maandag 29 december 2014

Taamskliniek op Curaçao tracht veiling inventaris en onroerende goederen tegen te houden

Inventaris kliniek, gebouwen en terrein dinsdag 30 december geveild


De Taamskliniek op Curaçao probeert er van alles aan te doen om de voor morgen geplande veiling van de inventaris en de onroerende goederen tegen te houden. Dat zegt medisch directeur Earl Esseboom vandaag, maandag 29 december 2014, in de krant Amigoe.

De inventaris kon vanmiddag worden bezichtigd en indien het de kliniek niet lukt om de veiling tegen te houden, dan worden morgenochtend de inventaris, de gebouwen en het terrein geveild.
 
De Orco Bank sleepte vorige week de Taamskliniek voor de rechter in een poging de kliniek te laten ontruimen. De rechter ging daar niet mee akkoord en besloot dat het ziekenhuis niet ontruimd hoeft te worden. De rechter verwacht dat de ontruiming van de kliniek zal leiden tot grote maatschappelijke problemen op Curaçao. Het overplaatsen van patiënten naar andere zorginstellingen op of buiten Curaçao zouden grote maatschappelijke kosten tot gevolg kunnen hebben.

De vertegenwoordiger van de Taamskliniek probeerde tijdens hetzelfde Kort Geding om de veiling van morgen te verbieden. Dit werd echter niet gehonoreerd. Volgens de rechter heeft de Orco Bank als hypotheekhouder het recht om de executoriale verkoop uit te voeren.

Wel stelt het gerecht, dat in geval van openbare verkoop, ‘het nog maar de vraag is of dit zal leiden tot ontruiming van de kliniek’. 'Voorshands is het gerecht van oordeel, dat ook degene die de kliniek zal kopen, het huurbeding niet rechtsgeldig tegen Taams BV zal kunnen inroepen.' In dat geval kunnen de pogingen van de bewindvoerder om een oplossing te bereiken worden voortgezet, waarbij de plannen zullen moeten worden aangepast aan de omstandigheid dat Taams BV een andere verhuurder tegenover zich zal hebben.

Tijdens de zitting overhandigde bewindvoerder Paul van de Laarschot een e-mail van P. Gelderloos, gestuurd op dezelfde dag als de rechtszitting, waarin bericht wordt, dat hij sinds enige weken druk doende is met de financiering van de continuïteit van de Taamskliniek als zelfstandige eenheid. Ook wordt de identiteit van mogelijke financiers daarin bekendgemaakt. Deze Gelderloos verwacht eind januari zijn zaken rond te hebben.

De Orco Bank heeft sinds 2009 leningen verstrekt aan de Stichting Particulier Fonds Taams Real Estate (SPF). Sindsdien huurt Taams BV de kliniek van de SPF.

De Taamskliniek kreeg op 5 september surseance van betaling verleend, waarop de Orco Bank tien dagen later de leningen aan de SPF opzegde. Vervolgens kondigde de bank eind november de executoriale verkoop van de kliniek aan, die morgen zal plaatsvinden. Theoretisch gezien kan de veiling van de Taamskliniek één minuut van tevoren geannuleerd worden, indien vlak voor de veiling nog aan de voorwaarden voldaan wordt.

Ruben Mendonça neemt leiding Douane over van August van Hamme

Van Hamme verlaat de Douane.
Van Hamme 2 januari met verlof en aansluitend met pensioen


August van Hamme heeft vandaag, maandag 29 december 2014, officieel de leiding van de dienst bij de Inspectie der Invoerrechten en Accijnzen, ofwel de Douane, overgedragen aan Ruben Mendonça. In aanwezigheid van de directeur van de Belastingdienst, Anthony van Dijk, werd het protocol van overdracht getekend. 

Van Hamme, die sinds 2005 de scepter zwaaide bij de Douane, noemde de periode vruchtbaar waar hij heel goed heeft gewerkt met zijn collega-ambtenaren. 'Er zijn zaken geweest die minder prettig waren, maar die wegen niet op tegen al de goede dingen die er zijn geweest. Ik bedank het team voor de ondersteuning die het heeft gegeven', sprak Van Hamme, zo bericht Starnieuws.

'De heer Van Hamme is gebleken een persoon te zijn die dialoog voor staat. Hij heeft altijd disputen binnen de organisatie als externe middels overleg weten op te lossen', sprak Van Dijk. Volgens de belastingdirecteur is het heel prettig werken met Van Hamme en 'hij is een bescheiden persoon'.

Van Hamme gaat op 2 januari met verlof tot augustus en aansluitend met pensioen. 'Hij is niet van ons af, eenmaal in een fiscale familie, altijd in een fiscale familie', zei Van Dijk. Het is volgens hem belangrijk om gebruik te maken van de kennis waarover Van Hamme beschikt, ook na zijn pensionering.

Van Dijk vindt, dat met Mendonça als opvolger bij de Douane, een verstandige keus gemaakt is door de regering. 'Ik ken u als een zeer kundig mens. U hebt de afgelopen jaren een wezenlijke bijdrage geleverd aan de voorbereiding van het Asycuda World System. Het is een voor de Douane een heel belangrijk systeem', aldus Van Dijk. Hij liet weten,, dat dit geautomatiseerde systeem in januari wordt gelanceerd.

