donderdag 1 januari 2015

SPBA wil beheer pompgemaal Wageningen in handen van Overliggend Waterschap MCP

'LVV-coördinator Regio West kan problemen waterhuishouding niet aan'


De Surinaamse Padieboeren Associatie (SPBA) wil een structurele oplossing voor de waterhuishouding in Wageningen en de Middenstandspolder. Volgens Harinandan Oemraw, voorzitter van de SPBA, kan Guido van der Kooye, coördinator van het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) Regio West, de problemen niet aan, aldus de Ware Tijd Online vanavond, donderdag 1 januari 2015.

Oemraw zegt niet te begrijpen waarom het ministerie niet erin slaagt om het waterpeil in de aanvoerleidingen te verhogen. Hij ziet graag dat de pompen met een levensduur van 65 jaar worden vervangen en dat het beheer van het pompgemaal in handen komt van het Overliggend Waterschap MCP (Multipurpose Corantijn Project).

Het OMCP kan volgens de voorzitter wel investeren in een betere waterhuishouding.

Van der Kooye beweert, dat er voldoende water is om de arealen te bevloeien via de normale zwaartekracht. Hij zegt geen boodschap te hebben aan Oemraw en zijn organisatie. 'Wij proberen vanuit het ministerie het beste ervan te maken voor de rijstboeren en spelen tijdig in op de problemen die zich voordoen in de totale rijstsector.'

Rousseff voor tweede ambtstermijn beëdigd als presidente van Brazilië

Braziliaanse presidente begint aan tweede ambtstermijn


Dilma Rousseff (67) is vandaag, donderdag 1 januari 2015, beëdigd voor een tweede ambtstermijn als presidente van Brazilië. Het is de tweede ambtstermijn voor de 67-jarige Rousseff, die in oktober de verkiezingen won. De linkse Rousseff haalde het erg nipt van de centrumrechtse Aecio Neves.

Tijdens haar toespraak voor het parlement in Brasilia wees zij erop, dat in het grootste land van Zuid-Amerika voor het eerst een generatie opgroeit die geen honger heft gekend. Rousseff en haar voorganger Luiz Inácio Lula da Silva, beiden van de linkse Arbeiderspartij die Brazilië sinds 2003 regeert, hebben veel gedaan aan armoedebestrijding.
Tijdens haar tweede ambtstermijn wil Rousseff de corruptie bestrijden en voor meer investeringen zorgen om de economie een impuls te geven.

Ook wil zij de relatie met de VS verbeteren. Die was in 2013 bekoeld toen bekend werd dat de Amerikaanse geheime dienst NSA haar had bespioneerd. Rousseff zegde daarop een gepland bezoek aan haar Amerikaanse ambtgenoot Barack Obama af.

Zeven bewoners Steenderenstraat in A'dam Zuidoost miljonair geworden

Bewoners verdelen bijna 22 miljoen euro dankzij PostcodeKanjer


Bewoners van de Steenderenstraat in Amsterdam Zuidoost die meespelen met de Postcodeloterij, hebben vanavond, donderdag 1 januari 2015, rond zeven uur Nederlandse tijd te horen gekregen dat ze samen 21,85 miljoen euro hebben gewonnen. Dit bericht de lokale Amsterdamse zender AT5.

Vanmiddag werd al bekend dat de PostcodeKanjer van 43,7 miljoen euro in het postcodegebied 1107 is gevallen. De helft van het prijzengeld ging naar de deelnemers die in het hele postcodegebied wonen, de andere helft naar deelnemers die ook de laatste twee letters goed hebben.

De Postcodeloterij maakte vanavond bekend, dat de winnende postcode 1107LA is, dat is de postcode van de Steenderenstraat. Er wonen daar zeven mensen met loten  en door het prijzengeld van bijna 22 miljoen zijn die winnaars allemaal miljonair geworden.

De bewoners met loten uit de rest van het postcodegebied hebben beduidend minder gewonnen, zij moeten het prijzengeld met veel meer mensen delen en innen rond de vijfduizend euro per lot. 

