woensdag 26 november 2014

Tot zeven jaar cel voor cocaïnesmokkel via koeriers uit Suriname naar Antwerpen

Rechtbank Antwerpen veroordeeld zeven drugsverdachten

Zeven en vijf jaar cel voor opdrachtgevers smokkel


De correctionele rechtbank van Antwerpen in België heeft Raoel ‘Johnson’ J. en Albert P. (29) vandaag, woensdag 26 november 2014, veroordeeld tot respectievelijk zeven en vijf jaar cel. Ze hadden koeriers ingezet om cocaïne vanuit Suriname naar Antwerpen te smokkelen. Vijf medebeklaagden kregen celstraffen tot vier jaar. De rechtbank verklaarde ook een bedrag van 5.875 euro verbeurd, aldus de krant Gazet van Antwerpen vandaag.

Eén van de koeriers werd op 17 februari 2013 aangehouden in Frans Guyana met tachtig bolletjes cocaïne, goed voor 840 gram. Hij zei dat hij in opdracht van een Surinamer handelde en gaf zijn telefoonnummer. Verder onderzoek door speurders in Antwerpen legde een internationaal vertakte organisatie bloot en identificeerde zijn opdrachtgevers: Raoel ‘Johnson’ J. en Albert P.

Albert P. gaf toe dat hij drugs dealde, maar ontkende dat hij iets met internationale drugshandel te maken had.

Johnson is nog altijd voortvluchtig en werd dus bij verstek veroordeeld. Hij had nog een tweede koerier aangestuurd, Tim L. (29) uit Antwerpen, die veertig maanden met uitstel kreeg.
De twintiger was toen zelf verslaafd en moest Johnson nog 1.800 euro betalen. Om die schuld af te lossen, deed hij allerlei klusjes. Hij was zijn chauffeur, huurde appartementen en voertuigen en smokkelde in januari 2013 zo’n 470 gram cocaïne vanuit Suriname naar Antwerpen.

De andere beklaagden brachten de koeriers van en naar de luchthaven in Frankrijk of boekten de vliegtickets. Twee van hen lieten eveneens verstek gaan.

Guyanese piloot met 600.000 Amerikaanse dollar in contanten in bezit gearresteerd op Puerto Rico


(Bron foto en voor artikel: Kaieteur News, Guyana)

Burger King verlaat definitief Suriname

Einde in zicht Burger King bij Hermitage Mall.
Gebrek aan klandizie doet deuren sluiten


De Amerikaanse hamburger fastfoodketen Burger King sluit per eind november officieel haar deuren in Suriname. De belangrijkste reden voor dit besluit is het gebrek aan klandizie. Anil Raghoebarsingh, manager van Burger King, bevestigt dit vanavond, woensdag 26 november 2014, in de Ware Tijd Online.

Raghoebarsingh zegt dat er door de jaren heen marketing consultants zijn aangetrokken om het klantenbestand te doen vergroten. Maar, dit heeft geen resultaat gehad.

'De verkoop bleef door de jaren heen achteruit gaan. We hebben ook bezuinigd waar mogelijk. Sluiten was de laatste optie voor ons. De investeerder is de grootste verliezer. We hebben nooit meer de kans om de investering terug te verdienen. Het is een klap, maar het leven gaat verder.'

De manager wilde niets liever dan doorgaan en de zaak rendabel te maken. Maar dat is niet gelukt. 'We hebben alles geprobeerd om het hoofd boven water te houden, maar het is vastgelopen. We hebben schulden gemaakt, maar als we doorgaan dan jagen we onszelf nog meer in de schulden.'

Ongeveer zes maanden geleden sloot het hoofdfiliaal aan het Kerkplein haar deuren. Nu is het de beurt aan het filiaal gevestigd bij de Hermitage Mall. Burger King bood in het begin werkgelegenheid aan zestig personen. Intussen is het werknemersaantal afgeslankt naar 22. De werknemers zijn aan het begin van de maand ingelicht over de sluiting van het bedrijf, zegt de manager.

Minister van Justitie van Curaçao beslist 28 november over wapenbeleid Kustwacht

Vakbond wil betere veiligheid personeel Kustwacht


Minister Nelson Navarro van Justitie (PAIS) van Curaçao zal komende vrijdag een beslissing nemen over het wapenbeleid van de lokale Kustwacht. Dat bevestigt hij vandaag, woensdag 26 november 2014, in Amigoe. Dit werd vanochtend meegedeeld aan de medewerkers, tijdens de geplande vergadering met de vakbond NAPB over de veiligheid van de Kustwachters.
 
De medewerkers legden vorige week het werk neer en voerden geen reguliere patrouilles uit, maar alleen reddingsacties. Inmiddels zijn ze sinds afgelopen maandag weer aan het werk, aldus Navarro.

Aanleiding voor de actie was de kwestie die al sinds langere tijd speelt omtrent de veiligheid van de Kustwachters. De reguliere patrouilles werden vorige maand al gestaakt. Een werkgroep is in verband hiermee opgericht om zich hierover te buigen en heeft inmiddels een voorstel ingediend bij de minister. Navarro neemt kennelijk te veel tijd voor een beslissing, waarop de Kustwachters wederom het werk hadden neergelegd.

De minister verduidelijkte op vragen van onder meer MFK-Statenleden Gilmar ‘Pik’ Pisas en Gerrit Schotte, alsmede PS-lid Elmer ‘Kadè’ Wilsoe, dat hij niet zomaar beslissingen kan nemen over de lokale medewerkers van de Kustwacht, aangezien het een Koninkrijksaangelegenheid is, waardoor hij eerst met de andere collega’s moet overleggen. Zo stelde Schotte voor om de Lustwachters ook na hun werktijd te bewapenen, voor hun eigen veiligheid.

Verder benadrukte Navarro tijdens het debat over de begroting van volgend jaar, dat Curaçao niet met andere (ei)landen vergeleken kan worden voor wat de Kustwacht betreft. 'Onze medewerkers onderscheppen grote hoeveelheden drugs, dus moet hun veiligheid inderdaad beter geregeld worden. Daarom zal ik ook aan tafel zitten met de Kustwachtcommandant hierover.'
De minister is het dus met de Statenleden eens dat de Kustwachters zich ook na werktijd veilig moeten kunnen voelen, en gaat alles doen om dat te bereiken.

Een ander knelpunt dat inmiddels ook is geregeld is de Kustwachtregeling, die de maximale leeftijd van een kustwachter en het vijfjarig contract dat zij krijgen regelt. Het contract van de Kustwachters werd eerder eenmalig met vijf jaar werd verlengd, waarna zij het korps gedwongen moesten verlaten. Hetzelfde gold voor degenen die de leeftijd van dertig jaar hebben bereikt.

Schotte stelde in de tweede ronde van het Statendebat voor om de Lustwachters, maar ook de agenten van de Curaçaose militie, bijvoorbeeld in het politiekorps KPC te integreren, nadat zij de genoemde korpsen hadden verlaten. Hij merkte ook op dat het hier om zeer goed getrainde agenten gaat, die straks door financiële problemen vanwege werkloosheid, mogelijk hun vaardigheden in de onderwereld in praktijk zouden kunnen brengen.

De minister gaf direct antwoord hierop en verduidelijkte dat hij dit twee maanden geleden al had geregeld. Dat herhaalde hij vandaag desgevraagd. Tijdens een eerdere vergadering met de bond op zijn kantoor zegde hij dus toe dat de overheid conform deze regeling, zelf voor overplaatsing van deze Kustwachters zal zorgen, met terugwerkende kracht tot januari van dit jaar.

