woensdag 7 januari 2015

De West blundert met onjuiste berichtgeving over Combe Markt

Redactie erkent dat artikel niet op waarheid berust


De leiding van Combé Markt heeft, zo bericht De West in haar editie van gisteren, 6 januari 2015, geschokt gereageerd op een publicatie in de editie van de krant van 5 januari, onder de kop ‘Staat heeft torenhoge rekeningen bij Combémarkt’. 

Combe Markt heeft zich onder meer erover beklaagd, dat de informatie bezijden de waarheid is, hetgeen reden was voor de redactie van De West om het onderwerp opnieuw te bekijken.

De redactie komt tot de conclusie, dat is nagelaten belangrijke passages in het bericht genoegzaam te verifiëren, ten einde die te kunnen staven.

De krant gaat derhalve ervan uit dat het bovengenoemd bericht niet op waarheid berust. De West biedt haar verontschuldigingen aan voor het ongerief dat dit bericht met zich heeft meegebracht.

De redactie vermeldt echter niet hoe het artikel überhaupt tot stand is gekomen en wat de bron/bronnen is/zijn geweest. Vreemd, omdat in het artikel specifieke achterstallige gelden worden genoemd waarop de Combe Markt, volgens de schrijfster, nog recht zou hebben van een paar ministeries.

Die informatie moet toch ergens vandaan zijn gekomen, of heeft de schrijfster van het bericht, freelancer en initiatiefneemster van het begin november 2013 gestarte zogenoemde Algemeen Surinaams Persbureau (ASP: op de Facebookpagina van het ASP dateert het laatste bericht van 4 september 2014 en de eigen website van het 'persbureau' blijkt offline te zijn), alles uit de bekende grote duim gezogen...? Het is niet de eerste keer dat Seshma Bissesar onzorgvuldig te werk is gegaan.

Het gewraakte artikel is overigens ook verschenen in het Dagblad Suriname. In die krant is vooralsnog geen rectificatie geplaatst....

(Red. De Surinaamse Krant/De West)

Extra veiligheidsmaatregelen bij ambassade Frankrijk in Paramaribo

Vlaggen halfstok Franse ambassade. (Bron foto: Jason Leysner/de Ware Tijd)
Maatregelen reactie op aanslag in Parijs op redactie tijdschrift Charlie Hebdo


De Surinaamse overheid heeft vandaag, woensdag 7 januari 2015, per direct extra veiligheidsmaatregelen ingevoerd bij de Franse ambassade in Paramaribo in reactie op de  terroristische aanslag op de redactie en cartoonisten van het satirische weekblad Charlie Hebdo in Parijs. Bij die aanslag kwamen acht redactieleden, waaronder vijf cartoonisten, een receptioniste en een genodigde en twee agenten om het leven. Elf personen raakten gewond waarvan vier in levensgevaar verkeren.

'Het is de plicht van de overheid van de ontvangende staat om er zorg voor te dragen dat elke diplomatieke missie veilig is', zegt Melvin Linscheer, directeur van het Bureau Nationale Veiligheid, 's avonds in de Ware Tijd Online.

'Wanneer zulke gevallen zich voordoen dan komen er sowieso verscherpte veiligheidsmaatregelen', aldus Linscheer. Hij wil, uiteraard, uit veiligheidsoverwegingen niet concreet aangeven welke maatregelen er worden getroffen.

Reden voor paniek in Suriname is er wat Linscheer betreft niet, omdat het volens hem gaat om een geïsoleerde aanval op het tijdschrift.

De Franse politie heeft intussen drie verdachten van de aanslag geïdentificeerd. In de vluchtauto werden identiteitspapieren van de vermoedelijke daders aangetroffen.

Isla-raffinaderij op Curaçao kondigt extra geluids- en rookoverlast aan

Affakkelen zorgt voor meer overlast


De Isla-raffinaderij op Curaçao heeft een officiële mededeling doen uitgaan naar het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) en het publiek in het algemeen, dat er de komende dagen rekening dient te worden gehouden met extra geluids- en rookoverlast door het affakkelen.
 
'Door onvoorziene onderhoudswerkzaamheden aan één van de installaties die voor de productie van benzine dient en het stilleggen daarvan, zal er door de catcracker-installatie meer afgefakkeld moeten worden', zo laat Isla weten.

De overlast kan enkele dagen duren, zolang de installatie niet weer in bedrijf is genomen.

In de verklaring laat de Isla-raffinaderij verder weten alle voorzorg- en operationele maatregelen te hebben genomen om de hoeveelheid aan butaangas, volgens de Isla betreft dit een ‘schoon gas’, dat afgefakkeld wordt, te reduceren. De raffinaderij biedt dan ook haar excuses aan de gemeenschap aan, voor het ongemak.

Aantal nieuwe chikungunya-besmettingen Curaçao blijft afnemen

Data over virus op eiland gebruikt voor Frans onderzoek naar vaccin

Mogelijk zwaardere boetes voor vervuiling


De dalende trend in het aantal nieuwe chikungunya-besmettingen op Curaçao zet door. Dat bevestigt epidemioloog Izzy Gerstenbluth vandaag, 7 januari 2015, in Amigoe. Met de verzamelde data over het virus zal Curaçao een bijdrage leveren aan diverse onderzoeken op het gebied van chikungunya, waaronder een Frans onderzoek naar een vaccin tegen het virus. Daarnaast vordert de grote schoonmaakactie tegen muggen en ander ongedierte gestaag.
 
Koraal Specht, Dominguito, Groot Kwartier, Iland, Mon Repos en Brievengat zijn de eerste wijken die helemaal behandeld zijn tijdens de grote schoonmaakactie. 'Het grof- en zwerfvuil is opgehaald, broedplaatseliminaties hebben plaatsgevonden en tot slot is er in deze buurten nog nagespoten om de volwassen muggen te verdelgen', zegt sectordirecteur Gezondheid Sirving Keli. Voor de schoonmaakactie, die eind november van start ging, wordt het grofvuilophaalschema van Selikor aangehouden.

Onderdeel van het project, waarbij meerdere ministeries en sectoren betrokken zijn, is de voorlichting van de bevolking over chikungunya en vuilnis.

Vanaf komende week zal het accent van het project meer op voorlichting komen te liggen. De informatiesessies die door buurtcentra en Sefba voor buurtbewoners worden georganiseerd, zijn echter nog niet van start gegaan vanwege personeelstekort. De eerste bijeenkomst staat nu voor aanstaande maandag gepland. 'We zullen mensen uitleg geven over het schoonmaken van hun huizen en terreinen, maar ook over bijvoorbeeld de terugval van chikungunya, waar veel mensen mee te maken hebben', aldus Keli.

Naast voorlichting en de grote schoonmaak zal een speciaal ingerichte werkgroep zich bezighouden met wetgeving en juridische mogelijkheden met betrekking tot vervuiling. 'De wetgeving op dit gebied is verouderd. Er staat nu en boete van 50 gulden op vervuiling. We willen nu kijken of het mogelijk is om harder op te treden', aldus Keli.

