zaterdag 22 november 2014

Familie thaibokser Rozenstruik gelooft in zijn onschuld

Vader Rozenstruik: 'Ik heb er geen woorden voor'

Tante denkt dat Jairzinho in val is gelokt


Vol ongeloof heeft de familie van thaibokser Jairzinho ‘Bigi Boi’ Rozenstruik kennis genomen van het vonnis in zijn strafzaak in Nederland. De bekende thaibokser werd donderdag door de rechtbank Noord-Holland op Schiphol veroordeeld tot 32 maanden gevangenisstraf voor drugssmokkel met aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht. 

'Ik had het niet verwacht, omdat ik niet wist dat Jairzinho zich met zulke zaken bezighield. Ik heb er geen woorden voor', zegt vader Johnny Rozenstruik vanmiddag, zaterdag 22 november 2014, in de Ware Tijd.

Jairzinho eerder dit jaar in een anti-pesten campagne.
Tante Marlene Zorgvol, die de sporter heeft grootgebracht, is ook verrast. Ze is er heilig van overtuigd dat haar 'zoon' zich niet met drugs bezighoudt, omdat hij van haar een 'goede en oprechte' opvoeding heeft genoten.

Marlene heeft een sterk vermoeden dat er jaloezie achter schuilt en dat 'Bigi Boi' in de val is gelokt. 'Ze willen hem klein krijgen, omdat hij populair is. Overal waar hij gaat, wordt hij geprezen. Ik merkte die jaloezie wanneer hij thaiboksgala's organiseerde door uitspraken die anderen deden.'

De tante heeft vorige week voor het laatst contact gehad met haar neef. 'Hij heeft altijd gezegd dat hij niets ermee te maken heeft. Hij kan zich niet voorstellen dat zijn reisgenoten zo'n verklaring hebben afgelegd tegenover de rechter.'

De medeverdachten verklaarden tegenover de rechtbank, dat zij door Rozenstruik waren benaderd om de drugs te smokkelen. Ook zouden zij instructies hebben gekregen over wat te zeggen als ze op Schiphol zouden arriveren.

Zowel de vader als de tante van Rozenstruik vrezen, dat deze situatie negatieve gevolgen zal hebben voor zijn loopbaan. Bij hen is hij altijd welkom, omdat ze erin blijven geloven dat dit buiten zijn schuld om is gebeurd. 'Ik hoop dat hij dit als een dure les beschouwt, door de juiste vrienden te kiezen. Wij blijven van hem houden', zegt tante Marlene.

Passagiers Insel Air-toestel op Hato, Curaçao, verlaten vliegtuig via achterzijde

Snelle evacuatie passagiers na rook in cabine


Een toestel van Insel Air dat op de luchthaven Hato, Curaçao, stond en naar Caracas in Venezuela moest vliegen, kreeg gisterochtend te maken met een technisch mankement waardoor de passagiers via de achteruitgang van het vliegtuig moesten worden geëvacueerd. Dat heeft Insel Air gisteren bekendgemaakt, aldus bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 22 november 2014.

Bij het starten van de motor ontstond rookontwikkeling in de cabine, waardoor het vliegtuig naar de gate moest terugkeren.

'Aangezien het aanbrengen van de passagiersbrug nogal wat tijd in beslag nam, heeft de bemanning besloten de passagiers via de achteruitgang van het vliegtuig naar buiten te begeleiden', zo laat Insel Air in een schriftelijke verklaring weten.

'Dan worden geen risico’s genomen en worden de passagiers zo snel mogelijk geëvacueerd, hetgeen nu ook gebeurd is.'

Volgens de luchtvaartmaatschappij was er geen sprake van gevaar. Na de evacuatie werd door de technische dienst onderzoek gedaan naar de oorzaak van de rookontwikkeling.

De vlucht naar Caracas werd door het reservevliegtuig van Insel Air alsnog uitgevoerd.