Artikelen in Trouw van Perdiep Ramesar blijven beschikbaar

Artikelen op verzoek beschikbaar voor onder meer journalistiek wetenschappelijk onderzoek


De artikelen die Perdiep Ramesar voor de krant Trouw heeft geschreven, blijven op verzoek beschikbaar voor onder meer journalistiek wetenschappelijk onderzoek. Trouw meldt vandaag, maandag 29 december 2014, op internet dat de artikelen 'onlosmakelijk onderdeel uitmaken van de geschiedenis van de krant'.
 
Het dagblad liet vorige week weten de 126 artikelen die Ramesar voor Trouw schreef in te trekken. De verslaggever gebruikte een 'onverklaarbaar groot aantal niet-traceerbare bronnen', oordeelde de onafhankelijke commissie van externe deskundigen die Trouw instelde.

Op meerdere plaatsen werd volgens Trouw de afgelopen dagen de suggestie gewekt, dat de betreffende artikelen nooit meer ergens te vinden zouden zijn, maar dat is dus niet waar. Naast de beschikbaarheid voor onderzoek zijn de artikelen ook in het papieren krantenarchief van het Persmuseum terug te vinden.

Wel zijn de stukken van de site afgehaald en verdwijnen ze uit openbare digitale archieven, 'omdat de krant voor de betrouwbaarheid van de artikelen niet langer kan instaan'.

Trouw kiest niet voor de oplossing om de artikelen online beschikbaar te houden, en dan met een aantekening erbij. 'Zo'n annotatie kan bijvoorbeeld bij een herziening van de website ook weer verloren gaan. Trouw wil er zeker van zijn dat de artikelen waarvoor ze niet meer kan instaan ook niet meer online beschikbaar zijn.'

Ook het AD haalde een streep door artikelen van Ramesar. Het ging om stukken die Ramesar tot 2007 schreef toen hij werkte voor de Haagsche Courant en later de Haagse regioredactie van het AD.

ATM start na jaarwisseling met controle naleving Wet Minimum Uurlooon

Di Cola van de ILO (l) en ATM-minister Miskin. (Bron foto: gov.sr)
Wet Minimum Uurloon treedt 1 januari in werking

 Ook zal naleving andere zorgwetten worden gecontroleerd


De Wet Minimum Uurloon treedt 1 januari 2015 in werking. Bij wet geldt dan een algemeen minimum uurloon van Srd 4,29. Voor winkelbedrijven met vier medewerkers of meer geldt een minimum uurloon van Srd 5,14, terwijl voor personeel van horecabedrijven met meer dan twaalf werknemers en personeel van bewakingsbedrijven een minimum uurloon geldt van Srd 6,00. 

Het ministerie van Arbeid, Technologische ontwikkeling en Milieu, ATM, heeft zich voorbereid om na de jaarwisseling met de controle op de naleving van deze wet te beginnen. Ook zal controle uitgevoerd worden op de naleving van de wet Nationale Basiszorgverzekering en de wet Algemeen Pensioen 2014. Dat liet minister Michael Miskin vandaag, maandag 29 december 2014, weten tijdens de jaarafsluiting op zijn ministerie, zo bericht Starnieuws.


Voor het ondertekenen van een zogenoemd Decent Work Country Programme zal van 4 tot en met 7 januari 2015 in Suriname verblijven Giovanni di Cola, director of the Subregional Office of the Caribbean van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO, International Labour Organization). Dit programma vormt het raamwerk van de samenwerking tussen de ILO en Suriname. De ondertekening zal plaatsvinden op maandag 5 januari. De handtekeningen zullen geplaatst worden door de ILO en de sociale partners namelijk de overheid, de vakbeweging en het bedrijfsleven.

Suriname wordt vaak door nationale én internationale organisaties beschuldigd van allerlei zaken, zei Miskin. Deze problematiek werd enige tijd geleden aan een ILO-deskundige voorgelegd, die als advies gaf om zelf onderzoek te verrichten en rapportages ter bestemder plekke te doen afgeven.

ATM zal een rapport over de tripartiete verhoudingen in Suriname aan de ILO aanbieden. Suriname kent goede tripartiete en bipartiete verhoudingen zoals in de Staatsraad, het Onafhankelijk Kiesbureau, het Tripartiet Overleg, het Arbeidsadvies College, de Bemiddelingsraad, de Ontslag Commissie, Suriname Business Forum, het Georganiseerd Overleg en participatie in Raden van Commissarissen, Raden van Bestuur en Raden van Toezicht.

Op 27 januari 2015 zal het Departement Arbeid, nu ministerie van Arbeid, Technologische ontwikkeling en Milieu, 45 jaar bestaan. Er zullen rond die datum activiteiten worden ontplooid. Een belangrijke activiteit is het uitgeven van een jubileum boek welke naar verwachting eind maart 2015 gepresenteerd zal worden aan de samenleving.

Het promoten van activiteiten welke gericht zijn op het verbeteren van de gezondheid van vooral medewerkers van het ministerie van ATM en de leden van diverse vakbondsorganisaties zal in samenwerking met het Scholingsinstituut voor de Vakbeweging in Suriname, SIVIS, verder ter hand worden genomen.

