeren ook een brochure over dit thema.

Voor deelname kunnen jongeren van 16-30 jaar zich nog tot 7 november registeren bij Stanley Soeropawiro, hoofd van de Afdeling Erediensten van het ministerie van Binnenlandse Zaken, via telefoonnummer 491514 of via e-mail stanley.soeropawiro@homeaffairs.gov.sr.

ATM-minister Miskin wil in 2015 meer geld

Jaarlijks heeft ATM bijna zelfde begroting van Srd 28 miljoen

Miskin wil zon Srd 10 miljoen meer voor huisvesting


Minister Michael Miskin van Arbeid, Technologische ontwikkeling en Milieu (ATM) wil een extra Srd 10 miljoen bovenop de begroting van Srd 28 miljoen voor 2015. Volgens de bewindsman heeft zijn ministerie jaarlijks bijna hetzelfde bedrag op de begroting.

De behoefte om meer geld vrij te maken voor het ministerie is vooral met het oog op  huisvesting, zegt Miskin vandaag, woensdag 5 november 2014, in de Ware Tijd.

Hij beklaagt zich erover dat er bijvoorbeeld weinig parkeerruimte is bij het pand van de Arbeidsinspectie aan de Watermolenstraat. 'Je wilt verhuizen naar een ander pand zodat de dienstverlening op een adequate manier kan geschieden. Als je een ruimere begroting hebt zou je gebouwen kunnen kopen, maar met de huidige begroting kan je dat niet doen.'

Het hoofdkantoor van het ministerie is nu gehuisvest in een pand aan de Eddy Brumastraat. Het gebouw aan de Wagenwegstraat, waar het hoofdkantoor eerst was, zou volgens planning gerenoveerd worden, maar verzekeringsmaatschappij Self Reliance had belangstelling om die over te kopen.

Miskin stelde op zijn beurt voor om een ruil te plegen met Self Reliance die ook een pand heeft aan de Eddy Brumastraat en waarvoor ATM belangstelling heeft. Het wachten is nu op de directeur van Self Reliance om een besluit hierover te nemen.

Spoorlijn parallel aan Indira Gandhiweg naar Onverwacht kost euro 130 miljoen

Vijf dieseltreinen rijden traject via acht haltes

Nederlands bedrijf Strukton geeft uitleg over project


De spoorlijn van Poelepantje in Paramaribo naar Onverwacht in het district Para kan binnen een jaar aangelegd worden waarna nog drie maanden nodig zijn om in te rijden. Een haalbaarheidsstudie heeft uitgewezen, dat het technisch mogelijk is om de spoorbaan aan te leggen. Het gaat om vijf dieselterreinen die binnen een half uur het traject zullen afleggen, met een tussenstop op acht plaatsen. Het project heeft een prijskaartje van euro 130 miljoen. De bouw van de 30 kilometer spoorbaan kan beginnen wanneer de milieustudie af is, nodig voor de externe financiering. Er dient een suppletoire begroting te komen voor 2014.

Raadsadviseur Eddy Jozefzoon, die voorzitter is van de presidentiële commissie, en de directeur van het Nederlandse bedrijf Strukton, Lex van Seventer, gaven vandaag, woensdag 5 november 2014, tijdens een persconferentie een uitgebreide presentatie over dit project, aldus Starnieuws.

Diverse maatregelen moeten worden getroffen voordat begonnen kan worden met het aanleggen van de spoorbaan. Zo moet wetgeving worden aangepast en een spoorwegmaatschappij zal moeten worden opgericht. Ongeveer 150 mensen zullen hun brood kunnen gaan verdienen aan de spoorlijn. Een deel wordt opgeleid in Nederland. Drie wetgevingsjuristen vertrekken eind van de maand al voor oriëntatie naar Nederland.

Henk Wip, hoofd van de afdeling Verkeer bij het ministerie van Openbare Werken, en Dewanand Balesar (ex-minister van Openbare Werken) die ook deel uitmaken van de commissie, gingen in op de verkeerssituatie. Zo'n vijftig wegen die uitkomen op de Indira Gandhiweg  moeten worden aangepast. De spoorlijn zal hierdoor nergens de Indira Gandhiweg doorkruisen, waardoor het verkeer normaal kan doorstromen. Een belangrijke aanpassing dient plaats te vinden om het Saramaccakanaal te kunnen oversteken. Daar zal er een beweegbare brug dienen te komen, omdat de spoorbaan niet vijf meter de hoogte in zal gaan. De spoorweg komt parallel naast de Indira Gandhiweg. De ontwatering van het gebied is onderdeel van het project.

Van Seventer legde uit, dat het hele spoor beveiligd zal zijn, waardoor mensen of dieren niet op de baan kunnen komen. Er is ook bewust gekozen voor dieseltreinen, omdat soms ook wijken worden afgesloten door de NV Energiebedrijven Suriname. Door de dieseltreinen zal er geen stagnatie worden ondervonden. Hij zei, dat deze hypermoderne treinen ook in Europa rijden. Per trein kunnen 250 mensen vervoerd worden; 134 zitplaatsen en 120 staanplaatsen. In het begin wordt er gerekend op een bezettingsgraad van 20%. Een belangrijke aanbeveling is om ook een tracé te bouwen van Onverwacht naar Zanderij. Het is volgens Strukton eveneens mogelijk om tot in de stad een spoor aan te leggen.

Jozefzoon verwacht dat alle knelpunten zo snel mogelijk opgelost zullen worden. Hij merkte op dat met de meeste mensen en bedrijven die in het traject van de spoorbaan zitten, reeds overeenstemming is bereikt. Met twee bedrijven is de hoogste leiding van het land bezig. Jozefzoon verwacht dat dit ook gauw rondkomt. Bij de bouw is vooral gedacht aan veilig vervoer van schoolkinderen die niet meer om half vier wakker hoeven te worden om op zeven uur op school te kunnen zijn in Paramaribo.