Organisaties langs Indira Gandhiweg bundelen zich tegen aanleg spoorlijn

Zeven organisaties bundelen zich in comité 'Behoud woongenot Indira Gandhiweg West'


Zeven organisaties hebben zich uit onvrede en protest tegen de komst van de spoorlijn Paramaribo-Onverwacht gebundeld in het 'Comité Belangenbehartiging Indira Gandhiweg'. Dat melden ze vanmiddag, zaterdag 22 november 2014, in een communiqué. 

Het gaat om de bushouders op de routes PL, PO, POB, PBO, POZ, taxihouders, de detailhandel, winkeliers, pompstations, autohandelaren, kleine en middel grote ondernemingen en het comité 'Behoud woongenot Indira Gandhiweg West'.

Het huidige plan van de regering is voor de zeven organisaties onacceptabel, 'omdat het verregaande negatieve consequenties voor zowel de burgerij als het zakenleven zal inhouden. Dit terwijl er voldoende alternatieven zijn  om hetzelfde doel te bereiken', aldus het communiqué', zo bericht de Ware Tijd.

Het comité heeft inmiddels voor donderdag 27 november een afspraak met Eddy Jozefzoon, een van de trekkers van het spoorproject.

In het communiqué stellen de organisaties niet tegen de komst van de spoorverbinding te zijn, 'maar dan wel één met een geografische ligging een paar honderd meter naar het westen, waarbij de gehele verkeerssituatie langs de Indira Gandhiweg ongewijzigd kan blijven'.

In het communiqué laat het comité blijken de zaak hoog op te vatten. 'Wij zullen dan ook alle ons ten dienste staande middelen gebruiken om de beleidsmakers ervan te overtuigen, dat door dit plan uit te voeren er ontiegelijk veel leed en financieel/economische schade aan burgers en bedrijfsleven zal worden aangericht.'

Verder stellen de organisaties te twijfelen aan de bereidheid van de Nederlandse ING Bank om het project te financieren, terwijl 'duizenden burgers van dit land bijzonder  zwaar getroffen zullen worden'.

Shut op Curaçao toch weer toegankelijk voor lozen afvalwater

Shut tijdelijk, tot 1 februari 2015, toegankelijk

Regering gaat op zoek naar alternatief voor Shut


Minister Ben Whiteman van Gezondheid, Milieu en Natuur op Curaçao heeft besloten de toegang tot Shut op het eiland te heropenen voor de lozing van afvalwater. Dat staat in een brief van de bewindsman aan Maurice Adriaens, de managing director van Curaçao Airport Holding (CAH), aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, 22 november 2014. De redactie laat weten in het bezit te zijn van die brief.

De regering heeft tot 1 februari de tijd om een alternatief voor Shut te bedenken. Met ingang van begin februari volgt namelijk een definitieve stop voor de lozing van afvalwater te Shut.

In de brief aan Adriaens, gedateerd 20 november 2014, laat Whiteman weten in de late ochtend te hebben vergaderd met minister Earl Balborda van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP). 'De aanleiding van deze vergadering was de problematiek die gerezen is naar aanleiding van mijn beslissing tot sluiting van de toegang tot Shut voor lozing van afval en afvalwater', aldus de Gezondheidsminister in zijn brief. 'Tijdens dit gesprek werd het mij duidelijk dat de lozing van beerputwater op dit moment niet volop aan te bevelen is.'

Whiteman opent Shut weer, zij het tijdelijk.
De redenen hiervoor zijn, dat het op dit moment niet mogelijk is de inhoud van de vacuümtrucks te testen alvorens overgegaan wordt tot lozing. 'De lozing van chemisch afval, vet en olieafval kan desastreuze gevolgen hebben voor de waterzuiveringsinstallaties.' Verder is er op dit moment behoefte tot optimalisering van het technisch functioneren van de zuiveringsinstallaties en is er behoefte om het dienstrooster bij deze installaties uit te breiden tot 24 uur.

