vrijdag 12 december 2014

Politie treft extra maatregelen na ontsnapping zes arrestanten

De Ware Tijd: In cellen politiebureau Geyersvlijt 17 metalen zaagbladen en touw gevonden


Naar aanleiding van de ontsnapping vorige week van zes arrestanten uit het cellenhuis van het politiebureau te Latour, heeft de korpsleiding extra maatregelen getroffen. Dat bevestigt inspecteur Humphrey Naarden, hoofd van de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vanavond, vrijdag 12 december 2014, in de Ware Tijd Online.

Alle hoofdverantwoordelijken van de verschillen politie =posten hebben nieuwe procedures gekregen hoe ze moeten werken in de cellenhuizen.

Volgens Naarden is de afdeling Dienst Toezicht cellenhuizen ten alle tijden bevoegd controle in de cellenhuizen te doen met ondersteuning van de plaatselijk agenten. Naarden zegt verder, dat tegen het eind van het jaar de drang om te vluchten groter is. Dat is ook een reden voor de extra maatregelen.

De krant bericht verder te hebben vernomen, dat bij een extra controle de politie in de cellen van het politiebureau Geyersvlijt 17 metalen zaagbladen en een touw vond die gebruikt zouden worden voor een vluchtpoging. Naarden was hiervan niet op de hoogte, aldus de krant.

Dochter (25) oud-minister Gilds op Schiphol gepakt met cocaïnebolletjes

De West meldt arrestatie op basis van 'de berichten'

Frequent reisgedrag dochter zou Nederlandse Justitie zijn opgevallen


Een 25-jarige dochter van oud-minister Siegfried Gilds zou vorige week woensdag zijn aangehouden op luchthaven Schiphol. De vrouw (M.G.) zou, zo bericht De West vanavond, vrijdag 12 december 2014, volgens 'de berichten' cocaïnebolletjes hebben ingeslikt. De ouders zijn geschokt door het gebeuren. Op welke 'berichten' de krant doel blijft onduidelijk. Nergens is voor zover bekend een officiële bevestiging van de arrestatie gemeld.

De bewegingen van de jonge vrouw tussen Suriname en Nederland zou de Nederlandse Justitie zijn opgevallen, omdat die te frequent zouden zijn, aldus de krant.

De toenmalige minister van Handel en Industrie werd zelf in mei 2009 veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf vanwege witwaspraktijken en een poging een getuige in zijn voordeel verklaringen te laten afleggen. Hij stond ook terecht voor deelname aan een criminele organisatie, maar dat achtte de rechter niet bewezen. Gilds verloor mede vanwege deze affaire zijn baan als minister.

Gilds was in het Kabinet Udenhout (984- 1986) minister van Arbeid en Huisvesting en Sociale Zaken). In april 1987 werd hij minister van Justitie. In het Kabinet Venetiaan I (1991-1996) was hij minister van Defensie om in 2000 terug te keren als minister van Justitie. In september 2005 werd hij ingezworen als minister van Handel en Industrie. In januari 2006 moest hij echter naar huis vanwege de beschuldigingen.

Afgelopen woensdag berichtte de nieuwswebsite GFC Nieuws al over de arrestatie op basis van verkregen informatie van een familielid van de gearresteerde vrouw. Geen van de media weet echter te vermelden hoeveel cocaïnebolletjes de vrouw had geslikt.

(Red. De Surinaamse Krant/De West)

NPS: Naast Surgold/Newmont Merian-goudproject komt ook uitbreiding Staatsolie-raffinaderij uit koker regeringen Venetiaan

NPS plaatst paginagrote advertentie in De West over uitbreiding Staatsolie-raffinaderij


De NPS doet de afgelopen dagen haar best om de bevolking duidelijk te maken, dat diverse grote projecten van de regering Bouterse-Ameerali hun basis hebben in de periode van de regeringen Venetiaan (NPS). NPS-voorzitter Gregory Rusland liet vandaag, vrijdag 12 december 2014, via het Dagblad Suriname weten, dat bijvoorbeeld de nieuw op te zetten goudmijn van Surgold/Newmont in het Meriangebied feitelijk haar ontstaansgeschiedenis ook heeft tijdens de vorige regeerperiode.

Om duidelijk te maken, dat ook de uitbreiding van de Staatsolie-raffinaderij geen verdienste is van de regering Bouterse-Ameerali, is de NPS er zelfs toe overgegaan om onderstaande paginagrote advertentie vandaag te plaatsen in De West:
(Red. De Surinaamse Krant)

Weer vele kilo's cocaïne uit Suriname gevonden in Franse haven

(Bron foto's: Franse douane)
Douane havenstad Dunkerque vindt 120 kilo cocaïne in zending bananen uit Suriname


De douane van de Franse havenstad Dunkerque (Nord) heeft vorige week tijdens een routinecontrole in de Loon-Plage terminal 120 kilo cocaïne uit een container onderschept. Volgens de Franse douane waren de drugs verborgen in een zending verse bananen uit Suriname en wordt de marktwaarde van de geconfisqueerde contrabande geschat op 7,8 miljoen euro. De West besteedt er in haar editie van vrijdagavond 12 december 2014 aandacht aan.


Uit een audiovisuele opname die gemaakt is van de charge van de douane blijkt, dat de bananen verstopt waren in dozen vol met bananen van een Surinaams bananenbedrijf. Een gespecialiseerde interregionale rechtbank in Lille is belast met het verdere verloop van deze zaak.

Tegenover de camera van ‘France 3’ verklaart Arnaud Demulle, functionaris van de Franse douane, dat regelmatige en gerichte controles op het aandachtsgebied ‘Zee’ de inbeslagname mogelijk heeft gemaakt. De zeeroute is immers de belangrijkste manier van levering van cocaïne in Europa.

In 2013 wist de Franse douane 143,2 ton aan verdovende middelen te onderscheppen, met inbegrip van 7,2 ton cocaïne.

Drugscriminelen hebben overigens vaker geprobeerd om drugs uit Suriname via zeetransport Frankrijk binnen te smokkelen. Op 25 augustus van dit jaar werd bijvoorbeeld door de douane van Le Havre maar liefst 155 kilo cocaïne in beslag genomen die onderschept was uit een container die afkomstig was uit Suriname en op weg was naar Rotterdam. De straatmarktwaarde van het verboden spul werd toen geschat op meer dan 10 miljoen euro.

Begin 2013 bestempelden de autoriteiten van Le Havre de onderschepping van een partij van 160 kilo cocaïne uit Suriname als een recordvangst. In de haven van de Normandische havenstad werd toen de drugs ontdekt in een container met zakken rijst uit Suriname die was weggezet in rijstzakken tussen de originele lading. Begin januari 2013 schatte de douane de waarde van de vondst op 10 miljoen euro. De zakken met de drugs waren bij visitatie opgevallen, omdat deze bleker waren dan de gebruikelijke witte rijstzakken die in de container zaten. Toen één van de zakken werd opengescheurd, troffen dienstdoende ambtenaren een sporttas aan met daarin enkele pakken cocaïne.


Chronisch tekort aan personeel bij penitentiaire ambtenaren

Pinas wil nog minimaal 400 gevangenbewaarders.
Onderdirecteur Delinquentenzorg: 'Korps heeft behoefte aan nog minstens 400 cipiers'


Hoewel er dit jaar 120 penitentiaire ambtenaren in dienst zijn genomen, is er nog steeds een chronisch tekort. Bij het korps is nog behoefte aan nog minimaal vierhonderd cipiers. Dat zei Paulus Pinas, onderdirecteur Delinquentenzorg binnen het ministerie van Justitie en Politie vanochtend, vrijdag 12 december 2014, bij de bevordering van 232 penitentiaire ambtenaren op het terrein van strafinrichting Santa Boma. 

