dinsdag 16 december 2014

Politieke partij MFK roep bevolking Curaçao op te protesteren tegen plannen belastinghervorming regering

Gerrit Schotte (m) roept op tot actie. (Bron foto's: Gerrit Schotte)
MFK deelt gratis t-shirts uit met tekst 'No Mas'

 
De politieke partij MFK (Movementu Futuro Kòrsou) roept de bevolking van Curaçao op om te protesteren tegen de voorgestelde belastinghervormingen door het kabinet-Asjes. 'No Mas', zo kan het niet langer, aldus de MFK. De partij is zelfs een actie begonnen om gratis t-shirts uit te delen met daarop geschreven‘No Mas’ en dat de huidige regering af moet treden, aldus bericht vandaag, 16 december 2014, Amigoe.

Het feit dat gisteren, de dag waarop zestig jaar Statuut van het Koninkrijk werd gevierd, de regering het pakket voorstellen voor belastinghervorming naar de Staten heeft gestuurd is voor de politiek leider van de MFK, Gerrit Schotte, reden om in de pen te klimmen.

Hij noemt de hervormingen ‘maatregelen tegen het volk’. Het betreft een verlaging van de inkomsten- en winstbelasting en een wijziging in de bronbelasting op rente-inkomsten uit spaargelden.

De minister van Financiën, José Jardim (namens onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran), spreekt juist van een lastenverlichting van 40 miljoen gulden in 2015 en nog eens 40 miljoen in 2016. Jardim raadt iedereen aan om hun loonslip erop na te lezen eind januari en dan zullen ze merken dat ze netto meer overhouden, dus dat ze meer koopkracht hebben.

Ook de ondernemers houden meer over omdat de winstbelasting omlaag gaat. De hervormingen houden verder een simpeler belastingsysteem in waardoor de werkdruk voor de belastingdienst daalt en de ‘compliance’ wordt verhoogd, aldus de minister. Daartegenover staat wel dat een aantal aftrekposten worden geschrapt.

Schotte, die zelf van 2010 tot en met 2012 premier was, somt de huidige situatie als volgt op: 'De economie zit in het slop, het onderwijssysteem is desastreus, er is hoge werkloosheid, een groot deel van de bevolking leeft onder de armoedegrens, drie generaties van de jeugd zijn verloren gegaan, het systeem van volksgezondheid en medische zorg functioneert niet en is onbetaalbaar, het openbaar vervoer laat te wensen over en de levering van water en elektriciteit en de telecommunicatie is ondermaats en tegen hoge prijzen. Daarbovenop wil de coalitie met nog meer maatregelen komen.'

Volgens de MFK staan de verlichting van 80 miljoen gulden in 2015 en 2016 in schril contrast met de maatregelen van dit kabinet. Maatregelen die de economie van 2013 tot en met 2016 100 miljoen per jaar hebbent gekost, zegt Schotte. Onderbouwing van deze cijfers geeft de partij echter niet in hun persbericht.

Tevens hekelt de MFK dat de overheid de voorstellen naar de Staten stuurt voor behandeling terwijl de Sociaal Economische Raad en de Raad van Advies beide aangeven dat er bepaalde aspecten zijn die beter geanalyseerd moeten worden voordat de Staten deze behandelen.

Volgens de MFK wil de overheid de hervormingen zo snel mogelijk door het parlement heen krijgen. De Centrale Commissie-vergadering staat voor aanstaande donderdag op de agenda.

Zo'n 50 dode palmbomen verwijderd op Helmin Magno Wiels Boulevard in Willemstad, Curaçao

Investering 50.000 gulden ter verfraaiing straatbeeld verloren gegaan

Bomen dood gegaan door slechte bewateringHet afgelopen weekeinde zijn ongeveer vijftig dode palmen, die in april werden geplant op de Helmin Magno Wiels Boulevard in Willemstad op Curaçao, verwijderd. Door watergebrek is een investering van 50.000 gulden in verfraaiing van het straatbeeld, verloren gegaan. 'Dit is natuurlijk veel gemeenschapsgeld wat op deze wijze verloren is gegaan', zegt Ben Kleine, mede-eigenaar van het bedrijf Vivian's Nursery vandaag, dinsdag 16 december 2014, in Amigoe.

Over de bewatering en de slechte staat van de palmbomen is het afgelopen halfjaar meermaals aan de bel getrokken door onder meer burgers waarbij men meende, dat er sprake was van ‘kapitaalvernietiging’. Kleine zegt, dat Vivian’s Nursery de aanbesteding van de uitvoeringsorganisatie Openbare Werken (OW) gegund kreeg, om vanaf de rotonde bij Julianadorp de middenberm van palmen te voorzien en langs de weg, aan weerszijden, Tabebuia-boompjes aan te planten.

'In het contract was men overeengekomen. dat wij tevens een irrigatiesysteem op de bestaande hoofdleiding zouden aansluiten. De hoofdleiding had slechts een doorsnee van 32 millimeter en was ons inziens daarmee te dun. Nadat wij hierover zelfs advies hadden ingewonnen bij een irrigatie-expert in Nederland, was het duidelijk dat er onvoldoende druk zou zijn om de lange afstand te overbruggen en de rijen palmen en bomen van voldoende water te voorzien. Dit is meerdere keren tijdig bij OW aangekaart', aldus Kleine.