Whiteman in zijn brief: 'In het kader van het bovenstaande hebben wij besloten om de toegang tot Shut te heropenen voor de bovengenoemde vacuümtrucks tot uiterlijk 1 februari 2015. In de tussentijd zal het ministerie van VVRP zorgdragen voor de voorziening van de bovengenoemde leemtes van de zuiveringsinstallaties. Ook zal VVRP de mogelijkheid nagaan voor de aanschaf van een speciale zuiveringsinstallatie ten behoeve van zoutwaterhoudend beerputafval (schepen).'

Voor het lozen van chemisch afval, vet en olieafval zijn inmiddels afspraken gemaakt met de Isla- raffinaderij. De trucks die chemisch afval moeten lozen, rijden naar de raffinaderij waar een speciale centrale staat met een centrifuge die de producten uit het afval haalt die niet gebruikt kunnen worden. Deze worden vervolgens in de fabriek verbrand.

Adriaens liet gisteren tegenover de redactie van de krant weten, dat de vissers die bij Shut een lijntje uitgooien allerminst tevreden zijn met de beslissing van de minister om het verbod om daar te storten, tijdelijk terug te draaien.

'Ze zijn heel boos. Ze merken meteen het effect van het niet langer lozen van afvalwater; ze vangen meteen meer vis. Ze willen niet terug naar de oude gewoonte waarbij er afval wordt gestort. Ik heb met hen gesproken en ze verteld, dat er een belofte is van de regering dat er na 1 februari definitief wordt gestopt met de lozing en ik heb ze om hun medewerking gevraagd. Die hebben ze ook gegeven en ze hebben ook gezegd zelf te zullen controleren of er daadwerkelijk geen chemisch afval wordt geloosd', aldus Adriaens

'Community Mailbox' op Curaçao geïntroduceerd

Nieuwe 'Mailbox' past in ontwikkeling CPost

Aantal fysieke brieven wereldwijd neemt af


Curaçao loopt niet achter op het gebied van de postdienst. Het nieuwe concept ‘Community Mailbox’ werd gisteren ook op Curaçao geïntroduceerd waarbij postbussen op centrale plekken in de wijken worden gesitueerd, aldus bericht vandaag, zaterdag 22 november 2014, het Antilliaans Dagblad.

De wijken Emmastad en Kwartier en omgeving zijn de eerste wijken waar dit nieuwe en moderne concept wordt geïntroduceerd. Tijdens de introductie gisterochtend liet CPost weten. dat de vermindering in het aantal fysieke brieven wereldwijd, de postdienst ertoe dwingt op zoek te gaan naar creatieve oplossingen en alternatieven die in het voordeel dienen van de klant en hem garanderen dat zijn post snel en veilig wordt verstuurd en ontvangen.

'Met de introductie van de Community Mailbox (CBox) brengt CPost de innovatie die in de rest van de wereld duurzaam is bewezen, naar Curaçao', aldus de directie van CPost gisteren.

Met ingang van 1 januari 2015 kunnen de inwoners van Emmastad en Groot Kwartier en omgeving hun post ophalen bij de community mailboxen te Postkantoor Groot Kwartier. Op 26 en 27 november kunnen de bewoners die een uitnodiging hebben gekregen tussen 18.00 uur en 21.00 uur, met een geldig legitimatiebewijs, bij het postkantoor te Groot Kwartier langsgaan om informatie te krijgen en hun mailboxsleutel in ontvangst te nemen. De dienst van Community Mailbox is geheel gratis.

Volgens CPost past deze nieuwe stap van de introductie van de CBox in de ontwikkeling die het postbedrijf aan het doormaken is. Tot nu toe is Community Mailbox een concept dat alleen in grotere landen, zoals Canada, wordt gehanteerd.

