dinsdag 11 november 2014

Orde van Advocaten en OM niet vertegenwoordigd in RIO-raad

Deken van Orde van Advocaten: 'We zijn volledig uitgesloten'


De Orde van Advocaten vindt het betreurenswaardig, dat zowel zij als het Openbaar Ministerie (OM) niet zijn vertegenwoordigd in de Rechters in Opleiding (RIO)-raad die gisteren is geïnstalleerd. Dat is ook kenbaar gemaakt aan minister Edward Belfort van Justitie en Politie die de raad installeerde. 

Belfort vindt het niet nodig dat deze twee instanties vertegenwoordigd worden, zegt de Deken van de Orde Harish Monorath vandaag, dinsdag 11 november 2014, in de Ware Tijd.

De raad wordt nu ingevuld door een rechter, een vertegenwoordiger van Justitie en Politie, de Anton de Kom Universiteit en het bedrijfsleven.

Monorath stelt, dat de Orde zich altijd ondersteunend heeft uitgesproken over de noodzaak om het tekort aan rechters in te lopen. 'Nu zijn we volledig uitgesloten en hebben we ook geen inspraak als er nieuwe ontwikkelingen zijn.' Hij is daarnaast van mening dat er wel enige cohesie bestaat tussen rechters, advocaten en het OM.

Monorath juicht het wel toe, dat er eindelijk wat wordt gedaan om het tekort aan rechters in te lopen. De Orde heeft zich vanaf het begin uitgesproken over het tekort aan niet alleen rechters, maar ook deurwaarders en griffiers.

Met de instelling van de RIO-raad wordt de vijfjarige rechtersopleiding (RAIO) voorlopig stopgezet. Het is niet bekend hoelang de verkorte opleiding duurt. Aanvankelijk werd er gesproken over een opleidingsduur van zes maanden tot een jaar. Tot nu toe hebben 35 personen zich opgegeven voor de verkorte rechtersopleiding.

Somohardjo (Pertjajah Luhur): 'Bouterse wilde Brunswijk uit coalitie stoten'

NDP was begin dit jaar niet blij met uitspraak Brunswijk over zijn kandidatuur presidentschap

'Brunswijk is gewoon een aanhangsel van NDP'


‘Bouterse wilde Brunswijk uit de coalitie stoten.' Dat onthult de voorzitter van de Pertjajah Luhur (PL), Paul Somohardjo, vandaag, dinsdag 11 november 2013, in het Dagblad Suriname. Dit zou aan het begin van dit jaar gebeuren. 

Dat Brunswijk in het district Para begin van het jaar breeduit bekendmaakte dat hij de presidentskandidaat zou worden, viel niet in goede aarde bij de NDP. Dat was voor partijvoorzitter Bouterse reden genoeg om Brunswijk de laan uit te sturen. Maar, dit heeft niet plaatsgevonden vanwege protest van Somohardjo.

‘Wij zouden de ministeries krijgen die de ABOP beheert, maar we hebben geweigerd’, zegt Somohardjo vandaag. Hij stemde niet in met dit bod, omdat hij zich er goed van bewust was dat ook hij op deze manier uit de combinatie gestuurd had kunnen worden.

Het feit dat Brunswijk thans bij vergaderingen de gemeenschap zoet houdt met loze beloftes en letterlijk met geld strooit, deert Somohardjo in feite helemaal niet. ‘Brunswijk is gewoon een aanhangsel van de NDP geworden. Hun totale machtspositie is uitgehold.’

Volgens de PL-voorzitter behoeft het geen betoog, dat vicepresident Robert Ameerali, die afkomstig is uit gelederen van de ABOP, al enige tijd in geen velden of wegen te bekennen is. ‘Brunswijk heeft nog zes maanden de tijd om te profiteren van deze regering, hij heeft ook geen andere keus’, zegt Somohardjo.

Indien de ABOP nog deel zou uitmaken van de A-Combinatie zou deze nog van enige betekenis kunnen zijn. ‘Maar de ABOP is helemaal versplinterd, ik ben benieuwd van waar zij al die stemmen zullen krijgen.’

De regeringscoalitie waar de ABOP ook deel van uitmaakt, bestaat slechts uit 26 Assembleeleden. Indien een Assembleelid ziek is of verhinderd is, is er al een quorumprobleem. Indien de NDP Brunswijk daadwerkelijk uit de combinatie zou zetten en de samenwerking met de PL zou continueren, zouden ze eindigen met 28 zetels. Maar, Bouterse zette de PL uit de regeringscombinatie.

Volgens Somohardjo ligt het ingeworteld in de aard van de NDP dat zij haar partners niet als gelijkwaardig beschouwt, maar als minderwaardig. De politicus schroomt er ook niet voor aan te halen, dat de NDP-regeringen nimmer gedragen werden door het volk. ‘Het zijn allemaal coup-regeringen', zegt Somohardjo de laatste dagen bij herhaling.

