donderdag 31 december 2015

NH verbiedt vanaf 1 januari schelp- en schelpzandafgravingen in kustvlakte

Uitgegeven vergunningen en toestemmingen afgravingen worden ingetrokken

 
Het afgraven van schelp en schelpzand in de kustvlakte is vanaf vrijdag 1 januari 2016 verboden. Alle uitgegeven vergunningen en toestemmingen voor het ontginnen van schelpen en schelpzand zijn per die datum ingetrokken. Dit is vandaag, donderdag 31 december 2015, bekendgemaakt door het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen in een persbericht.

Door klimatologische veranderingen in de Caribische regio en de effecten hiervan op Suriname, zal er nader gekeken moeten worden naar alle factoren die directe negatieven invloeden kunnen hebben op de kust van Suriname.

Er moeten enkele indringende studies verricht worden om optimale strategieën te ontwikkelen ter bescherming van de kust. De studie  Assessment of impacts of coastal sea shell and sandmining', wordt in samenwerking met het World Widelife Fund (WWF) uitgevoerd.

Met het uitvoeren van deze studie zullen voor onbepaalde tijd alle schelp- en schelpzandafgravingen langs de kust en in de kustvlakte stopgezet worden.

2-Jarige peuter in Coronie geëlektrocuteerd

Jongetje heeft vermoedelijk met een elektrische grondkabel gespeeld


De twee jarige Gravero Limon is gisteren in Hamilton in het district Coronie geëlektrocuteerd. De jongen was op vakantie bij familieleden in het kokosdistrict. Volgens de politie van Coronie moet het jongetje met een elektrische grondkabel hebben gespeeld, zo bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag, donderdag 31 december 2015.

Het jongetje was thuis met andere kinderen tussen de leeftijd van 2 en 18 jaar. Op een gegeven moment moet de peuter naar buiten zijn gegaan, terwijl de andere kinderen zich in het huis bevonden. 

Hij ging naast de woning en moet een elektrische grondkabel hebben aangeraakt met het noodlottige gevolg.

De peuter werd bij de bedrading gevonden door zijn familie. Hij overleed onderweg naar de huisarts in het district.

Nieuw vonnis in geruchtmakende EEG-aanrijdingszaak op Curaçao

Automobilist Nelso dos Santos reed in augustus 2013 drie voetgangers dood


In een onlangs uitgesproken arrest van de Hoge Raad tegen Nelso dos Santos, is geoordeeld dat er in hoger beroep een nieuwe uitspraak gedaan moet worden. Dos Santos werd hier veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden, waarvan drie maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaar en tot een ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen voor de duur van drie jaar, voor het in augustus 2013 op de EEG-weg, tegenwoordig de Helmin Magno Wiels Boulevard, aanrijden van drie personen die daarbij kwamen te overlijden. Dit bericht vandaag, 31 december 2015, het Antilliaans Dagblad.

Hij werd in eerste aanleg veroordeeld tot vier jaar cel waarvan twee voorwaardelijk. Dos Santos vocht het hoger beroep vonnis aan, omdat in het wetboek expliciet staat opgenomen, dat bij de oplegging van een vrijheidsontnemende straf het vonnis in het bijzonder de redenen daarvoor moeten opgeven. De Hoge Raad stelt vast, dat de overwegingen van het Hof in strijd met het wetboek geen opgave van de redenen geeft die in het bijzonder hebben geleid tot de keuze van een straf die vrijheidsontneming meebrengt. 'De klacht is gegrond', aldus de Hoge Raad.

Dos Santos reed in augustus 2013 drie voetgangers aan op de EEG-weg waarbij Kristen Leyba, Monique van Meerwijk en Elton Montisant van Road Runners Club Kòrsou (RRCK) om het leven kwamen.

In het vonnis van de Hoge Raad wordt van het voorval nog eens verslag gedaan: 

'De verdachte heeft in vermoeide toestand zonder rijbewijs aan het verkeer deelgenomen, terwijl hij door rood licht is gereden en in slaap is gevallen, waarbij hij slingerend over meerdere rijstroken heeft gereden en daarbij enige tijd op de linkerrijstrook heeft gereden, waar zich een tegenligger bevond, en waarna hij met een veel hogere snelheid dan was toegestaan zonder te remmen in botsing is gekomen met drie voetgangers die zich aan de rechterkant van de weg bevonden en die daardoor om het leven zijn gekomen. Het is aan de schuld van de verdachte te wijten dat de drie voetgangers zijn gestorven. De dood van de slachtoffers heeft ernstig en onherstelbaar leed bij hun nabestaanden veroorzaakt. Zij zullen hun leven lang met de gevolgen van dit ongeval geconfronteerd worden. Het verkeersongeval heeft bovendien niet alleen een grote impact op de directe nabestaanden gehad, maar vanwege de bijzonder dramatische afloop ook op de samenleving op Curaçao.'

De weg is vrij voor Orco groep om eigenaar te worden van Rif Resort Hotel op Curaçao

Marriott ziet af van recht als eerste Rif te kopen


Marriott International heeft officieel aangegeven af te zien van haar recht om als eerste het hotelcomplex van Rif Resort Hotel te Piscadera, bekend als Marriott Curaçao (zie foto - Bron: eigen foto Red. Surinaamse Krant), te kopen. Daarmee is de weg verder vrijgemaakt voor Orco Groep om de nieuwe eigenaar te worden van het 247 kamers tellende luxe resort. Dat zegt Arthur Rosaria vandaag, donderdag 31 december 2015, in het Antilliaans Dagblad. Hij is zowel bestuurder van Rif Resort Hotel als lid van de zogeheten Begeleidingscommissie die namens minister José Jardim van Financiën de verkoop coördineert en daarvoor de expertise van de internationale broker Ackman-Ziff in New York heeft ingeschakeld. 

Na instemming eerder al van de ministerraad en van Rif Resort zelf met Orco Groep als zogenoemde ‘preferred negotiating partner’ werd de voornaamste kandidaat-koper ter goedkeuring aan Marriott voorgelegd. Marriott heeft namelijk op basis van de managementovereenkomst een zogeheten ‘right of first refusal’ bij de verkoop van het hotel.

Marriott heeft onlangs formeel laten weten hier geen gebruik van te maken door van dit recht af te zien. Hoewel de Amerikaanse hotelketen ook in een eerder stadium geen signalen gaf van dit recht gebruik te zullen maken, ligt dit nu vast. En daarmee is een volgende, belangrijke stap gezet in het proces om het hotel van de hand te doen.

De volgende fase in het traject betreft het aanbieden van de zogeheten ‘draft asset purchase agreement’. Dat is in samenspraak met Ackman-Ziff over de feestdagen heen getild en zal vermoedelijk begin 2016 naar Orco Groep worden gestuurd. Na overeenstemming dient de kandidaat-koper een depositobedrag van 500.000 dollar te storten, gevolgd door de technische due dilligence. Indien deze goed wordt afgesloten, moet Orco Groep een tweede deposito van 250.000 dollar overmaken.

Op basis van de due dilligence vinden slotonderhandelingen plaats over de definitieve asset purchase agreement.

Om te voorkomen dat er een te grote afhankelijkheid ontstaat van de ‘preferred negotiating partner’ is in de vooraf gemelde spelregels opgenomen dat in het geval er na zes weken nog geen overeenstemming is bereikt met Orco Groep, er simultane onderhandelingen worden opgestart met de Lionstone Groep, die na de offerteronde enige maanden terug als tweede beste uit de bus kwam. De partij waarmee dan als eerste volledige overeenstemming wordt bereikt en die de volledige 750.000 dollar heeft gestort, wordt voor definitieve goedkeuring aan de regering en aan Rif Resort voorgelegd.

Lionstone, van de Argentijns-Amerikaanse investeerdersfamilie Lowenstein die op Curaçao al drie hotels bezit (Hilton, Sunscape en Floris Suite), dreigde schriftelijk met een rechtsprocedure, maar volgens de Begeleidingscommissie is het haar niet bekend dat het daadwerkelijk tot een zaak is gekomen.

Spoedpost St. Vincentius Ziekenhuis geopend van zeven uur 's morgens tot elf uur 's avonds

'Mocht toeloop naar Spoedpost groot zijn, dan worden diensten mogelijk alsnog uitgebreid naar 24 uur per dag'

 
De Spoedpost van St. Vincentius Ziekenhuis (SVZ) zal deze dagen niet 24 uur per dag open zijn. De spoedpost is dagelijks geopend zijn van zeven uur 's morgens tot elf uur 's avonds voor patiënten die om welke reden dan ook niet bij hun huisarts terecht kunnen voor spoedzorg. Algemeen directeur van het ziekenhuis Manodj Hindori zegt vandaag, 31 december 2015, op Starnieuws dat uit ervaring is gebleken dat na elf uur 's avonds relatief weinig patiënten zich aandienen, terwijl de shift tussen elf uur en zeven uur in de ochtend juist de hoogste kosten met zich meebrengt. Per 1 januari wordt de Spoedeisende Hulp (SEH) omgezet in Spoedpost SVZ.

'We moeten eerst nagaan hoe groot de feitelijke toestroom van patiënten naar de Spoedpost zal zijn. Mocht de toeloop naar de Spoedpost werkelijk groot zijn, dan zullen we in overweging nemen om de diensten uit te breiden naar 24 uur per dag', aldus Hindori.

Het ziekenhuis heeft minister Patrick Pengel van Volksgezondheid op de hoogte gesteld van het omzetten van de SEH in de Spoedpost. De minister is blij dat de post openblijft voor spoedzorg aan de gemeenschap. Ook het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) is geïnformeerd over de nieuwe Spoedpost. Deze dienst zal nog steeds een verlichting betekenen voor de drukke SEH van het AZP. Begin januari zullen de twee ziekenhuizen verdere gesprekken voeren over de voortzetting van hun goede samenwerking in de nieuwe situatie.

De medische zorg op de Spoedpost zal worden geboden door twee vaste en negen parttime Surinaamse artsen. Daarnaast is er verpleegkundig en ander ondersteunend personeel ter beschikking. De Spoedpost beschikt over een volledig ingerichte kliniek voor spoedzorg, over het laboratorium en de radiologieafdeling van het ziekenhuis en over drie ambulances. De coördinatie van de Spoedpost ligt in handen van twee vrouwelijke artsen en een verpleegkundig hoofd.