Pinas deelde de aanwezigen mee, dat het ministerie intussen al bezig is de volgende lichting die in het eerste kwartaal van het volgend jaar zal beginnen, voor te bereiden. Momenteel zijn er 115 rekruten in training.

Om het tekort op te lossen zegt minister van Justitie en Politie Edward Belfort, dat er sinds zijn komst alleen grote groepen in dienst zijn genomen. Voorheen werden er nooit meer dan vijftig mensen in dienst genomen.

De minister deelde ook nieuwe plannen met de aanwezigen. 'Met het ministerie van Landbouw. Veeteelt en Visserij is overeenstemming bereikt om een plantenkas te plaatsen in penitentiaire inrichting Duisburglaan.'

Ook de gedetineerden van de inrichting Hazard in Nickerie zullen aan het werk gezet worden. 'De mensen zijn in de inrichting, als we ze niet gebruiken is het zonde.' Het is de bedoeling dat de gedetineerden die werken een loon krijgen zodat ze kunnen sparen.

Minister Parmessar spreekt VN-Klimaattop Lima COP 20 in Peru toe

Suriname zal aantasting bossen minimaliseren en focussen op hernieuwbare energie
 
(Bron foto)

Suriname is bereid de negatieve gevolgen van de klimaatverandering te beperken door wettelijk het percentage van bossen en wetlands te vergroten. Verder zal het land het duurzaam beheer van zijn bossen verbeteren met inbegrip van zijn wetlands ecosystemen.

Dat zei minister Rabin Parmessar van Openbare Werken afgelopen woensdag tijdens de VN-top over over klimaatverandering in Lima, Peru, Lima COP 20. Suriname gaat de aantasting van haar eigen bossen minimaliseren en zich meer richten op hernieuwbare energie en efficiënte energieverbruik, aldus is te lezen op de website van de regering.

De lage kustlijn van Suriname betekent dat het land hard getroffen zal worden door de klimaatsveranderingen. Tachtig procent van de bevolking woont in het kustgebied.

Parmessar heeft geschetst dat gemaakte en natuurlijke systemen in het land het hardst zullen worden getroffen door de gevolgen van de klimaatverandering. 'Het zal onze hele economie treffen. Bovendien is het gevaar dat ons bosareaal, nu meer dan 90 procent van het grondgebied, drastisch zal worden verminderd. Als deze trend zich voorzet, zal Surinames bijdrage om de wereld zuurstofpomp in werking te houden, ten gronde gaan.'

De bewindsman liet zijn gehoor in Lima weten, dat Suriname zich genoodzaakt ziet aanpassingen te plegen om de strijd tegen gevolgen van klimaatverandering aan te kunnen bestrijden. Zo zullen ecosystemen op natuurlijke wijze moeten worden aangepast aan de veranderende klimaatomstandigheden en zal de infrastructuur die door mensen is aangelegd, moeten worden heringericht. Parmessar denkt ook aan verplaatsing van woongebieden en innovatieve technologieën in de tuinbouw om de voedselzekerheid te garanderen.

'Als kleine natie weigeren wij bij te dragen aan de negatieve gevolgen van klimaatverandering, een punt waar klimaatomstandigheden misschien onomkeerbaar worden en enorme verliezen onvermijdelijk en onvoorzien zijn.'

Parmessar heeft betrokkenen wereldwijd uitgenodigd om als collectief de strijd tegen klimaatverandering aan te gaan. Hij vindt dat het tijd is dat de klimaat vervuilers hun verantwoordelijkheid nemen voor de schade die nu realiteit is geworden. 'Vervuilende landen moeten zich committeren aan zinvolle en directe emissiereducties.'

Lees hier de volledige verklaring van Parmessar zoals hij deze heeft uitgesproken op 10 december in Lima:


(Red. De Surinaamse Krant)

Plattelands Bewoners Partij (PBP) terug in politieke arena

PBP wil vergeten groepen een stem geven


De Plattelands Bewoners Partij (PBP) zal na vijf verkiezingen afwezig te zijn gewest volgend jaar mei weer meedoen aan de verkiezingsstrijd. De voorzitter van de partij, Armand Kanapé, zegt vandaag, 12 december 2014, in de Ware Tijd dat de partij de draad weer wil oppakken.

In juni van dit jaar heeft de PBP een nieuw bestuur gekozen met Kanapé als voorzitter. Enkele andere leden van het bestuur zijn Clemens Campa, Ronald Deel en John Adebinc.

Over de reden van de afwezigheid in de afgelopen jaren zegt Kanapé dat enkele vraagstukken toen een rol hebben gespeeld, maar dat de plooien intussen zijn glad gestreken.

De PBP is teruggekomen in het politieke veld om groepen in de samenleving die vergeten worden zoals leerkrachten, schoonmaaksters, leerlingen/studenten en buschauffeurs een stem te geven.

De partij heeft grote plannen. Behalve het ontwikkelen van het binnenland zal de partij als zij in het machtscentrum komt, ordening brengen in het overheidsapparaat. Kanapé vindt dat zaken bij de overheid zoals bevorderingen en vaste aanstellingen, te stroef verlopen. 'Die dingen moeten veranderd worden.'

Cliff Limburg is een lafbek

Presentator beweert dat VHP tracht Bouterse in problemen te brengen


Cliff Limburg, alias Limbo, heeft afgelopen woensdag in zijn SRS-programma Bakana Tori onthuld, dat vanuit de VHP verwoede pogingen worden ondernomen om president Bouterse in problemen te brengen. Dit scenario van Limbo en de NDP doet me gelijk denken aan het scenario van 8 december 1982.

Cliff Limburg beweert de namen te kennen van de personen die bezig zijn een complot te smeden om president Bouterse in problemen te brengen. Als Cliff Limburg niet durft de namen bekend te maken wie die personen zijn, dan vind ik Cliff Limburg een grote lafbek.

Op 2 december 2013 noemde Cliff Limburg VHP-voorzitter ChandrikapersadSantokhi een lafbek.  Nu blijkt duidelijk dat Cliff Limburg zelf een echte lafbek is.

Waarom zou de VHP de president in problemen willen brengen, als president Bouterse zichzelf in de problemen heeft gebracht door wanbeleid te voeren en luchtkastelen te beloven. President Bouterse, Cliff Limburg en de NDP weten als geen ander dat ze op 25 mei 2015 afgestraft zullen worden door het volk, vandaar dat ze nu met scenario’s komen.

De NDP en Cliff Limburg leggen zich nu helemaal toe op het schrijven van scenario’s, om de samenleving te misleiden. Het is evident dat er verschillende scenario's door hun hoofd gaan om het goede imago van de VHP en haar voorzitter te schaden. De opdrachtgevers weten heel goed wat ze willen vertellen en aan wie.

Volgens de scenarioschrijver Cliff Limbug moet een verdachte, een zekere V.B.T. die opgesloten zit in een drugszaak van 180 kilo, belastende verklaringen afleggen tegen president Bouterse. Voorts onthult Limburg, dat een onderinspecteur van politie, een zekere B., en een majoor, ene D., druk bezig zijn met de voorbereiding van een complot.

Vers in ons geheugen is de arrestatie van Dino Bouterse, de zoon van president Desi Bouterse, door de Amerikanen wegens wapen- en drugshandel en het faciliteren van terroristen van de Hezbollah. Gelijk na de arrestatie van de Dino Bouterse is een scenario opgevoerd door de NDP en Rashied Doekhie.

Doekhie beweerde dat de arrestatie van Dino Bouterse een complot was van VS, Nederland en Santokhi. Volgens Doekhie zou Santokhi de hand hebben gehad in de aanhouding van Dino Bouterse. Intussen heeft Dino Bouterse een gedeeltelijke schuldbekentenis afgelegd. Het was overduidelijk dat Dino gezwicht was voor de miljoenen Amerikaanse dollars.

