zaterdag 17 januari 2015

Arts Koendjbiharie door PL Marowijne voorgedragen als DNA-kandidaat

Koendjbiharie eerste officiële kandidaat samenwerkende partijen


De arts Aloysius Koendjbiharie (46) is door de structuren van Pertjajah Luhur (PL) in Marowijne vandaag, zaterdag 17 januari 2015, voorgedragen als kandidaat voor De Nationale Assemblee, DNA. Partijvoorzitter Paul Somohardjo laat via Starnieuws weten, dat de achterban hem heeft voorgedragen. Hij is de eerste officiële kandidaat van de samenwerkende partijen, zegt Somohardjo.

Koendjbiharie woont ruim twaalf jaar in Moengo. 'Ik ben hier helemaal ingeburgerd en als arts heb ik veel contact met de bevolking. Tijdens mijn werk kijk ik niet naar politieke kleur.'

Toen hij nog in Paramaribo woonde, was Koendjbiharie ressortraadslid van de NDP. Maar die periode is allang voorbij, stelt hij. Volgens de voorlopige verdeling van de posities binnen de samenwerkende partijen, heeft de PL de tweede plaats in Marowijne. De lijst wordt getrokken door de BEP. De NPS heeft plek nummer drie.

De kandidaat van Marowijne van de PL is lid van het hindostaans presidium van de partij. De vorige, Predietkoemar Khedoe, die directeur is van Suriname Zwaar Materiaal (Surzwam), is overgestapt naar de NDP.

Koendjbiharie is werkzaam bij de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) in Moengo. Hij zegt goede kansen te hebben. 'Met hard werken en de nodige steun, kunnen we de zetel in Marowijne halen.'

Behalve NPS trekt ook VHP aan ondernemer Tinewar Gangaram Panday in Saramacca

'Leden beide partijen vragen me om me kandidaat te stellen'

Gangaram Panday betreurt beweringen over houtconcessies


Behalve de NPS wil ook de VHP dat ondernemer Tineswar Gangaram Panday in Saramacca als haar kandidaat voor De Natonale Assemblee (DNA) uitkomt. ‘NPS en VHP staan op één lijn’, zegt hij vandaag, zaterdag 17 januari 2015, in het Dagblad Suriname.

Volgens de ondernemer kiest hij voor het Nieuw Front. In het verleden had ook de NDP hem benaderd om als DNA-kandidaat te fungeren. Gangaram Panday zal de keuze moeten maken tussen de VHP en de NPS. ‘Ik word door leden van beide partijen gevraagd om me kandidaat te stellen. Ik heb nog nooit houtconcessies aangevraagd.’

Recent zou vanuit VHP-kringen beweerd zijn, dat de ondernemer domeingrond van 30 hectare gekregen zou hebben alsook houtconcessies. Deze beweringen stuurt Gangaram Panday naar het rijk der fabelen. ‘Ik heb nog nooit houtconcessies aangevraagd en gekregen. Ik heb ook nog nooit domeingrond aangevraagd en gekregen. Ik ben ondernemer, ik heb al genoeg gekocht.’ Hij keurt het ten zeerste af dat zijn naam ten onrechte door het slijk wordt gehaald.

Gangaram Panday betreurt het en vindt het jammer, dat hij het doelwit is van zijn politieke rivalen. ‘Ik ga nooit domeingrond aanvragen. Ik heb geen landsdienaren nodig om privé werkzaamheden te laten verrichten.’

Bij de verkiezingen in 2010 was hij namens de NPS voorgedragen als DNA-kandidaat. Gangaram Panday zet dat, omdat de Pertjajah Luhur uit de Nieuw Front-combinatie stapte, de NPS hem had voorgedragen. Hij had maar zes weken de tijd om campagne te voeren. Hij had ook slechts een wijkvergadering belegd. Toch wist hij 1.106 stemmen te behalen.

Nederland hielp Caribisch deel Koninkrijk met diagnose chikungunya

RIVM Nederland was Curaçao behulpzaam en verzorgde trainingen


Het Nederlands Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft het Caribisch deel van het Koninkrijk geholpen met de diagnose van chikungunya en meldingen aan de Europese Unie en de World Health Organization (WHO). Dat schrijft minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in antwoord op vragen van de Tweede Kamer, aldus Amigoe vandaag, zaterdag 17 januari 2015.
 
Op initiatief van PvdA-Tweede Kamerlid Roelof van Laar informeerde de commissie Koninkrijksrelaties naar de rol van Nederland bij de bestrijding van de ziekte. Omdat de diagnose aanvankelijk niet lokaal gedaan kon worden, heeft de RIVM hierbij geholpen en trainingen verzorgd over de techniek, apparatuur en middelen om de ziekte te herkennen.

