woensdag 24 december 2014

Oud-president Venetiaan naar rechter vanwege uitspraken Irene Pengel

Venetiaan sleept dochter Johan A. Pengel voor rechter.
Pengel zou in overheidsprogramma 'Info Act' onwaarheden hebben verkondigd over Venetiaan

Venetiaan zou val regering-Pengel hebben bewerkstelligd


Oud-president en -voorzitter van de Nationale Partij Suriname (NPS) Ronald Venetiaan eist via de rechter dat Irene Pengel, dochter van Johan Adolf Pengel, uitspraken die zij zou hebben gedaan in het overheidsprogramma ‘Info Act’ en die volgens hem bezijden de waarheid zijn, corrigeert. Dit verzoek had hij ook al in een brief aan haar gedaan, welke brief vandaag, woensdag 24 december 2014, door presentator Cliffton Limburg in het SRS-programma 'Bakana Tori' werd voorgelezen. 

In het interview van 11 oktober zegt Pengel onder andere, dat Venetiaan de val van de regering Pengel heeft bewerkstelligd en dat de oud NPS-voorzitter zou hebben gezegd, dat hij de NPS met wortel en tak zou uitroeien. Deze en andere uitspraken van Pengel betreurt de ex-president en typeert hij als negatieve berichtgeving die niet op waarheid berust.

Venetiaan eist dat Pengel publiekelijk de uitspraken corrigeert via alle media waar het programma is uitgezonden en daarbij ook kenbaar maakt, dat ze de uitlatingen betreurt. Ook wordt op Pengel een beroep gedaan om het bewuste interview binnen een week te verwijderen van de video internetwebsite YouTube en andere digitale media waar het nog interview nog online te vinden is.

Pengel zei tegen Limburg, dat zij 'de waarheid geweld zou aandoen' en 'de geschiedenis verkrachten' als zij voldoet aan de eis van Venetiaan. Pengel beweert, dat zij niets heeft tegen Venetiaan en juist 'dol' is op hem. Ze beroept zich erop, dat de uitspraken gebaseerd zijn op 'geschreven bronnen' en 'dingen die echt gebeurd zijn'. 'Als je gaat graven in de archieven kom je deze zaken ook tegen', aldus Pengel.

Meerderheid Jeudparlement distantieert zich nu pas van anti-homolied 'Bullet'

Jongeren reppen met geen woord over positie Jeugdparlementslid Babel

Otnil 'Otjeman' Babel zingt mee in lied en videoclip


De meerderheid van het Nationaal Jeugdparlement distantieert zich nu pas, vele weken na de ophef in de lokale samenleving, van de oproep en uitlatingen die door onder meer collega-jeugdparlementariërs worden gedaan in het anti-homolied ‘Bullet’. 'Dit besluit is zaterdag unaniem aangenomen tijdens de openbare vergadering', stelt het Jeugdparlement in een vandaag, woensdag 24 december 2014, uitgebrachte verklaring. 

'Het Jeugdparlement heeft respect voor de vrijheid van vrije meningsuiting en voor het recht op dezelfde behandeling voor iedereen. Om deze reden geven wij aan dat geen enkele Surinamer gediscrimineerd dient te worden in woord of daad en dat de uitlatingen van de gedachten van de collega's niet representatief zijn voor de gedachten van alle leden van het Nationaal Jeugdparlement', zo is in de verklaring opgenomen.

Het jeugdparlement wijst erop, dat het van belang is dat elke Surinamer zich realiseert dat Suriname tegenwoordig gekenmerkt wordt als een land waarin verschillende bevolkingsgroepen en religiën in vrede en harmonie leven.

'Dit feit, waarop we trots zijn, is het resultaat van een lang proces waarbij begrip voor de medeburger is ontstaan.'

Maar, het jongerenparlement gaat op geen enkele wijze in op de vraag of er actie wordt ondernomen tegen het lid Otnil 'Otjeman' Babel die deelneemt aan het lied en de daarbij behorende videoclip en tegen zijn gedane uitspraken over homo's in de media in reactie op de ophef en op zijn Facebookpagina. Zijn positie in het Jeugdparlement lijkt onaangeroerd te blijven.

(Red. De Surinaamse Krant)

'Bepaalde media lenen zich voor haatprogramma's gericht tegen VHP en Nieuw Front'

'Senioren worden gechanteerd en gedwongen bepaalde vlaggen op te hangen'

VHP documenteert intimidatiepraktijken en haatprogramma's van regering


De VHP is bezig met het documenteren van voorbeelden van intimidatiepraktijken en haatprogramma's van de regering Bouterse-Ameerali. Dat maakte partijvoorzitter Chandrikapersad Santokhi gisteravond bekend op een ressortvergadering te Kwatta. De verzamelde informatie zal bekendgemaakt worden, 'zodat de wereld kan zien waarmee deze regering bezig is'.