Dino bekende de samenzwering om de Libanese terreurorganisatie Hezbollah te steunen, en de smokkel van tien kilogram cocaïne. Dus de hele complottheorie van Rashied Dhoekie en NDP is aan flarden gescheurd door de bekentenis van Dino Bouterse.

Cliff Limburg en de NDP zijn zeer gevaarlijk bezig met hun scenario. Limbo kennende zal een stapje verder gaan met zijn provocaties naarmate de verkiezingen naderen, want de grond wordt heet onder de voeten van hem en de NDP.

Cliff Limburg heeft in zijn Bakana Tori ook een interview laten horen van ene Roy Raymond de Miranda over de drugszaak tegen president Bouterse, waarbij Bouterse tot 11 jaar gevangenisstraf is veroordeeld. Limbo heeft Miranda opgevoerd als te zijn een deskundige op het gebied van wet en recht.

Volgens Roy de Miranda is de veroordeling van Bouterse een politieke veroordeling. Roy de Miranda heeft met zijn interview getracht op de stoel van de rechterlijke macht te zitten. Hij heeft zijn scenario opgevoerd in de vorm van rechtszaak waarbij hij van oordeel is dat er sprake is geweest van partijdigheid van de rechterlijke macht.

Maar wie kent de onruststoker Roy de Miranda van Queta niet, in zijn interview vertelde hij halve waarheden en hele leugens. We weten allemaal dat halve waarheden vaak erger zijn dan hele leugens. Halve waarheden zetten ons op het verkeerde been. Ze hebben een schijn van waarheid, maar worden tot leugen omdat ze de volle waarheid niet weergeven.

Cliff Limburg ging ook in op de uitspraak van de VHP-voorzitter dat de leiding van het land uit Sinterklaas en Pieterbaas bestaat. Wel, ik geef de VHP-voorzitter volkomen gelijk, want de regering onder leiding van president Bouterse speelt werkelijk Sinterklaas. Er wordt enorm veel aan staatsmiddelen verspild. Een goed voorbeeld is gratis propaganda maken voor de NDP via staatsmedia. Brunswijk is een van de handlangers van de leiding van het land.

Voorts zei Cliff Limburg dat de VHP-voorzitter met de dag onfatsoenlijker wordt. Als de VHP-voorman de waarheid zegt is hij onfatsoenlijk bezig in de ogen van Limbo. Maar, wanneer president Bouterse in het openbaar zegt dat Santokhi en de VHP gangsters zijn en hij noemt de VHP-voorzitter president Chandrika Segabai, is dat niet onfatsoenlijk van president Bouterse. Limbo levert dan geen commentaar, hij houdt zijn kaken stijf op elkaar.

Naipal. A.I.

LVV: Rozen hebben toekomst in Suriname

Minister Algoe: 'Teelt van rozen kan veel voor Suriname betekenen'

Jaarlijks importeert Suriname drie miljoen rozen


'Er wordt niet bij stil gestaan wat de teelt van rozen en of sierteelt voor Suriname kan betekenen', zegt de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Soeresh Algoe, naar aanleiding van zijn bezoek afgelopen woensdag aan het rozenteeltbedrijf Surigreen te Leiding 18, aldus bericht het ministerie vandaag, vrijdag 12 december 2014, in een eigen persbericht.

Jaarlijks worden ongeveer drie miljoen rozen geïmporteerd. Volgens de minister zal met de teelt van rozen in kassen het fabeltje, dat het niet mogelijk zou zijn rozen te telen in Suriname voor de lokale markt en export, uit de wereld worden geholpen.
 
(Bron foto's: LVV)

Met de teelt van elke plant zullen stappen, zoals bemesting en beplanting, nauwkeurig gevolgd dienen te worden en zal men in kassen moeten planten om kwalitatief goede oogsten binnen te halen. 

Eerst trachten de lokale markt te voorzien, klinkt het advies van de minister. Na Surigreen wordt ook te Saramacca en de Sumatraweg aan commerciële rozenteelt gedaan. Dit is echter niet genoeg om de lokale markt te voorzien, stelt Prem Binda, voorzitter van de Stichting Tuinbouw en Rozen Suriname  Met tien tot twaalf bedrijven zal dit wel haalbaar zijn. 

Samen met het ministerie zal naar mogelijkheden gekeken worden hoe invulling te geven aan het doel van deze stichting, namelijk het stimuleren van de teelt van snijbloemen en dan met name rozen en gerbera's en hierdoor de import van snijbloemen terug te dringen of geheel een einde aan te maken.

Dagblad Suriname: Regering neemt honderden partijloyalisten in dienst bij ministeries

Heeft Algoe tientallen familieleden in dienst?
Ministers zouden sollicitaties behandelen die vooraf gescreend zijn door Kabinet van de President

LVV-minister zou 'tientallen familieleden geregeld' hebben op zijn ministerie


De regering is sinds kort weer bezig met het in dienst nemen van partijloyalisten bij de verschillende ministeries. Dit melden topmedewerkers op verschillende departementen, aldus het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 12 december 2014. 

De ministers worden via het Kabinet van de President dagelijks gedirigeerd om sollicitaties te behandelen die vooraf door het kabinet zijn gescreend.

'Dagelijks komen er ruim 100 sollicitanten bij de minister en dit speelt al een hele geruime tijd', beweert een anoniem staflid van het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV). Volgens hem heeft minister Soeresh Algoe tientallen familieleden geregeld op LVV.

Ook directieleden maken zich schuldig aan hetzelfde gedrag. Andere ministeries zijn ook druk bezig met het werven van partijloyalisten. Volgens de medewerkers bestaat de groep uit ongeschoolden NDP’ers.

Ze vermoeden dat dit de reden is die ertoe geleid heeft, dat ruim twee maanden geleden de bevoegdheid van vicepresident Robert Ameerali om ambtenaren in dienst te nemen, werd ontnomen.

De regering Bouterse-Ameerali had niet lang na haar aantreden een personeelstop bij de overheid aangekondigd, maar in 2011 nam zij 2.285 personen aan in overheidsdienst. Met het verkiezingsjaar in zicht, worden er honderden partijloyalisten geplaatst binnen het overheidsapparaat.

De redactie van de krant confronteerde enkele ministers hiermee, maar zij durfden geen reactie te geven.

NPS-voorzitter: 'Het was juist de NDP die tegen Newmont-goudmijn was'

Rusland: 'Fundament megaproject gelegd tijdens Nieuw Front-regering'

'Het hele project is een baby van de NPS'


Het begint erop te lijken, dat de voorzitter van de Nationale Partij Suriname (NPS), Gregory Rusland, bijna ieder groot project van de regering Bouterse-Ameerali wil presenteren als projecten die feitelijk hun ontstaan te danken hebben aan de vorige regering, Venetiaan-Sardjoe. Zo zegt hij vandaag, vrijdag 12 december 2014, in het Dagblad Suriname dat de huidige regering niet moet doen alsof zij alleen voor de totstandkoming van de Newmont gouddeal heeft gezorgd. 

‘Het is juist de Nationale Democratische Partij (NDP) die tegen dit project was en heeft daarbij ook porknokkers aangezet om de voortgang ervan te belemmeren’, beweert Rusland. De toenmalige oppositie was volgens hem vastberaden om dit project te torpederen. Zo waren enkele leden van de NDP op politieke podia gekomen en hebben zij de illegale goudzoekers, de zogenaamde porknokkers, in het Nassaugebied met podiumtaal aangezet om hun illegale activiteiten in het voornoemd gebied voort te zetten.

