maandag 19 januari 2015

Nederlandse ebola-verdachte in de VS komt Curaçao niet in

Nederlander wordt door Amerikaanse autoriteiten gemonitord op ebola-infectie


Een Nederlandse man die mogelijk het ebolavirus draagt en woonachtig is in de Verenigde Staten, mag niet afreizen naar Curaçao. Dat maakte het ministerie van Algemene Zaken vandaag, maandag 19 januari 2015, bekend, na een overleg tussen de Raad van Ministers en epidemioloog Izzy Gerstenbluth, aldus meldt Versgeperst.com op het eiland.

De directeur van de Directie Risicobeheersing en Rampenbestrijding, Lesley Fer, was ook aanwezig bij het overleg.

De man wordt door de Amerikaanse autoriteiten gemonitord op een mogelijke ebola-infectie.

'De Raad van Ministers heeft na het aanhoren van alle aangevoerde medische, technische en juridische argumenten en na zorgvuldig intern beraad besloten om in het belang van de volksgezondheid de betrokken persoon vooralsnog geen toegang te verlenen tot het grondgebied van Curaçao', aldus het ministerie.

Het eiland wil geen enkel risico lopen op het binnenhalen van het virus dat in Afrika al duizenden slachtoffers heeft geëist.

Waar de persoon met een Nederlands paspoort de mogelijke virusinfectie heeft opgedaan is niet duidelijk. De regering van Curacao heeft evenmin de identiteit bekend gemaakt, zo bericht de Telegraaf vanavond.

UNASUR steunt Suriname in plannen infrastructurele verbindingen met Guyana, Venezuela, Colombia en Brazilië

(Bron foto: UNASUR)
Nieuwe secretaris-generaal UNASUR voor eendaags bezoek in Suriname


President Desi Bouterse krijgt steun van de Unie van Zuid-Amerikaanse Staten (UNASUR) voor zijn plannen om Suriname via wegen en bruggen te verbinden met Guyana, Venezuela, Colombia en Brazilië. Dit zei Ernesto Samper, de nieuwe secretaris-generaal van UNASUR en oud-president van Colombia, vanmiddag, maandag 19 januari 2015, tijdens een persconferentie in het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij is vandaag voor een eendaags bezoek in het land. Dit berichten vanavond, maandag 19 januari 2015, Starnieuws en de Ware Tijd Online.

Uiteindelijk zal het mogelijk zijn om vanuit Paramaribo over de weg de Pacifische kust in Colombia te bereiken. Samper zei. dat over een jaar het project zover moet zijn dat deze voor financiering kan worden aangeboden aan mogelijke financiers.

Samper liet ook weten, dat er overeengekomen is dat er voor de verkiezingen van 25 mei een delegatie van UNASUR-lidlanden naar Suriname zal afreizen om technische hulp te bieden.

Het is gebruikelijk dat een nieuwe secretaris-generaal op een speciale tour alle twaalf lidlanden bezoekt, zei minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken. Samper gaf ook aan dat de steun en advies van Suriname nodig is bij het integratieproces op verschillende niveaus.

Samper: 'We moeten nagaan hoe we dingen bestuurlijk op elkaar gaan afstemmen. Behalve onze geschiedenis hebben we veel met elkaar gemeen. Onze regio is een van de weinigen waar er vrede heerst. Wij kennen geen oorlogen en extreme religieuze tegenstellingen, zoals elders. We moeten samenwerken om dat zo te houden, de democratie te bewaren en de sociale programma's verbeteren.'

De plannen van de regering voor een brug over de Corantijnrivier en een weg naar Brazilië passen in het plaatje van de UNASUR om alle lidlanden met elkaar te verbinden, aldus Samper.

De UNASUR heeft op de laatste staatshoofdenvergadering zeven projecten goedgekeurd die de integratie moeten bevorderen. Een daarvan is dat de verbinding tussen alle landen op het Zuid-Amerikaans continent een feit moet worden. De landen die nog geen verbinding hebben zijn Suriname en Guyana, zei Lackin. 'We zijn zelf al bezig met de brug naar Guyana. De verbinding tussen Brazilië en Venezuela moet nog. De infrastructurele connectie tussen deze vier landen gaan we nu onder de paraplu van de UNASUR realiseren.'

De delegatie die voor de verkiezing komt, komt niet voor een politieke missie, benadrukte Samper. 'We gaan niet alleen observeren, maar ook advies geven', sprak Samper aan.

Voor de infrastructurele werken zal een internationale werkgroep gevormd worden. Zij moet binnen een jaar aangeven hoe Suriname en Guyana te ontsluiten. Samper is vol lof over het werk dat Suriname tot nu heeft verricht in de organisatie. Van Lackin heeft de secretaris generaal de plannen meegekregen voor een permanente ‘Youth Body’. Suriname is er voorvechter van, dat jongeren een officiële stem krijgen in de UNASUR.

Samper vertrekt morgenochtend weer. Hieronder een door de UNASUR op haar website geplaatst persbericht naar aanleiding van het bezoek van Samper aan Suriname.


(Bron foto: Kabinet van de President)
Samper bracht vandaag ook een bezoek aan president Desi Bouterse. Hij heeft zich tijdens deze ontmoeting ook laten informeren over de aankomende verkiezingen op 25 mei. Dit meldt het Kabinet van de President.

Minister Lackin, Surinames coördinator voor UNASUR-aangelegenheden ambassadeur Ike Antonius en ambassadeur Arnold Halfhide zaten ook aan tijdens deze ontmoeting.

Geheimhouding rapport over Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten niet opgeheven

Schotte krijgt zijn zin niet in de Staten: raport over CBCS blijft geheim.
MFK-Statenlid Gerrit Schotte wil opheffing geheimhouding - Verzoek daartoe niet door Statenvoorzitter in behandeling genomen

Opstellers rapport sturen gekuiste openbare versie naar Staten en media


Een poging van het MFK-Statenlid Gerrit Schotte om de geheimhouding over het rapport van PricewaterhouseCoopers Advisory (PwC) over de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) op te heffen, mislukte vanochtend, maandag 19 januari 2015. Een voorstel van het MFK-lid werd door Statenvoorzitter Marcolino ‘Mike’ Franco (Pais) niet in behandeling genomen, zo bericht de krant Amigoe.
 
Het PwC-rapport over de Centrale Bank bestaat uit een gekuiste, openbare versie die naar de Staten en de media is gestuurd, en een ongekuiste versie die Statenleden – onder toeziend oog van een jurist van het ministerie van Financiën – mochten inzien. Verschillende leden van de Staten hebben van deze gelegenheid gebruikgemaakt.

Statenvoorzitter houdt voet bij stuk: geen openbaarheid rapport.
Statenvoorzitter Franco had eerder tegenover de krant gesteld, dat hij er streng op toe zou zien dat de Statenleden zich conform de afspraken gemaakt in het College van Senioren, ook tijdens de vergadering, aan de geheimhouding zouden houden. Schotte was het hier duidelijk niet mee eens en stuurde in het weekeinde een brief naar de Statenvoorzitter, waarin hij protest aantekende tegen de gang van zaken.

Zo hekelt hij het feit dat zijn fractie te lang op de vergadering heeft moeten wachten, omdat Franco zich niet aan de bepaling van het Reglement van Orde van de Staten zou hebben gehouden om de vergadering binnen drie weken op te roepen.

Ook betreurt hij het dat Franco er alles aan zou doen om te voorkomen dat het functioneren van de CBCS en haar directeur onderwerp van de vergadering zou worden, maar slechts het rapport over de Centrale Bank. Terwijl hij benadrukte dat de geheimhoudingsplicht van Statenleden nooit de immuniteit van parlementariërs mag aantasten.

Aan het begin van de vergadering vanochtend herinnerde Franco de leden eraan, dat zij zich aan de geheimhouding moeten houden. Dit conform de afspraak gemaakt in het fractieleidersoverleg in het College van Senioren en nadat de ministers van Financiën van Curaçao en St. Maarten het rapport als vertrouwelijk hadden omschreven, en conform de afspraak binnen het College van Senioren.

Dit was voor Schotte aanleiding om met een voorstel van orde te komen om de Staten te laten stemmen over de vraag of het rapport nu wel of niet vertrouwelijk moet zijn. Hiervoor was volgens Schotte een een twee derde meerderheid vereist. Maar, het voorstel werd niet in behandeling genomen. Volgens Franco haalde Schotte twee artikelen uit het Reglement van Orde van de Staten door elkaar. Stemmen zou in dit verband alleen van toepassing zijn voor bij voorstellen om een vergadering van de Staten achter gesloten deuren te houden.