Indien na onderzoek op de Spoedpost SVZ blijkt dat de patiënt direct specialistische hulp nodig heeft, zal die na overleg verwezen worden naar een specialist van het ziekenhuis of naar de SEH van het AZP. Waar nodig kan de patiënt per ambulance vervoerd worden naar het AZP.


Het consulttarief tussen zeven uur 's ochtends en vier uur 's middags bedraagt Srd 75. Tussen vier uur 's middags en elf uur 's avonds en op zon- en feestdagen is het consulttarief Srd 100. Dit consulttarief zal de patiënt vooralsnog zelf betalen. Over de vergoedingen werkt het ziekenhuis er momenteel aan om een overeenkomst aan te gaan met de verzekeringsmaatschappijen, zodat de kosten bij de verzekeraars kunnen worden gedeclareerd.

Oudejaarsviering in Paramaribo via drie 'live streams' te volgen


'Live streaming' wordt verzorgd door Liveinsu.nu


De oudejaarsviering in Paramaribo kan dit jaar via vier live streams vanuit drie locaties worden gevolgd. Gardelito Hew A Kee zegt vandaag, donderdag 31 december 2015, op Starnieuws dat hij vorig jaar voor Surifesta zes live streams had, maar door enorme drukte en minder sponsoring, heeft hij het aantal plekken moeten verminderen.

Voor de achtste keer zorgt Liveinsu.nu voor de live streaming op oudejaarsdag. De locaties zijn Krasnapolsky, Drescode en MG Fashion/Galaxy. Mensen in het buitenland kunnen op deze manier de unieke sfeer die er is in Suriname op owru yari, toch meemaken.

Hew A Kee verzorgt de live streaming samen met Erick Kumbangsila. Het gaat om een samenwerking met Surifesta, die de activiteiten rond de jaarwisseling organiseert.

De locaties kunnen nu al worden bekeken.

'Iedereen moet in 2016 op tijd beschikken over AOV'

Ministerie van Welzijn  streeft naar maandelijkse uitbetaling aan senioren burgers


Het AOV Fonds wordt in 2016 geëvalueerd en toegankelijker gemaakt voor de doelgroep. 'De bankbetalingen zijn al gerealiseerd, maar de kasbetalingen moeten verder uitgediept worden, zodat iedereen op tijd kan beschikken over zijn of haar AOV', aldus minister Joan Dogojo van Welzijn (Sociale Zaken en Volkshuisvesting) gisteren bij de jaarafsluiting met het personeel van het AOV Fonds, zo bericht vandaag, donderdag 31 december 2015, het ministerie.

Dogojo zei, dat de betaling via kas en bank simultaan moet geschieden. Er zal door de leiding van het ministerie en het AOV Fonds een lijst gemaakt worden van de zorgpunten. Zij onderstreepte het belang van de inzet van elk individu voor het bereiken van de gestelde doelen voor 2016.

AOV-directeur, Anuska Gopalrai: 'Het is geen werk van een persoon, het is een geheel. Elke mening en elk idee telt. Er moet transparantie zijn binnen dit dienstonderdeel van het ministerie.'

De huidige financiële situatie moet geen reden zijn voor kwaliteitsvermindering van de dienst naar de senioren burgers, aldus het ministerie. Voor het komende dienstjaar is de focus voornamelijk gericht op het district Sipaliwini. Het streven zal in de toekomst ook gericht zijn op het maandelijks uitbetalen van senioren burgers, in plaats van op kwartaalbasis.

woensdag 30 december 2015

Kleine Cessna belandt na landing op Hato, Curaçao, in gras naast landingsbaan

Door onbekende oorzaak belandt toestel na veilige landing in grasVanochtend, woensdag 30 december 2015, rond tien uur, heeft er een klein ongeluk plaatsgevonden op de landingsbaan van luchthaven Hato. Een niet-commercieel vliegtuigje, dat normaliter wordt gebruikt bij vliegtrainingen, belandde na de landing in het grasveld naast de landingsbaan. Dit bericht vanmiddag de Amigoe.
 
Het kleine Cessna 172-vliegtuig was veilig geland. Kort daarna week het vliegtuig door onbekende oorzaak uit, waardoor hij tot stilstand kwam in het gras.

De brandweer van de Curaçao Airport Authority (CAP) rukte zoals gebruikelijk bij ieder incident uit om assistentie te verlenen. De Curaçao Civil Aviation Authority (CCAA) heeft ter plekke een onderzoek verricht, waarna het vliegtuig met hulp van de luchtverkeersleiding is verplaatst.

Het vliegschema van Hato kon zonder problemen worden voortgezet. Er is niemand gewond geraakt.

Twee DA-vestigingen op Curaçao niet getroffen door problemen drogisterijketen Nederland

Super Retail Holding heeft twee vestigingen op eiland net volgens DA-formule heringericht


Super Retail Holding, het moederbedrijf van de twee vestigingen van DA op Curaçao, is blij met de doorstart van het hoofdkantoor en distributiecentrum van de drogisterijketen in Nederland, die gisteren failliet zijn verklaard. 'Wij hebben onze vestigingen net heringericht volgens de formule van DA, het zou jammer zijn als het hoofdkantoor dan niet doorgestart was', aldus een van de eigenaren van Super Retail Holding vandaag, woensdag 30 december 2015, in de Amigoe.
 
'Dat een derde van de medewerkers van het hoofdkantoor in Nederland hun baan kunnen verliezen is de keerzijde van de medaille', aldus de eigenaar. Volgens hem geldt dit niet voor de DA-vestigingen op Curaçao: 'We zijn een zelfstandige franchise, de personeelsinkrimping geldt alleen voor het hoofdkantoor in Nederland.'

Hij had het gisteren, toen de doorstart door Nederlandse Drogisterij Service nog niet bekend was, over drie opties: een zelfstandige drogisterij worden, overgaan naar een nieuwe groothandelaar of een doorstart van het hoofdkantoor en distributiecentrum. De holding hoopte op dat laatste wat uiteindelijk werkelijkheid is geworden. 'DA is een sterk merk', aldus de eigenaar.

Het hoofdkantoor en distributiecentrum van DA, gevestigd in Nederland, werden gisteren failliet verklaard. Deze ontwikkelingen vonden plaats nadat de centrale organisatie omzetverliezen leed. De oorzaak hiervan was het uit de keten stappen veel franchisenemers uit onvrede over het beleid van de voormalige directie.

'Onnozele vraagstelling door een verslaggeefster' aan president Bouterse over 'Presidentieel Besluit'

'Getracht werd weer het Kabinet van de President te stigmatiseren'

 
Tijdens de persmeeting met de president afgelopen maandag werd wederom getracht om het Presidentieel Besluit (PB) 'toestemming exploratie en exploitatie zoet oppervlakte water' aan Amazone Resources AG/S.A. ter discussie te stellen, middels een zogenaamd onnozele vraagstelling door een verslaggeefster aan de president. Ik heb twee vragen de eerste is, heeft het Presidentieel Besluit een juridische basis althans woorden van gelijke strekking. Hiermee werd getracht het kabinet weer te stigmatiseren.

Uiteraard kan niet van de president worden verwacht, dat hij de technische achtergronden van het ontstaan van het Presidentieel Besluit uit het hoofd moet weten. Desondanks wist de president wel dat lang voor zijn tijd deze wettelijke regeling gehanteerd werd.

Als mede verantwoordelijke voor de totstandkoming van het Presidentieel Besluit wens ik de vraag wel te beantwoorden. In het 'Besluit Staats- en Bestuursbesluiten' (S.B. 1989 no.36) werden regelen vastgesteld voor de vormgeving van Staats- en bestuursbesluiten. Daarmee werden het Staatsbesluit, de Resolutie en de Beschikking gedefinieerd en werden vormvereisten voor hun aanhef, het dictum en de ondertekening gegeven.

Vanaf de inwerkingtreding van de Grondwet van 1987 is de president ingevolge artikel 99 van de Grondwet belast met de uitvoerende macht welke hem als staatshoofd met executieve bevoegdheden bekleedt in tegenstelling tot vόόr 1987. Derhalve was het staatsrechtelijk noodzakelijk een voorziening te treffen om deze executieve bevoegdheden van de president ten uitvoer te kunnen brengen. Hierin vindt het Presidentieel Besluit niet alleen haar juridische- maar tevens haar grondwettelijke grondslag als een bestuursbesluit van de president, handelend als staatshoofd welke vervat is in het Staatsblad van 1996 no. 54 (Besluit Vormgeving Wettelijke Regelingen, staats- en bestuursbesluiten).

 Artikel 6:
1. Een door de president, ingevolge de door de Grondwet aan hem gegeven bevoegdheid als executief Staatshoofd, genomen besluit, wordt als 'Presidentieel Besluit' aangeduid.
2. De ondertekening van een Presidentieel Besluit geschiedt uitsluitend door de president.
3. In een Presidentieel Besluit kan de president aangeven welke minister of ministerie met de uitvoering van het betreffende besluit is/zijn belast.


De commotie die bij sommigen is ontstaan over de eventuele export van zoetwater is niet te vatten, omdat op jaarbasis meer dan 151 miljard kubieke meter zoet oppervlaktewater de Atlantische Oceaan instroomt terwijl slechts 6 tot 12% verbruikt zal worden. Overigens is duidelijk in voornoemd Presidentieel Besluit vastgelegd, dat er thans een wet ontbreekt op het gebied van het beheer van de natuurlijke hulpbron oppervlaktewater c.q. zoetwater, maar bij de totstandkoming van een wet ter zake, dit Presidentieel Besluit waar nodig zal worden aangepast.

