woensdag 12 november 2014

Gewapende overval op supermarkt aan Bariumstrat

Drie overvallers knevelen twee slachtoffers

Buit: onbekend geldbedrag, mobiele telefoons en terreinwagen slachtoffer


Op klaarlichte dag is vandaag, woensdag 12 november 2014, rond tien uur 's morgens een supermarkt op de kruising van de Granietstraat en de Bariumstraat in Paramaribo door drie mannen overvallen. Ze bedreigden de bedrijfsleider met wapens, aldus bericht de webeditie van het Dagblad Suriname vanavond.

De overvallers eisten alle kostbaarheden. Inspecteur Ruben Dijks van het Korps Politie Suriname zegt, dat ten tijde van de overval twee personen in de zaak aanwezig waren. Er waren geen klanten. De overvallers trokken de roldeur omlaag en hielden de twee slachtoffers onder schot.

(Bron: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)
De drie mannen waren allen gemaskerd en gewapend. Twee waren gewapend met vuistvuurwapens en de derde had een jachtgeweer met ingekorte loop bij zich. De belagers vroegen de slachtoffers, onder bedreiging met het wapen waar zij hun kostbaarheden hadden verborgen. De slachtoffers hadden geen andere keus, dan aan de eis te voldoen.

Na de overval verdwenen de overvallers in de witte Nissan terreinwagen van een van de slachtoffers. De buit bestaat een onbekend geldbedrag en mobiele telefoons. De slachtoffers werden gekneveld achtergelaten. Volgens inspecteur Dijks liepende slachtoffers geen letsel op.

Wetenschappelijk bureau NPS plaatst vraagtekens bij onafhankelijkheid governor Centrale Bank

'Opvallend hoe Hoefdraad kritiek op monetair beleid regering Bouterse tracht te neutraliseren'

IMF bezorgd over inkomsten- en uitgavenbeleid regering


Governor Gilmore Hoefdraad van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft vorige week in ongebruikelijk scherpe bewoordingen uitgehaald naar personen, die 'doelbewust en tegen beter weten in een negatief beeld van de economie scheppen en continu het devaluatiespook proberen aan te wakkeren'. Hij doelde daarmee met name op politici, die 'met het oog op de verkiezingen, het financieel-monetair beleid als schietschijf gebruiken om fabels de wereld in te helpen'.

De governor vond het nodig hierop te reageren, omdat naar zijn zeggen hij als monetaire autoriteit een verantwoordelijkheid heeft om de financiële en de monetaire stabiliteit te waarborgen. Hij benadrukte verder dat er op basis van de Bankwet wordt gewerkt en dat hij 'niet over één nacht ijs zal gaan bij het nemen van besluiten, maar ook niet zal schromen om daadkrachtig en direct op te treden wanneer nodig'. Harde taal, die zeker ook op z’n plaats is als zaken verkeerd dreigen te lopen. Gezien de huidige stand van de Surinaamse economie, is het echter de vraag of de beweringen waar de governor op doelt echt 'fabels' zijn, die op niets zijn gebaseerd. Of is er toch wel iets meer aan de hand?

Wake-up-call
Op zich valt er wat voor te zeggen als de opmerkingen van de governor bedoeld zijn om de gemeenschap een wake-up-call te geven over de verantwoordelijkheid om met z’n allen ervoor te zorgen dat zaken monetair niet ontsporen. Maar, hij zal daarin dan wel de leiding moeten nemen en ervoor moeten zorgen dat met name zijn wettelijke onafhankelijkheid als governor boven elke twijfel staat. En het is juist bij die onafhankelijkheid waar de schoen wringt.

Want het optreden van Gilmore Hoefdraad als governor, geeft in sommige gevallen op z’n minst aanleiding om vraagtekens te plaatsen bij zijn onafhankelijkheid als monetaire autoriteit. Met name de wijze waarop hij kritiek op het macro-economische beleid van de regering-Bouterse steeds probeert te neutraliseren is opvallend. Persberichten van de CBvS over onder andere Article IV missies van het IMF (Internationaal Monetair Fonds) zijn daarvan een goed voorbeeld. Lovende bevindingen worden daarin steevast benadrukt, terwijl kritische kanttekeningen over het regeringsbeleid òf volledig worden weggelaten òf slechts summier worden genoemd. Ook het persbericht over de recente 2014 Article IV missie vormt daarop geen uitzondering.

Behoorlijk wat mis
In tegenstelling tot de indruk, die het persbericht kennelijk moet wekken, schetst een nadere beschouwing van het rapport van de in juni 2014 afgeronde Article IV Missie een heel ander beeld. Daaruit blijkt toch wel een aantal zaken op monetair en macro-economische gebied, waarover wij ons behoorlijk zorgen mogen maken. Het rapport is inderdaad positief over enkele ontwikkelingen in de institutionele sfeer. En verder ook over de lage inflatie en de goede groeivooruitzichten bij uitvoering van de eerder in gang gezette investeringen in de grootschalige goudindustrie en de oliesector.

Maar, ten aanzien van de andere harde economische grootheden ziet het IMF-team niet veel verbetering. Erger nog, de deskundigen zien juist een verdere verslechtering van de situatie ten opzichte van vorige missies. Zij maken zich met name zorgen over het inkomsten- en uitgavenbeleid van de regering. Het rapport geeft snoeihard aan dat er van de herhaalde toezeggingen van de autoriteiten om daarin verbetering te brengen, tot nu niets wezenlijks terecht is gekomen. Het overheidstekort is verder opgelopen. De beloofde inkomsten-verhogende-maatregelen, zoals invoering van de BTW, is op de lange baan geschoven. Het expansief uitgavenbeleid van de overheid is ondanks verminderde inkomsten voortgezet. De financiering van de participatie in Merian (goudmijn Surgold/Newmont) en Rosebel (IAmGold) zullen het overheidstekort doen oplopen. Er is geen zicht op hoe de voorgenomen sociale maatregelen op termijn duurzaam zullen worden gefinancierd. De discrepantie tussen de officiële en de marktconforme koers is verder gegroeid. De monetaire reserve is drastisch afgenomen van1 miljard tot 750 miljoen Amerikaanse dollar, dus zelfs lager dan wat het in 2010 was.

Uithaal naar politici niet terecht
Dit alles geeft aan dat het echt niet zo goed gaat met onze economie als de CBvS van Suriname ons wil doen geloven. En als deze zaken voor het IMF duidelijk zijn, is het niet vreemd dat dit ook voor de gemeenschap niet ongemerkt kan zijn gebleven. Dus ook voor de politici, waar de governor nu zo naar uithaalt. Politici zijn immers, als zij hun werk goed doen, het geweten van het volk en zij zijn doorgaans in staat om heel goed te signaleren wat er in de gemeenschap leeft. Ook op financieel monetair gebied!

Het siert de governor daarom niet om mensen in onze gemeenschap, die met de beste bedoelingen, wijzen op gevaren die onze economie bedreigen zo ongenuanceerd af te branden. Want anders zou hij ook van de IMF-deskundigen, die de 2014 Article IV consultatie heeft uitgevoerd, moeten zeggen dat deze 'fabels verkondigen en doelbewust een negatief beeld van onze economie schetsen'. Hun bevindingen komen eigenlijk op hetzelfde neer als wat de bedoelde politici hebben gezegd.

IMF over eventuele devaluatie
Het is overigens curieus dat juist met betrekking tot de valutakoersen en een eventuele aanpassing daarvan in het het IMF-rapport het volgende staat: 'Since the devaluation the Surinamese dollar has appreciated about 10 percent in real effective term (…)' en verder 'Staff encouraged the authorities to phase out the existing multiple currency practices (MCPs) as soon as practicable. (..) The authorities responded that any change to the exchange rate regime could potentially be disruptive, and would have to be done at an opportune time.'
 
Achteraf bekeken heeft het er veel van weg, dat de CBvS geschrokken is van deze bevindingen, die in juni al met de autoriteiten moeten zijn doorgesproken. Het is gebruik dat de bevindingen na de missie met de autoriteiten worden besproken, waarna deze in een persbericht van het IMF worden gepubliceerd. Opvallend is dat publicatie deze keer echter achterwege is gebleven en pas eind oktober 2014 kwam, bijna een maand nadat de Executive Board van het IMF zijn conclusies over het rapport had gegeven. Of de autoriteiten er de hand in hebben gehad om zo te voorkomen dat er ruchtbaarheid werd gegeven aan de bevindingen van de Article IV missie, is niet duidelijk.

Damage control
Wel is het ondertussen bekend, dat regering vanaf juni 2014 in een sneltempo alsnog een aantal maatregelen heeft afgekondigd, die duidelijk gezien kunnen worden als directe reactie op de bevindingen van het IMF. Verhoging van concessierechten in de mijnbouwsector, verhoging van de stroomtarieven en het afzien van directe participatie door de overheid in de investeringen in Merian en Rosebel zijn daar voorbeelden van. De timing van deze maatregelen en de haast met de afkondiging ervan, doen vermoeden dat de autoriteiten geprobeerd hebben om te voorkomen dat de harde toon van het rapport ook in de conclusies van de Executive Board van het IMF zouden worden opgenomen.

Dat er intensief overleg hierover moet zijn geweest blijkt uit de Supplementary Information, die met commentaar van de missie op 24 september 2014 aan het oorspronkelijk rapport is toegevoegd. Het commentaar op de invoering van een minimumloon dat daarin is opgenomen is overigens ook heel interessant. De missie toont zich daarin bezorgd dat deze wet negatieve gevolgen zal hebben voor de groep personen, die het juist beoogt te beschermen. De oorspronkelijke bevindingen van de missie bleven voor het overige echter overeind. Kennelijk tot ongenoegen van de autoriteiten, want die vonden het nodig om op 30 oktober 2014 een statement naar de naar de Executive Board te sturen.