Dodelijke steekpartij op Curaçao tijdens nieuwsjaarsnacht

Man door broer tijdens ruzie in woning te Marie Pampoen doodgestoken


Op Curaçao is in de nieuwjaarsnacht Eric Hermes Iradi, geboren op 9 mei 1955, om het leven gekomen door een steekpartij. Een conflict tussen twee broers liep zodanig uit de hand, dat J.I. (54) zijn broer neerstak, aldus bericht Versgeperst.com vandaag, donderdag 1 januari 2015.

De ruzie en steekpartij vonden plaats in een woning aan de Pampanostraat in Marie Pampoen.

Iradi werd gestoken in zijn linkerheup. Bij aankomst van de politie gaf hij geen teken van leven meer. Rond 05.20 uur werd hij officieel dood verklaard door een arts.

De dader kon worden aangehouden in een woning aan de Robekkiestraat.

Jerry Miranda: 'Er komt ordening onder de goudopkoopbedrijven in Paramaribo Noordoost

Ordening nog deze regeerperiode met goedvinden van president Bouterse


Districtscommissaris Jerry Miranda van Paramaribo Noordoost zegt vandaag, donderdag 1 januari 2015, op Starnieuws, dat de goudopkoop en goudverwerkingsbedrijven in zijn werkgebied geordend gaan worden. 

Hij stelt, dat het weer openstellen van het goudverwerkingsbedrijf aan de Eldoradolaan niet betekent, dat de situatie zo gelaten zal worden. 'De regels moeten voor alle bedrijven gelden.'

Dit jaar zal een gesprek geregeld worden met alle bedrijven die zich bezighouden met goudopkoop en goudverwerking. Miranda vindt het niet gewenst, dat industriële activiteiten plaatsvinden in bewoonde gebieden, waarbij mensen blootgesteld worden aan diverse risico's.

Hij zegt ook, dat het bedrijf aan de Eldoradolaan in eerste instantie gesloten werd, omdat er veel protesten tegen de onderneming waren en dat er meteen werd opgetreden om meer inzicht in de situatie te verkrijgen.

Het probleem van industriële activiteiten heeft Miranda ook besproken met president Desi Bouterse. Het gaat om een ordening die met goedkeuring van Bouterse zal geschieden. 'Het is mogelijk om in deze regeerperiode deze kwestie aan te pakken', aldus Miranda.

Minder vuurwerkslachtoffers bij AZP dan vorig jaar

Jongste slachtoffer slechts een jaar.....


Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) heeft tot nu toe zestien vuurwerkslachtoffers moeten behandelen, een daling met tien in vergelijking met vorig jaar, toen 26 slachtoffers werden geregistreerd. Het jongste slachtoffer is een jongetje van slechts een jaar dat oogletsel opliep. Dat zei medisch-coördinator Fauzia Poese vandaag, donderdag 1 januari 2015, tijdens een ontmoeting met de pers.


Er waren twee personen met zwaardere verwondingen aan het lichaam, waaronder een gebarsten oogkas en ernstige brandwonden.

Dat er een daling te constateren valt, stemt Poese goed. Ze wil echter nog niet juichen, omdat er tot en met morgen nog vuurwerk mag worden afgeschoten. 'Natuurlijk hopen we dat er niet meer bijkomen.' 

Ze noemt de inspanningen van de brandweer en politie om mensen bewust te maken van het gevaar van vuurwerk, als belangrijke reden voor het kleinere aantal slachtoffers.

De meeste ongelukken ontstonden bij het afsteken van kunstvuurwerk. Opvallend is, aldus Poese, dat er geen noemenswaardige letsels zoals opengebarsten handen waren. Ze is er desondanks toch voorstander van dat knalvuurwerk, zoals de brandweer ook aanbeveelt, wordt verboden. 'Behalve dat het een last is voor de omgeving, kan dit soort vuurwerk ook heel gevaarlijk zijn.'

De slachtoffers met oogletsel zijn naar een oogarts doorverwezen voor verdere behandeling.

