maandag 24 november 2014

Curaçao op weg naar categorie 1-status burgerluchtvaart

(Bron foto: eigen foto Red. De Surinaamse Krant)
Wetgeving voor luchtvaart uit 1995 moet worden aangepast


Volgens minister Earl Balborda van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (PNP) ligt Curaçao op schema om zijn categorie 1-status op het gebied van burgerluchtvaart terug te krijgen. Naar verwachting zal de Curaçaose burgerluchtvaartautoriteit (CBA) in het vierde kwartaal van 2015 klaar zijn om Curaçao opnieuw te laten toetsen door de Amerikaanse luchtvaartautoriteit Federal Aviation Authority (FAA). Dit bericht maandag 24 november 2014 de Antilliaanse krant Amigoe.
 
Om de categorie 1-status terug te krijgen is het noodzakelijk dat de wetgeving voor de luchtvaart aangepast wordt. Verder moet er voldoende personeel zijn en de financiële structuur moet op orde zijn.

'Op het gebied van wetgeving, die nog van 1995 dateert, zijn we al heel ver. Het proces werd wat opgehouden omdat de International Civil Aviation Organization (ICAO) ondertussen met nieuwe regelgeving kwam', aldus Balborda.

Daarnaast wordt er aan gedacht om de wetgeving in het Engels op te nemen. 'We stoeien daar nog mee. In Nederland zijn de wetten ook in het Engels opgenomen. Om alles te vertalen kost bovendien ook veel werk.'

De minister zegt ook, dat het personeel in principe op orde is, maar dat er op gebied van financiële structuur nog wat werk te verzetten is. 'Er moeten meer mensen aangenomen worden van een ander niveau, bijvoorbeeld inspecteurs moeten captains zijn en die vragen een hoger salaris. Dat is een probleem', aldus Balborda.

Curaçao werd eind 2011 door de FAA gedegradeerd tot categorie 2-land, wat inhoudt dat luchtvaartmaatschappijen die in dat land ingeschreven zijn, hun vluchten naar de Verenigde Staten niet mogen uitbreiden, omdat er geen adequate regelgeving en effectief toezicht van CBA bestond. Ook deugde het systeem voor testen en certificering niet.

Balborda geeft aan dat Nederland 50.000 euro heeft gegeven om een systeem uit Costa Rica aan te schaffen. 'Niet iedereen zal daar even blij mee zijn, maar politiek en luchtvaart gaan niet samen. In de luchtvaartsector moeten er nou eenmaal technische beslissingen genomen worden.'

President Bouterse opent 25 november nieuwe markt Lelydorp

(Bron foto: DLGP)
68 Standhouders ontvangen president rond middaguur tijdens nationale viering Onafhankelijkheidsdag


Met de onthulling van een naambord opent president Dési Bouterse morgen de gerehabiliteerde markt van Lelydorp. Dit is onderdeel van het feestprogramma van de viering van 39 jaar Onafhankelijkheid van Suriname in het district Wanica. Om twaalf uur ’s middags wordt president Bouterse ontvangen door 68 standhouders, aldus de Ware Tijd Online vanmiddag, maandag 24 november 2014.

'Daarmee gaat een langgekoesterde wens in vervulling. Deze 70 jaar oude markt verkeerde in zeer verloederde toestand. Tijdens hoorzittingen vroegen burgers van het ressort Lelydorp en de standhouders van de markt om daarin verandering te brengen en daarom was dit project opgenomen in het Capital Investment Programma van DLGP-II', zegt de directeur van het Decentralisatieprogramma, bekend als DLGP (Decentralization and Local Government Strengthening Program), Bas Ahmadali.

Het betrof een drukbezochte markt, gelegen op de drukste plek in het centrum van Lelydorp aan een smalle weg met slechte ontwatering, een kerngebouw in het midden met stands, omringd door een U-vormige binnenweg met daarlangs ook stands. Voor de realisatie moesten de standhouders verhuizen naar een noodmarkt en moest het bouwvallige kerngebouw worden gesloopt.

De complete bouw, na openbare aanbesteding, heeft Srd 988.172,59 gekost en is gefinancierd uit de Leningsovereenkomst met de Inter-American Development Bank (IDB). De bouw heeft zeven maanden geduurd.

Nederland wijst bezwaren Curaçao tegen sanctiewet van de hand

Minister Koenders: 'Voorstel van Rijkswet is in overeenstemming met Statuut'


De Nederlandse regering wijst de kritiek van de Curaçaose Staten en de Raad van Advies op de Rijkssanctiewetsvoorstel van de hand. 'Het voorstel van Rijkswet is zowel naar wijze van totstandkoming als naar inhoud in overeenstemming met het Statuut', aldus minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders, zo bericht vandaag, 24 november 2014, Amigoe.
 