Deze statement is ook als bijlage in het persbericht van het IMF is opgenomen. Suriname beklaagt zich daarin, dat de IMF-missie geen of niet voldoende rekening heeft gehouden met de maatregelen, die zij ondertussen heeft getroffen. De autoriteiten vonden verder dat de missie eraan voorbij is gegaan dat verdergaande maatregelen zo kort voor de verkiezingen politiek niet haalbaar zijn. Het laatste verwijst waarschijnlijk naar de twijfel, die de missie in het rapport uitspreekt over de uitvoering, effectiviteit en haalbaarheid van sommige afgekondigde en voorgenomen maatregelen. De volgende passages spreken in dit verband voor zich:  'Commendably, the authorities are implementing substantial tightening for 2014, (…) However, policy implementation risks are significant ahead of elections in mid-2015, and the uncertainties inherent in elections imply risks to the medium term policy agenda of the authorities. (...)'

Het is duidelijk dat deze acties van de CBvS en de regering waarschijnlijk uitsluitend tot doel hebben gehad om te voorkomen dat de werkelijke waarheid over onze monetaire en macro-economische situatie niet vòòr de verkiezingen van mei 2015 bekend wordt. De volgende Article IV missie staat immers gepland voor juni 2015.

Japin
Wetenschappelijk Bureau van de NPS

PVV dient Zwarte Piet Wet in in Tweede Kamer

Zwarte Piet moet van PVV echt zwart zijn

Weinig bijval voor wet in Kamer


De PVV heeft vandaag, woensdag 12 november 2014, in de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend dat moet garanderen dat Zwarte Piet zwart blijft. De 'Zwarte Piet-wet' bepaalt dat gemeenten alleen mogen meewerken aan Sinterklaasvieringen, waaronder de traditionele intocht, als Zwarte Piet ook echt zwart is - of donkerbruin. Daarmee worden anderskleurige pieten verboden.

PVV-leider Geert Wilders kondigde het wetsvoorstel half september al aan. PVV-Tweede Kamerlid Martin Bosma schreef het voorstel met Wilders. 'Er is een oorlog aan de gang tegen Zwarte Piet. Ministers en burgemeesters zetten zich in om deze loyale helper een andere kleur te geven. Dat mag niet gebeuren. Onze cultuur mag niet van hogerhand worden aangetast. Deze wet moet Zwarte Piet beschermen', aldus Bosma, zo schrijft de Telegraaf.

Wilders en Bosma vinden het onzin dat Zwarte Piet iets te maken zou hebben met racisme of discriminatie. Artikel 1 van het wetsvoorstel luidt: 'Een Zwarte Piet heeft een egaal zwart of donkerbruin gezicht, rood geverfde lippen, zwart krulhaar en goudkleurige oorbellen, en is gekleed in een fluweelachtig pak met pofbroek en draagt een hoofddeksel met een gekleurde veer.'

Toen Wilders het wetsvoorstel aankondigde, kreeg hij weinig bijval van andere partijen. Het CDA sprak van 'de volgende episode in een weinig verheffende discussie'. SP-leider Emile Roemer zei dat het opleggen van hoe tradities gevierd moeten past bij een dictatoriaal regime en niet bij een vrije samenleving.

De VVD wees het plan op rijm af: 'Zwijg met je gekrakeel en gedoe, dan krijg je lekkers in plaats van de roe.'

4-Jarig jongetje vermoedelijk door stiefvader mishandeld

Jongetje uit Meerzorg zwaargewond opgenomen in ziekenhuis


Een jongetje van vier jaar is vermoedelijk mishandeld door zijn stiefvader. Hij werd gisteravond  zwaargewond met een ambulance naar een ziekenhuis in Paramaribo vervoerd vanuit Meerzorg. Dit meldt de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vanmiddag, woensdag 12 november 2014.

In het ziekenhuis heeft een arts ernstige kneuzingen geconstateerd op verschillende delen van het lichaam van het jongetje. Hij was zodanig toegetakeld dat operatief ingrijpen nodig was.

De politie van Meerzorg heeft een onderzoek ingesteld en heeft inmiddels de stiefvader van het kind in verzekering gesteld.

Overheid betaalt premie basiszorgverzekering voor studenten van 17 t/m 25 jaar

Premievrijstellingen gelden niet voor niet-Surinaamse ingezetenen


Studenten van 17 tot en met 25 jaar betalen geen premie voor de basiszorgverzekering. Het gaat alleen om studenten met de Surinaamse nationaliteit. De overheid zal de premie voor deze groep betalen.

In een bekendmaking laat de overheid vandaag, 12 november 2014, weten, dat deze groep studenten via hun scholen moet worden aangemeld om verzekerd te worden. Het gaat om leerlingen van MULO, LBGO, LTS, ETO, VWO, IMEAO, Natin, de kweekscholen, IOL, Anton de Kom Universiteit van Suriname en de AHKCO.

Met deze regeling betaalt de overheid de premie voor kinderen tot en met zestien jaar, studenten van 17 tot en met 25 jaar en zestigplussers. Let wel, ingezetenen die niet de Surinaamse nationaliteit bezitten moeten de premie wel zelf betalen.

Voor studenten die bij de inwerkingtreding van de wet basiszorgverzekering werken of al verzekerd zijn via één van de ouders of verzorgers geldt deze regeling niet.

Europese onbemande verkenner Philae landt op komeet 67P

Sonde Rosetta op 2 maart 2004 gelanceerd vanaf Kourou in Frans-Guyana

Verkenner onderzoekt samenstelling komeet en vorming aarde


Voor het eerst is een onbemande verkenner op een komeet geland. De Europese lander Philae kwam vandaag, woensdag 12 november 2014, rond 16.30 uur Nederlandse tijd veilig neer op het 4 kilometer grote oppervlak van de komeet 67P/Tsjoerjoemov-Gerasimenko op 500 miljoen kilometer afstand van de aarde. Bijna een half uur later kreeg de Europese ruimtevaartorganisatie ESA het verlossende signaal dat alles was gelukt. Bij de vluchtleiding in het Duitse Darmstadt barstte toen een luid gejuich los, aldus berichten vele internationale media.

'Touchdown! Mijn nieuwe adres: 67P!', liet de ESA weten op het Twitter-account van de lander.
Het is de eerste keer dat een verkenner 'voet zet' op het oppervlak van een komeet. De missie staat onder leiding van de Nederlander Fred Jansen. Het Europese project kost ruim 1,3 miljard euro.
De lander, Philae genaamd, was woensdagochtend losgelaten door de sonde Rosetta, die in een baan rond de komeet draait. Na de loskoppeling zakte het apparaat in zeven uur tijd voorzichtig naar het oppervlak van 67P.

 

De landing was volgens ESA-vluchtleider Andrea Accomazzo het meest riskante deel van de operatie. 'We hebben hierover geen enkele controle. We moeten geluk hebben', zei hij.

Het is een 'extreem moeilijke missie', zo liet de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA in een video op internet weten: komeet 67P/Churyumov-Gerasimenko beweegt veertig keer sneller dan een een kogel, roteert rond zijn as, spuwt gassen uit en heeft een onvoorspelbaar ruw oppervlak. 'De zwaartekracht op de komeet is 100.000 keer minder dan op aarde, dus je moet echt buitengewoon je best doen om jezelf vast te zetten', zegt Art Chmielewksi van NASA. De NASA leverde elf wetenschappelijke instrumenten aan boord van Rosetta.

Op de foto's die om circa 15.00 uur zijn vrijgegeven zijn de zon en de zonnepanelen van Rosetta te zien, de laatste gemaakt door het Nederlandse ruimtevaartbedrijf Dutch Space. ESA-wetenschapper Jean-Pierre Bibring is in zijn nopjes met de beelden die vanuit Philae zijn gestuurd en die behoorlijk scherp zijn. Ongeveer een uur later werd ook een foto gestuurd vanuit Rosetta, van de lander.

Rosetta werd op 2 maart 2004 gelanceerd vanaf een lanceerbasis bij Kourou in Frans-Guyana. Geen enkele raket was krachtig genoeg om de zware ruimtesonde rechtstreeks naar haar bestemming te sturen. Daarom werd gekozen voor een ingewikkeld ‘flipperkasttraject’, waarbij Rosetta driemaal langs de aarde en eenmaal langs de planeet Mars scheerde om genoeg snelheid te krijgen.Sindsdien hebben de Rosetta en de Philae ruim 6,5 miljard kilometer afgelegd.

Na een ruimtereis van ruim tien jaar Rosetta arriveerde op 6 augustus bij de komeet en heeft sindsdien rondjes om de komeet gedraaid. Zo zijn wetenschappers van ESA erachter gekomen dat het oppervlak van de komeet voornamelijk uit stof bestaat. 'We dachten in eerste instantie dat we op een ijslaag zouden stuiten', zegt project-wetenschapper Matt Taylor.
De komeet ruikt naar zwavel, ammonia, methaan en alcohol, ontdekten ze. Dat is dus de geur van paardenstal en rotte eieren, aldus onderzoekster Kathrin Altwegg. Ook is vanmorgen een geluid vrijgegeven dat de komeet verspreidt. Voor mensenoren is het niet waarneembaar, maar de wetenschappers hebben het geluid zodanig opgeblazen dat het wel hoorbaar is.

Het doel van de missie is meer te weten te komen over de samenstelling van het hemellichaam dat al miljarden jaren door de ruimte suist, en daarmee ook over de vorming van planeten als de aarde.De eerste foto gemaakt door Philae. Het is een ‘farewell’ foto die gemaakt is met CIVA, de Comet nucleus Infrared and Visible Analyzer, waarbij wordt teruggekeken naar Rosetta. Het CIVA centrum van de ESA in Toulouse heeft al laten weten, dat de foto’s op aarde zijn gearriveerd, als ‘t goed is zijn dat er twee. Hierboven de eerste foto gemaakt door CIVA die binnenkwam, ‘the first postcard after separation‘, gemaakt 52 seconden na het loskoppelen. Op de foto bovenaan een zonnepanneel en Rosetta zelf, de lichte vlek eronder is de zon. (Bron: Astroblogs.nl)


OM Antwerpen eist celstraffen tot tien jaar in zaak cocaïnesmokkel vanuit Suriname naar Antwerpen

(Bron foto: archief Belga)
Eén koerier 17 februari 2013 aangehouden in Frans-Guyana met tachtig bolletjes cocaïne


Het Belgisch Openbaar Ministerie heeft celstraffen tot tien jaar gevorderd voor de vermoedelijke leden van een criminele organisatie die koeriers inzette om cocaïne vanuit Suriname naar Antwerpen te smokkelen. De zaak is vandaag, woensdag 12 november 2014, behandeld voor de correctionele rechtbank van Antwerpen, zo bericht de Belgische krant Gazet van Antwerpen.

