maandag 12 januari 2015

Santokhi (VHP) wil realisatie internationaal vliegveld te Zeedijk na aantreden nieuwe regering

Nieuwe aankomsthal nog steeds niet klaar

Bouw gestart tijdens regeerperiode Venetiaan


Chandrikapersad Santokhi, voorzitter van de VHP, wil de standaarden van het vliegveld te Zeedijk in Nickerie verhogen, zodat vanuit het district gevlogen kan worden naar de regio. De voorzitter zei zaterdag in Nickerie, bij de opening van het nieuwe partijcentrum in de Van Pettenpolder, dat hij na verkiezingswinst op 25 mei zal onderzoeken welke mogelijkheden er zijn op het gebied van vliegverbindingen. 

'Waarom kan Nickerie geen internationale luchthaven hebben en moet het reizend publiek vijf uren lang rijden naar Zanderij', vroeg de voorzitter zich af, aldus de Ware Tijd maandag 12 januari 2015.

Hij beloofde de aanwezigen, dat de regering die na 25 mei aantreedt mogelijkheden zal creëren om die internationale luchthaven te maken. 'En dan gaat u zien hoeveel mensen naar Nickerie gaan komen voor regionale vluchten.'

De bouwactiviteiten op de luchthaven te Zeedijk zijn nog niet voltooid. Sinds de regeringperiode Venetiaan wordt gewerkt aan de nieuwe aankomsthal. Minister Falisi Pinas van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) zei in de Ware Tijd, dat het ministerie van Openbare Werken de bouwactiviteiten zou afronden. Tot op heden blijkt dit echter niet het geval te zijn.

'Camera traps' in Braziliaanse Pantanal onthullen nieuwe inzichten in sociaal leven bedreigde reuzen gordeldier

(Bron foto's: Giant Armadillo Project)
Camera-onderzoek toont het nauwelijks bekende leven van een reuzen gordeldier en haar jong


Zogenoemde 'camera traps' in de Braziliaanse Pantanal laten een onthullend beeld zien van het sociale leven van het bedreigde reuzen gordeldier, Priodontes maximus, een diersoort dat ook in Suriname leeft. Zo lieten beelden onlangs zien hoe de 17-maanden oude 'Alex' met zijn moeder leeft, zo bericht de Britse omroep BBC vandaag, maandag 12 januari 2015.

Het feit dat Alex nog steeds bij zijn moeder is en door haar is geaccepteerd toont een verdubbeling van de tijd die steeds werd aangenomen als periode dat een moeder voor een jong zorgt.


'Voor dit onderzoek wisten we niet hoeveel jongen een reuzen gordeldier kon hebben en nog minder was bekend wanneer ze zouden verdwijnen', aldus dr. Arnaud Desbiez, veldonderzoeker van de 'Royal Zoological Society' van Schotland en coördinator van het Pantanal Reuzen Gordeldier Project, Brazilië.

'Ik ben net teruggekeerd van het veld en Alex is nog steeds in het leefgebied van zijn moeder. Ze gebruiken niet gezamenlijk iedere nacht een hol, maar het 17 maanden oude jong gebruikt nog steeds het hol dat door zijn moeder is gegraven en nu en dan delen ze een hol', aldus dr. Desbiez.

Volgens hem is Alex zelfs een soort lokale beroemdheid aan het worden, maar de meest recente ontdekking toont aan hoe weinig er over de soort bekend is. 'We waren verrast te ontdekken hoeveel een moeder in een jong investeert. Deze nieuwe informatie is zeer belangrijk en laat zien hoe buitengewoon en hoeveel zorg ieder baby reuzen gordeldier vereist. Vrouwtjes krijgen heel weinig jongen en ieder dier is zeer dierbaar', zegt dr. Desbiez.
'Dit verklaart waarom reuzen gordeldieren plaatselijk in vele gebieden zijn uitgestorven. Te weinig jongen zien het levenslicht en de verwijdering uit een populatie van ieder individueel dier heeft grote gevolgen voor die populatie.'

Het reuzen gordeldier heeft de status 'kwetsbaar' op de IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) Rode Lijst van Bedreigde Diersoorten. Met zijn bijna 50 kilo en een lengte van ongeveer 1.5 meter is het dier een van de grootste dieren in Zuid-Amerika waarover nog zo weinig bekend is.

Hun gedrag en lage populatiedichtheid zorgen ervoor dat bestuderen van het dier moeilijk is, in feite is bijna alles wat bekend is over het reuzen gordeldier afkomstig uit anekdotes.
'In ons onderzoeksgebied in de Pantanal, heeft bijna niemand van de lokale bewoners, waarvan sommigen hun hele leven in het gebied wonen, ooit een reuzen gordeldier gezien voor we het project begonnen', aldus dr. Desbiez.
Maar, de door Noord-Amerikaanse en Europese dierentuinen gefinancierde 'camera traps' die door Desbiez en zijn team worden gebruikt, hebben al vele nieuwe feiten onthuld over het geheime leven van de reuzen gordeldieren.


Het team ontdekte in 2013, dat de holen van reuzen gordeldieren een belangrijke schuilplaats en toevluchtsoord zijn geworden van meer dan 25 diersoorten, variërend van kleine hagedissen tot grote kraagpekari's (een op een varken lijkend zoogdier).
Volgens het onderzoeksteam is het feit, dat het gordeldier leefgebied creëert voor andere diersoorten, een ander voorbeeld van het belang van het dier in haar habitat.


(Red. De Surinaamse Krant/BBC-Earth)

Assembleevoorzitter wil aantal wetten komende twee maanden behandelen

Geerlings-Simons weigert over inhoud agenda Assemblee te onderhandelen

Simons spreekt met Nieuw Suriname, Mega- en A-Combinatie


Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons wil de komende twee maanden een aantal wetten behandelen in het parlement. Zij had in december een vergadering uitgeschreven met diverse agendapunten, waar vooral de oppositie en Nieuw Suriname moeite mee hadden. Zij hebben principiële bezwaren tegen de ontwerpwet Constitutioneel Hof. 

Simons zei vanmiddag, maandag 12 januari 2015, na afloop van een gesprek met Nieuw Suriname en de Mega- en A-Combinatie, dat zij niet onderhandelt over de agenda. Er kunnen ontwerpwetten die gereed zijn voor behandeling worden toegevoegd, zoals de Anti-Corruptiewet, waarvan de antwoorden van de regering binnen zijn, zo bericht Starnieuws.

Simons stelt, dat de coalitie nog steeds kan bogen op een meerderheid van 26. Zij zal binnenkort een vergadering uitschrijven. Zij is van plan wetsontwerpen, waarover diverse leden gesproken hebben, toe te voegen aan de agenda, wanneer ze klaar zijn voor behandeling. Zij zegt, dat de voorzitter de agenda bepaalt en dat er punten toegevoegd kunnen worden en verder geschoven. Zij is niet van plan hierover te onderhandelen.