Overigens is onduidelijk of de regering al een contract met Strukton (Rail) heeft gesloten voor de aanleg van de spoorlijn. Op de website van Strukton is geen woord te vinden over de aanleg van een spoorlijn in Suriname.... Ook is nog niet duidelijk of de regering inmiddels met de ING-Bank in Nederland een lening van 130 miljoen euro is gesloten. Over beide zaken verschaft Starnieuws geen helderheid. De Surinaamse Krant heeft Strukton Rail in Nederland inmiddels benaderd met de vraag of er al iets is getekend in Paramaribo....

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Nederlands kustwachtschip voor reparatie bij SDSM

Het 'mysterieuze' schip bij de SDSM. (Bron foto: Dagblad Suriname)
Schip heeft als thuisbasis Curaçao

Ook in 2013 lag Nederlands kustwachtschip in dok SDSM


Lloyd Gemerts, manager Maritieme administratie van de MAS, kon vandaag, woensdag 5 november 2014, tegenover Dagblad Suriname geen helder uitsluitsel geven over de herkomst van een schip dat bij de Surinaamse Dok- en Scheepvaartmaatschappij (SDSM), aan de Saramaccastraat in Paramaribo, ligt.

Gemerts wist wel te melden, dat de SDSM enkele contracten heeft lopen met Frans-Guyana, ook voor het dokken van schepen of boten. Hij verzekert dat het geen militair oorlogsvaartuig betreft.

De afdeling Voorlichting van het ministerie van Defensie wist na onderzoek te vertellen dat het een Nederlands kustwachtschip betreft bij het dok van SDSM. Dit schip komt uit Curaçao en zal tot 6 december in Paramaribo verblijven voor onderhoudswerkzaamheden.

De Panter lag in 2013 bij de SDSM
Het is niet de eerste keer dat een Nederlands kustwachtschip voor reparatie bij de SDSM ligt. Het Jaarverslag 2013 'Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied' vermeldt onder andere:

'(...) Alle Cutters hebben regulier groot onderhoud ondergaan. De Cutter Panter heeft “Lloyds special survey” ondergaan bij de scheepswerf Suriname Drydock and Shipbuilding Company (SDSM) te Suriname. Dit geplande onderhoud is door tegenslagen vier weken uitgelopen, maar uiteindelijk succesvol afgerond. (...)'

(Red. De Surinaamse Krant/Dagblad Suriname)

NDP lijkt zich in bochten te wringen om fraudezaak tegen oud-dc Saramacca van tafel te vegen

Dc Ramdhani zit in zijn maag met bestelbonnenkwestie....
Dc Ramdhani biedt burger Mangroe tienduizenden Srd's en tractor om klacht in te trekken

NDP schuift zelfs verklaring 'intrekking beschuldigingen' onder neus Mangroe

Ramdhani vindt pers boosdoener in deze zaak


Het Dagblad Suriname onthult vandaag, woensdag 5 november 2014, dat kopstukken van de NDP al geruime tijd druk bezig zijn om het onderzoek naar frauduleuze bestelbonnen die de voormalige districtscommissaris (dc) van Saramacca, Aroenkoemar Ramdhani (nu districtscommissaris van Coronie), zou hebben doen opmaken, te laten intrekken. 

De dc is samen met zijn adviseur Piet Hellendoorn naar de woning van de benadeelde burger Aroen Mangroe gegaan. Het bezoek is, aldus de krant, op beeld vastgelegd. Ook is het geluid tijdens de bespreking opgenomen. Het Dagblad Suriname schrijft hierop de hand weten te leggen.

Het was op dinsdag 28 oktober, toen Ramdhani met Hellendoorn naar de woning van Mangroe ging om hem te vragen de zaak in te trekken. Eerder zou Ramdhani een bod hebben gedaan van Srd 20.000 om deze zaak in de doofpot te doen belanden. Toen Mangroe weigerde, verdubbelde hij zijn bod naar Srd 40.000. Maar, ook dit bedrag werd niet aangenomen door Mangroe. Hij is van oordeel dat het recht moet zegevieren. Het verbaasde hem ook dat het onderzoek al zo'n drie weken gaande is en hij nog niets heeft vernomen ondanks de bewijzen die voor het oprapen zouden liggen.

Mangroe heeft afgeopen zaterdag een gesprek gehad met de raadsadviseur tevens coördinator van de NDP in Saramacca, Jules Wijdenbosch. Ook de raadsadviseur heeft Mangroe gevraagd om deze zaak in te trekken. Wijdenbosch was samen met Errol Alibux. Tijdens deze bespreking heeft Ramdhani weer getracht om Mangroe om te kopen door hem een tractor aan te bieden die hij zou regelen via het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. ‘Ik heb het niet aangenomen’, zegt Mangroe.

Dat regeringsbonzen achter hem aanzitten om deze zaak in te trekken, geeft hem een onbehaaglijk gevoel, zo schrijft de krant. ‘De dag ervoor, op vrijdag, had Ramdhani mij gebeld om te zeggen dat hij met mij wilde praten. Ik moest om acht uur ‘s avonds aan de rivierzijde bij de brug van Calcutta aanwezig zijn. Ik ben niet geweest, ze zouden mij iets kunnen aandoen’, zegt Mangroe.

De dag waarop Ramdhani samen met zijn adviseur Piet Hellendoorn thuis bij Mangroe was voor de bespreking, hield hij hem een verklaring voor om te ondertekenen. ‘Ondergetekende verklaart hierbij dat hij alle beschuldigingen die hij heeft geuit t.a.v. A. Ramdhani intrekt en belooft als er zich in de toekomst problemen mochten voordoen, eerst in onderling overleg deze worden besproken zonder de pers erbij te betrekken’, luidt een zinsnede uit de verklaring. Hierin staat ook opgenomen, dat Ramdhani geen verdere stappen zal ondernemen tegen Mangroe. Hij zou zich in zijn goede naam en eer aangetast voelen door beschuldigingen gedaan door Mangroe.