Schotte greep zijn tijd in de eerste sprekersronde aan om fors uit te halen naar de handelwijze van Franco en van de coalitie, die een transparante en publieke behandeling van het volledige PwC-rapport zouden willen voorkomen. Hij haalde hierbij een uitspraak van de grondlegger van het parlementarisme in Nederlands recht Johan Thorbecke aan, ‘Openbaarheid is licht en geheimhouding duisternis’, om voor de opheffing van de geheimhouding te pleiten.

'Het zal Franco en de coalitie niet lukken om het parlement de mond te snoeren', aldus Schotte vanochtend.

Curaçao's Statenlid Sulvaran wil dat RvB en Rvc Centrale Bank opstappen

'Ik heb nooit eerder in mijn leven zoveel handelingen in strijd met corporate governance gezien'


Het Curaçao's Onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran doet een publieke oproep aan de leden van de Raad van Bestuur (RvB) en de Raad van Commissarissen (RvC) van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) om de eer zichzelf te houden en op te stappen. Hij komt tot deze conclusie nadat hij het rapport van PricewaterhouseCoopers Advisory (PwC) naar het onderzoek van het beleid en functioneren bij CBCS heeft bestudeerd, aldus Amigoe vandaag, maandag 19 januari 2015.
 
'Het is gebeurd, maar dit kan niet', zegt Sulvaran. Hij wijst op tal van punten waarover de onderzoekers zijn gevallen op basis van een enkel onderzoek, dat van de obligatielening van het havenbedrijf van St. Maarten. 'Ik heb nooit eerder in mijn leven zoveel handelingen in strijd met de regels van corporate governance gezien', concludeert het Statenlid.

Hij zegt dingen te hebben gelezen die simpelweg niet kunnen en niet te verdedigen zijn. Zo is er in strijd met het bankstatuut gehandeld, zijn er in strijd met de procedures beslissingen genomen en zijn van de 24 compliance-regelingen maar 16 geïnstitueerd.

Tevens heeft de CBCS, aldus Sulvaran, tegen het eigen monetaire beleid en beleggingsbeleid gehandeld door eerst de geldmarkt te verkrappen door de verplichte kasreserve van de commerciële banken te verhogen, om daarna zelf de geldmarkt op te gaan met het uitgeven van een obligatielening. Erger nog, zegt Sulvaran, een obligatielening met een underwriting facility (garantie voor het opkopen van obligaties die niet zijn verkocht) en later zelfs een terugkoopgarantie (garantie voor het opkopen van obligaties die door een eerdere koper weer op de markt wordt gezet).

Ook heeft de CBCS in strijd met de eigen functie van ‘lender of last resort’ gehandeld en tegen de eigen regel van ‘single borrower’ in gehandeld, vindt Sulvaran. 'Deze regel stelt dat je als bank niet meer dan 25 procent van het eigen kapitaal aan een enkele lener leent. In het geval van Aqualectra en het havenbedrijf van St. Maarten is dit 447 procent. Dit kan niet.'

Verder wijst het Statenlid erop, dat afdelingen zoals de Internal Audit en Risk and Compliance verkeerd in de organisatiestructuur zijn ondergebracht. Deze afdelingen rapporteren direct aan de directeur van de bank terwijl deze juist aan zowel de RvB als de RvC moet rapporteren.

Desondanks vindt Sulvaran dat de CBCS een dermate belangrijk instituut is voor de economie en financiële sector van het land dat deze niet gebaat is bij een escalatie van de situatie. 'We moeten niet een bos willen omhakken om één boom neer te halen. Een integriteitsonderzoek bij de CBCS is noodzakelijk, maar het is wel een gevaarlijke route om te bewandelen want het zal alleen maar tot meer herrie leiden.'

Daarom is Sulvaran ervoor om de CBCS te waarborgen en om het vertrouwen in het instituut te herstellen. Hij onderschrijft alle aanbevelingen van het PwC-rapport inclusief het integriteitsonderzoek dat er moet komen. De aanbeveling van PwC dat er een heroverweging van het profiel en van de leden van de RvB en RvC en een andere samenstelling van de RvB en de RvC moeten komen, doen hem concluderen dat alle leden van de RvB en de RvC de eer aan zichzelf moeten houden en ontslag moeten nemen.

Weg van Zanderij naar West-Suriname weer voor zwaar verkeer afgesloten

Werkzaamheden bij afslag Saronbrug. (Bron foto: Commissariaat Para)
Vele regenval maakt weg weer praktisch onbegaanbaar


De weg naar West-Suriname vanaf  Zanderij is weer in zeer slechte staat vanwege de aanhoudende regenval. Het commissariaat van Para heeft afgelopen weekend met man en macht gewerkt aan de verbetering van de wegconditie nabij het inheemse dorp Pikin Saron. Het zwaar verkeer richt schade aan het wegdek aan en met de regenval ontstaan er op het grootste deel van de weg enorme kuilen met moddermassa's, aldus bericht het commissariaat van Para vandaag, maandag 19 januari 2015.

Districtscommissaris Mohamad Kasto zag zich hierdoor weer genoodzaakt om de weg onmiddellijk  af te sluiten voor vrachtverkeer boven de vier ton.

'De slechte staat van de weg zorgt voor stagnatie van de school- en staatsbussen om Paramaribo te bereiken. Leerlingen komen laat op school aan en marktverkopers kunnen hun waar niet op tijd aan de man brengen in Paramaribo', zegt Kasto.

De  maatregel voor wegafsluiting voor vrachtverkeer wordt ook genomen om te voorkomen dat de gemeenschap in het achterliggend gebied van Para geïsoleerd raakt.

Kasto stelt, dat de vrees bestaat dat de weg in een nog slechtere staat kan komen te verkeren als er toch zwaar verkeer blijft rijden. Personenverkeer uit Bigi Poika, Tibiti en Wita Gron komen volgens Kasto al moeilijk door de grote modderpoel.

Dagblad Suriname: Echtgenote NDP-hoofdbestuurslid Koorndijk vraagt 10 hectare grond aan te Kampong Rewel

(Bron foto: Dagblad Suriname)
Krant vermeldt niet wat mis is met aanvraag van mevrouw Koorndijk


Het Dagblad Suriname bericht vandaag, maandag 19 januari 2015, dat de echtgenote van het hoofdbestuurslid Clifton Koorndijk van de NDP in Saramacca op 8 december 2014 zo'n 10 hectare grond heeft aangevraagd te Kampong Rewel in het district Saramacca. De krant verzuimt te vermelden wat er mis zou zijn met deze grondaanvraag.

De grondaanvraag, in het bezit van de redactie van de krant, heeft als LAD-nummer 9187/14. ‘Veronica Alies Comvalius geboren op ….. gehuwd met C.C. Koorndijk en wonende aan de Catharina Sophiastraat nr. 400 in het district Saramacca, dat zij gaarne het recht van grondhuur ter uitoefening van de Landbouw wenst te bekomen op het perceelland groot 10,6952 hectare gelegen ten zuiden van Kampong Rewel in het district Saramacca’, aldus een deel van het verzoek.

Clifton Koorndijk heeft reeds geruime tijd kenbaar gemaakt ambities te hebben voor een plek in De Nationale Assemblee, DNA.

De krant schrijft ook de beschikking te hebben over bewijzen dat een echtpaar samen 6 hectare grond heeft aangevraagd. Het betreft het echtpaar Badjalala-Hoelas. Hun LAD-nummers zijn respectievelijk 9190/14 en 9189/14. De echtgenote Hoelas zou naar verluidt sinds kort te werk zijn gesteld bij de Dienst der Domeinen.

Op 22 april 2014 verklaarde Koorndijk in gesprek met Dagblad Suriname, vastberaden te zijn om een bejaardentehuis in het district te bouwen indien hij voldoende stemmen behaalt en gekozen wordt als Assembleelid. Hij is voornemens om een stuk terrein van 800 vierkante meter, dat hem toebehoort, af te staan. Ook zal hij zijn DNA-vergoeding voor de eerste vijf maanden onaangeroerd laten. Dat zal in een speciaal fonds gestopt worden voor de bouw van het bejaardentehuis. Na deze eerste vijf maanden zal hij de helft van zijn DNA-vergoeding afstaan aan het fonds, totdat het tehuis voor seniorenburgers volledig af is.

Volgens Koorndijk is het de normaalste zaak van de wereld om zijn doelstelling te realiseren. ‘Ik hoef geen miljonair te worden’, zei hij. ‘Ik heb al alles, ik heb mijn huis en perceel al’, zei Koorndijk, die werkzaam is bij een parastataal bedrijf.

Het is onduidelijk wat de krant met een dergelijk artikel, zonder verdergaande onderbouwing, wil aantonen of suggereren.