‘A gowtu na fu unu’ is waarmee de mensen door de NDP werden aangezet. Oppositionele partijen bij de vorige samenstelling van De Nationale Assemblee (DNA) vonden, dat de regering net voor de verkiezingen geen gouddeal mocht sluiten met het Amerikaanse bedrijf Newmont. Het voornemen van de regering om 20% aandelen te hebben in deze gouddeal beantwoorde volgens André Misiekaba van de NDP niet aan de aspiraties van het Surinaamse volk. Misiekaba en zijn fractiegenoot Jenny Geerlings-Simons vonden, dat de regering in die periode, waar haar vijf jaren-beleid afliep, het land niet mocht binden aan afspraken die politieke en economische gevolgen konden hebben wanneer een nieuwe regering zou aantreden.

'Het gaat niet alleen om de 20 procent aandelen die de regering wil hebben in de deal. Het gaat er wel om dat daarmee de multinational de macht in handen krijgt over Surinaamse natuurlijke hulpbronnen. Waarom kan het niet andersom en wordt naar het model van Staatsolie niet een Surinaams goudbedrijf opgezet waar anderen tot 49 procent aandelen kunnen kopen', zei Misiekaba toen. Volgens Rusland zorgde deze uitspraak ervoor, dat de porknokkers juist gestimuleerd werden om het gebied niet te verlaten, waardoor het onmogelijk werd voor Newmont om haar activiteiten daar te ontplooien. Wat Rusland nu wel grappig vindt, is dat het dezelfde partij is die thans deze mensen wil verwijderen.

Volgens de NPS-voorzitter is het fundament van dit megaproject ook tijdens de Nieuw Front-regering gelegd. ‘Het heel project is een baby van de NPS.’ Newmont had volgens hem reeds in vroege stadium van het jaar 2002 aangegeven interesse te hebben om exploratiewerkzaamheden in het Nassaugebied uit te voeren. Eind 2005 en begin 2006 intensiveerde de zaak, waarbij in 2008 beide partijen zover waren om een aanvang te maken met de onderhandelingen om te komen tot het opzetten van een mijn in Oost Suriname.

Ondertussen ging het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen onder leiding van Rusland verder, waardoor in begin 2010 een overeenkomst werd bereikt om Newmont een goudproductie bedrijf te laten opzetten in Nassau. Volgens het toenmalige geologisch onderzoek was aangetoond, dat er meer dan twee miljoen troy ounces goud in de grond aanwezig was.

Doordat de verkiezingen van 2010 in zicht waren, is Rusland als NH-minister ervan uitgegaan dat de volgende regering de zaak gewoon verder zou afhandelen. Maar, de huidige regering heeft, net als andere projecten, dit project gewoon van de NPS afgepakt en dit in haar eigen vorm gegooid.

‘De NDP wil die grani niet geven aan NF en houd de zaak aan’, zegt de politicus. Waar het NF had afgesproken, dat het om een 20% participatie zou gaan, is uiteindelijk twee tot drie jaar later de NDP-regering onder druk van ook de oppositie eindelijk aan tafel gaat zitten om deze zaak af te handelen, maar met een participatie van 25%. Daar komt volgens hem nog bij kijken, dat bij de eerste onderhandelingen slechts een bedrag van 20 miljoen Amerikaanse dollar nodig zou zijn. Met de 5% van de regering erbij, komt dat neer op iets meer dan 300 miljoen Amerikaanse dollar.

'Pussy' nieuw energiedrankje op Surinaamse markt

Niet iedereen is blij met de naam van het drankje

In Groot-Brittannië mag 'Pussy' niet adverteren


Al enige tijd is het nieuwe energiedrankje Pussy van Pussy Drinks in Londen, in omloop. Dit product is met gemengde gevoelens ontvangen in Suriname, zo bericht althans vandaag, 12 december 2014, het Dagblad Suriname.

Voor velen vooral vanwege de naam, voor anderen is het voorschrift dat het 100% natural is.

De commercial manager van Fernandes Agenturen, Eldridge Spier, zegt begrip te hebben voor de twijfels die men heeft. Spier stelt, dat het drankje natuurlijke extracten bevat zoals guarana, milk thristle, sarsaparilla.

'Er zit cafeïne in, gemaakt uit groene koffiebonen. Dit is goedgekeurd door de EU Food Administration. Er zit ook suiker in. Iemand die op zijn of haar suikergehalte wil letten, zou niet te veel hiervan moeten drinken.'

Over de naam van het product wil Spier het volgende kwijt: 'De slogan luidt ‘the drink is pure, your mind is the problem’. In het Nederlands woordenboek komt het woordje ‘pussy’ niet voor, dus geef jij maar aan wat dit voor jou betekent? En zeg jij dat het is smerigs betekent, dan zegt dat meer over jouw manier van denken dan van de organisatie', aldus Spier.

Op het internet is een petitie te vinden met de titel 'Ban The Energy Drink Known As 'Pussy', would you drink a drink named 'Penis'?'

Niet alleen in Suriname hebben mensen moeite met de naam van het drankje. In Groot-Brittannië zijn advertenties van 'Pussy' verboden vanwege een 'expliciete seksuele referentie'. Dat berichtte 24 april vorig jaar de Britse krant 'The Guardian':

(Bron: Red. De Surinaamse Krant/The Guardian, UK)

(Red. De Surinaamse Krant/Dagblad Suriname)

Jabini (NDP) in Marokko gekozen als bestuurslid PGA

Functie vereist continuering als NDP-Assembleelid na verkiezingen


NDP-Assembleelid Hugo Jabini is uit vijftien kandidaten gekozen tot bestuurslid van Parliamentarians for Global Action (PGA) tijdens de bijeenkomst van parlementariërs uit de hele wereld in Rabat, Marokko. Jabini zegt vandaag, vrijdag 12 december 2014, op Starnieuws dat hij het een grote eer vindt. Hij is voor twee jaar gekozen met een optie voor nog een keer twee jaar. Jabini zegt dat hij veel ondersteuning heeft gekregen van zijn collega's, vooral van vicevoorzitter Ruth Wijdenbosch, die door haar functies in de PGA een flink netwerk heeft. 'Er is heel veel lobbywerk verricht waardoor ik ben gekozen als bestuurslid', aldus Jabini uit. Er wordt veel nadruk gelegd op mensenrechten door de PGA.

Om bestuurslid van deze wereldwijde organisatie van parlementariërs te zijn, is het een voorwaarde dat de persoon parlementslid moet zijn. Jabini weet nog niet of hij weer gekandideerd zal worden door de Nationale Democratische Partij (NDP). 'Ik vind dat ik mijn werk naar eer en geweten heb verricht. Veel mensen zijn tevreden met mijn verrichtingen', stelt Jabini.

Voor zijn functioneren in PGA is het belangrijk, dat hij dus Assembleelid blijft.

Volgens Jabini kan hij veel kan doen door in het bestuur van een organisatie te zitten waarbij zo'n 140 gekozen parlementen bij aangesloten zijn. Hij zegt verder, dat hij graag nog een termijn voor de NDP deel wil uitmaken van De Nationale Assemblee. Hij zal op korte termijn een gesprek aanvragen met voorzitter Desi Bouterse van de partij om zijn visie te vernemen.

Varkenshouders Curaçao niet bewust van gevaren dioxine

Veterinaire Dienst informeert zo'n 30 varkenshouders over ernst situatie


Volgens een artikel op de nieuwswebsite van NTR/Caribisch Netwerk lijken varkenshouders op Curaçao zich niet bewust van het bestaan van dioxine en de gevaren van deze giftige stof. Zo bleek uit een bijeenkomst dinsdagavond waar het hoofd van de Veterinaire Dienst, Arnold Dwarkasing, zo’n dertig varkenshouders probeerde te informeren over de ernst van de situatie, aldus Paradise FM vandaag, vrijdag 12 december 2014.


Dioxine is een milieuverontreinigende stof die via de grond in het voedsel op varkenshouderijen terechtkomt. Vijf procent van het varkensvlees dat wordt verkocht op Curaçao in supermarkten is afkomstig van lokale varkenshouderijen. 

