vrijdag 2 januari 2015

Nieuwjaarsboodschap De Nieuwe Leeuw: 'Laten we geen werken aan nieuw politiek moraal'


'Dit jaar de kans om verandering te brengen'


Het begin van een nieuwe jaar wordt beschouwd als het moment voor een nieuw begin en een nieuwe hoop op een betere toekomst. Terugblikkend op het voorbije jaar en kijkend naar de vooruitzichten voor het komende jaar, mag worden geconcludeerd dat de met fanfare aangeprezen zogenaamde verworvenheden schril afsteken tegen de uitdagingen en gevaren welke ons als resultaat van structureel onwijs en slecht bestuur te wachten staan. Slecht bestuur, als gevolg van het steeds weer maken van verkeerde keuzen.

De ons opgelegde gedragscultuur waarin emoties de ratio ondergeschikt maken speelt ons steeds weer parten.

Het bijzondere van dit nieuwe jaar is dat wij weer de kans krijgen om daarin verandering te brengen.

Laten wij met zijn allen beginnen met het werken aan een nieuw politiek moraal. Het is immers de taak van de politiek om welvaart en welzijn te brengen voor het volk. En als het moraal slecht is kan het beleid ook niet anders dan slecht zijn. De beste plannen blijken dan niets anders dan science fiction verhalen die zelden echt werkelijkheid worden.

De onsportieve en ondermaatse wijze waarop nota bene de zogenaamde grote partijen en onze zogenaamde rolmodellen met elkaar om zijn gegaan in de afgelopen periode is opvoedkundig ook onacceptabel en pleit voor een nieuw moraal.

Laat ons in 2015 gaan voor een nieuw politiek moraal in het belang van ons land en onze kinderen.
De Nieuwe Leeuw (DNL) wenst aan alle Surinamers een voorspoedig, gezond en vredig 2015 toe.

Ir. D.K. Mungra

Suriname ontvangt 4.8 miljoen Amerikaanse dollar van China

Bestemming financiële schenking nog niet bekend

Nog veel onduidelijk over verdere financiering Medisch Centrum Wanica


De Volksrepubliek China heeft Suriname 4.8 miljoen Amerikaanse dollar geschonken. Vanaf 1 februari mag de Surinaamse overheid goederen ter waarde van dit bedrag uit China laten halen. Een overeenkomst daartoe is vandaag, vrijdag 2 januari 2014, ondertekend door minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken en de Chinese ambassadeur in Suriname Yang Zigang. 

Lackin zegt, dat de regering nog niet heeft besloten waarvoor het geld bestemd zal worden, zo schrijft de Ware Tijd Online 's avonds.

Zijn collega Andy Rusland van Financiën tekende vandaag een overeenkomst voor een renteloze lening van eveneens 4.8 miljoen Amerikaanse dollar bij China voor het op te zetten ziekenhuis in het district Wanica. Volgens Lackin was dit geld al tussen 2004 en 2009 ter beschikking van Suriname, maar heeft de toenmalige regering daar geen gebruik van gemaakt.

Minister Rusland wilde niet ingaan op vragen over de verdere financiering van het project. Hij hoopt eind maart met exacte informatie te komen. De regering bekijkt volgens hem alle mogelijkheden om noodzakelijke projecten te financieren.

Het nieuwe ziekenhuis zal een oppervlakte van 13.500 vierkante meter hebben met een verwachte capaciteit van 180 bedden. De verwachting is dat het ziekenhuis volgend jaar klaar zal zijn. Een lokale aannemer is al funderingswerkzaamheden van onder andere het beddenhuis begonnen.

Nieuwjaarsboodschap DOE: 'Wij moeten het corruptieprobleem zelf oplossen'

'Onze kinderen hebben stabiele gezinnen nodig'


Wereldwijd leven wij in een tijd van verandering en als deel van de wereld verandert ons prachtig land mee, tenminste dat denken wij……dat hopen wij. De partij DOE vindt dat wij als volk niet langer moeten blijven denken en hopen, maar daadwerkelijk de juiste acties moeten nemen om verandering in Suriname en onder Surinamers te realiseren. Wij vinden namelijk dat de pogingen die tot nu toe zijn ondernomen om verandering te brengen niet altijd tot verbetering hebben geleid. 

Wayne. W. Dyer, Amerikaans schrijver en psychotherapeut, geeft aan de manier waarop je naar zaken kijkt te veranderen, zodat ook zaken waar je naar kijkt veranderen zullen. Hiermee stimuleert hij de juiste oorzaak te vinden en de juiste acties te ondernemen, waardoor verandering op elk niveau zal leiden tot verbetering. De manier waarop naar veranderingen gekeken wordt, bepaalt dus of men wel of niet in staat is verandering te dromen en tot stand te brengen.

Iedere Surinamer zal bij de goede voornemens voor dit jaar zichzelf de vragen stellen:
– Wat wil ik veranderen?
– Hoe moet ik een nieuwe kijk op zaken ontwikkelen zodat ik de dingen die ik wil veranderen ook in veranderend perspectief kan zien en uitvoeren?


