zaterdag 29 november 2014

Premier Asjes van Curaçao: Geen sprake van zonbelasting

Asjes hekelt kritiek uit oppositie op vergoeding dekking kosten gebruik netwerk Aqualectra


Er is geen sprake van een zonbelasting. Dit verklaarde premier Ivar Asjes (PS) van Curaçao donderdag tijdens de wekelijkse persconferentie van de Raad van Ministers (RvM), aldus de krant Amigoe vandaag, zaterdag 29 november 2014.

Asjes hekelde de kritiek vanuit de oppositie op de introductie van een maandelijkse vergoeding voor dekking van de kosten voor het gebruik van het netwerk van Aqualectra. De grootste leverancier van zonnepanelen op Curaçao, Eco Energy, bereidt een rechtszaak voor tegen de regering voor de aanpassing van het tarief.

Asjes had het niet over een zonbelasting, maar over een back-up fee, die bezitters van zonnepanelen moeten betalen ter dekking van de kosten voor het gebruik van het netwerk, de netwerkaansluiting en het productievermogen onder andere om fluctuaties in de duurzame productie op te vangen. Deze back-up fee bedraagt voor huishoudens, het ziekenhuis en op export gerichte bedrijven 16 gulden per kilowatt-paneel, en 32 gulden per kilowatt-paneel voor alle andere ondernemingen. Ook is de regering ermee akkoord gegaan om het teruglevertarief te verlagen van 42 cent naar 33 cent per kWh.

Volgens Asjes moest Aqualectra het tarief aanpassen omdat bij levering van 42 cent het bedrijf meer betaalde per kilowattuur, dan dat het leverde.

De back-up fee is volgens Asjes ook mogelijk conform wat er in de voorwaarden van de contracten van eigenaren van zonnepanelen is opgenomen. Hij benadrukte dat het hierbij niet om een belasting gaat. 'Maar als er iets misgaat en men gebruik gaat maken van Aqualectra als een backup, dan moet je als klant betalen voor het onderhoud van het netwerk. Dit is niet iets unieks.'

De premier gaf aan dat de regering uitziet naar een gang naar de rechter, zoals boze zonnepaneelgebruikers hebben aangegeven. Op deze manier heeft iedereen duidelijkheid, aldus Asje.

Antilliaans Dagblad: Kredietverstrekking Girobank op Curaçao op laag pitje

Focus op verbeteren kwaliteit leningenportefeuille


Volgens de Centrale Bank van Curaçao is het bij Girobank na het uitspreken van de noodregeling eind 2013 nog altijd ‘business as usual’, toch zijn er tekenen dat Giro momenteel op een lager pitje draait wat betreft het verstrekken van leningen, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 29 november 2014. 

Volgens diverse bronnen binnen en buiten de bank geldt deze situatie al ruim anderhalve maand. Officieus wordt de rem op de kredietverlening wel erkend, maar officieel wordt dit tegenover de krant niet bevestigd.

De huidige top van Girobank verwijst in verband met de noodregeling naar de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten CBCS, maar voor vragen van operationele aard gebeurt het omgekeerde. Feit is dat personen die zich onlangs nog bij de balie van de Girobank melden met een verzoek om een (persoonlijke) lening, te horen kregen dat de bank al sinds ruim een maand geen kredieten meer verstrekt. In lokale bancaire kringen wordt dit beaamd, maar is het slechts gissen wat de redenen zijn.

Gespeculeerd wordt dat de Girobank, die nu bijna een jaar met de door de rechter uitgesproken noodregeling onder verscherpt toezicht staat van de CBCS, spoedig verkocht zal worden. Het boekenonderzoek, due dilligence, zou al hebben plaatsgevonden. In zo’n periode waarin een mogelijke overname op handen is, zou een ‘freeze’ niet helemaal ongebruikelijk zijn. Ook personen dichtbij Giro en CBCS verklaren dat de focus momenteel is gericht op het opschonen en verbeteren van de leningenportefeuille. Veel tijd en mankracht is daarom hierop gericht. Dat wil niet zeggen dat nu voor álle kredieten een stop geldt, maar wel dat alleen voor de bank zeer goede leningen worden verstrekt. Er wordt, kortom, ‘behoedzaam en wijs gebankierd'.

In een formeel, schriftelijk antwoord op vragen hierover, meldt de CBCS dat bij Girobank net zoals altijd alles gewoon functioneert. De noodregeling geldt nu echter al ruim elf maanden, sinds 16 december 2013.