Ontevreden leerkrachten willen verontschuldigingen van Peneux en niet van zijn baas Adhin

(Bron foto's: Dagblad Suriname)
Directeur Onderwijs MinOV sprak over luie leerkrachten 

Peneux vergeleek leerkrachten ook met 'hen die aan de Watermolenstraat staan'.....


'Wij willen dat de directeur zich moet verontschuldigen voor de uitlatingen die hij heeft gedaan in de media naar ons toe. Als minister heeft u niet de uitspraken gedaan en wij willen dat Peneux zich verontschuldigt en niet u als minister.’ 


Dit eist een groep boventallige leerkrachten die vandaag, dinsdag 11 november 2014, naar het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (MinOV) was gegaan vanwege de problemen rondom de deelname aan de Naschoolse Opvang, aldus het Dagblad Suriname.

De leerkrachten waren het er niet mee eens, dat minister Ashwin Adhin zich namens de directeur verontschuldigde voor de negatieve uitspraken, gedaan door Peneux dat zij luie leerkrachten zijn en hij vergeleek de leerkrachten zelfs met 'hen die aan de Watermolenstraat staan', waarmee Peneux ongetwijfeld doelde op vrouwelijke sekswerkers die in deze straat werkzaam zijn.

‘U heeft de ruimte gekregen uw betoog te doen en als er wederzijds zaken zijn geweest die niet correct zijn afgehandeld, verontschuldig ik mij als minister’, aldus Adhin.

De minister hield de leerkrachten voor, dat hij de eindverantwoordelijke van het ministerie is en dat de directeur van het ministerie onder zijn bewind valt. Volgens de minister zijn er ook genoeg gevallen geweest, waarin de directeur ook werd beledigd. De aanwezige leerkrachten waren het daar niet mee eens en stelden, dat de directeur daarvoor aanleiding had gegeven en hadden graag dat de directeur zelf zijn verontschuldigingen had aangeboden.

(Red. De Surinaamse Krant/Dagblad Suriname)

Suralco trekt weer aan de bel: Nog steeds illegale goudzoekers actief op en rond stuwmeer

Nog steeds zijn goudzoekers niet verwijderd

Activiteiten goudzoekers kunnen leiden tot dambreuk


Er worden nog altijd door goudzoekers illegale activiteiten ontplooid op en rond het stuwmeer. Dit zegt de managing director van de Suriname Aluminum Company, L.L.C. (Suralco L.L.C.), Ruben Halfhuid, in De West van maandagavond 10 november 2014. 

Begin vorige maand werd tijdens een Gran Krutu een ultimatum aan deze illegale goudzoekers uit met name Balingsoela gesteld, dat ze nog enkele weken hadden om paal en perk te stellen aan hun werkzaamheden op het stuwmeer.

Op het Ananiestrand was voor de bewoners, niet-gouvernementele organisaties, bedrijven, gezagsdragers, relevante groepen en de gouddelvers door de Suralco-top een presentatie verzorgd over de penibele situatie rond de hulpdammen.

Halfhuid stelt, dat alsnog maatregelen tegen de groep illegale goudzoekers zullen worden getroffen, zodra alle logistieke zaken die hiervoor nodig zijn, in orde zijn. Alle goudzoekers zullen binnenkort dan ook zonder pardon met al hun hebben en houden worden verwijderd.

Hij waarschuwt dat de goudwinningactiviteiten op en rond het stuwmeer absoluut niet door de beugel kunnen en een halt toegebracht moet worden. Door activiteiten van gouddelvers en houtkapbedrijven zijn er verzwakkingen opgetreden nabij de hulpdammen en is er een penibele grondstructuur ontstaan. Er kunnen zich allerlei rampzalige situaties voordoen bij een eventuele dambreuk. Er is in dit kader door Suralco een presentatie verzorgd en simulaties getoond, waarbij de Surinamerivier binnen vierentwintig uur vijf tot acht meter hoger kan komen te staan.

Halfhuid zegt verder, dat er zich allerlei gevaarlijke situaties kunnen voordoen als de gouddelvers doorgaan met hun activiteiten. Naast de enorme menselijke ramp die dan zal voltrekken, kan ook de energievoorziening van 100 MW aan de NV Energiebedrijven Suriname in gevaar komen.

De gouddelvers moeten gewoonweg gaan beseffen dat zij het stuwmeer moeten ontruimen en onmiddellijk alle goudactiviteiten moeten beëindigen.

Arbeidsinspectie: Goudopkoopbedrijven in Paramaribo voldoen aan gestelde voorwaarden

Volgens Arbeidsinspectie zijn er geen risico's door kwikuitstoot


Volgens de heer Swamipersad, inspecteur generaal van de Arbeidsinspectie, voldoet ieder goudopkoopbedrijf in Paramaribo aan de voorwaarden die aan die bedrijven gesteld zijn. 'Wanneer het gaat om uitstoot van kwikdamp, en de opkoop van goud, voldoen de bedrijven aan de voorwaarden.' 