De verandering bij onszelf moeten we namelijk ook zien als een bijdrage om veranderingen op nationaal niveau tot stand te helpen brengen. Wij nodigen u uit tot anders denken over twee van onze speerpunten, omdat wij geloven dat a kenki musu kon!
 

Anti corruptie
Iedereen in Suriname ervaart de gevolgen van corruptie, die onze natie decennia lang in een wurggreep houdt en zich hoe langer hoe meer verspreid. Helaas is het ook deze regering nog niet gelukt de anti corruptie wet te behandelen in het parlement. De maatregelen ter voorkoming en bestrijding van corruptie zijn daarom ook uitgebleven. Het is duidelijk dat de manier waarop opeenvolgende regeringen naar corruptie kijken niet is veranderd. Dat is de reden waarom zij op dit punt niets hebben kunnen veranderen.


We zullen dus als individu en als samenleving anders tegen het corruptie probleem aan moeten kijken; wij moeten het zelf oplossen! Om u te stimuleren anders naar deze issue te kijken stelt de DOEpartij het volgende voor:
– De vraag wat doet corruptie met mij, zal er ongetwijfeld toe leiden dat uw eigen bijdrage bij het in standhouden van corruptie af zal nemen.
– De vraag wat doet het met ons als samenleving; zal ongetwijfeld ertoe leiden dat wij een kritische houding gaan ontwikkelen en ons ertegen zullen verzetten.


Leiderschap
Een ander speerpunt is dienstbaar leiderschap. Leider kun je thuis, op het werk, in een vereniging en op beleidsniveau zijn. In dit kader spreken wij tot alle Surinamers, maar in het bijzonder tot hen die ambities hebben om ons volk te leiden in een veranderende wereld.
– U bent leider van uw gezin. Ga na wat u op dit vlak wil veranderen?
– Ontwikkel een nieuwe frisse kijk op wat u wil veranderen en zet de stappen die het mogelijk moeten maken.


Onze kinderen hebben stabiele gezinnen nodig. Om dit te realiseren is het voor ons als opvoeders belangrijk ons denken te veranderen.
De ministeries die de ontwikkeling van kinderen in hun takenpakket hebben zouden dringend anders moeten kijken naar wat ze doen. Daadwerkelijke verandering is nodig om de kansen van onze kinderen te vergroten en hen weerbaar te maken tegen alle kwaad.
Buurt- en sport verenigingen moeten nog meer doen om talent en creativiteit te ontdekken en te stimuleren. Het zelfbeeld van veel van onze kinderen moet beter worden.


Met betrekking tot de relatie tussen leiderschap en de aanstaande verkiezing voor volksvertegenwoordigers het volgende:
DOE constateert dat de wijze waarop tot nu toe campagne is gevoerd weinig te maken heeft met verandering in denken. Volgens ons moet er campagne gevoerd worden op basis van een visie en argumenten om de gunst van de kiezer te verwerven, om regeerverantwoordelijkheid te kunnen dragen.


De harde werkelijkheid is echter dat leiders,
– Op de man en niet op de bal spelen. De benadering is negatief.
– Proberen het volk gevangen te houden in kampen van vóór en tegen.
– Vasthouden aan een systeem om vijandbeelden op te roepen door te wijzen naar het verleden, zonder fundamentele oplossingen aan te dragen op weg naar de toekomst.
– Proberen hun eigen ego of club de hemel in te prijzen en de vermeende tegenpartij te verguizen.
– Zich niet schamen om kiezers te lokken/ verblinden met geld en loze beloften..


Tientallen jaren is dit het beeld. Het getuigd, volgens DOE, van weinig respect voor de kiezers en ook een gebrek aan visie met betrekking tot waar wij als land naar toe willen. Geen wonder dat de pogingen tot veranderingen steeds weer schipbreuk lijden.


Bij DOE kijken wij anders naar de verkiezing. Wij denken in termen van oplossingen en niet in termen van conflicten. Daarom geloven wij dat onze partij in staat is de kansen op verandering voor Suriname en Surinamers serieus en blijvend te kunnen beïnvloeden. Wij praten met kiezers over hun persoonlijke ontwikkeling en over hun bijdrage aan de ontwikkeling van ons land en over het profiel van bestuurders die hen daarbij kunnen dienen. Deze manier van campagne voeren zal verandering brengen, omdat die verandering begint bij de ontwikkelingskeuze die u op 25 mei 2015 zal maken. 


Mogen de woorden van Nelson Mandela in dit kader ons inspireren: Conflicten bedreigen niet alleen de vooruitgang die we al hebben geboekt, maar ook onze gemeenschappelijke toekomst.

DOE partij wenst aan u allen een nieuwjaar met respect voor elkaar.

Kinderen Nos Kasita eindelijk in hun nieuwe onderkomen

Sinds juli 2013 hadden kinderen geen eigen thuis


De Ware Tijd Online bericht vandaag, vrijdag 2 januari 2015, dat de kinderen van tehuis Nos Kasita sinds dinsdag hun intrek eindelijk hebben kunnen nemen in het nieuwe gebouw dat voor hen op het Hanna’s Lustproject is opgezet. Sinds juli 2013 woonden ze op verschillende plaatsen nadat hun onderkomen aan de Indira Gandhiweg volledig afbrandde. 

