vrijdag 5 december 2014

Suriname NO2H8 reageert op ophef rond 'Bullet'

(Bron foto: Suriname NO2H8)
Organisatie blijft campagne voeren tegen haat en voor liefde

Verklaring ter herinnering aan Kadin Kajol Banarsi en Nelson Mandela


Zoals u heeft gemerkt hebben wij sinds de dood van Kadin Kajol Banarsi vorig jaar mei 2013 deze Facebookpagina niet meer actief gebruikt. We waren er kapot van dat Kadin zelfmoord had gepleegd. Zij was een opvallende persoonlijkheid die probeerde zichzelf te zijn. Maar dat mocht niet van mensen die continu over haar oordeelden en haar haatten vanwege haar seksuele geaardheid. Die haat ging erg ver. Bedreigingen, scheldpartijen, fysieke bedreigingen. Kadin weigerde zichzelf te verstoppen of te verbergen of te doen alsof zij iemand anders was. Op het laatst kon zij niet meer tegen de haat, en pleegde zelfmoord. (Klik hier voor een interview met Kadin door het programma In de Branding van Apintie TV op 5 oktober 2011.)

De oproep tot haat en tot moord - op mensen als Kadin - door King Koyeba en HMG in het nummer 'Bullet go den bati mang', (Kogel voor homoseksuelen) met medewerking van twee jeugdparlementariërs, is mede daarom zeer schokkend. Deze oproep tot moord op Surinaamse lgbt-medeburgers is volgens het Wetboek van Strafrecht strafbaar. Ook druist het tegen alle normen van normaal fatsoen is.

Wij van Suriname NO2H8 blijven campagne voeren tegen haat en voor liefde. Wij zijn blij dat steeds meer mensen vinden dat deze oproep tot moord niet kan en zijn blij met alle blijken van steun. De strijd om maatschappelijke acceptatie en gelijke rechten zal nog lang duren. Het gaat hierbij niet om het introduceren van nieuwe rechten voor een aparte groep mensen. Het gaat om dezelfde rechten die reeds zijn vastgelegd in de Grondwet, volgens onze Grondwet is iedereen gelijk voor de wet. Helaas blijkt dat in de praktijk nog onderscheid wordt gemaakt. Veel mensen nemen het woord gelijkwaardigheid (equality) in de mond, maar leven er in de praktijk nog niet naar.

Homorechten zijn mensenrechten. LGBT-rechten zijn mensenrechten. Dat is waar Kadin voor stond. Dat is waar wij voor staan. In memory of Kadin we shall continue the struggle for human rights for all. In memory of Nelson Mandela, die vandaag een jaar geleden overleed, we shall continue the struggle for our human rights. De website zal binnenkort weer online zijn.


'Suriname NO2H8 is a SILENT campaign against LGBT discrimination'

Staatsolie stelt zich garant voor betaling buitenlandse contractanten

(Bron foto: Staatsolie)
Arbeiders uit India, Filipijnen en Vietnam aan het werk op Staatsolie-raffinaderij voor Italiaans bedrijf


Staatsolie heeft zich gemengd in een conflict over de betaling van buitenlandse contractanten door het Italiaanse bedrijf JV Irsic. Staatsolie stelt vandaag, vrijdag 5 december 2014, in een verklaring dat het bedrijf garant zal staan voor de uitbetaling van nog te ontvangen lonen, waar de groep zich bezorgd over maakt. 

De ongeveer honderd contractanten, bestaande uit Indiërs, Filipijnen en Vietnamezen, zijn via het Italiaanse bedrijf te werk gesteld bij Staatsolie voor de bouw van de nieuwe raffinaderij. Beide partijen hebben een arbeidsovereenkomst getekend waarin onder andere is vastgelegd, dat een deel van het loon van de contractanten in Suriname zou worden uitbetaald en een ander deel in hun land van herkomst.

Doordat de overeenkomst binnenkort verloopt, vrezen de werknemers dat het nog verschuldigde loon niet naar hun buitenlandse rekening zal worden overgemaakt. 

Staatsolie laat via haar verklaring weten, dat de betaling uitsluitend via de bank zou plaatsvinden. De groep heeft echter 'door nog onduidelijke redenen' het idee gekregen dat de overmaking naar hun buitenlandse rekening niet zou plaatsvinden.

Om de vrees van de groep weg te nemen overweegt het bedrijf om een schriftelijke verklaring te sturen naar de ambassade van de landen waar de arbeiders vandaan komen, waarin Staatsolie aangeeft garant te staan voor de uitbetaling van nog te ontvangen loon.

Eerste 15 personen ontvangen in Paramaribo PSA-kaart

Minister Leilis: 'Dit is hoogtepunt in uitvoering diasporabeleid regering'


Vijftien personen van Surinaamse afkomst hebben vandaag, vrijdag 5 december 2014, als eerste een bewijs van ingezetenschap ontvangen. De kaart voor Personen van Surinaamse Afkomst (PSA) werd door verschillende regeringsfunctionarissen aan de burgers overhandigd. Deze personen mogen zich nu formeel ingezetene noemen. Dit bericht de Ware Tijd Online.

Volgens minister Edmund Leilis van Binnenlandse Zaken is dit een hoogtepunt in de uitvoering van het diasporabeleid van de regering. Hij gaf de PSA-kaarthouders mee, dat zij zich nu onderscheiden van 'de gewone vreemdeling'.

Ook waarnemend president Robert Ameerali, minister Edward Belfort van Justitie en Politie, NDP-Assembleelid André Misiekaba, vertegenwoordiger Angela Ramkisoen van de minister van Buitenlandse Zaken en directeur John Sahari van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) voerden bij de ceremonie het woord.

Ameerali zij blij te zijn dat het CBB met de uitvoering van de PSA-wet is belast. Dit bureau is immers het enige dat bevoegd is persoonsgegevens in Suriname te controleren. Hij benadrukte echter dat de correctheid van het bestand erg belangrijk is.

Belfort wees erop, dat de totstandkoming van de PSA-kaart niet makkelijk is gegaan. Hij heeft zich vooral gestoord aan de politieke tegenwerking die dit project heeft doorstaan. Het project ondervond daarnaast ook technische stagnaties.

De PSA-kaart is bestemd voor personen die in Suriname geboren zijn of tenminste één ouder of grootouder hebben die van Surinaamse afkomst is.

President Bouterse: 'Suriname heeft zich bijzonder ingezet voor UNASUR'

Oproep Bouterse om geschillen in vrede en saamhorigheid op te lossen

 
(Bron foto: confirmado.net, Ecuador)

President Desi Bouterse heeft op de UNASUR-staatshoofdenvergadering van gisteren in Ecuador aangegeven, dat Suriname zich bijzonder heeft ingezet om als volwaardige sterke schakel bij te dragen aan de verwachting van de organisatie. Bouterse droeg de voorzittershamer die hij vanaf 30 augustus vorig jaar hanteerde over aan Uruguay en deed verslag over deze periode, zo bericht vandaag, vrijdag 5 december 2014, het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De president is, aldus het ministerie, bijzonder tevreden over de wijze waarop Suriname als kleinste land binnen UNASUR het voorzitterschap heeft vervuld. Hij vindt dat de inzet van het Surinaamse volk niet vergeten moet worden.

Het staatshoofd somde de bijzondere momenten en feiten op tijdens zijn voorzitterschap:
- De succesvolle samenwerking voor behoud van vrede en de versterking van de Unie als geheel;
- De demonstratie van samenwerking, verdraagzaamheid en capaciteitsversterking, waarbij ondanks verschillen in benadering van vraagstukken de co-voorzitterschappen in diverse raden richting hebben kunnen geven aan regionale beleidsplanning;
- De initiatieven om sociale oneffenheden verder weg te werken door zaken zoals toegang tot medicamenten, voedselzekerheid en voedselveiligheid bovenaan de sociale agenda te plaatsen;
- De actieve participatie van de Electorale Raad als waarnemer bij verkiezingen in de regio en in het bijzonder de bijdrage aan de optimale beleving van de democratie en de ondersteuning van instituten.


Bouterse maakte eveneens van de gelegenheid gebruik om de presidenten van Brazilië, Bolivia en Colombia persoonlijk te feliciteren met hun herverkiezing, die gezien kan worden als een teken van waardering en vertrouwen in het uitgezette beleid voor ontwikkeling.

De president ziet graag een Electorale Missie vanuit UNASUR tegemoet tijdens de verkiezingen van 25 mei 2015. Andere zaken die bij de verslaglegging aan de orde werden gesteld hadden te maken met inspanningen en vooruitgang voor actievere betrokkenheid van burgers, in het bijzonder van jongeren, bij beleid dat op hen van toepassing is.
Bouterse benadrukte dat hiermee het volk wordt meegenomen in het samenwerkingsproces in Zuid-Amerika, waardoor directer gehoor gegeven kan worden aan de noden, wensen en dromen van deze en volgende generaties.

In zijn interventie gaf Bouterse aan ook ingenomen te zijn met het groeiend bewustzijn binnen de Unie om invulling te blijven geven aan de strategische koers van de regio. Dit zal moeten bijdragen tot de verdere institutionele versterking van UNASUR, zodat initiatieven en beleidsplannen optimaal en efficiënt uitgevoerd kunnen worden, aldus Buitenlandse Zaken.

Bouterse riep de lidlanden op om het pad van vrede en saamhorigheid te blijven bewandelen bij het oplossen van eventuele geschillen, zoals dit het geval is geweest bij de bijdrage van UNASUR tijdens de crisis in Venezuela.

De president heeft opgeroepen dat UNASUR zich blijft buigen over onderwerpen van de regionale en internationale agenda zoals digitale soevereiniteit, versnelde fysieke integratie, beheer van het potentieel aan natuurlijke hulpbronnen en menselijk kapitaal dat ons in staat stellen om gepaste antwoorden te formuleren op zowel interne als externe uitdagingen en de gezamenlijke aanpak van de mondiale drugsproblematiek.