Swamipersad zegt in De West van gisteravond, maandag 10 november 2014, dat de overheid maatregelen heeft getroffen om de kwikuitstoot te voorkómen en er dus helemaal geen sprake is hiervan. Deze uitspraken zijn in tegenstrijd met de protestactie, die afgelopen zaterdagmiddag werd gehouden tegen het opzetten van een goudopkoopbedrijf aan de Maretraiteweg op het Boys Sportcentrum.

Verschillende goudopkoopbedrijven die zijn gevestigd in Paramaribo, zo ook de nieuwe vestiging te Maretraite, laten kwikdamp en overige schadelijke gassen vrijkomen bij het goudzuiveringsproces.

Volgens Dennis Wip, milieudeskundige en docent aan de Anton de Kom Universiteit, zorgt de opname van kwik in het lichaam voor gezondheidsproblemen in de hersenen en de nieren, en bij kinderen kan de opname van kwik in het lichaam zelfs zorgen voor een lager IQ, wat schrikbarend is. Meermaals zijn petities ingediend, waar tot nog toe geen reactie op bevonden is. De regering lijkt maar niet te luisteren naar de burgers die haar op het hart drukt iets aan de schadelijke uitstoot te doen, ook voor de toekomstige generatie.

Volgens de laatste telling in 2012 zijn er zo’n 70 goudverwerkingsbedrijven in Paramaribo en loopt dit aantal alleen maar op.

Het DOE-Assembleelid Carl Breeveld was zaterdag ook aanwezig bij de protestactie, om de buurtbewoners te ondersteunen. 'Activiteiten als deze zijn er om een stukje bewustwording te creëren, en hopelijk zal de regering dit zien als een signaal om tot actie over te gaan. Hoe lang het uiteindelijk zal gaan duren, is tevens afhankelijk van de wil van de politieke leiders en de wil van burgers om op te staan voor hun rechten.'

Oud-premiers voormalige Nederlandse Antillen adviseren regering Asjes van Curaçao

(Bron foto: Cellymar Martis/Antilliaans Dagblad)
Premier Asjes bespreekt spanningen binnen Koninkrijk met aantal voorgangers


Oud-premiers van de voormalige Nederlandse Antillen zijn in gesprek gegaan met de huidige premier van Curaçao, Ivar Asjes, over de spanningen binnen het Koninkrijk. De zes ex-premiers, waaronder Emily de Jongh-Elhage en Don Martina, adviseren Asjes om meningsverschillen over het Statuut en het reglement voor de gouverneur uit te praten in de Rijksministerraad. Dat bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 11 november 2014, naar aanleiding van een persbericht van de regering. 

Ook dringt het zestal er op aan, dat er binnen de Rijksministerraad (RMR) gewezen moet worden op de noodzaak om zo snel mogelijk een onafhankelijke geschillenregeling en geschillenbeslechter op te richten. Dat laat de regering weten in het persbericht waarin wordt weergegeven wat de boodschap van deze oud-premiers inhoudt.

Asjes zal de aanbevelingen intern bespreken. Ook is aan de premier een nota overhandigd waarin lokale juristen hun kijk op de gang van zaken geven met betrekking tot de recentelijke aanwijzingen aan Aruba en Sint Maarten.

Zo zijn er middels een Koninklijk Besluit aanwijzingen gegeven aan de gouverneurs van Aruba en Sint Maarten over goed bestuur op Sint Maarten, de begroting 2014 van Aruba en de screening van kandidaat-ministers op Sint Maarten.

De oud-premiers zijn er niet van overtuigd dat de Rijksministerraad haar autoriteit zo heeft toegepast als staat om- schreven in het Statuut en het reglement van de gouverneur. De voormalige minister-presidenten benadrukken dat de RMR uit vertegenwoordigers van de vier landen bestaat en dat de vier regeringen dus verantwoordelijk zijn voor de besluiten die de RMR neemt. De regeringen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor goed bestuur en de landen moeten er gezamenlijk voor zorgen dat de regels van het Statuut op correcte wijze worden nageleefd.

Vernietigend rapport nu openbaar over Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten

Macht bank concentreert zich rond president Emsley Tromp

Geen sprake van collegiaal bestuur en transparantie


Het rapport van PwC-Nederland (PricewaterhouseCoopers) over het functioneren van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) is vandaag, dinsdag 11 november 2014, na lang wachten openbaar gemaakt. Het is vernietigend voor alle betrokkenen. Zo schrijft NTR/Caribisch Netwerk.


President Emsley Tromp van de bank kan de besluitvorming te zeer naar zich toe trekken, de macht concentreert zich bij hem. De leden van de Raad van Bestuur hebben de wekelijkse vergadering niet serieus genomen. Er kon 138 keer vergaderd worden, maar er zijn slechts notulen van 23 vergaderingen. Van collegiaal bestuur of transparantie was geen sprake.

Over de samenstelling van de Raad van Commissarissen is nooit consensus bereikt, wat geleid heeft tot impasse en onderlinge onenigheid over rechtsgeldigheid van de vergaderingen.

De vermogensgerechtigden, dat zijn de ministers van Financiën van Curaçao en Sint Maarten, hebben sedert 2010 nooit vergaderd met het bestuur en de commissarissen en hebben verzuimd orde op zaken te stellen.

