dinsdag 23 december 2014

Zwemster Enith Brigitha komt in International Swimming Hall of Fame

Eerbetoon aan op Curaçao geboren succesvolle zwemster


Enith Brigitha wordt volgend jaar opgenomen in de International Swimming Hall of Fame. Dit melden vandaag, dinsdag 23 december 2014, diverse internationale media en zwemsportwebsites. Het aanbevelingscomité heeft de op Curaçao geboren oud-zwemster voorgedragen vanwege haar knappe prestaties in de door Oost-Duitse vrouwen gedomineerde jaren zeventig en omdat het in 2015 veertig jaar geleden is dat ze schitterde op de wereldkampioenschappen in het Colombiaanse Cali.

In het juryrapport wordt Brigitha geprezen als een 'bonafide zwemster, die 97 Nederlandse records zwom. In 1973 en 1974 werd Brigitha gekozen tot Sportvrouw van het Jaar.

De 59-jarige Brigitha was de eerste donkere zwemster die een olympische medaille won. Tijdens de Spelen van 1976 in Montreal, die bij het zwemmen werden gedomineerd door gedrogeerde atletes uit het voormalige Oost-Duitsland, veroverde ze brons op zowel de 100 als de 200 meter vrije slag.

Op de WK’s in Belgrado (1973) en Cali sleepte ze twee zilveren en vier bronzen medailles in de wacht. In totaal was ze op EK’s, WK’s en Olympische Spelen goed voor elf medailles.

De officiële inhuldiging wordt gehouden in het weekend van 19, 20 en 21 juni tijdens de Arena USA Swimming Grand Prix in Santa Clara, Californië.

Op de website van haar zwemschool op Curaçao is over Enith onder andere het volgende te lezen:

 "Ik heb leren zwemmen op Curaçao, tijdens de vakantie en in de weekenden. Mijn moeder hield ook van zwemmen en nam mij en mijn vier broers al mee naar zee toen we nog baby’s waren. Ik was meteen gek op water, gek op zwemmen en ik wilde al snel op wedstrijdzwemmen. Toen ik tien jaar was, ben ik dat ook gaan doen bij zwemvereniging De Robben. Later ben ik lid geworden van De Dolfijnen."

"Toen ik vijftien was, zijn we naar Nederland gegaan. Een goede zet. Voor mijn broer die dyslectisch was, iets dat ze op Curaçao toentertijd nog niet herkenden, maar ook voor mijn zwemcarrière. Op Curaçao was ik nooit een topzwemster geworden, want er was geen concurrentie. Daarom ben ik ook uitgekomen voor Nederland en niet voor de Nederlandse Antillen. Ik maakte deel uit van de Nederlandse selectie, kon meedoen aan het estafette- zwemmen en ervaring opdoen over de hele wereld. Curaçao had geen geld om me overal naar toe te sturen en dus was ik nooit zover gekomen."


Enith Brigitha in het Nederlandse tv-programma 'De Wereld Draait Door' van 22 november 2012:

Curaçao wil in 2015 eigen Centraal Planbureau opzetten

Minister van der Horst streeft naar eigen CPB op eiland.
Nederland steunt het plan van regering Curaçao


De regering van Curaçao gaat ervan uit dat in 2015 begonnen kan worden met het opzetten van een eigen Centraal Planbureau (CPB). Tijdens zijn recente dienstreis in Nederland heeft minister Etienne van der Horst (Bestuur, Planning en Dienstverlening, PAIS) besprekingen gevoerd met het Nederlandse CPB en minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) over dit streven. 

Volgens Van der Horst is er vanuit Nederland steun toegezegd voor het streven van de Curaçaose regering, aldus de krant Amigoe vandaag, dinsdag 23 december 2014.
 
In Nederland valt het CPB onder het ministerie van Economische Zaken. Het CPB maakt economische prognoses en analyses aan de hand van de laatste wetenschappelijke berekeningen. Het CPB is in Den Haag gevestigd en werd in 1945 opgericht. Twee jaar later werd de wettelijke basis van het CPB in de Nederlandse wetgeving vastgelegd.

De regering heeft het opzetten van het CPB gemeld in haar plannen voor de huidige kabinetsperiode. Van der Horst hecht veel waarde aan een Centraal Planbureau voor Curaçao. 'Als wij zo’n bureau hadden gehad, dan was het CPB de instantie geweest die de belastingmaatregelen van de regering had kunnen uitrekenen. Ook had het scenario’s kunnen leveren voor de discussie die op dit moment wordt gevoerd over de problematiek van vergrijzing, waar wij als samenleving mee te maken hebben.'

De minister verduidelijkt, dat het CPB nooit zelf aangeeft wat de regering moet doen. 'Het berekent scenario’s door en brengt in kaart wat er gaat gebeuren bij ongewijzigd beleid en wat de gevolgen zijn van voorstellen die op tafel liggen.'

Op den duur moet het CPB als een onafhankelijk orgaan gaan functioneren, aldus de minister. Maar hij maakt wel de kanttekening, dat in de beginperiode de taken van het CPB door bestaande organisaties, zoals de Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO), zullen worden uitgevoerd. 'Maar op termijn moet het een aparte organisatie zijn, die op eigen benen gaat staan.'

