woensdag 19 november 2014

Dagblad Suriname: President Bouterse sprak misleidend over WiFi binnen AdeKUS

Universiteit beschikt wel over WiFi

Kabinet van de President was op de hoogte van internetfaciliteiten op universiteit


President Desi Bouterse, die ruim een week geleden een bezoek bracht aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS), is volgens het Dagblad Suriname van vandaag, woensdag 19 november 2014, misleidend geweest over de internetfaciliteiten van het instituut.

Hij beloofde de studenten binnen een week te zullen zorgen voor WiFi, omdat deze faciliteiten onvoldoende aanwezig zouden zijn binnen het instituut. De universiteit heeft aldus de krant echter wel WiFi en dit was van te voren kenbaar gemaakt aan het Kabinet van de President.

Ook toen de studenten voor het bezoek van de president vragen naar het Kabinet moesten mailen, bescikte het Kabinet de informatie dat de universiteit bezig was met het installeren van een ICT-infrastructuur in samenwerking met Telesur.

Inmiddels is een netwerk opgezet. De bestaande ICT-infrastructuur op de campus moest worden aangepast, waarna de oplevering van het netwerk plaatsvond. Op 5 november 2014 vond deze oplevering plaats. Hierna volgde een technische testperiode van een week die succesvol is afgerond. Om na te gaan of het WiFi-netwerk voldoet aan de gestelde eisen en behoeften is er een testperiode voor gebruikers die begon op 13 november en loopt tot en met 21 november.

Studenten zijn intussen met informatiefolders op de hoogte gesteld over de internetmogelijkheden. Na de testperiode zal het WiFi-netwerk voor de studenten officieel in gebruik worden genomen.

BVL stelt regering ultimatum tot zaterdag

Wilgo Valies zet regering onder druk.
Bond van Leraren wil dat geïnvesteerd wordt in professionalisering leerkrachten

Valies benadert president Bouterse om tot oplossing te komen


De Algemene Leden Vergadering van de Bond van Leraren (BVL) heeft vanochtend, woensdag 19 november 2014, besloten de regering een ultimatum te geven tot zaterdag. Indien er na zaterdag geen schot in de zaak komt zal het onderwijsproces op VOS-niveau (Voortgezet Onderwijs voor Senioren) plat worden gelegd, aldus BVL-voorzitter Wilgo Valies in de Ware Tijd. Ruim honderd leerkrachten waren in het bondsgebouw van de BVL aanwezig en via internet, Skype, werd contact onderhouden met leerkrachten in Nickerie. 

'Het gaat niet alleen om geld, maar ook voorzieningen die moeten worden getroffen voor leraren, zoals continue scholing. In professionalisering van de leraren wordt heel weinig geïnvesteerd', stelt Valies.

Hoeveel de financiële herwaardering is wenst hij niet prijs te geven, omdat met de presidentiële commissie gisteren nog geen finale overeenstemming kon worden bereikt.

Valies laat ook weten, dat gisteren een brief naar president Desi Bouterse is gestuurd. Hierin wordt het staatshoofd gevraagd stappen te ondernemen om tot een oplossing te komen. Volgens Valies zijn de onderhandelingen met de vertegenwoordigers van de president de afgelopen zes maanden zeer constructief geweest. 'Ik kan stellen dat de vertegenwoordigers van de president de mening waren toegedaan dat de leerkrachten beter verdienen en dat er een reële herwaardering moet komen voor de leerkrachten.'

De vakbondsvoorzitter zegt dat er tijdens de onderhandelingen een voorstel is gedaan. 'We hebben hierover gesproken en toen consensus bereikt hoe die herwaardering zou moeten plaatsvinden. We hebben hierna geen reactie meer gekregen. Al maanden niet.'

De Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS), die samen met de BVL de gesprekken voerde met de commissie, had besloten vandaag geen protestactie te voeren, maar een vergadering met de lidbonden te houden.

'We hebben als partner de afgelopen periode samen opgetrokken en we geven de FOLS alle ruimte om de solidariteit en eenheid die nodig is te betuigen, maar de leden van de BVL hebben er genoeg van', reageert Valies op de vraag of hij zich in de steek gelaten voelt door de FOLS.

Marcellino Nerkust blijft afwachtend.
De FOLS was vanochtend met haar bestuursleden in vergadering. 'Wij hebben uit strategische overwegingen niet gekozen voor een massabijeenkomst, omdat wij anders gestructureerd zijn en daarnaast moeten wij eerst met de ledenraad in overleg voordat wij verregaande standpunten kunnen innemen', zegt voorzitter Marcellino Nerkust op Starnieuws.

De ledenraad is het hoogste orgaan en wordt gevormd door de besturen van de aangesloten lidbonden.

De basis- en VOJ-scholen (Voortgezet Onderwijs voor Junioren) hebben vandaag normaal gedraaid, terwijl de leerkrachten van de VOS-scholen waren opgeroepen de schooldeuren te sluiten, zodat zij om tien uur vanochtend in het BVL-bondsgebouw aanwezig konden zijn.
 

Spoorlijn onacceptabel voor bewoners ten westen Indira Gandhiweg

Comité Behoud Woongenot Indira Gandhiweg West: 

'Met dit populistisch project dient zeer omzichtig te werk te worden gegaan'

'Het lijkt wel of er een Berlijnse Muur gaat worden opgetrokken'


Het zal iedereen wel zijn opgevallen, hoe weinig reactie er tot nu toe is geweest op de geplande dubbele spoorbaan van Paramaribo naar Onverwacht en wel langs de lndira Gandhiweg. De geprojecteerde spoorbaan in zijn huidig concept, is vanwege meerdere en fundamentele redenen voor bewoners ten Westen van de lndira Gandhiweg totaal onacceptabel.