Varkens op Curaçao leven vaak in primitieve omstandigheden. Ze eten vaak van de zanderige of modderige grond waar ze ook op staan en waar fokkers ook regelmatig plastic rond laten slingeren en hun restafval verbranden. 

De varkensboeren hebben een deadline van twee maanden gekregen om deze omstandigheden te verbeteren. Veel varkenshouders denken echter dat ze deze deadline niet gaan halen.

Man aangehouden te Burnside met 50 sloffen sigaretten

Smokkelaar ontkomt vervolging door Srd 10.000 boete te voldoen


De politie van de controlepost Burnside in het district Coronie heeft gisteren een man aangehouden met in zijn bezit negen kartonnen dozen elk inhoudende vijftig sloffen Dunhill-sigaretten. Deze sigaretten zijn illegaal het land binnengesmokkeld, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 12 december 2014.

Na de aanhouding heeft de politie contact gezocht met het Openbaar Miniserie en op verzoek van de smokkelaar werd de zaak buiten proces afgehandeld.

De man werd in vrijheid gesteld, nadat hij bereid was een geldboete van Srd 10.000,- te voldoen.

De in beslag genomen sigaretten zijn inmiddels vernietigd, bevestigt gewestelijke politiecommandant Harnarain Mohan.

Operatiekamers ziekenhuis op Curaçao dicht door chikungunya onder personeel

Sehos: 'Lastig om voldoende personeel te hebben'

Ziekenhuis neemt constant maatregelen tegen muggen


Het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) op Curaçao ondervindt veel problemen van chikungunya. Zo gingen vorige week twee operatiekamers (OK’s) dicht doordat er gebrek aan personeel was. Dat laat Sehos-woordvoerder Bob Harms weten via het Antilliaans Dagblad van vandaag, vrijdag 12 december 2014.

Het ziekenhuis is volgens hem een reflectie van de samenleving en ook het ziekenhuis kampt met een tekort aan personeel door chikungunya. Harms geeft aan dat de situatie onder controle is, maar dat het lastig is om voldoende personeel te hebben. Het Sehos heeft oproepkrachten en roeit met de riemen die het heeft, waardoor de aanwezige werknemers soms meer werk op zich moeten nemen.

Harms stelt, dat het Sehos zich ervan bewust is dat het een gevaar vormt voor het personeel en de patiënten. 'Voorzichtigheid is geboden. Als je in een ziekenhuis ligt is je immuniteit onder druk. Gelukkig hebben wij op de klinische afdelingen, zoals de intensive care, airconditioning. Het zijn afgesloten ruimtes waar geen muggenprobleem is. Voor de patiënten is er muggenspray aanwezig. Met name op de begane grond en bij de afdelingen aan de kant van het Rifwater is er overlast van muggen.'

Door de aanwezigheid van het Rifwater is het volgens Harms dweilen met de kraan open. Harms geeft zegt ook, dat er continu maatregelen tegen de muggen worden genomen door het ziekenhuis. Zo wordt het terrein zo schoon mogelijk gehouden. Als het geregend heeft, wordt volgens Harms het terrein nauwlettend gecheckt om op die manier het aantal broeiplekken te kunnen minimaliseren.

Premier Asjes, Curaçao: 'Geen sprake van boycot viering Koninkrijksdag in Amsterdam'

Asjes neemt afstand van Elsevier-artikel

Premier wil 60 jaar Statuut op eigen eiland vieren


Er is, wat betreft de regering van Curaçao, geen sprake van een boycot van de viering van Koninkrijksdag in Amsterdam. Dat heeft premier Ivar Asjes (Pueblo Soberano) gisteren tijdens de wekelijkse persbijeenkomst van de ministerraad in Fòrti bekendgemaakt, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 12 december 2014.

Elsevier magazine in Nederland berichtte woensdag dat de premiers van Curaçao, Aruba en Sint Maarten de viering van Koninkrijksdag in Nederland zouden boycotten uit protest tegen het gedrag van het kabinet Rutte jegens de eilanden.

'Dit is extra pijnlijk, omdat maandag aanstaande een lustrumviering wordt gehouden. Het is dan precies 60 jaar geleden dat koningin Juliana haar handtekening zette onder het Statuut voor het Koninkrijk', aldus Elsevier. En: 'Om de banden tussen Nederland en de overzeese gebiedsdelen aan te halen, wordt elk jaar op 15 december een feestelijk concert verzorgd met deelname van artiesten uit alle delen van het Koninkrijk. Het komt wel eens voor dat één van de regeringsleiders verhinderd is, maar het wordt beschouwd als een affront dat drie ministers-presidenten tegelijk afzeggen.'

Premier Asjes heeft er echter voor gekozen om 60 jaar Statuut op eigen bodem te vieren, samen met de Curaçaose gemeenschap. In zijn plaats zal vicepremier Etienne van der Horst (PAIS) aanwezig zijn bij de viering van Koninkrijksdag in Nederland. Ook Statenvoorzitter Mike Franco (PAIS) zal bij de viering aanwezig zijn.

'Aangezien het om een belangrijke viering gaat, hebben we besloten dat het belangrijker is dat ik hier op Curaçao ben met de Curaçaose gemeenschap om deze dag te vieren', aldus Asjes gisteren.

'Ik wil duidelijk maken, dat er absoluut geen sprake is van een boycot. In ieder geval namens Curaçao zeker niet.'

Voor de viering van 60 jaar Statuut, komende maandag, zijn onder andere alle oud-premiers van Curaçao en de Nederlandse Antillen uitgenodigd, evenals de ministers-presidenten van Aruba en Sint Maarten. Zowel premier Mike Eman van Aruba als demissionair minister-president Sarah Wescot- Williams van Sint Maarten heeft bevestigd aanwezig te zullen zijn.

Clarence Seedorf wil als UEFA-ambassadeur racisme effectiever bestrijden

(Bron foto's: KBVB - UEFA)
Seedorf: 'Probleem van racisme heeft mentaliteits-verandering nodig'

'Het is belangrijk dat de politiek zich ermee gaat bemoeien'


Clarence Seedorf wil als ambassadeur van de UEFA met een effectieve manier komen om racisme te bestrijden. 'Zelfs Eto'o en een heel elfal als AC Milan zijn al een keer van het veld gelopen en dat heeft weinig effect', zegt de voormalig topvoetballer bij zijn benoeming in het Olympisch Stadion in Amsterdam waar de UEFA, de KNVB en FARE (Football Against Racism in Europe) een seminar houden over racisme en discriminatie in het voetbal, aldus berichten onder andere de NOS en de Nederlandse nieuwswebsite nu.nl vandaag, vrijdag 12 december 2014.

De in Suriname geboren Seedorf heeft respect voor die acties, maar denkt dat het probleem van discriminatie op een andere manier moet worden opgelost. 'Het is een dieper maatschappelijk probleem. We moeten met een structurele oplossing komen. Wat kunnen de spelers nog meer doen? Het is zo vaak gebeurd en er is geen verandering.'

Een in opdracht van de UEFA uitgevoerd onderzoek toont aan dat slechts 0,5 procent van de posities in bestuur en coaching van voetbal door een etnische minderheid wordt bezet. De 38-jarige Seedorf, nu officieel ambassadeur van diversity and change bij de Europese voetbalbond, is van mening dat voor de aanpak van dat probleem een mentaliteitsverandering nodig is. 'Dat gaat niet met hier en daar een poppetje neerzetten. Dat is een pleister op de wond. We moeten dieper gaan.'

'Een betere integratie dan op het veld is moeilijk te vinden, maar we moeten meer bewustzijn creëren rondom de voetbalwereld. Pas dan kunnen we met het vlaggetje gaan zwaaien over hoe mooi de integratie in deze sport verloopt.'

Seedorf gaat in januari en februari beginnen aan zijn klus als ambassadeur van diversiteit en verandering om samen met de Europese voetbalbond discriminatie op en naast de velden te bestrijden.