De Directeur Bestuurs- en Administratieve Aangelegenheden
van het Kabinet van de President van de Republiek Suriname,
Eugene J. van der San

Peuter (2) te Latour door auto overreden bestuurd door vrouw zonder geldig rijbewijs

Jongetje overlijdt na aankomst in Academisch Ziekenhuis Paramaribo


Een 2-jarige peuter is vandaag, woensdag 30 december 2015, op de Nicodemusweg in het ressort Latour overreden door een auto. Het voorlopig politieonderzoek heeft uitgewezen, dat de bestuurster van een Noah-busje bij het optrekken iets onder haar auto hoorde. Zij vermoedde dat zij over iets heen gereden was, stapte uit en zag dat ze een jongetje had overreden, zo bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname.

Met een ambulance werd het jongetje overgebracht naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, waar hij kort na aankomst overleed.

De personalia van het jongetje zijn nog niet bekend. Volgens verklaring van buurtbewoners woont het slachtoffertje bij zijn grootvader. Die werd echter niet thuis aangetroffen.

De bestuurster, Alicia R., is niet in het bezit van een geldig Surinaams rijbewijs. Zij is na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. De politie van Latour onderzoekt de zaak verder.

Comité in Friese Driezum verzet zich tegen dreigende uitzetting 'Surinaamse' Rajnish Singh en dochter Sachi

Gezin dreigt door autoriteiten uit elkaar te worden getrokken


Een comité van Driezumers heeft een petitie opgezet tegen de dreigende uitzetting van Rajnish Singh en haar dochter Sachi. Beide vrouwen wonen ruim negen jaar in Driezum, maar hebben geen verblijfsvergunning, zo berichten vandaag, woensdag 30 december 2015, de Leeuwarder Courant en Omrop Fryslân.

Burgemeester Sicko Heldoorn van Dantumadiel klom eerder al voor hen in de pen, maar Den Haag bleek onvermurwbaar.


Nadat de Indiase Singh in Suriname weduwe werd, trouwde ze met een Nederlandse man. Maar toen ze in Nederland kwam, bleek deze Hagenaar wegens zedendelicten in een tbs-kliniek te zitten.
Sindsdien woont Singh met haar dochter in Driezum, waar haar inmiddels ex-man een huis had. Uitzetting zou een drama zijn voor Singh en haar volledig ingeburgerde dochter Sachi, zegt comité-lid Jouke Dantuma. 'Yn it slimste gefal moat de mem nei Yndia en de dochter nei Suriname.'

Ondertussen, bijna tien jaar geleden, zijn de vrouwen ingeburgerd. Dochter Sachi (18) heeft hier de basisschool afgerond, zit nu op de HAVO in Dokkum en heeft veel vrienden.


Het comité 'Verblijfsvergunning familie Singh' en andere sympathisanten zijn bang dat de moeder wordt uitgezet naar India, omdat ze een Indiaans paspoort heeft. 'In India, dat is  helemaal erg. Vooral omdat ze nu uit een christelijk land komen. Voor beide vrouwen is het vooruitzicht gewoon erg', zegt Jouke Dantuma van het comité.

Dochter Sachi zou dan met haar Surinaamse paspoort naar Suriname moeten. 'Ik wil mijn moeder natuurlijk niet kwijt. Ik ben dan wel 18 jaar, maar ik wil haar gewoon niet kwijt.'
De oudste dochter is getrouwd met een Nederlander en mag daarom blijven.

Klik hier voor de petitie.

Eindejaarsbijeenkomst HI in het teken van veranderingen met grote impact in 2016

HI richt zich in 2016 met name op zeven beleidsissues waaronder consumenten- bescherming


Het ministerie van Handel en Industrie heeft het jaar 2015 vandaag, woensdag 30 december 2015, goed afgesloten met een eindejaarsbijeenkomst. Er heeft een aantal veranderingen op het ministerie plaatsgevonden, maar dat alles in het kader van een groter doel, zei directeur Reina Raveles in haar oudejaarsboodschap, zo bericht het ministerie vandaag in een persbericht. 

Ze zei verder, dat er meer veranderingen zullen plaatsvinden met een groter impact. Het groter doel is, dat Suriname weer een land moet worden van productie en dat de wereld moet weten dat er in Suriname geweldige producten worden gemaakt.

Minister Sieglien Burleson zei tijdens haar toespraak, dat er voor het personeel van HI in 2016 veel te wachten staat, zoals capaciteitsversterking en trainingen in het kader van de werkzaamheden van HI. 


Het ministerie van Handel en Industrie zal een ministerie zijn, waar de economische groei wordt uitgeschreven, gepland en uitgevoerd. De bewindsvrouwe noemde een zeven punten, die betrekking hebben op het beleid dat het komend jaar samen met de samenleving zal worden uitgevoerd. Het formuleren van een topsectoren beleid voor verhoging van duurzame productie, waarbij diversificatie en waardetoevoeging aan bestaande en nieuwe sectoren centraal staat, is een van de beleidspunten.

Daarnaast noemde de HI-minister de verhoging van de productiviteit en innovatie, versterking van het concurrentievermogen, facilitering van handel en export, regulering van de markt, mededinging en consumentenbescherming, stimulering van investeringen in productiesectoren. Dit zal HI moeten terugvertalen en daarom deed minister Sieglien een beroep op alle HI’ers om mee te doen en mee te leven. 

Er zal ook in de komende tijd meer samengewerkt worden met andere ministeries en van het personeel van HI wordt gevraagd om ook de hand uit te strekken naar de andere ministeries, zodat het beleid kan worden uitgevoerd. 'Suriname zal samen met ons veranderen', aldus minister Burleson in haar oudejaarsboodschap.

IJmuidens sleep- en bergingsbedrijf Iskes gaat aan de slag in Frans Guyana

Iskes start sleep- diensten in Cayenne en Kourou met bagger- bedrijf De Boer


Het IJmuidense sleep- en bergingsbedrijf Iskes Towage & Salvage gaat aan de slag in Zuid-Amerika. In Frans Guyana start het bedrijf sleepdiensten in de havensteden Cayenne en Kourou, in een joint-venture met het Nederlandse baggerbedrijf De Boer. Dat bericht Pieter van Hove vandaag, woensdag 30 december 2015, in het Haarlems Dagblad.

Het gaat om een project van twaalf jaar met een totale waarde van honderd miljoen euro, aldus Iskes-directeur Ronald Vergouwen. Beide havens liggen aan rivieren.

Probleem is echter, dat deze rivieren dichtslibben met modder uit de regenwouden en daarom moet er continu gebaggerd worden. Het baggeren gaat baggerbedrijf De Boer doen. 'Een ander punt is dat de havens niet over sleepdiensten beschikken’, zegt Vergouwen. De havenautoriteit ziet dat graag anders. In de haven van Cayenne, de hoofdstad van Frans Guyana, komen de laatste tijd steeds grotere containerschepen aan die de hulp van een sleepboot wel kunnen gebruiken.

Terwijl in de haven van Kourou (bekend vanwege de raketbasis) veel onderdelen voor het lanceerplatform per schip worden aangevoerd. De sleepboot Argus (zie foto - Bron: Iskes), momenteel operationeel in het Caribisch gebied, gaat vanaf maart met een baggerboot van De Boer in Cayenne opereren. Bedoeling is dat op langere termijn een gecombineerde sleep-/baggerboot dit werk gaat uitvoeren. Vergouwen hoopt in de loop van 2017 te kunnen beschikken over een dergelijk vaartuig. Met de bouw moet overigens nog worden begonnen.

Ook Kourou krijgt een nieuwe sleepboot en wel een hybride exemplaar, een schip dat, afhankelijk van het gebruik, tien tot dertig procent brandstof kan besparen en twintig tot zestig procent minder uitlaatgassen produceert. Dat kan vanwege de combinatie van de diesel en de dieselelektrische voortstuwing. Met de nieuwbouw van de twee boten is een bedrag van ongeveer vijftien miljoen euro gemoeid.

Om alles in goede banen te krijgen, krijgt de joint-venture de beschikking over een kantoor in Cayenne. De lokale bemanning krijgt een opleiding op de simulator op het hoofdkantoor in IJmuiden. Iskes maakte onlangs bekend twee andere vaartuigen te hebben besteld.

Somohardjo (PL): 'Met dit vonnis is de democratie behouden' - Sapoen: 'Somohardjo heeft troostprijs gewonnen'

PL-voorzitter Somohardjo wacht op actie Centraal Hoofdstembureau

Sapoen: 'Wij zijn nog steeds Assembleeleden'


De voorzitter van de Pertjajah Luhur (PL), Paul Somohardjo, is zeer in zijn nopjes met de uitspraak in Kort Geding vanochtend, woensdag 30 december 2015. 'Met dit vonnis is de democratie behouden', zei hij tijdens een moet spoed belegde persconferentie. Hij wacht nu op  actie van het Centraal Hoofdstembureau (CHS), immers er zijn twee vacatures in De Nationale Assemblee (DNA) ontstaan. Het CHS moet in plaats van Raymond Sapoen de VHP'er Barkat Mohabali voor gekozen verklaren. De plek van Diepakkoemar Chitan moet ingenomen worden door de NPS'er Prim Sardjoe, zo bericht Starnieuws.

Somohardjo zei, dat het gaat om de werking van de democratie. Hij vindt het niet erg, dat leden van andere partijen binnenkomen, omdat de verkiezing ingegaan is in een combinatie. De PL-voorzitter stelde, dat de partij twee keer in het ongelijk is gesteld. De partij is echter doorgegaan en heeft volgens hem uiteindelijk overtuigend gewonnen. De PL meent dat Sapoen en Chitan sinds 20 december geen Assembleelid meer zijn. De partijraad heeft hen teruggeroepen. Dit is op 22 december betekend aan het CHS. Dit orgaan moet binnen twee weken voorzien in de ontstane vacatures. Uiterlijk 4 januari moet CHS beslissen over de opvolging van Sapoen en Chitan.

Het vonnis betekent dat er een voorbeeld is gesteld, aldus Somohardjo. Het kan volgens hem niet zo zijn, dat een partij kandidaten stelt en dat die worden omgekocht door kapitaalkrachtigen. De Terugroepwet is geen papier tijger gebleken. Alle volksvertegenwoordigers zullen volgens Somohardjo nu rekening moeten houden met de mogelijkheid,dat ze teruggeroepen kunnen worden indien zij overlopen. 'Ik ben trots op dat ik zo een machtige partij leid. Wij hebben een sterk team', zei Somohardjo.