De Rijkssanctiewet verplicht Curaçao, Aruba en St. Maarten om zich te houden aan sancties van de Europese Unie tegen andere landen. Een meerderheid van de Curaçaose Staten maakt hier bezwaar tegen omdat onder andere artikel 25 van het Statuut bepaalt dat de drie Caribische landen niet gebonden zijn aan internationale economische en financiële overeenkomsten die voor hen nadelige gevolgen kunnen hebben. Volgens de Curaçaose Raad van Advies zijn geopolitieke verschillen voldoende rechtvaardiging voor enige differentiatie in buitenlands beleid.

Koenders schrijft dat hij de kritiek betreurt. Volgens de minister is de eenheid van buitenlands beleid juist erg belangrijk en is de Rijkswet mogelijk volgens artikel 3 van het Statuut, waarin buitenlands beleid als Koninkrijksaangelegenheid staat omschreven.

'De vaststelling dat de landen niet tegen hun wil gebonden kunnen worden aan internationale economische en financiële overeenkomsten is correct, maar leidt niet tot de gevolgtrekking dat het Koninkrijk niet bevoegd zou zijn om de landen te binden aan internationale sancties op economisch of financieel gebied. Dergelijke sancties vormen weliswaar een beperking van de vrijheid van de landen om hun economische ordening naar eigen inzicht vorm te geven, maar laten die vrijheid voor het overige onverlet', schrijft hij.

De minister wijst erop dat EU-sancties geen economisch-financieel doel hebben, maar een politiek middel zijn, dat bovendien maar tijdelijk wordt toegepast.

Koenders wijst er ook op dat de Curaçaose Staten de mogelijkheid hadden om de geldigheid van EU-sancties in een eigen Landsverordening vast te leggen, zoals Aruba en St. Maarten wel hebben gedaan. Ook de Rijkssanctiewet biedt overigens de mogelijkheid voor inspraak, schrijft hij.

Onderhandelingen over EU-sancties vinden plaats in de zogeheten Werkgroep voor de Ambassaderaden Buitenlandse Betrekkingen. Curaçao, St. Maarten en Aruba worden geïnformeerd als deze plaatsvinden.

'De landen zijn dan in de gelegenheid om eventuele geopolitieke en economische belangen kenbaar te maken, zodat deze in de instructie voor de Permanente Vertegenwoordiging in Brussel kunnen worden meegenomen', aldus Koenders in een aparte brief aan de Tweede Kamer. Daarnaast is er ook een sanctieoverleg dat elke drie maanden wordt gehouden en waaraan de landen kunnen deelnemen.

In reactie op vragen van de MFK en onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang schrijft Koenders tot slot, dat ook het traject voorafgaand aan de Rijkswet zorgvuldig is geweest. De Directies Buitenlandse Betrekkingen en de gevolmachtigde ministers zijn in een vroeg stadium op de hoogte gesteld van het wetsvoorstel.

De bezwaren van de Staten en de antwoorden van Koenders staan geagendeerd voor een vergadering van de Tweede Kamercommissie Buitenlandse Zaken die morgen plaatsvindt, al is het onzeker of er ook inhoudelijk over gesproken zal worden. Een datum waarop gestemd wordt is nog niet bekend.

Ter informatie:De Ware Tijd: Groot geldbedrag buitgemaakt bij inbraak winkel Domineestraat

De twee gekraakte brandkasten. (Bron foto: Anthony Janki/de Ware Tijd)
Twee grote brandkasten gekraakt


Bij een inbraak in een winkel aan de Domineestraat in het centrum van Paramaribo is, aldus de Ware Tijd vandaag, maandag 24 november 2014, een groot geldbedrag in Surinaamse dollars en in vreemde valuta buitgemaakt. 

Ook gingen de inbrekers er met gouden sieraden vandoor. Dat bevestigt de politie tegenover de redactie van de krant.

De inbraak werd vanochtend ontdekt. Volgens de politie moet de inbraak tussen zaterdagmiddag na sluitingstijd en vanochtend zijn gebeurd. De daders zijn via het dak het gebouw binnen gegaan.

De Ware Tijd bericht verder te hebben vernomen, dat twee grote brandkasten zijn geforceerd. Verder werd de kantoorruimte overhoop gehaald.

Vakbondsman Read: 'Meer eenduidigheid gewenst in nationale vrije dagen'

'We kunnen als vakbond pas rechten ontlenen als er duidelijkheid is in berichtgeving'


Het door de overheid toekennen van een vrije dag in verband met Javaans Nieuwjaar, Sasi Sura, vandaag, maandag 24 november 2014, is voor bondsvoorzitter Lloyd Read van Staatsolie dat de bekendmaking van de overheid voor meerdere interpretaties vatbaar is.

'De overheid is in dit soort zaken altijd helder en duidelijk geweest', zegt Read vandaag op Starnieuws.