Tijdens zijn recente bezoek aan Nederland, waar hij de Curaçaose regering vertegenwoordigde bij de herdenking van zestig jaar Statuut, had Van der Horst ook een ontmoeting met minister Plasterk. Tijdens deze bijeenkomst is Van der Horst steun toegezegd bij het optimaliseren van het overheidsapparaat op Curaçao, maar ook bij plannen voor het opzetten van een eigen CPB.

'Het is aan ons om aan te geven wat wij nodig hebben. Zij zullen ons de vereiste ondersteuning geven. Uiteindelijk bepaalt de Curaçaose regering wat er gaat gebeuren. Het gaat er niet om wie je helpt, maar hoe je het best je eigen visie kunt realiseren', aldus de minister.

NPS'er Tjin-A-Tsoi: 'Oppositie gaat niet als slapende hond achterover liggen'

'Assembleevoorzitter heeft parlement drie maanden in wurggreep gehouden'


Het NPS-Assembleelid Arthur Tjin-A-Tsoi stelt vandaag, 23 december 2014, in het Dagblad Suriname, dat parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons niet ervan moet uitgaan dat de ‘oppositie als slapende honden achterover zal liggen’. Volgens de parlementariër is de houding van Simons niet correct als zij aangeeft niet van plan te zijn om met zowel de coalitie als de oppositie te onderhandelen om tot een oplossing te komen voor het quorumprobleem waarmee De Nationale Assemblee (DNA) al sinds oktober te kampen heeft. 

'De eis van de oppositie is simpel, haal de ontwerpwet Constitutioneel Hof van de agenda, zet de belangrijkere wetten erop en er wordt gezorgd voor quorum', aldus Tjin-A-Tsoi.

Hij vindt dat de parlementsvoorzitter juist degene is die het parlement de afgelopen drie maanden in een wurggreep heeft gehouden. 'Zij kan, maar zij wil niet.'

Simons vindt echter, dat voorstellen voor de wijziging van de agenda tijdens de openbare vergadering moeten geschieden. Tjin-A-Tsoi daarentegen vindt, dat dit zou moeten betekenen dat zij eerst quorum zouden moeten verlenen voor een vergadering waarop de voornoemde wet als eerste agendapunt is opgenomen. 'De voorzitter moet niet denken dat zij ons zo gemakkelijk te pakken gaat krijgen.'

De pogingen van parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons om de oppositie zover te krijgen om quorum te verlenen is vorige week donderdag, na een urenlange onderhandeling, toch misgelopen. Het fractieleidersoverleg heeft twee dagen geduurd zonder een positief resultaat. De huishoudelijke- en de openbare vergadering werden uiteindelijk door gebrek aan quorum weer afgeblazen.

Simons vindt het te vergaand dat de oppositie haar opdraagt om een reeds vastgestelde agenda te wijzigen. 'Men wil op de stoel van de voorzitter komen zitten. Dat kan absoluut niet.'

Tjin-A-Tsoi vindt dat de houding van Simons een rol heeft gespeeld bij het losbreken van de onderhandelingen. De samenwerkende partijen binnen de coalitie hebben volgens hem nu de status van ‘gelegenheidscoalitie’, omdat zij niet in staat zijn om zelfstandig en optimaal voor quorum te zorgen. 'De regering geniet ondersteuning van de coalitie en niet van de oppositie. Als de regering de ondersteuning niet meer geniet, moet de regering consequenties trekken uit de geringe of afwezige ondersteuning. De oppositie is altijd aanwezig en ready om te vergaderen, zodra de coalitie ook quorum heeft en ready is.'

Volgens Simons moet de oppositie er rekening mee houden, dat er ook Assembleeleden zijn die voorstander zijn van de ontwerpwet Constitutioneel Hof. Indien zij mee zou gaan met dat voorstel, dan zou zij dagelijks soortgelijke verzoeken van andere leden op haar tafel krijgen.

Rechter: 'Ramesar terecht door Dagblad Trouw ontslagen'

Journalist Perdiep Ramesar verliest door hem aangespannen Kort Geding tegen krant


Het Dagblad Trouw heeft zijn verslaggever Perdiep Ramesar terecht op staande voet ontslagen. Dat heeft de kantonrechter in Amsterdam vandaag, dinsdag 23 december 2014, besloten, aldus de Telegraaf. Ramesar werd de laan uitgestuurd toen Trouw ontdekte dat sommige mensen uit zijn verhalen niet te traceren waren. Ramesar vocht zijn ontslag aan met een Kort Geding.

Ramesar was stadsverslaggever van Trouw in Den Haag. Begin november werd hij weggestuurd, nadat de hoofdredactie had ontdekt dat sommige mensen die in zijn berichten voorkwamen nergens te vinden waren.

Trouw liet een commissie vervolgens kijken naar zijn berichten. Daaruit bleek dat Ramesar onverklaarbaar veel anonieme bronnen gebruikte. Mensen die hij wel bij naam noemde, waren nergens terug te vinden. Sommige achternamen bleken niet eens in Nederland voor te komen.

