zaterdag 15 november 2014

Stinasu lijkt eindelijk illegale porknokkers in Brownsberg Natuurpark zat te zijn - Nieuwe wind bij Stinasu

Delen van Brownsberg volledig vernietigd door illegale goudzoekers.
Waarnemend-directeur niet van zins om grond natuurgebied af te staan aan goudzoekers

Commissie Ordening Goudsector wil juist porknokkers accommoderen in natuurgebied


Waarnemend directeur Luciën Tholen van de Stichting Natuurbehoud Suriname (Stinasu) is vastberaden om niets van het in haar beheer zijnde Brownsberg Natuurpark af te staan voor kleinschalige goudwinning. Dat bericht de Ware Tijd Online zaterdagavond 15 november 2014. Hij reageert hiermee wel heel laat op al in mei van dit jaar bekendgemaakte plannen van de Commissie Ordening Goudsector.

De  Commissie Ordening Goudsector (COG) ziet het uitgeven van een stuk grond van het natuurpark aan porknokkers als de beste manier om het probleem van de aanwezigheid van de vernietigende illegale kleinschalige goudzoekers in het natuurgebied op te lossen. Dat curieuze voorstel heeft de commissie al in mei van dit jaar gedaan aan het ministerie van Ruimtelijke ordening Grond- en Bosbeheer (RGB), waaronder Stinasu valt.
De overheid wil 1.000 hectare grond in dat natuurpark toegewezen krijgen voor goudzoekers om legaal naar goud te mogen mijnen. Aan het zuidelijke deel van het natuurgebied zou ter compensatie een stuk gebied ter grootte van 4.000 hectare worden toegevoegd, als goedmakertje.

'Als we dat gaan doen, gaan we dweilen met de kraan open, want al worden er grenzen vastgesteld de goudzoekers zullen toch over de grenzen gaan', zegt Tholen.

Maar, waarom reageert Stinasu nu pas op de plannen van de commissie en dus op de plannen van de overheid? Al vele maanden is immers bekend wat de commissie wil met de illegale goudzoekers in het Brownsberg Natuurpark en ondertussen zijn in het natuurgebied nog steeds goudzoekers aan het werk met alle gevolgen voor een unieke biodiversiteit van dien.

Hij wil dat er nu korte metten wordt gemaakt met de illegale goudzoekers en dat zij onmiddellijk het gebied verlaten. Daarna wil Stinasu volgens Tholen het vernietigde gebied rehabiliteren zoals  Suralco heeft gedaan in haar uitgemijnde gebieden. Tholen zal binnenkort zijn standpunt bekend maken aan andere betrokkenen zoals minister Steven Relyveld van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer en manager Gerold Dompig van de commissie Ordening Goudsector.

De waarnemend directeur wijst erop, dat het natuurpark een van de grootste is in Suriname en rijk is aan  fauna en flora. Er zijn volgens hem onderzoekers die bereid zijn om geld neer te tellen om bepaalde dieren te onderzoeken. 'Maar door de aanwezigheid van de gouddelvers kunnen we inkomsten derven en we krijgen al lang geen geld meer van WWF', zegt Tholen.

Datzelfde WWF Guianas liet overigens via de krant op 17 mei bij monde van woordvoerster Karin Spong weten, het ter beschikking stellen van grond in het natuurpark aan goudzoekers zowaar als een duurzame en een realistische oplossing te zien. 'Vooral, omdat die ruim 1.000 hectare toch al helemaal vernietigd is door goudzoekersactiviteiten. En het feit dat er in het zuiden van het park 4.000 hectare bij komt, is positief', zei ze.

Dus, omdat een groot aantal hectares en dus een unieke biodiversiteit toch al kapot is gemaakt door de illegale porknokkers, krijgen ze, als het aan de Commissie Ordening Goudsector ligt, elders in het gebied een nieuw stuk om vervolgens dat ook weer te vernietigen en dat is in de ogen van het WWF een 'duurzame' oplossing. Kennelijk zien zowel de overheid als het WWF niet, dat met deze 'oplossing' een probleem wordt verschoven naar de toekomst en ook nog eens letterlijk naar een ander deel van het natuurpark en dat dit natuurlijk dweilen met de kraan wagenwijd open is.

De redactie van de Ware Tijd heeft voor haar artikel vandaag waarschijnlijk niet, om onbegrijpelijke redenen, een reactie van Dompig gevraagd......

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

Arrestanten intocht Sint in Gouda weer op vrije voeten

(Bron foto: nu.nl)
Negentig demonstranten uit voor- en tegenkamp Zwarte Piet


De negentig demonstranten die vandaag, zaterdag 15 november 2014, bij de intocht van Sinterklaas in Gouda zijn aangehouden zijn allemaal weer vrij. Volgens de politie stonden ze vanavond rond half negen Nederlandse tijd weer buiten.