'Het is inderdaad waar dat wij goed getrainde agenten niet in de steek kunnen laten, zodat zij straks zelf burgers aanvallen.' De agenten zullen dus geïntegreerd worden in het nieuw op te richten beveiligingskorps of het politiekorps, gaf Navarro tijdens het debat aan.

Begroting 2015 Curaçao goedgekeurd door parlement

PNP-coalitie Statenlid stemt voor amendementen oppositie

Slechts een van tien moties, ten aanzien van kwestie Marvelyne Wiels, afgewezen


De begroting voor 2015 van Curaçao is gisteren goedgekeurd na een debat waarin de nodige aanpassingen en veranderingen door het parlement werden afgedwongen. De amendementen op de begroting van 2015, die tegen het advies van de regering in werden aangenomen, betreffen de middelen voor de Algemene Rekenkamer van Curaçao (ARC) en het budget van het Parlement zelf, aldus bericht vandaag, woensdag 26 november 2014, de krant Amigoe. De ARC krijgt haar wenselijkheidsbegroting en de korting op het budget van de Staten moest ook worden teruggedraaid.

Een en ander kon worden aangepast door gebruik te maken van de post ‘onvoorzien’. Beide amendementen werden ingediend door de MFK, Movementu Futuro Kòrsou. Opvallend daarbij was, aldus de krant, de positie die Statenlid en partijleider van de PNP (Partido Nashonal di Pueblo) Humphrey Davelaar innam. Davelaar die deel uitmaakt van de coalitie, stemde bij beide amendementen met de oppositie mee. Overigens ontving hij daarvoor van die collega’s meerdere malen complimenten.

Na de behandeling van de amendementen werd de begroting goedgekeurd. Vervolgens kwamen maar liefst tien moties aan bod. Ook in de stemming over de moties werden de ‘lijnen’ tussen oppositie en coalitie zo nu en dan ‘overschreden’.

In het oog sprongen de motie over de onroerendzaakbelasting (OZB) en die over de 5 miljoen voor onderhoud van overheidswoningen, die bij het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) op de begroting staat. Voor wat betreft de OZB zal minister Jose Jardim van Financiën (namens onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran) zich moeten gaan buigen over reparatiewetgeving, die erop gericht is mensen die een eigen huis hebben en daarin wonen, uit te sluiten van deze zakelijke belasting. Daarmee moet de minister terug naar de situatie zoals die was voordat deze wet werd geïntroduceerd. De motie werd aangenomen mede dankzij de steun van de gehele oppositie en Davelaar en werd ingediend op initiatief van onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang.

Voor wat betreft de 5 miljoen voor onderhoud van overheidswoningen op de begroting van SOAW werd de motie aangenomen die stelt dat minister Ruthmilda Larmonie-Cecilia (PS) dat bedrag over moet maken aan de stichting Fundashon Kas Popular (FKP), die al jaren belast is met deze taak. FKP moet op maandelijkse basis rapport uitbrengen bij Soaw. De motie werd aangenomen met de steun van de volledige oppositie, Pais en de PNP. Minister Larmonie kreeg deze week te maken met boze Statenleden toen zij aankondigde de 5 miljoen niet te willen overmaken naar FKP, maar de vinger aan de pols te willen houden in wat er met dat bedrag zou gebeuren.

De andere moties betroffen een studie naar een fonds voor het studeren in de regio, beleid ten aanzien van de vorming van mensen met een strafblad en hun kansen op werk en beleid ten aanzien van overgewicht en de voorkoming daarvan. De motie voor het fonds voor studeren in de regio werd door alle Statenleden ondersteund, behalve door Leeflang, die motiveerde dat er een fonds zou moeten zijn in algemene zin en niet alleen voor studeren in de regio.

Ook werd de motie aangenomen om vanaf volgend jaar van de periode 1 november tot 6 januari een ‘bezinnings- en eenheidsperiode’ te maken, met de focus van de regering en de ministeries op het versterken van de eenheid van de bevolking. Minister Earl Balborda (PNP) van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning kreeg de opdracht van het parlement om voor 30 maart met een integraal plan voor openbaar vervoer te komen. Voorts moeten de bushaltes worden opgeknapt en moet de wijk van Ser’i Domi opgenomen worden in de busroute.

Verder kreeg minister Larmonie van SOAW de opdracht uiterlijk 30 maart volgend jaar met flankerend beleid te komen en een actieplan te presenteren waarbij de armoede wordt aangepakt. Tot slot kreeg minister Etienne van der Horst (PAIS) van het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening de opdracht om met een specifiek actieplan te komen ten aanzien van de verbetering van de dienstverlening van het ambtenarenapparaat. Maar niet zonder dat in die motie ook gemeld werd dat de Statenleden het werk van deze minister bijzonder waarderen.

De enige motie die werd afgewezen was een motie ten aanzien van gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels. In de motie werd aangegeven dat de manier waarop Wiels haar functie vervult in Nederland, niet representatief en verantwoordelijk is. Ook stelde deze motie dat de aanbevelingen van het SOAB-rapport door de regering uitgevoerd dienen te worden. De motie werd met elf tegen tien weggestemd.

Vijf inheemsen uit Guyana door mensenhandelaren tewerkgesteld in Suriname

Guyanese inheemsen werkten lange uren onder slechte omstandigheden op boerderijen


Een groep van vijf inheemsen uit Amerindiaanse gemeenschappen in Guyana hebben verklaard, dat zij door mensenhandelaren naar Suriname zijn gebracht om daar onder extreme omstandigheden te werken. Volgens de Guyanese politie moesten de inheemsen werken op boerderijen. Dat bericht vandaag, woensdag 26 november 2014, de lokale Guyanese nieuwswebsite Caribbean News Desk/Demerara Waves.

Rechercheurs zeggen dat de vijf Guyanezen, die niet in het bezit zijn van identiteitspapieren, beperkt eten kregen en vele uren op een dag moesten werken zonder betaald te worden.

De slachtoffers hebben de 'werkgevers' geïdentificeerd. Zowel de politie in Guyana als in Suriname onderzoekt de beschuldigingen van de vijf inheemsen.


Het Guyanese ministerie van Buitenlandse Zaken in Georgetown waarschuwt burgers zeer voorzichtig te zijn met werkaanbiedingen buiten Guyana waarbij reispapieren en werkvergunningen worden toegezegd.

Inwoners van inheemse Amerindiaanse gemeenschappen worden gewaarschuwd extra op te letten.

Surinaamse autoriteiten hebben de Guyanese ambassade op 21 november ingelicht, dat vijf personen die beweerden Guyanesen te zijn, in een Surinaams politiebureau zaten om de volgende dag naar Guyana te worden vervoerd.

Ondanks dat deze slachtoffers van mensenhandel geen identiteitspapieren bij zich hadden, heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken toch voor hun terugreis naar Guyana gezorgd.

(Red. De Surinaamse Krant/Caribbean News Desk)

President Bouterse lanceert officieel start verkiezingsactiviteiten

Logo, slogan, themalied en speciale website gepresenteerd in Congreshal


Met de onthulling van het logo, de slogan en het themaliedje zijn vandaag, 26 november 2014, in de Congreshal in Paramaribo de activiteiten in verband met de verkiezingen van mei 2015 officieel gelanceerd door president Desi Bouterse en minister Edmund Leilis van Binnenlandse Zaken.

