donderdag 18 december 2014

Coronie als 10e en laatste district gedecentraliseerd

'DLGP is afgelopen'
Opening Multi Functionele Zaal te Friendship

'DLGP is afgelopen en wordt vrijdag 19 december definitief afgesloten'


Met de oplevering van het proefproject Multi Functionele Zaal te Friendship is Coronie als tiende en laatste district gedecentraliseerd en versterkt opgeleverd. De openingshandeling werd gisteren verricht door de directeur van het ministerie van Regionale Ontwikkeling Ifna Vrede en districtscommissaris Aroenkoemar Ramdhani. Dit bericht Starnieuws vandaag, 18 december 2014.

Coronie heeft de grootste multifunctionele zaal in het kader van het decentralisatieprogramma, volledig ingericht en voorzien van airco. Dit project koste Srd 680.000 en is betaald uit de lening van de Inter-Amerikaanse Bank. Daarmee werd als 48e project ook het laatste project gerealiseerd.

Bas Ahmadali, directeur van het Decentralisatieprogramma (DLGP, Decentralization and Local Government Strengthening Program), overhandigde Ramdhani het plakkaat als bewijs van het tiende gedecentraliseerde district. Alle taken en bevoegdheden voor zelfstandig werken zijn operationeel en correct uitgevoerd, sprak Ahmadali. De opdracht aan het projectbureau was voltooid.

'Alle tien districten zijn versterkt en gedecentraliseerd. Districtsoverheden zijn als tweede bestuurslaag functioneel met eigen inkomsten en capaciteit om de centrale overheid werken uit handen te nemen. DLGP is afgelopen en wordt vrijdag definitief afgesloten', zei Ahmadali.

Het projectteam nam gisteren afscheid en kreeg van de directeur van Regionale Ontwikkeling een certificaat van uitmuntendheid als blijk van waardering voor de bijzondere prestaties geleverd in DLGP-verband.

Santokhi (VHP): 'Uitgesloten dat nieuwe partijen toegelaten worden tot blok zeven samenwerkende partijen'

Partijen kunnen wel bilaterale samenwerking aangaan met een der zeven partijen

'Suriname moet bevrijd worden van huidige regeerders'


De voorzitter van de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP), Chandrikapersad Santokhi, zegt vandaag, 18 december 2014, in het Dagblad Suriname, dat het op dit moment uitgesloten is dat nieuwe partijen worden toegelaten tot de combinatie van zeven samenwerkende partijen (VHP, NPS, BEP, PL, KTPI, SPA en DA’91). Volgens Santokhi zijn de verschillende posities op de lijsten intussen al ingevuld. 

Het is wel mogelijk dat andere partijen een bilaterale samenwerking met één van de zeven partners aangaan. Anderhalve week geleden werd overeenstemming bereikt in de combinatie over de verdeling van de 750 ressortraadsposities en 106 districtsraadsposities. Bij de verdeling hebben de partners zich laten leiden door deskundigen die uitgangspunten geformuleerd hebben op basis waarvan de verdeling zou kunnen plaatsvinden.

Gestreefd wordt om bepaalde partijen in voor hun minder populaire gebieden zichtbaar te maken. Volgens de VHP-leider is hierover goede onderhand en dat heeft geleid tot overeenstemming. De partijvoorzitter geeft toe dat er af en toe hard is onderhandeld, maar er is naar ‘the big picture’ gekeken.

'Aan het einde van de dag waren wij allen het mee eens. dat het land bevrijd moest worden van de huidige regeerders', aldus Santokhi. De regering die volgens hem uit de huidige samenwerking moet komen, zal bestaan uit grote en sterke leiders. Hiermee zal volgens hem de basis gelegd worden voor de ontwikkeling van Suriname.

Santokhi zegt verder, dat de partijen deze week zijn begonnen met gesprekken om te komen tot een samenwerking op het niveau van De Nationale Assemblee (DNA). De politieke leiders van de VHP, NPS en Pertjajah Luhur zijn als eerste bijeen gekomen om deze aftastende gesprekken te voeren. Volgens de parlementariër moet hierbij op basis van de politieke realiteit worden uitgegaan, omdat de achterban ook een verbetering in de positie wil hebben. Als de gemeenschap hem vraagt om de functie van president in te vullen en de structuren daar geen bezwaar mee hebben en de partners dat ondersteunen, dan staat de VHP’er klaar voor deze post.

Voor Santokhi is het vooruit schuiven van meerdere presidentskandidaten binnen de combinatie een gezonde zaak. Maar, hij stelt dat Suriname een politiek systeem heeft waar geen directe presidentsverkiezingen zijn, maar verkiezingen voor het parlement. Hierna volgen interne verkiezingen van de president en vicepresident. Gelet op de huidige ontwikkelingen gaat Santokhi ervan uit dat zaken niet in het parlement, maar in de Verenigde Volksvergadering (VVV) worden beslist. Op dat niveau is er al overeenstemming binnen het mammoetblok.

Het nieuwe logo voor de combinatie zal binnenkort gepresenteerd worden. Voorzitter Santhoki zegt dat het een naam zal zijn die goed in het gehoor zal klinken en dat de naam ‘een goede naam zal zijn die gedragen zal worden door alle partijen in de combinatie’.

Worden zo koeien in Suriname vervoerd over de weg....?


Koeien in truck hangen half uit laadbak.....


Deze vrachtwagen, overvol beladen met koeien, reed gisteren over de Mr. Jagernath Lachmonstraat. Na een half uur rijden, toeteren en wenken van een aantal andere bestuurders, kwam de chauffeur tot het besef dat een deel van de koeien buiten de wagen hing, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 18 december 2014.

Het hekwerk achter op de bak van de truck was niet goed genoeg bevestigd, waardoor de koeien uit de volgeladen wagen dreigden te vallen.

In Suriname zijn geen standaarden die dierenvervoer regelen. Ook is er nog steeds geen Dierenbeschermingswet. Deze wet ligt wel bij de De Nationale Assemblee om behandeld te worden, maar geniet nog geen prioriteit van de parlementariërs.

NDP-Assembleelid Finisie ontkent financiële belangen Naschoolse Opvang

Finisie is coördinator Naschoolse Opvang district Brokopondo

Broer parlementslid heeft ruim Srd 500.000 van overheid te goed voor vervoer goederen


De broer van het NDP-Assembleelid Frederik Finisie heeft ruim Srd 500.000 van de overheid te goed voor zijn bijdrage aan het project Naschoolse Opvang in het district Brokopondo voor het vervoer van goederen naar achttien scholen in het district. Volgens de Times of Suriname van vandaag, 18 december 2014, is het opmerkelijk, dat Finisie zelf coördinator van het project is in dat district.

Maar, volgens de politicus is het absoluut niet zo dat hij bepaalde belangen in het project Naschoolse Opvang heeft. 'Ik heb al een goed bestaan. De Naschoolse Opvang is niet iets waarmee ik mij kan verrijken. Ik ben beleidsadviseur en lid van De Nationale Assemblee en ik heb nog een paar bijbaantjes', aldus Finisie.