Sapoen zegt in een eerste reactie, dat Somohardjo de troostprijs heeft gewonnen met het vonnis van de Kort Gedingrechter. 'De hoofdprijs blijft bij de Hervormings- en Vernieuwingsbeweging.'

Sapoen, die samen met Diepakkoemar Chitan, het besluit van de partijraad om hen terug te roepen aanvecht, zegt dat zij niet gewonnen of verloren hebben. De rechter heeft in de overwegingen aangegeven dat de terugroeping niet op de wettelijke voorgeschreven basis is gebeurd. 'Dus zijn wij nog steeds Assembleeleden', zegt Sapoen.

Hij bevestigt, dat de vorderingen zijn afgewezen. Het vonnis is nog niet op schrift gesteld. De verdere strategie zal worden uitgezet zodra het vonnis is betekend, zo zegt Sapoen.

Sapoen moet lachen om de bewering van Somohardjo, dat hij gesolliciteerd heeft naar de functie van directeur van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij. 'Ik heb geen enkele ambitie daarvoor. Ik ben en blijf Assembleelid.'

KPA kampt met schrijnend tekort aan personeel

Waarnemend directeur KPA Pinas wil opheffing personeelsstop door BiZa


Er is in de afgelopen vier jaren volgens de waarnemend directeur van het Korps Penitentiaire Ambtenaren, Paulus Pinas, een agressief wervingsbeleid gevoerd, waarbij het korps met meer dan 200 man versterkt is. Maar, hij zei maandag bij de huldiging van 54 jubilerende penitentiaire ambtenaren, dat er desondanks binnen de penitentiaire inrichtingen een schrijnend tekort aan personeel heerst. Dit bericht vandaag, woensdag 30 december 2015, het Dagblad Suriname.

Op dit moment zijn er volgens hem 125 sollicitanten in de wachtkamer van wie de sollicitatieprocedure in de eerste helft van 2015 is afgerond. De vereiste bescheiden zijn ondertussen verzonden naar het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) om te vragen naar ontheffing van de geldende personeelsstop.

'We hebben geen groen licht gehad om met de lichting te starten.' Op dit moment draait men volgens Pinas met iets meer dan 100 rekruten de opleiding.

EBS-werknemersorganisatie niet tevreden met politieke benoeming NDP'er Parmessar als nieuwe directeur

OWOS ontevreden, omdat zij niet over keuze vooraf is geconsulteerd

'Problemen bij EBS afgelopen 20 jaar hadden allen te maken met sterke politieke bemoeienis'


De werknemersorganisatie bij de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) is ontevreden over het feit, dat zij niet eerst geconsulteerd is geworden over de keus van een nieuwe directeur voor het staatsbedrijf. Ook het feit dat de gekozene, het NDP-Assembleelid Rabin Parmessar, door de politiek wordt benoemd wekt argwaan. 

'Met alle respect voor de president die als vertegenwoordiger van de aandeelhouder mag beslissen wie er komt, vinden wij het onacceptabel dat de bond steeds gepasseerd wordt bij het selecteren van een directeur.' Zo reageert voorzitter Steve Geerlings van de Ogem Werknemers Organisatie Suriname (OWOS) vandaag, woensdag 30 december 2015, in de Ware Tijd.

'Pas als er problemen zijn wordt de bond gekend, maar wanneer het om belangrijke beslissingen gaat worden wij steeds overgeslagen. Wij hadden een afspraak met de minister van Natuurlijke Hulpbronnen om in overleg te treden over onder meer de selectie van een nieuwe directie. De wijze waarop alles via de media bekend is gemaakt stemt ons niet goed. Ik twijfel niet aan de kwaliteiten van Parmessar.'

Ook benadrukt hij, dat de problemen binnen het bedrijf van de afgelopen twintig jaar allemaal te maken hebben gehad met een sterke politieke bemoeienis binnen de onderneming.

'Nu klaagt de samenleving over de verhoogde tarieven die betaald moeten worden, omdat de overheid geen geld heeft. Maar, het is de politiek die de tarieven ruim twintig jaren lang niet heeft aangepast', aldus Geerlings. Andere zaken, zoals de trage aanpak van nieuwe aansluitingen, zouden ook komen door politieke besluiten die het belang van het bedrijf schaden.

Familie van arrestant verdenkt politie van diefstal in beslag genomen geld

'Er is geen verschil tussen de stelende politieambtenaar en een dief'


Een familielid van een arrestant uit vandaag, 30 december 2015, via het Dagblad Suriname haar ongenoegen over de onzorgvuldigheid van de politie van Santo Dorp en beschuldigt de politie van diefstal van in beslag genomen geld. Volgens R. is haar neef ingesloten door de politie van Santo Dorp in verband met een inbraak.

Tijdens zijn aanhouding heeft de politie spullen op hem aangetroffen, waaronder zijn rijbewijs, Srd 300 en een mobiele telefoon. De familie heeft vernomen, dat de spullen die in bewaring waren genomen, nergens te vinden waren. De zaak belandde bij de afdeling Onderzoek Personeelszaken en daar werden betrokken agenten gehoord.

Nadat het onderzoek in deze zaak was ingesteld, kwamen het rijbewijs en de telefoon toch weer boven water. Maar, er is geen spoor van het geld. Het vermoeden bestaat, dat een agent het geld heeft ontvreemd voor eigen gebruik.

R. en de familie twijfelen ernstig aan de integriteit van de politie in deze zaak. 'Onze neef zit in voorarrest in verband met een feit en nu worden zijn spullen van het bureau gestolen. Er is geen verschil tussen de stelende politieambtenaar en een dief.'

Randjietsingh (VHP): 'Afobakadam dankzij oude politiek'

'Sociale wetten zijn een verkapte vorm van sociale voorzieningen oude politiek'


'Het is de oude politiek die gemaakt heeft dat wij vandaag de dag over een Afobakadam kunnen beschikken. Vandaag is de bauxietsector gestopt, maar we hebben een Afobakadam dankzij die oude politiek die wij hadden. Wij vinden dat daaruit nu onderhandeld moet worden op basis van de Brokopondo-overeenkomst, waardoor wij meer uit de overeenkomst voor ons land kunnen halen.'

Dit zegt Radjkoemar Randjietsingh, ondervoorzitter van de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP), vandaag, woensdag 30 december 2015, in het Dagblad Suriname. De politicus stelt, dat de VHP als één van de oudste politieke partijen, altijd aan het roer heeft gestaan van de vele ontwikkelingen die het land in de afgelopen periode heeft gehad. Het is volgens hem daarom een immense taak van de beleidsmakers om de zwaar aankomende periode in 2016 te vertalen in ontwikkeling van het land.

'De uitgaven moeten meteen worden beperkt, onproductieve zaken moeten worden aangepakt, wij moeten veel meer gebruik maken van elektronische faciliteiten die er in de wereld bestaan. Ons belastingsysteem moeten wij vereenvoudigen, waardoor men een gevoel heeft dat datgene dat wordt betaald ook vertaald wordt in de serviceverlening aan de samenleving', aldus Randjietsingh. De VHP-ondervoorzitter memoreert de vele ontwikkelingen die zijn partij in het verleden in het land tot stand heeft gebracht. Hij denkt hierbij aan de goudindustrie, de uitbreiding van aardolieraffinaderij en de goedkopere energie uit de Afobakadam.

Randjietsingh benadrukt dat de regering voornemens is om productie in het land te vergroten. Echter zal dit punt geen enkel nut hebben indien blijkt dat er niet voor afzetmogelijkheden voor de producten is gezorgd. 'Meer inkomsten uit verschillende sectoren zal niet alleen helpen om ontwikkeling in samenleving te brengen. Gedacht moet worden dat wanneer wij meer gaan verdienen, wij meer inkomsten zullen hebben uit de verschillende sectoren. Dit alleen zal het hebben van meer inkomsten niet helpen. Wij moeten bedenken dat wij met de zelfde economische structuur in ons land, met dezelfde mate van corruptie in het land, met de overmatige verspilling en het werken zonder gemeenschappelijke doelen als natie, ons eigen beleid gaan schaden en dan zullen meeropbrengsten niet zoveel helpen', aldus de politicus. Het land staat volgens hem voor grote uitdagingen.

Volgens de politicus zijn de onlangs ingevoerde sociale wetten een verkapte vorm van de sociale voorzieningen die jaren terug door de oude politiek zijn ingevoerd. Deze wetten moeten volgens hem een harde evaluatie ondergaan, omdat er te veel problemen hieruit zijn voortgevloeid. De sociaal zwakkeren moeten volgens de VHP’er in deze moeilijke periode al zoveel geld neertellen. De vraag is hoe zij deze moeilijke periode zullen overbruggen.

Sapoen en Chitan verliezers in hun Kort Gedingzaak tegen Pertjajah Luhur

Rechter: Sapoen en Chitan moesten eerder actie ondernemen om royement en terugroeping te voorkomen


De rechter heeft vanochtend, woensdag 30 december 2015, de vorderingen van de Assembleeleden Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan afgewezen. 

De Pertjajah Luhur had op een partijraadsvergadering op 20 december besloten hen samen met drie andere hoofdbestuursleden te royeren. Er werd tijdens die vergadering ook goedkeuring gegeven om de twee Assembleeleden terug te roepen. Volgens partijraadsvoorzitter Hendrik Setrowidjojo moet het Centraal Hoofdstembureau het besluit uiterlijk 4 januari nemen om te voorzien in de vacature.

De advocate van de Assembleeleden, Nailah van Dijk, zegt inhoudelijk van mening te verschillen met de rechter. De rechter erkent, dat er procedurele fouten zijn gemaakt, maar heeft deze niet meegenomen in het vonnis.

Van Dijk zegt verder, dat de rechter zich niet heeft uitgelaten over het terugroepen van de Assembleeleden, omdat dit proces nog geen feit is. Zij haalt aan dat de rechtsvraag beantwoord moet worden of zaken op de juiste manier plaatsgevonden hebben. Dat is volgens haar niet gebeurd.