(Bron foto: Robert Oosterbroek/The Post Online)
Het gaat om voor- en tegenstanders van Zwarte Piet. 
 
Zestig demonstranten stonden volgens de politie niet op de aangewezen locaties en dertig anderen hadden zich schuldig gemaakt aan 'andere wanordelijkheden'. Een deel van de arrestanten kreeg een boete van 220 euro.

De gemeente had locaties aangewezen waar gedemonstreerd mocht worden. Toch trokken voor- en tegenstanders van Zwarte Piet naar De Markt. Tegenstanders van Zwarte Piet rolden een spandoek uit met de tekst: 'Zwarte Piet racisme'. Voorstanders gingen voor het doek staan, waarna er een opstootje ontstond.

Turkse president: Niet Columbus, maar moslims hebben Amerika ontdekt

Erdogan: Moslims ontdekten Amerika al in 1178


De meeste geschiedenisboeken zijn unaniem: de voor de Spaanse kroon varende Genuees Christoffel Columbus stootte in 1492, in zijn poging om het Indische continent via een westelijke route te bereiken, op de Nieuwe Wereld, hoewel de Vikingen er vroeger al voet aan wal hadden gezet.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan verwees die versie vandaag naar de prullenmand. 'De contacten tussen Zuid-Amerika en de islam gaan terug tot de 12e eeuw. De moslims ontdekten het Amerikaanse continent in 1178. En dus niet Columbus', aldus Erdogan vandaag, zaterdag 15 november 2014, tijdens een televisie-interview in Istanbul. Diverse media berichten hier vandaag over, waaronder de Telegraaf in Nederland en De Morgen in België.

Volgens Erdogan schrijft Columbus in zijn ontdekkingsverhalen over een moskee langs de Cubaanse kust. Maar, er zijn nooit oude bouwwerken gevonden die erop kunnen duiden dat moslims al in Amerika waren. Meer bewijs voor zijn beweringen gaf de president ook niet.

In zijn toespraak zei Erdogan wel dat hij met Cuba wil praten over het bouwen van een dergelijke moskee langs de Cubaanse kust, omdat dat volgens hem helemaal niet zou misstaan.

Een kleine minderheid van islamitische geschiedkundigen beweert dat moslims Amerika ontdekten. In 1996 kwam een omstreden onderzoek uit waarin dat werd geopperd en werd gesteld dat de islam sindsdien wijd werd verspreid in de regio. De meeste geschiedenisboeken zijn het er echter over eens dat Columbus in 1492 als eerst voet zette op het continent.

Volgens Amerikaanse media is het ook maar de vraag in hoeverre Columbus echt als 'dé ontdekker' van Amerika mag beschouwd worden. De eerste wijd verspreide menselijke sporen op het Amerikaanse continent dateren van ongeveer 16.500 jaar geleden. En dat is eeuwen voor Columbus voet aan wal zette op de Bahama's...

Vier goudzoekerskampen overvallen

Drie kampen overvallen in Merian concessiegebied

Een kamp overvallen bij Sabajo Hill, Para


De Times of Suriname bericht vandaag, zaterdag 15 november 2014, over vier overvallen op diverse goudzoekerskampen in het district Sipaliwini en in het district Para. Drie kampen zijn afgelopen donderdag overvallen in het Meriangebied. 

Bij een eerste kamp maakten zes gewapende mannen 7 gram goud buit. Bij deze overal werden twee arbeiders door de overvallers met de kolf van hun wapen verwond. In het tweede kamp werden, aldus de krant, vijf arbeiders overgebracht naar de basislocatie van de arbeiders, dat het derde kamp zou zijn. Bij dat kamp werden de vijf arbeiders gekneveld en beroofd van hun persoonlijke bezittingen, mobiele telefoons, sieraden en 45 gram ruw goud. Deze arbeiders liepen ook verwondingen op, omdat ze werden geslagen.

Het is leden van het Regionale Bijstandsteam Regio-Oost van het Korps Politie Suriname niet gelukt om de overvallers op te sporen.

Op dezelfde dag overvallen vier gemaskerde en bewapende overvallers een goudzoekerskamp te Sabajo Hill in Para. De slachtoffers waren een Braziliaanse vrouw en haar zes werknemers. De arbeiders waren 's middags met ruw goud bezig toen de overvallers opdoken. Vermoedelijk waren de overvallers al enige tijd in de omgeving aanwezig geweest en hebben ze gewacht tot de arbeiders met het ruwe goud gingen werken.

In totaal werd 400 gram ruw goud buitgemaakt. Na de overval namen de daders nog twee atv's mee van werknemers van Surgold. De overvallers gijzelden twee arbeiders van de vrouw om hen met de atv's te vervoeren. Uiteindelijk zijn de overvallers afgestapt en het bos in verdwenen. De arbeiders keerden op de atv's terug.

