maandag 1 december 2014

Zo'n 8.000 hectare rijstareaal Nickerie heeft geen of onvoldoende water

Inham pompgemaal in Wageningen. (Bron foto: Beta Debidien/de Ware Tijd)
Rijstboeren uiten bezorgdheid over watertekort bij SPBA

Pompgemaal Wageningen pompt onvoldoende water in hoofdaanvoer


Onvoldoende irrigatiewater speelt de padie inzaai in Wageningen en de Middenstandspolder in het district Nickerie parten. De rijstboeren kunnen de natte bewerking van de rijstarealen niet uitvoeren. Hoofdoorzaak van de situatie is het pompgemaal, dat onvoldoende water pompt in de hoofdaanvoer, aldus de Ware Tijd Online vanavond, maandag 1 december 2014.

De boeren hebben hun bezorgdheid kenbaar gemaakt bij Harinandan Oemraw, voorzitter van de Surinaamse Padie Boeren Associatie (SPBA).

Volgens Oemraw gaat het om ongeveer achtduizend hectare rijstareaal dat momenteel geen of onvoldoende water heeft. Hij weet dat het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) er alles aan doet ook de tweede pomp bij het pompgemaal in Wageningen in werking te stellen. 'Maar, dat is nog lang niet het geval, omdat er hard gewerkt wordt om het technische probleem aan de pomp te verhelpen.'

Guido van der Kooye, coördinator LVV Regio-West, bevestigt dat er sprake is van een tekort aan irrigatiewater in Wageningen en de omliggende landbouwgebieden. Volgens hem is nog geen duizend hectare ingezaaid in Wageningen en de Middenstandspolder.

Nationaal Jeugd Congres neemt motie aan inzake educatie aan jongeren over seksualiteit en bestrijding van discriminatie

Jeugdparlementslid Babel 'Otjeman' onthoudt zich van stemming

Motie moet duidelijk signaal zijn naar jongeren inzake seksualiteit en discriminatie


Aan de vooravond van Wereld Aids Dag hebben zes jongeren gisteren, zondag 30 november 2014, tijdens het Nationaal Jeugd Congres van het Nationaal Jeugdparlement, in het kantoor van het Surinaams Olympisch Comité, een motie ingediend die luidt 'Educatie van Surinaamse jongeren over menselijke seksualiteit ter voorkoming en bestrijding van seksueel overdraagbare infecties, onwetendheid, slecht geïnformeerde keuzen en alle vormen van discriminatie op dit gebied'. 

De motie werd ingediend door Susan Doorson en werd ondersteund door vijf leden van het Nationaal Jeugdparlement, te weten Sarafina Naarden, Dwight Prade, Konrad Acton, Georgette Grootfaam en Kedesha Ansoe. Twee van de vijf ondersteuners zitten in de leiding van het Nationaal Jeugdparlement, terwijl Sarafina Naarden de winnaar van de laatst gehouden jeugdparlementsverkiezingen was, zo laat Doorson vandaag weten.

De motie werd aangenomen met 1 stem tegen en die was afkomstig van het jeugdparlementslid Rayneesh Haribedjan en er waren 22 onthoudingen van voornamelijk jeugdparlementariërs. De rest van aanwezigen in de zaal, bestaande uit 'gewone jongeren', congresgangers uit alle districten van Suriname, stemde alle voor.

Ook het jeugdparlementslid Otnil Babel ofwel 'Otjeman' die met King Koyeba het in opspraak geraakte anti-homo lied 'Bullet' zingt, onthield zich van stemming.

Babel heeft zich de laatste dagen koste noch moeite gespaard om op zijn manier wat afstand te nemen van de inhoud van het lied, door onder andere te beweren niet tegen homoseksuelen te zijn, maar tegen jongens die zich zo gedragen. Op zijn Facebookpagina plaatste hij echter een bericht waaruit duidelijk blijkt dat hij homofoob is. Dat bericht heeft hij inmiddels verwijderd, maar het circuleert op social media.

