zaterdag 13 december 2014

Leiding KPS arresteert majoor en brigadier van het korps

Arrestatie houdt verband met ontsnapping 6 arrestanten 

Twee onderofficieren zouden hand- en spandiensten hebben verleend aan arrestanten


De leiding van het Korps Politie Suriname (KPS) heeft gisteren twee onderofficieren, een majoor en een brigadier, gearresteerd en in verzekering gesteld. Aanleiding voor de maatregel is het onderzoek dat gaande is naar aanleiding van de zes ontvluchte arrestanten uit het cellenhuis van het politiebureau te Latour afgelopen week, aldus de Ware Tijd Online vanavond, zaterdag 13 december 2014.

Het hoofd van de afdeling Public Relations van het korps, inspecteur Humphrey Naarden, bevestigt de aanhouding van de twee collega's. Hij zegt, dat de korpsleiding aan de hand van feiten en omstandigheden in afstemming met het Openbaar Ministerie het besluit heeft genomen voor de inverzekeringstelling.

De krant bericht verder vernomen te hebben, dat de twee onderofficieren vermoedelijk hand- en spandiensten hebben verleend aan de arrestanten. Ook zou er sprake zijn geweest van de aanname van giften. Een van de officieren maakte deel uit van de groep die bezig is met de inspecteursopleiding.   

Jonge BAVP'er rijdt politieauto goot in langs Kennedyweg: auto total loss

(Bron foto's: Dagblad Suriname)
Agent vermoedelijk onder invloed van alcohol


Een 20-jarige buitengewoon agent van politie (BAVP'er) is gistermorgen rond een uur met een politiewagen van Zanderij door nog onbekende oorzaak van de Kennedyweg geraakt, ter hoogte van Hannover in het district Para. Dit bericht vandaag, zaterdag 13 december 2014, het Dagblad Suriname.

Hij reed eerst een awarapalm omver en belandde vervolgens met de wagen in de goot en kwam daar tot stilstand. De BAVP’er zat als bestuurder alleen in de dienstauto.

Hij reed van Zanderij richting Rijsdijk om enkele militairen op te halen voor de surveillance. De auto raakte zwaar beschadigd en de 20-jarige kwam met de schrik vrij.

De verkeersunit van de politie van Wanica heeft dit eenzijdig ongeluk in onderzoek. Van de bestuurder werd een bloedtest afgenomen. Uit het onderzoek blijkt dat de politieman naar alle waarschijnlijkheid onder invloed van alcohol verkeerde.

Het rijbewijs van de BAVP’er is hangende het onderzoek ingevorderd. De betrokken BAVP’er zal hiervoor zeker tuchtrechtelijk worden gestraft, aldus de krant. De vraag rijst wie de schade van de auto gaat vergoeden, want de politiewagen is total loss verklaard.

Adviesorgaan UNESCO maakt bezwaar tegen bouw nieuw ziekenhuis binnenstad Otrabanda op Curaçao

(Bron foto: eigen foto Red. De Surinaamse Krant)
Historische binnenstad staat op UNESCO's Werelderfgoedlijst


Het Adviesorgaan van UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), Icomos (International Council of Museums), heeft zwaarwegende bezwaren tegen de bouw van het nieuwe hospitaal in de binnenstad van Otrobanda te Willemstad op Curaçao vanwege het feit, dat de historische binnenstad op de UNESCOWerelderfgoedlijst staat. 

Dat blijkt uit het rapport dat Icomos opstelde en op 30 oktober overhandigde aan de permanente UNESCO-delegatie in Nederland en nu ook in het bezit is van het ministerie en tevens de Staten., aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 13 december 2014.

Fractieleider van oppositiepartij MFK, Gerrit Schotte, stuurde het advies naar de media nadat hij al eerder een openbare vergadering aanvroeg om de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Plan- ning (VVRP) aan de tand te voelen over diens beslissing om reeds een bouwvergunning af te geven voor het nieuwe gebouw terwijl het UNESCO-advies nog niet binnen was.

In het advies staat het volgende:

'The need to upgrade the local health facilities is absolutely understandable. Notwithstanding, Icomos has fundamental concerns regarding the proposed modification of the buffer zone and also with respect to the architectural project submitted, among the main problems.'

Niet alleen de omvang van het geplande gebouw en de eliminatie van de bufferzone is voor het adviesorgaan een probleem, de organisatie maakt zich ook grote zorgen over de toenemende luchtvervuiling als gevolg van een grote verkeersstroom die het nieuwe hospitaal met zich meebrengt, wat de World Heritage-gebouwen kan beschadigen.