Santokhi somde tijdens zijn toespraak een diverse voorbeelden van intimidatiepraktijken op, aldus Starnieuws vandaag, woensdag 24 december 2014.

'Er zijn zelfs senioren die gedwongen worden om bepaalde vlaggen op te hangen, anders wordt hun AOV ingehouden als ze weigeren de VHP-vlag neer te halen', sprak Santokhi. 'In een ander geval wordt een ambtenaar met overplaatsing naar het binnenland bedreigd.' Men is bang voor rancune en er wordt niet geschroomd de vergaderingen van de VHP opzettelijk en openlijk te storen, stelde Santokhi.

Bepaalde media lenen zich volgens Santokhi voor 'haatprogramma's' gericht tegen de VHP en Nieuw Front. 'Op de radio worden we bijna elke dag uitgescholden. Net een boom waar men stokken naar gooit. In plaats dat men antwoord geeft op nijpende vragen, krijgen we alleen maar scheldkanonnades en helemaal geen oplossingen voor de problemen die nu spelen. Men gooit alleen stokken in een boom als men weet dat er zoete vruchten daar zijn om ze te hebben.'

Santokhi meent dat, hoewel staatszenders verplicht zijn om politieke partijen evenveel tijd en ruimte te geven om campagne te voeren, maar slechts één partij alle ruimte krijgt om propaganda te maken. 'Al deze zaken zijn we aan het listen. Want we gaan het presenteren aan de wereldgemeenschap om te tonen waar deze regering mee bezig is. Die vlag gaat niet stemmen, uw hart gaat stemmen. We kunnen niet in angst blijven leven. We gaan een eind maken aan de angstcultuur in dit land.'

Advocaat van VHP-leider Santokhi wraakt rechter in door president Bouterse aangespannen rechtszaak

Advocaat van Bouterse: 'Sewcharan past vertragingstactiek toe'


Gerold Sewcharan, de advocaat van VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi, heeft vandaag, woensdag 24 december 2014, geen conclusie van antwoord ingediend bij de griffie, zoals de rechter eerder had bepaald in de door president Desi Bouterse tegen Santokhi aangespannen rechtszaak. In plaats daarvan heeft hij de rechter gewraakt. Uiterlijk om twaalf uur vanmiddag had Sewcharan schriftelijk reageren. Twee minuten voor twaalf diende hij pas het wrakingsverzoek in. Reden hiervoor is niet bekend, maar waarschijnlijk wil hij meer tijd om de zaak tegen zijn cliënt goed voor te kunnen bereiden.

De advocaat van president Bouterse, Nailah van Dijk, zegt op Starnieuws verbaasd te zijn over de wraking. De belangrijkste reden om een rechter te wraken is wanneer die eerder een uitspraak gedaan heeft tegen de betrokken persoon, in dit geval Bouterse, of als zij een familierelatie zou hebben. Dit is niet van toepassing op de rechter.

Van Dijk vindt dat haar collega een vertragingstactiek toepast. 'Hij wilde al zes weken uitstel, maar hiertegen heb ik geprotesteerd. Het gaat om de president van het land tegen wie ernstige beschuldigingen zijn gedaan. Deze zaak moet zo snel mogelijk worden afgehandeld.'

Santokhi zei gisteren op een VHP-podium te Kwatta dat hij dozen met bewijzen heeft tegen Bouterse die hij wereldkundig zal maken.

'Blijkbaar zijn het fictieve dozen, want nu kan zijn advocaat niet eens een antwoord indienen. Hij komt niet eens aan de telefoon om collegiaal uit te leggen waarom hij zich niet heeft gehouden aan de afspraak', stelt Van Dijk.

Door de wraking van de rechter, moet het Hof van Justitie een besluit nemen. Er dient een raadkamer van drie rechters te worden ingesteld die zich over de wraking moet uitlaten. Hierdoor heeft Sewcharan meer tijd om zijn conclusie van antwoord in te dienen. Van Dijk verwacht pas maandag te zullen horen wanneer het Hof van Justitie zich zal uitspreken over de wraking.

Santokhi is door de president voor de rechter gedaagd, omdat hij tijdens een vergadering van de Pertjajah Luhur op 23 november in Lelydorp had gezegd, dat Bouterse drugsmaffia van Colombia naar Suriname heeft gebracht. Hij heeft volgens de VHP-voorzitter Suriname in de greep van de drugscriminelen gebracht. Bouterse zou Suriname ook in handen gebracht hebben van wapenhandelaren. 'En alsof dat nog niet voldoende is, a man e tyar’ wan tra internationaal terrorist kon: a man e tyar’ Hezbollah kon ini a kondre', zei Santokhi. Een paar weken later pas is Bouterse naar de rechter gestapt en eist dat de VHP-voorzitter zijn woorden intrekt.