Het Nationaal Jeugdparlement heeft gisteren laten weten deze week een besluit te zullen nemen over eventuele stappen die ondernomen zullen worden tegen Babel. Maar, de reactie van  Jeugdparlementsvoorzitter Priya Sital wijst erop, dat er feitelijk geen stappen ondernomen gaan worden. Zij heeft inmiddels een gesprek gehad met Babel en daaruit zou blijken, dat het jeugdparlementslid zich officieel zal verontschuldigen. Sital neemt daar waarschijnlijk genoegen mee eraan voorbijgaand, dat inmiddels duidelijk is geworden dat het Nationaal Jeugdparlement een homofoob in haar gelederen heeft.(Red. De Surinaamse Krant)

BvL beslist 2 december over voortgang actie leerkrachten

Voorzitter Valies zwijgt vooralsnog over voorstellen president Bouterse

Bond heeft nog geen brief Jeugdparlement over acties ontvangen


De algemene ledenvergadering (alv) van de Bond Van Leraren (BVL) heeft vandaag, maandag 1 december 2014, besloten morgen te beslissen of de actie van leerkrachten wordt voortgezet. Voorzitter Wilgo Valies wenst niet in te gaan wat de opties zijn die zijn voorgedragen door de president, zo bericht de Ware Tijd Online.

'Men is niet voorbij gegaan aan de interventie van de president die zegt dat er gewerkt wordt aan een oplossing. In eerste instantie was er al een besluit genomen, maar dat is later door de alv verworpen', zegt Valies. Hij stelt verder dat de leden nog steeds strijdvaardig zijn en tot het uiterste zullen gaan.

Het Nationaal Jeugd Parlement (NJP) heeft de BvL gevraagd haar te informeren over de prikacties. De bondsvoorzitter beweert echter nog geen enkele brief van het NJP onder ogen te hebben gehad, maar alles via de media te hebben vernomen. 'We zijn bereid te praten, maar we moeten de brief eerst in handen krijgen om ons daarover buigen.'

De leerkrachten op middelbaar niveau werken vanaf woensdag tot kwart over negen. De Federatie van Leerkrachten Organisaties in Suriname 9FOLS), die ook om de tafel zit met de regering over dezelfde kwestie, gunt de regering nog wat ruimte tot 5 december.

Vakbond onderwijzend personeel Curaçao in actie op Dag van het Onderwijs

Leerkrachten ontevreden over uitblijven CAO en deplorabele staat scholen

Bond roept leden op naar bondskantoor te komen voor 'reflectie' op onderwijs


De vakbond voor onderwijzend personeel Sitek op Curaçao voert vandaag, maandag 1 december 2014, op de Dag van het Onderwijs actie tegen de problemen binnen de sector. Dat hebben de leden, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, gisteravond tijdens een algemene ledenvergadering van de bond besloten. 

Het onderwijzend personeel wil op deze manier zijn ongenoegen uiten over onder andere het uitblijven van een nieuwe CAO voor de sector, de deplorabele staat van schoolgebouwen, het ontbreken van lesmethodes die aansluiten bij de belevingswereld van de lokale leerlingen.

Sitek roept alle docenten op vandaag naar Sitek te komen om te ‘reflecteren’ op het onderwijs. Op de dag van het onderwijs is er volgens Sitek niets te vieren. Volgens Sitek kan het zo ‘niet langer doorgaan, omdat de belangen van het onderwijs niet worden gehand- haafd’.

Woordvoerder van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) Tico Vos laat weten, dat de minister zal reageren zodra zij weet wat precies de standpunten en de pijnpunten van Sitek zijn.

Verder vertelt hij dat de Dag van het Onderwijs volgens planning zal verlopen. ’s Ochtends is er een Abvo-conferentie, waar sprekers van verschillende scholen in zullen gaan op gezonde voeding voor de leerlingen.

Ook de directrice van het Rooms-Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS), Lisette van Lamoen-Garmers, zal ’s ochtends bij de conferentie aanwezig zijn. Zij laat weten dat de enige instantie die kan besluiten dat er geen lessen zijn, het ministerie is. Volgens de directrice gaan de lessen dus gewoon door, maar is het ook voor haar afwachten hoeveel docenten van- daag daadwerkelijk op school verschijnen.

De Sitek plaatste een paar dagen voor de algemene ledenvergadering een rouwadvertentie in de Papiamentstalige ochtendkrant Extra waarin het overlijden van ‘het onderwijs, beter bekend als het kind staat centraal’ werd aangekondigd. In de advertentie worden de Curaçaose regering en de voormalige centrale regering van de Antillen als ouders opgevoerd. Bij de vermelding kinderen van de overledene worden de Humanistische school, de Vereniging Protestant Christelijk Onderwijs (VPCO), het Rooms-Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS) en de schoolbesturen van New Song, de Adventscholen en Sentro Guia Edukashonal (SGE) opgevoerd, aldus de krant.