Suriname gaat weer uit z'n dak met Owru Yari


BEP-Buitenland: 'Regering Bouterse-Ameerali-Brunswijk maakt beloften in 2014 niet waar'


'25 Mei 2015 de dag om regering brevet van ongeschiktheid'


2015 Is het jaar van de Algemene Verkiezingen. Het electoraal zal middels algemene geheime stemmingen mandaat geven aan partijen of aan een combinatie van partijen. Alleen het volk kan bepalen of de regering goed heeft geregeerd of niet. Na de verkiezingen van 25 mei 2015 zal het electoraal weinig tot niets in te brengen hebben in de wijze hoe het land bestuurd zal worden.

De afgelopen vijf jaren hebben wij gezien dat de huidige regering Bouters/Ameerali/Brunswijk niet in staat is gebleken om de beloften om land en volk tot ontwikkeling te brengen waar te maken.
- Er ontbreekt een gedegen integraal beleid.
- De corruptie viert hoogtij.
- Verloedering en verarming van de werkende klasse is een feit.
- Een slecht milieubeleid rondom de goudvelden
- Erbarmelijke gezondheidsituaties in het binnenland.
- Geen duurzame ontwikkeling in het achterland van Suriname.
- Het geloof in de regering is betreurenswaardig.
- Het grondenrechtenvraagstuk is verworpen naar een prullenmandje op het Kabinet van de President.

Het volk krijgt de gelegenheid om de regering te beoordelen naar haar werk. 25 Mei 2015 moet een dag zijn om een brevet van ongeschiktheid aan deze regering te geven.

Laat 2015 ons meer hoop en motivatie geven om op te komen voor de achtergestelden en een beter Suriname voor te bereiden voor de komende generaties. 2015 Moet het jaar zijn om ons in te zetten voor onderwijs, landbouw, ondernemerschap en productief werken naar welzijn en welvaart voor land en volk.

Happy Nieuwjaar 2015.

BEP-Buitenland.

Michael Noordzee
Carlo Libretto

Directie 's Lands Hospitaal wil toegangsweg opnieuw geasfalteerd door OW

'Zwangeren bevallen vlak voor lift, omdat ze door verkeer bij de ingang zijn opgehouden'


Waarnemend-directeur Bernhard Abia van  's Lands Hospitaal in Paramaribo heeft afgelopen maandag tijdens zijn eindejaarstoespraak het ministerie van Openbare Werken gevraagd om herasfalteringswerkzaamheden uit te voeren bij de ingang van het ziekenhuis aan de Tourtonnelaan.

Hij zei, dat het verkeer wordt gestremd doordat er wegverzakkingen zijn waardoor filevorming ontstaat. Personen die dringend hulp nodig hebben moeten daarom soms een poosje wachten voor ze het ziekenhuis bereiken en dat vindt de directie nadelig.

Abia stelde, dat het voorkomt dat zwangeren vlak voor de lift bevallen, omdat ze zijn opgehouden door het verkeer bij de ingang. 'Dit is geen goede situatie. We willen veilige bevallingen', sprak Abia.

Het ziekenhuis heeft ook plannen om de ingang zodanig in te richten, dat het inkomend en uitgaand verkeer een makkelijke doorstroming hebben.

De plannen voor herinrichting van de ingang van het ziekenhuis maken onderdeel uit van het voornemen om een betere dienstverlening te bieden aan de cliënten.

Verpleegkundig directeur Henna Samson zei in haar toespraak enkele malen dat de ziekeninstelling het komend jaar veel aandacht daaraan zal besteden. De herasfalteringswerkzaamheden moeten volgens planning al in het eerste kwartaal van dit jaar beginnen.

Nieuwjaarsboodschap DA91: Streven naar een corruptievrij Suriname

'25 mei 2015 wordt overwinning van partij en van de vrijheid'


Medeburgers van Suriname,

Het jaar 2015 is aangebroken. Een jaar waarin we niet alleen als partij wederom consequent inhoud zullen geven aan de doelstellingen en principes van DA91, maar ook u als burger en kiezer een bepalende en beslissende bijdrage zal kunnen leveren.