Er is een milieustudie gaande waarvan niemand iets merkt. Belangrijker is, dat er ook een sociaaleconomische studie wordt gedaan naar de effecten van dit project op de lokale bevolking. Als we de verslagen in de verschillende kranten mogen geloven, betekent voornoemde spoorbaan voor alle winkels, horeca sector, pompstations, klinieken, bedrijven et cetera een enorme financiële strop, aangezien hun bereikbaarheid en omzet meteen in het gedrang komt.

Met het afsluiten van nagenoeg alle wegen ten westen van de Indira Gandhiweg ontstaat er een enorme waardedaling van alle percelen en gebouwen die aan de afgesloten wegen liggen, omdat ze vanuit de Indira Gandhiweg niet meer direct bereikbaar zijn. Wie zal alle betrokkenen vergoeden voor deze financiële ramp?

Alles dat ze in de afgelopen tientallen jaren met veel moeite hebben opgebouwd, wordt met deze spoorbaan binnen een vloek en een zucht vernietigd. En het is een niet te onderschatten probleem, omdat het duizenden gezinnen die ten westen van de spoorbaan wonen raakt.Wie geeft de regering het recht om burgers deze grote financiële schade toe te brengen, omdat zij toevallig in dit gebied hun woning hebben gebouwd?

Met dit soort grote (populistische) projecten dient we zeer omzichtig te werk te gaan om niet nog meer ellende te veroorzaken dan er nu al is. De spoorbaan die in 1903 door gouverneur Lely werd gebouwd, heeft ook nimmer kunnen voldoen aan de hoge verwachtingen die toentertijd werden gekoesterd. De vraag die beantwoord moet worden is: is Suriname niet te kleinschalig om zo'n groot project rendabel te houden? Tientallen buschauffeurs die de lijndienst Paramaribo-Onverwacht onderhouden zullen brodeloos worden gemaakt.

Familieverbanden en de wijze waarop kennissen met elkaar in de periferie omgaan worden grondig verstoord door het isolatie karakter van de geprojecteerde spoorbaan. Het lijkt wel of er een Berlijnse muur zal worden opgetrokken om het Oosten en Westen van de Indira Gandhiweg van elkaar te scheiden. Het wordt de bewoners van het westen van de Indira Gandhiweg onnodig moeilijker gemaakt hun weg naar andere bestemmingen te vinden, door de af te leggen afstanden alsmaar te vergroten.

Al met al zal de geprojecteerde spoorbaan in deze opzet een zeer ernstige inbreuk plegen op het woongenot van eenieder die woont ten westen van de Indira Gandhiweg.

Om dit probleem op te lossen zijn er twee opties:
1. Alle wegen en uitgangen van woningen blijven gewoon uitmonden op de Indira Gandhiweg individueel beveiligd middels een automatische hefboom.
2. Een aan te leggen parallelweg ten westen van de spoorbaan met uitgangen naar de Indira Gandhiweg (echter is er geen ruimte genoeg voor de dubbele spoorbaan, de ontwateringswerken en de parallelweg naast elkaar).


De Nederlandse uitvoerder van het project zal ons voorhouden, dat alles koek en ei is, maar wij burgers van dit land zullen uiteindelijk met de gebakken peren komen te zitten als het verkeerd gaat.

Een veel eenvoudiger en bovenal goedkoper alternatief is om de spoorsloot te dempen en een derde autorijbaan die een hoge asdruk kan hebben te construeren, speciaal en alleen bestemd voor grote bussen en autotrucks, alsook een aparte brug over het Saramaccakanaal.

De verkeerssituatie zoals hij nu bestaat, blijft voor het grootste gedeelte hierdoor intact. De overheid zal hierdoor in staat zijn de modernste bussen aan te schaffen en te onderhouden en niet een spoordienst te moeten opzetten die onze generatie zelf nooit heeft gekend.

Comité Behoud Woongenot Indira Gandhiweg West,
Drs. H.R.Gooswit
R. Goede

CBS Jaarrapport Integratie: Surinamers en Antillianen doen het goed

Aandeel van Antilliaanse verdachten nog steeds relatief groot


Het Nederlands Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS, constateert in het vandaag, woensdag 19 november 2014, gepubliceerd Jaarrapport Integratie dat niet-westerse groepen nog steeds achterblijven bij autochtone Nederlanders. Toch gaat het in een aantal categorieën met Antillianen beter dan met andere groepen. Dat meldt het NTR/Caribisch Netwerk.

Van de vier grote groepen niet-westerse allochtonen staat het inkomen van Antillianen in Nederland op de tweede plek, na de Surinamers. Het CBS meldt, dat dit komt doordat Surinamers en Antillianen vaker werken en minder vaak in de bijstand zitten dan Turken en Marokkanen. Vooral Antilliaanse vrouwen werken vaak. In Nederland geboren Antillianen tussen de 25 en 45 jaar werken bijna net zo vaak als autochtone leeftijdsgenoten.

Antillianen die in Nederland geboren zijn, verdienen meer dan Antillianen wiens wieg in het Caribisch gebied stond. Hun inkomen ligt wel nog steeds lager dan dat van autochtone Nederlanders. Ook krijgen Antillianen relatief vaker dan autochtonen en Surinamers een werkloosheidsuitkering, maar ze zitten niet vaker dan Marokkanen en Turken in de bijstand.

Antillianen en Surinamers gaan vaker naar de HAVO of het VWO dan Turken en Marokkanen. Tegelijkertijd gaan zowel Antillianen als Surinamers ongeveer net zo vaak als autochtone leerlingen naar het HBO.

In het VMBO volgen Antilliaanse leerlingen vaak een opleiding op laag niveau, maar dat geldt ook voor Turken en Marokkaanse studenten. Reden hiervoor is dat relatief veel studenten vanuit het Caribisch gebied in Nederland komen studeren en net als andere eerste generatie studenten dan vaker voor een lager opleidingsniveau kiezen.