Afgelopen zaterdag trok de krant zijn handen af van in totaal 126 artikelen van Ramesar. Een daarvan is een geruchtmakend verhaal over het bestaan van een zogenaamde 'shariadriehoek' in de Haagse Schilderswijk. Maar ook bij minder beladen onderwerpen, zoals een reportage van een aangespoelde walvis, heeft Ramesar mogelijk bronnen en uitspraken verzonnen.

Ramesar werkte eerder voor de Haagsche Courant. Die ging in 2005 op in het AD. Dat dagblad haalt alle artikelen van Ramesar uit zijn archief en, als ze er nog op staan, van de website. Dat gebeurt zonder onderzoek en 'uit voorzorg', aldus het AD.

Castelen (SPA): 'Buiten functie gestelde majoor in kwestie First Lady heeft correct gehandeld'

'Als de politie je een stopbevel geeft dien je dat te respecteren'

Politiek analist Ramadhin: 'U bent een voorbeeldig politieman'


De auto van de First Lady werd afgelopen week staande gehouden door een majoor van het Korps Politie Suriname om een gemengde eenheid van de politie, die net een roadblock had gehouden, doorgang te verlenen. De beveiligingsmensen van de First Lady meenden echter, dat zij niet aan de bevelen van de politie hoefden te voldoen. In een reactie op dit incident en het vervolgens buiten functie plaatsen door de korpsleiding van de majoor, laat het SPA-Assembleelid Guno Castelen vandaag, dinsdag 23 december 2014, in het Dagblad Suriname weten van oordeel te zijn dat de majoor correct heeft gehandeld.

'Het voorval heeft verschillende invalshoeken. Als ik ernaar kijk, vind ik het jammer en niet correct, dat een publieke functionaris, in dit geval een majoor, is ontheven, omdat hij zijn werk probeerde te doen', aldus  Castelen.

'Als de politie je een stopbevel geeft, dien je dat te respecteren. Op dat moment is die politieambtenaar het wettig gezag. In de praktijk houd men er soms wat rekening ermee, maar als je bij een roadblock staat dien je een ieder aan te houden. Ik denk dat die majoor gewoon zijn werk heeft gedaan en dat die straf onterecht is. Dit is gewoon een teken van machtsmisbruik', meent Castelen.

Castelen stelt, dat de vrouw van de president een persoon is die binnen de immuniteiten van de president valt. 'Als je nu een roadblock houdt en je verneemt dat het de vrouw is van de president, dien je dus ook om reden van veiligheid voorzichtig met die zaak om te gaan. Puur gewoon volgens het boekje genomen heeft die man gewoon zijn werk gedaan. Je kan hem niet zo zwaar straffen. Als er volgens zijn taakomschrijving nergens instructies zijn gegeven welke functionarissen wel of niet moeten worden toegelaten, kon hij niets anders doen dan wat hij heeft gedaan.'

'Soms zie je ook op straat, dat sommige mensen geen rekening houden met voetgangers bij een zebrapad. Als een agent komt en autobestuurders stopt, handelt hij correct. Men kan zich niet beroepen op groen licht. Als de agent u stopt, moet u stoppen. Mensen denken, dat wanneer ze in een wagen rijden met een ander kentekenplaat, zij van alles mogen doen. Dat verhaal van de majoor en de First Lady vind ik zo onsamenhangend. Integendeel zou ik die agent een compliment geven. U bent een voorbeeldig politieman. U werkt conform de regels, geen onderscheid makend tussen personen’, zegt politiek analist Hardeo Ramadhin.

'Dit voorval zou reden genoeg moeten zijn voor de regering om met de korpsleiding en defensie op schrift protocollen vast te leggen', stelt Castelen. Hij erkent, dat de CIVD (Centrale Inlichtingen- en Veiligheidsdienst) haar werk wel heeft gedaan. 'Zij moest de First Lady beschermen en dat hebben zij gedaan, maar de protocollen in geschrift moeten ertoe leiden dat zulke voorvallen zich niet meer voordoen.'

Dagblad Suriname: Nickerie telt naast huidige districtscommissaris nog aantal districtscommissarissen

Huidig districtscommissaris Joeloemsingh.
Diverse oud-dc's ontvangen nog steeds gewoon hun salaris....


Zeer merkwaardig, aldus vandaag, dinsdag 23 december 2014, het Dagblad Suriname, maar het is volgens de krant een feit dat Nickerie, naast de huidige districtscommissaris Wedperkash Joeloemsingh op dit moment ook nog andere districtscommissarissen telt. 

Het mooie ervan is, zo schrijft de krant, dat sommigen van hen zich nu al opmaken om na de komende verkiezingen weer hun functie als van oudsher te bekleden. Allen ontvangen gelden van de overheid vanwege hun functie van districtscommissaris, ongeacht of ze werkzaam zijn of niet.

Lachminarain Doebay ontvangt zijn salaris ondanks zijn veroordeling voor mishandeling. Hij had een man dusdanige slagen toegebracht met een remkabel, dat die er verwondingen aan overhield. Het slachtoffer had een privévoertuig van Doebay doorverkocht.