Het concept werkt als volgt: ieder adres krijgt een mailbox en elke individuele mailbox heeft een unieke sleutel, dus iedere sleutel kan slechts één mailbox openen. Van maandag tot en met vrijdag plaatst CPost eens per dag de post in de community mailbox. Binnenkort zal CPost een systeem introduceren waarbij iedere persoon een melding krijgt, via e-mail of telefoon, wanneer er post ligt in zijn of haar co munity mailbox. Wanneer er post is, kan de persoon, op het moment dat dit het hem beste schikt, de post komen ophalen. Ook kan gekozen worden voor de optie van eens per week ophalen. De post blijft op een veilige manier bewaard in de community mailbox.

'Wanneer een pakket wordt bezorgd dat niet in de community mailbox past, krijgt de geadresseerde een schriftelijke melding, dat hij deze bij het postkantoor kan ophalen', aldus de directie van CPost.

Franklin Sluis, de directeur van CPost, heeft gisteren tijdens de introductie van het nieuwe concept, de media ervan verzekerd dat werknemers hun banen niet zullen verliezen.

Meer informatie is te verkrijgen bij de klantenservice van CPost via telefoonnummers 4331372, 4331365, 4331380 of 4331138 of via het e-mailadres naar customerservice@cpos-tint.co

Overheid betaalt deel exploitatiekosten SEH Sint Vincentius Ziekenhuis

Ziekenhuisdirecteur Hindori blij dat overheid deels over de brug is gekomen


De overheid heeft een eerste deel van Srd 900.000 gestort voor de dienstverlening van de Spoedeisende Hulp (SEH) van het St. Vincentius Ziekenhuis. Het gaat om achterstallige betalingen van in totaal Srd 3.6 miljoen in de exploitatiekosten van de SEH. 

Algemeen directeur Manodj Hindori van het ziekenhuis is opgelucht dat een deel van het geld is gestort op de rekening, aldus Starnieuws vandaag, zaterdag 22 november 2014.

De overheid heeft beloofd, dat de rest van het bedrag binnen korte tijd zal worden overgemaakt.

'Nu de eerste tranche is ontvangen, kunnen de medische specialisten van het ziekenhuis worden uitbetaald voor hun diensten. De achterstand in hun vergoedingen was opgelopen tot zes maanden. De dreiging om het werk van de SEH per 1 december 2014 neer te leggen is van de baan', aldus Hindori.

Hij hoopt dat de volgende tranches vlot beschikbaar zullen komen, zodat de continuïteit van de SEH niet in het geding is. Hij wijst erop dat de gemeenschap, vooral van Paramaribo Noord, maar ook van andere delen van Paramaribo en omstreken, graag gebruik maakt van de SEH. Het sluiten van deze dienstverlening zou een groot ongemak vormen voor de samenleving.

Het St. Vincentius Ziekenhuis streeft ernaar om samen met de artsen, verpleegkundigen en medische specialisten van het ziekenhuis de dienstverlening van de SEH verder te verbeteren, zegt Hindori.

Woedende gestrande Insel Air-passagiers op J.A. Pengelluchthaven

17 Passagiers mogen niet mee op vlucht naar Aruba door overboekingen

Advocate Gadjradj mobiliseert mede gestrande passagiers om claim in te dienen 


De op Curaçao gevestigde luchtvaartmaatschappij InselAir heeft vanmorgen, zaterdag 22 november 2014, 17 passagiers met een zogeheten ‘O.K’-ticket op de Johan Adolf Pengelluchthaven niet meegenomen op haar vlucht naar Aruba. De maatschappij blijkt op die vlucht overboekingen gedaan te hebben, zo bericht Starnieuws.

De passagiers, die zich vanaf ’s morgens vier uur op de luchthaven moesten melden, kregen te horen dat er geen plaats meer was en zij niet naar Aruba konden vertrekken. Een deel van de reizigers kreeg met hun ticket in de hand te horen, dat zij niet voorkwamen op de passagierslijst.

'Het is een vreselijke schok en drama wanneer je dit meemaakt. Het ergste is, dat niemand je iets zegt of je op een fatsoenlijke manier uitlegt wat er verder moet gebeuren. Het enige dat we te horen kregen, is dat er geen plaats meer is en dat we maar contact moeten maken met InselAir op Curaçao', zegt advocate Samantha Gadjradj, echtgenote van het Nieuw Suriname-Assembleelid en advocaat Harish Monorath, die samen met haar broer naar Aruba zou afreizen om daar zijn verjaardag te vieren.

