vrijdag 16 januari 2015

PBO van Ronald Hooghart gaat in zee met NDP

(Bron foto: Ivan Cairo/de Ware Tijd)
Hooghart ziet ook in Pertjajah Luhur goede partner voor samenwerking


De Partij Belangenbehartiging en Ontwikkeling(PBO) gaat samenwerken met de NDP. Dat heeft voorzitter Ronald Hooghart vanavond, vrijdag 16 januari 2015, bekendgemaakt op een partijbijeenkomst. Op de vraag van hem met welke partij zou moeten worden samengewerkt werd luidkeels geschreeuwd 'paars, paars, paars', aldus de Ware Tijd Online. 

(Bron foto: Dagblad Suriname Online)
Kort daarvoor kraakte Hooghart nog een kritische noot over de NDP door te zeggen, dat het besluit van NDP-voorzitter Desi Bouterse om de Pertjajah Luhur uit de coalitie te zetten onjuist was. 'Nanga Somo yu e wini verkiezing', sprak Hooghart. Bij de proclamatie van de PBO april vorig jaar maakte Hooghart al duidelijk, dat hij in de Pertjajah Luhur een geschikte kandidaat zag om mee samen te werken.

In zijn toespraak hield Hooghart partijgenoten voor dat het belang van werkenden in Suriname alleen behartigd kan worden indien hun vertegenwoordigers in het beleidscentrum zitten. Politici hebben nooit de intentie gehad om daadwerkelijk te werken voor de arbeidende klasse. Tot dat besef kwam hij in 2000 toen de politieke partijen waarmee Hooghart als voorzitter van de Centrale van Landsdienarenorganisaties (CLO) samen had gestreden om de regering-Wijdenbosch ten val te brengen, hem snel vergaten.

'Toen Wijdenbosch zijn zittingstermijn met een jaar inkortte en vervroegde verkiezingen aankondigde, waren ze ons totaal vergeten', zei Hooghart. NDP-voorzitter Desi Bouterse is de enige politicus die volgens Hooghart de CLO de kans heeft gegeven een bijdrage te leveren vanuit het machtscentrum.

Het samenwerkingsverband van de samenwerkende partijen noemde de PBO-leider een monsterverbond. Zijn partij heeft geen behoefte om zich daarbij aan te sluiten, omdat de partij qua positionering op kandidatenlijsten gezien het aantal deelnemende politieke partijen helemaal niet aan haar trekken zou komen.

Politie schiet verdachte van overval dood in Uitvlugt

Tweede verdachte gewond naar AZP


Bij een beschieting door eenheden van het Korps Politie Suriname in de Ruthlaan te Uitvlugt is vanavond, vrijdag 16 januari 2015, een dode gevallen. Dat berichten zowel de webeditie van de Ware Tijd als Starnieuws.

De politie was een auto op het spoor die eerder op de dag gestolen was na een overval. Bij de poging tot aanhouding werden schoten gewisseld. Een tweede verdachte raakte gewond en werd naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo vervoerd.

De politie zou enkele verdachten hebben aangehouden. Zij worden verhoord in een politiebureau.

Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. De politie is nog bezig met het onderzoek en kan in dit stadium geen informatie verschaffen, aldus Starnieuws.

Toespraak VHP voorzitter Santokhi bij viering 66 jaar VHP

Santokhi: 'Al die jaren bleef de VHP krachtig en waardig overeind'


Goedenavond, en welkom
Ik dank alle Geestelijken voor de bede en goede wensen.
Ik feliciteer alle partijgenoten, sympathisanten en vrienden, ik benadruk hierbij jullie bijzondere rol en waarde in de partij, door uw bijdrage en ondersteuning, immers: 66 jaar is niet zomaar iets.

Even goed zouden wij nu niet bestaan of een organisatie zijn zonder leden; een levenloos ding zijn, met hooguit administratieve waarden. De geschiedenis biedt voldoende voorbeelden van organisaties, ook politieke, die hun vroegere glans en glorie om verschillende redenen zijn kwijtgeraakt, en nu slechts op papier bestaan.

Een reden te meer dus, vandaag trots op u allen te zijn, immers: zonder u als lid, ondersteuner of sympathisant zou er geen sprake zijn van een energieke, dynamische VHP, met een nationale en internationale uitstraling. U met z’n allen bent namelijk niet alleen de ziel en het kloppend hart, maar ook het bruisende bestaan van onze partij, de VHP, dat bent u. En dat bent u allen, tezamen met de duizenden andere partijgenoten van het eerste uur, van wie velen niet meer onder ons zijn, sedert die historische oprichtingsdatum van 16 januari 1949. We brengen daarom hulde aan hen voor hun bijdrage aan de ontwikkeling van de partij. En u moet weten dat ik er zeer trots op ben, door uw keuze, aangesteld te zijn, leiding te geven aan deze kolossale en historische politieke organisatie, de VHP.

Vandaag herdenken wij de geboortedag van onze partij, 66 jaar geleden ontstaan uit een fusie van de moslim partij, de hindoe partij en de Hindostaans -Javaanse politieke partij en tegelijk daarmee samengaand:

66 jaren van werken aan nationale saamhorigheid
66 jaren van arbeiden aan de sociaal -economische ontwikkeling van ons land
66 jaren in de bres voor democratie en rechtsstaat
66 jaren zich wijden aan de opbouw van een sociaal rechtvaardige samenleving
66 jaren verbroederingspolitiek, gericht op samenwerking tussen gelijkgestemde politieke partijen in het belang van ons geliefd Suriname
66 jaren sporen van dienstbaarheid in onze samenleving.

Over de geschiedenis van 66 jaar VHP zou men dikke boeken kunnen schrijven……boeken die op boeiende wijze zouden vertellen over de hoge toppen en diepe dalen waar de partij doorheen heeft moeten trekken, en al de belevenissen die daaraan gerelateerd zijn. Ik wil het vanavond daar echter niet over hebben, maar mij richten op de geest van de zojuist genoemde speerpunten in de politiekvoering karakteristieken, die door de jaren heen oorzaak waren van haar kenmerkende politieke glans. Zij, die in de kronieken geïnteresseerd zijn, zou ik willen verwijzen naar bestaande werken van de schrijvers: Evert Azimullah, Roy Khemradj en Jules Sedney.

Vanavond wil ik samen met u , met het zicht op de algemene verkiezingen over ruim vier maanden, stil blijven staan bij de vraag: hoe het komt dat vanaf haar oprichting tot de dag van vandaag, ondanks alle paleisrevoluties, politieke orkanen, algehele exclusie uit bestuurs- en overheidsactiviteiten en wat ik zou willen noemen 'Cleopatrische verleidingen' de VHP toch krachtig en waardig overeind heeft kunnen blijven?

Sterker nog: dat ondanks de exclusie uit vrijwel alle bestuursactiviteiten de partij thans in al haar geledingen een forse groei in zowel omvang als capaciteit laat zien. En er zullen vele factoren zijn die hiertoe hebben bijgedragen, waarvan enkele factoren, die ideologisch ten grondslag liggen in de partij idealen, die terug te vinden zijn in de beginsel verklaring van de VHP, namelijk:

1. de riethalm strategie, buigzaamheid tonen tijdens hevige storm, maar zeker niet eindeloos en ongelimiteerd buigen, zodat je gebogen verder door het leven gaat, en ook niet zodanig buigen, dat de hoed van waardigheid van het hoofd valt;
2. een politiekvoering van “geweldloosheid, waarachtigheid en rechtvaardigheid”. Vormt ook de reden waarom nooit met de militairen een pact van samenwerking is gesloten;
3. vasthouden aan de leer van verdraagzaamheid en tolerantie. De basis voor nationale eensgezindheid en vorming van de natie Suriname;
4. de verbroederingsideologie. (vooral van belang in een regenboogmaatschappij als Suriname);
5. strijd voor de instandhouding van goede maatschappelijke fatsoensnormen, moraal en ethiek in onderwijs en opvoeding;
6. doelmatige bestrijding van alle vormen van criminaliteit en menselijke ondeugd;
7. het waarborgen van de democratische rechtsstaat met inachtneming van de trias politica;
8. het ter beschikking doen stellen van onderwijs en beroepstraining aan iedere burger, in Human Capital; 
9. Het voeren van een buitenlands beleid primair gericht op wederzijds respect, wederzijds voordeel en goed nabuurschap;
10. Het bevorderen van duurzame ontwikkeling voor het land en de natie. 