Hij zegt verder, dat de opzet was dat het irrigatiewater door de waterzuiveringsinstallatie (RWZI) Klein Hofje geleverd zou worden. 'Aangezien wij daar in de buurt – tussen de universiteit en de Savaan gelegen – ook een landbouwterrein huren van de stichting Soltuna (Stichting Ontwikkeling Land- en Tuinbouw Nederlandse Antillen) voor onze kwekerij, weten wij uit ervaring dat de leveringen van water door de RWZI Klein Hofje regelmatig onvoldoende zijn. Ook daarop hebben wij OW meermaals gewezen.'

Het RWZI Klein Hofje functioneert al geruime tijd niet optimaal en de installatie is aan een upgrade toe. Het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) heeft hiervoor reeds de nodige middelen gereserveerd.

'Vanwege onvoldoende waterlevering hebben wij vervolgens de suggestie aan OW gedaan om het irrigatiesysteem in secties op te splitsen. Eén voor de rotonde, vier secties voor de palmenrij en vier secties per Tabebuia-boompjes rij. OW heeft toen slechts besloten om voor de boompjes aparte secties aan te leggen', aldus Kleine.

Hij stelt dat de kwekerij vervolgens uit eigen beweging een watertruck voor de bewatering van de palmen heeft ingezet. 'Om duidelijk te zijn, dit was niet de afspraak en we kregen hiervoor ook niet betaald. Op een gegeven moment houdt het natuurlijk op. Het is natuurlijk wel heel erg. We hebben in de twintig jaar dat wij op het eiland voor beplanting zorgen, niet eerder meegemaakt dat van een reeks aangeplante palmbomen, er sprake is van bijna 50 procent uitval. Men rekent op hooguit 3 procent uitval. Ter vergelijking, wij hebben bijvoorbeeld ook voor de aanplant van zestig palmen bij Blue Bay gezorgd, daar zijn slechts twee palmen dood gegaan. Dat is een normale situatie, wanneer er dus sprake is van een dergelijk percentage.'

Hij licht toe, dat het bedrijf alle correspondentie inzake de kwestie via mail heeft gevoerd. 'We kunnen dus aantonen dat er herhaaldelijk aandacht is gevraagd voor het behoud van de palmen.' 


OW-interim-directeur Urvin Bata heeft gisteren in een korte reactie bevestigd, dat de dode palmbomen wegens watergebrek verwijderd dienden te worden. 'Ik ben niet op de hoogte van de details en zal daar navraag over moeten doen. Maar, er worden gesprekken gevoerd want de aannemer dient de bomen te vervangen.'

Weer geen quorum om openbare vergadering parlement te kunnen houden

Voor zoveelste keer geen behandeling ontwerpwet Constitutioneel Hof

NDP'er Doekhie weer niet aanwezig: vindt politiek werk in district belangrijker


Het is vanmiddag, dinsdag 16 december 2014, voor de vierde keer op rij parlementsleden niet gelukt om een openbare vergadering te houden waarin de ontwerpwet Constitutioneel Hof op de agenda stond. Er zou, aldus Starnieuws, alle moeite gedaan worden om vandaag 26 leden op de been te brengen, maar dit is niet gelukt. 

Rashied Doekhie (NDP) had al eerder aangekondigd dat hij niet aanwezig zou zijn. Hij vindt het politieke werk in zijn district Nickerie belangrijker op dit moment en zal alleen aanwezig zijn bij wetsontwerpen die volgens hem noodzakelijk zijn voor het volk.

Carl Breeveld, fractievoorzitter van DOE, had de presentielijst wel getekend. Ronnie Brunswijk, voorzitter van de ABOP, is in het binnenland, maar had aangekondigd met een helikopter naar de stad te komen als er 25 leden aanwezig zouden zijn. Dit was niet het geval.

De oppositie vindt, dat andere agendapunten naar voren moeten worden geschoven. De oppositionele partijen vinden het Constitutioneel Hof niet van belang. Ook coalitiepartner Nieuw Suriname werkt uit onvrede niet mee aan quorum. Volgens de oppositie is de ontwerpwet zelfs een gevaar voor de rechterlijke macht.

Op 13 november heeft assembleevoorzitter dit agendapunt voor de eerste keer op de agenda geplaatst. Door gebrek aan quorum werd de vergadering toen afgeblazen. Op 18 november en 11 december waren ook geen 26 leden aanwezig om te kunnen vergaderen. De oppositie vindt dat de regering geen draagvlak heeft en er goed aan zou doen vervroegde verkiezingen kan uitschrijven.

Districtscommissaris Miranda sluit illegaal vuurwerk verkopende winkel

Winkelier heeft vuurwerk in zaak uitgestald buiten toegestane verkoopperiode


Een winkelier aan de Anton de Dragtenweg blijkt de bepaling om binnen een reguliere periode vuurwerk te verkopen naast zich neer te hebben gelegd. Tijdens controlewerkzaamheden bleek, dat de man zich schuldig maakte aan illegale verkoop van vuurwerk. Dit was aanleiding voor  districtscommissaris Jerry Miranda om over te gaan tot sluiting van de zaak.

De handelaar gaf aan, aldus bericht het Burger Informatie Centrum (BIC) Paramaribo Noordoost vandaag, 16 december 2014, dat hij bezig was met het uitstallen van zijn vuurwerk, maar ook dat is verboden.