Shankar Bhagwatpersad, die vrijgesproken is voor fraude, bleef eerst gewoon zijn salaris ontvangen en krijgt nu normaal zijn pensioen.

Bhagwatpersad Shankar en zes andere medewerkers van het commissariaat werd fraude en knevelarij verweten.

De ontheven Harriet Ramdien ontvangt nog steeds haar volle salaris en Rashied Doekhie (NDP-Assembleelid), die zijn periode heeft uitgezeten als districtscommissaris, geniet nu van zijn pensioen.

Districtscommissaris Joeloemsingh zegt, dat dit nu eenmaal de normale procedure is binnen de ambtenarij. Ook is het altijd en bij elke regering zo, dat districtscommissarissen vervangen worden naarmate de politieke constellatie veranderd. Hij vindt hier niets ongewoons aan.

Aangezien geen van de districtscommissarissen ontslagen is, maar slechts ontheven is op basis van ‘gewijzigde beleidsinzichten’, blijven zij formeel in dienst. De functie van districtscommissaris is niet aan een termijn gebonden. De functie is net als het bemannen van een ambassadepost, een politiek zoethoudertje, aldus het Dagblad Suriname.

Politieke loyalisten worden doorgaans op deze wijze beloond voor bewezen diensten aan de partij. Als het politieke tij keert dan worden deze ambtenaren teruggeroepen en mogen zij thuis zitten, niets doen en genieten van de belastinggelden van de samenleving.

Surinamer (32) in hoofdstad Dominicaanse Republiek doodgeschoten

(Bron foto: Listin Diario)
Politie Santo Domingo zoekt familie slachtoffer in Suriname


In Santo Domingo, de hoofdstad van de Dominicaanse Republiek, is vorige week donderdag de 32-jarige Surinamer Cedric Sergio Jadoe doodgeschoten. Hij werd, zo berichtte de lokale krant Listin Diario vrijdag 19 december 2014, op klaarlichte dag in de wijk Mirador Norte van korte afstand drie keer in het hoofd geschoten.

Volgens ooggetuige Jean Pierre, was Jadoe met zijn witte Mazda gestopt om te praten met een man in een andere auto. 'In een fractie van een seconde zwaaide de andere man met een pistool, schoot hem in het hoofd en sloeg op de vlucht', aldus de Franse getuige.

De politie tracht contact te maken met de familie van Jadoe in Suriname. Politiewoordvoerder Jacobo Mateo zegt in de lokale krant, dat ook een onderzoek ingesteld wordt naar de echtheid van het Surinaams paspoort dat op het slachtoffer is gevonden.

'Dat Surinaamse paspoort heeft een aantal in- en uitreisstempels van verschillende landen met een zekere regelmaat en we stellen een onderzoek in om na te gaan wat het doel was van deze reizen', aldus Mateo.

(Red. De Surinaamse Krant/Listin Diaro/de Ware Tijd)

Beleidsmedewerker Kabinet van de President Middellijn verbolgen over artikel op Starnieuws

'Kabinet van President heeft politieonderzoek inzake Baasa-voorzitter niet stopgezet'


Het Kabinet van de president heeft het politieonderzoek inzake mogelijke oplichting door Baasa-voorzitter Nicolaas Priesierie niet stopgezet. Beleidsmedewerker op het kabinet Kenneth Middellijn die eerder vandaag, dinsdag 23 december 2014, is genoemd in een artikel op Starnieuws, is verbaasd en verbolgen dat hij er met de haren erbij is gesleept. 

'Het kabinet en zeker ik heb geen enkele interventie gedaan om een politioneel onderzoek stop te zetten', aldus Middellijn. Hij zegt wek gebeld te hebben met de politie, maar niet om een politieonderzoek tegen Priesierie stop te zetten.

Middellijn zegt, dat te Moengo burgers zich hebben gebundeld om een verkavelingsproject te ontwikkelen. Priesierie is de gevolmachtigde belangenbehartiger van de groep. Het project genaamd 'Adabie' ligt achter de Adabie-school. Het gaat om ongeveer 28 hectare domeingrond. De bewoners hebben 10 hectare ingenomen.

'Het gaat dus om occupanten die domeingrond hebben ingenomen. Deze kwestie is onder de aandacht gebracht van het kabinet. Ik heb geconstateerd dat de occupanten al wegen hebben aangelegd, woningen gebouwd en anderen bezig zijn te bouwen', aldus Middellijn.

De beleidsmedewerker van de president zegt ook, dat het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) Priesierie tweemaal heeft aangeschreven om te ontruimen. In een brief verweert Priesierie zich op de tweede sommatie van RGB. In die brief schrijft Priesierie aan de minister, dat het huisvestingsprobleem nijpend is, niets voor de groep wordt gedaan en zij daarom het heft in eigen hand heeft genomen. Het verzoek wordt ook gedaan de ingenomen gronden die door de groep zijn aangevraagd toe te wijzen.

Middellijn zegt, dat vanuit het kabinet is besloten dat het gaat om een kwestie die het ministerie van RGB zou moeten aanpakken.