Hij zegt in de beginperiode van het project wel voorschotten aan ondernemers te hebben verstrekt die keukens wilden opstarten. 'Ik heb de mensen gesteund.'

Voor wat zijn broer betreft stelt Finisie hem gesteund te hebben om zijn zaken te starten en een bijdrage te leveren aan het goede verloop van het project in Brokopondo. Alle andere werkzaamheden die hij heeft hebben betrekking op de coördinatie van het project in het district.

'Omdat meneer Finisie door blijft coördineren, denkt men dat meneer Finisie die keukens heeft. Mijn broer heeft twee auto's en daarmee transporteert hij wekelijks goederen naar de achttien scholen', aldus de NDP-politicus.

Met de transporten wordt volgens hem veel brandstof verbruikt en dat stuwt de kosten omhoog. Zijn broer is sinds begin 2013 niet uitbetaald, maar volgens Finisie blijft zijn broer het werk doen, omdat hij voorstander is van voortgang van het project n Brokopondo.

'We hopen nog dat hij het geld ontvangt van De Naschoolse Opvang, want het is onze regering en wij blijven haar ondersteunen. We weten dat de ambtelijke molen langzaam, maar zeker, maalt.'

Districtscommissaris Miranda gaat in 2015 illegale venters aanpakken

Standhouders Centrale Markt zijn illegale venters meer dan beu

'Illegale venters zorgen ervoor dat Centrale Markt dood is'


De districtscommissaris (dc) van Paramaribo Noord-Oost, Jerry Miranda, start in 2015 met de aanpak van het probleem rond illegale venters in het centrum van Paramaribo. 'De markten hebben mijn aandacht, ik zal me laten informeren door deskundigen en de situatie zal in samenspel mer de politie aangepakt worden', aldus Miranda vandaag, donderdag 18 december 2014, in de Times of Suriname.

Sherita Raghoebar, standhoudster die al ruim zestien jaar in de Centrale Markt verkoopt, zegt dat de aanwezigheid van de venters langs de straat ervoor zorgt dat de markt 'dood' is. 'Ik zit drie dagen lang, voordat ik met moeite een krat antroewa kwijt ben, terwijl de illegale venters kratten per dag verkopen. Waarvoor is er dan een markt en waarom zijn we hier? Dan kunnen we evengoed allemaal de straat op.'

Net als andere standhouders vindt ze het oneerlijk dat zij op de markt standgeld moeten betalen en gekeurd worden, terwijl anderen regels aan hun laars lappen en er geen strenge maatregelen tegen hen worden getroffen.

De politie verwijdert volgens haar wel de venters, maar wanneer de agenten vertrokken zijn, stallen ze hun waar weer uit. Ze vindt dat agenten regelmatig moeten surveilleren om erop toe te zien dat de venters zich niet meer op de trottoirs van de Jodenbree- en Maagdenstraat, in de omgeving van de Hakrinbank, ophouden.

Ook de verkoop van groenten in supermarkten nekt de marktverkopers die grotendeels opkopen voor wederverkoop.

Andere problemen waarmee de markthouders kampen zijn ventilatie en het schoonmaken van de markt. De standhouders vinden het verder storend, dat de leiding niet makkelijk te bereiken is voor een gesprek.

Weer geen vergaderingen in Assemblee

Presentielijst door 25 parlementsleden getekend


Langdurig overleg tussen Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons en de fractieleiders in De Nationale Assemblee heeft vandaag, donderdag 18 december 2014, niet geleid tot overeenstemming. De huishoudelijke- en de openbare vergadering konden weer niet doorgaan vanwege onvoldoende quorum. Van de parlementsleden hadden 25, onder wie DOE-voorzitter Carl Breeveld, de presentielijst getekend, zo bericht Starnieuws.

Rashied Doekhie en Noreen Cheung van de Nationale Democratische Partij (NDP) waren niet aanwezig. Cheung verblijft nog steeds in het buitenland en Doekhie had van te voren aangekondigd dat hij er niet zou zijn. Hij heeft zich ook formeel afgemeld.

Er is nog getracht om Doekhie te bewegen naar de vergadering te komen vandaag. 'Ik ben gebeld door onder andere voorzitter Ronnie Brunswijk van de ABOP en vicepresident Robert Ameerali. Ik heb ze gezegd, dat ik net klaar ben in het ziekenhuis in Nickerie. Als jullie willen wachten, ben ik ongeveer half zes vanuit Nickerie in Paramaribo', zo liet hij weten.

Hij beweert komende dinsdag wel aanwezig te kunnen zijn als er weer een Assembleevergadering wordt uitgeschreven. 'Dan ben ik klaar met een serie behandelingen in het ziekenhuis.'

VHP verwelkomt normalisering betrekkingen tussen VS en Cuba


VHP reageert in verklaring op gevangenenruil Cuba en VS


De Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) heeft nota genomen van het goede nieuws over de normalisering van de betrekkingen tussen de Verenigde Staten en Cuba. Zij verwelkomt deze ontwikkeling. Na ruim een halve eeuw is het wantrouwen overwonnen en komt er een nieuwe start in de relatie tussen beide landen.

Dit is een belangrijke verschuiving in het Amerikaans beleid sinds 1962 toen het handelsembargo werd opgelegd aan Cuba. Hoewel de economische, commerciële en financiële blokkade die Cuba als land enorme schade berokkent, kan alvast gesproken worden over een historische stap.

In de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties komt sinds 1992 de resolutie van Cuba aan de orde ‘Necessity of ending the economic, commercial and financial blockade imposed by the United States of America against Cuba’.
Deze resolutie roept de VS op om het handelsembargo tegen Cuba op te heffen.

>In de Verenigde Naties wordt deze resolutie voor het beëindigen van het handelsembargo tegen Cuba, al 22 jaar achter elkaar met een grote meerderheid van stemmen aangenomen. Ook dit jaar is deze resolutie met een overweldigende meerderheid van stemmen aangenomen.

Voor wat betreft onze regio kan worden vermeld dat onder andere UNASUR- en CARICOM-lidlanden van mening zijn, dat de kwestie van het handelsembargo die Cuba in een wurggreep blijft houden, voor de regio een zorgpunt is dat onacceptabel is in hedendaagse internationale betrekkingen. Suriname als deel van deze politieke organisaties stemt elk jaar conform deze ondersteuning.

De VHP is van oordeel dat niet alleen de Verenigde Staten en Cuba wederzijdse voordelen zullen hebben bij een verbetering van de relaties, maar dat ook het gehele Westelijk Halfrond er baat bij zal hebben.

De VHP brengt in herinnering dat reeds drie maanden na zijn eerste inauguratie, President Obama op de ‘5th Summit of the America’s’ die gehouden was in Trinidad & Tobago (april 2009) had laten weten dat ‘ieder van onze naties het recht heeft om zijn eigen pad te volgen, maar we hebben ook een verantwoordelijkheid dat burgers van de Amerika’s de mogelijkheid krijgen om hun eigen dromen na te streven in een democratische samenleving.

VHP

Ter informatie:
De VS en Cuba hebben gisteren, woensdag 17 december 2014, een gevangenenruil gesloten waarbij de Amerikaan Alan Gross en drie Cubanen zijn vrijgelaten.
De 65-jarige Amerikaan, die vijf jaar in een Cubaanse cel zat wegens spionage, is inmiddels weer in de VS.  Hij werd vrijgelaten op humanitaire gronden.