De bekendmaking van de eenmalige vrije dag van vandaag in verband met Sasi Sura sloeg eigenlijk alles kapot, zo schrijft Starnieuws. Het bedrijfsleven heeft vrij verontwaardigd gereageerd op de bekendmaking, waarop de overheid verduidelijkte dat ambtenaren vrij zijn en de scholen gesloten. Het bedrijfsleven heeft zelf beslist en heeft, anders dan de overheid, geen vergoeding als op de zaterdag toegekend.

Read tikt de leiding van Staatsolie op de vingers, omdat deze voorbarig is geweest door bekend te maken dat de dag als een zaterdag zou worden aangerekend hetgeen betekent dat de werknemers 150 procent loon voor deze dag zouden krijgen. Kort daarop, nadat er meer duidelijkheid was, heeft de Staatsolie-leiding echter direct gereageerd met de bekendmaking dat de dag als een gewone werkdag zou worden aangerekend.

Het personeel van het oliebedrijf was niet gecharmeerd door de bekendmakingen van de leiding. 'Wij kunnen als vakbond pas rechten ontlenen als er duidelijkheid is in de berichtgeving', zegt Read. Hij wijst erop dat als de directie rustig had gewacht totdat er duidelijkheid was en daarvoor niets had gezegd, deze ontevredenheid onder het personeel was voorkomen.

Voor de Javanisten vindt hij het jammer dat degenen die in niet in overheidsdienst zijn, nu verlof moeten opnemen om hun dag te vieren.

Vooruitlopend op de komende feestdagen, vindt Read het belangrijk dat het bedrijfsleven en de overheid samen om de tafel gaan zitten en afspraken daarover maken. De kerstdagen vallen op vrijdag en zaterdag. Dan zijn maandag en dinsdag nog de gewone werkdagen. Woensdag is het oudjaar en donderdag nieuwjaar. Read voorziet problemen voor vrijdag 2 januari als enige werkdag tussen het weekend in. 'Eenduidigheid in dit soort zaken is belangrijk, om problemen te voorkomen.'

Misiekaba (NDP): 'Grondeigenaren die niet willen wachten kunnen naar de rechter'

'Grondeigenaren moeten beter beschermd worden'


'De richtlijnen zijn duidelijk. Grondeigenaren die niet willen wachten kunnen een advocaat in de arm nemen en een rechtszaak tegen occupanten aanhangig maken', zegt het NDP-Assembleelid André Misiekaba vandaag, maandag 24 november 2014, in de Ware Tijd.

Hij reageert hiermee op vragen over de kwestie van ondernemer Chanderbhan Dassasingh, wiens perceel aan de Indira Gandhiweg door occupanten is bezet. Dassasingh heeft De Nationale Assemblee in juni verzocht om medewerking voor het ontruimen van zijn perceel. Tot nu toe tevergeefs. De bewoners weigeren de plek te verlaten en beroepen zich erop dat ABOP-voorzitter en -Assembleelid Ronnie Brunswijk toestemming zou hebben gegeven om zich daar te vestigen.

Misiekaba, die deze zaak niet kent, stelt dat de regering een aantal occupatiegebieden in kaart heeft gebracht en een oplossing zoekt voor de belanghebbenden. In alle nieuwe gevallen treedt volgens hem de politie rigoureus op. Hij vindt niet, dat al de bezetters nu ineens ontruimd moeten worden. Hij erkent echter ook, dat grondeigenaren beter beschermd moeten worden en is voor verscherping van regels.

Hij gelooft niet dat Brunswijk de occupanten heeft gezegd dat zij zich daar mogen vestigen. Namen van politici worden volgens Misiekaba vaker misbruikt door grondbezetters.

Dat er steeds meer grondeigenaren boven water komen, is volgens de parlementariër een teken dat de regering goed bezig is en dat de eigenaren perspectieven zien in de werkwijze.

Oliebollenactie Hervormde Gemeente Woudenberg voor piloot MAF-Suriname

(Bron foto: SVVNdenosfamily/Facebook)
Opbrengst verkoop oliebollen, appelbeignets en salades voor piloot zendingsvliegdienst


De Hervormde Gemeente in Woudenberg organiseert dinsdag 30 en woensdag 31 december een oliebollenactie. De opbrengst is voor de familie den Os in Suriname. Martijn vliegt daar als piloot voor MAF-Suriname (Mission Aviation Fellowship, Surinaamse Zendings Vliegdienst), aldus is vandaag, maandag 24 november 2014, te lezen in de Scherpenzeelse Krant.

De oliebollen (5 stuks voor € 3,-), appelbeignets (5 voor € 5,-) en salades kunnen worden besteld (kunnen alleen voor 31 december worden besteld) bij mevrouw W. van Asselt, Griftdijk 1 te Woudenberg, tel. 033-2862470 of bij Piet Goudriaan, Albert Cuyplaan 15, Woudenberg, telefoon 033-2863305 of per mail pietgoudriaan@hetnet.nl. Bij de bestelling moet wel aangeven worden voor welke dag het bestelde is. 