** Sewcharan laat overigens later op de dag, via Starnieuws, weten dat het niet om een persoonlijke reden gaat waarom de rechter is gewraakt. 'Een wrakingsgrond wordt achter gesloten deuren behandeld. Ik ben niet bevoegd om hierover in de publiciteit te treden, maar het gaat niet om iets persoonlijks. De indruk moet niet gewekt wordt alsof de rechter in persoon is gewraakt.'

Voetbaltalentje op Curaçao gaat spelen bij FC Utrecht

Nazjir Held (9) van Excellence maakt overstap van eiland naar Utrecht in juli 2015


Nazjir Held gaat voor FC Utrecht voetballen. Dat meldt onder andere het Persbureau Curaçao vandaag, woensdag 24 december 2014. De 9-jarige speler van Excellence op Curaçao maakt in juli volgend jaar de overstap. 

De Utrechtse profvoetbalclub raakte onder de indruk van het talent van Nazjir Held, Roshyon Michiel en Zain Virginia van de Curaçaose Voetbal Academie (Curaçao Soccer Academy). Held werd uitgeroepen tot toptalent vanwege zijn techniek, motorische vaardigheid en snelheid.


De 12-jarige Roshyon Michiel, die ook stage liep, mag in april nog een keer komen om zich in de kijker te spelen.

'Het is voor het eerst sinds vier jaar dat er een toptalent door FC Utrecht opgenomen wordt vanuit een samenwerkingsverband buiten Nederland', aldus de voetbalacademie, zo is te lezen op de website van FC Utrecht. Het initiatief van Fundashon Bon Intenshon van Gregory Elias is een naschools project gericht op talentontwikkeling van jonge Curaçaose voetballers.

Santokhi (VHP): 'Sociale wetten goed, maar sociaal contract maakt bevolking tot sociale contractarbeiders'

'Regering pleegt politieke zelfmoord door invoering drie wetten sociaal zekerheidsstelsel'

'Zonder na te denken wordt on- en minvermogenkaart afgeschaft'


Voorzitter Chandrikapersad Santokhi van de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) zegt vandaag, 24 december 2014, in het Dagblad Suriname, dat de regering politiek zelfmoord heeft gepleegd door onlangs de drie wetten van het sociaal zekerheidsstelsel in te voeren. Volgens de politicus hebben deze wetsproducten ervoor gezorgd, dat zelfs de ijsverkoper en marktverkoper, die al een moeilijk bestaan hadden, nog dieper in de problemen zijn geraakt. 

De VHP-voorzitter stelt, dat in het begin een sfeer werd gecreëerd alsof deze wetten ervoor moesten zorgen dat alles kosteloos zou geschieden. Achteraf is het volk geconfronteerd met zaken waarbij mensen nu niet eens eten in huis hebben, omdat ze zoveel voor de verschillende fondsen moeten storten.

De vorige regering, Venetiaan-Sardjoe, had volgens hem juist ervoor gezorgd, dat het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) on- en minvermogen kaarten had geïntroduceerd voor personen die niet in staat waren zulke absurde bedragen te betalen. 'Zonder na te denken schaft de regering dit af en laat de mensen dan aan hun lot over. Dit getuigt niet van behoorlijk bestuur', aldus Santokhi.

'Sociale wetten zijn goed, maar het sociaal contract maakt van de bevolking sociale contractarbeiders. De wetten hebben geen effect als de prijzen in de winkels blijven stijgen. Je gaat nog harder werken om uit te komen.' De VHP’er stelt, dat mensen nu al in de tweede week van de maand niet uitkomen met hun salaris.

Voor de gemeenschap is het volgens Santokhi nog steeds onduidelijk wat de consequenties en impact van deze sociale wetten op lang termijn zullen zijn. Hij zegt, dat de randvoorwaarden voor het in werking laten treden van deze wetten nog steeds niet zijn gerealiseerd. Daarnaast zijn er te veel fouten en onduidelijkheden. 'Ik heb een zwaar hoofd in de uitvoerbaarheid en duurzaamheid van deze sociale wetten.' De VHP parlementariër keurt het gedrag van de regering daarom af.

Curaçao verwijdert duizenden reclameborden langs wegen op eiland

Een woud aan reclame aan de weg... (Bron foto: Bjorn van den Broek)
Aan palen en verkeerslichten gebonden kartonnen borden door DOW verwijderd

Ondanks ontbreken wetgeving worden borden verwijderd


De Dienst Openbare werken (DOW) op Curaçao heeft afgelopen weekend in opdracht van minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) Earl Balborda (PNP) duizenden reclameborden verwijderd van de openbare wegen op het eiland. Tijdens de bliksemactie werden borden aan de Caracasbaaiweg, Saliña, Schottegatweg, Rooseveltweg en Jan Noorduynweg verwijderd, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 24 december 2014.

