donderdag 22 januari 2015

Chinees Nieuwjaar 19 februari nationale vrije dag

Het Jaar van de Geit begint 19 februari


Het Chinees Nieuwjaar, dat dit jaar op 19 februari valt, is tot nationale vrije dag verklaard, gelijkgesteld aan de zondag. Dit heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken vandaag, donderdag 22 januari 2015, bekendgemaakt. 

Dit jaar is het Jaar van de Geit. Het Chinees Nieuwjaar begint op de tweede nieuwe maan na de zonnewende van 21 december. Dit kan niet voor 21 januari en niet na 20 februari gebeuren. Dit feest en de twee dagen erop volgend worden gevierd door vrijwel geheel Azië en op plekken waar een duidelijke Chinese bevolkingsgroep zich gevestigd heeft.

Het is gebruikelijk dat men schulden afbetaalt, nieuwe kleren koopt en het huis schoon maakt. Er is gewoonlijk een groot familiemaal en de goden worden geëerd. De mensen geven elkaar cadeaus, ingepakt in rood papier en in rood papier verpakt vuurwerk wordt afgestoken, aldus de webeditie van het Dagblad Suriname vanavond.

Politici willen duidelijke regels voor goudverwerkingsbedrijven in Paramaribo vanwege kwikverontreiniging

Aantal Assembleeleden wil totaalverbod op goudverwerkingsbedrijven in bewoond gebied

Ruth Wijdenbosch (NPS): 'Het binnenland is al door kwik verziekt. Sluiten die handel'

Al in maart 2013 waarschuwden deskundigen, na metingen, voor de hoge mate van kwikuitstoot in Paramaribo....


De Nationale Assemblee (DNA) is het er over eens dat er duidelijke regels moeten komen voor de goudverwerkingsbedrijven die in Paramaribo gevestigd zijn. Sommige Assembleeleden, zoals DOE-fractieleider Carl Breeveld, voorzitter Jennifer Geerlings-Simons (NDP) en Ruth Wijdenbosch (NPS) willen dat er een totaalverbod komt voor goudverwerkingsbedrijven in de buurt van woonhuizen. Dit bericht de Ware Tijd Online vanavond, donderdag 22 januari 2015.

Goudverwerkingsbedrijven stoten kwik uit dat in de atmosfeer terecht komt en daarmee gezondheidsproblemen kan veroorzaken.

Dit kwam vanmiddag naar voren tijdens de vergadering van DNA. Vicepresident Robert Ameerali erkende dat de regering heeft toegezegd dat er in de stad geen goudverwerkingsbedrijven meer bij zullen komen. 'We hebben alle ministeries instructies gegeven hierover, maar het gaat toch nog niet goed. Als blijkt dat er extra wetgeving nodig is dan komen we weer bij u terug', aldus Ameerali.

Parlementsvoorzitter Geerlings-Simons zei, dat het onderwerp haar zelf raakt, omdat bij haar zoon hoge kwikgehaltes aangetroffen zijn. 'Ik vraag me af of we niet gewoon kunnen stoppen met goudbedrijven in de stad.'

Ook Ruth Wijdenbosch was duidelijk. 'Het binnenland is al verziekt door kwik. En nu de stad ook? Sluiten die handel.'

Melvin Bouva, NDP, ze het belangrijk te vinden dat het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS) metingen gaat verrichten. 'We kunnen wel zeggen dat er luchtvervuiling is en er gezondheidsproblemen voorkomen, maar laat dat onderbouwd worden met metingen.'

Er zijn echter gegevens bekend over de uitstoot van kwik in Paramaribo. Dat bleek onder andere tijdens een seminar van het NIMOS op 14 maart 2013 waar het thema was 'Minimalisering en voorkomen van kwikgebruik in Suriname'.

De wetenschappers Dennis Wip en Paul Ouboter van de Anton de Kom Universiteit van Suriname verzorgden presentaties over het kwikgebruik in de kleinschalige mijnbouwindustrie en de schadelijke effecten ervan voor lucht, bodem en water.

Wip deed speciaal voor het seminar metingen in Paramaribo naar het kwikgehalte in de atmosfeer. Daaruit bleek, dat de concentratie van kwik in de atmosfeer vele malen hoger was dan toegestane normen van internationale instituten. De wetenschappers die hun bezorgdheid tijdens het seminar uitten waren van mening dat er beter en gestructureerd onderzoek zou moeten plaatsvinden op verschillende niveaus.

Volgens Wip worden er ‘liever gisteren dan vandaag’ acties ondernomen.

Hij zei dat Paramaribo als kleine stad het zesvoudige aan kwikuitstoot produceert dan een van de meest vervuilde steden in China. ‘Wat we moeten doen, is instanties als arbeidsinspecties gezondheidsinspecteurs en het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname laten zorgen voor regelgeving en normen voor de productie en uitstoot van kwik.' Woorden uit maart 2013.... Volgens Wip staan medewerkers in de raffinage én goudsector, maar ook personen die met de activiteiten niets te maken hebben, bloot aan ernstigere gezondheidsgevaren.

Hij zei metingen te hebben gedaan in Paramaribo van tussen de 7.000 tot 8.000 monogram kwikuitstoot per kubieke meter, terwijl de norm van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO, World Health Organization) een norm hanteert van 1 microgram of 1.000 monogram per kubieke meter. De wetenschapper verklaarde, dat hierdoor de gezondheid van mens en de vervuiling van het milieu zonder meer onder druk komen te staan. Wip vond het in maart 2013 al dringend tijd dat er eindelijk een milieuwet komt met standaarden, waardoor bedrijven en personen in de mijnbouwindustrie juiste richtlijnen hebben.