Op Bonaire, St. Eustatius en Saba is een meldingsplicht voor chikungunya ingevoerd en op St. Maarten is een training verzorgd over de bestrijding van muggen. 'Ook is door het RIVM ondersteuning geboden bij registratie en melding aan de EU en de WHO om te voldoen aan onze internationale meldingsplicht en om het verloop van de epidemie goed in beeld te brengen', aldus Plasterk.

De minister benadrukt dat de behandeling van chikungunya beperkt is tot de bestrijding van symptomen en complicaties.

'Lokaal wordt er vanuit de GGD’en ingezet op muggenbestrijding, maar zoals reeds eerder is aangegeven is een effectieve aanpak duur en lastig op lange termijn vol te houden', schrijft hij. Tot slot spreekt hij de verwachting uit dat de epidemie, die nu over zijn hoogtepunt lijkt te zijn, ook de komende jaren terug zal keren. De WHO speelt een belangrijke rol in onderzoek naar de effectieve bestrijding van muggen.

Overheid Curaçao besteedt in verordening Openbare Orde aan 'sagging' ofwel 'afgezakte broeken' en de 'whaletail'...

..... Ook aandacht voor 'op waarneembare wijze ontblote geslachtsdelen'


In de Ontwerplandsverordening Openbare Orde van Curaçao, die donderdag op de agenda van een Centrale Commissie-vergadering van de Staten staat, wordt door de regering ook uitvoerig aandacht besteed aan het fenomeen van het dragen van ‘afgezakte broeken’ en ‘op waarneembare wijze ontblote geslachtsdelen’, bijvoorbeeld op een publiek strand. Dat bericht Amigoe zaterdag 17 januari 2015.
 
Zoals bekend was de Ontwerplandsverordening houdende vaststelling van de regels ter bevordering van de openbare orde, rust en veiligheid en ter bescherming van de gemeenschap eerder al door de Staten behandeld, waarop de parlementariërs veel opmerkingen maakten en vragen stelden In de ‘Memorie van Antwoord’ geeft de regering antwoorden weer van de ministers van Justitie, Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), Economische Ontwikkeling (MEO), Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) en en Bestuur, Planning en Dienstverlening.

Op de waarschuwing van onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang ‘voor het tijdperk waarin wij leven, waarin naakt zijn mode is geworden’, wordt door de overheid uitvoerig ingegaan.

'De regering schaart zich achter de hier te lande heersende zeden, welke voor een belangrijk deel worden bepaald door een meerderheid van de Curaçaose samenleving. Ook het zich op een voor het publiek waarneembare wijze met ontblote geslachtsdelen ophouden op een publiek strand, te midden van de aanwezige badgasten, wordt daarmee in strijd geacht. Ook het geval van geslachtsdelen bedekt met doorschijnende of vormaangevende kleding, zoals nylon leggings of dansskins, kan hiertoe worden gerekend', aldus de regering in haar antwoord.

Tevens wordt erop gewezen, dat tegen het voornoemde bescherming wordt geboden in artikel 2:193 van het Wetboek van Strafrecht van Curaçao, aangevuld met vaste jurisprudentie. Vervolgens wordt uitvoerig uitleg gegeven van de wijze waarop afzakkende broeken worden gedragen, zowel door mannen als vrouwen.

'Sagging is een manier van dragen van broeken die afzakken zodat delen van het ondergoed worden onthuld. Sagging geschiedt voornamelijk door mannen. Vrouwen dragen veelal ‘lowrise’ broeken om hun G-string ondergoed – de ‘whaletail’ – te onthullen', aldus de uitleg.

Er wordt zelfs een uitvoerig overzicht gegeven van het ontstaan van dit ‘modeverschijnsel’. 'Sagging is ontstaan in de gevangenissen van de Verenigde Staten (VS), waar broekriemen soms verboden werden om te voorkomen dat gevangenen deze als wapen zouden gebruiken of om zelfdoding tegen te gaan. De stijl werd door hiphoppers gepopulariseerd in de jaren negentig. Later werd het een symbool van vrijheid en cultureel bewustzijn onder sommige jongeren en ook een symbool van hun verwerping van de waarden van de maatschappij.'

Het verbod in het buitenland van voornoemde ‘klederdracht’ na het jaar 2000, wordt ook aangehaald. De regering geeft de toelichting dat veel Noord-Amerikaanse onderwijsinstellingen, vervoersmaatschappijen en zelfs luchtvaartmaatschappijen na het voornoemde jaar voorschriften hebben ingevoerd tegen het dragen van afgezakte broeken. 'Het fenomeen Sagging dient als specifiek gedrag in een speciale regeling vastgelegd te worden, mocht daar behoefte aan zijn.'