In het nu achter ons liggende jaar hebben we als partij, samen met u, verscheidene activiteiten ontplooid, die ons allen moeten voorbereiden om de kracht te ontwikkelen om de noodzakelijke koerswijziging inhoud te geven. Onze voortgaande en consistente campagne tegen corruptie, onze kritische beoordeling van het regeringshandelen, evenals het versterken en verdiepen van leiderschap onder jongeren zijn slechts enkele aspecten waar wij succesvol in zijn geweest.

De basisgedachte en doelstelling van DA91 is altijd een rechtvaardige, welvarende en democratische maatschappij waar elke Surinamer zijn talenten vrij van oneigenlijke beperkingen kan ontwikkelen. Alleen als elke Surinamer, inclusief vrouwen, jongeren en gehandicapten, een bijdrage kan en mag leveren, zullen we daadwerkelijk duurzame ontwikkeling bewerkstelligen voor nu en de toekomst.
DA91 is overtuigd dat met uw ondersteuning we op 25 mei 2015 niet alleen de overwinning van onze partij zullen vieren, maar nog meer de overwinning van de vrijheid!

Met deze overwinning zal een einde komen aan een tijdperk van populisme en wanbeleid en een fris, nieuw begin gemaakt worden met deugdelijk beleid en inspirerend, dienstbaar leiderschap - vernieuwing evenals verandering.

Als Surinamers moeten wij niet vergeten dat we allen de erfgenamen en dragers zijn van de geschiedenis en geleverde prestaties van onze voorouders. De toorts moet doorgegeven worden aan een nieuwe generatie van jonge Surinamers, die de naweeën van het destructieve militaire bewind nog ervaren, trots zijn op hun gezamenlijke herkomst en niet bereid zijn om getuige te zijn van, of toe te staan dat, langzaam maar zeker onze mensenrechten beknot worden en de maatschappij beroofd wordt van onze Surinaamse trots, moraal en ethiek.
Als Surinamers moeten wij ook weten dat eerlijk en oprecht je inzetten voor de natie, geen teken van zwakheid is. En dat oprechtheid blijkt uit het bewijs daarvan.
Laten wij samen eindelijk een nieuwe politievoering vormgeven, waarbij zij die de macht verwerven rechtvaardig zijn, de zwakken in de maatschappij zich beschermd weten en de vrede behouden blijft.

DA91’s beleid is en zal altijd zijn de strijd aan te binden, in alle sectoren en op alle niveaus, met alle ons wettig ten dienste staande middelen tegen machtsmisbruik en tirannie, tegen corruptie, slecht bestuur en economische en morele vernietiging van onze samenleving. Het is deze beleidsgedachte die ons blijft motiveren en stimuleren om ons dagelijks te blijven inzetten om de noodzakelijke veranderingen in de samenleving te bereiken.

Ons doel is de overwinning! De overwinning van Suriname, overwinning van recht en rechtvaardigheid teneinde op de koers te geraken richting welzijn en welvaart voor ons allen.

Hoewel we weten dat er ook in 2015 wederom vele uitdagingen zullen zijn voor ons Surinamers, staat de koers van DA91 vast. We roepen u op om tezamen met ons, met bundeling van onze krachten, voorwaarts te gaan versterkt met daadkracht en ambitie. Tezamen zullen wij een sterk en corruptievrij Suriname bouwen! Uw ondersteuning is onmisbaar in het succes van Suriname!

DA91 wenst u, uw gezin, uw organisatie en allen die u dierbaar zijn, een succesvol en vernieuwend 2015 toe!

DA91 Publiciteitsdienst

PostcodeKanjer van € 43.7 miljoen valt in Amsterdam Zuidoost

(Bron foto: Postcode Loterij)
Specifieke postcode in gebied 1107 wordt 's avonds 1 januari bekendgemaakt


De PostcodeKanjer van € 43,7 miljoen is in  Amsterdams Zuidoost gevallen. Het globale postcodegebied - 1107 - is vanochtend, donderdag 1 januari 2014, bekendgemaakt in een speciale uitzending van het televisieontbijtprogramma Koffietijd, aldus de Postcode Loterij in een vandaag uitgebracht persbericht.
 