De rechter vindt daarentegen, dat Sapoen en Chitan eerder aan de bel hadden moeten trekken om hun royement en terugroeping te voorkomen. Van Dijk blijft erbij dat de statutaire regels niet nageleefd zijn. Dit moest volgens haar weerspiegeld worden in het vonnis. Zij zal met haar cliënten bepalen wat de verdere strategie zal zijn. Waarschijnlijk zal in beroep gegaan worden bij het Hof van Justitie.

El Niño treft komende zes maanden ook regio's Caribisch gebied

2015 Door El Niño warmste jaar ooit


De gevolgen van El Niño, het weerfenomeen dat om de twee tot zeven jaar optreedt, zullen komend jaar volgens de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA minstens zo erg zijn als in 1998. De dreiging van honger en ziekte voor miljoenen mensen zal er in 2016 door toenemen, stelt hulporganisatie Oxfam-Novib vandaag, woensdag 30 december 2015.

Door El Niño verergert de droogte in sommige gebieden, terwijl het de kans op overstromingen elders verhoogt. Sommige van de zwaarste gevolgen zijn waarschijnlijk in Afrika waar de voedseltekorten in februari een piek gaan bereiken. Ook regio's in het Caribisch gebied en Centraal- en Zuid-Amerika zullen de komende zes maanden worden geraakt.

Het periodieke weerfenomeen dat de neiging heeft wereldwijde temperaturen en weerpatronen te verstoren, heeft ertoe geleid dat 2015 als warmste jaar ooit in de boeken staat.

El Niño zorgt voor een opwarming van het zeewater langs de evenaar in de Oostelijke Stille Oceaan.

Tropisch Curaçao heeft een oliebollen drive-through


Unieke oliebollen drive-throught trekt veel aandacht...


Deze blakende 'dame' stond gistermiddag enthousiast langs de kant van de Caracasbaaiweg reclame te maken voor de eerste oliebollen-‘drive-through’ op het eiland, zo bericht vandaag, woensdag 30 december 2015, het Antilliaans Dagblad.

Er werd uitbundig getoeterd en gezwaaid door voorbijgangers naar deze 'dame' en aan klandizie had 'haar' collega achter de oliebollenkraam geen gebrek.

Prijs teruglevering elektriciteit op Curaçao keldert van 33 naar 25 cent

Energiebedrijf Dynaf: 'Het overleven van Aqualectra is dus belangrijker dan groene energie'

(Bron foto: Dynaf)
'Mensen die zonnepanelen hebben moeten andere mogelijkheden zoeken dan met Aqualectra in zee te gaan'


Niet 33 cent, maar 25 cent is vanaf 1 januari 2016 de vergoeding voor het terugleveren van elektriciteit aan het net. 'Om daarmee de inkoopkosten voor zonne-energie meer in lijn te brengen met de Curaçao substantieel lagere brandstofclausule.' Dat heeft de regering bekendgemaakt, zo is vanochtend, woensdag 30 december 2015, te lezen in het Antilliaans Dagblad.

'We kunnen dus concluderen dat het overleven van Aqualectra belangrijker is dan groene energie', zegt Hans van der Gulik van energiebedrijf Dynaf in reactie.

Sinds 16 november 2011 is het voor particulieren en bedrijven op Curaçao mogelijk om elektriciteit voor eigen gebruik op duurzame wijze op te wekken, in combinatie met een netaansluiting. Het tarief was in 2014 nog 42 cent per kWh teruggeleverde elektriciteit in combinatie met een vaste vergoeding van zestien gulden per geïnstalleerde kWp per maand. In 2015 daalde het tarief naar 33 cent maar de zestien gulden vaste vergoeding die betaald moet worden, daalde niet. Komend jaar zakt het tarief dus verder naar 25 cent, en opnieuw blijft de vaste vergoeding op zestien gulden steken. Dat de tarieven omlaag gaan, heeft te maken met de daling van de wereldmarktprijzen voor olieproductie, waardoor de kosten voor het produceren van elektriciteit op basis van fossiele brandstoffen fors gedaald zijn. 'Dit heeft zich vertaald in een substantieel lagere brandstofclausule als onderdeel van de reguliere eindgebruikerstarieven voor elektriciteit', aldus de regering in een verklaring.

Van der Gulik kan daar nog begrip voor opbrengen, maar de vaste vergoeding blijft gelijk en daar zit volgens hem het probleem. 'Mensen die geïnvesteerd hebben in zonnepanelen moeten andere mogelijkheden zoeken dan met Aqualectra in zee te gaan.'

Inmiddels is bij zo’n tien klanten van Dynaf al gekeken naar het gebruik van een batterij, maar Van der Gulik verwacht komend jaar veel meer aanvragen. 'Zonnepanelen laden dan overdag de batterij op en ’s avonds gebruik je de batterij dan. Als je het goed dimensioneert, kan een huishouden daarvan leven.'

Volgens Dynaf is er geen afnameplicht van Aqualectra. Toch vindt Van der Gulik het jammer, dat er naar andere oplossingen gekeken moet worden om de investering in zonnepanelen rendabel te maken. 'Uiteindelijk wordt niemand hier beter van, het is kortzichtigheid van de overheid.'

Een Kort Geding afgelopen jaar tegen de verlaging van de teruglevertarieven werd door de leveranciers van zonnepanelen verloren. 'Dat ging meer over de vraag of het proces wetmatig goed was doorlopen, niet over de ethische vraag of de regering dit wel kon maken. Een bodemprocedure hebben wij laten zitten, we kunnen onze energie beter steken in het vinden van alternatieven.'

Statenlid en leidster Un Kòrsou Hustu Omayra Leeflang doneert busbankje

Leeflang wil meerdere bushokjes voorzien van een bankje


Politiek leidster van de nieuwe partij Un Kòrsou Hustu Omayra Leeflang heeft een busbankje gedoneerd op haar verjaardag. Het bankje staat net voor het partijgebouw aan de Kaya Andruw Jones in Brievengat, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 30 december 2015.

Leeflang wil op meerdere plekken op het eiland bushokjes gaan voorzien van bankjes.

Op de foto de inwijding van het nieuwe bankje.

Vuurwerkcontainers op Curaçao afgesloten met plastic

Niet alle containers op juiste wijze afgesloten

Politie: 'Het is goed om deze periode de container in de gaten te houden en brievenbus af te sluiten'


Verschillende vuurwerkcontainers moesten de afgelopen dagen in allerijl worden afgesloten met plastic. Dat zegt James Wilson van de brandweer vandaag, woensdag 30 december 2015, in het Antilliaans Dagblad. Hij coördineert de veiligheidsinspecties van de hulpdienst bij de ruim 50 verkooppunten. Bij die controles bleek dat niet alle containers correct waren afgesloten. 

'De deuren zijn uit de container gehaald maar er is niets voor in de plaats gekomen', zegt Wilson uit. Daardoor kan er gemakkelijk iets in de opslagruimte terechtkomen, zoals een brandend voorwerp. 'Om te voorkomen dat er iets in de containers terechtkomt, zijn deze nu afgedekt met plastic.'

Er zijn dit jaar 57 punten waar vuurwerk wordt verkocht, maar deze zijn nog steeds niet allemaal geopend en daarom ook nog niet allemaal gecontroleerd. 'Ik verwacht niet dat deze punten nog zullen openen', aldus Wilson. Om hoeveel verkooppunten het gaat die toch hun deuren gesloten houden is niet duidelijk.

Vuurwerk mag tot en met morgen worden verkocht. Terwijl de brandweer de verschillende verkooppunten en groothandelaars streng controleert op brandveiligheid, waarschuwt ook de politie voor het afsteken van vuurwerk. Zij benadrukken daarbij dat ouders zelf verantwoordelijk blijven voor het gedrag van hun kinderen. 'Tijdens deze periode van vuurwerk zijn er veel baldadige jongeren die vuurwerk in brievenbussen en containers gooien of zelfs in de uitlaat van auto’s stoppen. Het is goed om in deze periode de container in de gaten te houden en de brievenbus af te sluiten', aldus de politie. 'Ouders zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen. Respecteer het eigendom van een ander.' Ook stellen ze dat kinderen die toch vuurwerk willen afsteken beter kinderknalwerk kunnen afsteken.

Tevens wordt er door de hulpdienst aanbevolen om dit altijd onder supervisie van een ouder te laten doen. Ook wordt door de politie benadrukt vuurwerk altijd aan te schaffen bij officiële verkooppunten.

Het Korps Politie Curaçao geeft verschillende tips om de vuurwerkperiode voor iedereen veilig te laten verlopen. Zo wordt verwezen naar de vuurwerkshows. Hierbij moet een ‘veilige afstand’ in acht worden genomen. 'Hinder het verkeer hierbij niet. Automobilisten mogen hun auto niet stationair laten draaien op de doorgaande weg waardoor ze een file kunnen creëren. De harde knallen van het vuurwerk zijn voor de meerderheid van de huisdieren vervelend. Ze schrikken en lopen weg.' Om dit te vermijden wordt geadviseerd om de dieren op te sluiten in een kamer met voldoende ventilatie. Ook kan er bij de dierenarts worden geïnformeerd naar middelen om de dieren te kalmeren.

Mocht het afsteken van vuurwerk verkeerd gaan en iemand zich verbranden dan moet er meteen gekoeld worden met lauw water en daarna naar de eerste hulp worden gereden voor medische behandeling, zegt het korps. 'Als er iets verkeerd gaat kan altijd 917 worden gebeld. Alleen in een noodgeval kan gebeld worden met 911.'

Ministerie van NH gaat in 2016 wetgeving voor waterbeheer en drinkwatervoorziening tot stand brengen

Minister Dodson wil met bijscholing zijn ambtenaren op hoger niveau brengen


Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen gaat in 2016 de nodige aandacht schenken aan wetgeving. Dat zei minister Regilio Dodson gisteren bij de jaarafsluiting van het ministerie, zo bericht de Ware Tijd vandaag, woensdag 30 december 2015. 

