zaterdag 3 januari 2015

Starnieuws: NDP-kopstuk Pahlad stapt naar VHP - Pahlad kan corruptie niet goedkeuren

Charles Pahlad aanwezig bij VHP-ressortvergadering te Houttuin

VHP-leider Santokhi verwelkomt NDP'er


Het NDP-Assembleelid Charles Pahlad is vanavond, zaterdag 3 januari 2015, door VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi officieel verwelkomd binnen de VHP. Pahlad is aanwezig op de ressortvergadering van de partij in ressort Houttuin, aldus Starnieuws.

Santokhi riep Pahlad naar het podium. Hij zei, dat zijn collega-parlementariër heel hard heeft gewerkt voor land en volk en dat hij niet op een correcte manier is behandeld.

'Zo ga je niet om met mensen die zich dag en nacht hebben ingezet voor het land', sprak Santokhi.

Pahlad zei in een kort woord, dat hij de NDP niet zal bespreken, maar de president weet dat hij corruptie niet kan goedkeuren. Dat is de reden waarom Pahlad ontevreden is en de NDP de rug toekeert.

Santokhi zei dat er nog vijf maanden te gaan zijn. Hij is blij met de stap van Pahlad. Dit betekent volgens Santokhi de verdere versterking van de rechtsstaat en de strijd tegen onrecht.

Kritiek korpschef Tjin Liep Shie op journalisten

Media moeten meer rekening houden met privacy

'We gaan integriteitsbeleid aanscherpen'


Het Korps Politie Suriname (KPS) is van plan haar imago flink op te vijzelen in 2015. Korpschef Humphrey Tjin Liep Shie roept agenten op om 'geen pers uit te hangen'. Volgens de korpschef zijn er agenten die voor geld foto's maken en deze doorgeven aan media. Ook dagrapporten zouden worden gekopieerd en doorgesluisd naar journalisten. Dit meldt Starnieuws zaterdag 3 januari 2015.

Tjin Liep Shie vindt dat media meer rekening moeten houden met privacy. Hij uit kritiek op het vermelden van de naam van een straat waarin de vriendin van een politieman woont, toen er melding van gemaakt werd, dat er ingebroken was in zijn auto. Er werd 3.500 Amerikaanse dollar buitgemaakt.

'Waarom is het nodig om de straatnaam te noemen van de vriendin?', stelde de korpschef tijdens  de jaarafsluiting. Hij deed ook een beroep op agenten om de integriteit van het korps hoog te houden, want er is veel kritiek in de media geuit op het functioneren van agenten.

'Wij gaan het integriteitsbeleid aanscherpen'
, aldus Tjin Liep Shie. Er komt een integriteitscode waardoor iedereen weet wat er verwacht wordt en hoe er opgetreden dient te worden. De Public Relations afdeling van het korps zal een belangrijke rol vervullen in het verbeteren van het imago van de politieorganisatie. Deze afdeling zal worden gereorganiseerd, kondigde Tjin Liep Shie aan.

Helaas heeft de webredactie kennelijk niet de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ), waarvan voorzitter Wilfred Leeuwin webredacteur is bij Starnieuws, benaderd  voor een reactie. 

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Meisje (3) in Willemstad, Curaçao, aangereden door auto

Peuter in zorgwekkende toestand opgenomen in Sehos


Een driejarig meisje is gistermiddag rond twee uur aangereden door een pick-up in de Piscaderaweg te Willemstad, Curaçao. Het kind rende plotseling de weg op, aldus Versgeperst.com vandaag, zaterdag 3 januari 2015.

De bestuurder van de pick-up kon het meisje niet meer uitwijken en reed het kind aan. Het meisje raakte daarbij ernstig gewond aan haar hoofd.

Ze werd per ambulance naar het Sehos vervoerd en ligt in zorgwekkende toestand op de intensive care-afdeling.

(Bron: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)

Aantal woningbranden is afgelopen drie jaar dalende

161 Woningen in brand in 2014, 176 in 2013 en 189 in 2012

Gras- en vuilnisbranden nemen meeste tijd brandweer in beslag


Brandweervoorlichter Olton Pinas laat vandaag, zaterdag 3 januari 2015, via het Dagblad Suriname weten, dat landelijk het aantal woningbranden vergeleken met de afgelopen drie jaren is gedaald. In 2012 en 2013 was het aantal woningbranden respectievelijk 189 en 176. 

Voor het afgelopen jaar 2014 staat het aantal woningbranden op 161. Dat betekent nog steeds, aldus de krant, dat op zijn minst drie woningen per week in vlammen zijn opgegaan. Het Korps Brandweer Suriname heeft in 2010 in totaal 144 woningbranden geregistreerd, terwijl in 2011 de meeste woningbranden hebben plaatsgevonden namelijk 194.

Grasbranden en vuilnisbranden nemen met een aantal van 1.525 en 836 de meeste tijd van de brandweer in beslag. Sinds 2010 heeft de brandweer in totaal 6.010 keer voor grasbranden moeten uitrukken en 3.900 keer voor vuilnisbranden.

‘De bevolking zou er goed aan doen om zuiniger om te gaan met de middelen van de brandweer’, zegt de brandweervoorlichter.

Mogelijke overname of fusie Ballast Nedam geen gevolgen voor bouw nieuw ziekenhuis op Curaçao

Nederlands bedrijf Ballast Nedam is overname- of fusiekandidaat

Bedrijf is aannemer nieuwbouw Hospital Nobo OtrobandaEnkele binnenlandse en buitenlandse partijen hebben de Nederlandse onderneming Ballast Nedam benaderd om de mogelijkheden van een fusie of overname te verkennen. Dat meldt het Nederlandse bouwbedrijf in een persbericht op 30 december 2014. De koers van Ballast Nedam schoot na dit nieuws met 25 procent omhoog op de beurs, aldus bericht Amigoe vandaag, 3 januari 2015.
 
Ballast Nedam wil verder geen uitspraken doen over de eventuele overname of fusie. Ook wordt niet bekendgemaakt wie de binnenlandse of buitenlandse partijen zijn. 'Ballast Nedam neemt serieuze strategische opties altijd in overweging in het belang van zijn aandeelhouders en zijn andere stakeholders en zal hierover mededelingen doen als dat vereist of aangewezen is', aldus het persbericht.

Het bouwbedrijf is de aannemer van het Hospital Nobo Otrobanda (HNO) in Willemstad op Curaçao en verkeert al enige tijd in zwaar weer. Het bedrijf verwacht over 2014 een negatief operationeel resultaat van 35 tot 45 miljoen euro. Eerder dit jaar kwam Ballast Nedam ernstig in de problemen door een verlies van 100 miljoen euro op het wegenproject A15 Maasvlakte-Vaanplein in Nederland. Desondanks steeg de solvabiliteit van 4 naar 10 procent, maar dat is nog altijd te laag om grote nieuwe opdrachten binnen te halen. In de markt wordt een solvabiliteit van 20 procent als ondergrens gezien.

De grootste kredietverschaffers van Ballast Nedam zijn huisbankiers ING en Rabobank. Zij hebben garanties afgegeven aan klanten van het bouwbedrijf.