Ook de officiële verkiezingswebsite werd in gebruik genomen. Bouterse heeft de samenleving daarbij opgeroepen zowel voor, tijdens als na de verkiezingen de eenheid te bewaren en de keuze van anderen te respecteren indachtig de slogan 'Wan sten, wan Sranan'.

Sabitrie Gangapersad, voorzitter van de Commissie Voorlichting Verkiezingen 2015, zegt in de Ware Tijd, data vanaf morgen de voorlichtingsactiviteiten worden opgevoerd. Onder andere zal de commissie op de Jaarbeurs staan, waarbij via persoonlijke benadering kiezers geïnformeerd zullen worden.

Begin volgend jaar komt een grote activiteit speciaal gericht op jongeren die voor het eerst naar de stembus zullen gaan. Ook wordt kort voor de verkiezingsdag een 'verkiezingsbeurs' gehouden.

In Sipaliwini zal de voorlichting naast de traditionele manier ook via toneel en sketches worden gegeven. Gebleken is, zegt Gangapersad, dat in Sipaliwin de meeste ongeldige stemmen zijn uitgebracht bij voorgaande verkiezingen. 'We gaan de kiezers in dat district dus op een andere manier benaderen en informeren.'

Vrouw (22) valt leerlinge MULO te Brokopondo aan

Dader is ex-leerlinge van school


De politie van Brokopondo heeft vanmorgen, woensdag 26 november 2014, een 22-jarige vrouw aangehouden en opgesloten voor mishandeling van een leerlinge van de MULO in Brokopondo. Dat meldt de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname.

Het slachtoffer zat in de klas toen zij werd aangevallen. De dader is een ex-leerlinge van de school. De politie is de mening toegedaan, dat leerlingen veilig op school moeten zijn om onderwijs te genieten en zich ook veilig moeten voelen op school.

'Vandaar dat er hard wordt opgetreden tegen personen die denken dat zij een school kunnen binnenstappen, om het recht in eigen handen te nemen', aldus de politie. Onduidelijk is of de leerlinge gewond is geraakt door de mishandeling van de vrouw.

8 Decemberproces uitgesteld naar 2 februari 2015

Advocaten nabestaanden vragen uitstel vanwege diverse onduidelijkheden


De advocaten van de nabestaanden in het 8 decemberstrafproces hebben tijdens de zitting van de Krijgsraad in Boxel vandaag, woensdag 26 november 2014, geen schadevergoeding ingediend. De zaak is uitgesteld naar 2 februari 2015. Er waren verschillende redenen waarom uitstel is gevraagd, zegt advocaat Hugo Essed op Starnieuws.

De procesgemachtigden hebben nog geen vonnis van de Krijgsraad ontvangen van het besluit dat op 13 oktober is genomen. Toen werd besloten, dat de nabestaanden zich niet mogen mengen in het 8 decemberstrafproces. Zij kunnen hierdoor niet mede bewijslast helpen leveren. De Krijgsraad is van mening dat de wet hierin niet voorziet. De nabestaanden mogen wel 'als beledigde partij' een schadevergoeding indienen. De advocaten van de nabestaanden willen op basis van het vonnis nagaan welke argumenten er gebruikt zijn om af te wijzen dat ze zich niet mogen voegen in de zaak.

Volgens Essed zijn er meer zaken zijn die nog onduidelijk zijn. De Krijgsraad heeft bij de schorsing van het strafproces gesteld, dat de vraag moet worden beantwoord of er geen inmenging heeft plaatsgevonden in het strafproces door de aanname van de Amnestiewet in april 2012. Het antwoordt op deze vraag is nog steeds niet gegeven.

Intussen heeft het Hof van Justitie het vonnis van de Krijgsraad in het geval van de verdachte Edgar Ritfeld vernietigd. Hij was de enige die hoger beroep had aangetekend. Volgens het Hof duurt het proces te lang.

Essed stelt nu, dat alle vragen weer recht overeind staan, omdat het vonnis van de Krijgsraad is vernietigd. Het Openbaar Ministerie heeft in april gesteld dat het Constitutioneel Hof, dat nog niet ingesteld is en waarvan de ontwerpwet maar niet behandeld kan worden in De Nationale Assemblee omdat politici geen quorum verlenen, de vraag of er inmenging heeft plaatsgevonden op basis van artikel 131 lid 3 van de Grondwet moet beantwoorden.

De advocaten van de nabestaanden vinden dat op basis van de Amnestiewet van 1992, die in april 2012 is gewijzigd, de verdachten niet vallen onder de werking hiervan. Die wet geeft amnestie aan iedereen die strafbare feiten heeft begaan in de periode 1 april 1980 tot en met 19 augustus 1992. Toen waren de mensen die terechtstaan, nog niet aangemerkt als verdachte.

Leerkrachten aangesloten bij BvL vanaf 27 november in staking

Valies, BvL en leden zijn wachten op regering beu.
Leerkrachten BvL leggen vanaf 09.15 uur werk neer

Regering komt maar niet met herwaarderingsvoorstel


Leraren zullen vanaf morgenochtend, donderdag 27 november 2014, kwart over negen het werk neerleggen. Dit besluit is vandaag genomen tijdens een algemene ledenvergadering van de Bond van Leraren (BvL), aldus bericht Starnieuws.

Voorzitter Wilgo Valies laat weten, dat zijn leden ontevreden zijn over het uitblijven van een voorstel vanuit de regering, waaruit de herwaardering van de onderwijsgevenden moet blijken.

De BvL is samen met de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS) ruim twee jaar aan het onderhandelen. De regering vindt ook dat er een herwaardering moet komen, 'maar het blijft bij woorden. Wij willen daden zien', aldus Valies.

De ontevredenheid bij de leden is groot, omdat een concreet voorstel maar uitblijft. De leden willen geen gedeeltelijke voorzieningen hebben. De bonden onderhandelen met raadsadviseurs.

'Er moet een overeenkomst op tafel worden gelegd', werd tijdens de ledenvergadering besloten. Ook leraren in Nickerie namen deel aan de vergadering via internet. Ongeveer driehonderd leraren hebben volgens Valies gehoor gegeven aan de oproep van de BvL om de scholen na de pauze te verlaten. Valies deelt mee dat de regering zo snel mogelijk over de brug moet komen.

Julian With evalueert positie marrons tussen 2010 en 2014

With organiseert een 'marronmeeting' in SPA-gebouw 30 november

'Vooraanstaande marrons saboteren ontwikkeling van de groep'


Criticus, psycholoog en publicist Julian With houdt na vier jaren weer een marronmeeting. Deze wordt zondag 30 november gehouden in het SPA-gebouw aan de Fred Derbystraat in Paramaribo en het thema zal zijn de vraag wat na vier jaren veranderd is in de positie van de marrons in Suriname en hoe de verbetering kan worden afgedwongen. Dit meldt het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 26 november 2014.

De vraag wat de politieke participatie van de groep haar heeft opgeleverd, zal dienen als leidraad in de analyses van With. Aan de orde komen zaken zoals ‘conflicten onder de politieke partijen van de Marrons: een gebed zonder einde’, ‘de beschamende vertoningen van de ABOP-leiding in de Surinaamse gemeenschap’, ‘eenheid onder de marrons: fata morgana’, ‘cultuur/traditie, een blok aan het been van de vooruitgang’.

