maandag 17 november 2014

Vergrijzing is een groot probleem op Curaçao

Grijzer worden eiland heeft gevolgen voor sociale zekerheid en overheidsfinanciën

Stimuleren bevolkingsgroei als oplossing vergrijzing


Vergrijzing is een groot probleem op Curaçao en als er niets aan wordt gedaan, zal dit niet alleen de beroepsbevolking doen krimpen, maar ook de economische groei doen dalen, of in ieder geval niet doen groeien. Dit staat vermeld in een presentatie van het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) vanochtend, maandag 17 november 2014, tijdens een vaste commissie-vergadering in de Staten, zo bericht de krant Amigoe.

Een mogelijke oplossing voor deze problematiek zien de Statenleden in een commissie die zich specifiek moet richten op manieren om de bevolking op Curaçao te doen toenemen.
 
In het rapport staat vermeld, dat de vergrijzing ook een impact zal hebben op de sociale zekerheid en de overheidsfinanciën. 'De vergrijzing zal de overheidsfinanciën onder grote druk zetten. Begrotingstekorten kunnen de sociale zekerheidstelsels uit balans brengen en zelfs het potentieel voor economische groei ondermijnen.'

In het rapport wordt gesteld dat Curaçao per 1 januari 2014 in totaal 154.843 inwoners had. In vergelijking met 1 januari 2011 is dit een toename van 4.599 personen in drie jaar. Dit komt neer op een gemiddelde groei van 1 procent.

Het percentage jongeren in de leeftijd van nul tot veertien jaar is sterk afgenomen van 41,5 in 1960 naar 19,5 in 2011. Tegelijkertijd is het aandeel van ouderen van 65 jaar en ouder in deze periode enorm toegenomen van 4,3 procent in 1960 naar 13,8 procent in 2011. Aan de andere kant is de levensverwachting toegenomen in de afgelopen decennia en bedraagt in 2013 75,4 procent voor mannen en 81 jaar voor vrouwen, kan uit het rapport worden opgemaakt.

Als een van de mogelijke oplossingen voor het vergrijzingsprobleem op Curaçao wordt het stimuleren van bevolkingsgroei gezien, geeft PAIS-Statenlid Eugène Cleopa, voorzitter van de vaste commissie VVRP van de Staten aan. 'Dit is iets waar wij ons als Statenleden sterk voor maken. Wij hebben met de minister afgesproken dat er een commissie zal moeten komen, die met een conceptbeleidsnota bevolkingsgroei zal opstellen.'

In de commissie zullen experts zitting moeten krijgen, aldus Cleopa. Hij benadrukt, dat er vanuit de Staten stemmen zijn opgegaan om niet weer dezelfde bekende gezichten in de commissie te benoemen. 'Want als je steeds dezelfde mensen in commissies benoemt, krijg je op den duur steeds weer dezelfde aanbevelingen.'

Afgesproken is dat Van der Horst binnenkort een presentatie in de Centrale Commissie zal houden waarbij hij in zal gaan op de commissie, wat haar taken zijn en wanneer de aanbevelingen gereed moeten zijn. Uiteindelijk zal een voorstel in een openbare vergadering van de Staten aan bod moeten komen, dat door alle 21 Statenleden geaccordeerd zal moeten worden.

Remie Sordam van afwashulp tot directeur hotelketen


Ergens in de zeventiger jaren van de vorige eeuw kwam Remie naar Friesland. 

Eerst woonde hij als pleegkind bij de familie Prins in Sexbierum en later verhuisde dat gezin naar een bovenwoning op de Rommelhaven in Harlingen.

De uit Suriname afkomstige Remie Sordam was in Harlingen eigenlijk de eerste knuffel-allochtoon. Als lid van een drumband viel hij op door zijn altijd lachende kop. Hij schopte het tot tambour-maître. Als enige jongen ging hij naar de Huishoudschool. Maar, in het brein van de tiener ontwikkelde zich een plan. Hij wilde meer bereiken. Zijn achterstandsituatie stimuleerde hem. 

Tegenwoordig is hij getrouwd met een mooie KLM-purser. Hij heeft twee prachtige kinderen en is een succesvol zakenman. Remie is manager van een complete hotelketen in Thailand. Remie is het schoolvoorbeeld van 'alles kunnen bereiken'.

Politie arresteert drie verdachte criminelen

Mannen verdacht van diefstal en brandstichting


De politie heeft afgelopen week drie personen die verdacht worden van diefstal en brandstichting gearresteerd. Het gaat om de 29-jarige Brayen M., de 23-jarige Henry G. en de 52-jarige Rudy E., aldus bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag, maandag 17 november 2014.

Brayen M. is aangehouden en overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten van het korps. Hij wordt verdacht van diefstal met geweld bij een supermarkteigenaar in de Slangenhoutstraat.

Henry G. wordt verdacht van diefstal met geweld in juli van dit jaar. Hij zou gewapend met een mes een diefstal hebben gepleegd.

Rudy E. wordt verdacht van brandstichting. Hij heeft vermoedelijk brand gesticht in zijn eigen woning. De woning was op de veiling geplaatst en Rudy was door de deurwaarder uit zijn huis gezet. Toen had hij al laten weten, dat hij het huis in brand zou steken.

Zowel Rudy E. als Henry G. zijn door het Arrestatie Team aangehouden en overgedragen aan de collega's van de afdeling Kapitale Delicten.

