woensdag 3 december 2014

Mogelijk in nabije toekomst rechtszaken in Saramacca in nieuwe Multifunctionele Zaal Groningen

Ahmadali (3e van rechts) voor 'zijn' zaal. (Bron foto's: BIC Saramacca)
Multifunctionele Zaal Groningen geopend en vernoemd naar Bas Ahmadali


Bij de opening van de nieuwe Multifunctionele Zaal Groningen vandaag, woensdag 3 december 2014, is bekendgemaakt dat rechtszaken van het eerste en derde Kantongerecht mogelijk binnenkort in het district zelf gehouden gaan worden in de nieuwe zaal. 

De rechterlijke macht was vandaag bij de opening vertegenwoordigd door rechter Alida Johanns. De zaal is vernoemd naar directeur Bas Ahmadali van het DLGP, het Decentralization and Local Government Strengthening Program.

Johanns zei, dat er hard gewerkt zal worden om het idee voor het houden van rechtszaken in de ruimte te realiseren. Zo kan er financieel bespaard worden en ook logistiek wordt het gemakkelijk voor lokale bewoners.

Districtscommissaris Ravin Jiawan zegt op Starnieuws, dat hij deze ontwikkeling toejuicht. Ook gelooft hij erin dat de zittingen in het district spoedig gerealiseerd zullen worden, aangezien het Hof van Justitie hiermee al ervaring heeft. Al jaren worden er zittingen in het district Nickerie gehouden. Hij noemde deze stap een stap dichterbij het decentralisatieproces.

Chris Bijlhout belast met Bouwkundige Werken binnen het DLGP-programma zei vanmorgen bij de opening van de Mr. Bas Ahmadali Multifunctionele Zaal Groningen, dat hij vele projecten heeft gerealiseerd binnen dit programma, maar dat hij de uitbreiding van het Commissariaat Saramacca een heel interessant project vond, vanwege het feit dat deze veel uitdagingen had en de bouwwerkzaamheden in eigen beheer konden worden uitgevoerd. Dit is gerealiseerd dankzij alle ondersteuning en medewerking van de ambtenaren van Saramacca, aldus Bijlhout, zo bericht het Burger Informatie Centrum (BIC) Saramacca.

Hij gaf verder aan, dat het project in fasen is uitgevoerd en Srf 690.000 heeft gekost. Naast de multifunctionele zaal werd het oude Commissariaat gebouw aangepast met nieuwe ruimtes voor een aantal afdelingen. Verder is het gebouw uitgebreid met een Civiel Technische Afdeling en Beheer Bestuurs Ressorten.

Bond exploitanten servicestations bezorgd over wildgroei pompstations

Alle pompen moeten voldoen aan zelfde vergunnings-voorwaarden en regels

SSEB wil ordening van 'pompen'-sector


Sirodjenie Jankie, ondervoorzitter van de Surinaamse Service Station Exploitantenbond (SSEB), constateert een wildgroei bij de pompstations. 'Dit baart de bond veel zorgen. Aan de andere kant heb je dan de liberalisatie waardoor servicestations als paddenstoelen uit de grond rijzen', aldus Jankie vandaag, 3 december 2014, in het Dagblad Suriname.

Dat mag en kan, maar Jankie vindt tegelijkertijd dat de vergunningsvoorwaarden en andere regels voor alle pompen gelijkgesteld moeten worden. De GOw2- of SOL-stations zijn volgens Jankie gebonden aan de betreffende oliemaatschappijen en zijn dus gemakkelijk te controleren door de afdeling Economische Delicten van het ministerie van Handel en Industrie. Zo worden de pompen van de pompstations aangesloten bij de SSEB regelmatig geijkt en wordt ook nagegaan of de prijzen correct zijn.

Zij vraagt zich daarom af hoe de andere pompen, de zogenaamde witte pompen die niet aan een maatschappij gebonden zijn, zich onderwerpen aan deze controle. ‘Hoe kunnen wij zien dat het zelfs legale olie is?’, vraagt de SSEB-ondervoorzitter zich af. Jankie zegt zelfs zover te willen gaan als het keuren van de brandstof die bij alle pompen wordt aangeboden, omdat de consument uiteindelijk de dupe van slechte kwaliteit brandstof wordt.

De servicestations aangesloten bij de SSEB hanteren momenteel een winstmarge van Srd 0,12.5 cent per liter. Jankie zegt dat het wel normaal is als een pomphouder tijdens een actie zijn winstmarge omlaag brengt om zijn bedrijf te promoten. Maar, er zullen wel vragen rijzen indien deze pomphouder voor een langere termijn dezelfde winstmarge blijft hanteren. De onderhandelingen voor verhoging van deze winstmarges zijn volgens haar echter nog niet aan de orde. Zij wil liever de sector geordend hebben, omdat een winstmarge de bond niets oplevert indien de witte pompen misbruik blijven maken.

Eddy Jozefzoon: 'Politieke opponenten willen treinproject regering torpederen'

Raadsadviseur volgt argwanend activiteiten omwonenden Indira Gandhiweg

Burgers gaan via een brief ING Bank in Nederland informeren over gang van zaken


Raadsadviseur Eddy Jozefzoon, voorzitter van de presidentiële werkgroep 'Aanleg spoorverbinding Paramaribo-Onverwacht' beweert vandaag, woensdag 3 december 2014, in het Dagblad Suriname dat politieke opponenten bezig zijn te proberen het treinproject van de regering te torpederen. Jozefzoon verwijst naar de informatiesessie vorige week waar behalve het Comité Belangenbehartiging Indira Gandhiweg ook leden van bepaalde politieke organisaties aanwezig waren die er duidelijk alles aan willen doen om de voortgang van dit project een halt toe te roepen. 