Volgens de gewestelijk politiecommandant van Para, Roberto Prado, waren de overvallers gekleed als goudzoekers. Ze zijn allen nog voortvluchtig.


Zwarte Pieten in Nederland vooral zwart

Nederland lijkt Zwarte Piet in de armen gesloten te hebben


Sinterklaas kwam vandaag, zaterdag 15 november 2014, vanuit Spanje aan in Gouda, maar de goedheiligman deed daarna nog tientallen plaatsen in het hele land aan. Een rondgang langs de regionale omroepen leert dat dat vrijwel overal zonder problemen gebeurde en dat de Pieten veelal ouderwets zwart waren, aldus bericht de Telegraaf Online. Hier en daar waren wel wat kleine aanpassingen, zoals het weglaten van oorringen en fel rood geverfde lippen.

In verschillende Groningse plaatsen is de intocht goed verlopen. Van protesten, zoals bij de landelijke intocht, was geen sprake. Intochten in Groningen, Winschoten en Stadskanaal waren goed bezocht.

Duizenden kinderen zagen in Leeuwarden hoe Sint arriveerde met zwarte Zwarte Pieten. De organisatie wilde met het oog op de traditie geen andere kleuren.

In Overijssel is Sinterklaas overal binnengehaald zonder wanklank. De goedheilig man werd veelal begeleid door ouderwetse Zwarte Pieten. En in Almere had Sinterklaas behalve Zwarte Pieten ook enkele blanke Pieten, met roetvegen, bij zich. In Lelystad wilde de organisatie regenboog Pieten laten meelopen, maar daar zouden ondernemers een stokje voor hebben gestoken.

Ook in Eindhoven waren geen aanpassingen aan het uiterlijk van Piet. Vanuit de provincie Brabant waren er geen wanklanken. Zwarte Piet was ook zwart gebleven tijdens de intochten in Zeeland. En in Maastricht verliep de intocht ook al zonder problemen. Van discussie over de kleur van de Pieten was weinig te merken.

Nieuw rapport toont schaduwzijde van natuurbescherming

(Bron foto: Selcen Kucukustel/Atlas - Survival International)
Tribale volkeren zijn 's werelds beste natuurbeschermers

Toch worden juist zij uit hun eigen leefgebieden verdreven door natuurbeschermings- organisaties....


Tribale volkeren zijn 's werelds beste natuurbeschermers en hoeders van de natuur. Een afgelopen week, donderdag 13 november 2014, verschenen nieuw rapport van de in Engeland gevestigde organisatie Survival International, 'Parks Need Peoples', onthult hoe de grootste natuurbeschermingsorganisaties in de wereld betrokken zijn bij het verdrijven van tribale volkeren uit 'beschermde gebieden'.

Het onthullend rapport van Survival International - de wereldwijde organisatie voor de rechten van tribale en inheemse volkeren - toont aan hoe natuurbescherming ertoe heeft geleid dat miljoenen tribalen uit 'beschermde gebieden' zijn verdreven.

Veel van 's werelds grootste natuurbeschermingsorganisaties, zoals het WWF en Nature Conservancy, zijn hierbij betrokken.

De lancering van het 'Park Needs Peoples'-rapport valt samen met het 'World Parks Congress' in het Australische Sydney, een internationale conferentie die eens in de tien jaren wordt gehouden, over beschermde natuurgebieden.

Het rapport laat zien, dat bijna alle beschermde gebieden de voorouderlijke leefgebieden zijn of waren van tribale volkeren die vele duizenden jaren afhankelijk van die gebieden waren en ervoor zorgden.
Maar, in naam van 'bescherming':
- Zijn tribale volkeren op illegale wijze uit hun leefgebieden verwijderd.
- Zijn ze beschuldigd van 'stroperij', omdat ze jagen om in hun voeding te kunnen voorzien.
- Dreigen ze gearresteerd, geslagen, gemarteld en gedood te worden door anti-stroperij 'squads'.
- Worden toeristen en zelfs soms toegang betalende jagers op groot wild in de gebieden toegelaten waar tribale volkeren uit zijn verdreven.

Het rapport gaat onder andere in op actuele zaken van verdrijvingen van tribale volkeren uit hun eigen gebieden, zoals de Baka pygmeeën in Kameroen, de Bushmen in Botswana en tribale volkeren die wonen in India's tijgerreservaten.

Maar, deze vorm van natuurbescherming kan worden teruggevoerd naar het Amerikaanse Yellowstone Nationaal Park en Yosemite Nationaal Park in de 19e eeuw, waar op gewelddadige wijze lokale Amerikaanse volkeren, indianen, uit werden verdreven.