Voor meer informatie over kwikonderzoeken in Suriname in het verleden klik hier.(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

Luchthaven Hato op Curaçao vanaf 1 februari alleen toegankelijk voor geregistreerde taxi's

Taxichauffeurs moeten zich registreren bij CAP

'Chauffeurs moeten zich behoorlijk en netjes, liefst in uniform, kleden'


Taxichauffeurs die na 1 februari nog toegang willen hebben tot de luchthaven Hato op Curaçao, moeten zich registreren bij Curaçao Airport Partners (CAP). Zij zullen een overeenkomst moeten tekenen en een bijdrage moeten betalen om hun diensten nog te mogen aanbieden op het vliegveld. Dat bericht Amigoe vandaag, donderdag 22 januari 2015.
 
In de overeenkomst, die in handen is van de krant, wordt aangegeven dat taxichauffeurs per 1 februari een persoonlijke fee moeten betalen van 50 gulden en een bedrag van 200 gulden voor een taxi die tot negen personen kan vervoeren. Het eerste jaar wordt een korting van 175 gulden gegeven. Zodra de bijdrage betaald is, krijgen de taxichauffeurs een sticker waarmee ze geautoriseerd worden hun diensten op het vliegveld aan te bieden. De sticker is één jaar geldig.

'Wanneer je je hebt geregistreerd en de toegangssticker hebt ontvangen, ben je een van de taxi’s die exclusief kan opereren op de luchthaven.'

CAP wil met de autorisatie van taxi’s de dienstverlening en ‘airport experience’ van passagiers en toeristen verbeteren. Tevens is het een maatregel om piraterij en illegaal transport tegen te gaan. Op de luchthaven zullen vijf taxistandplaatsen gereserveerd worden voor taxi’s met een overeenkomst.

'Meer taxi’s per keer of taxi’s zonder een geldige overeenkomst met CAP zullen niet worden toegelaten voor het oppikken van klanten', staat in de overeenkomst te lezen. De eerste taxi vooraan in de rij van vijf is verplicht de eerstvolgende passagier mee te nemen.

Alsof het nog niet heet genoeg onder de voeten wordt voor taxibestuurders, wordt het hun ten strengste verboden om hun voertuig te verlaten wanneer zij op één van de vijf taxiplaatsen op de luchthaven staan. Verder wil CAP dat de taxibestuurders zich behoorlijk en netjes, ‘liefst in uniform’, kleden.

Geautoriseerde taxibestuurders mogen klanten niet weigeren. Anders moet de taxi weer buiten achteraan de rij van wachtende taxi’s aansluiten. Ook wordt de taxichauffeur verplicht klant en bagage op zorgvuldige wijze te vervoeren en behulpzaam te zijn. Daarnaast is de bestuurder verplicht om een betalingsbewijs aan de klant te verstrekken waarop ten minste bepaalde gegevens staan, zoals kenteken en vergunningnummer.

In de brief worden taxibestuurders ook geïnformeerd over het feit dat de huidige taxiparkeerplaats ten oosten van het nieuwe terminal-gebouw gesloten zal worden. Deze parkeerplaats zal omgebouwd worden tot een gesloten parkeerplaats voor cliënten en bezoekers van CAP. Een nieuwe wachtplek voor luchthaventaxi’s zal ontwikkeld worden door CAP en CAH. Daar zullen ook basisfaciliteiten bij zijn.

Taxichauffeurs reageren verdeeld op de overeenkomst met de luchthavenbeheerder. Een deel van de chauffeurs heeft handtekeningen verzameld om een officiële vergadering aan te vragen met vakbond Sinusta. Tijdens deze vergadering zal bezien worden welke acties worden gepland. De taxichauffeurs hadden vandaag de mogelijkheid om meer informatie te krijgen tijdens een bijeenkomst bij CAP.

GreenTown vraagt Tweede Kamer actievere rol te spelen inzake toekomst Isla-raffinaderij op Curaçao

(Bron foto's: GreenTown)
'U deelt mee in de verantwoordelijkheid voor naleving internationale milieuafspraken'


GreenTown vroeg de leden van de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties in Den Haag vandaag, donderdag 22 januari 2015, of ze een meer actieve rol kan spelen met betrekking tot de toekomst van de Isla-raffinaderij op Curaçao. Concreet werd gevraagd om het onderwerp te betrekken bij de bredere discussie over duurzame ontwikkeling en het te agenderen voor het volgende Interparlementaire Koninkrijksoverleg, aldus bericht Amigoe.
 
'Het is ook hier vaker gezegd, de toekomst van de Isla is een autonome aangelegenheid van het land Curaçao. Echter, ook u deelt mee in de verantwoordelijkheid die wij in het Koninkrijk gezamenlijk dragen voor de naleving van internationale milieuafspraken, voor de deugdelijkheid van bestuur in het land Curaçao, maar ook voor het welzijn van de mensen op Curaçao', zei voorzitter Aubrich Bakhuis van de stichting Green Town Nederland.

Anders dan bij de presentatie die GreenTown gisteren in de Staten van Curaçao hield, stond de rol van Nederland centraal in Den Haag. Zo zou een duurzame stad met winkels, industrie, woningen en scholen ook werkgelegenheid bieden aan de Curaçaoënaars die na hun studie in Nederland zijn blijven wonen. 'Dat zal niet alleen hen, maar ook sommige leden van de Tweede Kamer aanspreken', zei Bakhuis.

Bakhuis benadrukte verder, dat er ook financiële risico’s verbonden zijn aan een eventuele keuze om de huidige raffinaderij te moderniseren. Daar is immers een geschatte investering van 2 tot 3 miljard dollar voor nodig.