Vervolgens stelt With de vraag of het traditioneel gezag nog van deze tijd is. De criticus zal verder aangeven hoe enkele vooraanstaande marrons de ontwikkeling van de groep saboteren.

Onomwonden zal hij aan de orde stellen de laksheid van de marrons, wat hij ziet als een mogelijkheid voor de verklaring van de beroerde onderwijssituatie van de kinderen in het binnenland. With zal ingaan op de vraag 'Waarom de ,arrons niet moeten gaan stemmen op 25 mei’ en de massale urbanisatie naar Paramaribo, welke als oplossing voor heel veel problemen wordt gebruikt.

De vorige marronmeetings van With werden door velen als controversieel bestempeld, aldus het Dagblad Suriname.

Nieuwe roman 'Erfgoed' in Suriname geboren schrijfster Ellen Ombre

'Het is een prachtige roman over het belang van afkomst en cultuur, en er is een grote rol in weggelegd voor Suriname'


Bij de Amsterdamse uitgever Nijgh & Van Ditmar is vorige week de nieuwe roman 'Erfgoed' van de in 1948 in Paramaribo geboren schrijfster Ellen Ombre uitgegeven. Ombre verliet haar geboorteland in 1961, vertrok naar Nederland en werkte als medisch-wetenschappelijk medewerkster bij een huisartsenpraktijk in Amsterdam. In 1992 verscheen haar debuutbundel 'Maalstroom'.

Het belangrijkste motief in de verhalen van Ellen Ombre – gebundeld in 'Maalstroom' (1992), 'Vrouwvreemd' (1994), 'Wie goed bedoelt' (1996) en 'Valse verlangens' (2000) – is de verplaatsing: wat gebeurt er wanneer iemand van de ene cultuur terechtkomt in een fundamenteel andere.

'Erfgoed' vertelt het verhaal van Lakshmi Kanhai, begin dertig die met haar moeder in een gesloten wereld op driehoog in een volksbuurt leeft; boeken zijn de derde in hun verbond. Op een zondagmorgen zoekt ze, oververmoeid en vervuld van onderdrukte verlangens, verstrooiing in het kunstmuseum Mauritshuis in Den Haag. Onder het toeziend oog van het schilderij Meisje met de Parel van Vermeer, ontmoet ze een man van middelbare leeftijd. Er volgt een korte relatie die met geheimhouding gepaard gaat. Hij blijkt een vreemdganger. Lakshmi raakt zwanger. Ze vertelt dit aan haar moeder, en al is het duidelijk dat de relatie geen stabiele is, het kind is welkom.

Maar de geboorte van Aisja brengt vragen met zich mee. Het verleden dringt zich op. Lakshmi wordt zich bewust van het uit wanhoop aangegane avontuur van haar moeder destijds, die alles in Suriname achterliet en een dappere keuze maakte voor vrijheid. Gaandeweg wordt Lakshmi ook nieuwsgierig naar haar verwekker, die nog in Suriname woont. Er volgt een confrontatie met de vader, die veel teweegbrengt. Kon ze maar gaan schuilen.

De uitgever laat vandaag, woensdag 26 november 2014, weten, dat de nieuwe roman van Ombre 'een prachtige roman' is 'over het belang van afkomst en cultuur, en er is een grote rol in weggelegd voor Suriname'.

(Red. De Surinaamse Krant)

COL wil onderhandelingspositie onderwijsbonden niet verzwakken

Blanker wil onderwijsbonden niet in wielen rijden.
Confederatie kijkt uit naar aanpassing primaire voorzieningen andere landsdienaren


'Wij houden er rekening mee dat de regering om bepaalde redenen de voorkeur geeft om alvast een loonsverhoging te geven aan onderwijsgevenden. Het hoofdbestuur van de Confederatie voor Organisaties van Landsdienaren (COL) gunt het hen. Wij hebben eerder geen reactie gegeven omdat wij de onderhandelingspositie van de onderwijsbonden niet wilden verzwakken. Natuurlijk kijken wij nu halsreikend uit naar het moment waarop de primaire voorzieningen van andere landsdienaren aangepast wordt.'

Aldus de eerste reactie van de voorzitter van de COL, Hugo Blanker. 'Het is niet verantwoord dit moment langer onnodig vooruit te schuiven.'

Met de invoering van FISO (Functie Informatiesysteem Overheid) was het punt bereikt dat er een verhouding is tussen de verschillende loongroepen. Om niet direct te veel geld in de economie te pompen kan voor de andere groepen ambtenaren een prioriteitsindeling gemaakt worden.

De loonsverhoging aan de leerkrachten op dit moment hoeft gezien het extra geld dat in roulatie komt niet direct tot prijsstijging van goederen en diensten te leiden. Sinds de invoering van FISO in 2008 is een algehele loonaanpassing voor de landsdienaren uitgebleven. De toekenning van de verhoging/aanpassing aan de onderwijzers doorbreekt de achterstand.

De COL zal spoedig met haar achterban over deze positieve ontwikkeling beraden. Daarbij moet ook rekening gehouden worden dat de correcte toepassing van FISO met verschillende diensten en functiegroepen nog afgerond moet worden.

Intussen verwacht de overkoepelende organisatie dat uitvoering overeengekomen voorzieningen in de loonsfeer voor diensten en functiehouders, geen verdere stagnatie ondervinden.

Persdienst COL

Dronken op straat liggende man doodgereden op Curaçao

Bestuurder pick-up die man doodreed doorgereden...


Op de Helmin Magno Wiels Boulevard in Willemstad, Curaçao, is vanochtend, woensdag 26 november 2014, iets voor twee uur, een man doodgereden door een automobilist, aldus Versgeperst.com.

Het gaat om Harry Emanuel Jesus Eisden, geboren op 25 december 1961 op Curaçao. Eisden was onder invloed van alcohol en lag op straat toen hij werd overreden.

De bestuurder van de pick-up is doorgereden.

Heisden werd rond kwart voor drie officieel dood verklaard door een arts. Zijn lichaam is op verzoek van het Openbaar Ministerie in beslag genomen voor onderzoek.

Special Olympics Curaçao ontvangt 30.000 gulden van Digicel

Digicel verlengt sponsorcontract met Special Olympics


Telecommunicatiebedrijf Digicel op Curaçao verlengde onlangs het sponsorcontract van de Special Olympics en doneerde gelijk 30.000 gulden aan de organisatie, aldus het Antilliaans Dagblad woensdag 26 november 2014.

De fondsen worden aangewend voor de voorbereiding van atleten voor deelname aan de Special Olympics die volgend jaar in Los Angeles worden georganiseerd.

Naast de fondsen zal Digicel het hele jaar door samenwerken met de organisatie. Op de foto het moment waarop de donatie wordt overhandigd.

VHP-leider Santokhi valt president Bouterse aan: 'Bouterse heeft drugsmaffia in Suriname gebracht'

'Bouterse heeft drugsmaffia Colombia gebracht en daarmee het land in greep drugscriminelen en wapenhandelaren'


VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi beweert dat president Desi Bouterse in plaats van de onafhankelijkheid van Suriname te versterken, de drugsmaffia in het land heeft gebracht. 'Dat mi kan tak lek skotu. Hij heeft die drugsmaffia van Colombia naar hier gebracht. Hij heeft Suriname in de greep van de drugscriminelen gebracht.'