Bende mogelijk verantwoordelijk voor 15 overvallen op supermarkten

Politie arresteert twee bendeleden voor overvallen in Wanica


Twee bendeleden die in Wanica diverse supermarkten hebben overvallen zijn aangehouden door de politie. Volgens de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag, vrijdag 5 december 2014, zouden deze bendeleden betrokken zijn geweest bij vijftien gevallen van winkeldiefstal.

De bende was voornamelijk in supermarkten actief. Terwijl twee bendeleden de supermarkthouder en personeel afleidden, namen hun overige leden van de bende producten van de schappen weg.

De politie verwacht dat de rest van de bendeleden binnenkort zullen worden aangehouden. Zij zijn inmiddels in kaart gebracht.

Verkooppunten vuurwerk op Curaçao sterk gedaald

Curaçao staat invoer 21 containers vuurwerk toe


Het aantal locaties op Curaçao waar burgers vuurwerk kunnen kopen is in vergelijking met andere jaren flink gedaald. Dat stelt woordvoerder Edmiro Anita van de brandweer op grond van de aangevraagde vergunningen om dit jaar vuurwerk te kunnen verkopen, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 5 december 2014.

De daling heeft zich volgens Anita al een paar jaar terug ingezet, zo’n 5 jaar geleden waren er 200 verkooppunten, in 2013 daalde dit aantal tot circa 80. De afname van het aantal verkooppunten is niet van invloed op de hoeveelheid vuurwerk die in de verkoop gaat.

'In het verleden is bepaald dat er per jaar niet meer dan 21 containers vuurwerk ingevoerd kunnen worden. Dat aantal wordt onder de vuurwerkhandelaren verdeeld, stel dat iemand vijf containers mag invoeren en dat die persoon nog twee containers van het jaar daarvoor heeft overgehouden. Zo iemand mag dit jaar dan slechts drie containers invoeren', aldus Anita.

Volgens Anita zijn het vooral de kleine verkopers die het vuurwerk via grote handelaren betrekken, die dit jaar geen vuurwerk meer zullen verkopen. Op dit moment zijn er nog geen aanvragen ingediend voor grote vuurwerkshows. De brandweer heeft wel aanvragen gehad van hotels bijvoorbeeld die traditiegetrouw een vuurwerkshow voor hun gasten houden.

De aanvragen voor grote openbare shows zijn nog niet binnen.

Politie arresteert voortvluchtige verdachte

Verdachte ontsnapte twee jaar geleden uit cel politiebureau Flora


De 36-jarige verdachte M. Bron, ook bekend als Keppie, is gisteren aangehouden door een opsporing- en ondersteuningseenheid van het Korps Politie Suriname. Dit meldt de afdeling Public Relations van het korps vandaag, vrijdag 5 december 2014.

Bron wist twee jaar geleden te ontvluchten uit een cel van het politiebureau Flora, waar hij in verzekering was gesteld als verdachte van diefstal met geweld.

Bron had bij de aanhouding gisteren een geweer van het type 'five shooter' bij zich. De politie vermoedt dat het wapen van diefstal afkomstig is.

Bron is nu ook verdachte van overtreding van de Vuurwapen Wet en diefstal. Waar de man werd gearresteerd vermeldt het politiebericht niet.

Waarnemend president Hof van Justitie verwacht geen wonderen met vijf nieuwe rechters

Rasoelbaks ziet graag veertig rechters aantreden

Suriname telt nu slechts negentien rechters


De waarnemend president van het Hof van Justitie, Iwan Rasoelbaks, laat vandaag, vrijdag 5 december 2014, via Starnieuws weten dat hij geen wonderen verwacht met vijf nieuwe rechters erbij. Hij stelt, dat hierdoor niet minder zaken op de rol zullen staan en dat rechters soms in een andere situatie zitten, waarbij zij taken van andere collega’s overnemen.

Volgens Rasoelbaks moet het aantal rechters opgekrikt worden naar veertig. Ook president Desi Bouterse benadrukte dit aantal tijdens zijn toespraak afgelopen bij de beëdiging van nieuwe rechters in de Congreshal.

Rasoelbaks stelt, dat de wet veertig voorschrijft en dat er een rechter op tienduizend inwoners wordt gehanteerd. Dit houdt in dat Suriname ruim vijftig rechters zou moeten hebben. Met de nieuwe beëdigingen heeft Suriname nu negentien rechters.

Rasoelbaks benadrukte dat het een lange weg is om rechter te worden. De selectie is heel streng en de studie van jurist tot rechter duurt negen jaren. Het Hof geeft ook adviezen. De magistraat is blij dat de president over faciliteren van de rechterlijke macht heeft gesproken. De rechterlijke macht en de uitvoerende zullen informatie uitwisselen met elkaar. Ook bracht de president het automatiseringssysteem van de rechterlijke macht onder de aandacht.

Rasoelbaks vindt het belangrijk dat de kwaliteit van de opleidingen hoog moet zijn, zodat de rechtsspraak gegarandeerd blijft. 'Ook moeten rechters getraind worden. Binnen een jaar tot anderhalf zal de RIO-opleiding van start gaan. Rechters moeten de praktijk van het procederen kennen', aldus Rasoelbaks.

Samenwerkende partijen in Nieuw Front Plus kkoord over posities ressortraden en districtsraden


Coördinator Chandrikpersad Santokhi, partijvoorzitter en Assembleelid van de VHP, zegt, aldus Starnieuws, dat alle partijen zich kunnen vinden in de verdeling van de 750 ressortraad- en 106 districtraadposities (rr en dr). Volgens Starnieuws is de BEP de enige partij die eerst intern overleg nodig had om de uitkomst te ondertekenen.

De samenwerkende partij hebben vandaag in stichting 'de Olifant', het VHP-partijcentrum in Paramaribo, het akkoord getekend. Nu zal er gesproken worden over de verdeling van de plekken op het niveau van De Nationale Assemblee. De naam van de combinatie, het logo, het strijdlied en het programma zijn in proces. Op 24 januari zal alles op een gezamenlijke massameeting worden gepresenteerd.

Premier Asjes van Curaçao: 'Iedereen mag staken, maar niet als dat een grote groep schaadt'

Chaos op Hato gisteren, 4 december. (Bron foto: Antilliaans Dagblad)
'Ga niet meteen over tot acties'

CAP: 'Alle vluchten konden worden afgehandeld'

Hervatting CAO-onderhandelingen maakt einde aan staking


'Iedereen heeft het recht om te staken, maar doe dat niet als dat een grote groep schaadt.' Dat zei premier Ivar Asjes (PS) van Curaçao gisteren nadat eerder die ochtend ontevreden werknemers van Curaçao Airport Partners (CAP) het werk neerlegden óp de nationale luchthaven Hato en daarmee het vliegverkeer flink ontregelden. 'De luchthaven heeft enkele uren plat gelegen en dat is niet goed voor Curaçao en de economie van Curaçao, aldus de minister van Algemene Zaken, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 5 december 2014.

Hij riep op om bij grote ontevredenheid hulp te zoeken van een bemiddelaar of anders van de overheid en niet meteen over te gaan tot acties. Dat gebeurde gisterochtend wel.

Op de luchthaven legde een deel van de werknemers het werk neer uit onvrede over de vastgelopen onderhandelingen over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (CAO). In de vertrekhal werden de stapels koffers zienderogen groter, omdat er geen afhandeling was.

CAP-woordvoerster Diana Martis zei dat de controles van de bagage werd overgenomen door werkwillig personeel van andere afdelingen, maar dat daarvoor wel de specifieke training heeft gehad.

'Iedereen die wil werken verleent hand- en spandiensten.' Er was sprake van chaos en lange rijen bij de incheckbalies. Om toegang te krijgen tot de bagageruimte van de luchthaven moest een afgesloten deur worden opengeschroefd. Ook de brandweer staakte, maar was volgens Martis wel beschikbaar voor noodgevallen.

'De vluchten zijn in de ochtend allemaal binnengekomen en vertrokken. Er was wel vertraging door de acties, maar alle vluchten zijn uit-eindelijk afgehandeld.' Hoe groot de vertraging was kon Martis niet zeggen. Ze wist ook niet hoeveel van de ruim tweehonderd CAP-medewerkers in staking waren.

Asjes liet gisteren weten dat minister Ruthmilda Larmonie-Cecilia (PS) van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn contact had met de stakers. Minister van Economische Ontwikkeling, Stanley Palm (PAIS), kwam naar Hato om te bemiddelen in het conflict. ‘Jammer’, noemt hij de staking. Een jaar lang zijn er onderhandelingen aan de gang over een nieuwe CAO. 'Ze zouden eerst gaan staken tijdens de aankomst van de in-augurele vlucht van JetBlue, maar zagen daar toch van af”, vertelt Palm.

Gisteren werd er dan alsnog gestaakt. 'Er is een aantal punten waarmee de werknemers het niet eens zijn. Daaronder is ook een aantal human-resource issues. Ze zijn van mening dat CAP zich niet aan de regels houdt', aldus Palm.

De minister schakelde de landsbemiddelaar in om tussen de beide partijen te bemiddelen. Palm laat weten dat gisteren de onderhandelingen over de CAO zijn hervat. Daarmee werd ook het werk op de luchthaven weer hervat. De PAIS-minister laat weten dat de medewerkers ervan uitgaan dat er voor het einde van het jaar een nieuwe CAO op tafel ligt

Reactie Assembleeleden Breeveld (DOE) en Gajadien (VHP) op verslag 2013 van Rekenkamer: Personeelsbeleid regering moet herzien worden

Breeveld: 'Laat Suriname voorbeeld nemen aan personeelsbeleid Curaçao'

Gajadien wijst op hoog aantal laag kader bij Justitie en Politie, OW en SoZaVo


Meer dan de helft van de personen die in 2013 formeel in overheidsdienst zijn getreden is middenkader. Van het aangetrokken personeel zijn 494 personen lager kader en 99 hoger kader. In totaal kregen 1.336 mensen een beschikking. Zo meldt de Rekenkamer in haar verslag over 2013. 