Volgens René Overdevest, die namens Ballast Nedam als projectmanager betrokken is bij de bouw van het nieuwe ziekenhuis, heeft een mogelijke fusie of overname geen invloed op het huidige bouwcontract.

Na een internationale aanbesteding werd Ballast Nedam in 2012 geselecteerd om het nieuwe ziekenhuis in Otrobanda te bouwen. De keuze werd gebaseerd op de economisch meest voordelige inschrijving. Begin 2013 werd het contract met Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen (SONA) getekend. Na de ondertekening van het design & construct-contract ging de bouw in december 2013 van start. In de meerjarenbegroting wordt 459 miljoen gulden gereserveerd voor HNO, maar volgens de Raad van Advies valt het beraamde bedrag voor de bouw, inrichting en transitie de afgelopen jaren steeds hoger uit.

De aannemer van HNO zegt verder de verkoop van de activiteiten van Ballast Nedam Offshore aan Van Oord te hebben afgerond. 'Zoals overeengekomen bestaat de transactie uit de verkoop van activa van Ballast Nedam Offshore, de staf van de EPCI-diensten (ontwerp, inkoop, bouw en installatie), het Heavy Lift Vessel Svanen en het in uitvoering zijnde project Westermeerwind', aldus Ballast Nedam. De overname zou geen gevolgen hebben voor het aantal arbeidsplaatsen. In totaal werken er 3.400 mensen bij het bedrijf.

Waarschuwing voor extreem ruwe zee bij Curaçao


Zeelieden met kleine vaartuigen wordt geadviseerd niet uit te varen


De Meteorologische Dienst Curaçao (Meteo) heeft een code oranje doen uitgaan voor extreme zeecondities voor kleine vaartuigen in de wateren rondom Curaçao en Bonaire, maar ook St. Eustatius en Saba. De waarschuwing is vanochtend, zaterdag 3 januari 2015, om negen uur uitgegaan en geldt tot nader orde, aldus bericht Amigoe.
 
De Meteo houdt rekening met windsnelheden van 20 tot 30 knopen, terwijl golven van 2,5 meter, of acht voet worden verwachten. Dit houdt in dat kustwateren, baaien en binnenwateren ruw zullen zijn en dat brandingsgolven schade kunnen aanrichten aan kleine vaartuigen, indien deze zich dicht bij zee bevinden.

De autoriteiten verzoeken zeelieden met kleine vaartuigen om niet onder deze omstandigheden te varen. Men dient alert en voorzichtig te zijn indien men zich langs de kust bevindt, aldus de Meteo.

Het eerstvolgende bericht wordt morgenochtend om elf uur uitgegeven.

Centrale Bank Curaçao verwacht in 2015 groei van 0,4 procent

Groei gevolg van groei bij belangrijkste handelspartners Nederland en VS

Bank verwacht stijging besteedbaar inkomen lage inkomensgroepen


De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) houdt in 2015 rekening met een economische groei van 0,4 procent voor Curaçao. In 2014 heeft het eiland een economische krimp beleefd van 0,5 procent vergeleken met 2013, aldus de Centrale Bank in haar op 31 december 2041 uitgebracht document ‘Economische Ontwikkelingen in 2014 en vooruitzichten 2015’ (zie onderaan). De krant Amigoe bericht hierover vandaag, zaterdag 3 januari 2015.

In 2015 voorziet de CBCS dat de groei van de wereldeconomie zal aantrekken, dankzij een versnelling van de productiegroei in zowel de hoogontwikkelde landen als de opkomende economieën en de ontwikkelingslanden. De verwachting is dat de economische groei in twee van de belangrijkste handelspartners van Curaçao, de Verenigde Staten en Nederland, verder zal aantrekken in 2015, maar dat de economische krimp in Venezuela zich verder zal voortzetten.

'Tegen deze achtergrond zal de economie van Curaçao naar schatting met 0,4 procent groeien in 2015. Het economisch herstel zal worden gedreven door de particuliere bestedingen en de overheidsbestedingen', aldus de CBCS in haar verslag.

De Centrale Bank verwacht dat de particuliere consumptie zal toenemen doordat het besteedbaar inkomen van de lagere inkomensgroepen zal stijgen als gevolg van de aangekondigde verlaging van de loonbelastingtarieven. Aan de andere kant zullen de private investeringen volgens de CBCS toenemen dankzij projecten in onder andere de toeristische- en transportsector. De overheidsbestedingen zullen anderzijds stijgen als gevolg van de constructie van het nieuwe ziekenhuis en investeringen in het wegennet van Curaçao.

Uit de cijfers van de CBCS blijkt dat de inflatie in 2014 net zoals in 2013 in totaal 1,3 procent bedroeg. ‘Gedurende de eerste helft van het jaar nam de inflatoire druk af, grotendeels als gevolg van een daling in de internationale olie- en voedselprijzen. Echter gedurende de laatste vijf maanden van 2014 nam de inflatie toe, voornamelijk door hogere voedselprijzen.'

De economische krimp in 2014 is het gevolg van een daling in de binnenlandse bestedingen. Deze daling was uitsluitend te wijten aan de particuliere bestedingen, aangezien volgens de CBCS de overheidsbestedingen enigszins toenamen. 'Zowel de particuliere consumptie als de particuliere investeringen namen af. De afname in de particuliere consumptie komt overeen met de daling in de consumptieve kredieten verstrekt door de commerciële banken.' 

 De zwakke economische prestatie van Curaçao gedurende 2014 was volgens de CBCS grotendeels het resultaat van een afname in de activiteiten in de sectoren groot- en kleinhandel, transport, opslag, communicatie, bouw en financiële dienstverlening.

In een recent persbericht van werkgeversorganisatie VBC gaf de organisatie aan dat het ministerie van Economische Ontwikkeling juist uitging van een economische groei van 0,3 procent, terwijl het ministerie van Financiën uitgaat van 1,5 procent.

Veel zelfmoorden onder Braziliaanse inheemse gemeenschap

Een Guarani-familie naast een doodskist. (Bron foto)
Leven zonder uitzicht op toekomst drijft vooral jonge Guaraní de dood in


Vrienden en familie verzamelen zich rond het lichaam van een 15-jarige jongen op een bed in een hut niet ver van de Braziliaanse stad Iguatemi, vlakbij de grens met Paraguay. Een sjamaan doet zijn werk, zingend en dansend, het zijn de allerlaatste rituelen voor het zoveelste zelfmoordslachtoffer onder de Guaraní inheemsen in de westelijke Braziliaanse staat Mato Grosseo do Sul, schrijft Charles Lyons in de New York Times (VS) van vrijdag 2 januari 2015.

De jongen, Dedson Garcete, heeft zichzelf opgehangen. Hij is een van de 36 zelfmoordgevallen onder de stam in 2014, tot september, en een van de ongeveer 500 van de 45.000 personen tellende Guaraní-stam sinds 2004, aldus Zelik Trajber, kinderarts en werkzaam bij het secretariaat voor inheemse gezondheidszorg bij het ministerie van Volksgezondheid in Mato Grosso do Sul.

Inheemse bevolkingsgroepen lijden het grootste suïciderisico onder culturele of etnische groepen wereldwijd.