Aanvankelijk verklaarde Centrale Bank-president Emsley Tromp voor diverse media te verwachten dat de noodregeling van relatief ‘korte duur’ zou zijn. In april 2014 meldde de CBCS ‘in de laatste fase van de evaluatieperiode’ te zijn beland en dat de Centrale Bank betrokken was bij het proces om Giro via herkapitalisatie te versterken.

Ook in al die tijd, gedurende de afgelopen elf maanden, is gewerkt aan de sanering van de kredietportefeuille. Waarom dat nu opnieuw of met extra focus gebeurt, is niet duidelijk. Op vragen hierover herhaalt de CBCS telkens hetzelfde antwoord: 'De activiteiten van Girobank, na het uitspreken van de noodregeling, gaan onverstoord door.' De financiële injectie, de vereiste herkapitalisatie, die eerst na drie maanden en daarna na een half jaar werd verwacht, bleef tot nu toe uit. De bestaande aandeelhouders, waaronder IIG Capital (International Investment Group) in New York en het lokale pensioenfonds APC, stortten nog niet bij. Naar verluidt zouden hiervoor enkele tientallen miljoenen nodig zijn

Contact tussen landbouwers Brokopondo en LVV moet verbeterd worden

LVV in Brokopondo organiseert open dag


Landbouwers in het district Brokopondo verlangen naar informatie om hun agrarische activiteiten op een hoger niveau te brengen. Dit is de overtuiging van de ressortleider van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) in het district, Annemarie Slengard, aldus de Ware Tijd zaterdag 29 november 2014. 

'Er is echt honger naar kennis', zegt ze. Zij merkt echter, dat LVV en de agrariërs in Brokopondo elkaar nog niet hebben gevonden. 'LVV heeft deze landbouwers veel te bieden, maar zij moeten nog de weg vinden om naar het ministerie te komen', aldus Slengard. Om dit te stimuleren organiseerde ze gisteren een open dag.

Hoewel Slengard het gebruik van pesticiden laag wil houden, vindt zij het toch belangrijk om de plaatselijke agrariërs te leren omgaan met deze middelen. 'Gewasbescherming is erg belangrijk. Niet dat je niet mag bespuiten, maar je moet het op een verantwoorde manier doen', zegt ze. Bij genoeg belangstelling wil ze zelfs trainingen laten verzorgen voor de landbouwers van het district.

Onderminister van LVV, Djoemadie Kasanmoesdiran, is blij met het initiatief van Slengard. Hij betreurt het dat bedrijven, zoals Rosebel Goldmines, uit Paramaribo en Wanica agrarische producten halen. Hij ziet graag meer productie in het district om aan deze vraag te voldoen en hoopt dat door de open dag ook jongeren geïnteresseerd raken in landbouw.

Personeel Esther Stichting legt werk neer

(Bron foto: Dagblad Suriname)
Personeel is gang van zaken binnen stichting moe

Stichting zit al ruim een jaar zonder directeur


Ontevreden personeelsleden van de Esther Stichting hebben het werk gisteren neergelegd, aldus bericht vandaag, zaterdag 29 november 2014, het Dagblad Suriname.

De personeelsleden zijn moe van de gang van zaken binnen de stichting en van het feit, dat de regering tot heden niet voor een adequate oplossing heeft gezorgd. Volgens de personeelsleden kampt de stichting met veel problemen en moet er nu een oplossing komen.

Een van de voornaamste problemen is het ontbreken van een directeur. Volgens de personeelsleden kunnen zij nergens terecht als een probleem zich mocht voordoen. De Esther Stichting zit inmiddels ruim een jaar zonder leiding en heeft daarnaast ook een personeelstekort, waardoor het werk steeds zwaarder wordt, aldus de ontevreden personeelsleden.

Volgens de werknemers heeft de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Alice Amafo, vaak werkbezoeken gebracht aan de stichting, maar ze vragen zich af waarom het zo lang duurt om tot een oplossing te geraken.

‘Sang hebi so gi a minister fu yepi oeng. Oeng weri kaba. Zolanga wang oplossing no kong wi e go doro nanga a actie, so wa wang, wang oplossing kan kong’, stellen de ontevreden personeelsleden.

De krant schrijft vooralsnog geen reactie van de bond te hebben kunnen krijgen.