De Afrikaanse oorsprong van Surinaamse kinderziektes

Aucaanse moeder binnenland maakt kruidenbad baby. (Bron foto: Tinde van Andel)
Onderzoek door etnobotanici Universiteit Leiden en WWF Guianas in Suriname


Moeders in het binnenland van Suriname hanteren vandaag nog steeds cultuurgebonden ideeën over ziekte en gezondheid die slaven vierhonderd jaar geleden meebrachten uit Afrika.

Etnobotanici van de Universiteit Leiden, Naturalis en WWF Suriname onderzochten welke medicinale planten moeders gebruiken voor cultuurgebonden aandoeningen bij hun kinderen. Ze interviewden bijna tweehonderd moeders en vergeleken het plantgebruik in Suriname met dat in Ghana, Benin en Gabon, de Afrikaanse landen waar de Nederlanders de meeste slaven inkochten. Hun resultaten zijn deze maand, 5 november 2014, gepubliceerd in PLoS ONE, aldus eoswetenschap.eu vandaag, 17 november.
 


Traditionele vrouwen in Suriname en in Afrika gebruiken kruidenbaden om hun kinderen snel te laten lopen. Ze smeren ook fijngekauwde zaden op de fontanel van hun pasgeborenen om ze te beschermen tegen kwade invloeden, en beschermen hun kind tegen het Boze Oog, een ziekte die wordt veroorzaakt door jaloerse blikken.

Ook is op beide continenten de mysterieuze stofwisselingsziekte zuurte bekend, die bij baby’s zuur ruikende poep en ook luieruitslag veroorzaakt. Het is opmerkelijk dat deze ziekte dezelfde naam heeft in zowel Benin als in het binnenland van Suriname: atita. Hoewel de geneeskruiden dus aan verandering onderhevig zijn, blijven ideeën over ziekte en gezondheid eeuwenlang bestaan.

Slaven uit Afrika konden in Suriname maar moeilijk bekende Afrikaanse geneeskruiden terugvinden, omdat de flora van Suriname en tropisch Afrika sterk verschilt. Dus hebben ze actief gezocht naar planten die erop leken. De Surinamers en Afrikanen gebruiken planten uit dezelfde plantenfamilies. Door hun botanische verwantschap hebben die waarschijnlijk ook vergelijkbare medicinale eigenschappen.

Volgens de westerse geneeskunde bestaan deze cultuurgebonden aandoeningen niet, vandaar dat Surinaamse en Afrikaanse moeders hier nauwelijks over praten met hun dokter. Toch moeten ziektes als atita serieus genomen worden, omdat baby’s veelvuldig afkooksels van laxerende planten toegediend krijgen om hun stofwisseling te bevorderen, wat niet altijd ongevaarlijk is. Kruidenbaden en massages kunnen daarentegen de motoriek van kleine kinderen misschien juist bevorderen.

Suriname neemt definitief mee in Merian-goudmijnproject Surgold/Newmont

Op 22 november 2013 tekenden Hok en Van Kersen (Surgold) de overeenkomst Merian Goudproject.
Deelname Staatsolie in project beklonken


Het is definitief zeker dat Suriname gaat deelnemen in de Merian goudmijn. De zekerheid is er nu, omdat Staatsolie afgelopen vrijdag de 25% deelname van Suriname in het project met Surgold/Newmont heeft beklonken. Dat is vandaag, maandag 17 november 2014, door het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) in een persbericht bekendgemaakt. 

Eerst was het de bedoeling dat de Surinaamse deelname zou worden ingevuld door een speciaal op te richten maatschappij, de NV Twee. In de huidige constructie zijn de rechten tot deelname via NV Twee overgedragen aan Staatsolie dat ook een honderd procent staatsbedrijf is, aldus NH.

Staatsolie zal door middel van een lening de ongeveer 83 miljoen Amerikaanse dollar ophoesten die nodig is als eerste bijdrage in de zogenaamde 'historische kosten'. Bij het te lenen bedrag wordt ook rekening gehouden met de komende behoefte aan cash geld, omdat er een volledig nieuw bedrijf moet worden gebouwd en een mijn.

De totale kapitaalsinvesteringen in dit project worden geraamd tussen de 900 miljoen en een miljard Amerikaanse dollar. Suriname draagt in alle kosten voor 25% bij en ontvangt aan het eind, wanneer de productie eenmaal is opgestart, ook 25% van de productie.

De verwachting is dat er de komende twee jaar voor zeker 2.500 personen tijdelijk werk zal zijn. Daarna komen ongeveer 1.300 permanente banen beschikbaar.

Donderskamp al een week verstoken van drinkwater

Waterinstallatie heeft het begeven

Ministerie van NH laat het afweten

 
De waterinstallatie van het dorp Donderskamp aan de Wajamborivier in het ressort Boven-Coppename is al een week defect. Het water wordt voornamelijk uit de rivier gepompt, maar door slecht onderhoud kwam er enige tijd lichtbruin water uit de kraan door een vies filter, aldus Starnieuws vanmiddag, maandag 17 november 2014.

Nu heeft echter de hele installatie, die onder het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) valt, het laten afweten. Ondanks dat er met het ministerie is gebeld, is nog niemand in het dorp verschenen om het probleem op te lossen.

Bij de aanleg van de waterleiding zijn de oude waterputten van het dorp op de savanne dichtgemaakt, omdat die niet meer nodig zouden zijn. Mensen die vlakbij de rivier wonen, hebben het minder zwaar. Zij kunnen het water uit de rivier halen en koken, om vervolgens te drinken. De mensen, vooral de ouderen, die ver van de rivier wonen, hebben de waterputten niet meer te beschikking. En als ze erin slagen een put te openen, blijkt er bedorven groen water in te zitten.