Voorradig houden en uitstalling van vuurwerk mag alleen wanneer er vergunning verstrekt is aan betrokkene en volgens de aangegeven voorwaarden. Er was wel een verzoek voor vergunning ingediend door betrokkene, maar er zijn nog geen vergunningen verstrekt door het commissariaat. V

De legale verkoop van vuurwerk geschiedt jaarlijks in de periode 27 december tot en met 02 januari.

Buurtwacht Rainville betrapt vuil dumpende ondernemer

Man verwijdert zijn gedumpt afval snel voor hij zich bij politie meldt


De buurtwacht van Rainville heeft een ondernemer, die meermalen illegaal vuil dumpt in het ressort, op heterdaad betrapt. Hij was in het weekend bezig zakken vuil te dumpen onder een boom aan de Plutostraat, in de omgeving van de Openbare School Tourtonne 3, aldus bericht het Burger Informatie Centrum (BIC) Paramaribo Noordoost vandaag, dinsdag 16 december 2014.

Bij surveillance van de buurtwacht werd de handeling van de ondernemer opgemerkt. Het kentekennummer van zijn voertuig werd opgenomen en aan de buurtmanager doorgegeven.

Na onderzoek op de afdeling Technische Opsporing van Justitie en Politie te Geyersvlijt, kwam naar voren dat het om een ondernemer gaat aan de Weg naar Maretraite.

De politie van Geyersvlijt liet een oproepingsbriefje achter op het adres van de ondernemer. Buurtbewoners zagen later, dat de vervuiler zijn troep inmiddels had verwijderd. Dat deed hij voordat hij zich meldde bij de politie.

Curaçao Ports Authority wil Sint Annabaai aantrekkelijker maken - Publiek mag meedenken

(Bron foto: Dennis Klaus)
CPA heeft ambitieus plan voor herontwikkeling gebied

Kosten: 60 miljoen gulden - Bouwperiode levert 1.145 banen op


Curaçao Ports Authority (CPA) heeft gisteren een ambitieus plan onthuld voor de herontwikkeling van het gebied rond de Sint Annabaai, inclusief het Waaigat. Het doel is het gebied te revitaliseren, aantrekkelijk te maken voor bewoners en bezoekers, en banen te creëren. 

'De komende vijf, tien of twintig jaar willen we daarin investeren', zei directeur Humberto de Castro. In totaal rekent hij op een investering van 60 miljoen gulden. Los daarvan gaat ook de ontwikkeling van de tweede megapier verder, waarvoor nog eens 50 miljoen is uitgetrokken.

'Vorig jaar zijn we begonnen met het project voor de Annabaai en het Waaigat. Centraal daarin staan de gemeenschap, cultuur en ondernemen.' Als de plannen doorgaan zouden die tijdens de bouwperiode zo’n 1.145 banen creëren. Daarna hebben de ontwikkelaars berekend dat er 520 vaste banen bijkomen met nog eens 110 indirecte banen. De bouw gaat per gebied in fases en duurt tot 2030.

De details van de plannen werden uiteengezet door Scott Lagueux van LandDesign Inc, de Ame- rikaanse projectontwikkelaar. Hij benadrukte, dat het ideeën zijn en dat het publiek de komende da- gen mee mag denken.

In de Tularoom van het Sonesta Kurá Hulanda Hotel is een galerij ingericht met de plannen. Iedereen kan zijn mening daarover ter plekke achterlaten. Die zullen in de uitwerking van de plannen worden verwerkt. De Annabaai en het Waaigat liggen in een uniek gebied, dat deel uitmaakt van het UNESCO Werelderfgoed. Daarmee wordt rekening gehouden, aldus Lagueux.

'De geschiedenis vergeten we niet. De plannen moeten een aanvulling daarop zijn. We willen de verschillende gebieden met elkaar gaan verbinden, zodat ook de toerist beter zijn weg vindt.'

Het project zou in een public-private partnership uitgevoerd moeten worden. Het idee is ‘buzz’ te creëren in de stad, zodat bewoners en toeristen er graag willen komen, aldus Lagueux. 'Vroeger werden mensen weggehouden bij het water, want daar waren de bedrijven. Nu willen we dat omkeren, mensen moeten naar het water toe komen.'

Lagueux ging de verschillende stadsdelen langs. Het meest spectaculair zijn de plannen voor het Waaigat. 'Maar eerst gaan we het water schoonmaken. Afvalwater mag er niet meer in terechtkomen.' Daarna wordt het gebied ontwikkeld tot een recreatiegebied met een zogenoemd ‘linear park’, een smal park dat langs de oevers van het water loopt. Er moet een nieuwe verbinding komen tussen de noordkant van het Waaigat en Pietermaai.

(Bron: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)

Mogelijk weer acties in onderwijs op Curaçao

Minister Dick zou afspraken met onderwijsbond niet nakomen.
Onderwijsbond: 'Minister Dick is afspraken niet nagekomen. Ze toont geen respect voor bond'


De Onderwijsbond Sitek op Curaçao roept voor morgen een algemene ledenvergadering bijeen. Of de scholen daar last van gaan ondervinden laat voorzitter Darius ‘Lio’ Plantijn nog in het midden. We beslissen vandaag of de vergadering ’s morgens of ’s avonds zal zijn, aldus Plantijn in het Antilliaans Dagblad van vandaag, dinsdag 16 december 2014.