Het aandeel van Antilliaanse verdachten is nog steeds relatief groot. Wel blijkt, dat in Nederland geboren Antillianen minder van misdrijven verdacht worden dan Antillianen die in de Cariben geboren zijn.

Ongeveer een derde van de in Nederland geboren Antillianen met een eigen huishouden woont in een buurt waar ook veel andere Antillianen wonen. Voor de drie andere groepen is dit percentage hoger, namelijk bijna de helft. Antillianen wonen – net als Surinamers en Marokkanen – relatief vaker in een appartement dan in een eengezinswoning. De vier grootste groepen niet-westerse allochtonen wonen wel vaker in een sociale huurwoning dan autochtonen.

In Nederland wonen in 2013 147.000 Antillianen. Dat is nog geen procent van de bevolking. Er vertrekken ongeveer evenveel Antillianen als er komen in 2013. De groei van het aantal Antillianen komt vooral doordat er in Nederland kinderen geboren worden die tot de tweede generatie behoren.

ADRON voorziet helft rijstboeren van zaaizaad

Nog op 1.000 hectare moet zaaizaad geteeld worden om alle boeren te kunnen voorzien


Het Anne van Dijk Rijst Onderzoekscentrum Nickerie (ADRON) in Nickerie heeft de helft van de boeren die geregistreerd hadden voor het verkrijgen van zaaizaad, kunnen voorzien in de behoefte. De andere boeren hebben of een deel van het zaaizaad gekregen of helemaal niet. Dit zegt waarnemend directeur van het ADRON, Soedeshchand Jairam, vandaag, 19 november 2014, op Starnieuws.

Jairam stelt, dat het ADRON op de Prins Bernhardpolder had gerekend. Om alle geregistreerde landbouwers tegemoet te komen, moet er tenminste nog op 1.000 hectare zaaizaad geteelt worden. Hiervoor leent de Prins Bernhardpolder zich uitstekend.

Zaaizaad te ADRON.
Volgens Jairam is het van groot belang dat de kwaliteit van de landbouwsector verhoogd wordt. Goed zaaizaad is een basisvoorwaarde hiervoor, aldus de landbouwdeskundige.

Het afgelopen seizoen had het ADRON 116 hectare ingezaaid. Het ging om origineel-, elite- en eerste nabouwzaad. Op het areaal van Stichting Machinale Landbouw was voornamelijk eerste nabouwzaad ingezaaid op 72 hectare en op 15 hectare origineelzaad.

De contractboeren hadden samen 26 hectare origineelzaad ingezaaid, terwijl het ADRON 4 hectare elitezaad voor zijn rekening had genomen. Op N.V. Nani werd 18 hectare ingezaaid.

104 Capsules met cocaïne in maag 11-jarig Colombiaans meisje

Vader had vliegticket met bestemming Spaanse stad Barcelona klaar liggen


Een doodziek 11-jarig meisje, dat door haar moeder naar een ziekenhuis in de Colombiaanse stad Cali werd overgebracht, bleek 104 capsules met drugs in haar maag te hebben. 

De capsules zijn in het ziekenhuis uit haar maag gehaald. Dat zegt de politiechef van Cali, Hoover Penilla, vandaag, woensdag 19 november in de lokale krant Vanguardia Liberal.

De politie vermoedt dat de vader, die niet bij de moeder en haar dochtertje woont, wilde dat ze de drugs naar Europa zou smokkelen. In het huis van de vader vond de politie een vliegtuigticket met bestemming Barcelona.

De politie heeft niet gezegd welke drugs in de capsules zaten. Volgens Colombiaanse media ging het om cocaïne.

Pereira stelt zich weer kandidaat als voorzitter VSMB op 29 november

Laurens Pereira (Bron foto: Raoul Lith/Starnieuws)
VSMB-voorzitter: 'Dit is de enige regering die doet wat we willen en die met ons praat'

Laurens Pereira vol lof over minister Algoe (LVV) en president Bouterse


De Vereniging van Surinaamse Melkboeren (VSMB) houdt 29 november bestuursverkiezingen en Laurens Pereira stelt zich dan nog een laatste keer kandidaat als voorzitter. Hij zegt vandaag, woensdag 19 november 2014, op Starnieuws dat er afspraken gaande zijn met minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en met president Desi Bouterse om de sector verder te laten bloeien.

'Dit is de enige regering die doet wat we willen, die met ons praat'
, aldus Pereira. De VSMB- voorzitter zegt, dat de regering de organisatie vijf tractoren toegezegd heeft, bestemd voor Kwatta, Houttuin, Domburg, Reeberg en Rijsdijk. Drie hebben de boeren reeds gekregen. De VSMB heeft als doel om de productie omhoog te krijgen en kwaliteitsmelk te leveren. 'Deze LVV-minister slaat spijkers met koppen, hij belooft iets en doet het ook. Als ik nog geen afspraken had lopen met de president en de minister dan zou ik stoppen.'

In januari krijgt de vereniging de twee andere tractoren om te verdelen. Deze zullen gegeven worden aan de boeren te Houttuin en Reeberg. 'Ik heb deze vereniging met mijn centen opgericht. Ik wil hebben dat iemand deze overneemt die capabel genoeg is en niet de boel gaat bestelen en beroven. Iemand die goed met de regering kan praten.'

Mensen die nog geen lid zijn van de vereniging willen ook stemmen, maar dat gaat niet. 'Je betaalt een cent per liter, na de eerste transactie ben je pas lid. Het zijn mensen die al negen jaren geen contributie willen betalen', stelt Pereira.

'We zijn er voor de mensen, voor de Melkcentrale en de boeren. We moeten een evenwicht zoeken, want als we rommel leveren, verkoopt de Melkcentrale niet en wij hebben concurrentie', zegt de VSMB-voorman.