Miskin wenste voor 2015 het personeel 'drie belangrijke G’s van de door ons gecreëerde wereld toe namelijk: Veel Geld, Veel Geluk en Veel Gezondheid'.

Aantal aanrijdingen in Paramaribo gedaald door veranderde verkeerssituatie

'Geen dagelijkse aanrijdingen meer hoek Slangenhout- en Van 't Hogerhuysstraat'


Door gewijzigde verkeerssituaties in Paramaribo sinds september is het aantal aanrijdingen verminderd. Het gaat onder andere om het verkeer op de Van ’t Hogerhuys- en Zwartenhovenbrugstraat, tussen de Zuidelijke Industrieweg en de Dr. J. F. Nassylaan. Dat zegt zegt Marcel Blackson, hoofd van de Motor Surveillancedienst (MSD) van het Korps Politie Suriname vandaag, maandag 29 december 2014, in de Ware Tijd.

'Bijvoorbeeld op de hoek van Slangenhoutstraat en Van't Hogerhuystraat was er vrijwel elke dag een aanrijding, maar dat is niet meer het geval',  aldus Blackson. Hij heeft geen statistieken, maar baseert zich op informatie van zijn MSD.

Hij stelt, dat niet veel is veranderd aan de verkeersintensiteit op de hoeken, maar doordat de voertuigen elkaar niet meer kruisen is het risico op aanrijdingen kleiner geworden. Auto's die bijvoorbeeld vanuit de Slangenhoutstraat komen, mogen alleen links afslaan de Van 't Hogerhuystraat in. Het verkeer kan hierdoor niet meer de oversteek maken naar de andere rijbaan van deze weg.

Blackson zegt verder, dat manschappen van de MSD ook aanwezig zijn op de hoeken tussen de Zuidelijke Industrieweg en de Nassylaan om het verkeer in goede banen te leiden. Voor die taak zijn er veertig man ingezet deze feestmaand. De dagelijkse files zijn volgens hem te wijten aan het aantal auto's dat enorm is toegenomen. De stoplichten zijn niet berekend op zo'n een grote toestroom.

PALU start verkiezingscampagne in Coronie

Partij installeert ook kern in ressort Welgelegen, Paramaribo

Parlementslid Paal: 'In verkiezingsstrijd moet met alles rekening worden gehouden'


De Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie (PALU) heeft op Tweede Kerstdag in Coronie het startsein gegeven voor de verkiezingscampagne. Onderdeel van de activiteiten die dag was ook de installatie van een kern in het ressort Welgelegen, aldus bericht de Ware Tijd vandaag, maandag 29 december 2014.

Het PALU-Assembleelid Anton Paal zei in zijn toespraak, dat in de verkiezingstijd met alles rekening gehouden moet worden. Zo wees hij erop, dat een heleboel politieke partijen naar Coronie komen en er ineens van alles kan gebeuren. De verkiezingstijd is 'guana tem, sref' dagu e rij bromfiets, sref' oto den o rij'.

Hij riep de Coronianen op om zich vooral te realiseren, dat zodra de verkiezingen voorbij zijn, het de Coronianen zijn die met elkaar samen verder moeten gaan.

Ondervoorzitter en Assembleelid Henk Ramnandanlal zei, dat de PALU haar achterban nooit in de steek laat. Vanaf haar oprichting heeft de partij zich ingezet om structurele groei en ontwikkeling te brengen in Suriname.
Het kan daarom nauwelijks een toeval worden genoemd, dat de twee grootste verworvenheden van de regering Bouterse, de twee goudovereenkomsten, tot stand zijn gekomen mede door deskundige inbreng van de PALU, beweerde Ramnandanlal.

Verder heeft de PALU-fractie in De Nationale Assemblee volgens de ondervoorzitter vanaf de indiening van de eerste begroting van president Bouterse zich sterk gemaakt voor meer geld voor de agrarische sector. Het uiteindelijk resultaat hiervan is het startsein voor de hernieuwde grootschalige rijstteelt in Coronie. Dit project ondervindt helaas om allerlei redenen vertraging, maar het doel is nu om in mei 2015 duizend hectare rijst in te zaaien. Om welke redenen het rijstproject n Coronie vertraging oploopt wordt niet vermeld....

Diefstal grote partij vuurwerk op Curaçao

(Bron foto: panoramio.com)
Container en winkel Real Deal Fireworks doelwit

Drie pick-ups nodig geweest om gestolen vuurwerk te vervoeren

Container vol vuurwerk geplunderd


Zo’n 60.000 à 70.000 gulden aan vuurwerk is gestolen bij Real Deal Fireworks in Willemstad op Curaçao. Niet alleen deze vuurwerkverkoper werd overvallen en bestolen, ook een container op de hoek van de F.D. Rooseveltweg en Cubaweg vol met vuurwerk werd geplunderd, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 29 december 2014.

Om kwart voor zes in de ochtend kreeg de politie melding van verdacht stationair lopende voertuigen voor het pand van Real Deal in Saliña. Bij aankomst van de patrouille troffen ze twee geboeide beveiligingsbeambten van Haïtiaanse afkomst aan. Zij verklaarden dat zij door onbekenden waren bedreigd met een wapen en vervolgens werden geboeid. Vervolgens sloegen de vuurwerkdieven hun slag en roofden de winkel leeg.