Daarnaast kijkt hij ook aandachtig naar het mogelijke besluit van enkele burgers om een brief aan de ING Bank te richten en de bank in te lichten omtrent de omstandigheden zoals die zich nu voordoen en de consequenties die de spoorlijn zal hebben voor de buurtbewoners van de Indira Gandhiweg. De hoop is erop gericht dat hiermee het project niet door zal gaan of dat zaken tenminste in heroverweging genomen zullen worden.

Voor de voortgang van het treinproject moet de regering van Suriname eerst toestemming krijgen van de ING Bank die de projectfinanciering van Euro 130 miljoen afhandelt. Jozefzoon zegt dat dit duidelijk de ‘politieke kant’ van de mensen aantoont.

‘Een Surinaams ding gaat men via een buitenlandse instantie torpederen. Dit wijst niet in de richting van vaderlandsliefde, omdat men gewoon de ontwikkeling wil staken.’ Tijdens de informatiesessie heeft hij echter niemand beschuldigd van het bedrijven van politiek. ‘Ik heb verteld dat er helaas ook mensen op de vergadering zitten die kennelijk met politiek oogmerk de vergadering hebben bijgewoond.

Het comité heeft de wijze waarop Jozefzoon haar zaken voorlegde als ‘dictatoriaal’ ervaren. Jozefzoon stelde namelijk, dat hij niet kwam om te onderhandelen, maar alleen was gekomen om het regeringsbesluit, dat al vaststaat, uit te leggen.

Het Comité Belangenbehartiging Indira Gandhiweg heeft aan de regering eerder twee alternatieven voorgelegd, waarmee de schade aan de buurt en haar bewoners vanwege het treinproject vermeden kunnen worden. Zo zou volgens het comité in plaats van een treinbaan aan te leggen, de huidige Indira Gandhiweg verbreed kunnen worden met een aparte strook voor bussen en trucks. De andere optie is om de spoorbaan wel aan te leggen, maar dan meer oostelijk of westelijk.

De raadsadviseur zegt dat hij graag zou willen weten op welk moment hij dictatoriaal zou zijn overgekomen. Indien het inderdaad om voornoemde uitspraak gaat, geeft hij de mensen wel gelijk. De voorzitter van de presidentiële werkgroep zegt dat hij dit heeft gedaan, omdat hij niet het recht heeft om het besluit van de regering in discussie te brengen.

‘Ik heb wel het recht en de opdracht om de consequenties die voortkomen uit dat besluit met de mensen te bespreken en kijken hoe wij dat zo goed mogelijk kunnen mitigeren.’

Daarnaast is het op dit moment haast onmogelijk om een andere route voor de spoorbaan aan te wijzen. Hij heeft dit trouwens ook meerdere malen aan het comité voorgelegd. Jozefzoon stelt, dat er niet zonder meer begonnen is met de Indira Gandhiweg, maar dat er een onderzoek aan vooraf gegaan is, waarna de keus op voornoemde weg is gevallen. De drie andere mogelijkheden zijn toen ook onderzocht en zouden dus niet leiden tot het gewenste resultaat. Jozefzoon heeft alle oor voor mensen die in landsbelang een oplossing willen zoeken, omdat het uiteindelijk om ontwikkeling gaat.

‘Ik stel voor dat de belanghebbenden een gesprek met de regering aangaan’, aldus de raadsadviseur. In de tweede week van december zal in De Nationale Assemblee (DNA) een aanvullende begroting over het ‘treinproject’ aan de orde komen waarbij het gaat om een financiering van euro 130 miljoen en een Surinaams component. De begrotingsbehandeling vindt pas in de tweede week plaats door onder andere gebrek aan quorum. Verder verblijven op dit moment diverse Assembleeleden in het buitenland.

27-Jarige man betast slapend 14-jarig meisje en jonge vrouw onzedelijk

Buurtbewoners weten handtastelijke man aan te houden


De 27-jarige H.T. is vanmorgen, woensdag 3 december 2014, door de politie in verzekering gesteld voor onder andere feitelijke aanranding. 


De man lichtte twee shutters van een woning in de J.B.S. Rebostraat. Het waren shutters van een slaapkamer waarin een 14-jarig meisje lag te slapen, zo bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vanmiddag.

Via de ontstane opening kon H.T. bij het slapende meisje komen en begon haar onzedelijk te betasten. Zij werd wakker en gilde meteen om hulp. H.T. maakte zich toen uit de voeten om enkele huizen verder weer toe te slaan. 

Hij drong een ander huis binnen en daar begon hij een jonge vrouw onzedelijk te betasten terwijl zij lag te slapen. Zij werd wakker en begon ook om hulp te gillen. Het lukte buurtbewoners om H.T. aan te houden waarna zij hem overdroegen aan de politie van Geyersvlijt.

Zevende Dags Adventisten voelt zich gekrenkt door uitspraken LGBT Platform

Zendingsgenootschap: 'LGBT Platform misbruikt Bullet om op slinkse wijze erkenning te verkrijgen voor homo's en lesbo's'

Gelovigen vragen president voorzichtigheid te betrachten in stap naar erkenning homorechten...


