vrijdag 9 januari 2015

Asabina (BEP): 'De waarheid is het niet behalen van beleidsdoelen regering'

'Resultaten ondermaats, beleid ontspoord en acties en prestaties zeer pover'

Asabina: 'Waarom wordt een dure ICDS in stand gehouden, zonder enig resultaat?'


Beleidsdoelen van de regering in de afgelopen vier en een half jaar zijn in belangrijke mate niet gehaald. De resultaten zijn in ieder geval ondermaats en het beleid is ontspoord, waardoor de acties en prestaties zeer pover zijn. Dit is voor het BEP-Assembleelid Ronny Asabina de grote waarheid die tot uiting zal komen in 2015, zo laat hij vrijdag 9 januari 2015 via het Dagblad Suriname weten.

Asabina hoopt dat president Desi Bouterse ‘in alle openheid en oprechtheid vorm en inhoud geeft aan de rode draad in zijn nieuwjaarsrede, namelijk dat 2015 het jaar van de waarheid wordt’.

De waarheid is volgens Asabina, dat het de regering niet is gelukt om haar draagvlak van meer dan 70% in het parlement te behouden, zodanig dat het de meerderheid in het parlement is kwijtgeraakt. Dit ondanks het feit dat deze regering burgerlijke ongehoorzaamheid en maatschappelijke erupties, zoals straatdemonstratie, niet heeft gekend.

‘Het jaar van de waarheid noopt dat de regering antwoord geeft op de vraag waarom geen enkele investeerder is binnengehaald, waarom een dure ICDS (Investment Development Corporation Suriname) onder leiding van Winston Caldeira nog steeds in stand wordt gehouden, terwijl het niet in staat is geweest om één investeerder binnen te halen. 
De waarheid is. dat het beleid niet erin heeft geresulteerd dat onze verdiencapaciteit kwantitatief en kwalitatief is toegenomen, dat ons concurrentievermogen minder fragiel en kwetsbaar is geworden, dat onze economie voldoende veerkracht heeft. 
De waarheid is dat wij aankijken tegen een inflatiespiraal en -dreiging in combinatie met ontwaarding van lonen, pensioenen en sociale uitkeringen als gevolg van denkbare en verwachtbare onrust op de financiële markt. 
De waarheid is dat het land dreigt te bezwijken onder een enorme schuldenlast’, zegt Asabina.

‘De waarheid is dat de regering in een poging haar financiële armslag te verbeteren paniekvoetbal aan het spelen is door met ad-hoc maatregelen te komen, zoals de plotselinge en drastische verhoging van marktgelden, concessierechten in de houtsector, mijnbouwrechten in de goudsector, energietarieven en andere aangekondigde verhogingen.’ 

Het project ‘Bromtjie Fu Tamara’, dat effectief werkt in andere landen, is juist in Suriname een doodgeboren kind.

MinOV overweegt in toekomst langere schooltijden

Minister Adhin: 'Langere schooltijd voordelen voor leerlingen en onderwijsniveau'


Het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (MinOV) overweegt om in de toekomst langere schooltijden te introduceren op lagere, MULO- en middelbare scholen in Suriname. Dit liet onderwijsminister Ashwin Adhin zich ontvallen tijdens een persconferentie gisteren, aldus het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 9 januari 2015.

De tijden die bekeken worden zijn van zeven uur 's morgens tot drie uur 's middags of van acht uur 's morgens tot vier uur 's middags. De naschoolse opvang, en begeleiding, is een goede aanzet tot een systeem van langere schooltijden, zei de minister. Het zal zorgen voor een makkelijker overgang.

De schoolvoeding zal gehandhaafd blijven. Keukens moeten onderdeel van het schoolgebouw worden en het eten ter plekke bereid. Hiervoor zullen gediplomeerde koks ingezet worden, die ook ervoor zullen zorg dragen dat aan alle voedselstandaarden voldaan wordt.

Adhin stelde, dat het hebben van langere schooltijden vele voordelen voor de leerlingen zelf en voor het onderwijsniveau in Suriname met zich mee kan brengen. Er zijn voordelen die de naschoolse opvang heeft voor werkende ouders.

De minister is zich bewust van de kinderziektes, maar zei dat problemen nu op de juiste manier zullen worden aangepakt. De naschoolse opvang gaat op 12 januari van start.

Commissie Ordening Goudsector: 'Het is moeilijk om kwikgebruik gewoon te stoppen'


Gerold Dompig komt er achter dat 'aanpak' kwikgebruik heeft gefaald

Commissie heeft zich echter nooit ingespannen om kwik uit te bannen


'We zijn al vanaf 2011 bezig orde te brengen in het binnenland. We hebben eerst veel andere dingen moeten doen vanwege het feit dat er veel chaos was, omdat er tien jaren niets aan gedaan was.' Dit zegt de voorzitter van het Managementteam van de Commissie Ordening Goudsector, Gerold Dompig, vandaag, vrijdag 9 januari 2015, in het Dagblad Suriname. 

'We hebben in 2013 uiteindelijk de shift gemaakt naar de ontwikkelingswerkzaamheden.' Dat is naar zeggen van Dompig een strategie om de goudzoekers te brengen naar een milieuvriendelijke werkmethode. 'Daarvoor hebben we een scholingsunit opgericht. Dit is een groep jonge mensen die in het veld op onze posten gaat en de mensen helpt om in ieder geval minder kwik te gebruiken en het water minder te vervuilen.'

'We hebben geconstateerd dat het moeilijk is om kwikgebruik gewoon te stoppen. Daarbij moeten we toegeven, dat we in het begin te ambitieus waren met onze activiteiten. Dat ding is veel groter dan we hadden gedacht. We begeleiden zodat het gebruik teruggebracht kan worden.'

Dompig erkent, dat het elimineren van het gebruik van kwik voorlopig niet mogelijk is. In 2010 zei hij nog er zeker van te zijn dat kwik vanaf januari 2013 uitgebannen zou zijn. 'Ik zeg eerlijk dat wij het nog niet kunnen elimineren. Ons beleid ten aanzien van het gebruik van kwik is dat wij het trachten terug te dringen met voorlichting middels onze scholingsunit.' De unit gaat zelf naar goudwinningslocaties om de informatie over te brengen.

'We moeten met zijn allen beseffen, dat het niet altijd de overheid is die de dingen moet doen. Er moet ook vanuit het publiek wat respons komen en ik ben blij met de efforts van de ‘No Kwik’ campagne. Wij gaan de campagne ondersteunen om samen betere resultaten te bereiken.'