Santokhi sprak die woorden tijdens een bijeenkomst van de Pertjajah Luhur (PL) afgelopen zondag in Lelydorp en worden nu pas, woensdag 26 november 2014, een dag na de viering van de 39e Onafhankelijkheidsdag, door Starnieuws naar buiten gebracht.

De VHP-voorzitter, die ook in het ressort woont, was gastspreker bij de wijkvergadering. Santokhi zei dat Bouterse Suriname ook in handen gebracht heeft van wapenhandelaren. 'En alsof dat nog niet voldoende is, a man e tyar’ wan tra internationaal terrorist kon: a man e tyar’ Hezbollah kon ini a kondre. Zo gaat hij om met het vraagstuk van onafhankelijkheid in het land.'

Santokhi stond stil bij de 39e verjaardag van de republiek. Hij zei dat Bouterse geen ontwikkeling heeft gebracht, maar het land heeft vernietigd. Santhoki vroeg het publiek, met name de ouderen, om na te gaan wat Bouterse met het land heeft gedaan in de jaren tachtig.

'Hij heeft het land vernietigd, hij heeft de rechtsstaat vernietigd, hij heeft de economie vernietigd, hij heeft het volk verarmd.'

Aantal bedrijven op Curaçao neemt stappen tegen ‘zwalkend’ zonne-energiebeleid

Protest vanwege 'zonbelasting'

'Omdat het niet goed gaat met Aqualectra moeten wij plotseling meer gaan betalen'


Een aantal grote bedrijven op Curaçao met een zonnepanelensysteem heeft contact opgenomen met hun advocaat en is van plan naar de rechter te stappen. Dat laat de aanbieder van zonnepanelen Eco EnergyCuraçao weten. Zij zijn het niet eens met de nieuwe teruglevertarieven en de vaste vergoeding die is goedgekeurd door de Raad van Ministers en de coalitie en per januari geïmplementeerd zal worden. Dat bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 26 november 2014.

Aanbieder van zonnepanelen Dynaf laat weten, dat de aanpassingen van teruglevertarieven en de introductie van een maandelijkse ‘fee’ voor het gebruikmaken van het Aqualectra netwerk, betekent dat de besparing voor huishoudelijke gebruikers terug zal lopen met 15 tot 20 procent en voor zakelijke gebruikers zal dit terug lopen met 30 tot 40 procent.

Een van de bedrijven die het niet eens zijn met de regeling is Goisco. Joel Gois geeft aan ‘overvallen te zijn door het nieuws’ en dat het ‘een aanslag op zijn vertrouwen is’. Hij is van mening dat het beleid van de regering zwalkt. Zijn broer Elidio Gois is van mening dat Goisco een van de eerste bedrijven op het eiland was die overgingen tot het gebruik van zonne-energie. 'De regering Schotte stimuleerde de overgang naar groene energie. Het was voor Goisco een grote investering van drie miljoen gulden, maar wij waren van mening dat wij het geleende bedrag binnen vijf jaar terugbetaald zouden hebben aan de bank. In plaats van de geplande vijf jaar, moeten wij nu naar de bank met de mededeling dat het waarschijnlijk twee keer zo lang zal gaan duren. Nu is het geen mooie business meer. Omdat het niet goed gaat met Aqualectra, moeten wij nu ineens meer gaan betalen. Daar gaan wij niet akkoord mee. Wij gaan juridische stappen nemen. Ik weet dat er meer grote bedrijven zijn die deze stap zul- len nemen, dus het gaat een grote zaak worden.'

MFK-leider Gerrit Schotte reageerde middels een brief eveneens op de beslissing van de regering en de partijen PS, PAIS, PNP en Glenn Sulvaran. Volgens Schotte is het de zoveelste maatregel die wordt ingevoerd. Zo noemt hij de in 2013 ingevoerde ob met 9 procent, de onroerendezaakbelasting (OZB), de basisverzekering, de bronbelasting, de IWBW-belasting en nu ook de ‘zonbelasting’.

'Ongelofelijk maar waar', aldus Schotte.

Ook distributeur van zonnepanelen Eco Energy laat weten het ‘absoluut niet eens te zijn’ met deze beslissing en zal dit ook aanvechten via haar advocaat. 'Een aantal grote bedrijven met een groot PV-systeem zal ook naar een advocaat stappen.'

Hans van der Gulik, general manager van zonnepanelenaanbieder Dynaf, geeft aan dat de regelgeving die tot 2015 gehanteerd wordt interessant is, maar dat het eigenlijk ‘te mooi was om waar te zijn’. 'Door de huidige tarieven kon een investering in drie jaar worden afgelost. Dat is heel weinig. Nu is dat ongeveer verdubbeld.'

Van der Gulik is van mening dat de methode die nu door BTP&U ingevoerd wordt echter niet de beste methode is. Volgens hem had het bedrijf de tarieven voor het terugleveren van energie moeten aanpassen en is de fee een zware belasting. Hij is van mening dat er andere methoden zijn voor zonne-energie waarbij niet hoeft te worden teruggeleverd aan het net.

'Dat kan door middel van een batterij waar de opgewekte stroom die niet meteen gebruikt wordt, wordt opgeslagen. Momenteel is de investering nog vrij hoog, waardoor het nog niet loont.' Van der Gulik geeft aan dat gebruikers van zonne-energie nu wel een beetje moeten inleveren, maar dat het nog wel meevalt. 'Wij stappen daarom niet naar de rechter. Het is al goedgekeurd door de regering, dus ik denk niet dat het loont.'

De vernieuwde tarieven en de ‘fee’ werden geadviseerd door Bureau Telecommunicatie Post en Utiliteiten (BTP&U). BTP&U laat weten dat ‘na een periode waarin de duurzame opwekking van elektriciteit voor eigen gebruik is gestimuleerd, het nu tijd is om over te gaan tot teruglevertarieven die in lijn zijn met de bespaarde inkoopkosten van Aqualectra’.

Tevens geeft BTP&U aan, dat in het kader van de koppeling van een duurzame opwekkingsinstallatie op het net, de particulier of het bedrijf een vaste maandelijkse vergoeding verschuldigd is. Dit dient volgens het bedrijf ter dekking van de kosten voor het gebruik en het ter beschikking staan van het netwerk, de netwerkaansluiting en het productievermogen om fluctuaties in de duurzame productie op te vangen.

Omwonenden abattoir Nieuw Nickerie balen van stankoverlast

Nieuw slachthuis in aanbouw. (Bron foto: Beta Debidien/de Ware Tijd, archief)
Naast slacht wordt nu ook vee bij abattoir gefokt

Overheid reageert niet op klachten buurtbewoners


Buurtbewoners van het abattoir in Nickerie zijn de onverdraaglijke stank beu. Volgens buurtbewoner Indra Singh fokken enkele veehouders nu ook hun vee vlak bij het abattoir. Dit is in feite niet toegestaan. Volgens Singh is het afvoersysteem niet goed, waardoor er stank ontstaat. Verder wordt de ruimte niet goed gewassen nadat er dieren geslacht zijn, aldus het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 26 november 2014.

'De stank is zo onverdraaglijk, dat wij niet eens buiten kunnen zitten. Ik woon ruim zeven jaren daar en heb altijd de stank moeten doorstaan. Er gaat geen dag voorbij waarbij wij buiten kunnen blijven', zegt Singh.