De kwestie rond het gewraakte anti-homo lied 'Bullit' krijgt vandaag, woensdag 3 december 2014, plotseling een eigenaardig vervolg. Het internationaal zendingsgenootschap der Zevende Dags Adventisten voelt zich gekrenkt door uitspraken en opmerkingen van het LGBT Platform dat opkomst voor de belangen van lesbo's, homo's, bi's en transgenders. 

Volgens het zendingsgenootschap misbruikt het LGBT Platform het lied om 'op slinkse wijze' te bewerkstelligen dat homo's en lesbiennes erkend worden.

Het genootschap heeft gisteren een brief verzonden aan president Desi Bouterse waarin het zijn zorgen uit daarover. Volgens evangelist Wendell Molhoop is het LGBT Platform vrij om voor zijn mening uit te komen. Hij vindt echter, dat met de wijze waarop dit gebeurt andere organisaties en groepen, die tegen homofilie zijn, het zwijgen wordt opgelegd.

De organisatie beroept zich erop, dat zij op basis van het Woord van God spreekt en dat zal blijven doen. 'Gods woord belicht homofilie als een afschuwelijke zonde, dus wij ook. Wij zijn niet tegen de mens, maar tegen de zondige daad.'

In de brief wordt de president gevraagd om voorzichtigheid te betrachten in de stap naar erkenning van homorechten.

'Als de regering ervoor kiest om homorechten toch te erkennen, dan is zij tegen God en tegen Christenen', zegt Molhoop vanmiddag in de Ware Tijd. Mocht het toch zover komen dan zal het genootschap zich volgens hem kritisch blijven opstellen op basis van de Bijbel.

Voorzitter Tieneke Sumter van het LGBT Platform kon vandaag nog geen reactie geven op de brief.
Het kerkgenootschap is inmiddels door het Kabinet van de President uitgenodigd voor een gesprek vanmiddag.

Ruim 100 Surinaamse scholieren nemen deel aan Consude 2014 in Aracaju, Brazilië.

Suriname voor derde keer vertegenwoordigd bij spelen


Ruim honderd scholieren nemen deel aan de Zuid-Amerikaanse schoolwedstrijden (Consude 2014, XX Jogos Sul-Americanos Escolares). De spelen worden van 4 tot 11 december gehouden in Aracaju, Brazilië. 

De schoolgaande sporters van 12, 13 en 14 jaar zullen deelnemen in de takken van sport atletiek (ook voor jongeren met een beperking), tafeltennis, schaken, zwemmen, basketbal en zaalvoetbal. Suriname zal voor de derde keer meedoen aan deze spelen, zo laat vandaag, woensdag 3 december 2014, het ministerie van Sport- en Jeugdzaken weten.

De werkgroep ‘Regionale en Internationale Schoolsport Evenementen’, die onder het ministerie van Sport- en Jeugdzaken valt, is belast met het coördineren van alle activiteiten rond de voorbereiding en de uitvoering van dit Zuid-Amerikaanse sportevenement voor scholieren. Zo'n 2.000 jonge scholieren uit Argentinië, Brazilië, Bolivia, Chili, Colombia, Ecuador, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay en Venezuela zullen aan deze spelen deelnemen.

Minister Ismanto Adna van Sport- en Jeugdzaken maakt ook deel uit van de delegatie. Hij zal deelnemen aan vergaderingen in Consude-verband met collega-ministers van de deelnemende landen. Afgelopen zondag werd een teach-in gehouden, waarin alle sporters, ouders, verzorgers en coaches aanwezig waren.Daar  werd de laatste info verschaft over de reis, verblijf en competitie in Aracaju, aldus het ministerie.

Suriname deelt 100e plaats, van 175 landen, op corruptielijst Transparency International met China en Algerije


Suriname zakt zes plaatsen in vergelijking met 2013 en twaalf met 2012 


Suriname daalt voor het tweede achtereenvolgende jaar zes plaatsen op de jaarlijkse corruptielijst van de in Berlijn gevestigde organisatie Transparency International. Het land bezet nu de 100e plaats met China en Algerije. De lijst is vandaag, woensdag 3 december 2014, gepubliceerd.

China is van alle landen het hardst onderuitgegaan. Het land is 20 plaatsen gedaald. Dit komt onder meer nadat bleek, dat rijke Chinezen, waaronder ook politici, grote sommen geld in offshorebedrijven hebben ondergebracht om hun vermogens te verbergen.

Guyana bezet de 124e plaats, Venezuela plaats 161 en Brazilië is goed voor plaats 69.

Ook andere snelgroeiende landen hebben problemen met omkooppraktijken en machtsverstrengelingen, zo blijkt uit het onderzoek. Op de lijst is Malawi 19 plaatsen gezakt, Turkije 11 plaatsen, Nepal 10 plaatsen en Angola 8 plaatsen. Ruim twee derde van de onderzochte 175 landen scoort ondermaats. Somalië en Noord-Korea zijn – net als vorig jaar – de minst betrouwbare landen.

Denemarken is volgens de lijst het land met de minste corruptie, gevolgd door Nieuw-Zeeland en Finland. Opvallende stijgers zijn Afghanistan, Libië en Syrië. De stijging is echter relatief, aangezien deze landen nog steeds met corruptie kampen. Nederland staat op de achtste plaats, op een gelijke positie als vorig jaar.

