donderdag 6 november 2014

Oud-dc Hardeo Ramadhin: 'De minister van RO is bang voor de NDP'

Ramahdin vindt dat minister Betterson in 'bonnenkwestie' dc Ramdhani moet ingrijpen

'Duidelijk dat regering corruptiefaciliterend beleid voert'


‘De RO-minister is bang voor de NDP.’ Tot deze conclusie komt oud-districtscommissaris Hardeo Ramadhin van Nickerie over de bonnenfraude die gepleegd zou zijn door de voormalige districtscommissaris (dc) van Saramacca en huidig dc van Coronie, Aroenkoemar Ramdhani. Dit bericht het Dagblad Suriname donderdag 6 november 2014.

Volgens Ramadhin, die vanmiddag zich ook over deze kwestie uit liet in het ABC actualiteitenprogramma Magazine 4 op televisie, bestaat er geen twijfel over, dat de dc een scheve schaats heeft gereden en handelingen heeft gepleegd die niet door de beugel kunnen. Om deze zaak in de doofpot te laten belanden, tracht de dc de benadeelde burger Aroen Mangroe om te kopen.

‘Ramdhani heeft een strafbaar feit begaan en hij heeft zich ook schuldig gemaakt aan omkoping’, zegt Ramadhin.

De oud-dc kan het zich niet voorstellen, dat maatregelen vanuit de zijde van de minister van Regionale Ontwikkeling (RO) ontbreken. ‘Hij is bang voor de NDP.’

De bonnenfraude, waarbij politieke kopstukken van de NDP bezig zijn door te drammen en erop blijven beuken dat deze kwestie in de doofpot belandt, zo schrijft het Dagblad Suriname, zorgt voor koude rillingen bij Ramadhin. Hij kan het zich niet indenken dat de partijvoorzitter van de NDP, Desi Bouterse, al deze wantoestanden toelaat. ‘Het was Bouterse zelf die bij zijn inauguratie in 2010 met een ferme stem te kennen gaf dat hij een kruistocht zou inzetten tegen corruptie in het land. Maar vier jaren verder wijst de realiteit uit dat hij juist een corruptiefaciliterend beleid voert.’

Ramadhin zei voor de camera en microfoon van Magazine 4m dat toen hij als dc beëdigd moest worden, er een grondig vooronderzoek naar zijn handelen heeft plaatsgevonden. Hij was 35 jaren in dienst van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling. Al zijn dossiers werden doorgelicht. ‘Hadden ze iets gevonden uit mijn verleden, dan was ik geen dc geworden.’

De oud-dc vindt dat het meer dan duidelijk is dat de huidige regering een corruptiefaciliterend beleid voert. ‘Personen die over de schreef zijn gegaan, worden gehandhaafd alsof er geen vuiltje aan de lucht is. Ten tijde van de Nieuw Front-regering werd er niet voor geschroomd om personen die zich schuldig hadden gemaakt aan corruptie, te laten veroordelen.’

Dit lot onderging ex-minister Dewanand Balesar van Openbare Werken. Ook de voormalig bewindsman van Justitie en Politie Siegfried Gilds werd veroordeeld vanwege hand- en spandiensten die hij in familiekring gepleegd zou hebben en die later drugsgerelateerd bleken te zijn. De ex-minister van Transport, Communicatie en Toerisme, Alice Amafo, leverde zelf haar portefeuille in nadat bekend werd dat zij haar 30e jaardag met staatsgeld gevierd zou hebben.

Minister Adhin gaat gebruik mobiele telefoons op scholen verbieden

MinOV start socialiseringsprogramma op scholen


Minister Ashwin Adhin van Onderwijs en Volksontwikkeling (MinOV) heeft aangekondigd dat het ministerie van start gaat met een socialiseringsprogramma op de scholen. Hiervoor zal allereerst een nieuw schoolreglement gepresenteerd worden. In dit reglement zal onder meer vervat zijn dat het gebruik van mobieltjes op school verboden wordt, aldus bericht de webeditie van het Dagblad Suriname donderdagmiddag 6 november 2014.

Dit zal ook gelden in de pauze, aldus Adhin, die zich er tegelijkertijd van bewust is dat deze regel niet in goede aarde zal vallen bij de leerlingen.

Volgens de bewindsman, zo schrijft het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 6 november 2014, is het sociaal contact tussen jongeren aan het verslechteren vanwege het feit dat ze liever op hun telefoons bezig zijn dan met elkaar te praten. Hij verwijst naar de ‘connected but alone’ campagne.

In deze campagne is onder andere een video te zien waarop twee vriendinnetjes gezellig naast elkaar, maar geen woord tegen elkaar zeggen, omdat ze te druk bezig zijn met andere zaken op hun mobiele telefoons.

'De leerlingen gaan nu het aspect socialisering meekrijgen’, zegt Adhin. In het kader van dit socialisatie initiatief zullen zorgcoördinatoren op de scholen worden ingezet om de leerlingen te begeleiden en zodoende het sociaal contact onder de jongeren te bevorderen.

Ook zal er een federatie voor leerkrachten en ouders worden opgericht, met als doel het contact en de communicatie tussen ouders en leerkrachten met betrekking tot de leerlingen te stimuleren.. Dit, met het oog op betere begeleiding van de leerlingen op school en ook thuis. Er moet volgens de minister een wisselwerking zijn tussen beiden. De ouders kunnen informatie over de leerlingen en hun gedrag thuis overbrengen aan de leerkrachten en de leerkrachten kunnen op hun beurt informatie over het gedrag van de leerlingen op school meegeven aan de ouders.

Zuidelijk Amerikaans legercommando schenkt Suriname 1.000 'ebola- pakken

Amerikaans legeronderdeel levert ook instructeurs om militair- en ziekenhuispersoneel te trainen

In VS tekort aan beschermende kleding


Het United States Southern Command (Southcom), gevestigd te Doral, Florida, heeft vanmiddag, donderdag 6 november 2014, 1.000 ‘ebola' pakken overhandigd aan het ministerie van Defensie. Daarnaast zullen er trainingen verzorgd worden door de Amerikanen in hoe om te gaan met de veiligheidsuitrusting bij een eventuele uitbraak van het dodelijke virus. De pakken zijn aan Defensieminister Lamuré Latour overgedragen door generaal John Kelly, de US Marine Corps Commander van Southcom, aldus Starnieuws.

