maandag 20 juli 2015

Bestuur NPS-afdeling Paramaribo bedankt vertrokken secretaris Oemrawsingh

'NPS zou er goed aan doen politiek van betrokkenheid kader bespreekbaar te maken'


Het bestuur van de afdeling Paramaribo van de Nationale Partij Suriname (NPS) bedankt Sunil Oemrawsingh voor zijn inzet voor en betrokkenheid bij de partij in de afgelopen jaren. Oemrawsingh was secretaris van de afdeling en heeft zijn lidmaatschap 14 juli om principiële verschillen van mening. De aanleiding voor het opzeggen van het lidmaatschap was het optreden van de fractie van de NPS in De Nationale Assemblee bij de verkiezingen van de president en van de vicepresident, zegt afdelingsvoorzitter John van Coblijn vandaag, maandag 20 juli 2015, op Starnieuws.

Oemrawsingh was de mening toegedaan, dat de fractie van de NPS met haar aanwezigheid in de zaal de keuze van Desi Bouterse tot president politiek heeft gelegitimeerd.

'Hij had hiermee moeite, omdat de NPS na zo'n lange strijd voor democratie, gerechtigheid en voor recht en wet heeft gevoerd, hiermee door zou moeten gaan. Hij heeft daarbij ook gewezen op een protestbrief, die in 2010 bij De Nationale Assemblee was ingediend, waarin presidentskandidaat Bouterse vanwege zijn profiel als onacceptabel werd gezien als staatshoofd van onze republiek. Het bestuur van de afdeling Paramaribo onderschrijft de beginselvastheid die Oemrawsingh ook als één van de redenen van het opzeggen van zijn lidmaatschap heeft aangehaald', stelt de afdelingsvoorzitter.

'Als één van de partijideologen van de afgelopen twintig jaar was Oemrawsingh altijd aanwezig om in woord en vooral in geschrift alle organen van de partij bij te staan. Wij herinneren ons ook de verschillende bijdragen die hij geleverd heeft aan diverse staatsorganen waarin leden van de NPS participeerden.'

'De NPS zou er goed aan doen om een politiek van betrokkenheid van kaders en het stimuleren van spraakmakende meningen over uiteenlopende onderwerpen bespreekbaar te maken. Het kan namelijk nooit de bedoeling zijn, dat bij dit soort zwaarwichtige vraagstukken slechts enkelen er toe overgaan een besluit te nemen, dat geleid heeft tot de opzegging van het lidmaatschap door Oemrawsingh.
Het zou ook goed zijn geweest als het optreden van de NPS-fractie in De Nationale Assemblee ook was doorgesproken met alle nabestaanden van slachtoffers als gevolg van de dictatuur die wij in Suriname hebben gekend.'

0 comments:

Een reactie plaatsen