De gestrande passagiers kregen geen andere vlucht aangeboden gekregen, er werd niets gezegd over vergoeding van de tickets en ook werd niets gezegd hoe de gemaakte kosten vergoed gaan worden.

De schade voor de passagiers is volgens Gadjradj zowel financieel als emotioneel. 'Ik heb bijvoorbeeld sinds 27 augustus twee tickets gekocht, hotelreserveringen gedaan op Aruba en een huurauto besteld waarvoor daggelden betaald moeten worden. Daarnaast ben ik met een taxi afgereisd naar de luchthaven. Niemand van InselAir heeft aangeboden de gestrande passagiers terug te brengen naar Paramaribo, hen eventueel onder te brengen in een hotel of andere dringende kosten te vergoeden.'

Zij heeft als juriste ter plekke de groep gestrande passagiers gemobiliseerd en zal namens de groep een claim indienen.

InselAir voert vluchten uit naar Aruba tegen een actieprijs van 300 Amerikaanse dollar, terwijl het huidig seizoentarief normaal rond de 700 Amerikaanse dollar is. De tickets worden verkocht op een verkoopkantoor van de maatschappij in Suriname. Het kantoor heeft echter geen verdere bevoegdheden voor het afhandelen van zaken wanneer zulke problemen zich voordoen. Alle besluiten worden genomen op het hoofdkantoor in Curaçao

Monorath laat in een reactie weten, dat het niet de eerste keer dat de Surinaamse consument niet beschermd is tegen luchtvaartmaatschappijen. Hij zal als volksvertegenwoordiger een brief schrijven naar de voorzitter van het parlement om de kwestie bespreekbaar te maken. 'Er moet vanuit het parlement wel bescherming worden gegeven', zegt Monorath.

Gadjradj laat nog weten, dat zij inmiddels contact heeft gehad met InselAir op Curaçao. 'Ik krijg te horen ,dat ik wel in het systeem voorkom, maar op de wachtlijst ben geplaatst, terwijl ik een o.k-ticket heb. Mijn ticket is gewoon weer verkocht om mij dan op de wachtlijst te plaatsen. Ik heb ook gebeld naar het kantoor in Suriname, maar krijg niemand te spreken. Het kantoor in Curaçao zegt dat het probleem volledig ligt aan de verkoopmaatschappij en zei daar niets aan te kunnen doen.'

Thaibokser Jairzinho Rozenstruik tot 32 maanden gevangenisstraf veroordeeld

Rechtbank Noord-Holland: Rozenstruik als leider groep mede schuldig aan invoer ruim 6 kilo cocaïne

Advocaat Roethof vroeg vrijspraak verdachte


De rechtbank Noord-Holland op de luchthaven Schiphol heeft donderdag 20 november 2014 thaibokser Jairzinho ‘Bigi Boi’ Rozenstruik veroordeeld tot een gevangenisstraf van 32 maanden, met aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht. 

De Officier van Justitie had een celstraf van vier jaar geëist. Bigi Boi werd op 1 augustus samen met zeven anderen op Schiphol aangehouden op verdenking van drugssmokkel.

De rechtbank achtte bewezen dat Rozenstruik medeplichtig is aan de invoer van ruim zes kilogram cocaïne via luchthaven Schiphol.

Zijn advocaat Gerald Roethof heeft betoogd, dat zijn cliënt niet wist dat de medeverdachten bolletjes met cocaïne hadden geslikt, zodat van medeplegen geen sprake kan zijn. De rechtbank verwierp dat verweer. De rechtbank stelde dat meerdere medeverdachten, ieder onafhankelijk van elkaar, hebben verklaard dat verdachte hen heeft benaderd om drugs te smokkelen.