Ook in toekomstige regeerprogramma’s zullen deze uitgangspunten deel van uitmaken, omdat zij worden geacht onmisbaar te zijn voor een evenwichtige en harmonieuze ontwikkeling van de Surinaamse maatschappij.

De VHP zal bij deelname aan een coalitieregering derhalve onverminderd blijven vasthouden, aan deze voor haar lovenswaardige beleidsdoelen. Het is dan ook verheugend voor de VHP te constateren dat , in de komende verkiezingen over ruim vier maanden, tezamen met een combinatie van gelijkgestemde politieke partners strijd zal worden geleverd tegen het vernietigende en anarchistische beleid van de huidige regering.

De VHP is ervan overtuigd dat ieder weldenkende burger van dit land, die het hart op de juiste plaats draagt, bij de komende verkiezingen zal kiezen voor deugdelijk bestuur, progressie en waarborging van de democratische rechtsstaat. Op 25 mei aanstaande verwacht de VHP van het electoraat instemming te verkrijgen 'het schip van staat' dat thans regelrecht afstevent op een vernietigende afgrond, weer in veilige wateren te brengen met een goede kapitein en deskundig bemanningsteam. Tot dat moment blijft onze Oranje-partij, Surinames hoop in duistere dagen.

Met de dubbele zes van VHP stevenen wij zeker af op het succes. En met de grote zeven Samen Werkende Partijen(SP) krijgt het land de grootste zegen. Een zegen die wij afgesmeekt hebben van onze schepper d.m.v. de gebeden van onze religieuze leiders. En dat wij als partij met onze partners God daadwerkelijk als onze 'Fesie Mang' erkennen.
En waarbij wij recht en waarheid als een richtlijn zullen hanteren.

We danken de religieuze leiders voor hun gebeden:
Met hun gebed zullen wij politieke leiders en partijgenoten ons beschermd en gesterkt voelen om de strijd verder op te voeren en aan te scherpen.
Tegen wanbeleid.
Tegen slecht bestuur.
Tegen onveiligheid.
Tegen de bedreiging van de rechtstaat.
Tegen de neergang van de economie.
Tegen corruptie.
Tegen wanhoop.
Tegen rechtsonzekerheid.
Tegen intimidatie.
Tegen leugen en bedrog.
Tegen verdeel en heers.

En dat deze strijd mag leiden tot bevrijding van ons geliefd land en onze natie op 25 mei.
Dank en felicitatie aan ieder.

AZP heeft geen geld om kledingtoelage personeel te betalen

Personeel wil uiterlijk maandag duidelijkheid van directie over betaling

Overheid zou openstaande rekening bij AZP hebben van ruim Srd 16 miljoen


Het personeel van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, AZP, heeft de directie tot en met maandag een ultimatum gesteld om duidelijkheid te verschaffen over het uitblijven van betaling van de kledingtoelage. De voorzitter van de Algemene Bond van Personeel in dienst van het AZP, Maurits Blackson, zegt vandaag, vrijdag 16 januari 2015, in de Times of Suriname, dat het personeel een brief van de directie heeft ontvangen waarin wordt gemeld, dat de kledingtoelage niet kan worden uitbetaald, omdat er geen geld is. Die toelage had 15 januari betaald moeten zijn.

In diezelfde brief is ook te lezen, dat de uitbetaling mogelijk eind januari plaatsvindt. Maar, de directie geeft daarover geen zekerheid. Het personeel wil niet in onzekerheid leven over deze kwestie.

Personeelsleden die een wit uniform dragen moeten Srd 2.450 ontvangen als kledingtoelage en degenen die werken in een uniform met een andere kleur krijgen Srd 2.350.

'De mensen willen hun geld hebben en ze willen zekerheid daarover van de directie. Wij van de bond weten, dat het ziekenhuis op dit moment een tekort heeft aan financien, waardoor er geen garantie is dat het geld eind deze maand wel aanwezig is', zegt Blackson.

Volgens hem heeft de overheid een openstaande rekening bij het AZP van ruim Srd 16 miljoen. 'Als de overheid haar rekening betaalt, heeft het AZP genoeg geld om de mensen uit te betalen. De directie wil misschien niet met zoveel woorden zeggen waarom het een probleem is om de gelden los te krijgen van de overheid, maar het personeel heeft recht op een duidelijk en eerlijk antwoord', aldus de bondsvoorzitter.

Het personeel is de komende dagen gewoon aan het werk en zal tot en met maandag wachten op een antwoord van de directie. De volgende dag zal weer een vergadering worden belegd om de situatie van dat moment te bespreken.

AZP-directeur Antoine Brahim zegt, dat de directie inderdaad deze week een circulaire heeft verzonden waarin staat dat de uitbetaling van de kledingtoelage aan het personeel op een latere datum zal plaatsvinden. 'Gezien het ziekenhuis elke maand moeite heeft om haar financiële verplichtingen te voldoen, drukt deze CAO-uitkering extra zwaar op de uitgavenpost van het ziekenhuis. Deze kledingtoelage voor het totale personeel is ruim Srd 5 miljoen en het bedrag is gelijk aan wat maandelijks aan salarissen betaald moet worden', zegt Brahim.

Volgens de directeur zijn d ziekenhuizen in moeilijk financieel vaarwater gekomen, sinds de overheid vorig jaar de suppleties voor de ziekenhuizen heeft afgeschaft. Daarnaast zijn de tarieven van de ziekenhuizen nog steeds niet marktconform, waardoor het extra moeilijk is om zichzelf te bedruipen, zo schrijft de krant.

Brahim stelt dat alles er aan gedaan wordt om uiterlijk eind van deze maand de toelage uit te betalen. Over het feit, dat de overheid nog Srd 16 miljoen aan zijn ziekenhuis moet betalen, wenst Brahim niet tegenover de redactie van de Times te reageren.

Verbrande vrouw in vrouw vermoedelijk eerst doodgeschoten

(Bron foto: Anthony Janki/de Ware Tijd)
Gearresteerde militair ontkent elke betrokkenheid bij brand en moord


Advocaat Raoul Lobo laat vandaag, vrijdag 16 januari 2015, via de Times of Suriname weten dat bij de voorgeleiding van zijn client, een militair, naar voren is gekomen dat Equindia Fernandes zaterdag vermoedelijk eerst is doodgeschoten. Daarna zou zij in een auto zijn geplaatst die in brand werd gestoken.

Volgens de advocaat heeft het Openbaar Ministerie dit tijdens de voorgeleiding van de aangehouden militair ter sprake gebracht.

Buurtbewoners hadden op de dag van de autobrand knallen gehoord. Het verkoolde lichaam van de vrouw werd zaterdag in een door de brandweer gebluste auto gevonden in de Jozef Israëlstraat.

De vrouw zou als laatst een telefoongesprek hebben gevoerd met de militair. Alleen op basis van die informatie zou hij zijn gearresteerd. Lobo zegt, dat zijn cliënt de vrouw na het gesprek niet heeft ontmoet. Hij vindt dan ook, dat er te weinig bewijs is voor een redelijk vermoeden van schuld tegen de militair.