Aanleiding voor de nieuwe actiedreiging is het voorstel van minister Irene Dick van Onderwijs aan de Sitek om deel uit te gaan maken van het Centraal Georganiseerd Overleg Ambtenarenzaken (CGOA). Daarmee toont ze volgens Plantijn geen respect voor de bond. 'Ze is de afspraken niet nagekomen. Op 2 december is afgesproken, dat we elke maandag gaan onderhandelen over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (CAO). Het document waarmee de minister gisteren is gekomen gaat tegen alle afspraken en protocollen in.'

In juni heeft de bond de voorstellen om deel uit te maken van het CGOA al afgewezen, maar daar is nooit op gereageerd, aldus Plantijn. Hij wijst op wat er met ambtenarenbond Abvo is gebeurd in het CGOA. 'Zij hebben tegen de voorstellen gestemd, maar omdat drie andere bonden voor waren vormden ze een minderheid. Daar hebben wij geen zin in.'

Met Dick is volgens Plantijn afgesproken dat er zou worden onderhandeld, maar daar is het niet van gekomen: 'Er is helemaal geen sprake van onderhandelingen.'

De Sitek-voorzitter beschuldigt Dick ervan de situatie in het onderwijs niet te willen verbeteren, maar om alleen de acties te willen voorkomen. Het bestuur van de Sitek heeft intussen al met het actiecomité overlegd over de volgende te nemen stappen. Vandaag wordt er opnieuw vergaderd met de adviseurs van de bond. Maar, volgens Plantijn staat al vast dat er een oproep komt voor een algemene ledenvergadering morgen. Of de scholen daar last van zullen hebben kan de voorzitter nog niet zeggen: 'Dat zullen we vanavond weten.'

Minister Dick laat van haar kant weten, dat zij ‘open’ met de onderwijsbonden Sitek en STSK heeft gesproken. 'Zij hebben hun standpunten overhandigd in documenten en vandaag (gisteren, red.) hebben ze van de kant van de regering gehoord in welk kader de gesprekken kunnen plaatsvinden.'

Daarbij zegt ze, dat er maar één kader is waarin over de juridische positie van de werknemers gesproken kan worden. Daarover zijn in 2008 afspraken gemaakt, die zijn afgeleid van verdragen van de internationale vakbondsorganisatie ILO. Volgens Dick is afgesproken dat er op 12 januari verder wordt gesproken. Voor Sitek staat dat nog lang niet vast: 'Nadat we elkaar een gelukkig nieuwjaar hebben gewenst zullen we moeten beslissen wat we doen, onderwijs geven, actievoeren of onderhandelen.'

Samenwerkende partijen kiezen uit drie namen voor combinatie

Partijen kunnen kiezen uit Democraten 7 (D7), Samenwerkende Partijen 2015 (SP 2015) en Vrijheid, Victory, Veiligheid, Vastberadenheid (V 7)


Uit tientallen voorstellen van namen voor de combinatie van de zeven samenwerkende partijen, zijn drie overgebleven. Starnieuws bericht vandaag, 16 december 2014, te hebben vernomen, dat over het algemeen er overeenstemming is om het getal 7 te behouden. Er zal gekozen worden tussen D7 (Democraten 7), SP 2015 (Samenwerkende Partijen 2015) of de naam die erbij is gekomen V 7. De V staat onder andere voor Vrijheid, Victory, Veiligheid, Vastberadenheid.

De samenwerkende partijen VHP, NPS, SPA, DA91, PL, KTPI en BEP hebben enkele kunstenaars aan het werk gezet om een logo te ontwerpen. De voorkeur gaat uit naar de zeven hoofdkleuren van het licht, die ook voorkomen in de regenboog. Het V-teken staat voor de overwinning die de partijen willen behalen op 25 mei.

De Nationale Democratische Partij (NDP) vraagt nog vijf jaar aan het electoraat. De samenwerkende partijen willen met het V-teken voor de verkiezing de overwinning claimen.

Vernomen wordt dat binnen korte tijd een besluit genomen zal worden wat de naam en het symbool worden. De partijen komen anders in tijdnood om het propagandamateriaal in orde te maken.

Een jaar gevangenisstraf voor verkrachting 14-jarige jongen...

Veroordeelde ontkent buurjongen te hebben verkracht

Man gaf jongen Srd 150 zwijggeld


De rechter heeft gisteren Jagnarain B. tot twaalf maanden celstraf veroordeeld voor de verkrachting van zijn 14-jarige buurjongen in het binnenland. Dat bericht vandaag, dinsdag 16 december 2014, het Dagblad Suriname.

Volgens het slachtoffer werd hij die bewuste dag uitgenodigd om wat werk voor de verdachte te verrichten, waarvoor de man hem goed zou betalen. Toen de jongen zich naar de locatie begaf werd hij ineens door Jagnarain vastgegrepen en zijn woning ingetrokken. Daar werd de jongen door de man verkracht. Volgens de jongen kon hij op een moment zijn nagels in een arm van de verdachte  drukken, waarna hij kans heeft gezien om te vluchten.

De verdachte heeft kort daarna Srd 150 onder de deur van de woning van de jongen geschoven. De bedoeling was om het slachtoffer te bewegen niets over de verkrachting te vertellen.

De zaak kwam aan het rollen toen een dorpsbewoner de jongen met veel geld zag rondlopen. De dorpsbewoner vond dat vreemd en alarmeerde de moeder, die op haar beurt de jongen tot praten kreeg.