(Red. De Surinaamse Krant) 

Onbehoorlijk bestuur van Belfort, RAIO’s winnen zaak

'Belfor kiest ervoor om de wet keer en keer opzij te schuiven'


Acht RAIO’s 2010 – 2014 (Rechterlijke Ambtenaren In Opleiding) waren door zowel de RAIO Raad als het Hof van Justitie op grond van een bij de wet voorgeschreven procedure goed bevonden om te worden voorgedragen voor benoeming tot lid plaatsvervanger van het Hof van Justitie. De minister van Justitie en Politie heeft echter deze vastgestelde procedure bij wet opzij geschoven door drie van de acht raio’s af te voeren van de opleiding. 

Belfort meent dat hij en alleen hij beslist wie in dit land tot rechter benoemd kan worden. Terwijl de wet de procedure en waarborgen voorschrijft kiest hij ervoor de wet keer op keer opzij te schuiven.

Hierdoor handelt hij vaak in strijd met de beginselen van behoorlijk bestuur, die vooral een minister van Justitie en Politie niet siert. De RAIO’s, mr. Mellisa Seenacherry en mr. D.B., hebben na de ongegronde en willekeurige daad in juli dit jaar, een zaak tegen de Staat, lees de minister van Justitie en Politie, aanhangig gemaakt.

De Staat, en met name de minister van Justitie en Politie, Edward Belfort, werd voor zijn daad op 1 december 2014 door de Kort Gedingrechter gestraft door de beslissing (om de RAIO’s af te voeren van de opleiding) van Belfort op te schorten. Met deze uitspraak van de rechter is weer bewezen dat de rechterlijke macht een belangrijke peiler is van het functioneren van een rechtsstaat.

Het rechtsstaatprincipe is dat een ieder gebonden is aan wet en recht, zo ook de minister en daarom wordt hij afgestraft voor zijn onbehoorlijk bestuur op het ministerie van Justitie en Politie.

Naipal. A.I.

Eerste JetBlue-vlucht uit New York landt op Hato, Curaçao

Amerikaanse luchtvaartmaatschappij start met twee vluchten per week


Er werden tijdens de verwelkoming van de eerste JetBlue-vlucht gisteren vanuit New York op de luchthaven Hato op Curaçao geen doekjes om gewonden. 'We moeten bewijzen dat JetBlue een kans misloopt als ze niet dagelijks naar ons eiland komen', zei Liza Dindial van CHATA (Curacao Hospitality & Tourism Association), aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 3 december 2014.

JetBlue begint met twee vluchten per week, op dinsdag en zaterdag, op Curaçao. Of de maatschappij in de toekomst vaker naar Curaçao zal vliegen sluit Jeffrey Goodell vice-president Government Affairs bij JetBlue - die gisteren met de inaugurele vlucht mee vloog - niet uit.

(Bron foto, vlnr Ralph Blanchard van CAP - Curaçao Airport Partners -, Jeffrey Goodell vicepresident Government Affairs bij JetBlue en minister Stanley Palm van Economische Ontwikkeling. Foto: Jose de Bruin/Antilliaans Dagblad)

Minister Stanley Palm van Economische Ontwikkeling deed een beroep op alle Curaçaoënaars om de vluchten van en naar Curaçao succesvol te maken.

'Alhoewel we de 31e bestemming zijn in het Caribisch gebied kunnen we ons onderscheiden. Verwelkom de toeristen met een glimlach. Onze mensen maken het verschil', aldus Palm.

De rechtstreekse vluchten van JetBlue zullen met een Airbus 320 worden uitgevoerd. Het toestel beschikt over 150 stoelen.

Twee studenten RAIO winnen Kort Geding tegen de Staat

Studenten waren van opleiding verwijderd door minister Belfort


De Kort Gedingrechter heeft de twee studenten die waren afgevoerd van de RAIO (Rechterlijke Ambtenaren In Opleiding) gisteren in het gelijk gesteld. In juli, bij de afronding van de opleiding, besloot minister Edward Belfort van Justitie en Politie, drie van de acht studenten, af te voeren van de opleiding, aldus Starnieuws vandaag, woensdag 3 december 2014.

De handeling van de minister de nodige stof opwaaien en werd zelfs besproken in het De Nationale Assemblee. Belfort bleef echter bij zijn standpunt, dat de juiste procedures niet waren gevolgd bij de toelating van de drie juristen. Eén van hen is de echtgenote van VHP-leider Chandrikapersad Santokhi.

Zij en een andere student stapten naar de Kort Gedingrechter om het besluit van Belfort aan te vechten. De rechter heeft gisteren beslist de beslissing van Belfort op te schorten.

Eén van de ‘in ongenade gevallen’ studenten, zegt dat de rechter met deze uitspraak weer heeft aangetoond, dat de rechterlijke macht een belangrijke peiler is van het functioneren van een rechtsstaat. 'Het rechtsstaatprincipe is dat eenieder gehouden is aan wet en recht, zo ook de minister en daarom is hij gestraft voor zijn onbehoorlijk bestuur op het ministerie van Justitie en Politie.'

De acht studenten van de RAIO 2009-2014 waren zowel door de RAIO-Raad als het Hof van Justitie op grond van bij wet voorgeschreven procedures goed bevonden om voorgedragen te worden tot benoeming en lid plaatsvervanger van het Hof van Justitie. Minister Belfort schoof deze bij wet vastgestelde procedure opzij en besliste dat drie van de studenten niet toegelaten mochten worden.

De vijf andere studenten van de RAIO 2009-2014 worden morgen benoemd en beëdigd.

