zaterdag 27 december 2014

Belfort en Waal: 'Wees meer dan ooit voorzichtig met vuurwerk'

Belfort: 'Vuurwerk afschieten is het verbranden van geld'

'Heel veel mensen zijn vaak naïef en onvoorzichtig'


Brandweercommandant Cecil Waal en minister Edward Belfort van Justitie & Politie hebben vandaag, 27 december 2014, tijdens de jaarafsluiting van het Korps Brandweer Suriname, opgeroepen om meer dan ooit voorzichtig te zijn met vuurwerk. Belfort streeft naar geen enkel vuurwerkslachtoffer en Waal wil alleen uitrukken voor controle en niet om branden door vuurwerk veroorzaakt, te blussen. Dit bericht Starnieuws.

Vanaf vandaag mag er vuurwerk verkocht en afgeschoten worden tot en met 2 januari 2015. 'Ik doe een dringend beroep op ouders, verzorgers en de sociale controle om erop te letten dat kinderen dit jaar geen vuurwerk afschieten. A.u.b.', sprak Waal.

Belfort wil dat iedereen bijdraagt aan een brandvrije en ‘slachtofferloze’ jaarwisseling. 'In mijn ogen is vuurwerk afschieten het verbranden van geld. Maar, heel veel mensen hebben er plezier in en zijn ook heel vaak naïef en daardoor onvoorzichtig.'

Belfort: 'We kennen allemaal de beelden van verminkte mensen. Wees uiterst voorzichtig, gooi geen vuurwerk op elkaar, houd rekening met de ouderen, gooi geen vuurwerk op dieren, sommige mensen vinden het leuk om vuurwerk bij honden af te schieten. Doet u het niet.' 

Belfort riep huiseigenaren om hun woningen te verzekeren en om minimaal een brandblusapparaat in huis te hebben.

Waal rekent op de medewerking van de bevolking. 'Bij de vorige jaarwisseling waren er 25 meldingen op de spoedeisende hulp. Dat was wel minder dan het jaar daarvoor, maar het was nog steeds 25 teveel. Met veiligheid voorop kunnen we ervoor zorgen dat er helemaal geen slachtoffers vallen. Ik vertrouw erop dat u door alle feestvreugde heen die bijdrage wel levert.'

PAR-Statenlid Jesus-Leito: 'We zijn een nieuwe partij aan het bouwen'

Zita Jesus-Leito blikt terug op jaar als politiek leider PAR

'We hebben vooral jongeren erbij gekregen'


Het Statenlid Zita Jesus-Leito staat bijna een jaar aan het hoofd van de PAR (Partido Antiá Restrukturá). In januari werd ze per acclamatie als de nieuwe politiek leider van de partij gekozen. Ze volgde hiermee voormalig PS-premier Daniel Hodge op, die medio vorig jaar na een korte periode het partijleiderschap neerlegde.
 
Jesus-Leito nam het roer over bij de PAR op een moeilijk moment. De partij had net de pijnlijke breuk met twee van haar fractieleden, Glenn Sulvaran en Omayra Leeflang, achter de rug, aldus bericht Amigoe zaterdag 27 december 2014. Hierdoor was de PAR-fractie in de Staten gehalveerd van vier naar twee leden, waardoor de fractie van de PAR niet meer in staat was om in haar eentje openbare vergaderingen van de Staten aan te vragen. Hiervoor zijn minimaal drie Statenleden nodig.

Vanaf haar eerste dag als politiek leider kondigde Jesus-Leito aan, dat zij een verandering in de partij wilde brengen en dat mensen zowel binnen als buiten de partij, een verschil zouden zien.

'Ik heb het partijleiderschap altijd als een nieuw jasje gezien. Maar. het is wel een ander jasje, dan al die jasjes die ik in de afgelopen jaren heb gedragen. Ik wilde mijn visie voor de partij doorvoeren. Ik wilde cursussen politieke vorming organiseren, zodat wij onze eigen mensen konden voorbereiden. De eerste hiervan is pas afgerond. Volgend jaar beginnen we met een vervolgcursus.'

Een ander streven van Jesus-Leito was om zo veel mogelijk jongeren bij de partij te betrekken. In deze opzet is zij geslaagd, geeft de PAR-leider aan, en wijst in dit verband naar het feit dat er nu zelfs jongeren in het bestuur van de partij zijn opgenomen.

'Ik wilde dat er een frisse wind zou gaan waaien. Dit alles met het doel dat wij ons kunnen blijven inzetten voor het welzijn van dit eiland en zijn bewoners. Wij hebben ons in dit eerste jaar gekenmerkt door een constructieve oppositie. We werken mee, waar we zien dat dit in het belang van het volk is. Maar, we blijven bovenal kritisch.'

Terugblikkend op haar eerste jaar aan het roer van de PAR geeft Jesus-Leito aan het bij elkaar houden van de partij als haar grootste uitdaging te zien. 'Ik nam de leiding op me, net op een moment dat velen de partij de rug hadden toegekeerd. Ik moest mij gaan inzetten om dat tij te keren. We zijn geen mensen meer kwijtgeraakt, maar we hebben juist meer mensen erbij gekregen, vooral jongen.' Dit laatste vindt zij het belangrijkste feit uit haar eerste jaar aan het hoofd van de partij.

Voor 2015 wil Jesus-Leito verder werken aan de partij. 'We zijn een nieuwe partij aan het bouwen. Een partij die niet een traditionele partij is, maar eentje met frisse nieuwe ideeën. Ik heb in dit eerste jaar geleerd om op mijn eigen kennis te vertrouwen. Je hoeft niet altijd dingen te blijven doen zoals ze altijd zijn gegaan. Ik wil mijn eigen visie gaan uitdragen waarin het welzijn van het land op de eerste plaats staat.'

Een andere prioriteit voor komend jaar is volgens Jesus-Leito voor de PAR het voorbereidingstraject op weg naar nieuwe verkiezingen. 'Je weet nooit wanneer de verkiezingen zullen plaatsvinden, maar wij zijn al met de voorbereidingen begonnen. We zijn de wijken ingegaan. Voor ons is de campagne al begonnen.'

Nederland werkt aan versterking Justitie-apparaat op Curaçao en St. Maarten en Aruba

Reactie ministers Opstelten en Plasterk op rapport Raad voor de Rechtshandhaving


In samenwerking met Curaçao en St. Maarten werken minister Ivo Opstelten van Justitie en minister Ronald Plasterk van Koninkrijkszaken en Binnenlandse Zaken aan de versterking van het Justitie-apparaat in beide landen en op Aruba. Minister Opstelten meldt dit op verzoek van de Tweede Kamer in reactie op het rapport van de Raad voor de Rechtshandhaving, aldus bericht Amigoe vandaag, zaterdag 27 december 2014.
 
'De Raad constateert onvolkomenheden in de rechtshandhaving in Curaçao en St. Maarten en ook uit eigen waarneming onderschrijft het kabinet deze constateringen', aldus de minister. 'Zoals besproken met uw Kamer zullen de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en ik met Curaçao en St. Maarten, alsook met Aruba komen tot voorstellen ter versterking van de rechtshandhaving. De aandachtspunten zoals gesignaleerd in de Staat van de Rechtshandhaving worden hierbij betrokken', aldus Opstelten.

Omdat het onderzoek naar detentie op Curaçao nog niet was afgerond, staan in het rapport geen aanbevelingen voor de gevangenis. Opstelten gaat dan ook niet in op de huidige situatie in de gevangenis, en zijn brief dateert van 23 december.

Een specifieke reactie op de werkzaamheden van de politie en het Openbaar Ministerie in Caribisch Nederland is nog in voorbereiding. Tot slot spreekt hij zijn waardering uit voor het werk van de Raad voor de Rechtshandhaving.

Twee auto's frontaal op elkaar op Nieuwe Charlesburgweg

(Bron foto: Anthony Janki/de Ware Tijd)
Auto belandt op verkeerde weghelft: een zwaargewonde


Op de Nieuwe Charlesburgweg zijn vanochtend, zaterdag 27 december 2014, tegen acht uur twee auto's frontaal op elkaar gereden, aldus bericht de Ware Tijd Online.


Door de klap belandde een van de auto's in een trens langs de weg. De veroorzaker van de aanrijding reed in de richting van de Henck Arronstraat en kwam op een gegeven moment op de rijhelft van zijn tegenligger terecht, met de botsing als gevolg.

Beide voertuigen raakten aanzienlijk beschadigd en de veroorzaker van het ongeluk raakte zwaargewond.

Vertrekkend waarnemend-directeur ADRON laat de rijstboer niet in de steek

Jairam: 'Boeren moeten getraind en geschoold worden'

'Boeren willen duidelijkheid over PetroCaribe-deal'


Landbouwdeskundige Soedeshchand Jairam zal ook zonder dat hij met ingang van het nieuwe jaar als waarnemend-directeur de leiding heeft over het Anne van Dijk Onderzoekscentrum Nickerie (ADRON) in Nickerie de landbouwers blijven adviseren en ondersteunen. Hij voorspelt voor het komende seizoen meer problemen. 

Jairam zegt vandaag, zaterdag 27 december 2014, op Starnieuws, dat zijn prognose gebaseerd is op de daling van de padieprijs op de wereldmarkt. De input van de Surinaamse rijstboer is veel meer en de output is steeds verliesgevend, aldus Jairam.

Volgens hem laten de benzineprijzen nu een dalende trend zien, maar dat de grondstoffen zoals kunstmest, zijn juist duurder geworden. 'In 2008 en 2009 was de opkoopprijs van een baal natte padie Srd 85 en een zak ureum kostte toen Srd 50. De koers was toen 2.85 voor de Amerikaanse dollar. Anno 2014 krijgt de boer Srd 50 voor een baal natte padie en per zak moet er minimaal Srd 100 neergeteld worden voor de ureum. Daarom is het te begrijpen dat er minder ingezaaid wordt, omdat er een beter beleid moet zijn voor de rijstsector, willen wij daadwerkelijk de voedselschuur worden.'

Jairam blijft erbij, dat boeren ook getraind en geschoold moeten worden. De rijstsector moet als een onderneming gezien worden. De landbouwers moeten steeds met raad en daad bijgestaan worden. Zo wordt er volgens de landbouwdeskundige steeds over de PetroCaribe-deal gesproken, maar de resultaten ervan blijven uit. 

'Boeren hebben keer op keer aangegeven dat zij meer duidelijkheid hierover wensen. Maar, dit is niet gebeurd. Pompen te Wageningen zijn te laat in werking gesteld, waardoor de meeste boeren van Wageningen en Middenstandspolder de inzaaiperiode niet zullen halen. Er moet een stukje beleid zijn om zaken concreter uit te werken', aldus Jairam

Wateroverlast Centrale Markt zorgt voor onhygiënische situatie bij marktkramen

Standhouders vinden geen gehoor bij verantwoordelijken

 
Enkele marktstandhouders van de Centrale Markt aan de Waterkant in Paramaribo klagen vandaag, zaterdag 27 december 2014, in het Dagblad Suriname over wateroverlast nabij hun stands. De wateroverlast wordt veroorzaakt door een lekkage in het gebouw en zorgt voor een onaangename en onhygiënische situatie nabij de stands in de buurt. 

De standhouders hebben hun bezorgdheid reeds geuit bij het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG), bij marktmeester Stefanus Korendam en ze hebben het probleem ook kenbaar gemaakt aan de districtscommissaris van Paramaribo Noord-Oost, die onlangs een bezoek aan de markt bracht.

Tot nu toe is er echter nog geen oplossing voor het probleem aangedragen.

Door de huidige situatie derven de standhouders klanten en winsten. Zij wensen dat er snel een oplossing voor het probleem wordt gevonden en willen desnoods zelf de nodige reparaties ter hand nemen.

'Inwoners Wageningen zijn door regering-Venetiaan steeds voor de gek gehouden'

'Regering-Venetiaan heeft SML ten gronde gericht'


‘De gemeenschap van Wageningen is door de vorige regering steeds voor de gek gehouden. De toenmalige ministers van LVV (Landbouw, Veeteelt en Visserij) hebben alles gedaan om hen uiteindelijk naar de maan te helpen. Nu is er een ommekeer gemaakt, die zichtbaar is’, zegt districtscommissaris Wedprekash Joeloemsingh vandaag, zaterdag 27 december 2014, in het Dagblad Suriname.

De huidige regering is enige tijd geleden van start gegaan om de Stichting Machinale Landbouw (SML) in Wageningen nieuw leven in te blazen. ‘Wageningen staat bekend vanwege de SML’, zegt districtscommissaris Joeloemsingh.

Tijdens de Bigisma Dei in Wageningen hebben de bewoners laten blijken, dat zij er vertrouwen in beginnen te krijgen dat de SML inderdaad zal herstarten. De districtscommissaris vindt het jammer dat alhoewel de infrastructuur bij de SML nog aanwezig is, het niet eerder is aangepakt. Hij vindt dat de vorige regering de SML ten gronde heeft gericht.

‘Ik ben blij dat Wageningen een wederopstart krijgt. De eerste veranderingen zijn reeds zichtbaar, doordat er onlangs zwaar materieel geschonken is aan de SML.’

Hij stelt, dat bij de eerstvolgende fase de droger van het bedrijf in orde wordt gemaakt, waardoor vanaf maart 2015 padie kan worden verkocht. Joeloemsingh verzekert dat voor de verkiezingen al een middel van bestaan wordt gecreëerd voor de toenmalige werknemers van SML.

Hij geeft aan dat het Staatsolie ethanol-project al gaande is in Wageningen, waardoor ook daar een stukje werkgelegenheid gecreëerd wordt voor de gemeenschap van Wageningen en daarbuiten. De districtscommissaris hoopt dat het volk bij de komende verkiezingen de juiste keuze maakt, zodat de ‘ontwikkelingsvaart’ die nu genomen wordt, gecontinueerd wordt.

De rechtszaak van Bouterse tegen Santokhi

Is het niet Bouterse die altijd tegenstanders beledigt?

Waarom sleept de president Ruben Rozendaal niet voor het gerecht?


President Desi Bouterse heeft een rechtszaak aangespannen tegen VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi. Aanleiding voor de rechtszaak is dat Santokhi op een politiek podium uitspraken zou hebben gedaan die in het verkeerde keelgat zijn geschoten bij Bouterse. Hij eist nu, dat de VHP-voorzitter zijn excuses aanbiedt voor de gedane uitspraken.

Ik verbaas me erover dat president Bouterse, de VHP voorzitter voor het gerecht sleept terwijl hij juist degene is die zich vaak beledigend en denigrerend heeft uitgelaten over zijn tegenstanders. Wat mij ook verbaasd is dat president Bouterse, die hoofdverdachte is in het 8 decembermoordenproces en ook veroordeeld is tot elf jaar gevangenis wegens drugshandel, weigert voor de rechter te verschijnen.

Met de aanname van de Amnestiewet kan president Bouterse niet meer vervolgd worden voor de 8 decembermoorden. Hij heeft zichzelf vrijgepleit voor vervolging middels de zelf-Amnestiewet van 5 april 2012. Voorzitter Santokhi is brandschoon, heeft geen criminele achtergrond, dus heeft geen enkele Amnestiewet nodig.

Het is evident dat president Bouterse met zijn rechtszaak, VHP voorzitter Chan Santokhi en andere politici monddood wil maken. Bij president Bouterse gaat het niet om de uitspraken van Santokhi, maar zuiver om de politicus Santokhi de mond te snoeren. President Bouterse is nu al bang om zijn macht als president in mei 2015 te verliezen.

Het is evident dat de opmerkingen die VHP-voorzitter Santokhi op een politiek podium gedaan heeft, zijn gebaseerd op geschreven bronnen die reeds eerder zijn gepubliceerd via diverse media. Santokhi heeft slechts herhaald wat allemaal met grote letters in verschillende dagbladen en websites staat geschreven.

Graaft u maar in de archieven. Zoekt u de naam Desi Bouterse via Google, u krijgt alle informatie over de persoon van Desi Bouterse. Er zijn voorbeelden genoeg waar de persoon van Desi Bouterse andere politici herhaaldelijk heeft beledigd. Ook zijn er voorbeelden genoeg waar de persoon van Bouterse beschuldigd wordt van drugs- en wapenhandel en moord.

Ruben Rozendaal, de wapenbroeder en boezemvriend van de huidige president heeft op 23 maart 2012, publiekelijk verklaard dat de huidige president bovengenoemde strafbare feiten heeft gepleegd.. Zie deze link.

De verklaring van Ruben Rozendaal op 23 maart 2012: 'Desi Bouterse heeft Cyrill Daal en Soerindre Rambocus persoonlijk doodgeschoten. Hij was mijn boezemvriend en heeft vaker met me gesproken over de decembermoorden. Ik was zijn vertrouweling. Bouterse kan vergeleken worden met de Godfather.' Dit verklaarde Ruben Rozendaal als getuige onder ede tijdens de zitting van de Krijgsraad.

Rozendaal verklaarde dat hij de wapens importeerde. 'Ik had meer dan 250 wapens. Deze wapens werden door Bouterse geruild met de FARC voor drugs. Ik blijf erbij dat hij een crimineel is', hield Rozendaal vol. Hij verklaart dat Bouterse vanaf 7 december tot 8 december 's middags in het Fort was. 'Ik heb lijken gezien om half zes in de ochtend op 8 december', sprak Rozendaal. 'Hij heeft ons voorgelogen dat er een coup zou plaatsvinden en de mensen daarom opgehaald moesten worden. Ik heb hem toen geloofd, maar achteraf blijkt dit niet waar te zijn.'

'Dit is geen militaire actie. Het zijn gewoon brute en laffe moorden geweest. De mensen zijn uit bed gehaald en naar Fort Zeelandia gebracht. Mensen zijn als beesten behandeld. Meneer Rambocus heeft ons gesteund bij de coup. Hij zou bevelhebber worden, dit is beloofd door Bouterse, maar het is nooit gebeurd. Hij is persoonlijk doodgeschoten door Bouterse', herhaalde Rozendaal.

Ik vind het heel vreemd dat president Bouterse niet durft Rozendaal voor het gerecht te slepen.


Naipal. A.I.

Antilliaans Dagblad verhuist naar monumentaal pand hartje Willemstad

Krant is uit zijn jasje gegroeid en niet meer weg te denken


Het Antilliaans Dagblad verhuist naar een monumentaal kantoorpand in hartje Willemstad aan de Scharlooweg 31. Voor het laatst werd de krant, de editie van vandaag, zaterdag 27 december 2014, gemaakt aan de Professor Kernkampweg, waar AB-Courant nv - de uitgever van het Antilliaans Dagblad - de afgelopen zes jaar was gehuisvest. 

'In die jaren is onze nog altijd relatief jonge krant flink uitgegroeid, tot een dagblad met lokale roots die niet meer is weg te denken', zegt directeur Mike Willemse vandaag in zijn eigen krant. De organisatie is uit zijn jasje gegroeid en was al enige tijd op zoek naar een alternatieve locatie. Dat bleek, ondanks het grote aanbod, niet gemakkelijk. Totdat het pand Scharlooweg 31 in beeld kwam. De directeur/uitgever was ‘gelijk verkocht’.

Het historische pand is groot genoeg en biedt qua indeling ook exact de ruimten voor balie, administratie, advertentieafdeling, vergaderzaal, serverroom, keuken en niet te vergeten redactie. Voor laatstgenoemde is een grotere werkplek nodig en wordt de overdekte en eerder gerestaureerde voormalige patio gebruikt.

Scharlooweg 31 is een officieel geregistreerd monument van NV Stadsherstel Willemstad, dat de afgelopen maand alles heeft gedaan om het pand tijdig en in optimale staat op te leveren. Directeur Marcel Dennert van Stadsherstel is blij met de komst van het Antilliaans Dagblad naar dit historische deel van het centrum. 'Wij zien dit als een welkome bijdrage aan onze missie om oude gebouwen weer een functie te geven en daarmee de leefbaarheid van dit waardevolle stadsdeel te vergroten.'

De vorige gebruiker van het pand was de MCB Bank, die hier de private banking en voorheen ook trust had ondergebracht. De directe nieuwe buren van het Antilliaans Dagblad reageren ook verheugd, zoals Spigt Dutch Caribbean Advocaten en The Ritz (hostel, studio’s & offices).

Bij het Antilliaans Dagblad werken op kantoor gemiddeld bijna 30 personen. Daarnaast zijn er nog een tiental medewerkers in de buitendienst (voornamelijk bezorging, incasso en fotografie) en allerlei freelancers, terwijl er op Bonaire, Aruba, Sint Maarten en Nederland ook personen werkzaam zijn als correspondenten, distributeurs en inning. Dagelijks zorgen zij ervoor dat een volwaardige krant met nieuws, achtergrond, opinie/commentaar en advertenties bij de abonnees (print en online) en verspreid over de eilanden ruim zeventig losse verkooppunten bereikt.

Vanuit het kantoor van ABCourant wordt, exclusief voor in de Dutch Caribbean, ook de Caribische editie van De Telegraaf gecoördineerd, lokaal gedrukt bij drukkerij De Stad op Curaçao en met behulp van Insel Air verspreid over de eilanden.

Belastingherziening Curaçao op valreep, 30 december 2014, nog in Statenvergadering

Nieuwe belastingwetgeving gaat 1 januari 2015 in


Omdat de nieuwe belastingwetgeving van Curaçao op 1 januari 2015 moet ingaan is op 30 december, op de valreep, nog een openbare Statenvergadering gepland waarin de Landsverordening belastingherzieningen 2015-2016 en de Ontwerplandsverordening regelende de inhouding van de inkomstenbelasting op rente-inkomen, aan de orde komen. Dat bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 27 december 2014.

Afgelopen week nog zijn deze twee landsverordeningen uitvoerig besproken in een centrale commissievergadering van de Staten waarbij ook de sociale partners - bedrijfsleven en vakbonden - waren uitgenodigd hun licht hierop te laten schijnen.

De belastinghervormingen worden in grote lijnen positief ontvangen en beogen een verlichting voor alle belastingplichtigen.

Als de wetten in de Staten worden aangenomen, dan worden deze al op 1 januari 2015 van kracht.

Gebruik knalvuurwerk wordt dit jaar nog door de vingers gezien....

Illegaal knalvuurwerk nog in voorraad bij sommige importeurs

Meeste verwondingen vuurwerkslachtoffers veroorzaakt door knalvuurwerk


Doordat sommige importeurs knalvuurwerk nog in voorraad hebben, kan het verbod op dit soort vuurwerk nog niet uitgevoerd worden. Het gaat onder meer om de ‘Maripa’, ‘Colour Flower’, ‘Crazy Robots’ en ‘Thunder King’ die nu staan op de lijst van illegaal vuurwerk. Dat zegt brandweervoorlichter Ulrich Coats vandaag, zaterdag 27 december 2014, in de Ware Tijd.

'Procureur-generaal Subhas Punwasi heeft ons een brief gestuurd, waarin staat dat we vanaf dit jaar deze vuurwerksoorten niet meer mogen importeren. Ik vind het niet erg, want is er een ongeluk gebeurd, worden alle importeurs over één kam geschoren', aldus een van de grote importeurs van vuurwerk, die anoniem wenst te blijven.....

Hij ziet graag, dat de brandweer de verkooppunten controleert, omdat hij weet dat sommige importeurs knalvuurwerk het land hebben binnengebracht.

Coats stelt, dat sommige importeurs beweren dat ze al in maart vuurwerk hadden geïmporteerd. 'We zullen het voor deze verkoopperiode nog toelaten', zegt Coats.

Hij wijst erop dat de brandweer eerder dit jaar het Instituut voor Maatschappijwetenschappelijk Onderzoek (IMWO) heeft gevraagd onderzoek te doen naar het gebruik van vuurwerk in Suriname. Hiervoor werden ook slachtoffers van vuurwerkongevallen geïnterviewd. Daaruit blijkt, dat verkeerd gebruik van knalvuurwerk de oorzaak  is van veel ongelukken. Ook blijkt uit cijfers van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, dat de meeste letsels door knalvuurwerk worden veroorzaakt.

De brandweer heeft ook het geluidsvermogen van knalvuurwerk getest. Deze zijn elk boven de honderd decibel op een afstand van een tot twee meter, terwijl de brandweer vijfenzeventig decibel op diezelfde afstand gangbaar vindt. Het Korps Brandweer Suriname heeft daarom de procureur-generaal medio dit jaar geadviseerd om knalvuurwerk te verbieden en dat advies is overgenomen.

Politie Gouda klaagt anti-Zwarte Piet-activist aan

Jerry Afriyie zou verzet hebben gepleegd bij arrestatie en agent hebben mishandeld


De politie klaagt de anti-Zwarte Piet-activist Jerry Afriyie, beter bekend als Cesare Kno'ledge, aan voor mishandeling van een agent bij de sinterklaasintocht in Gouda op 15 november 2014.

Afriyie, geboren in Ghana, heeft van de politie in zijn eigen woonplaats Utrecht te horen gekregen, dat hij daarom niet langer gebruik kan maken van zijn pasje als beveiliger, meldt het NRC Handelsblad vandaag, zaterdag 27 december 2014.

De politie in Gouda bevestigt, dat Afriyie wordt verdacht van verzet tegen zijn arrestatie en mishandeling van een agent. Het Openbaar Ministerie Midden-Nederland kan niet zeggen of hij ook vervolgd wordt. En de politie in Utrecht kan niet toelichten waarom Afriyie zijn beveiligerspasje zou moeten inleveren.

Volgens advocaat Kodryzcki worden beveiligingsbedrijven gescreend door de plaatselijke politie alvorens de minister goedkeuring verleent voor hun werkzaamheden.

Bouva (NDP) in gesprek met oppositie over gezamenlijk wetsvoorstel dubbele nationaliteit - Indiener wetsvoorstel Pigot (NPS) staat niet open voor wijzigingen

NDP-Assembleelid spreekt met Asabina (BEP) en Kensenhuis (NPS)

NPS'er Pigot: 'Geen wijzigingen in wetsvoorstel voordat deze in parlement wordt behandeld'.....


Melvin Bouva, NDP-Assembleelid, is in gesprek de oppositieleden Ronnie Asabina (BEP) en NPS'er Patrick Kensenhuis om toch een gezamenlijk wetsvoorstel dubbele nationaliteit in te dienen bij De Nationale Assemblee. Bouva liet dat weten na afloop van de door het Surinaams nationaal elftal, natio, verloren wedstrijd tegen W. Connection, kampioen van Trinidad & Tobago gistermiddag in het André  Kamperveen Stadion.

Volgens Bouva heeft het Surinaamse volk door massaal naar het stadion te komen duidelijk gemaakt, dat een dubbele nationaliteit een goede manier is om het Surinaamse voetbal naar een hoger niveau te brengen, aldus de Ware Tijd Online vandaag, zaterdag 27 december 2014.

Enkele weken geleden had de oppositie al een kant-en-klaar voorstel in - dat was ontvangen van de Surinaamse Voetbalbond SVB)-, maar dat was tot frustratie van de coalitie, omdat was afgesproken dat het parlementair breed ingediend zou worden.

'Ik ben daar nog steeds boos over, maar we zijn nu in gesprek. Er moesten nog wat dingen aangepast worden, omdat een nationaliteit niet zomaar een ding is. We kijken nu hoe we het samen kunnen indienen', aldus Bouva, die er vanuit gaat dat de wet in 2015 kan worden aangenomen.

Het feit dat de uitslag van de wedstrijd van natio tegen W Connection toch wat teleurstellend was, is voor Bouva geen reden te stoppen met het wetsvoorstel. 'Dit volle stadion laat duidelijk zien wat het Surinaamse volk wil. Ik laat het niet afhangen van een resultaat tegen een heel goed ingespeeld team', zei Bouva tegen het aanwezige journaille.

De initiatiefnemer voor het indienen van de ontwerpwet dubbele nationaliteit, NPS-Assembleelid Hesdy Pigot, laat vandaag overigens via Starnieuws weten niet van plan te zijn het document terug te nemen.

Pigot zegt, dat hij niet mee zal werken om het voorstel in te trekken. Als er wijzigingen in de ontwerpwet moeten komen, is dat altijd mogelijk tijdens de behandeling, aldus Pigot. De regering kan wijzigingsvoorstellen indienen. Hetzelfde geldt voor de coalitie.

'Het initiatiefvoorstel ligt bij De Nationale Assemblee en dat blijft zo', stelt Pigot.

Reorganisatie KPS niet dit jaar afgerond

Politievakbond toont begrip voor reorganisatie


Zoals de situatie er nu voor staat is de reorganisatie van het Korps Politie Suriname niet naar verwachting voor het einde van dit jaar afgerond, aldus de voorzitter van de politievakbond Robby Ramjiawan vandaag, zaterdag 27 december 2014, in de Ware Tijd.

Ramjiawan stelt, dat de nieuwe structuur de zegen heeft van het hele korps, inclusief de leiding. Volgens hem is deze stap heel erg belangrijk is voor het korps, omdat de  huidige structuur  achterhaald is.

'Dit betekent, dat er een nieuw organogram moet komen. Sinds het bestaan van het korps is er nooit een verandering geweest. Eerst hadden we vijfhonderd agenten en nu zijn er vijfentwintighonderd, wat logischerwijs betekent dat er nieuwe structuren moeten komen.'

Ramjiawan zegt, dat de bond begrip zal tonen als de reorganisatie daadwerkelijk niet dit jaar wordt afgerond. 'Het is belangrijk en gevoelig, dus als de overheid c.q de minister van Justitie en Politie meer tijd nodig heeft, dan gunnen we hem dat. We vinden het nog geen reden om op onze achterste benen te gaan staan.' Belangrijk voor Ramjiawan is dat de nieuwe structuur draagvlak heeft en niemand achteruit zal gaan in positie.

De korpsleiding is 1 januari van dit jaar gestart met de herinrichting van het korps en werd een stappenplan uitgezet. Tijdens de Police Awards Night eerder dit jaar deelde korpschef Humphrey Tjin Liep Shie mee, dat een van de veranderingen is dat het korps in vier regio's wordt verdeeld. Ook worden speciale diensten in het leven geroepen.

Twee zware criminelen uit gevangenis Curaçao wegens vluchtgevaar overgebracht naar Nederland

(Bron foto: Rob van Reusel)
Beruchte SDKK-gevangenis sinds 26 december zwaar bewaakt


Twee zware criminelen die in de beruchte SDKK-gevangenis (Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou) op Curaçao achter tralies zaten, zijn wegens ’vluchtgevaar’ overgebracht naar Nederland. Dat melden bronnen op het eiland, aldus de Telegraaf vanochtend, zaterdag 27 december 2014. De beruchte gevangenis wordt sinds gisteren bewaakt door zwaarbewapende militairen.
 
Het zou, naar verluidt, gaan om Liomar W. en Edwin V.. De twee zware jongens zouden het brein vormen achter de mislukte ontsnapping uit het ’Centrum voor Detentie en Correctie Curaçao’ afgelopen maandag.

De gevangenisleiding heeft de uitbraak kunnen voorkomen dankzij een tip. De cipiers kamden alle cellen uit en vonden onder andere mobiele telefoons, drugs en anabole steroïden, zelfgemaakte wapens en in twee cellen waren een deel van de tralies doorgezaagd.

Het ministerie van Justitie in Den Haag bevestigde gisteravond dat er op verzoek van het Openbaar Ministerie (OM) op Curaçao twee personen zijn overgevlogen naar een gevangenis in Nederland. 'Het werd niet langer verstandig geacht om deze gevangenen daar te laten zitten', zo laat een zegsvrouw weten. Over de precieze reden van de overplaatsing wil het departement niets kwijt.

De gevangenis is inmiddels omgetoverd tot een militair fort. Alle verloven van militairen op het eiland zijn op tweede kerstdag ingetrokken. Rond de gevangenis is met prikkeldraad een extra veiligheidszone aangelegd. Op de toegangswegen zijn militaire blokkades ingericht. De soldaten dragen kogelvrije vesten en hebben bivakmutsen op om onherkenbaar te blijven. Defensie kon gisteravond geen toelichting geven op de onorthodoxe veiligheidsmaatregelen.

De enige gevangenis van Curaçao heeft een verleden met ontsnappingen. In mei wisten vier gedetineerden zonder kleerscheuren uit de SDKK te komen. Een van hen zat vast voor een dubbele moord. Ze overmeesterden twee bewakers en pakten zowel hun wapens als mobilofoons af.