Volgens een medewerker van Real Deal, die niet met naam en toenaam genoemd wil worden, zijn er vooral zogenoemde cakes gestolen en ander professioneel vuurwerk.

Politiewoordvoerder Imro Zwerwer laat desgevraagd weten, dat er zeker drie pick-ups aan te pas zijn gekomen om al het gestolen vuurwerk te vervoeren.

Over de andere vuurwerkroof uit de container is minder bekend, aldus de politiewoordvoerder. Wel laat hij weten dat de container ‘zo goed als leeggeroofd’ is. Tevens doet hij een dringend beroep op iedereen die weet dat er gestolen vuurwerk wordt verkocht dit te melden bij de politie. Vooral de opslag van het gestolen vuurwerk baart Zwerwer grote zorgen.

Cijfers over hoeveel vuurwerk er jaarlijks op illegale wijze wordt opgeslagen op het eiland zijn niet bekend. Wanneer hier iets mis gaat, heeft dat desastreuze gevolgen voor de omwonenden. Extra veiligheidsmaatregelen zijn er, laat Zwerwer weten, niet genomen. 'Wel zijn er extra politie-eenheden op straat, maar dat staat los van de vuurwerkdiefstallen', zegt hij. De extra politie-eenheden waren al gepland in verband met de ‘extra drukke maand december’

Doekhie (NDP): 'Jairam is bezig onwaarheden te vertellen en volk te misleiden'

ADRON toneel van zaken waar men geen verklaring voor heeft


Vertrekkend waarnemend-directeur Soedeschand Jairam van het Anne van Dijk Rijstonderzoekscentrum (ADRON) is bezig het volk onwaarheden te vertellen en te misleiden via een televisieprogramma in Nickerie. Volgens NDP-Assembleelid Rashied Doekhie is het bestuur van het SNRI (Stichting Nationaal Rijstonderzoeks Instituut) al een maand bezig om orde op zaken te stellen op het ADRON. De parlementariër zegt dat niemand Jairam wil weghalen vanwege politieke redenen. Dit is vandaag, zaterdag 29 december 2014, te lezen in het Dagblad Suriname.

Hij zegt dat er zaken plaatsvinden op het instituut, waarvoor men geen verklaring heeft. Zo kan er niet worden aangetoond hoeveel zaaizaad er is verkocht en tegen welke prijs het verkocht zou zijn. Ook is het volgens Doekhie niet bekend waar de opbrengsten naar toe zijn.

De politicus zegt verder dat er ook niet kan worden verklaard, hoe het afgelopen seizoen rode rijst is opgekocht in plaats van zaaizaad, waardoor de hele partij verloren is gegaan. Deze zaken spelen volgens Doekhie op dit moment.

Hij zegt verder, dat sinds het bestuur van de SNRI onder leiding van Mahespalsingh aanzit, Jairam steeds om duidelijkheid over deze zaken is gevraagd. Maar, Jairam kan geen duidelijkheid geven.

'Jairam moet aantonen hoe hij 1.700 liter aan benzine verbruikt voor zijn auto. Niemand jaagt hem weg van het ADRON. Laat hij duidelijkheid geven over al deze zaken. Hij moet niet de indruk wekken, dat vanwege de samenwerking met de NPS, het bestuur van het SNRI hem vraagt af te treden. Hij mag naar elke politieke partij gaan, maar hij moet zijn werk op het ADRON correct doen', aldus Doekhie.

Volgens hem is Jairam altijd PVF’er geweest en is hij nooit officieel toegetreden tot de NDP. Toch was het de NDP die hem heeft aangetrokken als waarnemend-directeur van het ADRON. Maar nu doet Jairam volgens hem voorkomen alsof de NDP hem wil verdrijven vanwege de samenwerking die hij aangaat met de oppositie. 'Ik hoop alleen maar dat hij zijn zaken in orde maakt, anders mag hij het veld ruimen', aldus Doekhie.

Dagblad Suriname: Gedetineerden PI Duisburg in opstand

Gevangenen steken kleding in brand in vrijwel alle cellen

Opstand lijkt jaarlijks terugkerend fenomeen rond deze tijd


Ontevreden gedetineerden hebben vanochtend, maandag 29 december 2014, kledingstukken in brand gestoken in verschillende cellen in het gebouw van Penitentiaire Inrichting Duisburg. De gedetineerden hebben daarbij, vrijwel gelijktijdig, in een aantal cellen brand gesticht, zo bericht het Dagblad Suriname. 

Inspecteur DilipKoemar Bhattoe van de  politie te Flora heeft bevestigd dat de gedetineerden in opstand zijn.

Het is, aldus de krant, opvallend dat vrijwel elk jaar tegen deze tijd, gedetineerden brandbare spullen zoals kleding en andere zaken in brand steken. Zij proberen op deze wijze chaos te creëren om eventueel de kunnen vluchten. Niemand wil immers met de jaarwisseling in de cel blijven.