De drie Cubanen die in de VS zijn vrijgelaten waren veroordeeld voor spionage. Zij maakten deel uit van de zogenoemde Cuban Five.Gross, die lokale gemeenschappen in Cuba aan een internetverbinding hielp, werd in december 2009 aangehouden voor het binnensmokkelen van illegaal telecommunicatiemateriaal. In maart 2011 veroordeelde het Cubaanse gerecht hem daarvoor tot vijftien jaar cel. De Amerikaanse overheid had al verschillende vergeefse pogingen ondernomen om de man vrij te krijgen.

Gross werkte als onderaannemer voor het Amerikaanse regeringsagentschap voor internationale ontwikkeling USAid. Het communicatiemateriaal dat hij Cuba binnenbracht, is daar illegaal. Voor Cuba waren zijn activiteiten een verdoken poging om de regering te ondermijnen.

Inmiddels hebben vele landen wereldwijd positief gereageerd op de toenadering tussen beide aartsvijanden. Opmerkelijk is het, dat president Desi Bouterse nog geen verklaring heeft uitgebracht. Bekend is dat Bouterse goede vrienden is met 'Cuba' en dat de Surinaamse regering in internationaal verband, zoals in de VN, al vele jaren pleit voor het opheffen van de economische blokkade van het eiland.

(Red. De Surinaamse Krant)

Verklaring VHP naar aanleiding door president Bouterse aangespannen rechtszaak tegen Santokhi

VHP-voorzitter zal uit respect voor rechterlijke macht niet in pers treden

'Bouterse tracht Santokhi monddood te maken'


De Mediacommissie van de VHP laat vandaag, donderdag 18 december 2014, via een persberichten weten, dat de voorzitter van de NDP, Desi Bouterse, 'middels juridische instrumenten' probeert de politicus Chandrikapersad Santokhi, monddood te maken in de politieke strijd naar de verkiezingen toe van 25 mei 2015. 
 
De NDP-voorzitter heeft gemeend om VHP-voorzitter Santokhi voor de rechter te slepen voor uitspraken die hij heeft gedaan op een politieke vergadering van de Pertjajah Luhur te Lelydorp op 23 november. Santokhi zou daar onder andere hebben gezegd dat Bouterse de drugsmaffia van Colombia naar Suriname zou hebben gehaald. Bouterse eist nu bij de rechter excuses van de voorzitter van de VHP voor zijn uitspraken.
 
Nu de zaak bij de rechter in behandeling is, zal de advocaat van Santokhi op de eis van zijn tegenstander reageren. De rechtsstrijd wordt thans bij de rechterlijke macht gevoerd en derhalve zal Santokhi uit respect voor de rechterlijke macht niet in de pers treden omtrent deze zaak, aldus de Mediacommissie van de VHP.

(Red. De Surinaamse Krant)

Scholiere op seksfilmpje van MULO verwijderd

Beslissing van inspectie ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling


De scholiere die op een op sociale media, zoals Facebook, circulerend seksfilmpje te zien is terwijl ze orale seks bedrijft met een leeftijdsgenoot, wordt van de MULO waar ze onderwijs volgt verwijderd en op een andere onderwijsinstelling geplaatst. 

De jongen wacht hetzelfde lot. Dit besluit zou door de inspectie van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling zijn genomen, aldus Starnieuws vandaag, donderdag 18 december 2014. Ook jongens die toekeken zouden worden gestraft.

'We kunnen ons deels vinden in de beslissing. Het meisje moet weggehaald worden uit haar omgeving want eenieder kent haar', zegt Marisa Meye, voorzitter van het MULO-Directeurenberaad. De beste oplossing is volgens haar echter, dat naast afschrijving van school, ook strakke begeleiding plaatsvindt zodat dit gedrag zich niet herhaalt.

Meye noemt bijvoorbeeld begeleiding bij de jeugdinrichting Opa Doeli, waar personen werkzaam zijn die speciaal zijn opgeleid in het omgaan met zulke situaties. 'Als zo rigoureus wordt opgetreden zullen anderen zich bedenken voordat zij overgaan tot zulke zaken', denkt Meye.

Volgens de politie is het verspreiden van dergelijke filmpjes strafbaar. De afdeling Jeugdzaken van het Korps Politie Suriname is bezig met het onderzoek, aldus politiewoordvoerder Humphrey Naarden.

Schaatsen op Curaçao: het kan!

Schaatsbaan geopend op Beach Boulevard in WillemstadMocht iemand op het tropische eiland Curaçao in de kerstsfeer willen raken door te schaatsen, dan kan dat. Gisteren is er een schaatsbaan geopend op de Beach Boulevard in Willemstad. 

Kinderen en volwassenen zijn van harte welkom, aldus de lokale nieuwswebsite Versgeperst.com vandaag, donderdag 18 december 2014.

Voor kinderen vanaf vier jaar oud kost een kaartje tien gulden. Dit is inclusief schaatsen.
De schaatsbaan is tot 6 januari geopend.

Epidemioloog: 'Kans dat aantal gevallen van chikungunya in april 2015 op Curaçao 75.000 heeft bereikt'

Statenlid Jesus-Leito: 'Ik wil van deskundige weten waarom deze dingen gebeuren'

Politici vrezen gevolgen voor toerisme door virus


Volgens epidemioloog Izzy Gerstenbluth is er een kans dat volgend jaar april het aantal gevallen van chikungunya op Curaçao opgelopen is tot 75.000. Overigens gaf Gerstenbluth ook aan dat er een kans is dat de piek in het aantal gevallen al bereikt is, maar dat het nog te vroeg is om dat vast te stellen.

Verantwoordelijk minister Ben Whiteman van Gezondheid, Milieu en Natuur had Gerstenbluth gevraagd om bij aanvang van de Statenvergadering een presentatie te geven over de ziekte. In zijn presentatie legde Gerstenbluth uit hoe een representatieve groep van huisartsen regelmatig bijhoudt hoeveel gevallen zij registreren, dat wordt dan vertaald naar de rest van het eiland om zo een beeld te krijgen van het aantal ziektegevallen.

Statenlid Zita Jesus-Leito (PAR), een van de aanvragers van de vergadering, zei dat ze graag van een deskundige als Gerstenbluth wilde horen hoe de mug die de ziekte overbrengt, aangepakt wordt. 'Ik wil van de deskundige weten waarom deze dingen gebeuren, het volk wil dat weten. De mensen die thuis ziek in bed liggen en moeilijk kunnen bewegen, willen het weten.'

Jesus-Leito vroeg zich ook af of het ook een kwestie van tijd is dat ebola op Curaçao wordt aangetroffen. Afgaande op de manier waarop er met chikungunya is omgesprongen, een handelwijze die omschreven kan worden als ‘too little too late’, is het de vraag of in het geval van ebola er daadkrachtig wordt gehandeld, aldus Jesus-Leito.