Nadat ze eerst opgevangen waren in het gebouw van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, konden ze daarna voor een langere periode terecht in het gebouw van Naks op Lelydorp. De regering heeft het nieuwe onderkomen op Hanna's Lust opgezet en het werd in november 2014 geopend door president Desi Bouterse.

Leidster Charlotte Dakriet is opgelucht met de verhuizing. 'Het is nu overzichtelijker en er kan beter op de kinderen gelet worden.' Volgens haar zijn de kinderen blij met de verhuizing. Dakriet kan nog niet aangeven wanneer de verhuizing voorbij is, maar houdt het op een paar dagen.

Er zijn voor de 84 kinderen vier slaapkamers op de bovenverdieping en vier op de benedenverdieping, met toiletten bij de kamers van de kleinste kinderen. Verder is er een toilettengroep, een woonkamer en een eetzaal.

Volgens Dakriet zijn de kinderen ook wel voorzichtig bij het spelen, omdat het om een overheidsgebouw gaat en de spullen zo lang mogelijk moeten meegaan.

Tien vuurwerkslachtoffers tijdens jaarwisseling op Curaçao

Spoedeisende hulp Sehos heeft relatief rustige jaarwisseling


De afdeling spoedeisende hulp van het St. Elisabeth Hospitaal (Sehos) in Willemstad op Curaçao heeft de afgelopen jaarwisseling tien mensen behandeld die verwondingen hadden opgelopen door vuurwerk. Daarmee is de periode tussen 27 december en 2 januari relatief rustig verlopen voor het ziekenhuis, aldus Amigoe vrijdag 2 januari 2015.
 
De meeste vuurwerkgewonden kwamen de eerste hulp binnen met verwondingen aan hun handen, één persoon liep oogletsel op en één persoon raakte gewond aan zijn voorhoofd. Drie van de tien gewonden moesten worden opgenomen voor verdere behandeling.

Naast de vuurwerkgewonden behandelde de spoedeisende hulp nog vijftien patiënten, waarvan er vier werden opgenomen. Elf mensen raakten gewond in het verkeer, drie raakten gewond door fysiek geweld en één persoon werd met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht.

Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar is het aantal aanmeldingen bij de eerste hulp van het Sehos dit jaar aanzienlijk lager. Toen behandelde het ziekenhuis acht vuurwerkslachtoffers en 26 mensen met verwondingen door overige incidenten.

Delen Curaçao twee keer getroffen door stroomuitval op nieuwjaarsdag

Uitval BOO-centrale van CUC op terrein Isla-raffinaderij


Dat de stroom op Curaçao op de eerste dag van het nieuwe jaar twee keer uitviel, was te wijten aan uitval van de BOO-energiecentrale (Built Own and Operate) van de Curaçao Utility Company (CUC) die op het Isla-raffinaderij terrein staat. Het nationale nutsbedrijf Aqualectra is gehouden om stroom te leveren aan CUC indien zich een dergelijke situatie voordoet en moest daartoe haar reserves aanspreken. Die eenheden stonden echter niet paraat en moesten eerst opgestart worden, zo bericht Amigoe vandaag, vrijdag 2 januari 2015.
 
De eerste keer dat de stroom uitviel was rond zes uur ‘s morgens. Een uur later was de stroom in de uitgevallen wijken terug. Tegen twee uur ‘s middags echter deed zich hetzelfde probleem voor en sloegen de ‘stoppen’ opnieuw door bij een groot aantal wijken. Deze keer was de stroom met een half uur weer terug. De wijken die last ondervonden van deze situatie waren Marchena, Sta.Maria en omgeving, Bonam, Boka Samí en omgeving, een groot deel van Bandariba, Groot Kwartier en Matancia en omgeving.

Even voor de jaarwisseling viel de stroom ook uit in de omgeving van Noord Roosendaal, Heintje Kool, Sta. Maria en de Cubaweg. De reden hiervoor bleek een waarschuwingsmelding in het netwerk te zijn, waardoor de stroom uit voorzorg van het netwerk werd gehaald. Een gebroken kabel onder de grond bleek de oorzaak van de melding. De stroom werd middels een alternatieve ‘route’ weer aangesloten en tegen half twee ‘s nachts was er weer stroom in deze wijk.

Woordvoerder Sharo Bikker van Aqualectra heeft laten weten dat het nutsbedrijf de situatie betreurt. 'Zo wilden we het jaar niet afsluiten en beginnen. De situatie met de gebroken kabel konden we niet voorzien en ook niet voorkomen. Dat kan nou eenmaal gebeuren. Die kabel zal gemaakt moeten worden en dat werk hebben we al opgepakt.'