Dompig laat weten, dat dit jaar aan goudzoekers middels een project alternatieven zullen worden gedemonstreerd voor het winnen van goud. 'We willen kijken naar alternatieven die in de wereld bestaan', aldus Dompig.

Alternatieven zijn al jaren voorhanden, maar in Suriname is daar nooit serieus onderzoek naar gedaan.

De Commissie Ordening Goudsector had uiteraard ook in een veel vroeger stadium al haar aandacht kunnen richten op alternatieve milieuvriendelijke goudwinningsmethoden. Maar, zoals De Surinaamse Krant onlangs berichtte, veel plannen en toezeggingen van Dompig en de commissie zijn sinds de installatie van de commissie in december 2010 niet van de grond gekomen en nagekomen. Dat Dompig nu pas beweert er achter te zijn gekomen dat het uitbannen van kwik toch lastiger is dan hij had gedacht, toont de kennis en kundigheid van hemzelf en van de commissie aan.

(Red. De Surinaamse Krant/Dagblad Suriname)

Van ontucht met rekruut verdachte kapitein Nationaal Leger blijft in verzekering

Auditeur-militair verlengt inverzekeringstelling met 30 dagen

Bisdom schorst pater in november vanwege mogelijk financiële malversatie


De inverzekeringstelling van legerkapitein P.K., die gisteren door de auditeur-militair met dertig dagen is verlengd, is rechtmatig. Dat heeft de rechter-commissaris vrijdag bepaald, bevestigt majoor Floyd Mettendaf van de Militaire Politie (MP) vandaag, vrijdag 9 januari 2015, in de Ware Tijd.

Kapitein K. werd op 5 januari aangehouden door de MP en zal uiteindelijk voor de Krijsraad moeten verschijnen.

Mettendaf bevestigt dat K. wordt verdacht van een zedendelict. De kapitein die werkzaam is op het Bureau van de Generale Staf, wordt door een negentienjarige rekruut beschuldigd van ontucht. Dat zou onder dwang zijn gebeurd, waarbij het slachtoffer een bedwelmend middel zou zijn toegediend.

Majoor Mettendaf stelt echter, dat het onderzoek in deze zaak nog niet is afgerond. Ook zegt hij dat, hoewel K. enkele jaren geleden als geestelijke in dienst is getreden van het ministerie van Defensie, hij die functie al enige tijd niet meer vervult binnen het leger.

K. is sinds oktober weer als pater verbonden aan het Rooms-katholiek Bisdom Paramaribo, nadat hij zich enkele jaren geleden had teruggetrokken. Maar, al snel ontdekte het RK Bisdom dat K. zich mogelijk schuldig had gemaakt aan financiële malversatie en schorste hem in november voor onbepaalde tijd.

Kabinet-Asjes op Curaçao focust zich dit jaar op economische groei

Regering wil meer banen creëren voor Curaçaoënaars

Woningbouwprojecten grote bijdrage aan lokale economie


Het kabinet-Asjes op Curaçao zet zich in 2015 in voor economische groei. Dit verklaarde premier Ivar Asjes (PS) gisteren tijdens de eerste persconferentie van de Raad van Ministers van dit jaar, aldus bericht de krant Amigoe vandaag, vrijdag 9 januari 2015.

Volgens de premier geeft de regering in 2015 prioriteit aan het creëren van meer banen voor Curaçaoënaars die bereid en in staat zijn om te werken. In het nieuwe jaar zullen er concrete resultaten van het beleid van de regering te zien zijn.
 
De premier greep de eerste persconferentie aan om te hameren op het belang van economische groei voor Curaçao en de stappen die zijn kabinet heeft genomen om dit mogelijk te maken. Asjes verklaarde 2015 als een zeer positief jaar tegemoet te zien. Volgens hem voelt het volk dit ook aan en er is in de verschillende sectoren op het eiland sprake van hoop dat het eiland op de goede weg is.

'Er zijn veel verwachtingen. Het is deze regering gelukt om tal van projecten die jaren vastzaten, los te krijgen zodat zij geïmplementeerd kunnen worden. Denk maar aan het terrein te Wechi, 23 jaar lang zat dit project vast. Nu zullen er nieuwe volkswoningen op het terrein gebouwd worden. Over een nieuw ziekenhuis is jarenlang gesproken, maar nu is er perspectief dat het er ook zal komen. Wij hebben een intentieverklaring ondertekend met PdVSA over de toekomst van de Isla-raffinaderij. Zeven jaar hebben wij hierop moeten wachten.'

De onderhandelingen om tot een hoofdlijnenakkoord over de raffinaderij te komen tussen vertegenwoordigers van het Venezolaanse staatsoliebedrijf en het multidisciplinair team, dat namens de Curaçaose regering met de onderhandelingen is belast, lopen nog. Asjes verklaarde, zonder op ontwikkelingen die nog gaande zijn vooruit te lopen, dat eind deze maand meer te melden zal zijn hierover.

Het streven van de regering is om meer banen te creëren, aldus Asjes, die benadrukte dat deze banen bedoeld zijn voor iedereen die bereid en in staat is om te werken. Hiervoor zal de regering samenwerken met de sociale partners, waar vrijwel wekelijks mee wordt overlegd in het overlegplatform Korsou ta Avansá (Curaçao gaat vooruit). Dit leidt tot meer vertrouwen onderling, maar ook in de toekomst van het eiland, aldus de premier.

De regering maakt werk van publieke investeringen, de hoop is nu gevestigd op particuliere investeringen. Asjes zei te verwachten, dat geluiden uit de privé-sector over de noodzaak van investeringen in de economie ook vertaald zullen worden in daadwerkelijke investeringen ten behoeve van de lokale economie.

Ook minister Stanley Palm (Economische Ontwikkeling, Pais) stond tijdens de persconferentie van gisteren stil bij het belang van de economische groei die in 2015 moet plaatsvinden. Hij benadrukte dat de regering aandacht zal blijven besteden aan het toerisme. In dit verband noemde hij de uitbreiding van de luchthaven, de bouw van de tweede Megapier die in 2017 moet zijn afgerond en de verkoop van het Marriott Hotel.

Palm’s collega Earl Balborda (Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, PNP) had het op zijn beurt over diverse bouwprojecten die voor 2015 op de agenda staan. Hij noemde onder meer de bouw van tussen de 300 en 350 woningen te Wechi, 68 woningen te Zapateer en 500 woningen in het kader van een nieuw partnerschap tussen de overheid en de particuliere sector.

'Als je rekening houdt met het feit, dat de bouw van een huis werk verschaft aan drie tot vier mensen, dan weet je hoe groot de bijdrage van deze projecten aan onze economie zal zijn.'