Ook hebben zij verklaard dat zij van de verdachte aanwijzingen en instructies hebben gekregen over wat zij moesten zeggen als zij op Schiphol zouden arriveren. De rechtbank zag geen aanleiding om aan de betrouwbaarheid van deze verklaringen te twijfelen.

Hieronder het volledige vonnis:

'Brasa dey congres' van Platform Surinaamse Diaspora in Wassenaar, Nederland

Surinaamse zaakgelastigde in Nederland, Lucretia Redian, spreekt op congres

'Groeten terug Bouterse aan Nederlandse koning politiek correct en diplomatiek kantelpunt'


Het Platform Surinaamse Diaspora (PSD) houdt vandaag, zaterdag 22 november 2014, in Wassenaar, Nederland, een 'Brasa dey congres'. Het hoofddoel van het congres is om de economische mogelijkheden en sociale potenties van de Surinaamse diaspora in Nederland te belichten. PSD is het platform van drie overkoepelende Surineds organisaties, te weten de Kenniskring Nederland-Suriname (KK), het Suriname Inspraak Orgaan (SIO) en de Vereniging van Surinaamse Nederlanders (VSN).

'In Nederland worden vanaf vandaag tot en met 25 november meerdere Brasa dey's of srefidensi-bijeenkomsten gehouden', zegt Robby Makka, voorzitter van de Kenniskring, die een van de initiatiefnemers is, op Starnieuws. Een van de belangrijke sprekers op het congres is Lucretia Redan, de Surinaamse zaakgelastigde in Nederland.

Makka stelt, dat 'de groeten die president Desi Bouterse stuurde naar koning Willem-Alexander een speciaal cadeau is voor de Brasa dey'. Bouterse stuurde de groeten, nadat de Nederlandse ambassadeur Ernst Noorman zijn geloofsbrieven op 12 november aanbood aan Bouterse en de groeten van de koning overbracht.

'Het herstel van de relatie Suriname en Nederland op staatshoofdenniveau tussen Bouterse en Willem-Alexander, de acceptatie van de geloofsbrieven van Noorman en de reactivering van receptie op de Surinaamse ambassade in Den Haag op 25 november, zijn speciale cadeaus die de Brasa dey van het PSD extra cachet zullen geven. Liever na 4,5 jaar gekeerd dan ten hele gedwaald', zegt Makka.

Hij beweert verder, dat de groeten van Bouterse politiek correct en een diplomatiek kantelpunt waren. 'Elkaar groeten is diplomatieke beleefdheid, tevens zakelijke vriendschap en getuigt van volwassenheid van het land', aldus Makka. 'We zien dat de president een regen aan geloofsbrieven ontvangt. En als het in Suriname op deze wijze regent, druppelt het ook bij de Surineds.'

School Bigi Poika voldoende leerkrachten, maar onvoldoende lesboeken en meubilair

Dorpskapitein Jagendorst trekt aan de bel


Hoewel er genoeg leerkrachten zijn op de openbare lagere school in Bigi Poika, blijkt dat nog geen garantie voor goed onderwijs te zijn. Kapitein Anesta Jagendorst van het inheemse dorp zegt vandaa, zaterdag 22 november 2014, in de Ware Tijd dat er een tekort aan materiaal is, zoals boeken en meubilair. 

De school telt ongeveer zeventig kinderen uit het dorp. Volgens Jagendorst is het tekort aan materiaal vooral voelbaar wanneer de kinderen nablijven in verband met de Naschoolse Opvang.

'De kinderen blijven tot en met half vijf op school, maar hebben geen speelmateriaal om zich mee bezig te houden.' 

De school is vorig jaar samen met een nieuwe mediatheek in gebruik genomen, maar er kan nog geen gebruik van worden gemaakt, omdat de benodigde apparatuur nog ontbreekt.

De dorpskapitein wordt in haar oproep ondersteund door ressortsraadslid Ida Wirip. 'Ik hoop dat er gauw een oplossing komt.'