Voor wat betreft de situatie met CUC heeft Bikker laten weten dat normaal gesproken de reserves eigenlijk nooit aangesproken hoeven te worden met de jaarwisseling. 'De machines stonden dus uit. Het kostte tijd om die op te starten. We zijn in gesprek met CUC en de raffinaderij over de ontstane situatie, om ervoor te zorgen dat dit zich niet herhaalt.'

Hoewel Aqualectra zo niet het nieuwe jaar had willen beginnen, wenst het nutsbedrijf iedereen alsnog een gelukkig nieuwjaar en hernieuwt zij haar voornemen naar haar clientèle toe dat zij haar uiterste best zal doen kwaliteit te leveren in 2015.

Meisje (6) in bewusteloze toestand in AZP opgenomen

Kind drinkt alcoholhoudende- en energiedrank


Een slechts 6-jarig meisje is gisterochtend in bewusteloze toestand opgenomen in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP). Uit onderzoek is gebleken, dat het kind op een onbewaakt moment een alcoholhoudende- en een energiedrank gedronken heeft.

Dit incident heeft zich voorgedaan in het politieressort Santodorp, aldus bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag, vrijdag 2 januari 2015.

Naomi Pikientio treedt toe tot Las DiVas

Nunes, Pikientio, Berggraaf, Van Klaveren en Sahadewsing (van l naar r). (Bron Foto: Cherlique Lelienthal)  
Groep wil uitkomen met singles en cd om internationaal door te breken


Zangeres Naomi Pikientio is al ongeveer twee weken het vijfde lid van Las DiVas. Sinds midden december treedt ze samen op met Conchita Berggraaf, Stephanie Nunes, Janice van Klaveren en Danitsia Sahadewsing, aldus bericht de Ware Tijd vandaag, vrijdag 2 januari 2015.

De zanggroep, die uit vier dames bestond, was op zoek naar een nieuwe diva, omdat de groep het heel druk had met optredens en ook meer aanbiedingen kreeg.

Volgens Nunes pastte Pikientio het best in de groep. 'We hoefden haar niet veel bij te brengen. Ze kon snel partijen pakken, danste mee en haar zangtalent is al een beetje ontwikkeld.' Dat vonden de divas wel belangrijk, gezien zij dringend iemand nodig hadden.

Pikientio had al een voorgevoel dat zij gekozen zou worden. 'Dan nog was ik super enthousiast toen het officieel werd. Ik kon niet wachten op mijn eerste echte optreden.' Deze nieuwe diva voelt zich al thuis in de groep.

De groep mag zich nu al succesvol noemen met de vele optredens die ze wekelijks heeft in zeven casino's in Paramaribo. De groep wil naast de vele optredens met de band Desire nu gaan uitkomen met singles en een cd, waarmee zij internationaal, vooral in het Caribisch gebied, wil doorbreken.

Jongen (11) in Amsterdam Zuidoost raakt hand kwijt bij afsteken op straat gevonden vuurwerk - 'Cobra' doet niet onder voor handgranaat....

(Bron foto: Peter de Neef/AT5)
Lontje te kort van overblijfsel 'cobra' vuurwerk nieuwjaarsnacht


Een jongetje van 11 jaar is gisteren een hand kwijtgeraakt. Hij vond vuurwerk op straat en stak het af. Samen met een 9-jarig vriendje vond de jongen de 'cobra' in de Chestertonlaan in Amsterdam Zuidoost, aldus de lokale Amsterdamse zender At5.

Dit vuurwerk doet volgens de politie niet onder voor een handgranaat. Waarschijnlijk lag het er nog als overblijfsel van nieuwjaarsnacht.

Het duo besloot het vuurwerk aan te steken. Maar, het lontje was daar veel te kort voor. Eigenlijk meteen toen ze de cobra aanstaken, ontplofte het vuurwerk. De 11-jarige jongen verloor zijn hand en de 9-jarige jongen liep oogletsel op en een snee in zijn hand.

De politie benadrukt tegenover AT5 nog maar eens hoe gevaarlijk deze knallers zijn'Ik zou wel van de daken willen schreeuwen hoe gevaarlijk die troep is. Hij verliest nu zijn hand, maar voor hetzelfde geld was hij nu dood geweest', zegt een woordvoerder.

PAR-leidster Jesus-Leito: 'Leden coalitie op Curaçao nemen rol oppositie over'

Kritiek coalitielid Davelaar op aangenomen belastingwetten


'Leden van de coalitie nemen de rol van de oppositie over', zegt PAR-leidster Zita Jesus-Leito (Partido Antiá Restrukturá) op Curaçao, naar aanleiding van uitspraken van Humphrey Davelaar van de PNP, Partido Nashonal di Pueblo

Davelaar had kritiek op de onlangs aangenomen belastingwetten van minister José Jardim. Dat kwam hem op veel kritiek te staan, omdat zijn partij ook deel uitmaakt van de regering, zo meldt Radio Hoyer 2 vandaag, vrijdag 2 januari 2015.

De belastingwetten werden met dertien stemmen voor en drie tegen aangenomen. Davelaar stemde uiteindelijk toch voor, aangezien in het ingediende amendement punten van verandering staan die door de regering zullen worden overgenomen.