(Red. De Surinaamse Krant/Dagblad Suriname)

Nieuw vuilophaalsysteem Nickerie gestart

Bewoners kunnen gratis huisvuil aanbieden in groene zakken


Het nieuwe vuilophaalsysteem in Nickerie is vanochtend, maandag 19 januari 2015, begonnen, zo bericht het Burger Informatie Centrum (BIC) Nickerie. Bij de start werd een korte plechtigheid gehouden op het terrein van Openbare Werken (OW) Nickerie.

Districtscommissaris Wedperkash Joeloemsingh, OW-chef regio West Charles Perk en ondervoorzitter Roy Sedoc van de districtsraad spraken de aanwezige truckhouders en arbeiders toe.

Het nieuw vuilophaalsysteem houdt in, dat de burgers gratis hun huisvuil kunnen aanbieden op de vastgestelde dagen voor hun buurt. In alle winkelzaken zijn groene vuilniszakken te koop waarin het huisvuil gedaan moet worden. 

Maar, er is vastgesteld dat ook zij die hun huisvuil nog in zwarte zakken aanbieden tegemoet gekomen zal worden. Vier aannemers zijn door het ministerie van Openbare Werken ingehuurd om het huisvuil gratis op te halen bij alle huishoudens in ons district.

Vandaag is gestart met het rayon Oost vanaf het Lachmanproject tot de Klein Henarpolder, welk rayon ook op de donderdag zal worden aangedaan.

Fietser (49) dodelijk aangereden door truck op Kwattaweg

(Bron foto: Dagblad Suriname)
Truckbestuurder verleent geen voorrang aan fietser


De 49-jarige Harie Karijopawiro is vanochtend, maandag 19 januari 2015, als fietser rond half negen dodelijk aangereden op de hoek van de Kwattaweg en de Kuldipsinghstraat. Dat bericht de webeditie van het Dagblad Suriname.

De man belandde tegen de voorruit van de kleine vrachtwagen.

Volgens de politie reden de truckbestuurder en de fietser in tegenovergestelde rijrichting van elkaar op de Kwattaweg. Ter hoogte van de Kudipsinghstraat verleende de truckbestuurder geen voorrang aan de fietser. Kennelijk had hij de fietser niet opgemerkt.

Toen de bestuurder afsloeg de Kuldipsinghstraat werd de fietser aangereden. De fietser raakte ernstig gewond en werd hij ambulance afgevoerd naar een ziekenhuis waar hij overleed.

Den Blauwvinger: Noodtoestand uitroepen, onmiddellijk aftreden: hoe deskundig zijn Surinaamse deskundigen?

COLUMN: * Staatsrechtsgeleerde adviseert Bouterse noodtoestand uit te roepen vanwege politieke lamlendigheid in Assemblee

* Oud-juridisch adviseur adviseert om onmiddellijk af te treden na uitspraak Hoge Raad


Een staatsrechtgeleerde en een oud-juridisch adviseur van president Desi Bouterse hebben vorige week opmerkelijke uitspraken gedaan. Uitspraken waarbij je oprecht kunt gaan twijfelen aan de deskundigheid van beide heren. Immers, wie haalt het in zijn hoofd om Bouterse feitelijk te adviseren de noodtoestand uit te roepen en waarom had na een uitspraak van de Hoge Raad in Den Haag onmiddellijk moeten aftreden?

Ramon de Freitas, voormalig juridisch adviseur van de Surinaamse president, reageerde woensdag 14 januari op de uitspraak van de Hoge Raad een dag eerder in de zaak van het zoveelste door Bouterse ingediende herzieningsverzoek om een drugsveroordeling uit 2000 ongedaan te krijgen.

Dat verzoek werd door de Hoge Raad afgewezen. Bouterse zou destijds door het Hof op basis van een valse verklaring van een kroongetuige zijn veroordeeld tot 11 jaar cel voor betrokkenheid bij een transport van bijna 500 kilo cocaïne. Deze kroongetuige, de Belg Patrick van Loon, getuigde tegen Bouterse in ruil voor strafvermindering. Hij is inmiddels op zijn belastende verklaring teruggekomen. De cocaïne werd in 1997 ontdekt in een zeiljacht in Stellendam. De zaak-Stellendam werd pas later in een proces tegen Bouterse gevoegd. Het Openbaar Ministerie voorkwam zo een afgang, want Bouterse werd vrijgesproken van alle drugstransporten waarvan hij in eerste instantie werd verdacht.

Bij een aanvraag tot herziening moet duidelijk worden gemaakt waarom een getuige terugkomt op eerdere verklaringen, lichtte de Hoge Raad toe. 'Redenen voor het terugkomen op eerdere verklaringen worden in deze aanvraag niet gegeven. Daarom levert deze nieuwe verklaring geen grond op om aan te nemen dat de eerdere belastende verklaringen onjuist zijn.'

Bouterse zou consequenties moeten verbinden aan het debacle bij de Hoge Raad in Den Haag en onmiddellijk moeten aftreden. Dat stelt zijn zijn voormalig juridisch adviseur Ramon de Freitas.
De Freitas vindt dat Bouterse 'zijn eigen glazen heeft ingegooid door publiekelijk domme uitspraken te doen'. Volgens hem brengt deze uitspraak met zich mee dat Bouterse moet aftreden. 'Dit om te voorkomen dat in het parlement een motie tegen hem wordt ingediend om deze zaak.'

De redenering van deskundige De Freitas is onbegrijpelijk. Waarom zou Bouterse moeten aftreden nadat zijn zoveelste herzieningsverzoek van tafel is geveegd? Om te voorkomen dat een motie tegen hem wordt ingediend?
Bouterse heeft nog vijf maanden tot de verkiezingen te gaan. De Nationale Assemblee ligt al enkele maanden op zijn kont, omdat Assembleeleden, zowel van coalitie als oppositie, weigeren quorum te verlenen, waardoor openbare vergaderingen niet kunnen plaatsvinden. Toch heeft de oppositie in overweging een motie van wantrouwen in te dienen. Maar, dat zou dan een motie zijn uit principiële overwegingen, om een statement te maken, immers de coalitie weet donders goed dat een motie nu weinig zin heeft. Dat zou De Freitas ook moeten weten.

Sam Polanen, een staatsrechtgeleerde, beweerde een dag eerder, 13 januari, in de Ware Tijd dat in de huidige politieke situatie Bouterse zelfs de noodtoestand zou mogen afkondigen. Noodtoestand? Er is toch geen sprake van rellen, onrust, burgerlijke ongehoorzaamheid, er zijn toch geen maatschappij ontregelende stakingen, er is toch geen lijfelijk of gewapend verzet tegen het gevoerde politieke beleid? Polanen stelt dat het uitroepen van de noodtoestand een in de Grondwet aan de president toegekende bevoegdheid is.

GRONDWET Artikel 102
3. Ter handhaving van de uit- of inwendige veiligheid, in geval van oorlog of oorlogsgevaar of in geval van ernstige bedreiging of verstoring van de inwendige orde of rust, welke kan leiden tot wezenlijke aantasting van de belangen van de Staat, kan door de President, na voorafgaande toestemming van De Nationale Assemblée, in elk gedeelte van Suriname de noodtoestand worden uitgeroepen.

Volgens Polanen speelt de oppositie met haar houding door geen quorum te verlenen de president in de kaart. 'Het valt binnen zijn bevoegdheden om zonder een door De Nationale Assemblee goedgekeurde begroting geld vrij te maken om verkiezingen te houden', aldus de staatsrechtgeleerde. Hij beweert zelfs dat alle democratische maatregelen door de oppositie worden geboycot.

Bouterse kan zich volgens Polanen op verschillende gronden beroepen om de noodtoestand uit te roepen. Het handelen van de Assemblee is in strijd met de Grondwet en de president kan aangeven dat hij de constitutie in tact wil houden en de orde wil herstellen of dat hij de democratie van Suriname wil redden. Het staatshoofd kan zich beroepen op het feit, dat de verkiezing in gevaar komt en vervolgens zelf geld vrijmaken om verkiezingen te organiseren. Maar, de Assemblee moet het uitroepen van de noodtoestand wel goedkeuren.......

Laten beide vermeende deskundigen gewoon rustig wachten, zoals iedereen in het land doet. Over een paar maanden kan het volk afrekenen met de complete regering Bouterse-Ameerali.
Laat het volk kiezen en beslissen of Bouterse voor een tweede termijn kan opteren.
Laat de oppositie haar verstand gebruiken en afzien van een onzinnige en zinloze motie van wantrouwen enkel en alleen om een statement te maken.
En het uitroepen van de noodtoestand? Laat dan eerst het volk in verzet komen tegen een corruptieve regering, maar het volk is passief, kijkt lijdend toe, komt niet in beweging en lijkt alles wat de regering uitspookt achteloos te accepteren.