De Assembleeleden Carl Breeveld (DOE) en Asiskumar Gajadien (VHP) zeggen vandaag, vrijdag 5 december 2014, in reactie in de Ware Tijd, dat het personeelsbeleid bij de overheid grondig herzien moet worden.

De Rekenkamer
Breeveld stelt, dat politieke leiders gezamenlijk moeten komen tot oplossing van de problemen binnen het wervingsbeleid van de overheid. 'Soms zijn de krachten, vooral het hoger kader, hard nodig. Maar, er worden nogal wat personen in dienst genomen waarbij men zich afvraagt wat de meerwaarde is van zo een benoeming', zegt hij.

Hij voert aan dat Curaçao zijn ambtenarenapparaat teruggebracht heeft van 8.000 naar 1.200 man. Suriname zou daar een voorbeeld aan kunnen nemen, aldus Breeveld.

Gajadien noemt het beklagenswaardig, dat bij Justitie en Politie, Openbare Werken (OW) en Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) overwegend lager kader werd aangetrokken. Dit geeft volgens hem aan dat er 'om politieke redenen gedaan is aan werkverschaffing, terwijl in 2013 extra investeringen in de private sfeer hebben plaatsgevonden om werkgelegenheid te scheppen'. Deze situatie is in 2014 erger en zal de komende periode, aldus de VHP'er, nog erger worden.

In de ambtenarij zijn laaggeschoolden proportioneel oververtegenwoordigd. Breeveld stelt dat een 'goed afgewogen' plan uitgevoerd moet worden om het ambtenarenapparaat te saneren. Daarbij zullen mensen omgeschoold, bijgeschoold of herschoold moeten worden om een plek te vinden in de particuliere sector. Volgens hem houdt de overheid te veel zestigplussers in dienst. 'Het is wel legaal, maar ze verstoppen de werkplekken voor afstudeerders', stelt Breeveld.

Actie OM Curaçao vanwege 20.000 nog niet betaalde boetes

Actie 'Alivio' start maandag 8 december


Het bestand van het Openbaar Ministerie (OM) van Curaçao telt momenteel zo’n 1.000 personen die drie of meer boetes hebben openstaan. Daaronder zijn zelfs diverse personen met tien of meer openstaande boetes op hun naam die zij hebben gekregen tussen 2011 en 2014, zo bericht Paradise FM vandaag, vrijdag 5 december 2014.

In de loop van volgende week gaan brieven met de openstaande boetes in het kader van de actie 'Alivio' is genoemd naar iedereen die nog moet betalen. Ze worden bezorgd door een deurwaarder van het OM of door de politie. 

Degenen die boetes hebben uitstaan wordt verzocht zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor 1 januari te voldoen. Dat kan in De Tempel, het gebouw van het OM, in Punda. Na de eerste aanmaning wordt de boete al verhoogd. Maar, na 1 januari volgt de tweede aanmaning waarbij de oorspronkelijke boete met twintig procent wordt verhoogd. 

In totaal gaat het om zo’n 20.000 boetes die nog niet zijn voldaan.

Leden Kustwacht Curaçao krijgen beschikking over vuurwapen buiten het werk

Directie Kustwacht plaatst vraagtekens bij bewapening eigen personeel


Kustwachters op Curaçao die ‘daarvoor in aanmerking komen’ krijgen 24 uur per dag beschikking over een vuurwapen. Dat laat minister van Justitie Nelson Navarro (PAIS) weten, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 5 december 2014. 

Plaatsvervangend directeur van de Kustwacht Hans Schreuder plaatst echter vraagtekens bij de bewapening van ‘zijn’ personeel. Schreuder: 'De minister van Justitie heeft gemeend Kustwachters toch te moeten bewapenen en dat is zijn goed recht. De huidige dienstwapens zijn echter eigendom van Defensie en die staat het naar huis nemen van dienstwapens niet toe. Dit is de minister bekend en hij komt deze week met een oplossing daarvoor.'

De minister geeft op zijn beurt aan dat ‘een werkgroep de regeling vaststelt voor het dragen van de vuurwapens naar analogie van de regeling die geldt voor politie- en douaneambtenaren’.

Met de bewapening geeft Navarro gehoor aan de roep van politievakbond NAPB om de Kustwachters te bewapenen en daarmee de veiligheid van het Kustwachtpersoneel te verbeteren.

Begin september werd door het Kustwachtpersoneel gestaakt en eiste de vakbond een betere beveiliging voor het personeel na bedreigingen en de mishandeling van twee Kustwachters.

Naar aanleiding van die staking zei de Justitieminister, dat het onacceptabel is dat Kustwachters worden geïntimideerd. Ook liet hij toentertijd weten dat een wapenvergunning niet zo gemakkelijk wordt afgegeven, maar dat dit eerst binnen het Koninkrijk besproken zou moeten worden.

NAPB staakte afgelopen week weer, omdat de minister volgens de bond te lang deed over het nemen van een besluit omtrent de verbetering van de veiligheid van het Kustwachtpersoneel. Hierop volgden gesprekken tussen de vakbond en de minister. Naar aanleiding van deze gesprekken heeft Navarro zijn besluit uiteindelijk genomen.

De directie van de Kustwacht herkent zich niet in de argumenten om de Kustwachters te bewapenen buiten het werk.

In een uitleg verklaart de directie: 'In 2013 heeft de Kustwacht navraag gedaan bij de korpsleiding van het Korps Politie Curaçao en er was geen enkele aangifte van bedreiging bekend. Bij de leiding van het steunpunt is ook nooit melding van bedreiging gedaan en bij de KMar ook niet. Argumenten van de vakbond voor bewapening van de Kustwacht worden door de directie niet herkend.'

De Kustwacht is bij Rijkswet geregeld en er is sprake van verschillende samenwerkingsverbanden, niet alleen met Nederland, maar ook met Aruba en Sint Maarten

Rekenkamer: 'Ministeries jarenlang schuldig aan onrechtmatige inhoudingen op salarissen ambtenaren'

Rekenkamer tikt regering op de vingers


De overheid moet zich bij het toepassen van tuchtstraffen op ambtenaren strikt houden aan de wet. Ministeries maken zich echter al jarenlang schuldig aan 'onrechtmatige' inhoudingen op salarissen door onjuiste toepassing van bepaalde wetsbepalingen, schrijft de Rekenkamer in haar verslag over 2013, zo bericht de Ware Tijd vrijdag 5 december 2014.

Uit het verslag blijkt, dat verschillende ministeries in 2013 het salaris van ambtenaren hebben ingehouden tijdens de periode dat ze zonder geldige reden afwezig waren. Volgens de Rekenkamer is dat niet toegestaan, omdat de inhouding niet plaatsvindt op basis van de Personeelswet, maar op basis van het Burgerlijk Wetboek.

'De Kamer stelt er al jaren voor te pleiten dat dit fenomeen niet zonder meer mag worden toegepast op de landsdienaren.'

De Rekenkamer stelt zich op het standpunt, dat deze strafmaatregel onrechtmatig is, omdat de overheid zich 'strikt dient te houden aan de tuchtstraffen genoemd in artikel 61 van de Personeelswet'.

Het controleorgaan constateert ook, dat ministeries in sommige gevallen een combinatie van tuchtstraffen toepassen, zoals berisping en inhouding op het salaris of degradatie en schorsing. Ook dit is in strijd met de Personeelswet.

Districtscommissaris Miranda gaat alle bermen en pleinen Paramaribo Noordoost verfraaien

Reclameborden geplaatst zonder vergunning worden verwijderd


De nieuwe districtscommissaris Jerry Miranda van Paramaribo Noordoost zal zijn nieuwe werkgebied  verfraaien door onder andere het beplanten van alle bermen, pleinen en andere openbare plaatsen in zijn nieuwe werkgebied. Dat bericht het commissariaat vandaag, vrijdag 5 december 2014.

Het Onderdirectoraat Openbaar Groen van het ministerie van Openbare Werken zal hieraan meewerken. De bermen van de Thurkowstraat zijn gisteren beplant met zonne- en allamandabloemen.

Eerder zijn alle reclameborden verwijderd met uitzondering van twee billboards op de rechterberm, waar een vergunning is verleend.

Volgens Miranda is besloten om  geen vergunning meer te verlenen voor het plaatsen van reclameborden langs deze weg. De beplanting van de bermen zal een mooier beeld vormen voor bezoekers aan ressort Blauwgrond.

John Lecton van Openbaar Groen heeft toegezegd alle maatregelen welke onder zijn directoraat vallen  te ondersteunen. Onderhoud en verzorging van de bloemen zal door Openbaar Groen worden uitgevoerd.

Girjasing (VHP) vraagt korpschef oplossing voor fileprobleem te Meerzorg

File ontstaan na openstelling Saronbrug en verkeersveranderingen

'Commewijne is terug bij af'


Het VHP-Assembleelid Shailendra Girjasing heeft korpschef Tjin Liep Shie van het Korps Politie Suriname bij brief gevraagd om actie te ondernemen ten aanzien van de filevorming die ontstaan is in het verkeer te Meerzorg richting Paramaribo. Deze file is volgens Girjasing ontstaan na het openstellen van de Saronbrug en nadat er verkeerswijzigingen zijn doorgevoerd. Het gevolg is, zoals hij het aangeeft, dat Commewijne ‘terug bij af is’, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, 5 december 2014.

‘Ons hele levenspatroon moet worden aangepast. Indien wij op tijd op school en aan het werk willen zijn, moeten wij twee uren van tevoren ons huis verlaten. Deze situatie deed zich ook voor toen Commewijne en Marowijne alleen te bereiken waren met de veerboot’, schrijft de parlementariër.

Hoewel de politie hard haar best doet om het ongerief tot een minimum te beperken, moet gesteld worden dat zij niet in haar opzet slaagt, gaat Girjasing verder.

In de brief wordt aan de korpschef voorgesteld om een verbindingsweg van ongeveer veertig meter te maken naar de Mangrovestraat waardoor het verkeer naar links, via de Mangrovestraat, langs het oude Bruynzeel, zijn weg kan vervolgen richting Latour. De argumentatie dat deze weg door een woonwijk loopt is, zo meent Girjasing, ‘niet van toepassing aangezien er grote economische activiteiten plaatsvinden in deze buurt en de internationale weg Meerzorg-Albina, dwars door woonwijken heengaat, bijv. Meerzorg- Tamanredjo’.