Volgens Jesus-Leito is ze verdrongen uit haar oppositierol door Davelaar, maar is ze wel blij dat de coalitie onder druk is komen te staan en daar maakt ze goed gebruik van.

Luister hier naar Zita Jesus-Leito in gesprek met Rick Hart tijdens De Grote Radio Hoyer 2 Eindejaarsshow: 


Inaugurele vlucht Air Canada naar Curaçao

Directe luchtverbinding tussen Montreal en Curaçao een feitLuchtvaartmaatschappij Air Canada heeft gisteren haar inaugurele vlucht naar Curaçao uitgevoerd. Hiermee is er een directe luchtverbinding tussen Montreal en het eiland tot stand gebracht. Minister Stanley Palm van Economische Ontwikkeling gaf tijdens de ceremonie een welkomstwoord, aldus Versgeperst.com vandaag, vrijdag 2 januari 2015.

De directeur van CHATA (Curaçao Hospitality And Tourism Association) Lizanne Dindial en de Vice Presidente van Air Canada Vacations Amr Younes hielden ook een toespraak.

Air Canada vliegt gedurende de winterperiode iedere donderdag van en naar Montreal. Ook zijn er het hele jaar door vluchten naar de hoofdstad van Canada.

Naast Air Canada vliegen de luchtvaartmaatschappijen Westjet en Sunwing ook van en naar Curaçao.

Eerste woningbrand 2015 een feit

Woning te Geyersvlijt volledig uitgebrand


De woning van de 32-jarige Ravindera T. aan de Dani Zoutweg te Geyersvlijt in Paramaribo is vanochtend, vrijdag 2 januari 2015, iets na middernacht volledig uitgebrand. 

Omstreeks tien voor een vanochtend ontving de politie de brandmelding. Het gaat om een houten laagbouwwoning die compleet met inboedel verloren is gegaan. Vermoed wordt dat kortsluiting in het elektriciteitsnet de brand heeft veroorzaakt.

Volgens verklaringen, aldus het Dagblad Suriname, van de bewoners waren zij rond acht uur gisteravond naar bed gegaan. Zij schrokken rond half een 's morgens wakker door rook in de woning.

Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. Het huis was niet tegen brand verzekerd.

Rijstboeren breken dam open te Middenstandspolder

Boeren voelen zich in steek gelaten door LVV Regio West


De rijstboeren in de Middenstandspolder, Nickerie, hebben op eigen initiatief een dam die voor de sluis geplaatst was opengebroken. 

Volgens Harrinanan Oemraw, voorzitter van de Surinaamse Padieboeren Associatie (SPBA), hebben de landbouwers diverse keren de afdeling Regio West van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) benaderd en twee keren een brief gericht aan minister Soeresh Algoe. De landbouwers kregen echter geen antwoord gekregen hebben zich  genoodzaakt gezien, ter voorkoming van schade, de dam doorgestoken. Dit meldt Starnieuws vanochtend, vrijdag 2 januari 2015.

De dam heeft een lengte van ruim zestien meter. De boeren moesten machines inhuren om het werk gedaan te krijgen.

'Dit werk heeft ons Srd 375 gekost. Ruim 60 procent van de boeren in dat gebied heeft al ingezaaid. We merkten op, dat de ontkieming te veel tijd in beslag nam en wij waren bang dat het zaad verloren zou gaan, indien het water niet afgevoerd zou worden. De percelen moesten toen droog gelegd worden. Na vele malen aan de bel getrokken te hebben, moesten wij maar zelf het initiatief nemen om verliezen te voorkomen', aldus Oemraw.

De SPBA-voorzitter stelt, dat er ongeveer 3.800 hectare ingezaaid is en dat 40 procent nog moet worden ingezaaid. Een van de pompen van Wageningen is weer defect. Ruim 1.200 hectare moet nog ingezaaid worden in dit gebied, zegt Oemraw.

'Geheim' verbond tussen inheemse strijder Kaikoeshi en vrijheidsstrijder Boni aanleiding voor 'Dag van de Verbondenheid'

Nationale Reparatie Commissie werkt samen met inheemsen aan speciale herdenkingsdag


De Nationale Reparatie Commissie is een samenwerking aangegaan met de inheemse organisatie Masuanary en met organisatie Mofina Pikin om gezamenlijk de nieuwe Dag van de Verbondenheid te herdenken. De Dag van de Verbondenheid is voortgekomen uit de resultaten van historisch onderzoek dat door de sociaal- en politiek-geschiedenisactivist Alwin Ligorie is verricht, zo is vandaag, vrijdag 2 januari 2015, te lezen op Starnieuws.

Ligorie is al enige tijd bezig om de geschiedenis van de oorspronkelijke bewoners van Suriname vanuit een lokaal perspectief te onderzoeken en vast te leggen. Tijdens zijn speurwerk is hij onder meer gestuit op een verbond tussen de inheemse strijder Kaikoeshi en de vrijheidsstrijder Boni. Het verbond werd op 6 januari 1776 gesloten, maar werd vervolgens eeuwenlang door Nederland geheim gehouden, omdat het blijkbaar als een onmogelijkheid en bedreiging werd gezien. De verbondenheid tussen de beide vrijheidsstrijders zou namelijk een angstbericht zijn geweest voor de toenmalige gouverneur Jan Nepveu, die in die tijd zelfs genoodzaakt was om een kordon ter bescherming van de plantages te bouwen.

Nu de datum van het verbond door de onderzoeker uit de kast is gehaald, hebben de eerder genoemde organisaties besloten om jaarlijks dit verbond te gedenken en dit binnen het kader van het denken over reparaties onder de aandacht van het publiek te brengen. Hiervoor is de benaming Dag van de Verbondenheid gekozen.

De CARICOM-staatshoofden namen in 2013 het besluit om de in de landen van het Caribisch gebied gepleegde genocide onder de inheemse volken aan de kaak te stellen en om reparaties van de ex-koloniale landen te eisen die Afrikanen in de Caribische landen eeuwenlang tot slaaf hebben gemaakt.

De gedenkdag wordt 's avonds 6 januari vanaf zeven uur gehouden in theater Unique aan de Fred Derbystraat in Paramaribo. Op de Dag der Verbondenheid zal Barryl Biekman, van het Landelijk Platform Slavernijverleden in Nederland, ook ingaan op het VN Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst, dat op 1 januari 2015 is ingegaan en loopt tot 31 december 2024. Met name de betekenis van dit decennium voor de nazaten van de Afrikanen in Suriname zal nader worden belicht.

LVV: Het gaat goed met de varkens in Suriname

Varkenshouderij enige zelfvoorzienende sector

Jaarlijks ruim 31.000 varkens gefokt


De varkenshouderij in Suriname is de enige sector die zelfvoorzienend is en genoeg in de lokale behoefte voorziet. Dit zegt Edmund Rozenblad, onderdirecteur van de afdeling Veeteelt bij het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), vrijdag 2 januari 2015 in de Ware Tijd. In deze sector bestaat nauwelijks import van dieren.

Het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) heeft geregistreerd, dat jaarlijks ruim 31.000 varkens worden gefokt. In 2013 zijn ongeveer 28.000 biggen, 3.000 zeugen en 312 beren gefokt. Het jaar daarvoor had een klein verschil en 2011 registreerde het grootste aantal van34.000. Over 2014 zijn geen cijfers beschikbaar.

Volgens Rozenblad moet deze sector verder ontwikkeld worden. De andere sectoren, met name de pluimveesector, lopen ver achter.  'De pluimveesector heeft een grote inhaalslag te maken om de import weg te drukken. Wat rund betreft moeten we ernaar toe gaan, dat het vlees binnen bereik van de consument is. We moeten veel meer bedrijven gaan opzetten. Bij de bedrijven die er reeds zijn moet efficiënter gewerkt worden.'

'We hebben nog een heleboel te doen. Het ligt niet alleen aan de producent, maar ook vanuit het ministerie en de organisaties van de veetelers moet er gewerkt worden.'

Hij stelt dat de organisaties naar mogelijkheden moeten zoeken om de productie te verbeteren. Rozenblad is ervan overtuigd dat de producenten het kunnen. 'Het wordt dan makkelijker voor de overheid om te kunnen bijspringen waar dat nodig is.'

Waarnemend procureur-generaal focust zich op vergroten veiligheidsgevoel

Baynath Panday wil snellere afwikkeling tuchtstraffen agenten

Financieel uitkleden criminelen krijgt ook aandachtWaarnemend procureur-generaal (pg) Roy Baynath Panday wil met het Korps Politie Suriname intensief samenwerken om het veiligheidsgevoel in het land te vergroten. Er zal regelmatig worden geëvalueerd en waar nodig aanpassingen worden doorgevoerd. Hij zei dit tijdens de jaarafsluiting van het korps deze week, aldus Starnieuws vandaag, vrijdag 2 januari 2015.

Baynath Panday is sinds december belast met de waarneming, omdat pg Soebhaas Punwasi met verlof is en aansluitend met pensioen gaat.

Hij zei blij te zijn met de ondersteuning die toegezegd is door de voorzitter van de Surinaamse Politiebond, Robby Ramjiawan, en de korpsleiding. De openbare aanklager benadrukte, aldus Starnieuws, dat de politie de werkarm is van het Openbaar Ministerie. De aansturing zal verder worden vergroot om in het gehele grondgebied het veiligheidsgevoel te waarborgen.

De waarnemend pg zei ook, dat afspraken gemaakt zullen worden met de korpsleiding om tuchtstraffen, die opgelegd worden aan agenten die over de schreef gaan, sneller af te handelen. Hij complimenteerde de korpsleden met veel goed werk dat wordt verricht, al is er ook kritiek. Baynath Panday is het eens met korpschef Humphrey Tjin Liep Shie dat juist kritiek iedereen scherp houdt.