Harde feiten op tafel in rechtszaak AAC tegen OW inzake onderzoeksrapport nieuwbouw hoofdburea politie

Rapport moet ter inzage komen voor AAC

Advocaat Marica: 'Wij hebben een harde case'


Advocaat Stanley Marica zegt vandaag, zaterdag 17 januari 2015, in het Dagblad Suriname dat tijdens de laatste behandeling van het Kort Geding dat het Adviesbureau voor Architectuur en Constructie (AAC), de ontwerper van het afgekeurde hoofdkwartier van het Korps Politie Suriname, tegen het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft aangespannen, er harde feiten in de rechtszaal naar voren zijn gebracht. 

Volgens Marica is Openbare Werken degene die de opdracht had gegeven, waarbij alles zwart op wit op papier staat. Bovendien meent hij, dat de Staat Suriname ervoor moet zorgen dat het betreffende onderzoeksrapport aan zijn cliënt ter inzage wordt gegeven. Hij wacht op het bevel van de rechter die dit mogelijk moet maken.

In juni 2014 spande AAC een rechtszaak aan tegen de regering in verband met beschuldigingen rondom de bouw van het nieuwe hoofdbureau van de politie. Volgens Marica wilde de onderneming ‘betering van zijn goede naam en integriteit’ afdwingen. Terwijl AAC genoemd is in een rapport, werd het bureau volgens Marica nooit betrokken bij het onderzoek. Minister Rabin Parmessar van OW weigerde het rapport aan de advocaat ter inzage te overhandigen. Volgens de advocaat is het niet goed te praten, dat het rapport wel wereldkundig is gemaakt via het internet, waarbij AAC beoordeeld en veroordeeld wordt.

Het rapport van Architectenbureau Tjong Ayong laat zich bijzonder vernietigend uit. ‘De feitelijke situatie is dat het project onafgemaakt is vanwege het nemen van verkeerde beslissingen en gebrek aan begeleiding. Hierdoor zijn er zaken uitgevoerd, waarvan onduidelijk is hoe deze uitgevoerd zijn, en op welke wijze, aangezien er geen controle geweest is’, stelt het rapport.

Vanaf het eerste begin zijn er fouten gemaakt. ‘Ten eerste bij het verlenen van de opdracht aan de architect. De keuze van de architect is gemaakt op oneigenlijke gronden. Zo is met name niet aangegeven wat de normen zijn waarmee men tot deze keuze is gekomen. De opdracht is in eerste instantie verleend door het ministerie van Justitie en Politie en niet door het ministerie van Openbare Werken. Dit wreekt zich later wanneer het vakministerie opeens belast wordt als directievoerder, met het toezicht op een project dat reeds opgestart is en waarvan niet duidelijk is wat er reeds gedaan is en vooral wat er al betaald is. De wijze waarop de directievoering en het toezicht gehouden zijn, zonder dagboeken, notulen en zonder dagelijks toezicht, vrijwaart het ministerie van OW niet. Bovendien zijn de bouwplannen niet gecontroleerd en is er geen bouwvergunning verstrekt. De wijze waarop het gunningsadvies van de eerste architect ter zijde wordt gelegd, is hoogst merkwaardig. Er zou tenminste openheid van zaken moeten worden gevraagd en nagegaan had moeten worden waarom de kosten plotseling gestegen waren. Het daarna ontnemen van de opdracht, ná betaling van het volledige honorarium, is niet volgens de normen, maar een onverantwoordelijke ‘beloning’ voor een slecht uitgevoerde opdracht. Het daarna verstrekken van een nieuwe opdracht aan een tweede architect om ‘binnen twee weken’ een nieuw ontwerp bestek klaar te presenteren, is bij voorbaat onmogelijk, en heeft dan ook geleid tot een tweede onverantwoordelijke ‘beloning’ voor een niet verrichte opdracht. Het is vragen naar een ramp wanneer vervolgens een aanbesteding door de tweede architect gehouden wordt, zonder constructietekeningen en berekeningen en het door hem uitgebrachte gunningsadvies terzijde wordt gelegd. De opdracht wordt zonder reden gegeven aan een aannemer, die vervolgens de overeenkomst tekent op basis van onvolledige projectbeschrijving, met een aantal stelposten om het bedrag op te voeren en zonder directievoerder en toezicht begint te bouwen. Die ramp staat nu te vervallen op de hoek van de Wanicastraat en de Verlengde Gemenelandsweg.’

Naast het feit dat de goede naam van de onderneming wordt gerectificeerd, eist Marica ook een dwangsom.

De laatste conclusies volgen op 26 februari 2015 vanwege de tegenpartij. Marica zegt positief te zijn over de uitkomst van deze zaak. ‘Wij hebben een harde case.’