PwC heeft één case van functioneren van de CBCS grondig onderzocht, namelijk het financieren van het havenbedrijf van Sint Maarten. Daarvan stelt PwC, dat de transacties en de wijze waarop die zijn vormgegeven ‘ongebruikelijk’ zijn en op gespannen voet staan met het monetaire- en beleggingsbeleid.

PwC zegt dat een toets op integriteit bij benoeming of herbenoeming van leden van de bestuurlijke organen van de bank onderdeel van het selectieproces zou moeten uitmaken en adviseert de serieuze beschuldigingen ten aanzien van individuele leden van de bestuurlijke organen van de Bank terstond te onderzoeken.

De CBCS heeft al laten weten het oneens te zijn met het rapport van PwC.

Korps Politie Suriname: 'Geen sprake van valse aangifte door Jhauw'

Politie weigert verder commentaar

Korps 'betreurt verwarring' door 'incorrecte informatie'.....


De politie blijkt behoorlijk te hebben geblunderd in haar berichtgeving inzake de zaak Jhauw en dat is nog zacht uitgedrukt. Het korps laat vandaag, dinsdag 11 november 2014, in een persbericht terug te komen op eerdere berichtgeving waarin het vermoeden werd uitgesproken, dat ondernemer Ramsoender Jhauw een valse aangifte had gedaan tegen Dassasingh die hem zou willen vermoorden. 

De politie meldt ook, dat een geen sprake is van een valse aangifte door Jhauw.

Volgens de politie is er op basis van deze ontwikkelingen een nieuw perspectief in de zaak ontstaan. Voorts meldt het persbericht dat het onderzoek in de zaak nog in volle gang is.

Wat wel staat vast dat de vermeende huurmoordenaar is teruggekomen op zijn verklaringen. 'Bij voortzetting van het onderzoek is de informant teruggekomen op de in eerste instantie afgelegde verklaringen en heeft hij verklaard dat zijn eerdere verklaringen onjuist waren.'

Op de vraag of de politie voorbarig is geweest door dit te stellen, wil politiewoordvoerder Humphrey Naarden niets zeggen. 'We hebben een weloverwogen statement uitgebracht en gaan geen commentaar leveren. De zaak is nog in onderzoek.'

De politie bestempelt de incorrecte informatie als een verwarring en betreurt dat deze is ontstaan. Zij verontschuldigt zich voor ontstane ongerief. Jhauw werd, nadat zijn 'valse aangifte' bekend werd, door verschillende mensen in de samenleving, waaronder mediawerkers, 'onderuit gehaald', zo schrijft de Ware Tijd.

De vraag is nu of Dassasingh werkelijk een rechtszaak tegen Jhauw gaat aanspannen vanwege de door deze gedane uitspraken over de ondernemer. Maar, Jhauw zou met de nieuwe verklaring van de politie het korps voor het gerecht kunnen dagen, omdat die zijn naam heeft bezoedeld...... De laatste woorden in deze zaak zijn ongetwijfeld nog niet gesproken en geschreven.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

Verkorte opleiding rechters trekt 35 kandidaten

Minister Belfort: 'We grappen niet met rechterlijke macht'

Tekort aan griffiers wordt ook weggewerkt


Het tekort aan rechters wordt door een verkorte opleiding ingelopen. Minister Edward Belfort van Justitie en Politie heeft gisteren daartoe de Raad van Rechters in Opleiding (RIO-Raad) geïnstalleerd, aldus Starnieuws vanmiddag, dinsdag 11 november 2014.

'We hebben sinds mijn aantreden oud-rechter Alfred Veldema aangetrokken als adviseur. Onder zijn kundige leiding hebben we eraan gewerkt dat er nu een staatsbesluit is gekomen. En we zijn aan de slag geweest', sprak Belfort. Het is de eerste keer dat er een RIO-opleiding is.

Voor deze verkorte rechtersopleiding hebben vijfendertig kandidaten zich opgegeven. 'We grappen niet met de rechterlijke macht en we hebben alle zeilen bij gezet om zaken in goed vaarwater te brengen.'

De bewindsman haalde ook de opleiding voor deurwaarders aan, die voor het eerst is gedraaid. 'Ook het tekort aan griffiers bij de rechterlijke macht wordt weggewerkt zodanig dat het apparaat goed kan functioneren.' Hij stelde, dat er rechters kunnen worden geplaatst, 'maar zonder personeel is het ook geen doen.'

In de raad zitten rechter Dinesh Sewrattan als voorzitter, Jennifer van Dijk-Silos (ondervoorzitter) en Jules October (secretaris). De leden zijn Inez Sedney–Huyzen (directeur van het ministerie van Justitie en Politie), Ferdinand Welzijn (voorzitter van de VSB, Vereniging Surinaams Bedrijfsleven) en Raj Jadnanansingh (AdeKUS). Tijdens de installatie heeft de bewindsman de stukken van de reflectanten overhandigd aan de voorzitter van de raad.