'Het gaat niet om particuliere terreinen, maar om domeingrond. Ik heb toen naar de politie gebeld en meegedeeld, dat wat de occupatie betreft het ministerie van RGB dat zal overnemen. Ik heb met geen woord gerept over stopzetten van een politioneel onderzoek. Het is juist beleid van het kabinet om niet te interveniëren in zulke zaken. Als er een politieonderzoek loopt tegen een burger, moet de politie haar werk normaal blijven doen', aldus Middellijn.

Hij laat ook nog weten, dat een geschil tussen Priesierie en ABOP-voorzitter en -Assembleelid Ronnie Brunswijk compleet los staat van deze kwestie.

'Toezicht OM Curaçao op uitvoering straffen moet beter'

Veroordeelde soms langer vast dan einddatum detentie


Het toezicht van het Openbaar Ministerie (OM) op Curaçao op de executie oftewel uitvoering van opgelegde straffen, moet naar het oordeel van de Raad voor de Rechtshandhaving (RvR) beter. Dat bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 23 december 2014.

Door voornamelijk tekortkomingen in de computersystemen kunnen bijvoorbeeld overzichten van de uitvoering van strafvonnissen niet geproduceerd worden. Dit komt onder andere omdat het Parket Registratie Informatie en Management systeem (Priem) nog in ontwikkeling is, waardoor het niet alle managementinformatie over gevangenisstraffen kan leveren. Maar, ook het computersysteem binnen de strafgevangenis SDKK ( Sentro di Detenshon i Korekshon Korsou) functioneert niet naar wens. Tussen het systeem van SDKK en het OM is geen verbinding, wat de controletaak van het OM nog meer bemoeilijkt.

Dit staat in het onlangs gepubliceerde inspectieonderzoek van de RvR naar de mate waarin het Openbaar Ministerie op Curaçao strafvonnissen ten uitvoer legt. Het is voorgekomen dat het personeel de einddatum van de detentie van een veroordeelde is ontgaan. Dergelijke misstanden in de executie doen geweld aan het recht en de bejegening van gedetineerden, stelt de RvR.

Ook de uitvoering van vonnissen van personen die nog niet gedetineerd zijn, verloopt moeizaam. Dit komt voornamelijk door gebrek aan celcapaciteit. Maar, zo voegt de RvR eraan toe: 'De Raad is van oordeel dat de executie van strafvonnissen door het OM niet inzichtelijk is, aangezien de registratie niet op orde is.'

De RvR concludeert: 'De executie van strafvonnissen inhoudende een gevangenisstraf, is niet transparant en moet worden verbeterd. De afdelingen belast met executie van strafvonnissen bij het OM en SDKK zijn onderbelast. Het digitaal registratiesysteem van gevangenisstraffen is aan upgrading toe en het toezicht dat OM moet uitoefenen over SDKK is onvoldoende. Er is verschil van inzichten tussen het OM en SDKK omtrent het karakter van het overleg tussen deze instantie.'

De Raad constateert dat het Prison Administration System (PAS)-systeem bij de gevangenis te Koraal Specht moet worden verfijnd, aangezien niet alle relevante informatie beschikbaar is via het systeem. De einddatum van de detentieperiode wordt handmatig bijgehouden

'DNA-voorzitter moet niet koppig zijn en ontwerpwet Constitutioneel Hof van agenda halen'

Santokhi (VHP): 'Regering tracht met wet alles over 8 decembermoorden uit te wissen'

'Regering komt aan mensenrechten en dat mogen wij niet toelaten'


'Voorzitter Jennifer Geerlings-Simons van De Nationale Assemblee (DNA) moet niet koppig zijn en de ontwerpwet Constitutioneel Hof van de agenda halen, zodat er normaal vergaderd kan worden.' Dat zegt VHP-parlementslid Chandrikapersad Santokhi vandaag, dinsdag 23 december 2014, in het Dagblad Suriname. 

‘Als de DNA-voorzitter een democraat is, gaat ze moeten luisteren naar de gevoelens van de samenleving en deze wet van de agenda halen om de rechtstaat niet in gevaar te brengen’, aldus Santokhi.

De wet op zichzelf is volgens hem geen probleem. ‘Het Constitutioneel Hof is niet gevaarlijk. Het is aangegeven in de Grondwet, dat wij een Constitutioneel Hof moeten hebben om wetten te toetsen die in strijd zijn met verdragen en de Grondwet en om na te gaan of wetten geen tegenstrijdige werking hebben, maar wat deze regering wil doen, is van dit orgaan een toetsingsorgaan maken voor rechterlijke uitspraken, terwijl wij daarvoor reeds het Hof van Justitie hebben.’ 

Ook zal de regering volgens Santokhi in dit orgaan rechters benoemen, die vanuit de politiek zullen worden voorgedragen. ‘De rechtstaat wordt terzijde gelegd en hiermee kapot gemaakt.’ De ex-minister van Justitie en Politie zegt, dat met dit Hof de regering tracht alles over de 8 decembermoorden uit te wissen. Ook de Amnestiewet zal hierna goedgekeurd worden. ‘De regering komt aan mensenrechten en dat mogen wij niet toelaten. Ook de president hoort zich te houden aan wet en recht.’