Mensen met hoog inkomen op Curaçao vaker slachtoffer misdrijf

CBS doet onderzoek naar slachtoffers criminaliteit vanuit beleving slachtoffers


Mensen met een hoger inkomen zijn op Curaçao vaker slachtoffer van een misdrijf. Voor personen met een inkomen tussen 2.001 en 6.000 gulden is het slachtofferpercentage rond de 70 procent en bij personen met de hoogste inkomens van 6.000 en hoger is dit zelfs 80 procent. 

Dit blijkt uit de dit jaar gehouden slachtofferenquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, 1 december 2014.

Dit is in beide categorieën boven het gemiddelde van 50 procent in alle inkomensgroepen van personen die stellen slachtoffer te zijn geworden van één of meer misdrijven. In het slachtofferonderzoek is de criminaliteit bestudeerd vanuit de beleving van de slachtoffers. Het gaat om de omvang en samenstelling van de criminaliteit, het aangiftegedrag en de mate van angst en onrust bij de respondenten.

Uit het onderzoek blijkt ook, dat respondenten met een hoger opleidingsniveau (HBO, universiteit) in hogere mate slachtoffer worden van criminaliteit dan de respondenten met een lager opleidingsniveau.

De percentages voor mannelijke en vrouwelijke respondenten liggen niet ver uit elkaar.

'De uitkomsten bevestigen de gelijke verdeling tussen man en vrouw.In 2008 was het aandeel mannelijke slachtoffers iets groter dan het aandeel vrouwelijke slachteroffers', aldus het CBS.

Waar het gaat om leeftijd blijkt dat respondenten in de leeftijdsklasse 35-44 en 45-54 jaar iets vaker het slachtoffer worden van een misdrijf. Naarmate de leeftijd van de respondenten toeneemt, daalt het aandeel slachtoffers. Oudere respondenten vanaf 55 jaar zijn in mindere mate slachtoffer.

AD: Suriname wil dankzij dubbele nationaliteit naar WK 2018

Suriname speelt 26 december oefeninterland met Dean Gorré als coach


Suriname wil naar het WK van 2018 in Rusland. Daarom moet het binnenkort voor voetballers van Surinaamse afkomst mogelijk zijn om via een dubbele nationaliteit voor het nationale elftal van Suriname uit te komen. Het Surinaamse parlement buigt zich binnenkort over een wetsvoorstel hierover, zo bericht vandaag, 1 december 2014, het AD in Nederland.


De Wooter Academy van ex-Ajacied Nordin Wooter heeft op verzoek van de Surinaamse Voetbal Bond (SVB) geïnventariseerd wat het draagvlak bij vooral in Nederland actieve spelers van Surinaamse afkomst is. Daaruit bleek dat velen voetballen voor Suriname wel zien zitten.

Suriname speelt op 26 december onder leiding van de voor deze gelegenheid beschikbare bondscoach Dean Gorré een oefeninterland met een selectie die bestaat uit in Suriname en daarbuiten actief zijnde voetballers. 
 
De waarschijnlijke tegenstander is de kampioen van Trinidad & Tobago, W Connection. Vijften of meer Suriprofs zullen naar Suriname gaan en samen met de beste lokale spelers een team vormen.

Vrijdag aanstaande wordt in een persconferentie meer tekst en uitleg gegeven over de ambitieuze plannen van Suriname.  

(Red. De Surinaamse Krant/AD)

Grote computerstoring bij KLM op Schiphol


Tientallen vluchten staan aan de grond


De KLM heeft vandaag, maandag 1 december 2014, op Schiphol te kampen met een grote computerstoring, waardoor tientallen vluchten aan de grond staan, aldus bericht de Telegraaf.
   
'We weten de oorzaak nog niet. Tot nu toe is een 25-tal vluchten vertraagd. We zijn druk bezig het probleem verder te inventariseren en staan in contact met onze passagiers', aldus een KLM-woordvoerder.

Passagiers moeten aan de gate uren wachten. 'Ons is door de bemanning verteld dat het om een wereldwijde storing zou kunnen gaan, mogelijk een aanval van hackers', zo zegt reizigster Henriette Wuite aan boord van een KLM-vlucht naar Tokio, die op Schiphol is gestrand.