Het gaat om kartonnen borden die aan palen en verkeerslichten zijn vastgebonden. Het is de bedoeling om alle borden waarvoor geen vergunning is gegeven te verwijderen uit het straatbeeld.

Interim-directeur van DOW Urvin Batten zegt, dat vorige week donderdag is begonnen met het verwijderen van de borden. Volgens hem moeten dergelijke illegale borden niet op de weg staan. Hij legt uit dat een aannemersbedrijf namens DOW belast is met het verwijderen van de borden en het voor het einde van het jaar moet zijn afgerond.

Lionel Hooi, hoofd afdeling beheer en onderhoud van DOW, zegt dat er momenteel drie mensen van een aannemersbedrijf bezig zijn de borden te verwijderen. Hij geeft aan dat de borden vastzaten aan lantaarnpalen en ander straatmeubilair. Soms vormden ze een gevaar voor het verkeer en daarnaast was het volgens Hooi een lelijk gezicht.

Hooi: 'Soms gaat het zo ver, dat de reclameborden voor de verkeersborden worden geplaatst. Het is de bedoeling dat wij woensdag klaar zijn met de actie.' 

Hooi zegt verder, dat het hun opviel dat een aantal bedrijven op voorhand de afgelopen dagen hun borden verwijderde. 'Dat vinden wij een pluspunt. Dat waren er 15 of 20', aldus Hooi. Tevens wordt geëvalueerd welke stappen er genomen kunnen worden om de kosten voor het verwijderen van de borden te verhalen op de bedrijven die de borden hebben neergezet. Hooi: 'Het eerste kwartaal van 2015 komen er nieuwe acties. Het is nog niet helemaal duidelijk in welke straten hierna borden worden verwijderd. Het probleem met de borden is de wetgeving. De Wet openbare orde is namelijk nog niet aangenomen. Daardoor kunnen geen aanvragen gedaan worden voor reclameborden langs de openbare weg en zijn er nog geen vergunningen afgegeven.'

Minister-president Ivar Asjes kondigde twee weken geleden aan, dat de wet spoedig in de Staten behandeld zal worden. Hij gaf de wens aan dat deze voor het eind van het jaar behandeld zou worden en van de negatieve lijst gehaald kon worden. Het ontwerp voor de landsverordening werd in mei in een centrale commissievergadering behandeld, waarna werd besloten het wetsvoorstel niet door te zetten. De wet heeft op zich laten wachten, omdat deze niet op tijd overgeheveld kon worden van eilandgebied naar land op 10 oktober 2010. Ondertussen is er dus geen regelgeving, maar worden de borden wel verwijderd.

Dieter van Daele, eigenaar van het Belgische bedrijf Pleasure Events, dat in samenwerking met Kokomo Project X organiseert op 6 februari, geeft aan dat hier niet blij mee te zijn. 'Wij hebben een paar weken geleden nog een honderdtal borden laten maken met reclame om binnen enkele weken te verspreiden over het eiland.'

Pleasure Events is van mening dat de regering in België bijvoorbeeld alternatieven biedt, zoals plakborden waar je gratis affiches kan plakken, grote kaders of billboards die via de gemeente te huur zijn. 'Zolang er geen alternatieven zijn, zie ik het nut er niet van in dat het verboden wordt, omdat het de toeristische zaken zijn die de borden neerzetten. Voor ons is het ook moeilijk om op een andere ma- nier op het eiland reclame te maken.'

Agent buiten functie gesteld wegens rijden onder invloed en een trens in rijden....

Man zou stomdronken na feestje naar huis zijn gereden


De majoor van politie S.B. is afgelopen maandag buiten functie gesteld door de korpschef van het Korps Politie Suriname. Dat meldt het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 24 december 2014.

De man was in de nacht van zaterdag op zondag 21 december met zijn privéwagen in de langs de Munderweg lopende trens beland. De politie van Munder heeft vervolgens de wagen uit de goot laten slepen.

Van omstanders schrijft de krant te hebben vernomen, dat de politieman in van een feestje stomdronken naar huis was gereden.

De politie van Munder heeft haar collega onderworpen aan een blaastest. De man blies tweemaal het maximum toegestane alcoholpromillage. De politie heeft terstond het rijbewijs ingevorderd en het dienstwapen van de politieman in bewaring genomen.

De volgende morgen werd hij door de korpschef vanwege zijn ontoelaatbare handeling buiten functie gesteld, aldus de krant.

Binnenlandse Zaken onderzoekt tikfoutje in tekst Wet Algemeen Pensioen

Als wet met fout is goedgekeurd moet die weer met gewijzigde tekst worden ingediend in Assemblee.....

Hoeveel (tik-)fouten zouden er in andere wetteksten staan?


Het onderzoek naar de mogelijke tikfout in de Wet Algemeen Pensioen is nog steeds gaande. Jeffrey Joemmanbaks, onderdirecteur Juridische Aangelegenheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken, zegt vandaag, woensdag 24 december 2014, in het Dagblad Suriname, dat de regering samen met De Nationale Assemblee (DNA) bezig is na te gaan hoe deze fout is ontstaan. 