Er zijn verschillende bluswagens van de brandweer ter plaatse. Er wordt hard gewerkt aan normalisatie van de situatie.

Centrale Bank Curaçao verwacht 0,4 procent groei in 2015

CBCS: Export Curaçao zal profiteren van sterkere groei wereldeconomie


Nadat de economie van Curaçao in 2014 naar verwachting toch weer is gekrompen, namelijk met een half procent ten opzichte van 2013, rekent de Centrale Bank CBCS voor het nieuwe jaar 2015 op de langverwachte groei: 0,4 procent. Dit blijkt uit een analyse op verzoek van het Antilliaans Dagblad waarover de krant vandaag, maandag 29 december 2014, publiceert.

De krimp over het voorbije jaar is overigens wel iets kleiner dan in 2013, toen het reële bruto binnenlands product (bbp) met 0,8 procent afnam. De inflatie blijft onveranderd op 1,3 procent in 2014.

In 2015 zal de groei van de wereldeconomie aantrekken, waarvan de economie van Curaçao zal meeprofiteren, dankzij een versnelling van de productiegroei in zowel de hoogontwikkelde landen als de opkomende economieën en de ontwikkelingslanden. De geopolitieke spanningen in diverse delen van de wereld vormen wel een risico voor het herstel van de wereldeconomie, aldus de CBCS.

'De verwachting is dat de economische groei in de Verenigde Staten en in Nederland, twee van de belangrijkste handelspartners van Curaçao, verder zal aantrekken in 2015. Venezuela, de derde belangrijkste handelspartner van Curaçao, zal - evenals in 2014 - een krimp registreren.' Tegen deze achtergrond zal de Curaçaose economie volgens de Centrale Bank naar schatting met 0,4 procent groeien in 2015.

Het economische herstel zal worden gedreven door de particuliere bestedingen en de overheidsbestedingen. De CBCS: 'De particuliere consumptie neemt naar verwachting toe, doordat het besteedbare inkomen van de lagere inkomensgroepen zal stijgen als gevolg van de aangekondigde verlaging van de loonbelastingtarieven.'

De private investeringen nemen óók toe, dankzij projecten in onder andere de toeristische sector en de transportsector. De overheidsbestedingen zullen stijgen als gevolg van onder andere de bouw van het nieuwe ziekenhuis en investeringen in het wegennet van Curaçao.

De overheidsconsumptie neemt daarentegen af door een verwachte daling in de uitgaven aan lonen en salarissen en goederen en diensten. De Centrale Bank: 'De economische groei van Curaçao zal enigszins worden beperkt door een daling in de netto buitenlandse vraag doordat de groei in de importen van goederen en diensten de stijging in de exporten zal overtreffen.'

De exporten van Curaçao zullen voornamelijk profiteren van de sterkere groei van de wereldeconomie. De inflatie neemt in 2015 verder af tot 1,1 procent, voornamelijk als gevolg van een verwachte verdere daling van de internationale olie- en voedselprijzen.

Nog steeds geen arbeidsrust onder artsen RGD

Leiding RGD komt met nieuw reglement en loonstructuur

Vakbond overweegt komende maand rechtszaak tegen RGD

 
De artsen van de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) hebben het gevoel, dat de leiding hen een nieuw reglement en een nieuwe loonstructuur wil opleggen. De voorzitter van de vakbond, Jules Cruden, zegt vandaag, 29 december 2014, in de Ware Tijd, dat de artsen per brief op de hoogte zijn gesteld van maatregelen, die vanaf komend jaar zullen gelden.

De bond keurt deze handeling van de RGD-directie af en is van plan om in januari een rechtszaak aan te spannen. Een advocaat is al ingeschakeld. 

'Het reglement is alleen door de algemeen directeur getekend. Maar, een reglement is net als een arbeidsovereenkomst, beide partijen moeten het er over eens zijn.'

Cruden hoopt dat er een oplossing komt, zonder dat de artsen stappen hoeven te ondernemen die negatieve gevolgen kunnen hebben voor de dienstverlening. 

In het nieuwe reglement staan volgens de bondsvoorzitter zaken waarin de artsen zich niet kunnen terugvinden, zoals langere werktijden. Ook een voorgesteld roulatiesysteem waarbij artsen na twee of drie jaar van standplaats moeten veranderen, ziet hij niet zitten. 

'We weten dat je pas na twee tot drie jaar je patiënten goed leert kennen en dan kun je betere zorg aan hen geven.' De bond zal 17 januari een algemene ledenvergadering houden over de voorstellen. Cruden hoopt dat het jaar 2015 een jaar zonder staking wordt.

Telecombedrijven werken gezamenlijk aan ontsluiting binnenland

Telesur-zendmast te Kwakoegron. (Bron foto: Sur. Krant)
Digicel, Telesur en Uniqa gebruiken elkaars zendmasten


De telecomproviders Digicel, Uniqa en Telesur in Suriname werken gezamenlijk aan de ontsluiting van het binnenland. Ze zullen 'national roaming' gaan toepassen vanuit elkaars masten om de gebruikers te accommoderen, zegt minister Falisie Pinas van Transport, Communicatie en Toerisme vandaag, 29 december 2014, op Starnieuws. 