Tijdens de ongeveer vijftig minuten durende ‘onderhandeling’ tussen Ramdhani, zijn adviseur Hellendoorn, Mangroe en een aantal toehoorders, werd ook de naam genoemd van gewezen parlementariër Robby Malhoe. Door Hellendoorn werd aangegeven, dat Malhoe gevraagd zou hebben aan Wijdenbosch dat het onderzoek naar de frauduleuze handelingen wordt gestopt. Verder houdt Hellendoorn Mangroe de verklaring voor. Er werd ook gevraagd om media-aandacht te vermijden. Ook Ramdhani sprak in termen van ‘zand erover’ gooien. Dat zou automatisch ertoe leiden dat de pers zal zwijgen, concludeerde hij. Tijdens de bespreking werd de pers als boosdoener aangemerkt bij deze hele kwestie.

In het prille begin van de bonnenkwestie gaf Ramdhani tegenover het Dagblad Suriname toe dat hij bestelbonnen op naam van de burger Aroen Mangroe had opgemaakt, omdat hij de financiële beheerder zou zijn van het landbouwbedrijf van Ramdhani’s jongere broer. Volgens Ramdhani is er in deze kwestie helemaal geen sprake van fictieve bonnen. Hij zei dat de staatsmiddelen zijn gebruikt voor het transporteren van goederen over water. De dc gaf ook toe, dat hij Mangroe een baan als chauffeur was beloofd. Ramdhani zei dat hij bereid was alles uit te leggen aan de NDP-coördinator in Saramacca, Jules Wijdenbosch.

Mangroe op zijn beurt beweert, dat hij nimmer financieel beheerder is geweest van het landbouwbedrijf van Ramdhani’s jongere broer. Hij zou slechts een arbeider zijn geweest die een arbeidersloon uitbetaald kreeg. Dat de dc zijn broer betrekt in het gebeuren rondom de bestelbonnen, snapt Mangroe niet helemaal. Volgens de bestelbonnen die Mangroe heeft, heeft de dc een bedrag van Srd 57.610 aan staatsmiddelen ten eigen bate gebruikt, terwijl Mangroe thans met de gebakken peren zit. Hij krijgt belastingaanmaningen alsof hij aannemer zou zijn, terwijl hij slechts landbouwarbeider en landbouwer is.

Delen van Curaçao zondag 9 en zondag 16 november minimaal 7 uren zonder water

Aqualectra breidt transportnetwerk tussen Santa Barbara en tank Trai Seru uit


Komende zondag en zondag 16 november worden delen van Curaçao gedurende 7 uur en misschien langer afgesloten van water, zo laat Aqualectra woensdag 5 november 2014 in een schriftelijke verklaring weten. 

De afsluiting heeft te maken met de uitbreiding van het trans- portnetwerk tussen de plant van Santa Barbara en de tank bij Trai Seru.

De volgende delen van het eiland worden van 9.00 tot 16.00 uur afgesloten van water: 
Biesheuvel, Cas Cora, Damacor, Emancipatie Boulevard, Emmastad, Francia, Groot Kwartier, Industriepark Brievengat, Matancia, Rancho gedeeltelijk, Rio Canario, Schelpwijk, Schottegatweg Noord, Soledad, Trai Seru. 

Aqualectra is sinds vorig jaar bezig met de uitbreiding van de waterproductie bij de plant aan Santa Barbara. Het idee is om de productie met 7.000 kuub per dag te verhogen. Als onderdeel hiervan zijn er nieuwe pijpleidingen voor het transport van water tussen Seinpost en Cas Coraweg aangelegd. Ter hoogte van de Cas Coraweg zijn pijpleidingen ook aan- en afgesloten op het pompstation van Semi- kok.

De pijpleidingen in Kaya Akoerio en de Comanchestraat richting Tanki Trai Seru worden vervangen. De leidingen tussen de Comanchestraat en de Arowakkenweg worden afgesloten, de meters worden vervangen. Hierna zullen de leidingen aangesloten moeten worden op de tank bij Trai Seru.

Aqualectra laat ook weten niet uit te kunnen sluiten, dat gebruikers op de twee zondagen langer dan de geplande 7 uur geen water zullen hebben door onvoorziene omstandigheden.

Klanten kunnen voor vragen altijd terecht op het nummer 0800-0135 of de website www.aqualectra.com raadplegen. Via advertenties in de lokale media zullen de klanten tijdig aan de afsluiting van water herinnerd worden.

'Ta Basta Awor' op Curaçao neemt 10 auto's en 3 motoren in beslag

Team van 'Ta Basta Awor' voert op twee locaties controles uit


Een grootschalig team van Ta Basta Awor heeft afgelopen vrijdagavond op Curaçao op twee verschillende locaties gecontroleerd. Dit gebeurde met eenheden van het politiekorps, met het Vrijwilligers Korps Curaçao (VKC), de douane, de Koninklijke Marechaussee, de Curaçaose Militie en de Koninklijke Luchtmacht met een hondenbrigade, aldus bericht woensdag 5 november 2014 het Antilliaans Dagblad.

De opbrengst is, volgens de krant, 'mager te noemen'. Er werden tien auto’s en drie motoren in beslag genomen, omdat de papieren daarvan niet in orde waren.

Ook werden twee mannen aangehouden. Een man uit de Dominicaanse Republiek had niet de juiste papieren op zak en een ander negeerde een stopteken en was onder invloed van alcohol. Hij werd ter hoogte van Plasa Harriri aangehouden.