Suriname werkt aan wetgeving om 'plichtverzakers' te dwingen financieel bij te dragen aan gezin

Assembleevoorzitter Simons: 'Met zo'n wet kan leed veel kinderen worden verzacht'


Ter gelegenheid van de 25e jaardag van het VN Kinderrechtenverdrag sprak Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons gisteren in het IGSR-gebouw (Institute for Graduate Studies and Research) op het terrein van de Anton de Kom Universiteit Suriname. Ze liet onder andere weten dat er gewerkt wordt aan een wet die zogenoemde 'plichtverzakers' dwingt om financieel bij te dragen aan het gezin. Volgens Simons kan met deze wet het leed van veel kinderen worden verzocht. Ze verwacht dat de wet nog voor het einde van de zittingstermijn van de regering kan worden ingediend bij het parlement.

Suriname kent wetgeving waarin bijvoorbeeld is geregeld dat kinderen niet mogen worden mishandeld. Maar, volgens Simons zijn er genoeg redenen waarom deze wetten niet of onvoldoende werken, want nog steeds worden te veel kinderen mishandeld.

In het onderwijs bijvoorbeeld zijn leerkrachten die kinderen niet slaan, omdat het is verboden. In plaats daarvan vindt er echter mentale mishandeling plaats van kinderen doordat ze in het bijzijn van anderen worden beledigd. Simons vindt deze vorm van mishandeling één van de grootste problemen binnen het onderwijs, zo schrijft Starnieuws vandaag, zaterdag 22 november 2014.

'We zijn er nog lang niet waar wij moeten zijn, maar gaan door met het beschermen van onze kinderen', sprak minister Edward Belfort van Justitie en Politie. Zodra een kind met de politie in aanraking komt is het volgens de bewindsman al te laat. Van de opgesloten kinderen komen de meesten uit eenoudergezinnen.

'Het is triest als je nagaat wat zo’n kind allemaal meemaakt', zei Belfort. De situatie is heel ernstig en de bewindsman riep eenieder op om de handen ineen te slaan en kinderen te behoeden voor slechte voorbeelden.

Belfort riep verder mannen op om niet van hun verantwoordelijkheden weg te lopen en hun gezin met liefde te behandelen. Hij heeft de ervaring dat jongeren die in de cel belanden gauw terugkeren als zij geen goede opvang buiten de cel hebben. Het ministerie van Belfort werkt eraan om instanties die kunnen helpen met het resocialisatieproces te bemensen.

Weg naar Aucaans dorp Wanhati krijgt laag asfalt

(Bron foto: Stefano Tull/de Ware Tijd)
Aannemer Tjongalanga gestart met werkzaamheden

Ook komt er een nieuwe brug over Pericarivier


De 28 kilometer lange weg naar het Aucaanse dorp Wanhati, aan de Cotticarivier, wordt geasfalteerd. Aannemer Tjongalanga is al gestart met de fundering. 'We zullen oktober volgend jaar de werkzaamheden hebben afgerond en vervolgens de weg asfalteren', zegt Dave Van der Lee, directeur van Tjongalanga, vandaag, 22 november 2014, in de Ware Tijd.

Naast het verharden van de weg komt er ook een nieuwe brug over de Pericarivier, omdat de huidige houten oeververbinding in een slechte staat verkeert. Op dit moment wordt gewerkt aan een noodbrug, zodat het verkeer geen hinder ondervindt tijdens de werkzaamheden.

Hoe de nieuwe brug eruit gaat zien en of deze van hout of beton wordt, is nog niet duidelijk. Op de vraag waarom niet eerst het ontwerp is gemaakt en daarna met fysieke werkzaamheden is begonnen, zegt Van der Lee dat er nu tijd gewonnen wordt. 'We kunnen nu het droge tijd is nog werken.'

Als de weg is geasfalteerd is een grote wens van inwoners van Wanhati, Lantiwee en Tamarin in vervulling gaan. Zij klagen al geruime tijd over de slechte staat van de weg die onder andere door kinderen, die in Moengo naar school gaan, wordt gebruikt. In de regentijd veranderen grote delen van de weg in een modderpoel, waardoor de leerlingen de school niet kunnen bereiken.