De gesprekken die gevoerd worden om het parlementaire werk voortgang te doen vinden zijn nog niet afgerond. Binnenkort wordt een besluit genomen over wanneer er wordt vergaderd.

Simons wil zich concentreren op wetten die noodzakelijk zijn voor de samenleving. Zij vindt dat de regeerperiode van de coalitie correct moet worden afgesloten en hoopt dat de begroting van 2015 ook kan worden behandeld.

VHP houdt 'Agrarische Vision 2030 Conferentie' 16 januari in Lalla Rookh Compex

Conferentie in verband met 66-jarig bestaan VHP


De Vision 2030 Conferentie-cyclus die sinds 2011 door de Vooruitstrevende Hervormings Partij (V.H.P.) wordt georganiseerd in verband met de herdenking van haar jaardag, concentreert zich dit jaar geheel op de agrarische sector in Suriname. 

Op de 66e verjaardag van de VHP wordt 16 januari in samenwerking met de 'Stichting Agrovision 2030' de 'Agrarische Vision 2030 Conferentie' gehouden in het Lalla Rookh  Complex in Paramaribo.

Alle betrokkenen binnen de agrarische sector en politieke partijen zijn uitgenodigd om deel te namen aan discussies over verschillende thema’s. De conferentie zal een lange termijn visie voor de ontwikkeling van de sector moeten produceren welke in elk regeerbeleid geïmplementeerd kan worden.

Dit zal de vierde Vision 2030 Conferentie worden. De eerdere conferenties hadden betrekking op respectievelijk de integrale visie tot 2030, de diaspora en de gezondheid.

Elke Surinamer die enige affiniteit heeft met de agrarische sector wordt aangemoedigd deel te nemen aan deze conferentie. Geïnteresseerden kunnen zich voor deelname opgeven via het e-mailadres agroconferentie2015@gmail.com of door een sms te sturen naar 718 6564.

Vakbond SEU bij Aqualectra ontkent mogelijke sabotage door leden

SEU: 'Geen sabotage om doelen binnen CAO te kunnen bereiken'Aqualectra-vakbond SEU weerspreekt dat zijn leden sabotage zouden gaan plegen om een doorbraak te forceren in de impasse die is ontstaan tussen de directie van het nutsbedrijf en de vakbonden over een nieuwe cao. 'Werknemers van Aqualectra zullen nooit sabotage gebruiken om hun doelen te bereiken', aldus het bestuur van de vakbond, zo bericht Amigoe vandaag, maandag 12 januari 2015.
 
SEU reageert met zijn stelling op publicatie in een lokale ochtendkrant. Het vakbondbestuur stelt er niet van op de hoogte te zijn, dat werknemers van het bedrijf ooit sabotage hebben gepleegd gedurende een of andere actie of tijdens een verschil van mening met de leiding van Aqualectra.

'Wij betreuren het dat getracht wordt om de werknemers van Aqualectra in een kwaad daglicht te stellen. Het is niet nodig, dat wij tot sabotage overgaan om een directie, die bezig is om onze rechten te vertrappen, een halt toe te roepen. Er bestaan verschillende vakbondsinstrumenten, die kunnen worden toegepast om strijd te voeren om respect en gelijke behandeling als partner te bewerkstelligen.'

De Aqualectra-vakbond spreekt ook tegen, dat de verklaringen van zijn voorzitter Errold Bishop, dat de technische problemen waarmee het nutsbedrijf aan het begin van dit jaar te maken heeft gehad, maar het begin waren van wat er in de rest van het jaar staat te gebeuren, als een verwijzing naar sabotage moeten worden gezien.

'Dit heeft niets te maken met sabotage. Technici die werkzaam zijn bij Aqualectra constateren dat het huidige technisch beleid, dat het bedrijf nu aan het voeren is, voor tal van problemen in de toekomst zal gaan zorgen. Het bestuur van SEU heeft geen reden om aan deze technici te twijfelen en daarom zijn deze uitspraken ook gedaan.'

Volgens SEU heeft de vakbond al verschillende keren aangegeven dat het huidige Aqualectra ‘niet vakvolwassen’ is. Dit is volgens de vakbond niet alleen terug te zien in het gevoerde financieel beleid, maar ook in het feit dat de directie al meer dan drie maanden niet is staat is om betrouwbare cijfers te presenteren, waaruit zou moeten blijken dat personeelslasten verantwoordelijk zijn voor 48 procent van de operationele kosten van Aqualectra. Iets wat de Aqualectra-directie veelvuldig in de lokale media heeft aangegeven, aldus SEU.

De vakbond geeft verder aan dat er nadrukkelijk naar het lekverlies bij het bedrijf moet worden gekeken, dit is een uitgavenpost waarin wel fors gesneden kan worden. De vakbond stelt verder, dat werknemers van Aqualectra een schone en hoogwaardige strijd zullen leveren om hun doelen te bereiken. 'Sabotage maakt geen deel uit van onze strijd', aldus SEU.

Dorp Manja Bong aan Cotticarivier zwaar getroffen door rukwind

Kapitein Joekoe bekijkt de schade in het dorp.
Daken van huizen afgerukt, bomen ontworteld en elektriciteitsmast geknakt

Aanzienlijke materiële schade


Starnieuws bericht vanmiddag, maandag 12 januari 2015, dat het dorp Manja Bong aan de Cotticarivier in Marowijne afgelopen week zwaar is getroffen door een hevige rukwind. Ruim twintig onderkomens hebben schade opgelopen. Daken waaiden meters weg, bomen werden ontworteld en elektriciteitsmasten knakten. Een team van het ministerie van Regionale Ontwikkeling is bezig de schade op te nemen.

Niemand is gewond geraakt, maar de materiële schade is groot. Afgelopen zaterdag is een delegatie van Regionale Ontwikkeling in het dorp geweest, samen met een bestuursopzichter. Het schaderapport is vandaag afgegeven aan het ministerie. Op basis hiervan zullen verdere stappen worden ondernomen.

Een dorpeling vertelt, dat zij verrast waren door het natuurgeweld. Hevige rukwinden raasden ruim een half uur door het dorp, gevolgd door een zware regenbui. De mensen hebben angstige momenten beleefd.

Het dorp is even voorbij Ricanau Moffo. Kapitein Thomas Joekoe, wiens woning ook beschadigd raakte, hoopt dat er snel hulp wordt geboden. De meeste mensen waren naar hun kostgrondje, waardoor zij de rukwinden niet zelf hebben meegemaakt, zegt hij.

