woensdag 15 juli 2015

Afwezigheid VHP-Assembleeleden Mathoera en Sharman bij verkiezing president was 'een duidelijk signaal'

'De heer Bouterse als presidentskandidaat wordt niet volledig door volk gedragen'


De VHP is nog steeds oppositie en geen deel of verlengstuk van de coalitie, zeggen de Assembleeleden Krishna Hussainali-Mathoera en Dew Sharman vandaag, woensdag 15 juli 2015, op Starnieuws. 'Met onze afwezigheid in de vergaderzaal tijdens de verkiezing, hebben wij een duidelijk signaal willen geven, dat de heer Bouterse als kandidaat niet volledig wordt gedragen door de samenleving. Als gekozen representanten van het volk, hebben wij dit duidelijk gedemonstreerd.'

Sharman stelde een maand geleden, dat de VHP medewerking zou kunnen verlenen om de president in de Assemblee te kiezen, op basis van de verkiezingsresultaten. 'Wat ik toen vond is ook gebeurd, al was ik niet lijfelijk aanwezig.' Hij zegt achter het VHP-standpunt te staan: de erkenning van de wil van het volk van Suriname. 'Het volk heeft de politieke macht tot uiting gebracht in een meerderheid voor de NDP en diens kandidaten voor president en vicepresident.'

De keuze van vijf fysiek aanwezig en vier afwezig werd ingegeven doordat de meerderheid wel op de NDP, en dus op Bouterse heeft gestemd, en een minderheid, een aanzienlijk deel van de kiezers, niet voor de NDP en diens kandidaten heeft gekozen. 'Wij zijn niet voorbij gegaan aan de gevoelens van de kiezers, die op V7 en VHP hebben gestemd', zegt Mathoera.

De VHP’ers vinden dat hun partij zich aan haar woord heeft gehouden en consistent heeft gehandeld. Er is een nationale opstelling gedemonstreerd en de politieke democratie is gerespecteerd. Het VHP-standpunt is tot uiting gekomen in de medewerking voor een snelle formatie aan een regering, het niet stellen van kandidaten en deels fysiek aanwezig te zijn.

'Dat wij vanuit de oppositie hebben meegewerkt aan de verkiezing, is het etaleren van een stukje politieke volwassenheid', zegt Sharman. 'Persoonlijke- en partijbelangen zijn ondergeschikt gemaakt aan nationaal belang, terwijl wij ook gedurfd hebben om dat wat niet goed is, te benoemen en een duidelijk signaal te geven.'

De parlementariërs beweren verder respect te hebben voor de president van het land. 'Daarom ben ik na de verkiezing gewoon weer in de zaal komen zitten', aldus Mathoera.

Mathoera zegt achter haar woorden te staan, zoals geuit tijdens de VHP-verkiezingscampagne. Ze heeft toen gewezen op Bouterses positieve maatregelen in 's landsbelang. In één adem wees ze ook steeds 'op de minder prettige dingen, die de samenleving geschokt hebben en waarvan sommige nog steeds om oplossing vragen'.De parlementariër blijft erbij, dat er een  slecht financieel economisch beleid is gevoerd en de president een krachtig optreden heeft nagelaten.

'Ik ben van oordeel, dat we als Surinamers, zaken die verkeerd of niet in het belang van het land zijn, moeten durven benoemen en bespreken.' Tegelijkertijd, erkent Mathoera de plicht en verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan de groei en bloei van Suriname vanuit elke rol. Zij verduidelijkt dat de constructieve opstelling van de VHP, zal bestaan uit het gevraagd en ongevraagd ondersteunen van beleid in belang van land en volk. 'Wanneer er zaken niet in dit belang zijn, zullen wij onze stem nadrukkelijk laten horen. Indien nodig zullen wij ook onze visie presenteren over hoe het wel zou moeten zijn.'

0 comments:

Een reactie plaatsen