Autobanden in brand door grasbrand aan Hanna's Lustweg

(Bron foto: Anthony Janki/de Ware Tijd)
Brandende banden zorgen voor veel rookontwikkeling


Langs de Hanna's Lustweg in Wanica is vanochtend, woensdag 3 december 2014 bermgras in brand gevlogen. De brandweer was rond tien uur nog met man en macht bezig het vuur te doven, aldus de Ware Tijd Online. 

Politie-inspecteur Humphrey Naarden van de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname zegt, dat de brand begon bij een grasbrand. In het gras lagen echter autobanden die voor een zware rookontwikkeling zorgden.

Door de rook ontstond een onoverzichtelijke situatie op de weg waardoor de politie genoodzaakt was de weg af te sluiten. De brandweer haalt water uit het Magentakanaal om over genoeg bluswater te kunnen beschikken.

De Hanna's Lustweg is een verbindingsweg tussen de Magentakanaalweg en de Indira Gandhiweg. Het woningbouwproject Hanna's Lust ligt achter de weg.

Man in Willemstad, Curaçao, door ex-partner vriendin gestoken

25-Jarige man gewond geraakt aan rug en een dijbeenEen 25-jarige man is gistermiddag rond twee uur neergestoken door de ex-partner van zijn vriendin. Dit gebeurde aan de Moontjeweg in De Savaan te Willemstad, Curaçao. 

De man raakte daarbij gewond aan zijn rug en een dijbeen. Hij werd door de politie aangetroffen in een busje, zo meldt Versgeperst.com vandaag, woensdag 3 december 2014.

Het slachtoffer verklaarde tegenover de politie, dat de mannen het met elkaar aan de stok kregen, waarop de ex-partner van zijn vriendin een mes pakte en hem stak. De dader stapte vervolgens op de fiets en ging ervandoor.

Het slachtoffer wer per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De zaak wordt verder onderzocht.

(Bron: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)

BEP wil zich inzetten voor verbetering onderwijs en gezondheidszorg binnenland

Beeld van bijeenkomst te Stoelmanseiland. (Bron foto: BEP)
Partij wil bestuurscentrum Stoelmanseiland reanimeren

Nog steeds problemen bij internaat


De politieke partij Broederschap en Eenheid in Politiek (BEP) wil zich inzetten voor  verbetering van het onderwijs en goede gezondheidszorg in het binnenland. Dat stelden vertegenwoordigers van de partij in het afgelopen weekeinde tijdens de installatie van kernen in de dorpen Dagu-ede, Tjaboe tabiki, Gonini kreek, Man Lobi, Grang Santi, Benanoe en Pori Goedoe.

De BEP is ook voornemens om het bestuurscentrum in Stoelmanseiland nieuw leven in te blazen. Verder biedt BEP-voorzitter Celcius Waterberg de garantie dat er permanent artsen zullen worden ingezet in het gebied, zodat de lokale bewoners toegang kunnen hebben tot kwalitatief goede gezondheidszorg, zo bericht de Ware Tijd vandaag, woensdag 3 december 2014.

De partij heeft in het weekend ook haar eerste massameeting gehouden in het ressort Stoelmanseiland. Samen me de aanwezigen stond de organisatie stil bij de vraagstukken in het ressort. Zo is er sprake van een structureel tekort aan voeding voor leerlingen van het internaat en  de uitbetaling van het personeel laat op zich wachten.

'We zijn al langer dan drie jaren niet uitbetaald. Dit is verfoeilijk en afkeurenswaardig', zei een medewerker van het internaat.

Strenge regels op Fuikdag Curaçao

Ministerie van Justitie: 'Striktere regels om te voorkomen dat dingen uit hand lopen'


Op Fuikdag, het grootste evenement op Curaçao dat iedere eerste zondag van het jaar plaatsvindt in de Fuikbaai, gaan strenge regels gelden. Zo worden er geen vergunningen afgegeven voor vlotten of drijvende podia en mag er ook geen openbare muziek worden gedraaid op een vlot en of podium. Dit bericht vandaag, 3 december 2014, de lokale nieuwswebsite Versgeperst.com.

In overleg met het Korps Politie Curaçao (KPC), de Kustwacht, de Havenveiligheidinspectie en de brandweer is besloten striktere regels te hanteren. 'Dit om te voorkomen dat dingen uit de hand lopen', zo laat het ministerie van Justitie weten.

Er worden daarnaast geen vergunningen verstrekt voor de openbare verkoop van alcoholische dranken. Ook moet iedere boot genoeg veiligheidsvesten en andere noodhulpmiddelen aan boord hebben.

De brandweer zal controles uitvoeren inzake brandgevaar bij barbecues. Boten mogen daarnaast niet worden gebruikt als watertaxi’s. Dit houdt in dat booteigenaren geen mensen mogen vervoeren naar de Baai om ze vervolgen daar achter te laten. Ook is het niet toegestaan om via de Santa Barbara Plantation naar Fuikbaai te lopen of via die weg lopend te vertrekken.

Digicel op Curaçao zou in problemen verkerend Ctex willen overnemen

Telecombedrijf weigert op geruchten te reageren


Digicel op Curaçao, aanbieder van voornamelijk mobiele telefonie, is in de race om het in grote financiële nood verkerende CuraçaoTechnology Exchange NV (Ctex) datacenter over te nemen. Dat schrijft vandaag, woensdag 3 december 2014, het Antilliaans Dagblad uit diverse doorgaans betrouwbare bronnen te hebben vernomen. 

Digicel zelf ‘weigert elk commentaar’, aldus marketing manager Shayenne Rock. De grootste aandeelhouder van Ctex is de overheids NV UTS (United Telecommunication Services), directe concurrent van Digicel.