De verdachte heeft vanaf het begin ontkend betrokken te zijn geweest bij de moord op de vrouw en bij de autobrand.


Aannemingsbedrijf Pahlad vindt berichtgeving Times of Suriname suggestief

Directeur Pahlad: 'Bedrijf heeft nooit onderhandse gunning OW verkregen'


Het aannemingsbedrijf APS NV, waar het NDP-Assembleelid Charles Pahlad commissaris is, zegt in een aan de Times of Suriname verzonden brief, dat het bedrijf nooit een onderhandse gunning van het ministerie van Openbare Werken (OW) te hebben gekregen. Dat bericht die krant vandaag, vrijdag 16 januari 2015.

Directeur Harley Pahlad, zoon van het parlementslid, verdedigt zijn bedrijf naar aanleiding van een artikel in de krant waarin wordt gesuggereerd dat werken aan het bedrijf zouden zijn toegewezen vanwege de positie van Charles Pahlad in De Nationale Assemblee. Maar, dat zou aldus de krant vandaag, niet in dat artikel hebben gestaan.

Het bewuste artikel had als kop 'Pahlad verdient aan huidige regering' en citeert stukken waaruit blijkt dat Charles Pahlad verbonden is aan APS NV en dat het bedrijf meer dan Srd 25 miljoen heeft verdiend sinds zijn inschrijving bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken op 28 februari 2011. De redactie van de krant stelt vandaag die informatie dubbel te hebben gecheckt alvorens te publiceren.

Eerder heeft het Assembleelid publiekelijk gezegd nooit iets aan de huidige regering te hebben verdiend. Hij nodigde iedereen uit om het tegendeel aan te tonen.

Een klokkenluider heeft de krant van informatie voorzien die aantoont dat het tegendeel dus wel het geval is, aldus de Times. Als commissaris van het aannemingsbedrijf geniet Charles Pahlad voordelen uit gunningen die het bedrijf ten goede zijn gekomen.

Dit meldt het Dagblad Suriname vandaag in haar webeditie:

De eerste gunning die Pahlad van OW toegewezen kreeg, was de reconditionering van de wegstrekking vanaf de Oost-Westverbinding tot Wanhati, de wegstrekking afslag Lantiweg en Tamarin en de wegstrekking weg naar Langa Hoekoe in het district Marowijne. Dit project dateert van 19 februari 2012 en had een kostenplaatje van Srd 5.137.375, maar werd uiteindelijk geannuleerd vanwege gewijzigde beleidsinzichten van het ministerie.

De tweede had te maken met opschoning en aanleg van buizen. De trenzen in het woongebied aan de Sabanweg en omgeving zouden worden opgehaald en zouden de daarbij bijbehorende werkzaamheden ook worden verricht. Ook het leveren en leggen van buizen aan de Koendjbihariestraat in Paramaribo stond in dit contract. Beide werken hebben Pahlad in totaal Srd 2.641.085 opgebracht.

Voor een totaal bedrag van Srd 3.099.125 moest APS NV de Dagoefisieweg in Paramaribo rioleren en bestraten. Ook moest zij zorgen voor de riolering van de Gongrijpstraat tussen de Flamingostraat en de Schietbaanweg voor Srd 8.607.401.

Momenteel rehabiliteert APS NV de Pandit Tilakdharieweg in Commewijne voor een bedrag van SRD 31.269.962.50. In een brief, die waarnemend directeur van OW, Santosh Soman, op 5 januari 2015 naar de bewoners van het voornoemd gebied stuurde, staat ook aangegeven dat APS NV de aannemer is. Totaal komt alles boven de Srd 60 miljoen te staan.

Onderstaande documenten zijn vandaag gepubliceerd door de webeditie van het Dagblad Suriname:
Suriname vraagt Interpol voortvluchtige Stephan Westfa internationaal te signaleren

(Bron foto: KPS)
Justitie zoekt Westfa sinds november 2014 voor diefstal en geweld

Westfa ook de man die ondernemer Jhauw moest liquideren


De internationale politieorganisatie Interpol is gevraagd om de 25-jarige Stephan Westfa, die sinds november vorig jaar door Justitie wordt gezocht, internationaal te signaleren. Er wordt niet uitgesloten dat hij uit Suriname is gevlucht. Dat is vandaag, vrijdag 16 januari 2015, bekendgemaakt door de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname (KPS).

Westfa wordt gezocht voor diefstal met geweld. Hij zou betrokken zijn geweest bij de diefstal van een auto waarbij geweld is gebruikt.

Westfa is ook betrokken bij de geruchtmakende 'Jhauw'-zaak, waarin de directeur van Surishopping  Ramsoender Jhauw aangifte heeft gedaan. Volgens Jhauw moest Westfa hem liquideren. Hij zou hiertoe de opdracht hebben gekregen van de ondernemers Dassasing. Later kwam Westfa terug op deze bewering en zei dat Jhauw de zaak in elkaar zou hebben gezet. Jhauw ontkent dit categorisch. Deze zaak is nog niet opgelost, zo bericht Starnieuws.

367 Pakken cocaïnepasta gevonden in graafmachine op terrein aan Industrieweg-Zuid

(Bron foto: KPS)
Vier verdachten gearresteerd in grootscheepse politieactie

Arrestanten zijn een Surinamer, een Duitser en twee Nederlanders


Speciale eenheden van het Korps Politie Suriname (KPS) hebben vandaag, vrijdag 16 januari 2015, 367 pakken cocaïnepasta gevonden in een graafmachine op een terrein aan de Industrieweg-Zuid in Paramaribo. Politiewoordvoerder Humphrey Naarden zegt op Starnieuws dat vier verdachten zijn gearresteerd.

De verdachten zijn een Surinamer, twee Nederlanders en een Duitser. Naarden verwacht meer aanhoudingen.

(Bron foto: Anthony Janki/de Ware Tijd)
Deze grootscheepse operatie wordt geleid door een bijzonder opsporingsteam, de Anti-Narcotica Brigade en de Narcotic Intelligence Unit.

De politie kan verder nog geen details prijsgeven.

Volgens de Ware Tijd Online werd de cocaïne aangetroffen in de machinekamer van een graafmachine en zou het gaan om ruim 300 kilo.

Wrakingsverzoek Santokhi in zaak van president Bouterse door Hof afgewezen

Rechtszaak kan gewoon doorgaan

 
Het Hof van Justitie heeft vandaag, vrijdag 16 januari 2015, het wrakingsverzoek van de advocaat van VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi, Gerold Sewcharan, afgewezen. De rechter mag het Kort Geding dat president Desi Bouterse tegen Santokhi heeft aangespannen gewoon behandelen. Dit bevestigt de advocaat van Bouterse, Nailah van Dijk, op Starnieuws.

Bouterse heeft Santokhi voor de rechter gedaagd voor uitspraken die de VHP-leider heeft gedaan op een vergadering van Pertjajah Luhur te Lelydorp op 23 november. Santokhi zei onder andere, dat Bouterse de drugsmaffia van Colombia naar Suriname heeft gebracht.

Sewcharan besloot de rechter te wraken, maar benadrukte dat het niet om een persoonlijke aangelegenheid ging. Van Dijk is voorstander van een snelle behandeling van het Kort Geding. Zij benadrukt dat het om ernstige beschuldigingen gaat tegen de president van het land.

Laboratoria op Curaçao worden waarschijnlijk samengevoegd

Minister van GMN streeft naar opzetten soort mini-RIVM


Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) is momenteel bezig mogelijkheden te onderzoeken voor de laboratoriumfunctie op Curaçao. De eerste conclusie van dat onderzoek is dat het ziekenhuislaboratorium en ADC laboratorium (Analytisch Diagnostisch Centrum N.V) zeer waarschijnlijk samengevoegd zullen worden. Of ‘verregaande samenwerking’, zoals minister Ben Whiteman (PS) van GMN het van vanwege de gevoeligheid noemt, zo schrijft verslaggeefster Anke Brunswijk-Vellenga vandaag, 16 januari 2015, in Amigoe.