Politie Curaçao begonnen met controle op piraterij in taxisector

Illegaal taxivervoer wordt aangepakt


Taxibond blij met optreden ministers


Het Korps Politie Curaçao (KPC) is vandaag, vrijdag 9 januari 2015, begonnen met controles op illegaal taxivervoer. Dat is een van de uitkomsten van het overleg dat de taxichauffeurs eerder deze week hadden met de premier en enkele ministers, aldus Amigoe.
 
Tijdens het overleg dat afgelopen woensdag plaatsvond tussen vertegenwoordigers van de taxichauffeurs, premier Ivar Asjes, ministers Nelson Navarro (Justitie), Earl Balborda (Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning) en Stanley Palm (Economische Ontwikkeling) kreeg de controle op piraterij in de taxisector de eerste prioriteit.

De meldkamer van de politie heeft vandaag doorgekregen dat zij meldingen over illegaal transport kunnen verwachten. 'De politie moet daar dan zo snel mogelijk respons op geven en optreden', zegt politiewoordvoerder Imro Zwerwer.

Hij benadrukt dat men wel goed moet kunnen bewijzen dat er daadwerkelijk sprake is van illegaal taxitransport. 'De passagiers zijn er daarbij dus niet van op de hoogte dat zij illegaal vervoerd worden. Ook moet er sprake zijn van betaling. Want het kan natuurlijk ook zijn dat bijvoorbeeld familieleden passagiers van het vliegveld ophalen', aldus Zwerwer.

De politie verwacht dat er vooral meldingen van taxichauffeurs bij de meldkamer binnen zullen komen, aangezien zij het beste weten wat illegale taxi’s zijn. Zowel de noodhulp als de handhavingteams zullen bij de aanpak van illegaal taxitransport betrokken worden. Binnen het KPC zal een contactpersoon aangesteld worden die de controles coördineert.

Minister Palm stelt, dat er nog vervolg afspraken met de taxichauffeurs en hemzelf en Balborda zullen volgen om andere problemen te bespreken in de taxisector. Zo willen taxichauffeurs af van de pensioenleeftijd, waardoor de vergunning na een bepaalde leeftijd niet meer ingetrokken zou worden. Ook zal er gewerkt worden aan betere herkenbaarheid van taxi’s. Binnenkort zullen de nieuwe taxitarieven gepubliceerd worden en bij bepaalde standplaatsen worden geplaatst. 'We willen samen met de taxichauffeurs op zoek naar de beste alternatieven', aldus Palm.

Eind december organiseerden de taxichauffeurs een actie, waarbij een brief aan premier Asjes werd overhandigd met een verzoek voor een gesprek. Als gevolg van de actie liep het verkeer in Punda vast door de vele taxi’s die richting Fort Amsterdam reden.

De voorzitter van taxibond Sinusta Rignald Sling zegt blij te zijn dat er naar de taxichauffeurs is geluisterd. 'De ministers leken serieus te zijn en bereid om ons te helpen. Nu maar hopen dat ze zich aan de afspraken houden.'

NDP-parlementsleden Pahlad en Cheung niet meer welkom in fractie

'Beide personen zijn nu persona non grata'


Wat iedereen al had zien aankomen is gebeurd: de NDP-Assembleeleden Charles Pahlad en Noreen Cheung zijn sinds gisteren niet meer welkom in de fractie van de partij. Dat is gisteren besloten tijdens een vergadering op het Kabinet van de President, aldus de Ware Tijd vanmiddag, vrijdag 9 januari 2015.

Pahlad heeft met zijn kritiek op het uitblijven van maatregelen door de president tevens NDP-voorzitter Desi Bouterse om corruptie aan te pakken, het vertrouwen van zijn fractie- en partijgenoten verspeeld.

Ook Noreen Cheung die in gesprek is met andere partijen, waaronder de ABOP en de Pertjajah Luhur, is niet meer welkom tijdens fractieberaad van haar partij. De krant bericht overigens vernomen te hebben, dat Cheung al had laten geen behoefte meer te hebben om aan besprekingen met haar fractiegenoten deel te nemen.

'Beide personen zijn nu persona non grata', zegt een goed ingevoerde bron, aldus de krant.

'Ik weet niets af van dat besluit, dus geef ik daarop geen commentaar. Laat er nu weer rust komen', is een eerste reactie van Pahlad. Hij is niet van plan om verder nog via de media te reageren. Volgens hem heeft een beetje kritiek van zijn zijde geleid tot veel beroering in de NDP. Hij zegt dat nu rust nodig is om naar de verkiezingen toe te kunnen werken.

Voorzitter VPP: 'Manglie heeft wel geprofiteerd van de NDP'

Rampedarath: 'Manglie heeft in 1998 Amerikaanse dollars gewisseld bij CBvS voor te hoge koers'

Rijstondernemer kreeg ook 480 hectare grond te Stalweide

Manglie: 'Ik reageer niet op uitspraken van moordenaars en geestelijk gestoorden'


Volgens Bramhdew Rampedarath, voorzitter van de Vereniging van Padieproducenten (VPP), moet rijstmagnaat Imro Manglie zaken correct vertellen aan de gemeenschap. ‘Dat Manglie beweert dat hij niets heeft gehad van de NDP-regering is helemaal onjuist’, zegt Rampedarath vandaag, vrijdag 9 januari 2015, in het Dagblad Suriname.

Volgens hem heeft Manglie in de 1998 Amerikaanse dollars bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) verwisseld tegen een koers van Sf 1.800, terwijl de koers volgens hem 1 op Sf 1.000 was. In die periode was de koers erg hoog. De tegenwaarde hiervan heeft Manglie volgens hem tot nog toe niet terugbetaald.

‘Hij moet dan niet komen zeggen dat hij niets heeft gehad van de NDP-regering. Integendeel, is hij degene die geprofiteerd heeft van de NDP. Hij heeft ook een groot stuk terrein van de veehouders te Stalweide, groot 480 hectare, gekregen. Al het vee heeft hij volgens hem doodgeschoten. Waarom zegt hij deze dingen niet?’, vraagt Rampedarath zich af. Manglie zou ook een pelmolen van het buitenland gedoneerd hebben gekregen.

Rijstmagnaat Imro Manglie zegt in een reactie, dat hij nooit gelden heeft gekregen van de Staat, noch de Centrale Bank van Suriname. ‘Als ik gelden heb gehad, dan heb ik het geïnvesteerd in het land. Ik wil niet ingaan op uitspraken van moordenaars en mensen die geestelijk gestoord zijn’, zegt de rijstmagnaat.