De werkgroep zal, in samenwerking met het Openbaar Ministerie, zich voornamelijk richten op situaties rondom huizen en bedrijfsterreinen. 'Het blijkt dat mensen de adviezen vaak niet opvolgen of geen moeite doen. Daarom willen we kijken of we hen kunnen beboeten.' De Statenvergadering over chikungunya zal op 20 januari vervolgd worden.

Ipko: Oplossing in zicht hoge studieschulden oud-studenten Curaçao, Aruba en St. Maarten

PAR-Statenlid Jesus-Leito vraagt aandacht voor schuldenproblemen

Schulden moeten in euro's voldaan worden


Er komt een oplossing voor de problematiek van hoge studieschulden waarmee oud-studenten van Curaçao, Aruba en St. Maarten zitten. Hierover werd gisteren tijdens de eerste dag van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) op Aruba gesproken, aldus Amigoe vandaag, woensdag 7 januari 2015.
 
Het was onder andere het PAR-Statenlid Zita Jesus-Leito die, samen met de voorzitter van de vaste commissie Koninkrijksaangelegenheden en Interparlementaire relaties van de Staten van Curaçao, Elmer ‘Kadè’ Wilsoe (PS), extra aandacht vroeg voor dit probleem.

Om de studieschuld in euro’s terug te betalen terwijl de oud-studenten guldens verdienen, is erg zwaar gebleken. Dit leidde tot veel gevallen waarbij oud-studenten een achterstand hadden opgebouwd met betrekking tot de terugbetaling van hun schuld. Al deze gevallen werden door DUO (de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs) doorgestuurd naar een deurwaarder wat extra kosten met zich meebrengt voor de oud-studenten.

Volgens Jesus-Leito werkt de Stichting Studiefinanciering Curaçao samen met DUO nu aan een oplossing waarbij de studenten die terugkeren naar het Caribisch gebied, een betere regeling krijgen voor het terugbetalen van de studieschuld. Dit gebeurt met goedkeuring van de Nederlandse en Curaçaose overheid.

Ook Wilsoe stelde in een reactie op de radio vanochtend, dat er op korte termijn een oplossing komt en dat het probleem voornamelijk veroorzaakt wordt door een gebrek aan communicatie en informatie. Belangrijk hierbij is, aldus Wilsoe, dat oud-studenten op Curaçao, Aruba en St. Maarten dezelfde rechten en plichten hebben als de studenten in Nederland.

Ook werd gisteren gesproken met de werkgroep Jongeren. Volgens Jesus-Leito kwam hieruit als belangrijkste punt het respect voor alle jongeren en hun potentieel naar voren. De parlementaire delegaties van Curaçao, Aruba, St. Maarten en Nederland hebben de wens uitgesproken dat er hierover een resolutie komt tussen de landen.

De leider van de Nederlandse delegatie, Jeroen Recourt, was zeer te spreken over de discussies over integriteit van bestuur. Dit onderwerp stond ook op de agenda van gisteren. Recourt was positief over de presentatie van de voorzitter van de vaste commissie Koninkrijksaangelegenheden en Interparlementaire Relaties van de Staten van St. Maarten, Sarah Wescot-Williams, over de ontwikkelingen op St. Maarten op dit gebied.

Verschillende Statenleden zoals Zita-Leito, Wilsoe, Recourt en Glenn Sulvaran spraken van een goede en constructieve sfeer tijdens de vergaderingen. Dit was in het verleden wel eens anders, waarbij een uitermate grimmige stemming tot ruzies heeft geleid onder de parlementsleden, aldus Amigoe.

Pompen Wakay weer in werking

Regering zegt leverancier brandstof achterstallige gelden toe

Directeur OW/MCP spreekt met vicepresident Ameerali en LVV-minister Algoe


Het Overliggend Waterschap MCP (OW/MCP, Multi-purpose Corantijn Project) heeft vanmiddag, woensdag 7 januari 2015, om twaalf uur de pompactiviteiten te Wakay bij Wageningen hervat. Richenel Small, directeur van het Overliggend Waterschap MCP, zegt in de Ware Tijd Online, dat hij gesprekken heeft gevoerd met vice president Robert Ameerali en minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij om middelen vrij te krijgen waarmee de leverancier betaald kon worden voor geleverde brandstof. 

De regering heeft de leverancier gegarandeerd, dat hij over zijn achterstallige geld zal beschikken. Na deze toezegging heeft hij weer honderdduizend liter brandstof geleverd aan Wakay.

De pompen waren op 20 oktober 2014 in werking gesteld en werden op 1 januari gestopt, omdat het OW/MCP door de brandstofvoorraad heen was. Daardoor dreigde een schaarste aan water te ontstaan.

In de westelijke polders was het probleem niet merkbaar, omdat het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij het pompgemaal in de Clarapolder in werking had gesteld om het waterpeil in de aanvoerleidingen op niveau te houden. Daardoor konden de rijstboeren hun arealen via de natuurlijke wijze konden bevloeien.

Dronken man neemt echtgenote tegen haar wil mee in auto en dreigt haar en kind te doden

Echtgenoot valt dronken in auto in slaap waarna vrouw en kind ontvluchten

Vrouw trekt aanklacht tegen echtgenoot in....


Een onder invloed van alcoholhoudende drank verkerende man heeft afgelopen maandag in het district Para zijn vrouw, en haar 1-jarige baby, tegen haar wil meegenomen in zijn auto. Hij reed ze vanuit de Rijsdijkweg naar de Meursweg, aldus de Times of Suriname vandaag, woensdag 7 januari 2015.

Op een afgelegen plaats parkeerde hij de auto, waarna hij dreigde zijn echtgenote en het kindje te zullen doden. De andere drie kinderen van het echtpaar zouden vervolgens door hem in een internaat ondergebracht worden.

Maar, vlak na het uiten van de dreigementen viel de man in de auto dronken in slaap. De vrouw zag kans om met haar baby de wagen te verlaten en deed vervolgens, aldus de krant, bij de politie 'haar beklag'.

De politie kon de man niet meteen vinden. Die bleek een 'middel' ingenomen te hebben en was naar een ziekenhuis vervoerd. Daar werd hij aangehouden. Maar, omdat de vrouw de aanklacht tegen haar man introk, moest de man weer in vrijheid worden gesteld.....

Baasa-voorzitter meldt zich bij politie

Priesierie en advocaat melden zich in Paramaribo bij politie


Nicolaas Priesierie, voorzitter van de politieke partij Baasa, heeft zich vanochtend, woensdag 7 januari 2015, met zijn advocaat gemeld bij de afdeling Kapitaal Delicten van het Korps Politie Suriname in Paramaribo  Dit bevestigt inspecteur Humphrey Naarden, hoofd van de afdeling Public Relations van de politie, in de Ware Tijd Online.
 