Wat de specifieke postcode is waar de Kanjer is gevallen, wordt vanavond vanaf tien uur Nederlandse tijd duidelijk. De helft, € 21,85 miljoen, wordt verdeeld onder de winnende postcode en de andere helft, € 21,85 miljoen, onder de deelnemers in de winnende wijk.

Dinsdag 6 januari horen de overige winnaars uit de wijk Gaasperdam (1107) wat zij per lot winnen. Dit maakt de Postcode Loterij bekend op het feest dat wordt georganiseerd in de wijk.

Postcode Loterij-ambassadeurs Quinty Trustfull, Caroline Tensen, Martijn Krabbé, Gaston Starreveld en Nicolette van Dam zullen dan de cheques gaan uitdelen tijdens een programma op RTL4.

De 'troostprijzen' van 1 miljoen euro zijn ook deels bekendgemaakt. Twee zijn er gevallen in de postcodes 2728 RA (Zoetermeer) en 8226 DG (Lelystad). De overige vier worden ook donderdagavond bekendgemaakt.

 Het fortuinlijke postcodegebied 1107, aldus de lokale Amsterdamse zender AT5:

Minister Adna teleurgesteld over stagnatie bouw huisvesting ministerie

Adna verwacht dat 2015 topjaar wordt voor zijn ministerie van Sport- en Jeugdzaken


Minister Ismanto Adna van Sport- en Jeugdzaken is teleurgesteld over de stagnatie die is opgetreden bij nieuwbouw van de centrale huisvesting, waardoor de oplevering op een ander tijdstip zal plaatsvinden. Hij sprak afgelopen dinsdag bij de jaarafsluiting van 2014 van zijn ministerie de wens uit dat in het nieuwe jaar het nieuwe gebouw mag worden ingewijd en betrokken, aldus laat het ministerie in een persbericht weten.

De bewindsman bracht zijn dank uit aan het personeel voor het begrip en de creativiteit om ondanks belemmeringen het werk toch met even veel spirit te blijven voortzetten. 'Ik verwacht niets anders dan dat 2015 een topjaar zal zijn voor het ministerie van Sport- en Jeugdzaken.'

In het afgelopen jaar zijn er verschillende sportuitwisselingen geweest onder andere de Inter Guyanese spelen en de Consude Games. Sporters, die uitmuntende internationale prestaties hebben neergezet zijn gehuldigd om hen aan te moedigen. Geheel in de context van ons sportbeleid, is ruime aandacht besteed aan de aanpak van Sportaccommodaties.

In het binnenland is diepgang gegeven aan de in gang gezette sportinfrastructuur die ervoor moet zorg dragen dat bewegen en sport dichterbij de gemeenschap komen. Er is een aanvang gemaakt met de bouw van een nieuwe sporthal en een toilettengroep op het WBA-sportcentrum. De aanbesteding heeft reeds plaatsgevonden door het ministerie van Openbare Werken. Ook werd de eerste steen gelegd aan de Hockeystraat voor een overdekt basketbalveld en toilettengroep.
Voor 2015 staat de bouw van een Olympisch bad, Atletiekbaan, het opzetten van een School Sport Federatie en een Nationaal Voetbal Academy Suriname op het programma.

Ook in 2014 heeft het directoraat Jeugdzaken verschillende activiteiten uitgevoerd, zoals de Jongeren informatie Beurs, het Project Zinvolle vrijetijdsbesteding, Vakantie jongerenkamp, Project Scholierenmoeders, de jongeren en gezondheidsbeurs en de basic pc repair training.

Voor het dienstjaar 2015 zijn ook een aantal programma’s en activiteiten gepland. Gezien de ontwikkelingen mondiaal en regionaal, zal het directoraat Jeugdzaken zich in 2015 ook richten op de volgende gebieden: Milieuprogramma’s, Talentontwikkeling voor de jeugd, beleid met betrekking tot jongeren met een beperking, Publicatie & workshop Ondernemerschap en Award program for active youth Citizen.

In 2015 zal het Nationaal Jeugdparlement verder versterkt worden. Voor het opzetten van een nieuw gebouw voor het Jeugdparlement heeft Adna aangegeven dat er al een ontwerp en bestek zijn. De aanbesteding zal in 2015 plaatsvinden.