'We hebben een belangrijke taak. Iedereen weet dat het Hof onderbezet is en niet een beetje ook', sprak Sewrattan. Hij vindt dat er heel veel werk te verzetten is. 'De RIO is een verkorte procedure om tot rechter benoemd te kunnen worden. Wij gaan op een verantwoorde manier die rechters proberen te leveren binnen een kortere duur dan de RAIO (Rechterlijke Ambtenaar in Opleiding)-opleiding.'

Belfort zei verder, dat er geen geheime dingen achter gesloten deuren zijn geweest. 'De reflectanten moesten hier een formulier halen. De datum waarop de formulieren zijn afgehaald en ingeleverd staan erbij vermeld. De stukken die zijn ingeleverd zijn in een pakket vervaardigd voor de raadsleden.'

Niki Terpstra wint laatste editie Amstel Curaçao Race

Terpstra won eilandklassieker ook in 2012Niki Terpstra heeft afgelopen zaterdag de laatste editie van de Amstel Curaçao Race gewonnen. Het is de tweede keer dat hij de wielerwedstrijd wint. In 2012 wist hij ook al de zege te behalen, aldus bericht vandaag, dinsdag 11 november 2014, Versgeperst.com.

De Belg Tim Wellens behaalde de tweede plaats. De derde plek ging naar Sebastian Langeveld.
De kopgroep ontstond net na het binnenrijden van Piscadera.

Organisator Leo van Vliet liet kort voor de race weten, dat het de laatste zou worden. Hij verklaarde dat het steeds moeilijker wordt om internationale toppers naar het eiland te trekken vooral door de mondialisering van de wielersport. 

Vijf 50+ wielrenners van Curaçao bedwingen langste geasfalteerde klim ter wereld

(Bron foto: Laurens Keesen)
Curaçaoënaars fietsen 80 kilometer lange Alto de Las Letras in Colombia


Volledig uitgeput, bevangen door de kou, maar zeer voldaan kwamen ze boven. Curaçaoënaars Johnny Kleinmoedig, George Praag, Guido Kibbelaar, Henk van der Huls en Laurens Keesen zijn afgelopen weekeinde de langste geasfalteerde klim ter wereld op gefietst, aldus bericht vandaag, dinsdag 11 november 2014, het Antilliaans Dagblad.

De Alto de las Letras loopt van Honda naar Manizales in Colombia en is 80 kilometer lang. De start was op bijna 500 meter hoogte in Mariquita. De finish was op bijna 4.000 meter hoogte.

Doordat er een paar kleine afdalingen in de route zitten, is het totaal te bedwingen hoogteverschil ruim 4.000 meter. De snelste van de vijf 50-plussers was in 6,5 uur boven, de langzaamste na ruim 9 uur fietsen.

 (Bron: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)

Minister van Justitie Curaçao op werkbezoek in Europa

Navarro spreekt met zijn Nederlandse collega Opstelten


Minister Nelson Navarro van Justitie op Curaçao is op dit moment in Europa voor een werkbezoek. Hij heeft onder meer de 83e Algemene Vergadering van Interpol in Monaco bijgewoond. 

Verder heeft hij onder andere een ontmoeting gehad met zijn Nederlandse collega Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie.

Navarro heeft verder een bezoek gebracht aan de secretaris-generaal van het ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Richard van Zwol.

Officiële start verkiezingsactiviteiten op laatste moment uitgesteld

Onduidelijk waarom lancering is uitgesteld


De officiële lancering van de verkiezingsactiviteiten die vanmiddag, dinsdag 11 november 2014, om drie uur zou plaatsvinden, is 'vanwege omstandigheden uitgesteld'. President Desi Bouterse zou de officiële handeling vanmiddag in de Congreshal in Paramaribo verrichten. Er waren ongeveer 250 mensen uitgenodigd. Alle voorbereidingen waren al getroffen, de zaal is feestelijk ingericht en hapjes en drankjes waren al besteld, aldus Starnieuws.

Het is niet duidelijk wat die omstandigheden zijn.

Na een toespraak van Bouterse zou de onthulling plaatsvinden van een speciaal logo en slogan en ook zouden de website Verkiezingen en het verkiezingslied worden gepresenteerd.

Er is heel wat te doen geweest rond de officiële lancering, aldus Starnieuws, Deze was aanvankelijk gepland voor morgen, maar werd met een dag vervroegd. De plechtigheden zouden live te volgen zijn via de televisie.

NOS: Sinterklaas en Zwarte Piet mijden Amsterdam Zuidoost

Sinterklaascentrale Amsterdam wil niet provoceren en vreest problemen

Klanten vragen nadrukkelijk om zwarte Zwarte Pieten


De Sinterklaascentrale in Amsterdam gaat dit jaar niet meer naar het stadsdeel Zuidoost, met onder meer de Bijlmer. Het besluit is het gevolg van de discussie over Zwarte Piet, aldus meldt de omroep NOS vandaag, dinsdag 11 november 2014.

De centrale wil niet provoceren en is bang voor problemen.