De verdachte heeft constant ontkend zijn buurjongen te hebben verkracht. Volgens Jagnarain zou het slachtoffer hem willen bezwaren, omdat hij eerder een relatie met zijn moeder zou hebben gehad.

Jogi (VHP): 'Panka en zijn oppositie zaten 10 jaren onder de amandelboom'

'Panka moet gaan werken aan zijn arrogant gedrag'

Jogi reageert op uitspraken NDP-collega over quorumgedrag huidige oppositie


‘Gedurende tien jaren zat Panka samen met zijn oppositie onder de amandelboom. Wij hebben nog nooit onder de boom gezeten. Panka moet blij zijn dat we bereid zijn om quorum te verlenen. Hij moet ons geen verwijten komen maken. Hij moet als fractievoorzitter de hand in eigen boezem steken en zijn eigen mensen discipline bijbrengen. Het blijkt nu weer eens dat hij geen gezag heeft om zijn eigen mensen in het gareel te houden,’ aldus het VHP-Assembleelid Mahinder Jogi in reactie vandaag, dinsdag 16 december 2014, in het Dagblad Suriname, op uitspraken van zijn collega-Assembleelid van de NDP, Ricardo Panka, over het quorumgedrag van de oppositie.

Gedurende toen jaren maakte Panka deel uit van de oppositie. De toenmalige oppositie had er een gewoonte van gemaakt om onder de amandelboom op het erf van het parlement te vertoeven terwijl de openbare vergaderingen in de zaal werden gehouden, aldus de krant.

Volgens Jogi moet Panka gaan werken aan zijn arrogant gedrag. Hij moet niet op deze wijze naar buiten treden. Dit arrogante gedrag van de NDP, de partij waar Panka deel van uitmaakt, heeft ervoor gezorgd,  dat de NDP, die in het begin steunde op een meerderheid van 36 zetels, is teruggevallen tot minder dan 26 zetels. ‘Ze moeten elkaar niet opeten maar samenwerken. Panka doet alsof wij het niet verlenen van quorum hebben uitgevonden. Terwijl vanaf 1948 en ervoor het hebben van quorum steeds een aangelegenheid is geweest van de regeringsfractie.'

Jogi stelt dat men niet meer over de quorumkwestie hoeft te discussiëren. ‘Kan Panka niet zien dat de coalitie uit elkaar is gevallen, het enige wat hen rest is hun biezen pakken en naar huis gaan.’

Door de krappe meerderheid van de coalitie welke bij elke uitgeschreven vergadering steeds weer uitmondt in een minderheid, gaan deze geplande vergaderingen niet door. Panka schroomt er niet voor om de oppositie steeds te verwijten, dat zij geen quorum verleent, maar wel maandelijks de schadeloosstelling komt ontvangen. Dan nog heeft de oppositie afgelopen donderdag toch quorum verleend. Dankzij de oppositie kon de geplande vergadering voortgang vinden.

Onlangs zei hoofdbestuurslid tevens assembleelid van de NDP, Rachied Doekhie dat hij zijn aanwezigheid in het parlement niet belangrijk acht. De verkiezingen staan immers voor de deur. In deze periode hecht hij meer waarde aan partijpolitieke activiteiten in het rijstdistrict.

Starnieuws meldt vermissing 83-jarige man uit Pokigron

Edgar Ludwig Huur sinds maandag 8 december vermist

83-Jarige voor het laatst gezien te Atjoni


Starnieuws meldt vandaag, dinsdag 16 december 2014, dat de 83-jarige Edgar Ludwig Huur al sinds maandag 8 december wordt vermist. De man, die met zijn kinderen te Pokigron woont, is die dag voor het laatst gezien te Atjoni. Hij was toen gekleed in een korte broek en een crème t-shirt, aldus zijn zoon Jeffrey.

De familie heeft aangifte van vermissing bij de politie gedaan. De zoekactie van familie en vrienden heeft nog niks opgeleverd.

De zaak is inmiddels aan het politiebureau Nieuwe Grond overgedragen. Jeffrey zegt, dat zijn vader dementeert. Het is volgens zoon Jeffrey niet normaal, dat zijn vader zoveel dagen van huis weggaat, zonder een boodschap achter te laten.

De familie doet een beroep op de samenleving om informatie over Edgar Huur door te willen spelen aan de politie.

Goudopkoopbedrijf Maretraite opent weer haar deuren

NIMOS meet drie weken kwikgehalte in atmosfeer

Leveren metingen te hoog kwikgehalte op, dan wordt bedrijf waarschijnlijk weer gesloten


Het goudopkoop- en verwerkingsbedrijf op de hoek van de Eldoradolaan en Weg naar Maretraite te Maretraite heeft gisteren de deuren opnieuw geopend. In de komende drie weken zullen kwikmetingen worden gedaan door het NIMOS, het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname, aldus de Ware Tijd vandaag, dinsdag 16 december 2014.

Districtscommissaris Jerry Miranda zegt, dat in de vergunning ook is aangegeven dat er minimaal drie weken moet worden proefgedraaid. Als de metingen uitwijzen dat het bedrijf een gevaar is voor de buurt, worden de nodige maatregelen getroffen.

Het bedrijf dat op 1 december in alle stilte operationeel is geworden, moest in opdracht van Miranda de volgende dag al sluiten.  'Je kunt het bedrijf niet sluiten om het sluiten. Om aan te tonen dat het bedrijf een gevaar is voor de samenleving, moet de man eerst proefdraaien, anders weten we het niet', aldus Miranda.