Nog steeds onvrede over opvolging ingeslapen granman Belfon Aboikoni

Beeld van de begrafenis van granman Belfon Aboikoni.
Albert Boikoni voorgedragen als opvolger

Dorpshoofden district Brokopondo niet eens met gang van zaken


De organisatie ‘A Dou Wan Tin’, die vertegenwoordigd wordt door alle dorpshoofden in het district Brokopondo, is bijzonder ontstemd over de voordracht van hoofdkapitein Albert Aboikoni, die waarneemt als grootopperhoofd, als de opvolger van Belfon Aboikoni, die op 24 juni is ingeslapen en op 29 september naar zijn laatste rustplaats is begeleid. Dat meldt het Dagblad Suriname vandaag, maandag 1 december 2014.

Kapitein Alexander Waandels, de voorzitter van deze organisatie, zegt dat volgens de traditie de opvolging door een kind van de zus van de overleden granman zou moeten plaatsvinden. De situatie dat een broer de functie zou moeten bekleden, is volgens Waandels nog nooit voorgekomen.

Kapitein Johan Pansa van de Matjaw Lo, die eerder benoemd is tot waarnemend granman der Saramaccaners, heeft het besluit hiertoe genomen. De Saramaccaanse gemeenschap ergert zich dat hoofdkapitein Albert Aboikonie een plan heeft opgezet om Pansa tot waarnemend granman te benoemen, zodat hij in ruil tot granman der Saramaccaners door Pansa zou worden benoemd.
Waandels zegt dat de bevoegdheid hiertoe niet bij Pansa ligt, maar bij het comité van de 12 lo’s. Dit comité wordt ondersteund door de bewoners van Boven-Suriname.

Afgelopen week hebben deze 12 lo`s een gran krutu te Brownsweg gehouden, onder leiding van hoofdkapitein Obe Kwadjani van het dorp Dan en de gemeenschap van het district Brokopondo. Het comité heeft als taak om alle dorpsgemeenschappen, die bij hun vertegenwoordigd zijn, te bezoeken en de meningen van de bewoners daar aan te horen over de opvolging van de overleden granman en de toekomstige residentie van de nieuwe granman.

Ondertussen is besloten om een stuk terrein tegenover het dorp Kambaloewa als centrale plaats aan te wijzen voor de toekomstige granman. Er is reeds een aanvang gemaakt met onderhoudswerkzaamheden op het eerder vermeld terrein.

Volgens Waandels, die tevens kapitein is van Nieuw Ganze, is afgesproken dat de 12 lo`s over enkele dagen wederom bijeen zal komen om de officiële kandidaat bekend te maken. In ieder geval zal het niet de broer zijn van wijlen Aboikoni. Een granman draagt de verantwoording over 64 dorpen. Deze granman moet kennis hebben van de culturen en tradities binnen alle dorpen.

Bussen uit Guyana rijden chauffeurs Surinaamse bussen route Paramaribo-Southdrain brood uit de mond

Een Guyanees busje onderweg van Guyana naar Suriname.
Bushouders vragen ministerie van TCT aandacht voor hun problemen

Castelen (SPA): 'Overheid beschermt eigen burgers niet tegen oneerlijke buitenlandse concurrentie'


De bushouders op de route Paramaribo – Southdrain in Nickerie hebben onlangs een brief gericht aan minister Falisi Pinas van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT), waarin ze de problemen die zich op de route voordoen, aankaarten. In de brief wordt aangegeven, dat het probleem grote economische en maatschappelijke gevolgen met zich meebrengt voor de bushouders die jaarlijks aan hun verplichtingen voldoen jegens de overheid. 

De bezorgde bushouders geven aan, dat er dagelijks bussen vanuit Guyana komen, die de passagiers al in Guyana interesseren om naar Paramaribo met hen af te reizen. Dit zorgt voor inkomstenderving aan de zijde van de vergunninghouders van Suriname.

Men heeft via de afdeling van TCT in Nickerie geprobeerd de zaak aan te pakken, maar dat heeft tot heden niet mogen baten.

In de brief wordt verder gesteld, dat zij met lede ogen moeten toezien hoe de gedane investeringen door deze situatie met de grond gelijk worden gemaakt. 'De Guyanese bushouders geven ons doodleuk aan dat wij hen niets kunnen doen, want ze hebben hun contacten hier.' Zij vragen de minister een oplossing te brengen in deze zaak, zodat zij in hun dagelijkse behoeften kunnen blijven voorzien.

Het SPA-Assembleelid Guno Castelen zegt vandaag, 1 december 2014, in het Dagblad Suriname dat de overheid in deze nalaat haar burgers te beschermen tegen oneerlijke en oneigenlijke concurrentie van vreemdelingen.