Patiënten Spoedeisende Hulp ziekenhuizen moeten zelf drempelkosten betalen

Voorzitter Consumentenkring: 'Niet iedereen straffen, omdat deel misbruik maakt van diensten'


Patiënten die zich melden bij de Spoedeisende Hulp van een aantal ziekenhuizen moeten sinds kort zelf de drempelkosten betalen. De Surinaamse vereniging van assurantiemaatschappijen (Survam) heeft dit afgesproken met de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, het Sint Vincentius Ziekenhuis en het Lachmipersad Mungra Streekziekenhuis in Nieuw Nickerie.

Albert Alleyne, voorzitter van de Consumentenkring, vindt dit verschrikkelijk. Hij is van mening dat de gehele gezondheidszorg onder de loep genomen moet worden. 'Niet alleen de kosten van de verzekering zijn omhoog gegaan, maar ook die van de medicamenten. Zeker vijftig procent van medicamenten dat nodig is en vaak gebruikt wordt, komt niet voor in de klapper.'

Indien deze maatregel is genomen om een drempel te vormen voor patiënten die om onbenulligheden de Spoedeisende Hulp bezoeken, is het voor Alleyne uit den boze. 'Er moet dan niet gekozen worden voor een financiële drempel, maar voor een begeleider die kan beoordelen of de klachten wel bestemd zijn voor de eerste hulp. Je kunt niet iedereen straffen omdat een deel misbruik maakt van de diensten.'

On- en minvermogenden betalen samen met 60-plussers nu Srd 40, SZF-patiënten betalen evenals particulier verzekerden Srd 50 en het tarief voor buitenlanders en particulieren is gesteld op Srd 100 bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Alleen voor WAM- en SOR-verzekerden is een uitzondering gemaakt. Zij kunnen zich voor restitutie van de drempelkosten melden bij de verzekeraar.

De krant schrijft tot slot dat het de redactie niet is gelukt een reactie van Survam los te krijgen.

Eindelijk zitten bond havenarbeiders en Integra Port Services aan tafel

AHAB-voorzitter Berenstein ziet gesprek als erkenning


De Algemene Haven Arbeiders Bond (AHAB) gaat na ruim een jaar wachten komende maandag aan tafel zitten me vertegenwoordigers van het havenbedrijf Integra Port Services NV. Voorzitter Robby Berenstein zegt vandaag, zaterdag 29 november 2014, in de Ware Tijd, een week geleden een uitnodiging per brief te hebben ontvangen. 

'We gaan dringende zaken gelijk bespreken', aldus de voorzitter.\

Hij ziet de uitnodiging voor een kennismakingsbezoek als een stukje erkenning. 'We gaan sowieso aanwezig zijn. Het is iets waar we allang om hebben gevraagd, zodat we over de problemen van de werknemers kunnen praten', aldus Berenstein.

Het bedrijf negeerde vorig jaar meerdere keren verzoeken van de bond om uitgenodigd te worden. De situatie liep dusdanig uit de hand, dat de werknemers van Integra hun werkzaamheden vanaf 12 november 2013 staakten. Begin december dat jaar gingen ze weer aan het werk.

Integra ging in augustus dit jaar in hoger beroep, nadat de rechter vonnis had gewezen in haar nadeel. Het bedrijf moest de bond per 21 augustus ontvangen. Zou dat niet gebeuren dan stond daar tegenover een dwangsom van duizend Surinaamse dollar per dag.

'Het is moeilijk om een beeld te vormen van wat men precies wil, want aan de ene kant is het bedrijf in hoger beroep gegaan, maar aan de andere kant worden we uitgenodigd. Maar we gaan de kans aangrijpen. We zijn blij dat we zijn uitgenodigd.'

Anti-spoorlijn comité zwaar teleurgesteld in verhaal raadsadviseur Jozefzoon

Jozefzoon niet bereid te luisteren naar alternatieven comité


Het Comité Belangenbehartiging Indira Gandhiweg is zeer ontevreden over de manier waarop raadsadviseur Eddy Jozefzoon, trekker van het spoorlijnproject, haar afgelopen donderdagavond informatie heeft gegeven over het treinproject. Dat zegt Reinier Goede, een van de coördinatoren van het actiecomité, vandaag, zaterdag 29 november 2014, in de Ware Tijd.

In plaats van te luisteren naar de alternatieven van de bewoners, bleek Jozefzoon niet bereid om naar ze te luisteren.