Daarnaast kan gekozen worden uit:
1. de bestelling zelf ophalen in Kerkelijk Centrum Eben-Haëzer, ingang Middenstraat of 
2. de bestelling laten bezorgen. Het ophalen kan van 10.00-12.00 uur. Het bestellen vindt plaats vanaf 9.30 uur, maar het tijdstip van bestellen sluit zaterdagavond 27 december.

Ook zal er de kraamverkoop van oliebollen en appelbeignets zijn: Op 30 december bij het Cultuurhuis van 10.00-16.00 uur en op 31 december bij het Cultuurhuis en op het Poortplein van 9.00-13.00 uur. 


Locatie: Kerkelijk centrum Eben-Haëzer, Middenstraat , Woudenberg.

Omwonenden Shell Maagdenstraat niet blij met vele gele taxi's 1660

Chauffeurs taxi's 1660 bij Shell vertonen asociaal gedrag


'Toen de centrale 1660 geïntroduceerd werd, zagen velen het als een zegen. Overal taxi voor een betaalbare prijs. Voor mij was het een ver-van-mijn-huis bedrijf, totdat op een zondag een taxi de Shell Maagdenstraat, tegenover mijn huis, als standplaats nam. Vanaf toen was het hek van de dam en vandaag aan de dag zijn er wel 13 gele taxi’s daar, met alle gevolgen van dien. Behalve dat zij de voertuigen die willen tanken hinderen, maken zij zich ook schuldig aan geluidsoverlast. Al vroeg op de zondagmorgen wordt ik vergast op soulmuziek uit de speakers van de geluidsinstallaties van de taxi’s. Als ze geen muziek afspelen, dan wordt er op luide toon geconverseerd, waarbij de ene de andere probeert te overschreeuwen en er op superluide toon gelachen wordt.'

Duidelijke woorden van een buurtbewoner vandaag, maandag 24 november 2014, in het Dagblad Suriname.

'Ik wil niemand beperken in zijn broodwinning, maar dit kan echt niet. Voorts zijn zij ook een oneerlijke concurrent van de bestaande bedrijven en zeker ook van de straattaxi’s. Er moet een regelgeving komen dat er bijvoorbeeld maar twee auto’s per post mogen zijn en dat zij getraind worden om geen last voor de omwonenden zijn. Voorts moet er een extra heffing komen op deze taxi’s, zodat andere bedrijven en straattaxi’s weer een boterham kunnen verdienen. Het is goed dat je op strategische posten een gele taxi ziet en dat zij per gps bereikbaar zijn, maar laten wij de regels van fatsoen in acht houden, want nu lijkt het alsof de centrale naar de Maagdenstraat verhuisd is.'

Uit het artikel in de krant blijkt dat de redactie waarschijnlijk de directeur van het taxibedrijf niet om een inhoudelijke reactie heeft gevraagd.

Jogi (VHP): 'Treinproject is tweede 'njan project' van raadsadviseur Jozefzoon'

'Werkwijze project vertoont overeenkomsten met boekenproject Jozefzoon in 2012'

Jogi verwacht achteraf verschillende problemen


Het VHP-Assembleelid Mahinder Jogi zegt vandaag, maandag 24 november 2014, in het Dagblad Suriname, dat het treinproject van de regering zeer waarschijnlijk het tweede ‘njan project’ zal zijn van raadsadviseur Eddy Jozefzoon, die voorzitter is van de presidentiële commissie ‘Aanleg spoorverbinding Paramaribo-Onverwacht’. 

Jogi vindt, dat de werkwijze van het huidig project veel overeenkomsten vertoont met het boekenproject dat de raadsadviseur in 2012 als voorzitter van de nu ontbonden Task Force voor het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (MinOV) heeft uitgevoerd. Achteraf bleek dat deze boeken niet geschikt waren voor het Surinaams onderwijs, omdat er nagenoeg geen overeenkomsten waren met de leermethode van ons land. Leerkrachten weigerden met deze boeken te werken, waarna ze werden opgeslagen in een opslagplaats van MinOV. Jozefzoon werd toen beschuldigd een deel van de Euro 8.2 miljoen, dat dit project heeft gekost, in zijn eigen zak te hebben gestoken.

De VHP-parlementariër zegt al indicaties te hebben, dat de raadsadviseur wederom een grote ‘njan’ uit de Euro 130 miljoen van het treinproject zal maken, omdat het idee hiervan volgens Jozefzoon ontstaan was toen hij nog deel uitmaakte van de Taskforce. Het treinproject is daarom ook bedoeld om de projectuitvoerders nog rijker te maken, dan zij nu zijn. Nu verwacht Jogi dat er achteraf verschillende problemen zullen ontstaan, waardoor deze machines dan, precies als de leerboeken, gewoon aan een kant zullen blijven roesten.