Ctex kampt echter met ernstige financiële tekorten en moet al tijden alles in het werk stellen om schuldeisers van zich af te houden. Onlangs kregen leveranciers verlof voor ‘gerechtelijke bewaring’, maar met de betrokken banken is afgesproken dat ze periodiek vergoed krijgen. Volgens nog onbevestigde, maar bij herhaling gehoorde, berichten heeft ook Columbus (lokaal bekend als Flow) belangstelling voor Ctex.

Sinds een paar weken zijn Digicel en Columbus - beide actief in de wijde Caribische en Latijns-Amerikaanse regio - verwikkeld in een felle strijd, omdat Columbus op het punt staat overgenomen te worden door het nog grotere Cable & Wireless Communication (CWC) en Digicel daarbij vreest voor oneerlijke concurrentie.

Het is lange tijd stil geweest rond Ctex, dat in maart 2014 met een groot feest de deuren opende. Die ‘mediastilte’ de afgelopen periode was bewust. Ctex wenste niet mee te werken aan berichtgeving. De laatste keer was in augustus, toen bekend werd dat met Unique Infrastructure Group (UIG) in de Verenigde Staten werd onderhandeld. UIG ontwikkelt met doorgaans Apple als enige eindgebruiker. Deze wereldberoemde elektronicagigant was niet blij met de voortijdige publiciteit. Daarna werd maanden achter de schermen gewerkt.

Ghost Systems, ook uit de VS, dat had getekend nadat UIG het voorwerk had verricht, kreeg de benodigde fondsen echter niet bij elkaar. De registratie van de lokale vennootschap Ghost Systems BV in de E-Zone van Hato, op 15 september 2014 opgericht, werd al op 4 november opgeheven, aldus laat het handelsregister van de Kamer van Koophandel zien. Bovendien verstreek op 15 november het exclusieve recht tot overname van Ctex.

Jeugdparlement wil met Defensie spreken over conceptwet herinvoering Dienstplicht

(Bron foto: Dwight Prade)
Jeugdparlementslid Prade vindt salaris dienstplichtige  te laag

Parlement wenst ook te praten over wet Gewetensbezwaren


Het Nationaal Jeugdparlement (NJP) wil enkele punten in de conceptwet herinvoering Dienstplicht bespreekbaar maken met het ministerie van Defensie en de vaste commissie in De Nationale Assemblee (DNA). Hiervoor wordt een speciale commissie geïnstalleerd die de besprekingen namens het jeugdparlement zal voeren, aldus meldt de Ware Tijd vandaag, woensdag 3 december 2014.

Jeugdparlementariër Dwight Prade diende op de laatste dag van het Nationaal Jeugdcongres afgelopen weekeinde een motie daartoe in. Prade stelt, dat het NJP achter de herinvoering van de dienstplicht staat, maar hij vindt het maandelijks salaris (tussen Srd 600 en 635) dat een dienstplichtige gaat ontvangen aan de lage kant. Hij vindt dat het bedrag hoger gesteld moet  worden op basis van de onlangs geïmplementeerde wet Minimumloon.

Behalve de wet Dienstplicht zal de commissie van het jeugdparlement ook praten over de wet Gewetensbezwaren. Deze wet handelt over vrijstelling van de militaire dienst en het vervullen van burgerdienst wegens gewetensbezwaren. Prade vraagt zich af wat er bijvoorbeeld zal gebeuren met iemand die vanwege zijn of haar religie geen wapen mag hanteren.

De jeugdvertegenwoordiger meent dat er tal van voordelen verbonden zijn aan de herinvoering van de dienstplicht. Hij gelooft dat dit jongeren discipline zal bijbrengen en een tweede kans is voor vroegtijdige schoolverlaters. Ook het nationalistisch gevoel zal zodoende beter tot uiting komen.

De wet dienstplicht heeft betrekking op personen tussen 18 en 35 jaar.
Beide wetten werden vorig jaar door president Desi Bouterse  ter behandeling ingediend bij het parlement.

Komende twee jaar is Betuwe Wereldwijd actief in Suriname

Vertrek van 1e container. (Bron foto: St. Betuwe Wereldwijd)
Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken verstrekt stichting forse subsidie

Bijna € 150.000 voor project Tools4change Suriname


Aan de Stichting Betuwe Wereldwijd in het Nederlandse Culemborg is onlangs € 147.500 toegekend door het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het project ‘Tools4change Suriname’. In dit project werkt Betuwe Wereldwijd de komende twee jaar samen met drie Surinaamse instellingen, die een fiets-en rolstoelwerkplaats beheren. Het gaat om de Stichting Unu Pikin en de Mr.Huberstichting in Paramaribo, en de WiNgroep in Nickerie, aldus bericht vandaag, woensdag 3 december 2014, de Weekkrant.nl, editie De Zakengids Tiel.

De samenwerking beoogt de ontwikkeling en versterking van de werkplaatsen in Suriname op fysiek, technisch, pedagogisch, organisatorisch en administratief gebied. Betuwe Wereldwijd levert materialen, expertise, en gereedschappen, zodat de werkplaatsen binnen twee jaar zelfvoorzienend zijn, en niet langer afhankelijk van giften en vrijwilligers alleen.

De werkplaatsen bieden jongeren met een beperking en laaggeschoolde jongeren een zinvolle leer- en werkervaring, en - op termijn - aan jongeren uit het technische onderwijs een stageplaats. Het project bereidt ook een opleiding fiets- en rolstoeltechnicus voor, die in oktober 2015 van start gaat.