Bushman Dauqoo Xukuri uit het Centraal Kalahari Wildpark in Botswana zei: 'Ik zit en kijk naar het land om me heen. Waar de Bushmen zijn, is wild. Waarom? Omdat wij weten hoe je voor de dieren moet zorgen.'

Het 'Parks Need Peoples'-rapport concludeert, dat het huidige model van natuurbescherming een radicale verandering zal moeten ondergaan. Natuurbeschermers moeten zich houden aan internationaal recht en wetgeving, de grondrechten van tribale volkeren beschermen, die volkeren vragen wat zij nodig hebben om hun land te beschermen, naar ze luisteren en ze ondersteunen.

De directeur van Survival International, Stephen Corry, zei bij de presentatie van het rapport: 'Miljoenen worden dagelijks door natuurbeschermers uitgegeven, maar desondanks verkeert het milieu in een diepe crisis. Het is tijd om wakker te worden en te realiseren dat er een andere, betere manier is. In de eerste plaats moeten de rechten van tribale volkeren worden erkend en gerespecteerd. Ten tweede, ze moeten worden behandeld als de beste deskundigen om hun eigen leefgebieden te kunnen beschermen. Natuurbeschermers zullen zich moeten realiseren dat zij het zijn die de 'junior partners' zijn.'

 
(Red. De Surinaamse Krant/Survival International)

Foto's Velpenaar Hugenholtz gevonden op Curaçao

Landschap gefotografeerd door Hugenholtz.
Tentoonstelling op Curaçao foto's en films chirurg Hugenholtz uit Velp


Op Curaçao wordt binnenkort een tentoonstelling geopend met foto's en films van de in Velp geboren Jops Hugenholtz (1898-1962), die in 1930 de eerste chirurg was op het eiland. Dat bericht vandaag, zaterdag 15 november 2014, de regionale krant de Gelderlander.

De foto's zijn boven water gekomen door naspeuringen van Gejah Regterschot-Nijman uit Rheden, kleindochter van de broer van de chirurg.

Zij was in mei op Curaçao om meer te weten te komen over het verre familielid, dat door de afstand altijd enigszins onbekend was gebleven. Op Curaçao blijkt Hugenholtz niet vergeten.

Hij was een bevorderaar van de gezondheidszorg, het onderwijs en de sport. Hij liet meerdere jongens op zijn kosten in Nederland studeren, had een sportschool aan huis en opereerde gratis, als patiënten de rekening niet konden betalen.

De foto's, die bij een oude verpleegster werden aangetroffen, tonen een Curaçao dat door de komst van het massatoerisme niet meer bestaat: stille landschappen, landhuizen en natuur. Hij fotografeerde ook sportmannen.

OM Curaçao eist 15 jaar cel voor moord op Jamaicaan

Moord gevolg uit de hand gelopen ruzie
  
Dader ook afkomstig van Jamaica


Het Openbaar Ministerie op Curaçao heeft gisterochtend vijftien jaar gevangenisstraf geëist tegen de 40-jarige Jamaicaan man Ruhan R. voor de moord op Nicholas Calus Powell, ook afkomstig uit Jamaica, op 20 maart in de Kaya Ogete, zo bericht Amigoe vandaag, zaterdag 15 november 2014.
 
De moordverdachte beweerde altijd onschuldig te zijn en wees met de vinger naar zijn landgenoot Calvin Th., als de verantwoordelijke voor de moord. De behandeling van de zaak werd eind augustus aangehouden om Th. op te sporen voor getuigenverhoor. Het schijnt nu, aldus Amigoe, dat R. toch zelf het slachtoffer heeft neergestoken. Dat heeft hij voor het eerst gisteren tijdens de voortzetting van de inhoudelijke behandeling gezegd.

Volgens de verdachte was er sprake van een uit de hand gelopen ruzie tussen hen, die vrienden van elkaar waren. De ruzie ontstond door een opmerking van R., waarop Powell op hem afstormde. R. was bang, omdat Powell een grote man is, en besloot een mes te pakken dat hij in de buurt zag liggen. Hij beweert Powell niet opzettelijk te hebben gestoken, maar dat het slachtoffer per ongeluk werd gestoken toen hij weer op hem afstormde.

Het Openbaar Ministerie gelooft dat laatste niet, gezien de deskundigenrapporten in het dossier, waaruit blijkt dat het slachtoffer met grote kracht gestoken is. Powell werd op de bewuste dag bij Noord Zapateer in een plas bloed op de grond gevonden met diverse steekwonden.

Uit het dossier bleek al eerder, dat er belastende verklaringen zijn afgelegd tegen R. en nu hij zelf heeft bekend de man te hebben neergestoken, zijn er volgens het OM genoeg bewijzen om hem voor vijftien jaar op te sluiten.
De rechter doet over enkele weken uitspraak.