De uitspraak van de Hoge Raad van in het herzieningsverzoek van Desi Bouterse:


Hoogachtend,
Den Blauwvinger
19 januari 2015
Amsterdam-Paramaribo

Staatsolie-directeur Waaldijk sluit bevriezing lonen personeel niet uit

Olieprijzen wereldmarkt kunnen voor bevriezing salarissen zorgen

Vakbond vindt uitspraak Waaldijk 'prematuur'


'We weten dat het voor de vakbond geen goede periode voor onderhandelen is. Maar, de bond weet alles over hoe zaken zich afspelen binnen het bedrijf. En als we uiteindelijk moeten zeggen een jaar geen loonsverhoging, dan moet dat ook mogelijk zijn', aldus Staatsolie-directeur Marc Waaldijk maandag 19 januari 2015 in de Ware Tijd. 

Hij stelt, dat indien de olieprijzen op de wereldmarkt rond het huidige niveau blijven, een loonsverhoging voor het personeel moeilijk te realiseren zal zijn.

Vakbondsleider Lloyd Read vindt het prematuur om al in deze fase aan te geven dat een loonsverhoging voor 2015 aangehouden moet worden. 'Als de continuïteit van het bedrijf meebrengt dat we rekening moeten houden met een aantal zaken, zullen we dat ook doen. Maar, dan daar waar er bewijs is, dat zaken effectief en efficiënt aangepakt zijn', zegt hij, verwijzend naar de bezuinigingsmaatregelen die zijn aangekondigd.

Eerder had het bedrijf vanwege de situatie reeds een personeelsstop en het uitstellen van lange termijn investeringsplannen aangekondigd als bezuinigingsmaatregelen.

Waaldijk en vakbondsleider Lloyd Read erkennen, dat de loononderhandelingen voor 2015 en 2016 met de lage olieprijzen flink onder druk staan. Die onderhandelingen starten eind januari. De directie heeft de vakbond al in december aangegeven met bezuinigingen bezig te zijn.

'We huren geen mensen in en voorlopig is er een personeelsstop. Alle zaken die niet direct noodzakelijk zijn zetten we op stop. We zijn bezig de buikriem strakker te trekken', aldus Waaldijk.

Directeur Ctex op Curaçao maakt geen gebruik van rectificatiemogelijkheid Antilliaans Dagblad

Krant zou 'onjuistheden' hebben gepubliceerd en goede naam De Lima hebben beschadigd

Op non-actief gezette De Lima houdt 20 januari persconferentie


De directeur van datacenter Ctex op Curaçao, Anthony de Lima, heeft geen gebruik gemaakt van de door het Antilliaans Dagblad aangeboden mogelijkheid om de beweerde ‘onjuistheden’ te rectificeren. Hij stelde eerst dat zijn goede naam zou zijn beschadigd, maar de mogelijkheid om eventuele foutieve informatie direct recht te zetten heeft zijn advocate Linda Douglas afgewezen, aldus de krant vandaag, maandag 19 januari 2015.

De Lima werd vorige week op non-actief gesteld voor twee maanden, nadat uit onderzoek van het Antilliaans Dagblad bleek, dat het Ctex-businessplan vervalste intentieverklaringen bevat. Aandeelhouders, banken en leveranciers zijn hiermee op het verkeerde been gezet.

De Lima ontkent echter al enige tijd van deze valse letters of intent (LOI’s) te weten en valt over het bericht, dat hij al minstens een jaar van de ‘nepbrieven’ moet hebben geweten. De Ctex-directie verloor echter in februari 2014 een zaak die door een ex-personeelslid was aangespannen, waarbij onder andere naar voren kwam dat er valse intentieverklaringen waren. In augustus deed ook de uitspraak van het Hof in deze kwestie, waarbij de nep LOI’s opnieuw ook ter sprake kwamen. Dat deze rechtszaak is verloren wordt niet betwist, maar wel zouden deze rechtszaken uit hun verband worden gehaald, aldus de advocate van De Lima.

Toch mag worden aangenomen dat de Ctex-directie de vonnissen kent van rechtsprocedures waar zij partij in is geweest.

Van de onmiddellijk aangeboden mogelijkheid om te rectificeren, indien er aangegeven kon worden wat feitelijk onjuist was, is alsnog afgezien. Douglas: 'Bij nader inzien acht cliënt het evenwel niet opportuun om op dit moment enige actie te ondernemen, waarmee ook kostbare tijd verloren gaat. Hoofdreden voor zijn beslissing is gelegen in het feit dat cliënt bezig is met het voorbereiden van een persconferentie.'

Morgenmiddag om twee uur zal de persconferentie worden gehouden in het Avila Hotel.

Verblijfstoerisme Curaçao in 2014 met drie procent gestegen

Curaçao in trek bij buitenlandse toeristen vooral uit Venezuela


Het verblijfstoerisme op Curaçao is in 2014 met 3 procent gestegen. Dat heeft de Curaçao Tourist Board (CTB) gisteren bekendgemaakt, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 19 januari 2015. Vorig jaar werd een totaalaantal van 452.042 verblijfstoeristen geregistreerd en dat zijn er 11.291 meer dan in 2013. 

Het aantal nachten dat de toeristen op Curaçao hebben doorgebracht is in vergelijking met een jaar eerder ook gestegen. In 2014 was het aantal overnachtingen 3.984.212. Dit is 6 procent meer dan in 2013.

De CTB heeft samen met het ministerie van Economische Ontwikkeling berekend dat de toeristensector in 2014 een directe impact van 763.5 miljoen gulden heeft gegenereerd. In 2013 was dit bedrag nog 730.9 miljoen gulden.

Europa is in 2014 de grootste inkomstenbron geweest voor de sector met 343.4 miljoen gulden aan opbrengsten, 44,9 procent van het totaalaantal. De Zuid-Amerikaanse markt volgt met een directe impact van 221.5 miljoen gulden. Daarna komt de Noord-Amerikaanse markt met 127.2 miljoen gulden en de Caribische markt met 40.0 miljoen gulden.

Vanuit Europa zijn vorig jaar in totaal 186.238 verblijfstoeristen geregistreerd. Dit is een verhoging van 6 procent vergeleken met 2013, toen hebben 175.849 verblijfstoeristen uit deze regio het eiland bezocht. Uit Nederland zijn 140.702 toeristen naar het eiland gereisd, een stijging van 6 procent. De Zuid-Amerikaanse regio heeft tevens een groei geregistreerd en wel van 4 procent. De grootste groei is vanuit Venezuela. Het land in de Zuid-Amerikaanse regio waar Curaçao de meeste toeristen aan te danken heeft (98.331 to risten), zorgde afgelopen jaar eveneens voor 6 procent meer verblijfstoeristen dan het jaar daarvoor. De Noord-Amerikaanse en Caribische markt kenden echter een daling van respectievelijk 8 en 14 procent.

In 2014 zijn verschillende markten gegroeid. Zo zijn bijvoorbeeld uit Duitsland 19.118 verblijfstoeristen geregistreerd. Dit is een groei van 8 procent in vergelijking met 2013. Vanuit Canada hebben 12.648 toeristen een of meerdere nachtjes doorgebracht op Curaçao. Dit is een groei van 30 procent. Ook de Braziliaanse, Colombiaanse en Belgische markt zijn gegroeid, met respectievelijk 11, 16 en 7 procent.

Uit de immigratiekaarten kan geconstateerd worden dat 67,7 procent (306.210 toeristen) van het totaalaantal verblijfstoeristen bij een geregistreerde accommodatie is gebleven. Uit voorlopige cijfers blijkt dat 30,7 procent van het totaalaantal verblijfstoeristen bij een hotel met meer dan 150 kamers is gebleven, 14,4 procent is bij een hotel met minder dan 150 kamers gebleven, 15 procent heeft in bungalows gelogeerd, 6,7 procent in appartementen en 1 procent heeft overnacht in een guesthouse.

Het aantal toeristen dat bij niet-geregistreerde accommodaties verbleef vertegenwoordigt 32,3 pro- cent van de toeristen die in 2014 Curaçao hebben b zocht. Niet-geregistreerde accommodaties zijn accommodaties die niet in het datasysteem van de CTB voorkomen.

Ruth Wijdenbosch (NPS): 'Geen overloper kan mij verrassen, maar Hooghart wel'

'Politieke overlopers halen idiootste argumenten voor rechtvaardigen overlopen aan'


Ik heb eigenlijk vanaf het begin gezegd, dat mensen die van de ene partij naar de ander partij gaan, om welke reden dan ook, mij niet verrassen. Niemand verrast me, maar een persoon die mij wel verrast heeft is Hooghart', aldus de vicevoorzitter van De Natonale Assemblee en fractielid van de NPS, Ruth Wijdenbosch, vandaag, maandag 19 januari 2015, in het Dagblad Suriname in reactie op het samenwerken van vakbondsman Ronald Hooghart, partijvoorzitter van zijn eigen PBO, met de NDP.