'National roaming' is een technische methode om gebruik te maken van elkaars netwerk en infrastructuur. Er hoeft geen apparatuur te hangen in de masten, maar door softwareprogrammering kunnen de providers elkaars infrastructuur gebruiken.

Abonnees van diverse telecommunicatiebedrijven komen zo beter aan hun trekken, terwijl de bedrijven ook kostenbesparend kunnen werken.

Partijen staan open voor de samenwerking. De gesprekken zijn nog gaande om tot een goede overeenkomst te komen.

Een mast kost enorm veel geld. De minister noemt het vergooien van kapitaal, want er zijn zelfs masten van twee providers die zich naast elkaar bevinden. Vóór eind van deze regeerperiode moet de samenwerking een feit zijn, stelt Pinas. De opzet is om de klant tegemoet te komen. Niemand hoeft meer met twee en drie toestellen te lopen. Het binnenland zal hierdoor ook sneller ontsloten worden, benadrukt de bewindsman.

Arbeidsinspectie mag overtreders zelf boetes uitdelen


'Overtreders Arbeidswet gaan het nu voelen in hun zak'


Het ministerie van Justitie en Politie heeft sinds twee maanden de Arbeidsinspectie het recht gegeven om overtreders van de Arbeidswet meteen te beboeten. De boetes variëren van Srd 50 tot boven Srd 1.000.

'Wanneer we werkgevers erop wijzen dat ze zich niet aan de Arbeidswet houden, blijven bepaalde van hen koppig.  Nu zullen ze het voelen in hun zak', zegt Glenn Swamipersad, inspecteur-generaal van de Arbeidsinspectie, vandaag, maandag 29 december 2014, in de Ware Tijd.

Hoewel de Arbeidsinspectie al twee maanden de beschikking heeft, is het recht om te beboeten nog niet in de praktijk gebracht. Swamipersad zegt binnenkort te starten met voorlichting over deze zaak. De inspectie wil niet dat overtreders van de Arbeidswet verbaasd zullen opkijken als tegen hen wordt opgetreden. De voorlichting zal volgens de inspecteur-generaal twee tot drie maanden duren.

Wilgo Bilkerdijk, voorzitter van Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA), zegt dat de wet nageleefd dient te worden. Hij geeft echter aan niet inhoudelijk te kunnen ingaan op de zaak, omdat hij niet weet wat de hoogte is van boetes. 'Ik kan nu niet zeggen of de hoogte van een boete tegen een overtreding rechtvaardig is.' 

Robby Berenstein, voorzitter van de vakcentrale C 47, zegt dat de vakbond al geruime tijd pleit voor het opleggen van boetes. 'Sommige werkgevers wisten dat de Arbeidsinspectie deze straf niet kon toepassen, waardoor ze zich hierover niet druk maakten en de Arbeidswet bleven vertrappen.'

Carl Breeveld (DOE): 'Draagvlak minimaal betekent binnen democratie, bedanken'

Quorumprobleem zou volgens Breeveld moeten leiden tot vertrek regering


'De regering moet toegeven dat haar nipte meerderheid niet werkt. Draagvlak minimaal betekent binnen de democratie: bedanken', aldus Carl Breeveld, fractieleider en Assembleelid van de partij voor Democratie en Ontwikkeling in Eenheid (DOE), vandaag, maandag 29 december 2014, in de Ware Tijd in reactie op de politieke impasse. Door het ontbreken van quorum is De Nationale Assemblee (DNA) al langere tijd niet in staat om te vergaderen. 

Eerder heeft Nieuw Front fractieleider Radjkoemar Randjietsingh (VHP) ook al gesteld, dat als de regering geen draagvlak heeft ze beter kan opstappen.

Breeveld betreurt de situatie in het parlement. 'Hetzelfde was overigens het geval toen de rollen omgekeerd waren. Niets nieuws onder de zon, maar wel zeer nadelig voor de democratie.'

De eenmansfractie van DOE zal quorum blijven geven en geen partij kiezen voor coalitie of oppositie. Breeveld hoopt dat de DNA spoedig weer kan vergaderen. Zo niet, dan moet de regering haar verantwoordelijkheid nemen ook al zijn er over vijf maanden verkiezingen. 

'Het draagvlak voor de regering is wankel. Dan moet zij consequenties er aan verbinden. Als er geen vaart meer in zit en vergaderen niet lukt, is er geen keus.'

De kosten voor de verkiezingsorganisatie van mei 2015 zijn opgenomen in de begroting voor het dienstjaar 2015. Deze begroting moet nog steeds door het parlement behandeld worden. Als dat niet vóór de verkiezingen gebeurt, dan zal dat volgens Breeveld niet betekenen dat de verkiezingsorganisatie in gevaar komt.  De regering mag volgens de wet immers op basis van de vorige begroting zaken afhandelen. 

Labaria als Kerstsurprise bij familie thuis in Coronie

(Bron foto's: Dagblad Suriname)
Familie doodt 2 meter lange slang


Het Dagblad Suriname bericht vandaag, maandag 29 december 2014, dat de familie Windzak tijdens de Kerstdagen werd verrast door een twee meter lange labaria-slang (lanspuntslang) in huis in het district Coronie. 