In de wet staat dat een ‘zelfstandige’ volgens artikel 1 lid L: 'iedere natuurlijke persoon, die geen bedrijf of beroep uitoefent en geen personeel in dienst heeft'. Daar had echter moeten staan: 'iedere natuurlijke persoon, die een bedrijf of beroep uitoefent en geen personeel in dienst heeft'.

Nagegaan moet worden of deze fout vóór of na goedkeuring in de DNA is gemaakt. Als de wet met de fout is goedgekeurd, zal die met gewijzigde tekst weer ingediend moeten worden bij het parlement. Dit zou voor veel onvoorziene gevolgen kunnen leiden aangezien de wet op 9 december 2014 is ingegaan.

Vanaf die dag zijn werkgevers verplicht om hun werknemers een pensioenpremie te laten betalen. Er is intussen al gestort. De vraag rijst nu of de andere wetten ook geen fouten hebben.

Het bedrijfsleven is vooral verontwaardigd dat er wetten worden aangekondigd, die met flinke kosten gepaard gaan, terwijl deze niet eens goed genoeg zijn geformuleerd.

De Wet Algemeen Pensioen verplicht alle werknemers om drie procent van het bruto inkomen in een Pensioenfonds te storten. De werkgever mag hiervan maximaal de helft bijdragen. De werknemers maken na minimaal vijf jaar gestort te hebben aanspraak op een pensioen, zodra de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt.

De wet is deel van het sociaal zekerheidsstelsel dat afgelopen augustus na een marathonvergadering in de DNA is aangenomen. De oppositie heeft er steeds op gehamerd dat deze wetten te snel zijn doorgedrukt en in feite een verkiezingsstunt is.

Met auto werkgever op pad om gascilinder te stelen

Politie arresteert twee mannen in Flora voor poging diefstal gasfles


De politie van Flora heeft maandagochtend rond vier uur Imro L. en Guno V. gearresteerd voor poging van diefstal van een gascilinder. Uit het onderzoek blijkt dat de dieven een gascilinder aan de Oeroewastraat te Flora hadden ontkoppeld om er vervolgens mee vandoor te gaan, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 14 december 2014.

Tijdens het stelen van de gascilinder werden de beide mannen gestoord door alerte bewoners.

De mannen, die met een Fun Cargo op het adres waren gearriveerd, kozen vervolgens het hazenpad, maar lieten de auto achter. De wagen bleek het logo van een securitybedrijf te voeren.

De gealarmeerde politie heeft de mannen in de directe omgeving van de locatie kunnen aanhouden en overbrengen naar het politie bureau. Hangende het verder onderzoek zijn de twee verdachten in verzekering gesteld. Een van ze is werkzaam bij het desbetreffende securitybedrijf. 

Pahlad (NDP): 'Dat Assemblee niet kan vergaderen is schuld van coalitie zelf'

'Wij moeten in staat zijn om quorum op te brengen'


Het is de schuld van de coalitiefractie zelf in De Nationale Assemblee, dat het parlement op zijn achterste ligt. Dit zegt parlementariër Charles Pahald (NDP) vandaag, 24 december 2014, in de Times of Suriname. Het managen van de eigen problemen en wrijvingen slaat nergens op, aldus het partijkopstuk.

Daar zal verandering in moeten komen en heel gauw ook. Het parlement heeft nog geen half jaar meer over van zijn zittingsperiode. 'De coalitie heeft problemen en dat moeten de mensen intern oplossen als ze willen dat het parlement nog functioneert in de resterende maanden van het kabinet', aldus Pahlad.

Het willen oplossen lijkt nu juist het grote probleem bij de coalitie. Al enkele malen is vergeefs getracht te vergaderen. Steeds weer blijken niet genoeg leden van de coalitie te vinden voor het bereiken van quorum. Met de verkiezingen op komst lijkt het ook niet veel beter te worden in het nieuwe jaar.

'Men vindt dat men dan bezig zal zijn op het veld. Ik wil niet praten over de oppositie, want ik zit niet daar. Ik praat alleen over mijn coalitie. Wij moeten in staat zijn om quorum op te brengen', stelt Pahlad.

Het NDP-Assembleelid Rashied Doekhie is al diverse malen niet aanwezig geweest in het parlement. Hij vindt het politieke veldwerk deze periode, met het oog op de komende verkiezingen in mei volgend jaar, belangrijker dan aanwezig te zijn daar waarvoor hij wordt betaald, in De Nationale Assemblee, en om te zorgen voor quorum.