Tegen Priesierie is aangifte gedaan van oplichting. De politie was al enige tijd op zoek naar de politicus.

Het is vooralsnog onduidelijk of de politie over zal gaan tot zijn arrestatie.

Vrouw krijgt doodsbedreiging, omdat ze......hoest

Man dreigt vrouw keel door te snijden....


Een man blijkt afgelopen weekeinde een vrouw in het ressort Santodorp met de dood te hebben bedreigd, omdat ze hoestte. Dat is te lezen vandaag, 7 januari 2015, in de Times of Suriname.

Hij dreigde tot twee keer toe haar keel door te snijden en haar met een mes te zullen verwonden. De man en vrouw zouden eerder al eens onenigheid met elkaar te hebben gehad.

In het weekeinde zaten ze in dezelfde bus. Toen de man haar zag ging hij voor haar zitten. Op een moment moest de vrouw hoesten waarop de man tegen haar zei, dat ze haar mond moest dicht doen, omdat hij anders ook ziek zou kunnen worden. De vrouw besloot haar mond toen maar dicht te houden.

Op het moment dat de vrouw de bus verliet, op de kruising van De Goede Verwachting en de Goedheidweg, bedreigde de man de vrouw. Hierop is de vrouw meteen naar het politiebureau Santodorp gegaan om aangifte van bedreiging tegen de man te doen.

Korte tijd later kon de man worden gearresteerd en in verzekering gesteld.

OW-minister Parmessar in Ricanau Moffo: 'De weg wordt gerehabiliteerd'

9.1 Kilometer lange weg krijgt laterietlaag

Bewindsman lijkt belofte president Bouterse in te lossen


Minister Rabin Parmessar van Openbare Werken (OW) heeft aan het hoofd van een delegatie een bezoek gebracht aan het dorp Ricanau Moffo in Marowijne. Hij heeft meegedeeld aan de kapitein, basja's en de dorpsgemeenschap dat de weg naar Ricanau Moffo wordt gerehabiliteerd, aldus het ministerie vandaag, woensdag 7 januari 2014, in een persbericht.

President Desi Bouterse was enige tijd geleden in het dorp en deed toen de belofte, dat er gewerkt zou worden aan de lokale infrastructuur. Parmessar lijkt de belofte van de president in te lossen.

De weg, met een lengte van 9.1 kilometer, zal volledig voorzien worden van een 30 centimeter laterietlaag. Ook worden de lozingen opgehaald en de bermen moeten afgewerkt en ontbost worden. Voor de werkzaamheden zijn vijftig dagen uitgetrokken. De laatste voorbereidingen worden nu getroffen en het werk start eind januari aan. Het ligt in de planning om de weg in april op te leveren. Haukes N.V. is belast met de werkzaamheden.

(Bron: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)
De delegatie bracht ook een bezoek aan Wonoredjo, een kleine woongemeenschap in Moengo. Daar is met buurtbewoners gesproken. Parmessar zei daar, dat  12 niet verharde wegen verhard zullen worden. Dit project wordt opgesplitst in twee fasen. In de eerste fase zal de riolering aangepakt worden en het weglichaam zal gemaakt worden. In de tweede fase zal de verharding van de weg plaatsvinden. Eind februari zal met fase 1 worden begonnen.

Rechter pleit voor camerabeveiliging postbedrijven

'Postbedrijven moeten gaan vastleggen wie een pakket ter verzending aanbiedt'


Tijdens de rechtszaak gisteren tegen ene V.T., verdacht van overtreding van de Wet Verdovende Middelen, zei de rechter, dat het tijd is dat postbedrijven vastleggen door bijvoorbeeld camerabeveiliging wie een pakket ter verzending aanbiedt. V.T. ontkende op 7 mei vorig jaar een doos te hebben gepost waarin 95 gram cocaïne in 12 pakjes met rituele producten werd gevonden en moest worden vrijgesproken wegens onvoldoende bewijs tegen hem.

Volgens de rechter zou er desnoods bij postbedrijven een camera- of fotosysteem geplaatst kunnen worden waarmee kan worden vastgelegd wie een pakket heeft aangeboden ter verzending. In de zaak tegen V.T. was het niet mogelijk om vast te stellen of hij daadwerkelijk een doos met drugs had aangeboden. Bij het posten werd wel gebruikgemaakt van de identiteitskaart van de man.

Zijn advocaat, Raoul Lobo, stelde dan ook dat er geen bewijs was tegen zijn cliënt. Die identiteitskaart was destijds door V.T. uitgeleend aan een ex-werknemer van hem, maar ook die ontkent de doos te hebben gepost.

Niemand van het postbedrijf kon bevestigen dat V.T. het bewuste pakket had aangeboden. Er is ook geen beeldmateriaal voorhanden.

'Ik weet niet wie het gedaan heeft en daarom zal ik moeten vrijspreken', zei de rechter gisteren, aldus de Times of Suriname vandaag, woensdag 7 januari 2015.

De Officier van Justitie had zes maanden cel geëist waarvan vijf maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. Ook was een boete van Srd 1.500 geëist bij niet betaling te vervangen door een maand gevangenisstraf.

Ontslagaanvragen agenten Korps Politie Suriname niet in behandeling

Overlegorgaan in korps kan ontslagvoorstellen niet behandelen vanwege tekort leden


Korpschef Humphrey Tjin Liep Shie zegt vandaag, woensdag 7 januari 2015, in de Times of Suriname dat diverse ontslagaanvragen niet kunnen worden behandeld. De overheid heeft zich, aldus de krant, in een overeenkomst met de Surinaamse Politiebond verplicht om alle ontslagvoorstellen aan het overlegorgaan van politieambtenaren voor te leggen. Maar, dat orgaan functioneert niet als gevolg van overlijden en mutaties van personen.

De korpschef hoop dat snel verandering komt in die situatie. Vorig jaar werd aan zeventien agenten ontslag als tuchtstraf opgelegd. Negen zaken hebben betrekking op degradatie, eenenvijftig schorsingen, tweeëndertig boetes en honderdzesenzeventig overige tuchtstraffen, vooral berispingen.

Tjn Liep Shie stelt, dat het aantal interne tuchtzaken in 2014 minder was in vergelijking met 2013. In totaal ging het vorig jaar om driehonderdeenenenzestig tuchtstraffen en in 2013 was dat aantal vierhonderdvijfenveertig.

Het korps nam in 2014 honderdnegenendertig rekruten in dienst, terwijl er honderdvijfenzeventig de dienst verlieten. 'Een groot deel van de mensen die zijn uitgestroomd betreft ontslagen en overplaatsingen. Elf agenten zijn in 2014 overleden.'

Arbeider (48) tijdens zagen plaat triplex om leven gekomen

Zaagblad cirkelzaag in dijbeen man


De 48-jarige Soender Moesai is vanmorgen, woensdag 7 januari 2015, overleden nadat hij gewond was geraakt tijdens het zagen van een plaat triplex. 

De man was op een adres aan de Hajariweg, een zijstraat van de Kwattaweg, bezig met reparatiewerkzaamheden aan het plafond van een huis. Dit meldt de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname.

Het zaagblad van een cirkelzaag kwam tijdens de werkzaamheden in het  rechterdijbeen van de man, waardoor hij een diepe snijvwond opliep en door bloedverlies ter plaatse overleed.

Zijn lichaam is door de politie, na afstemming met een lid van het 0penbaar Ministerie, afgestaan aan zijn nabestaanden.

Rijstondernemer Manglie: 'Na 30 jaar lidmaatschap verdien ik een betere behandeling binnen NDP'

'NDP heeft grote onverzadigbare dieven'

'Partijtop vol materialisten die het niet menen met land en volk'


‘De NDP heeft grote onverzadigbare dieven’, zegt de industrieel en rijstmagnaat Imro Manglie vandaag, woensdag 7 januari 2015, in het Dagblad Suriname. In 'de wandelgangen', zo schrijft de krant zonder te vermelden waar die wandelgangen gezocht kunnen worden, wordt beweerd dat ook Manglie, een grote aanhanger van NDP, de partij vaarwel zal zeggen. Dit wordt niet bevestigd en ook niet ontkend door Manglie. Volgens hem wordt hij constant benaderd door andere partijen. 

‘Ik ben altijd trouw en loyaal geweest aan de NDP.’ Wat Manglie wel laat weten is, dat hij behoorlijk ontevreden en ontstemd is over zijn positionering binnen de partij. Vanaf de oprichting van de NDP maakt hij deel uit van de partij. Wanneer hij de balans opmaakt, concludeert hij dat hij een hogere waardering binnen de partij verdient. ‘Na 30 jaar verdien ik een betere behandeling.’

Uit ervaring stelt Manglie, dat de top van de partij vol zit met ‘materialisten die het niet menen met land en volk’. ‘Ze zijn vandaag de dag miljonairs geworden, ze hebben zich verrijkt over de ruggen van anderen heen.’

Manglie beweert dat hij nimmer heeft geprofiteerd van de partij. Integendeel, hij heeft decennialang zijn eigen industrie op het spel gezet voor de NDP. Hij heeft er geen financiële voordelen aan overgehouden, ‘maar alleen financiële achteruitgang’. Deze minpunten heeft hij nimmer voorgehouden aan partijvoorzitter Desi Bouterse. Manglie gaat ervan uit dat Bouterse ook oren, ogen en een gevoel heeft om te kunnen aanvoelen dat zaken niet goed gaan. De industrieel weet niet waaraan het schort; nadat Bouterse president werd in 2010, heeft hij hem maar één keer gesproken.

‘Vlak voor de verkiezingen moet je alles voor ze doen, maar na de verkiezingen nemen ze hun telefoon niet eens op.’

Manglie zegt ook,‘dat personen van buiten een betere waardering genieten binnen de partij dan trouwe en loyale NDP’ers die de partij jarenlang hebben gediend’. Als voorbeeld haalt hij aan de persoon van Ronald Hooghart. ‘Dezelfde Hooghart was bezig om de NDP te vernietigen. Hij demonstreerde op straat en riep dat de deuren van strafinrichting Santo Boma open staan voor Bouterse. Dezelfde Hooghart zit vandaag champagne te drinken thuis bij Bouterse.’

Manglie vindt dat zowel het binnenlands als het buitenlands beleid een chaos is. ‘Geen normale chaos, maar een superchaos. Er wordt niet eens controle uitgeoefend wie allemaal in het land terechtkomt. Morgen zie je dezelfde personen een truck rijden, in de bakkerij staan of hout verkopen.’ Het beleid wordt door hem getypeerd als ‘verschrikkelijk’. Volgens Manglie zou er al lang aan de handrem getrokken moeten worden.

Na het aantreden van Bouterse als president werd Manglie aangewezen om goedkoop ureum voor de Staat binnen te halen uit de PetroCaribe-deal die met Venezuela was gesloten. De ureumprijs afkomstig uit deze deal bleek allesbehalve goedkoop. Soor personen rond de president werd  beweerd, dat Manglie forse winsten zou boeken. Manglie beweert het tegendeel. Volgens hem lijdt hij meer verlies.

De ureumdeal zou zelfs een scheur teweeg gebracht hebben tussen Manglie en het hoofdbestuurslid Rashied Doekhie van de NDP, zo wordt beweerd aldus de krant. Doekhie ontkent dat hiervan sprake is. Hij geeft toe niet op goede voet te staan met Manglie, maar daar ligt een totaal andere reden ten grondslag. Behalve het binnenhalen van ureum voor de Staat, kreeg Manglie de Stalweide toegewezen gedurende het bewind van de NDP-regering Wijdenbosch-Radhakishun (1996-2000).

ABOP vindt Seeka te klein om mee samen te werken

Brunswijk ziet geen toegevoegde waarde in partij van Paul Abena


De Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP) van Ronnie Brunswijk is niet meer geïnteresseerd in een samenwerking met de politieke partij Seeka bij de komende verkiezingen. Volgens de ABOP-leiding is Seeka een te ‘kleine’ partij om mee samen te werken. Dit bericht het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 7 januari 2015.

De ABOP ziet in de partij van ex-minister Paul Abena geen toegevoegde waarde. Seeka daarentegen vindt wel dat ze iets kan toevoegen aan een eventuele samenwerking met de ABOP.

Seeka maakte bij de vorige verkiezingen deel uit van de A Combinatie, waarin ook de ABOP en BEP zaten. Deze combinatie haalde toen 7 zetels, waarvan 4 naar de BEP gingen en 3 naar ABOP. Seeka won geen zetels. Toch werd ze bij de regeringsformatie beloond met een ministerspost. Seeka-voorzitter Paul Abena werd toen minister van Sport- en Jeugdzaken. Deze post is bij de reshuffling van de ministers door president Desi Bouterse ook afgepakt.

Later stapte de BEP uit de A Combinatie en voegde zich bij de oppositie.

De ABOP is nu de leider binnen de combinatie en bepaalt de koers. Begin dit jaar had Seeka ook te kampen met interne bestuursstrubbelingen. Er waren twee kampen en de zaak belandde bij de rechter. Uiteindelijk besliste de rechter dat Abena de rechtmatige voorzitter is.

MinOV zet van de ene op andere dag tien parrtime leerkrachten avondschool MULO Latour op straat

Leerkrachten hebben geen idee waarom ze zijn bedankt

Enkele leerkrachten wachten al maanden op betaling salaris


Tien parttime leerkrachten van de avondschool voor MULO te Latour zijn voor aanvang van het tweede schoolkwartaal bedankt voor hun diensten. Een vertegenwoordiger van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (MinOV) deelde hen telefonisch mede dat zij vanaf januari 2015 niet meer naar de school hoefden om lessen te verzorgen, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 7 januari 2015.

Eerder had een leidinggevende van de school tijdens een vergadering al aangekondigd, dat de parttime leerkrachten van de school weggehaald zouden worden door het MinOV. De reden is de, volgens de krant, 'verbijsterde' leerkrachten niet bekend.

Enkele van deze leerkrachten zijn ook niet uitbetaald over de maanden waarop ze wel werk hebben verricht. Een leerkracht zegt, dat zij niet snapt wat het MinOV bewogen heeft tot deze stap. Ook begrijpt zij niet waarom slechts een deel van de parttimers bedankt is. Op andere MULO- en technische scholen zijn geen parttimers bedankt.

Het is niet bekend hoe de leerlingen op de school, nu er onvoldoende leerkrachten zijn, verder begeleid zullen worden. Het lukte de krant niet om een reactie van het ministerie te krijgen.

Staat subsidieert stroomrekening samenleving jaarlijks voor rond de Srd 700 miljoen

Subsidiëring ondanks kritieken IMF en Wereldbank


Jaarlijks subsidieert de Staat de stroomrekeningen van de totale samenleving voor minstens Srd 700 miljoen. Het bedrag kan zelfs boven een miljard liggen afhankelijk van de olieprijs. 'Als de overheid slechts over de helft van dat geld kan beschikken om te investeren in het onderwijs of de gezondheidszorg zou het een enorm verschil uitmaken', zegt Willy Duiker, algemeen directeur van de NV Energienedrijven Suriname (EBS), vandaag, woensdag 7 januari 2015, in de Ware Tijd. 

Het is publiek geheim, dat het nutsbedrijf onvoldoende verdient uit de verkoop van stroom aan de samenleving. Volgens berekeningen van het nutsbedrijf zou er minstens vier keer meer betaald moeten worden van huishoudens tot bedrijven. Door de jaren heen hebben opeenvolgende regeringen besloten elektriciteit te subsidiëren.

Vooral de laatste jaren vliegen de kosten voor de Staat de pan uit door de hoge olieprijzen. Deze 'steun' wordt regelmatig door internationale economische waakhonden als het IMF (Internationaal Monetair Fonds) en de Wereld Bank als ongezond bestempeld. Zij geven de regering steeds weer het advies om het subsidiebeleid af te bouwen, enerzijds om de druk op de staatskas te verlichten en anderzijds ter versterking van het nutsbedrijf.

Volgens Marcel Eyndhoven, technisch directeur van de EBS, wordt er zo'n 80 miljoen Amerikaanse dollar geïnvesteerd in 2014 en 2015. De middelen, afkomstig van internationale ontwikkelingsfinanciers als de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank en de Caribische Ontwikkelingsbank, worden vrijgegeven onder de voorwaarde, dat er orde op zaken wordt gesteld bij de EBS.

Jennifer Geerlings-Simons (NDP): Top NDP bespreekt eventueel te nemen maatregelen tegen Pahlad

Kwestie Pahlad nog niet in NDP-top besproken.
Misiekaba: 'Pahlad had nauwelijks inbreng in coalitie en leverde slechts quorum'


Parlementsvoorzitter en hoofdbestuurslid van de Nationale Democratische Partij (NDP), Jennifer Geerlings-Simons, zegt vandaag, 7 januari 2015, in het Dagblad Suriname  dat de top van de partij op dit moment nagaat wat de volgende stap zal zijn tegen partijlid Charles Pahlad die zijn steun heeft aangeboden aan de VHP. 

‘Het is een realiteit waar wij naar moeten kijken. Feit is dat het al is gebeurd en nu nagegaan moet worden wat de volgende stap is’, aldus de open deur van de voorzitter. Simons zegt, dat in dit stadium zij weinig kan zeggen, omdat het desbetreffende lid alles wat in zijn hart was, al gezegd heeft. De NDP kan alleen kijken hoe zij hiermee zal omgaan.

Formeel maakt Pahlad als parlementariër nog deel uit van de coalitie en verwacht hij niet dat hij zal worden geroyeerd. Pahlad zegt dat hij quorum zal blijven verlenen en zich constructief zal opstellen. Met 26 zetels zal de coalitie nu bij het nemen van bepaalde beslissingen slechts kunnen rekenen op 25 stemmen. Simons kijkt uit naar hoe dit systeem zal werken.

Ook coalitie- en NDP-Assembleelid André Misiekaba heeft zich in de afgelopen dagen geuit over de handelingen van Pahlad. Hij vindt dat Pahlad vaak geen inbreng had binnen coalitie en hierdoor slechts aanwezig was om quorum te verlenen. Hij zag deze stap van Pahlad al aankomen, omdat hij zich steeds anti-NDP opstelde.

De krant schrijft verder te hebben vernomen 'uit welingelichte bronnen', dat de leiding van de NDP nog niet is bijeengekomen om te praten over de stap van het Assembleelid Charles Pahlad naar de VHP. Voorzitter Desi Bouterse is de afgelopen dagen in het binnenland geweest en zou volgens planning gisteren terug moeten zijn gekeerd. Zodra Bouterse zover is, zal deze kwestie door de leiding van de partij worden besproken. Hierna zal er mogelijk een officiële verklaring worden gegeven.

Vooralsnog is de fractievoorzitter van de Megacombinatie, Ricardo Panka (NDP), al enkele dagen niet bereikbaar voor een reactie. De verschillende leden van de partij wensen echter niet in te gaan op deze kwestie.

Meye: ‘Hoe kan ik mensen ophitsen tegen mijn eigen rasgenoten’

Steve Meye: 'Ik word valselijk beschuldigd'


Steve Meye neemt op zijn Facebookpagina afstand van een video op zijn pagina en de door hem erbij geplaatste tekst. Het Dagblad Suriname besteedt hier vandaag, woensdag 7 januari 2015, aandacht aan. Hij lijkt hiermee tevergeefs zijn handen in onschuld te willen wassen.

‘Ik word onmetelijk aangevallen door verschillende mensen over een filmpje dat ik vermeend heb geplaatst op mijn fb-pagina. Ik zou daardoor rassenhaat propageren. Op de eerste plaats weet een ieder die met facebook bezig is dat je van alles op je facebook-pagina kan plaatsen indien je door middel van je instelling dat hebt toegelaten (hetgeen bij mij toen het geval was)’, aldus Meye.

De 'bisschop' geeft verder aan valselijk beschuldigd te worden mensen aan te zetten tot rassenhaat tegen vooral de hindoestaanse bevolking. ‘Hoe kan ik mensen ophitsen tegen mijn eigen rasgenoten?’, stelt Meye.

Volgens Meye komen in zijn familie en wel aan zijn vaders kant hindoestaanse invloeden voor.

Maar, de bij de posting van de video op zijn Facebookpagina geplaatste tekst (zie hieronder) is en blijft wel van zijn hand en daar rept hij met geen woord over. Hij had de gewraakte video ook van zijn pagina kunnen verwijderen...., maar hij deed dat niet en plaatste er ook nog eens een tekst bij.


(Red. De Surinaamse Krant/Dagblad Suriname)

Grote pasisi (meerval) uit Surinamerivier bij Domburg gevist

(Bron foto: Dagblad Suriname)
Meerval met lengte van ongeveer 1.85 meter

Vis binnengebracht met behulp van een moker.....


'Dit is de eerste keer dat ik een grote vis heb gevangen', zegt Krishanpersad Mahabier vandaag, woensdag 7 januari 2015, in het Dagblad Suriname. De 54-jarige visser heeft gisteren een grote pasisi gevangen.

Het is een pasisi (Brachyplatystoma vaillantii) van ongeveer 1.85 meter lang en ruim 300 kilo. De grote vis werd gevangen op de Surinamerivier nabij Domburg. De pasisi is de grootste meerval in de Surinaamse wateren.

Mahabier is ongeveer vier jaar geleden begonnen met visserij in de rivier. Daarvoor deed hij aan zwampvisserij.

Volgens hem was hij zoals altijd met zijn buurman op de rivier. Op de bewuste ochtend, rond vier uur, merkten zij dat er een vis vast zat in de netten. Zij probeerden de netten uit het water te halen en zagen tot hun verrassing een ‘bigi fisi’. Er moest een moker aan te pas komen om de kanjer binnen te halen.

KLM-Boeing op vlucht Lima-Amsterdam maakt voorzorgslanding op Hato, Curaçao

Een KLM Boeing 777-300.
Bagagecontainer in ruim deels losgeraakt


Een Boeing 777-300 van de KLM heeft gisterochtend vroeg een voorzorgslanding gemaakt op de luchthaven Hato op Curaçao. Het vliegtuig was op weg van Lima, de hoofdstad van Peru, naar Amsterdam, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, 7 januari 2015. 

General Manager van KLM Curaçao Max Smits laat weten, dat er tijdens turbulentie een ‘bonkend geluid’ te horen was uit het bagageruim. De piloten namen geen enkel risico en zetten het toestel voor de zekerheid aan de grond op Hato.

Na onderzoek op de luchthaven bleek dat het lawaai werd veroorzaakt door een ‘deels losgeraakte bagagecontainer’.

Het vliegtuig kon daarna weer vertrekken en is uiteindelijk gisteravond op Schiphol geland.

Interparlementair Koninkrijksoverleg kent gevoelige gespreksonderwerpen

Statenvoorzitter Franco met zijn Arubaanse collega Marisol Lopez-Tromp.
Commotie door diverse uitleg regelgeving van het Statuut


In het afgelopen jaar heeft het Koninkrijk de nodige commotie gekend. Commotie veroorzaakt door voornamelijk verschillende interpretaties van regelgeving van het Statuut. Daarmee begint de Voorzitter van de Staten van Curaçao, Marcolino (Mike) Franco (PAIS), zijn toespraak ter gelegenheid van de opening van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) dat gisteren begon en dat duurt tot en met vrijdag, zo bericht vandaag, woensdag 7 januari 2015, het Antilliaans Dagblad.

Voornamelijk Aruba en Sint Maarten hebben volgens Franco te maken gehad met het al dan niet ongebruikelijk toepassen van artikelen 15 en 21 van het Reglement voor de Gouverneurs door de Rijksministerraad. 'Het is dan ook het levende bewijs dat bij deze verschillen in interpretatie het nodig blijkt om hiervoor een regeling in te stellen die deze geschillen op onpartijdige en professionele wijze behandelt.'

Franco legt hierbij uit, dat het onderwerp in het verleden al op de agenda van het Ipko stond en ook dit keer hoog op de agenda geplaatst is. Franco spreekt over deze week als een week van terugkoppeling naar verschillende onderwerpen die op eerdere interparlementaire contacten zijn besproken. Het gaat daarbij volgens hem om onderwerpen met een gemeenschappelijk belang waarbij de discussies zo gevoerd moeten worden dat de uitkomsten hiervan zullen leiden naar oplossingen waar de volken binnen het koninkrijk beter van worden.

'De opzet van het Ipko, is, om als volksvertegenwoordigers van onze respectievelijke landen, te blijven werken aan het verbeteren en het versterken van de banden binnen het Koninkrijk. Het is niet onze eerste Ipko waarbij gevoelige punten en moeilijke onderwerpen aan de orde komen, maar onze laatste Ipko’s hebben bewezen dat het kan', aldus Franco.

Hij is dan ook van mening, dat er grote stappen gemaakt kunnen worden zolang de landen onderling op respectvolle wijze met elkaar over belangrijke thema’s van gezamenlijk belang kunnen spreken, kunnen blijven kijken naar gezamenlijke oplossingen en naar de kansen die zij samen kunnen benutten.

De Curaçaose delegatie bestaat uit Elmer Wilsoe (PS), Mike Franco (PAIS), Alex Rosaria (PAIS), Amerigo Thodé (MFK), Zita Jesus-Leito (PAR), Humphrey Davelaar (PNP), Glenn Sulvaran (onafhankelijk) en griffier Silvin Cijntje.

Vandaag zal gesproken worden over de gezondheidszorg en de geschillenregeling. De screening van kandidaat-ministers staat morgen op de agenda en het gebruik van de artikelen 15 en 21 van het Reglement voor de Gouverneur

Dadelpalmen op locaties in Willemstad, Curaçao, in slechte staat

(Bron foto: Jeu Olimpio/Antilliaans Dagblad)
Antilliaans Dagblad: 'Overheid en bedrijfsleven zouden groenvoorziening moeten verbeteren'


Verschillende van de mooie dadelpalmen rond de Marshe Nobo (markthallen) en de middenberm van De Ruyterkade langs het Waaigat te Willemstad op Curaçao verkeren in slechte staat. Het Antilliaans Dagblad vraag er vandaag, woensdag 7januari 2015, aandacht voor.

Sommigen zijn zelfs niet meer te redden. Jammer en zonde, aldus de krant.

 Een betere verzorging is nodig. Overheidsdiensten en het bedrijfsleven in de buurt zouden de handen ineen moeten slaan om de groenvoorziening te verbeteren.

Stichting Slachtofferhulp Curaçao: 'Politie heeft gefaald in zaak mishandeling Meritza Hughs-Gerard

Politie verzuimt in mishandelingszaak slachtofferhulp te informeren

Vrouw aan door echtgenoot toegebrachte messteken alsnog overleden


De politie van Curaçao faalde op 20 december toen ze in het geval van de mishandelde vrouw Meritza Hughs-Gerard, Slachtofferhulp niet informeerde over de zaak, aldus directeur Daira Leer van Stichting Slachtofferhulp Curaçao vandaag, woensdag 7 januari 2015, in het Antilliaans Dagblad.

Door de stichting niet te informeren, handelden de dienstdoende agenten niet conform het zogeheten ‘Aanwijzing Relationeel Geweld’ (ARG), stelt Leer. Hughs-Gerard overleed afgelopen zondag nadat ze meerdere keren door haar echtgenoot met een mes was gestoken.

De directeur van Stichting Slachtofferhulp verklaarde ook, dat zij zelf gisteren op eigen initiatief contact opnam met politiewoordvoerder Imro Zwerwer om van hem te horen waarom haar stichting in december niet was ingeschakeld, nadat Hughs-Gerard door haar man was mishandeld. 'Afgelopen zondag nadat het slachtoffer was overleden, zijn wij overigens wel gebeld door de politie, omdat de nabestaanden van het slachtoffer overstuur waren', aldus Leer. De stichting heeft toen vier medewerkers op de zaak gezet.

Korpschef Mauricio Sambo zegt, dat hij na interne navraag niet kan constateren dat er fouten zijn gemaakt. 'Na overleg met het unithoofd van de recherche die met de zaak belast was, weet ik dat de politie het slachtoffer die voor medische behandeling in het ziekenhuis was opgenomen, tot twee keer toe heeft gewezen op de mogelijkheid om hulp te zoeken bij Stichting Slachtofferhulp. De vrouw antwoordde dat in overweging te zullen nemen en verklaarde dat ze al hulp vanuit de broeders en zusters van haar kerk kreeg.'

Sambo wilde in eerste instantie, net als politiewoordvoerder Imro Zwerwer, niet formeel op de kritiek van Stichting Slachtofferhulp reageren. Toch liet hij in gesprek met de krant weten, dat de vrouw na de mishandeling in december uit eigen keuze niet naar haar huis terug is gekeerd, maar bij haar familie is gaan wonen.

Volgens Sambo is de politie op grond van de bij de organisatie bekende Aanwijzing Relationeel Geweld uit 2010 niet verplicht om Stichting Slachtofferhulp in te schakelen. 'De aanwijzing vermeldt dat er zo veel mogelijk doorverwezen moet worden naar Slachtofferhulp.' 

De korpschef wil nagaan of er wellicht een nieuwere, geactualiseerde versie van de aanwijzing is. 'Het slachtoffer heeft zich na het incident op 29 december niet bij ons gemeld', zo meldde de directeur van Stichting Slachtofferhulp. 'Wij waren noch via de politie of het slachtoffer zelf op de hoogte van wat er zich afspeelde.'

De stichting en 15 organisaties die bij Aliansa zijn aangesloten, uitten gisteren felle kritiek op de handelwijze van de politie op 20 december van vorig jaar. Aliansa bestaat uit 16 organisaties die zich op verschillende terreinen inzetten voor slachtoffers van huiselijk geweld en kinderen die het slachtoffer zijn van brute agressie.

In een gisteren uitgebrachte verklaring na afloop van een persconferentie, stelde Aliansa ‘dat alhoewel de politie alle aanwijzing had dat het om een ernstige mishandeling ging, de politie de Stichting Slachtofferhulp niet op de hoogte heeft gebracht, zodat de vrouw hulp kon krijgen. Volgens de ARG had de politie het slachtoffer op de hoogte moeten brengen dat er een instantie is die hulp kan bieden bij huiselijk geweld’.


Bushouders ontvangen eindelijk achterstallige gelden van overheid

Totaal van Srd 4 miljoen uitgekeerd, maar resteert nog Srd 7 miljoen uit te betalen....


Een deel van de achterstallige gelden is gisteren uitbetaald aan de bushouders. De bushouders van de lijnroutes 1, 2, 3, 4, 7, en PG mochten hun geld gaan innen, aldus het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 7 januari 2015.

De uitbetaling is het verschil tussen het door de overheid vastgestelde bustarief en de kosten die de bushouders daadwerkelijk maken. Het gaat om een totaal bedrag van ongeveer Srd 4 miljoen zegt de voorzitter van de Particuliere Lijnbushoudersorganisatie (PLO), John Mahadewsing.

Er moet echter nog een restbedrag van ongeveer Srd 7 miljoen betaald worden. Mahadewsing hoopt dat dit bedrag ook gauw uitbetaald wordt.

Voordat de betalingen geschieden, wordt een begroting opgemaakt en gestuurd naar de Raad van Ministers. Is deze goedgekeurd, dan wordt die gestuurd naar Algemene Zaken. Er worden vervolgens reçu’s opgemaakt, die gestuurd worden naar het ministerie van Financiën. Dit departement moet dan overgaan tot de betaling.

Het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme was niet te bereiken voor commentaar, aldus de krant.

Vijf vakorganisaties slepen Staat voor rechter in beëdigingszaak OKB

Organisaties verwijten regering incorrect handelen bij beëdiging CLO-kandidaat als OKB-lid


Vijf vakorganisaties aangesloten bij de Raad van Vakcentrales in Suriname (RaVakSur) spannen een rechtszaak aan tegen de Staat. De Moederbond, C-47, FAL, PWO en OSAV hebben vorig jaar Imrick Edam voorgedragen als kandidaat-lid van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB). Het voorstel werd verstuurd naar president Desi Bouterse die de leden van het OKB beëdigd. Edam werd echter niet beëdigd, maar in zijn plaats werd Dorethy Telting, die de CLO – ook lid van Ravaksur – had voorgedragen, benoemd.

In een brief hebben de vijf vakorganisaties president Bouterse nogmaals gewezen op de voordracht van RaVakSur, maar daarop is niet gereageerd. RaVakSur was gevraagd om een kandidaat-lid voor te dragen en niet de CLO. Als alternatief was aan de vakorganisaties aangeboden om Edam te benoemen als lid van het Centraal Hoofdstembureau (CHS). Dat voorstel hebben de organisaties verworpen, zo schrijft Starnieuws vandaag, woensdag 7 januari 2015.

Robby Berenstein van RaVakSur meent dat er een sterke zaak is. 'Bij ons gaat het erom dat we incorrect handelen willen voorkomen in de toekomst. De uitspraak van de rechter kan je niet vooraf voorspellen.'

Hij stelt, dat Ravaksur wel een voorspelbaar, correct gedrag van een regering wil waarmee hij onderhandeld. 'Vandaar dat we de rechter een uitspraak gaan vragen.'


Het gaat er bij Berenstein niet om een persoon te accommoderen in of weg te halen uit een functie. 'De overheid of de regering verwijten wij een stuk incorrect, inconsequent handelen tegen de gebruiken en regels die er bestaan. En hierover gaat de rechter uitspraak doen'.

Inzaai van 25.700 hectare in 2014 door LVV in Nickerie geregistreerd

Eindresultaat 2014 zal zo'n 28.000 hectare bedragen


Het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) Regio-West heeft eind december 2014 in Nickerie een inzaai geregistreerd van 25.700 hectare. Hiervan hebben kleine landbouwers het meest ingezaaid, namelijk 17.400 hectare, en de rest (8.300 hectare) werd ingezaaid door groot landbouw. Dat blijkt uit gisteren vrijgegeven cijfers door Guido van der Kooye, coördinator LVV Regio-West, aldus de Ware Tijd vandaag, woensdag 7 januari 2015.

Boeren in Wageningen en de Middenstandspolder hebben respectievelijk 2.600 en 1.400 hectare ingezaaid.

Van der Kooye verwacht dat boeren in beide landbouwgebieden tot de derde week van januari nog bezig zullen met de landbouwactiviteiten. 'Dat betekent dat we in de komende weken een inzaai krijgen van nog meer dan 2.000 hectare waardoor wij dit seizoen op 28.000 hectare gaan eindigen en dat is ongeveer 3.000 hectare minder ten opzichte van het vorig seizoen.'

De lichte daling van het inzaaicijfer heeft volgens Van der Kooye te maken met de rechteroever van de Nickerierivier, waar de rijstboeren vanwege een tekort aan zoet water hun arealen niet konden bewerken. 

Peter Meel verzorgt presentatie over zijn politieke biografie over Henck Arron in Nationaal Archief

Boek 'Man van het moment' tot stand gekomen na onderzoek in archieven en vele gesprekken


De Nederlandse onderzoeksdirecteur van het Instituut voor Geschiedenis van de Universiteit van Leiden Peter Meel houdt komende vrijdag vanaf zeven uur 's avonds in het Nationaal Archief Suriname een presentatie over zijn boek ‘Man van het moment’. Het is een politieke biografie van Henck Arron en gebaseerd op uitgebreid onderzoek in archieven in Suriname en in Nederland en op interviews met meer dan honderd informanten. 

Meel brengt Arron voor het voetlicht als parlementslid, minister-president en vicepresident en als voorzitter van de Nationale Partij Suriname. Hij besteedt aandacht aan de sleutelrol die Arron speelde bij de totstandkoming van de onafhankelijkheid, maar beschrijft niet minder uitvoerig diens betrokkenheid bij de turbulente politieke ontwikkelingen in de jaren tachtig en begin jaren negentig.

(Bron foto: Universiteit van Leiden)
Na zijn presentatie zal een discussieronde volgen.

Het interessegebied van Meel is vooral de 20e-eeuwse geschiedenis van Suriname.

Eerder publiceerde hij onder andere ‘Op zoek naar Surinaamse normen’, ‘Nagelaten geschriften van Jan Voorhoeve (1950-1961)’ en ‘Tussen autonomie en onafhankelijkheid. Nederlands-Surinaamse betrekkingen 1954-1961’.

Cheung (NDP): 'Quorum verlenen is verplichting van alle Assembleeleden'

Assembleelid nog onduidelijk en onzeker over haar politiek gekleurde toekomst


Het NDP-Assembleelid Noreen Cheung blijft gewoon quorum verlenen bij vergaderingen van De Nationale Assemblee (DNA). Dit zegt zij vandaag, woensdag 7 januari 2015, in de Ware Tijd. 'Het is mijn parlementair werk. Quorum verlenen is een verplichting van alle parlementariërs.'

Ze laat ook weten dat het feit dat ze in december in het buitenland verbleef te maken had met haar parlementair werk en daaraan gekoppeld familie-omstandigheden. 'De DNA-voorzitter is op de hoogte daarvan. De indruk moet niet gewekt worden, dat ik op vakantie was.' Waar dat parlementair werk uit bestond wordt voor het gemak door de krant maar achterwege gelaten.

Cheung maakte onlangs bekend, dat zij oriënterende gesprekken voert met andere partijen, waaronder de Pertjajah Luhur en de ABOP. Dat wil volgens haar echter niet zeggen dat zij zich ondanks 'zoveel strubbelingen' niet meer thuis zou voelen in de NDP. 'Afhankelijk van de partij en mijn eigen achterban zal ik beslissen over mijn partijlidmaatschap.'

Of zij ontevreden is over het interne beleid binnen de NDP, wil zij niet concreet stellen. 'Als mens ben je nooit tevreden. Ik ben happy dat ik mezelf kan zijn binnen de partij.'

Ze zegt tot slot, dat de gesprekken met andere partijen niets te maken hebben met het feit dat ze niet terug zou keren op de DNA-kandidatenlijst van de NDP, zoals, aldus de krant, in bepaalde media gespeculeerd zou worden. 'Ik weet niet eens of ik op de lijst kom of niet. Niemand weet dat nog.'

Pahlad: 'Bij procureur-generaal liggen honderden nooit onderzochte corruptiezaken'

'Moet ik dan nog aan de pg rapporteren?'

Politicus lijkt zijn verantwoordelijk als volksvertegenwoordiger uit de weg te gaan


Het NDP-Assembleelid Charles Pahlad heeft zich uit onvrede over corruptie binnen zijn eigen partij gewend tot de VHP. Maar, hij heeft zelf geen enkele corrupte handeling bij het Openbaar Ministerie (OM) gemeld. De man vraagt zich af waarom hij dat zou moeten doen. Tegenover Starnieuws laat hij vandaag, woensdag 7 januari 2015, weten dat er honderden van dergelijke nog nimmer onderzochte zaken op het bureau van de procureur-generaal liggen.

Volgens Pahlad vertelt iedereen hetzelfde verhaal, het verhaal over de corruptieve handelingen.

'Ik heb de corruptie bespreekbaar gemaakt met Desi Bouterse als voorzitter van mijn partij en niet als de president van het land. Er liggen zoveel onopgeloste moordzaken bij de pg, vele Assembleeleden hebben zo vaak in het parlement een heleboel zaken aangekaart, ministers zijn naar huis gestuurd en zo kan ik tal van zaken opsommen. Er zijn geen oplossingen gekomen in deze zaken en moet ik dan nog aan de pg rapporteren?'

Hij beweert, dat hij de regering en de corruptie heeft besproken en niet de partij. Hij kan zich niet voorstellen, dat wanneer hij een standpunt inneemt om de corruptie een halt te roepen, hij dan ontelbare mensen op zijn dak krijgt met negatieve uitlatingen.

'Het enige dat ik kan zeggen is, dat wij deze handelingen zo gewoon zijn dat het dan abnormaal lijkt, wanneer er iemand is die aangeeft dat het niet meer zo kan', aldus Pahlad.

Pahlad lijkt zijn verantwoordelijk als parlementslid uit de weg te gaan door niet zelf corrupte zaken bij het OM te melden. Ook dat is een taak van een politicus., afgezien van het waarschijnlijke feit dat er vervolgens niets met de melding zou worden gedaan. Pahlad zou dan wel een statement hebben afgegeven en dat zou hem geloofwaardiger hebben gemaakt,, dan zijn opmerkingen nu, na de vermeende overstap naar de VHP. Optreden tegen corruptie is beter dan erover lopen te schreeuwen en te beweren op de hoogte zijn van corruptiezaken en er vervolgens niets tegen te ondernemen.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)