Guarani-meisje met capucijnaapje. (Bron foto: Fiona Watson/Survival Int.)
Onder de Braziliaanse inheemse gemeenschappen was het suïcide-aantal zes keren hoger dan het landelijk gemiddelde in 2014, aldus een in oktober door het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid uitgebrachte studie. Dat zijn 30 zelfmoorden op 100.000 mensen. Onder leden van de Guaraní stam, de grootste inheemse gemeenschap in het land, is het aantal zelfmoorden zelfs meer dan twee keer zo hoog als het totale aantal onder inheemsen, aldus de studie.

Het zou zelfs in feite nog hoger kunnen zijn. De Inheemse Missionarissen Raad stelt zelfs, dat er meer dan 70 zelfmoorden waren in 2013 en dat is aanzienlijk meer dan het cijfer van 49 afkomstig van dr. Trajber.

De Guaraní hebben hun thuis gemaakt op het vruchtbare land in het zuidwesten van Brazilië, waar grote bos- en savannagebieden plaats hebben moeten maken voor grote boerderijen en ranches. In dat proces zijn de inheemsen hun traditionele wijze van leven bijna geheel verloren. Velen hebben te maken met ernstige vormen van discriminatie en leven in absolute armoede niet ver van de boeren en ranchers die land hebben bezet dat ooit van de Guaraní was.

'Leven in dat gebied brengt ze tot het plegen van suïcide', zegt Maria de Lourdes Beldi de Alcantara, een antropologe werkzaam aan de Universiteit van São Paulo die jarenlang zelfmoorden van volwassenen heeft bestudeerd onder de Guaraní.

Zo'n 100 jaar geleden werden de Guaraní, die vandaag de dag vooral in Brazilië en Paraguay leven, gedwongen hun woongebied te verlaten toen de Braziliaanse regering boeren en ranchers een wettelijke titel op dat land gaf. Leden van de inheemse gemeenschap werden in overvolle reservaten gestopt en veelal gescheiden van familieleden.

In 1988 creëerde de Braziliaanse regering een nieuwe Grondwet met rechten voor inheemsen erin vastgelegd. Zo kregen Guaraní en andere inheemse gemeenschappen het recht om hun afgenomen leefgebieden weer in te nemen. Maar, dat werd een langzaam en frustrerend proces voor zowel de inheemsen als de boeren.

In veel gevallen leefden boeren ook vele generaties achter elkaar in Mato Grosso do Sul. Families groeiden er op en ze werkten en profiteerden van het land, eerst door het planten van een soort thee en later suikerriet en sojabonen. Net als de Guaraní hebben zij hun roots in het gebied, waardoor het conflict tussen landeigenaren en de Guaraní cultureel en materieel werd. Terwijl de inheemsen hun eigen afgenomen land weer innamen om zodoende ook weer te kunnen werken aan de eigen culturele tradities en een gezond leven, zien de ranchers en boeren het als een belemmering in de ontwikkeling van Brazilië.

James Anaya, de speciale rapporteur bij de Verenigde Naties voor de rechten van inheemsen van 2008 tot mei 2014, zei dat zelfmoorden onder inheemse jeugd, overal ter wereld, normaal zijn in situaties waarin inheemsen hun eigen cultuur is ontnomen waardoor ze een gebrek aan zelfvertrouwen kregen.

In het zuidwesten van Brazilië, aldus Anaya, hebben ellende, armoede en geweld tegen inheemse leiders geleid tot wanhoop onder Guaraní jongeren die denken geen toekomst meer te hebben. 'Zij zien zelfmoord, helaas, als een optie', aldus Anaya.

Professor Alcantara stelt dat sinds 10 jaar inheemsen zijn gaan leven tussen twee culturen: de cultuur van de nabij gelegen steden waar ze gediscrimineerd worden, en de cultuur van de eigen stam. Jonge stamleden voelen dat zij en niet tot de stad behoren en niet tot de eigen stam, aldus Alcantara.

Volgens Tonic Benites, een Guaraní en antropoloog, gingen de omstandigheden in Guaraní reservaten ten tijde van de Braziliaanse dictatuur van de 1970'er en '80'er jaren achteruit. Er was overbevolking en families werden uit elkaar getrokken. Vandaag de dag is de situatie zelfs slechter geworden, aldus Benites, en vele Guaraní voelen zich alleen en geïsoleerd.

'Tot een zeker moment, hebben veel mensen die ik kende, vrienden, hun zelfstandigheid verloren, de manier om zichzelf te onderhouden. Dat heeft ze aan het denken gezet over de dood', zegt Benites.

Buiten de reservaten zijn de Guaraní geconfronteerd met extreme vooroordelen, bedreigingen en zelfs erger, aldus Benites. 'He is mij drie keren overkomen dat toen ik langs de kant van de weg aan het wachten was er een vrachtwagen met hoge snelheid op me in kwam rijden. Ik moest opzij springen, anders zou de truck me hebben geraakt en gedood......en later werd gezegd dat het een ongeluk was, maar dat was het niet.'

Door boeren ingehuurde 'pistoleros' (schutters) hebben hutten van Guaraní in brand gestoken, zijn vrienden gemarteld en inheemse leiders gedood.

Anaya, die ook professor in recht is aan de Universiteit van Arizona, zegt erin te geloven dat verbetering van onderwijssystemen voor de Guaraní en andere inheemse gemeenschappen zou kunnen helpen. 'We hebben onderwijs nodig, dat niet probeert de identiteit van inheemse kinderen te ontnemen, maar juist helpt om die te versterken met alle moderne middelen die voorhanden zijn.'

Beide kanten willen een vreedzame oplossing, maar in de kleine Guaraní gemeenschappen in Mato Grosso do Sul, leven Guaraní jongens als Dedson nog steeds in wanhoop. 'Onze grootste hoopt, waar we iedere dag voor vechten', zegt dr. Benites, 'is, dat onze kinderen in de toekomst gelukkiger zijn. Dat zij op een dag een ander, een beter leven kunnen leiden.'

(Red. De Surinaamse Krant/New York Times, VS)

Bruggenbouwer laat beslag leggen op middelen OW

Bouwer Nameco van Saronbrug wacht al ruim 8 maanden op betaling door overheid

'Ondernemers worden heel slecht door overheid behandeld. We moeten zelfs mensen ontslaan vanwege uitblijven gelden'


Bruggenbouwer Waldo Ramdihal, die via Nameco belast was met de bouw van de Saronbrug over het Saramaccakanaal, zegt vandaag, zaterdag 3 januari 2015, in het Dagblad Suriname, dat het bedrijf ertoe over is gegaan beslaglegging te vragen op de middelen van het ministerie van Openbare Werken ofwel de overheid. 

'We zitten nu nog in de fase van het verzoek om beslaglegging en verwachten dat de rechter in de eerste week van januari hierover een beslissing neemt', aldus Ramdihal. Nameco heeft een vordering op de overheid bestaande uit een aantal declaraties en twee schadeclaims waarop zij al ruim acht maanden wacht.