Verder vraagt Girjasing of, vanwege de enorme toegenomen verkeersintensiteit op de drukke kruispunten zoals bijvoorbeeld de Van ‘t Hogerhuysstraat en Willem Campagnestraat, bij de voet van de J.A. Wijdenboschbrug, de kruising Molenpad en Zwartenhovenbrugstraat, een permanente politiebeambte ter plekke geplaatst kan worden die gelijk kan inspelen indien een file dreigt te ontstaan.

De reden hiertoe is dat men niet op een bepaalde hoek het verkeer overlaat aan een verkeerslicht, hetgeen tijdgebonden is, terwijl op een andere hoek, in dezelfde straat, een agent het verkeer regelt op basis van de verkeersintensiteit.

Milano Koenders van Heracles aanvoerder Surinaams nationaal elftal

Koenders leidt Surinaams elftal Tweede Kerstdag tegen Trinidad & Tobago


Op Tweede Kerstdag speelt Milano Koenders van Heracles Almelo als aanvoerder van het Surinaamse nationale elftal een officieuze wedstrijd tegen Trinidad & Tobago. Dat meldt De Telegraaf vandaag, vrijdag 5 december 2014.

Het is een spannende tijd voor Suriname. Als een nieuw wetsvoorstel wordt aangenomen, kunnen vanaf volgend jaar spelers van Surinaamse afkomst die in het buitenland voetballen via een dubbel paspoort geselecteerd worden voor het nationale elftal. Dat maakt een deelname aan grote toernooien ineens een stuk realistischer.

Koenders laat weten erg uit te kijken naar de wedstrijd eind december. Hij heeft een huis in Suriname waar hij elk jaar komt en wil het land dolgraag op de kaart zetten.

Initiatiefnemer van het Project Suriname naar het WK 2018 is Nordin Wooter, oud-speler van onder meer Ajax, Real Zaragoza en Panathinaikos. Hij onderzocht met zijn Wooter Academy – waar talentvolle voetballers van verschillende clubs worden opgeleid en begeleid – namens de Surinaamse Voetbal Bond (SVB) of er draagvlak was voor het enthousiasmeren van in Europa voetballende Surinamers.
'Ik loop al heel lang met het idee van een top 100 van potentiële spelers voor Suriname. Ik heb echt een prachtige lijst en heb dat idee gedeeld met de SVB, waar ze steeds enthousiaster werden. Nu is de rolverdeling duidelijk en concentreert de bond zich op de wetswijziging en wij op het voetballende en organisatorische beleid.'

In die hoedanigheid benaderde hij talloze grote namen als Frank Rijkaard, Stanley Menzo, Ruud Gullit, Patrick Kluivert en Henk ten Cate. 'Patrick bijvoorbeeld steunde mijn verhaal, maar heeft momenteel andere ambities. En Clarence Seedorf is gebeld door de SVB, maar voelde er nu niks voor bondscoach te zijn. (Red. De Surinaamse Krant: Seedorf staat ook nog onder contract bij AC Milan) Dean Gorré daarentegen reageerde gelijk heel opgetogen. Bovendien hadden wij een goed gevoel bij hem, mede omdat hij ook altijd veel heeft gedaan voor de Suriprofs.'

Behalve spelers uit de Europese competities zal de uit ongeveer 22 leden bestaande selectie eveneens acht internationals bevatten die voor een Surinaamse club uitkomen. Wooter gelooft in elk geval heilig in zijn missie.

De loting voor de WK-kwalificatie is op 25 juli 2015 in Sint-Petersburg. Voordat de eindgroep in zicht is, zal het Surinaamse elftal eerst een aantal voorrondes moeten overleven.

Bromfietser (34) dodelijk geschept op Oost-Westverbinding door auto bestuurd door dronken man

Automobilist zwaar onder invloed alcoholhoudende drank


De 34-jarige bromfietser Ray Sabajo is vanochtend rond twee uur om het leven gekomen op de Oost-Westverbinding. Ter hoogte van de Pt. Moerlieweg en de Zaagmolenstraat werd de man geschept door de bestuurder van een Toyota Caldina die onder in vloed van alcohol verkeerde. Dit meldt de webeditie van het Dagblad Suriname vanochtend, vrijdag 5 december 2014.

Uit het voorlopig politieonderzoek blijkt,  dat de automobilist drie maal het maximum toegestane  alcoholpromillage alcohol in het bloed had.

Volgens Starnieuw, op gezag van de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname, stonden de bromfietser en een ander voertuig voorgesorteerd. De bromfietser zou rechtsaf slaan.
Een auto haalde de twee voertuigen in en reed de bromfietser aan.

De politie van Meerzorg heeft het rijbewijs van de man ingevorderd en voor verder onderzoek is de bestuurder in verzekering gesteld.

Schimmige drugs- en vermissingszaak voor de rechter

Sinds 28 augustus wordt mogelijk ontvoerde man vermist

Zaak wordt 18 februari voortgezet


De rechtbank behandelde gisteren een schimmige drugs- en vermissingszaak waarvoor de verdachten de ondernemers Virindersingh B. en Guillermo D., de agent Rameshkumar M. en de elektricien Soeradj J. op de beklaagdenbank zaten.

Virindersingh B., Rameshkumar M. en Guillermo D. worden verdacht van overtreding van de Wet Verdovende Middelen en van ontvoering. Soeradj J. wordt verdacht van afpersing.

In deze zaak wordt Narindrakoemar Mahabier vermist sedert 28 augustus van dit jaar.

De rechter hoorde de vader van de vermiste man. De man legde, zo bericht Starnieuws vandaag, vrijdag 5 december 2014, tegenstrijdige verklaringen af. In eerste instantie verklaarde de vader dat hij ‘Brielle’, een getuige die verklaringen bij de politie heeft afgelegd, niet kent. Daarna kwam hij hierop terug en zei dat hij ‘Brielle’ acht jaar geleden gezien had.

‘Brielle' had bij de politie verklaard dat de vader bij hem geweest was. Hij moest ook op de rechtszitting verschijnen, maar kwam niet opdagen. De rechter gelaste zijn medebrenging voor de zitting van 18 februari.

Advocaat Gregory Sitaram die Virindersingh B. samen met Raoul Lobo bijstaat, confronteerde vader Mahabier met zijn verklaring bij de politie. Toen had de vader verklaard dat Brielle 150.000 Amerikaanse dollar gevraagd had voor vrijlating van zijn vermiste zoon. De vader ontkende dit en beweerde dat hij 1.000 Amerikaanse dollar heeft gegeven aan leden van de inlichtingendienst voor benzine, zodat zij zijn vermiste zoon zouden helpen opsporen.

Soeradj J. zou de familie Mahabier losgeld van 20.000 Amerikaanse dollar gevraagd hebben voor vrijlating van hun zoon. Guillermo D. wordt bijgestaan door advocaat Frank Truideman, Rameshkumar M. heeft de advocaten Robby Dens en John Moerahoe en Soeradj J. wordt bijgestaan door raadsman Cedric Mijnard.

Prikactie ambtenaren SoZaVo-wijkkantoren van de baan

Bemiddeling door minister Amafo leidt tot nieuw overleg

Bewindsvrouwe erkent slechte communicatie met de bond


Na bemiddeling door minister Alice Amafo van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo), zijn de prikacties die voor gisteren en vandaag gepland stonden van ambtenaren van alle wijkkantoren van het ministerie, niet doorgegaan. Zij had een onderhoud met de Bond van Ambtenaren bij het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (BASZ). De werkbespreking gisteren tussen de bond, onder leiding van Lesley Cronie en de minister waren constructief, zo laat het ministerie vandaag, vrijdag 5 december 2014, weten.

Amafo erkende dat communicatie met de bond niet optimaal was.

Tijdens het gesprek bleek, dat de meeste punten van de bond reeds in uitvoering zijn of in de pijplijn zitten. De grieven van de bond hebben de aandacht van de leiding, maar er is onvoldoende hierover gecommuniceerd met de bond. Tijdens de werkbespreking kwam naar voren, dat de interne opleidingen binnenkort zullen aanvangen. Het gaat om de opleiding tot Maatschappelijk Werker, Computer Trainingen, Kader training en Project Formulering en Crèche Training. Over de benoemingen is een overzicht gestuurd naar het ministerie van Binnenlandse Zaken. Zij die voldoen aan de functievoorwaarden zullen voorgedragen worden voor benoeming.

Voorts is een rechtszaak gaande van de 'losse krachten'. Deze zaak dient weer in februari en het proces is ingezet om de arbeiders in dienst te nemen. Ook zal verhoging van de toelagen plaatsvinden en de overwerkvergoeding is afgehandeld en opgestuurd voor betaling. Alles rond gratificatie en huldigingen ligt klaar, alleen is het wachten op de middelen. Ook voor de verbetering van de fysieke werkomstandigheden zijn er vorderingen geboekt. Panden zijn gehuurd of gekocht en gerenoveerd. Er zullen ook prefab verplaatsbare kantoren worden ingezet voor de districten, aldus het ministerie.

De minister zei dat enkele van de wensen van de bond buiten de invloedssfeer van het ministerie liggen, waardoor er vertraging kan ontstaan. 'Maar door goed lobbywerk is resultaat wel mogelijk. Ik zal mij blijven inzetten om zaken van het personeel gedaan te krijgen', stelde Amafo.

De Ware Tijd: 'Start asfaltering weg naar Wanhati veel weg van NDP/ABOP-bijeenkomst'

Sprekers kritisch over vorige regeringen

NDP- en ABOP-vlaggen fleuren startsein asfaltering op


De bijeenkomst voor het startsein van de asfaltering van de weg naar Wanhati gisteren had volgens de Ware Tijd van vandaag, vrijdag 5 december 2014, meer het karakter van een politieke meeting. Veel aanwezigen waren in shirts van de NDP en de ABOP naar Wanhati gekomen en wapperden met de vlaggen van beide partijen zodra er een spreker werd opgeroepen, aldus de krant.