'Ik ben na Alex Ferguson, die zich op coaching concentreert, de tweede ambassadeur en dat is een enorme eer. President Michel Platini is overtuigd van deze missie en het is mijn levensdoel geworden.'

Concrete acties tegen racisme kan Seedorf nog niet beloven. 'We gaan met een team aan de slag en binnen een jaar krijgen we wat te zien. Mijn aanstelling is de eerste actie en een teken dat de UEFA hier agressief mee bezig is.'
De politiek zou volgens Seedorf ook een rol kunnen spelen in de discussie net als wereldvoetbalbond FIFA. 'Het is heel belangrijk dat de politiek zich hiermee gaat bemoeien. Er is geen limiet aan wie er kan helpen om dit probleem te tackelen.'

Overigens is Seedorf, die in juni werd ontslagen als trainer van AC Milan, ondanks het ambassadeurschap nog beschikbaar om als coach aan de slag te gaan. 'Ik ben niet zo met titels als coach en ambassadeur bezig, maar dit is geen echte baan. Er is ruimte om hiernaast ook trainer te zijn.;

Voldoende olie in Surinaamse bodem om Staatsolie nog 25 jaar in productie te houden

'Zijn eigen reserves opgebruikt, dan importen we uit Ecuador'


Er is nu al voldoende olie op Surinaams grondgebied om de levensduur van Staatsolie eventueel te verdubbelen naar vijftig jaar. De tweehonderd miljoen vaten aan reserves waar het bedrijf momenteel op rekent, is slechts een kwart van wat gegarandeerd in de grond ligt, aldus Rudolf Elias, aankomend directeur van Staatsolie, vandaag, vrijdag 12 december 2014, in de Ware Tijd.

'Ook al zou er volgend jaar geen grote olievondst gedaan worden in ons zeegebied, dan hebben wij genoeg voorraad om het bedrijf de komende 25 jaar in productie te houden', zegt Elias.

Volgend jaar februari moet de verhoogde productie van de nieuwe raffinaderij op volle toeren draaien. 'Nu halen wij slechts 21 procent van al onze beschikbare olie bovengronds met de huidige technieken. Maar, er zijn landen die technologie hebben ontwikkeld om de winbare hoeveelheid van ons type olie naar veertig procent te tillen', zegt huidig directeur Marc Waaldijk.

Critici hebben onlangs scherp uitgehaald naar de forse investering voor de uitbreiding van de raffinaderij. Het bedrijf zou zich daarmee in de nesten werken wegens de 'karige' reserves die binnen tien jaar zullen opdrogen. Ook is beweerd, dat de raffinaderij slechts Surinames type olie kan draaien, waardoor ze waardeloos wordt wanneer de huidige reserves zullen zijn opgeraakt.

'Mensen die deze zaken beweren weten niet waar zij over praten en zijn onvoldoende op de hoogte van de feiten', stelt Waaldijk.

Zijn aanstaande opvolger Elias: 'Mochten wij over 25 tot vijftig jaar niet verder kunnen gaan op eigen reserves, dan kunnen wij alleen al uit Ecuador importeren waar er genoeg van ons type olie in voorraad is voor de komende honderd jaar.'

Twee ontsnapte arrestant cellenhuis politiebureau Latour opgepakt

Nog vier ontsnapte arrestanten op de vlucht


De ontvluchte verdachte Oyadele Jona, alias Ootje, is gistermiddag door een speciale eenheid van het Korps Politie Suriname aangehouden, aldus meldt vandaag, vrijdag 12 december 2014, de afdeling Public Relations van het korps. 

Jona wist in de nacht van vrijdag 5 op zaterdag 6 december met vijf anderen te ontvluchten uit het cellenhuis van het politiebureau Latour.

Met de aanhouding van Jona zijn twee van de zes ontvluchte arrestanten terug in een cel.

Somohardjo (PL) verwacht vuilsmijterij van de coalitie

PL-voorzitter: 'NDP vertelt verhaaltjes dat PL paardje wil rijden op VHP'


Voorzitter Paul Somohardjo van de Pertjajah Luhur (PL) verwacht, dat de coalitie met allerlei scenario's zal komen en met vuil zal smijten om te proberen de samenwerkende zeven partijen tegen elkaar op te hitsen. 'Nu het gelukt is om overeenstemming te bereiken, worden vanuit de NDP praatjes verteld, dat de PL paardje wil gaan rijden op de VHP', aldus Somohardjo vandaag, vrijdag 12 december 2014, op Starnieuws.

Somohardjo stelt, dat vooral president Desi Bouterse zich er zorgen over maakt dat er geen tweede termijn voor hem mogelijk is. 'Door de samenwerking op regionaal niveau zal hij in de Verenigde Volks Vergadering niet gekozen kunnen worden tot president. In De Nationale Assemblee zal het niet lukken om de twee derde meerderheid te halen', zegt de PL-voorzitter. Hij heeft het initiatief genomen om de bundeling op ressortraads- en districtsraadsniveau mogelijk te maken.

'Wij gaan nu beginnen met de gesprekken voor samenwerking op het niveau van De Nationale Assemblee. Daarom wordt nu de aanval geopend op ons en onze partners. Geprobeerd is verdeeldheid te brengen in diverse partijen, maar het beoogde resultaat is nog niet bereikt. Er zal alles aan gedaan worden om de samenwerking op Assembleeniveau te frustreren', gelooft de politicus.

Hij verwacht een woelige verkiezingscampagne 'maar, wij zijn alert en houden met alles rekening', stelt Somohardjo.

Asabina (BEP): 'Ontwikkeling binnenland ligt volkomen stil'

'Terwijl in Paramaribo kolossale kerstboom op plein staat, onthoudt regering duizenden Surinamers van elektriciteit'

Nog steeds geen naschoolse opvang


Afgelopen weekeinde was een delegatie van de BEP op werkbezoek in het Boven Surinamegebied. ‘De situatie die wij daar hebben aangetroffen, was alles behalve gezond en dus hemeltergend. Projecten in uitvoering liggen stil, zoals drinkwaterprojecten en overige projecten die te maken hebben met basisvoorzieningen en faciliteiten’, zegt het BEP-Assembleelid Ronny Asabina vandaag, vrijdag 12 december 2014, in het Dagblad Suriname. 

Het overgrote deel van de dorpen in het gebied zit al wekenlang in het donker. ‘De hoop begint men al op te geven, dat de Kerstdagen en oud op nieuw op een gepaste en gezonde wijze kunnen worden doorgebracht. Terwijl hier in Paramaribo een kolossale kerstboom voor vertier op kosten van de staat op het plein is geplaatst, zien wij dat dezelfde overheid duizenden landgenoten elektriciteit onthoudt. Slechts enkele dorpen kunnen zoals gebruikelijk van zeven uur 's avonds tot elf uur 's avonds over elektra beschikken’, aldus Asabina.

Leerkrachten uit diverse dorpen die de onderwijsakte te Atjoni volgen, moeten zelf voor transportkosten opdraaien. Deze variëren tussen de Srd 200 en Srd 500 per maand. ‘Diverse pogingen om de regering zover te krijgen om tenminste voor een deel van het bedrag in te komen, hebben niet het gewenste resultaat opgeleverd. Het project Naschoolse Opvang is vanaf de start van dit huidige schooljaar nog niet aangevangen in het gebied. Hetzelfde geldt ook voor Bigi Sma Skoro die op vijf verschillende locaties plaatsvond. Terwijl goede, kwalitatieve en gelijkwaardige basisgezondheidszorg als rode draad loopt door de Wet Nationale Basiszorgverzekering is er nog steeds geen zicht wanneer deze zorg ook beschikbaar en toegankelijk zal zijn voor de landgenoten in het achterland. De Wet Algemeen Pensioen is sins gisteren operationeel en de goede bedoeling en voordelen van deze wet zullen de mensen van het binnenland evenmin beleven’, schetst Asabina de situatie.