Meteodienst Curaçao waarschuwt voor hevige regenval en onweer

Ruwe omstandigheden verwacht op oceaan


De weersomstandigheden op Curaçao werden gisteren gekenmerkt door hevige regenval, die op de bekende plekken op het eiland voor de nodige wateroverlast zorgde, zo bericht Amigoe vandaag, zaterdag 15 november 2014.

Het straatbeeld werd op tal van plekken gedomineerd door grote waterstromen, waarbij de automobilisten tevens kampten met verminderd zicht, zoals op de foto te zien is.

De Meteorologische Dienst Curaçao (MDC) hanteert de code geel voor dit weekeinde, waarbij gewaarschuwd wordt voor plaatselijk hevige regenval waardoor sommige straten kunnen overstromen.

Meteo geeft aan dat de bevolking op half tot zwaar bewolkt weer kan rekenen met nog enkele plaatselijke buien. De kans op onweer en donder wordt hierbij niet uitgesloten in de nachtelijke uren en in de loop van de ochtend. De zeeomstandigheden kunnen morgen in ruwheid toenemen.

Korps Politie Suriname verbrandt grote hoeveelheid drugs

(Bron foto: Korps Politie Suriname)
Anti-Narcotica Brigade vernietigt grote partij in beslag genomen drugs


De Anti-Narcotica Brigade van het Korps Politie Suriname heeft donderdagochtend iets meer dan 148 kilo cocaïne, ruim 133 kilo marihuana, 16,812 milliliter vloeibaar cocaïne, 383 gram hasj, 13 gram heroïne en 360 XTC-tabletten vernietigd door de drugs in brand te steken. Dat heeft de afdeling Public Relations van het korps gisteren, vrijdag 14 november 2014, bekendgemaakt.

De vernietiging vond onder leiding van een Officier van Justitie plaats.

De vernietigde drugs is in de periode 22 mei tot en met 10 november 2014 op de J.A. Pengelluchthaven te Zanderij en op andere locaties in Suriname in beslag genomen.

EBS start met een informatie 'renewable-desk'

Elektriciteitsbedrijf gaat info verstrekken over zonne- en windenergie


Vanaf komende maandag kunnen toekomstige klanten van de NV Energiebedrijven Suriname, EBS, die op kleine schaal voor eigen gebruik zonne- en/of windenergie willen opwekken, voor informatie terecht bij de zogenoemde renewable-desk van het bedrijf.

Aan deze nieuwe balie kunnen verbruikers, naast informatie over zonne- en windenergie, informatie krijgen over hoe zij naast verbruiker ook prosumer kunnen zijn. De balie is open op maandagen, woensdagen en vrijdagen.

Prosumers zijn personen, klanten of instanties die bij het opwekken van elektrische energie meer elektriciteit opwekken dan zij feitelijk nodig hebben. Het teveel aan vermogen wordt in de meeste gevallen teru geleverd aan het elektriciteitsnetwerk. Dit vindt plaats op basis van wat genoemd wordt NetMetering. Het doel van NetMetering is om uiteindelijk de opwekking van schone en duurzame energie zoveel mogelijk te bevorderen, aldus de afdeling Voorlichting van de EBS vandaag, zaterdag 15 november 2014, in een verklaring.

De EBS heeft speciaal voor deze groep een aansluitbeleid samengesteld. In dit document is vastgesteld hoe de EBS de aansluiting regelt en wat de rechten zijn van de klant en prosumer. In dit stuk is verder ook opgenomen wie tot een kleinschalige opwekker wordt gerekend en onder welke voorwaarden de EBS bereid is een samenwerking aan te gaan.

Opinie, Volkskrant: Open het archief over de staatsgreep in Suriname

Heropen onderzoek naar staatsgreep 1980


Onderstaand de volledige tekst van een vandaag, zaterdag 15 november 2014, door de Volkskrant gepubliceerd opiniestuk geschreven door Peter Meel en Ellen Klinkers. Heropen het onderzoek naar de staatsgreep van 1980 en laat onafhankelijke deskundigen vaststellen wat er voor, tijdens en na de coup is gebeurd.

Peter Meel is verbonden aan de Universiteit Leiden. Ellen Klinkers is verbonden aan het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde in Leiden en is uitvoerder van het project Geschiedenis van de Troepenmacht in Suriname 1940-1975.

De diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Suriname worden op ambassadeursniveau hersteld. Dat is verheugend nieuws. Nadat het Surinaamse parlement in april 2012 een amnestiewet aannam, riep Den Haag zijn ambassadeur terug en verlaagde Paramaribo zijn vertegenwoordiging in Nederland tot het niveau van zaakgelastigde. Sindsdien waren de verhoudingen bekoeld.