Het Southern Command van het Amerikaanse leger is actief in Midden- en Zuid-Amerika en in het Caribisch gebied.

Aan een enkele uitrusting hangt een prijskaartje van 900 Amerikaanse dollar. De ‘ebola’ uitrusting bestaat uit onder andere een ‘coverall’, een pak dat het hele lichaam van hoofd tot voeten bedekt, een mondkap, een veiligheidsbril, verschillende handschoenen, laarzen en een schort. De pakken zijn als ‘level four’ geclassificeerd. Het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing, NCCR, beschikt over ‘level two’ pakken.

De organisatie is al bezig met eigen trainingen. Suriname is het eerste land in de regio die de hulp van de Verenigde Staten inriep in de strijd tegen ebola.

Generaal Kelly zei, dat de steun van Southcom niet blijft bij de donatie. Over twee weken komen er instructeurs die militair- en ziekenhuispersoneel gaan trainen. 'Mijn president heeft een enorm bedrag ter beschikking gesteld voor de strijd tegen ebola. Wij zijn daarom ook bezig om op bepaalde centrale plekken de pakken op te slaan, zodat bij een eventuele uitbraak de pakken snel beschikbaar zijn.'

Latour overhandigde op zijn beurt het materiaal aan Michel Blokland, minister van Volksgezondheid. Blokland liet weten, dat er ook met Cuba is gesproken over trainingen. De Cubanen zijn bereid om Suriname wegwijs te maken in het opzetten van een ‘quarantaine zone’ en hoe dat te managen.

Zowel Latour als Blokland hopen dat het nooit zover komt dat de pakken ingezet moeten worden. 'We zijn al bezig om voorzorgsmaatregelen te treffen, trainingen te doen met het materiaal dat we hebben. We hebben tot nu toe geen enkel geval gehad, maar het is altijd goed fu dring dresi wakti siki', aldus Latour.

Overigens verschenen vanmiddag vanuit de VS berichten dat daar een tekort is ontstaan aan beschermende kleding door de ebola-uitbraak in West-Afrika. De vraag naar die kleding is flink gestegen nadat eind september het eerste ebolageval in de VS werd gesignaleerd. Fabrikanten van de kleding hebben de productie opgeschroefd, maar hebben moeite aan de vraag te voldoen.

Voor vloeistofwerende pakken, schoenhoesjes en gezichtsbescherming zijn inmiddels wachtlijsten. Sommige klanten moeten tot januari wachten op hun bestelling, meldden fabrikanten en zorgmedewerkers vandaag.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

VHP-voorzitter Santokhi: 'Corruptie tiert welig binnen deze machteloze regering'

Voor Santokhi staan jongeren, veiligheid en corruptie centraal

Tijdens 70 'Meet the people'-bijeekomsten bereikt de 'Sherrif' 20.000 toehoorders


Jongeren, veiligheid en corruptie waren de belangrijkste issues, de rode draad, in de toespraken van VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi in zijn toespraken tijdens de laatste drie ressortvergaderingen van de partij. Tijdens 70 'Meet the people'-bijeenkomsten wist hij ruim 20.000 toehoorders rechtstreeks te bereiken, waaronder vele jongeren. Dat bericht de partij vandaag, donderdag 6 november 2014, in een persbericht.

President Bouterse had in 2010 het Surinaamse volk veel beloofd, maar die beloftes heeft hij niet kunnen waarmaken. Hij had vooral de jongeren een lekkere worst voorgehouden waardoor de verleiding bij jongeren groot was om in 2010 op de NDP te stemmen.

Het doet, aldus de partij, Santokhi pijn als hij van de jongeren hoort, dat ze met hun Master en Bachelor diploma’s thuis zitten, terwijl er werk was beloofd aan de jongeren in 2010. Daarom hadden veel jongeren op de NDP gestemd.

VHP: 'We hebben een 'Sherrif' nodig'
De president had ook sportcentra, zwembaden, een sintelbaan voor jonge sporters en een open universiteit beloofd in ruil voor hun stemgedrag. Na vier jaar hebben de jongeren alleen maar ellende gehad. Door het slechte beleid van de regering Bouterse-Ameerali zijn er veel drugsgebruikers onder de jongeren, terwijl de jongeren de kans moeten krijgen om te kunnen groeien in de maatschappij.

Santokhi vindt dat er een hernieuwde focus moet komen op het jongerenbeleid, want het jongerenbeleid van deze regering deugt volgens hem niet. Jongeren moeten net als andere doelgroepen betrokken worden bij de besluitvorming.

Over corruptie zegt Santokhi, dat dat welig tiert binnen deze machteloze regering. Elke dag heeft de gemeenschap te maken met corruptie. Verduistering en diefstal van belastinggelden zijn een bestuursvorm geworden in Suriname. Het ontbreekt deze regering, volgens de VHP-voorman, aan durf en politieke moed om hervormingen door te voeren.

De geschiedenis van corruptie in Suriname maakt het tot een bijna onuitroeibaar verschijnsel, zolang de NDP aan de macht is. De regering heeft voor het volk corruptie, criminaliteit, angst, drugsgebruik en onveiligheid gebracht.

Volgens de partijvoorzitter is corruptie een belangrijke, zo niet de belangrijkste, oorzaak van armoede en onderontwikkeling. Hij vindt dat het ministerie van Openbare Werken is getransformeerd naar ministerie van OW&C (Openbare Werken en Corruptie).

De minister is bezig het ministerie te verderven. Het lijkt erop dat corruptie binnen OW is gelegaliseerd. Grote projecten waar openbare inschrijvingen nodig zijn, worden onderhands gegund. De gunningen worden uitsluitend aan vrienden en loyalisten van de NDP gegeven.

Het geklungel met het Wanica ziekenhuis is het zoveelste bewijs, dat deze regering lak heeft aan transparantie, aan een overeenkomst met een bevriende natie, te weten China, en dat ook hier de corruptiecultuur van de regering ontwikkelingen behoorlijk stagneert.Volgens de partijvoorzitter zullen corruptelingen hard aangepakt worden, 'wiens pe joe kibri, de 'Sherrif' gaat jullie brengen waar jullie thuis horen'. De procureur-generaal zal gevraagd worden alle corruptie zaken te onderzoeken en de corruptelingen voor het gerecht te brengen.