‘Hetgeen ons ook opviel, is dat de tarieven van openbaar vervoer nog steeds wurgend zijn, ondanks het feit dat de prijzen van benzine met meer dan 30% zijn gedaald. Toen de government take in 2011 was verhoogd, zijn de prijzen van openbaar vervoer in het binnenland met ruim 30% gestegen. Wij merken niet dat de overheid hieraan iets doet’, gaat Asabina verder.

‘De president heeft het meermalen gehad over positieve discriminatie. En met mij hadden vele landgenoten gedacht, dat de president bedoelde te zeggen dat kwetsbare en achtergestelde groepen en gebieden in het land een voorkeursbehandeling zouden krijgen. Maar, wij merken dat deze groepen en gebieden er steeds bekaaid van af komen of, zo u wilt, met de gebakken peren zitten. Kortom, plukken en beleven zij de wrange vruchten van het beleid. Wij zijn van mening, dat het niet zo kan zijn dat de overheid sociaal onrecht en sociale uitsluiting in de hand werkt en of voedingsbodem daarvoor creëert. Vooral een regering die niet ondanks, maar dankzij het binnenland haar bestaansrecht heeft. Een ding is zeker, het beleid naar het binnenland onder deze regering kunnen wij niet anders kwalificeren dan als te zijn stank voor dank.’

Dagblad Suriname: 'NDP-Assembleeleden Panka, Misiekaba en Bouva vallen journalisten aan' - Misiekaba reageert via Facebook op artikel

NDP'ers richten frustratie op journaille.... (Bron foto: Dagblad Suriname)
NDP'ers: 'Jullie schrijven steeds onwaarheden over coalitie, omdat jullie aan kant oppositie staan'

SVJ: 'Wij zijn niet hier om belangen van bepaalde groep te dienen'

Misiekaba: 'Het is de vraag welk belang die journalist en met hem de redactie van dagblad dient?

‘Jullie staan aan de kant van de oppositie. Dit is waarom jullie steeds onwaarheden over de coalitie schrijven.’ Woorden van de NDP-Assembleeleden Ricardo Panka, André Misiekaba en Melvin Bouva gisteren in de richting van aanwezige journalisten op de stoep van De Nationale Assemblee (DNA), aldus het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 12 december 2014.

Met name een bepaalde opmerking van Bouva viel niet in goede aarde bij een van de aanwezige journalisten. De volksvertegenwoordiger hield de journalist voor dat hij boter op zijn hoofd zou hebben en zelf moest weten wat hij heeft gedaan. ‘Praat zelf met die man, praat zelf met die man! Je weet wat je hebt gedaan en ik zeg het als een grote man! Yu musu hori yu mofo’, schreeuwde Bouva intimiderend ten overstaan van een ieder, aldus het Dagblad Suriname. Bouva heeft zich uiteindelijk op aandringen van zijn fractiegenoten teruggetrokken in de vergaderzaal.

De directe aanleiding voor de opmerking van de drie parlementariërs was het feit, dat het DNA-lid Harish Monorath van Nieuw Suriname van te voren in de media had kenbaar gemaakt dat hij geen quorum bij de twee geplande DNA-vergaderingen van gisteren zou verlenen. Ondanks de plaatsing van het ontwerp Advocatenwet op de agenda van de openbare vergadering, besloten Monorath en collega Premdew Lachman niet mee te werken, omdat het volgens hun een drogreden van de coalitie was om quorum te krijgen. Bovendien was de kans volgens hun groot dat deze wet op den duur aan een kant zou worden geschoven. ‘U moet mensen niet op hun woorden toetsen, maar op hun daden. Delen van de media nemen alles als zoete koek’, zei Panka.

De voorzitter van Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) en webredacteur bij Starnieuws, Wilfred Leeuwin, die ook ter plekke was, gaf de Assembleeleden te kennen dat een ieder de vrijheid heeft om zijn of haar mening te uiten. De media hebben daarom ook de vrijheid om te praten met wie zij willen. ‘Wij zijn niet hier om belangen van slechts een bepaalde groep te dienen’, aldus de SVJ-voorzitter.

's Avonds laat Misiekaba overigens via zijn Facebookpagina het volgende weten:

'Ik heb bewust niet gereageerd op de kop van Dagblad Suriname vandaag. Daarbij is aangegeven dat ik journalisten zou hebben aangevallen. De beelden op Apintie TV vandaag hebben dat gelogenstraft. Al is de leugen nog zo snel...Het is de vraag welk belang die journalist en met hem de redactie van dagblad dient? Journalisten hebben op alles en iedereen kritiek, maar zelf kunnen ze niet tegen een druppel kritiek...think about it!'

OM eist 10 jaar cel tegen verdachten overval Western Union en Drankenpaleis aan Hermitagewet

Vijf van de zes verdachten ontkennen


Het Openbaar Ministerie heeft gisteren tien jaar celstraf geeinst tegen de verdachten Humphrey F., Marillo H., Ryan A., Miquel B., Jurgen L. en Ratno K. Alle verdachten staan terecht voor de geruchtmakende overval 27 september 2013 op het Western Union geldovermakingskantoor en Kasje’s Drankenpaleis aan de Hermitageweg, aldus bericht het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 12 december 2014.
 
Uit het gerechtelijk vooronderzoek in deze zaak kwam vast te staan, dat de politie twee dagen voor 27 september de tip had ontvangen dat een roofoverval in de Brokopondolaan gepleegd zou worden.

Op de dag van de overval werd tijdens een surveillance de verdachte Ryan in een blauwe Vitz samen met Jurgen aan de Brokopondolaan gesignaleerd. Hij sloeg af een zandweg in.

Enkele ogenblikken later kwam een witte Honda uit de zandweg, vermoedelijk met de zeven verdachten. Op een bepaald moment hoorden de agenten een schotenwisseling, waarop zij afgingen. Tijdens een achtervolging werd herhaaldelijk op de politieauto geschoten. Op een gegeven moment stapten de verdachten uit hun auto en schoten gericht met semiautomatische wapens op de agenten. Het gezicht van Marillo was daarbij duidelijk zichtbaar. Vervolgens reden de overvallers weg. Bij een bocht in de Van Brussellaan werd Humphrey uit de auto geslingerd. Hij vluchtte het bos in. De auto van de verdachten reed met volle vaart weg. Andere agenten hadden de verdachten de overstap zien doen in de blauwe Vitz van Ryan. Ryan ontkent dit echter.

De roofoverval was dagen van tevoren goed gepland en voorbereid. Iedereen wist welke functie men moest vervullen. Een deel van de verdachten bekende het feit, terwijl anderen nog steeds ontkennen.

Alle handelingen van de rovers van september 2013 zijn op veiligheidscamera’s vastgelegd. Het beeldmateriaal van de roofoverval was onder meer via de media vrijgegeven. Twee van de overvallers hadden de eigenares van het wisselkantoor mishandeld. Zij liep daarbij een schouderfractuur op. De aanwezigen in Kasje’s Drankenpaleis werden van hun sieraden beroofd en flink mishandeld. De overvallers maakten een onbekend geldbedrag in Surinaamse dollars en vreemde valuta buit. De kassier van de slijterij kreeg slagen met de kolf van een vuurwapen te incasseren.

In januari wordt begonnen met het houden van de verschilleden pleidooien door de advocaten van de verdachten. Enkele van de advocaten zijn Irwin Kanhai, Benito Pick en Hedley Derby.

MinOV wil meer geld voor onderhoud, renovatie en nieuwbouw scholen en woningen

Onderhoud grootste kostenpost bij MinOV


Het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (MinOV) gaat er bij de komende begrotingsbehandeling bij de regering op aandringen meer geld vrij te maken op haar begroting, aldus de Ware Tijd vandaag, vrijdag 12 december 2014. 