Voor elke investering door een externe partij zal een garantie van de Curaçaose regering worden gevraagd. 'Ter herinnering, dat is bijna net zoveel als de schuldsanering van de Nederlandse Antillen in 2010. Toezicht door het College financieel toezicht is uitgesloten, omdat de Rijkswet vooralsnog niet van toepassing is op overheids-nv’s. De Tweede Kamer heeft dus de taak om er bij minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op aan te dringen dat besluitvorming over de toekomst zorgvuldig en transparant plaatsvindt.'

De vier leden van de Tweede Kamer die bij de presentatie aanwezig waren, deden vandaag nog geen toezeggingen. PvdA-Tweede Kamerlid Roelof van Laar en SGP-Tweede Kamerlid Roelof Bisschop prezen de bestuursleden wel om hun aanstekelijke enthousiasme. Van Laar zei dat het plan hem deed denken aan de leegstaande Meelfabriek in zijn woonplaats Leiden. Dankzij inwoners kreeg het een nieuwe bestemming. 'Wat je nodig hebt, is een overheid die mee gaat denken en niet tegenwerkt. Ik hoop dat het lukt. Maar het is moeilijk, want als de ene lobbyist voor behoud van de Isla vertrekt uit de Staten, dan komt daar een volgende voor terug', zei hij. Volgens Van Laar blijft het belangrijk dat eerst de bestuurders op Curaçao een beslissing nemen over de toekomst van de raffinaderij en is er pas daarna een rol voor Nederland weggelegd.

VVD-Tweede Kamerlid André Bosman, die in verband met andere verplichtingen niet de hele vergadering kon bijwonen, vroeg naar het financiële plaatje van het GreenTown-plan. 'Hoeveel gaat het kosten en wie betaalt dat', vroeg hij.

Ook Jeroen Recourt van de PvdA vroeg naar de hoeveelheid geld die Green Town nodig heeft. Bestuurslid Sven Rusticus legde uit, dat het om een gezamenlijke investering gaat van de private en de publieke sector. Bedrijven en investeerders wachten echter tot de Curaçaose overheid achter het plan gaat staan en de Curaçaose overheid wacht tot bedrijven en investeerders concrete toezeggingen doen. Via crowdfunding en andere fondsen probeert GreenTown voldoende geld te krijgen om het plan voor de ontwikkeling van het Isla-terrein nog concreter te maken. 'Dat is de volgende stap', aldus Rusticus.

Melvin Bouva (BDP) wil verlaging prijzen basisgoederen

Bouva: 'Brandstofprijzen dalen, maar prijzen in winkels houden geen gelijke tred'


Het NDP-parlementslid Melvin Bouva heeft vandaag, 22 januari 2015, in De Nationale Assemblee de regering opgeroepen maatregelen te treffen om de prijzen van basisgoederen te laten dalen. Hij wees erop, dat de brandstofprijzen al geruime tijd dalen, maar dat de prijzen in de winkels daar geen gelijke tred mee houden. Dit bericht de Ware Tijd Online.

Bouva bracht naar voren, dat zodra de brandstofprijs omhoog gaat ondernemers en winkeliers er als de kippen bij zijn om hun prijzen en tarieven omhoog te schroeven. Omgekeerd verlagen ze deze niet wanneer componenten van hun kostprijs zoals brandstof omlaag gaan.

De politicus vindt dat de samenleving ook moet profiteren van de dalende brandstofprijzen. Hij drong er bij de regering op aan desnoods met het bedrijfsleven om de tafel te gaan om ervoor te zorgen dat de prijzen van tenminste de basisgoederen omlaag gaan.

Breeveld (DOE) stemt voor inkorting spreektijk algemene beschouwingen: oppositie verontwaardigd

Castelen (SPA): 'De DOE-fractie heeft gestemd voor muilkorven'


Het DOE-Assembleelid Carl Breeveld heeft vandaag, donderdag 22 januari 2015, in De Nationale Assemblee, voor inkorting van de spreektijd tijdens de algemene beschouwingen gestemd. Het voorstel van parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons werd met 26 stemmen tegen 22 stemmen aangenomen.  Onder de tegenstemmers waren onder andere het NDP-parlementslid Charles Pahlad en de tweemansfractie van Nieuw Suriname.

Het stemgedrag van Breeveld is de oppositie in het verkeerde keelgat geschoten. 'De DOE-fractie heeft gestemd voor muilkorven, voor het beperken van het parlement in tijd', aldus Guno Castelen (SPA) van de Nieuw Front-fractie op Starnieuws.

Breeveld zelf zegt dat hij niet meewerkt aan muilkorven. 'Muilkorven zie ik als het woord helemaal niet voeren. En de mogelijkheid is er om het woord te voeren.'

Hij stelt dat er een voorstel is geweest en dat hij akkoord is gegaan met dat voorstel. Hij motiveert dat er wekenlang niet is vergaderd en dat de spreektijd als gevolg daarvan is ingekort. De DOE-fractieleider blijft erbij, dat het parlement wekenlang niet heeft kunnen functioneren en dat terwijl de mensen worden betaald om aanwezig te zijn in ’s lands vergaderzaal om er te vergaderen, ze er voor kozen om afwezig te zijn. 'En ik vind het gezien de omstandigheden een redelijk voorstel, dat toch bruikbaar is.'

Castelen is er niet over te spreken, dat de spreektijd die tijdens een fractieleidersoverleg was overeengekomen, 'tegen de afspraak in grof is teruggebracht'.

De oppositionele fracties NF, VA en BEP hebben nu twee uur spreektijd en de DOE-fractie een half uur. De coalitie en coalitie-gelieerde fracties hebben in totaal drie uur.

Waar Castelen vooral over valt is, dat het parlement bij de uitoefening van een van zijn basistaken, controle op het beleid van de regering en vooral het algemeen politiek beleid, wordt beperkt in spreektijd. 'Je hebt voor deze dingen tijd nodig om je punt te maken.' De oppositie was met een tegenvoorstel gekomen waarin een uur voor elk van de drie fracties was gevraagd.