In de laatste week van september zijn de criminaliteitscijfers schrikbarend toegenomen. Dat blijkt uit statistieken van het Korps Politie Suriname (KPS). Het aantal overvallen in de maand september was met 188% gestegen. Jongeren moeten met hun mobieltjes naar de stad kunnen gaan, zonder dat ze bang te zijn dat die afgepakt worden. De onveiligheid en angstgevoelens nemen de overhand.
Daarom hebben we, zo schrijft de partij, een 'Sheriff' nodig, voor law en order om de veiligheid te garanderen, de mensen moeten zich veilig voelen in het land. Er is sprake van wanbeleid als het gaat om het criminaliteitsvraagstuk. Het veiligheidsgevoel bij de burger is dieper weggezakt en is afgenomen tot een zorgelijk niveau.

Verhoogde criminele activiteiten in het land zijn volgens Santokhi een duidelijk teken, dat de criminelen lak hebben aan het veiligheidsbeleid van de regering. Er moet een gedegen veiligheidsplan ontwikkeld worden dat onze veiligheid ten goede komt. De veiligheid van de burger is de zorg van de overheid. Personen die uit angst in hun eigen veiligheid investeren door het aanbrengen van bijvoorbeeld woningbeveiliging, zullen hun uitgaven moeten kunnen declareren bij de Belastingdienst, omdat veiligheidszorg staatszorg is. En de staat kan de veiligheid niet bieden. Hiervoor zullen wij regelgeving moeten ontwikkelen.

De afgelopen periode heeft de VHP naar de criminaliteitsontwikkeling gekeken en ziet een toename en verruwing van de criminaliteit. Seniore burgers worden gekneveld en beroofd van hun AOV- gelden. Ook veel ouderen, ondernemers en vrouwen worden slachtoffer van criminaliteit.De VHP heeft al een veiligheids- en rechtsbeschermingsbeleid ontwikkeld met integrale maatregelen voor de aanpak van alle vormen van criminaliteit en voor het terugdringen van het onveiligheidsgevoel.

De partij gaat de samenleving en alle andere sectoren ook betrekken bij de aanpak van de integrale veiligheid, aldus de partij in haar vandaag uitgebracht persbericht.

Geen quorum voor huishoudelijke vergadering Assemblee

Politici laten het weer eens afweten

Somohardjo (PL): 'Regering heeft geen parlementair draagvlak'


De huishoudelijke vergadering van De Nationale Assemblee (DNA) is vandaag, donderdag 6 november 2014, afgeblazen. Er waren niet genoeg leden aanwezig, ofwel er was geen quorum, om te kunnen vergaderen. Slechts 25 parlementsleden hadden de presentielijst getekend, aldus Starnieuws.

Van de coalitieleden waren niet aanwezig de NDP'ers Rashied Doekhie en Frits Moesafirhoessein wegens ziekte. Ook de Nieuw Suriname-Assembleeleden Harish Monorath en Premdew Lachman lieten, om onbekende reden, verstek gaan.

Oppositieleden die wel in het parlementsgebouw aanwezig waren tekenden de presentielijst niet, aldus Starnieuws. De voorzitter van de Pertjajah Luhur, Paul Somohardjo, zegt dat de regering geen parlementair draagvlak heeft.

Op de huishoudelijke vergadering zouden onder andere van zeven ministeries de vooronderzoeken van de begroting worden besproken. De begrotingsbehandeling kan pas beginnen, wanneer de eindverslagen zijn goedgekeurd in een huishoudelijke vergadering.

Oplossing in geschil boventallige leerkrachten en MinOV

Melvin Bouva heeft oor voor klachten leerkrachten.
Voorzitter DNA-commissie Onderwijs prijst leerkrachten voor rechtvaardige strijd

Vrijstelling Naschoolse Opvang na tonen bewijs opleiding of bijbaan


Leerkrachten die na schooltijd 's middags een tweede baan hebben op een opleiding volgen, moeten dit met een werkgeversverklaring of een opleidingspas aantonen om vrijgesteld te kunnen worden van werken in de Naschoolse Opvang. Dat is de uitkomst van een vanmiddag, donderdag 6 november 2014,unaniem genomen  beslissing tussen ontevreden leerkrachten en de vaste commissie Onderwijs van de Nationale Assemblee onder leiding van het NDP-Assembleelid Melvin Bouva, aldus bericht de Ware Tijd Online.

De groep begaf zich massaal naar De Nationale Assemblee om hun ongenoegen te uiten over de wijze waarop het ministerie hen heeft verplicht, zonder enige vorm van overleg, om hun diensten te verlenen aan het programma Naschoolse Opvang. Het gaat om leerkrachten die geen vaste klas hebben, boventallig zijn, en dus volgens het ministerie goed zijn bevonden om de Naschoolse Opvang te draaien. Maar, een groot deel van het onderwijzend personeel liet weten niet te kunnen participeren, omdat ze of na schooltijd een opleiding volgen of een bijbaan hebben.

Bouva noemde het gesprek constructief en prees de leerkrachten voor hun rechtvaardige strijd. Het onderhoud tussen de voorzitter van de vaste commissie Onderwijs in het parlement en de onderwijsgevenden vond achter gesloten deuren plaats en duurde bijna anderhalf uur. Tijdens het gesprek voerde Bouva ook telefonisch overleg met minister Ashwin Adhin, waarna het uiteindelijk besluit aan de rest van de groep buiten is voorgelegd.

Groepscoördinator Ernesto Muller van de leerkrachten toonde zich samen met de leerkrachten tevreden over het besluit.

De leerkrachten hebben vanaf nu de tijd om de gevraagde bewijzen te overleggen aan het Bureau Naschoolse Opvang. Het naschoolse programma start komende maandag.

Brand in raffinaderij Isla op Curaçao door gaslek

Twee werknemers en brandweerman gewond geraakt


Bij de olieraffinaderij Isla op Curaçao zijn gisteren drie mensen gewond geraakt ten gevolge van een brand. Dit bericht vandaag, donderdag 6 november 2014, de lokale nieuwswebsite Versgeperst.com.

Het ongeluk zou vermoedelijk zijn ontstaan door een gaslek.