‘En dat komt meer door de dingen die hij zelf aangehaald heeft, bijvoorbeeld van de heer Bouterse, die waren echt verschrikkelijke dingen die hij gezegd heeft. Men zegt altijd wat je met je mond zegt, kan je altijd achtervolgen. Vandaar dat ik het niet had verwacht, maar dan nog zeg ik dat de NPS niet zo is dat wanneer mensen van onze partij weggaan, we met vuil gaan smijten en zaken van ze gaan zeggen die niet goed waren toen ze bij ons waren. We kijken het aan, alleen is het dus zo dat als Hooghart de NPS zou neerhalen, dan wo piki eng wel ja.’ 

Tijdens de vergadering van PBO afgelopen vrijdag heeft Hooghart beweerd, dat hij weggeschopt zou zijn uit de partij. Kopstukken van de partij zouden hebben hem tijdens een vergadering op Flora vijandig aangekeken. Deze houding hebben ze volgens Hooghart aangenomen, omdat hij eens tot Bouterse had gesproken.

‘Wanneer mensen uit een partij willen gaan, dan haalt men de idiootste argumenten aan om te rechtvaardigen dat ze daarom de partij verlaten hebben’, aldus Wijdenbosch. ‘Als dat meneer Hooghart zijn rechtvaardiging is, moet hij daarmee leven, hij moet verantwoording afleggen niet ik.’
Wijdenbosch zegt nooit te hebben meegemaakt dat wie dan ook van de NPS Hooghart anders behandeld heeft. ‘Hij was bijna wat je kan zeggen een prominent lid van de partij. Als je zegt van iemand dat je nooit met die gaat werken en daarna argumenten aanhaalt, waarom wel dan neem ik aan dat het uit je hart komt en dat je het meent. Volgens mij meende hij niet wat hij allemaal gezegd heeft.’

De NPS-politica stelt, dat de breuk tussen Hooghart en NPS voor haar gekomen is vanaf dat de NPS in de oppositie beland is. Niettemin wenst Wijdenbosch hem het beste toe.

Zorgen in Tweede Kamer over financiële positie van KLM

Franse top Air France/KLM zou KLM-kas grotendeels willen 'leegroven'


In de Tweede Kamer groeit de zorg over de financiële positie van KLM. Die dreigt uitgehold te worden door de Air France KLM Holding in Parijs om snel financieel orde op zaken te stellen in de hele groep. Dan zou weer een stuk Nederlandse zeggenschap verdwijnen. Dit schrijft de Telegraaf maandagochtend 19 januari 2015.

De Franse opperbazen De Juniac en Riolacci zouden de KLM-kas grotendeels willen ’leegroven’ om de continuïteit van het luchtbedrijf veilig te stellen.
Ze hebben op 19 februari bij de presentatie van de verwachte slechte jaarcijfers naar verluidt een ’trofee’ nodig om goede sier te maken naar beleggers. 'Ook essentieel voor hun eigen positie', menen ingewijden, aldus de wakkere krant van Nederland.

KLM-topman Pieter Elbers wil niet ingaan op een mogelijke Franse plundering in Nederland om het cashbeheer te centraliseren in Parijs. Volgens hem wordt er alleen gesproken over samenwerking, 'ook financieel'.

Riolacci beweert dat er drie kassen zullen blijven: 'Van KLM, Air France en de holding, maar dan anders verdeeld om lucratiever te kunnen lenen en investeren.'
Binnen Air France KLM is er steeds meer verdeeldheid in het management en ook wordt de machtsstrijd tussen commissarissen van KLM en de holding feller, weten interne bronnen.

Het CDA wordt ongeduldig. Vorige maand stelde de partij Kamervragen aan verantwoordelijk staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur) over de gang zaken bij Air France KLM. De antwoorden op die vragen zijn nog niet gekomen en daarom hoopt de partij morgen in het vragenuurtje alsnog duidelijkheid te krijgen.

Kamerlid Omtzigt vreest dat Nederland voor een voldongen feit staat als er niet snel opheldering komt over de vermeende greep in de kas van KLM. 'Dat is zeer ongewenst.'
Samen met zijn collega Van Helvert pleit Omtzigt ervoor dat het kabinet bij de Franse regering aan de bel gaat trekken.

Politiek analist Ramadhin blij dat NDP-Assembleelid Misiekaba zijn artikelen kritisch leest

Hardeo Ramahdin reageert op ingezonden stuk Misiekaba

'Meneer Misiekaba moet niet over mij twijfelen'


Ik heb het ingezonden artikel van drs. André Misiekaba van gisteren, zondag 18 januari 2015, gelezen. Ik ben erg blij dat hij van zijn democratisch recht gebruik maakt om mijn analyses over de verkiezingen anders te interpreteren. Voor mij is dit een teken dat de politicus, doctorandus André Misiekaba mijn artikelen kritisch leest en dat hij het daarmee ook niet eens is.

Andere zaken zoals Jantapartij (Volkspartij), ondersteuning geven aan andere politieke partijen hebben niets te maken met mijn data-analyse. Als men over politieke betrouwbaarheid, moraal, ethiek en andere zaken wil praten, kan ik ook uitgebreide artikelen schrijven. Het is dezelfde meneer André Misiekaba die in de nationale pers verkondigd heeft dat een bepaalde groep (doelende op een etnische groep die vanaf 1873 in Suriname is) het ministerie van Justitie en Politie domineert. Ik zal de gevoelige snaren niet aan de orde stellen in dit artikel.

Het is dezelfde meneer André Misiekaba geweest die enkele weken geleden op het podium het electoraat opgeroepen heeft om niet op de NPS en de BEP te stemmen. Op zich is dat een normale politieke uitspraak, maar meneer André Misiekaba gaat een stap verder en zegt op een zeer subtiele manier, dat wanneer u (het electoraat) op de NPS en de BEP zult stemmen (de naam van PL, KTPI, SPA en DA91 wordt niet genoemd), wordt meneer Chandrikapersad Santokhi de president van Suriname.

Als hij verder gezegd zou hebben, dat Santokhi veroordeeld is voor drugs in Nederland, hij de hoofdverdachte is van de decembermoorden, hij de verantwoordelijke is voor de Moiwana-afslachting, hij de verantwoordelijke is geweest voor de avondklok, hij zou voorkomen op de Interpollijst, hij de verantwoordelijke geweest is dat de Surinaamse gulden gedevalueerd was naar SF 3000,00 voor een Amerikaanse dollar, dan had ik meneer André Misiekaba niet kwalijk genomen. Een kritische lezer heeft slechts enkele woorden nodig om de ondertoon van zijn uitspraak te proeven.

Drie boeken over de politiek
De heer Hardeo Ramadhin praat niet in het luchtledige. Alles wat over data gaat, heb ik uit de officiële uitgave van het Centraal Hoofd Stembureau gehaald. Het enige wat ik doe is alles per district, per ressort, per stembureau, per kandidaat op een rijtje plaatsen in tabellen, diagrammen etc, waardoor de lezer het een en ander makkelijk kan begrijpen. Ten overvloede wil ik nogmaals de titels van de boeken doorgeven welke meneer André Misiekaba ook bij mij kan kopen, zodat hij in het vervolg niet in het luchtledige gaat “schieten”. Deze boeken zijn:
1. Met het oog op 2010 (Hardeo Ramadhin en drs.Soewarto Moestadja, 2009, 120 pagina A4 formaat)
2. De Dynamiek in de politiek (Hardeo Ramadhin 2010, 180 pagina, A4 formaat)
3. De dynamiek in de politiek, data-analyse deel 2 (Hardeo Ramadhin, 101 pagina, A4 formaat)

Ik heb meneer André Misiekaba nooit gebeld, ondanks al zijn uitspraken welke zeer beledigend zijn voor bepaalde groepen, maar meneer Misiekaba op zijn beurt heeft meneer Hardeo Ramadhin ruim twee jaren geleden thuis gebeld, naar aanleiding van een ingezonden artikel waar ik een zin geciteerd heb dat meneer drs. André Misiekaba op het podium, wanneer hij zijn toespraak houdt, 'Winti' krijgt. Ik heb onbewust met het woord 'Winti' de ziel van doctorandus André Misiekaba geraakt. Hij voelde zich zeer beledigd door het woord 'Winti'. Als docent cultuurgeschiedenis bij IBW, heb ik de volgende dag dat woord 'Winti' vervangen door 'hysterisch'. Ik ken de gevoeligheden van bepaalde woorden. Meneer Misiekaba, u moet ook de grootheid opbrengen om uw misstappen te corrigeren. U bent een slechte 'speler', u schopt niet op de 'bal', maar op de benen van de 'voetballer'.