Jacinta Scoop-Constancia (MFK) wilde van minister Whiteman weten hoeveel toeristen er ondertussen dengue of chikungunya hebben opgelopen tijdens hun verblijf op Curaçao. 'Wat voor gevolgen heeft deze ziekte voor het imago van het eiland? Heeft de minister in de regio ook informatie opgevraagd over preventiemaatregelen die er genomen zijn voor toeristen?'

Statenlid Amerigó Thodé (MFK) haalde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aan, die reizigers naar Curaçao waarschuwt om te spuiten met een muggenwerend middel waar deet in zit. 'Een krant uit Nederland zegt ons nu wat wij moeten doen.'

'Het doet pijn om op Facebook te lezen dat reisorganisaties nu een negatief reisadvies voor Curaçao afgeven in verband met chikungunya', aldus Statenlid Gilmar Pisas (MFK). Volgens Pisas probeert de huidige regering Asjes de stroom toeristen die ten tijde van het kabinet Schotte op gang kwam, voor het eiland te behouden.

'Wij staan nu op de blacklist van chikungunya. Dit kan nadelig uitpakken voor het toerisme, nu het embargo tegen Cuba is opgeheven, zullen de toeristen daar liever naartoe gaan, omdat je hier vaak door muggen gestoken wordt.'

Pisas uitte felle kritiek op dokter Semper van regeringspartij PAIS. De arts zou verklaard hebben dat iedereen nu de ziekte moet krijgen zodat de hele samenleving immuun ervoor wordt....

Ivan Fernald (NPS): 'Assembleevoorzitter heeft probleem met quorum en geeft oppositie de schuld'

'Regering heeft echter geen werkbare meerderheid meer in parlement'


De geachte voorzitter van het parlement, mevrouw Jennifer Geerlings-Simons heeft problemen met quorum en geeft de oppositie daarvan de schuld. Zij probeert de aandacht af te leiden van drie kernproblemen:
• de regering heeft geen werkbare meerderheid in het parlement
• de regeringscoalitie heeft de politieke sfeer verpest door de oppositie systematisch te negeren en te beledigen.
• de regeringscoalitie weigert de feiten onder ogen te zien en weigert de oppositie als gelijkwaardige partner te accepteren in het streven naar oplossingen.


Het grootste probleem van de parlementsvoorzitter is de cultuur van haar eigen fractie. De NDP-fractie heeft nooit geleerd wat samenwerking inhoudt. Na de dictatuur van de militaire macht gebruikt zij nu de 'dictatuur van de meerderheid'. Een minderheidsstandpunt kan van kwalitatief hoogwaardig gehalte zijn en van grote betekenis zijn voor de ontwikkeling van land en volk.
DNA (De Nationale Assemblee) doet er goed aan om een luisterend oor te hebben voor elke parlementariër en de besluitvorming te baseren op duidelijke beginselen, consequente redenering en gedegen argumentatie. De coalitie ontleent zijn gelijk niet aan een numerieke meerderheid. Evenmin kan de oppositie in ongelijk worden gesteld vanwege diens numerieke minderheid. In een parlementaire democratie zal uiteindelijk na stemming de meerderheid zegevieren maar de meerderheid heeft niet altijd gelijk.

De Nationale Assemblee brengt de soevereine wil van het volk tot uitdrukking maar niet elk besluit kan bogen op een solide democratische legitimering. De controversiële en verwerpelijke 'Zelf Amnestie Wet' is daarvan een goed voorbeeld. De zelf amnestiewet heeft gezorgd voor veel deining in de gemeenschap en het is niet in het belang van de natie. De DNA loopt de kans internationaal op het matje geroepen te worden. Elke zich zelf respecterende natie moet zich rekenschap geven van ter zake geldende nationale maar ook internationale conventies.

Intussen is de coalitie gekrompen van 36 naar 26 leden en dit vraagt om bezinning, wijsheid en aanpassing. Tot deze aanpassing is de coalitie niet bereid. Deze arrogantie is volkomen misplaatst. Men gaat door met de onheuse bejegening, misprijzen van de oppositie: scheldpartijen, het niet behandelen van vragen en interpellaties, de spreektijd beperkingen, de systematische uitsluiting. Onlangs heeft de pers het ook moeten ontgelden en is beschuldigd van partijdigheid.
De tragiek is dat de coalitie de draagwijdte van haar handelen niet overziet. Het onderling wantrouwen is gestegen tot een onaanvaard niveau en de eens zo geroemde hoffelijke bejegening van volksvertegenwoordigers onderling, is ver te zoeken. In een parlementaire democratie dien je de politieke meerderheid te hebben. Daaraan ontleen je uiteindelijk de politieke kracht. De coalitie heeft door eigen toedoen een riante meerderheid verspeelt en legt nu de volle verantwoordelijkheid voor quorum verlening bij de oppositie. Daarbij wordt bewust voorbijgegaan aan het feit dat eigen coalitieleden willens en wetens wegblijven en voorkeur geven aan het zogenoemd 'Veldbezoek' .

De president van de republiek Suriname heeft zijn eigen opvattingen over het bezoek aan het parlement. Daarbij moet in ogenschouw genomen worden dat de heer Bouterse in het verleden het parlement meerdere malen had gekwalificeerd als een poppenkast.
Indien de president De Nationale Assemblee mijdt en deze slechts op hoogtijdagen vereert met een bezoek, zal dit niet bepaald een aansporing zijn voor eigen parlementariërs om DNA strikt en plichtsgetrouw te bezoeken.
Het agendapunt Constitutioneel Hof is niet bepaald een aansporing voor de oppositie om quorum te verlenen. Het dient er immers slechts toe de Zelf Amnestiewet te legitimeren. Dit is geen prioriteit, gezien de manifeste noden en behoeften van het volk. Strijdvragen over quorum hebben in de politieke geschiedenis van Suriname vaak een belangrijke rol gespeeld. Waar men in de periode voor 1980 wegen vond om middels overleg quotum-issues gezamenlijk op te lossen, is de polarisatie na de staatsgreep van 1980 (namelijk na de her democratisering), van dusdanige aard dat quorum, structureel wordt ingezet als politiek wapen.

De samenleving is echter niet gediend van een hoogste college van Staat dat met zich zelf overhoop ligt en maar niet in staat is om waarachtig te functioneren. In principe zet het parlement zichzelf buitenspel en etaleert een zekere mate van onvermogen en incompetentie. Dit knaagt aan het gezag en vertrouwen van DNA. Burgers pleiten in het belang van land en volk voor een politieke cultuur waarin coalitie en oppositie waar nodig en mogelijk samenwerken om zaken gedaan te krijgen. Daarvoor is fair play vereist.

Om het parlementair werk te kunnen doen, (coalitie en oppositie samen), moet er een basis zijn van vertrouwen. Het onderling vertrouwen ontbreekt momenteel.
De coalitie doet er goed aan om een werkbare meerderheid te zoeken en een handreiking te doen naar de oppositie door structureel overleg te hebben. Het getuigt van realiteitszin en wijsheid om afspraken te maken met betrekking tot de samenstelling en volgorde van de agenda.
Indien de coalitie niet kan zorg dragen voor een werkbare meerderheid en halsstarrig weigert om de oppositie als een gelijkwaardige partner te beschouwen zal de politieke onrust alleen maar toenemen. In dat geval is het in belang van land en volk het beste dat de coalitie besluit de eer aan zichzelf te houden. In aanmerking nemende de politiek cultuur van dit moment is het echter niet waarschijnlijk dat de coalitie hiertoe zal besluiten.