(Bron: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)

Vakcentrales leggen invulling vrije dag Sasi Sura verschillend uit

Berenstein (C-47): 'Regering zorgt voor tweespalt binnen werkende klasse'

Snijders (Moederbond): 'Werknemers niet verplicht te werken'


Robby Berenstein, voorzitter van de vakcentrale C-47, en Errol Snijders, voorzitter van de vakcentrale de Moederbond, verschillen van mening over de invulling van de nieuwe vrije dag (Sasi Sura) op maandag 24 november, aldus bericht vandaag, zaterdag 22 november 2014, de Ware Tijd.

Berenstein vindt dat de regering voor tweespalt zorgt binnen de werkende klasse, omdat ambtenaren een vrije dag hebben en werknemers in de particuliere sector niet.

Snijders vindt echter de vrije dag, die niet gelijk is gesteld aan de zondag, niet discriminatoir. 'De regering heeft nooit gezegd dat particulieren die dag verplicht zijn te werken. Werkgevers in de particuliere sector moeten overleggen met hun arbeiders en die niet verplichten maandag te werken.'

Berenstein hoopt dat dit de eerste en de laatste keer is geweest, dat de overheid zo'n vrije dag uit roept. 'Het kan nimmer zo zijn, dat een deel wel werkt en een ander deel niet, het is oneerlijk.' Hij zegt geen probleem te hebben met een nationale vrije dag, maar vindt de manier waarop de beslissing is genomen niet doordacht. Ook is de betaling van de werkende klasse volgens zijn informatie hetzelfde, terwijl ambtenaren vrij zijn. De beste oplossing volgens hem is een nationale vrije dag voor iedereen of helemaal niet.

Komende maandag is een nationale vrije dag en dat houdt in dat overheidskantoren gesloten zijn. De particuliere sector mag zelf beslissen of ze de deuren openen. Intussen hebben de verenigingen binnen het bedrijfsleven hun leden opgeroepen maandag gewoon te werken.

LGBT Platform: Regering gaat nationale discussie over acceptatie lgbt's uit de weg

Uit de weg gaan discussie leidt tot meer discriminatie lgbt's


Het LGBT Platform (lesbiennes, gays, biseksuelen en transgenders) is van oordeel, dat de regering de verantwoordelijkheid uit de weg gaat om een nationale discussie op gang te brengen over de maatschappelijke acceptatie van deze doelgroep. Vanuit de regering wordt wel steeds gezegd dat eerst een nationale discussie moet worden gehouden, maar het ontbreekt de overheid aan elk initiatief en dat leidt tot meer discriminatie van lgbt's en het onthouden van cruciale mensenrechten.

Dit schrijft Starnieuws vandaag, zaterdag 22 november 2014, naar aanleiding van een discussie afgelopen donderdagavond van stichting Projekta in verband met de maand van de democratie.

Tineke Sumter van het LGBT Platform verzorgde een inleiding over de huidige situatie van lgbt's en hun toekomst zoals die er uitziet zonder en met toekenning van gelijke rechten. Het platform vindt het een grove schending van mensenrechten, dat lgbt's niet zijn opgenomen in de sociale wetten die in het parlement zijn aangenomen. 'De regering zegt wel steeds dat niemand mag worden gediscrimineerd, maar is dat niet te zien in de wetten', aldus Sumter.

Uitgaande van het begrip mensenrechten zouden er volgens het platform speciale wetten gemaakt moeten worden tegen discriminatie van lgbt's.

In de rij van discriminatie van de groep noemde Sumter het gemis aan wetgeving over een huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht, het veranderen van het paspoort van een transgender en de erkenning dat ook deze groep recht heeft op werk. Volgens informatie Sumter maken alleen Staatsolie en IAmGold hierop een positieve uitzondering