'Het voornemen om beide laboratoria samen te voegen heeft te maken met de financiële mogelijkheden en de overcapaciteit aan laboratoria op Curaçao', zegt Whiteman. De minister wil echter nog geen definitieve uitspraken doen over de vraag of dit nieuwe laboratorium in of rondom het nieuwe Hospital Nobo Otrobanda (HNO) zal worden gevestigd.

Het ministerie GMN zit al enige tijd met het ADC en het St. Elisabeth Hospitaal (Sehos) rond tafel in het kader van de bouw van het nieuwe ziekenhuis. 'Het is niet de bedoeling dat we twee laboratoria krijgen. Maar, geen van beide partijen wil over een fusie praten. Uiteindelijk hebben we een verregaande samenwerking onder één dak, met de bedoeling dat op termijn via allerlei kruisbestuivingen een organisatie wordt gevormd, afgesproken', liet de minister eerder al via Amigoe weten.

Via Stichting Overheids Accountant Bureau (SOAB) werd een expert uit Nederland ingeschakeld om de mogelijkheden te onderzoeken. Het rapport daarvan is nog niet beschikbaar voor inzage.

De minister ziet als enige overlevingskans voor de publieke gezondheidstaken als de ziekenhuistaken, om één organisatie op te richten waarin het ADC, het ziekenhuislaboratorium, volksgezondheidinstituut en preventie-instituut samengevoegd worden in de vorm van een mini-RIVM, een lokale versie van het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. 'Dat is de enige overlevingskans, anders kunnen ze het vergeten.' 

Volgens Whiteman maakt het overheidslaboratorium ADC enorme verliezen. 'Als overheid heb je een overheidslaboratorium nodig voor de publieke gezondheidstaak. Die verplichte functies zijn meestal duur. Daarnaast moet je ook cosmetische functies doen, om geld binnen te halen. Maar door de jaren heen heeft het overheidslab een dusdanige cultuur gehad waardoor de cosmetische functies daarbuiten ontwikkeld zijn', aldus Whiteman. Hij doelt met name op het Medical Laboratory Services (MLS)-laboratorium. De minister heeft de indruk, dat het overheidslab hen niet meer kan bijhouden en dat MLS de strijd aan het winnen is.

'Dus ik zit nu met een joekel van een probleem. Ik heb daarbuiten een particulier lab dat bijna alle klinische chemie opslokt. Ze is ISO-gecertificeerd en heeft zelfs in microbiologie geïnvesteerd, terwijl dat niet eens winstgevend is. Iedereen die daar naartoe gaat, spreekt vol lof over de service. Daar kan je niets tegen hebben. Maar, je zit wel met een overheidslaboratorium met een hele grote overhead en die aan het verpauperen is. En in deze slechte economische situatie moet die public health-taak overeind worden gehouden.'

Bromfietser (67) dodelijk verongelukt in Nickerie

Bestuurder bromfiets verleent geen voorrang aan truck op Parmessarweg

Duorijdster raakt lichtgewond


De 64-jarige bromfietser Vijanand Tarmhance is vandaag, vrijdag 16 januari 2015, om het leven gekomen in het verkeer. De bromfietser, die uit een inrit kwam aan de Parmessarweg in het district Nickerie, verleende geen voorrang aan een vrachtwagen, aldus het Dagblad Suriname.

Tarmhance raakte gewond aan zijn hoofd en is ter plaatse overleden. Hij is de tweede verkeersdode dit jaar in Nickerie. De 15-jarige duo-bromfietsrijder Shivran Mukul verongelukte op de eerste dag van dit jaar. De bromfiets waar hij op zat werd 's morgens rond drie uur voor zijn inrit aan de Rambaran Mishreweg in de Corantijnpolder aangereden door een auto.

Uit het politieonderzoek blijkt, dat Tarmhance samen met een duorijder, een vrouw, reed. Zij liep volgens de politie van Nickerie lichte verwondingen op en kon na behandeling naar huis.

(Bron: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)

Verdachte gewelddadige diefstallen opgepakt in Lawagebied

Drie illegale Dominicanen, waaronder zwangere vrouw, gearresteerd te Stolkertsijver


Maradona D., alias 'Zware Jongen', blijkt afgelopen zondag door een politie-eenheid te zijn aangehouden in het Lawagebied in het district Marowijne. Hij en andere een man, die bekend staat als 'fine man', worden ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan een aantal gewelddadige diefstallen in Marowijne en mogelijk op Frans-Guyanees grondgebied, aldus de afdeling Public Relations vandaag, vrijdag 16 januari 2015, in een persbericht.

Volgens de politie is 'fine man' in Frans- Guyana aangehouden. Het is te verwachten dat er uitwisseling van informatie zal plaatsvinden tussen de Surinaamse en de Frans-Guyanese justitiële autoriteiten in deze zaak, aldus de politie.

D. is in verzekering gesteld.

Twee mannen en een vrouw zijn dinsdag door agenten van de controlepost Stolkertsijver in Commewijne gearresteerd. Zij hebben de Dominicaanse nationaliteit en wonen illegaal in Suriname.

De drie zijn na hun aanhouding overgedragen aan de Vreemdelingendienst van het Korps Politie Suriname. De mannen bevinden zich nu in vreemdelingenbewaring in afwachting op hun uitzetting.

Voor de vrouw, die in verwachting is, heeft de Vreemdelingendienst gebruik gemaakt van een bepaalde regeling, waardoor zij in afwachting van haar uitzetting niet in hechtenis hoeft te worden genomen.

Brazilië waarschuwt Jakarta

Twee Braziliaanse gevangenen worden door Indonesië geëxecuteerd

Ook Nederlandse gevangene krijgt doodstraf


De relatie tussen Brazilië en Indonesië kan schade oplopen, als Indonesië het leven van twee  Braziliaanse ter dood veroordeelden niet spaart. Daarvoor heeft de Braziliaanse president Dilma Rousseff haar Indonesische ambtgenoot Joko Widodo in een telefoongesprek gewaarschuwd, aldus de in San Antonio, Texas (VS) gevestigde nieuwswebsite La Prensa vandaag, vrijdag 16 januari 2015.

Widodo had Rousseff verteld, dat hij niet kan ingrijpen in de activiteiten van de rechterlijke macht, maar Rousseff waarschuwde dat de executies veel beroering in haar land zouden veroorzaken. Het zouden de eerste Brazilianen zijn die een ander land executeert.
Marco Archer Cardoso Moreira, 53, een sportleraar, werd in 2003 gearresteerd voor de smokkel van 13.5 kilo Peruviaanse cocaïne in een hangglider en een jaar later ter dood veroordeeld.

'Tijdens zijn 10 jaren verblijf in de gevangenis heeft Brazilië alle juridische en diplomatieke mogelijkheden onderzocht, waaronder ook interventie door oud-president Luiz Inacio Lula da Silva, waardoor de executie kon worden uitgesteld', aldus de Braziliaanse ambassadeur in Indonesië, Paulo Alberto da Silveira.

Een tweede Braziliaan, Rodrigo Gularte, 42, wacht ook in zijn cel op de doodstraf die hij opgelegd kreeg voor de smokkel van 6 kilo cocaïne verborgen in een surfboard in 2004.

Ook de Nederlander Ang Kiem Soei wacht executie zondagavond zes uur Nederlandse tijd. Kiem Soei is in 2003 tot de doodstraf veroordeeld voor vermeende betrokkenheid bij de productie van xtc.

Jakarta heeft in december plotseling besloten 64 wegens drugs ter dood veroordeelde gevangenen ter dood te brengen. Zes van hen worden volgens Jakarta dit weekeinde geëxecuteerd.