'Anderen cultuur, ons bewustzijn'

Ik lees bij ons de krant


“Famke Janssen haalt uit naar Russell Crowe”

“Jennifer Lopez valt op verkeerde mannen”

“Ludracis vlak na verloving getrouwd”

“Cameron Diaz wil moeder worden”

“Matt LeBlanc weer single”

“Meghan Trainor datet manager van Nick Jonas”

“Sheen woedend op Kardashian”

“John Mayer en Katy Perry weer samen gezien”

“Kate Hudson gespot met ex”

“Huwelijk Slash staat op springen”Dag in, dag uit“Charlie Sheen begraaft strijdbijl met Brooke”

“Paris Hilton op stap met Bollywood-ster”

“Kate Hudson blaast huwelijk af”

“Cameron Diaz al na dik halfjaar verloofd met Benji”

“Kris en Bruce Jenner officieel gescheiden”

“Lady Gaga betaalde ex tien miljoen US dollar”

“Kanye wil kerst niet met Kardashian vieren”

“Relatie Eva Mendes en Ryan Gosling onder druk”

“Mila Kunis en Ashton Kutcher trouwen snel”

“Nieuwe zwangerschap Kim Kardashian onwaarschijnlijk”Verheffend…“Ex-vriend Ray J komt in straat Kim Kardashian wonen”

“Kate Perry en John Mayer weer samen”

“Kim Kardashian: “Zwanger worden lukt maar niet.”

“Jennifer Lopez nog steeds single”

“Justin Bieber loopt blauwtje bij Lara Stone”

“Gary Oldman gaat voor vierde keer scheiden”

“Beyoncé opnieuw zwanger?”

“Selena Gomez vergeet Justien Bieber”

“Selena Gomez gaat voor nieuwe vlam”

“Cristiano Ronaldo en vriendin uit elkaar”Waarmee wij ons zoal niet bezighouden.


Alphons Levens, 
17 januari 2015.

Bij schietpartij te Uitvlugt 16-jarige jongen doodgeschoten

Jongen (20) in rechter onderbeen geraakt en onder politiebewaking in ziekenhuis

Dominio Hiwat gedood door salvo uit geweer militair

Politie geïrriteerd over hinderlijk gedrag omstanders


Bij een gezamenlijk optreden van de politie en militairen aan de Ruthlaan te Uitvlugt is gisteravond de 16-jarige Dominio Hiwat omgekomen. Lorenzo M. (20) werd in zijn rechter onderbeen geraakt en ligt onder politiebewaking in het ziekenhuis. Jerome N. (26) werd eveneens in verzekering gesteld.

Politiewoordvoerder Humphrey Naarden van het Korps Politie Suriname laat vandaag, zaterdag 17 januari 2015, via Starnieuws weten, dat een 44-jarige man zijn busje eerder op de avond had geparkeerd bij de Hermitage Mall. Hij stapte een unit binnen en legde zijn autosleutel op de toonbank om naar iets te kijken. Twee jongens wisten de sleutel te pakken en zijn er, met nog twee anderen, met het busje vandoor gegaan. De eigenaar deed meteen aangifte van de diefstal van zijn wagen.

De Centrale Meldkamer alarmeerde alle politiebureaus en eenheden in het veld. Naarden zegt, dat er een tip binnenkwam dat het busje geparkeerd stond in de Ruthlaan. Een gezamenlijke eenheid van politie en militairen ging ter plekke.

Op gegeven moment is er een salvo uit het geweer van een militair gekomen, aldus Naarden, waardoor de 16-jarige jongen dodelijk werd geraakt. De politie en Militaire Politie zijn met het onderzoek bezig.

Naarden stelt, dat ter plekke een behoorlijk agressief gedrag werd vertoond door het publiek. Mensen waren bijzonder emotioneel en hebben de agenten het werken behoorlijk moeilijk gemaakt. Anderen die niet eens familie of vrienden zijn, proberen chaos te creëren.

Naarden zegt verder, dat er altijd een grondig onderzoek komt, waarbij maatregelen niet uitblijven als blijkt dat er fouten zijn gemaakt. Hij roept mensen die diverse uitlatingen doen op om rustig te blijven en de instituten hun werk te laten doen.

Gevonden cocaïnepasta blijkt ruim 400 kilo te zijn

(Bron foto: KPS)
Twee verdachten, een Duitser en Nederlander, nog in hechtenisDe politie heeft vastgesteld dat het gewicht van de 367 pakken cocaïnepasta die gisteren zijn gevonden in een graafmachine op een bedrijfsterrein aan de Industrieweg-Zuid in Paramaribo meer dan 400 kilo is. In deze zaak werden vijf personen aangehouden, twee Surinamers, twee Nederlanders en een Duitser.