'Al zou ik nog aanvragen uit Zuidoost willen aannemen, de teams durven er niet meer naar toe', zegt voorzitter Henk van der Kroon. Hij benadrukt dat er vooralsnog geen aanvragen uit Amsterdam-Zuidoost zijn binnengekomen.

Volgens de Sinterklaascentrale waren er in de afgelopen jaren geregeld incidenten in Zuidoost. De Sinterklazen en Zwarte Pieten werden aangevallen, bekogeld en er werd tegen de auto getrapt.

De Sinterklaascentrale werkt alleen met de traditionele Zwarte Piet. 'Dat is uit praktische overwegingen en heeft niets te maken met een politieke stellingname', zegt Van der Kroon.
Volgens hem vragen de klanten nadrukkelijk om traditionele pieten. 'Als je tien bezoeken op een dag hebt, kun je de pieten niet voor elk bezoek van kleur veranderen, dat is onmogelijk.'

Braziliaan 8 jaar de cel in voor moord op buurvrouw op 1 juli 2012

Braziliaan stak buurvrouw in haar woning dood na bezoek aan cabaret


De Braziliaan M.d.A. is gisteren door de rechter veroordeeld tot een gevangenisstraf van 8 jaar voor de moord op zijn 47-jarige buurvrouw op 1 juli 2012 na een bezoek aan een cabaret, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 11 november 2014.

Na de voorstelling te hebben bijgewoond gingen beide naar de woning van het slachtoffer. De vrouw incasseerde na een korte woordenwisseling van Alves enkele steken met een mes. De verdachte liet vervolgens de vrouw in hulpeloze toestand achter en vluchtte via het raam van de badkamer weg.

In eerste instantie wees hij een marron met een Braziliaanse trui als dader aan.

Achteraf gaf zijn vriendin Monica echter aan, dat zij sterk het vermoeden had dat Alves de vrouw had vermoord. De vriendin was namelijk op 2 juli teruggekeerd uit de stad en zag bloedvlekken op de vloer van haar woning. Ook had haar vriend twee lakens besmeurd met bloed in een emmer gegooid. De lakens had hij vermoedelijk gebruikt om de vloer in de woning van zijn buurvrouw schoon te vegen. In de badkamer vond zij ook een mes dat volledig bedekt was met bloed. Ook had de man wonden aan zijn bil, borst en rug.

De verdachte bleef echter ontkennen het slachtoffer te hebben vermoord. Volgens hem ging het om bloed van wild dat hij in de nabije omgeving had geschoten. Maar, de verklaringen die de verschillende getuigen hebben afgelegd, werkten allen in zijn nadeel.

Medewerkers Luchtvaartterreinen ronden met succes training af

TCT-minister Pinas reikt certificaten uit aan deelnemers training


Medewerkers van de dienst Luchtvaartterreinen van het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) hebben onlangs een training ‘Awareness Airport Management Operations' succesvol afgerond, zo laat het ministerie vandaag, 11 november 2014, weten.

Minister Falisie Pinas van TCT onderstreepte bij de certificaatuitreiking het belang van luchtvaartveiligheid en de training. 'Door de veranderingen in de luchtvaart en de veiligheidsvoorschriften, is het noodzakelijk dat het personeel zijn werkzaamheden conform de vastgestelde standaarden uitvoert.'

De 22 technische medewerkers infrastructuur van de vliegvelden in het binnenland voegen zich bij de 20 assistent stationschefs die vorig jaar dezelfde training hebben gevolgd. Voor het volgen van de cursus waren zij vijf weken in Paramaribo.

De cursisten werden getraind in meteorologie, airport safety en security, brandveiligheid, EHBO, onderhoud, vliegplan- en vliegtuigmanifest, de organisatiestructuur van de luchtvaartsector, vliegtuigbouw en communicatie.

Pinas stelt, dat alle medewerkers van Luchtvaartterreinen optimaal getraind moeten zijn om te kunnen voldoen aan de internationaal gestelde luchtvaart veiligheidseisen. Het is de bedoeling dat alle assistent stadionchefs en overige medewerkers van de vliegvelden op regelmatige basis getraind worden.

Verkavelingsproject Bakprogebied Nickerie levert 1.500 bouwpercelen op

Percelen kunnen rond maart 2015 toegewezen worden


Het Bakprogebied verkavelingsproject in Nickerie, achter de prins Bernardpolder, zal vijftienhonderd bouwpercelen opleveren. Dat zegt minister Stevan Relyveld van het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond en Bosbeheer (RGB) vandaag, dinsdag 11 november 2014, in de Ware Tijd. 

Er komen in het Bakprogebied ook een school, een sportcomplex, een politiepost en andere noodzakelijke diensten. Er wordt nu hard gewerkt aan het open stoten en aanleggen van de infrastructuur.

De bewindsman denkt rond maart 2015 zo ver te zijn, dat de percelen kunnen worden toegewezen. Met het project wil de regering de woningnood in het grensdistrict aanpakken.