Hij kan zich niet vinden in hetgeen Rampedarath beweert. Manglie zegt verder dat hij het stuk terrein waarover Rampedarath het heeft, via de rechter heeft gekregen. Hij verbouwt nu padie erop. ‘Hij moet de laatste zijn die moet praten over terreinen, want hij heeft door mijn toedoen een terrein van 150 hectare gekregen te OW-MCP (Overliggend Waterschap-Multi-purpose Corantijn Project). Hij is het terrein kwijtgeraakt, doordat hij schulden had bij de Landbouwbank die hij niet heeft afgelost.’ 

Volgens Manglie zit het bestuur van het ADRON (Anne van Dijk Rijstonderzoek Centrum Nickerie) vol ‘dronkaards en moordenaars’. Rampedarath heeft ook zitting in het bestuur. ‘Ik vind het erg dat deze politieke loyalisten verbonden zijn aan zo'n wetenschappelijk instituut’, zegt Manglie.

(Bron: Dagblad Suriname)

Nederlandse zeezeiler spoorloos tussen Curaçao en Martinique

Van Wingerden (57) vertrok 16 december vanaf Curaçao


Een Nederlandse zeiler is spoorloos verdwenen nadat hij op 16 december met zijn boot vanaf Curaçao vertrok. Dat laat een woordvoerder van de Kustwacht weten, aldus onder andere de Telegraaf vandaag, vrijdag 9 januari 2015. 

De 57-jarige Gerrit van Wingerden ging in zijn eentje op weg naar het eiland Martinique, maar wordt nu al drie weken vermist.

De Kustwacht heeft inmiddels al meerdere keren gezocht met onder meer een vliegtuig. Ook zijn alle reddingscentra in de omgeving op de hoogte gebracht van de vermissing. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat de man is verdwenen en onderhoudt contact met zijn familie.

Het is onduidelijk waar Gerrit van Wingerden is en wat er precies is gebeurd. De komende weken blijft de Kustwacht van Curaçao naar hem uitkijken.

'Mijnmaatschappij bezit geen grond op Klein Curaçao’

'Wij ontvangen geen huurgeld van Mermaid Boat trips: wij bezitten geen grond daar'

(Bron: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)

Spraakverwarring tussen Mijnmaatschappij en Domeinbeheer?


'Er wordt door geen enkele bootexploitant huur betaald aan ons voor grond op Klein Curaçao', zegt Kurt Verbist, managing director van de Mijnmaatschappij Curaçao. 'Ik durf hier mijn hand voor in het vuur te steken', zegt hij vandaag, vrijdag 9 januari 2015, op  NTR/Caribisch Netwerk.

Aalt Waterweg van Mermaid Boat trips verklaarde onlangs geleden huur te betalen aan de Mijnmaatschappij voor het gebruik van grond op Klein Curaçao. Om deze reden hebben zij dit terrein gemarkeerd als ‘privéterrein’.

Volgens Verbist is er geen twijfel mogelijk of er huur wordt betaald aan de Mijnmaatschappij. 'Ik heb het voor de zekerheid nagevraagd, maar er is geen sprake van. We bezitten geen grond daar, want het is ‘Open Land’. In de 18e eeuw werd er wel aan fosfaatwinning gedaan op Klein Curaçao, maar de Mijnmaatschappij bestond toen nog niet.'

De Engelse mijningenieur John Godden was betrokken bij dit project en zijn zoon William richtte begin negentiende eeuw de Curaçaose Mijnmaatschappij op. Rond deze tijd werd ook het project op Klein Curaçao afgerond.

'In 1989 is de Mijnmaatschappij gekocht door Citco en sinds 2009 is de Mijnmaatschappij in handen van Jansen de Jong Caribbean. We hebben al lang geen grond of projecten meer op Klein Curaçao. Het is dus onmogelijk, dat er al dertien jaar huur wordt betaald. Ik weet niet aan wie ze dit betalen, maar ik zou graag dat bankrekeningnummer willen zien.'

De illegaal gebouwde constructies op Klein Curaçao krijgen al enkele jaren media-aandacht, maar actie door de overheid blijft voorlopig nog uit. Bij een bezoek aan het eiland bleek bovendien dat bootexploitanten stukken van eiland claimen als privéterrein. Deze terreinen zijn niet toegankelijk voor iedereen, maar alleen voor mensen die met de betreffende boot naar het eiland komen. Dit is opmerkelijk, aangezien Klein Curaçao eigendom is van Land Curaçao.

Volgens Waterweg van Mermaid Boat Trips wordt er al jaren huur betaald voor het terrein op Klein Curaçao en is het dus logisch dat zij dit als privé beschouwen. Waterweg zei huur te betalen aan de Mijnmaatschappij, maar neemt zijn woorden terug als hij de reactie van Verbist hoort. 'We betalen aan Domeinbeheer, misschien ben ik niet duidelijk geweest.'

Ook zijn collega, eigenaar van de Mermaid, Cor Mons, is kennelijk niet duidelijk geweest. In 2011 vertelde hij namelijk hetzelfde verhaal aan de krant Amigoe. 'Ik begrijp niets van alle ophef over Klein Curaçao. Ik breng er al tien jaar toeristen naartoe en er zijn nooit problemen. Ik huur het stukje grond van de Mijnmaatschappij en daar staan die parasolletjes nu. Er is mij nooit iets gevraagd en ik heb ook nog nooit een rapport van die commissie gezien', aldus Mons tegenover de krant.

Volgens Waterweg is een foutje snel gemaakt, maar bedoelden ze beiden Domeinbeheer. 'Ik weet eigenlijk niet of Mijnmaatschappij en Domeinbeheer onder één noemer vallen. Het zou kunnen dat het hele andere organisaties zijn. Dan is dat een misverstand.'

Domeinbeheer kan momenteel geen informatie geven over zijn huurders, aldus NTR/Caribisch Netwerk.

Handelaar door drie gewapende mannen overvallen bij Nieuw Koffiekamp

Handelaar tijdens overal in hals geschoten


Drie mannen hebben afgelopen dinsdag een 27-jarige handelaar overvallen en neergeschoten bij Nieuw Koffiekamp. Het slachtoffer keerde terug van het dorp, in het district Brokopondo, toen hij overvallen werd, aldus bericht vandaag, vrijdag 9 januari 2015, het Dagblad Suriname.

Het slachtoffer zat met nog een andere man in zijn wagen, toen drie met vuurwapens gewapende mannen vanuit het bos op de weg verschenen. De handelaar werd tot stoppen gedwongen, waarna hij beroofd werd van zijn geld.