Het ministerie van NH heeft voor de schoolkinderen flessen water uit Boskamp gestuurd. De bewoners doen een oproep op de autoriteiten om met de grootste spoed een gekwalificeerde onderhoudsmonteur naar het dorp te sturen, opdat het probleem kan worden verlopen. Het dorp beschikt over een vliegveld dus iemand zou er binnen enkele uren kunnen zijn.

De bewoners willen ook dat enkelen van hen een training krijgen, zodat zij in dit soort gevallen zelf kunnen onderzoeken wat de aard van een storing is. Zij kunnen dat dan aan de stad doorgeven, zodat de mensen weten welke reparatie er verricht moet worden en direct met de juiste onderdelen kunnen komen.

12% Van 33.000 lantaarnpalen op Curaçao werkt niet

Openbare Werken en Aqualectra plaatsen meer lantaarnpalen op eiland


Openbare Werken en Aqualectra zijn begonnen aan het onderhoud van de straatverlichting op Curaçao. Van de 33.000 lantaarnpalen op het eiland blijkt 12 procent (3.853) niet optimaal te functioneren. Dat blijkt uit onderzoek van Aqualectra in samenwerking met studenten van de University of Curaçao (UoC), zo bericht Versgeperst.com maandag 17 november 2014.

In het onderzoek werd gekeken naar de plekken waar er geen verlichting is of constant aan is en de plekken waar de verlichting niet werkt. Naast de herstelwerkzaamheden wordt er waar nodig ook extra verlichting geplaatst.

Aan de Schottegatweg betreft het 86 lantaarnpalen. In Janwé, Weg van Fuik, Brievengat en Mahaai betreft het respectievelijk 73, 147, 264 en 170 lantaarnpalen. Voor het einde van het jaar worden ook de Caracasbaaiweg (91), Montaña (261) en Westpunt (91) aangepakt. De verwachting is dat het project medio 2015 is afgerond.

Grote hoeveelheid cocaïne gevonden in zeecontainer uit Suriname in haven Kingston, Jamaica

Containers in haven Kingston, Jamaica.
Cocaïne in twee rugzakken tussen lading rijst

Kingston lijkt doorvoerhaven cocaïne uit Suriname


De politie van Jamaica heeft afgelopen zaterdag tijdens een routinecontrole met douanepersoneel 15 kilo cocaïne uit Suriname gevonden in de haven van Kingston. Dat bericht de lokale krant Jamaica Observer vandaag, maandag 17 november 2014.

De afdeling Communicatie van de politie bericht, dat rond half twee 's middags het team onregelmatigheden zag bij een zegel op een uit Suriname afkomstige zeecontainer.

Tijdens nader onderzoek werden twee zwarte rugzakken gevonden tussen een lading rijst. De rugzakken werden tegen het licht gehouden en in iedere rugzak werden zeven in tape gewikkelde pakketjes ontdekt waarin in totaal 15 kilo cocaïne bleek te zitten.

Dezelde krant, Jamaica Observer, berichtte maandag 25 augustus 2014 dat leden van de Transnationale Criminaliteit en Narcotica Divisie  (TCND) en een team van de Douane op 24 augustus 267 pond cocaïne vonden in de haven van Kingston. Tijdens een routinecontrole werd de cocaïne aangetroffen in een uit Suriname afkomstige zeecontainer met als bestemming China.

Als inhoud had de container hout, maar er werden ook vier zwarte reistassen gevonden die met doorzichtig plastic waren dichtgeplakt. Nader onderzoek bracht de drugs in die tassen aan het licht.

Personeel Aqualectra op Curacao geschoffeerd en met nek aangekeken

Personeel lijkt schuld te krijgen van financiële problemen bij nutsbedrijf

Vakbond betreurt publiek worden salarisinformatie personeel


De Aqualectra-vakbond SEU op Curaçao, met voorzitter Errold Bishop, vindt het een kwalijke zaak dat het personeel van het nutsbedrijf als het ware de schuld krijgt van de financiële problemen. Ondertussen wordt het personeel geschoffeerd en met de nek aangekeken door de bevolking die hun frustraties over hoge rekeningen afwentelen op de medewerkers. Er zijn scheldpartijen aan de kassa en de medewerkers op straat worden ook lastiggevallen, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, 17 november 2014.

Bishop: 'Wij verwerpen de aantijging met kracht. De andere kant van het verhaal is dat de directie, de Raad van Commissarissen (RvC) en de regering (AvA) slecht beleid hebben gevoerd, waardoor het bedrijf in financiële problemen is gekomen. Denk aan de perikelen rond de aggreko’s, het Amstelterrein, de situatie met de Centrale Bank en ook bijvoorbeeld het grote lekverlies. Laat de directie eerst maar eens zelf orde op zaken stellen, voor-dat er aan het personeel getornd wordt.'

De SEU-voorzitter laakt het ook dat de cijfers over de personeelskosten in de publiciteit zijn gekomen. 'Ten eerste wil ik zeggen dat de cijfers aan te vechten zijn. Daarnaast is er een commissie samengesteld met vertegenwoordigers van de directie en de vakbond. Samen bestuderen we de cijfers en proberen we tot een overeenkomst te komen. Het lijkt erop dat de cijfers die onder andere in het Antilliaans Dagblad zijn verschenen op een gepresenteerde versie van de directie gaan. We hebben afgesproken niet in de publiciteit te treden, dus dat deze cijfers naar buiten gekomen zijn, vind ik een schande en tegen de afspraken in. Daarnaast weerleggen wij dus de cijfers. Zo worden kosten dubbel berekend, of weet de directie zelf niet waar bepaalde opgevoerde kosten vandaan komen. Verder wordt er nogal veel op het conto van de werknemers geschreven, zoals bijvoorbeeld leaseauto’s die alleen overdag gebruikt worden door het personeel en gestationeerd staan bij Aqualectra. Ook benzinekosten worden erbij berekend evenals de advocaatkosten als het gaat om rechtszaken waarbij de vakbond betrokken is. Dat gaat ons wel een beetje te ver', aldus Bishop.