De politieke analyses zal ik blijven geven
De komende dagen, weken, maanden zal ik mijn politieke analyses blijven geven over alle districten en over alle politieke partijen die aan de verkiezingen gaan deelnemen. Uiteraard zullen niet alle politici het met mij eens zijn. Dat verwacht ik ook niet. Wij zullen van zienswijze verschillen en uiteindelijk gaan de kiezers bepalen waar zij hun stem gaan uitbrengen. Ik mijn volgend boek, welke over een jaar zal verschijnen over de politiek, zal ik in het kort de politieke uitspraken (citaten) van de moraalridder/pastor/geestelijke leider/politicus drs. André Misiekaba in enkele pagina’s vastleggen voor het nageslacht. Een artikel in een dagblad of op een website verdwijnt na enkele weken uit de geest van de lezer, maar wat vastgelegd is in een boek, zal niet meer uitgewist worden.

De vierde zetel voor G-7 in Nickerie
Meneer André Misiekaba is niet te spreken over mijn uitspraak dat de Samenwerkende Partijen (waarschijnlijk de naam G-7) op weg zijn naar de vierde zetel in Nickerie. Meneer Misiekaba moet zaken niet verdraaien dat ik gezegd zou hebben dat de VHP vier zetels gaat behalen in Nickerie. Ik benadruk nogmaals dat het gaat om de samenwerkende partijen die op weg zijn naar de vierde zetel in Nickerie (in 2000 had het NF in Nickerie vier zetels behaald, de gekozen leden waren: K.Matai, L.Mahawatkhan, R.Mahabier en C.Ferreira). Alle VHP-ers die vanaf 1987 in Nickerie gekozen zijn, zijn correct weergegeven door de politicus Misiekaba. Ik wil de lezers verwijzen naar het boek van meneer Hardeo Ramadhin (De Dynamiek in de Politiek deel 1, bladzijde 133 en 134). Op bladzijde 133 en 134 kunt u alle namen en voornamen van gekozen volksvertegenwoordigers van de VHP in Nickerie vinden over de periode 1949 tot 2010. Op bladzijde 157 en 158 van hetzelfde boek kunt U ook de politieke sterkte van de NPD over de verkiezingen van 1996, 2000, 2005 en 2010 vinden.

Wat schrijft Theo Para over André Misiekaba over de Amnestiewet?
Ik dit artikel wil ik slechts enkele zinnen uit een artikel van de medicus/wetenschapper Theo Para citeren wat hij over de moraalridder/de geestelijke leider/de politicus drs. André Misiekaba geschreven heeft over de decembermoorden.
Theo Para schrijft: 'In een ingezonden artikel (Starnieuws) ter verdediging van de zelfamnestiewet van 2012 en de inmenging in de onafhankelijke rechtsgang (8 december strafproces) door het kamp van de president-hoofdverdachte, heeft NDP-parlementslid André Misiekaba beweerd dat de decembermoorden –in zijn verhullende jargon ‘decembergebeurtenissen’ geheten - geen misdrijven tegen de menselijkheid waren. Als argument voert hij aan dat de Krijgsraad ‘ten overvloede’ aan de ‘gemachtigden van de nabestaanden’ zou hebben medegedeeld dat de decembermoorden ‘niet voldoen aan de omschrijving van misdrijven tegen de menselijkheid’. In een echte rechtsstaat zou een beslissing van de rechter een argument kunnen zijn, omdat er vanuit gegaan kan worden dat aan de jurisprudentie motivatie ten grondslag ligt. In Suriname heerst sinds de zelfamnestiewet formeel een dadersregime dat de rechterlijke macht intimideert en met wetgeving ad-hominum frustreert. Dat de Krijgsraad zonder een poging tot motivatie heeft besloten dat de decembermoorden niet voldoen aan de omschrijving misdrijven tegen de menselijkheid, moet in dat licht worden gezien. Misiekaba baseert zich met het aanvoeren van die beslissing van de Krijgsraad als argument inhoudelijk nergens op, er bestaat immers geen rechterlijke motivatie. Hij hanteert lege logica.'
Ik hoef verder geen tekst en uitleg te geven.

Hoe serieus neem ik de politicus Andre Misiekaba?
In de afgelopen 66 jaren hebben wij op het politieke vlak veel meegemaakt. Het is niet mijn bedoeling in een artikel de politieke geschiedenis van Suriname neer te pennen. De ruimt leent zich daar niet voor. Ik wil slechts in herinnering brengen en de kiezers tot nadenken zetten:
1. In de periode 1996-2000 had meneer drs. Jules Wijdenbosch zijn eigen politieke partij (DNP) opgericht. Zijn politieke vriend, bondgenoot, de huidige president, heeft hem (Wijdenbosch) voor een verrader uitgemaakt. Waar zit meneer Wijdenbosch nu en wat zegt meneer drs. André Misiekaba nu over deze meneer?
2. De minister van Natuurlijke Hulpbronnen (1996-2000 ) de heer drs. Errol Alibux, zou over het Plein gesleept worden door zijn toenmalige politieke vriend/bondgenoot, de huidige president. Waar zit meneer Alibux nu en wat zegt mijn politieke opponent meneer André Misiekaba nu?
3. De minister van TCT (2000-2005) mevrouw Alice Amafo, werd door de politicus André Misiekaba in het parlement met de grond gelijk gemaakt. Denk aan de kwestie, viering van de verjaardag van de minister. De pastor/politicus schreeuwde in het parlement: “Soso fufuru e p’sa”. Waar zit mevrouw Alice Amafo nu en wat zegt mijn politieke opponent André Misiekaba (geen politieke vijand van mij) over Amafo nu?

Meneer André Misiekaba moet voortaan over mij niet twijfelen: Ik ben een analist, ik ben een schrijver, ik ben een politicus, ik ben een geograaf; ik ben een docent en ik ben een VHP’er. Elke VHP’er moet een propagandist worden van de Samenwerkende combinatie (G-7).

Aan meneer André Misiekaba wil ik het volgende Romeinse citaat meegeven ter afsluiting van dit artikel: “Vulpes pilum mutat, non mores”. Dit citaat is vertaald: “Een vos verliest zijn haren, maar niet zijn streken”.

Hardeo Ramadhin

Miranda wil einde aan geluidsoverlast door jongeren

Districtscommissaris ziet graag gedragsverandering onder jongeren


Districtscommissaris Jerry Miranda van Paramaribo Noordoost wil samen met de politie en jonge Assembleeleden komen tot een gedragsverandering bij jongeren die voor geluidsoverlast zorgen. Miranda zegt vandaag, maandag 19 januari 2015, op Starnieuws dat jongeren hun plezier mogen hebben, maar dit moet geen hinder veroorzaken voor anderen. 

Er zijn enkele acties uitgevoerd door de politie met ondersteuning van de bestuursdienst om het probleem van geluidsoverlast aan te pakken.

Behalve geluidsoverlast wordt ook alle troep van jongeren op diverse plekken achtergelaten. Miranda stelt zich op het standpunt dat door rekening met elkaar te houden jongeren ook hun lol kunnen hebben.

Miranda zal jonge Assembleeleden vragen om ook hun bijdrage te leveren door met de jongeren een gesprek aan te gaan. Ook de ondernemers zal worden gevraagd om extra vuilnisbakken te plaatsen

Jongeren moeten ervoor zorgen dat de plekken waar ze wat plezier met elkaar maken, worden opgeruimd voor ze weggaan. 'Wij willen niet door hard op te treden het probleem verplaatsen naar andere gebieden, waar weer anderen last van ze zullen hebben.'

De resoluut optredende districtscommissaris is ervan overtuigd dat een juiste houding van beide kanten zal leiden tot een bevredigend resultaat.

President Bouterse reageert niet op 'ebola-brief' voedseltechnoloog Ricky Stutgard

Stutgard wil met spoed door Bouterse ontvangen worden

Regering zou te weinig doen om ebola buiten Suriname te houden


Het dodelijke ebolavirus lijkt dan te zijn verdwenen uit het lokale Surinaams maatschappelijk debat en media, dat is voor voedseltechnoloog Ricky Stutgard echter geen reden om geen aandacht meer te besteden aan dat virus, dat vooral heerst in een paar West-Afrikaanse landen.

Hij zond president Desi Bouterse een brief waarin hij vraagt om met spoed ontvangen te worden, omdat hij zich zorgen maakt over het ebolavirus, dat volgens hem nog steeds een gevaar vormt voor Suriname. Maar, Bouterse reageert niet.

Volgens Stutgard doet de Surinaamse overheid bitter weinig om te voorkomen dat deze ziekte overwaait naar Suriname. ‘De president heeft nog niet gereageerd, maar ik verwacht wel dat hij dat zal doen. Wij willen hem spreken omdat het onderwerp te serieus is', zegt Stutgard vandaag, maandag 19 januari 2015, in het Dagblad Suriname.