Volgens de Wet UWS (Uitvoering van Werken in Suriname) is Nameco gerechtigd een schadeclaim in te dienen tegen de staat voor schade geleden ten gevolge van het in gebreke blijven van de staat (in de hoedanigheid van opdrachtgever voor de bouw van de Saronbrug). Het besluit UWS, welke bekrachtigd is door ex-minister Abrahams, stelt dat een aannemer bij voorkomende gevallen recht heeft op schadevergoeding. Indien een schadeclaim is opgemaakt conform dit besluit, behoort het compleet rechtmatig te zijn. Het bedrijf heeft dit dan ook gedaan, maar heeft nooit een reactie van de overheid gekregen op de schadeclaim.

'Ze hebben nooit geantwoord op de brief of aangegeven, dat ze het hebben ontvangen', zegt Ramdihal. 'Er restte ons niets anders dan OW via onze advocaat, Van der Hilst, wederom in gebreke te stellen. Daarom zijn we over gegaan tot het verzoek om beslaglegging. We hebben ondertussen van de bank begrepen, dat er dinsdag heel laat wel een klein bedrag is overgemaakt van het vele dat ons verschuldigd is, maar als de zaak druppelsgewijs binnenkomt, kom je ook niet uit je kosten en kan het geld niet effectief aangewend worden.'

Ramdihal noemt het uitblijven van een reactie van de zijde van de overheid in deze een vorm van onbehoorlijk bestuur.

'Maar, wij hebben het er niet bij laten zitten en hebben het juridisch aangepakt.' De ondernemer stelt verder, dat hij het een zeer kwalijke zaak vindt dat nationale ondernemingen een dergelijke behandeling krijgen van de overheid. Hij zegt, dat Nameco vanwege het niet tijdig kunnen voldoen aan verzoeken van leveranciers vanwege de achterstallige betalingen nu op het punt staat om mensen te ontslaan.

'Het is een feit dat Surinaamse ondernemers heel slecht behandeld worden door de overheid. Als de minister van Financiën aangeeft dat Surinaamse ondernemingen geen prioriteit hebben bij betalingen, omdat de overheid geen geld heeft om alle schulden na te komen, dan is dat genoeg bewijs', aldus Ramdihal. 'Als het zo doorgaat, dan zullen vele duurzaam opgebouwde Surinaamse bedrijven teloor gaan.'

Doekhie (NDP): 'Jairam is herder zonde kudde'

'Niemand jaagt Jairam weg van ADRON'

'Waarom neemt Jairam secretaresse in dienst die niet eens haar eigen naam kan schrijven?'


Het NDP-Assembleelid Rashied Doehie laat vandaag, zaterdag 3 januari 2015, via het Dagblad Suriname weten, dat hij zich niet kan voorstellen dat de inmiddels bedankte directeur van het Anne van Dijk Onderzoekscentrum Nickerie (ADRON), Soedeschand Jairam, onwaarheden verkondigt over de reden van het niet verlengen van zijn contract bij het instituut. 'Jairam is een herder zonder kudde.'

(Bron brieven: Dagblad Suriname)

Volgens Doekhie wil Jairam de indruk wekken alsof de NDP hem van zijn post wilde weghalen, omdat hij een samenwerking wil met de oppositiepartij NPS. 'De paarse partij heeft hem niet nodig, omdat inmiddels alle sterke mensen van de PVF bij ons zijn. Jairam kan niet eens negen mensen op de been brengen en vormt helemaal geen politiek gevaar. Hij is daarom een herder zonder kudde', stelt de parlementariër uit Nickerie.

Doekhie zegt dat Jairam opzettelijk de waarheid verbergt en een verkeerde indruk wil wekken. De PVF’er heeft zijn opvattingen kenbaar gemaakt in een praatprogramma. Een kwartier eerder had hij contact opgenomen met Doekhie. Volgens de NDP’er vroeg Jairam hem om te bemiddelen in een kwestie waarbij het bestuur van het SNRI  (Stichting Nationaal Rijstonderzoeks Instituut) hem om rekenschap had gevraagd. Doekhie vroeg toen naar de betreffende correspondentie. Tot zijn verbazing merkte hij, dat Jairam al weken geleden brieven had ontvangen met betrekking tot zaken die niet correct gingen binnen het ADRON. In de brieven was hem al aangezegd dat hij geen verlenging zou krijgen van zijn contract en dat de dienstwoning moest worden ontruimd. Het bestuur vroeg hem ook om verantwoording af te leggen. De PVF-voorzitter liet dit echter na en presenteerde een ander beeld op de televisie.


'Je bent in het programma en zegt niet dat je al lang de laan bent uitgestuurd, maar je wekt de indruk in het programma dat de NDP je zal weghalen.'

Doekhie zegt zaken in de media te hebben gebracht die het bestuur bij hem heeft voorgelegd. De NDP’er kreeg brieven onder ogen die dateerden van twee tot drie weken eerder waarin stond dat er zaken op het instituut plaatsvonden, waarvoor men geen verklaring heeft. Zo kan er niet worden aangetoond hoeveel zaaizaad er was verkocht en tegen welke prijs. Ook is het volgens Doekhie niet bekend waar de opbrengsten naar toe zijn. De politicus zegt verder dat ook niet kan worden verklaard hoe het afgelopen seizoen rode rijst is opgekocht in plaats van zaaizaad, waardoor de hele partij verloren is gegaan.

Sinds het bestuur van SNRI onder leiding van Mahespalsingh aanzit, is aan Jairam steeds om duidelijkheid over deze zaken gevraagd. Maar, Jairam kan geen duidelijkheid geven. 'Jairam moet aantonen hoe hij 1.700 liter aan benzine verbruikt voor zijn auto en hoe hij een secretaresse in dienst heeft genomen die niet eens haar eigen naam kan schrijven. Niemand jaagt hem weg van het Adron.'

Volgens de politicus geeft de PVF-topman geen meterstand op bij het tanken van zijn voertuig. Dit, ondanks herhaaldelijk verzoek van het bestuur. 'Laat hij duidelijkheid geven over al deze zaken. Hij moet niet de indruk wekken dat vanwege de samenwerking met de NPS, het bestuur van SNRI hem vraagt af te treden. Hij mag naar elke politieke partij gaan, maar hij moet zijn werk op het ADRON correct doen', zegt Doekhie.

De volksvertegenwoordiger ontkent dat ooit heeft beweerd dat Jairam heeft gestolen. Hij heeft de brief van het bestuur in haar originele staat geciteerd. De indruk van diefstal ontstaat volgens Doekhie echter wel, omdat Jairam geen rekenschap heeft kunnen geven.

Het was overigens Doekhie die zich beijverde om Jairam benoemd te krijgen als directeur van ADRON. Toen Badrisein Sital van het Rijstorgaan een tweede sollicitatieronde wilde hebben voor deze functie zei Doekhie, dat deze bezig was met powerplay. De NDP'er beweerde dat slechts Jairam de persoon was die als directeur geplaatst kon worden. 'En dit is ook besproken binnen de regeringstop. Wat weet Sital hierover? Helemaal niets. Hij wil alweer haantje-de-voorste komen spelen door allerlei nonsens te verkondigen.'

Doekhie kon zich niet voorstellen dat er toch nog een tweede sollicitatieprocedure werd ingezet, hoewel er een deskundige in de persoon van Jairam had gesolliciteerd. ‘En dan nog te bedenken dat Jairam zijn studie gewijd heeft aan de rijstsector. Zie je hoe rancuneus hij is?’, zegt Doekhie verwijzend naar Sital.