'De manier waarop het nu gaat komt wat dictatoriaal over. Jozefzoon zei dat hij niet kwam om te onderhandelen, maar alleen om het regeringsbesluit dat al vaststaat te komen uitleggen. Wij hadden juist gehoopt dat we zouden praten over hoe we samen onze problemen kunnen oplossen', aldus Goede.

Het comité besluit volgende week wat de volgende stap zal zijn. 'We laten ons niet zomaar uit het veld slaan. We krijgen veel steunbetuigingen, ook van NDP-ers', aldus Goede die stelt geen politieke belangen te dienen.

Het comité heef twee duidelijk alternatieven. Zo zou de huidige Indira Gandhiweg verbreed kunnen worden met een aparte strook voor bussen en trucks. Dat zou al een groot deel van de opstoppingen kunnen voorkomen. De andere optie is om het spoor verder oostelijk of westelijk aan te leggen. 'Daar zijn voornamelijk weilanden. Dan hoef je geen goot te dempen en heb je ook geen uitkoopproblemen', zegt Goede.

Fractieleider Nieuw Front: 'Wij zijn geen handelaren'

Wel of niet behandelen ontwerpwetten leidt wellicht tot wel of geen quorumverlening

Randjietsingh: 'Dierenbeschermingswet kan nog even wachten' 

'Ontwerpwet Constitutioneel Hof heeft helemaal geen prioriteit'


'Wij zijn geen handelaren!’Zo reageert Nieuw Front-fractieleider Radjkoemar Randjietsingh, VHP, wanneer hij de geruchten hoort over een mogelijke quorumverlening door de oppositie bij de begrotingsbehandeling in ruil voor de aanname van de wet voor dubbele nationaliteit voor sporters, aldus het Dagblad Suriname vandaag, zaterdag 29 november 2014.

Oppositieleden in De Nationale Assemblee (DNA) hebben afgelopen donderdag de wetswijziging van de Surinaamse Voetbalbond (SVB) omtrent het verlenen van de dubbele nationaliteit voor bijzondere personen in diaspora ingediend als initiatiefvoorstel. De oppositieleden, Hesdy Pigot, Arthur Tjin A Tsoi en Patrick Kensenhuis van de NPS, Asiskumar Gajadien (VHP), Guno Castelen (SPA) en Ronny Asabina van de BEP zijn de initiatiefnemers.

Randjietsingh stelt, dat de reden voor deze stap was om aan te tonen, dat de oppositie ook achter de aanname van deze wet staat. Maar, de coalitie moet nu volgens hem niet onnodig aannemen dat zij in ruil hiervoor iets van de oppositie kan opvragen, omdat er nog andere wetten zijn die de oppositie voor de aanvang van de begrotingsbehandeling graag op de agenda wil zien verschijnen. Dit heeft Randjietsingh als fractieleider van de oppositie ook duidelijk kenbaar gemaakt aan Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons. Drie van deze wetten zijn de Anti-Corruptiewet, de Anti-Occupatiewet en de wet op het spaar- en stabiliteitsfonds. Volgens de volksvertegenwoordiger is de laatstgenoemde wet eerder tijdens de behandeling daarvan teruggeroepen door president Desi Bouterse, zodat hij enkele correcties hierop kon aanbrengen. Maar, tot de dag van vandaag is niets meer van de wet noch het staatshoofd vernomen, aldus de krant.

Het VHP-Assembleelid vindt, dat de wet op de bescherming van dieren op dit moment minder prioriteit geniet dan de drie wetten die hij eerder heeft aangehaald. Hij is wel voorstander van deze wet, maar dan moeten goede prioriteiten worden gesteld. Indien de andere wetten voor januari 2015 worden goedgekeurd, weet hij zeker dat deze wet ook snel kan worden afgerond. De parlementariërs, Melvin Bouva, Harish Monorath en Noreen Cheung, hebben eerder ook aandacht voor deze wet gevraagd, omdat zij ervan overtuigd zijn dat het niet zo goed gaat met het dierenwelzijn in Suriname.

De oppositie is nog steeds tegen de ontwerpwet Constitutioneel Hof. Deze wet verdient volgens Randjietsingh op dit moment helemaal geen prioriteit. Volgens de fractieleider zou het Constitutioneel Hof komen aan de onafhankelijkheid van het Hof van Justitie. Hierdoor zou de grondwet worden vertrapt.