'Een heleboel dingen kloppen niet en moeten geactualiseerd worden, zodat de diensten beter kunnen functioneren. Zonder die dringende wettelijke aanpassingen zal het niet lukken', zei de bewindsman. Vooral op het gebied van waterbeheer en drinkwatervoorziening wil het ministerie wetgeving tot stand brengen.

Dodson legde er de nadruk op, dat water gegarandeerd wordt voor de huidige en toekomstige generatie. Wanneer speciale wetgeving tot stand komt kan het land daar ook aan verdienen in de vorm van export van het overschot aan watervoorraad, zei de minister. Zijn voorganger Jim Hok had zich voorgenomen om de conceptwaterwetten, Toezicht Drinkwaterkwaliteit, Grondwaterwet en Grondwaterbeschermingsgebieden, vóór eind dit jaar af te hebben.

Om het werk voortvarender uit te kunnen voeren wordt in 2016 ook prioriteit gegeven aan personeelszorg.

Het kadertekort waar Dodson de vorige week melding van maakte in het parlement, wordt opgevangen. Slechts 6 procent van de 880 medewerk(st)ers behoort tot de groep hoger opgeleide personen. Dodson zei, dat niemand op basis van zijn opleiding wordt ontheven of aan de kant wordt gezet. Met bijscholing wordt geprobeerd het personeel effectief in te zetten. Er komen meer personen in dienst  op HBO- en universitair niveau.

Het ministerie heeft gisteren ook 47 jubilarissen met 25, 30, 35 en 40 dienstjaren gehuldigd. Daarnaast werden 26 gepensioneerden in de bloemetjes gezet.

Voetgangster (45) dodelijk aangereden door auto

Automobilist rijdt na aanrijding door...., maar kon alsnog worden gearresteerd


Een 45-jarige voetgangster is gisteravond dodelijk aangereden door een auto op de Livorno Beekhuizenweg. De vrouw overleed ter plekke aan de opgelopen verwondingen.

Starnieuws schrijft vanochtend, woensdag 30 december 2015, dat de automobilist na de aanrijding is doorgereden.

De vrouw was met haar zoontje van vier naar een winkel gegaan en werd op de terugweg geschept door de auto. Zij belandde in de trens langs de weg.

De webeditie van het Dagblad Suriname bericht dat het slachtoffer de 43-jarige Silvi Rampersad is.

Het dagblad meldt verder, dat de politie van Livorno de 24-jarige onbevoegde automobilist P.M. in kaart gebracht. De verdachte werd vanochtend rond zes uur door de politie thuis aan de Libanonweg opgehaald. Volgens verklaring van de bestuurder, die niet in het bezit is van een rijbewijs, had hij de aanrijding niet opgemerkt en reed hij door.

In het belang van het verder onderzoek is P.M. door de politie, na afstemming met ene lid van het Openbaar Miniserie, in verzekering gesteld.

Quota Suriname deelt 31 december weer oordopjes uit

'Burger moet bewust gemaakt worden van risico's vuurwerk en ander lawaai voor het gehoor'


Quota Suriname zal morgen voor de zesde opeenvolgende keer oordopjes uitdelen in de binnenstad. Zo wordt het publiek bewustgemaakt van beschadigingen die het gehoor kan oplopen bij het afschieten van vuurwerk. In een persbericht zegt de organisatie, dat zij met haar ‘Hearing Impaired Project’ enerzijds bijdraagt aan ondersteuning van mensen met een gehoorbeperking en anderzijds aan preventie door het grote publiek te wijzen op de gevaren van het lawaai (Bron foto: allsparkfireworks.com). 

De organisatie stelt, dat niet alleen de pagara's een gevaar vormen, maar ook luide muziek via grote geluidsboxen en earphones van een MP3-speler, Ipod en dergelijke apparaten.

Quota vindt het belangrijk om deze campagne te voeren, omdat opgelopen gehoorschade onherstelbaar is. Tijdens de owruyari-viering van 2010 heeft Quota de EarplugsCampaign gelanceerd en destijds werden 4.500 oordopjes uitgedeeld.

De campagne een terugkerende activiteit geworden, met ieder jaar steeds meer oordopjes die uitgedeeld worden. Dit jaar is het gelukt om 20.000 oordopjes via sponsoring bij elkaar te krijgen. Net als voorgaande jaren zal de jongeren serviceclub RotaractFresh meehelpen de oordopjes gratis uit te delen aan het publiek morgenochtend tussen negen en elf uur, in de omgeving van het Wyndham hotel, de Domineestraat, Spanhoek en in de Steenbakkerij- en Maagdenstraat.

Vandaag, 30 december, uitspraak in door groep Sapoen aangespannen Kort Geding tegen Pertjajah Luhur

Partijvoorzitter Somohardjo wil 'geen dictatuur van de minderheid'

'Wij werken niet met rancune, maar met overtuiging'


De rechter doet vanochtend, woensdag 30 december 2015, uitspraak in het door de Hervormings- en Vernieuwingsbeweging (HVB) binnen de Pertjajah Luhur (PL) aangespannen Kort Geding tegen de leiding van Pertjajah Luhur. Partijvoorzitter Paul Somohardjo vindt, dat mochten Raymond Sapoen, Diepakkoemar Chitan en hun ondersteuners winnen, de partij overgeleverd is aan de macht van de minderheid. Advocate Nailah van Dijk heeft namens Sapoen en Chitan aangegeven bij de rechter, dat er weer diverse fouten zijn gemaakt bij de partijraadsvergadering van 20 december. Daar werden haar cliënten ontheven als hoofdbestuursleden, terwijl zij niet op correcte wijze waren uitgenodigd, zo bericht Starnieuws.

Sapoen en Chitan hebben de rechter gevraagd om de leiding van de PL te verbieden stappen te ondernemen die hen verhinderen om hun politieke werk te doen. Er is een dwangsom van Srd 5 miljoen per dag gevraagd aan de rechter bij overtreding van het vonnis. Ook willen ze via de rechter de partij verbieden om hen te royeren, totdat in een bodemprocedure een besluit is genomen.

Somohardjo vroeg zich gisteren tijdens een persconferentie af hoe tien of vijftien mensen kunnen beslissen voor een hele partij? 'We willen geen dictatuur van de minderheid. We werken niet met rancune, maar met overtuiging. We bedreigen en intimideren niemand om op de partijraadsvergadering te komen en te stemmen zoals ze gestemd hebben.'

Somohardjo stelt, dat op de partijraadsvergadering 100 van de 101 stemgerechtigde kernen akkoord zijn gegaan met het terugroepen van de Assembleeleden Sapoen en Chitan. Volgens de PL-voorzitter kan het niet zo zijn, dat een partij kandidaten voordraagt, die een andere richting opgaan vanwege omkoping zonder dat daartegen maatregelen kunnen worden getroffen. 'Anders kan elke kapitalist bezit nemen van Suriname. Daarom moeten we extra oppassen. We gaan tot het bittere eind strijden.'

Somohardjo meent dat de advocaat van de HVB-leden zoekt naar kleine administratieve fouten. Zo zou de registratie niet juist zijn geweest en wil de advocaat de notulen van de kernvergaderingen zien. Somohardjo verzekerde dat die notulen er zijn, alsook die van de vergadering van 28 oktober, waarop de partijraadsvergadering is aangevraagd. De kernen hebben vergaderd en hebben zich met geloofsbrieven en ID-kaart gemeld bij de partijraadsvergadering van 20 december.

De HVB-leden beweren echter, dat niet statutair gehandeld is, omdat zij niet uitgenodigd zijn voor de hoofdbestuursvergadering waarop het besluit is genomen om een partijraadsvergadering aan te vragen. Somohardjo vindt dit argument niet valide, omdat de meerderheid van het hoofdbestuur deze vergadering heeft aangevraagd. Bovendien is het de HVB-leden bekend dat elke week hoofdbestuursvergaderingen worden gehouden, maar zij hebben daar vanaf 14 juli niet meer aan deelgenomen.

Somohardjo blijft erbij, dat de HVB-leden waren uitgenodigd voor de partijraadsvergadering. Dit wordt dus betwist door de advocaat van Sapoen en Chitan.

Drie jonge vuurwerkslachtoffers al in het AZP beland

18-Jarige jongen ernstig gewond aan een hand door een Crazy Robot


Meisje (7) behandeld voor brandwonden opgelopen door een striker


Drie vuurwerkslachtoffers zijn tot gisteravond acht uur beland op de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Bij een achttienjarige jongen moest operatief worden ingegrepen. Dit meldt de afdeling Public Relations van het Korps Brandweer Suriname, zo bericht Starnieuws vanochtend, woensdag 30 december 2015.

De tiener raakte door een Crazy Robot ernstig gewond aan zijn linkerhand. De brandweer had eerder gewaarschuwd in een rapport voor de Crazy Robot. Een onderzoek heeft uitgewezen, dat het om gevaarlijk vuurwerk gaat. Het is niet duidelijk hoe gevaarlijk knalvuurwerk geïmporteerd kon worden, ondanks het rapport en testen verricht door de Anton de Kom Universiteit van Suriname.

Een meisje van 7 jaar moest gisteren voor brandwonden opgelopen door een striker worden behandeld.

Het eerste vuurwerkslachtoffer werd maandag al behandeld. Een 9-jarige jongen van 9 jaar liep lichte brandwonden in het gelaat opliep door het afgaan van een striker.

Strikers’ zijn niet voorzien van een aansteeklont. Het vuurwerk moet aangestreken worden, meestal tegen een ‘strijkvlak’ of ander grof oppervlak. Hierdoor behoren ze tot één van de meest onberekenbare vuurwerksoorten, aldus de brandweer.

Op basis van testresultaten en verschillende statistieken, worden vuurwerksoorten als strikers, Bin Laden, Big Boss, Crazy Bang, Crazy Robot, Crazy King, Colour Flower en Silver Flower ten strengste afgeraden door het Korps Brandweer Suriname.