Zij zegt ook vaak naar het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) te zijn geweest om beklag te doen. Maar, het BOG verwijst de bewoners door naar het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV.

Het hoofd van het BOG in Nickerie, Antonius Winter, zegt dat hij wel een hele tijd geleden klachten kreeg van de buurtbewoners en dat hij hen inderdaad heeft doorverwezen naar het ministerie van LVV, maar dat zij hem niet hebben meegedeeld dat er dieren bij het abattoir gekweekt worden. 'Dit mag niet. Veehouders mogen hun vee maximaal 24 uren bij het slachthuis laten. En uiteraard heeft het BOG bemoeienis in deze kwestie.'

Het ministerie van LVV is al geruime tijd bezig met het opzetten van een nieuw abattoir, vandaar dat Winter de buurtbewoners naar die instantie verwees. Hij zegt dat hij wel op oriëntatie zal uitgaan om de situatie te bekijken. Winter geeft toe dat de stank ongezond is voor de buurtbewoners. Hij verwacht dat LVV het nieuwe slachthuis snel oplevert, zodat de ongezonde situatie tot het verleden kan behoren.

ABOP toert door het land en botst op BEP

Brunswijk spreekt zijn achterban toe te Wanica.
Bij bezoek Stoelmanseiland duiken plotseling BEP-kopstukken op


De ABOP-propagandamachine draaide tijdens het srefidensi-weekeinde op volle toeren. Het begon vrijdag met de installatie van kernen aan de Craneweg in Wanica. De volgende da werd vergaderd te Stoelmanseiland, zondag in Pontbuiten te Paramaribo en gisteren was Albina aan de beurt. Op Stoelmanseiland leek het even op een confrontatie tussen ABOP en BEP, aldus bericht vandaag, woensdag 26 november 2014, Starnieuws.

ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk zei aan de De Craneweg niet te zullen stoppen om de kiezers bewust te maken over de juiste keus. De verkiezingen van komend jaar zullen volgens hem gaan tussen de armen en de rijken. Brunswijk deelde mee dat zijn partij voornamelijk opkomt voor de kansarmen. Tijdens de vergadering werden vijftien kernen geïnstalleerd.


ABOP had, dat schrijft Starnieuws althans, een sterke mobilisatiecampagne op touw gezet te Stoelmanseiland. Vooral de benedenloop van de Marowijne was goed vertegenwoordigd. Meer dan 50 boten waren gedirigeerd richting Stoelmanseiland. De vergadering kreeg het karakter van een massameeting, aldus de nieuwswebsite.

Voor Brunswijk is Stoelmanseiland bijzonder belangrijk. Hier was zijn hoofdkwartier tijdens de Binnenlandse Oorlog. De bewoners verwachten dat Brunswijk in 2015 president van Suriname wordt.

Brunswijk landde op Stoelmanseiland, vergezeld van BEP-lid Frans Wadena, die ook aan de zijde van Brunswijk op het podium stond. Hij zei nog niet gereed te zijn voor de overstap naar de ABOP, maar dat zou slechts een kwestie van tijd zijn.

Er was volgens Starnieuws veel spanning en sensatie toen ook de BEP-voorzitter Celsius Waterberg en ex-partijleider Caprino Alendy tijdens de ABOP-manifestatie te Stoelmanseiland landden.

Brunswijk is ervan overtuigd dat Stoelmanseiland voor de ABOP zal kiezen.

Verbazing bij SP-Tweede Kamerlid over onderscheiding Van Wingerden

Harry van Bommel vindt onderscheiding 'eigenaardig'


'De onderscheiding van Ad van Wingerden, een ex-militair van de TRIS, het koloniale leger in Suriname, heeft me bijzonder verbaasd', aldus het SP-Tweede Kamerlid Harry van Bommel vandaag, woensdag 26 november 2014, in de Ware Tijd. 

Van Wingerden werd maandag door president Desi Bouterse onderscheiden als Commandeur in de Ereorde van de Gele Ster met zwaarden. Dit was bij de viering van 39 jaar staatkundige onafhankelijkheid de hoogste onderscheiding die werd toegekend.

Van Wingerden is voorzitter van de stichting Triskontakten. Hij was als ex militair voor de onafhankelijkheid gestationeerd in Suriname onder de vlag van de Troepenmacht in Suriname (TRIS), een afdeling van het Nederlands leger.

Van Bommel: 'De TRIS was oorspronkelijk natuurlijk niets anders dan de gewapende arm van de koloniale macht die niet handelde in het belang van de Surinaamse bevolking, maar ten dienste van de Nederlandse regering in Den Haag. Om die reden viel de TRIS ook tot 1957 onder het toenmalige Ministerie van Koloniën. Misschien moeten we de onderscheiding maar opvatten als een bedankje voor zijn werk als voorzitter van Triscontacten, de organisatie die oud-Trissers aan Suriname bindt. Dat is natuurlijk nuttig maatschappelijk werk, maar toch blijft het eigenaardig dat daarvoor de hoogste onderscheiding wordt toegekend.'

CIVD'er verdacht van bedreiging en mishandeling ondernemer

Lid CIVD heeft betalingsachterstand bij ondernemer

CIVD'er rijdt ondernemer bijna omver, bedreigt hem met vuurwapen en geeft klap in gezicht


De ondernemer Cleon Yspol beschuldigt een lid van de beveiliging van president Desi Bouterse van mishandeling. De man, die werkt bij de Centrale Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (CIVD), heeft Yspol, die bouwwerkzaamheden voor hem verricht, bijna omver gereden met zijn auto, bedreigd met een vuistvuurwapen en een klap in het gezicht gegeven, aldus bericht de Ware Tijd vandaag, woensdag 26 november 2014.

De aannemer heeft aangifte gedaan van mishandeling bij de Militaire Politie (MP). Dat wordt bevestigd door Anand Debisarun, commandant recherche van de MP, die alleen kwijt wil tegenover de redactie van de krant dat de zaak nu in onderzoek is.

De problemen ontstonden toen Yspol de echtgenote van de CIVD'er vrijdag  op de hoogte stelde van de betalingsachterstand die haar man zou hebben. Daarop reed de man naar de plek waar Yspol voor hem werkt.

'Hij heeft me bijna met de auto aangereden en heeft toen zijn ruit opengemaakt en greep naar zijn wapen. Vervolgens stapte hij uit de wagen en heeft me een klap gegeven', stelt Yspol. 'Ik kreeg daarna barstende hoofdpijn en mijn ogen begonnen te tranen', aldus Yspol.

Yspol zegt verder, dat de CIVD'er hem drieduizend Surinaamse dollar verschuldigd is voor het verrichten van bouwwerkzaamheden en dertig zakken cement. De aannemer bouwt in Menckendam een nieuw partijcentrum voor de Nationale Democratische Partij (NDP). Yspol was nauwelijks een week bezig en heeft twaalf personen in dienst genomen voor de opdracht.

NOS: Nederlanders willen weer handeldrijven met Suriname

'Er was veel huiver onder ondernemers' 

TNO geïnteresseerd in zonne-energieprojecten in Suriname

'Bouterse doet het toch echt beter dan zijn voorgangers'


Organisator Peter Oerlemans kijkt trots op zijn lijst. Meer dan 100 mensen hebben zich opgegeven voor een tweedaagse handelsconferentie in Suriname. 'Tientallen bedrijven uit Nederland en de Antillen en daarnaast ook een aantal Surinaamse bedrijven die hun vleugels willen uitslaan.'