De onderneming heeft voordat zijn bedrijf openging veel tegenwind gehad van de buurt en DOE- parlementariër Carl Breeveld. Zo werd een aantal petities aan verschillende autoriteiten aangeboden en een vreedzame protestactie georganiseerd.

Breeveld vind dat het besluit van de districtscommissaris haaks staat op de verklaringen van de vicepresident, Robert Ameerali, in het parlement. Ameerali zou hebben aangegeven, dat er geen goudbedrijven in woongebieden en stedelijke gebieden gevestigd moeten worden. 'De vice president heeft dat gezegd en we gaan hem daaraan houden en voor zover ik  het weet, ondersteunt Miranda het beleid van de regering.'

Open Sky tussen VS en Suriname in werking

Ambassade VS steunt tot stand brengen non-stop vluchten tussen Amerika en Suriname


De open sky-overeenkomst tussen Suriname en de VS is op 9 december in werking getreden. De overeenkomst heeft het potentieel om de handels- en toerismebanden tussen beide landen te versterken en uit te breiden in het voordeel van bedrijven, toeristen en andere reizigers, aldus de Amerikaanse ambassade in Paramaribo vandaag, dinsdag 16 december 2014, in een persbericht.

De nieuwe luchtvaartovereenkomst biedt meer keuze aan passagiers en moedigt prijsconcurrentie aan met behoud van luchtvaartveiligheid en beveiliging van de voor alle reizigers. De ambassade stelt, dat de VS met meer dan honderd partners in alle regio’s van de wereld open sky-overeenkomsten is aangegaan. Ook op elk niveau van economische ontwikkeling wordt er samengewerkt.

Open sky-overeenkomsten hebben geleid tot een enorme uitbreiding van internationale passagiers- en vrachtvluchten van en naar de Verenigde Staten. Daarmee is ook het reizen en de handel bevorderd en de productiviteit verbeterd. Deze overeenkomsten sporen aan tot hoogwaardige werkgelegenheid en economische groei. Bij open sky-overeenkomsten wordt de bemoeienis van de overheid in de commerciële beslissingen van luchtvaartmaatschappijen over routes, capaciteit en prijzen gewist. Ze maken de weg vrij voor vervoerders om meer betaalbare, gemakkelijke en efficiënte lucht service aan te bieden aan de consument.

'De Amerikaanse ambassade zal de inspanningen van Suriname blijven ondersteunen om de stappen die nodig zijn om non-stop vluchten tussen onze beide landen tot stand te brengen, te voltooien.'

De Amerikanen zijn ervan overtuigd, dat de non-stop dienst tussen Suriname en de Verenigde Staten 'ten goede zal komen van veel reizigers en van de uitbreiding van handel en toerisme tussen onze naties'.

Curaçao spookt door het hoofd van uit advocatuur gezette Bram Moszkowicz

Moszkowicz heeft samenwerkingsverband met Sulvaran & Peterson in Willemstad


Bram Moszkowicz zei afgelopen vrijdag in het Nederlandse televisieprogramma Pauw dat het tot de mogelijkheden behoort dat hij zijn advocatencarrière zal voortzetten op Curaçao.

Op de vraag van presentator Jeroen Pauw of hij het hoofdstuk advocatuur gesloten heeft, antwoordde hij dat hij over twee jaar mag vragen om wederom toegelaten te worden tot de balie. Hij voegde hieraan toe, dat hij niet wist hoe zijn leven er over twee jaar uit zal zien en ‘dat Curaçao ook door zijn hoofd spookt’.

'Misschien dat je op Curaçao wel de advocatuur kunt beoefenen en in dat geval zou het niet prettig zijn als boeven daar naartoe zouden gaan', aldus de voor het leven geschorste Moszkowicz.

Of hij op Curaçao ook twee jaar moet wachten voordat hij het ambt als advocaat daar eventueel zou kunnen uit- voeren, wist de oud-advocaat niet te vertellen. Hij heeft een samenwerkingsverband met Sulvaran & Peterson in Pietermaai, schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 16 december 2014.

In 2013 moest hij zijn beroep van advocaat opgeven nadat het Hof van Discipline een eerdere uitspraak van de Raad van Discipline waarin Moszkowicz uit zijn ambt was gezet, had bevestigd.


Op een wereldzeilreis tegen kanker

Nederlander Luc Overtoom vaart zondag 21 december Santa Annabaai, Curaçao, binnen

Curaçao eerste officiële haven die zeiler aandoet


Tijdens een zeilreis rond de wereld in het kader van het project ‘Setting Sail’ zamelt Luc Overtoom geld in voor uitgebreid onderzoek aan het VUmc in Amsterdam naar de bestrijding van kanker. Op 26 juli is hij uit Amsterdam vertrokken. Curaçao is officieel de eerste haven die hij in dit kader aandoet, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 16 december 2014.

Fundashon Prevenshon bereidt voor hem een groots onthaal voor bij aankomst. Komende zondag vaart het zeiljacht Cardo rond half tien 's morgens de Santa Annabaai binnen, begeleid door verschillende particuliere boten en zeilschepen. Het schip kiest als ligplaats de werf ter hoogte van La Tentashon in Otrobanda.