Momenteel is de grootste kostenpost volgens minister Ashwin Adhin het onderhoud. De Srd 21 miljoen die op de begroting is opgebracht voor nieuwbouw, rehabilitatie en renovatie van scholen en woningen is bij lange na niet voldoende, aldus de bewindsman.

Om enigszins geld te kunnen overhouden voor zaken die dringend aanpak behoeven, is het ministerie genoodzaakt zoveel mogelijk te besparen en te bezuinigen. 'Ik heb vanaf het begin onnodige uitgaven en overuren teruggebracht. Dat zijn al miljoenen aan besparingen', aldus Adhin.

Adhin stelt, dat de begroting van het MinOV in het verleden 25 procent bedroeg van de nationale begroting. Dit percentage is echter door de jaren heen teruggebracht naar 16,5%. Het ministerie heeft grofweg berekend in totaal vierhonderd miljoen Surinaamse dollar nodig om vrij te kunnen bewegen. Dit bedrag zal echter stapsgewijs moeten worden opgebracht.

Hoeveel er nu nodig is kan Adhin niet meteen aangeven. De minister vindt het noodzakelijk om eerst alle 'inconsequenties' en 'verspillingen' in kaart te brengen, pas dan is er een goed overzicht van hoeveel er specifiek nog meer nodig is.

Staatsolie is klaar voor het Merian-goudmijnproject van Surgold/Newmont

Financieel directeur Staatsolie: 'Financiering Merian-project is veiliggesteld'


Algemeen directeur Marc Waaldijk van Staatsolie is ervan overtuigd, dat samen met Surgold en de ervaring van de Amerikaanse goudmijnmultinational Newmont, zij in staat zullen zijn om het Merian-goudmijnproject volgens schema en binnen het budget op te leveren. 'Voor ons is dit heel belangrijk omdat voor elke Amerikaanse dollar, wij 0.25 Amerikaanse dollarcent meebetalen.'

Staatsolie’s opgebouwde ervaring en het managen van het eigen raffinaderij expansie project, zijn een pluspunt in het partnerschap met Surgold, zo schrijft Starnieuws vandaag, vrijdag 12 december 2014.

De partners moeten niet focussen op zaken waarop geen controle kan worden uitgeoefend, reageert Waaldijk op de wereldmarkt voor goud en olie. De focus moet liggen op het kunnen en moeten beheren van de kosten. 'Op deze manier kunnen wij de markt verslaan', aldus Waaldijk.

Staatsolie heeft afgelopen maand een commanditaire overeenkomst gesloten met Surgold/Newmont. Als stille vennoot neemt het bedrijf met 25% deel in alle kosten en opbrengsten. Het bedrijf wordt vertegenwoordigd door Rudolf Elias en Agnes Moensi-Sokowikromo. Beiden zijn eind 2014 aankomende directieleden, respectievelijk in de functie van algemeen directeur en financieel directeur.

'Wij zitten in de Strategie Commissie, met een adviserende taak, aangevuld met twee leden van Surgold', zegt Moensi. De twee Staatsolie-directieleden zitten ook in de zogenaamde Partnermeeting, Moensi: 'Hierin worden alle besluiten genomen, in het bijzonder over het budget en programma. Staatsolie heeft daar zeker een beslissende stem. En dit is natuurlijk waar wij onze expertise gaan doen gelden.'

Volgens Moensi heeft Staatsolie zijn eigen project, binnen budget en volgens schema kunnen afronden. Als stille vennoot heeft Staatsolie het recht om alle informatie van Surgold op te vragen. 'Volgens de overeenkomst zijn zij verplicht ons inzage te geven.'  Moensi stelt, dat Staatsolie ook als partner op eigen kosten en op elk moment, een speciale audit kunnen laten uitvoeren.

De overheid heeft een onderzoek laten uitvoeren door een onafhankelijk accountantskantoor. Dit instituut heeft de kosten onderzocht vanaf 2004 tot augustus 2014. Moensi: 'Uit die controle is het bedrag vastgesteld en hierop is de 25% op losgelaten en de factor 0,5 wat neerkwam op het bedrag van 83,3 miljoen Amerikaanse dollar. Men is begonnen met de constructie, aankopen en daarin participeren wij ook voor 25%. Dat is maandelijks ongeveer 8 tot 10 miljoen Amerikaanse dollar.'

De financiering van het Merian-project is veiliggesteld, zegt Moensi. Er is binnen Staatsolie een portfolio van investeringsprojecten en na taxatie scoorde Merian erg hoog. De gelden worden gehaald uit aangepaste lening bij internationale en regionale banken en de tweede obligatielening medio 2015.

Oppositie vindt dat coalitie moet opstappen - Bestuurlijk Suriname lijkt stil te liggen

Coalitie zou niet meer in staat zijn om quorum te verlenen

Assemblee komt al maanden niet meer in openbare vergadering bijeen


De oppositie in De Nationale Assemblee vindt, dat de coalitie, die volgens haar niet in staat is quorum op te brengen voor openbare vergaderingen, de eer aan zichzelf moet houden en haar mandaat moet terug geven aan het volk. Al enkele maanden kan het parlement niet vergaderen, omdat het vereiste aantal van 26 leden om rechtmatig te vergaderen niet wordt gehaald.

De oppositie, die wel steeds aanwezig is in het gebouw, weigert de presentielijst te tekenen zolang de coalitie niet zelf het aantal van 26 aanwezige leden heeft bereikt. Dit was gisteren it het geval. Toen Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons de vergadering opende, hadden slechts 23 coalitieleden de presentielijst getekend en niet iedereen was in de zaal.

Radjkoemar Randjietsingh (VHP) en Guno Castelen (SPA) zeggen vandaag, vrijdag 12 december 2014, op Starnieuws, dat het standpunt van de oppositie ongewijzigd zal blijven.

'Wij doen ons werk en zijn altijd aanwezig, maar de voorzitter erkent dat niet. Laat de coalitie dan maar zelf voor quorum zorgen', aldus Randjietsingh. Castelen vindt dat de coalitie arrogant is en daarin volhardt. 'Als je niet zelf voor quorum kan zorgen, zijn er twee dingen die je kan doen, je stapt op en geeft het mandaat terug aan het volk of je verlaat je arrogantie en probeert consensus te bereiken met de oppositie over welke vraagstukken dringend en belangrijk zijn om in vergadering bijeen te komen.'

Fractievoorzitter Ricardo Panka (NDP) van de Mega Combinatie vindt echter, dat het parlement niet in een impasse is geraakt. 'We gaan vergaderen. Wat er gaande is, is dat de oppositie haar verantwoordelijkheid niet nakomt om te vergaderen, maar steeds obstructie pleegt en ruzie maakt.' Volgens hem kent het parlement duidelijke structuren en valt er niet te praten met de oppositie. 'Maar, elke eind van de maand is er geen quorumprobleem bij de banken', zegt hij doelende op het feit, dat de parlementsleden, ondanks er niet meer wordt vergaderd, normaal hun financiële tegemoetkoming ontvangen.

19-Jarige Braziliaanse goudzoeker verwondt zichzelf met ondeugdelijk jachtgeweer

Jongen wil jagen met in stuwmeergebied gevonden jachtgeweer


Een 19-jarige Braziliaanse goudzoeker blijkt zondag 7 december zwaargewond te zijn geraakt aan de rechterarm toen hij een jachtgeweer afvuurde dat daarbij uit elkaar spatte. Dit meldt de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag, vrijdag 12 december 2014.

De jongen had een jachtgeweer gevonden te Tjilepassie in het stuwmeergebied. Hij maakte het wapen schoon en besloot daarmee op jacht te gaan.

Bij het afvuren van het eerste schot spatte het wapen meteen uit elkaar en raakte de 19-jarige zwaargewond. Hij is inmiddels naar Paramaribo overgebracht voor medische behandeling.