Voldoende quorum voor openbare vergadering Assemblee

Gewraakte conceptwet Constitutioneel Hof van agenda verwijderd


Na ongeveer drie maanden niet vergaderd te hebben, is De Nationale Assemblee vanmiddag, donderdag 22 januari 2015, weer eens in het openbaar bij elkaar gekomen, omdat er voldoende Assembleeleden aanwezig waren en hebben getekend waardoor er quorum was.

Kort na de opening van de openbare vergadering werd de vergadering geschorst. Na de hervatting stelde Simons voor de gewraakte conceptwet Constitutioneel Hof, dat als eerste punt op de agenda stond, over te slaan en op een ander moment te behandelen.

Oppositie en coalitie schaarden zich achter het voorstel. Leden van het Nieuw Front, Volksalliantie en Nieuw Suriname zijn tegen de behandeling van dit wetsvoorstel.

Het parlement ging wel een conceptwijziging van de Loterijwet behandelen.

Zr. Ms. Zeeland uit Den Helder vertrokken voor drugsjacht in Caribisch gebied

'Zeeland' met ceremonieel 6 februari in Curaçao
 

Het patrouillevaartuig Zr. Ms. Zeeland vertrok vanmiddag, donderdag 22 januari 2015, uit Den Helder om via Kaapverdië naar het Caribisch gebied te reizen. Daar zal het schip van de marine counterdrugsoperaties en kustwachttaken uit. Het schip lost de Zr. Ms. Holland af, zo bericht blikopnieuws.nl.

De Zeeland zet nu eerst koers richting Lissabon. Daar ontmoet de bemanning een delegatie van de Europese counterdrugsorganisatie Maritime Analysis and Operations Centre-Narcotics (MAOC-N).

Vervolgens vaart het marineschip naar Kaapverdië. Dat bezoek staat in het teken van wederzijdse uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van drugssmokkel met de lokale autoriteiten. Het MAOC-N, de lokale kustwacht en de Zeeland oefenen hier samen boarding-operaties, het enteren van verdachte schepen.

Kaapverdië ligt op een strategische positie op de drugssmokkelroute van Zuid-Amerika naar Afrika. Drugssmokkelaars maken veel gebruik van het kortste oversteekpunt, dat over de tiende breedtegraad loopt en daarom ook wel Highway 10 wordt genoemd. In 2007 leidde dit tot de oprichting van het MAOC-N, waarin 7 Europese landen de strijd aangaan met drugstransporten langs Europese en West-Afrikaanse kusten.

Zr. Ms. Zeeland komt op 9 februari met ceremonieel binnen in Curaçao. Daar werkt het schip, net als Zr. Ms. Holland, samen met Amerikaanse inlichtingendiensten. Het krijgt dan een Amerikaanse helikopter aan boord. Vorig jaar opereerde de Zeeland ook 4 maanden in het Caribisch gebied.

Assembleelid Cheung keert NDP de rug toe - Geruchten over overstap naar Pertjajah Luhur

'Om mij moverende redenen' verlaat Noreen Cheung NDP

Assembleelid gaat eenmansfractie vormen


Het hing al enige tijd lucht en nu is het een feit. Noreen Cheung heeft besloten om uit de fractie van de Nationale Democratische Partij (NDP) te treden. Dit heeft zij vandaag, donderdag 22 januari 2015, schriftelijk meegedeeld aan Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons.

Cheung gaat een eenmansfractie vormen. Starnieuws schrijft te hebben vernomen, dat zij gevraagd heeft om een andere plek in de vergaderzaal van het parlement, omdat ze niet op haar plaats aan de zijde van de coalitie wil zitten.

Het Assembleelid heeft niet aangegeven wat de reden is om de NDP de rug toe te keren. Zij stelt slechts, dat het 'om haar moverende redenen' gaat.

In politieke kringen wordt gesuggereerd, aldus bericht de webeditie van de Ware Tijd, dat zij zal overstappen naar de Pertjajah Luhur (PL) van Paul Somohardjo. Naar verluidt, aldus de krant, komt ze namens PL op de kandidatenlijst in kiesdistrict Paramaribo.

Eerder had Somohardjo 'een verrassing' aangekondigd. Mogelijk doelde hij op de stap van Cheung, schrijft de Ware Tijd.

Voldoende quorum voor huishoudelijke vergadering Assemblee

Starnieuws: Stemgedrag Pahlad (NDP) en Nieuw Suriname zelfde als oppositie


De huishoudelijke vergadering van De Nationale Assemblee (DNA) is vanochtend, donderdag 22 januari 2015, iets na elf uur begonnen, er is ruimschoots quorum. 

De oppositie en Nieuw Suriname zijn aanwezig. Charles Pahlad (NDP), die de VHP ondersteunt, is ook aanwezig.

Starnieuws schrijft te hebben vernomen, dat het stemgedrag van Pahlad en van Nieuw Suriname hetzelfde zijn als van de oppositie. Om een uur begint een openbare vergadering. Voor die vergadering zijn afspraken gemaakt met Nieuw Suriname voor het verlenen van quorum.

Op de agenda van de huishoudelijke vergadering staan vijftien agendapunten. Onder andere zal een commissie van rapporteurs gekozen worden voor het initiatiefvoorstel dat door de oppositie is ingediende over de 'dubbele nationaliteit'.

SoZaVo overweegt derde fase van succesvol LISP


In 2e fase ontving LISP 4.000 aanvragen

Minister Amafo: 'De behoefte blijkt nog heel erg groot te zijn'


‘Het project is zo goed als afgesloten en de target is bereikt.’ Ondanks dat, zegt minister Alice Amafo van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) vandaag, 22 januari 2015, in het Dagblad Suriname, dat de behoefte nog heel erg groot is. Vandaar dat zij aangeeft, dat het ministerie een derde fase van Lisp overweegt. 