Naast de twee werknemers raakte ook een brandweerman gewond.

Greenpeace in Rotterdamse haven in actie tegen illegaal Braziliaans hout

(Bron foto's: Greenpeace Brazilië)
Schepen met illegaal hout uit Braziliaanse Amazonewoud in Rotterdamse haven

Hout afkomstig van onder andere Braziliaanse houtzagerij Rainbow Trading


In de haven van Rotterdam heeft Greenpeace vandaag, donderdag 6 november 2014, actie gevoerd tegen een vrachtschip dat volgens de milieuorganisatie verdacht hout aan boord heeft. Het gaat om hout van een Braziliaanse zagerij die illegaal gekapt hout uit het Amazonegebied verwerkt. Een actieschip met spandoeken voer met het vrachtschip mee de haven in, zo berichten diverse media in Nederland waaronder de Telegraaf en het persagentschap Novum.
 
Tegelijk hebben activisten van Greenpeace gepost bij het kantoor van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in Utrecht. Die dienst moet erop toezien dat er geen illegaal gekapt hout Nederland binnenkomt, omdat dat tegen Europese regels is. Volgens Greenpeace had de NVWA toegezegd de lading van het schip te laten controleren door de douane, maar 'daar hebben we weinig vertrouwen in. Dat hout wordt gewoon doorgelaten', aldus Daniëlle van Oijen van Greenpeace.
Nederlandse bedrijven die handelen in hout dat illegaal is gekapt in Braziliaanse regenwouden, worden niet aangepakt door de Nederlandse overheid, aldus Greenpeace.

De afgelopen twee weken kwamen in de haven van Rotterdam twee schepen aan met hout van een Braziliaanse zagerij die illegaal hout verwerkt. Een derde schip arriveert vandaag.
Sinds vorig jaar is een Europese houtverordening van kracht. Die houdt onder meer in dat handelaren maatregelen moeten nemen om te voorkomen dat ze in illegaal gekapt hout handelen. Ze moeten kunnen aantonen dat hun producten van legale herkomst zijn.

Het hout in het schip dat vandaag is gearriveerd komt van de Braziliaanse houtzagerij Rainbow Trading. De milieuorganisatie bevestigde eerder dit jaar gps-zenders aan vrachtwagens van het bedrijf en daaruit zou blijken, dat het bedrijf hout haalt uit gebieden waar niet mag worden gekapt. 'Als je alleen naar de papieren kijkt, lijkt er echter niks aan de hand te zijn.'

Het hout dat vandaag aankomt, wordt doorgevoerd naar twee Belgische bedrijven. 'Na de controle op het papierwerk moeten de Belgische autoriteiten dus nagaan of dit in de haak is, dat is zo afgesproken in de regelgeving', zegt Van Oijen.
'We hebben al eens meegemaakt dat een volgens ons verdachte partij uiteindelijk toch gewoon op de markt kwam dus we hebben er weinig vertrouwen in dat dit goed afloopt.'

'Bedrijven moeten uit zichzelf actief onderzoeken of het hout van legale herkomst is en niet blindvaren op een papiertje van de verkoper. De autoriteiten in Europa moeten hier ook meer op zitten.'

Een dag na de publicatie van een Greenpeace-rapport over de handel in illegaal gekapt Braziliaans hout, deed het staatssecretariaat voor milieu van de staat Parà een inspectie bij zagerij Odani, een van de leveranciers van Rainbow Trading (een van de plaatsen waar de vrachtwagens het hout dat zonder vergunning was gekapt, hadden gelost). De inspecteurs namen illegaal hout in beslag en Odani kreeg een boete. Mogelijk zullen er nog andere maatregelen volgen.

LTL en Stiho, twee Nederlandse bedrijven die recent hout kochten van Rainbow Trading, lieten onmiddellijk weten, dat ze een onderzoek instellen:
“Onze inkopen van de houtsoort in kwestie zijn per direct gestaakt en in de komende periode zullen we een nader onderzoek instellen.” (Stiho)
“Wij nemen dit bericht van Greenpeace zeer serieus en stellen onmiddellijk een nader onderzoek in, zowel intern als bij onze leveranciers.” (LTL)

Het contrast met de reactie van de Belgische houthandelaars is groot. Zes Belgische bedrijven (Lemahieu, Omniplex, Lagae, Debeuckelaere, De Groote en Vandecasteele Houtimport) kochten onlangs hout bij Rainbow Trading via de Antwerpse agent Leary Forest Products. Enkele Belgische importeurs en leden van de Belgische Federatie van de Houtinvoerhandel minimaliseren het probleem, met het excuus dat ze niet op de hoogte waren.

Greenpeace stelt sinds vorig jaar al diverse verdachte en illegale praktijken bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en andere Europese toezichthouders te hebben gemeld. Hierbij werden ook namen van verdachte bedrijven gegeven.
'Maar sinds de regeling van kracht werd is alleen een lading illegaal gekapt hout uit Congo onderschept in Duitsland, na een tip van ons.'

OM Curaçao: Nog geen datum bekend voor start zaak Babel

Buitenlandse onderzoeksresultaten nog niet binnen bij OM Curaçao

In zaak Babel is oud-premier Schotte een van de verdachten


Nog steeds niet zijn alle onderzoekshandelingen verricht in de zaak Babel op Curaçao. De zaak waarin onder andere oud-premier Gerrit Schotte wordt verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte is daarmee nog niet rond, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 6 november 2014.

Het Openbaar Ministerie (OM) liet vlak na de invrijheidsstelling van de MFK-voorman weten zich bewust te zijn van het belang om het onderzoek zo snel mogelijk voor de rechter te brengen. 'In het buitenland zijn echter nog niet alle onderzoekshandelingen verricht. Pas nadat het onderzoek in het buitenland is afgerond worden de onderzoeksresultaten uit het buitenland verwacht', aldus Guillano Schoop, woordvoerder van het OM in deze zaak.

Eind juli liet het OM weten, dat het onderzoek Babel zo goed als afgerond was. Het was ook toen nog wachten op het onderzoeksresultaat verkregen uit rechtshulpverzoeken. Het OM zei toentertijd dat er door de instantie op Curaçao in vier landen rechtshulpverzoeken zijn gedaan. Welke landen dit zijn, daarover wil het OM geen mededelingen doen. Bekend is dat er in elk geval een rechtshulpverzoek is uitgegaan naar Italië. Er werd daar onder andere een huiszoeking gedaan. Ook werden daar verschillende getuigen gehoord.