De controles vonden plaats bij de Nijlweg, Dr. Maalweg, Koraalspechtweg, Schottegatweg West ter hoogte van Japan NV, Kaya Andrew Jones ter hoogte van de wijk Schelpwijk, Kaminda Hensley Meulens ter hoogte van het Sabana Ballpark, bij de A.A. de Lannoy-Willems Boulevard en bij de Santa Rosaweg ter hoogte van Promenade

Vrouw doodgekapt door echtgenoot in ressort Santodorp

Na kappartij neemt echtgenoot verdelgingsmiddel in

Man in kritieke toestand in ziekenhuis


De 42-jarige Sardha Goeptar-Soekhoe is vanochtend, woensdag 5 november 2014, overleden aan de kapverwondingen die haar 58-jarige echtgenoot B. Goeptar haar eerder op de ochtend met een houwer had toegebracht. Volgens de politie zaten de twee in een echtscheidingsproces. De kappartij vond plaats in de Poeraiweg, een zijstraat van de Ephraimzegenweg in het ressort Santodorp, aldus de Ware Tijd Online.

De vrouw werd aan verschillende lichaamsdelen geraakt. Het vermoeden bestaat dat de dader, die volgens de politie van Jarikaba was komen aanrijden om een bromfiets, haar op de hoek van de Ephraimzegenweg en de Poeraiweg moet hebben opgewacht. Omstanders zeggen, dat de vrouw nog probeerde weg te rennen toen zij hem zag bij het naderen van de hoek. De man is haar echter achterna gereden en wist haar klem te rijden, waarna hij haar heeft gekapt.

Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar een ziekenhuis vervoerd, waar zij aan de verwondingen is overleden.

De man die na zijn daad was weggereden, trachtte zichzelf van het leven te beroven door het innemen van een verdelgingsmiddel en verkeert in kritieke toestand in een ziekenhuis.

 (Bron: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)

Bedrijfsleven niet blij met zoveelste nationale vrije dag - Suriname telt al 17 nationale vrije dagen

Het kantoor van de VSB.
'Het is natuurlijk wel leuk voor de mensen, maar niet voor het bedrijfsleven'


Ferdinand Welzijn, voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), zegt vandaag, woensdag 5 november 2014, in het Dagblad Suriname dat indien mocht blijken dat ‘Sasi Sura’ (Javaans nieuwjaar) inderdaad een nieuwe nationale vrije dag wordt, de VSB krachtig protest zal aantekenen tegen nog een vrije dag. 

‘Het is natuurlijk wel leuk voor de mensen, dat er weer een vrije dag is, maar voor het bedrijfsleven is het absoluut niet goed. Het brengt de hele planning van bedrijven in gevaar’, zegt Welzijn.

Alhoewel dit nog niet officieel bij beschikking is medegedeeld, ziet het ernaar uit dat 24 november zal worden uitgeroepen tot een nationale vrije dag. Vanuit het Javanisme was 24 oktober dit jaar het Javaans nieuwjaar. De datum voor het Javaans nieuwjaar is variabel. Omdat deze datum reeds voorbij is, wil de regering de Javanisten toch tegemoetkomen door een maand later een dag alsnog tot Javaans Nieuwjaar en tevens een nationale vrije dag te verklaren.

De Javaanse groep in Suriname is evenals andere groepen naar religie onderverdeeld. De Javanisten behoren tot de groep ‘traditionele godsdienst’ op basis waarvan de vrije dag verleend is of zal worden.

‘Wij zullen opnieuw onze stem laten horen’, zegt de VSB-voorzitter, ‘maar het is een roep in de woestijn, want wij worden niet gehoord. De regering heeft wel macht en politiek gezag om te beslissen, maar daarbij moet wel rekening gehouden worden met de effecten van deze beslissingen. Als de vrije dag slechts voor de ambtenaren was, dan was het geen probleem, maar voor het bedrijfsleven is het heel lastig.’

Momenteel kent Suriname 17 officiële vrije dagen. Ten aanzien van het Chinees nieuwjaar is door de regering wel een staatsbesluit uitgebracht, maar het besluit is nog niet gepubliceerd. Ook de Javaanse immigratiedag is niet officieel een vrije dag, maar valt toevallig samen met de Dag der Marrons. Er is daarvoor nog nooit een beschikking uitgegaan. Het verzoek om ‘Sasi Sura’ tot een vrije dag te maken, dateert uit 2011.

Naar schatting belijden 5.000 tot 10.000 personen de ‘Agama Jawa’ oftewel ‘Agamené wong Jawa’. Ze hebben zich al dan niet formeel georganiseerd. Met name in de jaren ‘80 verkreeg een aantal van deze Javanistische organisaties rechtspersoonlijkheid. De Javanistische organisaties zijn aangesloten bij de Federatie Javanisme Godsdienst in Suriname (Nyawiji Agama Jawa Suriname), die op 21 februari 1999 werd opgericht en in district Wanica gevestigd is.

Overigens hadden de aanhangers van het Winti- en Rasta-geloof samen met de Javanisten ook al om een nationale vrije dag gevraagd. Niet duidelijk is of de regering voor deze twee groepen ook een nationale vrije dag zal proclameren.

Automobiliste (24) dodelijk verongelukt te Domburg

Vrouw raakt met haar auto van de weg en belandt in trens


Een 24-jarige vrouw is vanmorgen rond half acht in een ziekenhuis in Paramaribo overleden aan de gevolgen van gisteren opgelopen verwondingen bij een eenzijdig verkeersongeluk dichtbij de Marinebasisweg te Domburg.

Inspecteur George Randjitsing van het Korps Politie Suriname zegt vandaag, woensdag 5 november 2014, in het Dagblad Suriname, dat Fabiola Saimbang gisteren rond het middaguur alleen in de wagen reed. Op een gegeven moment raakte zij, door nog onbekende oorzaak, van de weg en belandde vervolgens in de langs de weg lopende trens.

Saimbang laat een kind van 3 jaar achter.