Ivan Fernald

Mogelijk samenwerking tussen PVF en NPS

Partijen nemen binnenkort beslissing over eventuele samenwerking


De Nationale Partij Suriname (NPS) en de Politieke Vleugel van de Fal (PVF) gaan mogelijk samenwerken. NPS-voorzitter Gregory Rusland zei gisteravond na afloop van een structurenvergadering in Nickerie, dat de verschillende politieke partijen kijken welke samenwerkingsverbanden er zijn, aldus de Ware Tijd vandaag, donderdag 18 december 2014.

Wat Soedeshchand Jairam, voorzitter van de PVF, betreft zegt Rusland, dat er gesprekken zijn gevoerd. 'Jairam is een persoon die zich wil inzetten op een deskundige manier voor de agrarische sector in Suriname in het bijzonder de rijstsector in Nickerie', aldus de NPS-voorzitter.

Of Jairam een potentiële kandidaat is voor de NPS op niveau van De Nationale Assemblee in Nickerie zegt Rusland, dat de partij naar allerlei mogelijkheden bekijkt. 'Onze structuren bekijken verschillende opties en strategieën. Op dit moment kan hij daarop nog niet ingaan. U zult binnenkort horen welk richting wij als partij uitgaan.'

Jairam bevestigt ook, dat er in de afgelopen periode gesprekken zijn gevoerd tussen zijn partij en de NPS. Volgens hem zal de PVF binnenkort haar standpunt kenbaar maken hoe verder te gaan richting de verkiezingen.

Advocaten willen in mensensmokkelzaak vijf Guyanese slachtoffers horen

Landbouwer uit Nickerie ontkent mensenhandel en -smokkel


De advocaten Frank Truideman en Gregory Sitaram van landbouwer Dipak J. uit Nickerie willen de vijf uitgezette Guyanese inheemsen die slachtoffer van mensenhandel zouden zijn geworden door toedoen van de landbouwer, horen. Dat zeiden ze gisteren tijdens de behandeling van de zaak, zo bericht Starnieuws vandaag, donderdag 18 december 2014.

De landbouwer wordt verdacht van mensensmokkel, mensenhandel en illegaal vuurwapenbezit. De politie van Nickerie heeft hem in verzekering gesteld voor mensenhandel. Hij zou vijf Guyanese mannen die illegaal naar Suriname waren gehaald, hebben gedwongen arbeid te verrichten op zijn areaal in Nickerie.

Sitaram zei het belangrijk te vinden om de vijf mannen te horen, omdat zij verklaringen tegen hun cliënt hebben afgelegd. De verdachte ontkent, dat hij iets te maken heeft met mensensmokkel en -handel. De zaak wordt 9 januari 2015 verder behandeld.

Deze zaak kwam aan het rollen, nadat de mannen kans hadden gezien om te vluchten en aangifte deden bij de politie in Nickerie. De slachtoffers werden vervolgens met medewerking van de Guyanese autoriteiten overgebracht naar Guyana.

Tweede- en Eerste Kamerleden bezoeken begin januari Curaçao

Parlementaire delegatie neemt deel aan Interparlementair Koninkrijksoverleg op Aruba


De Nederlandse gemengde Tweede Kamer- en Eerste Kamer-delegatie die in januari op Aruba deelneemt aan het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IpKo) brengt eerst een bezoek aan Bo-naire en Curaçao. De delegatie reist op vrijdag 2 januari naar Bonaire waar onder meer een ontmoeting met burgers op het programma staat. De maandag daarop brengen de Kamerleden op Curaçao door. 

Ook daar hopen zij, naast de gebruikelijke verplichtingen, een kijkje in wijken te kunnen nemen en bewoners te ontmoeten, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 18 december 2014.

Het IpKo start dinsdag 6 januari en wordt vrijdag afgesloten met een gezamenlijk te ondertekenen slotverklaring. Onderwerpen die onder meer aan de orde komen zijn economische kansen, kinderrechten, integriteit van bestuur en energie.

In de wandelgangen zal het ongetwijfeld ook gaan over de zorgen die er bij de parlementariërs in Curaçao, Aruba en Sint Maarten bestaan over de dwingende rol die de Nederlandse regering voor zich opeist in de Rijksministerraad om steeds vaker in te grijpen in landen. Een ander onderwerp dat de Caribische Statenleden hoog zit en daarom, aldus de krant, zeker aangekaart zal worden, is dat het kabinet Rutte geen haast maakt met de uitvoering van de in 2010 in het Statuut vastgelegde afspraak een geschillenregeling voor het Koninkrijk in het leven te roepen.

De Nederlandse delegatie wordt geleid door Jeroen Recourt (PvdA) en bestaat verder uit de Tweede Kamerleden André Bosman (VVD), Roelof van Laar (PvdA), Peter Oskam (CDA), Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Roelof Bisschop (SGP) en de Eerste Kamerleden Marijke Linthorst (PvdA), Frank van Kappen (VVD), Sophie van Bijsterveld (CDA), Nanneke Quik-Schuijt (SP) en Ruard Ganzevoort (GroenLinks).

Monument in Otrabanda, Willemstad (Curaçao), wordt na vele jaren van verval gerestaureerd

(Bron foto: Stichting Monumentenzorg Curaçao)
Monumenten- vergunning voor restauratie vervallen pand IJzerstraat 59 is verstrekt


Een beschermd monumentaal pand aan de IJzerstraat 59 in Otrobanda, Willemstad op Curaçao, dat al jaren in vervallen staat verkeert, wordt opgeknapt. Dat werd gisteren bekendgemaakt, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 18 december 2014. 

In 1923 overleed de eigenaar van het pand. De erfgenamen vervolgens geen enkele actie ondernomen om het pand te verdelen of te verkopen. Een kwart eeuw geleden kwam het leeg te staan en werd het betrokken door drugsverslaafden. In fases stortten delen van het pand in elkaar, vaak na een regenbui. De vervallen staat van dit grote beschermde monumentale pand doet het aanzicht van Otrobanda, dat op UNESCO's Werelderfgoedlijst staat, geen goed en brengt al jaren de nodige overlast met zich mee voor de omgeving.

Cayochi Römer, gelieerd aan de erfgenamen die allen in het buitenland wonen, heeft tot aan zijn dood in 2010 getracht de onverdeelde boedel op te lossen. Hij boekte echter geen succes. Inmiddels was er wel een gegadigde om het pand te kopen; een investeerder die in de nabijheid reeds monumenten aan het restaureren is. Door bemiddeling van de Stichting Monumentenfonds Curaçao werd door het kantoor Van Zwieten & Roos een oplossing bedacht om het pand weer terug te krijgen in het economisch verkeer op grond van een bepaling in het Nieuwe Erfrecht.