(Red. De Surinaamse Krant/Times of Suriname)

Vijf vrijwilligers uit Heerhugowaard gaan op eigen kosten naar Suriname om school op te knappen

(Bron foto: Child Welfare Fund)
St. Nederland-Suriname Child Welfare Fund zet zich in voor AMEC-Rankinschool Paramaribo

Inwoners Noord-Hollandse gemeente vertrekken 5 januari


Vijf vrijwilligers van de Stichting Nederland-Suriname Child Welfare Fund uit Heerhugowaard vertrekken 5 januari 2015 op eigen kosten samen met Plo Vermeulen van de stichting naar Suriname om daar een werkbezoek te brengen en renovatiewerkzaamheden aan de lokalen van de Rankinschool in Paramaribo uit te voeren. Dat bericht vandaag, woensdag 24 december 2014, de Nederlandse nieuwswebsite dichtbij.nl editie Groot-Alkmaar.

Het Child Welfare Fund, het kinderfonds van Stichting Nederland-Suriname, geeft al meer dan vijftien jaar enkele kindertehuizen en de allerarmsten in Suriname financiële ondersteuning om hun hoofd boven water te houden, maar moet altijd met lede ogen toezien naar de slechte leefomstandigheden van veel zeer kwetsbare kinderen. Een groot deel van de jeugd in Paramaribo komt niet verder dan de woonwijk waar ze wonen en al helemaal nooit buiten de stad.

Bij een eerder werkbezoek van Plo Vermeulen van het Child Welfare Fund aan Suriname zijn een aantal vrijwilligers uit Heerhugowaard al een keer meegegaan om fysieke hulp te bieden. Als bouwteam hebben zij toen in twee weken tijd vier woonruimtes weer leefbaar gemaakt.

De Rankinschool is een basisschool van de AMEC gemeente, gelegen in het centrum van Paramaribo, aan de Nassylaan 50. De school telt 85 leerlingen. Doordat het een christelijke school is zijn er geen middelen voor het onderhoud van het gebouw.

Het schoolhoofd mevrouw Cooman (zus van Nelly) en haar team proberen zo goed mogelijk les te geven aan de kinderen in deze, in zeer slechte staat verkerende lokalen. Om te zorgen dat de leerlingen goed en veilig onderwijs krijgen, is het noodzakelijk dat de lokalen gerenoveerd worden.

De buitenwand van de lokalen bestaan nu uit oude schoolborden. In de nieuwe situatie wordt het een muur met open stenen. Er moeten nog drie lokalen gerenoveerd worden, De vrijwilligers uit Heerhugowaard gaan hier aan de slag. De mannen die dit keer meegaan zijn de broers Gerard en Alfons Goedhart, Joop Appelman, Ton Tesselaar en René Janson.

Aan het Child Welfare Fund wordt regelmatig hulp gevraagd bij grotere projecten. 'Omdat het CWF een vrijwilligersorganisatie is, hebben wij deze keer hulp gekregen van de Vereniging Hergebruik voor Ontwikkelingswerk (HVO), zij steunen onze stichting met een donatie van 1000 euro. Van die donatie worden bouwmaterialen gekocht,' legt Plo uit.

Mensen die de stichting op een of andere manier willen helpen, kunnen zich melden via 072-5711257, 06-23695183, childwelfare@quicknet.nl. Op www.childwelfare.nl/cwf staat meer info.

'Nieuwe Carolinabrug' gaat nieuwe naam krijgen

(Bron foto: Stefano Tull/de Ware Tijd)
De naam 'Swedo' wordt veelvuldig in dorpen gehoord

Johannes 'Swampoe' Swedo heeft veel voor omgeving betekend


De nieuwe brug over de Surinamerivier bij het dorp Carolina staat nu bekend als de ‘nieuwe Carolinabrug’, maar de oeververbinding die afgelopen zondag formeel in gebruik is genomen, krijgt een passende naam. De naam ‘Carolina’ is niet meer van toepassing, omdat de brug nu op een andere plek staat, zo bericht de Ware Tijd woensdag 24 december 2014.

De gemeenschappen van de omliggende dorpen Redi Doti, Cassipora en Pierre Kondre Kumbasi hebben anderhalve maand geleden al vergaderd over een naam, maar een definitief besluit is nog niet genomen.

De krant schrijft van enkele bewoners uit die omgeving te hebben vernomen, dat de brug vernoemd zal worden naar Johannes Swedo alias 'Swampoe', een man die naar hun zeggen veel betekend heeft voor de omgeving.

'Mijn vader was heel sociaal bewogen en hij kende de rivier op zijn duimpje. Hij was iemand die altijd deelde en heeft zelfs kinderen van de verdrinkingsdood gered', zegt zijn zoon Laurens. 'Swampoe' kwam echter zelf door verdrinking om het leven in een draaikolk nabij de locatie van de nieuwe brug.