Waarom de twee landen uitgerekend nu besloten hebben weer ambassadeurs op elkaars grondgebied te stationeren, is niet duidelijk. De regering van president Desi Bouterse, die toewerkt naar een tweede zittingstermijn, lijkt vooruit te kijken naar de verkiezingen van 25 mei 2015 en een gebaar te willen maken naar de Surinaamse kiezer, die weinig moet hebben van het steeds weer oplaaiende gekrakeel tussen de twee regeringen.

Het kabinet-Rutte maakt de indruk te mikken op een regeringswissel en te anticiperen op hechtere banden met politici die momenteel tot het oppositieblok behoren.

Met het normaliseren van de diplomatieke betrekkingen zullen de politieke relaties niet meteen verbeterd zijn. De amnestiewet, die de verdachten van de decembermoorden van 1982, waartoe ook president Bouterse behoort, vrijwaart van vervolging, is immers nog altijd van kracht. Daarnaast is onduidelijk of verdachten van de decembermoorden nu Nederland weer in mogen. Die toegang werd hun gelijktijdig met het terugroepen van de Nederlandse ambassadeur ontzegd. Tenslotte werd bij die gelegenheid ook de toekenning van het restant van de in 1975 toegekende verdragsmiddelen (20 miljoen euro) opgeschort. Deze kwesties zullen opspelen op het moment dat de regering-Bouterse erin slaagt opnieuw voor vijf jaar het mandaat van de kiezers te verwerven.

Maar wat de uitslag van de verkiezingen ook zal zijn, één kwestie zal als een boemerang terugkeren: de vermeende Nederlandse betrokkenheid bij de staatsgreep van 25 februari 1980. Uit reeds verschenen publicaties en rapporten is komen vast te staan dat het toenmalige hoofd van de Nederlandse militaire missie in Suriname, kolonel Hans Valk, de coup-plegers, onder wie Bouterse, in ieder geval moreel steunde bij het voorbereiden van hun staatsgreep. Valk werd hiervoor door zijn superieuren op het matje geroepen, kreeg een reprimande en werd naar Brussel overgeplaatst. Het hoofd van de militaire missie zou op eigen houtje hebben gehandeld en onvoldoende gecontroleerd zijn door Den Haag, kortom misbruik hebben gemaakt van een teveel aan bewegingsvrijheid.

In kringen van de Nationale Partij Suriname (NPS), thans behorend tot de oppositie in Suriname, bestaat een andere overtuiging. Vooraanstaande leden van deze partij menen dat de regering van wijlen minister-president Henck Arron in 1980 door Den Haag werd afgezet, met Valk in de rol van vooruitgeschoven pion. Twee rapporten, in 1984 en 1985 in opdracht van de Tweede Kamer opgesteld door een onderzoekscommissie van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie, bevestigden noch weerlegden dat Nederland volgens een vooropgezet plan Arron uit het machtscentrum zou hebben verdreven. Het waren überhaupt geen documenten die een inzichtelijk beeld gaven van de gang van zaken rond de staatsgreep. Zoals Arron het zelf, in navolging van een Tweede Kamerlid, formuleerde: de rapporten bevatten veel woorden, maar weinig onthullingen.

Anders dan men zou verwachten, gelastte de Nederlandse regering geen vervolgonderzoek. Integendeel, begin 2011, ruim dertig jaar na de staatsgreep, classificeerde zij de bijlagen bij het eerste onderzoeksrapport tot 2060 als staatsgeheim. Dit leidde tot verwonderde reacties. Een van de bijlagen is een rapport van de Landmacht Inlichtingendienst waarin Valk van krijgstuchtelijke en strafrechtelijke vergrijpen wordt beschuldigd.

Met het langjarig opbergen van dergelijke documenten roept Den Haag de verdenking over zich af zaken in de doofpot te willen stoppen en mogelijk te hebben meegewerkt aan het ten val brengen van een democratisch gekozen regering. Daarmee legt de regering voor de komende 45 jaar een hypotheek op de betrekkingen tussen Nederland en Suriname.

Wenst Nederland inderdaad een 'zakelijke en betrokken relatie' met Suriname te onderhouden en recht te doen aan het bestaande Verdrag voor Vriendschap en Nauwere Samenwerking, dan zit er maar één ding op: het onderzoek naar de staatsgreep van 1980 heropenen en wetenschappelijk onderzoekers laten vaststellen wat er in de voorfase, tijdens en direct na de coup heeft plaatsgevonden.

Onafhankelijke deskundigen - ervaren in het duiden van politiek delicate bronnen en professioneel in de omgang met privacygevoelige gegevens - zouden antwoord moeten geven op de vraag waaruit de Nederlandse betrokkenheid precies heeft bestaan, vooral waar het gaat om toegedeelde taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden op het niveau van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie, en de diplomatieke vertegenwoordiging in Paramaribo. Onderneemt het kabinet Rutte niets, dan zal de Nederlandse regering ook de komende decennia de schijn tegen zich hebben en het 25 februari 1980-dossier de oorzaak van terugkerende wrevel en onwelkome speculaties blijven.