Tijdens de overval werd hij in zijn halsstreek geschoten. Na dit overval reden de daders in een personenauto weg.

Het slachtoffer werd door de ambulance van een goudwinningsbedrijf vervoerd naar het vliegveld van het bedrijf om vervolgens per helikopter overgevlogen te worden naar Paramaribo om medische hulp te krijgen.

Premier Asjes van Curaçao op werkbezoek naar Sint Maarten

Asjes gaat kennismaken met nieuwe premier Sint Maarten


Premier Ivar Asjes van Curaçao brengt van 11 tot 13 januari een werkbezoek aan Sint Maarten. Hij zal daar kennis gaan maken met de nieuwe premier van Sint Maarten, Marcel Gumbs. Daarnaast zal hij eengesprek hebben met gouverneur Eugene Holiday, aldus Versgeperst.com vandaag, vrijdag 9 januari 2015.

Verder gaat Asjes kennismaken met Lloyd Richardson, de nieuwe voorzitter van het parlement.

Hij wordt hierbij vergezeld door minister Etienne van der Horst van Bestuur, Planning en Dienstverlening.

Gumbs werd in december aangesteld als de nieuwe premier van Sint Maarten.

Salarissen bij rechterlijke macht stijgen fors

IAmGold-geld verdwijnt deels naar EBS

Besluiten genomen tijdens speciale regeringsvergadering


Tijdens een gisteren gehouden speciale regeringsvergadering op het Kabinet van de President werd onder andere besloten, dat de salarissen bij de rechterlijke macht fors worden opgetrokken. De president van het Hof van Justitie gaat 'boven de Srd 20.000' per maand verdienen en de bezoldiging van de gewone leden wordt opgetrokken naar het salarisniveau van een minister, aldus de Ware Tijd vandaag, vrijdag 9 januari 2015.

Tijdens het regeringsoverleg werd ook medegedeeld, dat een deel van de betalingen van de Canadese goudmijnmultinational IAmGold naar de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) zal worden doorgeschoven, vermoedelijk als een lening. Zo wil de regering voorkomen, dat de EBS door geldgebrek de stroomvoorziening niet optimaal kan houden, wat de regering stemmen zou kunnen kosten bij de komende verkiezingen, aldus de krant.

De bewindslieden werd, zo schrijft de Ware Tijd althans, voorgehouden dat de regering zich momenteel op politiek en financieel vlak in een moeilijke positie bevindt.

Ook zou zijn besloten, dat Staatsolie haar investeringen in de exploratie naar nieuwe aardolievoorkomens de komende periode moet temporiseren. Er zal een beroep worden gedaan op de reserves van dat bedrijf in de vorm van voorschotten op dividend en belastingen. 

Verder werd besloten dat de ministeries moeten bezuinigen, omdat de regering krap bij kas is. Voorlopig moeten de departementen alle projecten uit hun beleidsprogramma waar grote geldbedragen aan gekoppeld zijn, parkeren.

Edmund Muntslag wordt door Trinidad & Tobago aan de VS uitgeleverd

Muntslag mede-verdachte in cocaïnesmokkel zaak Dino Bouterse


Edmund Muntslag wordt door Trinidad & Tobago uitgeleverd aan de VS. Rechter Marcia Ayers-Caesar heeft gisteren, donderdag 8 januari 2015, in hoofdstad Port of Spain bepaald dat Muntslag mag worden uitgeleverd aan Amerika. De Amerikaanse overheid wil de Surinamer berechten voor vermeende samenzwering om tien kilo cocaïne de VS binnen te smokkelen.

In een laatste poging om uitlevering te voorkomen, heeft zijn advocaat Keith Schotland na het geding aangegeven, dat zijn cliënt van plan is een 'habeas corpus' bevelschrift naar de Hoge Raad in Port of Spain te sturen om hem vrij te laten uit de gevangenis, aldus de Trinidad Express gisteren. Op basis van het 'habeas corpus' principe heeft een ieder die zonder rechterlijke tussenkomst de vrijheid is ontnomen recht op een spoedig rechterlijk oordeel daarover.

Muntslag wordt samen met Dino Bouterse ervan beschuldigd drugs te hebben gesmokkeld naar de VS tussen december 2011 en augustus 2013.

Tijdens de hoorzitting gisteren in Port of Spain, zei rechter Ayers-Caesar, dat ze tevreden was dat er voldoende bewijsmateriaal was gepresenteerd door de advocaten die de Amerikaanse staat vertegenwoordigden die de uitlevering van Muntslag rechtvaardigen.

Muntslag (30) werd tijdens het proces op de hoogte gehouden van wat er werd gezegd door de Nederlandse tolk Zaitoen Badloe-Klaverweide.
De advocaten van Muntslag hebben tot 23 januari de tijd om een bevelschrift in te dienen.(Red. De Surinaamse Krant/Trinidad Express)

Curaçaohuis aan de Badhuisweg in Den Haag wordt verkocht

(Bron foto: Antilliaans Dagblad)
Te gevaarlijk om te werken in slecht onderhouden Curaçaohuis


Het gebouw van het Curaçaohuis aan de Badhuisweg in Den Haag wordt verkocht. Dat heeft premier Asjes (PS) gisteren tijdens de wekelijkse persbijeenkomst van de Ministerraad in Fòrti bekendgemaakt, zo bericht vandaag, 9 januari 2015, het Antilliaans Dagblad.

Vorig jaar mei verhuisde Gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels naar de nabijgelegen Wagenaarweg 13 waar het Kabinet ‘tijdelijk’ zou worden ondergebracht terwijl er aan de twee monumentale eigendomspanden een straat verder onderhoud zou worden gepleegd.

Volgens Wiels zou het onveilig zijn in het pand aan de Badhuisweg te blijven, omdat er hier sprake zou zijn van instortingsgevaar. Asjes beaamde dit gisteren. 'Er zijn rapporten waaruit blijkt dat de werknemers - vanwege de veiligheid - niet zomaar in dat pand kunnen werken. Ook zijn er foto’s waarop de scheuren in de muren duidelijk te zien zijn', aldus de premier.

Daarom is besloten om het pand aan de Badhuisweg in Den Haag te verkopen, zo liet Asjes weten. De premier zei verder, dat er momenteel gekeken wordt naar een aantal panden. Hiervoor is ook een makelaar in de arm genomen. In de toekomst is het ook de bedoeling dat andere instanties die de Curaçaose gemeenschap dienen, in dit nieuwe pand worden gehuisvest.