‘Wil Geerlings-Simons daadwerkelijk vergaderen, dan zal ze zich erbij moeten neerleggen dat deze wet geen prioriteit heeft’, vindt Santokhi. De Anti-Corruptiewet, de Wet op Dierenbescherming en de Advocatenwet zijn volgens hem  belangrijker. ‘Mevrouw Simons, haalt u de wet Constitutioneel Hof van de agenda, u bent geen dictator’, aldus Santokhi.

Hij zegt dat er desondanks een tweede voorstel is gekomen van zowel de oppositie als de coalitie en dat is, dat zowel deskundigen van de regering als van DNA werken aan een nieuw concept dat draagvlak geniet van zowel de oppositie als de coalitie. ‘Er zijn zoveel adviezen gegeven, tientallen pagina’s met adviezen. Laat ze deze adviezen opvolgen’, aldus Santokhi.

Maar, volgens Geerlings-Simons kan er onmogelijk gedebatteerd worden over de agenda van het parlement. De vergaderingen van het parlement stranden steeds vanwege het gebrek aan quorum. De oppositie weigert quorum te verlenen voor de behandeling van de ontwerpwet Constitutioneel Hof.

Chinese consul-generaal op Curaçao wil meer bescherming Chinezen op eiland

Chinezen zijn relatief vaak slachtoffer geweld van overvallers


De Chinese consul-generaal op Curaçao roept de politie op alles in het werk te stellen om gewelddadige overvallers op te pakken. Aanleiding is de dood van een 30-jarige Chinese supermarkteigenaar, die zondag het slachtoffer werd van een overval, aldus diverse Nederlandse en lokale media op Curaçao vandaag, dinsdag 23 december 2014.

Alleen al in de afgelopen twee weken is de Chinese gemeenschap slachtoffer geweest van vijf zeer gewelddadige overvallen. Daarbij werden de slachtoffers, onder wie kinderen, beschoten, geslagen, bedreigd of vastgebonden.

Consul-generaal mevrouw Chen Qiman heeft aan de minister van Justitie gevraagd meer te doen om de daders op te pakken. Volgens haar kunnen daarmee nieuwe slachtoffers worden voorkomen.

Chinezen op Curaçao zijn relatief vaak slachtoffer van, soms dodelijk, geweld door gewapende overvallers. Veel kleine supermarkten zijn in handen van Chinezen.

De consul-generaal wees gisteren op de band die al meer dan honderd jaar bestaat met Chinezen op het eiland. Ze hoopt dat China meer zaken gaat doen met Curaçao en dat meer toeristen uit China het eiland zullen bezoeken. Daarvoor is volgens haar wel een daling van de criminaliteit nodig.

Wijziging verkeerssituatie in centrum Paramaribo

(Bron foto: Irvin Ngariman/de Ware Tijd)
OW wil snellere doorstroming verkeer op Zwartenhoven- brugstraat

Niet langer rechtsaf slaan naar Keizerstraat


Weggebruikers die vanuit richting Nassylaan komen kunnen vanaf morgen niet meer rechtsaf slaan de Keizerstraat in. De verkeerssituatie op die hoek wordt gewijzigd door de afdeling Verkeer van het ministerie van Openbare Werken, aldus de Ware Tijd vandaag, dinsdag 23 december 2014.

Volgens het hoofd van de afdeling, Henk Wip, zal de doorstroming van het verkeer op de Zwartenhovenbrugstraat verbeteren door deze maatregel. Links afslaan naar de Keizerstraat vanuit de Weidestraat, blijft toegestaan.

Wip stelt, dat de rechtse afslag het onmogelijk maakte om het verkeerslicht zodanig in te stellen dat verkeer vanuit de Weidestraat en de Nassylaan tegelijkertijd optrekken. Door de nieuwe verkeerssituatie komt het verkeer vanuit beide kanten van de Zwartenhovenbrugstraat tegelijkertijd in beweging, waardoor het verkeer sneller vlot.

Het afdelingshoofd zegt goed onderzoek te hebben gedaan voor deze verkeersaanpassing. Hij verwacht geen extra belasting van andere wegen, noch inkomstenderving voor ondernemers in de omgeving, omdat alle wegen toegankelijk blijven.

In januari volgt nog een wijziging in het verkeer in de binnenstad. Weggebruikers vanuit de Klipstenenstraat naar de Domineestraat zullen simultaan optrekken met weggebruikers vanuit de Keizerstraat naar de Domineestraat.

(Bron: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)

Nieuwe Haven Paramaribo toneel van Kerst-afpersingspraktijen

'Douaneambtenaren zo inhalig geworden, dat je wordt bedreigd als je geen kerstpakket stuurt'


De Nieuw Haven in Paramaribo is volgens ondernemers het toneel geworden van Kerst- afpersingspraktijken door ambtenaren werkzaam bij de douane, aldus de Ware Tijd vandaag, dinsdag 23 december 2014.