Van Peter Meel verschijnt op 24 november het boek Man van het Moment. Een politieke biografie van Henck Arron (uitgeverij Prometheus - Bert Bakker).

Oud-rechter en echtgenote slepen de Staat, president Bouterse en Assembleevoorzitter voor rechter

Echtgenote ontvangt geen geldelijke vergoeding na overlijden man


Oud-rechter Robbie Rodrigues en zijn echtgenote Cijnthia Rodrigues-Ponse hebben een zaak aanhangig gemaakt tegen de Staat Suriname, de verantwoordelijken voor wetgeving, president Desi Bouterse en Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons. 

Rodrigues was gedurende vier jaar en tien maanden lid van het Hof van Justitie en 18 jaar en 2.5 maanden lid plaatsvervanger. Door ontbreken van de grondwettelijk voorgeschreven regeling komt de echtgenote van de rechter niet in aanmerking voor geldelijke vergoeding na zijn overlijden, aldus Starnieuws vandaag, zaterdag 15 november 2014.

Deze zaak zal komende maandag dienen. In het deurwaardersexploot wordt aangegeven, dat de wetgevende macht volgens artikel 70 van de Grondwet bestaat uit De Nationale Assemblee en de regering van de Republiek Suriname. President Bouterse is hoofd van de regering en De Nationale Assemblee wordt vertegenwoordigd door voorzitter Simons.

Rodrigues werd per 1 oktober 2007 benoemd tot lid van het Hof van Justitie en heeft dit ambt bekleed tot 1 augustus 2012, tot zijn zeventigste jaar. Daarvoor was hij van 15 oktober 1984 tot en met 31 december 2004, met een onderbreking van een jaar, lid-plaatsvervanger van het Hof van Justitie.

Het echtpaar voert aan dat vanaf de onafhankelijkheid van Suriname opeenvolgende regeringen en parlementen in gebreke zijn gebleven uitvoering te geven aan artikel 145 van de Grondwet van 1975. In artikel 141 lid 3 van de Grondwet 1987, geeft de Grondwetgever de uitdrukkelijke opdracht dat de geldelijke voorzieningen voor de leden van de rechterlijke macht en van hun nabestaanden bij wet dienen te worden geregeld.

Er zijn brieven hierover geschreven in 2013 gericht aan de regering en De Nationale Assemblee met het verzoek om zaken in orde te maken.

Het echtpaar verwijt de Staat Suriname en de wetgevende macht onrechtmatig handelen, waardoor  schade wordt geleden. Aan de andere kant zijn de geldelijke voorzieningen wel geregeld voor de gewezen Assembleeleden en hun nabestaanden, de president, de vicepresident, (gewezen) ministers en onderministers en van hun nabestaanden.

Intussen is door het ministerie van Justitie en Politie een 'onderstand' van Srd 14,34 per maand op 27 maart 2014 toegekend aan de oud-rechter. Mondeling heeft hij te horen gekregen dat de onderstand opgevoerd zal worden naar Srd 248,51 per maand. Ook dit bedrag is onacceptabel voor de verzoeker. Hij vraagt indachtig de wet financiële voorzieningen van ministers en onderministers een voorziening. De oud-rechter komt dan op een pensioen van Srd 3.789 per maand en een onderstand van Srd 2.816. De schade die hij al die tijd lijdt komt neer op ruim Srd 68.000.

Negentig arrestaties bij intocht Sinterklaas in Gouda

Een volle arrestantenbus verlaat Gouda. (Bron foto: Reformatorisch Dagblad)
Burgemeester Gouda: 'Er waren zeker beroeps- demonstranten bij'

Kinderfeest bedorven door grimmige sfeer


De politie in Gouda heeft vandaag, zaterdag 15 november 2014, voor en tijdens de natonionale Sinterklaasintocht negentig personen aangehouden. Dat heeft burgemeester Schoenmaker van Gouda laten weten tijdens een persconferentie. Of het gaat om voor- of tegenstanders van Zwarte Piet kon Schoenmaker niet zeggen, zo bericht onder andere het Reformatorisch Dagblad.

De burgemeester zei 'teleurgesteld' te zijn over incidenten en noemde de sfeer die daardoor ontstond 'grimmig'. Een vader en kinderen kwamen door opstootjes in het centrum in het gedrang, zei Schoenmaker. 'Een vervelend moment.' Ook riepen demonstranten beledigingen naar de politie en naar andere betogers.