De naam van Soedeschand Jairam werd reeds geruime tijd genoemd als de nieuwe directeur van ADRON. Doekhie zei over Jairam: 'Hij heeft gestudeerd, hij draagt kennis van zaken, hij is deskundig en hij is een Nickeriaanse jongen, geboren en getogen in Nickerie. Hij kent de rijstsector als geen ander.’

SWM ziet ook graag verhoging tarief voor watergebruik

'SWM volgt EBS-tariefsverhoging met belangstelling'

Anton Paal (PALU): 'Gelijktijdig doorvoeren tariefsverhogingen politieke zelfmoord regering'


Als er meer voor stroom betaald kan worden, moet dat ook voor water kunnen. Daarom volgt de Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM) de tariefsverhoging van de EBS, die op 1 januari is ingegaan, met veel belangstelling. Dat zegt Edmund Blufpand, woordvoerder van de SWM, vandaag, zaterdag 3 januari 2014, in de Ware Tijd.

Sommige overheidsbedrijven, financiële instellingen en vertegenwoordigingen van buitenlandse mogendheden betalen deze maand vijf keer zoveel voor stroom als wat ze tot voor kort betaalden. Horecabedrijven beginnen met een verhoging van 25 procent van de marktconforme prijs. Huishoudens, handelaren en productiebedrijven blijven vooralsnog gespaard.

'De regering had geen andere keus dan om de tariefverhoging van de EBS nu door te voeren. Maar vanuit de politiek hou je je hart nog altijd vast met de vraag of dit het juiste moment is', zegt Anton Paal (PALU), voorzitter van de parlementaire commissie van Natuurlijke Hulpbronnen.  Daarnaast zou het een bewuste keus zijn geweest om niet voor beide nutsbedrijven de tarieven tegelijk te verhogen. 'Dat zou politieke zelfmoord zijn voor de regering.'

Volgens Blufpand kost duizend liter water Srd 1.80. Die prijs zou naar Srd 3 moeten gaan om de SWM haar eigen boontjes te helpen doppen. Door de te lage tarieven voor de burgers in de afgelopen jaren zijn de bedrijven steeds meer in financiële problemen gekomen. Voor reguliere zaken als onderhoud en uitbreidingen zijn zij nu afhankelijk van leningen en donaties uit het buitenland.

Blufpand: 'Als de tarieven niet worden verhoogd, zullen wij op den duur de kwaliteit van de watervoorziening niet kunnen garanderen. Gelukkig is de overheid steeds ingekomen om ons bij te staan op dit stuk.'

VSB-voorzitter: 'Regering weigert Sociaal Economische Raad in te stellen'

Welzijn: 'Er is zelfs nooit gereageerd op onze brieven'


Volgens Ferdinand Welzijn, voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), weigert de regering om een Sociaal Economische Raad (SER) in te stellen. 'De Sociaal Economische Raad is het adviserend orgaan naar de overheid toe. De SER mag de regering gevraagd en ongevraagd adviseren aangaande economische aangelegenheden’, adus Welzijn zaterdag 3 januari 2015 in het Dagblad Suriname.

‘De wet schrijft voor dat de raad wordt ingesteld voor een periode van twee jaar. Om de twee jaar mag de regering dus een andere raad benoemen. In 2009 heeft de toenmalige president, Ronald Venetiaan, de SER geïnstalleerd en dat was voor een periode van twee jaar. Toen de regering Bouterse-Ameerali aantrad, heeft zij in 2011 de raad niet opnieuw ingesteld. Dus vanaf februari 2011 bestaat de raad eigenlijk niet meer’, aldus Welzijn.

De SER is dus gewoon aan het doodbloeden, schrijft de krant. Welzijn stelt, dat de SER ook al een wet ziektekostenverzekering en een wet minimumloon had voorbereid en dat men de raad niet de gelegenheid heeft gegeven om er verder mee te gaan. ‘Men is met eigen deskundigen verder gegaan, waardoor de wetten weliswaar goed zijn, maar niet het draagvlak hebben die je zou moeten verwachten.’

De Sociaal Economische Raad is het toporgaan van de sociale dialoog tussen overheid, overkoepelende organisaties van ondernemers, werknemers en andere maatschappelijke groepen. ‘We hebben als vakbeweging (RaVakSur) en bedrijfsleven de afgelopen vier jaar regelmatig aan de regering gevraagd om die raad in te stellen, maar de regering heeft ervoor gekozen om het niet te doen. Men wil het gewoon niet doen. Er is zelfs nooit gereageerd op onze brieven.’

De belangrijkste doelstellingen die met de institutionalisering van de sociale dialoog worden bewerkstelligd, zijn versterking van de stuurkracht van de overheid en vergroting van het draagvlak van het sociaaleconomisch beleid. ‘Ik denk niet dat deze regering er invulling aan zal geven. Ik hoop dat de komende regering de SER opnieuw zal instellen’, aldus Welzijn.

De Sociaal Economische Raad is sinds maart 2004 bij wet aangenomen in De Nationale Assemblee (DNA) en wordt geacht te bestaan uit dertien leden.

Pas over enkele weken besluit NS over met wie in zee wordt gegaan richting verkiezingen

Assembleelid Harish Monorath nog zwijgzaam over samenwerking


Nieuw Suriname (NS)-Assembleelid Harish Monorath zegt vandaag, zaterdag 3 januari 2015, in het Dagblad Suriname, dat het nog enkele weken gaat duren voordat hij, zijn collega Premdew Lachman en de overige ondersteuners vanuit de partij een besluit nemen over met wie zij bij de komende verkiezingen op 25 mei 2015 zullen samenwerken.

De partijen op wie de keus volgens de krant zou kunnen vallen, zijn de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP) van Ronny Brunswijk of één van de partijen binnen het Nieuw Front (NF).

Het NF, bestaande uit de partijen VHP, NPS, SPA en DA’91, zit momenteel in een samenwerking met de BEP, PL en KTPI en zou het volgens eerdere uitspraken van VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi niet meer mogelijk zijn om meer partijen in de combinatie te accommoderen. De reden hiervoor is dat de meeste posities al zijn verdeeld.

Monorath zegt, dat hij wel degelijk rekening houdt met deze ontwikkeling. Volgens de NS’er zal de samenwerking met NF een zijdelingse samenwerking zijn met één der vier partijen. Maar, hij houdt de lippen nog stijf dicht over de naam van deze partij. ‘Beide partijen doen een goed bod’, aldus de NS’er.

Het is onduidelijk of beide parlementariërs nog lid zijn van NS. Volgens Monorath staat wel vast, dat beide Assembleeleden tenminste nog een termijn terug willen keren in De Nationale Assemblee (DNA).

Gesprekken met de Pertjajah Luhur (PL) van Paul Somohardjo liepen spaak toen NS-voorzitter John Nasibdar in beeld kwam. Sinds 2012 zijn Monorath en Nasibdhar verwikkeld in een strijd om het voorzitterschap van de partij. Ondertussen zegt Nasibdhar niet meer open te staan voor een gesprek met zijn partijgenoot.