Het project is volgens Jogi ook discriminatoir en nutteloos, omdat het slechts het deel van de bevolking van Poelepantje naar Onverwacht in het district Para ten dienste zal zijn. ‘Heeft Para alleen kinderen die vroeg van huis vertrekken en laat thuis aankomen?’ 

De volksvertegenwoordiger zegt dat dit ook ondoordacht is, omdat ook kinderen uit andere districten als Marowijne, Coronie en Nickerie dagelijks met vervoersproblemen te kampen hebben. Om niet discriminatoir bezig te zijn, zou de regering dan ook een spoorlijn van deze districten vanuit Paramaribo moeten aanleggen. Maar, geen enkele van deze spoorlijnen zou nodig zijn, omdat schoolvervoer een landelijk probleem is. Hij ziet dat echter niet gebeuren, omdat dit project snel opgezet moet worden om indruk op de stemgerechtigden te kunnen maken.

De Euro 130 miljoen kon volgens Jogi beter worden gebruikt. Zo zou het tekort aan belangrijke scholen en apparatuur op bepaalde plaatsen kunnen worden opgeheven die minder dan Euro 5 miljoen zullen kosten. Daarnaast zouden ongeveer 8.000 woningen daarmee kunnen worden gebouwd, 4.000 tractoren worden opgekocht en zou er in elk district een klein medisch centrum kunnen worden gebouwd.

Jogi is druk bezig een eigen berekening te maken om na te gaan hoe dit geld effectief kan worden ingezet. De VHP’er zegt niet te begrijpen hoe de regering zo'n grootschalig project aankondigt zonder dat de huidige begroting is goedgekeurd. Hij vraagt zich af of het kostenplaatje zelf ook op de huidige begroting zal worden toegevoegd, omdat het op dit moment niet zo blijkt te zijn. Het begrotingstekort is thans Srd 666.480.000. Met de Euro 130 miljoen erbij zal het begrotingstekort de pan uitvliegen.

Hoge Surinaamse onderscheiding voor oud-militair

Van Wingerden. (Bron foto: archief Wereldomroep)
Ad van Wingerden benoemd tot commandeur in Ere-Orde van Gele Ster

Oud-militair spande zich in voor monument omgekomen militairen TRIS


De Surinaamse president Desi Bouterse heeft vandaag, maandag 24 november 2014, de Nederlandse oud-militair Ad van Wingerden benoemd tot commandeur in de Ere-Orde van de Gele Ster met zwaarden. 

Hij kreeg de hoge onderscheiding voor zijn inspanningen een monument op te richten voor omgekomen militairen van de Troepenmacht in Suriname (TRIS), aldus bericht de Telegraaf.
De TRIS was het Nederlandse leger dat vanaf de Tweede Wereldoorlog tot 1975 actief was in Suriname. Zowel Nederlandse als Surinaamse soldaten dienden in dat koloniale leger.

Van Wingerden werd samen met ruim honderd voornamelijk Surinamers geëerd. De Nederlander kreeg de hoogste onderscheiding. De decoratieplechtigheid vond plaats aan de vooravond van de viering van 39 jaar Surinaamse onafhankelijkheid op 25 november.

65-Jarige pick-upbestuurder dodelijk verongelukt

Pick-up door onbekende oorzaak in trens langs Saramaccaweg


De 65-jarige Kenneth Polack is gistermiddag dodelijk verongelukt op de Saramaccaweg. Hij bestuurde een pick-up die door onbekende oorzaak in de trens langs de weg belandde, aldus meldt vandaag, maandag 24 november 2014, de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname. 

De man raakte dusdanig gewond, dat hij ter plekke is overleden.

Na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie werd het lichaam van Polack afgestaan aan zijn nabestaanden.

Bouterse gaat verkiezingscampagne NDP leiden

Leden uiten tijdens speciale partijbijeenkomst kritiek op leiding partij

Partij zou niet omkijken naar achterban


NDP-voorzitter Desi Bouterse gaat zelf de verkiezingscampagne van zijn partij leiden. Hij liet partijleden afgelopen vrijdagavond weten, dat de campagne geleid wordt door het managementteam, waarover hij de leiding heeft. Dat bericht de Ware Tijd vandaag, maandag 24 november 2014. Zijn eerste vervanger is Ramon Abrahams, die tijdens de vorige verkiezingen campagneleider was. 

Bouterse deed de uitlatingen tijdens een ontmoeting in het partijcentrum, waar ontevreden leden de ruimte kregen hun gal te spuwen. De partij wil met dit soort sessies de ontevredenheid die vaak publiekelijk wordt geuit te kanaliseren.

Bouterse en een deel van het managementteam kregen de volle lading over zich heen gestort, zo schrijft de Ware Tijd. Algemene kritiek is, dat de partij niet omkijkt naar haar achterban. Er zou nauwelijks communicatie zijn en leden met problemen worden van het kastje naar de muur gestuurd.