Over de toekomstige huisvesting heerst al sedert mei verwarring, aldus de krant. Aanvankelijk ontkende Wiels dat er verhuisplannen waren, maar die ontkenning viel niet vol te houden nadat er een verhuiswagen kwam voorrijden. Vervolgens lekte uit, dat er een verbouwingsplan klaar lag waarvan de kosten tussen de 2 en 3 miljoen euro werden geraamd.

Voor de overhaaste verhuizing gaf de Gevolmachtigde minister als verklaring dat een bouwkundig expert had vastgesteld dat er direct instortingsgevaar zou zijn. Wiels verweet haar voorgangers het zo ver te hebben laten komen, maar toen het expertrapport via de Staten openbaar in de openbaarheid kwam, bleek dat er geen enkele noodzaak was de panden te ontruimen.

Enkele maanden geleden bezichtigde Wiels diverse panden in het centrum van Den Haag, onder meer twee achttiende-eeuwse herenhuizen aan de Prinsegracht (koopsom 6,5 miljoen gulden, maandhuur 36.000 gulden)

Nederlandse toerist (79) op Curaçao verdronken

(Bron foto: Blue Bay Resort)
Man verdrinkt bij Blue Bay Resort


De Nederlandse toerist Thomas Reith (11 juni 1935) is gistermiddag rond vier uur bij Blue Bay Resort op Curaçao verdronken. Dat heeft de politie gisteren bekendgemaakt, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 9 januari 2015.

Uit preliminair onderzoek is gebleken, dat het slachtoffer - dat een pacemaker had - aan het zwemmen was, toen zijn echtgenote op een gegeven moment om hulp schreeuwde, omdat haar man niet meer reageerde.

Een politieagent die ter plaatse was, heeft het slachtoffer uit het water gehaald en begon met de reanimatieprocedure terwijl hij wachtte op een ambulance. Het slachtoffer is later door een ambulance naar de poli getransporteerd waar hij is overleden

Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Nederland zijn het eens: Er komt een geschillenregeling binnen het Koninkrijk

Regeling bedoeld om geschillen in Koninkrijk te beslechten

Besluit vandaag, vrijdag 9 januari 2015, bekrachtigd in slotverklaring Interparlementair Koninkrijksoverleg op Aruba


Zowel Curaçao als Aruba, Sint Maarten en Nederland zijn het er over eens: er moet een geschillenregeling komen. Dat bleek gisteren tijdens de voorlaatste dag van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko), aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 9 januari 2015.

Deze onafhankelijke instantie wordt in het leven geroepen om geschillen binnen het Koninkrijk te beslechten. Dat de geschillenregeling er zou komen is eigenlijk geen verrassing: Curaçao, Sint Maarten en Aruba ondertekenden in augustus al een resolutie tijdens het tripartiet overleg op Sint Maarten voor zo’n geschillenregeling. De drie landen binnen het Koninkrijk besloten toen er nogmaals met klem op aan te dringen dat er een geschillenregeling moet komen. Deze komt er dus nu.

Een van de deelnemers aan het Ipko namens Curaçao, Statenlid Zita Jesus-Leito (PAR): 'Die beslissing over de geschillenregeling was eigenlijk allang genomen. Het is nu écht erkent door alle partijen dat een geschillenregeling moet komen, dat een onafhankelijke instantie moet beslissen over geschillen.'

Volgens haar is gisteren een tekst klaar gemaakt en wordt deze vandaag bekrachtigd in een slotverklaring. De details van deze regeling zijn nog niet duidelijk. Punten als ‘reikwijdte’ en ‘bemensing’ worden nog nader uitgewerkt. Dat moet voor de volgende Ipko in juni zijn bereikt.

PAIS laat via sociale media weten dat, op het moment dat de geschillenregeling in werking is, dit bijdraagt aan ‘een gezondere verstandhouding tussen de landen binnen het Koninkrijk, alsmede het rechtstatelijk gehalte’. Tijdens de besprekingen over de geschillenregeling had PAIS als uitgangspunt ‘might is geen right’.

Ook voor Jesus-Leito is het duidelijk: 'Het kan niet zo zijn dat iedereen maar doet. Dat Nederland mag doen en wij moeten luisteren. Het moet zo zijn dat er een onafhankelijke instantie bestaat die zich buigt over geschillen.'

Met de afspraak over een geschillenregeling komt minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn belofte na, die hij begin oktober deed in de Tweede Kamer tijdens de behandeling van de begroting 2015 voor Koninkrijksrelaties. Hij beloofde toen zijn best te doen om in het voorjaar van 2015 met overeenstemming met de regeringen van Curaçao, Aruba en Sint Maarten te bereiken over een geschillenregeling voor het Koninkrijk. Vooral D66, CDA en ChristenUnie brachten in dat debat naar voren te hechten aan de komst van een onafhankelijk instituut dat juridische conflicten tussen de landen over bijvoorbeeld de interpretatie van het Statuut kan beslechten.

Wassila Hachchi (D66) hield de minister voor, dat er veel gedoe voorkomen had kunnen worden, als de regering voortvarend uitvoering had gegeven aan de in 2010 bijna Kamerbreed aangenomen motie Herdé/Yrausquin om ‘zo spoedig mogelijk’ een geschillenregeling te treffen. Als dat was gebeurd, zou een conflict zoals deze zomer over de Arubaanse begroting nooit zo uit de hand hebben kunnen lopen, voerde Hachchi aan. Zij verweet Plasterk pas in actie te komen als zaken escaleren, terwijl het juist zijn taak is om escalatie te voorkomen: 'U bent geen minister van Koninkrijksrelaties, maar van Koninkrijksruzies die met aanwijzingen zwaait', aldus Hachchi toen

Deskundigen spreken elkaar tegen over kwestie dubbele nationaliteit

(Bron foto: Universiteit Leiden)
Nederlandse advocaat weerspreekt stelling Nederlandse ambassadeur

Olav Haazen: 'Nederlandse voetballer kan wel zowel eigen als Surinaamse nationaliteit verkrijgen'


Als de Surinaamse regering vindt, dat het deelnemen van Nederlandse voetballers aan het nationale team van Suriname in het landsbelang is en de Surinaamse nationaliteit via een beschikking van de president of via de wet wordt verleend, kan de betreffende voetballer zijn Nederlandse nationaliteit behouden. Dat is althans de overtuiging van de Nederlandse advocaat Olav Haazen, werkzaam in New York en verbonden aan de rechtenfaculteit in Leiden, Nederland.