De Melkcentrale maakt nu winst volgens Pereira, want de arbeiders en boeren worden op tijd betaald. Het geld moet van tractoren komen, niet van de verkoop aan de Melkcentrale, meent Pereira. 'Met de tractoren kan je beter gras, jong gras met hoge eiwitten, produceren en dan hoef je dat met minder voer aan te vullen. Dat is super belangrijk.'

70% Van de boeren klaagt niet en levert goede melk met een hoog vetgehalte, stelt Pereira. Hij zegt verder, dat de VSMB toegezegd heeft om deskundigen bij de boeren die kwalitatief melk met een lager vetgehalte hebben, gratis onderzoek te laten doen.

De vereniging telt officieel 72 contributie betalende leden.

Randjietsingh (VHP): 'Als regering begroting niet kan goedkeuren dan moet zij aftreden'

VHP'er: 'Met of zonder nieuwe begroting, verkiezingen gaan in 2015 gewoon door'

'Er is altijd geld voor de verkiezingen'


Nieuw Front-fractieleider en VHP-Assembleelid Radjkoemar Randjietsingh maakt zich niet druk over de late behandeling van de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken. ‘Als de regering de begroting niet kan goedkeuren, moet zij aftreden’, zegt hij vandaag, woensdag 19 november 2014, in het Dagblad Suriname. 

De fractieleider reageert hiermee op de vrees van enkele Assembleeleden van de coalitie, waaronder NDP'er Theo Vishnudatt, die beweren dat wanneer de begrotingsbehandeling uiterlijk in december niet start, de kans groot is dat de datum van 25 mei volgend jaar voor het houden van de algemene verkiezingen niet haalbaar is. Dit, omdat in de begroting van Binnenlandse Zaken het budget voor de financiering van de komende verkiezingen is opgebracht.

Deze opstelling kan leiden tot ongewenste toestanden, waaronder een overmachtssituatie die conform art 56 lid 2 van de Grondwet de ruimte creëert om bij wet de zittingsperiode van vijf jaar van de leden van De Nationale Assemblee (DNA) te verlengen.

Randjietsingh vindt dat de stelling van de coalitie niet opgaat, omdat de verkiezingen met of zonder de nieuwe begroting door kunnen gaan. ‘Er is altijd geld voor de verkiezingen’, aldus de politicus. Randjietsingh beweert bewijzen te hebben, dat de vorige begroting niet eens voor 38% is uitgevoerd. Dat betekent dat bij eventuele aftreden van de huidige regering er voldoende middelen ter beschikking zijn om de verkiezingen te organiseren.

De parlementariër vindt dat de coalitie verschillende methoden probeert te zoeken om het recht aan haar kant te krijgen. Echter is haar falend beleid de reden waarom zij momenteel met een quorumprobleem zit.

De volksvertegenwoordiger zegt wel medewerking te verlenen, indien de regering toegeeft gefaald te hebben en opstapt. De oppositie zal dan ervoor zorgen dat er, indien nodig, een additionele begroting hiervoor wordt gebracht. Hetzelfde geldt ook voor de oppositie. Indien de coalitie zo bang is, moet die dan maar een additionele begroting voor de verkiezingen indienen.

Fractieleider van de Megacombinatie Ricardo Panka (NDP) heeft een totaal andere mening dan zijn overige fractiegenoten. De NDP’er vindt dat er andere mogelijkheden zijn als de oppositie weigert mee te werken. ‘De coalitie heeft alle problemen kunnen weerstaan en zal zij de begroting ook met succes goedkeuren’, zegt Panka.

De verkiezingen van 25 mei 2015 zullen de Staat Suriname ruim 101 miljoen Surinaamse dollars kosten. Maar, op de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken is hiervoor Srd 85 miljoen uitgetrokken. Behalve de 101 miljoen Srd heeft De Nationale Assemblee SRD 18 miljoen gereserveerd voor zowel de benoeming en de installatie van een nieuw parlement als de verkiezing en installatie van een nieuwe president en vicepresident.

De datum van de aanvang van de begrotingsbehandeling is nog niet bekend. Volgens planning van de parlementsvoorzitter zou dat ergens in december moeten zijn.

Ontslag 1.200 werknemers casinosector vanwege verhoging energietarieven niet aannemelijk

ATM-minister Miskin: 'Casino's zouden moeten aantonen personeel niet meer te kunnen betalen'


Minister Michel Miskin van Arbeid, Technologische ontwikkeling en Milieu (ATM) zegt vandaag, 19 november 2014, in het Dagblad Suriname dat, indien een bedrijf besluit om mensen te ontslaan, het zonder meer nodig is, dat eerst een ontslagvergunning moet worden aangevraagd. 

De bewindsman reageert op geluiden, dat Jules Ramlakhan, voorzitter van de Vereniging van Casinohouders (VCS), van plan zou zijn om 1.200 personeelsleden uit de casinobranche te ontslaan als gevolg van de op handen zijnde verhoogde energietarieven voor deze branche.

Miskin stelt echter, dat de casino’s met een rapport zouden moeten kunnen aantonen dat zij daadwerkelijk niet meer in staat zullen zijn om personeel uit te betalen.

'Het gaat hier niet om dringende redenen of plichtverzuim, maar om economische redenen.' Als de casino’s hun personeelsleden werkelijk niet meer kunnen betalen vanwege de verhoogde exploitatiekosten, dan moet dit argument volgens de minister goed onderbouwd worden. Dit rapport, waarin de financiële situatie van de casino’s moet zijn weergegeven, zal als bewijs moeten dienen en zal voorgelegd worden aan de Ontslagcommissie.