Arno Windzak, die toevallig uit Nickerie kwam om zijn broer te bezoeken in Coronie, ontdekte de slang op het balkon.

Zijn broer was wel thuis, maar had de slang niet opgemerkt. De familie heeft het dier gedood en vervoerd naar Nickerie.

Een beet van deze giftige slang (Bothrops atrox) dient te allen tijde vermeden te worden; deze is onbehandeld vaak dodelijk en een beet veroorzaakt zelfs na behandeling ernstige zwellingen. Omdat deze slang nog algemeen voorkomt en ook nog eens vrij agressief is, is hij jaarlijks wereldwijd verantwoordelijk voor enkele tientallen doden.

Andy Ristie maakt met winst op Braziliaan verwachtingen waar

(Bron foto's: Claudio Barker/de Ware Tijd)
Ristie: 'Ik ben blij en het voelt fantastisch weer in Suriname te vechten'


In een uitverkochte Anthony Nesty Sporthal (NIS) heeft Andy 'The Machine' Ristie gisteravond met een technisch knock-out gewonnen van de Braziliaan Samuel Paiva. Dit gebeurde onder toezien oog van president Desi Bouterse, die ook aanwezig was om zijn kleinzoon Walter Bouterse te zien vechten, aldus de Ware Tijd Online vanochtend, maandag 29 december 2014.

Met de zege heeft de Surinaamse top thaibokser de verwachtingen waargemaakt. 'Ik had het zelf niet verwacht dat Paiva het lang zou volhouden met mij in de ring. Ik ben blij en het voelt fantastisch weer in Suriname te vechten.'

Het publiek ging  in extase toen Ristie in de tweede ronde Paiva naar het canvas stuurde.

De van tevoren veel besproken partij tussen twee Surinaamse kemphanen  Randy Pinas en Anwar Karsters werd niet de verwachte partij van vijf ronden van elk twee minuten. In de eerste ronde schoot de schouder van Kasters uit de kom. Reglementair won Pinas deze partij.

Alle uitslagen:
Andy Ristie (Suriname) wint van Samuel Paiva (Brazilië) - TKO
Chris Baya (Angola) wint van  Malic Groenberg (Suriname) - TKO
Randy Pinas (Suriname) wint van Anwar Karsters (Suriname)- opgave
Barbosa Silmar (Brazilië) wint van Victor Kuku (Angola)- opgave
Isis Verbeek (Nederland) wint van Elizette Pacheco (Brazilië)
Clyde Brunswijk (Suriname) wint van   Leonardo Correa (Brazilië)
Walter Bouterse (Suriname) wint van  Mysordio van Engelen (Suriname)
Walid Hamed (Marokko) wint van Mervin Rozenstruik (Suriname)
Eye van Danenberg (Aruba) wint van Joao Batista (Brazilië)- TKO
Tyjani Beztati (Suriname/Marokko) wint van Marcisio Souza (Brazilië)
Enes Butun (Turkije) wint van  Remeul Hiwat (Suriname)
Joshua Karsters (Suriname) wint van  Xaviero Groenberg (Suriname)
Donovan Wisse wint van Saul Kruydenhof (Suriname)
Randy Tijtel (Suriname) wint van Dwayne Deabreu (Suriname)

Directeur Centrale Bank van Suriname: Suriname doorstaat economische dip

Hoefdraad laat zich niet van de wijs brengen door Assembleeleden


De directeur van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Gillmore Hoefdraad, laat zich niet van de wijs brengen door uitspraken van politici. Ook niet door vragen van Nita Ramcharan, eigenaresse van Network Star Suriname, uitgever van Starnieuws, over de wisselkoers, monetaire reserve en plannen van de regering voor een treinverbinding, verhoging van Algemene Kinderbijslag, Algemene Oudedagsvoorziening en salarisverhogingen. Hoefdraad heeft zijn antwoorden klaar:


De economische perspectieven voor het komende jaar zijn volgens Hoefdraad goed. De verwachtingen van de Staatsolie raffinaderij zijn hoog. Op maandbasis zal tussen 12.5 tot 15 miljoen Amerikaanse dollar bespaard worden op de olierekening. Dit betekent een halvering van de rekening die nu wordt betaald.

Het opzetten van de Merian-goudmijn in het oosten van het land door de combinatie van de Amerikaanse goudmijnmultinational Newmont en haar lokale partner Surgold houdt in, dat volgens voorzichtige schattingen voor de komende twee jaren 200 miljoen Amerikaanse dollar hier gebruikt zal worden.

'Als wij kijken naar wat er om ons heen gebeurt, dan kunnen wij ons nog gelukkig prijzen in Suriname', aldus de bankdirecteur vandaag, maandag 29 december 2014, op Starnieuws. Hij vergelijkt de groeiprojectie met andere landen. 'Wij zitten nu rond 3.5%. Dit lijkt laag, vergeleken met voorgaande jaren, maar wij staan toch wel ver, met kop en schouders, boven vele landen in de regio.'

Den Blauwvinger: Surinaamse huis- en zwerfdieren en wild wachten al jaren op wettelijke bescherming

COLUMN: Dieren behandeld als gevoelloze objecten: tijd voor 'No Dierenmishandeling'-campagne?