Pasklare antwoorden had Bouterse niet, aldus de krant. Hij zegde toe de klachten te categoriseren en dan een aanpak te zoeken.

Hij riep de leden op om hun meningsverschillen niet te laten ontaarden in ruzie. Kritiek is volgens de partijleider goed, maar moet niet uitmonden in ruzies die de partij opbreken.

Flitspalen in Suriname nutteloos zonder aangepaste wetgeving

Flitspalen in 2009 gekocht en nu al verouderd

Aanschaf nieuwe flitsapparatuur noodzaak


Korpschef Humphrey Tjin Liep Shie van het Korps Politie Suriname zei afgelopen vrijdag tijdens een ontmoeting met het lokale journaille, dat de inzet van de al in 2009 aangeschafte flitspalen meer tijd gaat kosten dan vooraf was gedacht. De flitspalen zouden worden geplaatst op risicowegen waar de meeste aanrijdingen plaatsvinden. 

Volgens de politiebaas is in de afgelopen periode voor de nodige wetgeving gezorgd, die het mogelijk maakt om deze flitspalen als wettelijk instrument te gebruiken om snelheden te kunnen meten. Maar, Tjin Liep Shie zei, zo berichten vandaag, maandag 24 november 2014, zowel het Dagblad Suriname als Starnieuws, dat het rechtssysteem bij de overtredingen vooral gefocust op de constateringen van de opsporingsambtenaar. Constateringen die met een flitspaal gepleegd zouden moeten worden, zijn constateringen die dus met een geautomatiseerd instrument zijn gepleegd. Hiervoor moeten voorzieningen binnen de wet worden getroffen, waardoor geautomatiseerde instrumenten gelijkgesteld worden met een opsporingsambtenaar.

Zo als de wetgeving er nu uitziet, stelt Tjin Liep Sjie dat het zeer moeilijk wordt om een met een flitspaal geregistreerde overtreding in het snelrechtsysteem te brengen. Dit zou vooral veel problemen opleveren bij het uitschrijven van dagvaardingen aan deze overtreders.

Naast het juridisch aspect is er ook nog een technisch aspect. Doordat de flitspalen al lang op bepaalde locaties staan, is het probleem ontstaan dat de apparatuur inmiddels verouderd is en vernieuwd moeten worden. Hiervoor is er ondertussen goedkeuring vanuit de zijde van de regering verkregen.

Niet alleen bij flitspalen blijkt dat de overheid kennelijk te lang wacht met het aanpassen van bestaande wetgeving. Hetzelfde speelt ook bij de invoering van de bromfietscertificering. Sinds 2009 wordt gewacht op deze certificering, maar ook hier dient wetgeving te worden aangepast. Waarom de overheid niet eerst overgaat tot aanpassing van wetgeving alvorens over te gaan tot bijvoorbeeld het plaatsen van flitspalen of het invoeren van bromfietscertificering is onduidelijk.....

(Red. De Surinaamse Krant/Dagblad Suriname/Starnieuws)

BOG: 'Kinkhoest bij jonge kinderen sterk toegenomen'

BOG start campagne om een groep zwangere vrouwen te vaccineren


Het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) meldt vandaag, zondag 24 november 2014, in een uitgebracht persbericht, dat kinkhoest bij jonge kinderen sterk is toegenomen in het afgelopen jaar. Een aantal baby's is zelfs overleden aan de complicaties van deze ziekte. De kinkhoest gevallen zijn verspreid over bijna alle districten. 

Om te voorkomen dat er meer jonge kinderen ziek worden, is het BOG gestart met een campagne om alle zwangere vrouwen die een zwangerschapsduur van 27 tot 36 weken hebben te vaccineren tegen kinkhoest. Deze campagne gaat door tot eind van het jaar.

Kinkhoest is een zeer besmettelijke ziekte, die begint als een luchtweginfectie. De bacterie die deze ziekte veroorzaakt wordt via hoestdruppeltjes van mens op mens overgebracht. Het blijkt dat in de meeste gevallen de baby’s de ziekte hebben opgelopen van hun moeder of andere inwonende familieleden met wie er nauw contact is geweest. Door het toepassen van algemene hygiëne maatregelen kan besmetting met deze bacterie worden voorkomen, aldus het BOG.

De handen moeten regelmatig worden gewassen, vooral als men de baby gaat aanraken. Altijd de mond afdekken tijdens het hoesten, het liefst met wegwerp tissue, zodat de hoestdruppeltjes niet verspreid worden, schrijft het BOG. Als er geen tissue is, kan het best in de schouder of de elleboog gehoest worden, in plaats van de hand. Oppervlakten die vaak aangeraakt worden, zoals deurknoppen en tafels, moeten ook regelmatig schoongemaakt worden met een desinfecterend middel.