16-Jarige jongen doodgereden in Nickerie

Jongen voor zijn erf van achteren door automobilist aangereden


Een 16-jarige jongen, leerling van de Theodorusschool, is vanochtend, donderdag 1 januari 2015, rond drie uur voor zijn inrit aan de Rambaran Mishreweg in de Corantijnpolder aangereden door een automobilist. De tiener raakte ernstig gewond aan het hoofd en bloedde ter plekke dood, aldus Starnieuws.

De politie van Nickerie bevestigt dat de auto in beslag is genomen en dat de bestuurder is aangehouden. Vernomen wordt, aldus de nieuwswebsite, dat hij onder invloed verkeerde van alcohol. Hij heeft de jongeren van achteren geschept.

Het lichaam is in beslag genomen voor obductie.

Het Dagblad Suriname bericht echter anders over het ongeluk. Volgens de webeditie van deze krant gaat het om de 15-jarige duo-bromfietsrijder Shivran Mukul. Uit het onderzoek blijkt, aldus het Dagblad Suriname, dat Mukul samen met de bromfietser richting zijn huis reed. De bromfietser was hoogstwaarschijnlijk onder invloed. Vooralsnog is er geen alcoholgebruik geconstateerd bij de automobilist. 'Slecht begin in 2015 voor Nickerie', aldus de gewestelijk politiecommandant Robert Rakijo. 

(Bron: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)

Tekst Nieuwsjaarstoespraak president Desi Bouterse'2015 Het jaar van de waarheid'


President Desiré Delano Bouterse heeft vandaag via diverse televisiekanalen de Surinaamse bevolking toegesproken met een nieuwjaarsboodschap. 2015, Het jaar van de waarheid op vele fronten, volgens de president. De president startte met een nieuwjaarswens voor allen en memoreerde aan de feestdagen die achter ons liggen. 

In het nieuwe jaar, waarin Suriname 40 jaar zal worden, is er een belangrijke taak weggelegd. 'Anderhalve eeuw terug leerden de indianen en marrons ons al wat samenwerking is, toen zij voorgingen in de moedige strijd tegen de kolonisator. Ook vandaag in de 21e eeuw blijft dat een inspirerend voorbeeld voor ons allen. Later, leerde Anton de Kom ons over 'dat ene machtige woord dat ik in den vreemde heb geleerd, organisatie'. Nu, anno 2015, is het zaak dat wij als natie deze twee lessen combineren en in de praktijk brengen.'

De president memoreerde dat het inmiddels 35 jaar geleden is dat een versnelling is ingezet van dekolonisatie van land, hoofd en hart. Het jaar van de waarheid kenmerkt zich, volgens de president, door de verkiezingen; 'een belangrijk moment dat de richting van ons land verder zal bepalen. Wij moeten, bijvoorbeeld, een manier vinden om dwars door oppositie en coalitie heen, en op lange termijn, een gezamenlijke taal te spreken voor een aantal strategische sectoren.'

De president somde hierbij op:
onderwijs, gezondheidszorg, energie, buitenlands beleid; 
het 40-jarig bestaan van de republiek; 'het is belangrijk dat alle delen van ons volk en land participeren in deze mijlpaal, die een symbool is van vereniging'; 
de verdere invulling van de Waarheid- en Verzoeningscommissie; 'zodat wij als volk nader tot elkaar kunnen komen, en collectief voorwaarts kunnen gaan';
het Milieu; 'in het komende jaar zullen wij tezamen met de wereldgemeenschap de internationale stappen moeten ondernemen om, letterlijk, het getij te doen keren';
de duurzame ontwikkeling van de Economie; 'dienstverlening is de richting die veel belooft en Suriname verder moet ontwikkelen. De regering spant zich in om de richting aan te geven'.

De president eindigde met een boodschap voor allen, 'wij hebben de materialen, de kracht en de wil voor een steeds beter Suriname, voor alle Surinamers. Ik wens u mede namens mijn gezin en de Regering een sportief, voorspoedig, liefdevol en gelukkig 2015.'