Politiewoordvoerder inspecteur Humphrey Naarden van het Korps Politie Suriname zegt op Starnieuws, dat de 68-jarige Duitser G.J. en de Nederlander A.S. (49) in verzekering zijn gesteld.  De Surinamers en een tweede Nederlander zijn na verhoor in vrijheid gesteld.

Naarden zegt verder, dat in dit stadium niet veel informatie prijsgegeven kan worden. De vraag is hoe de cocaïne in de machinekamer van de graafmachine terechtgekomen is. De zaak is nog in onderzoek, waarbij verschillende eenheden betrokken zijn.

Op Curaçao sterven meer mensen aan aids dan in andere Westerse landen

Patiënten krijgen te laat medicatie waardoor overlevingskans vermindert

Uitkomsten promotieonderzoek Gonneke Hermanides Rijksuniversiteit Groningen


Er sterven meer hiv-geïnfecteerden op Curaçao aan de ziekte aids dan in andere Westerse landen, waaronder Nederland. Dit komt, omdat er te laat gestart wordt met het geven van medicatie aan hiv-geïnfecteerden, waar-door hun overlevingskans vermindert. Dit ligt voornamelijk aan het feit dat de infectie te laat ontdekt wordt. En als de infectie ontdekt wordt, wordt de zorg door de patiënt al vaak onderbroken nog voordat er gestart is met de combinatiemedicatie van antiretrovirale middelen (cART). Wordt wel medicatie toegediend, dan blijkt de continuïteit na het geven hiervan niet genoeg gewaarborgd. Patiënten stoppen met het nemen van medicijnen. Tot slot is vastgesteld dat mensen met een lagere leeftijd sneller de zorg onderbreken. 

Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het promotieonderzoek van Gonneke Hermanides, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 17 januari 2015.

Zij is onlangs gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen tot doctor in de medische wetenschappen. Zij voerde een medischwetenschappelijk project uit van de Nederlands Caribische Stichting voor Kli-nisch Hoger Onderwijs (NASHKO) naar de karakteristieken van hiv-infecties op Curaçao.

Vroegtijdig beginnen met cART, voordat verslechtering van het im muunsysteem optreedt, is essentieel voor het bereiken van een maximaal therapeutisch effect in de individuele patiënt, evenals voor de preventie van hiv-besmetting.

'In het gehele Caribisch gebied, waaronder Curaçao, is late klinische presentatie van personen met hiv-1-infectie een groot obstakel voor het vroegtijdig starten van cART', zo staat in de samenvatting van het proefschrift. Het is daarom van belang dat de hiv-infectie snel vastgesteld en ontdekt wordt. Hiervoor moet de eerstelijnszorg meer hiv-testen uitvoeren en direct met cART starten na de diagnose.

'Dit zal de uitkomst van cART in hiv-1-geïnfecteerde individuen op Curaçao verbeteren. Daarnaast is continuïteit van hiv-zorg direct na diagnose van groot belang, omdat onderbreking van zorg resulteert in ziekteprogressie, kortere overleving, hoger risico op ontwikkeling van virale resistentie tegen antiretrovirale geneesmiddelen en grotere kans op transmissie van hiv. Continuïteit van hiv-zorg na het starten van cART moet zich specifiek richten op jonge patiënten en degenen die niet geboren zijn op Curaçao om onderbreking van cART te voorkomen', zo wordt aanbevolen.

En con- creet wordt voorgesteld om de strategieën rondom de hiv-zorg meer te verplaatsen naar de eerste-lijnsgezondheidszorg van Curaçao waardoor taken verschuiven van de hiv-specialist naar de huisartsen.

Uit het onderzoek is gebleken dat men op Curaçao open staat voor deze ‘task-shifting’ en gezondheidswerkers bereid zijn om deel te nemen aan specifieke training.

Controle illegaal taxivervoer bij Curaçaose luchthaven Hato

(Bron foto: CAP)
Legale taxi's en tourbussen krijgen speciale sticker

Boetes uitgedeeld aan illegaal werkende chauffeurs


Curaçao Airport Partners (CAP) gaat stickers aanbrengen op legale taxi’s en tourbussen, zodat zij herkenbaar zijn voor de reiziger op luchthaven Hato. CAP hoopt hiermee duidelijkheid op de luchthaven te creëren, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 17 januari 2015.

CAP, de politie en Politur hebben bovendien de handen ineengeslagen in de strijd tegen het illegale transport.

Chauffeur op de luchthaven werden gisteren gecontroleerd op hun vergunning. Er werden bekeuringen uitgedeeld aan chauffeurs die zich schuldig maakten aan illegaal transport. De controles zullen op frequente basis worden uitgevoerd.