De ziekte kan dus voorkomen worden door ervoor te zorgen, dat de baby niet besmet raakt met de bacterie. Een andere manier om de ziekte te voorkomen is door vaccinatie. Door de vaccinatie bouwt het lichaam van de baby weerstand op tegen de bacterie. Bij een eventuele besmetting zal het lichaam in staat zijn om weerstand te bieden aan de bacterie, waardoor de baby niet ziek wordt.

In Suriname worden kinderen voor het eerst tegen kinkhoest gevaccineerd als zij twee maanden oud zijn. In veel gevallen bleek echter, dat de kinderen die kinkhoest opliepen te jong waren om hun eerste vaccinatie te krijgen. Om ervoor te zorgen dat baby’s al vanaf de geboorte weerstand tegen deze ziekte hebben, kan de moeder gevaccineerd worden tijdens de zwangerschap. Als de zwangere gevaccineerd wordt, bouwt zij weerstand op tegen de bacterie en geeft deze door aan de baby in haar buik. Wanneer de baby geboren wordt, heeft deze dan weerstand meegekregen van de moeder. Deze bescherming duurt echter niet lang en dus blijft het belangrijk dat de baby op tijd naar het consultatiebureau gebracht wordt om gevaccineerd te worden tegen kinkhoest. Voor de beste bescherming moet het kind in totaal drie prikjes krijgen vóórdat het één jaar oud is. Daarna moet het nog twee boosters krijgen voordat het naar de eerste klas gaat.

Kinkhoest is vooral voor heel jonge kinderen gevaarlijk, omdat zij makkelijker complicaties krijgen. De ziekte begint als een verkoudheid, met koorts en droge hoest. Bij voortduren van de ziekte treden er hevige hoestbuien op, die gepaard gaan met een gierende inademing. Door de hevige hoestbui kan de baby geen adem meer halen en wordt het kind blauw, omdat het geen zuurstof meer krijgt. Ernstige hoestbuien worden vaak gevolgd door braken. Als de baby complicaties ontwikkelt, vooral aan de longen en hersenen, kan zelfs de dood optreden. Bij oudere kinderen en volwassenen verloopt de ziekte minder ernstig. Het doet zich dan voor als een verkoudheid met langdurige hoest. Door de hoestbuien kunnen slaapproblemen en braken optreden. Deze ziekte is niet gevaarlijk voor volwassenen, maar zij kunnen de bacterie wel overdragen. Dit is gevaarlijk voor kinderen die niet of onvolledig gevaccineerd zijn tegen kinkhoest.

Tips van het BOG om kinkhoest bij baby's te voorkomen:
- De zwangere te laten vaccineren als zij 27-36 weken zwanger is
- Het toepassen van hygiënische maatregelen
- De baby vroeg (binnen 4 weken na geboorte) naar een consultatiebureau te brengen
- De baby op tijd te laten vaccineren als die 2 maanden oud is
- Contact te maken met de huisarts als de baby kinkhoest verschijnselen heeft

Voor meer informatie of het doorgeven van kinkhoest gevallen kan de BOG hotline worden gebeld: 08836643 of 178.

Leiding Korps Politie Suriname zegt 'rotte appels' aan te pakken

Politie werkt aan systeem om boetes via pinpas te laten betalen

'Leiding grapt niet met integriteit van het korps'


Korpschef Humphrey Tjin Liep Shie heeft afgelopen vrijdag tijdens de presentatie van de meest recente criminaliteitscijfers behalve die cijfers vele andere zaken aangekaart en dat leidt in media als de Ware Tijd en Starnieuws tot een reeks van artikelen uitgesmeerd over een aantal dagen.

Zo, bericht Starnieuws vandaag, zondag 24 november 2014, dat de korpschef vrijdag ook heeft gezegd dat zijn korps druk doende is om misstanden en 'rotte appels' binnen de politie aan te pakken. Dit jaar blijken al ruim dertig agenten uit hun functie te zijn gezet of te zijn ontslagen. Tjin Liep Shie zei dat het buiten functie stellen niet altijd te maken heeft met gepleegde strafbare feiten, maar ook met plichtsverzuim en grove nalatigheid.Hij ging tijdens de presentatie ook in op nieuwe maatregelen, zo schrijft Starnieuws, om het korps beter te laten functioneren.

Het komt voor dat in beslag genomen goederen verdwijnen of bij inbeslagname goederen niet worden geregistreerd. 'Als je als politieman op de hoogte bent van het ontbrekend goed, wordt je al aansprakelijk gesteld. Je hoeft dan niks meegenomen te hebben, dat is plichtsverzuim.'