Minister Rabin Parmessar van Openbare Werken (OW) werd door dansende mensen in NDP-truien en met enthousiast zwaaiende vlaggen naar het podium geleid.

Vrijwel elke spreker, waaronder Parmessar en ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk, gaven af op de vorige regeringen en vroegen de mensen om de huidige regering nog vijf jaar regeermacht te geven.

'We willen meer doen maar deze vijf jaren zijn niet genoeg', riepen de verschillende sprekers.

Brunswijk geconfronteerd met de propaganda vindt dat er geen vuiltje aan de lucht is. 'Elke regering maakt propaganda met staatsgelden.'

Ook Parmessar blijkt zich niet te storen aan de manier waarop met onder meer NDP- en ABOP-vlaggen werd gewapperd tijdens de meeting. 'De andere regeringen hebben vijftien jaren de tijd gehad om de weg te asfalteren, maar hebben dat niet gedaan. Als de mensen op deze wijze willen tonen dat ze achter deze regeerpartijen staan, omdat we de weg gaan asfalteren, ligt dat niet aan ons.'

Met de aanleg van de weg is eind jaren zestig begonnen en deze werd in 1973 voltooid. Sindsdien hadden de mensen de wens dat de weg een asfaltlaag krijgt. Districtscommissaris Margaretha Malontie van Tapanahoni die in Wanhati is geboren, zei dat tijdens haar jeugdjaren de weg 'saka pusu weg' werd genoemd vanwege de slechte staat waarin de weg kwam te verkeren.

Met het asfalteren van de weg wordt invulling gegeven aan de wens van de mensen die in augustus een krutu hielden. Tijdens deze vergadering eisten ze van de regering dat de weg zou worden aangepakt.

Aannemer Tjongalanga is begonnen met de werkzaamheden. Parmessar zegt dat de weg, die 7,2 meter breed zal zijn en 25 kilometer lang, binnen een jaar af kan zijn. De kosten zijn geraamd op dertig miljoen Amerikaanse dollars.

Actiecomité Indira Ghandiweg: 'Onderdelen in spoorlijnplan kloppen niet'

Groep gaat door met uitwerken alternatieven voor spoorlijn

'Mensen dicht bij president beweren dat project al van de baan is'


De leden van het actiecomité Indira Ghandiweg stellen dat onderdelen in het spoorlijnplan niet kloppen en daarom gaat ze verder met het uitwerken van alternatieve opties voor de treinverbinding tussen Paramaribo en Onverwacht. Dat zegt Reinier Goede, een van de coördinatoren van het actiecomité, vandaag, vrijdag 5 december 2014, in de Ware Tijd. 

Nadat Eddy Jozefzoon, trekker van het treinproject, vorige week een presentatie hield voor bewoners en bedrijven die langs de toekomstige spoorlijn wonen, heeft het actiecomité zijn verdere strategie bepaald.

'We gaan cijfermatig aantonen dat wat Jozefzoon zegt niet klopt. Neem bijvoorbeeld het traject tussen Onverwacht en Paramaribo. Volgens het rapport zou de trein die 37 kilometer, met acht stops, in een half uur moeten afleggen. Volgens ons kan dat nooit', beweer Goede.

Al met al blijft het actiecomité er bij, dat het veel beter is de spoorbaan in oostelijke of westelijke richting te verschuiven. Dan hoeven veel minder bedrijven en burgers uitgekocht of gecompenseerd te worden. Maar, zolang de huidige plannen niet van de baan zijn, gaat het comité door met actie voeren.

'Wij laten ons niet uit het veld slaan. Overigens horen we steeds meer geluiden, ook van mensen dicht bij de president, dat het project al van de baan is', aldus Goede.

Gajadien (VHP): 'Minister Rusland maskeert wanbeleid door zich te verschuilen achter verouderde wetgeving'

Gajadien neemt uitspraken Rusland met korrel zout.
'Rusland probeert samenleving te misleiden met opmerkingen over zwakke administratie'


Het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien vindt dat minister Andy Rusland van Financiën zich verschuilt achter 'verouderde wetgeving' om het wanbeleid dat gevoerd wordt te maskeren. Hoewel de inkomsten uit de goud- en oliesector aanzienlijk verminderd zijn, is de regering volgens de politicus doorgegaan met verspilling. Als er goed gepland werd, had de regering kunnen zien aankomen dat de prijzen op de wereldmarkt aan het dalen waren. Dat zegt de politicus vandaag, vrijdag 5 december 2014, op Starnieuws in reactie op gisteren door de bewindsman gedane uitspraken.

'Wij hebben meegemaakt dat de regering een corruptief en verspillend beleid heeft gevoerd in de tijden dat enorme inkomsten het land binnenkwamen door de hoge prijzen van deze grondstoffen. Hij noemt als voorbeeld het aankopen van honderden voertuigen voor een bepaald ministerie of het Kabinet van de President. Enkele van deze auto's zouden zelfs bij de administratie niet bekend zijn, waar ze zijn. Er zijn diverse claims betaald voor het pre-shipment programma aan SGS, miljoenen aan consultants voor de invoering van BTW, voor de bouw van bruggen et cetera. Verder zijn er legio gevallen bekend waarbij er geen openbare aanbestedingen hebben plaatsgevonden en dat projecten voor het veelvoudige onderhands zijn gegund. Verspilling waarbij kavels bouwrijp werden gemaakt voor 130 euro per vierkante meter', stelt Gajadien. Hij herhaalt, aldus Starnieuws, dat president Desi Bouterse heeft bijgedragen aan verspilling en corruptie.

De politicus beweert verder, dat Rusland de samenleving probeert te misleiden door te stellen dat vanwege de zwakke administratie er enorme achterstanden optreden bij de betalingen van leveranciers en aannemers die goederen en diensten hebben geleverd aan de overheid.

'Dezelfde administratie hebben wij jaren gekend, toen waren deze achterstanden uit den boze. Deze minister heeft juist een systeem geïntroduceerd waarbij het publiek geheim is, dat het slechts enkelen zijn die beslissen wiens betaling op de lijst komt voor betaling, waarbij procentgewijs tegenprestaties geleverd moeten worden.'

Het Assembleelid stel ook, dat de regering doorgaat met de populistische uitgaven als propagandistische informatie mediaprogramma’s, maar ook megaprojecten om nog wat corruptieve verdiensten eruit te kunnen halen.

'Als minister Rusland nu praat over kasstroomspanningen en dat elk dubbeltje tien keer omgekeerd wordt alvorens het wordt gegeven, benadrukt hij alleen dat het gevoerd wanbeleid nu aan het eind van deze regeertermijn alleen maar wordt bevestigd', zegt Gajadien.

'De regering heeft nagelaten om veiligheid te scheppen zoals het instellen van een spaar- en stabilisatiefonds, alsmede niet meer uitgegeven dan verdiend wordt.'

Bij de laatste bijeenkomst met de vaste Assembleecommissie van Financiën heeft Rusland meegedeeld, dat er een betalingsachterstand is van Srd 183 miljoen aan aannemers en leveranciers, aldus meldt de nieuwswebsite.

Arbeidsconflict bij de Ware Tijd

Actie afgeblazen: bond en directie in gesprek


Een voor vandaag geplande actie van De Ware Tijd Werknemersbond (DWTWB) is afgeblazen. Het resultaat van een woensdag belegde ledenvergadering over het uitblijven van looncorrectie is gisteren op papier naar de directie gegaan, zegt bondsvoorzitter Robby Naarendorp vandaag, vrijdag 5 december 2014, op Starnieuws. In de brief staat onder meer, dat het personeel zeer gebelgd is, omdat de bedrijfsleiding niet bereid was om minimale eisen te realiseren.

Uit protest zouden medewerkers vandaag in beraad gaan, wat volgens de vakbondsvoorzitter zou betekenen, dat de krant morgen niet zou verschijnen. Om het niet zover te laten komen, heeft de directie het bestuur gisteren uitgenodigd voor een spoedonderhoud.

Na maanden onderhandelen is onder meer overeengekomen, dat het personeel looncorrectie krijgt van vier procent met terugwerkende kracht tot januari 2014. Verder is een eenmalige bijdrage afgesproken, terwijl ook achterstallige overuren over 2013 worden uitbetaald. De uitbetaling vindt over twee weken plaats.

Volgens de vakbondsleider is dit jaar alleen gesproken over de lonen. In 2015 zal vooral voor secundaire zaken worden onderhandeld.

'Zaken die jaren scheef zijn gegaan worden nu rechtgetrokken', aldus Naarendorp. Zo moet een aantal zaken gerealiseerd worden over de rechtspositie van werknemers. Hij stelt, dat medewerkers worden beknot en daar moet een oplossing voor worden gevonden. Sommige fulltimers ontbeerden secundaire voorzieningen. 'Maar stapvoets zullen wij werken aan alles dat jaren scheef is gegaan', zegt Naarendorp. Sinds enkele maanden is hij voorzitter van de vakbond bij het ochtendblad.

De zaak Dino Bouterse: Deel 6 - 17 juni 2014 - 8 oktober 2014

Zoon president Suriname in VS verdacht van wapen- en drugshandel en betrokkenheid bij Hezbollah


INLEIDING

Suriname werd eind augustus 2013 ‘opgeschrikt’ door de arrestatie van Dino Bouterse, zoon van de Surinaamse president Desiré Delano Bouterse, in het Midden-Amerikaanse Panama. Hij zou in opdracht van de VS zijn opgepakt op de internationale luchthaven bij de hoofdstad Panama Stad en mogelijk in een val zijn gelokt door Amerikaanse agenten. Justitie in de VS verdenkt Dino Bouterse van drugs- en wapenhandel en van enige betrokkenheid bij de Libanese terreurorganisatie Hezbollah. Een kompaan van Dino, Edmund Quincy Muntslag, werd dezelfde dag gearresteerd op Trinidad & Tobago, verdacht van drugshandel. De VS heeft om zijn uitlevering gevraagd.