Afgelopen vrijdag werd de eerste container met goederen voor de werkplaatsen uit Culemborg afgevoerd naar de haven van Rotterdam. De container komt vlak voor Kerstmis aan en bevat 80 fietsen, 19 rolstoelen, 19 kisten gereedschappen, 3 computers, 5 rollators, vele banden en fietstassen, 3 montagestandaards en boormachines, en ook 25 naaimachines en muziekinstrumenten voor derden.

In februari volgt een twee zending. Betuwe Wereldwijd kan gebruikte fietsen, onderdelen en gereedschappen goed gebruiken.

Goederen kunnen worden afgeleverd aan de Goilberdingerstraat 32, of worden opgehaald na een telefonische melding(0345-515640).

Starnieuws: Verouderde wetgeving speelt minister Rusland parten - Bewindsman reageert op trage betaling aan aannemers

'We weten dat vakministeries een zwakke administratie hebben en dan kunnen er steken vallen'
 
'Onze administratie als overheid is soms niet helemaal in place'


Minister Andy Rusland van Financiën wordt in de uitvoering van zijn beleid beperkt door een verouderde comptabele regelgeving. Hij ontkent overigens niet dat de regering kampt met een kasstroomspanning. De bewindsman vindt dat als iemand correct gewerkt heeft, hij zijn geld moet krijgen. Dat zegt hij vandaag, woensdag 3 december 2014, op Starnieuws in reactie op 'aanhoudende klachten' dat de regering aannemers niet op tijd betaalt.

'We hebben altijd gezegd, dat wanneer iemand werkzaamheden gaat uitvoeren voor een vakministerie, de Staat Suriname, dat men zich er wel van moet vergewissen dat alle zaken in place zijn. Want we hebben natuurlijk een kasstroomspanning eb dat zullen wij niet ontkennen. Dat heeft te maken met de daling van de commodities prijzen waar wij voornamelijk van leven.'

Hij wijst ook op de administratieve zaken die 'ons parten spelen en er wordt daarop niet gelet'. De bewindsman steekt, aldus Starnieuws, de hand in eigen boezem en zegt dat het waarschijnlijk ook ligt aan de vakministeries. 'We weten dat wij een zwakke administratie hebben. De personen proberen hun werk correct te doen, maar onze administratie is van dien aard dat er soms steken kunnen vallen.'

De minister laat ook weten, dat hij vaak wordt geconfronteerd met deze zaken. Als de kwestie in afrondende fase is en het heel dossier wordt nogmaals bekeken, ziet hij vaak dat hij comptabel niet in staat is om de zaak uit te voeren. De reden daarvan is dat ambtenaren geen rekening houden met verschillende aspecten aan het begin van het traject. 'Dat overkomt ons vaker en als een aannemer,  terecht overigens, zijn geld moet krijgen, wijst hij op het ministerie van Financiën.'

Rusland: 'Onze administratie als overheid is soms niet helemaal in place.' Hij heeft er alle begrip voor dat een aannemer ervan uit gaat dat op het moment dat hij zijn werk heeft verricht, hij moet worden betaald. 'Dat begrijp ik en ik verwacht ook niets anders van hem. Hij heeft gewerkt en hij moet zijn geld krijgen, maar in het systeem zijn er zoveel aspecten waarmee rekening gehouden moet worden.'

'Er zijn zoveel zaken die we mogelijk vanwege de zwakke administratie over het hoofd gezien hebben en het brengt ons natuurlijk wat betreft uitvoeringsgedeelte in enorm grote problemen. En dat moeten we wel gaan streamlinen.'

Over de kasstroomspanningen zegt hij, dat ze elk dubbeltje tien keer omkeren alvorens het wel of niet uit te geven. De bewindsman stelt, dat het allemaal te maken heeft met balans en 'dat proberen wij elke dag te doen. Het is een day-to-day operatie, het is niet eenvoudig, maar wij mogen u verzekeren dat alle kopstukken van de regering dat beseffen en de ondersteuning is optimaal.'

SoZaVo wil samenleving toegankelijker maken voor mensen met een beperking

Ministerie streeft naar verhoging uitkering naar Srd 525


Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) wil landelijk het integratieproces van personen met een beperking bevorderen. Het ministerie roept de samenleving daarom vandaag, woensdag 3 december 2014 in een verklaring, op om gezamenlijk meer faciliteiten en ondersteuning te geven aan deze groep van personen. 

De oproep komt in verband met de 'Internationele VN-dag van mensen met een beperking' vandaag. Het nationale thema dit jaar is 'Integratie zonder discriminatie'. In internationaal verband luidt het thema: 'Duurzame ontwikkeling: de belofte van technologie'.

Het ministerie stelt in haar verklaring, dat resultaten van dit thema niet van de ene op de andere dag zichtbaar zullen zijn, maar voegt er aan toe dat de doelgroep diverse vormen van zowel materiële als immateriële hulp krijgt.

'Zo heeft de regering in juli 2012 de financiële bijstand per maand met Srd 100 verhoogd. Deze uitkering is nog niet voldoende, maar betekent wel een aanzienlijke verbetering voor het leven van mensen met een beperking', aldus SoZaVo.

Het ministerie kondigt aan, dat het zal proberen het verzoek van de doelgroep om de uitkering te verhogen naar Srd 525 in te willigen.  In de toekomst zal er ook wet- en regelgeving betreffende accommodatie en acceptatie van mensen met een beperking in alle facetten binnen de maatschappij gemaakt worden.