Haazen is het niet eens met de stelling van de Nederlandse ambassadeur in Suriname Ernst Noorman, die eerder deze week zei dat de voetballers die de Surinaamse nationaliteit krijgen als ze voor het nationale team gaan voetballen, hun Nederlandse nationaliteit kwijt raken.

Noorman blijft bij zijn eerdere uitlatingen. Dat neemt echter niet weg dat mensen altijd naar de rechter kunnen stappen als ze vinden dat hun Nederlanderschap onterecht afgenomen zou zijn, aldus de ambassadeur..

Haazen is mede oprichter van het comité NederlanderBlijven en de website Nederlanderblijven.com. Hij snapt ook niet goed waarom Nederland, in tegenstelling tot veel andere landen in de wereld, zo vast blijft houden aan het verbod op de dubbele nationaliteit. Juist ook in het Surinaamse voorbeeld vindt hij dat Nederland mee kan werken. Haazen adviseert de Surinaamse Voetbalbond gewoon door te gaan met het plan om Nederlandse voetballers voor het Surinaamse team te laten spelen.

Noorman heeft van verschillende kanten de vraag gekregen waarom Nederlandse voetballers van Turkse en Marokkaanse afkomst wel voor hun vaderland kunnen voetballen zonder hun Nederlanderschap te verliezen. Het antwoord is eenvoudig, zegt hij.

'Het heeft er mee te maken, dat deze voetballers van geboorte ook Turk of Marokkaan zijn en conform de wetgeving van die landen geen afstand kunnen doen van die nationaliteit. En dan stelt de Nederlandse wet dat een dubbele nationaliteit wel kan.'

Rooms-katholieke kerk geschokt door arrestatie van seksueel molest verdachte pater

'De pater heeft misbruik gemaakt van zijn overwicht'

Kerk vreest dat zaak op waarheid berust: kwestie gerapporteerd aan Vaticaan


De leiding van de rooms-katholieke kerk in Suriname is ‘geschokt’ door de aanhouding van pater P.K. De man wordt verdacht van seksueel molest en zit in voorlopige hechtenis.

De pater moet in de fout zijn gegaan in zijn hoedanigheid van aalmoezenier bij het Surinaams leger. Hij zou een rekruut seksueel hebben gemolesteerd die enkele dagen later aangifte heeft gedaan. De kerk is niet alleen geschokt, maar ook diep teleurgesteld.

'We hebben wat achtergrondinformatie en hebben ook met het slachtoffer gesproken en daaruit blijkt dat de pater misbruik heeft gemaakt van zijn overwicht', zegt voorlopig kerkhoofd Antonius Te Dorsthorst vandaag, vrijdag 9 januari 2015, in de Ware Tijd.

Het eigen onderzoek van de kerk doet het ergste vrezen. 'Dat is met voorbedachten rade gedaan en we vrezen hierdoor dat de zaak op waarheid berust', aldus Te Dorsthorst. In elk geval zal de zaak worden gerapporteerd aan het Vaticaan.

De vrees is ook, dat een eerdere oproep vanuit de samenleving wordt herhaald. Sommigen willen namelijk een onderzoek naar eventueel seksueel misbruik binnen de kerk in het verleden.

Eindelijk overeenstemming tussen bond van milieu-inspecteurs en BOG

Milieu-inspecteurs kunnen vervoerstoelage en promotie tegemoet zien....

Bondsvoorzitter Bakker wil dit jaar minimaal 40 inspecteurs extra


De milieu-inspecteurs van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) krijgen, als alles volgens planning verloopt, eind deze maand de vervoerstoelage en promotie waarvoor ze in de afgelopen periode in actie zijn geweest. De voorzitter van de bond van het BOG, David Bakker, zegt dat er eind overeenstemming is bereikt, aldus de Ware Tijd vandaag, vrijdag 9 januari 2015.

Ongeveer 34 milieu-inspecteurs worden eind deze maand bevorderd. De inspecteurs hebben ruim drie jaar op deze promotie moeten wachten. 'Sommigen hebben zes, negen en twaalf jaar moeten wachten', aldus Bakker.

Volgens de vakbondsman heeft de werkgever zich niet gehouden aan de carrièreopbouw van zijn werknemers, waardoor nu enkele inspecteurs sprongen zullen maken op de carrièreladder. Bakker zegt, dat de BOG-bond, wanneer deze zaken gerealiseerd zullen zijn, toch kan zeggen dat 2014 een min of meer goed jaar is geweest.

Twee andere zaken die dit jaar prioriteit genieten van de bond zijn het uitbetalen van het achterstallige overurengeld en het aantrekken van nieuwe collega's. De bond kijkt ook uit naar huisvesting, maar dat heeft nu niet zoveel aandacht. Bakker vindt het noodzakelijk, dat het korps van inspecteurs dit jaar met minimaal veertig personen wordt versterkt.

Bakker zegt ook, dat de bond dit jaar ernaar zal streven om een samenwerking aan te gaan met onder meer de ministeries van Volksgezondheid en Handel en Industrie, met het Korps Brandweer Suriname en met de districtscommissarissen. Hij vindt een dergelijke samenwerking noodzakelijk, omdat volgens hem voorkomen moet worden dat de ene instantie het werkgebied van de ander betreedt.

MinOV-bewindsman Adhin kondigt veranderingen binnen ministerie aan

Adhin naar India: minister tekent samenwerkingsovereenkomst met Indira Gandhi Open University

Onderwijs krijgt een inspecteur generaal


Minister Ashwin Adhin van Onderwijs en Volksontwikkeling (MinOV) heeft gisteren tijdens een persconferentie diverse veranderingen en vernieuwingen binnen zijn ministerie aangekondigd. Ook maakte hij bekend in India, naar welk land hij inmiddels onderweg is, een samenwerkingsovereenkomst te tekenen met de Indira Gandhi Open University. Dat bericht Starnieuws vandaag, vrijdag 9 januari 2015.

Volgens de minister is er een verouderde organisatiestructuur overgenomen. 'We hebben nu een totaal nieuw organogram dat een update geeft en ons uit die 20 tot 30 jaar achterstand haalt', zei hij.

Bij het Bureau Lager Onderwijs (BLO) vindt dit jaar een organisatorische splitsing plaats. Het is de bedoeling, dat in het management duidelijke veranderingen moeten plaatsvinden. Bij het BLO vallen de basis- en MULO's onder één management. Adhin sprak van een gigantisch bureau. 'Nu zal die gesplitst worden in basisonderwijs en voortgezet onderwijs.'