Leerkracht (56) in haar woning overvallen en ernstig mishandeld

Vrouw loopt zwellingen en diverse andere wonden op

Overvaller nog voortvluchtig


Een leerkracht is gistermorgen rond kwart over elf in haar woning aan de Duisburglaan in Paramaribo beroofd en mishandeld. De 56-jarige vrouw woont alleen op dat adres, aldus het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 5 november 2014.

Zij was aan het koken, toen zij op een gegeven moment werd verrast door een nog onbekende man die haar woning was binnengedrongen. De man viel de vrouw meteen aan en heeft haar daarbij vuistslagen in het gezicht toegebracht. Ten gevolge van de mishandeling liep het slachtoffer een behoorlijke zwelling en verwondingen op.

De overvaller maakte sieraden en een onbekend geldbedrag buit.

De leerkracht is in een ziekenhuis opgenomen om behandeld te worden aan de opgelopen verwondingen.

Inspecteur Dilipkoemar Bhattoe van het politiebureau Flora zegt, dat het slachtoffer tot bloedens toe is mishandeld. In haar gezicht heeft zij veel slagen moeten incasseren. De dader is nog voortvluchtig.

Oud-minister op Curaçao Monk nachtje in cel wegens rijden onder inbloed

Oud-minister heeft geen motorrijtuigenbelasting betaald en auto niet verzekerd en niet gekeurd


Voormalig interim-minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport Carlos Monk (PS) op Curaçao heeft afgelopen weekend een nachtje kunnen slapen in een politiecel. Volgens een andere automobilist had hij nogal roekeloos gereden

De in Colombia geboren Monk bleek tijdens zijn aanhouding onder invloed van alcohol te zijn, aldus bericht vandaag, woensdag 4 november 2014, Versgeperst.com.

De oud-minister bleek daarnaast ook nog eens geen motorrijtuigenbelasting betaald te hebben. Zijn auto was bovendien onverzekerd en niet gekeurd.

Brunswijk (ABOP) voorzitter vaste commissie HI in Assemblee

'Reshuffling' in vaste commissies parlement


Het ABOP-Assembleelid Ronnie Brunswijk is sinds gisteren de nieuwe voorzitter van de vaste commissie Handel en Industrie (HI) in De Nationale Assemblee. Hij is zijn Pertjajah Luhur-collega Paul Somohardjo opgevolgd, die immers al enige tijd geen deel meer uitmaakt van de coalitie.

Somohardjo is als voorzitter van de vaste commissie Landbouw, Veeteelt en Visserij opgevolgd door het PALU-Assembleelid Henk Ramnandanlal. André Misiekaba is nu voorzitter van de commissie Binnenlandse Zaken. Hij is het Pertjajah Luhur-Assembleelid Ronny Tamsiran opgevolgd.

Verder is in de commissie HI Premdew Lachman van Nieuw Suriname vervangen door zijn NDP-collega Joan Dogojo en Amzad Aboel (NDP) door Marinus Bee van de ABOP.

Een en ander werd gisteren besloten tijdens een huishoudelijke vergadering van het parlement, aldus bericht Starnieuws vandaag, woensdag 5 november 2014.

Eind dit jaar hogere energietarieven bedrijven

Werkgeversorganisatie VSB: 'De prijzen worden ons door EBS opgelegd'

Geen enkel overleg geweest tussen bedrijfsleven en EBS


Bedrijven zullen al voor eind van dit jaar meer moeten gaan betalen voor energie. Ondernemers vrezen een enorme stijging van de prijzen voor goederen en diensten. De aanlooptijd zou veel te kort zijn, zo schrijft de Ware Tijd vandaag, woensdag 5 november 2014.

Bij de werkgeversorganisatie VSB (Vereniging Surinaams Bedrijfsleven) zien ze de bui al hangen.

'We beseffen allemaal dat de tarieven moeten worden aangepast en dat het zo niet verder kan, maar de wijze waarop en waarlangs men de verhoging wil bereiken, is niet goed te praten. De overheid heeft ons maanden van tevoren op de verhoging voorbereid, maar een maand van tevoren zeggen wanneer de nieuwe prijs gehanteerd wordt, is veel te kort', aldus VSB-voorzitter Ferdinand Welzijn.

Er zou meer overleg gevoerd moeten worden. De NV Energiebedrijven Suriname wil de tarieven voor ongeveer zeshonderd commerciële aansluitingen opschroeven. Het betreft onder meer casino’s, financiële instellingen en diplomatieke vertegenwoordigingen.

'We hebben niet kunnen overleggen met de  EBS over de prijzen, ze zijn ons opgelegd', stelt Welzijn. Hij voorziet een doorberekening naar de kostprijs. Dus betaalt uiteindelijk de consument het gelag.

Belgische vrijwilliger geeft Surinaamse kinderen in binnenland computerles

(Bron foto: Nieuwsblad)
Inwoner Knokke-Heist geeft computerles aan kinderen in Kajana

'Door Knokke-Heist geschonken laptops worden 's avonds opgeladen als er vier uur stroom beschikbaar is'


Tien weken lang geeft vrijwilliger Rudy Vanhalewyn uit Knokke-Heist computerles in het dorp Kajana in Suriname. ‘Ik ben ervan overtuigd dat die lessen zinvol zijn.’ Dat bericht vandaag, woensdag 5 november 2014, de Belgische krant Nieuwsblad, editie Knokke-Heist.

De Surinaamse stichting Degi Hati kan tien weken lang een beroep doen op Rudy Vanhalewyn. De vrijwilliger, die een kwarteeuw bij de gemeente heeft gewerkt, geeft computerlessen aan de gemeenschap in het dorp Kajana in het Gran Riogebied. Daarbij maakt hij gebruikt van de drie laptops die het gemeentebestuur van Knokke-Heist een tijdje geleden geschonken heeft aan de OS Makandischool in de gemeenschap.

Hoewel het dorp is in het binnenland ligt, is Vanhalewyn ervan overtuigd dat de computerlessen zinvol zijn. ‘Het dorp heeft sinds een maand 4G. Voor de inwoners gaat er op die manier een nieuwe wereld open’, zegt Vanhalewyn.