Hoewel het OM zelf geen verdere uitspraken doet over deze huiszoeking, deden er direct na het rechtshulpverzoek al verschillende geruchten de ronde dat dit bij Francesco Corallo zou zijn; het was immers zijn gokbedrijf BetPlus dat verdachte stortingen - een van 140.000 dollar en een van 73.422 dollar - had gedaan op de rekening van Cicely van der Dijs, partner van Schotte.

Het verhaal doet de ronde, aldus de krant vandaag, dat het juist Corallo is die niet wil dat documenten die in beslag zijn genomen bij de huiszoeking worden vrijgegeven. Hij zou dit tegenhouden door middel van een rechtszaak. Daarbij zou het nu wachten zijn voor het OM op een cassatie-uitspraak in Italië.

Schoop: 'Hierover is mij niets bekend.'

Er is ook nog geen officiële datum geprikt voor de behandeling van de zaak Babel. 'Er is een voorlopige datum geprikt voor behandeling van de zaak Babel. Nadere mededelingen daarover worden voorlopig niet gedaan', aldus Schoop.

Eerder werd bekend dat de zaak tegen Schotte en zijn partner Cicely van der Dijs, die eveneens verdacht wordt van witwassen en valsheid in geschrifte, zou dienen op 16 januari.

In het onderzoek Babel zijn nog geen dagvaardingen uitgestuurd. Daarom worden ook nog geen mededelingen gedaan over wie er voor moeten komen. Tegen de verhorend rechercheur die toentertijd toezeggingen deed aan de levenspartner van Cicely van der Dijs is een proces-verbaal opgemaakt, laat Schoop weten. De woordvoerder: 'Het incident heeft geen strafrechtelijke gevolgen. Over eventuele andere gevolgen, doen wij geen mededelingen nu, dat buiten het werkterrein van het OM valt.'

Door de ‘elofte’ van de verhorend rechercheur besloot de rechter-commissaris Van der Dijs op vrije voeten te stellen.

‘Internationale dag tegen Straffeloosheid van misdrijven tegen Journalisten moet ook in Suriname’

Stichting 8 december 1982 richt Platform 2 november op


Naar aanleiding van de eerste Internationale dag tegen straffeloosheid van misdrijven tegen journalisten op 2 november, heeft de Stichting 8 december 1982 besloten om een Platform 2 november op te richten. Dit bericht het Dagblad Suriname donderdag 6 november 2014.

De internationale dag (International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists) is in het leven geroepen door de Verenigde Naties (VN) om de straffeloosheid van willekeurige gevangenschap, foltering, executies en verdwijningen van journalisten in de wereld een halt toe te roepen. De VN heeft alle regeringen en samenlevingen opgeroepen de straffeloosheid tegen te gaan, om zo een vrij en veilige omgeving voor journalisten te waarborgen. Een vrije pers en vrije meningsuiting zijn hoekstenen van de democratie en rechtsstaat. Als journalisten niet veilig zijn, heerst de angst ook onder burgers.

Sunil Oemrawsingh, voorzitter van de Stichting 8 december 1982, ziet in de Internationale dag tegen straffeloosheid van misdrijven tegen journalisten een belangrijke internationale bevestiging van de rechtvaardigheid en opportuniteit van de strijd in Suriname tegen de straffeloosheid van misdrijven tegen journalisten en andere democraten.

'De Amnestiewet maakt van ons land een morele paria in de wereldgemeenschap.' Volgens Oemrawsingh zullen vanaf volgend jaar op 2 november door het op te richten Platform 2 november activiteiten worden georganiseerd in het kader van de Internationale dag tegen straffeloosheid van misdrijven tegen journalisten.

‘De foltering van en moorden op Bram Behr, Lesley Rahman, Jozef Slagveer, André Kamperveen en Frank Wijngaarde, allen journalisten, zijn nog steeds onbestraft. Het 8 december strafproces is gefrustreerd. Nabestaanden zijn door president, regering, De Nationale Assemblee, het Openbaar Ministerie en Krijgsraad in de steek gelaten en zijn nu recht gaan zoeken bij de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Mensenrechten.'

Omdat het Platform 2 november formeel nog gevormd moet worden wil Oemrawsingh nog niet veel kwijt over de beoogde activiteiten. ‘Maar ,een ding is wel duidelijk, op 2 november zullen we de vier, straffeloos, vermoorde journalisten in het bijzonder gedenken en de opdracht van de VN met overtuiging en volharding in de toekomst uitvoeren.' 

Onduidelijk is wat de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) doet met deze nieuwe internationale dag van de Verenigde Naties en met het initiatief van Oemrawsingh. In ieder geval is de SVJ in het kader van de 'Internationale dag tegen straffeloosheid van misdrijven tegen journalisten' niet met een eigen verklaring gekomen.

Oud-drugsbaron beschuldigd na dood schoonzoon

Kobus L. heeft ooit in cocaïnesmokkel samengewerkt met Desi Bouterse en Ivan Graanoogst


De beruchte drugsbaron Kobus L. wordt in verband gebracht met de moord op zijn schoonzoon John Wassink uit Roosendaal. De compagnon van Wassink heeft tegenover de politie verklaard, dat hij overtuigd is dat de 69-jarige Kobus L. direct of indirect betrokken is geweest, aldus bronnen dichtbij het onderzoek, zo meldt het Reformatorisch Dagblad vandaag, 6 november 2014, op gezag van het persbureau ANP.

Kobus L. (Kobus de Zigeuner) zat 15 jaar celstraf uit voor import van cocaïne, onder andere met hulp van de huidige president van Suriname Desi Bouterse. Ook zou hebben samengewerkt met Ivan Graanoogst, nu werkzaam op het Kabinet van de President. Vanwege vluchtgevaar zat hij het grootste deel van zijn straf in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught. Kobus L. kwam in 2003 vervroegd vrij.

Hij was een van de laatsten die John Wassink voor zijn dood in juli nog in leven heeft gezien op zijn autobedrijf in Roosendaal. Hij zou een motief hebben vanwege de ruzie tussen Wassink en zijn vriendin, de dochter van Kobus L.