Fundashon Prevenshon maakt gebruik van dit bijzondere bezoek om de preventieprogramma’s op Curaçao die met succes op het eiland uitge-voerd worden, nog eens onder de aandacht te brengen bij een groter publiek.

Ter verwelkoming zal professor Bob Pinedo aanwezig zijn, een van de oprichters van Fundashon Pre- venshon. Een ontvangstcommissie begeleidt hierna Overtoom en zijn bemanning naar het gebouw van Fundashon Prevenshon aan de Klipstraat in Otrobanda. Het centrum is vanaf 2010 operationeel met het bevolkingsonderzoek naar borstkanker en binnenkort beginnen het bevolkingsonderzoek en de wetenschappelijke studie naar baarmoederhalskanker.

In een korte officiële ceremonie wordt stilgestaan bij het belang van internationale samenwerking op het gebied van kanker. In de aangrenzende tuin van het Museum Kurá Hulanda vindt dan een kleine ‘Ban Topa’ plaats.

Oorspronkelijk was het idee, dat Overtoom en zijn echtgenote een wereldreis zouden maken. Dat plan kreeg een andere wending toen bij de vrouw van Overtoom borstkanker werd geconstateerd. Zij is jarenlang een patiënte geweest van professor Pinedo. In 2011 is zij toch overleden.

Overtoom heeft de wereldreis niet losgelaten en wil nu proberen om tijdens zijn wereldreis internationale samewerking tot stand te brengen om kanker te bestrijden. Hij bezoekt onderzoeksprojecten op het gebied van vroege opsporing en behandeling van kanker in ver schillende plaatsen die hij op zijn reis aandoet. Overtoom zeilt gedurende twee jaar met het schip Cardo van Amsterdam naar vijf havensteden waar deze onderzoeksprojecten plaatsvinden.

Minister Blokland en ReComSur zwijgzaam over problemen rond samenwerking

Blokland zwijgzaam over problemen....
Volksgezondheid laat medisch afval niet meer door ReComSur verbranden


De samenwerking tussen het ministerie van Volksgezondheid en het afvalverwerkingsbedrijf ReComSur (Recycling Company Suriname) verloopt niet meer zoals in eerste instantie was bedoeld en is aan een grondige evaluatie toe, aldus meldt de Ware Tijd vandaag, dinsdag 16 december 2014.

'De situatie is complexer, maar ik wil daar niet op ingaan. Ik denk dat ook vanuit de zijde van de overheid heel wat te zeggen valt over de samenwerking, dus we zullen het maar hierbij laten', is de de korte reactie van minister Michel Blokland.

In juli 2012 is een partnerovereenkomst aangegaan, waarna het bedrijf een verbrandingsoven van het departement in bruikleen heeft gekregen om medisch afval te verwerken en te verbranden. Het medische afval van het ministerie wordt echter al ruim een jaar niet meer verwerkt door ReComSur.

Verbrandingsoven bij Waspar.
'Wij verbranden medisch afval voorlopig bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) en bij Waspar (Stichting Wasserij Particulieren Ziekenhuizen), een afvalverwerkingsbedrijf aan de Drambrandesgracht', aldus Blokland.

De afvalverwerkingsystemen van zowel het AZP als Waspar voldoen aan de eisen.

Blokland zegt verder, dat het Streekziekenhuis in Nickerie in een eigen oven afval verwerkt. Hij laat ook weten naar andere mogelijkheden te zoeken om medisch afval te verwerken.

Humphrey Bergraaf, directeur van ReComSur, wil niet veel kwijt over de situatie en verwijst naar de districtscommissaris van Wanica.

Lees ook dit artikel ter achtergrondinformatie.

Amsterdamse politicus Felter mogelijk toch strafbaar voor uitspraken over homoseksuelen

(Bron foto: YouTube)
Hoge Raad vernietigt vrijspraak Gerechtshof Amsterdam


De Amsterdamse politicus Delano Felter, die vier jaar geleden voor ophef zorgde vanwege zijn felle uitspraken over homoseksuelen, is mogelijk toch strafbaar. Het gerechtshof in Amsterdam liet Felter eerder vrijuit gaan, maar die uitspraak is vandaag, dinsdag 16 december 2014, door de Hoge Raad vernietigd, aldus bericht de Telegraaf.

Felter betoogde in 2010 als lijsttrekker van de Republikeinse Moderne Partij dat homo's te aanwezig zijn in Amsterdam. 'De homofiel wordt gewoon te dominant. Ik denk dat er te veel homofielen in het bestuur zitten', vertelde hij. Ook zei hij: 'We hebben te maken met hele agressieve homofiele groepen hier. Zoals die homofielen bij de politie. Weet je, dat moet gewoon weg. Mensen met een andere seksuele geaardheid moeten 'eruit worden gesodemieterd'. We willen even een heterostad.'

Homobelangenvereniging COC deed aangifte. Het Hof in Amsterdam vond echter, dat de uitspraken van Felter binnen de ruime vrijheid van meningsuiting vallen die een politicus heeft. De uitspraken waren volgens het Hof niet bedreigend of intimiderend en ze zetten ook niet aan tot haat en geweld.