Ondernemers zouden geschenkpakketten moeten bieden als ze in 2015 probleemloos willen importeren. 'De mensen zijn zo inhalig geworden, dat je nu wordt bedreigd als geen kerstpakket stuurt. Men laat het niet meer aan de goodwill over van de ondernemer om uit zichzelf een gebaar te maken, omdat hij een goede service heeft gekregen het afgelopen jaar', aldus een niet met naam genoemde een ondernemer in de krant.

En het is niet dat de ambtenaren geen pakket krijgen.

'Als je nu gaat naar de douane, dan staan de bureaus van de douaniers zo vol met pakketten, dat er geen plek is om je stukken te tekenen. Toch eist men nog meer', aldus de ondernemer.

Volgens werkgeversorganisatie VSB (Vereniging Surinaams Bedrijfsleven) zijn ondernemers ook schuldig aan het inhalige gedrag. Het is meer regel dan uitzondering, dat voor elke dienst geld of geschenken op tafel worden gelegd. Toch verbiedt de wet dit.

Voorlopig geen import duizend koeien

LVV onduidelijk over redenen uitstel import


Dit jaar zullen niet meer duizend runderen worden geïmporteerd. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) geeft hiervoor geen duidelijke reden, aldus de Ware Tijd vandaag, dinsdag 23 december 2014. 'Als er geen import is, betekent het, dat nog niet alles in orde is. Import heeft met veel te maken', zegt onderdirecteur Veeteelt, Edmund Rozenblad.

Volgens Rozenblad gaat het onder meer om voorbereidingen die moeten worden getroffen in het land waaruit de dieren geïmporteerd worden. Welk land blijft onvermeld. Volgens zijn informatie is het plan om de runderen te importeren nog niet van de baan.

Het ministerie heeft eerder dit jaar bekendgemaakt, dat in oktober runderen zouden worden geïmporteerd om de kwaliteit en beschikbaarheid van rundvlees te garanderen, aangezien de prijs voor dit vlees stijgt.

Rozenblad zegt niet hoeveel tijd nodig is om de voorbereidingen af te ronden. 'Je moet nooit haast hebben om dingen te doen. Het is goed als je iets goed en snel kan doen, maar mijn ervaring leert dat deze dingen altijd lang duren.'

Omdat de geplande import is uitgesteld, moet het ministerie een particuliere partner erbij halen. Volgens de onderdirecteur kan een keuze uit verschillende bedrijven worden gemaakt. 'Er is al een offerte, maar niemand is nog aangewezen.'

NDP en Baasa gaan mogelijk samenwerking aan

(Bron foto: Baasa)
Baasa-voorzitter: 'President Bouterse doet het goed en krijgt nog vijf jaren van ons'

Kabinet van President zet onderzoek naar mogelijke oplichting door Priesieri stop.....


De politieke partij Baasa, onder leiding van Nicolaas Priesierie, en de NDP hebben de intentie uitgesproken om met elkaar samen te werken. Een gezamenlijke commissie die de samenwerking uitwerkt, werd afgelopen vrijdag in Moengo ontvangen door NDP-voorzitter Desi Bouterse.

Johnynash Zorgvol, tweede secretaris van Baasa, stelt vandaag, dinsdag 23 december 2014, in een persbericht, dat de gesprekken vergevorderd om tot een samenwerking te komen. Baasa wil een meerwaarde zijn voor de Mega Combinatie/NDP. Volgens Priesierie kan Suriname een absoluut welvaartsland worden. 'Deze president doet het goed; hij krijgt nog vijf jaar van ons.'

Baasa stelt vooral in de districten Marowijne, Brokopondo en Sipaliwini een grote achterban te hebben. Volgens Priesierie zal er een definitieve politieke verschuiving plaatsvinden. Deze combinatie moet alle drie zetels van Marowijne veroveren om zaken versneld te realiseren.

Deze partij is in april opgericht door een groep uit Seeka. Paul Abena, voorzitter van Seeka, werd in 2012 afgezet tijdens een algemene leden vergadering. Er was een motie ingediend door de bestuursleden, onder aanvoering van Priesierie. De rechter heeft bepaald dat deze vergadering onrechtmatig was en dat Abena de voorzitter is van de partij. Na dat vonnis werd Baasa geproclameerd.

Overigens vindt Priesierie, dat ABOP-voorzitter en Assembleelid Ronnie Brunswijk mensen tegen hem aan het ophitsen zou zijn. Starnieuws meldt, dat tientallen mensen aangifte tegen de Baasa-voorzitter hebben gedaan bij de politie in Moengo van oplichting inzake een grondenkwestie aan de Burnsideweg. Volgens Priesieri is er echter, door tussenkomst van het Kabinet van de President, geen onderzoek ingesteld.

Priesierie zou volgens mensen die aangifte hebben gedaan zich gronden hebben toegeëigend. De politie van Moengo heeft recent een telefoontje gekregen van Kenneth Middellijn van het Kabinet van de President om het onderzoek naar Priesierie onmiddellijk stop te zetten. Volgens mensen die aangifte hebben gedaan, zou Priesierie terreinen doorverkocht hebben. Zij klagen erover dat ze na ruim twee jaren nog geen grondpapieren in handen hebben gekregen. Zij hebben bedragen tussen Srd 1.500 en Srd 5.000 betaald voor ontsluitingskosten. Omdat de mensen gingen twijfelen over de handelingen van de politicus en geen concreet antwoord konden krijgen, zijn ze naar de politie van Moengo gestapt, schrijft Starnieuws.