John Wassink werd op 28 juli dood en verpakt in plastic gevonden in het Markkanaal bij Breda. Hij was een paar dagen eerder doodgeschoten in de woonwagen op zijn autobedrijf in Roosendaal, onthulde de politie deze week in Opsporing Verzocht.

Zijn compagnon Eduard F. (42) zit sinds enige tijd in de gevangenis. Hij is aangehouden als hoofdverdachte in de zaak rondom de verdwijning van de Belg Jelle Leemans.

Ook Eduard F. wordt door sommigen in verband gebracht met de moord op Wassink maar hij ontkent betrokkenheid bij de dood van zijn vriend, laat zijn advocaat Henk van Asselt donderdag weten.

De politie zegt in een reactie dat er rekening wordt gehouden met verschillende scenario’s en dat tot dusver niemand is aangehouden.

Young Democracy Unit wil einde vuilsmijterij in politiek

Clyde Ford wil af van vuil smijtende politici. (Bron foto: Facebook)
Voorzitter Clyde Ford: 'Laten wij geen broko bana politiek voeren'

Start jaarlijkse 'Democracy Month' met lezing over verkiezingscampagnes


Het veelvuldig met vuil smijten in de hedendaagse politiek baart de Young Democracy Unit (Young DU) ernstige zorgen. 'We moeten daarvan afkomen. Het is geen goed voorbeeld voor onze jongeren. Laten wij geen ‘broko bana’ politiek voeren', zegt Young DDU-voorzitter Clyde Ford vandaag, donderdag 6 november 2014, in de Ware Tijd.

Ford is niet te spreken over de manier waarop sommige politieke partijen zich manifesteren op weg naar de verkiezingen van mei volgend jaar. 'Het is niet gezond voor de natievorming. Het wordt steeds erger, de manier waarop de mensen elkaar bejegenen', aldus de voorzitter.

De start van de zevende editie van de jaarlijkse 'Democracy Month' is vandaag met een lezing en paneldiscussie in het University Guesthouse. Het onderwerp is 'Verkiezingscampagnes en verkiezingen als bouwstenen voor democratie', met als ondertitel 'Wat kan de jeugd daarvan leren?' De inleider is politicoloog Hans Breeveld.

Ford stelt, dat internationaal de betrokkenheid van jongeren centraal staat in de democratiemaand. Zijn organisatie tracht middels haar activiteiten ook invulling daaraan te geven. 'We gaan jongeren bewust maken over hun rol binnen de democratie en bij de komende verkiezingen.'

Tot en met 29 november houdt Young DU een negen lezingen. De activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met Stichting Projekta en financieel ondersteund door het Verenigde Naties Ontwikkelingsprogramma (UNDP).

De Ware Tijd: Veroordeelde oud-minister Balesar in commissie treinproject

Benoeming van tot 2 jaar cel wegens corruptie veroordeelde Balesar opmerkelijk


Ex-minister Dewanand Balesar van Openbare Werken, die in 2008 tot twee jaar onvoorwaardelijke celfstraf werd veroordeeld voor corruptie, is door president Desi Bouterse aangesteld in de commissie die het treinproject Paramaribo-Onverwacht van de regering in goede banen moet leiden. Balesar was gisteren aanwezig op het Kabinet van de President waar onder andere door de directeur van Strukton Systems, Lex van Seventer, een presentatie over de spoorlijn werd gehouden voor de media. 

Balesar was namens de VHP minister in het tweede kabinet Venetiaan (2000-2005). Enkele weken voor de verkiezingen van mei 2005 werd de toenmalige bewindsman echter op non-actief gesteld, omdat er verdenkingen van corruptie waren. Hoewel hem in september van dat jaar eervol ontslag werd verleend, werd hij door de nieuwe Assemblee in staat van beschuldiging gesteld, waardoor de procureur-generaal een strafonderzoek naar Balesar kon starten.

Uiteindelijk werd de ex-minister in december 2008 door het Hofvan Justitie tot twee jaar onvoorwaardelijke celstraf veroordeeld, hoewel hij tot het einde in zijn onschuld bleef volharden. Het Openbaar ministerie had een straf van vier jaar geëist. Ook mocht hij vijf jaar geen ambt bekleden bij de overheid. In januari 2009 begon hij met het uitzitten van zijn straf.

De aanstelling van Balesar in de presidentiële commissie is des te opmerkelijker, aldus de Ware Tijd, omdat president Bouterse tijdens zijn inaugurele speech had aangekondigd een kruistocht tegen corruptie te zullen beginnen.

Ontevreden leerkrachten Naschoolse Opvang naar DNA

Peneux lijkt onverzettelijk en toont begrip voor leerkrachten.
Boventallige leerkrachten door MinOV in Naschoolse Opvang gezet zonder overleg

Directeur Onderwijs MinOV vindt groep leerkrachten 'onwillig' en is niet onder de indruk

 
Leerkrachten die ontevreden zijn, omdat ze zonder enig vooroverleg ingezet worden voor het project Naschoolse Opvang, gaan vanochtend, donderdag 6 november 2014, om tien hun ongenoegen uiten tegenover de vaste Assembleecommissie van Onderwijs en Volksontwikkeling. De groep roept alle leerkrachten op om zich te begeven naar het gebouw van De Nationale Assemblee (DNA), aldus Starnieuws.

De voorzitter van de vaste commissie, het NDP-Assembleelid Melvin Bouva, heeft gisteren in het SRS-programma Bakana Tori een afspraak gemaakt met de ontevreden leerkrachten.

De groep vindt dat er totaal niet gecommuniceerd is over deze kwestie door het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (MinOV). Een deel van de leerkrachten volgt opleidingen in de middag en avond. Zij moeten nu van twaalf uur tot vijf uur 's middags beschikbaar zijn voor de Naschoolse Opvang, die komende maandag overigens pas van start gaat.

Onderwijsdirecteur Robert Peneux is niet onder de indruk van de groep die volgens hem onwillig is, zo schrijft Starnieuws.

Hij zei gisteren in het SRS-programma, dat 338 leerkrachten getekend hebben voor de Naschoolse Opvang. 37 Leerkrachten zouden 'een weigerachtige houding' hebben aangenomen. Hij stelt, dat mensen moeten werken voor hun geld en niet met drogredenen moeten komen. Wie bezwaar heeft, moet individueel aantonen op grond waarvan niet meegewerkt kan worden aan de Naschoolse Opvang.