Santonisme versus Lachmonisme: een paradigmaverschuiving in de VHP

'Partij heeft zich ontwikkeld tot hypermoderne nationale politieke organisatie'


Als op 16 januari 2015 de VHP haar 66-jarig bestaan herdenkt is dat niet enkel de markering van een bepaald chronologisch moment, maar wellicht meer nog de tijdsaanduiding van een revolutionaire structurele transformatie waarbij de oude conservatieve Oranje-Partij zich in betrekkelijk korte tijd ontwikkelde tot een hypermoderne nationale politieke organisatie.

Historie
De geschiedenis van de VHP zou ook wel de geschiedenis van Jagernath Lachmon genoemd kunnen worden. Immers, Lachmon vervulde er vanaf de oprichting op 16 januari 1949 tot zijn overlijden in oktober 2001, de rol van onbetwistbare bestuurder en bestierder. En dat deed hij alleen en met ijzeren hand. Lachmon was de VHP en de VHP was Lachmon.

Vanuit de partij was er weinig tegenstand tegen, omdat het partijbestuurssysteem feitelijk een kopie was van de wijze waarop toenmalige hindostaanse grootfamilies in sociaal opzicht waren gestructureerd. Een systeem dat thans het best omschreven zou kunnen worden als dogmatisch paternalisme. Hierbij fungeert de vader als autoritair hoofd van het familiecollectief en is zijn stem gebiedend en finaal. Aangezien politiekvoering in die dagen een bij uitstek mannelijke aangelegenheid was en gender alleen in sprookjes voorkwam, was het dus niet moeilijk voor Lachmon zijn wil in alle partijpolitieke zaken door te drijven.

Lachmonisme
Lachmon besefte echter al te goed dat voor de veiligstelling van het leiderschap en controle over de partij hij overal betrouwbare 'oren en ogen' moest hebben. Deze loyale 'oren en ogen' zouden uiteindelijk zijn vertrouwelingen worden, belast met de uitvoering van zijn beleid en zij kregen langzaamaan de gelegenheid zich ergens bovenaan de partij te nestelen . Op hun beurt lieten ook zij zich omringen door volgzame 'apostelen' en zo werd de grondslag gelegd voor de vele eilandjes en kleine koninkrijkjes die elkaar wederzijds in stand hielden en decennialang kenmerkend waren voor de VHP. De duur van zo’n vooruitgeschoven positie in de partij hing volledig af van de mate waarin de persoon uitdrukking gaf van zijn volgzaamheid. Van natuurlijke doorstroming was nauwelijks sprake en men kon op de vingers natellen dat op zeker moment, als gevolg van deze verstarring en het paternalisme, teruggekeerde progressieve intellectuelen zouden beginnen te trappen tegen de heilige deuren van de leiding.

De verschillende separatistische groeperingen, waaronder NOP, ACTIEGROEP, HPP en BVD die uit dit verzet zijn voortgekomen vormen het beste bewijs hiervoor.

Successie perikelen 
Als Lachmon in oktober 2001 komt te overlijden ontstaat vanzelfsprekend als gevolg van het gebrek aan een duidelijke opvolgingsregeling een vacuüm in de partijleiding. Met veel knip- en plakwerk gelukt het partijsecretaris Ramdien Sardjoe, jarenlang de rechterhand van Lachmon, de teugels van een vertroebelde VHP in handen te nemen en een politiek van 'rust' (shanti) te propageren. De drang naar verjonging en vernieuwing had echter bij velen, vooral jongeren en vrouwen, inmiddels postgevat en een greep naar de macht zou niet lang op zich laten wachten.

Santokhi 
De gelegenheid tot bestuursovername doet zich voor omstreeks medio 2011. Een generatie jongere VHP'ers besluit deel te nemen aan de verkiezing van een nieuw hoofdbestuur en zij dragen bij wijze van surprise de gewezen succesvolle minister van Justitie en Politie Chandrikapersad Santokhi voor als lijsttrekker en ergo als nieuwe voorzitter. De bestuursverkiezingen worden gewonnen en terwijl de oudere garde nog aan het bekomen was van het onverwachte verlies begon de Oranje-Partij aan een nieuwe fase van haar voortbestaan.