Het gaat goed met de Surinaamse economie en er was vanaf het begin veel animo voor de missie, zegt Oerlemans. 'Maar toen Nederland eerder deze maand weer een ambassadeur in Paramaribo kreeg nam de belangstelling enorm toe.'

Suriname is geen populair investeringsland. Ondanks goede voornemens en beloftes van de regering Bouterse, staat Suriname nog steeds heel laag op de wereldranglijst van landen waarmee het goed zakendoen is, zo schrijft NOS-correspondent Harmen Boerboom vandaag, woensdag 26 november 2014 op de website van de Nederlandse omroep.

'Er was veel huiver onder ondernemers', zegt Olav Kok, directeur van het scheepvaartbedrijf ABSea. 'We wisten niet welke kant het met Suriname op zou gaan. Maar, nu de relatie met Nederland normaliseert vinden we het belangrijk om mee te doen.'

Ook TNO is vertegenwoordigd in de handelsmissie. Jan Ebbing is directeur van de Caribische tak van het instituut op Aruba en gaat deelnemen aan een workshop over duurzame energie. 'We hebben intussen flink wat ervaring met zonne-energie op de Antillen, en het zou mooi zijn als we onze kennis ook aan Suriname ten goede zouden kunnen laten komen.'
.
Voorafgaand aan het officiële programma bezoekt een aantal deelnemers van de handelsmissie het bedrijf Candied Fruits van de Nederlandse zakenman Ruud Souverein. Die leidt zijn gasten rond in zijn internationaal gecertificeerde fabriek waar fruit van lokale boeren wordt gekonfijt en verpakt voor de export.

Souverein somt een aantal tegenslagen op die hij bij het starten van zijn organisatie tegenkwam. Zo moest hij anderhalf jaar wachten op elektriciteit. Hij begrijpt de terughoudendheid bij ondernemers om te investeren in een land dat onder leiding staat van een omstreden president als Bouterse. 'Ook ik ging in 2012 de straat op om te protesteren tegen de Amnestiewet. En ik onderken alle bezwaren die er tegen Bouterse zijn', zegt Souverein.

'Maar ik vind dat ik mij als Nederlander verder niet moet bemoeien met de democratische keuze van het Surinaamse volk. En als ondernemer moet ik eerlijk zeggen dat hij het, ondanks Surinames lage positie op de wereldranglijst, echt beter doet dan zijn voorgangers.'

Een band met je kind is belangrijk

Elk kind heeft recht op zijn biologische ouders


De afgelopen maand ben ik drie maal geconfronteerd geraakt met kinderen die niet door hun biologische ouders worden opgevoed. Deze kinderen worstelen soms met gedragsproblemen en het knagend verlangen om toch bij hun vader en moeder te zijn, terwijl betrokken ouders de verantwoording niet op zich willen/kunnen nemen. De biologische moeders, soms jongvolwassenen hebben de zorg van het kind overgelaten aan een andere volwassene. Een vader is ergens in beeld, maar die voelt zich niet geroepen om actief te participeren in de zorg en opvoeding van het kind.

Er zijn verschillende redenen op te noemen waarbij kinderen niet door hun biologische ouders opgevoed kunnen worden:

De biologische moeder is tienermoeder en kan de zorg niet alleen/zelf aan of ouders hebben een verstandelijke beperking;
De moeder vertoont onverantwoordelijk gedrag, er is sprake van verwaarlozing van het kind en grootouders grijpen in;
De biologische moeder is in het buitenland en grootouders hebben de zorg over het kleinkind;
Te bereidwillige grootouders die graag hun kleinkind willen opvoeden. De biologische moeder gaat hiermee akkoord;
Afwezige vaders, waardoor de opvoedtaak voor de biologische moeder te zwaar is.

Het niet in staat zijn om je eigen kind op te voeden heeft soms ook te maken met het gemak van de biologische ouder. De jonge ouder wil nog van het leven genieten en wil soms de vrijheid om te gaan en staan waar zij wilt. Oma of een familielid wil graag zorgen dus, probleem opgelost. Er zijn ook grootouders die graag zouden willen genieten van hun oude dag, maar die nu zorgen voor kleinkinderen omdat diens ouders het laten afweten.

Is het onschuldig kind hierbij geholpen?
Ouders en verzorgers overzien vaak de lange termijn effecten voor het kind niet, als zij in hun prille jeugdjaren geen band hebben opgebouwd met hun biologische ouders. Ook al krijgt het kind zoveel liefde van de verzorger, toch ontstaat er een hiaat in het gevoelsleven van elk kind door de fysieke afwezigheid van de biologische ouders.

Elk kind heeft recht op zijn biologische ouders!
Dit recht wordt nog eens bekrachtigd in artikel 7 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, die bepaalt dat elk kind er recht op heeft zijn eigen ouders te kennen en door hen te worden verzorgd en opgevoed. Artikel 8 van hetzelfde Verdrag benadrukt nogmaals het belang van een persoonlijke identiteit - ontleend aan familiebanden. De staat heeft volgens dit artikel de plicht om de familiale identiteit te herstellen als het kind daarvan beroofd is.

Niet alle kinderen reageren goed in de omstandigheden, waarbij ze jong zijn afgestaan en door andere volwassenen zijn opgevoed. Vooral bij de jonge kinderen (lagere school leeftijd) is te merken, dat er soms een soort van ‘stil protest’ is dat zij de aanwezigheid van hun biologische ouders moeten ontberen. Dit kan zich vertalen in gedrag- en leerproblemen.

De sociaal emotionele ontwikkeling van het kind kan geschaad worden en ook psychische klachten kunnen de kop opsteken. Zeer jonge kinderen (van 0 tot 6 jaar) ontwikkelen een hechtingsprobleem, waardoor zij moeilijk contact en binding kunnen aangaan op relationeel gebied, gezien hun jonge leeftijd en ook later als volwassene. Het kind en latere volwassene blijft altijd met de vraag rondlopen waarom er door de biologische ouders niet voor hen gezorgd kon worden. Gevoelens van onzekerheid, wrok, angsten kunnen zich ontwikkelen en dit kan het hele leven van zo’n kind sterk beïnvloeden.

Vaak is er binnen gezinnen geen 'open praat' cultuur om met gezinsleden over gevoelige onderwerpen te praten. Indien dit wel gebeurt, geschiedt dit soms op een dusdanige manier dat die niet helpend is voor een kind, maar dat het soms meer onduidelijkheid geeft of een schuldgevoel bij degene oproept.

De ongelukkige woordkeuzes als ‘nakomertjes', 'het was een ongelukje' of 'missertjes’ zijn bij ons allen bekend, maar zijn voor het kind in kwestie geen prettige boodschappen.

Tot slot wil ik benoemen, dat er ook gevallen zijn waarbij volwassenen benoemen dat zij geen klachten hebben ondervonden, omdat zij niet door biologische ouders zijn opgevoed. Voor een ieder pakt het anders uit. Gelukkig maar!

Peggy Anijs

Oud-minister Moestadje wil ministerie voor gender

Ministerie zou uitvoering moeten geven aan gedegen genderbeleid


Oud-minister Soewarto Moestadja van Binnenlandse Zaken pleit voor een ministerie voor gender. Hij denkt dat daarmee goed invulling kan worden gegeven aan de uitvoering van een gedegen genderbeleid. Hij denkt dat het Nationaal Bureau Genderbeleid, dat valt onder het ministerie van Binnenlandse Zaken, zodoende ook beter uit de verf zal komen, aldus bericht de Ware Tijd vandaag, woensdag 26 november 2014.