Ook de coalitiegenoten, Premdew Lachman en Harish Monorath van Nieuw Suriname, zijn tegen deze wet. Zij willen naast de dierenbeschermingswet ook de advocatenwet en de wet op de wijziging van het Wetboek van Strafrecht op de agenda zien. Dit is waarom zij al een tijd geen quorum verlenen bij parlementsvergaderingen.

Oud-directeur RO: 'OM moet met verklaring komen over resten 5 slachtoffers Moiwana '86-slachting'

Stoffelijke resten moeten worden overhandigd aan nabestaanden


De stoffelijke resten van vijf slachtoffers van de Moiwana '86-slachting schijnen spoorloos te zijn verdwenen. 'Ik heb al een aantal gesprekken gevoerd met de procureur-generaal over deze kwestie, maar het blijkt dat het niet duidelijk is waar de resten zijn. De botten zouden in het mortuarium van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo voor het laatst zijn opgeslagen, maar zijn intussen verdwenen. Het is tijd dat het Openbaar Ministerie met een officiële verklaring komt.'

Dit verklaart Patricia Meulenhof, oud-directeur van het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO), aldus bericht de Ware Tijd vandaag, zaterdag 29 november 2014. Zij was mede verantwoordelijk voor de uitvoering van het Moiwana-vonnis waarin de Staat Suriname veroordeeld is door het Inter-Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens.

Het is vandaag 28 jaar geleden dat manschappen van het Nationaal Leger 39 bewoners van Moiwana doodschoten.

De militairen waren op zoek naar Ronnie Brunswijk, de toenmalige leider van het Jungle Commando. De soldaten zouden tijdens hun zoekactie zijn aangevallen en uit zelfverdediging hebben geschoten. De ontvluchte nabestaanden spreken die verklaring tegen en zeggen dat het om een pure slachting ging.

Zij werden in het gelijk gesteld door het Inter-Amerikaans Hof. Behalve de nabestaanden compenseren en hen woningen en grond geven, moesten de stoffelijke resten van vijf slachtoffers die in de negentiger jaren door de politie zijn opgegraven en vervoerd naar Paramaribo, weer afgestaan worden aan de nabestaanden. Dat is nog niet gebeurd. Ook moet er een strafproces worden uitgevoerd om de daders te berechten.

Politiewoordvoerder Naarden: ' 'Bullet'is naar homoseksuelen toe zelfs gewelddadig'

Diverse radiostations draaien lied niet af

Politie adviseert LGBT Platform juridisch advies in te winnen voor mogelijke aanklacht


'Het lied is naar de homoseksuelen toe heel onvriendelijk en zelfs gewelddadig.' Zo reageert woordvoerder Humphrey Naarden van het Korps Politie Suriname vandaag, zaterdag 29 november 2014, in de Ware Tijd in reactie op 'Bullet' van Koyeba en Hakuna Matata Gang (HMG). Over dit anti-homo lied is de laatste dagen veel ophef ontstaan. 

Naarden stelt, na analyse van het lied, dat het geweld en discriminatie verkondigt naar een bepaalde groep toe, in dit geval de homoseksuelen. Daarvoor kunnen zij volgens artikelen in het Wetboek van Strafrecht als verdachte in aanraking komen met de politie.

Naarden adviseert het Lesbian, Gay, Bisexual en Transgender (LGBT) Platform na te gaan wat de mogelijkheden zijn om een klacht tegen de artiesten in te dienen. Hij stelt voor dat zij advies inwinnen van een jurist.

'Als er volgens zo'n deskundige sprake is van een strafbaar feit, kunnen zij aangifte doen en zal de politie de zaak onderzoeken', zegt Naarden. LGBT stuurde donderdag een open brief naar de media en autoriteiten waarin het Platform haar misnoegen uit over 'Bullet'.

Radio 10-directeur Jerome Duttenhofer heeft per donderdag besloten geen liederen van Koyeba meer af te draaien, omdat dit station de mening van de artiest niet ondersteunt. Rapar heeft volgens omroeper Joachim Meyer nog niet besloten wat er gaat gebeuren. Wel staat vast dat 'Bullet' niet gedraaid wordt.

Bij SCCN radio is het lied niet in het bestand opgenomen. 'Het wakkert haat en discriminatie aan en dat is niet verantwoord', zegt radio coördinator Raheelle Bhaggan. Hij zegt dat het beleid niks heeft tegen de artiest en dus wel andere liederen van Koyeba blijft afdraaien.