Santonisme 
Als Santokhi de scepter van Ram Sardjoe overneemt is de VHP, ondanks zijn ministerschap, nog enigszins 'terra incognita' voor hem. Maar hij is een wetenschappelijk opgeleide opsporingsdeskundige en een getrainde internationale 'crimefighter'. De specifieke expertise en kundigheden uit die terreinen komen hem nu goed van pas zieke plekken in de partij bloot te leggen en een therapie daarvoor te ontwikkelen. Zijn radarogen en intuïtie weten vervolgens feilloos gekwalificeerde en loyale medewerkers tussen de grotendeels submissieve leden te vinden en met ondersteuning van hen wordt een aanvang gemaakt met het opzetten van gespecialiseerde commissies en werkgroepen. Deze zullen gaandeweg de werktuigen worden voor de verwezenlijking van zijn groter beleidsplan. Wanneer de administratieve infrastructuur is opgezet en posities door deskundigen zijn ingenomen, begint Santokhi met het moeizame tijdrovende proces de VHP te transformeren van middeleeuwse partij tot een state-of-the-art politieke organisatie. Een landelijk herstructurerings- en democratiseringsplan zorgt ervoor dat de stem van het electoraat op wijk-, resorts- en districtsniveau waarneembaar wordt en alle leden worden gestimuleerd actief te participeren in het besluitvormingsproces van partijorganen.

In een aanhoudende reeks radio- en televisieprogramma’s, maar ook op wijkvergaderingen en buurtvisites, worden mensen van alle komaf aangespoord zich onbevooroordeeld aan te sluiten bij de Oranje-Partij en zich door geen enkele kwaadwillige belastering daarvan te laten weerhouden. Met de realisatie van deze zogenoemde 'bromtjidjarie' filosofie ondergaat de VHP een opvallende facelift en steeds meer Surinamers beginnen zich in het partijcentrum, 'de Olifant', thuis te voelen. Afvallige leden en oude tegenstanders besluiten, vanwege het nieuwe elan, terug te keren en in nauwelijks vier jaar tijd lukt het Santokhi de VHP te maken tot een partij met een nationale uitstraling.

Zijn einddoel is evenwel de verwezenlijking van een hechte eensgezinde Surinaamse natie, gebaseerd op de beginselen van de democratische rechtsstaat, met een krachtige interne maatschappelijke cohesie waar uiterlijke verschillen nooit meer reden zullen zijn voor onderlinge verwijdering en vervreemding. Zijn inspirerend leiderschap en verheven idealen hebben reeds een persoonlijke stempel gedrukt op de huidige politiekvoering van de VHP. Het streven is er nu op gericht, mogelijk na 25 Mei, aan de hand van dezelfde eigen ideologie tezamen met gelijkgestemde partners, ons geliefde land in vrede en vreugde te stuwen naar een zonnige toekomst van voorspoed, welvaart en welzijn.

Sonny Hira (ά titre personnel)

Kustwacht verleent hulp aan bemanningslid Noors vrachtschip

Directeur Kustwacht: 'We zijn alert en staan altijd klaar'


De Surinaamse Kustwacht is in twee weken tijd twee keer uitgerukt naar open zee om mensen in nood bij te staan. De missies waren beide keren succesvol. De jongste missie is vanochtend, zaterdag 17 januari 2015, volbracht, aldus Starnieuws.

De Kustwacht heeft een bemanningslid van een Noors vrachtschip, die onwel werd, gehaald en in stabiele toestand naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo vervoerd.

'De melding kwam rond gisteravond rond zes uur. Het vermoeden bestond dat de persoon een hartaanval heeft gehad, omdat bekend is dat de hij hartproblemen heeft', zegt kolonel Jerry Slijngard, directeur van de Kustwacht. 'Niet lang daarna werd vanuit Noorwegen een beroep op ons gedaan voor dezelfde persoon. We zijn meteen uitgerukt, hebben de patiënt aan boord kunnen krijgen en onmiddellijk behandeld. We hebben hem in stabiele toestand aan wal gebracht.'

Het was de tweede keer deze maand dat de Kustwacht te maken krijgt met door een beroerte of een hartaanval getroffen bemanningslid aan boord van een schip. 'We hebben vorig jaar vier grote rescue missions gekend waarbij we mensen uit het water hebben moeten opvissen. Alle gevallen hebben in de late uren plaatsgevonden. We geven hiermee aan dat we alert zijn en altijd klaarstaan', aldus Slijngard.

NPS en PVF tekenen in Saramacca samenwerkingsovereenkomst

Gezamenlijke verkiezingscampagne in districten Nickerie en Saramacca


De Nationale Partij Suriname (NPS) en de Politieke Vleugel FAL (PVF) hebben gisteren in Saramacca een samenwerkingsovereenkomst getekend. In de districten Saramacca en Nickerie zullen zij gezamenlijk campagne voeren en kandidaten op de kiezerslijst plaatsen.  Dit meldt Starnieuws vandaag, zaterdag 17 januari 2015.