Miskin geeft ten overvloede aan, dat hij geen taak heeft met betrekking tot onderhandelingen over energietarieven. Een verdere reactie van de minister op de mogelijke ontslagen bleef dan ook uit, aldus de krant. 'Ik denk dat de mensen nu besprekingen aan het voeren zijn en dat zaken dan daar ter tafel moeten worden gebracht.'

Sluiting Shut op Curaçao werkt illegale lozingen in de hand

Verenigde Vacuümtruckbedrijven wordt van kastje naar muur gestuurd


Volgens de Verenigde Vacuümtruckbedrijven en -chauffeurs werkt de sluiting van Shut op Curaçao illegale lozingen in de hand. In een brief aan de directeur van Curaçao Airport holding, Maurice Adriaens, laat de vereniging weten van het kastje naar de muur gestuurd te worden, aldus Versgeperst.com vandaag, woensdag 19 november 2014.

'Wij hebben de afgelopen week een bezoek gebracht aan diverse overheidsinstanties voor het vinden van een nieuwe stortplaats. Wij werden uiteindelijk doorverwezen naar de heer Sillie van het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur. Tijdens een vergadering werd het duidelijk dat ook Sillie geen nieuwe stortplaats kon aanwijzen. Het moge duidelijk zijn dat veel particulieren en bedrijven aangewezen zijn op onze diensten om plaatselijke onhygiënische misstanden te voorkomen', aldus de vereniging.

Zonder alternatief kunnen veel organisaties hun werk niet meer verrichten.

Beerputten lopen over en bedrijven en hotels melden ernstige problemen met overtollig water, aldus de vereniging. Met de regenval van de laatste dagen zal dit alleen maar erger worden. De afsluiting van de toegangsweg tot Shut zonder het bieden van een alternatief is volgens de vereniging problematisch.

'Selikor loost nu al in het rioleringssysteem in de buurt van Breezers.' De vereniging hoopt na een gesprek met Adriaens tot een oplossing te komen. 'Zo niet? Dan rest ons niks anders dan tot actie over te gaan.'

Castelen (SPA): 'Oprichting Surinaamse Spoorwegmaatschappij druist in tegen openbaarheid van bestuur'

In alle stilte zou een Surinaamse Spoorwegmaatschappij zijn opgericht

SPA-voorzitter: 'Oprichting had kenbaar moeten worden gemaakt aan samenleving'

Castelen spreekt van een 'overhaast project'


Guno Castelen, voorzitter van de Surinaamse Partij van de Arbeid (SPA), zegt vandaag, woensdag 19 november 2014, in het Dagblad Suriname, dat er niet voldoende onderzoek is verricht met betrekking tot de aanleg van de spoorverbinding Paramaribo-Onverwacht. 

Uit een betrouwbare bron schrijft de krant te hebben vernomen, dat er een Surinaamse Spoorwegmaatschappij is opgericht. Castelen ziet dit als een slecht voorbeeld van goed bestuur. De openbaarheid van bestuur dwingt de overheid om alles dat te maken heeft met het gebruik van publieke gelden kenbaar te maken aan de samenleving. Een spoorwegmaatschappij oprichten is een handeling van het bestuur, waarbij zowel de samenleving, de media als het parlement recht heeft om te weten wat de overheid doet en op welke manier de overheid dat doet.

‘Er is pas een jaarrede geweest en de president heeft tijdens deze jaarrede geen enkel woord gerept over de financiering en de uitvoering van het spoorwegproject’, zegt de voorzitter van de SPA. Castelen vindt het dan ook heel vreemd dat de president nu plotseling zoveel haast heeft met het aanleggen van een spoorlijn.

‘Suriname staat voor de deur op weg naar de verkiezingen toe. Wij weten allemaal dat het organiseren van landelijke verkiezingen met heel veel kosten gepaard gaat. En nu gaat de regering zo plotseling een bedrag van 130 miljoen Euro aan dit project besteden.’ 

Castelen vraagt zich af of er gekeken is naar het schuldenplafond en of er is nagegaan of de hoogte van de Surinaamse schulden zowel op nationaal als internationaal niveau daarbinnen valt. Ook vraagt Castelen zich af of de regering voldoende geld heeft om dit project te subsidiëren.

‘Heeft men onderzocht hoeveel goederen en personen men moet vervoeren in gebieden waar de trein moet gaan rijden om rendabel te kunnen opereren? Ik denk dat dit een overhaast project is.’

De wijze waarop de regering met dit project omgaat, wekt volgens Castelen het vermoeden, dat men andere belangen dient dan de belangen van logistiek verkeer. Een specifiek belang wil Castelen echter niet noemen.

Al zes maanden geen salaris voor medische staf Sint Vincentius Ziekenhuis

Medici dreigen werk neer te leggen voor Spoedeisende Hulp

Directeur ziekenhuis wacht op gelden overheid


De medische staf van het Sint Vincentius Ziekenhuis dreigt per 1 december geen diensten meer te verlenen voor de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH). De medici hebben al zes maanden geen salaris ontvangen voor hun diensten aan de SEH. Dat bericht vanochtend, woensdag 19 november 2014, de Ware Tijd.

Directeur Manodj Hindori zit, volgens de krant, met de handen in het haar, omdat de betaling afhankelijk is van geld dat de overheid heeft toegezegd. Afgezien van de eerste betaling, is niets meer overgemaakt. Hindori blijft echter optimistisch en gaat ervan uit dat de overheid betaalt nog voordat het ultimatum van de medici afloopt.

De medische staf blijkt niet alleen ontevreden over het uitblijven van het geld, maar is ook niet gelukkig met andere zaken rond de SEH. Geen van hen wil echter met krant hierover praten.

Hindori stelt in een reactie, dat de SEH een groeiproject is. Hij verwijst naar zijn toespraak bij de opening van de SEH in januari, 'dat er kinderziekten zullen zijn. Die hadden wij verwacht.'