Ook wordt aangegeven dat een groot hospitaal meer chemisch en biologisch afval produceert, naast radioactief afval dat speciale verwerkingsprocedures behoeft. Icomos gaat niet mee in de stelling van de lokale experts, dat het bouwplan zoals dat is voorgedragen geen effect zal hebben op de Outstanding Universal Value van de Werelderfgoedstad. Een Heritage Impact Assessment is volgens de organisatie een must.

Verlies telecombedrijf Uniqa in Suriname krijgt veel aandacht in Staten Curaçao

Statenleden vuren veel vragen over UTS af op minister Balborda

Verliezen Uniqa Suriname en St. Kitts & Nevis voor politici onaanvaardbaar


Minister Earl Balborda (PNP) van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) van Curaçao heeft gisteren vele vragen beantwoord die dinsdag in de Staten waren gesteld over telecombedrijf UTS. Vooral de toekomst van TeleCuraçao kreeg veel aandacht, net als de verliezen die UTS-dochter Uniqa in Suriname lijdt. UTS kan alleen overleven als het meegaat met de ontwikkelingen, aldus de bewindsman. Dit schrijft het Antilliaans Dagblad in haar editie van vandaag, zaterdag 13 december 2014. 

'De infrastructuur is nog vooral gericht op spraak, maar we sturen tegenwoordig steeds meer data via de telefoon.' Balborda gaf aan dat UTS een goede prijs-kwaliteitverhouding moeten leveren. 'Investeerders kijken daarnaar. Op die manier kan Curaçao als hub in het Caribisch gebied gaan functioneren.'

De bewindsman noemde veel cijfers over winst en verlies van het telecombedrijf. 'Vanaf 2006 tot en met 2012 draaide UTS met winst. Alleen in 2013 en 2014 is er verlies geleden.' Vorig jaar was er 29,3 miljoen gulden verlies. Zonder de dochterbedrijven in Suriname (Uniqa) en St. Kitts & Nevis zou er een winst zijn van 16 miljoen, aldus Balborda. Uniqa leed vorig jaar een verlies van 33 miljoen, St Kitts 1,4 miljoen. Ook TeleCuraçao heeft vorig jaar 1,8 miljoen gulden verlies geleden, maakte de minister bekend.

De toekomst van TeleCuraçao, los van UTS, blijft onduidelijk. Balborda hield zich daarover op de vlakte. 'De belangen van de werknemers en de plaats van de zender in de gemeenschap zijn voor mij het belangrijkst.' Wel zei de minister dat een puur publieke omroep, zoals het Amerikaanse Public Broadcasting System (PBS), niet de beste oplossing is. Maar een volledige privatisering leek de minister ook niet te willen: 'TeleCuraçao heeft een informatieve en educatieve functie voor het publiek.'

De minister wilde ondanks vele vragen daarover de onlangs door bureau BDO gehouden audit bij UTS nog niet vrijgeven: 'We willen die nog bestuderen. De aanbevelingen gaan vooral over tekortkomingen op technisch gebied en over de cultuur binnen het bedrijf.' Het onderzoek was niet gericht op het functioneren van de directie of de Raad van Commissarissen, benadrukte hij.

Veel Staten- leden hadden dinsdag geklaagd over wanbeleid bij UTS. Ook in de tweede ronde gisteren gingen enkele Statenleden daarop in. 'Deze directie moet weg', vonden parlements- leden Gilmar Pisas (MFK) en Jaime Cordoba (PS). Bijna alle Statenleden vinden de verliezen van Uniqa onaanvaardbaar. In 2011 is afgesproken dat dit dochterbedrijf een jaar de tijd kreeg om winstgevend te worden. Maar dat is nooit gelukt. 'Het verloopt moeizaam, omdat de Raad van Commissarissen zich verzet', zei Balborda. Er is bovendien een conflict geweest met topman Eric Leliënhof. Een kandidaat-koper is door deze problemen afgehaakt, zei Balborda. Volgens de MFK-leider heeft dat 900 duizend dollar gekost, waarbij overigens niet duidelijk werd of hier Surinaamse of Amerikaanse dollars werden bedoeld.

Op de vragen over de slechte service van UTS ging Balborda in de verdediging, aldus de krant. 'Dat tijdens carnaval mensen geen bereik hebben komt, omdat er dan veel mensen op een kleine ruimte zijn. Dat komt maar een paar keer per jaar voor.'