De Hoge Raad ziet dit anders. Een politicus moet kunnen kwetsen en choqueren, maar moet ook zorgen dat zijn uitlatingen niet in strijd zijn met de wet en de rechtsstaat. Dat geldt niet alleen voor het aanzetten tot haat en geweld, maar ook voor uitspraken die aanzetten tot onverdraagzaamheid. De uitspraak van de Hoge Raad:

Bij voldoende quorum dinsdag 16 december vergadert Assemblee

Onenigheid onder oppositie en coalitie over volgorde agendapunten....


Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons heeft voor vanochtend, dinsdag 16 december 2014, om half elf een huishoudelijke vergadering en om een uur 's middags een openbare vergadering uitgeschreven. De agendapunten zijn identiek aan die van afgelopen donderdag. De oppositie wil echter een andere volgorde van de agendapunten, terwijl Simons en de coalitie vinden dat er niks mis is met de agenda, aldus Starnieuws.

De nieuwswebsite schrijft te hebben vernomen, dat de situatie hetzelfde zal blijven als donderdag. Oppositieleden liepen toen uit de huishoudelijke vergadering weg, omdat ze wilden dat de commissie van rapporteurs over hun initiatiefvoorstel 'nadere wijziging van de Wet op Nationaliteit en Ingezetenschap' eerst benoemd moest worden, waarna de rest van de agenda zou worden behandeld. De coalitie vindt dit niet nodig, omdat de behandeling van de twee agendapunten ervoor niet zoveel tijd in beslag zou nemen.

Terwijl de fractieleider van de Mega Combinatie, NDP'er Ricardo Panka, garandeert dat meegewerkt zou worden aan de benoeming van de commissie van rapporteurs voor de wijziging van de wet die dubbele nationaliteit voor onder andere sporters mogelijk moet maken, zeggen oppositieleden geen vertrouwen te hebben hierin.

Diverse coalitieleden zouden volgens de oppositie te kennen hebben gegeven, dat ze niet gaan meewerken aan het initiatiefvoorstel. Panka merkt op dat hoewel enkele zaken aangepast moeten worden, er een commissie van rapporteurs benoemd kan worden. Die zal dan met voorstellen komen. De oppositie zegt geen vertrouwen hierin te hebben. De standpunten tussen partijen zijn niet gewijzigd.

De oppositie wil ook niet wil meewerken aan de ontwerpwet Constitutioneel Hof, die in de openbare vergadering aan de orde zal komen. Na opening en ingekomen stukken, staat dit punt op de agenda.

Kunstenaar Erwin de Vries krijgt erkenning met Lifetime Achievement Award

De Vries: 'Ik ben blij met deze blijk van waardering'


De bekende kunstenaar Erwin de Vries heeft de allereerste Lifetime Achievement Award van de Owru Yari Awards gisteravond in ontvangst mogen nemen in TBL Cinemas. 

De Vries was, zo schrijft de Ware Tijd vandaag, dinsdag 16 december 2014, zichtbaar aangedaan door de prijs. 'Ik ben blij met deze blijk van waardering', zei hij.

Mensen die zich gedurende hun hele leven verdienstelijk hebben gemaakt kunnen in aanmerking komen voor de award. De Lifetime Achievement Award werd uitgereikt daags voor De Vries zijn 85e jaardag viert. Voor die gelegenheid organiseert hij zondag een tentoonstelling in De Hal.

Afgezien van de genomineerden voor de verschillende categorieën, waren er ook verscheidene bekende Surinamers in de zaal aanwezig, zoals thaibokser Andy Ristie en zangeres Conchita Leeflang.

Er werden diverse prijzen uitgereikt in uiteenlopende categorieën, zoals Kimmy's Land dat winnaar werd in de categorie beste televisie entertainment/edutainment programma. De Surinaamse Luchtvaart Maatschappij won de beste commercial award. De prijs voor beste televisie talkshow ging naar 8er 't Nieuws van de STVS.

Mogelijk toch uitbetaling financiële bijstand sociaal zwakkeren en mensen met beperking voor de Kerst

Uitbetaling was door SoZaVo tot nader order uitgesteld


Sociaal zwakkeren en mensen met een beperking kunnen hoogstwaarschijnlijk voor de kerstdagen toch hun financiële bijstand uitbetaald krijgen. Het ministerie van Financiën zal het geld nog deze week overboeken naar de rekening van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvestiging (SoZaVo), dat belast is met de uitbetaling.

'Zodra het geld er is, zullen we een schema in elkaar zetten dat zal aangeven op welke dag de uitbetalingen zal plaatsvinden in de verschillende wijken. Dat zullen we ook publiekelijk bekendmaken', zegt Gregory Corinde, onderdirecteur Administratieve Diensten van SoZaVo vandaag, dinsdag 16 december 2014, in de Ware Tijd.

Het ministerie had afgelopen week een advertentie geplaatst waarin werd gemeld, dat de uitbetaling van de financiële bijstand van december tot nader orde was uitgesteld. Corinde zegt, dat SoZaVo de bekendmaking publiceerde, omdat Financiën het geld niet tijdig zou storten.

Corinde zegt niet te weten waarom het ministerie het geld niet op tijd zou ontvangen. Aniel Koendjbiharie, voorzitter van Wan Okasi, die mensen met beperking vertegenwoordigt, is blij dat de doelgroep straks over het geld (Srd 325) kan beschikken. 'Het is niet veel, maar de mensen kunnen tenminste wat met geld doen.' Hij ziet graag dat de uitbetaling vanaf januari vlot verloopt, omdat de mensen vanaf oktober te maken kregen met achterstallige betalingen.