Tot nu toe zijn 22 cursisten van alle leeftijden ingeschreven in vier groepen. ‘De computers worden elke avond opgeladen tijdens de vier uren dat het lichtnet beschikbaar is. Dat is genoeg voor zo'n 2 tot 3 uur intensief computergebruik overdag, maar dan zijn de batterijen leeg. De lessen worden daarom voorlopig zoveel mogelijk ’s avonds gegeven’, zegt Vanhalewyn.

Pietronella Ziekenhuis Wageningen wordt 7 november officieel in gebruik genomen

In augustus 2013 werd startsein bouw gegeven.
Bouw en inrichting gefinancierd door Streekziekenhuis Nieuw Nickerie


Het Pietronella Ziekenhuis Wageningen wordt komende vrijdag officieel in gebruik genomen. Het gaat om een afdeling van het Lachmipersad Mungra Streekziekenhuis Nickerie (LMSZN). De laatste hand wordt gelegd aan het inrichten van het ziekenhuis, aldus meldt Starnieuws woensdag 5 november 2014.

De contracten om het ziekenhuis te renoveren, verbouwen en het nieuwbouwgedeelte zijn vorig jaar november getekend. De bedoeling was dat de oplevering binnen een jaar moest plaatsvinden. De bouw en inrichting worden tot nu toe volledig betaald uit eigen verdiensten van het LMSZN.

Het beddenhuis zal dertig patiënten kunnen opvangen. Er is een complex met vier appartementen voor verpleegkundig personeel en een dokterswoning bij gebouwd.

Met het in gebruik nemen van het ziekenhuis zal er werkgelegenheid ontstaan voor plaatselijke bewoners. Mensen die ziek worden, hoeven niet meer op kosten gejaagd te worden voor transport naar Nieuw Nickerie.

Algemeen directeur Antoine Elias zegt, dat hij op schema zit met het beleidsplan 2012-2016 om de beste zorg te kunnen bieden aan de zieke mens in het westen van het land.

Vanaf aanstaande maandag kunnen bewoners van Wageningen in het ziekenhuis terecht voor de tweedelijnszorg. Er zullen ook een laboratorium, een apotheek, een röntgenafdeling en een afdeling spoedeisende hulp van het LMSZN aanwezig zijn. Een algemeen arts en een internist zullen permanent aanwezig zijn in het ziekenhuis. De andere specialisten die de pendeldienst naar het LMSZN uitvoeren, zullen ook het Pietronella Ziekenhuis aandoen.

NDP'er Abdoel: 'Oppositieleden verdraaien opzettelijk informatie over bouw ziekenhuis Wanica'

Abdoel: 'Nooit is gepropageerd dat bouw in één regeerperiode zou worden gerealiseerd'


'Nooit en te nimmer is tijdens de verkiezingscampagne in 2010 gepropageerd dat de bouw van het Wanica Ziekenhuis in één regeerperiode zou worden gerealiseerd. Eenieder weet, dat het onmogelijk is. Je moet niet alleen het gebouw hebben maar ook human resources en alles erom heen. Het geniet wel prioriteit voor de regering om vooral in deze periode te beginnen met de bouw van het ziekenhuis.' Woorden van het NDP-Assembleelid Amzad Abdoel vandaag, woensdag 5 november 2014, op Starnieuws.

Hij beweert, dat bepaalde oppositieleden opzettelijk de informatie verdraaien en doen alsof het ziekenhuis af zou zijn vóór de verkiezingen. Het Assembleelid, afkomstig uit Wanica, zegt samen met partijgenoot Charles Pahlad actief propaganda gevoerd te hebben vijf jaar geleden.

Die propaganda was gebaseerd op dat de bouw van het ziekenhuis een meerjarenproject zou worden, dat er verschillende partijen bij betrokken moesten worden, dat met de komst van het ziekenhuis het district verder ontwikkeld zou kunnen worden, dat rekening werd gehouden met het aantal inwoners van Wanica en de aanwezige behoefte en dat gezondheidszorg gedecentraliseerd moet worden.

Abdoel vindt het belangrijk dat rekening gehouden wordt met de gewijzigde omstandigheden binnen de gezondheidszorg. Deze zorg is volgens hem heel dynamisch en er zijn veel zaken gerealiseerd. Zo is bijvoorbeeld nog een spoedeisende hulp gebouwd, zijn er veranderingen aangebracht in de werktijden en infrastructuur van de RGD-poliklinieken, de one stop shops voor behandeling van mensen met diabetes, een radiotherapeutisch centrum, de ingebruikname van het Pietronella Ziekenhuis Wageningen komende vrijdag, de introductie van de basiszorg voor 0 tot en met 16 jaar en 60-plussers waardoor zij naar een dokter van hun keuze kunnen gaan.

Om een ziekenhuis te kunnen bouwen staat natuurlijk de financiering ervan centraal, stelt Abdoel. De regering is begonnen met het zoeken van financiën. Er zijn diverse financieringsmodellen om een ziekenhuis te kunnen bouwen. China is bereid gevonden om een ziekenhuis te schenken, maar de behoefte van Suriname is ook belangrijk. Uiteindelijk is ervoor gekozen om alvast te beginnen met de bouw, terwijl de schenking van China ook deel uitmaakt van het project.

'Indien de regering een verkiezingsstunt zou willen uithalen, zouden wij dat accepteren wat aan ons werd aangeboden. Maar om te voldoen aan wat er beloofd was, heeft de regering gekozen voor een modaliteit van zachte lening in combinatie met de schenking. Indien nu middelen vrijkomen en het infrastructurele deel afgewikkeld kan worden, is het voor ons alleen een pluspunt. Want de schenking en de zachte lening maken het werk verder gemakkelijker. Maar, belangrijk is om het project op te starten', aldus het parlementslid.