UTS-directeur wil snel opheldering van Ctex over mogelijke fraude met handtekeningen

Ctex op Mahuma. (Bron foto: Amigoe)
Mogelijk fraude met handtekeningen 'Letters of intent' 

Ctex: 'Binnenhalen letters of intent gedaan door derde partij en niet door Ctex'UTS-directeur Paul de Geus heeft vandaag, maandag 12 januari 2015, laten weten dat UTS als aandeelhouder van datacenter Ctex een aandeelhoudersvergadering heeft aangevraagd. Aanleiding zijn de publicaties in het Antilliaans Dagblad over mogelijke fraude met handtekeningen op ‘letters of intent’ waarmee financiers, klanten en ook werknemers over de streep zouden zijn getrokken om met Ctex ‘in zee te gaan’, aldus Amigoe vandaag.
 
'Er moet zo snel mogelijk duidelijkheid komen. Wij willen weten wat er precies is gebeurd. De aandeelhoudersvergadering is aangevraagd en ik verwacht dat die op zeer korte termijn zal plaatsvinden', aldus De Geus vanochtend in een korte reactie.

UTS is aandeelhouder van Ctex, maar er zijn ook andere instellingen op Curaçao die belangen hebben bij of in het datacenter dat vorig jaar de deuren opende. Instellingen zoals de ontwikkelingsbank Korpodeko en de Girobank.

Ctex-directeur Anthony de Lima heeft middels een persbericht laten weten, dat het ‘binnenhalen’ van letters of intent niet door Ctex zelf is gedaan, maar dat die taak werd ondergebracht bij een derde partij. Bovendien, zo laat de Ctex-directeur weten, zouden die letters of intent vanaf het begin nooit echt zijn ‘ingezet’ voor werving van potentiële klanten aangezien Ctex van strategische marketingkoers is veranderd en uiteindelijk zich is gaan richten op de Zuid-Amerikaanse en Caribische markt. Ook hebben deze brieven nooit geleid tot bindende financiële verplichtingen.

Daarmee lijkt de Ctex-directeur het bestaan van mogelijke ‘valse’ letters of intent niet te ontkennen.

Amigoe maakte in augustus vorig jaar ook al melding van mogelijke fraude met deze letters of intent. In een interview met (ex-)werknemers van het bedrijf die anoniem wensten te blijven staat te lezen dat ‘Ctex verkeerde informatie zou hebben verstrekt over bestaande letters of intent met potentiële klanten en dat banken en potentiële investeerders een vertekend beeld gepresenteerd kregen over toekomstvoorspellingen voor het bedrijf’.

Informatie krijgen over de reële stand van zaken bij Ctex is vanaf het begin zeer lastig gebleken vanwege de geslotenheid van alle betrokkenen. Het bedrijf heeft sinds de start te kampen gehad met financiële moeilijkheden. Hopelijk dat de aandeelhoudersvergadering die, zoals De Geus vandaag heeft aangegeven, op zeer korte termijn zal plaatsvinden, voor eens en voor altijd duidelijkheid verschaft.

Chemische smaak aan diverse producten van Lovers op Curaçao

Yoghurt- en sapproducten Lovers met vreemde geur en chemische smaak


Sinds gisteren worden op Facebook diverse meldingen gedaan van een chemische smaak aan verschillende Lovers producten op Curaçao. Waar het probleem vandaan komt is nog onduidelijk. De producent neemt de zaak serieus op en roept mensen met klachten op om direct contact op te nemen met Lovers, aldus de krant Amigoe vandaag, maandag 12 januari 2015.
 
De klachten op de zogenoemde besloten Facebook-pagina DurftevragenCuraçao gaan over een chemische smaak en vreemde geur van Lovers- producten betreffen zowel yoghurt als diverse sappen. De consumenten hebben de producten bij verschillende verkooppunten op het eiland gekocht.

Operation manager Emiddio Ruggiero van Lovers laat weten, dat een eerste klacht inmiddels is onderzocht, maar dat er geen probleem is gevonden. 'Vanmorgen zullen we contact opnemen met Centrum Supermarket, waar de desbetreffende yoghurt is gekocht', aldus Ruggiero. Hij raadt supermarkten en andere verkopers aan om de koelcellen niet met een te zwaar reinigingsmiddel schoon te maken.

'Er worden strikte controles uitgevoerd op onze producten. De grondstoffen halen wij uit Europa, waar hoge kwaliteitseisen worden gesteld. Vervolgens worden de producten lokaal geproduceerd door gecertificeerd en capabel personeel. Bovendien werken wij in gedesinfecteerde ruimtes', aldus Ruggiero.

Hij zegt verder, dat er de laatste jaren niets is veranderd aan het productieproces en dat er geen gebruik wordt gemaakt van chemicaliën. Lovers is producent en distributeur van ijs, sappen, melk, yoghurt en water en exporteert naar Aruba, Bonaire en Florida.

Lovers neemt de consumentenklachten hoog op. 'We raden iedereen met klachten over onze producten aan om direct contact met ons te zoeken. Op die manier kunnen wij precies nagaan waar de producten gekocht zijn, testen uitvoeren en hopelijk het probleem achterhalen.'

Bezorgde consumenten kunnen contact opnemen met de kwaliteitsmanager van Lovers op telefoonnummer 7370499.

Wapen uit eigen, niet afgesloten, auto agent gestolen

Auto even geparkeerd voor een dvd-shop, maar niet afgesloten

Tas, met wapen, uit auto verdwenen


De agent van politie eerste klasse H.K., heeft afgelopen zaterdagavond rond half twaalf aangifte gedaan van de diefstal uit zijn privéauto van een tas met daarin zijn dienstvuurwapen. Dit bericht het Dagblad Suriname vandaag, maandag 12 januari 2015.

De politieman, die te werk is gesteld op de muziekafdeling van het Korps Politie Suriname, parkeerde op zaterdagavond zijn auto in de Zinniastraat in Paramaribo voor een dvd-shop. Hij vergat echter zijn wagen op slot te doen. Op een van de stoelen in de auto liet hij een tas met daarin zijn dienstwapen achter.

Toen K. terugkwam, merkte hij dat de tas was verdwenen. Hij stelde ter plekke een onderzoek in, maar zonder resultaat. De politieman besloot hierop aangifte van diefstal te doen bij zijn collega's van het bureau Munder.

Dagblad Suriname: 'Familie NDP-bonzen Saramacca vraagt grond aan'

Ramdhani weer in het nieuws.
Onder aanvragers grond oud-dc Saramacca Ramdhani en NDP-Assembleelid Moesafirhoesein


Het Dagblad Suriname schrijft vandaag, maandag 12 januari 2015, dat haar redactie de de hand heeft weten te leggen op grondaanvragen die door familieleden van NDP-kopstukken in het district Saramacca zijn gedaan. Onder de aanvragers onder andere de oud-districtscommissaris (dc) van Saramacca Aroenkoemar Ramdhani (nu dc te Coronie), het NDP-Assembleelid Frits Moesafirhoesein, hoofdbestuurslid Clifton Koorndijk en kernlid Sandjai Badjalala.