'We moeten ons klaar maken om gezamenlijk werkzaamheden uit te gaan voeren in Suriname om ervoor te zorgen dat zaken die ontspoord zijn weer op spoor kunnen krijgen', zei NPS-voorzitter Gregory Rusland, wijzend op onder andere de economische situatie en de deviezenreserve.

De onderhandelingen tussen de NPS en andere samenwerkende partijen zijn nog gaande, waarna de NPS en de PVF gaan bespreken op welke plekken kandidaten geplaatst zullen worden.

PVF-voorzitter, Soedeshchand Jairam denkt dat dit model van samenwerking goed gaat werken. In de overeenkomst is duidelijk afgesproken, dat regelmatig overleg gepleegd zal worden en dat de PVF het beleid van de NPS fractie zal ondersteunen.

Jairam en Rusland hopen op een intensievere samenwerking dan voorheen. Politiek is van dienst tot de samenleving en niet omgekeerd, aldus Rusland. De overeenkomst tot samenwerking duurt tot de verkiezingen in 2020.

Houtconcessiehouders voeren 19 januari overleg met ministerie en vicepresident over verhoging concessierechten

Houtunie wil weten hoe  verhoging naar Srd 20 tot stand is gekomen


Houtconcessiehouders praten komende maandag met minister Steven Relyveld van Ruimtelijke ordening Grond- en Bosbeheer en vice-president Robert Ameerali over de verhoogde concessierechten. Ze zijn het nog steeds niet eens met de verhoging van Srd 0,05 naar Srd 20 per hectare sinds 1 januari 2014. 

'We kijken uit naar het gesprek en ik heb goede hoop dat we er uit komen', aldus André Soeltansingh, voorzitter van de Algemene Surinaamse Houtunie (ASHU) vandaag, zaterdag 17 januari 2015, in de Ware Tijd.

De ASHU, het Platform Houtsector Suriname en de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) dienden na gesprekken met afgevaardigden van president Desi Bouterse in juni 2014 voorstellen in. Zij kregen echter geen reactie van de president en hebben in onderling overleg besloten het staatshoofd schriftelijk benaderen. Hij heeft hen intussen verwezen naar minister Relyveld. De ASHU-voorzitter wil in dit stadium niet zeggen welke voorstellen zijn gedaan.

Wel herinnert hij eraan, dat houtconcessiehouders in 2009 de overheid erop hadden gewezen dat het tarief van Srd 0,05 achterhaald is en dat ze bereid waren hierover te praten. Ameerali was toen voorzitter van de KKF.

Soeltansingh zegt ook, dat de overheid de verhoging heeft ingevoerd zonder de houtondernemers erbij te betrekken. 'Wat belangrijk is dat we willen weten op basis waarvan men op dat bedragis gekomen. Is dat op grond van de inflatiecijfers of is er een vergelijking gemaakt met de tarieven in de regio?'

Ruim 200 grondpapieren in Nickerie uitgereikt

Dependance MI-GLIS in gebruik genomen

  
Minister Steven Relyveld van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) heeft gisteren in Nieuw Nickerie ruim tweehonderd grondpapieren uitgereikt. Hierna werd een dependance van het Management Instituut Grondregistratie en Land Informatie Systeem Suriname (MI-GLIS) in gebruik genomen, zo bericht Starnieuws vandaag, zaterdag 17 januari 2015.

Ajem Amathardji (48) zegt op Starnieuws, dat zij heel blij is met de uitreiking van de grondpapieren. 'Mijn opa heeft gewacht, mijn moeder heeft gewacht, ze zijn beiden intussen overleden, ze hebben het nooit gehad. Ik ben verschrikkelijk blij dat ik na langer dan veertig jaren dit in ontvangst mag nemen. Ik ben meneer Doekhie en meneer Joeloemsingh heel dankbaar. Het is niet voor mij, ik wil iets hebben voor mijn kleinkinderen.'

Ondervoorzitter van de districtsraad Roy Sedoc bedankte de minister voor zijn voortvarendheid en stelde dat bij het ministerie van RGB niet gekeken wordt naar politieke kleur. Sedoc had de minister zes maanden geleden ook gevraagd gevraagd om een afdeling van MI-GLIS in Nickerie te openen. 'En het is nu een feit.' 

Districtscommissaris Wedprekash Joeloemsingh vroeg de mensen om hun stukken niet te verkopen of te verleggen.

Volgens het NDP-Assembleelid Rashied Doekhie, die zijn 60e verjaardag gisteren vierde, kon hij geen beter cadeau krijgen. Hij zei blij te zijn dat zoveel Nickerianen hun grondpapieren in ontvangst konden nemen.

Bij de uitreiking waren ook aanwezig de First Lady en zeker vijf ministers, schrijft Starnieuws.