Zich richtend tot minister Edward Belfort van Justitie en Politie stelde Baynath Panday, dat er meer geïnvesteerd moet worden om de financiële voordelen die criminelen hebben door het plegen van strafbare feiten van ze af te pakken. Internationaal is de trend, dat deze mensen in hun portemonnee getroffen worden door Justitie.

OW pakt filevorming voor en op Wijdenboschbrug aan: slimme stoplichten zouden de oplossing zijn...

Stoplichten hoek W. Campagne- en Van 't Hogerhysstraat vervangen door 'smart' stoplichten

Paramaribo telt slechts 24 stoplichten


In de eerste helft van dit jaar worden de verkeerslichten op de hoek van de Willem Campagnestraat en de Van ’t Hogerhuysstraat vervangen door zogenoemde ‘smart’ ofwel slimme verkeerslichten. Dit zeg Henk Wip, hoofd van de afdeling Verkeer bij de ministerie van Openbare Werken, vandaag, vrijdag 2 januari 2015, in de Ware Tijd. 

Deze maatregel moet ertoe leiden, dat het verkeer - vooral vanuit Commewijne, dat richting Paramaribo rijdt - sneller kan invoegen in het verkeer op de Van 't Hogerhuysstraat dan nu het geval is en de filevorming voor en op de Wijdenboschbrug minder wordt.

Vooral in het weekend en tijdens piekuren treedt filevorming op, omdat veel personen die in Commewijne wonen in Paramaribo werken, aldus Wip.

'Er staan vijf nieuwe 'smart' verkeerslichten op de Haven die verkeersafhankelijk zijn, wat betekent dat ze zelf inspelen op de verkeersintensiteit. Is er geen verkeer, dan zijn alle lichten op rood. Detecteert hij verkeer dan springt hij op groen, rekening houdend met de andere hoeken.'

Volgens Wip zijn de huidige verkeerslichten oud. De bedoeling is dat de tijdspanne van de verkeerslichten wordt verkort, zodat elke hoek eerder groen licht krijgt. Alle, slechts, 24 verkeersinstallaties in Paramaribo worden gefaseerd vervangen.

Suriname en China tekenen 'document' inzake Wanica Ziekenhuis

Start aanleg fundering beddenhuizen en verpleeghuis leidt tot onduidelijkheid bij China


Suriname en China tekenen vandaag een document waarin 'de specificaties' van het Wanica Ziekenhuis zullen zijn vastgelegd. Dat meldt Starnieuws vanochtend, vrijdag 2 januari 2015.

Het ziekenhuis is een geschenk van China, maar het komt iets later van de grond dan aanvankelijk gedacht werd. Intussen is Surinam Road & Civil Technical Company NV (SRCC), een bedrijf van Rudisa holding, begonnen met het storten van de fundering voor de beddenhuizen en het verpleeghuis.

Naast de zogenoemde 'letter op exchange' zal op het ministerie van Buitenlandse Zaken ook een ondertekening plaatsvinden van een interestvrije lening van ongeveer 4.8 miljoen Amerikaanse dollar. De lening zal door minister Andy Rusland van Financiën worden ondertekend, terwijl zijn collega Winston Lackin zijn handtekening zal plaatsen onder de 'letter of exchange'.

Bij China was er onduidelijkheid ontstaan, omdat Suriname startte met de bouw van de beddenhuizen en verpleeghuis. Suriname moet echter al een deel van het project in orde maken, te weten infrastructuur en nutsvoorzieningen. De regering heeft besloten om alvast te beginnen met het neerzetten van de wanden van de andere gebouwen, waardoor er onduidelijkheid was ontstaan bij de Chinezen.

Inmiddels is de lucht geklaard, waardoor nu de specificaties van het project die te maken hebben met de schenking, formeel worden vastgelegd.

Overigens is er onduidelijkheid over de uiteindelijk naam van het ziekenhuis. De ene keer circuleert de naam Wanica Ziekenhuis, terwijl de andere keer de naam Medisch Centrum Wanica wordt genoemd.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Den Blauwvinger: Internationaal pleidooi voor behoud Brownsberg Natuurpark schande voor Suriname

COLUMN: Uniek natuurgebied dreigt ten onder te gaan aan goudzucht 

Overheid en vermeende natuurbeschermingsorganisaties staren naar elkaar 


Iedereen in Suriname weet het: het unieke Brownsberg Natuurpark is al vele, vele jaren het slachtoffer van goudzucht. Honderden hectaren rijk aan biodiversiteit beschermd natuurgebied zijn onder toeziend oog van regeringen, politici en zogenoemde natuurbeschermingsorganisaties ten prooi gevallen aan alles vernietigende kleinschalige goudzoekers uit omliggende dorpen als Brownsweg. Het door de goudzoekers gebruikte kwik vindt zijn weg in de kreken en in de bodem.
Een van de meest belangrijke toeristische trekpleisters van Suriname dreigt volledig te worden vernietigd.