De Nederlandse minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken sluit niet uit dat de executie van  Kiem Soei in Indonesië gevolgen krijgt voor de betrekkingen met Indonesië. Hij zei dat vandaag na de ministerraad, aldus bericht onder andere het AD.

Hij wil niet vooruitlopen op welke gevolgen. Ook wilde Koenders niet zeggen of koning Willem-Alexander is betrokken bij de Nederlandse inspanningen om de executie van Ang Kiem Soei te voorkomen.

Zondag worden ook vijf anderen geëxecuteerd. Naast de Nederlander zijn het burgers uit Malawi, Vietnam, Brazilië, Nigeria en Indonesië. De zes hebben nog om gratie gevraagd, maar die verzoeken hebben de Indonesische autoriteiten afgewezen.

Koenders: 'We wijzen de executies af en maken ons grote zorgen. We proberen internationaal ook alles om ervoor te zorgen dat executies niet plaatsvinden. Dat gebeurt zowel juridisch als politiek.'

Kou uit de lucht tussen BID-Team en NV Luchthavenbeheer

'BID-Team zal medewerking verlenen aan in stand houden veiligheid J.A. Pengelluchthaven'


Het BID-Team (Bestrijding Internationale Drugshandel) van het Korps Politie Suriname en leden van de NV Luchthavenbeheer hebben het misverstand dat afgelopen woensdag was ontstaan uitgesproken. Er was onenigheid over het screenen van leden van het BID-Team op de Johan Adolf Pengelluchthaven te Zanderij.

De afdeling Public Relations van het korps meldt vandaag, vrijdag 16 januari 2015, dat leidinggevenden van het korps en de directie van de NV Luchthavenbeheer in overleg zijn getreden met elkaar om het ontstane misverstand weg te werken. 'Het resultaat is bevredigend. De plooien zijn gladgestreken', aldus de politie.

'Indachtig de verantwoordelijkheid en verplichting van de politieorganisatie in Suriname en gelet op de internationale veiligheidsregels en procedures die gelden voor internationale luchthavens, zullen de leden van het BID-Team hun medewerking verlenen aan het helpen in stand houden van de veiligheid op de J.A. Pengel internationale luchthaven te Zanderij.'

Spoedig topoverleg tussen Suriname en Guyana over problemen busroute Georgetown-Paramaribo

Guyanese bushouders zouden zonder Surinaamse vergunning op route rijden

Suriname bepaalt dat Guyanese chauffeurs ook vergunningsplichtig zijn


De ministers van Buitenlandse Zaken van Suriname en Guyana, respectievelijk Winston Lackin en Carolyn Rodrigues-Birkett, voeren binnenkort overleg over de problemen op de busroute Georgetown-Paramarbo. Dat meldt het Surinaamse ministerie vandaag, vrijdag 16 januari 2015.

Guyanese bushouders die deze busroute onderhouden zijn verontrust over nieuwe regels die Suriname wil introduceren. Deze maatregelen zijn aangekondigd, nadat Surinaamse bushouders die dezelfde route onderhouden afgelopen week een protestactie hielden, omdat ze oneerlijke concurrentie zouden ondervinden van hun Guyanese collega’s.

De Guyanezen zouden naar verluidt zonder Surinaamse vergunning opereren. De regering heeft bepaald dat de Guyanezen voortaan ook een vergunning moeten hebben.

Maar, in een gisteren uitgegeven verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Guyana wordt gesteld, dat de voorgenomen maatregel in strijd is met een overeenkomst tussen de twee buurlanden. Dat akkoord, het Cross Border Protocol, dateert van 22 oktober 1998.

Volgens Guyana druist de nieuwe regel ook in tegen het vrije personenverkeer tussen CARICOM-landen. Ook binnen UNASUR wordt de integratie van de lidlanden via wegen, bruggen en veerverbindingen om transport van personen en goederen te stimuleren, gepropageerd, schrijft het Guyanese ministerie.

Verder wordt aangegeven, dat minister Carolyn Rodrigues-Birkett gisteren hierover contact had met minister Winston Lackin. De twee bewindslieden hebben toen besloten binnenkort besprekingen met elkaar te voeren. De ministers zijn van mening dat de gerezen problemen zo snel mogelijk opgelost moeten worden. De voorbereidingen voor de ontmoeting worden al getroffen.

De voorgenomen vergunningvereiste komt bovenop een eerdere vereiste, dat bushouders die vanuit Guyana passagiers vervoeren naar Suriname, dezelfde personen terug moeten vervoeren en geen andere passagiers. 'Deze vereiste is onpraktisch, gezien het feit dat personen verschillende lengtes van verblijf hebben en passagiers mogelijk ook slechts een reis in één richting ondernemen', aldus het ministerie.

De volledige tekst van de gisteren uitgebrachte verklaring van de Guyanese minister van Buitenlandse Zaken:

Issue Involving Guyanese Mini Bus Operators Plying the Guyana-Suriname Route 

On the 19th December, 2014, the Embassy of Guyana in Paramaribo was informed by four mini bus operators that the Surinamese authorities had instituted new requirements for buses plying the route from Guyana to Paramaribo. More specifically, they indicated that the new requirement is that they have to transport the identical passengers they brought from Guyana on their return from Suriname. Needless to say this requirement is impractical given that persons have varying lengths of stay and passengers might also be traveling one way only. The Embassy immediately contacted the Surinamese Ministry of Foreign Affairs who promised to speak with their custom authorities and revert with information pertaining to the issue.

Having received no information, on the 24th December 2014, the Minister of Foreign Affairs, Honorable Carolyn Rodrigues-Birkett spoke to her Surinamese counterpart Honorable Winston Lackin explaining that the new requirement has serious implications for free movement between the two countries, especially since tourism and general movement between Guyana and Suriname have been growing. Minister Lackin promised to get more information on the matter and that he will do his best to have it resolved.

The Embassy of Guyana also continued to follow up with the Foreign Ministry in Suriname but no formal transmission of the new requirements has been received to date. In the meantime, the Ministry has recently learnt that another requirement instituted by the Surinamese authorities is that Guyanese operators need to apply for a license to operate from Guyana to Paramaribo. This requirement and the one previously mentioned are inconsistent with the Cross Border Protocol of October 22, 1998.

Today, Hon. Carolyn Rodrigues-Birkett again spoke with her Surinamese counterpart and they both recognize the good neighborly relations that exist between Guyana and Suriname, which has in part facilitated the increase movement of people between the two countries. They have agreed that the resolution of the matter is urgent and that a Meeting between the two sides must be convened soonest. The necessary arrangements are being made for the meeting to take place.

Ministry of Foreign Affairs 
15th January 2015

Eddy Jharap: 'Staatsolie tastbaar bewijs vertrouwen in eigen kunnen'

Oud-Staatsolie-directeur neemt in Den Haag Van Waterschoot van der Gracht Penning in ontvangst


'Staatsolie is een tastbaar bewijs van het vertrouwen in eigen kunnen. Met Staatsolie kunnen wij aantonen dat ook wij Surinamers bijzondere dromen kunnen waarmaken.' Woorden van Eddy Jharap bij het in ontvangst nemen van de prestigieuze Van Waterschoot van der Gracht Penning in Den Haag vandaag, vrijdag 16 januari 2015, aldus de Ware Tijd Online.

De penning kreeg hij uitgereikt door het Koninklijk Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap (KNGMG). 'Het is een grote verrassing en eer voor mij, mijn gezin de familie vrienden en kennissen, de Staatsolie gemeenschap en Suriname', sprak Jharap.

Surinames zaakgelastigde in Nederland, Lucretia Redan, en consul-generaal Roy Lieuw a Sie waren onder de aanwezigen bij de uitreiking van de penning door KNGMG-voorzitter Lucia van Geuns.