De bewindsman zegt verder, dat hij spoedig weer naar Nickerie komt om een aantal grondpapieren uit te reiken aan personen die een aanvraag hebben gedaan op de dependance van het ministerie in Nieuw-Nickerie.

Sranantongo dictee 2014 16 november in Vereniging Ons Suriname te Amsterdam

'Met dictee wordt basis gelegd voor toekomst Surinaamse taal'


Als het aan Anita Plowell van de Amsterdamse radiozender Double7FM ligt, wordt met het Sranantongo-dictee een basis gelegd voor toekomst van de Surinaamse taal. Voor de vierde keer wordt zondag 16 november in Amsterdam het Sranantongo dictee gehouden. Plowell richt zich bij de ontwikkeling van de taal op bijvoorbeeld het jaar 2044, aldus bericht vandaag, dinsdag 11 november 2014, de Ware Tijd.

Nu al mag het Sranan zich rijk rekenen met overname van woorden zoals 'duku', 'feti' en 'sma' door het woordenboek Van Dale.

'Ik vind dat er een stimulans moet zijn om het Sranan te gaan schrijven. Het Sranan wordt alleen op politieke bijeenkomsten gebruikt en dan niet eens zo goed.' Zij stoort zich aan de slechte aandacht die de taal van overheidswege krijgt, terwijl voor de onafhankelijkheid in 1975, hoe gebrekkig ook, in schoolboeken als 'Wij en de Wereld' de taal wel degelijk onderdeel uitmaakte van het onderwijs. 'Ook al werd het fonetisch geschreven, er was aandacht.'

Het Sranantongo dictee moet volgens Plowell een fundament leggen. 'Surinamers gaan nadenken over de taal.'

Voor het komende dictee, dat in het gebouw van medeorganisator Vereniging Ons Suriname wordt gehouden, heeft Double7FM schrijver en dichter Gerrit Barron bereid gevonden het dictee te schrijven. Winnaar van vorig jaar, Stuart Rahan, spreekt een column, de beste tweede Marva Biekman presenteert haar boek 'Na Historia fu Delayla' en er zullen erotische 'kor'kori' gedichten worden voorgedragen. Bekende gebruikers van het Sranan, Ronald Snijders en Patrick Dorder (winnaar 2012), zullen ook aanwezig zijn.

Zondag 16 november 2014
Van 15.00 tot 18.00 uur
Vereniging Ons Suriname
Zeeburgerdijk 19-A
1093 SK Amsterdam Oost
(gratis parkeren)

Programma:
14.00: Inloop
15.00: Start Dictee
16.00 - 16.30: Pauze
16.30: Boekpresentatie Na Historia fu Delayla van Marva Biekman
17.00: column van Stuart Rahan (winnaar Sranantongo Dictee 2013)
17.30: Kor' kori Puwema's
18.00: Uitslag

* Presentatie dictee: Flos Rustveld van Firi FM

Toegang voor deelnemers en toeschouwers: 5,00 euro.
Maximaal 50 deelnemers worden toegelaten,
dus wees er snel bij.

Voor meer informatie en aanmelding voor deelname kunt u contact opnemen met Radio Double7FM:info@double7fm.nl
Tel: +31 6 41 559 112

Albert Ramdien: 'Suriname moet beleid ontwikkelen tegen cyber criminaliteit'

AdeKUS en BNV organiseren cursus over dreigingen en veiligheid op internet

Veertig procent Surinaamse bevolking is online


'Suriname doet er goed aan om beleid te maken tegen cyber criminaliteit. Suriname kent geen aanvallen op grote schaal, maar hoe meer mensen online gaan en elektronica gebruiken hoe reëler de dreiging.' Dat zei ambassadeur Albert Ramdien, assistent secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten, OAS, gisteren in de University Guesthouse waar een post academische cursus over dreigingen en veiligheid in de cyberwereld startte, zo bericht Starnieuws vandaag, dinsdag 11 november 2014.

De cursus New Developments and Challenges in the Global Arena: Cyber Threats and Cyber Security is georganiseerd door het Instituut voor Internationale Betrekkingen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (IIR) en het Bureau Nationale Veiligheid (BNV).

'We leven in een tijd waarin ICT (Information and Communications Technology) onmisbaar is', sprak de directeur Nationale Veiligheid, Melvin Linscheer. 'ICT is in haast alles verweven, van bankzaken, sociaal verkeer, transport tot het besturen van een land. ICT heeft heel veel voordelen, maar het zijn ook deze zaken die, wanneer onbeschermd gelaten, de nationale veiligheid in gevaar brengen.'

Jules Hew-A-Kie, bestuurslid van het IIR, zei dat er vaak wordt ingebroken in elektronische systemen. 'Ook presidenten, zoals laatst bewezen in Duitsland en Brazilië, hebben er last van. Suriname kent ook een paar gevallen, maar voordat de grote aanvallen beginnen, moeten we voorbereid zijn en weten wat te doen.'

De cursus moet de basis leggen voor beleid, zei Harold Kolader, voorzitter van het IIR. 'We moeten tenminste het effect van de elektronische inbraken en aanvallen kunnen minimaliseren. De mogelijkheid dat hackers een land kunnen lamleggen, is heel groot. Er zijn nu al landen die met elkaar overhoop liggen door virtuele aanvallen. We moeten anders gaan denken, het is geen ver van me bed show meer.'

De OAS helpt landen in de regio en het Caribisch gebied om cyberbeleid te ontwikkelen of zich te bewapenen tegen de toenemende internetcriminaliteit. Suriname hoeft alleen maar een verzoek in te dienen, zei Ramdien. 'Niemand is immuun tegen de dreigingen, individuen niet, bedrijven niet ook de overheid niet. Tien jaar geleden was maar twee procent van de Surinaamse bevolking online. Nu is dat veertig procent. Het zal blijven groeien, zo ook de dreigingen. Het is goed om nu al voorbereid te zijn.'

Albina krijgt na 30 jaren weer logeergebouw

Marinus Bee draagt ook een steentje bij.....
Prijskaartje nieuw in centrum Albina te bouwen logeergebouw Srd 1.9 miljoen


Na dertig jaar krijgt Albina weer een logeergebouw. De eerste steen van het nieuwe logeergebouw annex conferentiezaal werd gisteren gelegd, zo bericht Starnieuws vandaag, dinsdag 11 november 2014. Het ABOP-Assembleelid Marinus Bee (ABOP) zegt, dat het project al over vijf maanden zal worden opgeleverd.

Het project wordt gebouwd onder supervisie van het ministerie van Regionale Ontwikkeling. Er is Srd 1.9 miljoen begroot voor de bouw. Het bouwbedrijf Henos Internationaal is belast met het project.

Volgens Bee bestaat het project uit twaalf kamers, een bar en een conferentieruimte en wordt gebouwd op de hoek van de Wilhelmina- en Kapplerstraat, in het hartje van Albina.

Bee zegt verder, dat het hotel commercieel zal worden gerund, waardoor het zichzelf kan bedruipen. Het vorige logeergebouw brandde tijdens de Binnenlandse Oorlog af.

Ontevreden leerkrachten kunnen in brief aan MinOV bezwaren aangeven tegen deelname Naschoolse Opvang

CLO geeft twee onderwijzersbonden FOLS en SOB voordeel van de twijfel

FOLS heeft groep ontevreden leerkrachten in steek gelaten


Leerkrachten die er bezwaar tegen hebben om te werken in het project Naschoolse Opvang moeten voor komende vrijdag een brief richten aan de onderdirecteur van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (MinOV), Roy Narain, en daarin vrijstelling vragen en aangeven waarom zij kunnen werken in de Naschoolse Opvang. Dit voorstel heeft onderwijsminister Ashwin Adhin gisteren gedaan in een ontmoeting met de leerkrachten, aldus de Ware Tijd vandaag, dinsdag 11 november 2014.

Volgens minister Adhin wordt elke brief apart behandeld, zodat elke leerkracht een oplossing op maat krijgt.

Vóór de ontmoeting met de minister was de groep ontevreden leerkrachten bij de Centrale Landsdienaren Organisatie (CLO). 'Wat hebben jullie van de FOLS (Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname) en de SOB (Surinaamse Openbare Onderwijzersbond) vernomen',  vroeg CLO-voorzitter Ronald Hooghart aan de aanwezigen. 'Niets', luidde het antwoord.

'Dat wani taki den bond libi unu in de steek. We geven de twee bonden het voordeel van de twijfel, dat de FOLS om de tafel zit met het ministerie geeft aan dat ze wakker zijn. Indien blijkt dat de FOLS het gevecht niet aankan, neemt de CLO het over. Als ze niet voor jullie durven te praten, is het bestuur niets waard en moeten jullie ze wegjagen', zei Hooghart.

Marcelino Nerkust, voorzitter van de FOLS, die op het ministerie was toen de CLO met de leerkrachten kwam aanlopen, beweert dat de FOLS niet is voorbijgegaan aan haar verantwoordelijkheid.

'Toen ik het probleem zag aankomen, heb ik me nek uitgestoken, de FOLS heeft deze kwestie als eerst aangezwengeld. Als de druk te groot wordt en zij ervoor kiezen eigen afspraken te maken en uiteindelijk naar de media te stappen, kan ik niemand tegenhouden.'

Maar, feit is dat de FOLS afwezig was toen de groep ontevreden leerkrachten afgelopen week sprak met de vaste commissie Onderwijs in De Nationale Onderwijs. Dat Nerkust blijft volhouden 'deze kwestie' aangezwengeld te hebben, zou dus naar het rijk der fabelen kunnen worden verwezen. De FOLS heeft de leerkrachten die hun stem hebben laten horen niet ondersteund.

De groep ontevreden leerkrachten vervolgen vandaag, dinsdag 11 november 2014, het gesprek met de CLO. Samen met Hooghart zullen zaken op een rijtje worden gezet. Hooghart zal de knelpunten bespreken met minister Adhin, aldus Ernesto Muller, leider van de groep ontevreden leerkrachten, op Starnieuws.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd/Starnieuws)