Monorath snapt dat de tijd dringt, maar wil een goed besluit nemen. Dat vergt volgens hem toch wat tijd. Alle politieke partijen zullen rekening moeten houden met verkiezingstermijnen. Ongeveer twee maanden voor de verkiezing moeten politieke partijen zich registreren bij het Centraal Hoofdstembureau (CHS), waarbij zij aangeven deel te nemen aan de komende verkiezing. De twee maanden zijn de periode waarbinnen het Centraal Hoofdstembureau ervan overtuigd moet zijn dat betrokken politieke partij geregistreerd is bij het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB).

Suriname kent een Onafhankelijk Kiesbureau en een Centraal Hoofdstembureau en het verschil tussen beide organen is dat het Onafhankelijk Kiesbureau een toezichthoudend orgaan is op de verkiezing en het Centraal Hoofdstembureau het coördinerend lichaam is van al de hoofdstembureaus, alsmede het orgaan waar alle kandidaatstellingen en registratie van de politieke partijen voor de verkiezingen plaatsvindt. De goedkeuring van beide organen zal de politieke partij nodig hebben om deel te nemen aan de verkiezingen.

Centrale Meldkamer KPS ondervindt veel hinder van 'overlastbellers'

Van 1.6 miljoen meldingen waren ruim 80.000 werkelijk meldingen....

'Men belt voor het telefoonnummer van die mooie man of mooie vrouw in het korps'


Het werk van de Centrale Meldkamer van het Korps Politie Suriname is het afgelopen jaar behoorlijk gestoord door bellers die overlast bezorgen. Van de 1.6 miljoen ontvangen telefoontjes, waren slechts ruim 80.000 werkelijk meldingen. Desondanks is de bijdrage van de samenleving via het alarmnummer 115 en de tiplijn 179, van essentieel belang geweest in de strijd tegen criminaliteit. Korpschef Humphrey Tjin Liep Shie wil wetgeving en nieuwe procedures om het werk op deze afdeling vlotter te laten verlopen, zo bericht Starnieuws zaterdag 3 januari 2015.

'Het aantal meldingen is sinds 2009 stabiel gebleven rond de 70.000 per jaar. Vijfennegentig procent van de telefoontjes komt van overlastbellers', zei Tjin Liep Shie mee tijdens een presentatie op de jaarafsluiting van het korps afgelopen weel.

(Bron statistiek: KPS)
Mensen pakken de telefoon voor de meest onbenullige zaken. 'Men belt om te vragen naar het nummer van een mooie man of mooie vrouw die men in het korps heeft gezien. Anderen willen het nummer van de korpschef weten', sprak de korpschef.

Behalve tips en meldingen komen er ook veel klachten binnen over geluidsoverlast en milieuproblemen. Ook over de aanpak hebben de burgers geen goed woord. Tjin Liep Shie deelde mee dat in er dit jaar harder opgetreden zal worden. 'Mensen hebben recht op rust. Maar, vaak als de politie ter plekke komt, wordt er weinig of niks gedaan. In 2015 gaan we minder praten, desnoods spullen in beslag nemen om te voorkomen dat de overlast wordt voortgezet.'

'De overlastbellers maken het voor ons heel lastig om in de meldkamer de processen goed aan te sturen. Daar moet een stukje wetgeving opkomen. Ook moeten we de procedures gaan aanpassen zodat we ons rustig kunnen bezig houden met de daadwerkelijke meldingen.'

Door de meldingen heeft de politie een groot aantal criminele activiteiten kunnen voorkomen, zijn criminelen in de kraag gevat en drugs en wapens in beslag genomen. De politie heeft haar reactietijden verbeterd afgelopen jaar. In 48 procent van de gevallen was de politie binnen tien minuten ter plaatse.

SLM bezuinigt ook in 2015

(Bron foto: eigen foto Red. De Surinaamse Krant)
Directeur Henshuijs: 'In de luchtvaart zijn er zaken je niet in de handen hebt'

2015 Mogelijk uitbreiding vluchten Mid-Atlantische Route met 2e toestel


Ook in 2015 zal de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) moeten bezuinigen. Dat was de boodschap die SLM-directeur Ewald Henshuijs aan zijn medewerkers heeft overgebracht, zegt hij vandaag, zaterdag 3 januari 2015, in de Ware Tijd. 

'Wij zijn op koers. Het is ons aardig gelukt om besparingen door te voeren in het afgelopen jaar. In deze business moet je altijd een kostenprogramma draaien en dat zullen wij ook in 2015 voortzetten om inefficiënties verder weg te werken', aldus Henshuijs.

Besparingen moeten volgens hem voortgezet worden op alle niveaus, vanaf het basale zoals automatisering tot 'het vinden van creatieve manieren om vluchten zo efficiënt mogelijk uit te voeren'.

'Mensen onderschatten het, maar in de luchtvaart zijn er zaken die je niet in handen hebt. Het zijn dan vaak ook de kleine dingen die je wel kan beïnvloeden, die een verschil kunnen uitmaken aan het eind van het jaar.'

De SLM moet ook een besluit nemen over vervanging van het huidige vlaggenschip, de Airbus A340-300. Het is publiek geheim, dat vertragingen op de Mid-Atlantische Route het staatsbedrijf ernstig parten hebben gespeeld na de aanscherping van de sancties tegen vertragingen door de Europese Unie. Twee machines voor de route zou daarom ideaal zijn. Onderzocht wordt nu of er een extra vliegtuig voor de Mid-Atlantische Route moet komen of dat de SLM gaat samenwerken met een andere maatschappij.

'Blakaman Dey' wordt gehouden te Wanhatti

Viering in teken VN Internationaal Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst

Teleurstelling bij Iwan Wijngaarde over zwijgzaamheid overheid


De Dag van de Zwarte Beschaving, Blakaman Dey, wordt morgen in het dorp Wanhatti, district Marowijne, gehouden. Volgens Iwan Wijngaarde, voorzitter van de organisatie Feydrasi Fu Afrikan Srananman (FFAS), staat de viering in het teken van het VN Internationaal Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst.

Bij Wijngaarde leven er gemengde gevoelens, aldus Starnieuws vandaag, zaterdag 3 januari 2015. Enerzijds is hij blij dat de komende tien jaar weer aandacht en ondersteuning aan mensen in Afrikaanse diaspora wordt gegeven. 'Maar, anderzijds geeft dit een zwakte aan. Anno 2015 moet nog steeds worden gewerkt aan de reparations.' Barryl Biekman, voorzitter van het Nederlands Landelijk Platform Slavernijverleden, is volgens Wijngaarde gevraagd om te Wanhatti te spreken. Zij zal de boodschap van de VN verder vertolken.

De FFAS-voorzitter is ingenomen met de plaats van de negentiende viering van deze bijzondere dag. 'De mensen hebben ons zelf gevraagd om deze daar te houden. En als personen dat uit eigen initiatief doen, dan belooft het wat te worden.'

Naast optredens van NAKS en verschillende culturele groepen, zal ook een Poolo Boto wedstrijd worden gehouden. Wijngaarde zegt enigszins teleurgesteld te zijn in de Staat, die op het financiële als ook organisatorische vlak, weinig van zich laat horen.