Dan wil hij er ook nog bij vermelden dat alle afspraken met betrekking tot de CAO van het personeel ‘met gezamenlijke goedkeuring’ door de jaren heen tot stand zijn gekomen. Dus ook de directie, RvC en AvA zijn met de afspraken akkoord gegaan, evenals de vakbond en haar achterban.

Bishop: 'Dus om nu alles af te wentelen op het personeel vind ik ronduit oneerlijk. We hebben altijd voor de overeenkomsten moeten vechten. Bij de huidige onderhandelingen is het meer dan logisch dat we onderhandelen over vooruitgang, en niet achteruitgang. Welke vakbond heeft een achteruitgang als inzet voor het personeel? Dat is toch logisch? Over het bevriezen van de afspraken, daar kunnen we het nog over hebben.'

Mensenrechten Commissie OAS plaatst Amnestiewet op agenda

'Degenen die getekend hebben voor Amnestiewet moeten zich verantwoorden'


De Nationale Assemblee (DNA) zal zich internationaal moeten verantwoorden over de omstreden aanpassing van de Amnestiewet en de aanname ervan in april 2012 door het parlement, die geleid heeft tot schorsing van het 8 Decemberproces. 

De Mensenrechten Commissie van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) heeft deze zaak vorige week op de agenda geplaatst naar aanleiding van de klacht die door de Surinaamse mensenrechten organisatie, Allied Collective (AC), in 2012 is ingediend. 

'Hiermee is het duidelijk dat het parlement geen ongelimiteerde bevoegdheden heeft. Degenen die getekend hebben voor de Amnestiewet zullen zich moeten verantwoorden voor de internationale gemeenschap', zegt AC-voorzitter Robert Hewitt vandaag, maandag 17 november 2014, in de Wae Tijd.

Hoewel het de Staat Suriname is die formeel is aangeklaagd, zal de DNA, in het bijzonder de volksvertegenwoordigers die voor de wetsaanpassing hebben gestemd, volgens Hewitt zich moeten verantwoorden.

Hij stelt, dat ondanks het opschorten van de Grondwet door het militair regime in de jaren tachtig, Suriname toch gebonden was aan internationale regels. Hierdoor is opschorting van de Grondwet, en daarmee belangrijke rechten van de mens, nietig. 

'En in het internationaal recht is amnestie voor misdaden tegen mensheid niet mogelijk en kunnen daders met terugwerking worden berecht', beweert Hewitt.   
De OAS is ook gevraagd om het ontbreken van een Constitutioneel Hof, die schending van de grondwet moet voorkomen, nader te bekijken.

Intocht Sinterklaas op Curaçao verregend

Sint weer vergezeld van bont gekleurde Pieten


Vol verwachting klopte het hart van grote en kleine kinderen van Curaçao afgelopen zaterdag bij de intocht van Sinterklaas in de Sint Annabaai. Door de hevige regenbuien moesten de kinderen een uur wachten voordat de boot met de goedheiligman en zijn gekleurde Pieten verscheen, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 17 november 2014.

De regen bleef als een donkere wolk boven de dag hangen. Na een tocht van de Sint, de Pieten en het paard Amerigo en een show van de Pieten op het Brionplein, bleek het programma dat hierna was georganiseerd in Parke Tropikal in het water te vallen.

Als noodoplossing werden de honderd genodigde kinderen voor het programma meegenomen naar de studio van TeleCuraçao waar het feest in alle droogte verder kon gaan.

Beerputwater kan nergens meer op Curaçao geloosd worden

Tankwagens kunnen door afsluiting omgeving Put inhoud niet meer kwijt

Oplossing niet in zicht


Door het afsluiten van de omgeving van Shut op Curaçao kunnen bedrijven die tankwagens hebben waar onder andere beerputten mee geleegd worden nergens meer terecht om de inhoud te lozen. Dat bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 17 november 2014.

Deze situatie is voor de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), Earl Balborda (PNP), aanleiding om in de pen te klimmen en de bevolking hierover te informeren, zonder overigens met een snelle oplossing te komen.

Balborda: 'Verschillende bedrijven met tankwagens hebben de Dienst Openbare Werken benaderd met de vraag waar zij anders terecht kunnen. Maar, op dit moment kan de dienst niet helpen.'

Balborda stelt, dat er weliswaar twee zuiveringsinstallaties zijn, namelijk die van Klein Hofje en Klein Kwartier, maar dat deze twee installaties niet geschikt zijn voor het ledigen van de tanks met beerputwater, omdat de inhoud van de wagens niet bekend is en de pompen en buizen daardoor verstopt kunnen raken. Het gaat dan om buizen die aangesloten zijn op het waterzuiveringsnetwerk van woonwijken, wat een gevaar kan betekenen voor de volksgezondheid. Verder bestaat de inhoud soms uit olie of andere chemische middelen die het biologische zuiveringsproces schade toebrengen.

De minister zegt, dat er op dit moment een onderhoudsproject plaatsvindt bij Klein Hofje. In de plannen is de mogelijkheid opgenomen om de inhoud van de tanks gescheiden op te vangen en te verwerken. Maar, zolang dit project niet klaar is, waarschuwt hij de bevolking voor de gevolgen van het afsluiten van Shut.