‘Als Surinamers dit zouden doen, dan worden ze onderweg naar Georgetown opgepakt door de politie voor verhoor. Deze ondernemers betalen vergunningsrechten, terwijl de overheid geen omstandigheid creëert voor een rustig genot, welke zou moeten voortvloeien uit het hebben van deze rechten’, aldus Castelen.

Volgens hem is er een nauwere samenwerking tussen TCT en Justitie en Politie vereist. Daarnaast is verbetering van de handhaving van de wet en beleidsregels in deze nodig. Castelen is verder van mening, dat er ook wetgeving moet komen, waardoor ambtenaren van TCT meer bevoegdheden krijgen om bestuursdwang toe te passen binnen hun controleactiviteiten.

Medewerkers Burger King naar overheid voor bijstand

Personeel fastfoodbedrijf in Paramaribo weet niet wat te doen

Bedrijf heeft nog geen ontslagvergunning personeel aangevraagd


Het personeel van Burger King in het TBL-complex bij de Hermitage Mall in Paramaribo weet niet waar het aan toe is. De deuren van de vestiging van de internationale fastfoodketen in Suriname zijn gisteren definitief gesloten. 

De medewerkers hebben zich gewend tot het ministerie van Arbeid, Technologische ontwikkeling en Milieu, ATM, om bijstand, want ze hebben te horen gekregen dat ze geen extra vergoeding zullen krijgen. De directie heeft meegedeeld dat er geen winst is gemaakt de afgelopen vier jaren, aldus Starnieuws vandaag, maandag 1 december 2014.

Anita Brown werkt vanaf het begin bij het restaurant. 'Weet je hoe het voor mij is, je kan niet slapen, hebt een lening om af te lossen, het is stressen. Ik lig gewoon wakker op bed. Ik had dit helemaal niet verwacht. Je kan niet twee weken van tevoren zeggen dat je gaat sluiten', zegt ze.

Ook Ruben Lachman die vier jaar bij Burger King werkt, vindt de situatie vervelend. Hij heeft zeer prettig gewerkt en vond het heel leuk. Hij wil weten wat er met het geld dat hij nog te goed heeft gebeuren zal.

Eerder sloot Burger King Suriname al het hoofdkantoor aan het Kerkplein. Minister Michael Miskin van ATM zegt, dat de directie nog geen ontslagvergunning heeft aangevraagd voor de medewerkers. Het personeel heeft alvast contact gemaakt, maar ook de Ontslagcommissie heeft nog niks vernomen van de leiding van Burger King.

Paramaribo Zoo uit ongenoegen over snelheid verkeer op Letitia Vriesdelaan

Dierentuin hoopt dat 'formule 1 piloten' hun snelheid minderen


De Paramaribo Zoo laat vandaag, maandag 1 december 2014, via haar Facebookpagina weten, zich zorgen te maken over de snelheid van het gemotoriseerde verkeerde op de Letitia Vriesdelaan.
 
'Er staat een verkeersbord met een getal erop, 20. En wat blijkt? Velen zien deze smalle laan als een racebaan en vooral ook als inhaalbaan...., zelfs als er tegenliggers zijn, en dat niet alleen, ook vrachtwagens presteren het om keihard hier in te halen', zo schrijft een vertegenwoordiger van de dierentuin.

'Omdat het geen zin heeft om te wachten totdat het een keer mis gaat, stuur ik dit bericht om gewoon even erbij stil te staan, dat er ook mensen zijn, zoals moeders en kroost, die op op de fiets van deze sfeervolle laan gebruik maken. Ja, ook dieren steken de weg over.'

De dierentuin hoopt, dat 'de formule 1 piloten deze boodschap begrijpen'.

Jessurun (DA'91): 'Als regering begrotingen niet kan goedkeuren, dan moet zij maar eerder naar huis'

'De regering kan rare sprongen maken'

'Het is volkomen verkeerd van coalitie om oppositie te dwingen quorum te verlenen'


‘Wanneer de regering haar begrotingen niet kan goedkeuren en aannemen, moet zij eerder naar huis, zo simpel is het’, zegt het DA’91-Assembleelid Winston Jessurun vandaag, maandag 1 december 2014, in het Dagblad Suriname. ‘Reeds geruime tijd vinden de uitgeschreven parlementsvergaderingen geen voortgang wegens gebrek aan quorum.’ 