De penning is vernoemd naar de man die sinds 1950 de hoogste Nederlandse onderscheiding op aardwetenschappelijk gebied heeft bereikt. Jharap kreeg de penning vanwege zijn inzet om Staatsolie van de grond te tillen en tot een winstgevend maatschappij te maken.

Aan de uitreiking van de penning was een symposium verbonden. Jharap heeft tijdens dat symposium zijn ervaringen als eerste directeur van Staatsolie gedeeld met de aanwezigen.

Suriname loot tegen Nicaragua of Anguilla in 2e ronde kwalificatietoernooi WK-voetbal 2018

(Bron foto: FIFA)

Suriname beter geplaatst in FIFA-ranking dan Nicaragua en Anguilla


Het Surinaamse nationaal voetbalelftal, natio, komt tussen 6 en 15 juni in de tweede ronde van het kwalificatietoernooi voor het WK-voetbal 2018 in Rusland uit tegen Nicaragua of het eiland Anguilla. Deze twee landen moeten het in de eerste ronde tegen elkaar opnemen. Dat is de uitkomst van de loting gisteravond door de FIFA in Miami (VS) voor de eerste twee rondes in de zogenoemde CONCACAF-zone (Confederation of North, Central American and Caribbean Association Football), zo bericht Starnieuws vandaag, vrijdag 16 januari 2015.

Suriname kwam bij de loting in Miami als laatste land uit de glazen pot. De trekking werd verricht door de Braziliaanse vedette Ronaldo en de Mexicaanse oud-international Pavel Pardo.

Ook de tweede ronde is een knock-out fase. Suriname speelt de eerste wedstrijd uit. De return in het André Kamperveen Stadion volgt binnen een week. De derde ronde, opnieuw knock-out, staat voor eind augustus en begin september op het programma.

Nicaragua, begin dit jaar de nummer 173 op de FIFA wereldranglijst, start in de eerste ronde als favoriet tegen Anguilla, dat plaats 108 van in totaal 109 landen bezet. Het eiland laat alleen Bhutan achter zich.

Suriname staat op de 163e positie in de FIFA-ranking van nationale teams.

Nicaragua werd tijdens de kwalificaties voor het eindtoernooi in 2014 in Brazilië, net als Suriname, uitgeschakeld in de tweede ronde. Panama, dat later de eindpoule van de CONCACAF zou halen, was destijds duidelijk te sterk. Nicaragua verloor in het najaar van 2014 de laatste drie interlands, tegen El Salvador, Honduras en Panama.

Lichaam in Surinamerivier gevallen man geborgen

Man nabij Ballast Nedam uit rivier gehaald


Agenten hebben vanochtend, vrijdag 16 januari 2015, rond tien uur, het lichaam van een man uit de Surinamerivier geborgen, niet ver van het bedrijf Ballast Nedam, aldus meldt de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname.

Het gaat vermoedelijk om de Guyanees Henry Rawle die woensdagavond tijdens werkzaamheden op een duwboot in de rivier was gevallen.

De politie van Nieuwe Haven is bezig met het onderzoek .

Betalingsachterstand mensen met beperking door overheid ingelopen


Belangenbehartiger Wan Okasi wil dat betaling via bank wordt gedaan


Stichting Wan Okasi, die de belangen behartigt van personen met een visuele beperking, is blij dat de doelgroep inmiddels haar financiële tegemoetkoming heeft ontvangen. 'Nu al wordt voor de maand januari uitbetaald. Dit is wat wij willen, het ministerie moet bij zijn met de uitbetaling, omdat wij het al niet gemakkelijk hebben', zegt voorzitter Aniel Koendjbihari vandaag, vrijdag 16 januari 2015, op Starnieuws.

Afgelopen maand hadden ongeveer 4.000 personen uit de groep van ongeveer 15.000 voor de jaarwisseling nog steeds de tegemoetkoming niet ontvangen.

De organisatie wil een gesprek met de leiding van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting en weer voorstellen, dat de tegemoetkoming op de bank wordt gestort. Waarom dit nog niet mogelijk is, is voor Koendjbihari een raadsel.

'We zijn verplicht om op de door het ministerie vastgestelde datum op het wijkkantoor te gaan ontvangen. En als het door omstandigheden niet lukt moeten wij wachten op de nabetaling die soms dagen duurt', aldus de stichtingsvoorzitter. Als het geld op de bank wordt gestort, kan iedereen in zijn  of haar eigen tijd gaan om bankzaken te doen.

Een ander breekpunt is het vervoer van mensen met een beperking. Ook met de leiding van het Nationaal Vervoersbedrijf (NVB) zal een gesprek worden gevraagd voor verbetering van de dienstverlening. Koendjbihari kan niet begrijpen dat er vanuit het overheidsbedrijf op 2 januari geen vervoer was voor de doelgroep terwijl er personen zijn die naar het werk moesten. Sommigen waren verplicht om een verlofdag op te nemen. Hij hoopt dat in de toekomst meer rekening wordt gehouden met deze groep, die al zo beperkt is.

Rechter wijst 5 maart vonnis in brandstichtingszaak Wintiwai

Zeven woningen appartementencomplex door brand 10 januari 2014 in as gelegd


In de brandstichtingszaak Wintiwai heeft de rechter gisteren besloten, dat zij op 5 maart 2015 vonnis zal vellen in de strafzaak waarbij drie verdachten terecht staan voor brandstichting in een appartementencomplex aan de Toemak Hoemakstraat te Wintiwai op 10 januari 2014. In deze zaak staan Chequita L., Deborah A. en Darvind E. terecht, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 16 januari 2015.

In totaal werden zeven woningen in de as gelegd. Het Openbaar Ministerie (OM) had eerder al celstraffen geëist tegen de drie verdachten. Tegen Darvind, die de brand in zijn eentje zou hebben gesticht, werd achttien maanden cel geëist. Deborah zou de brandstichting hebben uitgelokt en daarom werd tegen haar twee jaar geeist door het OM. Tegen Chequita was onvoldoende bewijs geleverd en dat leverde een eis tot vrijspraak op. Beide hebben vrouwen hebben steeds betrokkenheid bij de brand ontkend.

De voorlopige hechtenis van Deborah en Chequita werd eerder al opgeschort, maar eerstgenoemde verscheen gisteren niet op de zitting.

Darvind E. verklaarde eerder dat hij in eerste instantie door Chequita was benaderd om de ramen van één van de woningen op het complex in te slaan. Daarna moest hij hetzelfde doen bij een andere woning op hetzelfde complex. Tenslotte werd hij gebeld en moest hij deze keer de woning in brand steken.

Achteraf verklaarde hij echter, dat het Deborah was. Zijn verklaringen waren tegenstrijdig. Deborah nam hem mee naar de winkel en zij kocht de benodigde spullen, waaronder terpentine. Ook kreeg hij een stok van haar en een doekje waarmee hij de brand kon stichten. Hij gooide de brandende stok via een raam van een van de owningen naar binnen.

De twee vrouwen, Chequita en Deborah, zouden de achttienjarige Darvind Srd 50 hebben betaald om het pand in brand te steken. Hij zou Srd 25 aan de zestienjarige Busta hebben gegeven. Busta gaf in de rechtszaal aan, dat Darvind degene was die hem had gevraagd om een ‘feit te klaren’. Toen hij weigerde, zei Darvind dat Busta ‘een sufferd’ was. Uiteindelijk deed hij toch mee.

Stakende Aqualectra-medewerkers op Curaçao moeten van rechter weer aan het werk

Rechter: Actie vakbond SEU onrechtmatig

Actie leidde tot stroomuitval in diverse wijken op eiland


Stakende Aqualectra-medewerkers op Curaçao, die bij vakbond SEU zijn aangesloten, moeten weer aan het werk. Dat oordeelde de rechter gisteravond in een door Aqualectra aangespannen Kort Geding, aldus het Antillians Dagblad vandaag, vrijdag 16 januari 2015. Volgens de rechter is de actie van de vakbond voor stafpersoneel ‘onrechtmatig’.