Politie Curaçao sluit vier horecagelegenheden

Drie bedrijven geen vergunning en restaurant keuken niet in orde

Vier illegalen gearresteerd


De politie op Curaçao heeft afgelopen vrijdag vier horecagelegenheden gesloten. De controles werden verricht in de omgeving van de F.D. Rooseveltweg en Marchena, aldus meldt Versgeperst.com vandaag, maandag 17 november 2014.

Drie zaken bleken geen vergunning te hebben. Van één restaurant was de keuken niet in orde.

Daarnaast kregen drie zaken een waarschuwing en werden er vier aanhoudingen verricht wegens illegaal verblijf op het eiland. Het betreft een Venezolaanse man en drie Dominicaanse vrouwen.

De controles werden uitgevoerd in samenwerking met de Milieudienst, SVB, Stichting Belastingaccountantsbureau (SBAB) en het Vrijwilligers Korps Curaçao (VKC).

Bonjaski (ABOP): 'NDP-Assembleeleden schuldigen quorumprobleem'

Bonjaski kritisch over functioneren coalitiegenoten NDP.
'NDP'er Doekhie blijft steeds weg zonder bericht'


Het ABOP-Assembleelid Walter Bonjaski zegt vandaag, 17 november 2014, in het Dagblad Suriname dat de parlementariërs van de Nationale Democratische Partij (NDP), waaronder Rachied Doekhie, de schuldigen zijn van het quorumprobleem. 

De openbare vergadering van het parlement kon afgelopen donderdag weer door gebrek aan quorum geen voortgang vinden. Slechts 24 leden tekenden de presentielijst. Diana Pokie, wegens ziekte, en Rachied Doekhie, zonder bericht, waren afwezig. Harish Monorath en Premdew Lachman van Nieuws Suriname en Walter Bonjaski hadden de presentielijst niet getekend. De oppositie werkte niet mee aan de vergadering wegens principiële bezwaren tegen het wetsontwerp ter instelling van het Constitutioneel Hof. Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons had geen andere keus dan de vergadering te verdagen.

ABOP-politicus Bonjaski vindt dat coalitiegenoot Doekhie steeds wegblijft zonder bericht. ‘Hij heeft er een gewoonte van gemaakt’, zegt de parlementariër. Hij heeft de Nickeriaan al ruim een maand niet gezien.

Doekhie krijgt wind van voren van coalitiegenoot.
Bonjaski zegt, dat de parlementsvoorzitter haar partijgenoten eerder al op de vingers heeft getikt. Zo is NDP-Assembleelid Lesley Artist ook op het matje geroepen voor zijn late aankomst en zijn veelvuldig verzuim. De ABOP`er kon niet voor de openbare vergadering tekenen, omdat hij naar de dokter moest. De volksvertegenwoordiger zegt, dat hij wel voor de huishoudelijke vergadering had getekend. Maar, door late aankomst van enkele leden van de NDP begon de vergadering laat en  dat zorgde ervoor dat hij aan het einde van de vergadering, vanwege zijn afspraak met een dokter, dringend moest vertrekken. ‘Men moet er niet van uitgaan dat ik problemen heb binnen mijn partij’, aldus de politicus.

Bonjaski zegt dat hij niet verwacht had dat de openbare vergadering zonder quorum zou zitten. Hij ging aan de hand van de presentielijst van de huishoudelijke vergadering ervan uit, dat de openbare vergadering over voldoende handtekeningen zou beschikken. Hij was ook niet op de hoogte van de zogenaamde ‘quorumsanctie’ van Nieuw Suriname.

Bonjaski zegt in ieder geval wel de persoon te zijn die altijd in de top vijf staat van de mensen die de presentielijst tekenen. Hij neemt het de NDP kwalijk dat zij het functioneren van het parlement stagneert. Het verzuim van NDP-parlementariërs is niet nieuw. Zo heeft Harish Monorath eerder aangehaald dat er bepaalde NDP'ers zijn die op continue basis verzuimen en maanden niet naar het parlement komen.

Het is de redactie van het Dagblad Suriname niet gelukt om een reactie van Doekhie los te krijgen. Fractieleider Ricardo Panka was ook niet bereikbaar voor commentaar.

Nog steeds wordt padiekaf in Nickerie verbrand

(Bron foto: Dagblad Suriname)
Omwonenden ondervinden last van kafverbranding achter rijstbedrijf Sahara


Volgens een ressortraadslid van de Westelijke Polders in Nickerie wordt er nog steeds padiekaf verbrand achter rijstbedrijf Sahara. Hij zegt vandaag, maandag 17 november 2014, in het Dagblad Suriname, dat de buurtbewoners al twee weken last hebben van as en rook. 

Zij hebben de bestuursdienst benaderd en adjunct districtssecretaris Toelsi had hen toen gezegd, dat het in orde zou komen. 'Al twee weken en er is geen oplossing in zicht. As en rook zijn schadelijk voor onze gezondheid', zegt het rr-lid.

(Bron foto: Sahara)
De eigenaar van rijstbedrijf Sahara, de heer Bissesar, zegt dat er inderdaad padiekaf in brand stond achter zijn rijstbedrijf. Hij zegt dat er een grote padiekafhoop stond achter zijn bedrijf. Hij heeft toen de hoop laten egaliseren op zijn achterterrein. Een landbouwer die pal naast zijn rijstbedrijf een rijstareaal heeft, had zijn perceeldammen die voorzien waren van onkruid, in brand gestoken. Vanwege de droogte is de brand overgewaaid naar het terrein van de heer Bissesar, waardoor de padiekaf in brand vloog.