Natuurlijk leidt de arrestatie van vooral Dino tot de nodige ophef en vele politieke en maatschappelijke reacties, zowel in Suriname als in Nederland, maar ook in de rest van de wereld. De arrestatie van de zoon van de president van Suriname doet het land geen goed en met name niet de regering, die haar uiterste best doet om in de week na de arrestatie van Dino Bouterse alle plooien glad te strijken en vooral duidelijk te maken, dat hij er door de Amerikaanse autoriteiten willens en wetens is ingeluisd. Maar, anderen doen juist hun uiterste best om zowel het misdadig verleden van Dino als dat van zijn vader bij herhaling bloot te leggen, te benadrukken en te wijzen op hun contacten met bepaalde personen en drugshandelaren in landen als Guyana, Colombia en Venezuela om beiden maar zo verdacht mogelijk te laten lijken. Landen waar zowel vader als zoon nogal eens bezoeken aan brachten. Sommige van die contacten zijn bewezen, anderen niet.

Om ‘de zaak Dino Bouterse’ inzichtelijk te krijgen publiceert De Surinaamse Krant een chronologisch overzicht, op datum, samengesteld in diverse opeenvolgende delen, van gebeurtenissen en dergelijke vanaf het moment van aanhouding van de zoon van president Desi Bouterse, Dino, tot het uiteindelijke vonnis, uitgesproken op ...... De delen zijn eerder verschenen op dit blog.

Vandaag, vrijdag 5 december 2014, het voorlopig laatste deel 6 met gebeurtenissen in de zaak Dino Bouterse van 17 juni 2014 tot en met 8 oktober 2014.

Een overzicht (vervolg)


24 juli 2014
Rechtbank Manhattan neemt verweren verdediging Dino in behandeling
De preliminaire verweren die het verdedigingsteam van Dino Bouterse indiende bij de rechtbank in Manhattan, New York, stonden woensdag op de rol voor behandeling, aldus bericht het Dagblad Suriname donderdag 24 juli 2014. De hoorzitting stond voor 15.30 uur (lokale tijd) gepland.

De verweren houden onder andere in de bevoegdheid van de rechter om kennis te nemen van de nadere toegevoegde klacht inzake terrorisme. De soevereiniteit van Suriname en Panama, waar Bouterse jr. op 29 augustus werd aangehouden, zou geschonden zijn door de werkwijze van de Amerikaanse autoriteiten, stellen de advocaten in hun verweer. Geen van beide landen was op de hoogte gebracht van de ‘under cover’ operatie van de DEA (Amerikaanse Drugsbestrijdingseenheid).

Ook zou Panama vanwege verkeerde informatie de uitlevering hebben toegestaan. Aan Panama werd voorgehouden dat de aanwezigheid van Bouterse een gevaar voor het land was, omdat Hezbollah hem zou komen bevrijden. Bouterse werd na zijn arrestatie uitgeleverd aan de Verenigde Staten, die hem beschuldigen van drugs- en wapenhandel. De aanklacht werd op 7 november uitgebreid met de verdenking dat hij wilde samenwerken met de Libanese terroristische organisatie Hezbollah. Omdat het bewijs daarvoor pas later is toegevoegd, mag Bouterse hiervoor volgens zijn advocaten niet worden aangeklaagd. De verdediging vraagt dat de openbare aanklager, Preet Bharara, niet ontvankelijk wordt verklaard voor de aanklachten over terrorisme.

De advocaten vragen ook uitsluiting van de verklaringen die Bouterse na zijn arrestatie heeft afgelegd, omdat ze op een ‘dwangmatige’ manier zouden zijn verkregen. Aan Dino Bouterse was toen niet medegedeeld waarvoor hij was aangehouden. Ook was hij gedurende zijn transport naar de VS continu geboeid.

In de zaak tegen Dino Bouterse worden er voorbereidingen getroffen om getuigen te horen. Een der topgetuigen van de openbare aanklager is Shaheed Roger Khan. Roger Khan is door de Amerikaanse Justitie veroordeeld tot 40 jaar celstraf voor wapen- en drugshandel. In de zaak contra Dino Bouterse zal hij optreden als getuige. Verwacht wordt dat hij detailzaken naar voren zal brengen over de betrokkenheid van Dino Bouterse en vader Desi Bouterse in criminele activiteiten.
Wie meer wil weten over de zaak Dino Bouterse kan hier, in vijf delen, informatie en ontwikkelingen (chronologisch op datum) vinden over de zaak vanaf het moment van de arrestatie in Panama.


25 augustus 2014
Rechtszaak tegen Dino Bouterse in New York start 6 oktober
Advocaat Kanhai: 'Dino maakt het heel goed'
Na een jaar wachten zullen Surinamers eindelijk meemaken hoe de zoon van hun president moet opdraven in een Amerikaanse rechtszaal. De New Yorkse rechter Shira Scheindlin heeft bepaald dat het langverwachte proces tegen de wegens drugshandel en terrorisme aangeklaagde Dino Bouterse op 6 oktober begint.
Woorden van journalist Stieven Ramdharie maandag 25 augustus 2014 in de Volkskrant.

De zaak-’USA v. Bouterse’ belooft de nieuwsgierigheid te bevredigen van de Surinamers naar het wel en wee van Dino (42). Van de Bouterse-haters, die uitkijken naar de in het geheim opgenomen video’s waarin Dino zegt cocaïne naar de VS te willen sturen. En van de ‘Boutisten’, die er rotsvast van overtuigd zijn, dat de enige zoon van oud-legerleider Desi Bouterse er is ingeluisd door de VS, aldus Ramdharie.

Scheindlin nam haar besluit eind juli, maar dat werd nu pas bekend. ‘De selectie van de jury zal de eerste dagen in beslag nemen’, zegt Jose Maria Arrufat Gracia, advocaat van Dino. Hij is een van de vier New Yorkse advocaten, van verschillende kantoren, die door Desi Bouterse zijn ingehuurd.

Het is vrijdag 29 augustus precies een jaar geleden dat Dino, opgepakt in Panama, voorgeleid werd in New York. Dino bleek al sinds 2011 te figureren in een undercoveroperatie van de Amerikaanse drugsbestrijdingsdienst DEA. Getipt door een kennis van Dino op Aruba, wist de DEA hem in 2013 in de val te lokken.
Op diverse video’s gaat Dino akkoord met het sturen van tien kilo cocaïne naar de VS. ‘Als we het geld hebben ontvangen, kunnen we de cocaïne sturen’, zegt Dino in zijn overheidskantoor in Paramaribo. Ook stemt hij in met het toelaten tot Suriname van Hezbollah-strijders, die aanslagen in de VS moeten plegen.

Volgens Irwin Kanhai, advocaat van de familie Bouterse, maakt Dino het goed. ‘Dino maakt het héél goed.’


29 augustus 2014
Dio Bouterse legt in rechtbank New York gedeeltelijke schuldbekentenis af
Dino Bouterse heeft vrijdag 29 augustus 2014 in een rechtbank in Manhattan, New York, een gedeeltelijke schuldbekentenis afgelegd in de Hezbollah- en cocaïnezaak. Amerikaanse aanklagers houden de zoon van de president van Suriname verantwoordelijk voor wapenhandel en cocaïnesmokkel.
Ook zou hij hebben geholpen bij het opzetten van een basis van de Libanese terreurbeweging Hezbollah in Suriname.

Het is in de VS gebruikelijk dat verdachten een gedeeltelijke bekentenis afleggen in ruil voor strafvermindering. Daarover worden afspraken gemaakt tussen aanklagers en verdediging. Dat is ook in de zaak van Dino Bouterse gebeurd, zo bericht de Amerikaanse nieuwswebsite Bloomberg. Mocht hij veroordeeld worden dan zou hij 15 jaar tot levenslang kunnen krijgen, zei de districtsrechter Shira Scheindlin.

Bouterse jr. verscheen in een blauw gevangenisuniform en maakte gebruik van een Nederlandse tolk om te kunnen communiceren met de rechter en sprak langzaam in het Engels om de drie aanklachten te bekennen.

Als onderdeel van een deal, werd het wapen dat in de wapenhandel-aanklacht wordt omschreven als een anti-tankwapen gewijzigd in een handvuurwapen. Op het voorhanden hebben van een anti-tankwapen staat een fors hogere straf. Naar verwachting wordt op 6 januari 2015 een vonnis uitgesproken.


http://www.courthousenews.com/2014/08/29/70922.htm 
Son of Suriname's President Cops to Aiding Hezbollah
By ADAM KLASFELD

MANHATTAN (CN) - Dino Bouterse, Suriname's former top counterterrorism official who is the son of the country's president, pleaded guilty Friday to conspiring to support Hezbollah and import 10 kg of cocaine to the United States. Arrested in Panama exactly one year ago, Bouterse, 41, initially faced only narcotic offenses when he arrived in the United States on Aug. 30, 2013.
Federal prosecutors announced an additional charge against him in a November indictment that alleging Bouterse had wanted to help Hezbollah establish a beachhead in Suriname.
"It has been publicly reported that Hezbollah has been trying to establish a base of operations in the Western Hemisphere, in the northern part of South America," the indictment said. "One of the countries in that part of South America is Suriname." The son of Suriname's sitting president Desi Bouterse, Dino rose to commander of the Latin American nation's counterterrorism unit with only a high school education. He "agreed to allow large numbers of Hezbollah operatives to use Suriname as a permanent base for, among other things, attacks on American targets" in exchange for multimillion dollar payoffs, prosecutors said. The Drug Enforcement Administration head Michelle Leonhart announced at the time of the superseding indictment that the new charge illustrated the nexus between the drug trade and terrorism.
"Drug trafficking organizations and terror networks are joined at the hip in many parts of the world," she said in a Nov. 8 statement.
Bouterse's meetings with DEA confidential informants are quoted throughout the 24-page, November indictment.
During a July 31, 2013, meeting in Greece, an informant posing as a Hezbollah operative said: "I'm sure you read about the wars that we are fighting with the Americans. And from what I heard from [another informant] also there is no much love between you and the Americans." (Brackets added)
"We have a problem with the Dutch. And Americans," Bouterse responded, according to the indictment.
Suriname's embassy has not returned a request for comment. A Dutch colony in 1667, Suriname gained independence from the Netherlands in 1975. A military regime replaced the civilian government and declared it a socialist republic five years later, according to the CIA World Factbook.
Former U.S. President Ronald Reagan had dropped a plan to overthrow Suriname's government in 1983, The New York Times reported at the time.
Bouterse and the informants allegedly discussed hosting 30 to 60 Hezbollah members as "the first batch," supplying them with passports and arranging for surface-to-air missiles and rocket-propelled grenades.
Reversing his earlier denial of the allegations, Bouterse pleaded guilty to all three counts of his indictment on Friday. He read a carefully worded allocution in court, wearing a navy prison uniform and.
"In 2013, I knowingly provided a false Surinamese passport to a person I believed to be associated with Hezbollah, an organization I knew to be designated as a terrorist organization by the United States," Bouterse said.
The plea deal allows Bouterse to admit to a lesser charge of the third count, involving the use of a weapon during a drug trafficking crime.
Whereas his indictment accused him of possessing a light anti-tank weapon, Bouterse pleaded guilty to carrying a firearm. He faces a possibility of life imprisonment, and a minimum of 15 years in prison for the drug and firearm offense. The material support for terrorism charge carries a 15-year maximum sentence.
The parties may meet for a hearing to determine facts for his sentencing in December.