De grondaanvragen variëren tussen de vijf en elf hectare en zijn allemaal op één dag ingediend, namelijk 8 december 2014. Het betreft gronden die zijn aangevraagd te Kampong Rewel (Kampong Baroe), enkele kilometers verwijderd van Groningen.

Rond de periode van de aanvraag was de dc van Saramacca, Rawien Jiawan, vanwege onbekende redenen thuis geparkeerd, aldus de krant. De dc van Commewijne, Remie Pollack, nam waar in Saramacca.

Oud-dc Ramdhani van Saramacca is de afgelopen periode vaker in het nieuws gekomen. Hij zou fictieve bestelbonnen hebben uitgeschreven op naam van het ressortraadslid Aroen Mangroe van de NDP, aan wie hij een baan als chauffeur had beloofd.

Koorndijk ambieert een DNA-kandidatuur bij de komende verkiezingen. Hoewel Badjalala uit onvrede binnen de NDP de partij had verlaten en zijn heil was gaan zoeken bij de ABOP, blijkt nu dat ook een aanvraag op zijn naam staat.

Binnen NDP-kringen wordt gesteld, dat NDP’ers zelf werken aan hun eigen ondergang. Dergelijk gedrag, dat hoogtij vierde binnen de Nieuw Front-regering, waarbij regeringsmensen zichzelf en hun families verrijkten middels gronden en waar de NDP fel tegen gekant was, speelt zich nu ook af binnen de paarse partij, zo schrijft het Dagblad Suriname vandaag.

Politie arresteert drie mannen voor diefstal en heling gascilinders

(Bron foto: Korps Politie Suriname)
Gestolen gasflessen van een op de ander doorverkocht


Agenten van het politiebureau Nieuwe Haven hebben afgelopen weekeinde drie mannen aangehouden en zes gascilinders (gasflessen) in beslag genomen. Robertino L. wordt verdacht van diefstal of verduistering van de gasbommen. Dat meldt de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag, maandag 12 januari 2015.

Die gasbommen werden door L. verkocht aan Alfons F. Vervolgens heeft Alfons F. de gascilinders met winst eeer doorverkocht aan een handelaar.

Het gaat om vijf gasbommen van 28 lbs en een van 100 lbs.

Hangende het onderzoek zijn Robertino L. en Alfons F. in verzekering gesteld. Alfons F. is een oude bekende van de politie en Justitie. Hij is eerder een aantal keren gearresteerd en in verzekering gesteld voor heling en andere misdrijven. De handelaar, die ook van heling verdacht wordt, is na verhoor vrijgelaten.

'Toekennen dubbele nationaliteit aan voetballers die langste tijd hebben gehad is verkeerd'

NDP-Assembleelid Doekhie vindt dat eigen lokaal talent voorkeur moet krijgen

'Waarom rennen achter afgedankte droge kakkerlakken uit die in Holland niet aan de bak komen?'


Het toekennen van de Surinaamse nationaliteit aan buitenlandse voetballers die hun langste tijd hebben gehad, is verkeerd. Dit zegt het NDP-Assembleelid Rashied Doekhie, zo bericht de website Waterkant.net vandaag, maandag 12 januari 2015.

Hij deelt het enthousiasme niet van de rest van zijn collega's in De Nationale Assemblee. Het eigen lokale talent moet volgens Doekhie de voorkeur krijgen.

Dit dreigt juist niet te gebeuren als het nationale elftal volgestouwd wordt met buitenlanders. 'Als ze echt voor Suriname willen uitkomen, laat ze dan hun buitenlandse nationaliteit opgeven , zegt Doekhie.

Hij is dus niet onder de indruk van ook het enthousiasme bij de Nederlandse voetballers van Surinaamse komaf. Als de Surinaamse Voetbalbond haar zin krijgt, hebben die straks ook de Surinaamse nationaliteit. De bond heeft nu een wetsvoorstel bij het parlement ter behandeling liggen, dat door de oppositie is ingediend.

Zowel vanuit de coalitie als de oppositie is positief gereageerd. Doekhie dus niet. Suriname doet er beter aan lokaal te investeren.

'We willen geen mensen hier die voor twee weken komen, wanneer het winter is in Europa. Die behouden hun Nederlandse nationaliteit en hopen dat als zij niet door Nederland worden opgeroepen, zij nog kans hebben om te spelen voor Suriname. Waarom moeten wij rennen achter afgedankte droge kakkerlakken die in Holland niet aan de bak komen?'

Suriname krijgt 800 straatnamen erbij en huizen nummers

Naamloze straten krijgen eindelijk een naam vanwege verkiezingen


Bijna achthonderd naamloze straten in het hele land krijgen eindelijk een naam. De huizen in deze straten krijgen een nummer. Dit alles vanwege de verkiezingen in mei, zo bericht de Ware Tijd vandaag, maandag 12 januari 2015.

De bewoners van de betreffende straten krijgen dus eindelijk een officieel adres, waardoor ze op tijd een oproepingskaart kunnen ontvangen voor de stembusgang. Tijdens de verkiezingen van 2010 was  sprake van maar liefst ruim 33.000 onbestelde oproepingskaarten.

De coördinator van werkgroep 'Huisnummers en Straatnamen', Ursila Jhingoeri, zegt dat de werkgroep deze maand is gestart met het plaatsen van palen en borden bij straten die nog geen naam hebben. De meeste verzoeken komen uit Wanica en Paramaribo, omdat daar veel verkavelingsprojecten zijn.

Het vernoemen van een straat moet in een resolutie bekrachtigd worden door de president en dat proces verloopt momenteel goed. 'We willen het plaatsen van nieuwe naamborden klaar hebben aan het einde van februari', zegt Jhingoeri.

De werkgroep begon in mei 2014 met zich te oriënteren op ontbrekende straatnamen en huisnummers. In september is de groep begonnen met onder meer het vervangen en herstellen van straatpalen en -naamborden. Meer dan 2.700 palen en ongeveer 6.600 straatnaamborden zullen opnieuw geplaatst worden. Bovendien zullen 517 palen en 519 borden hersteld worden. Het gaat hierbij om palen en borden die schuin hangen. Deze werkzaamheden wil de werkgroep in april afronden. Er wordt ook in het weekend gewerkt.

Minister van Justitie Curaçao: 'Chinese ondernemers moeten zich kunnen verdedigen'

Meer patrouilles in wijken met veel Chinese toko's

Navarro adviseert ondernemers minder cash te gebruiken


Chinese ondernemers op Curaçao, die het doelwit lijken te zijn geworden van overvallers, moeten zich kunnen verdedigen. Dat heeft minister Nelson Navarro van Justitie (PAIS) tijdens een persconferentie laten weten, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 12 januari 2015.

Na de meest recente overval en moord van een Chinese ondernemer in december 2014 heeft de minister van Justitie intensieve gesprekken gevoerd met de Chinese consul op Curaçao en haar ervan verzekerd, dat dit probleem zal worden aangepakt. Zo zullen er bijvoorbeeld in de wijken waar veel Chinese toko’s zijn, meer patrouilles worden ingezet. Ook is de mogelijkheid besproken om de Chinezen voor hun eigen veiligheid een wapen te laten dragen.

Ook heeft Navarro laten weten, dat een deel van de verantwoordelijkheid ook bij de Chinese ondernemers zelf ligt en dat zij zelf ook voorzorgsmaatregelen moeten treffen. Om de eigen veiligheid te kunnen garanderen, moet er bijvoorbeeld min- der gebruik worden gemaakt van cash geld.

'Criminelen weten van tevoren dat er in de toko's en minimarkets waar Chinezen werken, veel cash geld aanwezig is. Die factor moet geëlimineerd worden. Er moet zo min mogelijk gebruik worden gemaakt van cash geld', aldus Navarro tijdens de persconferentie.

Andere opties om de veiligheid te vergroten is bijvoorbeeld het plaatsen van camera’s, het sluiten van de winkel na een bepaald tijdstip en alleen een raampje open te laten waar klanten hun inkopen kunnen doorgeven.

Chen Qiman, de Chinese consul op Curaçao, liet in december, vlak na de moord op de Chinese eigenaar van een toko, weten de golf van atrako’s gericht op de Chinezen ernstig te betreuren. Ook liet zij toen weten dat de gesprekken met Navarro meer zijn dan slechts een formaliteit en dat alles nu in werking wordt gesteld om deze groep beter te beschermen.

Brunswijk nodigt massa uit bij zijn afstuderen als 'bachelor bedrijfskunde'


'Nu wordt Bravo ook deel van kader, terwijl ze slapen studeert Bravo'


Ronnie Brunswijk, voorzitter van de ABOP, studeert in april af in Bedrijfskunde en heel Suriname mag daar getuige van zijn. 'Zes april 2015 mi e kies wan titel fes mi nen, bachelor bedrijfskunde, Bigi Bravo, m’e bar’ yu!', kondigde Brunswijk in het weekeinde aan tijdens een partijbijeenkomst te Tammenga. De bachelor in spe is van plan een massa op de been te brengen om de verdediging van zijn scriptie bij te wonen. 
 
Brunswijk heeft vorig jaar tijdens een massameeting in het André Kamperveen stadion al aangekondigd, dat hij dit jaar zou afstuderen. Hij gaf toen aan drie keer per week naar school te gaan. Brunswijk stoorde zich aan de beweringen dat de ABOP geen visie heeft en nog minder kader. Brunswijk daagde destijds diegenen uit die achter die beweringen stonden, met een debat op televisie en beloofde korte metten met ze te maken. 'Mi e daag eng uit, mo vloer eng, ik loop gewoon over die man.'

Te Tammenga gaf Brunswijk aan geen boodschap meer te hebben aan die beweringen, aldus Starnieuws vandaag, maandag 12 januari 2015. 'Men zegt van de ABOP dat wij geen kader hebben en ook geen visie. Wel, we hebben een wetenschappelijk bureau en hebben wel degelijk kader in huis, deskundigen op verschillende gebieden. Den man e sribi, want nu wordt ‘Bravo’ ook deel van het kader. Terwijl ze slapen studeert Bravo.'

'Te mi e verdedig mi scriptie mo pot wan gaan bigi massa mek den kon sji fa me verdedig mi scriptie. Fu sori dat a no bai mi bai eng ma dat na buku mi nyan', kondigde Brunswijk aan. 'Mi o sor den tak mi a no a tjin djuka boi moro. A man dies e nyan buku now.'

Brunswijk zei, dat hij zijn opleiding volgt bij Boshuizen Training & Consultancy Suriname.

MinOV stelt directeur MULO Mathooraschool op non-actief

(Bron foto: Anthony Janki/de Ware Tijd)
Directeur wordt door personeel mismanagement verweten

Ook zou directeur porno hebben bekeken op school


De leiding van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (MinOV) heeft besloten dat de directeur van de MULO Mathooraschool in Groningen, Saramacca, tot nader order thuis moet blijven. Enige tijd geleden kwam de directeur in opspraak, omdat hij zou zijn betrapt op het bekijken van pornobeelden onder schooltijd. Verder wordt hem door het personeel onder meer mismanagement verweten. Afgelopen week werd nog actie gevoerd op de school.

De directeur van Onderwijs, Robert Peneux, wil niet uitweiden over constateringen, aldus Starnieuws vandaag, maandag 12 januari 2015. 'Maar, in het belang van de rust op deze school en vlot verloop van het onderzoek is een dergelijk besluit genomen. Het onderwijs van de kinderen staat centraal', aldus Peneux.

Marisa Meye, voorzitter van het MULO-directeurenberaad en schoolleider van de VOJ Freyburg eveneens in Saramacca, betreurt de situatie op school. 'Als de schoolleider van de Mathoeraschool ons had benaderd, hadden wij hem geadviseerd om in belang van het onderzoek thuis te blijven', zegt Meye.

Wanneer een groot deel van de school en ouders in opstand komen, dan is het volgens Meye beter thuis te blijven, zodat betrokkene niet kan worden verweten, dat door aanwezigheid op school, het onderzoek wordt beïnvloed.

'Als je weet dat de informatie niet op waarheid berust, dan hoef je niets te vrezen.'

Doekhie (NDP): 'Pahlad moet nog duizenden Amerikaanse dollars aan partij afstaan'

NDP'er onthult belastende documenten als Pahlad doorgaat met leugens verkondigen

'Wij zullen dan zien wie de echte corrupteling is'


Het NDP-parlementslid Rashied Doekhie zegt vandaag, 12 januari 2015, in het Dagblad Suriname dat zijn collega, Charles Pahlad, die onlangs aankondigde steun te zullen verlenen aan de VHP, niet zomaar hoog van de toren moet blazen. Doekhie onthult, dat Pahlad recent nog gelden ten behoeve van de Nationale Democratische Partij (NDP) heeft verduisterd. 

Volgens de politicus zou het gaan om duizenden Amerikaanse dollars die Pahlad als donatie voor de partij van een Surinaamse rijstmagnaat in het buitenland heeft ontvangen en dit tot nu toe niet aan de partij heeft gegeven.

Doekhie zegt over de bankafschriften te beschikken die duidelijkheid hierin zouden kunnen brengen. Maar, hij zal deze pas onthullen indien Pahlad doorgaat met de volgens Doekhie leugenachtige corruptie kruistocht. Indien nodig zal ook gebruik worden gemaakt van een naaste familielid van Pahlad die nog meer zaken over de politicus uit de doeken zal doen. Hij waarschuwt Pahlad om te stoppen met zijn leugenachtige praktijken. 'Wij zullen dan zien wie de echte corrupteling is', aldus Doekhie.

Volgens de NDP-ondervoorzitter uit Nickerie is het een normale zaak als een partijlid donatiegelden aanneemt.Maar, die gelden en de voornemens voor het gebruik daarvan moeten binnen de kortste tijd worden doorgegeven aan de partij. Naast deze praktijk zou Pahlad volgens Doekhie ook hebben ingeschreven voor de bouw van het Wanica Ziekenhuis. Het bedrag waarvoor was ingeschreven, is Srd 30 miljoen. Pahlad is boos geworden, omdat de gunning is gegaan naar Dilip Sardjoe, die voor een bedrag van Srd 9 miljoen heeft ingeschreven.

Doekhie zegt, dat hij Pahlad zeer kwalijk neemt dat hij zelfs in het rijstdistrict afgelopen zaterdag is geweest om zijn leugens te vertellen. Pahlad zei zaterdag in Nickerie, bij de opening van een nieuw VHP-partijentrum in de Van Pettenpolder, dat NDP’ers als toiletpapier worden gebruikt. NDP’ers die voor hem de partij hebben verlaten, zijn verguisd. Nu gebeurt hetzelfde met hem.

Doekhie stelt, dat Pahlad blij moet zijn dat hij hem uit de blubber heeft gehaald en tot het hoogste mogelijke niveau binnen de NDP heeft gebracht. Jammer genoeg voor hem was het niveau vergelijkbaar met toiletpapier. 'Toiletpapier was zelf te hoog voor hem, nu is hij dat niet eens waard', stelt de politicus.

Pahlad stelde ook dat het pas geopende partijcentrum in Nickerie niet van corruptiegelden zou zijn gebouwd. Dit zou het tegendeel zijn bij de NDP. Doekhie zegt daarentegen, dat Pahlad niet moet vergeten dat het hoofdkwartier van de VHP, de Olifant in Paramaribo, met drugsgelden verder is gebouwd. Hij verwijst naar de kwestie in 2009 waarbij uit de kluis van de politie ruim 90 kilo cocaïne, die in beslag was genomen, was verdwenen. VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi was destijds de minister van Justitie en Politie.

Man schiet per ongeluk op zijn echtgenote.....

Echtgenote in linkerbeen geschoten


Een ondernemer heeft zaterdag in de vooravond aan de Welgedacht A-weg zijn vrouw per ongeluk in een been geschoten met een vuistvuurwapen. Dit meldt het Dagblad Suriname vandaag, maandag 12 januari 2015.

Volgens verklaring van de echtgenoot zou hij samen met zijn vrouw en kinderen boodschappen gaan doen. Alvorens zij uit huis vertrokken, haalde de ondernemer zijn wapen uit de holster. Hij plaatste het vuurwapen in zijn broek. Bij die gelegenheid ging een schot af met als gevolg dat zijn echtgenote werd geraakt in het linkerbeen.

De ondernemer heeft meteen zijn vrouw naar een ziekenhuis vervoerd.

Naar alle waarschijnlijkheid stond het wapen op scherp en kwam tijdens het plaatsen ervan in zijn broek een vinger tegen de trekker waardoor er een schot is afgegaan. De politie van Santo Boma is belast met het onderzoek.

Jongetje (5) speelt met aansteker: woning te Latour in de as gelegd

Zestien bewoners door brand dakloos


Een woning aan de Jawahirweg te Latour is zaterdagmiddag volledig door brand in de as gelegd. De brand werd veroorzaakt doordat een 5-jarig jongetje met een aansteker in de slaapkamer aan het spelen was, aldus het Dagblad Suriname vandaag, maandag 12 januari 2015.

Zestien bewoners zijn door de brand dakloos geworden.

Brandweervoorlichter Olton Pinas zegt, dat de brandweer binnen zes minuten ter plaatse was, waarna eerst twee gascilinders, elk van 28 lbs, uit de woning werden gehaald.

Ten tijde van de brand was het kind samen met anderen thuis. Maar, het jongetje was alleen in de slaapkamer, waar de brand begon.

De woning, met een oppervlakte van 6 bij 8 meter en geheel uit hout opgetrokken, is compleet met inboedel in de vlammenzee opgegaan.

Volgens Pinas is het niet duidelijk of het afgebrande huis tegen brand was verzekerd. Een belendend pand aan de Kweeklustweg heeft ten gevolge van de vlammen schroeischade opgelopen aan de dakgoot, het plafond en aan een diepvriezer en watertank. Dit pand is wel tegen brand verzekerd. Volgens de brandweervoorlichter hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.

Jozefzoon: 'Treinproject gaat meer kosten dan 130 miljoen euro'

Volgens raadsadviseur is niet iedereen langs het traject tegen de aanleg spoorlijn

Plan: treinen vervoeren 's morgensvroeg vracht naar Zanderij, maar spoorlijn wordt aangelegd tot Onverwacht.....

Nederlandse ambassade zal in kader leningaanvraag bij ING Bank adviserende rol hebben


Het treinproject van de regering blijkt naast de lening van euro 130 miljoen nog extra kosten te bevatten. Deze onthulling deed raadsadviseur Eddy Jozefzoon, voorzitter van de presidentiële werkgroep ‘Aanleg spoorverbinding Paramaribo-Onverwacht’, afgelopen zaterdag in het actualiteitenprogramma Rashied Pierkhan’s Kal Aaj Aur Kal (KAAK), aldus het Dagblad Suriname vandaag, maandag 12 januari 2015.

Volgens Jozefzoon had president Desi Bouterse al bij de aankondiging hiervan aangegeven, dat met dit project de hele ontwikkeling van het westen en oosten van de Indira Gandhiweg meegenomen zou moeten worden. Dit gebied verkeert vooral in de regentijd in zeer erbarmelijke omstandigheden. Om dit probleem op te lossen, zal een wegverbreding moeten komen van 6.5 meter, waarnaast alle wegen verhard en voorzien zouden moeten worden van drainagemogelijkheden. Voor de ontwatering is daarom besloten om de ex-minister van Openbare Werken, Dewanand Balesar, aan te trekken.

Daarnaast zal er voor een geregelde busdienst gezorgd moeten worden. Al deze bijzaken brengen de onkosten boven de reeds vastgestelde euro 130 miljoen. Op de exacte hoogte van het bedrag wenste de raadsadviseur niet gedetailleerd in te gaan, omdat hij niet voor verkeerde interpretaties wil zorgen. Wat hij wel meegaf, is dat het niet gaat om ‘meer-miljoen-kosten’, maar om kosten die het totale gebied moeten ontwikkelen.

Jozefzoon stelt, dat het gaat om zes treinen, die voor personenvervoer zijn, en is er een verzoek gericht aan het Nederlandse bedrijf Strukton om mogelijkheden te bekijken om deze treinen voor vrachtvervoer in te zetten. Dit is ook de oorspronkelijke reden waarom eerder is afgeweken van het plan van de regering om een trambaan aan te leggen. Volgens Jozefzoon kan een tram gemakkelijk ook op een treinspoor rijden, terwijl op een tramspoor een trein niet zou kunnen rijden. Volgens voorlopige planning zullen de treinen vracht naar Zanderij vervoeren tussen 01.00 en 05.00 uur ‘s ochtends. Vreemd, omdat de spoorlijn loopt tot Onverwacht en niet tot Zanderij...

De lening wordt daarom door de ING Bank gegeven, omdat de spoorbaan export zal stimuleren. De lening behelst een rente van rond de 3.5 procent.

De projecttrekker vindt dat niet de indruk gewekt moet worden alsof alle bewoners, die langs de Indira Gandhiweg wonen, tegen dit project zijn. Het is volgens hem vaak gebleken dat de mensen van het Comité Belangenbehartiging Indira Gandhiweg in grote groepen meestal de rapporten, die naar hun worden opgestuurd, niet doornemen. Hierdoor leveren zij onnodig kritiek. Er zijn vruchtbare gesprekken gevoerd met ondernemers die de werkgroep had uitgenodigd of mensen die zelf individueel door Jozefzoon waren uitgenodigd. Volgens de raadsadviseur is bewust besloten om de mensen niet vooraf te consulteren. De werkgroep wilde onnodige teleurstelling voorkomen, indien op een later tijdstip de haalbaarheidsstudie zou uitwijzen dat de aanleg niet mogelijk zou zijn. Hij vindt daarom dat de westerse strategie niet klakkeloos in Suriname moet worden toegepast. Hij moet er zeker van zijn dat datgene dat gepresenteerd zou worden, inderdaad haalbaar en uitvoerbaar is. Het zou verder onzin zijn dat de percelen aan de rechterzijde van de Indira Gandhiweg in waarde zullen dalen.

Jozefzoon bevestigt, dat De Nationale Assemblee (DNA) geen inzage heeft gehad in het rapport van de haalbaarheidsstudie, die door spoorwegbouwer Strukton is opgemaakt. Volgens de raadsadviseur is het de regering die de planning opmaakt en zal zij, indien zij al zover is, de rapporten ter beschikken stellen aan de volksvertegenwoordiging. Weliswaar wil hij meegeven dat de vaste commissies van de ministeries van Openbare Werken (OW) en Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) reeds in de beginfase een presentatie hierover hebben gehad.

‘Het zijn nu juist de mensen die op politieke podia kritiek leveren, terwijl zij niet aanwezig waren bij de presentatie’, aldus Jozefzoon. Hij zal alle relevante rapporten aan de volksvertegenwoordiging overleggen, indien hiernaar tijdens de begrotingsbehandeling wordt gevraagd.

Zodra de Surinaamse overheid de formele aanvraag voor een lening bij ING Bank heeft gedaan voor het treinproject en er een exportkredietverzekering afgesloten moet worden, zal de Nederlandse ambassade in Paramaribo daar een advies over moeten geven. Het gaat dan om een advies over onder andere het draagvlak onder de bevolking voor het project, milieuaspecten en de mate waarin het project maatschappelijk verantwoord is, aldus zei de Nederlandse ambassadeur Ernst Noorman gistermiddag in het ABC-radioprogramma Welingelichte Kringen.

'Op het punt van de exportkredietverzekering zijn wij betrokken, omdat die via de Nederlandse overheid verstrekt wordt. Het is dan gebruikelijk dat de ambassade in het betreffende land dan een advies geeft. Verder is het een project van Suriname met een Nederlandse bedrijf. Wij worden er over geïnformeerd  en volgen het natuurlijk', sprak Noorman voor de microfoon.

Noorman verwacht dat het advies gevraagd zal worden nadat het Surinaamse parlement de begroting voor het treinproject heeft goed gekeurd.

(Red. De Surinaamse Krant/Dagblad Suriname/ABC Radio)

Bezoekers recreatieoord Overbridge door piranha's aangevallen

Overbridge en slachtoffers zwijgen

Incident niet gemeld aan autoriteiten


Een groep bezoekers van ressort Overbridge aan de Surinamerivier kreeg anderhalve week geleden de schrik van hun leven toen twee leden van de groep aangevallen werden door piranha’s. Dat bericht vandaag, maandag 12 januari 2015, maar de krant haast zich te vermelden, dat meer informatie  voorlopig niet beschikbaar is over het incident, omdat noch de leiding van het ressort noch de slachtoffers bereid zijn om te reageren.

Ook de politie en districtscommissaris Mohamed Kasto van Para konden geen informatie geven omdat het voorval niet aan de autoriteiten is gerapporteerd.

Het recreatieoord Overbridge gelegen pal aan de Surinamerivier. (Bron: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)


De Ware Tijd bericht vernomen te hebben 'van betrouwbare bronnen', dat het gaat om het vierde geval van een piranha-aanval in drie maanden tijd in hetzelfde ressort.

Hoe groot het gevaar is voor personen die zich in het water begeven is niet bekend. Ook is niet duidelijk welke maatregelen het ressort treft om de veiligheid bij bezoekers te garanderen.

Lees hier meer over aanvallen van piranha's op mensen in Surinaamse recreatieoorden en de slechte beveiligingsmaatregelen om bezoekers tegen de vissen te beschermen. Met slechts het plaatsen van een paar netten tussen het zwemwater van een recreatieoord en bijvoorbeeld de Surinamerivier zijn de piranha's niet tegen te houden. Kennelijk moet er eerst een ernstig gewond slachtoffer van een piranha vallen, alvorens er daadwerkelijk veiligheidsmaatregelen worden genomen.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

De Ware Tijd: Identiteit verkoold lichaam vrouw in auto bekend

(Bron foto: Anthony Janki/de Ware Tijd)
Vrouw laat zoontje (8 maanden) en dochterje (8) achter

Er zou een verdachte zijn aangehouden


De vrouw die zaterdagochtend geheel verbrand op de achterbank van een auto in Paramaribo-Noord werd gevonden blijkt, zo bericht de Ware Tijd maandag 12 januari 2015, de 28-jarige Fernandez E.S te zijn. Dat hebben haar ouders de krant laten weten. De omgekomen vrouw laat een zoontje van acht maanden en een dochtertje van acht jaar oud achter.