Hij zegt dat de bestuursdienst zich ter plaatse heeft georiënteerd. Ook de brandweer werd erbij gehaald om de kaf te blussen. Bissesar heeft de brandweer toegezegd om ook zijn medewerkers in te zetten om het kaf te blussen. Vanwege de drukte binnen zijn bedrijf, heeft hij de medewerkers niet kunnen inzetten, vandaar dat er nog rook uit komt.

'Maar, het is ons goed uitgekomen, omdat het geregend heeft. Ik kan het niet begrijpen dat de buurtbewoners zoveel last ondervinden van de padiekaf, omdat het helemaal achter mijn bedrijf staat. Verder waait de wind helemaal niet in de richting van de buurtbewoners', zegt Bissesar.

Misdaadjournalist Van den Heuvel benaderde Surinaamse Justitie in september over eventuele vervolging

Van den Heuvel wilde schriftelijke bevestiging van geen vervolging


De Surinaamse advocaat van Simpel Media BV, het in Amsterdam gevestigde bedrijf waaraan de Nederlandse misdaadjournalist John van den Heuvel verbonden is, heeft procureur generaal Subhas Punwasi op 17 september om een schriftelijke bevestiging gevraagd, dat er geen vervolging is ingesteld tegen Van den Heuvel en zijn collega Peter van Vugt. Dat bericht vandaag, maandag 17 november 2014, de Ware Tijd.

Vorig jaar namen zij de toen zevenjarige Nishayad Nabi mee naar Nederland tegen de wil van de grootouders, die het jongetje verzorgden. Het uit Suriname vervoeren van het jongetje werd op beeld vastgelegd voor het televisieprogramma 'Ontvoerd' van Van den Heuvel.

Punwasi kreeg van een vervolgingsambtenaar van het Openbaar Ministerie (OM) het advies vervolging in te stellen of de zaak over te dragen aan Nederland.

'In elk geval adviseer ik dat de heren John van den Heuvel en Peter van Vugt de toegang tot Suriname wordt ontzegd', aldus het schrijven van de ambtenaar. De reden hiervoor is, dat de grootmoeder van Nishayad aangifte van ontvoering van haar kleinzoon heeft gedaan.

Volgens het OM is het niet de eerste keer dat Van den Heuvel een kind heeft ontvoerd. 'Het is dan ook niet onwaarschijnlijk dat een dergelijk handelen in de toekomst wederom kan plaatsvinden en dat men zich in dat kader weer toegang tot Suriname wil verschaffen.'

Van den Heuvel zei eerder, dat hij het juist logisch zou vinden als hij door het OM zou worden gevraagd naar Suriname te komen om vragen te beantwoorden. 'Wij hebben niets te verbergen', aldus van den Heuvel die denkt dat de zaak eerder te maken heeft met zijn kritische berichtgeving over president Bouterse en zijn zoon Dino.

Lezing in Voorschoten over plan voor Joodse kolonisatie in Suriname

Alexander Heldring spreekt 26 november over 'Het Saramacca project'


Alexander Heldring verzorgt woensdag 26 november in het Nederlandse Voorschoten een lezing over 'Het Saramacca project', een plan voor Joodse kolonisatie in Suriname. De Culturele Ochtendlezingen zijn een activiteit van het Museum Voorschoten. De lezingen worden gegeven in het museum aan de Voorstraat 17, aldus meldt vandaag, 17 november 2014, Unity.nl.

Op 25 november 2010 promoveerde Heldring op een proefschrift over het zogenoemde 'Saramacca project'. Dit project beoogde de vestiging van ontheemde Europese Joden in Suriname en werd ontwikkeld in de periode 1946-1956. Zijn proefschrift is in 2011 verwerkt tot een handelseditie en uitgegeven door Verloren te Hilversum.

Tijdens de lezing zal Alexander Heldring vertellen over de aanleiding tot het schrijven van het proefschrift. Tevens gaat hij in op de geschiedenis die zich afspeelde in de periode tot zo’n tien jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Hij zal de totstandkoming van het proefschrift en toelichten en tevens vragen van de aanwezigen beantwoorden.

Ook is er gelegenheid nieuwe of eerder aangeschafte boeken van de auteur door hem te laten signeren
Dr. Alexander Heldring (1939) werkte gedurende zijn loopbaan onder meer als Nederlandse zaakgelastigde in Ethiopië en als ambassadeur in Burkina Faso en Ghana.

De lezing begint om 10.00 uur en eindigt rond 12.00 uur. De entreeprijs bedraagt € 5,00 inclusief een kopje koffie/thee.

Directeur Grassalco: 'Ontbreken mineralen instituut werk remmend op ontwikkeling mijnbouwindustrie'

Staatsbedrijf opent goudwinningslocatie te Maripaston

Grassalco boort in Lelygebergte


Het staatsmijnbouwbedrijf Grassalco beleeft goede tijden in de mijnbouwsector, zo schrijft althans Starnieuws vandaag, maandag 17 november 2014. 'Maar, het ontbreken van een mineralen instituut werkt remmend op de ontwikkeling ervan. Er is ook lange termijn visie en planning vereist om het duurzaam te maken', zei Sergio Akiemboto, directeur van NV Grassalco bij de opening van zijn staatsgoudverwerkingsbedrijf te Maripaston in Para afgelopen vrijdag.

Het International Institute for Sustainable Development, gevestigd in Winnipeg, Canada, heeft voorspeld, dat het gebruik van mineralen en metalen tussen 2005 en 2030 gaat toenemen met 250 procent, stelt Akiemboto. Dat er grote investeringen worden gedaan in Suriname heeft daar alles mee te maken. Grassalco maakt als staatsbedrijf zelf grote stappen vooruit in de mijnbouw. Met de onderneming te Maripaston wordt nu ‘clean gold’ toegevoegd aan de lijst van haar producten zoals zandsoorten, graniet en grind.