De rechtbank te Antwerpen.
Eén van de koeriers werd op 17 februari 2013 aangehouden in Frans-Guyana met tachtig bolletjes cocaïne, goed voor 840 gram. Hij zei dat hij in opdracht van een Surinamer had gehandeld en gaf zijn telefoonnummer.

Verder onderzoek door speurders in Antwerpen legde een internationaal vertakte organisatie bloot en identificeerde zijn vermoedelijke opdrachtgevers: Raoel ‘Johnson’ J. en Albert P. (29), voor wie telkens tien jaar cel werd gevorderd.

Albert P. gaf toe dat hij drugs dealde, maar ontkende dat hij iets met internationale drugshandel te maken had. Johnson is nog altijd voortvluchtig en kon dus niet verhoord worden. Hij zou nog een tweede koerier hebben aangestuurd, Tim L. (29) uit Antwerpen, die vijf jaar cel riskeert.
Hij had in januari 2013 470 gram cocaïne overgebracht. Hij was toen zelf verslaafd en moest hem nog 1.800 euro betalen. Om die schuld af te lossen, reed hij Johnson rond, huurde hij appartementen en voertuigen voor hem en smokkelde hij cocaïne vanuit Suriname naar Antwerpen.

Vier andere beklaagden staan mee terecht, omdat ze de koeriers van en naar de luchthaven in Frankrijk hadden gebracht of de vliegtickets hadden geboekt. Twee van hen lieten eveneens verstek gaan en de twee anderen ontkenden hun betrokkenheid.
Vonnis op 26 november.

Rijstboeren Middenstandspolder en Wageningen kampen met watertekort

Slechts een van de pompen te Wageningen zou draaien

Tweede pomp moet nog gereviseerd worden


De landbouwers van de Middenstandspolder en Wageningen kampen met irrigatiewater tekort. Dit zegt Harrinanan Oemraw, voorzitter van de Surinaamse Padieboeren Associatie (SPBA), vandaag, woensdag 12 november 2014, op Starnieuws. 

Volgens Oemraw draait momenteel een van de pompen van het pompgemaal te Wageningen. De tweede pomp kan niet ingezet worden, omdat deze eerst gereviseerd moet worden.

Oemraw stelt, dat het inzaaischema voor dit seizoen vastgesteld is van 1 november tot en met 30 december. De boeren vrezen dat zij de vastgestelde inzaaiperiode niet zullen halen, omdat er een ernstig tekort is aan irrigatiewater. De SPBA-voorzitter zegt ook, dat dit probleem al geruime tijd speelt. Al vier tot vijf seizoenen wordt hierover aan de bel getrokken.

Verder is het afwateringssysteem van dit gebied niet goed geregeld. De sluizen functioneren niet perfect, waardoor het overtollige water in het regenseizoen niet afgevoerd kan worden. Hierdoor gaat vaak een deel van de aanplanting verloren, waardoor de boeren in een vicieuze cirkel blijven draaien. De hypotheken kunnen niet op tijd afgelost worden, waardoor de schulden steeds oplopen.

Laloe Ramdjiawan, landbouwer, heeft 42 hectare rijstareaal in de Middenstandspolder gehuurd. Hij wacht nu op irrigatiewater om de natte grondbewerking te doen. Deze landbouwer hoopt dat de tweede pomp spoedig ingezet kan worden, zodat de landbouwers geen stagnatie ondervinden in het landbouwproces.

Kisoor Djariar beplant 36 hectare in de Middenstandspolder. Hij kan niet snappen waarom er keer op keer tot het laatste moment gewacht wordt. 'Wanneer wij water nodig hebben, dan pas wordt er naar de pompen gekeken. De pompen moesten allang gereviseerd worden. Er moet een betere organisatie op dit gebied komen. Want als er geen irrigatiewater is, kunnen wij onze eigen kleine pompen niet tewerkstellen.'

Vissers Boskamp in bezit buitenboordmotor geen vrijstelling premiebetaling basiszorgverzekering....

Een van de vissersboten te Boskamp
Bezit boot en buitenboordmotor kost vissers vrijstelling premiebetaling

VHP'er Jogi: 'Kan me niet indenken dat vermogenstoets plaatsvindt aan hand van buitenboordmotor'


‘Buitenboordmotor laat vissers buiten de boot vallen.’ Hiervan is  sprake bij vissers die geen vrijstelling van de premiebetaling voor de basiszorgverzekering zullen krijgen, vindt het VHP-Assembleelid Mahinder Jogi die hierover vandaag, woensdag 12 november 2014, via het Dagblad Suriname aan de bel trekt. 

Op grond van het bezit van een buitenboordmotor wordt verwacht, dat zij de in staat zullen zijn om de maandelijkse premie te betalen. Onlangs was de politicus in Boskamp waar hij gesprekken heeft gevoerd met inwoners. Tussen de 300 tot 400 vissers zijn gevestigd te Boskamp. Zij hebben aan Jogi voorgehouden, dat zij op zijn minst over een boot en een buitenboordmotor moeten beschikken om hun beroep als visser te kunnen uitoefenen.

Nu al zouden ze signalen hebben opgevangen, dat zij niet in aanmerking zullen komen voor vrijstelling van de premies, simpelweg omdat ze over een boot en buitenboordmotor beschikken. Op grond van deze bezittingen wordt van hen verwacht dat ze maandelijks in staat zijn om hun premies te betalen.

Jogi stelt, dat het onmogelijk is om gebruik te maken van pagaaien wil men vissen op de rivier en dichtbij de monding van de Atlantische Oceaan. De vissers hebben in feite te maken met verliezen vanwege de hoge brandstofprijs. ‘Dus wanneer een persoon voor drie dagen gaat vissen voor een bedrag van Srd 85 en Srd 150 aan brandstof heeft verbruikt, heeft hij meer verlies dan winst.’

De politicus kan zich niet indenken dat een vermogenstoets plaatsvindt aan de hand van een buitenboordmotor. ‘Men gaat helemaal voorbij aan het feit, dat vissers leningen nemen om deze motor te kopen, om zodoende hun werk te kunnen verrichten. Of denken de mensen dat een persoon die over een buitenboordmotor beschikt, rijk is?’

Jogi vindt, dat Boskamp er heel verlaten en geïsoleerd bijstaat. Zo beschikken de inwoners niet over drinkwater. Dat wordt vanuit Coronie aangeleverd. De bewoners willen een eigen polikliniek. Zij moeten tientallen kilometers afleggen om de RGD-poli in Saramacca te kunnen bereiken. Bij een hoge waterstand reikt het water tot in de woningen van de burgers. De drugscriminaliteit dreigt ook haar kop op te steken in het vissersdorp. De steiger die van groot belang is voor het binnenhalen van de visvangst, is reeds geruime tijd kapot.

Stephan Westfa (25) zou Jhauw hebben getipt over vermeende moordplannen van Dassasingh

Westfa wordt door Korps Politie Suriname gezocht voor diefstal auto


De 25-jarige Stephan Westfa is degene die ondernemer Ramsoender Jhauw zou hebben getipt over de moordplannen van Lall en Prashant Dassasingh. Ondernemer Prashant Dassasingh zou Westfa hebben ingehuurd om Jhauw te vermoorden. De 25-jarige zou echter alles hebben opgebiecht. 

'Ik geloof er heilig in dat hij niet heeft gelogen in eerste instantie. Als christen zeg ik dat in de naam van Jezus', aldus Jhauw in een reactie vanochtend, woensdag 12 november 2014, in de Ware Tijd Online.

Wat Jhauw bevreemd is, dat de politie gisteren een bericht van opsporing over de informant heeft gelanceerd in de media. Daarin wordt door de politie vermeld, dat de jongeman wordt verdacht van diefstal door middel van geweld van Toyota, model Allion. 'Ik geloof er niets van. Die jongen werkte zes tot zeven jaar voor Dassasingh. Hij had zoveel auto's ter beschikking, waarom zou hij dan een stelen?'

Dit strafbare feit werd gepleegd op 30 augustus op de kruising van de Hira- en de Nieuw Weergevondenweg. De Surishopping-directeur vraagt zich af waarom de politie Westfa niet heeft aangehouden toen hij ongeveer een week geleden werd verhoord in de huidige zaak.

Jhauw vreest dat Westfa nu in de cel zal belanden, 'terwijl hij juist door de politie beschermd zou moeten worden tegen Dassasingh'.

De politie, die ongeveer een week geleden meldde dat zij sterk het vermoeden heeft dat de directeur een valse aangifte zou hebben gedaan, beweerde gisteren plotseling dat die aangifte wel op waarheid berust.

UPDATE: Vrij snel na publicatie van het artikel op de website van de Ware Tijd was het eraf gehaald om korte tijd later weer geplaatst te worden. In de nieuwe versie van het artikel wordt de naam Westfa niet meer volledig vermeld, maar slechts met een W. De krant schrijft in de vernieuwde versie van het artikel onder andere: Jhauw bevestigt dat de 25-jarige Stephan W., van wie de politie dinsdag een opsporingsbericht lanceerde, de ‘huurmoordenaar’ is. In dat opsporingsbericht wordt de volledige naam van de gezochte verdachte vermeld.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

Amnestiewet Suriname geen sta-in-de-weg in relatie Nederland-Suriname

Nieuwe ambassadeur Nederland in Suriname: 'Politiek moet niet ingrijpen in rechtsproces'

Noorman plaatst diasporabeleid op gezamenlijke agenda

President Bouterse groet koning Willem-Alexander


De in april 2012 door het Surinaamse parlement aangenomen gewijzigde Amnestiewet,  waardoor de vermeende daders - onder wie Desi Bouterse - achter de Decembermoorden van 1982 op vijftien tegenstanders van het regime hun straf mogelijk ontlopen, staat diplomatieke betrekkingen niet langer in de weg.

'Ook als je een nauwe band met een land onderhoudt, kan je het over bepaalde zaken oneens zijn. Ons standpunt over de Amnestiewet is niet veranderd. Nederland vindt nog altijd dat de politiek niet moet ingrijpen in een rechtsproces', aldus Ernst Noorman, de nieuwe Nederlandse ambassadeur in Paramaribo vandaag, woensdag 12 november 2014, aldus het persbureau ANP.


Diplomaat Noorman bood vanochtend in Paramaribo zijn geloofsbrieven aan de Surinaamse president Desi Bouterse aan. De ambassadeur bracht, zo schrijft Starnieuws, namens koning Willem-Alexander de groeten over. Staatshoofd Bouterse zei, dat het om een historisch moment gaat. Hij is blij dat koning Willem-Alexander de groeten doet en deed dan ook meteen de groeten terug.....

'De historische, culturele, familie- en vriendschapsbanden tussen Nederland en Suriname zijn zo groot, dat daar een vertegenwoordiging op het hoogste diplomatieke niveau bij hoort.'

Ook het feit dat president Bouterse in Nederland veroordeeld is voor betrokkenheid bij drugshandel, is geen reden de relatie bekoeld te houden. 'In 2010 na de verkiezingen heeft Nederland de keus van het Surinaamse volk gerespecteerd en daarmee ook Desi Bouterse als president erkend. Dat hebben we altijd gezegd. Maar de regering kan niet voorbijgaan aan de uitspraak van de rechter die Bouterse veroordeeld heeft.'

Toch heeft het bijna heeft twee jaar geduurd voor de Surinaamse regering Noorman officieel als ambassadeur heeft geaccepteerd. De verontwaardiging aan Surinaamse kant over de uitspraken in 2010 van de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen (CDA) dat Bouterse niet welkom was in Nederland, bleek diep te zitten.

Maar de vasthoudendheid en het charmeoffensief, volgens het ANP, van Noorman hebben nu toch het gewenste resultaat opgeleverd. Het besluit van Suriname om in Nederland ook weer een ambassadeur te benoemen is daar een voorbeeld van, vindt Noorman. 'Dat onderstreept de gedeelde wens om de diplomatieke betrekkingen te normaliseren.'

Toen Noorman in juni 2013 in Suriname als zaakgelastigde begon, was hij verheugd over de vele projecten die de ambassade op het gebied van vooral cultuur en sport steunde. 'Al snel werd mij duidelijk dat de relatie tussen beide volken helemaal niet bekoeld was. Zo is de samenwerking tussen maatschappelijke organisaties uit beide landen heel intensief. Maar, nu wordt het ook mogelijk om op het allerhoogste politieke niveau, met ministers dus, in gesprek te gaan om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. En dat is belangrijk.'

Een van de onderwerpen die Suriname naar verwachting zal agenderen is de wens om Surinaamse Nederlanders meer bij hun vaderland te betrekken. 'Zowel de regering als oppositie in Suriname vindt dat diasporabeleid belangrijk. Het is primair iets van Suriname, maar als Suriname Nederland daarvoor nodig heeft, kunnen wij daarover in gesprek gaan', aldus Noorman.

Curaçao's Statenlid Leeflang plaatst vraagtekens bij toch wel lang werkbezoek minister

Minister Larmonie vanwege lang werkbezoek onder vuur.
SOAW-bewindvrouwe brengt twee weken durend werkbezoek aan Chili en Colombia


Onafhankelijk Curaçao's  Statenlid Omayra Leeflang plaatst vraagtekens bij de zakenreis van minister Ruthmila Larmonie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW). 'Larmonie bracht een werkbezoek van twee weken aan Chili en Colombia die is betaald uit de staatskas. De duur was nogal lang voor een werkbezoek', aldus bericht Versgeperst.com vandaag, 12 november 2014.

Volgens Leeflang zou de ministerie daarnaast wel een erg ‘luxueuze reis’ hebben gehad.

'In Colombia bracht Larmonie een bezoek aan verschillende universiteiten die zich bezighouden met de sociale vorming van jongeren. Daarna ging ze naar Medellin voor een wijkontwikkelingsproject. Vervolgens reisde ze af naar Chili voor een conferentie van de Economic Commission for Latin America (UN-ECLAC).'

Larmonie zou volgens het Statenlid twee vrije weekenden aan haar reis hebben vastgeplakt, terwijl haar werkbezoek met geld uit de staatskas is betaald. 'Haar werkagenda is verzonnen om dit te kunnen verbergen', aldus Leeflang.

Leeflang wil naar aanleiding van het werkbezoek van de minister weten of er regels zijn opgesteld voor werkbezoeken van parlementsleden. Daarnaast stelt ze aan premier Ivar Asjes de vraag of hij het acceptabel vindt dat een minister op zakenreis gaat voor twee weken zonder een specifieke agenda, maar wel daggeldvergoeding krijgt. Ook wil ze antwoord op de vraag waarom Larmonie naar Colombia en Chili moest in één reis en wat de kosten van deze reis zijn geweest.

OM onderzoekt mogelijke illegale plaatsing Digicel-zendmast te Moengo

Digicel: 'Die mast is al zeven jaar bij ons in gebruik'.....


Het Openbaar Ministerie is een onderzoek begonnen naar de mogelijk illegale plaatsing door telecommaatschappij Digicel van een zendmast op een terrein te Moengo. Een ondernemer heeft op 28 september bij de politie van Moengo aangifte gedaan, dat zonder zijn toestemming of medeweten door het bedrijf een zendmast op zijn terrein is neergezet. 

Inspecteur Dropathie Ramkhelawan van de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname bevestigt de aangifte vandaag, woensdag 12 november 2014, in de Ware Tijd. Het dossier is inmiddels doorgestuurd naar het parket van de procureur-generaal.

Digicel wil vooralsnog niet veel kwijt over deze kwestie. 

'Op dit moment kunnen we niet inhoudelijk op de zaak ingaan, omdat we bezig zijn de feiten te onderzoeken. Wel plaatsen wij vraagtekens bij het feit. dat deze meneer zich nu pas meldt als te zijn de rechtmatige eigenaar, terwijl die specifieke mast al zeven jaar in gebruik is bij Digicel, op basis van een gebruikersovereenkomst met een gerechtigde', zegt Digicel-directeur Gert Post. De ondernemer die de aangifte heeft gedaan wil nog geen reactie geven. 

Uit onderzoek door de redactie van de Ware Tijd zou blijken, dat de gebruikersovereenkomst was getekend met het bedrijf Site Acquisition Services Suriname (SAS). Dit bedrijf had als doel, het verwerven en beheren van onroerende goederen voor het opzetten van antennes. Deze onroerende goederen werden aan Digicel verhuurd om faciliteiten op te zetten. Het bedrijf werd in 2005 opgericht door Gwen Amelo, destijds in dienst van Digicel. De SAS bestaat niet meer en haar activiteiten zouden door Digicel zijn overgenomen.

Hiv-besmettingen op Curaçao blijven toenemen

(Bron afbeelding: Curaçao Pink House Center)
Hiv-besmettingen mogelijk gevolg levensstijl en 'snèk-cultuur' op eiland


Het aantal mensen met hiv op Curaçao is vorig jaar met 122 gestegen. In juni dit jaar waren op het eiland 762 hiv-patiënten, waarvan er 526 worden behandeld. Dat blijkt uit de laatste cijfers die afgelopen zaterdag op de Naskho-conferentie (Nederlands Caribische Stichting voor Klinisch Hoger Onderwijs) voor internisten en huisartsen werden gepresenteerd, aldus bericht vandaag, woensdag 12 november 2014, Amigoe.

Op dit moment wordt een pilotstudie uitgevoerd door drie huisartspraktijken met de bedoeling om eerder personen met een hiv-besmetting te identificeren met het ter plekke testen en de behandeling van hiv-patiënten te verschuiven naar de primaire gezondheidszorg.

Onder de nieuwe hiv-geïnfecteerden op Curaçao zijn 76 mannen en 46 vrouwen. Uit de cijfers blijkt dat verreweg de meeste mensen die hiv oplopen in de leeftijdscategorie van 25 tot 44 jaar vallen. Het grootste deel daarvan is man.

Volgens professor Ashley Duits, van de Stichting Rode Kruis bloedbank, heeft dat mogelijk met de levensstijl en de ‘snèk-cultuur’ op Curaçao te maken. 'Hoewel nog niet wetenschappelijk bewezen, zijn snèks een van de plaatsen waar infecties kunnen plaatsvinden. Het zijn plekken waar illegale prostitutie plaatsvindt en vooral ouderen heen gaan', aldus Duits, een van de onderzoekers naar de hiv-status van Curaçao. Uit de laatste gegevens blijkt dat driekwart van de mensen met hiv van Antilliaanse afkomst is.

Een van de opvallendste punten uit het onderzoek is dat bij mensen pas in een relatief laat stadium door de dokter een hiv-infectie vastgesteld wordt. Nadat iemand hiv-positief is bevonden, duurt het ook nog eens lang voordat de behandeling begint. Daarom is het volgens Duits belangrijk dat er een verschuiving plaats gaat vinden naar de primaire gezondheidszorg als het gaat om de behandeling van hiv-patiënten. Op die manier zou het aantal besmettingen effectiever aangepakt kunnen worden.

Lees hier het volledige artikel.

Aqualectra op Curaçao kan stijgende personeelslasten niet meer opbrengen

Antilliaans Dagblad: Personeel elektriciteitsbedrijf peperduur


Van elke gulden die Aqualectra, het elektriciteitsbedrijf op Curaçao, aan kosten maakt, is de helft ten behoeve van het personeel. Dit blijkt uit cijferoverzichten in handen van het Antilliaans Dagblad, aldus de krant vandaag, woensdag 12 november 2014.

Het energiebedrijf kan de almaar stijgende personeelslasten niet verder dragen. Toch dreigen de onderhandelingen met de vakbonden - die méér willen of niet willen inleveren - vast te lopen.

Directeur Darick Jonis geeft binnenskamers aan dat het nutsbedrijf, dat jaren van zware verliezen kent, niet in staat is hogere personeelskosten op te brengen. Het dossier ligt nu ook op het bureau van minister José Jardim van Financiën. De personeelskosten van Aqualectra, inclusief de werkgeverslasten en allerlei bijzondere beloningen, regelingen en vergoedingen, rijzen de pan uit.

Tot 121,5 miljoen gulden in 2013; sinds 2009 elk jaar verder gestegen van 87 miljoen naar 96 miljoen (2010 en 2011) en 111 miljoen (2012). Het aandeel van de personeelskosten in de totale operationele kosten is eveneens toegenomen van circa 33 procent (2010) naar 46 procent (2012) en 47,2 procent (vorig jaar).