Het Korps Politie Suriname en de brandweer kregen zaterdagmorgen omstreeks zes uur melding van een brandende auto in een zijstraat van de Jozef Israëlstraat, de Rabiender Maikoeweg. De vrouw woonde hier niet ver vandaan. Bij aankomst bleek er een lijk op de achterbank van de brandende auto te liggen. Slechts het rompgedeelte kon worden gered uit de brandende auto. De rest van het lichaam was reeds verkoold.

'Wij hebben sterke aanwijzingen dat het om een misdrijf gaat', aldus Humphrey Naarden van de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname.

De Ware Tijd schrijft te hebben vernomen, dat een verdachte zou zijn gearresteerd en dat het motief gezocht moet worden in de relationele sfeer. Naarden verwacht dat alle details 'binnen niet al te lange tijd' bekendgemaakt kunnen worden.

Somohardjo overweegt motie van wantrouwen tegen president Bouterse

PL verwacht steun van de ABOP

Brunswijk tikt partijlid en minister Belfort op vingers voor uitspraken over Somohardjo


Paul Somohardjo, voorzitter van Pertjajah Luhur (PL) en Assembleelid, overweegt een motie van wantrouwen in te dienen tegen president Desi Bouterse. 'Dan kan vicepresident Robert Ameerali (ABOP) de leiding van het land overnemen', aldus Somohardjo vandaag, maandag 12 januari 2015, op Starnieuws. Hij zei dit na afloop van de partijraadsvergadering van zijn partij gisteren. De partijraad heeft toestemming gegeven voor deze actie.

Somohardjo vindt dat als de leiding niet goed is er een motie van wantrouwen moet komen. 'Dat zou ook in mijn partij gebeuren als mensen ontevreden zijn', stelt de politicus. Hij zei verder, dat de ontevredenheid vooral in de Nationale Democratische Partij (NDP) is.

Het is opvallend, althans dat vindt de redactie van Starnieuws, dat ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk zaterdag tijdens een ressortvergadering in Tammenga corrigerend optrad tegen ABOP-lid Harold Anches (oud- NDP'er) en Edward Belfort, minister van Justitie en Politie, die Somohardjo en VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi flink onderuit haalden. Brunswijk zei, dat Somohardjo niet mag worden besproken op het podium. 'Somo ben de mi soerdati. We zijn vrienden, mi nanga Somo na tweemans. A man na Bravo soerdati dus probleem no deh.'

Somohardjo zegt ook, dat al staan de verkiezingen voor de deur, een motie van wantrouwen tegen de president altijd ingediend kan worden. Als De Nationale Assemblee bijeen zal komen, zal de PL zich sterk maken hiervoor.

Als ABOP dan de leiding van het land kan krijgen, via vicepresident Ameerali, verwacht Somohardjo dat deze motie ondersteund wordt door Brunswijk. 'Dan kan de waarnemend president besluiten waar zijn bevoegdheden ontnomen zijn, terugdraaien.'

Den Blauwvinger: Korpschef lijkt persvrijheid te willen beknotten

COLUMN: Korpschef moet professionals aanstellen op PR-afdeling


Tijdens zijn eindejaarstoespraak eind december 2014 riep korpschef Humphrey Thin Liep Shie van het Korps Politie Suriname zijn personeel op om 'geen pers' meer 'uit te hangen'. Volgens de korpschef zijn er agenten die voor geld foto's maken bij misdrijven en verkeersongelukken en dergelijk en deze doorgeven aan media. Ook dagrapporten zouden worden gekopieerd en doorgesluisd naar journalisten.

Dit nieuws werd de wereld in gebracht door de nieuwswebsite Starnieuws op zaterdag 3 januari. Bij het lezen van de laatste regel van de eerste alinea - 'Ook dagrapporten worden gekopieerd en doorgesluisd naar journalisten.'-  kan de vraag gesteld worden of die informatie-doorspelende-agenten voor hun informatie geld ontvangen van journalisten een aan welke journalisten die informatie zou worden doorgespeeld. Wat is de rol van de journalist hierin? Wie zijn die journalisten?

Tjin Liep Shie liet ook weten, dat journalisten meer rekening zouden moeten houden met privacy. Zo uitte hij kritiek op het vermelden van de naam van een straat waarin de vriendin van een politieman woont, toen bericht werd, dat er ingebroken was in zijn auto. Er werd 3.500 Amerikaanse dollar buitgemaakt.

'Waarom is het nodig om de straatnaam te noemen van de vriendin?', vroeg de korpschef zich hardop af tijdens de jaarafsluiting. Maar, waarom zou die straatnaam niet vermeld mogen worden? Immers, journalisten behoren te werken met de vijf w's: wie, wat, wanneer, waar en waarom. Lezers willen nu eenmaal die informatie weten en vooral waar een misdrijf is gepleegd of een ongeluk is gebeurd. Lezers willen nu eenmaal weten wat er zoal bij hun in de buurt gebeurt, het zogenoemde nieuws-van-om-de-hoek.

Natuurlijk, kan een korpschef niet op de stoel van een journalist gaan zitten en gaan bepalen wat deze wel of niet zou mogen schrijven. Tjin Liep Shie kan niet gaan knabbelen aan de persvrijheid en dat doet hij wel.

De Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ), waarvan voorzitter Wilfred Leeuwin webredacteur is bij Starnieuws, heeft niet gereageerd op de opmerkingen van de korpschef over het journaille. De SVJ zwijgt weer, terwijl iemand in overheidsdienst zich direct bemoeit met het inhoudelijk journalistieke werk, voor zover daar überhaupt sprake van is in Suriname. Dat vraagt om een reactie uit het veld, van de SVJ. Maar, de Surinaamse Vereniging van Journalisten toont weer eens niet op te komen voor de belangen van haar handjevol leden.

Tjin Liep Shie zou ook eens in de eigen 'media'-keuken moeten kijken. De inhoudelijke kwaliteit van de door de afdeling Public Relations van zijn korps geproduceerde politieberichten is ver beneden alle peil. Veelal zijn die berichten onvolledig en dan laten we de taal- en andere fouten voor het gemak maar achterwege. Amateuristisch. Op die afdeling werkt waarschijnlijk niemand met een journalistieke- of voorlichtingsachtergrond. Laat de korpschef op zoek gaan naar goede, professionele voorlichters, die ook nog eens in staat zijn om goede, correcte, volledige en foutloze persberichten te schrijven.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
12 januari 2015
Amsterdam-Paramaribo