De Internationale dag voor Mensen met een beperking is door de VN ingesteld als aanmoediging om de discussie over mensenrechten en gelijke kansen voor mensen met een functiebeperking op de agenda te houden. Dit moet op alle niveaus, zowel lokaal, regionaal, nationaal als internationaal.

Overheid investeert in aanleg tien mini voetbalvelden van kunstgras

Ingebruikname kunstgrasveld te Wintiwai. (Bron foto: Dagblad Suriname)
Ministerie van Sport- en Jeugdzaken wil sporten motiveren


De Surinaamse overheid heeft een onbekend bedrag vrijgemaakt voor het Suriname Sport Ontwikkelingsfonds. Het geld moet besteed aan de aanleg van tien mini voetbalvelden van kunstgras verspreid over het land. 

Dat zei voorzitter Faizal Abdoelgafoer van de taskforce sportaccommodaties van het ministerie van Sport- en Jeugdzaken gisteren in gesprek met de media, aldus de Ware Tijd vandaag, woensdag 3 december 2014. 'Het zijn belastinggelden die Staatsolie zou moeten overdragen aan de overheid.'

Het sportcomplex op het Plein van 12 Mei is de tweede in een reeks van de tien sportaccommodaties dat is voorzien van een kunstveld. Het omrasterde mini kunstgrasveld aan de van Idsingastraat is dinsdag officieel geopend. Het ombouwen van het voetbalveld van Plein van 12 Mei heeft honderdduizend Euro gekost.

Vorige week werd in Wintiwai het eerst mini kunstgrasveld in gebruik genomen. Daarbij waren onder andere aanwezig NDP-kopstuk Ramon Abrahams, minister Ismanto Adna en Staatsolie-directeur Marc Waaldijk. Voor de openingsceremonie mochten de kinderen uit de buurt alvast genieten van het kunstgrasveld onder begeleiding van het korps KNVB-trainers in Suriname. Suriprof en KNVB-trainer Arron Winter was ook van de partij.

Op 12 december zal ook in Houttuin in het district Wanica een veld worden opgeleverd. Op 16 december is het de beurt aan het ressort Beekhuizen. Met het aanleggen van de resterende zes wordt volgend jaar januari aangevangen. Die maken deel uit van de tweede fase van het project en zullen komen in Groningen, Para, Commewijne, Moengo, Pontbuiten en Blauwgrond.

Abdoelgafoer zei verder, dat het project bedoeld is om burgers landelijk zoveel mogelijk te accommoderen, zodat zij kunnen sporten en bewegen in het kader van een gezonde levensstijl.

BvL weigert mee te werken aan inhaalprogramma op scholen

Bond verbaasd en vraagt opheldering over inhoud brief minister Leilis

Fasegewijze herwaardering leerkrachten uitgesteld vanwege inhoud BvL-brief


De Bond van Leraren (BvL) heeft haar leden verzocht om niet mee te werken aan een inhaalprogramma. Er zal wel met de directeuren van middelbare scholen worden overlegd over de stand van zaken. Afhankelijk van de houding van de regering zal bekeken worden hoe de achterstand die opgelopen is door de acties van de bond, ingehaald zal worden. De scholieren staan voor hun schoolonderzoek, zo schrijft Starnieuws vandaag, woensdag 3 december 2014.

Na een week van prikacties gaan de leden van de BvL vandaag weer naar school. Voorzitter Wilgo Valies zegt, dat de leden vertrouwen hebben in het woord van president Bouterse dat de problemen opgelost zullen worden.

De BvL vindt het heel vreemd, dat minister Edmund Leilis van Binnenlandse Zaken in een brief meedeelt, dat de fasegewijze herwaardering van de leerkrachten wordt aangehouden. De aanleiding hiertoe is de brief die de BvL op 26 november heeft verzonden aan de president. Hierin wordt aangekondigd dat de leraren vanaf 27 november de lessen tot kwart over negen 's morgens zullen verzorgen. Deze strategie zal gehandhaafd blijven totdat er een oplossing is bereikt.

Deze brief en uitspraken gedaan door Valies in het openbaar hebben volgens Leilis ertoe geleidm dat de missive waarin reeds aan de ministers van Binnenlandse Zaken, Financiën en Onderwijs en Volksontwikkeling toestemming was verleend om het proces van uitvoering van het regeringsbesluit in te zetten, is aangehouden. De BvL is zeer verbaasd over dit besluit, omdat in de brief volgens hem geen onvertogen woord staat. Om dit te staven, stelde Valies de brieven van de BvL en de minister ter beschikking aan de pers.

De BvL stelt, dat er twee jaar is gewacht op concrete voorstellen over de herwaardering van het onderwijzend personeel. Dat de president een oplossing heeft beloofd, ziet de BvL als een belangrijke toezegging.

Valies laat ook weten, dat in een brief duidelijkheid zal worden gevraagd over de brief van Leilis. Volgens de bondsvoorzitter is in grote eenheid op de algemene ledenvergadering besloten om het werk te hervatten, terwijl er gewerkt wordt aan een oplossing. Het bestuur heeft mandaat om de zaken verder uit te werken. De president krijgt de ruimte om zijn toezegging te effectueren, aldus Valies.

De volledige brief van Leilis aan de bonden (met dank aan Starnieuws):De brief van de BvL aan president Desi Bouterse: