donderdag 8 januari 2015

Geheel nieuw vuilophaalsysteem van start in Nickerie

(Bron foto's: BIC Nickerie)
Vuilophaal in Nickerie kost Staat maandelijks Srd 45.000


Het ophalen en afvoeren van huisvuil naar de vuilstortplaats in het Southdrain-gebied in het district Nickerie zal de Staat Srd 45.000 per maand gaan kosten. Dat maakten districtscommissaris Wedprekash Joeloemsingh en het hoofd Openbare Werken Nickerie, Charles Perk, vandaag, donderdag 8 januari 2015, bekend op een persconferentie, zo bericht het Burger Informatie Centrum (BIC) Nickerie. 

Bij dit systeem zullen de burgers groene vuilniszakken moeten kopen in de verschillende winkels waarna het vuil gratis zal worden opgehaald.

Dit nieuw vuilophaalsysteem zal gelden voor de vier ressorten Henarpolder, Oostelijkepolders, Nieuw Nickerie en de Westelijkepolders. 

Voor dit systeem zijn deze ressorten ondergebracht in de rayons 
Oost (vanaf Lachmanproject tot en met Klein Henarpolder), 
Midden (vanaf het Nationaal project, Van Pettenpolder, Nieuw Nickerie en randgebieden), 
West (vanaf Margarethenburg tot en met de Corantijnpolder). 
Voor deze gebieden zijn elk twee dagen uitgetrokken voor de vuilophaal door een vier aannemers te weten: 
op de maandag en donderdag rayon Oost, 
op dinsdag en vrijdag rayon Midden en 
op woensdag en zaterdag rayon West. 
Het huisvuil van de burgers zal op die dagen tussen zeven uur 's morgens en drie uur 's middags worden opgehaald.

De groene vuilzakken die in alle winkels te verkrijgen zullen zijn hebben een inhoud van 85 liter en 205 liter en komen elk in pakjes van 10 stuks. Een pak van 85 liter zal Srd 6 kosten terwijl die met een inhoud van 205 liter voor Srd 25 aan de man zullen worden gebracht.

Het ministerie van Openbare Werken heeft voor het dumpen en verwerken van het op te halen huisvuil een gebied te Southdrain in gereedheid gebracht. Ook zal zij als opdrachtgever belast zijn met de coördinatie van dit project terwijl het Lokaal Bestuur de distributie van de groene vuilzakken voor haar rekening zal nemen.

Onderzoek heeft uitgewezen, dat minder dan 25 procent huisvuil dat geproduceerd wordt door iets meer dan 9.800 huishoudens in het district afgevoerd wordt. De districtscommissaris maakt zich zorgen over het feit, dat een belangrijk deel van de resterende 75 procent terecht komt in de loos- en irrigatieleidingen in de diverse polders. 'Via de bestaande waterwegen komt het vuil in de rivier terecht wat natuurlijk geen goede zaak is.'

Curaçaose minister Navarro wil onder voorwaarden wapens voor ondernemers in 'gevarenzones'

Navarro wil dat politie afgiftebeleid vuurwapenvergunningen wijzigt


De Curaçaose minister van Justitie Nelson Navarro (Pais) heeft plannen om ondernemers in gevarenzones de mogelijkheid te geven zich onder bepaalde voorwaarden te bewapenen. Dat zegt de minister vandaag, donderdag 8 januari 2015, in de krant Amigoe.
 
In verband hiermee droeg hij het politiekorps op om het beleid voor de afgifte van vuurwapenvergunningen te vernieuwen. Het nieuwe beleid wordt volgens de minister over twee weken door het Korps Politie Curaçao ingediend. Conform dat beleid zullen dan gevarenzones worden aangewezen aan de hand van onder meer de resultaten van de Criminaliteitsbeeldanalyse (CBA) over hotspots op het eiland, maar er zal voornamelijk rekening gehouden worden met de resultaten van een veiligheidsscan. Uit die scan zal dan moeten blijken welke bedrijven in de gevarenzones vallen.

Volgens Navarro moet men hierbij vooral denken aan bedrijven waar veel contant geld in omloop is, zoals juwelierszaken en andere bedrijven die vaak te maken hebben met overvallen en dergelijke. De eigenaars van die bedrijven krijgen dus de kans zich beter te beschermen door een wapen te dragen.

In het beleid worden ook de voorwaarden waaraan de ondernemers zich moeten houden opgenomen, de manier waarop de controles van de politie moeten plaatsvinden en welke sancties worden opgelegd indien de wapendragers zich niet aan de regels houden, aldus minister Navarro.

De ondernemers die hier niet voor in aanmerking komen wordt wel geadviseerd over de veiligheidsmaatregelen die zij kunnen nemen om zich beter te beschermen, ondanks het feit dat de minister voor meer blauw op straat zorgt. Dit is ook de reden waarom het Openbaar Ministerie heeft besloten de ‘Toko di Prevenshon’ (preventiewinkel).

De Chinese ondernemers bijvoorbeeld werden hierover al eerder ingelicht tijdens diverse gesprekken met de minister. Ook consul Chen Qiman was bij het laatste gesprek met de minister aanwezig. Qiman eiste meer maatregelen van de regering ter bescherming van de Chinese gemeenschap. Aanleiding voor die gesprekken waren de moorden op diverse Chinese ondernemers, soms in het bijzijn van (minderjarige) familieleden, en het stijgende aantal diefstallen met of zonder geweld bij hun bedrijven. Tijdens die gesprekken werd deze groep ondernemers op het hart gedrukt om minder contant geld in hun zaak te hebben en betere beveiligingscamera’s te plaatsen.

Oud-minister Kromosoeto door regering benoemd tot directeur SPSB

Regering keurt benoeming tijdens speciale vergadering goed


Oud-minister Ginmardo Kromosoeto van de Nationale Democratische Partij (NDP) wordt de nieuwe directeur van de Surinaamse Post Spaarbank (SPSB), waarvan de Staat de enige aandeelhouder van is. Starnieuws bericht vanavond, donderdag 8 januari 2015, dat de benoeming van Kromosoeto vanmiddag is goedgekeurd door de regeringsvergadering, die onder leiding van president Desi Bouterse plaatsvond op het Kabinet van de President.

Kromosoeto, die in augustus 2010 aantrad als minister van van Arbeid, Technische ontwikkeling en Milieu en vervlgens de portefeuille van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer kreeg, werd samen met minister van Openbare Werken Ramon Abrahams in juni 2013 eervol ontslagen. Abrahams werd per 1 januari 2014 benoemd tot raadsadviseur.

Enige tijd geleden werd Kromosoeto voorgedragen voor de functie van directeur van de SPSB. Eerst moest echter aan alle formaliteiten worden voldaan, voordat de benoeming kon worden gefinaliseerd. De Centrale Bank van Suriname moest het screeningsonderzoek verrichten, voordat groen licht door de regering kon worden gegeven.

ABOP voert wel gesprekken met Seeka

ABOP weerspreekt berichtgeving Dagblad Suriname


De Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP) distantieert zich van de berichtgeving in het Dagblad Suriname van gisteren onder de kop ‘ABOP niet geïnteresseerd in ‘kleine’ Seeka’, zo bericht de webeditie van de krant vanmiddag, donderdag 8 januari 2015. Dit is volgens de partij van Ronnie Brunswijk niet waar.

‘Integendeel zijn we bezig met gesprekken met de partij van voorzitter Paul Abena, de Seeka’, aldus de ABOP. ‘Het betreffende bericht is voor rekening van de krant. We zijn bezig te onderhandelen met Seeka. De ABOP staat open voor elke samenwerking. Overigens staat de samenwerking met Seeka in A Combinatie-verband nog recht overeind’, aldus voorzitter Ronnie Brunswijk van de ABOP.

De ABOP, Seeka en de BEP zijn de vorige verkiezingen ingegaan in A Combinatie-verband. Ze behaalden zeven zetels, waaronder vier voor de BEP en drie voor de ABOP. Inmiddels is de BEP uit de combinatie getreden. Seeka, die geen zetels had behaald, mocht toch een ministerspost invullen. Deze werd bemand door Paul Abena bij het ministerie van Sport- en Jeugdzaken.

Bij de reshuffling van de ministers in mei 2012 werd Seeka echter deze positie ontnomen. Sindsdien heeft ze geen hoge post in deze regering.

Geschil tussen leerkrachten en directie MULO Mathoera in Groningen dreigt te escaleren

(Bron foto: Anthony Janki/de Ware Tijd)
Directeur beëindigt lessen vroegtijdig

Leerkrachten verwijten directeur mismanagement en rancune - MinOV stelt onderzoek in


Onenigheid tussen de directie en leerkrachten van de openbare MULO Mathoera in Groningen in het district Saramacca, heeft ertoe geleid dat de lessen in de school vandaag, donderdag 8 januari 2015, vroegtijdig is stopgezet door de directeur. Leerkrachten beklagen zich via de Ware Tijd erover, dat zij al geruime tijd niet door één deur kunnen met het schoolhoofd. Zij verwijten hem mismanagement en rancune en willen zo spoedig mogelijk van hem af. 

Het schoolhoofd wilde desgevraagd niet ingaan op vragen van de redactie, omdat hij de situatie eerst rapport wilde uitbrengen aan zijn meerdere.

De Ware Tijd bericht te hebben vernomen van een leerkracht, die niet bij naam genoemd wil worden, dat CLO-voorzitter Ronald Hooghart op verzoek van ouders de school bezocht voor een gesprek met betrokken partijen. 'Toen de leerlingen hem zagen gingen zij uit de klassen om te vragen wat er aan de hand was en toen werd men meteen gestopt met lesgeven.'

Het schoolhoofd kwam enige tijd geleden in opspraak, nadat hij betrapt zou zijn op het bekijken van pornobeelden tijdens werkuren. De zaak kwam aan het rollen, maar is nimmer bewezen. Volgens de leerkracht begon de verhouding toen al scheef te worden. 'De druppel die de emmer deed overlopen was, toen het schoolhoofd bij aanvang van het nieuwe schooljaar aankondigde dat er mutaties gepleegd zouden worden.'

Een andere collega beweert, dat het schoolhoofd niet openstaat voor adviezen. 'Ik ben niet gemotiveerd om les te geven, maar ik doe het om de kinderen.' De docenten hebben hun probleem vaak gerapporteerd aan het Bureau Lager Onderwijs, maar hebben geen geloof meer in deze instantie, omdat een aanpak nog steeds uitblijft.

Onderwijsminister Ashwin Adhin zegt, dat eerst onderzocht moet worden of de klachten op waarheid berusten. 'We hebben al indicaties en signalen dat er opgehitst wordt en we willen zaken goed onderzoeken', zo liet hij vanmiddag tijdens een persconferentie weten. 

VHP-leider betuigt aan Franse ambassadeur deelneming

Santokhi reageert op terreuractie in Parijs tegen journalisten en cartoonisten 'Charlie Hebdo'


VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi heeft vandaag, donderdag 8 januari 2015, in een brief aan de Franse ambassadeur Michel Prom in Paramaribo zijn deelneming betuigt. 

Namens de VHP en de Surinaamse burgers spreekt de politicus zijn oprechte medeleven uit in verband met de terroristische actie tegen het weekblad 'Charlie Hebdo' in het centrum van Parijs.

De VHP en de Surinaamse burgers zien volgens Santokhi de vrijheid van meningsuiting als de hoeksteen van een democratische en vrije samenleving.

De gedachten van alle Surinamers zijn met het Franse volk, in het bijzonder met de families van degenen die hun leven hebben verloren bij terreuractie. 'Wij bidden dat hun ziel in vrede kan rusten', schrijft Santokhi.

Haagse documentairemaker werkt aan film over 125 jaar Javaanse immigratie


Documentaire moet via 'crowdfunding' gefinancierd worden


De Haagse documentairemaker Jeffrey Salimin gaat een film maken over 125 jaar Javaanse immigratie. Het is 9 augustus dit jaar precies 125 jaar geleden dat de eerste contractarbeiders uit Java (Indonesië) in Suriname aankwamen. Dit bericht vandaag, 8 januari 2015, Den Haag FM.

De filmmaker wil uitzoeken wat er met de nazaten van deze Javaanse immigranten is gebeurd? Wat doen ze? In welke maatschappelijke positie zijn ze terechtgekomen? Welke culturele erfenissen zijn er overgebleven?

Beoogd wordt om de documentaire in première te laten gaan in een bioscoop of filmhuis. Dit platform is geschikt om een groot en breed publiek te trekken. Aan (Javaanse) organisaties en personen wordt een financiële bijdrage gevraagd voor dit initiatief.

Het startschot voor de crowdfunding vindt plaats tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de Werkgroep 125 Jaar Javaanse Immigratie. Dit vindt plaats op zondag 11 januari in het Haags Historisch Museum.

Meer informatie op Facebook.

Guyanese visser valt van steiger in Nickerierivier

(Bron foto: Dagblad Suriname)
Man (46) waarschijnlijk verdronken

 
Een 46-jarige visser van Guyanese afkomst wordt sinds dinsdagmiddag rond vier uur vermist. De man was, aldus het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 8 januari 2015, bezig ijs in te laden op een steiger en viel op een moment in de Nickerierivier. Hij kwam niet meer boven water.

Volgens de  inspecteur van politie Norma Martodikromo heeft de visser vermoedelijk een beroerte hebben gehad. Als gevolg daarvan is hij waarschijnlijk in de rivier gevallen en verdronken.

De maritieme politie heeft het gebied tot de monding van de Nickerie- en Corantijnrivier afgebakend en een zoekactie op touw gezet. De visser is tot nog toe niet gevonden. De politie is nog bezig met het onderzoek.

Pater in Nationaal Leger verdacht van seksueel molest van rekruut

Pater zou rekruut 30 december hebben bedwelmd


Pater P.K., werkzaam in de rang van kapitein in het Nationaal Leger, is aangehouden als verdachte van seksueel molest. Er is aangifte tegen hem gedaan door een rekruut, die seksueel gemolesteerd zou zijn door de pater, aldus bericht Starnieuws vandaag, donderdag 8 januari 2015.

De verdachte geestelijke zou de seksuele handelingen hebben gepleegd op 30 december bij hem thuis in Para. Hij zou de aankomende soldaat hebben bedwelmd.

Starnieuws bericht te hebben vernomen, dat K. vandaag is voorgeleid bij de auditeur-militair. Hij heeft geen besluit genomen in deze zaak. De pater moet morgen voor de rechter-commissaris verschijnen die zal beslissen of zijn aanhouding wordt verlengd.

De aangifte tegen de pater, die ter beschikking is van het bureau van de chef staf van het Nationaal Leger, werd op 5 januari gedaan waarna hij direct werd opgepakt.

Obligatie-emissie van Centrale Bank voor het Land Curaçao van 267 miljoen gulden

Inschrijfformulieren te downloaden via website CBCS


Ten behoeve van het Land Curaçao geeft de Centrale Bank een obligatie-emissie uit. Het betreft een zogeheten 1,6 procent ‘sinking bond’ met een looptijd van 30 jaar. Met deze emissie wenst de overheid van Curaçao iets meer dan 267 miljoen gulden op te halen, vermoedelijk ten behoeve van de voortgang van de bouw van het nieuwe ziekenhuis Hospital Nobo Otrobanda (HNO), aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 8 januari 2015.

Het is een aflosbare obligatielening waarbij jaarlijks 1/30 wordt afgelost. Sinds gisteren zijn de inschrijfformulieren te downloaden vanaf de website van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maar- ten (CBCS). De ingangsdatum van de obligatielening is 20 januari 2015.

Op maandag 12 januari heeft de Nederlandse Staat (Dutch State Treasury Agency, DSTA) de gelegenheid om in te schrijven; dat is conform de afspraken in het kader van de schuldverlichting en het financieel toezicht over de lopende inschrijving door Nederland tegen de doorgaans zeer lage rente die Nederland internationaal betaalt. En tot en met dinsdag 13 januari 10.00 uur ’s morgens kan het algemene publiek dit doen bij commerciële banken op Curaçao.

Inschrijving vindt plaats volgens het zogenoemde ‘tender systeem’, waarbij de deelnemer aangeeft hoeveel en tegen welke prijs hij wenst aan te kopen van de obligatielening, waarmee tevens het beoogde te behalen rendement wordt aangegeven. Na sluiting publiceert de CBCS de uitgifteprijs. Partijen die hebben ingeschreven tegen een hogere prijs dan de uitgifteprijs krijgen hun volledig gewenste hoeveelheid en wat overblijft gaat naar partijen die tegen de uitgiftekoers zelf of lager hebben ingeschreven.

Later in de week verschijnen in het Antilliaans Dagblad ook advertenties van de CBCS in verband met de emissie.

De vorige emissie die de Centrale Bank begeleidde, was voor het Land Sint Maarten. Die eveneens 30-jarige lening voor een bedrag van ruim 30 miljoen werd aangekondigd tegen een rentepercentage van 1,8 procent. Na inschrijving, overigens voor 100 procent door de Nederlandse Staat tegen de minimum- en tevens maximumprijs van 101,4 procent, kwam de effectieve rente uiteindelijk uit op 1,74 procent.

De emissie voor Curaçao zit met 1,6 procent nog onder dit voor de eilanden en de regio bijzonder lage percentage

Tekst nieuwsjaarstoespraak AZP-directeur Antoine BrahimVoorzitter Baasa beweert aangiften tegen hem te hebben kunnen weerleggen bij politie

'Ik ben blij dat de zaak is ontzenuwd'

Priesierie zegt ondergedoken te zijn geweest uit vrees voor zijn leven - 'Mensen zijn betaald om aangifte tegen mij te doen'


De voorzitter van de politieke partij Baasa, Nicolaas Priesierie, is opgelucht dat hij aangiften tegen hem heeft kunnen weerleggen bij de politie van Nieuwe Haven. Uit vrees voor zijn leven was hij ondergedoken, zo beweert hij vandaag, donderdag 8 januari 2015, op Starnieuws.

De politie van Moengo was met zes wagens tot in Paramaribo op zoek naar hem en omsingelde de woning van zijn vrouw te Geyersvlijt op 29 december. 'Ik was op weg naar Ocer voor de jaarafsluitingsbijeenkomst van de NDP, waar ik het publiek zou toespreken', zegt Priesierie.

Er is in Moengo aangifte gedaan tegen Priesierie, die ondervoorzitter is van de districtsraad Marowijne en bouwprojecten heeft in diverse dorpen. Ressortraadsleden hadden hem ruim drie jaar geleden benaderd voor het opzetten van een verkavelingsplan in Moengo. Er werd een vereniging opgericht om een verkavelingsproject te ontwikkelen. Priesierie is de gevolmachtigde belangenbehartiger van de groep. Het 'Adabie-project' ligt achter de Adabie-school. Het gaat om ongeveer 28 hectare domeingrond. Via de vereniging werd ongeveer 10 hectare aangevraagd. Er zijn al wegen aangelegd en woningen gebouwd.

Priesierie zegt, dat hij het plan in 2012 heeft overhandigd aan het ABOP-Assembleelid en -voorzitter Ronnie Brunswijk en districtscommissaris Theodorus Sondrejoe. Hen werd gevraagd om te helpen bij het opzetten van de infrastructuur en ondersteuning van het project. Brunswijk blijkt een deel van het gebied te hebben aangevraagd en gekregen, terwijl ook het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting een ander deel heeft aangevraagd.

Priesierie laat vandaag via Starnieuws weten, dat er geen hulp is gekomen, zoals hij had verwacht. Hij beweert nu, dat mensen aangezet zijn om aangifte tegen hem te doen. Sommigen hebben op het politiebureau van Moengo gewoon een verklaring getekend. Er zou betaald zijn om aangifte te doen.

'Ik heb alle aangiften stuk voor stuk kunnen weerleggen. Er zijn LAD-nummers ('s Lands Administratie) en dat moest de vereniging in orde maken. De mensen hebben meebetaald voor ontsluitingskosten en het bouwrijp maken van de percelen. Ik ben blij dat de zaak is ontzenuwd. In de politiek beschouw ik mensen niet als vijanden, maar als tegenstanders. Wij gaan door met ons werk en ik bedank de partijleden, vrienden, familie en anderen voor de steun die ik heb gekregen.'

Daling olieprijs op wereldmarkt geen risico voor Staatsolie

'Bij prijs lager dan 45 Amerikaanse dollar per vat zal bezuinigd moeten worden'


Ook al zou de olieprijs op de wereldmarkt kelderen naar tussen de 25 en 30 Amerikaanse dollar per vat, dan nog zal Staatsolie geen verlies lijden. Maar, de Staat krijgt het, als honderd procent eigenaar van de onderneming, knap moeilijk in 2015 bij een lage wereldmarktprijs. Dat stelde Wim Dwarkasing, exploratiemanager van Staatsolie, gisteravond in het Assuria-gebouw in Paramaribo tijdens een lezing voor de Vereniging van Economisten in Suriname, aldus de Ware Tijd vandaag, donderdag 8 januari 2015.

Internationaal wordt verwacht dat de olieprijs in de eerste helft van 2015 tot 45 Amerikaanse dollar per vat zal dalen. In de tweede helft van het jaar zal de prijs opkrabbelen naar rond de 60 dollar.

Starnieuws schrijft, dat de dalende olieprijzen zijn veroorzaakt door overproductie van ruim 2 miljoen vaten per dag. De wereld verbruikt dagelijks gemiddeld 92 miljoen vaten. Bij overproductie gaan de grootste olie-exporterende landen over tot de winning van minder olie. Maar, geen van de partijen denkt aan minder produceren. Andere oorzaken zijn de toename in veel landen van opgeslagen olievoorraden, het efficiënter gebruik van energie bij de grootste afnemers en de stagnerende economie van China. Er is geprojecteerd dat de prijzen nog meer kunnen dalen tot de helft van het jaar.


'Maar als zich een calamiteit voordoet ergens in één van de olieproducerende landen in het Midden-Oosten, dan kan de prijs binnen drie weken fors stijgen', sprak Dwarkasing, aldus de Ware Tijd.

Hoewel het bedrijf nog ver boven de rode cijfers ligt, is er behoorlijk bezuinigd op exploratieactiviteiten. Dit jaar wordt slechts gefocust op proefboringen voor de kust van Commewijne. 

'Mocht de prijs nog lager dan de verwachte 45 Amerikaanse dollar komen te liggen, zullen wij nog meer moeten bezuinigen', zei Agnes Moensi, financieel directeur bij Staatsolie. Volgens Dwarkasing zetten ook buitenlandse investeerders hun portemonnee voorlopig weg. Daardoor is het moeilijk om nieuwe exploratieactiviteiten op te starten in het diepzee gebied waar het stukken duurder is om olie te produceren.

In 2013 verdiende de regering bijna 284 miljoen Amerikaanse dollar aan Staatsolie op basis van een gemiddelde olieprijs van 95 dollar per vat olie. In 2014 zal dat minstens 40 miljoen Amerikaanse dollar minder zijn, omdat de gemiddelde olieprijs 82 dollar per vat bedroeg. 'Voor elke 10 Amerikaanse dollar minder per vat, verdient de overheid 40 miljoen minder', aldus Moensi.

Bewaker hotel te Papatam bedreigt gast met jachtgeweer

Hotelgast weigert mee te werken aan tascontrole


De politie van Albina heeft afgelopen maandagavond een bewaker van een hotel te Papatam aangehouden en in verzekering gesteld. De man had een klant met een jachtgeweer bedreigd, aldus het Dagblad Suriname van vandaag, donderdag 8 januari 2015.

De aanleiding van de bedreiging was de weigering van de hotelgast om mee te werken aan een tascontrole voor het binnengaan van het hotel. De veiligheidsman vond het vervolgens nodig, aldus de krant, om een jachtgeweer tevoorschijn te halen en de gast daarmee onder schot te houden.

De man schakelde hierop de politie in. Bewaker S.T. werd opgepakt en hangende het verdere onderzoek in verzekering gesteld.

Het jachtgeweer waarmee hij de klant had bedreigd werd door de politie in beslag genomen. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.

Waarnemend consul van Frankrijk op Curaçao in shock na aanslag op persvrijheid in Parijs

Consulaat in Willemstad houdt minuut stilte


Paul Pradin, de waarnemend honorair consul van Frankrijk op Curaçao, was in shock toen hij het nieuws vernam van de terroristische aanslag op journalisten en cartoonisten van het kritisch tijdschrift Charlie Hebdo. 

'In de loop van de dag heb ik het nieuws via de site van Le Monde gevolgd. Als je dan de beelden van de daders ziet, hakt dat er wel in', zegt hij vandaag, donderdag 8 januari 2015, in het Antilliaans Dagblad.

Het consulaat zal vandaag een minuut stilte in acht houden uit respect voor de omgekomen journalisten en cartoonisten. Waarschijnlijk zal dat niet gelijk zijn met de minuut stilte die in Frankrijk gehouden wordt.

Ook wil het consulaat in overleg met vertegenwoordigers van de Franse gemeenschap op Curaçao en vertegenwoordigers van de Europese landen België en Zwitserland een kleine herdenking houden.

Een roep om vergelding is wat Pradin betreft niet op zijn plaats. 'De aandacht moet nu gericht zijn op het oplossen van de agressie tussen verschillende culturen. Het is schandalig dat er aanslagen gepleegd worden.'

De waarnemend consul kent het tijdschrift Charlie Hebdo uit de tijd dat hij zes jaar in Parijs verbleef. 'Het tijdschrift had een soort subtiele humor waarbij je heel goed ingevoerd moest zijn in de Franse situatie om het te begrijpen. Vaak gebeurde het dat je pas na een paar minuten de grap doorhad.'

Te dikke agenten op Curaçao op kosten overheid naar sportschool

Navarro stuurt te dikke agenten naar de sportschool.....
Minister van Justitie wil overgewicht bij Korps Politie tegengaan


Te dikke politieagenten op Curaçao kunnen binnenkort op kosten van het ministerie van Justitie en van het Korps Politie Curaçao (KPC) naar de sportschool. Op die manier hoopt minister Nelson Navarro van Justitie overgewicht bij de politie tegen te gaan. Dat zegt de woordvoerder van minister Navarro, Humphrey Josefa, vandaag, 8 januari 2015, in het Antilliaans Dagblad.

Josefa: 'In de toekomst mogen politieagenten niet meer dan vijf kilo aan overgewicht hebben. Zij moeten fysiek in orde zijn.'

Hij zegt verder, dat de mensen in eerste instantie het heft in eigen hand hebben. 'Wij willen hen in de toekomst echter de mogelijkheid geven om op regelmatige wijze aan sport te doen.'

Tijdens Ipko op Aruba geen discussie over positie gouverneur

Regeringspartij PAIS uit felle kritiek op Statenlid Omayra Leeflang

Onafhankelijk Statenlid neemt niet deel aan Interparlementair Koninkrijksoverleg


De positie van de gouverneur staat niet op de agenda van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko), dat momenteel op Aruba gehouden wordt, zo laat regeringspartij PAIS weten, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 8 januari 2015.

De regeringspartij verklaarde ook, dat het onmogelijk is om het thema van de positie van de gouverneur in koninkrijksverband te bespreken terwijl er op Curaçao aanwijzingen zijn dat de motie in kwestie om de positie van de gouverneur te wijzigen incorrect en onuitvoerbaar is.

'PAIS betreurt het dat er een lid is van de Curaçaose commissie die deze leugen verspreidde. Een lid dat overigens ervoor koos om niet aan het Ipko deel te nemen.' (Onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang).

'Als het Statenlid werkelijk de indruk had, dat dat er op Aruba aan de positie van de gouverneur getornd zou worden, en zij is daar tegen, waarom is deze parlementariër dan niet op Aruba om haar standpunt te verdedigen', zo vraagt PAIS zich af. Een standpunt verdedig je niet door weg te lopen voor je verantwoordelijkheid, maar door aanwezig te zijn, zo oordeelt de partij.

De regeringspartij benadrukt in de verklaring, dat zij vorig jaar in de Staten de motie niet steunde om wijzigingen in de positie van de gouverneur aan te brengen. 'Wij zijn ervan overtuigd dat dit niet wenselijk is.'

Het is volgens PAIS ook niet mogelijk om de wijzigingen aan te brengen op de manier zoals een meerderheid in de Staten dat voorstelde. 'Statenvoorzitter Mike Franco nam de juiste beslissing toen hij besloot om de motie voor te leggen aan de Raad van Advies.' De partij heeft naar eigen zeggen altijd duidelijk gemaakt dat het nu niet mee zal werken aan staatkundige wijzigingen.

 'Wij moeten nu aandacht besteden aan de inhoud van de structuur die amper vier jaar bestaat. Wij zeggen dit niet alleen, maar men kan verwachten dat PAIS haar verantwoordelijkheid niet zal ontlopen, de partij zal ook aanwezig zijn bij vergaderingen, om datgene waar wij in geloven te verdedigen en waar de meerderheid van het volk voor gekozen heeft.'

Voorzitter OKB: Accountant zou bij wet gelden politieke partijen moeten controleren

Onduidelijk hoe politieke partijen financieel reilen en zeilen

Van Dijk-Silos: Twee partijvoorzitters financieren verkiezingscampagne door hypotheek op privé-eigendom te nemen....


Politieke organisaties laten het na hun jaarrekening jaarlijks te publiceren en handelen daarmee in strijd met de Kieswet en het 'Decreet Politieke Organisaties'. Het is een gewoonte dat partijen kort voor de verkiezing hun jaarverslag van de afgelopen periode publiceren, terwijl dat ieder jaar hoort te gebeuren, aldus schrijft de Ware Tijd vandaag, donderdag 8 januari 2015.

De voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), Jennifer van Dijk-Silos, zegt dat de controle op naleving van de wet niet tot de taken van het bureau hoort. Zij stelt, dat zowel het Decreet als de Kieswet aan herziening toe is. Beide wetten dateren uit 1987. Van Dijk-Silos denkt dat partijen zich niet aan de wet houden, omdat er geen sancties opgelegd kunnen worden.

Volgens haar moet een instituut worden opgericht dat toeziet op de naleving en moet de wijze waarop partijen aan hun geld komen gecontroleerd worden. Silos vindt, dat er wetgeving zou moeten komen die de overheid in staat stelt een accountant op politieke partijen af te sturen. Dit, omdat partijen veelal aangeven geen geld te hebben. Maar, als wordt gelet op de activiteiten en de manier waarop campagne wordt gevoerd, constateert zij een vertekend beeld van de gepubliceerde jaarrekening.

Partijen die beweren dat het geld afkomstig is van contribuerende leden gelooft de OKB-voorzitter niet. Zij stelt dat partijen in het land niet contributietrouw zijn. Hoewel politieke organisaties vaak door bedrijven worden gesponsord, kent Silos twee partijvoorzitters die privé-eigendom onder hypotheek hebben geplaatst om de verkiezingscampagne te financieren.

Oud-directeur Staatsolie krijgt onderscheiding van Nederlandse wetenschappers

Eddy Jharap geëerd voor zijn bijdrage aan ontwikkeling Staatsolie


'Het is een eerbewijs dat weinig mensen hebben gekregen en zeker geen mensen uit het buitenland. Het is bijzonder, dat zij de ontwikkeling van Staatsolie en mijn rol daarin gevolgd hebben en hiervoor hun waardering tot uiting willen brengen. Dit is voor iedere persoon een geweldige erkenning.'  Dat zegt de oud-directeur van Staatsolie, Eddy Jharap, vandaag, 8 januari 2015, in het Dagblad Suriname in reactie op de toekenning van de ‘Van Waterschoot van der Grachtpenning’ aan hem. 

‘Dit is het hoogste eerbewijs dat in Nederland aan een aardwetenschapper uitgereikt kan worden.’

Jharap vertrekt binnenkort naar Nederland om zijn onderscheiding in ontvangst te nemen.
De onderscheiding wordt uitgereikt door Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap (KNGMG), de overkoepelende organisatie van aardwetenschappers in Nederland.

Jharap krijgt deze onderscheiding voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling van Staatsolie, vanaf de oprichting in 1980, en voor de grote maatschappelijke betrokkenheid die hij getoond heeft in zijn directeurschap die 25 jaren duurde. Bij de uitreiking op vrijdag 16 januari 2015 in Den Haag wordt het symposium ‘Economische geologie van Suriname, olie en mineralen’ gehouden. Jharap is gastspreker op dit symposium waar hij onder meer zal praten over zijn ervaringen uit de pioniersfase van Staatsolie.

In 1980 werd onder leiding van Jharap een oliecontract met het Amerikaanse bedrijf Gulf Oil onderhandeld. Staatsolie werd toen opgericht om toezicht te houden op Gulf Oil. Jharap werd directeur. Bij de werkzaamheden van Gulf Oil had Staatsolie een heel actieve rol, maar weinig exploratiekennis. Om zich die zo snel mogelijk eigen te maken en te behouden, werd besloten een eigen exploratie- en productieproject op het landareaal op te zetten. Door de zware olie te produceren en lokaal als brandstof te verkopen, zou de noodzakelijke aardolietechnologie verworven kunnen worden en zou zelfs geld verdiend kunnen worden om de organisatie in stand te houden.

Over de vele problemen en uitdagingen die hij heeft ondervonden, zegt Jharap in een KNGMG interview  in het blad Geo.brief - nummer 8, december 2014 - (zie onderaan dit artikel) het volgende. 'Het waren moeilijke tijden, politiek, economisch en maatschappelijk. Maar hoe groter de handicap, hoe groter ook de uitdaging. Ik heb nooit getwijfeld om te blijven. Er waren momenten waarop ik niet wist hoe het verder moest, maar het is toch gelukt. Staatsolie is overeind gebleven en uitgegroeid tot het grootste bedrijf in Suriname.'

In december 2005 ging Jharap met pensioen. Er is nog steeds veel waardering voor hetgeen hij heeft opgebouwd. Momenteel houdt hij zich bezig met het geven van lezingen op scholen en vertelt hij kinderen hoe hij, als ‘jongen van het platteland’, zijn droom heeft waargemaakt. Hij houdt kinderen voor dat ze dit ook kunnen door hard te werken, zich in te zetten en vooral door te zetten.

Staatsolie is ondertussen in 35 jaren uitgegroeid tot een groot bedrijf met een omzet van 1 miljard Amerikaanse dollar (15% van het bruto binnenlands product), dat werk verschaft aan zo'n 2.000 mensen.Chinese Gemeenschap: 'Chinese handelaren ten onrechte bestempeld als illegale valutaspeculanten'

'Chinese winkeliers kopen geen grote valutabedragen op'


Chinese handelaren worden onterecht bestempeld als illegale valutaspeculanten. Er zou een onderzoek moeten komen naar de ware toedracht van zaken. 'Het verwijt moet onderbouwd worden met cijfers. Het is helemaal niet zo, dat er grote valutabedragen worden opgekocht door Chinese winkeliers en handelaren', zegt Stephen Tsang, voorzitter van de Stichting Belangenbehartiging Chinese Gemeenschap (SBCG), vandaag, donderdag 8 januari 2015, in de Ware Tijd.

Hij reageert op uitlatingen van Remie Bhailal, voorzitter van de Vereniging van Cambiohouders, over het effect van wisseltransacties in winkels en handelszaken.

'Het gaat om kleine bedragen die helemaal geen effect hebben op de valutakoersen', aldus Tsang. Volgens hem gaat het om sporadische transacties van hooguit honderd Amerikaanse dollar. 'Als het om zulke kleine bedragen gaat kiest men er ook voor om gemakshalve gewoon zaken rechtstreeks te doen met handelszaken in plaats van de moeite te nemen eerst een cambio te bezoeken', zegt de SBCG-voorzitter.

Hij is het wel eens met de constatering van de cambiohouders, dat op andere manieren er een grotere impact is op de valutamarkt, zoals bij autohandelaren die uitsluitend in Amerikaanse dollars zaken doen. 

'Ook huishoudelijke artikelen worden nog altijd in valuta geprijsd, terwijl huurgelden in euro's en dollars worden betaald', aldus Tsang. 

Volgens Mauro Tuur, directeur van het ministerie van Handel en Industrie, is de bepaling nog steeds van kracht, dat slechts specifieke sectoren, zoals horecabedrijven en luchtvaartmaatschappijen, betalingen in buitenlandse valuta mogen vragen voor hun diensten. Ook hij vindt dat koersfluctuaties niet veroorzaakt kunnen worden door de minimale transacties op handelsniveau.

BvL en FOLS wachten op besluit president Bouterse over voorstel herwaardering leerkrachten

BvL-voorzitter Valies.
FOLS-voorzitter Nerkust
Bonden dreigen niet met staking

BvL en FOLS willen niet ingaan op inhoud conceptvoorstel


De Bond van Leraren (BvL) en de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS) sturen niet aan op een staking in afwachting van het besluit van president Desi Bouterse over een conceptvoorstel inzake herwaardering van leerkrachten. 

Wilgo Valies, voorzitter van de BvL, en Marcelino Nerkust, voorzitter van de FOLS, zeggen vandaag, donderdag 8 januari 2014, op Starnieuws dat zij op dit moment geen reden zien om actie te voeren. De gezamenlijke manier waarop het uiteindelijke voorstel tot stand is gekomen, schept vertrouwen en het is dan ook niet nodig nu een ultimatum te stellen.

De beide vakbondsleiders zeggen dat naast hun bonden, de directeur Onderwijs van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling, Robert Peneux, met een speciale opdracht aan het uiteindelijke voorstel heeft gewerkt. Dit voorstel ligt nu op het Kabinet van de President.

Valies en Nerkust verwachten, dat na twee jaar president Bouterse niet al te lang meer erover zal doen om de uitvoeringsopdracht te geven. Nerkust stelt, dat de bonden ingenomen zijn over het feit, dat de nieuwe vorm van het uiteindelijke voorstel is ingegeven door de raadsadviseurs van het kabinet. Waar eerst sprake was van het begrip permanente educatie, wordt het nu genoemd de herwaardering van leerkrachten in Suriname. 'We hebben er samen kennis op los gelaten en het toen gedane voorstel veredeld', zegt Nerkust. Het conceptvoorstel werd 22 december ingediend bij het Kabinet van de President.

Valies zegt het niet raadzaam te vinden inhoudelijk in de media aan te geven waarover partijen elkaar hebben gevonden en waarover er geen overeenstemming is bereikt. 'Omdat bonden, het kabinet en het ministerie erbij betrokken zijn geweest, verwachten we dat binnen niet al te lange tijd het uitgevoerd zal worden en dat eenieder zal weten wat het inhoudt.'

Volgens hem zullen, nadat goedkeuring is gegeven, nog enkele praktische afspraken gemaakt moeten worden met de bonden. De BvL-voorzitter stelt, dat de herwaardering van leerkrachten geen procentuele is, maar een positieverbetering van het onderwijsveld. Het staat volledig los van het Functie Informatie Systeem van de overheid, FISO.

Deze komende herwaardering is volgens Valies belangrijk, omdat Suriname, Haïti en Jamaica regionaal staan aangeschreven als de landen met de laagste waardering voor het onderwijsveld.