De Stichting Monumentenzorg Curaçao lieten zij, als belanghebbende van monumenten, een verzoekschrift indienen bij de rechter met het verzoek een wettelijke vereffenaar van de nalatenschap te benoemen. De rechter stelde vast, dat er sprake is van een onbeheerde nalatenschap nu niet bekend is of er erfgenamen zijn en benoemde de Stichting Curatorschap Onbeheerde Nalatenschappen tot wettelijk vereffenaar met als taak de nalatenschap van de eigenaar van het pand af te wikkelen. Op grond van de wet en onder toezicht van de rechter kon het pand worden verkocht en op 15 december 2014 worden overgedragen bij notaris Eshuis.

De koper is voornemens spoedig het pand in oude glorie te herstellen. De Monumentenvergunning, noodzakelijk voor de restauratie, is reeds verleend.

De overheid heeft enige jaren geleden een aanzienlijk bedrag betaald voor het noodherstel van dit pand. Door het afwikkelen van deze nalatenschap kan de overheid zijn gelden terugvorderen bij de wettelijke vereffenaar. De overgebleven gelden komen eveneens bij het Land terecht, die na 20 jaar, als er geen erfgenamen komen opdagen, daarover kan beschikken.

Marcel van der Plank, de voorzitter van Monumentenzorg Curaçao, en Michael Newton van het Monumentenfonds hopen dat met deze oplossing veel verlaten, onbewoonde en vervallen monumentale panden op Curaçao kunnen worden aangepakt. Deze oplossing geldt echter ook voor de vele andere leegstaande en vervallen panden; te denken valt ook aan de panden langs de carnavalsroute....

Leiding politie onderzoekt incident tussen agent en veiligheidsman First Lady

Agent houdt auto First Lady aan en zou zich vervolgens hebben misdragen


De leiding van het Korps Politie Suriname (KPS) stelt een onderzoek in naar een incident waarbij een agent, een majoor, onlangs in de clinch raakte met een veiligheidsman van First Lady Ingrid Bouterse-Waldring. Dat meldt de Ware Tijd vandaag, donderdag 18 december 2014.

Politiewoordvoerder Humphrey Naarden wil voorlopig geen nadere toelichting geven. Ook directeur Melvin Linscheer van het Bureau Nationale Veiligheid wil niet inhoudelijk reageren. 'De korpschef is bezig met het onderzoek. Laten wij hem de ruimte geven', aldus Linscheer.

Volgens districtscommissaris Mike Nerkust van Paramaribo Zuid-West is een agent ver buiten zijn boekje gegaan. Hij deed zijn verhaal gisteren in het programma Bakana Tori op SRS-staatsradio, gepresenteerd door Cliffton Limburg.

Volgens Nerkust was de vrouw van de president op weg naar een activiteit toen haar auto werd aangehouden door een politieman tijdens een roadblock. De veiligheidsman van de First Lady zou vervolgens zijn uitgestapt om zich te legitimeren en de agent duidelijk te maken dat de First Lady in de auto zat.

'Hier ben ik de wet', zou de reactie van de agent zijn geweest. De First Lady zou op gegeven moment zijn uitgestapt om de agent te overtuigen, maar hij bleef op zijn strepen staan.

Nerkust zei zich niet voor te kunnen stellen, dat een agent zich zo heeft gedragen. Volgens Nerkust hadden de auto's duidelijk witte kentekenplaten. Toen Nerkust de agent vroeg zijn zijn excuses aan te bieden, zou hij juist verder zijn gegaan en enkele onacceptabele uitspraken tegen de first lady hebben gedaan.

De krant vermeldt vandaag niet wanneer en waar dit incident zich zou hebben afgespeeld.

CbvS te hulp geschoten door banken om waarde Srd te waarborgen

Voorzitter VES: 'Financiën moet meer openheid geven over cijfers'De Centrale Bank van Suriname (CBvS) krijgt ondersteuning van banken om de waarde van de Surinaamse dollar te waarborgen ten opzichte van vreemde valuta. Met name de Finabank en DSB Bank halen via een aandelenemissie bijna Srd 200 miljoen van de markt. 

Dit heeft een positief effect op de waarde van de nationale munteenheid verwacht Waddie Sowma, voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), vandaag, donderdag 18 december 2014, in de Ware Tijd. 'De druk op de valutakoersen zal enigszins afnemen.' 

De Finabank heeft dit jaar al Srd 60 miljoen opgehaald uit de verkoop van aandelen. Dat is 300 procent meer dan het beoogde bedrag. Hiervan maakte de bank vorige week melding. DSB Bank is momenteel bezig met haar emissieronde.

'Vooral als zij de aandelen onder de bredere samenleving uitzetten, zal het een positief effect hebben op de waarde van de Srd, omdat de gewone burger zijn geld zal sparen in plaats van het op te maken aan consumptieve zaken', aldus de VES-voorzitter.

Toch zou er nog geen reden zijn om te juichen. Sowma roept de regering op om meer transparantie aan de dag te leggen over maatregelen om het evenwicht tussen valuta en de Srd te behouden. 'Je hoort de minister aangeven dat de regering zich ervan bewust is dat er op de centjes gelet moet worden, maar er moet meer openheid worden gegeven over de cijfers opdat deskundigen de zaak kunnen toetsen.'

Organisator kermisactiviteiten Commewijne weerspreekt beschuldigingen districtsraad over gokken en dobbelen

'Ik doe mijn zaken altijd correct'

Organisator wil commissie 'Redt Commewijne van boeven en schurken' oprichten


‘Dat de districtsraad van Commewijne beter toezicht eist op kermisactiviteiten heeft meer te maken met de districtsraadsleden (dr) en ressortraadsleden (rr) die hun draai niet meer bij mij kunnen vinden en nu doen alsof zij hun werk goed verrichten door valse beschuldigingen te uitten’, aldus Jairadj Gajadien, organisator van Pets Promotion kermisactiviteiten vandaag, donderdag 18 december 2014, in het Dagblad Suriname.

Hij reageert op de volgens hem valse beschuldigingen aan zijn adres ten aan zien van de kermisactiviteiten, die hij houdt in het district Commewijne. Er wordt beweerd dat er ook gedobbeld en gegokt zou worden bij die activiteiten. Hij stelt, dat zijn activiteiten elke zaterdag worden gehouden en altijd druk bezocht zijn. Dat de buurtbewoners dagelijks klagen over geluidsoverlast is hem niet ten ore gekomen en heeft hij dat niet ervaren.

‘Dat er verteld wordt, dat ik geen belasting betaal en niet de juiste wegen bewandel volgens de wet- en regelgeving is ook een leugen. Ik doe mijn zaken altijd correct. Het zijn deze zelfde dr- en rr-leden, die pleiten voor toezicht, die de kermisactiviteiten ook bezoeken. Ik zie deze mensen niet meer als vertegenwoordigers van de overheid, maar meer als boeven. Ik ben van plan een commissie in te stellen ‘Redt Commewijne van boeven en schurken’ om de gemeenschap op te hoogte te stellen en erop te wijzen dat de mensen die zich daar als dr en rr opstellen alleen maar boeven onderling zijn’, aldus Gajadien.