‘De criteria zullen aangepast worden aan de hedendaagse realiteit.’ Volgens de minister is het programma niet meer van toepassing op de huidige financiële situatie van het land. Het bedrag van  3.000 Amerikaanse dollar per aanvraag is naar haar zeggen te weinig om de mensen tegemoet te komen.

De Surinaamse regering heeft een leenovereenkomst getekend met de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank op 26 maart 2010 voor de uitvoering van het Low Income Shelter Programma II (LISP II). Het doel van dit programma is om de lage inkomensgroepen door het verschaffen van een subsidie te helpen hun huisvestingssituatie te verbeteren. De subsidie kan ook gebruikt worden als opstap naar een hypotheeklening. LISP II is gefinancierd met een IDB-lening van 15 miljoen Amerkaanse dollar en de Staat Suriname heeft additioneel 314.000 Amerikaanse dollar bijgedragen.

Het LISP-kantoor.....
Het LISP II is een vervolg op LISP I. De looptijd is vijf jaar en duurt van september 2010 tot augustus 2015. Thans is LISP II in een afrondende fase.

‘Deze regering is in een rijdende trein gestapt. Afhankelijk van de resultaten bleek dat er geen evenredige spreiding was van de gunsten. Wij zijn wederom aan tafel geweest met de IDB en er zijn aanpassingen geweest in het programma’, aldus Amafo.

Een van de belangrijkste aspecten van het programma is het geven van bekendheid aan het programma middels non-gouvernementele organisaties en andere instellingen. ‘We mogen best tevreden zijn over het identificeren van de behoeftigen’, meent de minister. Het ging hierbij om financiële ondersteuning betreffende renovatie, uitbreiding en nieuwbouw. Volgens haar zou met een ondersteuning van 3.000 Amerikaanse dollar per aanvraag niet veel kunnen worden bereikt bij de nieuwbouwwoningen. De meeste aanvragen hadden dan ook betrekking op renovatie.

Voor de tweede fase van LISP zijn ongeveer 4.000 aanvragen ontvangen. Volgens de directeur van LISP zijn tot nu toe 3.565 aanvragen behandeld, waaronder 70 uitbreidingsaanvragen en 98 nieuwbouwaanvragen. Iedereen komt in aanmerking voor een bedrag van 3.000 Amerikaanse dollar – met een eigen inbreng van 10% – dat op ongeveer Srd 10.725 komt.

In de kustvlakte zijn ongeveer 2.730 aanvragen gerealiseerd. Brokopondo en Sipaliwini zijn niet inbegrepen, omdat voor die districten 110 woningen waren gereserveerd. Amafo stelt, dat voor de personen die al in aanmerking zijn gekomen voor de ondersteuning de deuren niet worden gesloten. Indien behoeftig zal het volgens de minister onredelijk zijn hen te negeren.

Illegale goudzoekers niet van plan IAmGold's Roma-goudput te verlaten

Verwijdering goudzoekers laat maar op zich wachten....
 

IAmGold verontwaardigd over gang van zaken


Honderden illegale goudzoekers weigeren te vertrekken uit het mijnbouwgebied van de Canadese goudmijnmultinational IAmGold. De goudzoekers, uit onder meer het nabijgelegen dorp Nieuw Koffiekamp, negeren afspraken. Rosebel Gold Mines, het dochterbedrijf van IAmGold, is ten einde raad, aldus de Ware Tijd vandaag, donderdag 22 januari 2015.

De goudzoekers gaan er niet alleen met goud vandoor, ze gaan ook onverantwoordelijk te werk. Het kleinschalig mijnen in de zogenaamde Romapit is levensgevaarlijk. Aanmaningen leveren niets op.

'Dit is echt vervelend, de mannen gaan maar niet weg, terwijl wij het gebied nodig hebben. De inkomsten uit de Romapit zullen minder worden, waardoor ook de staat minder zal verdienen', zegt managementlid Sharmila Jadnanansingh.

Van de kant van de overheid wordt nog steeds weinig actie gemerkt. De goudzoekers hadden eerder afgesproken, dat ze zouden vertrekken als ze ergens anders mogen mijnen. Hoewel dit intussen in orde zou zijn gemaakt, blijven ze werken in de Roma-goudput.

De Commissie Ordening Goudsector wil wel optreden, maar kan het niet op eigen houtje. 'De opdracht moet nog van de leiding van de staat komen', zegt voorzitter Gerold Dompig van het Managementteam van de commissie.

Samenwerkende partijen leggen stevige basis voor verdere samenwerking


Santokhi (VHP): 'Komende week hopen we definitief besluit te kunnen nemen'


De coördinator van de zeven partijen die met elkaar samenwerken, VHP-leider Chandrikapersad Santokhi, zegt vanochtend, donderdag 22 januari 2015, op Starnieuws, dat tijdens de onderhandelingen gisteravond een goede basis is gelegd om tot afronding over te gaan. Over de ontevredenheid van enkele partijen, zegt Santokhi dat de gepresenteerde voorstellen nu beter zijn voor hen.

De structuren van de partijen moeten zich nu nog uitspreken over het voorstel dat nu op tafel ligt. Sommige partijen hebben concessies gedaan om de samenwerking op het niveau van De Nationale Assemblee mogelijk te maken.

'De volgende week hopen wij een finaal besluit te nemen. Nu concentreren wij ons op de massameeting van zaterdag', aldus Santokhi.

Alle zeven partijen zijn bezig om hun achterban te mobiliseren om massaal aanwezig te zijn op de massameeting in het VHP-centrum 'de Olifant' in Paramaribo. Zij komen in hun partijkleuren uit alle delen van het land. Tijdens deze bijeenkomst start de campagne van deze combinatie.

