woensdag 16 december 2015

VHP'er Gajadien neemt tijdens begrotingsbehandeling Grassalco en Tranquillo Mining onder vuur

'Bepaalde staatsbedrijven maken geen verplichte jaarrekeningen op'

Gajadien vraagt zich af wat er met winsten Grassalco uit IAmGold royalty's gebeurd en wil stukken zien inzake twee aan Newmont verkochte goudconcessierechten van Goldenstar en Tranquillo

Bouterse wil goudconcessie-vragen achter gesloten deuren behandelen, omdat lokale kopstukken van 'de multinational' in problemen kunnen komen als zaken boven water zullen komen.


De Staat Suriname heeft tientallen parastatale bedrijven, maar er is nauwelijks zicht op wat er daar gebeurt. 'Zorgpunt is dat eenvoudige en verplichte jaarrekeningen door bepaalde bedrijven niet eens worden opgemaakt', aldus het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien gisteren tijdens de begrotingsbehandeling. Hij nam onder andere Grassalco, Surzwam, EBS en SWM onder vuur. Ook had hij vragen over Tranquilio Mining NV, dat een goudconcessie heeft ergens langs de Saramaccarivier. Dit bericht Starnieuws vandaag, woensdag 16 december 2015.

Deze concessie was van Golden Star Resources en is verkocht aan de Amerikaanse goudmijnmultinational Newmont en is volgens Gajadien tijdens de vorige regeerperiode onder druk ontnomen door het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. De concessie was tegelijkertijd uitgegeven aan Tranquillo Mining NV. Op een bepaald moment zijn twee zakelijke rechten gevestigd op deze concessie.

'Mogen wij deze stukken van de minister alsnog krijgen? Want het antwoord van de president roept juist niet alleen vraagtekens, maar duidt meer op een corruptieve denkwijze van hem  door aan te geven, dat als hij informatie geeft de multinational in problemen zou komen. Dus de president werkt niet mee aan good governance', aldus Gajadien. President Desi Bouterse zei tijdens de beantwoording van vragen gesteld bij de algemene politieke beschouwingen, dat hij achter gesloten deuren deze kwestie wil behandelen. Volgens hem zouden lokale kopstukken van 'de multinational' in problemen kunnen komen als zaken boven water komen.

Gajadien zei verder, dat het staatsmijnbouwbedrijf Grassalco op basis van de delfstoffenovereenkomst royalty's ontvangt van de Canadese goudmijnmultinational IAmGold, moederbedrijf van Rosebel Gold Mining in het district Brokopondo. Verder zijn er ook opbrengsten uit steenslag, zandsoorten en goud. 'Dit bedrijf zou winst moeten boeken, dus dividend aan de staat. Nergens zien wij dit, terwijl dit bedrijf diverse activiteiten ontplooit.' Het Assembleelid wil openheid van zaken en vindt dat op de begroting de post dividend standaard voor alle parastatale bedrijven opgebracht moet worden, ook al wordt het cijfer nul ingevuld.

'Een ander zwaar zorgkindje is het bedrijf Surzwam. Er zijn zoveel onregelmatigheden die hebben plaatsgevonden, maar alles wordt met de mantel der liefde bedekt en verzwegen',
sprak Gajadien. De Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD) zou worden ingezet, maar intussen gaat alles normaal door.

'Opeens is dit bedrijf ook importeur en leverancier van chemicaliën geworden. Olie wordt als projectkosten geboekt en tegelijkertijd wordt olie betrokken via de pompen van het ministerie van Openbare Werken. Er wordt ook als onderaannemer gewerkt voor bedrijven en niet alles wordt geboekt of niet de juiste inkomsten. Aan de minister vraag ik, om naast het laten verrichten van een CLAD-onderzoek, de financiële verslagen van Surzwam aan ons te doen toekomen. Verder zien we dat het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) zoveel chemicaliën inkoopt waarvan onduidelijk is wat ermee gebeurt. Mogen wij een overzicht ontvangen van wat gekocht is en wat ermee gebeurt. Eigenlijk vraag ik de minister van Financiën een CLAD-onderzoek te laten instellen bij LVV naar de aankoop en uitgifte van chemicaliën alsmede van ingeochte chemicaliën', zei Gajadien. Ook de pelmolen die gekocht is werd opnieuw bekritiseerd. Gajadien wil de notariële akte van de koop zien.

Diverse Assembleeleden interrumpeerden Gajadien. Rabin Parmessar (NDP) en Anton Paal (PALU) vonden, dat het Assembleelid met stelligheid ernstige beweringen deed en dat hij naar de procureur-generaal moet gaan als hij bewijzen heeft. 'Hij praat in absolute termen dat er gestolen is', zei Parmessar. Paal voerde aan, dat Gajadien in De Nationale Assemblee ongestraft beweringen kan doen. Als zaken werkelijk zo ernstig zijn, moet hij de mensen laten opsluiten door naar de procureur-generaal te stappen.

Gajadien reageerde met de opmerking, dat hij niet zal meewerken aan het degraderen van het Assembleelidmaatschap. 'Ik heb zaken naar voren gebracht en wens antwoord van de regering. Komt u zeggen, dat het niet zo is. Als u niets te verbergen hebt, komt u met de informatie', daagde Gajadien de regering uit.

0 comments:

Een reactie plaatsen