Vissers Marie Pampoen, Curaçao, krijgen eigen vissershaven

(Bron foto: Antilliaans Dagblad)
Haven krijgt pier, parkeerplaats en havengebouw

Bouw afgerond eind maart 2015


Bij het strand van Marie Pampoen op Curaçao wordt een vissershaven gebouwd. De ceremonie van de eerstesteenlegging vond gisteren plaats, zo bericht vandaag, donderdag 6 november 2014, Versgeperst.com.

De haven maakt onderdeel uit van het ontwikkelingsplan voor Marie Pampoen. Zo wordt ook het strand tussen de pier en de nieuwe haven aangepakt.

Minister Ben Whiteman van Gezondheid, Milieu  en Natuur was aanwezig bij de eerstesteenlegging.

Het project is officieel van start gegaan op 1 september. De verwachting is dat de bouw eind maart 2015 wordt afgerond. De haven krijgt een pier om boten aan leggen, twee golfbrekers en een havengebouw. De vissers krijgen ook een ruimte om hun vis te verkopen. Daarnaast wordt er een parkeerplaats gemaakt voor twintig auto’s.

OW: Gevreesde 'grote legodoos' wordt geen zakenpand, maar woning

(Bron foto: Irvin Ngariman/de Ware Tijd)
Verontruste omwonenden: 'Geen enkele Chinees bouwt anno 2015 een simpel woonhuis'

Buurtbewoners nog steeds bevreesd voor komst groot zakenpand


De eigenaar die voorbereidingen treft voor bouwwerkzaamheden op de hoek van de Rubenstraat en Granietstraat (Tourtonne V), heeft begin oktober een vergunningsaanvraag ingediend voor een wooneenheid. Dat zegt een medewerker van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van het ministerie Openbare Werken (OW) vandaag, 6 november 2014, in de Ware Tijd. 

Buurtbewoners van Tourtonne V vrezen echter dat er op de plek een 'gigantisch' winkelpand  zal verrijzen waardoor hun woongenot verstoord zou geraken. Die vrees werd aangewakkerd, omdat de eigenaar begin dit jaar een vergunningsverzoek had ingediend bij het ministerie van Handel en Industrie voor het opzetten van een zakenpand, maar dat verzoek werd tot tweemaal toe afgewezen.

Jim Fransman, een van de verontruste bewoners, is ervan overtuigd dat er in elk geval geen woning komt. Hij vermoedt dat op 'slinkse' wijze een zakenpand wordt gebouwd. 'Geen enkele Chinees bouwt anno 2015 een simpel woonhuis, het gaat bij hen puur om business.'

De medewerker van de OW-afdeling, die niet bij naam genoemd wenst te worden, geeft aan dat dit tegen de regels is en dat ook erop zal worden toegezien dat dit niet gebeurt.

Hoewel er nu kleine voorbereidingen worden getroffen voor bouwwerkzaamheden op de twee terreinen, is dit geen voorwaarde dat de eigenaar toestemming krijgt, omdat de aanvraag nog steeds in behandeling is. De voorbereidingen worden op eigen risico getroffen, aldus de OW-ambtenaar aan.

Fransman zegt dat hij en zijn buurtgenoten 'met argusogen' de zaak blijven volgen.

Nog geen beschikking bij ministerie voor Javaans Nieuwjaar

Nationale vrije dag 'Sasi Sura' 24 november 2014 nog onzeker

Somohardjo: 'Dit was een plan van de PL, maar is gecoupt door de NDP'


Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft nog geen beschikking ontvangen om 24 november 2014 tot een vrije dag te verklaren. Dit zegt het secretariaat van de minister vandaag, donderdag 6 november 2014, in de Ware Tijd. 

'Als de dag daadwerkelijk een nationale feestdag wordt, zal dat deze week nog bekendgemaakt worden', aldus het bureau van de minister. Afgelopen week werd bekend dat 'Sasi Sura', het Javaans Nieuwjaar, tot een nationale feestdag wordt uitgeroepen.

Het bedrijfsleven heeft echter bezwaren tegen het uitroepen van nog meer nationale feestdagen, omdat de kosten voor ondernemers omhooggaan. 'Je betaalt een werknemer voor een dag waarop er niet is gewerkt en de vaste kosten gaan door', zegt Ferdinand Welzijn, voorzitter van de Verenging van Surinaams Bedrijfsleven (VSB).

Hij zegt dat de vereniging met ondersteuning van andere bedrijfsorganisaties zich zal verzetten tegen het uitroepen van nog meer vrije dagen door onder andere een brief naar de autoriteiten te schrijven.

Paul Somohardjo, voorzitter van Pertjajah Luhur (PL), is niet onder de indruk van de mogelijke toekenning van een vrijde dag aan de belijders van het Javanisme. Somohardjo beweert, dat de toekenning een poging is om de Javanen te 'pakken'. 'De mensen weten dat dit een plan was van PL, maar dat het is gecoupt door de NDP.'

Volgens Somohardjo is het plegen van coups een strategie van de NDP. 'Zij zijn verantwoordelijk voor de staatsgreep in 1980, de telefooncoup in 1990, de kapitaalcoup in 1996 en de parlementscoup in 2010.'

Jhauw wordt door vader en zoon Dassasingh voor rechter gesleept

Dassasingh wil dat zijn naam wordt gezuiverd


Directeur Lall Dassasingh van Flex N.V. en zijn zoon Prashant spannen een rechtszaak aan tegen directeur Ramsoender Jhauw van Surishopping wegens valse beschuldigingen aan hun adres. Jhauw heeft op 21 oktober tijdens een persconferentie gesteld dat vader en zoon Dassasingh een huurmoordenaar hadden aangetrokken om hem uit de weg te ruimen.

De politie heeft nu aanwijzingen dat de aangifte van Jhauw verzonnen is.

'We waren eerder al van plan om een rechtszaak aan te spannen, maar wilden het vooronderzoek afwachten, omdat we niet echt een houvast hadden. Nu heb ik al opdracht gegeven aan mijn advocaat om dat te doen, want hij moet  mijn naam zuiveren', zegt vader Dassasingh.