Inheems Platform in Eenheid en Soldariteit voor Alliantie en Vooruitgang presenteert zich

(Bron foto: Stefano Tull/de Ware Tijd)
ESAV streeft naar ontwikkeling van inheemsen in Suriname

Organisatie wil erkenning inheemsen als 1e bewoners Suriname in Grondwet en beheer Palmentuin


Werken aan de ontwikkeling van inheemsen in Suriname, zodat ze langzaam maar zeker omhoog gaan op de maatschappelijke ladder met behoud van cultuur en tradities. Dat is het voornaamste doel van het gisteren gelanceerde Inheems Platform in Eenheid en Solidariteit voor Alliantie en Vooruitgang (ESAV), aldus de Ware Tijd vandaag, donderdag 22 januari 2015.

'Als niet-gouvernementele organisatie willen wij de gedachte goed van de inheemsen uitdragen met behoud en bescherming van de natuur en hun leefwijze voor de toekomstige generaties', zei Audrey Christiaan, voorzitter van het platform, in het PWO-centrum.

Primair voor ESAV is de erkenning van inheemsen als  eerste bewoners van Suriname door de overheid. Dat zou in de Grondwet moeten worden vastgelegd. Daarnaast heeft het platform nog veertien andere punten vervat in een programma.  Zo wil de organisatie dat de Palmentuin in ere wordt hersteld als heilig gebied van de inheemsen. Ook wil ESAV het beheer over de tuin, omdat op die plek het inheemse dorp Paramurbo was gevestigd.

Christiaan zei, dat een voorstel zal worden gedaan aan de regering om een percentage bruto binnenland product  te storten in een ontwikkelingsfonds voor inheemsen. 'Zo willen we al een hele tijd een educatiecentrum waar de mensen bij elkaar kunnen komen en met elkaar van gedachten kunnen wisselen over tal van zaken over de inheemsen.'

Het bestuur van het platform bestaat naast Christiaan uit Guiliano Zaalman (ondervoorzitter), Melvin Sabajo (penningmeester), Jael Sabajo (voorlichting)  en Inge Pierre (secretaris). Alle bestuursleden zijn vertegenwoordigers van bestaande inheemse organisaties. Bij de lancering gisteren waren ook politieke partijen uitgenodigd in de hoop dat zij het vijftien punten tellend programma in hun partijprogramma opnemen.

Nieuw Suriname zal quorum verleden in Assemblee

Monorath hoopt dat leiding Mega Combinatie zich houdt aan afspraken


De Assembleeleden Harish Monorath en Premdew Lachman van Nieuw Suriname hebben met Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons afgesproken dat ze mee zullen werken aan de Assembleevergaderingen. Er zijn echter wel enkele voorwaarden aan verbonden. Hoewel Simons de behandeling van de ontwerpwet Constitutioneel Hof na opening en mededelingen heeft laten staan, zal deze niet als eerste worden behandeld. In de vergadering zal besloten worden om andere ontwerpwetten eerst aan de orde te stellen, aldus bericht Starnieuws vandaag, donderdag 22 januari 2015.

Monorath zegt, dat zijn fractie graag enkele wetten, zoals de Dierenwelzijns- en Advocatenwet, behandeld en afgekondigd wil hebben. Het gaat om wetten die van algemeen belang zijn, aldus Nieuw Suriname.

Er moeten nog fundamentele discussies gevoerd worden over de ontwerpwet Constitutioneel Hof. 'Wij zijn bang als de Mega Combinatie het Constitutioneel hof en de begroting afgerond hebben, dat andere wetten niet meer aan de orde zullen komen. Wij willen toch dat er tastbare resultaten worden achtergelaten', aldus Monorath.

Het Assembleelid hoopt dat de leiding van de Mega Combinatiefractie zich houdt aan de gemaakte afspraken. 'Mocht dat niet gebeuren, dan zullen wij onze medewerking gelijk stoppen. Zonder ons is het haast niet mogelijk een een vergadering te houden. Dat is ook gebleken de afgelopen vier maanden.'

Als eerste wordt de huishoudelijke vergadering gehouden, waarin ook de begrotingen aan de orde komen. Tijdens de openbare vergadering zal de fractieleider van de Mega Combinatie, Ricardo Panka (NDP), vragen om de agenda aan te passen.

Laagbouwwoning aan Mangreweg, Dijkveld, in de as gelegd

Bewoners weten alleen tv en twee voertuigen te redden

Belendend pand loopt schade op


Een laagbouwwoning aan de Mangreweg te Dijkveld is gisternacht geheel in de as gelegd. Brandweervoorlichter Olton Pinas zegt vandaag, donderdag 22 januari 2015, in het Dagblad Suriname, dat de brandweer omstreeks 01.37 uur de melding van de brand binnenkreeg. Ter plaatse troffen de brandweerlieden een uitslaande brand aan.  

‘Het huis werd bewoond door vijf personen’, zegt Pinas. Ten tijde van de brand sliepen de bewoners. Op een gegeven moment hoorde de heer des huizes geknetter van vlammen. Toen hij naar buiten ging zag hij dat een groot deel van het huis al in brand stond. Hij wekte de overige inwoners waarna men uit het huis rende.

De bewoners hebben slechts een televisie en twee voertuigen kunnen redden. De rest is in de vlammenzee verloren gegaan. Volgens de eigenaar was de woning tegen brand verzekerd. De oorzaak van de brand is vooralsnog niet bekend. Wat men wel wist te vertellen, is dat de brand in de keuken begon.

Een belendend pand heeft als gevolg van de vlammen schade opgelopen. Van dat pand zijn een bed, enkele kledingstukken en een matras in brand gevlogen. Het is niet bekend of dit belendende pand tegen brand is verzekerd.