UTS werkt gestaag door aan verbetering van de dekking. Maar volgens Pisas is de service op Band’abou een ramp. Digicel biedt daar betere dekking. 'Dat is onaanvaardbaar.' Dit slechte beleid moet stoppen, zei hij, want de belastingbetaler draait op voor de verliezen.

Aan het einde van de Statenvergadering werd een viertal moties ingediend, waarvan drie werden aangenomen. Zo zal bijvoorbeeld de Algemene Rekenkamer worden verzocht een onderzoek te doen bij UTS, moet er snel gekeken worden naar wat er gedaan moet worden met TeleCuraçao en wordt er bij UTS op aangedrongen zo snel mogelijk een strategische partner te zoeken om haar eigen positie te versterken.

Kwart huishoudens Curaçao leeft onder armoedegrens

(Bron foto: Antilliaans Dagblad)
Cijfers CBS uit 2011 zijn beter dan uit 2001


Een kwart van de huishoudens op Curaçao leeft onder de armoedegrens. Dit blijkt uit de laatste publicatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over inkomens en inkomensverdelingen op Curaçao. De cijfers zijn gebaseerd op de Census 2011. Dit is overigens een verbetering ten opzichte van 2001, toen 33,7 procent onder de armoedegrens leefde, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 13 december 2014.

De armoede wordt gemeten volgens de zogenoemde ‘Head Count Index’.'Dit getal geeft het aandeel van personen weer dat beneden de armoedegrens leeft. Deze index daalde tussen 2001 en 2011 van 33,7 naar 25,1 procent. Van alle huishoudens heeft 25,1 procent in 2011 een inkomen dat beneden de armoedegrens ligt.

Huishoudens met een inkomen onder de armoedegrens hebben vaak een vrouw als hoofd van het huishouden, hebben een hoofd dat werkzoekend is of een hoofd met een lage opleiding. Vooral indien het hoofd een inkomen uit uitkering of Algemene Ouderdomsvoorziening (AOV) heeft, bevindt het huishouden zich vaak onder de armoedegrens.

Andere kenmerken van het huishouden die tot hogere percentages beneden de armoedegrens leiden zijn onder andere huishoudgrootte (1-persoonshuishoudens, of meer dan 5 personen) en huishoudens met drie en meer kinderen.

De hoogste percentages huishoudens onder de armoedegrens komen voor in de zones Scharloo, Tera Pretu en Fortuna. De laagste percentages komen voor in Spaanse Water, Mahaai en Zeelandia. De groep rijkste huishoudens op Curaçao heeft in 2011 een inkomensaandeel dat bijna tien maal (9,5) zo hoog is dan dat van de groep armste huishoudens.

Als gekeken wordt naar de GINI-coëfficiënt, die iets zegt over de inkomensongelijkheid, dan blijkt dat dit getal voor Curaçao op 0,4 ligt. Hoe lager de coëfficiënt tussen de waarden 0 en 1, hoe ongelijker de inkomens. Uit de analyse van het CBS blijkt, dat langdurig werkloos en arbeidsongeschikt zijn het grootste risico is om onder de armoedegrens te vallen.

CBS: 'Het is echter niet voldoende om naar enkelvoudige risicofactoren te kijken. Hoe meer risicofactoren betrekking hebben op het huishouden hoe groter de kans onder de armoedegrens te vallen.'

Naast langdurig werkloos of arbeidsongeschikt leiden deze in combinatie met factoren als een lage opleiding, een laag gekwalificeerd beroep, alleenstaande, ongehuwd én 60-plusser zijn tot een grotere kans onder de armoedegrens terecht te komen.

Monorath herkozen als deken Orde van Advocaten

Deken Monorath was enige kandidaat en kan zijn werk voortzetten

Nieuw bestuur zet zich in voor nieuwe tarieven kosteloze bijstand


Advocaat en Nieuw Suriname-Assembleelid Harish Monorath is vanmorgen, zaterdag 13 december 2014, bij enkele kandidaatstelling herkozen tot deken van de Surinaamse Orde van Advocaten (SOVA). De verkiezing vond plaats in het Parkgebouw, aldus Starnieuws.

Hij verving in december 2013 de toenmalige deken Stanley Marica, die de maximale leeftijd van 65 jaar voor deze functie had bereikt. Er werd toen slechts voorzien in de functie van een deken met hetzelfde bestuur van Marica.

De termijn voor indiening van kandidatenlijsten werd gesloten op 27 november. De verkiezingscommissie heeft vanmorgen vastgesteld dat tot die datum alleen de lijst-Monorath was ingediend.