Overigens werd deze week bericht, dat Gajadien zich bezighoudt met gokspelen, zonder dat hij belasting zoals de casino’s betaalt. Gajadien begreep dat hij verweten werd geen belasting te betalen en toonde de redactie van de krant een betalingsbewijs, waaruit blijkt dat hij de belastingaanslag van 2009 op 6 december 2014 heeft betaald.

Volgens de eerdere berichtgeving door het Dagblad Suriname, hebben zowel de ressortraad van Meerzorg als de districtsraad aandacht hierover gevraagd aan de districtscommissaris van Commewijne, Remy Pollack. Dit heeft echter geen resultaat opgeleverd. Volgens Pollack is er niets aan de hand.

LVV onderzoekt met Trinidad & Tobago en Dominica haalbaarheid ontwikkeling cassaveindustrie in regio

LVV wil opgedane kennis delen met lokale cassaveproducenten


Suriname, Trinidad & Tobago en Dominica gaan onderzoeken of het haalbaar is een cassaveindustrie in het Caribisch Gebied te ontwikkelen. De Caribische Ontwikkelingsbank (CDB) heeft voor dit onderzoek ruim 1,2 miljoen Amerikaanse dollar vrijgemaakt en de Wereld Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) zal het project uitvoeren, aldus bericht de Ware Tijd vandaag, donderdag 18 december 2014.

De directeur van het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV), Gerrit Breinburg, zegt dat Suriname ongeveer een jaar geleden een aanvraag bij de FAO heeft gedaan voor assistentie bij het cassaveonderzoeksproject. Dit wordt al enkele maanden in samenwerking met Cubaanse deskundigen uitgevoerd in enkele districten, waaronder Saramacca.

Breinburg stelt, dat de ondersteuning van de FAO aanvullend zal zijn voor het onderzoeksproject van LVV.

Hij zegt verder, dat het de bedoeling is om de opgedane kennis te delen met Surinaamse cassaveproducenten, zodat ze hun productie kunnen verhogen. De ontwikkeling van de cassaveindustrie komt volgens hem langzamerhand op gang. Vroeger werd cassave nog op kleine schaal geproduceerd, maar nu neemt de productie geleidelijk toe. Eerder deze maand hebben de CDB en de FAO de samenwerkingsovereenkomst voor dit project ondertekend.

Het 'regionaal' onderzoeksproject omvat onder meer de identificatie en ontwikkeling van verbeterde cassavesoorten en productiesystemen. Dit moet eventueel ook bijdragen aan het verhogen van de productiviteit en om de productiekosten van cassave te verlagen. In het project is ook marktonderzoek meegenomen om de vraag naar cassave en cassaveproducten zoals brood en cassavechips, vast te stellen.

VS wil Suriname ondersteunen bij poging kwik uit te bannen van goudvelden

Amerika ziet graag dat Suriname internationaal anti-kwik Minamata Verdrag tekent


De Amerikaanse ambassade belegde gisteren een persconferentie met en voor vertegenwoordigers van verschillende Surinaamse organisaties die zich bezighouden met het uitbannen van het gebruik van kwik. Dr. Jane Dennison van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en een expert op het gebied van het gebruik van kwik bij groot- en kleinschalige delving van goud gerelateerd aan het VN Minamata Verdrag, stond het aanwezige journaille te woord om aan te geven wat haar missie in Suriname precies inhoudt. Dat bericht het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 18 december 2014.

Het Minimata Verdrag buigt zich over erkenning van de wezenlijke lessen van de Minamataziekte  en de noodzaak om een goed beheer van kwik te waarborgen en om dergelijke gebeurtenissen in de toekomst te voorkomen.

De Minamataziekte is een neurologisch syndroom dat veroorzaakt wordt door een zware kwikvergiftiging. De symptomen zijn ataxia (gevoelloosheid in handen en voeten), spierverzwakking, vernauwing van het gezichtsveld en aantasting van het gehoor en het spraakvermogen. In extreme gevallen veroorzaakt het krankzinnigheid, verlamming, coma of de dood. Bij zwangere vrouwen heeft het ook invloed op de foetus.

De ziekte is genoemd naar de Japanse vissersplaats Minamata waar deze in 1956 voor het eerst gezien werd. Inwoners kregen in grote aantallen de bovenstaande symptomen. In de jaren daarna bleek dat de oorzaak gelegen was in het eten van lokaal gevangen vis en schelpdieren: hierin had zich jarenlang methylkwik opgehoopt dat was geloosd door een nabijgelegen fabriek

Het verdrag is het eerste verdrag dat specifiek kwik als zwaar metaal zal aanpakken. Het doel van dit verdrag is het beschermen van de menselijke gezondheid en het milieu tegen antropogene emissies en lozingen van kwik en kwikverbindingen. De bepalingen van het verdrag richten zich op het verbod op het mijnen met en van kwik, na toetreding tot het verdrag. Elke partij die kwik gebruikt in de goudmijnbouw dient vóór de datum van toetreding voor een periode van maximaal 15 jaar het gebruik van kwik bij het mijnen uitgebannen te hebben.

Het Minimata-verdrag is nog niet in werking getreden vanwege het ontbreken van de vereiste 50 ratificaties. Het verdrag is door slechts negen landen geratificeerd en door 128 landen getekend. Suriname is nog geen partij bij het verdrag. De bedoeling de missie van Dennison is om in feite Suriname te ondersteunen om richting het tekenen van het verdrag te gaan.

Dennison gaf aan dat zij met haar technische medewerkers naar Suriname is gekomen om een overzicht te verkrijgen van de Surinaamse situatie. Dennison gaf aan, dat de situatie van land tot land verschilt. Haar bevinding tot nu toe is, dat Suriname op het juiste spoor is met betrekking tot het gebruik van kwik.

Zij is van oordeel, dat Suriname door het tekenen van het Minimata Verdrag een heel goed voorbeeld zou kunnen zijn voor andere landen die het ook nog niet hebben gegaan. Dennison vertrekt morgen al weer uit Suriname, maar zegt dat haar technische medewerkers wel terugkomen om het werk voort te zetten.

In de eerste week van november bezocht ze met hetzelfde doel nog Mongolië

De tekst van het Minamata Verdrag:(Red. De Surinaamse Krant/Dagblad Suriname)

President Bouterse sleept VHP-leider Santokhi voor de rechter

Bouterse verbolgen over uitlatingen Santhoki

Volgens VHP-voorzitter heeft Bouterse Colombiaanse drugsmaffia naar Suriname gehaald


President Desi Bouterse sleept vandaag, donderdag 18 december 2014 VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi voor de rechter in Kort Geding voor uitspraken die de VHP'er heeft gedaan tijdens een vergadering van de Pertjajah Luhur te Lelydorp op 23 november. Santokhi zei onder andere, dat Bouterse de drugsmaffia van Colombia naar Suriname heeft gebracht. Hij heeft volgens de VHP-voorzitter Suriname in de greep van de drugscriminelen gebracht. 'Dat mi kan tak’ lek’ skowtu', sprak Santokhi op de vergadering.

Nailah van Dijk van het Advocatenkantoor Van Dijk-Silos treedt op namens de president, terwijl Gerold Sewcharan Santokhi verdedigt. Starnieuws bericht te hebben vernomen, dat de president eist dat de VHP-voorzitter zijn verontschuldigingen aanbiedt.