Het NDP-Assembleelid en dorpshoofd van Redi Doti Lesley Artist bevestigt dat de naam van Swedo ook is voorgesteld bij het onderhoud anderhalve maand geleden, maar wijst erop dat dit slechts een van de vele voorstellen is. Hij benadrukt dat elk idee wordt meegenomen om draagvlak te creëren.

Als alles volgens schema verloopt, zegt Artist, moet er in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar een definitief besluit vallen.

Verdachten in politiecellen op Curaçao krijgen kerstpakket van OM

Voetballen en gezelschapspellen voor verdachten

OM: Er zijn te weinig detentiefaciliteitenHet Openbaar Ministerie (OM) op Curaçao heeft in het kader van de kerstgedachte gezelschapsspellen en voetballen geschonken aan de verdachten in politiecellen. Dat bericht vandaag, woensdag 24 december 2014, versgeperst.com.

Voor mensen die in voorlopige hechtenis zitten in het politiebureau te Rio Canario, Barber en blok 1 in de gevangenis zijn namelijk weinig detentiefaciliteiten.

'In deze periode zijn de mogelijkheden voor luchten en educatieve ontspanning zeer beperkt. Ook zijn er geen mogelijkheden voor gedetineerden om in die periode bal- of bordspelen te doen', aldus het OM.

Vermiste tiener op Curaçao terecht

16-Jarig meisje liep 15 december van huis


De zestienjarige Thysainy Pieternella is weer terecht. Dat meldt de politie van Curaçao vandaag, woensdag 24 december 2014. 

De tiener liep vorige week maandag van huis weg. Na een discussie met haar moeder vertrok ze en keerde niet terug.

De politie startte daarop een zoektocht naar het meisje. Niet vermeld wordt onder welke omstandigheden en waar het meisje weer is opgedoken.

Politie onderzoekt mogelijke zedenzaak in dorp Perica, Marowijne

Drie personen gearresteerd verdacht van misbruik minderjarige kinderen


De politie blijkt afgelopen weekeinde drie personen aangehouden te hebben die verdacht worden van betrokkenheid bij een zedenzaak in Perica, Marowijne. Dat bericht de Ware Tijd vandaag, woensdag 24 december 2014.

Volgens Drophatie Ramkhelawan van de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname zijn er wellicht twee slachtoffers. De zaak is nog in onderzoek, waardoor de politie niet in details wil treden, maar de privacy van de jeugdige slachtoffers speelt daarbij ook een rol.

Over over de verdachten wil de politie nog niets kwijt. De krant waagt zich echter te schrijven vernomen te hebben, dat het zou gaan om de moeder van de kinderen, haar ex-partner en schoonzoon en dat de slachtoffers tussen 4 en 15 jaar oud zouden zijn.

Bewoners hadden, aldus de krant, al geruime tijd signalen opgevangen dat de kinderen misbruikt zouden worden. Toen een buurtbewoner vernam, dat een van de meisjes had aangeven te zijn misbruik, heeft die de politie gealarmeerd.

VHP-leider Santokhi: President, over my dead body ga je mij kunnen uitschakelen'

VHP-leider vreest president niet.....
'U heeft mij ook vaak beledigd en binnenkort presenteer ik documentatie vanaf 25 februari 1980'

'Ik ga Bouterse voor de rechter slepen'


'Omdat je president bent, kan je je verschuilen achter de positie van de president en denken je politieke tegenstanders uit te schakelen? Well, over my dead body', sprak VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi gisteravond in Kwatta tijdens een ressortvergadering van zijn partij. 

Hij liet ook weten goed voorbereid te zijn op de rechtszaak die president Desi Bouterse tegen hem begonnen is. 'Daarna ga ik hem voor de rechter uitdagen', kondigde Santokhi aan.

Santokhi is door de president voor de rechter gedaagd, omdat hij tijdens een vergadering van de Pertjajah Luhur op 23 november in Lelydorp had gezegd, dat Bouterse drugsmaffia van Colombia naar Suriname heeft gebracht. Hij heeft volgens de VHP-voorzitter Suriname in de greep van de drugscriminelen gebracht. Bouterse zou Suriname ook in handen gebracht hebben van wapenhandelaren. 'En alsof dat nog niet voldoende is, a man e tyar’ wan tra internationaal terrorist kon: a man e tyar’ Hezbollah kon ini a kondre', zei Santokhi. Een paar weken later pas is Bouterse naar de rechter gestapt en eist dat de VHP-voorzitter zijn woorden intrekt.

De VHP-voorzitter noemt de stap van Bouterse echter  ‘onsportief’ en ervaart het als een teken van zwakte om op politiek niveau strijd te voeren. 'Je hebt geen durf meer want we kennen jou ook. Toen had je wel de politieke ballen en durfde je op het podium alle presidenten en politieke leiders te beledigen. U heeft mij ook vaak beledigd.'