In een ander aangehaald voorbeeld door de korpschef heeft een agent zijn politieauto draaiende en onbeheerd achtergelaten met als gevolg dat de auto werd gestolen. Ook is het de laatste tijd voorgekomen dat op zeker drie stations geïnde boetegelden zijn verduisterd. 'Ze hebben gebruik gemaakt van de mazen in het systeem, maar door secuur werk van oplettende collega’s zijn alle vijf betrokken agenten opgepakt', zei Tjin Liep Shie.

Hij maakte ook bekend, dat alle agenten een naamplaatje op hun uniform krijgen. Voorlopig draagt alleen de top van het korps een naamplaatje. Het zal niet lang meer duren voordat de andere 2.300 leden van het korps ook een naamplaatje dragen.

'We zijn ook bezig een geautomatiseerd systeem te ontwikkelen, zodat personen niet meer in contanten hoeven te betalen bij een politieambtenaar of op het politiebureau. We denken aan betalen met de pinpas. Elk systeem waarbij er geen geld over of onder te tafel hoeft te gaan, geniet onze voorkeur.' 

'We laten geen enkele mogelijkheid onbenut om de integriteit te handhaven en op tijd maatregelen te treffen tegen misstanden en ernstig plichtsverzuim. De misstanden zijn ontdekt en onderzocht door functionarissen die het niet dulden dat er nog langer corrupte of verzuimende collega’s in het apparaat zitten. We geven hiermee een signaal aan de samenleving, dat wij niet grappen met de integriteit van het korps.'

Advocaat Roethof sluit hoger beroep tegen vonnis zaak Rozenstruik niet uit

'Bigi Boi' blijft onschuld volhouden

Roethof vindt verklaringen getuigen twijfelachtig

Onder medeverdachten CIVD-lid


Advocaat Gerald Roethof sluit niet uit dat zijn cliënt Jairzinho Rozenstruik ‘Bigi Boi’ in hoger beroep gaat tegen de hem afgelopen donderdag door de rechtbank van Noord-Holland op Schiphol opgelegde celstraf van 32 maanden. Hij wordt door de rechtbank gezien als leider van een groep cocaïnesmokkelaars.

Roethof kijkt met gemengde gevoelens naar de uitspraak. Enerzijds is er na een eis van het Openbaar Ministerie van vier jaren een lagere straf opgelegd. 'De heer Rozenstruik is over exact een jaar terug in Suriname, als hij deze straf zou accepteren', aldus Roethof vandaag, 24 november 2014, in de Ware Tijd.

Anderzijds beweert de Surinaamse thaibokser onschuldig te zijn en dan is volgens zijn advocaat elke dag een dag teveel. Daarom sluit hij een hoger beroep niet uit.

Roethof vindt overigens, dat de rechtbank meer aandacht had moeten hebben voor het feit dat de koeriers, die belastend verklaard hebben, hun verklaringen weer hebben ingetrokken. 'Het argument dat de rechtbank de eerdere verklaringen die belastend waren wel betrouwbaar acht, omdat de koeriers in die verklaringen zichzelf ook belast hebben, vind ik niet sterk. Je kan als bolletjesslikker immers moeilijk ontkennen dat je wist van de bolletjes in je maag', aldus Roethof.

Onder de medeverdachten bevindt zich, zo bericht De West in haar editie van zaterdag 22 november, onder andere Giovanni Drenthe, topvoetballer en lid van de Centrale Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (CIVD).

RO-bewindsman niet op hoogte reshuffeling districtscommissarissen

'Zulke besluiten neemt coalitietop en pas daarna wordt minister geïnformeerd'


Minister Stanley Betterson van Regionale Ontwikkeling blijkt nog niet op de hoogte te zijn van een mogelijk op handen zijnde wisseling van posten van de districtscommissarissen Jerry Miranda van Para en Mohamed Kasto van Paramaribo Noordoost, aldus de Ware Tijd vandaag, maandag 24 november 2014.

Starnieuws maakte van deze mogelijke reshuffeling als 'breaking news' afgelopen vrijdag melding.

Hoewel districtscommissarissen onder hem vallen, vindt Betterson het niet vreemd dat hij hiervan nog geen kennis draagt. 'Zulke besluiten worden in de coalitietop genomen en pas daarna wordt de minister op de hoogte gesteld.' Bovendien heeft volgens hem alleen de president de bevoegdheid districtscommissarissen te benoemen en te ontslaan.

Dat met nog slechts zes maanden te gaan in deze regeerperiode een wisseling wordt op handen is, is volgens de minister ook niet vreemd. Hij stelt dat een districtscommissaris er rekening mee moet houden, dat hij elk moment kan worden overgeplaatst.

De bewindsman zegt dat het werk van een districtscommissaris voor een groot deel in elk district hetzelfde is. Een reshuffeling nu zou volgens Betterson het vervolg kunnen zijn van de reshuffeling die enkele maanden geleden heeft plaatsgevonden. 'Toen was er al een tweede ronde aangekondigd, maar ik heb nog niets gehoord.'