Bromfietsers blijven in Suriname grootste groep dodelijke verkeersslachtoffers

21 Bromfietsers zijn tot nu toe in 2015 dodelijk verongelukt


Bromfietsers blijven de weggebruikers die het vaakst dodelijk worden aangereden. Uit cijfers van het Korps Politie Suriname blijkt, dat tot nu toe dit jaar 21 bromfietsers het leven hebben verloren op de weg. De zogenoemde verkeersbarometer staat momenteel in totaal op 57 dodelijke slachtoffers landelijk, tegenover 71 vorig jaar. Deze cijfers presenteerde waarnemend korpschef Agnes Daniël maandag tijdens de jaarafsluiting van de politie, zo bericht de Ware Tijd vandaag, woensdag 30 december 2015.

Van de 57 dodelijke verkeersslachtoffers in 2015 waren elf automobilist en negen inzittende. De politie hield 1.716 snelheidscontroles. Er werden het afgelopen jaar 2.084 rijbewijzen ingevorderd en er werd voor ruim Srd 4,7 miljoen aan boetes geïnd.

Daniël zei ook, dat in de districten Wanica en Nickerie een pilot is uitgevoerd waarbij aanrijdingen ter plaatse worden afgehandeld. Hiervoor werd  een speciaal formulier ontworpen dat op locatie wordt ingevuld.

Dit project is voortgevloeid uit een onderzoek in Wanica, waaruit bleek dat het in 85 procent van de gevallen duidelijk was dat het om een aanrijding ging en de procedure om een WAM-rapport (Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen) te verkrijgen erg ingewikkeld en langdradig is. Op basis daarvan werd besloten een verkorte procedure te ontwikkelen. In de pilot is meegenomen dat niet alle aanrijdingen volgens dit principe afgehandeld mogen worden. Enkele voorwaarden zijn dat er duidelijk sprake moet zijn van materiële schade, de veroorzaker mag niet dronken zijn geweest, de veroorzaker moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs en moet schuld bekennen.

Brunings begrijpt opmerkingen president Bouterse over SLM-directie en koop Airbus niet - 'Bouterse verkeerd ingelicht'

'Geen sprake van aankoop Palulu- en nieuwe Airbus, toestellen waren en zijn geleased'
 

Gerard Brunings, die tot 7 december president-commissaris was van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM), maar nog steeds adviseur op het terrein van luchtvaart van president Desi Bouterse, is verbaasd over uitspraken die de president heeft gedaan tijdens zijn persconferentie afgelopen maandag over de directie van de luchtvaartmaatschappij. Brunings zegt vandaag, woensdag 30 december 2015, in reactie op Starnieuws, dat de directie met toestemming van de Raad van Commissarissen heeft gehandeld. Volgens Brunings is de president verkeerd ingelicht. De leasetermijn van de Airbus 340-300 (Palulu), met registratiecode PZ-TCP, was verstreken en van de eigenaar moest het toestel naar de Amerikaanse staat Arizona worden gevlogen.

Brunings zegt, dat de SLM verder geen verplichtingen heeft wat betreft de Palulu. De president zei dat de perikelen met de aankoop van het laatste toestel de emmer hebben doen overlopen. Brunings stelt echter, dat de nieuwe Airbus ook geleased is. Er is een leasecontract gesloten met Airbus onder Europese regelgeving. Het onderhoud wordt gedaan door het Duitse Lufthansa. Het gaat om twee gerenommeerde bedrijven, aldus de oud president-commissaris van de SLM.

Bouterse zei, dat een toestel is gekocht dat misschien nu al ergens in de woestijn staat. De regering bekijkt het contract of er extra schulden worden gemaakt. Volgens hem zouden grote blunders gemaakt zijn  door SLM-directeur Ewald Henshuys van de SLM en zijn directie en daarom is besloten dat president-commissaris Louis Voight de leiding van het bedrijf voorlopig overneemt.

Brunings zegt verder, dat hij niet betrokken is geweest bij de besluiten die de president genomen heeft. Hij zegt, dat alle stukken van de SLM door hem overhandigd zijn aan Voight. Er is ook goed overleg met hem geweest. Er zijn bij Brunings geen blunders van de directie bekend totdat hij overgedragen heeft aan de nieuwe Raad van Commissarissen.

dinsdag 29 december 2015

30-Jarig lid Bijstand- en Beveiligingsdienst Suriname voor 2e keer in boeien geslagen

Dronken BBS'er bedreigt buurman met de dood

In augustus 2014 bedreigde zelfde BBS'er een commerciële sekswerkster met de dood


De politie van de Regio Midden kreeg maandag 22 december een melding, dat een man te keer ging op een adres in het ressort de Nieuwe Grond. Op het adres aangekomen trof de politie de 30-jarige Kirankoemar P. aan. De man, die in dienst is van de Bijstand en Beveiligingsdienst Suriname (BBS), verkeerde dusdanig onder invloed van alcohol, dat hij niet op zijn benen kon staan, zo is vandaag, dinsdag 29 december 2015, pas bekendgemaakt door de de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname.

Hij bedreigde zijn buurman met de dood. Het wapen van de BBS’er werd in beslag genomen.
Na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie werd de BBS’er in verzekering gesteld.

P. was in augustus 2014 ook al aangehouden door de politie van de Regio Midden kort nadat hij een commerciële sekswerkster met de dood had bedreigd. De man had met zijn dienstwapen op de woning geschoten, toen de vrouw had geweigerd seks met hem te bedrijven. Bij het zien van gearriveerde agenten gooide de BBS’er zijn dienstwapen in de berm langs de weg. Het wapen werd in beslag genomen.

Voor dat feit werd de man ook in verzekering gesteld na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie.

Eerste vuurwerkslachtoffer in Suriname is 9 jaar jong

Jongen door 'striker' gewond geraakt aan gezicht


Bij de afdeling Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo heeft zich gistermiddag tegen zes uur het eerste vuurwerkslachtoffer gemeld. Het gaat om een 9-jarige jongen die tijdens het afschieten van vuurwerk, een ‘Striker’, gewond is geraakt, aldus het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 29 december 2015.

De ouders hebben hun zoontje zelf naar het ziekenhuis gebracht voor medische hulp.

De jongen heeft letsels in zijn gelaat opgelopen. Omdat het ongeluk niet van ernstige aard was, kon de jongen na behandeling naar huis.

'We willen een bijdrage leveren aan de werkgelegenheid op Curaçao en de airlift uitbreiden

AVA Airways weerspreekt beweringen VVRP-ministerie over niet authentieke documenten


Luchtvaartmaatschappij Ava Airways heeft onlangs weer nul op het rekest gekregen met betrekking tot de aanvraag van een economische vergunning. Desondanks laat mede-oprichter Giovanni Atalita (Bron foto: Atalita/Facebook) weten, zo bericht vandaag, 29 december 2015, de Amigoe, dat hij ‘blijft geloven in het project’.
 
Vorige week maakte minister Suzy Camelia-Römer (PNP) van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) kenbaar het verzoek voor de vergunning niet in te willigen. Ava zou valse documenten hebben ingediend bij de aanvraag.

'Uit forensisch onderzoek is gebleken, dat er twijfels bestaan over de echtheid van de verschafte documenten. Van één van de documenten kan met zekerheid worden gesteld dat het vervalst is. Ava heeft zich zodoende niet aan de geldende regels en wetgeving gehouden met betrekking tot de luchtvaart', zo schreef het ministerie in een bericht aan de media.
Er is aangifte gedaan wegens een e-mail die de minister verzonden zou hebben aan één van de directeuren van InselAir. Camelia-Römer verklaarde dat dit een valse beschuldiging was. Vervolgens werd er een aangifte ingediend wegens de corruptiebeschuldigingen aan het adres van de directeur van de Curaçaose Burgerluchtvaart Autoriteit, Oscar Derby. Ten slotte is hier een nieuw strafbaar feit aan toegevoegd wegens vervalsing van documenten voor het verkrijgen van de vergunning.

'In de eerste instantie was ik niet van plan om te regeren op de afwijzing, maar nu er een fout beeld ontstaat heb ik besloten dit toch te doen', zo schrijft Atalita zondag op zijn Facebook-pagina. 'Diegenen die zich geroepen voelen kunnen mijn bericht toesturen aan minister Camelia-Römer, PNP en de directeur van de Burgerluchtvaartautoriteit Oscar Derby. Be my guest!'

Olivier Arrindell, Jorge Palu Djó Sulbaran, Menki Rojer, Giovanni Michele Atalita
Posted by Giovani Gio Atalia on zondag 27 december 2015


In het bericht schrijft Atalita, zoals hij eerder ook al verklaarde, dat de documenten die hij heeft ondertekend authentiek zijn. Ava zou daarnaast gedwarsboomd worden vanwege een persoonlijk conflict tussen mede-oprichter Olivier Arrindell, Derby en diens echtgenote. Derby zou in eerste instantie faliekant achter het project hebben gestaan en daarbij hebben gezegd: 'Atalita, dit is een van beste business plannen die ik ooit heb gezien!' Hij zegt bewijs te hebben in de vorm van WhatsApp-gesprekken. Nadat de relatie in april 2014 verslechterde, veranderde ook de mening van Derby over de luchtvaartmaatschappij in oprichting, stelt hij.

Op basis van wetgeving zou er daarnaast volgens hem geen gegronde verklaring zijn voor het niet verkrijgen van de economische vergunning. 'Dit heeft onze advocaat bevestigd.' Ava zou tot driemaal toe hebben bewezen hoe de financiering is geregeld. De bankgarantie van 48,9 miljoen gulden, die als voorwaarde wordt gesteld, is volgens hem niets meer dan een blokkade om Ava in de weg de zitten.

Atalita meldt verder, dat hij niet uit is op een strijd met InselAir. 'We willen een bijdrage leveren aan de werkgelegenheid op Curaçao en de airlift uitbreiden. Dit vooral gezien de huidige staat van de economie. DAE ging failliet. Restaurants, bakkerijen, apotheken en winkels staan eventueel hetzelfde lot wachten.'

In reactie op de vraag of Ava van plan is juridische stappen te ondernemen tegen het besluit, zegt Atalita: 'Na de feestdagen komen we hierop terug. De stukken worden onderzocht door onze adviseurs, daarna besluiten we wat de vervolgstappen zijn. We zijn in afwachting van het onderzoek van het Openbaar Ministerie.'