'Ik noem mijn bestuur een consensusbestuur, omdat ik alle kantoren heb geraadpleegd en heb geprobeerd om een brede vertegenwoordiging te hebben in het nieuwe bestuur. Kennelijk heeft dat er toe bijgedragen dat er geen behoefte was voor nog een andere kandidatenlijst', zegt Monorath.

In het nieuwe bestuur hebben zitting de advocaten Ronny Oemar, Lygia Palmburg, Michelle Lau-Kersenberg, Iris Nazir, Jimmy Jhakri en Joan Nibte. Bij de verkiezing wordt alleen de deken in functie gekozen. In een bestuursvergadering worden de andere functies ingevuld. De zittingsduur van het bestuur is drie jaar, tot december 2017.

Monorath stelt, dat enkele doelen en activiteiten van het oude bestuur worden gecontinueerd. Er zal gewerkt worden aan veel betere overlegstructuren en communicatie. Het nieuwe bestuur zal zich inzetten voor het instellen van nieuwe tarieven voor kosteloze bijstand vanuit de overheid. Dit bedrag is nu Srd 250 en niet voldoende om de kosten voor een rechtszaak redelijk te dekken. Gedacht wordt aan een bedrag van minimaal Srd 1.000.

Bij het verlenen van kosteloze rechtsbijstand wil de SOVA nagaan hoe een andere manier gevonden kan worden om vergoedingen bij de overheid te declareren, zonder dat er in een rechtszaak vonnis is gewezen, maar een schikking heeft plaatsgevonden. Declaraties kunnen nu uitsluitend plaatsvinden met het overleggen van een rechtelijk vonnis. Het bestuur wil ook werken aan een eigen gebouw voor de Orde.

President Bouterse verrast Staatsolie-directeur met benoeming tot drager Groot Lint in de Ere Orde van Gele Ster

President stelt uitgebreide raffinaderij Tout Lui Faut in gebruik


President Desi Bouterse heeft de directeur van Staatsolie, Marc Waaldijk, verrast door hem vandaag, zaterdag 13 december 2014, tijdens de officiële inwerkingstelling van de uitgebreide raffinaderij van het bedrijf, te benoemen tot drager van Groot Lint in de Ere Orde van de Gele Ster van de republiek Suriname. Het staatshoofd doorbrak het protocol, zo schrijft Starnieuws, en onderbrak zijn toespraak. Terwijl live muziek werd gespeeld trok Bouterse zich terug om zijn sjerp om te doen en de officiële handeling verrichten. Waaldijk was zeer vereerd met de hoogte onderscheiding.

(Bron foto: Burger Informatie Centrum Wanica)

Bouterse heeft vandaag, op de 34e verjaardag van Staatsolie, de uitgebreide raffinaderij van Staatsolie in werking gesteld te Tout Lui Faut. Hij onthulde een plaquette. Hierna werd de Saramacca ruwe oil in de raffinaderij gepompt voor de eerste verwerking.

In maart zal Staatsolie gasoline voor de lokale markt produceren. Hiermee kan 80 procent van de markt voorzien worden, waarbij het land 200 miljoen Amerikaanse dollar op jaarbasis zal besparen.

De enorme mijlpaal die is bereikt, is mogelijk geworden door werk van 1.600 Surinamers en 800 buitenlandse arbeiders. Volgens Rudolf Elias, projectdrager en aankomend directeur van Staatsolie, hebben 25 nationaliteiten aan de complexe technologisch hoogwaardige raffinaderij gewerkt. Uit de hele wereld werd materiaal naar Suriname verscheept om het gigantische project mogelijk te maken. In de afgelopen vijftig jaren is er zo'n groot project niet gerealiseerd in Suriname, zei Waaldijk

LVV: Boulanger (aubergine) uit Suriname in belangstelling van Trinidad & Tobago en Canada

Canadezen zouden Surinaamse boulanger willen importeren.
Ook buitenlandse interesse voor oker


Volgens de directeur van het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV), Gerrit Breinburg, is er buitenlandse interesse voor boulanger (aubergine) uit Suriname. Het departement heeft gesprekken gevoerd, waaruit blijkt dat landen als Trinidad & Tobago en Canada per week vijf ton en meer zouden willen afnemen, aldus Breinburg vandaag, zaterdag 13 december 2014, in de Ware Tijd.