Jongen (16) dodelijk aangereden door auto op Afobakaweg

Beeld van de Afobakaweg.
Automobilist vlucht uit angst voor omstanders bos in

Woedende buurtbewoners steken auto in brand

 
Een jongen is gisteravond op de Afobakaweg bij mast 60 dodelijk aangereden door een auto. De bestuurder vluchtte na de aanrijding het bos in, omdat buurtbewoners hem te lijf wilden gaan, aldus bericht Starnieuws vanochtend, donderdag 22 januari 2015.

Starnieuws bericht te hebben vernomen, dat de woedende menigte de auto, die achtergelaten was op straat, in brand heeft gestoken. De brandweer werd ingeschakeld om de brand te blussen.

De bewoners van het dorp, waar de aanrijding plaatsvond, zouden volgens de nieuwswebsite nog steeds bijzonder verhit zijn.

De politie heeft overigens inmiddels de automobilist oppakt en voor verhoor naar Paramaribo overgebracht.

De webeditie van het Dagblad Suriname weet vanochtend te melden dat het slachtoffer zou zijn de 16-jarige Samuel Dete.

Volgende politiek 'overloper' dient zich aan: NDP'er Sardjoe stapt naar Nieuw Suriname

NDP'er Sanjaykoemar Sardjoe wordt lijsttrekker Nieuw Suriname in Wanica


Het Dagblad Suriname bericht vandaag, donderdag 22 januari 2015, dat gisteravond tijdens een ressortvergadering van Nieuw Suriname te Leiding 19 (Bomaweg), Sanjaykoemar Sardjoe van de NDP Wanica zijn overstap naar Nieuw Suriname (NS) bekend heeft gemaakt. 

Sardjoe wordt lijsttrekker van NS in Wanica. De krant vermeldt niet wat de aanleiding is voor het overlopen van Sardjoe van de NDP naar Nieuw Suriname.

Tijdens de bijeenkomst werden ook negen kernleden geïnstalleerd voor het  ressort Boma. De vergadering werd overigens georganiseerd door vermeend NS-voorzitter John Nasibdar. De opkomst was niet wat het wezen moest, aldus de krant.

NS is een partij waarin al langere tijd interne bestuurlijke strubbelingen zijn. De twee parlementariërs van de partij, Harish Monorath en Premdew Lachman, leven in onmin met Nasibdar, die niet als voorzitter wordt erkend, waardoor er feitelijk twee kampen bestaan.

(Red. De Surinaamse Krant/Dagblad Suriname)

Groeiende ontevredenheid onder hoofdofficieren en officieren Korps Politie Suriname

Bondsvoorzitter Ramjiawan.
Nieuwe organisatiestructuur en formatiestaat nog steeds niet goedgekeurd

Minister Belfort zou werkwijze korpsleiding afkeuren: bewindsman voelt zich gepasseerd.....


Binnen het Korps Politie Suriname (KPS) heerst grote ontevredenheid onder hoofdofficieren en officieren. Zij zijn teleurgesteld in de regering, met name in minister Edward Belfort van Justitie en Politie. Na drie jaren werken aan een reorganisatieplan van het KPS, zou de herinrichting per 1 januari worden ingevoerd. De korpsleiding heeft in november vorig jaar de nieuwe organisatiestructuur en een nieuwe formatiestaat voor officieren bij de minister ingediend. Deze twee belangrijke documenten zijn ondanks aandringen, nog steeds niet goedgekeurd.

De voorzitter van de Surinaamse Politiebond, hoofdinspecteur Robby Ramjiawan, bevestigt vandaag, donderdag 22 januari 2015, op Starnieuws, dat er groeiende ontevredenheid is binnen de organisatie.

Er is een beroep gedaan op het bondsbestuur door officieren om zo snel mogelijk een  ledenvergadering uit te schrijven. De nieuwe plannen voor de herinrichting van het KPS, waaronder bevorderingen van een aantal officieren, kunnen niet worden uitgevoerd zonder de goedkeuring van de minister. De opdracht voor de reorganisatie is in opdracht van president Desi Bouterse in kaart gebracht.

De bondsvoorzitter is naar Belfort gegaan om te vernemen waar de schoen wringt. 'De bewindsman heeft in dat gesprek gezegd dat hij de werkwijze van de korpsleiding afkeurt. Deze zou namelijk naar de president toe zijn gestapt, nadat de minister de documenten na weken wachten nog niet had goedgekeurd. De minister voelt zich daardoor gepasseerd, terwijl hij de autoriteit is die de documenten moet goedkeuren en ondertekenen', aldus Ramjiawan.

De bondsvoorzitter heeft deze kwestie ook besproken met de korpsleiding. Hij heeft te horen gekregen, dat de korpsleiding schriftelijk aan de minister gevraagd heeft om ontvangen te worden om over de ingediende documenten te praten. Nadat de uitnodiging uitbleef, heeft de korpsleiding contact opgenomen met het Kabinet van de President, alleen om het proces te bespoedigen. Volgens Ramjiawan heeft de korpsleiding nog geen uitnodiging van de minister ontvangen.

Belfort had in een eerder schrijven en bij andere overlegmomenten goedkeuring gegeven om het reorganisatietraject voort te zetten. De reorganisatie is ook in een vroeg stadium in de Raad van Ministers uitgelegd door de korpsleiding.

Het is volgens Ramjiawan geenszins de bedoeling van de korpsleiding geweest om de minister over te slaan, anders zouden de documenten niet naar hem zijn gestuurd, maar rechtstreeks naar de president, aldus korpschef Humphrey Tjin Liep Shie tegen de vertegenwoordiger van de bond.