Hij eist dat Jhauw via de media verklaart, dat hij Dassasingh valselijk heeft beschuldigd. Over een eventuele eis tot schadevergoeding zal hij met zijn advocaat overleggen.

Dassasingh wijst erop, dat hij al 28 jaar ondernemer is en hij nimmer zal overgegaan tot het vermoorden van een ander. 'Wat Jhauw allemaal heeft gezegd, vind ik  belachelijk. Hij moest beter weten.'

Jhauw was niet bereikbaar voor commentaar.

De Surishopping-directeur leeft op gespannen voet met Dassasingh, omdat diens bedrijf brandweerattributen mag leveren aan het Brandweerkorps Suriname tegen een hogere prijs dan waarvoor Jhauw zich bij een openbare aanbesteding had ingeschreven. Jhauw procedeerde vervolgens tegen het ministerie van Justitie en Politie, maar verloor de zaak.

Specerijenfabriek Hanoeman in Nickerie door brand verwoest

Brandweer weet woonhuis te redden

Brand wordt eigenaar te veel: opgenomen in Streekziekenhuis Nieuw Nickerie


De specerijenfabriek Hanoeman aan de Delhiweg in Nickerie is gisteravond kort voor middernacht afgebrand. De brandweer was na de melding om 23.50 uur na zes minuten ter plekke in de westelijke polder. Het woonhuis annex specerijenverwerkingsbedrijf stond toen al in lichterlaaie, aldus bericht Starnieuws vanochtend, donderdag 6 november 2014.

De brandweer slaagde erin om het woonhuis te redden, maar voor de fabriek was het te laat. Voor eigenaar Shamradj Hanoeman was het emotioneel te veel en moest ter observatie worden opgenomen in het Streekziekenhuis te Nieuw Nickerie.

De brandweer rukte met drie voertuigen uit en had binnen een half uur het vuur volledig onder controle, aldus brandmeester Ulrich Kyte. Aan beide kanten van de woning heeft de brandweer moeten blussen om belendende panden te redden.

De zoon van de eigenaar laat weten dat de familie lag te slapen op het moment dat vader iedereen wekte toen hij de brand had ontdekt, maar de fabriek stond toen echter al volledig in brand..

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het bedrijf was tegen brand verzekerd.

Starnieuws: Politici werken aan een politiek middenblok

Lachman zou Middenblok willen.....
Nieuw Suriname-Assembleeleden in gesprek met politieke partijen


Volgens Starnieuws vandaag, donderdag 6 november 2014, wordt naast de Mega Combinatie en de zeven samenwerkende partijen in het Nieuw Front Plus, de druk opgevoerd om met een middenblok te komen. 

De trekkers van dit blok zouden volgens de nieuwswebsite onder andere de Assembleeleden Premdew Lachman, Harish Monorath (Nieuw Suriname), Lekhram Soerdjan (VHP) en Soedeshchand Jairam (PVF) moeten worden.

Lachman zegt in een reactie, dat druk vanuit de tweede linie opgevoerd wordt, maar dat er nog geen besluiten zijn genomen.

Hij stelt ook, dat hij en Monorath met verschillende politieke partijen gesprekken hebben gevoerd om samen te werken. Er zijn echter nog geen concrete afspraken gemaakt. Hij bevestigt, dat de achterban het liever heeft dat er een alternatief komt tegen de twee grote blokken.

Starnieuws schrijft te hebben vernomen, dat een mogelijke optie is om samen te werken met de ABOP. In verschillende districten kunnen dan diverse zetels worden binnengehaald.

Strukton heeft nog geen contract met Suriname getekend voor aanleg spoorlijn

(Bron afbeelding: Strukton Systems)
Strukton Systems: 'Nog niet bekend wanneer overeenkomst wordt getekend'


Het Nederlandse bedrijf Strukton Systems laat vandaag, donderdag 6 november 2014, in een eigen bericht weten dat het nog geen contract heeft getekend met de Surinaamse regering voor de aanleg van een 29 kilometer lange spoorlijn tussen Paramaribo en het dorp Onverwacht. 'Het is nog niet bekend wanneer de overeenkomst wordt getekend', aldus Strukton.

Strukton heeft een haalbaarheidsstudie uitgevoerd 'en wordt mogelijk ook de uitvoerende partij', aldus Annemarie Hoogendoorn, hoofd Corporate Communications van Strukton in Utrecht, vandaag in een reactie vandaag aan de redactie van De Surinaamse Krant.

Het bedrijf laat weten, dat 'de mogelijke opdracht' onder meer behelst de aanleg van een dubbelspoors spoorverbinding, de bouw van acht haltes, zestien overwegen en de aanleg van een spoorbrug. 'Verder omvat het de levering van vijf dieseltreinen en het zorgdragen voor de opleiding van machinisten. De ambitie is dat de eerste reizigers met een jaar gebruik kunnen maken van het nieuwe openbaar vervoer', aldus het Nederlandse concern.

Eerder heeft Strukton een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de aanleg van de spoorverbinding. Ook de engineering voor dit traject is uitgevoerd, waaronder het in kaart brengen van bodemonderzoek, kabels en leidingen en de waterhuishouding.

'Als bedrijf streven we een veilig en betrouwbaar spoor na. De inwoners van Suriname willen we dit graag bieden. Strukton Systems heeft ruime technische kennis en ervaring op het gebied van railsystemen. We kunnen met onze expertise Suriname dan ook helpen bij dit grote project', aldus directeur Lex van Seventer van Strukton Systems vandaag.

Volgens het bedrijf krijgt Suriname met de nieuwe spoorlijn een comfortabele, snelle en frequente spoorverbinding. Het zal de drukste weg van Suriname ontlasten, de verbindingsweg tussen Paramaribo en de nationale luchthaven, en zal daarmee bijdragen aan de vermindering van het aantal verkeersongelukken langs deze verkeersader. Het draagt tevens bij aan het verbeteren van de bereikbaarheid van gezondheidscentra en scholen. In de toekomst is het de bedoeling dat de spoorlijn wordt doorgetrokken naar de internationale luchthaven in Zanderij, aldus het bedrijf.

De opdracht in Suriname past bij de ambitie van Strukton om met een aantal specialismen de internationale markt te bedienen. In de markt railsystemen opereert Strukton al langere tijd op internationale schaal.