Op de vraag waarom voor een SEH is gekozen en of die niet door de overheid door de strot is geduwd, zegt Hindori dat het ziekenhuis een SEH wilde. 'Wij waren ambitieus genoeg om dat te willen. De overheid heeft dat gesteund, waardoor het niet bij een plan is gebleven.'

Ondertussen heeft de dienst haar waarde bewezen en sinds de opening hebben zich al dertienduizend patiënten gemeld.

Plaza Hotel op Curaçao verder in het nauw

Hotel weet afsluiting stroomvoorziening te voorkomen

'Hotel draait slecht en niet altijd voldoende liquide middelen'

Veiling hotel door SVB even uit beeld


De situatie bij het Plaza Hotel op Curaçao blijft precair. Na de beslaglegging vorige week door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) stond gisteren Aqualectra op de stoep om de elektriciteit af te sluiten aldus bericht vandaag, woensdag 19 november 2014, het Antilliaans Dagblad.

Dat was niet voor het eerst, in maart dit jaar ging de stroom al een keer daadwerkelijk uit. Het hotel kreeg toen na het treffen van een afbetalingsregeling weer elektriciteit. Eric Ogenia, die is aangetrokken als consultant om een uitweg te vinden voor Plaza, zegt dat er nu 10.000 gulden per dag moet worden afbetaald, maar dat dit niet altijd lukt.

'Als de salarissen aan het eind van de maand betaald moeten worden dan hebben we geen geld om Aqualectra ook nog te betalen. Het hotel draait slecht, dus we hebben niet altijd voldoende liquide middelen.' Hij noemt de situatie bij Plaza ‘moeilijk’.

De SVB legde vorige week beslag, omdat het Plaza Hotel niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Deze week zou de inventaris worden getaxeerd en de veiling stond al gepland voor 8 december. 'Dat hebben we weten af te houden, zodat we wat meer tijd krijgen om tot een oplossing te komen', aldus Ogenia.

Hij denkt dat Aqualectra door de berichten over de beslaglegging is gealarmeerd en daarom gisteren de stroom kwam afsluiten. 'Na een gesprek hebben we ook dat weer kunnen voorkomen.'

Door de slechte bezetting is de situatie nijpend. Dat bevestigt ook voorzitter Kenneth Valpoort van vakbond Horecaf. 'De bezetting zal omhoog moeten, want ook de leveranciers willen betaald worden.'

Volgens Ogenia is daarvoor een agressieve salescampagne nodig. In principe is er een akkoord om tot begin 2015 open te kunnen blijven, bevestigen Ogenia en Valpoort. Bij Plaza Hotel werken ongeveer honderd mensen. Directeur is volgens de gegevens van de Kamer van Koophandel de Amerikaan Layne Rachowichz. Maar wie hij vertegenwoordigt blijft onduidelijk.

Verkoop van het hotel ziet Ogenia als de enige oplossing. 'Er is een Amerikaanse groep die het hotel wil kopen. Ze hebben al een voorlopig koopcontract opgesteld. Maar we moeten nog bekijken of dat juridisch goed in elkaar zit en wat de plannen zijn met het hotel.'

Gisteren werd er tijdens een bijeenkomst over de toekomst van het hotel ineens gezegd dat er meer kandidaatkopers waren, maar de consultant zegt daar niets van te weten. Voorlopig richt hij zich op de Amerikaanse groep, omdat die serieuze plannen lijkt te hebben. 'Ik hoop in januari spijkers met koppen te kunnen slaan.' Als het langer duurt, dreigt alsnog sluiting van het Plaza Hotel.

Vakbondsman Valpoort hoopt dat een koper het hotel zal willen renoveren, zodat het daarna met meer succes kan worden geëxploiteerd. Op die manier kunnen de werknemers weer een toekomst hebben bij het Plaza.

De problemen bij het hotel worden voor een deel veroorzaakt door het wegvallen van de inmiddels failliete luchtvaartmaatschappij DAE als klant. 'Zij brachten vaak gestrande passagiers onder bij Plaza, maar betaalden de rekeningen niet', zei het management in maart. Ook het inzakken van het toerisme uit Venezuela speelde het hotel parten. De bezetting kelderde daardoor naar 30 tot 40 procent. Ogenia hoopt met een agressieve salescampagne de bezetting weer wat op te kunnen krikken. 'We moeten het hotel open zien te houden. Ik wil het personeel niet aan het eind van het jaar met een lege portemonnee wegsturen.'

Scholen op Curaçao ondervinden hinder van chikungunya

Hoogtepunt uitbraak chikungunya op eiland nog niet bereikt

Veel docenten door virus getroffen


Scholen op Curaçao ondervinden hinder van het chikungunyavirus wat zich nog steeds verder verspreid. Directrice van het Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur, Lisette van Lamoen-Garmers, heeft vorige week leerlingen naar huis moeten sturen, omdat 12 van de 20 docenten ziek waren. Dat schrijft vandaag, woensdag 19 november 2014, het Antilliaans Dagblad. 

Minister Ben Whiteman van Gezondheid, Milieu en Natuur denkt dat het hoogtepunt van de uitbraak van Chikungunya nog niet is bereikt. 

Zijn ministerie houdt momenteel spuitacties om de tijgermug uit te roeien die het virus verspreid. Met deze acties worden slechts de grote wegen bereikt en alleen de volwassen muggen aangepakt. De achtertuinen en kleine hoekje worden niet bereikt. 

Ook zijn er momenteel met het vochtige weer tal van broedplekken voor eitjes in met name vervuilde buurten, zoals plasjes water in autobanden, lege blikjes en foambakjes.