De vernietiging van het natuurpark trekt ook internationale aandacht en dat levert absoluut geen geen mooi plaatje op voor Suriname. De Amerikaanse primatologe Marilyn Norconk, verbonden aan de Staatsuniversiteit van Kent in de staat Ohio (VS), uitte afgelopen week in een ingezonden stuk in Surinaamse media haar bezorgdheid over de tol die goudwinning van het natuurgebied eist. De Amerikaanse bezoekt het gebied al sinds 2003 voor onderzoekswerkzaamheden. Gedurende die jaren heeft zij het Brownsberg Natuurgebied kleiner zien worden. Nu wordt zelfs de Ireneval, een van de meest bezochte locaties door toeristen in het land, bedreigd door illegale goudzoekers. Het is een noodoproep van Norconk. Een wanhopige oproep aan iedereen in Suriname om een einde te maken aan de kleinschalige goudwinning in het natuurpark.

Het zal blijken een oproep te zijn geweest gericht aan dovemansoren. Niemand in het land lijkt zich werkelijk druk te maken om Brownsberg. Niemand in het land, ook niet de regering, politici en zogenoemde natuurbeschermingsorganisaties, blijken de waarde van het gebied voor het land goed in te kunnen schatten. Immers, nimmer is er werkelijk effectief tegen de illegale goudzoekers opgetreden. Een paar zogenoemde 'Clean Sweep'-operaties tijdens de regering Venetiaan-Sardjoe en een paar zinloze verwijderingsacties sinds de oprichting in december 2010 van de presidentiële Commissie Ordening Goudsector. Zinloos, omdat na het uitzetten van goudzoekers uit het gebied, deze binnen de kortste keren weer terugkeren en verder gaan met hun alles vernietigende activiteiten.

Uiteindelijk zag de commissie in een plan, geopperd in mei 2014, om een stuk grond van het natuurpark ter grootte van 1.000 hectare, ter beschikking te stellen aan illegale goudzoekers, de beste manier om het probleem van hun eigen aanwezigheid op te lossen. Aan het zuidelijke deel van het natuurgebied zou ter compensatie een stuk gebied ter grootte van 4.000 hectare worden toegevoegd, als goedmakertje. Een beloning dus voor de goudzoekers, geen straf, integendeel, een cadeau. Misdaad loont ook hier in Suriname....

Maar, op 15 november dit jaar liet de nieuwe directeur van de Stichting Natuurbeheer Suriname (Stinasu, beheerder van Brownsberg), Lucien Tholen, weten geen hectare grond te willen afstaan aan goudzoekers. 'Als we dat gaan doen, gaan we dweilen met de kraan open, want al worden er grenzen vastgesteld de goudzoekers zullen toch over de grenzen gaan', aldus Tholen. Opmerkelijk genoeg wordt dit absurde plan wel gesteund door het WWF Guianas. Woordvoerster Karin Spong ziet het zelfs als een duurzame en realistische oplossing en zei 17 mei van dit jaar in de Ware Tijd: 'Vooral, omdat die ruim 1.000 hectare toch al helemaal vernietigd is door goudzoekersactiviteiten. En het feit dat er in het zuiden van het park 4.000 hectare bij komt, is positief.' 

Dus, omdat een groot aantal hectares en dus een unieke biodiversiteit toch al kapot is gemaakt door de illegale porknokkers, zouden ze, als het aan de Commissie Ordening Goudsector ligt, elders in het gebied een nieuw stuk grond krijgen om vervolgens dat ook weer te vernietigen en dat zou in de ogen van het WWF een 'duurzame' oplossing zijn.
Kennelijk zien zowel de overheid als het WWF niet, dat met deze 'oplossing' een probleem wordt verschoven naar de toekomst en ook nog eens letterlijk naar een ander deel van het natuurpark en dat dit natuurlijk dweilen met de kraan wagenwijd open is.

Ondertussen rukken de goudzoekers nog steeds op. Natuurlijk, ook zij hebben recht op een sneetje brood met beleg. Maar, niet ten koste van een wereldwijd gerenommeerd uniek natuurgebied met een rijke biodiversiteit. Een gewild onderzoeksgebied voor biologen en andere deskundigen uit de hele wereld. Toezicht op het gebied is er nauwelijks en plannen om in de nabije toekomst wel voor effectief toezicht te zorgen zijn er vooralsnog niet. De overheid dweilt met de kraan open. Zonder beleid. Overheid en vermeende natuurbeschermingsorganisaties kijken elkaar aan, wachten op elkaar. Niemand durft in de bescherming van het Brownsberg Natuurpark te investeren.

Hopelijk leidt de noodkreet van Marilyn Norconk tot meer, internationale, aandacht voor de wijze waarop de Surinaamse regering en zichzelf natuurbeschermend noemende organisaties jarenlang desastreuze goudwinningsactiviteiten hebben gedoogd in het Brownsberg Natuurpark. Het is een schandvlek op de wijze waarop je als land omgaat met een stuk unieke biodiversiteit. Ga over tot daadwerkelijke bescherming van het gebied, voor het echt te laat is...... Laat 2015 het jaar zijn van het behoud en de bescherming van het Brownsberg Natuurpark.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
02 januari 2015
Amsterdam-Paramaribo