De Dag van de Zwarte Beschaving, Blakaman Dey, wordt jaarlijkse op de eerste zondag van januari gehouden.

De organisatie houdt rekening met de drukte rond de Bigi Broki Waka en heeft voor en na de loop op en rond de Wijdenboschbrug, transportmogelijkheden voor bezoekers. De afslag naar Wanhatti, even voor Moengo, is verhard, doch niet geasfalteerd, stelt Wijngaarde.

Het VN Internationaal Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst is vorig jaar op 10 december uitgeroepen en loopt van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2024. De komende tien jaren wil men werken aan de erkenning, rechtvaardigheid en ontwikkeling binnen de Afrikaanse Diaspora.

DOE-leider Breeveld verwacht deze regeringsperiode geen Waarheids- en Verzoeningscommissie

'Vraagtekens bij integriteit pleitbezorgers commissie'


Pogingen van de regering Bouterse-Ameerali om nog voor het einde van haar zittingsperiode een Waarheids- en Verzoeningscommissie in te stellen zullen niets opleveren. Dat concludeert DOE-fractieleider Carl Breeveld. Hij reageert vandaag, zaterdag 3 januari 2015, in de Ware Tijd op de mededeling van president Desi Bouterse in zijn nieuwjaarstoespraak, dat dit jaar hard gewerkt zal worden om de commissie in te stellen.

'De Waarheidscommissie is een noodgreep geweest toen men tot de stap tot aanpassing van de Amnestiewet was gekomen. Tegenstanders moesten daardoor een gematigde benadering aan de dag leggen ten opzichte van de aangepaste wet. De tijd dringt nu en deze poging lijkt mij onuitvoerbaar met het oog op de verkiezingen', aldus Breeveld.

Hij stelt, dat DOE altijd van mening is geweest dat het proces rond de 8 decembermoorden normaal moet worden afgerond. Een Waarheidscommissie achteraf, nadat verdachten zich door aanpassing van de Amnestiewet goed hebben ingedekt, komt, aldus de fractieleider 'niet oprecht over'. 

Bovendien was beloofd, zegt Breeveld, dat binnen korte tijd na de aanname van de gewijzigde Amnestiewet de Waarheidscommissie het werk zou opstarten. 'Dat is dus onwaar gebleken en plaatst vraagtekens bij de integriteit van de pleitbezorgers.'

In zijn nieuwjaarstoespraak heeft president Bouterse gezegd dat het via een Waarheids- en Verzoeningscommissie mogelijk zal zijn de vraag te beantwoorden of er schending van mensenrechten heeft plaatsgevonden. Ook kunnen getuigen gehoord worden om achter de maximale waarheid in al haar aspecten te komen en een verzoeningsproces tot stand te brengen. Dit mechanisme van waarheidsvinding en verzoening zal ook 'de recente donkere episoden in politiek historisch perspectief plaatsen', zo sprak de president.

Bushouders 'Canawaima Service' blokkeren weg te Southdrain, Nickerie

Surinaamse buschauffeurs zijn oneerlijke concurrentie Guyanese collega's beu

TCT-minister reageert niet op grieven bushouders in brief aan bewindsman


Bushouders die de zogenoemde ‘Canawaima Service’ onderhouden, hebben gisteren de weg te Southdrain gebarricadeerd, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, zaterdag 3 januari 2015. Aanleiding tot de ontevredenheid is de oneerlijke concurrentie door Guyanese collega’s. De actie werd opgeschort nadat de politie erbij werd gehaald. 

Volgens de woordvoerder van deze actie, Sergilio Troenodjojoto, hebben de bushouders al zo'n vier jaren te maken met deze oneigenlijke concurrentie. Volgens hem gaat het om zes bussen die dagelijks gezamenlijk met bezoekers uit Guyana komen.

'Als zij op Surinaams bodem aankomen, dan nemen zij hen mee naar de plaats van bestemming. Hierdoor raken wij ons brood kwijt', aldus Troenodjojoto bezorgd. Volgens hem zijn er al achttien bussen in Suriname die de service onderhouden, waardoor er geen tekort is.

De bushouders hebben een bief gericht aan de minister van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT), waarin zij hun bezorgdheid kenbaar hebben gemaakt. Maar, zij hebben nog steeds geen antwoord gehad van de bewindsman, waardoor zij gisteren zijn overgegaan tot de actie.

'Eerder konden wij het nog redden met enkele passagiers per keer, maar nu worden alle passagiers van ons weggenomen. Wij kunnen niet meer op deze wijze werken en verwachten daarom een oplossing in de zaak. De Guyanese bushouders hebben geen vergunning om de service in Suriname te onderhouden. Maar, zij blijven het doen. Als wij met onze passagiers naar Guyana gaan om hen af te voeren, dan worden zij gewoon uit onze bussen weggehaald', zegt Troenodjojoto.

Kogel afgevuurd op gebouw Parket procureur-generaal

(Bron foto: Dagblad Suriname)
Personeel ontdekt kogelinslag in gevel gebouw


Het personeel van het Parket van de procureur-generaal aan de Limesgracht in Paramaribo heeft gistermorgen een kogelinslag in de bovenkant van het gebouw ontdekt, aldus meldt het Dagblad Suriname vandaag, zaterdag 3 januari 2015.

Na de ontdekking werd de politie van Nieuwe Haven ingeschakeld om ter plekke een onderzoek in te stellen. Uit het onderzoek is gebleken, dat er inderdaad een schot op het gebouw is gelost.

Het is nog niet bekend wie de schutter is of wat de aanleiding is geweest. De recherche is bezig met een opsporingsonderzoek.

Gouverneur George-Wout op Curaçao: 'Ons huis moet weer vanaf de fundering stevig staan'

'Dushi Curaçao, een huis waar we uiteindelijk met zijn allen trots op kunnen zijn'


'Om te komen waar we Curaçao met zijn allen graag zien, is het noodzakelijk dat er vooraf de nodige hordes worden genomen. Ons huis moet namelijk weer vanaf de fundering stevig staan', aldus gouverneur Lucille George-Wout gisteravond, tijdens haar nieuwjaarstoespraak. Dit bericht vandaag, zaterdag 3 januari 2014, het Antilliaans Dagblad.

'En die fundering is er. De maatregelen in 2014 hebben daar een belangrijke bijdrage aan geleverd. Van daaruit zullen we verder moeten bouwen in 2015. Bouwen aan een zo compleet mogelijk huis. Een huis dat continu in ontwikkeling is en waarin geleefd wordt. Een huis dat we voor de komende generaties met een gerust hart achter kunnen laten en waar we uiteindelijk met zijn allen trots op kunnen zijn.'

Maar, een huis is echter nooit echt af, zei de gouverneur. In 2015 zal daarom ook extra aandacht worden besteed aan onderdelen zoals het onderwijs, de bestrijding van de criminaliteit, de verbetering van de gezondheidszorg en van de financieel-economische ontwikkelingen, sprak de gouverneur die ook zei te hopen dat de strengste bezuinigingsmaatregelen achter de rug zijn.