Het staatsbedrijf is samen met een buitenlandse consultant bezig met boringen tot 1.200 meter diepte in het Lelygebergte. 'De resultaten zullen niet direct leiden tot het opzetten van een goudmijn, maar bieden een gedegen handvat voor onderhandelingen met enkele investeerders die serieuze interesse hebben getoond voor het gebied', aldus Akiemboto. 'Ik kan u vertellen dat het er heel goed uitziet.' 

Het bedrijf zorgt voor een goudproductie met een verwerkingscapaciteit van 200 ton erts per dag. Voor deze onderneming is op de concessie te Maripaston een bedrag van 800.000 Amerikaanse dollar geïnvesteerd. Bij het proces om goud te produceren, is geen kwik nodig om het goud te binden. Dit goudwinningsmodel wordt ook toegepast op plaatsen die al uitgemijnd zijn. Dit komt, omdat met dit proces zelfs de kleinste deeltjes gewonnen worden. Kwik is niet in staat om goudstof te binden. Met dit systeem worden behalve goud ook andere metalen, zoals kwik, die in de grond zijn achtergebleven bij oude mijnbouwactiviteiten, teruggewonnen. In deze fase wordt er geen kwik gebruikt om goud te winnen.

De samenleving krijgt in een later stadium de kans om te investeren in NV Grassalco. 'Iedereen zal met het kopen van aandelen de kans krijgen om te participeren.' Volgens Akiemboto zal het bedrijf te Maripaston dienen als optie en model voor Surinamers om nog meer te investeren in de eigen goudmijnbouwsector. Grassalco wil goud op milieuvriendelijke wijze winnen en gaat voor de status van ‘expert’ op dit gebied.

'Ik roep de regering en toekomstige regeerders op om Grassalco alle ruimte en rust te bieden om verder te groeien', zei Akiemboto vrijdag bij de opening. 'Er is potentie en mijnbouw vereist lange termijn visie en planning om de voordelen met een duurzaam karakter eruit te halen. We doen het goed. Maar, we schieten tekort aan een gedegen coördinatie vanuit een onafhankelijk en sterk instituut om de vele goede dingen in deze sector richting te geven.'
 

Mande blijft kapitein van Wit Santi

Patrick Mande met nipte meerderheid herkozen


Patrick Mande is afgelopen zaterdag met een nipte meerderheid herkozen als kapitein van het dorp Wit Santi in het district Para. Mande, die eerder de scepter zwaaide over het dorp, maar zijn mandaat in oktober vorig jaar teruggaf aan de dorpelingen, kreeg 224 stemmen. De enige tegenkandidaat Gilberto Cooman, behaalde slechts negentien stemmen minder, zo bericht de Ware Tijd maandag 17 november 2014.

'Tijdens mijn afwezigheid, want ik werk in het binnenland, heeft de andere groep personen achter zich kunnen vinden. Zij hebben me ervan beschuldigd dat ik  gronden heb verkocht,  maar dat is niet waar', aldus Mande.
 
Desondanks zegt de kapitein, dat hij die groep gaat benaderen om samen te werken aan ontwikkeling van het dorp.

'Door de mensen te overtuigen van onze plannen hoeven ze geen tegenstanders te blijven', stelt de kapitein. Hij wil nu onder meer de infrastructuur in het dorp aanpakken zoals  het verharden van de wegen en het uitbreiden van het stroom- en waterleidingnet.

Financiële rechtspositie rechters niet via rechterlijk vonnis afdwingen

Breeveld (DOE): 'Oplossing voor dit probleem niet bij rechter zoeken'

Advocaat Essed: 'Kwestie op fatsoenlijke manier oplossen'


Het mag niet zover komen, dat de financiële rechtspositie van rechters via een rechterlijk vonnis wordt afgedwongen. Dit vraagstuk moet buiten de rechtszaal opgelost worden, vinden de parlementsleden Carl Breeveld (DOE), Asiskumar Gajadien (VHP) en de advocaat Hugo Essed, aldus de Ware Tijd vandaag, maandag 17 november 2014.

Ze reageren op de rechtszaak die oud-rechter Robbie Rodrigues tegen de regering en het parlement heeft aangespannen om een pensioenuitkering te krijgen.

'Ik betreur deze kwestie en dat voor dit probleem een oplossing bij de rechter wordt gezocht. Te vaak moeten burgers, bedrijven en instanties met hun probleem naar de rechter stappen. Zaken zoals deze hadden intern opgelost moeten worden', aldus Breeveld

In het actualiteitenprogramma Welingelichte kringen op Radio ABC, adviseerde afgelopen weekeinde Essed president Desi Bouterse dit vraagstuk 'op een fatsoenlijke manier' op te lossen. 
Essed noemt het 'schandalig' dat een pensioenregeling voor oud-rechters ontbreekt. Hij vindt het echter 'schokkend', dat rechter Rodrigues een onderstand van Srd 14,34 per maand is toegekend, omdat er geen pensioenregeling is.

Gajadien spreekt van 'een nationale schande, die met alle ernst zo snel mogelijk door alle actoren opgelost dient te worden'. Ook hij wist niet, evenals Essed, dat er geen pensioenregeling voor de rechterlijke macht is.