PALU-voorzitter Hok: 'PALU blijft Mega Combinatie trouw'

'Er is geen enkele reden om ontevreden te zijn over samenwerking'


De Progressieve Arbeiders- en Landbouwers Unie (PALU) heeft er geen twijfels over om de samenwerking met de Mega Combinatie (MC) voort te zetten. Dit zegt voorzitter en minister van Natuurlijke Hulpbronnen Jim Hok vandaag, donderdag 22 januari 2015, in de Ware Tijd. 

'We hebben vanaf het begin een goede samenwerking ervaren. Voor ons is er geen enkele reden om ontevreden te zijn.'
 
MC-leider en voorzitter van de Nationale Democratische Partij (NDP) Desi Bouterse zei tijdens een NDP-vergadering het afgelopen weekeinde te Tamansarie, dat hij waarschijnlijk met een nieuwe combinatie de verkiezingen ingaat. Of het de MC wordt, is nog niet zeker. De PDO, PBO, BP 2011, en Nieuwe Stijl KTPI zijn enkele van de partijen waarmee Bouterse in het nieuwe verband zal samenwerken. Hij zei dat met de PALU nog wordt onderhandeld.

Hok zegt, dat hij formeel nog niet op de hoogte is gesteld over het aangekondigde samenwerkingsverband. Hij stelt verder, dat de PALU garant staat voor oplossingsgerichtheid, integriteit en betrouwbaarheid en daarom ook de MC trouw blijft.

De partij bereidt zich momenteel intensief voor op de verkiezingen. Dit gebeurt met een huis-aan-huis campagne om de noden van de samenleving aan te horen, zegt Hok. Gebieden waarin de partij al met haar verkiezingscampagne is begonnen zijn Coronie, Saramacca, Paramaribo en Brokopondo. Hok wil geen antwoord geven op de vraag op hoeveel zetels de partij rekent.

Theo Vishnudatt (NDP) vindt oppositie hypocriet, kinderlijk naief en geveinsd onnozel

NDP-Assembleelid is houding oppositie spuugzat


Assembleelid Theo Vishnudatt (NDP) is de hypocriete houding van de oppositie spuugzat. Hij zegt, dat de enkele parlementsleden van de oppositie in een brief aan Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons stellen, dat zij de inactieve DNA (De Nationale Assemblee) beu zijn, maar volgens hem hebben deze leden bewust obstructie gepleegd om vergaderingen geen voortgang te laten hebben. 'Nu praten zij onbeschaamd over inactieve DNA', aldus de politicus vandaag, donderdag 22 januari 2015, in een eigen persbericht.

Vishnudatt ergert zich enorm aan de houding van zijn collega parlementariërs, die hij verwijt een doorzichtig scenario op te voeren en een kinderlijke naïviteit en geveinsde onnozelheid ten toon te spreiden.

'Door deze brief tracht men zand in de ogen van het publiek te strooien en de schuld van zich af te schuiven. Wat een ironie, wat een doorzichtig scenario, wat een kinderlijke naïviteit en geveinsde onnozelheid', schrijft hij, aldus Starnieuws.

Dat de oppositie nu eist, dat er onmiddellijke openbare behandeling van de begrotingen moet plaatsvinden, vindt hij ook frappant. 'Natuurlijk mogen ze dat, maar de kernvraag is welke bijdrage heeft de oppositie geleverd aan het voorbereidend werk in commissieverband om uiteindelijk in huishoudelijke vergaderingen een preadvies gevolgd door een eindverslag te kunnen uitbrengen, waardoor de begrotingsbehandeling kan aanvangen? Zowel de commissievergaderingen als de huishoudelijke vergaderingen zijn door deze oppositie getorpedeerd. Ja, de voorbereidingsprocedure ging heel moeizaam en was in zijn geheel een aangelegenheid van de regeercoalitie. Op twee eindverslagen na is DNA gereed om de begrotingen in openbare behandeling te nemen. En de voorzitter van DNA gaat bepalen wanneer die gaat plaatsvinden, niemand anders. Als de oppositie in het vorige najaar haar wangedrag had nagelaten, waren de begrotingen nu al goedgekeurd. De oppositie kan dus niets met enig gezag eisen.'

Vishnudatt beweert, dat de oppositie doorheeft dat grote delen van de samenleving dit onverantwoordelijk gedrag pertinent afkeuren en daarom komt met een brief waarin ze haar eigen falen op anderen tracht af te wentelen. 'Maar de samenleving weet beter.'

Parlementslid Doekhie (NDP) voor het eerst sinds lange tijd weer aanwezig in Assemblee

Doekhie prefereert politiek werk in het veld te Nickerie


Het NDP-Assembleelid Rashied Doekhie is vandaag, donderdag 22 januari 2015, aanwezig in De Nationale Assemblee en dat zal voor het eerst zijn sinds maanden.  Hij was steeds afwezig, zo zei hij, vanwege gezondheidsredenen en behandelingen in het Streekziekenhuis in Nickerie en omdat hij het nut van vergaderen over allerhande agendapunten niet inziet.

'Nu zijn de behandelingen in het ziekenhuis in Nickerie achter de rug. In Paramaribo moet ik nog naar de fysiotherapeut', aldus Doekhie. Hij stelt ook op dat de politieke situatie intussen ook is veranderd. Hij gaat ervan uit dat de meest belangrijke agendapunten zullen worden behandeld in de resterende periode.

Doekhie zegt verder, dat de verkiezingsstrijd is losgebarsten en dat hij daarom actief is in het veld in Nickerie. 'Voor mij is het belangrijk om de komende verkiezingen te winnen. Daarvoor moet er veldwerk worden verricht.'

Eerder had hij meegedeeld mee te zullen werken aan het treinproject en de begroting, waarin ook geld beschikbaar moet worden gesteld voor de organisatie van de verkiezingen