Priesierie stelt, dat coalitieleider Brunswijk zich het verkavelingsproject wil toe-eigenen. Hij vindt dit heel jammer. 'Als DNA-lid moest hij juist bevorderen dat de belangen van de mensen van Marowijne, die op hem hebben gestemd, behartigd worden', aldus de voorzitter van Baasa. Hij is als ondervoorzitter van de districtsraad Marowijne, tezamen met een paar ressortraadsleden een verkavelingsproject gestart. Het gaat om Lips II met renovatie in bijna alle dorpen van Marowijne.

'Omdat ik voorzitter ben van Baasa, is de heer Brunswijk bang dat hij politieke macht verliest in Marowijne. Op dit moment hebben 87 personen al het LAD nummer (Lands administratie nummmer) van hun aanvragen. Mensen worden betaald om aangifte te doen tegen mij. Maar, dit alles is stopgezet door het Kabinet van de President. Niemand hoeft meer te vrezen dat de heer Brunswijk ze op straat gaat zetten voor zijn eigen woningbouwproject', stelt Priesierie.

Hij zegt ook in 2013 het volledige verkavelingsdossier gegeven te hebben aan Brunswijk en districtscommissaris Theodorus Sondrejoe, met het verzoek het daarheen te willen leiden dat de mensen hun grondpapieren krijgen. Hij heeft ook gevraagd om zorg te dragen voor de nutsvoorzieningen.

'In plaats van dit te doen, gebruikt de heer Brunswijk het dossier om de grond gedeeltelijk zelf aan te vragen en het ander deel door het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, terwijl dit ministerie al lang geen woningen meer bouwt. Het project heeft een bestuur en binnenkort worden we ontvangen door de minister van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer inzake de verdere voortzetting. Zaken zullen nu sneller afgehandeld worden ten voordele van de mensen die in het project zijn. Het gaat om 243 personen.'

Carolinabrug krijgt zware bescherming tegen aanvaringen

OW onderzoekt mogelijkheden om restanten oude geramde brug te verwijderen

Veerboot vertrekt naar Saramaccakanaal


De nieuwe Carolinabrug krijgt zware bescherming tegen aanvaringen. Er wordt daarin extra geïnvesteerd om herhaling van de diverse aanvaringen met de oude brug te voorkomen.

Het is nog niet helemaal duidelijk wanneer de restanten van de oude brug worden opgeruimd. Rabin Parmessar, de minister van Openbare Werken, zegt vandaag, dinsdag 23 december 2014, op Starnieuws, dat het ministerie nagaat hoe dat aangepakt kan gaan worden.

'Het is niet goed wat er daar staat. We gaan na welke aannemers in staat zijn dat te doen. Maar, opruimen gaan we doen.' De nieuwe brug is tijdens de aanbouw ook aangevaren door Ballast Nedam zelf. Het bedrijf heeft de verantwoordelijkheid genomen en is met de verzekering bezig, aldus Parmessar.

De oude Carolinabrug werd tijdens een nacht in oktober 2007 aangevaren door een zandboot van Rudisa, de onderneming van Dilip Sardjoe, waarna een gedeelte in de rivier terechtkwam. Na de aanvaring volgde een juridische strijd over wie de schuldige is en die zaak is nog steeds in behandeling.

Het Nederlandse adviesbureau Adonin bracht een rapport uit, waarin staat dat de Carolinabrug niet deugdelijk gebouwd was. Nader onderzoek zou de constructiefouten aan het licht brengen. Openbare Werken stelde zich niet aansprakelijk, het aannemingsbedrijf Van Kessel en Rudisa NV ook niet. De oversteek werd sindsdien tot en met de opening van de nieuwe brug afgelopen weekeinde, door een ponton verzorgd.

De veerboot waarmee meer dan tien jaar de oversteek werd gedaan op de Surinamerivier bij Carolina, zal ingezet worden voor de verbinding over het Saramaccakanaal. De boot is niet meer nodig in het gebied. na de ingebruikname van de nieuwe Carolinabrug.

'We kunnen onze dienst verplaatsen naar het Saramaccakanaal, maar hierover moeten we overstemming bereiken met bijvoorbeeld Openbare Werken', zegt Joyce Rozenhout, directeur van de Scheepvaart Maatschappij Suriname (SMS), vandaag in de Ware Tijd.

De directeur weet dat er behoefte is aan veerdiensten in het land zoals de oversteek over het Saramaccakanaal, maar wil nog niet zeggen waar de veerverbinding precies moet komen.

'We gaan nu behoorlijk wat inkomsten derven, maar uiteindelijk is de brug een goede ontwikkeling voor  het gebied.' Zij wijst erop dat de veerdienst in Carolina niet winstgevend was en dat de operaties van de SMS door de overheid worden gesubsidieerd. Als het marktconforme tarief van Srd 4,50 per passagiers werd toegepast, was de zaak wel lucratief geweest.