Maar tot zijn verbazing ziet Jessurun dat deze regering juist de rollen wil omdraaien. Zij steekt de hand niet in eigen boezem en heeft een schrale minderheidsondersteuning in het parlement.

‘Integendeel wil zij een sfeer creëren dat indien de oppositie geen quorum verleent, zij langer zal aanzitten, omdat de voortgang van de verkiezingen dan in gevaar zal komen.’ 

Jessurun stelt duidelijk, dat de regering en vooral de parlementsleden zich ervan bewust moeten zijn dat ‘indien zij niet eens in staat zijn om de begrotingen goed te keuren en aan te nemen, het hoog tijd voor hun is om naar huis te gaan’. ‘Verdere functionering van het parlement is dan niet mogelijk.’ Hoewel Jessurun zich niet stoort aan uitspraken van bepaalde collega-Assembleeleden, houdt hij er wel degelijk rekening mee dat de regering ‘rare sprongen kan maken.’

De politicus zegt. dat hoewel de begrotingen niet zijn aangenomen, het niet per se hoeft te betekenen dat de voortgang van de verkiezingen in gevaar komt. ‘Want in de meeste gevallen wordt slechts 30 tot 50% van de begrotingsuitgaven besteed. Het overgebleven geld van het begrotingsjaar 2014 kan gebruikt worden in het volgende jaar. Dat er nog geld over is op de begroting ligt niet aan het feit dat er bezuinigd is, maar dat er simpelweg nauwelijks gepresteerd is’, zegt Jessurun.

Het is hem bekend dat deze regering nog een aanvullende begroting in verband met de verkiezingen en de bouw van de spoorlijn wil indienen en aannemen. Of de suppletoire begroting kan worden goedgekeurd, is een raadsel. Suppletoire begrotingen kunnen slechts ingediend worden wanneer er sprake is van bestaande begrotingen. Deze kunnen dan middels een nota van wijziging aangenomen worden.

Jessurun stelt duidelijk, dat het volkomen verkeerd is van de coalitie om pressie uit te oefenen op de oppositie voor het verlenen van quorum. ‘De coalitie moet zich ervan bewust zijn dat het tijd is om op te stappen indien zij geen meerderheid meer heeft in het parlement.’

Openstelling nieuwe Carolinabrug uitgesteld

Aansluitweg aan zijde Redi Doti nog niet gereed

Regenval zorgt voor vertraging


De opening van de Carolinabrug heeft vertraging opgelopen. Eerst zou de de nieuwe brug rond Srefidensi worden geopend, maar omdat de aansluitweg aan de kant van Redi Doti nog niet af is, is de ingebruikname verschoven naar 20 december. Dat zegt het NDP-Assembleelid Lesley Artist en dorpshoofd van Redi Doti vandaag, maandag 1 december 2014, in de Ware Tijd.

De weg aan de kant van Paramaribo, zes kilometer lang, is inmiddels af. De twee kilometer aan de kant van Redi Doti moet nog worden opgehoogd met lateriet. De werkzaamheden die worden verricht door Haukes NV liepen vertraging op door aanhoudende regenval in de afgelopen weken. De weg zal niet direct geasfalteerd worden, omdat de grond eerst stabiel moet worden. Dit kan bereikt worden door auto's erover heen te laten rijden.

'We kijken reikhalzend uit naar de opening van de brug, omdat daarmee de dorpen Redi Doti, Pierre Kondre, Kumbasi en Casipora uit hun isolement worden gehaald', stelt Artist.

De brug nabij Carolina komt ruim zeven jaren later dan gepland. In 2007 werd de in aanbouw zijnde brug geramd door een ponton van Rudisa. Er loopt nog altijd een rechtszaak tussen bouwbedrijf Van Kessel en Rudisa over wie de schade moet vergoeden. Rudisa vindt onder andere, dat het bouwbedrijf heeft nagelaten aanvaringspijlers te plaatsen voor de brug.

De gunning voor de bouw van de nieuwe brug ging naar het Nederlandse bedrijf Ballast Nedam. Het project heeft een prijskaartje van vijftien miljoen Surinaamse dollar.

Ressort Kabalebo niet blij met plotseling vertrek districtscommissaris

Bestuurders ressort willen dat president Bouterse besluit terugdraait


Districtsraadslid Nelly Ebecilio van de Mega Combinatie (NDP) en leden van de ressortraad van Kabelebo zijn niet blij met het plotselinge vertrek van districtscommissaris Armand Jurel. Zij zijn afgelopen zaterdag bij elkaar gekomen en zullen president Desi Bouterse een brief schrijven met het verzoek zijn besluit terug te draaien. 