Het Kabinet van de President vroeg Stutgard in eerste instantie om dit onderwerp verder te bespreken met raadsadviseur Errol Alibux. Stutgard weigerde dit en zei dat hij alleen de president zal spreken.

‘Alle officiële grensposten behoren beter gecontroleerd te worden op personen die het land binnenkomen. Vandaar dat medisch personeel daar aanwezig moet zijn. Er behoort bij elk officiële grenspost een quarantaine oftewel isoleerruimte te zijn om personen die ziek overkomen, beter te kunnen observeren. Alle officieuze grensposten moeten ontmanteld en ontmoedigd worden. Er moeten samenwerkingsovereenkomsten met landen in de regio, bijvoorbeeld Brazilië, Cuba, getekend worden die de bloedmonsters van verdachte personen in een veel kortere tijd kunnen onderzoeken dan nu het geval is met de VS’, aldus Stutgard.

Stutgard wijst erop dat bloedmonsters sturen naar de VS weken duurt voordat het resultaat bekend is. 'Maar dan is de patiënt al beter of dood. Gekeken moet worden om de bloedtesten zelf in Suriname te doen analyseren. Medisch personeel, dat zich om een potentiële zieke zal ontfermen, moet geïdentificeerd en getraind worden. Er moet voldoende veiligheidsmateriaal aanwezig zijn. Momenteel is dat niet het geval.'

Tot slot zegt de technoloog ook dat er een serieuze infolijn moet komen en mediaproducten tot stand vervaardigd moeten worden om de bevolking te informeren. 'Het BOG (Bureau voor Openbare Gezondheidszorg) behoort ook een periodiek permanent voorlichtingsprogramma in de media te hebben om het volk te scholen omtrent hygiëne, voeding en ziekten. Dat is er niet.'

Minister Adna reageert op actie personeelsleden NIS

Minister Adna werkt aan instelling nieuw bestuur NS


De minister van Sport- en Jeugdzaken Ismanto Adna reageert vandaag, maandag 19 januari 2015, in het Dagblad Suriname op de actie van personeelsleden van de stichting Anthony Nesty Sporthal (NIS) die beter betaald willen worden en opgenomen wensen te worden in het ambtenarenbezoldigingssysteem.

'Er is nu een minimumloon bepaald voor de werknemers en werkgever en ze zouden zich ook daaraan moeten houden. Er moet tenminste daarin worden voorzien. Aan de andere kant moet aan de inkomsten worden gewerkt. De meeste overheidsstichtingen hebben twee soorten inkomsten. Of je doet het vanuit de tarievenkant of je doet het vanuit de subsidie. Maar je kan ook naar sponsoring op zoek gaan’, aldus Adna.

De managementstijl van het NIS moet naar zeggen van de minister drastische wijzigingen ondergaan. ‘Ik ben ook bezig een nieuw bestuur te benoemen, zodat NIS goed aangestuurd kan worden.’ 

‘Er zijn natuurlijk alternatieven die we moeten uitwerken. Alles heeft een kostenplaatje. Er zullen alternatieven moeten worden uitgewerkt voor de werknemers. Of we gaan ze subsidiëren, of we nemen ze op binnen het ambtelijke.’

Het volledig opnemen in het apparaat zal volgens de minister de Staat meer kosten. ‘De onderhandelingen zijn nog gaande en wij moeten nog alternatieven uitwerken.’

Aankomsthal vliegveld te Zeedijk in Nickerie wordt niet afgebouwd

Ministerie van OW geeft geen prioriteit aan Henry Fernandes Luchthaven


De aankomsthal van de majoor Henry Fernandes Internationale Luchthaven te Zeedijk in het district Nickerie wordt niet afgebouwd. Minister Rabindre Parmessar van Openbare Werken liet afgelopen vrijdag weten, dat zijn ministerie geen prioriteit meer geeft aan het project, omdat het ettelijke miljoenen Surinaamse dollars zal kosten, aldus bericht de Ware Tijd vandaag, maandag 19 januari 2015.

De werkzaamheden op de luchthaven werden al in november 2013 stopgezet. Minister Falisie Pinas van Transport Communicatie en Toerisme (TCT) beweerde vorig jaar nog, dat de werkzaamheden afgerond zouden worden door het ministerie van OW. De 750 meter lange landingsbaan zou verlengd worden met nog eens vijfhonderd meter.

De werkzaamheden waren toen al voor ongeveer 75 procent uitgevoerd. Er waren volgens de minister nog enkele kleine zaken die afgerond moesten worden, zoals het aansluiten van elektriciteit, water en het beglazen van de toren. Volgens Pinas was het de bedoeling dat de luchthaven in Nickerie een belangrijke plaats zou innemen als het gaat om de afzet van agrarische producten. Daarnaast zou het vliegveld ook gebruikt worden om de toerismesector te helpen bevorderen in het westen van het land.

(Bron: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)

Overheid verzuimt sinds medio 2014 subsidie te voldoen aan Stichting voor het Kind - Staking personeel hangt in lucht

Stichting voor het Kind lijkt vergeten door overheid...
Voorzitter personeelsbond: 'Onverantwoordelijk gedrag van overheid'

'Overheid staart zich blind op megaprojecten en plaatst minderbedeelden in vergeethoekje'


'Dit is onverantwoordelijk gedrag van de overheid. Zij werkt zelf in de hand dat instellingen zich niet kunnen houden aan het minimale van het sociaal akkoord', zegt voorzitter Robby Naarendorp van de personeelsbond bij de opvanginstelling Stichting voor het Kind vandaag, maandag 19 januari 2015, in gesprek met de Ware Tijd, in reactie op het uitblijven van de overheidssubsidie.

De leiding is door haar middelen heen en kan niet aan haar verplichtingen voldoen, aldus de voorzitter. Hij doelt daarmee op het uitbetalen van de salarissen, het pensioen en ziektekostenpremie van de werknemers.

'Sinds midden vorig jaar is geen subsidie ontvangen, maar de overheid belooft het volk zoveel megaprojecten. Dan kunnen zij dit kleine beetje niet doen voor kinderen in nood.' Naarendorp vraagt zich af of de overheid zich blind staart op megaprojecten en minderbedeelden in een vergeethoekje plaatst.

De opdracht om het geld over te maken is niet eens gegeven, aldus de krant. 'We zijn moe om steeds achter de overheid aan te hollen voor het storten van het geld.' 

De voorzitter zegt dat als de personeelsleden niet worden uitbetaald zij in staking zullen gaan. 'We zullen de kinderen brengen naar het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, misschien zullen ze dan een oplossing vinden.'

Somohardjo overtuigd van zetelwinst samenwerkende partijen in Coronie

Kleinste district van het land telt twee zetels

Bushouders zouden geld krijgen om geen mensen naar massameeting samenwerkende partijen te vervoeren.....
 

De voorzitter van de Pertjajah Luhur (PL), Paul Somohardjo, is ervan overtuigd dat de samenwerkende partijen ten minste een zetel zullen behalen in Coronie. Dat liet hij gisteren weten op een bijeenkomst van de partijtop in het kokosdistrict, waar met de partijstructuren werd afgestemd wie voorgedragen wordt als kandidaat. De NPS is lijsttrekker in het kleinste district van Suriname, dat twee zetels telt. De PL heeft de tweede plek in het kokosdistrict. Overigens was zonder een afspraak te maken ook een NPS-delegatie onder leiding van Gregory Rusland in Coronie aanwezig.

Somohardjo zegt vandaag, maandag 19 januari 2015, op Starnieuws dat bij de vorige verkiezingen de NPS 448 stemmen wist binnen te halen en de PL 129. De Mega Combinatie behaalde met 1.011 stemmen de beide zetels. Er was toen geen samenwerkingsverband tussen het Nieuw Front en PL. In dat geval zou de Mega Combinatie één plek hebben veroverd.

'Ik ben ervan overtuigd dat wij minstens één zetel zullen behalen, al komt er een stukje hemel op aarde', aldus Somohardjo.

Somohardjo zegt verder, dat binnenkort aan de Oost-Westverbinding een tweede partijcentrum in Coronie zal worden geopend. Er zijn al een volkswinkel en informatiecentrum in Soembaredjo.

'Met de steun van de andere samenwerkende partijen, ziet het er goed uit in Coronie', stelt de politicus. Hij is net al de andere samenwerkende partijen in het veld aan het mobiliseren voor de massameeting die komend zaterdag wordt gehouden. Er zijn geen bussen meer beschikbaar vanuit het westen van het land. Tegenstanders zouden bushouders geld geven om niet te rijden voor de samenwerkende partijen. 'Wij zullen privé-auto's ook inschakelen en komen tegemoet met brandstof', zegt Somohardjo. 'Wij laten ons niet uit het veld slaan.'