Door de staking van een deel van het Aqualectra-personeel viel gisteren in een groot aantal wijken de stroom uit. Volgens de directeur van het nutsbedrijf Darick Jonis zijn in elk geval 10.000 mensen gisterochtend gedupeerd door de stroomuitval. Bewoners van Santa Maria, Buena Vista, Suffisant, Amerikanenkamp, De Savaan, Groot Piscadera, Brievengat, Trai Seru en Jongbloed moesten het zonder elektriciteit doen, omdat medewerkers niet op hun werk verschenen. Ook Cas Chikitu, Veeris en Groot Kwartier zaten enige tijd zonder stroom.

De directeur van Aqualectra besloot daarop een Kort Geding aan te spannen tegen de leden van de vakbond, om via deze weg te eisen dat zij weer aan het werk zouden gaan. Met succes: gisteravond omstreeks acht uur vonniste de rechter dat de SEU-leden per direct hun werk moesten hervatten.

Leden van de vakbond liepen eerder op de dag onder werktijd uit protest naar het kantoor van landsbemiddelaar Randolph Gijsbertha. Zij zijn het er niet mee eens dat de directie van de overheids-nv niet de cijfers overlegt waarop de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) is gebaseerd. Voorzitter van SEU Errold Bishop wil het overzicht van de cijfers hebben, omdat hij vindt dat de directie ten onrechte hoge personeelskosten opvoert als reden voor de nodige bezuinigingen binnen het bedrijf. Ook zou de directie volgens SEU iedere keer met andere cijfers op de proppen komen.

Bishop had de uitspraak van de rechter verwacht. 'We wisten al van tevoren dat de rechter het zou gooien op het algemeen belang.' En dus vroeg de rechter de vakbond om de staking op te heffen. 'Daaraan hebben we gehoor gegeven', aldus Bishop.

Alhoewel de voorzitter snapt dat hij met de actie het ‘algemeen belang’ heeft geschaad was dit volgens hem ook de enige mogelijkheid om de werkgever aan tafel te krijgen.

Momenteel liggen overigens niet alle bonden die het Aqualectra-personeel vertegenwoordigen met de directie in de clinch. Gistermiddag legde vakbond STK aan haar leden het nieuwe CAO-voorstel van de directie voor. Voorzitter Edmond Francisca wilde geen details geven over de inhoud ervan. Wel verklaarde hij, dat er een voorstel is dat personeel tot 2020 via natuurlijke afvloeiing naar huis gestuurd wordt. Eerder was er sprake van dat 90 personeelsleden ontslagen zouden worden, maar dat plan is volgens Francisca ‘on hold’ gezet.

Op 22 januari hebben vakbond SEU en de directie van Aqualectra opnieuw een gesprek bij de Landsontvanger. 'Hopelijk kunnen we dan tot een oplossing komen', aldus Bishop. Mocht dat niet het geval zijn, dan sluit hij een nieuwe actie niet uit. 'Maar de rechter zei dat als we niet tot wederzijdse goedkeuring kunnen komen, we het rechtsmiddel moeten gebruiken en een bodemprocedure kunnen aangaan.'

Komst 300 elektronische enkelbanden gaat tot meer buiten werkende gevangenen leiden

Met dragen enkelband kan gedetineerde gevolgd worden

Voor invoering gebruik enkelbanden moet wet worden aangepast


In Paramaribo en in het district Para verrichten ongeveer veertig gedetineerden werkzaamheden buiten de strafinrichting. Dit aantal zal binnenkort drastisch toenemen. Het ministerie van Justitie en Politie heeft driehonderd elektronische enkelbanden besteld.

Het hoofd Delinquentenzorg van het ministerie, Paulus Pinas, zegt vandaag, vrijdag 16 januari 2015, in de Ware Tijd, dat de enkelbanden in het eerste kwartaal van dit jaar worden geleverd.

De enkelbanden zorgen ervoor, dat de gedetineerden binnen een bepaalde straal gevolgd kunnen worden. Pinas denkt, dat driehonderd banden voorlopig voldoende zijn, omdat er eerst een proef gedraaid gaat worden om te zien of het systeem het gewenste resultaat oplevert. Hij gaat er echter van uit dat de resultaten positief zullen zijn. 'We hebben gekeken bij andere landen in de regio, zoals Cuba en Frans-Guyana, waar de enkelbanden gebruikt worden. Ze werken heel goed.'

Het systeem maakt deel uit van het resocialisatieplan, dat als doel heeft de penitentiaire inrichting te transformeren tot een correctie- of resocialisatiecentrum. Dit plan voorziet in het vormen en trainen van gedetineerden, zodat ze na hun gevangenisperiode goed kunnen functioneren in de samenleving. 

'Volgens het resocialisatieplan zullen de gedetineerden stage lopen bij bedrijven en weekendverlof krijgen. We moeten ze dus goed kunnen volgen.' Pinas denkt daarbij aan het leren lassen en werken in de tuinbouw.

Het hoofd zegt verder, dat voor ingebruikname van het voor Suriname nieuwe systeem van enkelbanden de wet moet worden aangepast. Het streven is dit zo spoedig mogelijk gereed te hebben. 'Dit maakt deel uit van het voorbereidende werk dat we moeten doen.'  

Niet alle gedetineerden kunnen buiten de muren van een gevangenis werken. Het gaat in de meeste gevallen om gevangenen die hun straf bijna hebben uitgezeten of goed gedrag hebben getoond.

Aanleg damwand achter markt Nieuw Nickerie vertraagd

Achter markt komt damwand. (Bron foto: Beta Debidien/de Ware Tijd)
Werkzaamheden te Paradise ook achter op schema


Aannemer Kuldipsingh Infra NV ligt achter op het geplande schema van de aanleg van een damwand achter de markt van Nieuw Nickerie om erosie van de oever tegen te gaan. Ook te Paradise is een stagnatie opgetreden, omdat de aannemer meer tijd voor voorbereidende werkzaamheden nodig heeft. Dat zei minister Rabindre Parmessar van Openbare Werken gisteren tijdens zijn bezoek Nickerie, aldus de Ware Tijd vandaag, vrijdag 16 januari 2015.

Volgens de bewindsman wordt het afkalvingsprobleem op beide locaties aangepakt. De contracten daarvoor zijn vorig jaar augustus met de aannemer ondertekend.

Volgens de minister heeft ook het rehabilitatieproject van de Krapahoeklaan ten oosten van Nickerie stagnatie opgelopen. Hier gaat het om het bestraten van de zandweg over een lengte van vier kilometer. De regens belemmeren een snel verloop eveneens.

Het landelijk asfalteringsproject ligt volgens Parmessar wel op schema. 'We zijn momenteel bezig met de wegen in de binnenstand van Paramaribo, Wanica, Marowijne en in Nickerie.' Hij kondigde aan, dat een aantal wegen in het district in deze fase geasfalteerd wordt, waardoor het probleem van slechte wegen structureel wordt opgelost.

Justitiële samenwerking Nederland, Aruba, Sint Maarten en Curaçao wordt structureel

Navarro, Opstelten, Dowers en Richardson. (Bron foto: Nico van der Ven)
Landen stellen standaardprocedure voor rechtshandhaving op


De justitiële samenwerking tussen Nederland, Aruba, Sint Maarten en Curaçao krijgt een meer structureel karakter. Dat is de conclusie van het Justitieel Vierlanden Overleg (JVO) in Den Haag volgens ministers van Justitie van de vier landen, Ivo Opstelten (Nederland), Arthur Dowers (Aruba), Dennis Richardson (Sint Maarten) en Nelson Navarro (Curaçao), zo bericht de nieuwswebsite NTR/Caribisch Netwerk vandaag, vrijdag 16 januari 2015.

Navarro: 'Tot nu toe hebben we incidenteel om hulp gevraagd en het wordt tijd dat we die hulp structureel inbedden, met aandacht voor de specifieke problematiek per land. Op Curaçao moeten we voorkomen dat het nog verder uit de hand loopt.'


De landen hebben elkaars specifieke problematiek onderschreven, zegt Opstelten. Aan de hand daarvan ontwerpen de landen nu een standaardprocedure voor samenwerking op gebied van rechtshandhaving.

Curaçao heeft behoefte aan hulp bij forensisch onderzoek en financiële rechercheurs. Sint Maarten hoopt op samenwerking bij georganiseerde criminaliteit en personeelstrainingen voor politieagenten en gevangenisbewaarders.

Opstelten benadrukt, dat het plan eerst nog uitgewerkt moet worden. 'Het is ook niet één partij die alles biedt. Het is een plan van ons vieren en ieder land is zelf verantwoordelijk.' Nederland zal volgens Opstelten niet een meer leidende rol innemen.

De ministers willen 1 maart een conceptplan klaar hebben met voorstellen voor samenwerking. Op het volgende JVO, op 10 juni op Sint Maarten, wordt het plan definitief.

VIP-beveiliging luchthaven Hato, Curaçao, sluist bagage door

Beveiliging bij Hato. (Bron foto: Persbureau Curaçao)
Bagage van bodyguard Statenlid Gerrit Schotte zou zijn doorgesluisd


Agenten van de VIP-beveiliging op de luchthaven van Curaçao, Hato, maken misbruik van de soepele veiligheidscontrole op de luchthaven. Dat zegt de Douane, die daar nu onderzoek naar doet, aldus het Persbureau Curaçao gisteren, donderdag 15 januari 2015.

Twee agenten van de Landelijke Beveiligingsdienst zouden op die manier bagage van een Statenlid ongezien door de Douane hebben geloodst.

Middagkrant Nobo meldt, dat het zou gaan om de bodyguard van Gerrit Schotte. In de koffer zou een wapen gevonden zijn. De Douane doet geen mededelingen over lopende onderzoeken

Nieuwe drempels Hernhutterstraat laten al los

(Bron foto's: Claudio Barker/de Ware Tijd)
Kunststofafscheiding rijbanen los door zwaar verkeer


Nog geen drie maanden nadat de Saronbrug in Paramaribo is opengesteld voor verkeer is de kunststofscheiding van de twee rijbanen nabij Poelepantje al losgeraakt. Dat wordt veroorzaakt door de achterbanden van zware en lange voertuigen. De scheiding was een van de nieuwe verkeersmaatregelen in verband met het openstellen van de brug, aldus de Ware Tijd vandaag, vrijdag 16 januari 2015.

Het verkeer dat vanuit de Hernhutterstraat komt, vindt via een scheiding zijn weg naar de Jaggernath Lachmon-, Fred Derby- of Koningstraat. Delen van de kunststof drempels zouden al enige tijd los hebben gezeten. Inmiddels heeft het ministerie van Openbare Werken (OW) de loszittende delen verwijderd.

Het hoofd van de afdeling Verkeer van OW, Henk Wip, zegt dat een alternatief bedacht wordt om de wegen op die plek opnieuw te scheiden.

Afhankelijk van het soort rotonde wordt een scheiding aangebracht. Wip stelt, dat het ministerie hiermee zoveel mogelijk problemen op rotondes wil voorkomen en wil zorgen voor een vlotte doorstroming van het verkeer. Een soortgelijke scheiding zal ook bij andere rotondes worden aangebracht voor zover de ruimte dat toelaat.

Cultuurantropoloog Emanuel: 'Achterland niet gebaat bij versplintering marronpartijen'

Asabina (BEP): 'Vertrouwen achterban gegeven aan marronleiders is beschaamd'


Het achterland is niet gebaat bij versplintering van marronpartijen. Een bundeling van die partijen is het beste dat het binnenland kan overkomen. Dat is bewezen in 2010 toen de bundeling in A-combinatie zeven van de tien zetels in het binnenland opleverde. In dat jaar was de combinatie uitgesloten van deelname van verkiezingen in de kiesdistricten Wanica, Para en Paramaribo. Dat zegt cultuurantropoloog Salomon Emanuel vandaag, vrijdag 16 januari 2015, in de Ware Tijd.

Het achterland is jaren achtergesteld. Opeenvolgende regeringen hebben geen verandering hierin kunnen brengen. Nu zijn er zeven partijen, de NOP, DUS, Seeka, Baasa, Bep, Abop en Bp 2011 die marrongestoeld zijn.

Volgens Emanuel is versplintering al een tijd gaande. Hij stelt, dat het kennelijk een deel is van de Surinaamse politieke cultuur. Emanuel denkt dat marrons het voorbeeld van anderen volgen die partijen verlaten, omdat ze denken dat het de oplossing is. Hij zegt dat partijen op basis van gelijkgerichtheid bijeen moeten komen.

Het BEP-Assembleelid Ronny Asabina zegt, dat de bundeling van 2010 de schrik is geweest van politiek Suriname. Hij constateert dat er alles gedaan is om de bundeling te breken. 'De ontwikkeling van Suriname de komende tien tot twintig jaar heeft te maken met natuurlijke hulpbronnen. Die hulpbronnen komen in het binnenland voor.'

Asabina zegt ook, dat de bundeling met zich mee moest brengen dat de invloed van marrons op politiek bestuurlijk vlak groter zou worden. 'Invloedrijken konden zich niet daarmee verenigen.'
Maar, volgens hem is het vertrouwen dat de achterban aan de Marronleiders heeft gegeven  beschaamd. Het binnenland is volgens Asabina nog nooit zo stiefmoederlijk behandeld als onder deze regering.

Kopstuk BEP in Brokopondo stapt naar NDP: overlopen zou schok zijn voor BEP'ers Brokopondo

BEP-voorzitter: 'Atianai overgehaald door zoon in ruil voor tegendienst van NDP'

In ruil zou winkel Atianai worden bevoorraad en gerenoveerd


Rene Atianai, steunpilaar van de Broederschap en Eenheid in de Politiek (BEP) in Brokopondo Centrum, is overgelopen naar de Nationale Democratische Partij (NDP). Volgens het oud-NDP-Assembleelid Herman Schalkwijk heeft Atianai uit ontevredenheid BEP de rug toegekeerd, aldus de Ware Tijd vandaag, vrijdag 16 januari 2015.

BEP-voorzitter Celcius Waterberg heeft echter een totaal andere verklaring voor zijn overstap. 'Hij is door zijn zoon overgehaald om in ruil voor een tegendienst van de NDP over te lopen. Zij hebben hem beloofd dat zijn winkel wordt bevoorraad en gerenoveerd.'

Schalwijk beweert dat het overlopen naar de NDP een schokgolf teweeg heeft gebracht onder BEP'ers in Brokopondo en dat de positie van de NDP hiermee versterkt is in het district.

Waterberg is het daar niet mee eens. Het vertrek van Atianai bezorgt de partij geen deuk. 'Natuurlijk wil je iedereen behouden. Het is jammer dat mensen te koop zijn. Nog meer dat partijen aanzetten tot dit gedrag.'

Ook zou het informatiecentrum van de BEP in Brokopondo Centrum zijn overgenomen. Maar, dat wordt door de partijvoorzitter van de BEP ontkracht. Het betreft volgens hem slechts de winkel van Atianai. De Ware Tijd heeft Atianai zelf vooralsnog niet om een reactie kunnen bereiken.