De lokale volksvertegenwoordigers beschouwen Jurel als een harde werker die ervoor gezorgd heeft dat de mensen van Kabalebo over betere voorzieningen beschikken. Ook vinden de raadsleden dat dc goede plannen heeft voor het gebied.

'Hij heeft kunnen realiseren, dat Sanlanding drinkwater heeft en dat een betere weg is aangelegd. Ook zullen de mensen stroom krijgen', zegt Ebecilio, het enige dr-lid van Kabalebo.

President Bouterse heeft onlangs besloten dat Jurel en zijn collega Naltus Naana van Boven-Suriname van standplaats wisselen. Hetzelfde geldt voor Jerry Miranda (Para) en Mohamed Kasto (Paramaribo Noord-oost).

'Het kan zijn dat de andere dc prioriteit gaat geven aan andere zaken, waardoor eerder gemaakte plannen niet meer of niet op korte termijn uitgevoerd worden', zegt Ebecilio.

Voor Kabelo wordt het al weer de vierde districtscommissaris sinds het aantreden van de regering Bouterse-Ameerali. Lorieta Lingaard was de eerste. Zij werd opgevolgd door Roline Samsoedien, waarna Jurel op 1 juni 2013 het roer overnam.

Actie leerkrachten aangesloten bij BvL gaat door

BvL-voorzitter Valies: 'Het is een vrij ernstige situatie'


De in actie zijnde leerkrachten die aangesloten zijn bij de Bond van Leraren (BvL) komen vanochtend bijeen in het bondsgebouw waar voorzitter Wilgo Valies het resultaat van de afgelopen vrijdag gevoerde gesprekken met de regering uiteen zal zetten. De actie gaat in ieder geval door, dus de leerkrachten staan tot kwart over negen voor de klas.
 
'Het is een vrij ernstige situatie. Elk woord teveel kan maken dat wij in moeilijk vaarwater terechtkomen.' Hij niet zeggen of het gesprek positief was. 'Ik heb mijn mening, maar de leden zullen beoordelen of het gesprek vruchtbaar was of niet', aldus Valies vandaag, maandag 1 december 2014, op Starnieuws.

Ongeveer 80 procent van de 1.500 leden heeft gehoor gegeven aan de oproep van de BvL om de middelbare scholen om kwart over negen te verlaten, zegt Valies. De ontevredenheid onder de groep is groot, omdat de vakbond al twee jaar onderhandelt over herwaardering van de posities van leerkrachten. De leden waren van plan het VOS-onderwijs volledig plat te leggen, maar het bestuur heeft erger kunnen voorkomen, beweert Valies.

Enige tijd geleden was met de onderhandelaars van de regering consensus bereikt. Het voorstel, waarover Valies niet wil uitweiden, was akkoord bevonden, maar effectieve uitvoering hiervan is het probleem geweest. Er ontstond wantrouwen bij de leraren met als gevolg acties, aldus Valies.

Hij laat verder weten,  dat gegeven de ontwikkelingen, er een eventuele verschuiving komt van de repetitierondes. Voor veel scholen is de aanvangsdatum later deze week. 'Met ontevreden leraren valt niet te werken, omdat zij anders leerlingen ook niet kunnen motiveren.'

Volgens de vakbondsman hebben de stakende leraren aan de scholieren uitgelegd waarom actie wordt gevoerd. De samenleving moet begrijpen, dat leerkrachten zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid en de leerlingen niet zullen benadelen. Daarom wordt, nadat er overeenstemming is bereikt, bepaald hoe het vervolgtraject eruit zal zien, aldus de vakbondsleider.

Julian With roep marrons op niet te gaan stemmen

With: 'Alle politieke partijen hebben alleen minachting getoond voor marrons'

'Marrons in regering hebben niet veel aan positie marrons veranderd'


Schrijver en psycholoog Julian With roept de marrongemeenschap op om niet te gaan stemmen op 25 mei 2015. Volgens With hebben alle politieke partijen niets alleen minachting voor marrons getoond. In harde taal, zo schrijft althans Starnieuws vandaag, maandag 1 december 2014, leverde hij gisteren tijdens een marronbijeenkomst in het partijcentrum van de Surinaamse Partij van de Arbeid (SPA), kritiek. 'De mensen die toch op de partijen gaan stemmen die hen zo minachten, hebben kalebasvrucht in plaats van hersenen in hun hoofd.'