Prikactie personeel 's Lands Hospitaal

Personeelsleden willen erkenning door directie van nieuwe vakbond

Directie reageert niet op brieven bond


Met een prikactie vanochtend, maandag 19 januari 2015, tussen zeven en negen uur, willen personeelsleden van ’s Lands Hospitaal de directie vragen om de nieuwe vakbond te erkennen. Daarnaast wil de Bond Personeel Lands Hospitaal (BPLH) ook aandacht vragen voor de kleding- en prestatietoelage, zegt voorzitter Imro Edam op Starnieuws. 

Het besluit voor de actie werd afgelopen vrijdag tijdens een ledenvergadering, omdat de directie ook brieven van de vakorganisatie niet heeft beantwoord.

Omdat de representanten van de medewerkers niet opkwamen voor hun belangen, is de nieuwe bond opgericht. Zo heeft de oude bond nooit een verkiezing uitgeschreven en ook geen financieel verslag gepresenteerd. Komt nog bij kijken, aldus de nieuwswebsite, dat iets meer dan driehonderd medewerkers met ruim 25 dienstjaren geen vaste aanstelling had. Op grond hiervan werd vorig jaar een actiegroep opgericht.

Aan de bond werd gevraagd om een financieel verslag en om het uitschrijven van verkiezingen. Aangezien er niet op het verzoek is gereageerd, werd besloten om zich te verenigen en aan te sluiten bij de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO). Samen met deze vakorganisatie is bewerkstelligd dat de vaste aanstelling van iets meer dan tweehonderd personen in orde is gekomen. Ongeveer 60 personen hebben de vaste aanstelling niet gekregen, omdat zij de vijftig al zijn gepasseerd. Vernomen wordt, zo schrijft Starnieuws, dat het na die leeftijd moeilijk is om bij de overheid een vaste aanstelling te krijgen.

De BPLH werd 1 februari 2014 opgericht en telt 541 leden. Sindsdien zijn twee vakbonden actief in het ziekenhuis. De andere bond staat onder leiding van Iwan Weeks en is aangesloten bij de Moederbond. De nieuwe bond is aangesloten bij de CLO. Ongeveer honderd leden uit deze groep zijn nog bij de oude bond aangesloten, omdat die zich beroept op het feit dat de mensen schulden hebben bij winkels en dat zij garant staan.

Edam hoopt dat de prikactie de leiding zover krijgt om met de bond te praten. 'We kennen onze verantwoordelijkheid, weten dat wij met zieken werken. Maar, de leiding van het ziekenhuis moet weten dat als er geen reactie komt zij dan voor de consequenties moet instaan.'

Familie doodgeschoten 16-jarige Dominio Hiwat: 'Hij was geen lieverdje, maar waarom moest hij worden doodgeschoten?'

'Het zijn kleine jongens die stoer wilden doen'

Dominio Hiwat en vrienden waren ongewapend


De familie van de doodgeschoten zestienjarige verdachte Dominio Hiwat ontkent vandaag, maandag 19 januari 2015, in de Ware Tijd, zijn mogelijke betrokkenheid bij diefstal van een bus niet. 'Dominio was geen lieverdje en als hij het werkelijk heeft gedaan ga ik het niet goedpraten', zegt Priscilla Hiwat, die de tiener verzorgde. Zij begrijpt echter niet waarom haar neefje bij zijn aanhouding afgelopen vrijdag doodgeschoten moest worden. 

'Zij hadden die jongens desnoods in elkaar getrapt, maar hij hoefde niet doodgeschoten te worden. Het zijn kleine jongens, die stoer willen doen', zegt Hiwat.

Van buren heeft ze begrepen dat de jongens met de handen in de lucht uit de auto stapten en dat ze bij de aanhouding volledig omsingeld waren door de politie. 'Als je handen in de lucht zijn, wil dat toch zeggen dat je je volledig overgeeft?'

Zij plaatst ook vraagtekens bij de zwaarbewapende eenheid van politiemannen en militairen, die op de aanhouding van de jongens is afgegaan. Volgens haar hoefde dit helemaal niet, omdat de jongens ongewapend waren. Hiwat heeft begrepen dat het een militair was, die de fatale schoten gelost heeft. 'Als blijkt dat die militair zomaar geschoten heeft, dan gaan zij hem moeten begraven', zegt ze. Ze heeft eveneens opgevangen dat het wapen van de militair per ongeluk is afgegaan, maar dit lijkt haar onwaarschijnlijk.

Volgens de politie heeft Dominio vrijdagmiddag samen met Lorenzo M. (20) Jerome N. (26) een bus gestolen nabij de Hermitage Mall. Het trio heeft de bus vervolgens vóór een leegstaand pand aan de Ruthlaan geparkeerd en heeft zich uit de voeten gemaakt. Tegen negen uur 's avonds gingen twee van de jongens terug om het voertuig te halen. Maar, de politie wachtte hen al op, omdat het voertuig volledig was omsingeld. Doordat het voertuig over een GPS-installatie beschikte, kwam de politie er snel achter waar het was.

Politiewoordvoerder Humphrey Naarden van het Korps Politie Suriname heeft eerder al toegezegd, dat er een onderzoek komt naar het optreden van de politie. Dit onderzoek zal onder leiding van het Openbaar Ministerie door de politie en Militaire Politie worden uitgevoerd. 

Het lichaam van Dominio is in beslag genomen. Lorenzo M. en Jerome N. zijn in verzekering gesteld.

Starnieuws: SPA, DA91 en KTPI niet tevreden over DNA-kandidatenlijst Paramaribo

Nog geen akkoord samenwerkende partijen over kandidatenlijst DNA


De voorzitters van de zeven samenwerkende partijen hebben afgelopen weekeinde geen akkoord kunnen bereiken over de posities op de kandidatenlijst voor De Nationale Assemblee (DNA). Deze week wordt verder gesproken. Starnieuws bericht vandaag, maandag 19 januari 2015, te hebben vernomen, dat diverse concessies zijn gedaan door de Pertjajah Luhur (PL), VHP en de NPS, maar dat heeft niet tot een oplossing geleid.

De NPS, VHP, PL en de BEP hebben elkaar gevonden. Door enkele verschuivingen is de BEP tevreden met de plekken die beschikbaar zijn.

Starnieuws schrijft ook te hebben vernomen, dat vooral de SPA, DA91 en KTPI ontevreden zijn. In Commewijne heeft PL besloten om de eerste plaats af te staan aan de KTPI. Daar had de PL de eerste en de vierde plek. De VHP is op nummer twee en de NPS op drie.

Soemita gaat akkoord met de lijsttrekkersrol in Commewijne. Maar, hij ziet zijn partij ook graag zichtbaar in Paramaribo. De KTPI heeft de dertiende plek gekregen in Paramaribo. De SPA is van de twaalfde plaats opgeschoven naar tien. DA91 staat op plek negen. De partijen willen een hogere plek hebben.

De NPS en de VHP moeten een besluit nemen om de ontevreden partijen tegemoet te komen. De samenwerkende partijen hopen dat vóór de massameeting van 24 januari een overeenkomst wordt bereikt op het niveau van De Nationale Assemblee. Op regionaal niveau is inmiddels wel een akkoord bereikt.

Zeilboot vermiste Nederlandse zeiler gevonden voor kust Honduras

(Bron foto: Diario Tiempo)
Van Wingerden vertrok half december van Curaçao naar Martinique

Geen spoor van zeiler


De zeilboot van de verdwenen Nederlandse zeiler Gerrit van Wingerden is circa 50 kilometer voor de kust van Honduras leeg en beschadigd aangetroffen. Dat meldt de Hondurese krant Diario Tiempo in haar editie van gisteren, zondag 18 januari 2015, op gezag van de Kustwacht van het Centraal-Amerikaanse land. 

Van Wingerden vertrok half december vanuit Curaçao naar Martinique en verdween kort daarna. De kustwacht van Curaçao zocht eerder al naar hem en pas ook nog de Mexicaanse luchtmacht.
 
Het schip, de Pelengina II, is naar de marinehaven Puerto Castilla gesleept.

De bemanning van het Hondurese marinevaartuig Patrullera Oceánica Lempira zag het schip gisteren in de Caribische Zee drijven, niet ver van het eiland Guanaja, ongeveer 50 kilometer van de Hondurese noordkust. De mast is gebroken en de reling en het zeil van de boot zijn beschadigd.

Volgens de krant zei de Nederlandse honorair consul in Honduras, Humberto Klück, dat familie van Van Wingerden morgen in Honduras aankomt.


(Bron: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)