Dierenasiel op Curaçao voorlopig gered


St. Dierenbescherming Curaçao ontvangt eenmalige subsidie van 102.000 gulden

'De dreiging dat we moeten sluiten is iets kleiner geworden'


Het Dierenasiel hoeft voorlopig niet de deuren te sluiten. Mede door een eenmalige subsidie van 102.000 gulden komt de Stichting Dierenbescherming Curaçao tot een sluitende begroting voor 2015. In juni van dit jaar had toenmalig minister Ben Whiteman van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) al toegezegd om uit verschillende posten financiële middelen te zullen aanwenden om de stichting draaiende te houden, zo bericht vandaag, dinsdag 29 december 2015, de Amigoe.
 
De voorzitter van de Dierenbescherming, Gregory Berry, meldt dat de eenmalige subsidie is toegekend bovenop de structurele bijdrage van 40.000 gulden die de stichting op jaarbasis ontvangt voor het salaris van de klachteninspecteur. In combinatie met de opbrengsten van diverse collecte- en publiciteitsactiviteiten dit jaar kunnen zo de operationele kosten van het Dierenasiel van rond de 250.000 gulden worden gedekt.

Volgens Berry is het nog steeds niet voldoende, maar het helpt wel. 'De dreiging dat we moeten sluiten is iets kleiner geworden. Het verlies is gedekt en voor de komende maanden kunnen we blijven draaien.' Het gaat hierbij om de kerntaken van de Dierenbescherming, waarbij het asiel honden en katten opvangt die vrijwilligers en huisdiereneigenaars afleveren, de dieren tijdelijk in quarantaine worden gehouden en ze een medische behandeling krijgen, waarna ze ter adoptie worden aangeboden.

In 2015 heeft de Dierenbescherming intensief gecollecteerd en zijn er tal van acties op poten gezet, waaronder de Walk for the Animals, het benefietconcert van rockband Di-Rect en het galadiner met Marianne Thieme van de Nederlandse Partij voor de Dieren. Ook bleef het bestuur van de stichting hardnekkig aan de bel trekken bij het ministerie van GMN en werd via diverse kanalen druk uitgeoefend om financiële steun te krijgen. 'We zoeken hulp bij iedereen die we kennen en invloed kan uitoefenen. Een benefietgala helpt daarbij, dat zorgt voor de nodige ‘exposure’, zodat de gemeenschap ziet dat de Dierenbescherming bezig blijft', aldus Berry.

Voor komend jaar heeft de Dierenbescherming een subsidie van 400.000 gulden aangevraagd voor educatiecampagnes en een programma ter sterilisatie van zwerfhonden, maar dat is niet toegekend. Ook in 2016 blijft de stichting afhankelijk van donaties, omdat de subsidiëring vanuit de overheid onzeker blijft.

Berry: 'Ik heb in de wandelgangen vernomen, dat er de komende jaren structureel een subsidie van 82.000 gulden zal worden uitgezet. Dat is niet voldoende, want de helft gaat naar het salaris van de klachteninspecteur, maar alle beetjes helpen.'

De stichting gaat in 2016 samen met het Platform Dierenwelzijn Curaçao een telling doen van het aantal zwerfhonden op het eiland. Dit moet volgens Berry een wetenschappelijk onderbouwde studie worden waaraan ook de University of Curaçao (UoC) zal meewerken. Volgens hem is het prioriteit om goed in beeld te krijgen hoeveel zwerfhonden er zijn, zodat er gerichter beleid op kan worden gevoerd.

Scheepvaart in oliesector rond Curaçao onder zware druk

Veiling en verkoop boorschepen door aanhoudende daling olieprijs


Scheepvaart gerelateerd aan de oliesector staat onder enorme druk, zo blijkt uit navraag door de Amigoe, aldus deze krant vandaag, dinsdag 29 december 2015. Het gaat hier onder meer om exploitanten van boorplatformen, boorschepen en ‘jackup-rigs’, hefplatformen van een kleiner formaat. Zo hebben volgens een expert de aankondiging van de executoriale veiling van het vrij nieuwe, op Bermuda geregistreerde, boorschip de ‘Deepsea Metro II’, dat al sinds medio juli in Boca Samí aangemeerd ligt, en de verkoop van de ‘Castoro 7’, onder Panamese vlag' aan een ‘scrapyard’ voor sloop, te maken met de aanhoudende daling van olieprijzen.
  
Of dit mogelijk een nadelige uitwerking op de klandizie van het eiland zal hebben, wordt desondanks ontkend, dit onder het motto ‘ieder nadeel biedt ook voordelen, ofwel nieuwe kansen’. Uitgelegd wordt, dat rederijen en exploitanten onder de dalende olieprijzen binnen deze industrie minder opdrachten krijgen en dat zij daarom onder meer genoodzaakt zijn om de boorplatformen en schepen naar rendabiliteit te beoordelen voor eventueel behoud. Men verwacht dat door de langere periodes tussen de verstrekking van nieuwe opdrachten in, en beslagen door banken op vaartuigen van rederijen die in moeilijkheden zijn geraakt, de kans ‘juist groter is dat er meer boorplatformen en schepen naar het eiland uit zullen wijken om voor langere tijd aan te meren’. Dit door de gunstige benedenwindse ligging van het eiland en de naar verhouding soepele immigratieafhandeling.

Verder blijkt volgens de scheepvaartexpert, dat oudere schepen nu onder druk van de ongunstige omstandigheden binnen de sector sneller voor schroot worden verkocht en dat men zich probeert te richten op vernieuwing van de vloot, wat tot een grotere efficiëntie kan leiden. Dit mits er überhaupt een opdracht wordt binnengehaald.

Zo is de Deepsea Metro II, een boorschip dat in 2011 door scheepswerf Hyundai Heavy Industries in het Zuid-Koreaanse Ulsan werd afgeleverd, nog vrij nieuw. Dit in tegenstelling tot de Castoro 7 die onlangs na een jaar op het eiland aangemeerd te hebben gelegen, richting een scrapyard werd gesleept.

Welingelichte bronnen melden, aldus de Amigoe, dat ondanks ‘een beslagname door de bank’ voor het halfjarig verblijf van de Metro II op het eiland alle betalingen ‘netjes zijn voldaan’. Zo voltooide het schip reeds in mei de laatste opdracht voor het Braziliaanse staatsoliebedrijf Petrobras om vervolgens naar het eiland uit te wijken. Bij beslagname van waardevolle boorschepen willen banken deze veiligstellen waarbij er sowieso sprake is van langere aanmeerperiodes.

Met een advertentie in de Amigoe verscheen vorige week de aankondiging van de executoriale veiling van dit boorschip op 1 februari 2016. Hierin wordt de partij die tot executie van het vonnis overgaat, de DVB Bank America NV, genoemd. Volgens deze advertentie is de huidige eigenaar van het vaartuig, Chloe Marine Corporation LTD, gevestigd op Bermuda. Het voornoemde schip en zijn zusterboorschip ‘Deepsea Metro I’ werden door een consortium geëxploiteerd; het Noorse Odfjell Drilling dat voor 40 procent eigenaar is en Chloe Marine Corporation voor 60 procent.

Medio augustus doken er al berichten op dat Odfjell Drilling de boorschepen te koop had aangeboden. De berichten van offshorepost.com spraken van een ‘bleke toekomst’ voor dit consortium als de schepen bij het uitblijven van nieuwe opdrachten stil zouden blijven liggen. Ook werd melding gemaakt van het feit dat er zich geen geïnteresseerde kopers hadden aangediend en er een dagtarief van 500.000 dollar per schip geldt.

Voor het zusterschip de Deepsea Metro I wist het consortium nog een contract van 40 miljoen dollar binnen te slepen in Vietnam, voor de Vietnamese tak van het Russische oliebedrijf Gazprom, Vietgazprom. De contractduur is ongeveer twintig weken en loopt medio 2016 af.

Het consortium liet bij het binnenhalen van deze opdracht in Vietnam nog opgelucht weten: 'We zijn in deze uitdagende markt verheugd deze opdracht veilig te hebben gesteld.'

De lokale scheepvaartexpert wijst er in dit kader op, dat de Metro II juist door deze omstandigheden zo lang op Curaçao heeft vertoefd en dat het, ondanks de voornoemde omstandigheden, grote inkomsten voor het eiland genereert. Dergelijk nieuwe boorschepen en platformen zijn tussen de 600 en 800 miljoen dollar waard en zoals bekend brengen deze schepen en platformen van een grotere omvang meer haven- en liggelden op voor de Curaçao Ports Authority (CPA). Ook worden zoals bekend tal van diensten en producten lokaal afgenomen en deze spin-off genereert een positieve impact voor de economie.

Begin deze maand trok ook het bericht de aandacht dat ‘Vantage Drilling’ – lokaal bekend van de regelmatige bezoeken van het olieboorschip ‘Titanium Explorer’ – surseance van betaling krijgt. In de Verenigde Staten gaat dit via de zogenoemde ‘Chapter 11’ van de Bankruptcy Code. Binnen deze regeling kan een debiteur een reorganisatieplan indienen om een bedrijf in leven te houden en de crediteuren op termijn af te betalen.

Vantage Drilling heeft volgens marketwired.com ‘een schuld van 1,6 miljard dollar’ en kon door een beroep te doen op Chapter 11 binnen de overeenkomst 152 miljoen dollar aan jaarlijkse rentelasten elimineren. Ondanks ‘de moeilijke tijden’ blijken de opdrachten voor de bouw van nieuwe schepen/platformen niet te zijn ‘opgedroogd’. Zo staat volgens de expert de oplevering van ongeveer 26 nieuwe boorplatformen en -schepen en ‘jackup-rigs’ voor komend jaar gepland, en draait onder meer de scheepswerf Hyundai Heavy Industries nog op volle toeren. In dit licht wordt dan ook geconcludeerd dat zich voor Curaçao en Aruba tal van nieuwe kansen voordoen, waar de eilanden ‘hard aan moeten blijven trekken’.

'Als de eilanden hier slim op inspelen door het bieden van voldoende adequate aanlegmogelijkheden, kan dit extra inkomsten genereren aan haven- en liggelden, iets wat al vele miljoenen heeft gegenereerd.'