'Wat is er na vier jaren veranderd in de positie van de marrons in Suriname en hoe kan verbetering afgedwongen worden?', vroeg With. Volgens hem is er helemaal niets bereikt. Dat marrons in de regering zitten heeft niet veel veranderd aan de maatschappelijke positie van de groep, aldus With.

Met naam en toenaam werden de ‘hoofd schuldigen’ door With genoemd. Starnieuws vervolgt met een paar door With kennelijk genoemde 'hoofd schuldigen':

'Celcius Waterberg, voorzitter van de BEP, handelt onvolwassen, kortzichtig en ondoordacht, 
Ronny Asabina moet zich liever bezighouden met de ontwikkeling van de groep in plaats van het willen uitroeien van homo’s, 
Eddie Jozefzoon is een monster voor het niet stoppen van geld in het binnenlands onderwijs, 
André Misikaba doet te hard zijn best om in een goed blaadje te staan bij de stedelingen door occupanten te vragen terug te gaan naar vanwaar zij komen. 
Ronnie Brunswijk is een hersenloos mens en gedraagt zich schaamteloos wanneer hij met geld strooit en nummers van vrouwen op het podium neemt. 
Marinus Cambiel begrijpt niet dat het hoogste goed van de vrouw haar hoofd is.'

With: 'Een lager niveau van beschaving heb ik niet meegemaakt, ik heb te doen met de marrons. Zij worden door dit soort figuren in de politiek vertegenwoordigd. Ze hebben noch niveau noch beschaving.'

'Op basis van de wanprestaties van de huidige marronpolitici roep ik alle ,arrons op om op geen enkele partij te stemmen. En stemmen op de reguliere partijen? Hell no.'


Volgens With hebben zij allen gedemonstreerd lak te hebben aan de belangen van marrons. Aan de NPS heeft de groep niets. Bij de NDP ook niet, omdat de president de groep met ‘djoekas’ heeft aangeduid, aldus With.

Met het wegblijven bij de stembus zullen de leiders de kracht, de grootte en het belang van de groep inzien meent With. 'Men zal er alles aan doen om de groep voor zich te winnen. Overal in het binnenland zal er internet en stroom zijn, zullen er scholen gebouwd worden en zal de kwaliteit van het onderwijs en de gezondheidszorg drastisch verbeteren. Dat wordt de grootste overwinning van de marrons ooit.'

Panka (NDP) vindt indiening wetsontwerp dubbele nationaliteit 'mislukte coup'

Mega Combinatie komt met eigen wetsonderwerp


'Een mislukte coup.' Dat is volgens de fractielieder van de Mega Combinatie Ricardo Panka (NDP) de indiening van het wetsontwerp dubbele nationaliteit afgelopen week door enkele oppositieleden bij De Nationale Assemblee, zo bericht de Ware Tijd vandaag, maandag 1 december 2014. 

Panka beschuldigt de Nieuw Front-fractie van oneerlijk politiek spel. 'Terwijl we bezig zijn en in het parlement hebben aangegeven. dat we collectief, oppositie en coalitie, met een wetsontwerp willen komen, sluipt een aantal leden van de oppositie via de achterdeur binnen en dient het voorstel van de Surinaamse Voetbalbond (SVB) gewoon zo rauw in, zonder er iets aan te veranderen', aldus Panka.

Het wetsvoorstel, getekend door onder meer Hesdy Pigot (NPS), zou volgens Panka zelfs niet de gebruikelijke procedure in het parlement hebben doorlopen.

'We laten zulke voorstellen altijd door de juridische afdeling van het parlement screenen, zodat er een werkbaar voorstel op tafel komt. Maar, ook dat hebben ze niet laten doen. Ze hebben gewoon het voorstel van de SVB overgenomen, er een brief van gemaakt, getekend en zo ingediend. Dat doe je niet als je serieus met zaken wil omgaan', stelt Panka.

Hij kondigt aan dat de Mega Combinatie met een eigen wetsontwerp komt om een dubbele nationaliteit mogelijk te maken. 'Wij komen met een goed uitgewerkt wetsvoorstel. De juridische afdeling van het parlement is er al mee bezig. Jammer dat het geen gezamenlijk stuk meer gaat worden. Maar de coup die ze wilden plegen is totaal mislukt', zegt Panka.