De bewindsman kondigde ook aan, dat het onderwijsinspectieapparaat wordt verheven tot een organisatie die rechtstreeks onder de minister valt. Hierbij vindt ook de introductie plaats van een inspecteur generaal. 'De inspecteur generaal zal aan het hoofd staan van de inspecteurs op alle andere niveaus', aldus Adhin. Hij zei, dat het ministerie tot nu toe nog nooit een inspecteur heeft gehad voor hoger onderwijs. Volgens de minister wordt ook deze inspecteur geïntroduceerd die inspecties van de universiteit, het Polytechnic College en alle andere instellingen die hogere opleidingen aanbieden zal uitvoeren.

Adhin liet ook weten, dat met de verheffing van het apparaat rechtstreeks onder de minister ook de salarissen aantrekkelijker worden. Het ministerie krijgt volgens het organogram een onderdirectoraat 'Hoger Onderwijs'. 'Dat houdt in dat het totale veld aan hoger onderwijsinstellingen nu via een onderdirecteur gecoördineerd zal worden.'

Inmiddels is de bewindsman vertrokken naar India voor de ondertekening van een  samenwerkingsovereenkomst met de Indira Gandhi Open University. Met het starten van een open universiteit wil de regering mogelijkheden creëren voor mensen om te studeren. 'Het is de grootste open universiteit in de wereld. Deze universiteit heeft alle faciliteiten en de professoren om online colleges te geven', zei Adhin.

Als het aan de bewindsman ligt, proclameert hij al in juni de Open Universiteit. Suriname moet nog faciliteiten creëren waar studenten zich kunnen registreren om zodoende online colleges van de Indiase professoren te krijgen. Er wordt ook nagegaan welke lessen en studies online verzorgd zullen worden.

Volgens Adhin kunnen met de komst van de Open Universiteit meer studenten hun studie online gaan afmaken. Hij geeft aan dat veel mensen om verschillende redenen afhaken in de huidige situatie. 'Het kan zijn door gezinsvorming of omdat zij zijn gaan werken.'

Met de opzet van de Open Universiteit krijgen mensen ongeacht hun leeftijd en de snelheid waarmee ze studeren, de mogelijkheid om een studie te volgen. De bewindsman zei, dat er na deze samenwerkingsovereenkomst met India, mogelijkheden zijn met de Verenigde Staten, Nederland en Engeland.

Adhin zal na zijn bezoek aan India een tussenstop maken in Nederland om daar de wensen en grieven van Surinaamse studenten aan te horen. De bewindsman deelde mee dat hij daar niet met lege handen komt. 'Ik heb deels al een oplossing voor deze studenten. Maar, daarover horen jullie meer als ik terug ben.'

Geruchten over overlijden oud-Cubaans leider Fidel Castro

Regering Cuba belegt persconferentie voor nationale en internationale media


De Cubaanse regering belegt vandaag, vrijdag 9 januari 2015, een persconferentie voor nationale en internationale media. Eerder op de dag gingen er geruchten, dat oud-leider Fidel Castro zou zijn overleden. Dat meldden verschillende Cubaanse en Latijns-Amerikaanse media.

De reden voor de persconferentie is niet bekendgemaakt. Het was de Amerikaanse Spaanstalige krant Diario de las Americas dat als eerste over de persconferentie berichtte. De krant contacteerde het perscentrum in La Havana, maar daar kon niemand het onderwerp van de persconferentie bevestigen.

Castro verscheen in januari 2014 sinds lange tijd in het openbaar. De oud-leider bezocht onder het toeziend oog van cameramensen een galerie in de hoofdstad Havana.

Cubaanse inwoners van Miami in de Amerikaanse staat Florida bemerken sinds gisteren steeds meer 'spanning' bij familieleden van de voormalig leider van Cuba en in militaire kringen.

Geruchten over de dood van Fidel doen vaker de ronde. Fidel Alejandro Castro Ruz is een revolutionair en politicus, die de functie van minister-president van Cuba had van 1959 tot 1976 en vervolgens president van 1976 tot 2008. Hij is politiek gezien een marxist-leninist. Onder zijn regering werd de Republiek Cuba omgevormd tot een communistische staat.

Maar, volgens Alexander Grosbois, lokaal correspondent van het gerenommeerde persbureau AFP (Agence France Presse) in Havana, is er vandaag helemaal geen persconferentie belegd en is het nieuws vals.

Venezolaanse bronnen wijzen er wel op dat Cubaanse militairen in grote getale Venezuela verlaten en koers zetten naar hun thuisland. Andere bronnen wijzen er echter op dat de persconferentie ook over de vrijlating van politieke gevangenen zou kunnen gaan.

De Ware Tijd: Oppositie zou motie van wantrouwen tegen regering hebben voorbereid

Mogelijk geen DNA-vergaderingen meer: coalitie zou motie willen ontlopen


De kans is groot, aldus bericht vandaag, vrijdag 9 januari 2015, de Ware Tijd uit onbekende bronnen te hebben vernomen, dat er gegeven de huidige politieke omstandigheden geen reguliere openbare vergadering meer komt van De Nationale Assemblee (DNA). President Desi Bouterse en de regeringscoalitie zouden, aldus de krant, niet het risico willen lopen dat in het parlement een motie van wantrouwen tegen de regering wordt ingediend, behandeld en aangenomen. 

Hoewel volgens de bestaande wetgeving het parlement de regering met een dergelijke motie niet naar huis kan sturen, zou een eventuele goedkeuring in aanloop naar de verkiezingen voor politieke scheuren bij de regeringspartijen kunnen zorgen, zo zou binnen de coalitie worden geredeneerd.

Met de twijfelachtige positie van de NDP-Assembleeleden Charles Pahlad en Noreen Cheung is het draagvlak van de regering in De Nationale Assemblee brozer geworden. Sinds 1 oktober vorig jaar is het parlement wegens gebrek aan quorum niet meer aan vergaderen toe gekomen.

De coalitie gaat, naar wordt vernomen zo schrijft de krant, de komende periode alles in het werk stellen zodat de supplementaire begrotingen van Financiën en Binnenlandse Zaken die te maken hebben met de organisatie van de verkiezingen van 25 mei aanstaande, worden behandeld en goedgekeurd.

Het NPS-Assembleelid Arthur Tjin A Tsoi realiseert zich, dat de regering niet naar huis gestuurd kan worden met een motie van wantrouwen. Goedkeuring van een dergelijke motie door het parlement zou wel een politiek signaal geven, dat de regering geen draagvlak meer heeft in De Nationale Assemblee.

'Daar is het ons om te doen', aldus de politicus. Er zou al een motie van wantrouwen zijn voorbereid. De oppositie wacht echter op de eerste de beste gelegenheid om deze bij het parlement in te dienen.