'Met de nieuwe vastgestelde fiscale wetgeving is er komend jaar een sprankje hoop voor de bevolking van Curaçao. En hoop doet leven. Een huis kan nu eenmaal niet alleen op die fundering steunen, ondanks dat dit een essentieel onderdeel is.'

De bevolking van Curaçao heeft positivisme en vertrouwen nu meer dan ooit nodig, aldus de gouverneur. 'Daarom moet 2015 een jaar worden waarin we dit positivisme en vertrouwen weer terugbrengen op een niveau, waardoor iedereen bereid is om aan dat huis te helpen bouwen en te helpen onderhouden. Want wanneer het huis van binnenuit positief is gestemd en vertrouwen uitstraalt, kan er ook steeds meer in positieve zin, en met het nodige vertrouwen, naar buiten worden getreden.'

De tijd om naar buiten te treden is aangebroken, zo zei gouverneur George-Wout. Curaçao moet volgens haar weer meer op de kaart worden gezet en hiervoor moeten onze krachten samengebundeld worden. 'Want samen bereiken we uiteindelijk meer dan in ons eentje. We moeten ons meer realiseren dat wijzelf het beste reclame kunnen maken voor ons dushi Curaçao. Mijn boodschap is dan ook om de handen ineen te slaan in 2015 en verder aan de slag te gaan met het doel ons dushi Curaçao sociaal, cultureel en economisch weerbaar te maken. Een Curaçao om trots op te zijn.'

Geruchten op Curaçao over gratieverlening door Immigratiedienst naar rijk der fabelen verwezen

(Bron foto: eigen foto Red. De Surinaamse Krant)
'Mensen van wie registratienummer bekend is kunnen verblijfsvergunning ophalen'

Nummers worden vermeld op website Immigratiedienst


Er is op het moment absoluut geen gratie geldig voor mensen die op het moment ongedocumenteerd op Curaçao wonen of hier illegaal verblijven. Dat is de boodschap van de Immigratiedienst naar aanleiding van hardnekkige geruchten die hierover de ronde doen, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 3 januari 2015.

'De geruchten hebben alleen maar geleid tot onrust in de gemeenschap waarop veel ongedocumenteerden zich naar de Immigratiedienst hebben begeven en we willen door middel van dit bericht deze geruchten ontkrachten. Onder het nieuwe beleid hebben we een grote vertraging in de uitgifte van verblijfsvergunningen kunnen inlopen waarbij we maar liefst 8.000 vergunningen hebben aangemaakt. We hebben op onze website vermeld welke registratienummers zijn afgewerkt zodat men de vergunningen kan komen ophalen bij ons. De vergunningen die niet tijdig worden opgehaald komen te vervallen.'

Met de oproep wil de dienst duidelijk maken dat geruchten over gratie geheel onwaar zijn en dat degenen die dat via de radio kenbaar maken verkeerde informatie verspreiden.

'We willen ook duidelijk maken, dat mensen waarvan de registratienummers op onze website staan niet bang hoeven te zijn voor een eventuele illegale status. Als je nummer op de website staat, is de vergunning klaar en kan je deze ophalen. Wie zelf geen toegang heeft tot het internet kan een bekende benaderen om alsnog op de website te kijken', aldus de dienst.

De personen van wie de registratienummers nog niet gepubliceerd zijn op de website moeten zich volgens de dienst strikt aan de regels houden en hun vergunning buiten Curaçao afwachten. De wachttijd voor verwerking van aanvragen staat, volgens de dienst, op het moment op drie weken.

'Wanneer een aanvraag is verwerkt krijgt de persoon in kwestie een bericht hierover of het registratienummer verschijnt op de website. Als dat zo is, moet men een afspraak maken om de vergunning op te halen.'

Nog steeds militairen rond de gevangenis op Curaçao

Dreiging ontsnapping gedetineerden aanwezig


Er is nog altijd militaire bijstand om het Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK) op Curaçao te beveiligen. 'Zij blijven tot nader order', zegt gevangenisdirecteur Urny Florán vandaag, zaterdag 3 januari 2014, in het Antilliaans Dagblad. 

Dat betekent, legt hij uit, dat er nog altijd dreiging is dat gevangenen zullen ontsnappen. Op het moment dat die dreiging afneemt, zullen de militairen verdwijnen.

De cellen van de gevangenen worden dagelijks doorzocht. Dat is overigens, zegt Florán, niet bijzonder en gebeurde ook voor de verscherpte beveiliging al elke dag. Daarbij is volgens de directeur ‘niets noemenswaardigs gevonden’.

De beveiliging werd op Eerste Kerstdag fiks aangescherpt. Ruim honderd militairen helpen mee in en om de gevangenis. Bovendien werden twee gedetineerden getransporteerd naar Nederland ‘om veiligheidsredenen’.

Vorige maand werden twee cellen ontdekt waar in de tralies was gezaagd in een poging de gevangenis te ontvluchten. De half doorgezaagde tralies werden ontdekt tijdens een ‘Ta basta awor’-controle. 'Naar aanleiding daarvan werd de bewaking verscherpt', aldus Florán.

Jaarlijks stijgt aantal uitgeschreven bekeuringen door Korps Politie Suriname

KPS schrijft in 2014 Srd 5.354.307 aan bekeuringen uit

1.527 Rijbewijzen in beslag genomen in 2014: jaarlijkse stijging


Het Korps Politie Suriname (KPS) heeft in 2014 landelijk 46.082 bekeuringen uitgeschreven en in totaal Srd 5.354.307 aan bekeuringen geïnd. Sinds 2010, toen de opbrengst Srd 2.060.836 bedroeg, is die steeds toegenomen. Dit blijkt uit de jaarevaluatie van het KPS tot en met 15 december, zo bericht de Ware Tijd vandaag, zaterdag 3 januari 2015.

In het afgelopen jaar heeft de politie van 1.527 autobestuurders het rijbewijs in beslag genomen. In 533 gevallen gebeurde dat voor 'rijden onder invloed van alcohol' en bij 823 bestuurders ging het om veel te hard rijden. Van de overige 171 weggebruikers werd het rijbewijs om uiteenlopende redenen ingevorderd. In 2013 werden 1.478 rijbewijzen ingevorderd en in 2012 waren het er 870.

Via het snelrecht zijn 13.557 bestuurders gevonnist voor overtredingen in 2014. Het jaar daarvoor ging het om 19.496 bestuurders. In 2014 heeft de politie 22.200 aanrijdingen geregistreerd, waarvan 15.412 in Paramaribo.

Het Korps Politie Suriname noteert in 2014 na minimaal tien jaar weer minder dan 4.000 verkeersgewonden, te weten 1.996 brom- en motorfietsers, 1.195 inzittenden van een auto (ook bestuurders), 460 voetgangers en 151 fietsers. 126 Verkeersgewonden waren op een andersoortig vervoermiddel.

Volgens de statistieken hebben 23 bromfietsers, 26 inzittenden van een auto, 18 voetgangers, 3 fietsers en 1 motorfietser het leven in het verkeer gelaten. Korpschef Humphrey Tjin Liep Shie zei bij de jaarafsluitingsbijeenkomst van het korps onder meer te zullen werken aan certificering van bromfietsers, verbetering van het snelrechtsysteem en het opleiden van rij-instructeurs om de verkeersveiligheid te verhogen.