30 augustus 2014
DEA-kantoor Aruba zou 'valstrik' voor Dino Bouterse hebben opgezet
De ‘valstrik’ waar Dino Bouterse in is gelopen is opgezet door het op Aruba gevestigde kantoor van de Amerikaanse drugsbestrijdingsdienst DEA. Volgens de advocaten van Bouterse was er geen enkele reden om een dergelijke operatie tegen hun cliënt op touw te zetten. Dat stelt het advocatenteam in een zaterdag 30 augustus 2014 uitgegeven verklaring, aldus schrijft Ivan Cairo in de Ware Tijd Online.

Van wie feitelijk de verklaring afkomstig is, vermeldt Cairo niet. Een naam van advocaat wordt niet door de krant vermeld. Ze schrijven het te betreuren dat de VS een ‘stingoperatie’ van vele miljoenen dollars op Aruba heeft geïnitieerd waarvan Bouterse, ‘zonder dat er een juridische of redelijke reden was om in het onderzoek betrokken te worden, uiteindelijk het slachtoffer is geworden’.

‘Het is dan ook opmerkelijk dat de DEA, die in Suriname gevestigd is, nimmer noodzaak zag om Dino’s handelen te onderzoeken, maar dat het DEA-kantoor op Aruba, een land binnen het Koninkrijk der Nederlanden, wel gelegenheid zag om een op uitlokking gebaseerde operatie op touw te zetten’, aldus het team advocaten.


31 augustus 2014
Irvin Kanhai: 'Schuldbekentenis Dino is onderdeel verdedigingsstrategie
Bouterse jr. bekent schuld, terwijl hij beweert onschuldig te zijn
De bekende advocaat Irvin Kanhai, die deel uitmaakt van het verdedigingsteam van Dino Bouterse, stelt zondag 31 augustus 2014 op Starnieuws dat de door zijn cliënt voor de rechtbank in het Amerikaanse Manhattan, New York, afgelegde schuldbekentenis, onderdeel is van de verdedigingsstrategie van zijn advocaten.

Hoewel Dino verklaart onschuldig te zijn, is toch voor de schuldbekentenis gekozen, omdat er veel voordelen aan kleven. Natuurlijk kleeft hier het risico aan dat Bouterse jr., ondanks het feit dat hij beweert onschuldig te zijn aan de hem ten laste gelegde feiten, door de ogen van de wereld als schuldig wordt aangemerkt. Als je werkelijk onschuldig bent, dan zou je er immers, met een goed advocatenteam, alles aan doen om die onschuld te bewijzen.

Kanhai zegt dat Dino veertig jaar tot levenslang zou kunnen krijgen. Door de schuldbekentenis kan de straf enorm worden verminderd. Nu loopt hij kans op een gevangenisstraf van vijftien jaar tot levenslang. In het Amerikaanse rechtssysteem is het gebruikelijk dat verdachten bekentenissen afleggen in ruil voor strafvermindering. Aanklagers en de verdediging maken daarover afspraken.

Door de schuldbekentenis hoeven de aanklagers geen bewijzen meer te gaan zoeken om de jury te overtuigen van de schuld van de verdachte. Kanhai merkt op dat de ‘guilty plea’ gezien kan worden als een pleidooi van de verdediging.

De advocaat blijft er bij dat er sprake is van uitlokking. Dino zou de door hem gepleegde strafbare feiten geleegd hebben op basis van uitlokking. Hij zou 2 miljoen Amerikaanse dollar ontvangen voor onder andere het voorzien van een permanente basis voor de Libanese terreurorganisatie Hezbollah in Suriname voor aanvallen op de VS.
Ook de uitvoer van cocaïne is gebeurd op basis van de vraag van Amerikaanse undercoveragenten van de drugsbestrijdingsdienst DEA. Kanhai benadrukt dat alles vastgelegd is op de band.

De zaak tegen Dino wordt 6 oktober behandeld.


1 september 2014
Regering komt met verklaring over rechtszaak Dino
De regering van Suriname wenst op de recente ontwikkelingen in de rechtszaak van de Verenigde Staten van Amerika tegen de persoon Dino Bouterse niet in te gaan. Dat bericht heeft de regering zaterdag 30 augustus 2014 op haar website geplaatst.

De Regering benadrukt echter het volgende:

Op geen enkele wijze of op enig moment zijn/waren terroristische organisaties actief op het grondgebied van de Republiek Suriname. De documenten uit deze rechtszaak bewijzen dat middels een undercover operatie slechts informanten en agenten van de Verenigde Staten betrokken waren, die geen terrorist noch lid van een drugskartel zijn.

Dino Bouterse is nimmer hoofd geweest van de Counter Terrorism Unit (CTU). Betrokkene was tijdens de opstartfase van deze unit slechts aangesteld als trainer en instructeur. De eerste en enige persoon in de functie van hoofd van de CTU tot op heden is Kapitein Giovanni Nijbroek. Dino Bouterse ontbeerde dus ten allen tijden de bevoegdheid en capaciteit om ondersteuning te verlenen bij het opzetten van trainingskampen of basissen voor terroristen in Suriname.

Suriname en de Verenigde Staten van Amerika hebben, tezamen met internationale organisaties, altijd nauw samengewerkt op het gebied van terrorismebestrijding en het delen van inlichtingen. Suriname zet deze samenwerking in de toekomst onverkort voort.

ENGLISH VERSION 

STATEMENT OF THE GOVERNMENT OF SURINAME
ON THE CASE USA v. DINO BOUTERSE

The Government of the Republic of Suriname wishes not to react to the recent developments in the court case of the United States of America against Dino Bouterse.

The Government, however, wishes to emphasize the following:

At no point in time and in no manner whatsoever have terrorist organizations been active within the territory of the Republic of Suriname. Court documents reflect that this was an undercover operation in which only US agents and informants were involved, neither of whom were terrorists or drug cartel members.

Dino Bouterse has never held the position of Head of the Counter Terrorism Unit (CTU). During the start up phase of this unit, Bouterse was merely appointed as trainer and instructor. To date, the only, and first, person to hold the position of Head of the CTU is Captain Giovanni Nijbroek. Hence, Dino Bouterse lacked at all times the authority and capability to lend support to setting up terrorist bases and camps in Suriname.

Suriname and the United States of America, together with international organizations, have consistently been working closely in the area of counter terrorism and intelligence sharing. Suriname unequivocally continues this cooperation in the future.

Noot:
Het is natuurlijk opmerkelijk, dat de regering nu pas met een dergelijke verklaring komt. Deze verklaring zou bijna een jaar geleden geschreven kunnen zijn. Men had eerder kunnen verwachten, dat de regering was ingegaan op de schuldbekentenis van Dino. Dat is immers het meest actuele nieuws uit Manhattan, maar daar gaat de regering feitelijk inhoudelijk niet op in.


19 september 2014 
Nederlandse regering houdt zich niet bezig met zaak Dino Bouterse

Het Nederlands kabinet heeft kennisgenomen van de bekentenis van Dino Bouterse over zijn betrokkenheid bij het huisvesten van Hezbollah-militanten in Suriname. De regering beschikt echter zelf niet over informatie die deze berichtgeving over Bouterse bevestigt.

Dit heeft de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans vandaag, vrijdag 19 september 2014, geantwoord op vragen van het VVD-Tweede Tweede Kamerlid Han ten Broeke van 3 september dit jaar:

Antwoorden van de Minister van Buitenlandse Zaken op vragen van het lid Ten Broeke (VVD) over aanwezigheid van een Hezbollah-cel in Suriname.

Vraag 1
Bent u bekend met de bekentenis van Dino Bouterse inzake zijn betrokkenheid bij het huisvesten van Hezbollah-militanten in Suriname? 1)

Vraag 2
Kunt u bevestigen dat Dino Bouterse het voornemen had om Hezbollah-militanten te bewapenen, om aanvallen op de Verenigde Staten en Nederland mogelijk te maken?

Antwoord op vraag 1 en 2
Het kabinet heeft kennis genomen van het bericht. Het kabinet beschikt niet over eigenstandige informatie die deze berichtgeving bevestigt.

Vraag 3
In welke mate zijn de internationale activiteiten van Hezbollah en aanverwante terreurorganisaties reden tot zorg?

Vraag 4
Welke stappen onderneemt de Nederlandse regering in grote lijnen, eventueel in samenwerking met NAVO-bondgenoten, om te voorkomen dat Hezbollah en soortgelijke organisaties, al dan niet vanuit Suriname, aanvallen op Nederlands grondgebied kunnen voorbereiden?