Huis- en zwerfdieren en wild in Suriname wachten al vele, vele jaren op wettelijke bescherming, op een wet die ze moet beschermen tegen mishandeling, verwaarlozing, tegen knalvuurwerk en andere zaken die voor een normaal mens niet door de beugel kunnen. Het echter de niet normale mensen onder ons die dieren mishandelen, verwaarlozen en (illegaal) verhandelen.

In 2012 werd een conceptwet Dierenwelzijn, door een gelijknamige commissie, ingediend bij de toenmalige minister van Justitie en Politie. Sinds 2010 was aan het concept gewerkt. Het is een compleet wetsvoorstel conform internationale richtlijnen en aangepast aan de specifieke situatie van Suriname. Het is inmiddels 2015 en de conceptwet heeft De Nationale Assemblee nog niet bereikt. Dat zou geconcludeerd kunnen worden uit het feit, dat op de website van het parlement die wet nog niet is gepubliceerd, zoals het geval is met alle overige ingediende conceptwetten. Dieren zijn kennelijk niet belangrijk voor de regering, laat staan dierenwelzijn en dierenbescherming.

Monki monki's (doodskopaapjes) en diverse papegaaiensoorten, zoals ara's, worden voor de verkoop in veel te kleine kooien aan de straat geplaatst.
Jagers en anderen knallen onbestraft beschermde diersoorten, als de jaguar (Panthera onca of, zoals in Suriname wordt gezegd, 'tigri'), dood en gaan vervolgens lachend met de buit op de foto.
De mooie rode ibis wordt nog steeds zonder pardon uit de lucht geschoten.
Groene leguanen worden gevangen en gedood voor consumptie en gewoon voor de lol. Wat is er nou leuker voor kinderen om met stenen een leguaan uit een boom te gooien, te vangen, de pootjes aan elkaar te binden en een verschrikkelijke dood te laten sterven....
Zwerf- en straathonden worden als grofvuil behandeld. Vervuild, broodmager, onder de wonden en krakkemikkig kreupelen ze over straten, waar ze kunnen (en) worden doodgereden door het voortrazende verkeer.
Een rustig in een berm opgerolde anaconda (aboma) loopt het risico doodgeslagen te worden door mensen die zonder enige reden het dier vrezen.
Honden worden veel te vaak op percelen vastgebonden met veel te korte kettingen waardoor ze nauwelijks bewegingsvrijheid hebben, als slaven....geketend, ook in de stromende regen. Voor dierenvrienden te erg om aan te zien, om van te walgen. Niemand doet iets, iedereen kijkt toe en loopt of rijdt door.

Wie herinnert zich niet de foto in het Dagblad Suriname van 18 december, waarop te zien is op welke afschuwelijke wijze een aantal koeien werd vervoerd in een vrachtwagen n Paramaribo? Gaat Suriname zo met haar runderen om? Heeft het land geen fatsoenlijke veewagens?

Wie herinnert zich niet de ophef die ontstond na
publicatie media oktober vorig jaar op Facebook en op een Nederlandse video-website van een video waarop te zien is hoe een peuter in Paramaribo door zijn moeder wordt aangemoedigd om een jong katje aan zijn staart rond te slingeren. Suriname leek te klein. Zelfs Britse media besteedden er aandacht aan.

Nu blijkt er plotseling een spontane No Kwik-campagne te zijn gestart om mensen bewust te laten worden van de risico's van kwikgebruik in vooral de kleinschalige goudwinning. Bekende Surinamers die plotseling beweren alles over kwik te weten werken eraan mee, in filmpjes, leuk, aardig, voor vooral de eigen naamsbekendheid. Maar, wat wil de organisatie bereiken, als je ook niet de regering en heren en dames Assembleeleden benaderd en er bij hen op aandringt dat er eindelijk toezicht komt op het gebruik van kwik, dat kwik op goudvelden in beslag wordt genomen en dat gebruikers ervan worden beboet. Immers, kwikgebruik is verboden, de import ervan ook. Kwik vernietigt het milieu, kwik verontreinigt het water van kreken, rivieren en stuwmeer. Inheemsen en marrons maken gebruik van dat water, met alle gevolgen voor de volksgezondheid van dien.

Zou het niet goed zijn om ook een No Dierenmishandeling of een 'SuAid for Animals' te starten, om de bevolking bewust te laten worden van het feit, dat ook dieren gevoel hebben en ervaren, dat ook dieren pijn kunnen leiden, dat ook dieren recht hebben op een onbezorgd en vooral beschermd leven en dat je juist veel plezier aan dieren kunt beleven zolang ze maar goed worden verzorgd en zolang ze maar wettelijk worden beschermd......

Met een leuke muzikale videoclip van bij elkaar geraapte Surinaamse artiesten, met tranen trekkende beelden van huis- en zwerfdieren en wild en natuurlijk aan het einde van de clip het rekeningnummer van een lokale dierenbeschermingsorganisatie.... Doneer, vooral om dierenbeschermingsorganisaties in staat te stellen nog beter op te kunnen komen voor de belangen van het dier! De dieren verdienen uw steun, uw zorg en vooral uw bescherming...

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
29 december 2014
Amsterdam-Paramaribo