De schenking van China zal 24 miljoen Amerikaanse dollar bedragen, terwijl de lening 26 miljoen is. Dat deel waarmee Suriname nu opstart, kan eventueel uit de lening worden vereffend, meent Abdoel.

'Belangrijk is dat om dit project te realiseren, men constant bezig is om de financiën vooral in orde te maken. De regering gaat constant voor de beste financieringsmodaliteit en het doel dat vastgelegd is. Dat geeft juist aan dat er gewerkt wordt aan realisering van het project. Wij hebben geen ontwikkelingshulp meer. Alle projecten die worden gerealiseerd worden op eigen kracht gedaan. Daarom is het belangrijk dat wij voor de beste financieringsmodaliteit kiezen en waar nodig blijven aanpassen.'

Ondanks bezwaren omwonenden wordt een 'gigantische legodoos' gebouwd te Tourtonne V

(Bron foto: Irvin Ngariman/de Ware Tijd)
Protesten buurtbewoners zetten geen zoden aan de dijk, ondanks afwijzing bouwverzoek door HI

'Er zijn ambtenaren die zwichten voor geld'


Buurtbewoners van Tourtonne V trekken ten strijde tegen de komst van wat door hen omschreven wordt als een 'gigantische legodoos' op de hoek van de Rubenstraat en Granietstraat. Zij vrezen dat hun woongenot hiermee verstoord wordt en hun eens zo rustige woonomgeving in een keer zal veranderen in een drukke winkelstraat, aldus schrijft de Ware Tijd vandaag, woensdag 5 november 2014.

Jim Fransman, trekker van de protestgroep, ontdekte in februari al een advertentie in de Overheidskrant waarin de desbetreffende eigenaar een vergunning aanvraagt aan het ministerie van Handel en Industrie (HI) om bedrijfsactiviteiten op het adres te ontplooien. Fransman maakte meteen contact met het departement om dit te voorkomen en niet zonder succes. Zowel de toenmalige minister Raymond Sapoen als zijn opvolger Don Tosendjojo wezen het verzoek af, na massaal protest van de buurtbewoners.

Fransman ziet desondanks toch activiteiten op het terrein en vreest dat de eigenaar zijn wil doordrukt. Hij zag tot zijn grote verbazing dat werknemers van de NV Energiebedrijven Suriname afgelopen zaterdag een kast met bouwstroom lieten plaatsen. 'Je merkt dat men op subtiele wijze voorbereidingen treft om de bouwwerkzaamheden te vervolgen.'

De bewoners hebben het sterke vermoeden dat er meer hierachter zit. Zij kunnen het niet bevatten dat een verzoek tot tweemaal toe is afgewezen en er desondanks toch bedrijvigheid te merken is. 'De mensen krijgen op de een of andere manier hun doel, omdat je ambtenaren hebt die zwichten voor geld. Er spelen belangen', aldus Fransman.

(Bron: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)

RGD en VRA bereiken eindelijk CAO-akkoord

CAO mogelijk deze week al ondertekend

 
De Regionale Gezondheidsdienst (RGD) en de artsen aangesloten bij de Vereniging van RGD-Artsen (VRA) hebben eindelijk een akkoord bereikt over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst, CAO. Dat bevestigt bondsvoorzitter Jules Cruden vandaag, woensdag 5 november 2014, in de Ware Tijd.

'We hebben in het weekend de RGD-leiding geantwoord. Als men positief reageert  kunnen we de zaak afronden en de overeenkomst ondertekenen.' Dat zou volgens Cruden nog deze week kunnen.

Cruden zegt verder, dat partijen ook een akkoord hebben bereikt over de extra vergoeding die de RGD-artsen eisen voor de behandeling van patiënten, die via het basiszorgsysteem verzekerd zijn. Een bedrag wil hij niet noemen.

Op 22 september gingen de artsen in beraad ofwel in staking, nadat partijen er ondanks tussenkomst van de Bemiddelingsraad niet uitkwamen. Ook het feit dat ze vanaf maart niet betaald waren voor het behandelen van patiënten die via het nieuwe zorgstelsel zijn verzekerd, zette kwaad bloed bij de artsen.

Weer agente gearresteerd wegens corruptie

Vrouw steekt geïnde verkeersboetes in eigen zak


Voor de derde keer binnen een maand tijd is een politieagente aangehouden in verband met het in eigen zak steken van geïnde verkeersboetes. De vrouw is agent van politie eerste klasse en werkzaam bij de politiepost Rijsdijk, aldus de Ware Tijd vandaag, woensdag 5 november 2014.

In eerste instantie werd de verdachte samen met haar man, die ook politieagent is op post Rijsdijk, buiten functie gesteld.

Deze week werd de vrouw echter aangehouden en in verzekering gesteld. Ze zou geld dat is ontvangen in de maand juni niet hebben afgedragen.

In hoeverre haar partner betrokken is bij het achterhouden van het geld, is nog niet duidelijk. Het onderzoek in de zaak duurt voort.

Oppositie wil strafrechtelijk onderzoek naar smeergeldaffaire Ballast Nedam

Hoge regeringsfunctionarissen Suriname zouden geld hebben ontvangen

Regering weigert opheldering in zaak te verschaffen


Oppositieleden hebben procureur-generaal Soebhaas Punwasi gevraagd om een strafrechtelijk onderzoek en eventueel vervolging in te stellen van betrokkenen in de Ballast Nedam smeergeldaffaire. De Nederlandse Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft maanden geleden al bekendgemaakt, dat smeergelden betaald zijn aan personen in Suriname.

De oppositieleden stellen, aldus Starnieuws vandaag, woensdag 5 november 2014, dat in de administratie van Ballast Nedam in Nederland facturen en notities zouden zijn gevonden, waaruit zou blijken dat gelden zijn gestort door Ballast Nedam ten behoeve van hoge regeringsfunctionarissen in Suriname, via een rekening van onder andere het bedrijf Carven Limited in Hong Kong.