Santokhi zei ook, dat Bouterse Suriname in handen gebracht heeft van wapenhandelaren. 'En alsof dat nog niet voldoende is, a man e tyar’ wan tra internationaal terrorist kon: a man e tyar’ Hezbollah kon ini a kondre. Zo gaat hij om met het vraagstuk van onafhankelijkheid in het land.' VHP-voorzitter, die ook minister van Justitie en Politie is geweest en daarvoor commissaris van politie.

Natuurlijk was dit nieuws later vandaag aanleiding voor de ANP-correspondente Annelies Brinkman in Suriname, die ook werkzaam is voor de Ware Tijd, om ook een stukje over de rechtszaak uit de mouw te schudden. Het resultaat was 's avonds onder andere in de webeditie van de Telegraaf en op nu.nl te lezen:(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Laboratorium AdeKUS beheerd door IGSR en CELOS

Diensten lab moeten bijdragen aan onafhankelijkheid universiteit


De Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) beschikt al geruime tijd over een modern biotechnologisch laboratorium. Met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst tussen het Institute for Graduate Studies and Research (IGSR) en het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek Suriname (CELOS) werd het laboratorium gisteren officieel in gebruik genomen. 

Het laboratorium gaat niet alleen onderzoeken en testen doen voor de AdeKUS en het bedrijfsleven, maar moet ook onderzoeksinstituten in een onafhankelijke positie brengen, waardoor die niet meer afhankelijk zijn van overheidssubsidies, schrijft Starnieuws vandaag, donderdag 18 december 2014.

Het IGSR en het CELOS gaan samen het laboratorium beheren en exploiteren. De onderzoeksruimte is ondergebracht in het CELOS-complex. De inrichting is gedaan door het IGSR en dat heeft ruim Srd 2.5 miljoen aan apparaten en andere werktuigen geïnvesteerd in het laboratorium.

Marten Schalkwijk, directeur van het IGSR, stelt dat er zoveel mogelijk uit eigen middelen is geïnvesteerd. Subsidie is vaak problematisch en stelt het wetenschappelijk werk in een afhankelijke positie, aldus de directeur. De diensten van het laboratorium moeten dan ook bijdragen aan de onafhankelijkheid van de universiteit, aldus de ondertekenaars van de overeenkomst.

De essentie van het laboratorium is het verrichten van onderzoek en het stimuleren daarvan, aldus Schalkwijk. 'Onderzoek is belangrijk om nieuwe kennis op te doen en om zaken vast te stellen. In Suriname roept men heel vaak dingen. Dat kan nu geanalyseerd worden. Vroeger werd veel naar het buitenland gestuurd voor onderzoek, het duurde lang voor de resultaten terug waren. Dat hoeft nu niet meer met de komst van dit laboratorium.'

In het laboratorium kan zeer fijn onderzoek verricht worden en kunnen uitgebreide testen worden gedaan. Er zullen diensten verleend worden bij analyse van voeding en voedsel, bio energie en milieu. Er kunnen ook microbiologische, chemische en bio-moleculaire analyses gedaan worden.

Radjeskumar Mohan, bioprocestechnoloog, is blij dat er eindelijk officieel aan de slag kan worden gegaan. Hij verwacht dat er onder andere nieuwe technieken en producten ontwikkeld zullen worden en dat er een constante stroom van inkomsten zal zijn.

Inez Demon, directeur van CELOS, zei gisteren ervan overtuigd te zijn, dat de samenwerking een succes zal zijn. 'Wat wij beogen met dit lab is niet alleen deskundig en goed afgewerkt onderzoek doen, maar ook het afleveren van gekwalificeerde mensen.'

Assembleevoorzitter schrijft voor 5e keer openbare vergadering uit met zelfde agenda

Weer kan coalitie geen 26 parlementsleden op de been brengen

Assembleevoorzitter in overleg met fractievoorzitters over quorumprobleem


Voor de vijfde keer sinds 13 november heeft Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons een openbare vergadering van het parlement uitgeschreven met dezelfde agendapunten. Om half elf vanochtend, donderdag 18 december 2014, is een huishoudelijke vergadering gepland en om een uur 's middags een openbare vergadering met de ontwerpwet Constitutioneel Hof bovenaan de agenda.

De coalitie zal, aldus Starnieuws, niet in staat zijn om 26 leden op de been te brengen. Noreen Cheung heeft haar verblijf in het buitenland verlengd en Rashied Doekhie is weer niet van plan de vergadering bij te wonen.

Doekhie blijft bij zijn standpuntm dat hij het politieke veldwerk prioriteit geeft. Bovendien zou zijn gezondheid het niet toelaten om zonder zekerheid over quorum naar De Nationale Assemblee te gaan.

Hij zegt, dat de druk nu wordt opgevoerd, terwijl partijgenoten maandenlang uitlandig waren. 'Als de vele dienstreizen worden ondernomen of mensen om persoonlijke redenen uitlandig zijn, waren de vergaderingen niet belangrijk', redeneert Doekhie.

Hij wijst erop, dat hij geen enkele dienstreis heeft ondernomen en de afgelopen vier jaren ook geen declaraties heeft gedaan van zijn reis- en verblijfkosten. 'Toen ik nodig was, was ik tot in de kleine uren in het parlement, ondanks mijn gezondheidssituatie.'

De politicus beweert verder, dat hij niet is aangesproken door de voorzitter van de partij of andere structuren. 'Alle coördinatoren van de districten, Assembleeleden, ministers en andere kopstukken waren afgelopen dinsdag in partijcentrum Ocer in Paramaribo. Ik doe mijn werk en voor mij is het belangrijk dat we hard werken om de verkiezingen in mei te winnen. Ik ga alleen naar de vergadering voor wetten zoals de aanvullende begroting en die van Binnenlandse Zaken. Er zijn extra middelen nodig in verband met de verkiezingen.'

 Starnieuws bericht verder te hebben 'vernomen', dat Simons vandaag een fractieleidersoverleg heeft belegd om te bespreken hoe oppositie en coalitie minimale afspraken kunnen maken, opdat het parlementaire werk kan worden voortgezet. Het was de voorzitter van de Surinaamse Partij van de Arbeid (SPA), Guno Castelen, die Simons als eerste opgeroepen had om in overleg te treden met de oppositie.

De oppositionele partijen willen wel meewerken om de begroting en diverse wetten, zoals de Advocatenwet, de Dierenwelzijnswet, de Anti-Corruptiewet en de wet dubbele nationaliteit, te behandelen in De Nationale Assemblee.

De oppositie is echter tegenstander van de ontwerpwet Constitutioneel Hof, die voor vandaag weer op de agenda staat. Afhankelijk van de uitkomst van het fractieleidersoverleg en de huishoudelijke vergadering, zal besloten worden hoe de volksvertegenwoordiging verder gaat tot de recesperiode die een maand voor de verkiezingen op 25 mei 2015 begint.

Doekhie was gisteren nog met NDP-voorzitter Desi Bouterse in Coronie voor een structurenvergadering en andere activiteiten in het district.