Santokhi beweert over genoeg informatie en documentatie te beschikken vanaf 25 februari 80. 'We gaan het binnenkort presenteren. Alles wat u niet kon horen vanwege de Amnestiewet, gaat u nu wel horen. Ik ga kijken of hij daar ook met een Amnestiewet gaat komen.”

Santokhi is van plan Bouterse nog eens voor het gerecht te slepen. In 2006 had hij als minister van Justitie en Politie NDP-voorzitter Bouterse voor het gerecht gedaagd wegens smaad en laster. Bouterse had onder andere beweerd, dat Santokhi zich met drugs bezighield en een hechte zakenrelatie had met drugscrimineel August ‘Segebai’ Adjoeba. Santokhi won de zaak en Bouterse werd veroordeeld om zich publiekelijk te verontschuldigen. Bouterse gaf gehoor aan het vonnis waar een dwangsom van Srd 100.000 per dag op stond.

'Ik ga hem ook uitdagen om in de rechtszaal te komen want hij is bang voor rechtszalen Mek a kon.'

Jairam vanaf 1 januari 2015 geen waarnemend-directeur meer bij ADRON

Arbeidscontract van in april 2013 in dienst getreden Jairam wordt niet verlengd


Het arbeidscontract van waarnemend-directeur Soedeshchand Jairam van het Anne van Dijk Rijstonderzoekscentrum Nickerie (ADRON) in Nickerie wordt op 1 januari 2015 niet door het bestuur verlengd. Dat heeft het bestuur Jairam gisteren schriftelijk kenbaar gemaakt, aldus de Ware Tijd vandaag, woensdag 24 december 2014.

Op de vraag of de politiek iets mee te maken heeft met de beslissing van het bestuur, zegt Jairam,  voorzitter is van de Politieke Vleugel van de FAl (PVF) die mogelijk een samenwerking aangaat met de Nationale Partij Suriname (NPS), dat hij het overlaat aan het volk om daarover te oordelen.

Starnieuws weet echter vandaag te melden, dat er clausules in zijn arbeidscontract zouden zijn opgenomen die politieke beperkingen bevatten. Zo zou de landbouwdeskundige geen actieve politieke activiteiten mogen ontplooien. Jairam had erop gerekend dat zijn contract niet verlengd zou worden, ook omdat hij geen verzoek tot verlenging heeft ingediend.

Jairam kijkt tevreden terug op zijn periode bij ADRON en heeft naar eigen zeggen twee belangrijke beleidsdoelen gehaald, aldus de Ware Tijd. Hij noemt het in productie helpen brengen van het zaaizaadbedrijf in Wageningen en het opvoeren van de communicatie en voorlichting naar de rijstboeren. De vertrekkend waarnemend directeur zegt dat hij ook een projectdossier heeft opgesteld voor een zaaizaad unit.

Jairam werd in april 2013 aangesteld als waarnemend-directeur bij ADRON.

SVJ-voorzitter: 'Journalisten moeten terughoudend zijn bij aannemen kerstgeschenkjes'

(Bron foto: Starnieuws)
'Journalisten klussen bij vanwege te laag salaris en staan open om giften te accepteren'


'Een journalist moet ten allen tijde een attitude tonen dat die niet omkoopbaar is.' Met deze woorden drukt Wilfred Leeuwin, voorzitter van de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) en webredacteur bij Starnieuws, zijn collega’s op het hart om terughoudend te zijn bij het aannemen van kerstgeschenkjes van bedrijven of instanties, aldus de Ware Tijd woensdag 24 december 2014.

Een bedrijf of instantie die door een journalist in de publiciteit is gebracht, kan daarvoor als waardering een gift naar de betreffende journalist sturen. Of dit gebaar als een waardering of juist beïnvloeding beschouwd moet worden, wordt door Leeuwin 'politiek correct' in het midden gelaten.

De SVJ-voorzitter stelt, dat de waarde van het geschenk ook een rol speelt bij de vraag of de journalist die moet aannemen of niet. 'Natuurlijk ga je geen erf, wagen of huis aannemen.'

Hij merkt op dat ook een klein pakket 'kwade' bedoelingen kan hebben. 'Het kan zijn dat zo iemand van mening is, dat je positief hebt geschreven over hem en dat ook in de toekomst verwacht.' Leeuwin zegt dat gevallen waarbij journalisten 'discutabele' giften hebben aangenomen, zich al  hebben voorgedaan.

Leeuwin laat ook weten, dat de kwestie rond giften aan journalisten een vingerwijzing is in de richting van mediadirecteuren om hun werknemers beter te waarderen. Hij beweert, dat journalisten heel vaak bijklussen om zichzelf te kunnen onderhouden, omdat het salaris alleen niet toereikend is. 'Hierdoor staan ze open om ook giften te accepteren.'

Volgens de SVJ-voorzitter is ethiek van groot belang is voor de journalist. 'Weet voor jezelf, ik ben niet om te kopen en ik accepteer niet alles.'