Beleidsmakers en minister van LVV laten het afweten bij opening veetentoonstelling VHP

Voorzitter Agrarische Raad VHP teleurgesteld in ministerie

Minister Algoe zondag wel enkele uren aanwezig

De voorzitter van de Agrarische Raad van de VHP, Dayanand Dwarka, betreurt dat beleidsmakers en de minister van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) ondanks een uitnodiging, geen belangstelling hebben getoond om afgelopen zaterdag de openingsbijeenkomst van de tweedaagse veetentoonstelling bij te wonen aan de Indira Gandhiweg in het district Wanica. Dat bericht de Ware Tijd vandaag, maandag 17 november 2014.

Volgens hem was de tentoonstelling niet alleen bestemd voor consumenten en producenten, maar ook voor de autoriteiten, omdat zij beleid moeten maken om de sector te ontwikkelen. 'We hebben deze tweedaagse tentoonstelling georganiseerd om de sector in de schijnwerpers te plaatsen.'

VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi zei, dat de agrarische sector de meest duurzame sector is. Grondstoffen raken immers  op,  maar de agrarische sector blijft bestaan. Daarom hecht de VHP veel waarde aan deze branche, aldus de partijvoorzitter.

Internationale organisaties schatten dat de wereldpopulatie tegen 2050 verdubbeld zal zijn. Dit betekent dat er meer voedsel geproduceerd zal moeten worden. Santohki vindt het een uitdaging voor Suriname om de voedselsector zodanig te ontwikkelen, dat Suriname tegen die tijd mogelijke tekorten kan opvangen.

Voor de juistheid is het goed te vermelden, dat minister Soeresh Algoe gisteren vanaf twee uur 's middags op de tentoonstelling aanwezig is geweest, tot het einde. Hij had zijn onderminister gevraagd om hem zaterdag te vertegenwoordigen, maar die heeft het laten afweten.

LVV-minister Algoe toonde veel belangstelling tijdens zijn bezoek aan veetentoonstelling op zondag. (Bron foto: LVV)
(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

Vishnudatt (NDP): 'Oppositie brengt met niet verlenen quorum verkiezingen in gevaar'

 'Geen begrotingsbehandeling in december, verkiezingen in mei 2015 niet haalbaar'


Het NDP-Assembleelid Theo Vishnudatt zegt vandaag, maandag 17 november 2014, op Starnieuws, dat wanneer de begrotingsbehandeling niet uiterlijk december begint, te vrezen dat de datum van 25 mei volgend jaar voor het houden van de algemene verkiezingen niet haalbaar is.

'Immers, in de begroting van Binnenlandse Zaken is het budget voor de financiering van de komende verkiezingen opgebracht', aldus Vishnudatt.

Vishnudatt beweert, dat er nog erg veel te doen is naar de verkiezingsdag toe. Zo moeten duizenden stembiljetten op tijd gedrukt worden en stembureaus verspreid over het gehele land moeten ingericht te worden. Ook moet de bemensing van de stembureaus op tijd geïdentificeerd, geformeerd en geïnstrueerd worden.

Het Assembleelid stelt, dat daar miljoenen Surinaamse dollars voor nodig zijn. Het geld hiervoor mag niet uitgegeven worden zonder goedkeuring van de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken door De Nationale Assemblee (DNA).

'Ik hoor leden van de oppositie zeggen dat zij wel quorum gaan verlenen bij de begrotingsbehandeling, omdat de verkiezingen moeten doorgaan. Maar er komt geen openbare begrotingsbehandeling zolang de commissies van rapporteurs van de verschillende ontwerp-begrotingswetten hun eindverslag niet hebben uitgebracht. En dat gebeurt in de huishoudelijke vergaderingen die zeer moeizaam verlopen door de politieke obstructie van de oppositie. Deze opstelling kan leiden tot ongewenste toestanden waaronder een overmachtssituatie die conform art 56 lid 2 van onze Grondwet de ruimte creëert om bij wet de zittingsperiode van vijf jaar van de leden van DNA te verlengen. Ik wil niet dat het zover komt en ik veronderstel de oppositie ook niet...of heeft ze er toch baat bij dat het zover komt? Time will tell.'

Tevergeefs wachten op president Bouterse op Bigi Sma Dey Wanica en Para

Bouterse wel bij Bigi Sma Dey te Nieuw Amsterdam
Seniore burgers zwaar teleurgesteld in president

Bouterse zegt op laatste moment af


Moe van het wachten hebben seniore burgers van Wanica en Para er gisteren te White Beach de brui aan gegeven. Een uur voor de afsluiting van het evenement kwam de melding dat president Desi Bouterse was verhinderd en op hem hadden velen speciaal gewacht, aldus Starnieuws vandaag, maandag 17 november 2014.

De Bigi Sma Dey kreeg voor velen daardoor niet dat speciale tintje.

'Wij zouden graag de president willen zien op deze dag, maar helaas moeten wij vertrekken. Ik was meer om hem hier, want eten doe ik elke dag', zegt Soeparmo Djasman. Ook Adeline Akiembo wilde het staatshoofd zien. 'Ik wilde enkele danspasjes samen met hem maken. De bus vertrekt en iedereen gaat weg, terwijl wij zo op onze president hadden gerekend.'

Ook andere seniore burgers hadden gerekend op de aanwezigheid van president Bouterse, aangezien hij wel naar Nickerie is geweest voor de Bigi Sma Dey daar.

Lange tijd kregen de ouderen voorgehouden dat het staatshoofd onderweg was. Rond een uur of één vertrokken echter grote groepen senioren huiswaarts.

Diverse ministers, districtscommissarissen en Assembleeleden hadden ook gewacht op het staatshoofd, totdat de afmelding kwam. De reden voor die afmelding is niet bekend.