VHP'er Ramdjielal spant Kort Geding tegen eigen partij aan

VHP'er Ramdjielal: 'Hoofbestuur niet bevoegd intentieverklaring samenwerkende partijen te tekenen'


Aanand Ramdjielal vecht in een door hem aan te spannen Kort Geding besluiten en beslissingen van het VHP-hoofdbestuur, genomen twaalf weken geleden tijdens het partijcongres op 31 augustus, aan.

Hij volgt de raad van VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi op en dient vandaag, woensdag 19 november 2014, de rechtszaak in, aldus Starnieuws.

'Wie het niet eens is met de besluiten genomen op het partijcongres, mag naar de groene tafel stappen', zei Santokhi op het partijcongres in Stichting De Olifant.

'Ik heb dit rechtsproces mede op uitnodiging van de VHP-voorzitter aangespannen', zegt Ramdjielal. Hij eist dat alle besluiten en beslissingen die zijn genomen op de partijraadsvergadering respectievelijk het partijcongres, nietig worden verklaard. 'De besluiten en beslissingen van het hoofdbestuur zijn in strijd met de statuten.'

Ramdjielal, die het rechtsproces heeft aangespannen als geregistreerd lid en adviesraadslid van de VHP, blijft erbij dat de intentieverklaring voor samenwerking met andere politieke partijen nietig moet worden verklaard. Hij vindt dat het hoofdbestuur niet bevoegd is om die intentieverklaring te tekenen.

'In de statuten staat duidelijk aangegeven, dat niet de partijraad, maar het partijcongres bevoegd is tot deze handelingen.'

Toename chronische ziekten in binnenland

Aantal infectieziekten daalt

Leefstijl binnenlandbewoners is aan het veranderen


'Terwijl er in het binnenland steeds minder infectieziekten voorkomen, neemt het aantal gevallen van chronische ziekten toe. Dit is een ongezonde situatie die dringend moet worden aangepakt. Daarbij is het vereist dat de gemeenschap nauw betrokken is.' Dat zei Marthelise Eersel, directeur van het ministerie van Volksgezondheid, gisteren bij de opening van een tweedaags gezondheidsseminar van de Medische Zending (MZ), zo bericht vandaag, woensdag 19 november 2014, de Ware Tijd. 

Volgens Van Eersel heeft zich in korte tijd een ontwikkeling in het binnenland voorgedaan die ook negatieve gevolgen heeft voor de bevolking. Door meer economische bedrijvigheid en een betere voedingsituatie is de leefstijl van de bevolking gaan veranderen. Dit gaat soms ten koste van de gezondheid. Zo heeft bijvoorbeeld twintig procent van de inwoners in het district Sipaliwini volgens cijfers van het ministerie van Volksgezondheid overgewicht.

Van Eersel gaf enkele aanbevelingen om de situatie aan te pakken, waaronder trainingen voor gezondheidsmedewerkers en een verbeterde samenwerking tussen de eerstelijnszorg aan de ene kant en gezondheidsinstellingen zoals ziekenhuizen aan de andere kant. 

Ze adviseert dat er regelmatig onderzoek komt naar onder andere bloeddruk en gewicht onder binnenlandbewoners. Ze onderstreepte dat de gemeenschap zich er ook van bewust moet zijn dat veranderingen nodig zijn.

VHP-voorzitter: 'Eigen belangen samenwerkende partijen moeten ondergeschikt zijn aan nationale doelen'

Santokhi: 'Alle partijen zullen moeten inleveren'


VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi is zich ervan bewust dat niet alle zeven partijen binnen het zogenoemde Nieuw Front Plus tevreden zijn met de toewijzing van de ressortraads- en districtsraadsposities. 'Belangrijk is dat we rekening moeten houden met dat wanneer we gaan voor collectieve regeerverantwoordelijkheid, partijbelangen ondergeschikt gemaakt moeten worden aan nationale doelen', aldus Santokhi vandaag, 19 november 2014, op Starnieuws.

De VHP-leider stelt, dat bij de onderhandeling en de intentie om consensus te bereiken, er rekening mee wordt gehouden dat de samenwerkende partijen afzonderlijk verschillende inzichten hebben. Zij gebruiken dit om posities te verkrijgen.

'Maar feit is, dat ze voor de eerste keer in een combinatie zitten van zeven partijen. Dus alle partijen zullen moeten inleveren om te komen tot consensus voor de ressortraad- en districtsraadsposities', aldus Santokhi.

De eerste ronde van onderhandelen is achter de rug. Het consensusvoorstel dat is bereikt wordt door de partijen afzonderlijk besproken. Hiervoor is een week uitgetrokken. De partijen komen weer bijeen, nadat ze met hun structuren hierover hebben gesproken.

'We moeten achter de nationale doelen staan, die de negatieve ontwikkeling als gevolg van het huidige regeerbeleid moeten doen stoppen op 25 mei 2015', zegt Santokhi. 'Na 25 mei volgend jaar gaan we voor een duurzame ontwikkeling op basis van gedeelde verantwoordelijkheid en collectieve inspanning gebaseerd op een regeerakkoord. Ik hoop dat alle partijen hierachter kunnen staan.'

Overheid heeft meer inkomsten dan uitgaven eerste 10 maanden 2014

Ministerie van Financiën.
Abdoel (NDP): 'Duidelijke aanwijzing dat overheidsfinanciën in rustig water zijn'

Tjin A Tsoi (NPS): 'Overschot kan kunstmatig worden gecreëerd'


De ontvangsten van de overheid van januari tot en met oktober dit jaar bedragen Srd 3,93 miljard terwijl Srd 3,84 miljard werd uitgegeven, waardoor de overheid een overschot heeft, zo schrijft althans de Ware Tijd vandaag, woensdag 19 november 2014. Dit zou blijken uit het zogenoemde ‘flashrapport’ van het ministerie van Financiën. 