De brief aan de procureur generaal is ondertekend door Radjkoemar Randjietsingh (VHP), Ruth Wijdenbosch (NPS), Ronny Asabina (BEP), Guno Castelen (SPA), Asiskumar Gajadien (VHP) Paul Somohardjo (Pertjajah Luhur) en Arthur Tjin-A-Tsoi (NPS).

Volgens informatie van de oppositieleden, blijkt dat Ballast Nedam eind 2012 een miljoenen schikking zou hebben getroffen met de Nederlandse Justitie wegens het betalen van onder andere deze steekpenningen in Suriname. De schikking zou gaan om de betaling van een boete van 17,8 miljoen euro’s.

Overigens hebben Nederlandse media sinds medio 2013 uitgebreid over deze zaak bericht. De de door de oppositie opgevoerde informatie is voor iedereen, vrij toegankelijk, op het internet te vinden...

'Met deze handeling van Ballast Nedam kan gevoeglijk worden aangenomen dat die heeft toegegeven dat er smeergelden zouden zijn betaald in Suriname - het kan zijn 34 miljoen Nederlandse guldens- , om de bruggen over de Coppename- en de Surinamerivier, zonder openbare inschrijvingen, te mogen bouwen', stellen de oppositionele Assembleeleden.

Deze bruggen zouden oorspronkelijk zijn geoffreerd, volgens Commissie Staatsschuld, onder leiding van Rudi Roseval (rapport van 2003), voor 130 miljoen Nederlandse gulden. 'Welke oorzaken hebben geleid tot een aanneemsom van 180 miljoen Nederlandse gulden, kon niet worden achterhaald.'

Op vragen uit De Nationale Assemblee aan de president over het betalen van smeergelden door Ballast Nedam aan bij naam genoemde hoge functionarissen, binnen het kader van de gemelde bouw van bruggen, werd en wordt nog steeds niet gereageerd.
Ook werd de regering uitgenodigd om De Nationale Assemblee zo uitvoerig mogelijk te informeren over eventuele betrokkenheid van hoge Surinaamse regeringsfunctionarissen bij de smeergelden affaire.

Ook werd de regering gevraagd om het Openbaar Ministerie in te schakelen om in overleg te treden met de Nederlandse Justitie voor een diepgaand strafrechtelijk onderzoek naar deze smeergeldenaffaire. Al deze pogingen om klaarheid in deze mogelijke smeergeldaffaire te brengen liepen stuk wegens het ontbreken van de bereidheid bij de regering.

'Deze houding van de president is flagrant in strijd met de Grondwet. Het grondwettelijk gegeven dat administratieve en uitvoerende staatsorganen onderworpen zijn aan de controle van de volksvertegenwoordigende lichamen, wordt door de president c.q. de regering ontnomen', schrijven de oppositieleden.

'De beschuldigingen voor deze mega smeergeldaffaire zullen niet in de doofpot mogen verdwijnen. Het zou gaan om ernstige benadeling van het volk door de toenmalige regeringsautoriteiten, als gevolg van vermoedelijk gepleegde handelingen in strijd met het strafrecht. Het volk heeft de behoefte en het recht om te weten wat met haar geld is gebeurd en is alert mede in het licht van de zo vele gesignaleerde corruptieschandalen die het land thans teisteren.'


De Amsterdamse advocaat Gerard Spong maakte begin februari 2014 bekend dat hij namens zijn cliënt Rob A., een voormalig financieel adviseur van Ballast Nedam, niemand minder dan de Surinaamse president Desi Bouterse en prins Alwaleed Alsaud, de rijkste man van Saudi-Arabië en lid van het koninklijk huis, wilde oproepen als getuigen in de Ballast Nedam smeergeldzaak.
Behalve in Saudi-Arabië heeft Ballast Nedam eind jaren negentig ook miljoenen aan smeergeld neergeteld in Suriname.

Het bouwbedrijf verwierf daarmee de opdracht om twee bruggen over de Surinamerivier te mogen bouwen, zo berichtte op 6 februari 2014 het NRC Handelsblad. In totaal zou 34 miljoen gulden (ruim 15 miljoen euro) in de zakken van onder anderen toenmalig president Jules Wijdenbosch en Desi Bouterse, destijds adviseur van de president, zijn verdwenen.

Zes dagen later berichtte de Volkskrant, dat de Nederlandse Justitie vermoedt dat de 34,4 miljoen gulden smeergeld die Ballast Nedam vanaf 1997 aan Paramaribo heeft betaald, is beland bij Surinames rijkste man Dilip Sardjoe. Het Openbaar Ministerie en de FIOD hebben geen hard bewijs dat het bedrag terecht is gekomen bij ex-legerleider Desi Bouterse en oud-president Jules Wijdenbosch.

'Het vermoeden is gerezen dat het bedrag ten goede is gekomen aan Rudy Dilip Sardjoe', concludeerden de FIOD-onderzoekers in het tien ordners tellende onderzoek. In de administratie van Ballast Nedam zijn facturen en notities gevonden waaruit blijkt dat zeker tot 2003 het geld in termijnen is gestort. Dit gebeurde op een rekening in Hongkong van het bedrijf Carven Limited.

Uit niet ondertekende brieven van een hoge Ballast Nedam-medewerker aan ABN Amro in Zwitserland blijkt, dat zeker dertien keer bedragen zijn overgemaakt naar Carven. Dit was tussen 2001 en 2003. Ook is een factuur gevonden waaruit blijkt dat in november 2003 een bedrag van 998.336 gulden is overgemaakt naar Rudisa NV, een ondernemeing van Sardjoe. 'Dilip belt volgende week op', staat te lezen in een van de notities van Ballast Nedam.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws/NRC Handelsblad 6 februari 2014, Volkskrant 12 februari 2014)