Antwoord op vraag 3 en 4
In bilaterale en multilaterale samenwerkingsverbanden zet Nederland zich in voor de bestrijding van terrorisme. De militaire tak van Hezbollah is door de EU aangemerkt als een terroristische organisatie. Dit is een van de maatregelen om een dergelijke terroristische organisatie en haar handelen te belemmeren. Door deze maatregel is het strafbaar om de militaire tak van Hezbollah financiële en economische middelen ter beschikking te stellen.2 oktober 2014
VHP'er Santokhi mist 'Dino-zaak' in Jaarrede president Bouterse
'Suriname heeft door zaak internationaal schade opgelopen'

Het VHP-Assembleelid Chandrikapersad Santokhi vindt dat president Desi Bouterse in zijn gisteren in De Nationale Assemblee uitgesproken Jaarrede aandacht had moeten besteden aan de bekentenis van zijn zoon Dino, die sinds 30 augustus vorig jaar in een cel in New York (VS) zit, na op dezelfde dag te zijn gearresteerd in Panama en meteen uitgeleverd aan de VS, verdacht van drugs- en wapenhandel en steun aan de Libanese terreurorganisatie Hezbollah.

Onlangs legde Dino Bouterse een gedeeltelijke bekentenis af tegenover de Amerikaanse Justitie in ruil voor strafvermindering.

Santokhi had verwacht dat het staatshoofd afstand zou nemen van de handelingen van zijn zoon Dino en elke actie om vanuit Suriname terreuracties te ondernemen, krachtig zou veroordelen en bereidheid tonen die aan te pakken.

Santokhi had de afwijzing verwacht, aldus de Ware Tijd vandaag, donderdag 2 oktober 2014, te meer omdat Dino Bouterse werkte bij de Counter Terrorism Unit. ‘Die persoon heeft een bepaalde hoedanigheid, hij is een functionaris belast met aanpak van het vraagstuk van internationale terrorisme.’

De VHP-voorman had de aankondiging verwacht, dat de procureur-generaal bezig is met een onderzoek naar aanleiding van de aanhouding en bekentenis van Dino, waardoor eventuele verdachten die nog vrij rondlopen ook vervolgd kunnen worden. ‘Al deze zaken zijn uitgebleven’, zegt Santokhi.

Suriname heeft volgens het Assembleelid internationaal schade opgelopen als gevolg van de zaak tegen Dino. Daarnaast is ook de soevereiniteit van het land aangetast.


6 oktober 2014
EenVandaag:  Rechtszaak tegen Dino Bouterse in VS start vandaag, 6 oktober - Programma spreekt met Iwan Brave, Roy Raymond de Miranda en Chandrikapersad Santokhi

Vandaag begint in de VS de rechtszaak tegen Dino Bouterse. Hoe wordt er in Suriname gedacht over het proces tegen zoon van de president? Het dagelijkse Nederlandse actualiteitenprogramma EenVandaag besteedt hier vandaag, maandag 6 oktober 2014, aandacht aan.

Dino Bouterse werd eind augustus 2013 opgepakt in Panama en uitgeleverd aan de VS. Hij wordt daar verdacht van drugs- en wapenhandel en van contacten met de Libanese terreurorganisatie Hezbollah. Hij zou een pakket van 10 kilo cocaïne naar de VS hebben laten sturen en in het bezit zijn geweest van wapens. Ook zou de zoon van president Bouterse betrokken zijn geweest bij plannen van Hezbollah om een trainingskamp op te zetten in Suriname.

Bouterse werd in de val gelokt: hij was in de veronderstelling zaken te doen met Mexicaanse drugsdealers en strijders van Hezbollah, maar in werkelijkheid waren het Amerikaanse agenten. Dino Bouterse kan in de VS 30 jaar cel krijgen. Inmiddels heeft hij in ruil voor strafvermindering een gedeeltelijke bekentenis afgelegd.

De rechtszaak kan, aldus EenVandaag, grote gevolgen hebben in Suriname. Volgend jaar mei zijn er verkiezingen en vader Desi Bouterse gaat voor een tweede termijn.

In EenVandaag een gesprek met journalist/columnist Iwan Brave, die werkt bij de Surinaamse krant De Ware Tijd. Ook een gesprek met Roy Raymond de Miranda, die door EenVandaag wordt omschreven als 'adviseur van president Bouterse', maar een man met een discutabele reputatie (het is dan ook onbegrijpelijk waarom EenVandaag ook gemeend heeft te moeten spreken met deze man die een complottheorie verzint waar je bij staat - de man verschijnt zelden tot nooit in het openbaar met commentaren en dergelijke, maar vooral actief is op het internet hetzij onder zijn eigen naam hetzij onder pseudoniemen), en met Chandrikapersad Santokhi, oud-minister van Justitie en oud-politiecommissaris en huidig voorzitter en parlementslid van de Verenigde Hervormings Partij, VHP.

Overigens berichtte de zogenoemde nieuwswebsite GFC Nieuws, die werkelijk alle achterklap/roddels, geruchten en onzin die in de email in-box belanden publiceert, op 8 juni van dit jaar nog het volgende over die heer De Miranda:

'De bekende politicus Roy Raymond de Miranda wordt al sinds een week bedreigd. Een hooggeplaatste regeringsfunctionaris laat zondag aan GFC Nieuws weten dat om die reden de beveiliging van de Miranda is opgevoerd.

Ook via een ingezonden stuk dat vannacht naar GFC werd gemaild bevestigt de geplaagde politicus dat hij slachtoffer is van dreigtelefoontjes en verscheidene vormen van stalking. De Miranda heeft het vermoeden dat er door zowel de oppositie in Suriname als ook in Nederland een grootscheepse campagne tegen zijn persoon is opgezet.

“Tot slot moet ik op grond van al hetgeen ik de afgelopen week heb ervaren, anonieme dreigtelefoontjes, voor mijn woning stoppende motorvoertuigen die de verlichting in mijn tuin richten om vervolgens met gierende banden weg te rijden, smaad- en lastergeschriften in verschillende kranten en via de virtuele snelweg, dit alles duidt ontegenzeggelijk op paniek die er binnen de kring van de Surinaamse en Nederlandse oppositie is losgebroken."
“Het moet tot slot ook duidelijk zijn dat er inmiddels over mijn veiligheid wordt gewaakt en daarnaast angst noch vrees in mijn leven bestaat’, aldus de Miranda.'
 
Maar, De Miranda zou moeten weten, juist hij, dat wie de bal kaatst hem terug kan verwachten. Overigens is volstrekt onduidelijk waarom hij zou worden bedreigd, omdat de man zelden tot nooit in het openbaar commentaren en dergelijke levert. Slechts een paar zichzelf  'media' noemende nieuwswebsites, zoals GFC Nieuws en Suriname Herald, plaatsen ingezonden stukken van De Miranda. Maar, zodra hijzelf wordt 'bedreigd' begint hij te jammeren.

sitestat


8 oktober 2014
Roy Raymond de Miranda beschuldigt EenVandaag van manipulatie
Roy de Miranda, één van de (vermeende) adviseurs van president Desi Bouterse, vindt dat een groot deel van de Nederlandse media doet aan journalistieke manipulatie. EenVandaag heeft deze week een interview uitgezonden met De Miranda, Chandrikapersad Santokhi en de journalist Iwan Brave naar aanleiding van de aanhouding en voorgeleiding van Dino Bouterse.

De Miranda kan echter, hoe opmerkelijk, zich niet vinden in de productie, zo is woensdag 8 oktober, te lezen op de nieuwswebsites GFC Nieuws en Suriname Herald. De enige twee 'media' in Suriname die kennelijk stukken van hem publiceren:

'Want hoewel ruim een half uur interview dat van mij werd afgenomen, uiteraard niet totaal kan worden meegenomen in een actualiteitenrubriek, is het wel wrang dat de meest essentiële uitspraken die Chan Santokhi zijn betoog volledig onderuit zouden halen, uit de uitzending zijn weggelaten', merkt de Miranda op.

Hij vindt Santokhi hypocriet, omdat die geheel ten onrechte suggereert dat president Bouterse moet aftreden. Roept hij ook om het aftreden van zijn collega Hesdy Pigot wiens zoon in de Verenigde Staten van Amerika met justitie en politie in aanraking is gekomen? Roept hij ook op om een vooraanstaande rechter zijn aftreden omdat diens zoon als politieman in aanraking is gekomen met justitie en politie? Heeft hij ook opgeroepen om het aftreden van vicepresident Ram Sardjoe wiens zoon ook als pistolen Paultje in aanraking kwam met justitie?

'Hebben dit soort hypocrieten ooit geroepen om het aftreden van Koningin Juliana wiens echtgenoot Prins Bernhard in de Lockheed-affaire wegens het aannemen van steekpenningen werd veroordeeld?'

De Miranda vindt dat er in de uitzending grof wordt gelogen. Dino Bouterse was volgens hem nooit hoofd van CTU en was ten tijde van zijn aanhouding in Panama, allang niet meer in die dienst. Het is voorts een grove leugen dat Dino met 10 kg cocaïne in zijn bezit werd gearresteerd. Ook zou Dino met een raketwerper zijn gearresteerd. Eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat De Miranda wat deze punten betreft wel gelijk heeft. Maar, vervolgens blijkt uit het bericht op GFC Nieuws dat de man het toch weer niet kan laten om met een uit de duim gezogen complottheorie te komen:

'Spoedig nadat het onlogische van dit verhaal bleek, werd de aanklacht gewijzigd in: het in het bezit hebben van een vuistvuurwapen, dus een pistool. In het interview heb ik haarfijn uit de doeken gedaan hoe de VS als land van de meest geavanceerde filmtechnieken, zaken fabriceert die in feite niet bestaan, maar na de montages zo echt lijken dat een ieder geloofd in de waarheid en authenticiteit daarvan. Dit zijn vitale onderdelen die in het interview ontbreken.'

De Miranda hekelt het dat de overige geïnterviewden ruimschoots aan het woord zijn gekomen. 'Wij zijn in ieder geval weer een ervaring rijker en noopt in voorkomende gevallen tot dieper nadenken aleer medewerking te verlenen aan dit soort Nederlandse producties.'