'Op dit moment hebben we in procenten van het bbp (bruto binnenlands product) uitgedrukt, een surplus van 0,5 procent. Dit is een duidelijke aanwijzing dat de overheidsfinanciën zich in rustig vaarwater bevinden', zegt Amzad Abdoel (NDP), voorzitter van de parlementaire commissie voor Financiën.

Uit het flashrapport blijkt wat de laatste stand is van de financiële positie van de overheid. Abdoel stelt, dat over de afgelopen tien maanden de regering aan te verwachten inkomsten een bedrag van Srd 6,7 miljard op de begroting had geplaatst en voor uitgaven was Srd 7,5 miljard opgevoerd.

Leden van de oppositie beweren regelmatig dat het zeer slecht is gesteld met de financiële positie van de Staat. 'Dat er nu geschermd wordt met een positief flashrapport maakt die positie er niet beter op', zegt het NPS-Assembleelid Arthur Tjin A Tsoi. Het hebben van een overschot is volgens hem geen opzienbarende ontwikkeling, omdat dit kunstmatig kan worden gecreëerd.

'Iedereen kan een overschot creëren en deze regering doet dat door bepaalde uitgaven niet te plegen en door schuldeisers niet te betalen', aldus de NPS'er die zich afvraagt waarom de regering deze mensen niet betaalt, aangezien er kennelijk een financieel overschot is.

Staatsolie was even in verwarring door status vrije 24 november

Toch geen extra vergoeding op nationale vrije dag voor personeel Staatsolie


De vrije dag die de regering voor maandag 24 november heeft toegekend voor de viering van het Javaans Nieuwjaar (Sasi Sura), heeft voor veel verwarring gezorgd bij bedrijven. Zo heeft Staatsolie aanvankelijk het personeel meegedeeld dat die dag wordt beschouwd als een zaterdag. Dat zou betekenen dat personeelsleden die aan het werk zijn 50% toeslag zouden ontvangen, maar dat besluit werd gisteren door het bedrijf ingetrokken, aldus Starnieuws vandaag, woensdag 19 november 2014.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken had in haar bekendmaking aangekondigd, dat 24 november een vrije dag is, maar niet gelijkgesteld is met de zondag. Dit houdt inm dat werkgevers geen extra toeslag hoeven te betalen aan werknemer die moeten werken. De vrije dag geldt alleen voor ambtenaren en daaraan gelijk gestelden.De leiding van Staatsolie heeft aan haar personeel dat de vrije dag aanvankelijk verkeerd was geïnterpreteerd.

'Door de directie van Staatsolie is besloten de bedrijfsactiviteiten op 24 november 2014 onverkort voort te zetten. Dit betekent dat 24 november 2014 als een normale werkdag wordt beschouwd en op die dag geen extra vergoeding zal worden toegekend', zo kreeg het personeel te horen.

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) heeft aan bedrijven laten weten deze dag als een normale werkdag te beschouwen. Veel bedrijven geven hier gehoor aan.

Vicevoorzitter Assemblee weerspreekt voorzitter inzake klacht bij OAS over Amnestiewet

Ruth Wijdenbosch: 'Internationale verdragen staan boven onze Grondwet'

Assemblee niet alleen verantwoording verschuldigd aan volk


De Nationale Assemblee (DNA) zal de in april 2012 gewijzigde en door het parlement aangenomen Amnestiewet moeten terugbrengen in de oorspronkelijke staat, wanneer het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens Suriname zou veroordelen. 

De vicevoorzitter van De Nationale Assemblee Ruth Wijdenbosch (NPS) zegt vandaag, woensdag 19 november 2014, op Starnieuws, dat er geen sprake is van het bemoeien in interne zaken, zoals is gesuggereerd door de voorzitter van het parlement, Jennifer Geerlings-Simons. Het gaat hier om het schenden van internationale verdragen, althans wanneer het Hof van mening is dat de Amnestiewet het 8 decemberstrafproces niet had mogen stoppen, stelt Wijdenbosch.

In 2012 heeft de mensenrechtenorganisatie Allied Collectieve, onder leiding van Robert Hewitt, een klacht gedeponeerd bij de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS).

Wijdenbosch is het niet eens met coalitieleden die beweren dat het Inter-Amerikaans Hof via de regering het parlement niet kan dwingen de aangenomen Amnestiewet ongedaan te maken. 'Het gaat hier niet om een geval waarbij de soevereiniteit van het college in het geding is. Als land hebben we met het tekenen van internationale verdragen, ingestemd dat deze boven onze Grondwet staan.'

Volgens Wijdenbosch is het best mogelijk dat Suriname, en niet voor de eerste keer, veroordeeld wordt door het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens. 'In onze positie als voorzitter en ondervoorzitter van het parlement hebben mevrouw Simons en ik voldoende brieven gekregen van internationale organisaties om de Amnestiewet niet te wijzigen. Daarnaast hebben tal van mensenrechtenorganisaties hun kritiek hierover aan ons bekendgemaakt. We zijn dus voldoende gewaarschuwd', zo liet ze ook weten vanochtend voor de microfoon van Radio Apintie.

De OAS-commissie zal zich de komende periode uitspreken over de aangenomen aangepaste Amnestiewet in 2012. Intussen probeert het parlement van Suriname gedaan te krijgen dat een nog te benoemen Constitutioneel Hof de Amnestiewet toetst aan de Grondwet. Maar, het lukt maar niet om de ontwerpwet Constitutioneel Hof besproken te krijgen in het parlement door telkenmale gebrek aan quorum en obstructie vanuit zowel de oppositie als de coalitie.

Met de aanname van de Amnestiewet is door de Krijgsraad de vervolging van het 8 decemberstrafproces geschorst. 'Wij gaan daarom geen quorum verlenen aan vergaderingen van het parlement waar een orgaan benoemd moet worden dat een verdere behandeling van het strafproces onmogelijk maakt', zegt Wijdenbosch.