De hoeveelheid personeelsleden werkzaam bij het energieproductie- en distributiebedrijf bereikte in 2013 een hoogterecord van 711, terwijl dat er in 2011 nog circa 650 waren. Voor dit jaar staat de teller op 686 werknemers. Niet alleen telt Aqualectra een gegroeid aantal werknemers, de gemiddelde personeelskosten - inclusief alle werkgeverslasten - per werknemer bedragen bijna 171.000 gulden per jaar. Gemiddeld veel hoger dan de toen al hoge 130.000 gulden in 2009. Sindsdien is dit bedrag gestegen naar 143.000 gulden per Aqualectra-werknemer per jaar (in 2010); 147.000 (in 2011) en 167.000 (in 2012). Tot en met juni dit jaar lijkt er met 150.000 gulden per personeelslid sprake van een daling.

De arbeidsvoorwaarden zijn dan ook ‘royaal’ te noemen. Aqualectra vergoedt 100 procent van de AOV-premie (ouderdomspensioen 16 procent) en betaalde tot voor kort, medio 2014, de volledige premie basisverzekering ziektekosten (bvz 12 procent). De vakantieuitkering bedraagt 8,33 procent. Bijna 70 procent kreeg in verband met een positieve beoordeling één salaristrede erbij; een gemiddelde verhoging van 4,5 procent van het salaris.

Aqualectra betaalt een ‘prestatiebonus’ van 1 tot 1,5 procent. Het overzicht secundaire arbeidsvoorwaarden (‘cash benefits’) telt twee A-4tjes. Van ‘bashi’ premie, tot spaarregeling, consignatiepremie, kindertoelage, crèchevergoeding, wachtlopers/-schemawerkerspremie, tandartsvergoeding, autovergoeding, ritvergoeding, kilometervergoeding, telefoonvergoeding, kledingvergoeding, maaltijdbonnen, allerlei wettelijke werkgeversbijdragen (AOV, AVBZ, ZV, OV, bvz), maar ook aan pensioenfondsen Apna/Vidanova, toelage feestdagen, dienstjubileum, overwerkvergoeding en een zogeheten ‘sindicale vergoeding' - geld dat de vakbonden krijgen - van 29.000 gulden per CAO per jaar.

Het verlieslatende nutsbedrijf kan dit niet langer betalen. Beter gezegd: de Curaçaose consument kan dit niet langer betalen. Want naast de directe (brandstof)kosten, bestaat de Aqualectrarekening wat de operationele kosten betreft voor bijna de helft uit personeelslasten, aldus het Antilliaans Dagblad.

Punda op Curaçao krijgt eigen museum

(Bron foto Punda: eigen foto Red. De Surinaamse Krant)
Stichting Then and Now opent 1 december museum over geschiedenis Punda


Punda in Willemstad, Curaçao, krijgt een eigen museum. Per 1 december opent stichting ‘Then and Now’ een museum over de geschiedenis van Punda. Er worden rondleidingen gegeven in het Papiaments, Nederlands, Engels en Spaans. De expositie ‘La Boutique del Caribe’ wordt speciaal voor het museum uitgebreid, aldus Versgeperst.com vandaag, 12 november 2014.

Zo worden er gaandeweg nieuwe panelen, foto’s en invalshoeken toegevoegd. Voor de opening wordt er een paneel van Hanchi Snoa gemaakt. Daarnaast is er een diapresentatie van de winkels in Punda te zien en een driedimensionaal model op schaal van achtenvijftig gebouwen. De maquette, die tevens wordt gerestaureerd, geeft een beeld van Punda in de jaren vijftig tot zeventig. Er vinden speciale restauratiedagen plaats die door het publiek kunnen worden bijgewoond. De expositie was eerder dit jaar te zien in Landhuis Bloemhof.

In de andere ruimte van het museum wordt plek geboden aan opkomend lokaal talent. Zij kunnen hier een eigen tijdelijke expositie opzetten.

Het museum wordt in de eerste instantie voor een periode van zes maanden geopend. Op grond van het aantal bezoekers wordt er daarna besloten of het museum open blijft.

Voor jongeren is er een vanaf begin volgend jaar een educatief programma. Er worden zoektochten en leesdagen georganiseerd. Naast de rondleiding in het museum krijgen ze ook een rondleiding in de binnenstad. Het programma wordt onder andere in samenwerking met scholen, bibliotheken en Unidat di Bario opgezet.

Om de buurt te betrekken bij het museum en de bezoekers nog meer te bieden, heeft de stichting deals gesloten met horecagelegenheden in de omgeving. Op vertoon van een kaartje krijgt de bezoeker korting bij diverse plekken.

Bezoekers kunnen zes dagen per week terecht bij het ‘Punda Museum’ aan de Hanchi Snoa 1-5. Het museum is geopend van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 17.30 uur. De entree is acht gulden per persoon. Voor een persoonlijke rondleiding moet 12,50 gulden worden betaald. Zestigplussers krijgen korting en betalen vijf gulden per persoon. Voor kinderen tot zestien jaar en hun begeleider is de entree gratis. Voor meer informatie kan gebeld worden met 5117145.

Nederlandse Sinterklaas Jan Hoogenberg (77) komt niet meer in Brokopondo

(Bron foto: Harmen Boerboom/NOS)
'Het Sinterklaasfeest was altijd hoogtepunt voor kinderen in Brokopondo'

Suriname ziet Zwarte Piet-discussie als Nederlands fenomeen

Geen Sinterklaasfeest in Suriname, maar Kinderdag

'Onze Pieten zijn zwart vanwege de schoorsteen. Nee, kachels en open haarden hebben we hier niet, maar we vinden het sinterklaasfeest leuk en we hebben niets tegen tradities. En voor ons hebben Sint en Piet niets met racisme te maken.'

Woorden van Yvonne Vrede uit Brokopondo, een district dat vooral bewoond wordt door Aucaners en Saramaccaners, nazaten van de gevluchte slaven, in gesprek met NOS-correspondent Harmen Boerboom en gepubliceerd vandaag, woensdag 12 november 2014, door de NOS.

Vijftien jaar lang was ze de secretaresse en privé-chauffeur voor Sinterklaas Jan Hoogenberg uit Groningen. Hij kwam elk jaar op eigen kosten naar Suriname en deelde, samen met lokale Zwarte Pieten, cadeautjes uit aan bijna vierduizend kinderen op dertien scholen in Brokopondo.
Maar Jan Hoogenberg (77) is geen Sint meer. 'Ik had het idee dat sommige Pieten dat eigenlijk niet meer wilden zijn, omdat ze bang waren dat ze erop werden aangesproken.'

De Zwarte Piet-discussie wordt in Suriname weliswaar vooral gezien als een Nederlands fenomeen, maar ook daar staat het Sinterklaasfeest al decennia, aldus Boerboom, lang ter discussie. In de jaren 70 van de vorige eeuw vond de toenmalige minister van Onderwijs en latere president Ronald Venetiaan het Sinterklaasfeest te Nederlands en doopte het om tot Kinderdag. De Sint werd Gudu Pa (vrij vertaald als Rijke Man).

Maar, het kinderfeest van Nederlandse oorsprong bleek een hardnekkig fenomeen dat zich niet zomaar liet verdrijven. Ieder jaar dook de Sint weer op: soms alleen, soms met gekleurde, en dan weer met Zwarte Pieten. Twee jaar geleden sloeg de overzeese Zwarte Piet-discussie over naar Suriname. In het parlement sprak een meerderheid zich uit tegen het 'racistische' feest.
Maar, daarbij bleef het. De Sint en zijn Pieten zijn er nog steeds.

Behalve dus in Brokopondo, waar tot twee jaar geleden de Groningse Sint met een korjaal afmeerde bij de vele dorpjes aan de Surinamerivier, ontvangen met een Zie ginds komt de stoomboot uit de monden van de honderden kinderen die de liedjes op school hadden ingestudeerd.

'Het was altijd prachtig om te doen', zegt Hoogenberg vandaag. 'Nooit hing er maar een zweem van racisme of ongelijkheid over mijn aanwezigheid. Ik werd er door mijn Pieten soms op aangesproken dat ik geen Zwarte Pietenkleurstof bij me had. Ik vond ze al donker genoeg van zichzelf. Zij niet: ze maakten een mengsel van gestampte houtskool en olie om zichzelf nog zwarter te maken.'

'Brokopondo is een gebied waar weinig te doen is', zegt ex-Piet Jennifer. 'Veel mensen zijn hier vijftig jaar geleden komen wonen nadat ze uit hun dorpen waren verdreven door de komst van het stuwmeer. Maar, de sociale ontwikkeling staat hier bijna stil. Het sinterklaasfeest was altijd een hoogtepunt voor de kinderen.'

De relatie met racisme lijkt volgens Jennifer vooral in Nederland gelegd te worden. 'Wij, binnenlandbewoners, leven door onze geschiedenis heel dicht bij het slavernijverleden, maar Sinterklaas staat daar voor ons ver vandaan. Dat wij, Pieten, ons werk niet meer zouden willen doen door de discussie is niet waar. Sint Jan is nog steeds van harte welkom en wij staan klaar om hem te assisteren.'

Maar de Groningse Sint heeft zijn besluit genomen. 'Ik mis het erg, maar het is nu anders dan vroeger. De kinderen in Brokopondo hoeven niet bang te zijn dat ze geen cadeautjes meer krijgen. Ik hou van het Surinaamse binnenland en van de kinderen. In februari of maart ga ik er weer heen, mét dozen vol pakjes. Niet als Sint, maar gewoon als Jan Hoogenberg.'

 

Tweede veetentoonstelling Agrarische Raad VHP

Naast vee deze keer ook pluimvee, geiten en schapen


De Agarische Raad van de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) houdt komend weekeinde haar tweede veetentoonstelling op het terrein van de Indira Gandhiweg 743.

De tentoonstelling zal uitgebreider zijn dan die van het afgelopen jaar. Dit jaar zullen er naast slachtvee ook pluimvee (kippen, doksen en eenden), geiten, schapen en melkvee aanwezig zijn op de tentoonstelling.

De tentoonstelling heeft als doel om bewustwording te brengen over het feit, dat er ontwikkelingskansen zijn in de veeteeltsector. Verder geeft het ontwikkelen van de veeteeltsector ook zekerheid voor voedselproductie en economische groei van het land.

De tentoonstelling wordt dit jaar gehouden op zaterdag 15 en zondag 16 november van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Jhauw niet tevreden met rectificatie politie

'Mijn naam en eer zijn geschaad'

Jhauw ziet hele affaire als een overwinning
 

Ondernemer Ramsoender Jhauw, eigenaar van Surishopping, is niet tevreden met de rectificatie van de politie, dat hij geen valse aangifte heeft gedaan tegen de ondernemers Lall en Prashant Dassasingh die hem zouden hebben willen vermoorden. 'Mijn naam en eer zijn geschaad', aldus Jhauw vandaag, 12 november 2014, in de Ware Tijd.

Ook zijn zakelijke relaties met de bank en leveranciers zouden zijn verstoord. 'Er komen geen klanten meer in de winkel', aldus Jhauw over de impact en de gevolgen van de eerder door de politie verstrekte informatie dat hij een valse aangifte zou hebben gedaan.

'De politie heeft zelf tegen mij gezegd dat het een hele hype is geworden. Ze moeten mijn naam en goede eer dan weer met een hype zuiveren.'

Jhauw zegt dat hij een afspraak heeft met de korpschef en dat hij beloofd heeft dat er nog een officiële verklaring komt. 'Hij heeft zich ook al verontschuldigd voor de manier waarop de politie te werk is gegaan.'

De ondernemer beweert deze affaire als een overwinning te zien. 'Mensen proberen mij in een kwaad daglicht te plaatsen sinds ik mijn Partij voor Integriteit, Nationale motivatie en Gelijke kansen (PING) heb opgericht. Het kwade kan nooit van het goede overwinnen.'

Weer problemen uitbetaling compensatie aan rijstboeren

Zo'n 100 rijstboeren wachten nog steeds op hun geld

Banken veilen materieel rijstboeren


Nog steeds hebben niet alle rijstboeren hun compensatiegeld ontvangen. Ongeveer honderd boeren hebben hun beklag gedaan bij de Surinaamse Padie Boeren Associatie (SPBA). Harinandan Oemraw, voorzitter van deze rijstboerenorganisatie, zegt dat sommige boeren een deel hebben gehad s en anderen helemaal niets hebben ontvangen, zo bericht de Ware Tijd vandaag, 12 november 2014.

De SPBA-voorman heeft hen doorverwezen naar het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV).

Oemraw zegt een heel goede samenwerking te hebben met LVV en verwacht ook dat het ministerie alles in het werk zal stellen om de gelden alsnog te storten op de rekeningen van de boeren.

Guido van der Kooye, coördinator LVV Regio-West, bevestigt dat er gevallen zijn waarbij boeren geen of weinig compensatie hebben ontvangen. 'We zijn bezig de gevallen te registreren, vast staat dat de mensen hun geld alsnog zullen krijgen, omdat hun namen wel op de lijsten voorkomen.'

Van der Kooye beweert verder erachter te zijn gekomen dat er in heel wat gevallen foutieve namen en ID-nummers zijn doorgegeven. 'We gaan dat recht trekken zodat de mensen alsnog over de compensatiegelden kunnen beschikken.'

Overigens laat Oemraw ook weten, dat banken afgelopen week acht landbouwmachines, wieltractoren en combines van zes padieboeren in Nickerie hebben geveild. Komende week zal er opnieuw een partij onder de hamer gaan.

De banken zijn tot deze rigoureuze maatregelen over gegaan, omdat boeren niet in staat blijken hun leningen (tijdig) af te lossen.

Parlementariër Premdew Lachman van Nieuw Suriname wil dat de overheid bemiddelt. Hij denkt dat de banken meer zekerheid zullen hebben als de overheid zich ermee bemoeit. De directeur van het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij, Kenneth Breinburg, heeft eerder aangegeven dat de overheid in deze kwestie niet veel kan betekenen voor de boeren.

Lachman stelt echter, dat er verschillende manieren zijn om dit vraagstuk op te lossen, zoals het verlagen van het rentepercentage. Hij zegt dat hij deze situatie heeft zien aankomen, omdat het de derde keer is dat de verkoopprijs van padie ver beneden de normale prijs ligt.

De SPBA heeft ongeveer drie weken geleden de voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging, Sigmund Proeve, om hulp gevraagd. Deze heeft nog niet gereageerd, tot ergernis van Oemraw. Hij krijgt het gevoel dat wat de boeren overkomt de banken niet interesseert. Proeve was niet bereikbaar voor commentaar.

Carl Breeveld (DOE): 'Niet behandelen anti-corruptiewet is grote schande'

Breeveld vreest dat anti-corruptiewet tijdens regering Bouterse geen realiteit wordt


Zoals zaken er nu voor staan lijkt de anti-corruptiewet niet binnen deze regeerperiode tot stand te komen. DOE-fractieleider Carl Breeveld, die vaak wijst op de noodzaak van deze wet, spreekt in verband daarmee van een grote schande na de ferme uitspraken van de president in 2010 dat hij de corruptie zou uitroeien, aldus de Ware Tijd woensdag 12 november 2014.

'Dat heeft hij ook in zijn verkiezingscampagne staan roepen. Het is op dit vlak nu muisstil geworden en ik neem het deze regering kwalijk, omdat men het op dit vlak niet meent met de bevolking.'

Ministers worden volgens Breeveld ontslagen wegens vermeende corruptieve praktijken en worden daarna beloond met topfuncties. Hun gevallen worden niet onderzocht en president Desi Bouterse doet alsof zijn neus bloedt. 

Breeveld blijft erbij dat de anti-corruptiewet een noodzaak is. 'Deze wet blijft belangrijk wegens verdragen die wij goedgekeurd hebben, maar ook om ervoor te zorgen dat op een effectieve wijze corruptie bestreden kan worden.'

Bovendien is dit voor de waardigheid van Suriname internationaal belangrijk. 'We hebben de schandalen rond fraude en betalen van smeergelden aan Surinaamse politici door Ballast Nedam bij de bouw van twee bruggen. De onderhandse gunningen, de cassavefabriek, aankoop van het ambassadegebouw in Parijs en financiële schandalen rond Carifesta. Hoe meer schandalen zich aandienen, hoe meer het belang van deze wet wordt benadrukt.'

Raad van State: Amsterdam heeft terecht vergunning intocht Sint afgegeven

Burgemeester Van der Laan tevreden met uitspraak

RvS oordeelt niet over vraag of Zwarte Piet discriminerend of stigmatiserend is


De vergunning van de intocht van de Sint in Amsterdam in 2013 is terecht afgegeven. Dat oordeel velde de Raad van State (RvS)vandaag, woensdag 12 november 2014 De RvS vernietigt daarmee de uitspraak van de Amsterdamse rechtbank. Dit bericht de Telegraaf.

Die oordeelde eerder dit jaar dat die vergunning opnieuw moest worden bekeken, omdat de burgemeester aandacht had moeten besteden aan de belangen van de tegenstanders van Zwarte Piet. De burgemeester diende tegen die uitspraak beroep in.

De Raad van State heeft niet gezegd of een intocht met zwarte Zwarte Pieten discriminerend of stigmatiserend is. Als iemand daar een oordeel over wil krijgen, moet hij of zij naar de burgerlijke rechter of de strafrechter. Dat kan bijvoorbeeld door een zaak te beginnen tegen de organisatie van een sinterklaasintocht.

Burgemeester Eberhard van der Laan is tevreden met de uitspraak van de Raad van State. 'Hij ziet dat de Raad van State zijn opvatting deelt, dat hij geen zedenmeester is. Hem kan en mag niet gevraagd worden om een evenement vooraf op inhoud te beoordelen. Bij een vergunningsaanvraag toetst de burgemeester alleen op openbare orde en veiligheid', aldus de woordvoerder van Van der Laan in reactie op de uitspraak van de Raad van State.

'Toch ziet de burgemeester ook dat een groot aantal Amsterdammers moeite houdt met de figuur Zwarte Piet. Allerlei aanpassingen zijn al gedaan. De burgemeester wil in gesprek blijven met alle partijen om te komen tot een zwarte piet waar iedereen in zich kan vinden.'

Het Pietengilde is tevreden met de uitspraak, al ziet Mark Gilling van de belangenclub voor Zwarte Pieten nog wel dat de discussie doorgaat. 'De Raad van State heeft de discussie eigenlijk teruggegeven aan de maatschappij. Wij willen graag blijven praten met tegenstanders om via de weg der geleidelijkheid aanpassingen te doen in het volksfeest', aldus Gilling, die bij de uitspraak aanwezig was.

Ook de woordvoerder van de Stichting Sinterklaas Intocht Amsterdam is blij. 'We zijn verheugd met de uitspraak van de Raad van State. Die is buitengewoon helder. Een andere interpretatie is niet mogelijk. De burgemeester mag zich niet met de inhoud bezighouden.'

De tegenstanders van Zwarte Piet willen mogelijk naar het Europese Hof voor de Mensenrechten. 'Dit is het begin van een nieuwe fass', zei schrijfster Margo Morrisen. Advocaat Wil Eikelboom wil daar zelf nog niet op vooruitlopen. Hij zegt de zaak eerst met zijn cliënten te willen bestuderen.

Onderneming van Rudisa laagste inschrijver bouw Medisch Centrum Wanica

Rudisa schrijft in voor een bedrag van ruim Srd 9.5 miljoenStarnieuws bericht vanochtend, woensdag 12 november 2014, dat het bedrijf Surinam Road & Civil Technical Company NV van Rudisa de laagste inschrijver is voor de bouw van de beddenhuizen, verpleeghuis en infrastructurele werken van het Medisch Centrum Wanica. Zes bedrijven hebben zich gemeld voor de openbare inschrijving die Openbare Werken maandag heeft gehouden.

Het bedrijf van Rudisa heeft ingeschreven voor ruim Srd 9.5 miljoen. Er is ook een alternatief voor Srd 10.5 miljoen en een tweede optie voor Srd 20.2 miljoen.