Ook voor oker zou belangstelling zijn. Surinaamse producenten moeten nu aangeven of ze in staat zijn om aan de export van de gewilde producten bij te dragen. Hij laat verder weten, dat er ook naar markten wordt gezocht voor de afzet van bananen. 

Omdat een goede productie afhankelijk is van goed zaad is het belangrijk dat landbouwers hier kennis over hebben. 'Het is een technisch proces waarbij je gaat kijken naar de echtheid of zuiverheid. Als je de purple boulanger wil hebben moet je weten wat je zaait zodat je daadwerkelijk dat product krijgt.'

Het ministerie heeft afgelopen woensdag en donderdag samen met haar Cubaanse partners een training over de zaadproductie bij boulanger verzorgd voor voorlichters. Het is volgens Breinburg noodzakelijk, dat de voorlichters de kennis hierover hebben zodat zij die kunnen overdragen aan de landbouwers. Op die manier helpt het ministerie de boeren hun productie verhogen.

Suriname Business Forum gaat praten met beleidsmakers regering

SBF wil weten wat tijdens regering Bouterse-Ameerali is gerealiseerd


Het Suriname Business Forum (SBF) start een ronde van consultaties met beleidsmakers. 'Wij willen nagaan wat er is gerealiseerd in deze regeerperiode', aldus Wilgo Bilkerdijk, voorzitter van het SBF, vandaag, zaterdag 13 december 2014, op Starnieuws.

Bilkerdijk zegt het belangrijk te vinden om na te gaan welke doelen gehaald zijn en wat er nog gedaan kan worden om zaken die belangrijk zijn uit te voeren.

De eerste gesprekspartners zijn de raadsadviseurs van president Desi Bouterse. Daarna volgen vicepresident Robert Ameerali en de bewindslieden met wie gesproken zal worden.

De consultatieronde wordt voorbereid door het Suriname Business Centrum, de werkarm van het SBF en staffunctionarissen van ministeries. Na de gesprekken in eerste ronde, zal opnieuw van gedachten gewisseld worden met de raadsadviseurs.

Het SBF wil hiermee een vinger aan de pols houden en hoopt dat dringende zaken die zijn blijven liggen alsnog aangepakt kunnen worden.

Starnieuws: Persoonlijk geschil tussen Bouva (NDP) en journalist Times of Suriname escaleert

NDP'ers reageren frustraties af op journaille. (Bron foto: Dagblad Suriname)
Journalist zou het op Facebook hebben gemunt op parlementslid


Berichtte gisteren het Dagblad Suriname al over een harde aanvaring bij De Nationale Assemblee tussen een paar NDP-parlementsleden en aanwezige journalisten en schreef de krant, dat vooral een bepaalde opmerking van Assembleelid Melvin Bouva niet in goede aarde viel bij een van de aanwezige journalisten, vandaag, zaterdag 13 december 2014, gaat webredacteur Wilfred Leeuwin op Starnieuws ook in op de aanvaring tussen politiek en journalistiek, zonder overigens een reactie te geven in zijn hoedanigheid als voorzitter van de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ).

Leeuwin weet te melden, dat het gisteren met name ging om een persoonlijk geschil tussen Bouva en journalist B-cham Chandralall van de Times of Suriname. Het Assembleelid en de journalist zouden later, toen de rust was teruggekeerd, in een gesprek de ruzie hebben bijgelegd. Zij lieten weten de zaak niet verder te willen opblazen en er verder over te zwijgen.

Starnieuws schrijft vandaag, dat de onenigheid te maken zou hebben gehad met persoonlijke uitlatingen en commentaren van Chandralall op Facebook. Daar zou hij volgens Bouva, uitlatingen hebben gedaan tegen hem. Bouva concludeerde hieruit dat Chandralall het persoonlijk op hem heeft gemunt.

Overigens citeerde gisteren het Dagblad Suriname Leeuwin in zijn hoedanigheid als voorzitter van de Surinaamse Vereniging van Journalisten, die ook bij het parlement aanwezig was en getuige was van de aanvaring tussen zijn collega's en NDP-parlementsleden.

De SVJ-voorzitter gaf gisteren de Assembleeleden te kennen, dat een ieder de vrijheid heeft om zijn of haar mening te uiten. De media hebben daarom ook de vrijheid om te praten met wie zij willen. ‘Wij zijn niet hier om belangen van slechts een bepaalde groep te dienen’, aldus de SVJ-voorzitter in reactie op opmerkingen de drie NDP'ers dat de journalisten 'aan de kant van de oppositie' staan. 'Dit is waarom jullie steeds onwaarheden over de coalitie schrijven.'