Voor de intocht zijn volgens de burgemeester alle scenario’s, ook met arrestanten, doorgenomen. 'Ik had het, ook met de kennis van nu, niet anders aangepakt', aldus Schoenmaker. Hij zei verder wel bedroefd te zijn dat het zo is gelopen en te hopen 'dat we snel van de discussie af zijn'.

Volgens Schoenmaker waren er mensen bij die hij ‘beroepsdemonstranten’ noemt.

Gouda wees twee plekken aan waar tijdens de landelijke intocht gedemonstreerd mocht worden. Dat was op het Schouwburgplein en het plein voor het Huis van de Stad, beide locaties buiten de zogenoemde centrumring. De groep Kick Out Zwarte Piet gaf zaterdagochtend aan toch naar het Marktplein in Gouda, in het centrum, te gaan.

Sinterklaas zelf zei niets te hebben meegekregen van de opstootjes. Op de vraag of hij de discussie in het afgelopen jaar vanuit Spanje heeft gevolgd, zei de Sint: 'Het komt allemaal vanzelf weer goed. Niemand hoeft zich zorgen te maken.'

Regillio Dors gearresteerd en in verzekering gesteld

Dors zou twee mannen opdracht hebben gegeven halve kilo marihuana af te leveren bij iemand in Coronie

PL-voorzitter Somohardjo regelt advocaat voor Dors


Regillio Dors is aangehouden en in verzekering gesteld nadat de politie een halve kilogram marihuana heeft onderschept. In deze zaak zijn ook twee andere mannen aangehouden, bevestigt politiewoordvoerder Humphrey Naarden van het Korps Politie Suriname vandaag, zaterdag 15 november 2014, in de Ware Tijd. 

De marihuana werd gevonden in een tas die twee mannen in een auto vervoerden richting Paramaribo. Bij de controlepost in Burnside, Coronie, viel het tweetal door de mand.

Een van de verdachten, een militair, zei de tas te hebben gekregen van Dors met het verzoek die af te leveren bij een man in Coronie. Daarop werd Dors door de politie opgespoord en verhoord, waarna werd besloten hem vast te houden.

In de auto van de mannen werden ook onderdelen van een landbouwmachine aangetroffen. De verdachten konden de herkomst van de spullen niet verklaren. Inmiddels heeft de rechtmatige eigenaar zich gemeld. De onderdelen blijken in Wageningen te zijn gestolen.

Regillio Dors haalde enkele weken geleden de voorpagina's met zijn besluit de Nationale Democratische Partij vaarwel te zeggen en zich aan te sluiten bij de Pertjajah Luhur.

Paul Somohardjo, voorzitter van Pertjajah Luhur (PL), heeft advocaat Frank Truideman ingeschakeld om partijgenoot Regillio Dors bij te staan, zo bericht Starnieuws.

De politicus stelt, dat in dit stadium de advocaat alleen toegang kan hebben tot Dors. 'Ik weet niet of het waar is dat Dors iets af weet van verdovende middelen die in de tas zijn gevonden. Het kan ook een boobytrap zijn. Dit moet worden uitgezocht. Wij gaan uit van zijn onschuld', aldus Somohardjo.

Advocaat Kanhai heeft pg verzocht journalist Van den Heuvel te vervolgen

Van den Heuvel verdacht van betrokkenheid bij ontvoering Nishayad Nabi


Advocaat Irvin Kanhai heeft recentelijk namens de familie Salamat een schrijven gericht aan de procureur-generaal met het verzoek de Nederlandse misdaadjournalist en programmamaker John van den Heuvel te vervolgen. Dat bericht vandaag, zaterdag 15 november 2014, de Ware Tijd.

De familie heeft zich lange tijd ontfermd over de vorige jaar ‘ontvoerde’ Nishayad Nabi, maar er kwam contactbreuk, toen de vader met ondersteuning van de programmamaker zijn zoontje mee naar Nederland kon nemen.

Kanhai typeert dit als 'vrijheidsbeneming of ontvoering' en zegt dat er op grond daarvan het verzoek is gedaan Van den Heuvel te vervolgen. Volgens de raadsman is er sprake geweest van 'onttrekking aan het wettelijk gezag van de grootouders' door Van den Heuvel en de vader van Nishayad.

Gisteren werd bekend, dat de journalist niet langer welkom is in Suriname. Kanhai zegt desgevraagd dat het Openbaar Ministerie (OM) als instantie bevoegd is om hiertoe over te gaan,  'als men vindt dat de man storend is voor de openbare orde en veiligheid'.

Minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken laat via zijn pr-afdeling weten dat de instructie om Van den Heuvel de toegang tot Suriname te weigeren, een beslissing is van het OM. Dit naar aanleiding van het onderzoek dat gaande is in de kwestie Nishayad. 

'Het ministerie kan alleen maar gehoor geven aan dit besluit', aldus Lackin. Het ministerie laat weten dat de zaak nu een aangelegenheid is van het OM.