De overige inschrijvers zijn Hua Ro Builders (11.7 miljoen), Prima Casa (12.6 miljoen), Bouwbedrijf Kiesel (SRD 15.9 miljoen), Twahier Ajoeb (SRD 16.9 miljoen en alternatief 22.3 miljoen) en P & D Contractor (SRD 30.5 miljoen).

Starnieuws schrijft te hebben vernomen, dat als eerste gesproken wordt met de laagste inschrijver. Nagegaan zal worden onder welke voorwaarden de financiering plaatsvindt en welke afspraken gemaakt zullen worden.

President Desi Bouterse heeft bekendgemaakt, dat de eerste steenlegging van het Medisch Centrum op 15 november zal plaatsvinden.

Ontwerpwet Constitutioneel Hof 13 november op agenda Assemblee

Hof moet beoordelen of aanname Amnestiewet inmenging in 8 decemberproces is


De Nationale Assemblee (DNA) behandelt morgenmiddag de ontwerpwet Constitutioneel Hof in een openbare vergadering. Dat meldt Starnieuws vandaag, woensdag 12 november 2014.

In artikel 144 lid 4 van de Grondwet is de instelling van het Constitutioneel Hof opgenomen. Dit orgaan moet volgens het Openbaar Ministerie een oordeel vellen over de vraag of de in april 2012 door het parlement aangenomen gewijzigde Amnestiewet een inmenging betekent in het 8 decemberstrafproces. De Krijgsraad heeft de vervolging van de verdachten geschorst in afwachting op de beantwoording van de indringende rechtsvraag.

De 39 artikelen tellende ontwerpwet over het in te stellen Hof is sinds vorig jaar klaar. In artikel 1 van de ontwerpwet staat, dat het Hof bestaat uit een voorzitter, een vicevoorzitter en drie leden, waaraan drie plaatsvervangende leden worden toegevoegd. De personen worden voorgedragen door De Nationale Assemblee en worden benoemd door de president voor een periode van vijf jaar. De secretaris en plaatsvervangend secretaris worden op voordracht van het Hof door de president benoemd.

Personen die in aanmerking komen voor het lidmaatschap moeten de Surinaamse nationaliteit bezitten en tenminste 45 jaar oud zijn. Ze moeten tien jaar in één of meer juridische beroepen werkzaam zijn of zijn geweest of een staatsrechtelijke functie hebben vervuld. Een andere vereiste is dat leden de Universiteit van Suriname of daarmee gelijk gestelde universiteit of hogeschool, hetzij de graad van doctor in rechtswetenschappen of de hoedanigheid van meester in de rechten, of een daarmee gelijkgestelde graad hebben verkregen.

President Bouterse schaamt zich voor afwezigheid wifi op AdeKUS

(Bron foto: Jason Leysner/de Ware Tijd)
Studenten universiteit vuren vragen af aan president

Nog dit jaar krijgt universiteit draadloos internet


President Desi Bouterse kan zich niet voorstellen dat de Anton De Kom Universiteit (AdeKUS) nog steeds niet over goede draadloze internetfaciliteiten (wifi) beschikt. Het staatshoofd hoorde dit gisteren tijdens een bijeenkomst, waar studenten hem rechtstreeks vragen konden stellen, aldus de Ware Tijd vandaag, woensdag 12 november 2014.

Bouterse heeft het AdeK-bestuur beloofd dat de wifi nog vóór het eind van dit jaar in orde komt. Het kan volgens Bouterse niet, dat  de hoogste onderwijsinstelling geen draadloos internet heeft.

Universiteit zonder wifi kan echt niet volgens Bouterse.....
Studenten vroegen de president verder aandacht te besteden aan de accreditatie van de universiteit, uitbreiding van het docentenkorps, verbetering van het lesmateriaal, garantie van stageplekken en werkgelegenheid. 

Er werd ook om betere sanitaire voorzieningen, renovatie van de gebouwen en sport- en andere recreatiefaciliteiten op het complex gevraagd. Maar, ook meer praktijklessen, de wet op hoger onderwijs en betere vervoersmogelijkheden voor studenten kwamen aan de orde. Zij kijken daarnaast uit naar een onafhankelijk klachtenbureau, dat niet aan het universiteitsbestuur, maar aan het ministerie rapporteert.

Bouterse zegde sportfaciliteiten op het complex toe die zich niet zullen beperken tot fysieke sport. Hij zei dit laatste, omdat een student had gevraagd om faciliteiten voor denksporten, vooral voor personen met een lichamelijke beperking.

De president zei verder, dat de regering het budget van de universiteit heeft verviervoudigd van vijftien naar vijftig miljoen Surinaamse dollar. Dat geeft volgens hem aan dat de regering 'vanuit haar verantwoordelijkheid om in de mens als belangrijkste hulpbron te investeren, geen zaken met de mond belijdt, maar dat ook daadwerkelijk uitvoert. 

Een moment van enige verbijstering, zo schrijft vandaag het Dagblad Suriname, werd veroorzaakt door een student die de president vroeg in hoeverre hij de komst van de president naar de universiteit als ‘een aanslag op de intelligentie van de studenten’ moest zien.

'U bent toch niet pas in 2104 gekozen, maar al veel langer’, zei de student, ‘want we hebben nog maar zes maanden voor de verkiezingen’, sprak de student. Hij ging zover om te vragen of hij het bezoek van de president moest zien als ‘voor de gek houderij’. Gelijk hierna verontschuldigde de student zich voor zijn woordkeus.

Van zowel het gezicht van de president als dat van alle overige aanwezigen was af te lezen, aldus het Dagblad Suriname, dat zij geschokt waren en de opmerking van deze student als geheel onverwachts ervoeren. Zonder echter op de opmerking van de student in te gaan, werd de volgende student in de gelegenheid gesteld de problemen van zijn faculteit aan te kaarten.

Ernstige twijfels Trouw over juistheid en bestaan bronnen artikelen redacteur Ramesar

Perdiep Ramesar vertrekt bij dagblad Trouw na twijfels over bronnen on artikelen


Een redacteur van dagblad Trouw is vertrokken nadat ernstige twijfel was ontstaan over „de juistheid en zelfs het bestaan“ van bronnen in artikelen. Het gaat om Perdiep Ramesar, die verschillende prijzen won met zijn publicaties over onder meer de Schilderswijk in Den Haag, aldus bericht vandaag, woensdag 12 november 2014 onder andere de NOS.

'Eind vorige week rees ernstige twijfel over de juistheid en zelfs het bestaan van opgevoerde bronnen. Zo kon Trouw diverse bronnen niet verifiëren', schrijft de hoofdredactie in de krant. Hoofdredacteur Cees van der Laan vertelde in het NOS Radio 1 Journaal, dat hij er door collega's op werd gewezen dat er veel twijfels bestonden over het brongebruik van de journalist.

Van der Laan wilde niet zeggen om welke journalist en om welke artikelen het gaat. Verschillende bronnen melden echter aan de NOS dat het Perdiep Ramesar is. Hij schreef voor Trouw veel over jihadisten en de Haagse Schilderswijk. Zo schreef hij het stuk over de 'sharia-driehoek' in de Schilderswijk; een artikel dat tot veel ophef leidde.
Ook verscheen Ramesar in verschillende tv- en radio-programma's als expert op het gebied van jihadgangers.

Afgelopen maand kreeg Ramesar nog de Divali Award 2014 vanwege zijn werk en inzet als journalist, schrijver en opiniemaker. De award wordt ieder jaar uitgereikt aan een persoon of instelling die bijdraagt aan de emancipatie van zuid-Aziaten in Nederland. De prijs werd uitgereikt door het PvdA Tweede Kamerlid Tanja Jadnanansing

Hoogleraar Journalistiek Jeroen Smit en Egbert Myjer, vice-voorzitter van de Raad voor de Journalistiek, gaan 'de feiten en omstandigheden van deze publicaties onderzoeken', meldt Trouw-hoofdredacteur Van der Laan. Hun is ook gevraagd aanbevelingen te doen voor de toekomstige werkwijze.

Van der Laan noemt het 'bijzonder pijnlijk voor de krant', voor de redactie en voor de lezers.
De redactie van Trouw is gisteravond op de hoogte gebracht. Het onderzoek zal enkele weken duren, verwacht de krant.

Informele economie dicteert de wisselkoers

Graaicultuur nieuwe elite en verstikkende corruptie veroorzaken ontevredenheid en wantrouwen onder bevolking 

Is de staat Suriname een witmasmachine geworden?
  

De economie van Suriname is door een nieuwe machtsgroep in een wurggreep genomen. Argumenten van deze geldmagnaten zijn allesbepalend voor de politieke besluitvormers in het land. Echter kan men met geld alleen niet alle problemen oplossen. Geld kan een middel zijn om dingen gedaan te krijgen, maar zodra het een doel op zich wordt lopen zaken finaal uit de hand. 

De intrinsieke waarde van de Surinaamse munt wordt bepaald door de nationale productie, de dekking in goud en deviezen en het vertrouwen dat het volk heeft in de koopkracht van het geld. De controle op het Surinaamse geldverkeer is haast onmogelijk geworden omdat de informele economie vele malen groter en sterker is dan de formele.

Vraag en aanbod op de financiële markten worden beheerst door de cambio’s en een nieuwe 'illegaliteit' in de schemerzone (zwarte markt), maar al lang niet meer door de monetaire autoriteiten (Centrale Bank van Suriname en het ministerie van Financiën) zoals het hoort. Het volk komt niet uit met het maandelijkse salaris. De koopkracht van de Surinaamse munt is in de praktijk al gedaald. Economen waarschuwen de staat dat zij nog meer geldleningen niet zal kunnen terugbetalen en dat het maximum voor overheidsuitgaven al is overschreden. Er hangt een devaluatie van de Surinaamse munt, de Surinaamse dollar Srd, in de lucht. De Bankwet stelt, dat er geld mag worden bijgedrukt binnen bepaalde marges. De Centrale Bank-directeur zegt dat hij zich houdt aan de Bankwet- en regelgeving. Wordt er nu geld bijgedrukt of niet?

De graaicultuur van de nieuwe elite en de verstikkende corruptie, veroorzaken ontevredenheid en groot wantrouwen onder de bevolking in het gezag van de nationale instituten en integriteit van de politiek.

Cambio’s bemoeilijken monetair beleid
Startende ondernemers botsen tegen een institutionele muur van wet- en regelgeving en fiscale registraties. Institutionele belemmeringen schaden de middenstand (de ruggengraat van de economie) en vergroten de nieuwe stedelijke armoede door de hardnekkige werkloosheid. De 'ünderground economy' is uit haar voegen gegroeid. Wetenschappers slagen er niet in de informele sector eenduidig te omschrijven; formeel en informeel lopen in elkaar over in een reflexieve (actie-reactie) afhankelijkheid. Maar, om monetair beleid te maken is een sluitende bancaire sector en transparantie in het geld verkeer (vraag en aanbod) noodzakelijk. Zwart werk (onttrokken aan de fiscale wet- en regelgeving) hoeft nog geen illegaal werk te zijn. Inkomsten van de poetsvrouw, kapster, worstman, de straatventers, zijn eerlijk verdiend, maar toch zwart geld. Landen met een strenge overheidscontrole kunnen parallel aan de formele economie, toch een sterke informele sector hebben. De informele sector in Suriname is nu uitgebreid met grootverdieners in de drugs-, mensen- en wapenhandel, witwassers, onroerendgoedspeculanten en laatstelijk ook sjacheraars in de goudsector.

Onze president, die door een politieke coup, in 1980 aan de macht is gekomen, heeft 34 jaar zijn stempel gedrukt op de 'underground economy' en op informeel handelen (Neks no fout). Sinds 2010 heeft hij - door zijn presidentschap -  wellicht zelfs tegen beter weten in - een machtsstatus verworven als de beschermheer van de informele sector. Zijn politieke partij, de NDP, heeft daarom een enorme aantrekkingskracht op louche hosselaars, handelaren in de schemerzone, die bescherming zoeken voor hun kapitaalaccumulatie. De controle op de formele economie door wet- en regelgeving, ethisch disciplinaire eisen stellen aan het geldverkeer c.q. het bancaire circuit, is ontspoord. De versterkte positie van een kleine machtsgroep waar de president deel van uitmaakt, uit zich op de financiële markten waar de cambio’s over veel meer valuta en chartaal geld beschikken dan de particuliere banken.

De Centrale Bank en het ministerie van Financiën - de monetaire autoriteiten - functioneren voor spek en bonen en voeren een staartpolitiek. Er wordt druk op de regering uitgeoefend, vanuit de 'nouveaux riches' om te privatiseren (opkopen stuwdam/energiesector/Sardjoe), bij de verkiezingen stemmen te kopen (vide onthullingen Sital en geldsmijterij van Brunswijk) om de machtspositie van de machtsgroep te consolideren. Het geld dat aan de fiscus wordt onttrokken is 'allesbepalend' geworden en doet bestuurders de macht van dit snel groeiende (hit and run) geld overschatten. De onvermijdelijke desintegratie van de NDP wordt veroorzaakt doordat de harde werkers, pioniers en kapitaalkrachtige leden van het eerste uur, zijn vervangen door 'sierpaarden' en nieuwe spelers uit de schemerzone. De grens tussen formele en informele economie is structureel vervallen en werkt door in de moraal van de samenleving; alles wordt gedeformaliseerd.

De macht van de schemerzone
Dertig jaren na het ontstaan van de parallelmarkt (vanaf 1983), hebben de cambio’s een vaste plek verworven in de Surinaamse bancaire sector. Het Surinaamse bankwezen bestaat heden uit zeven erkende formele particuliere banken en drieëntwintig cambio’s die beschikken over meer dan zestig filialen. Onder leiding van de monetaire autoriteiten - het ministerie van Financiën en de Centrale Bank van Suriname - bepalen alle banken samen de stabiliteit van de Surinaamse munt. Volgens zegslieden uit het bedrijfsleven pompt de Centrale Bank dagelijks naar schatting meer dan een miljoen Srd ( Mahinder Jogi (VHP) praat over 300 miljoen Amerikaanse dollar per jaar) in het monetaire circuit om de koersstabiliteit te garanderen.

Sinds 1 januari 2004 - na een overgangsperiode van unificatie van de diverse wisselkoersen - werd de Srd-munt geïntroduceerd met een stabiele bandbreedte voor de schommelingen van de wisselkoers; die schommelt tussen 3.05 en 4.59 voor de Euro. Vanuit verschillende geldstromen wordt druk uitgeoefend op de vraag naar vreemde valuta, vanwege weinig vertrouwen in de Surinaamse munt. Vanuit die duistere kringen (door economen wordt dit aangeduid met de term 'schemerzone') wordt de wisselkoers geforceerd aangestuurd door de nieuwe captains of industry.

Hilarisch is het gegeven dat de cambio’s onder streng regime worden geplaatst, terwijl er tegelijkertijd illegale wissel-locaties zijn bijgekomen in de informele sector; Centrale markt/Brunswijkmarkt, Bosje-brug, Chinese supermarkten, casino’s/hotels, goudopkooplocaties. De informele economie heeft meer gelaagdheden erbij gekregen en de grens tussen illegaal en crimineel is verdwenen. Er is bovendien heden een trend waar te nemen van afname van de remittances (geldovermakingen van emigranten wereldwijd, vooral uit Nederland); van circa 200 miljoen euro op jaarbasis naar bedragen rond de 100 miljoen.

Het IMF publiceerde onderzoeksresultaten die aangeven dat de landen die van hun diaspora de meeste remittances ontvangen in rangorde zijn; China, India, Brazilië. Deze spelers zijn sterk aanwezig in Suriname en spelen een belangrijke rol in de export van vreemde valuta. China heeft per 29 oktober jongstleden in samenwerking met de Surinaamse bank (de grootste particuliere bank) een nieuwe prepaid creditcard voor Latijns Amerika geïntroduceerd om het geldverkeer met China te vergemakkelijken. Van de Surinaamse importen komt 14% uit China, na Nederland en de USA. De nieuwe president van China opent de Chinese financiële markt voor het westen en gebruikt de zwakke landen als Suriname om in de Amerika’s te penetreren. Vandaar het experiment van China Union Pay International met de prepaid creditcard voor Zuid Amerika;buitenlandse investeringen blijven echter uit. Terwijl overmakingen vanuit Suriname naar het buitenland toenemen.

In 2011 werd door Surinamers 72 miljoen Amerikaanse dollar overgemaakt naar het buitenland om uiteenlopende redenen en de valuta uitvoer bleef nominaal stijgen. Zowel cambio’s als formele handelsbanken in Suriname klagen over structurele tekorten aan vreemde valuta. De Centrale Bank intervenieerde sinds 2012 door wet- en regelgeving bedoeld voor de cambio’s op te voeren; geen geldovermakingen toegestaan en maximaal aandelenbezit per persoon binnen de cambio van 40%. Aangekondigd werd dat de illegale cambio’s (de eerder genoemde nieuwe circuits) hard zullen worden aangepakt. Maar de governor (directeur) van de Centrale Bank gaat met de Vereniging van Cambiohouders aan tafel zitten, terwijl hij tegelijkertijd hun concurrentiepositie ondermijnt op jacht zijnde naar vreemde valuta. Het monetair beleid is dus inconsistent. Intussen is de vraag naar vreemde valuta in de samenleving drastisch gestegen. Huren en producten worden in vreemde valuta betaald, de EBS (NV Energiebedrijven Suriname) en de SLM (met instemming van hun Raad van Commissarissen) berekenen tarieven in vreemde valuta; kortom zowel de staat als de particulier zenden signalen uit van wantrouwen in de eigen munt en bevorderen de vlucht in vreemde valuta. Grote groepen buitenlanders, voornamelijk Chinezen en Brazilianen, hebben zekerheidshalve hun eigen financiële circuits geschapen. Zo is eigenlijk elke burger zijn/haar eigen cambio geworden.

Voorspelde 'slowdown'
Alle ingehuurde buitenlandse onderzoeksinstituten waaronder het gerenommeerde Warwick Institute en Coopers & Lybrand, adviseerden reeds twintig jaar geleden om op middellange termijn de cambio’s in Suriname geheel op te heffen. Maar, geen president wil zijn vingers branden aan de macht van de kleine elite die, stevig aan de bestuurlijke touwtjes trekt en die feitelijk het machtscentrum vormt. De regering Bouterse heeft aanvankelijk geprofiteerd van de stijgende wereldmarktprijzen voor olie en goud en een door de eerdere regering Venetiaan beheersbaar gemaakte wisselkoers voor de Surinaamse munt. Maar, de afgelopen maanden zijn de internationale marktprijzen voor grondstoffen aan het dalen en het dieptepunt is onbekend. Ratingbureau's (zoals Standard & Poor, 2012) die aanvankelijk positief rapporteerden over de Surinaamse economie vanwege de groei van de olie- en mijnbouwsector, hebben allang gewaarschuwd voor de nu aanwezige economische 'slow down' (teruggang).

Er zijn zogenoemde nieuwe probleemaccumulatiegebieden ontstaan waar de kloof tussen burger en overheid maximaal geworden is. Het investeringsklimaat verslechtert, de productie stagneert, de gestelde kwaliteitseisen op de arbeidsmarkt kunnen niet worden beantwoord. De operatie is gelukt, maar de patiënt is bezweken. Onophoudelijk klinkt de valse regeringspropaganda; het gaat bijzonder goed met de Surinaamse economie, maar de burger merkt in zijn portemonnee, dat hij halverwege de maand blut is en door alsmaar stijgende prijzen geen koopkracht heeft.

Onder het bewind Bouterse zijn de informele spelers op de kapitaalmarkt (de veldwisselaars, casino’s, Chinese supermarkten, Brazilianen in de goudsector) ijzersterk geworden. Zij hebben er zelfs een officiële politieke en militaire arm bij gekregen. Is de staat Suriname een witwasmachine geworden?

De stiekeme versmelting van formeel en informeel geld in de huidige status-quo betekent - politiek vertaald - dat de president zelf (met zijn NDP) een deel van het probleem is geworden. Hij chanteert met de huidige monetaire-, sociaal/economische chaos - een invalide begroting - de volgende regering bewust met een energieprobleem, een schuldenlast, een inflatie en een devaluatie.

Ludwich van Mulier,
Nijmegen,
9 november 2014.