Moestadja betreurt het, dat er in het Ontwikkelingsplan 2012-2016 betrekkelijk weinig aandacht wordt geschonken aan  genderbeleid. Hij merkt daarnaast op dat er onvoldoende geld (Srd 995.000) is opgebracht op de regeringsbegroting voor 2014 om het genderbeleid uit te voeren.

'Met zo'n bedrag op jaarbasis kom je niet uit. De uitvoering van het beleid in de praktijk komt daarmee in gedrang.'

Starnieuws: Regering kan maandelijks Srd 5 miljoen vrijmaken voor leerkrachten

Het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling, MinOV.
Voorstel regering enkele maanden oud: bonden zouden echter meer geld eisen

Bonden zwijgzaam over uitkomsten gesprek met raadsadviseurs


De regering kan maandelijks Srd 5 miljoen extra vrijmaken om tegemoet te komen aan de eis van de onderwijsbonden voor herwaardering van de positie van leerkrachten. Als de bonden hiermee akkoord gaan zal het de Staat op jaarbasis Srd 60 miljoen meer kosten. Starnieuws schrijft vandaag, woensdag 26 november 2014, vernomen te hebben dat dit aanbod enkele maanden geleden al op tafel lag, maar dat hierover gediscussieerd werd, omdat de bonden meer geld zouden eisen.

Vernomen wordt verder, aldus Starnieuws, dat de regering wil afstappen van het systeem waarbij verschillende aktes worden gewaardeerd. Er wordt voor gekozen om een internationaal gangbaar concept te gebruiken, waarbij de verschillende aktes van het basis-, VOJ- en VOS-niveau worden gegroepeerd en gekoppeld aan een salaris. In die situatie zal het afhankelijk van de diploma’s gaan om 1e, 2e of 3e graad bevoegdheden.

Wilgo Valies, voorzitter van de Bond van Leraren (BvL) en zijn collega van de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS), Marcellino Nerkust, houden de lippen stijf op elkaar als om reactie gevraagd wordt naar het resultaat van de bespreking zaterdag met de raadsadviseurs.

'We hebben woensdag een meeting en willen eerst de leden voorhouden en dan bepalen welke stappen wij verder zullen ondernemen', zegt Valies.

Ook Nerkust laat niets los. 'Laten we rustig wachten tot na de vergadering.'

Ongeveer 13.500 onderwijsgevenden kijken uit naar verbetering van de primaire arbeidsvoorwaarden. De VOS-schooldeuren sluiten vanochtend om kwart over negen de deuren, omdat de leerkrachten om tien uur in het BvL-bondsgebouw worden verwacht.

Panka (NDP) betreurt vertrek districtscommissaris Miranda uit Para

NDP'er bekend met reden vertrek Miranda, maar zwijgt

Panka heeft vertrouwen in nieuwe districtscommissaris Kasto


De reshuffeling van districtscommissaris (dc) Jerry Miranda van Para, die van plek zal wisselen met Mohamed Kasto van Paramaribo Noordoost, komt niet prettig over bij het NDP-Assembleelid Ricardo Panka van Para, zo schrijft de Ware Tijd vandaag, woensdag 26 november 2014. Hij betreurt het dat zijn district een 'gedegen' dc moet afstaan. 

'Deze dc heeft veel veranderingen teweeg gebracht in Para wat nog nooit gelukt is bij een andere commissaris. Ook misschien vanwege zijn werkwijze en inzet.'

Over de reden waarom de dc's van post zullen moeten wisselen, zwijgt Panka. 'Ik weet wat de reden is, maar ik zal het niet zeggen.' Hij verwijst daarvoor naar de president die grondwettelijk de bevoegdheid heeft om dc's te benoemen en te ontslaan.

Panka heeft desondanks vertrouwen erin dat Kasto projecten die nog op stapel liggen in Para, op dezelfde wijze als Miranda zal continueren. Hij zegt ook, dat Kasto met 'zijn eigen werkwijze' Paramaribo tot ontwikkeling heeft gebracht. Hij vermoedt, dat de door hem geconstateerde capaciteiten en kwaliteiten van Miranda mogelijk ook een rol spelen bij het besluit om Paramaribo onder zijn hoede te plaatsen.

President Bouterse wil standbeeld ex-premier Arron op Onafhankelijkheidsplein

Bouterse wil eigen nationaal symbool

Prijsvraag moet leiden tot eigen Surinaams symbool

'Nauwe eigen belang laten wijken voor groter belang van de natie'


President Desi Bouterse vindt dat ex-premier Henck Arron een standbeeld moet krijgen op het Onafhankelijkheidsplein in het centrum va Paramaribo. Onder zijn leiding is Suriname 39 jaar geleden onafhankelijk geworden van Nederland. Nu is er een standbeeld van Arron bij de Palmentuin, tegenover het Kabinet van de President. Bouterse lanceerde zijn voorstel tijdens een toespraak gisteren in Lelydorp waar de nationale viering van Onafhankelijkheidsdag werd gehouden.

Hij stelde de politieke leiders van 1975, Arron en Jagernath Lachmon, als voorbeeld. Zij hebben op Onafhankelijkheidsdag elkaar omhelst. Hij deed een beroep op politici om geen schade toe te brengen aan het land met hun wijze van politiek bedrijven. Hij riep op tot saamhorigheid en eenheid. Hij vroeg iedereen om zich in te zetten voor de ontwikkeling van het land, zo schrijft Starnieuws vandaag, woensdag 26 november 2014.

De president vindt dat Arron de waardering moet krijgen die hij verdient.

Daarnaast kwam de president met het plan voor een eigen Surinaams, nationaal, symbool, dat op 25 november 2015, bij veertig jaar Srefidensi, kan worden onthuld. Hij verwees daarbij naar Amerika dat een arend als symbool heeft en Nederland met de leeuw.

'Het wordt tijd dat wij ook kiezen voor ons eigen nationaal symbool', zo sprak Bouterse. Het nieuwe symbool moet de uitkomst zijn van een nationale prijsvraag voor Surinaamse beeldende kunstenaars in Suriname en in het buitenland, aldus de Ware Tijd vandaag.

Verder ziet het staatshoofd ook graag dat mode-ontwerpers een nationale klederdracht vervaardigen voor politieke ambtsdragers.

Bouterse liet zijn gehoor ook weten dat Suriname veel is veranderd sinds het verwerven van onafhankelijkheid in 1975. Een staatkundige onafhankelijkheid overigens 'die ons in de schoot is geworpen.' Toch is veel gepresteerd, zei de president, zoals een eigen olie-industrie en sociale zorg. Veerverbindingen zijn vervangen door bruggen.

'Het gaat niet zozeer om de veranderingen. Het gaat er in hoofdzaak om dat veel door Surinamers tot stand is gebracht. Het Suriname van vandaag is wat wij ervan gemaakt hebben. Suriname is niet langer vergeten of langs de zijlijn. We moeten groot denken en het nauwe eigen belang laten wijken voor het grotere belang van de natie', zei Bouterse.

'Ik doe een beroep op het politieke leiderschap om niet te vervallen in de schandelijke politiekvoering van vlak voor de onafhankelijkheid. Onze eenheid en saamhorigheid moeten we bewaren als heilige zaken.'