maandag 26 januari 2015

Rijstexporteurs krijgen inzage contracten van Suriname en Venezuela

'Vaststaat dat heel binnenkort 20.000 ton droge padie verscheept kan worden'


De Vereniging van Rijstexporteurs in Suriname (VRE) heeft afgelopen vrijdag gesprekken gevoerd met de ministeries van Buitenlandse Zaken en Landbouw Veeteelt en Visserij. De VRE ontving daarbij kopieën van de contracten die Suriname en Venezuela hebben ondertekend. 'We hebben nu meer duidelijkheid, alleen moeten nu nog de leveringscontracten vastgesteld worden', zei voorzitter Bhagwatpersad Ramadhin vandaag, maandag 26 januari 2015, in gesprek met journalisten in Nickerie, aldus de Ware Tijd Online.

In leveringscontracten wordt overeengekomen wanneer en hoe de verscheping van de padie moet plaatsvinden. Hij weet nog niet tegen welke prijs de padie wordt geleverd. 'Vaststaat dat wij heel binnenkort 20.000 ton droge padie gaan verschepen.'

Ramadhin stelt, dat de PetroCaribe-deal met Venezuela onverkort doorgaat. Hij verwacht een goede prijs voor de padie die tot aan de haven in Nieuw Nickerie zal worden geleverd.

Harinandan Oemraw, voorzitter van de Surinaamse Padie Boeren Associatie (SPBA), is blij met het goede nieuws. Hij zegt, dat met de afzet van de oude voorraad tegen betere prijzen, de boeren het wel kunnen overleven in de rijstsector.

Filiaal Suribet Lelydorp op klaarlichte dag overvallen

Klant ontpopt zich als overvaller

Twee overvallers er vandoor met onbekend geldbedrag en kast camerasysteem


Een filiaal van Suribet in hartje Lelydorp is vanmiddag overvallen door twee gewapende mannen, zo bericht de Ware Tijd vanavond, maandag 26 augustus 2014. In de zaak op de hoek van de Kraneweg en de Indira Gandhiweg was een klant die zich plotseling ontpopte als overvaller, toen een gemaskerde comparant gewapend de zaak binnenkwam. 

Iedereen werd door de man met een zwarte panty over zijn hoofd onder schot gehouden en ook de klant haalde een vuistvuurwapen tevoorschijn.

Personeelsleden bevestigen de overval tegenover de redactie van de krant. Tegen klanten werd na de beroving gezegd, dat de zaak vanwege een storing gesloten was.. Een van de personeelsleden laat weten, dat een van de overvallers bekend stond als een klant die dagelijks in de zaak kwam.

Een nog onbekend geldbedrag in Surinaamse dollars en de hoofdkast van het camerasysteem werden meegenomen door de twee verdachten. De twee mannen haalden de zaak helemaal overhoop en namen daarna de benen. De gealarmeerde politie was snel ter plaatse.

De politie van Lelydorp onderzoekt de zaak verder. Starnieuws bericht, dat een bedrag van Srd 22.000 is buitgemaakt.

PAR-fractie Staten Curaçao wil alle betrokken in sportconflict rond tafel

Sportstichtingen moeten elkaar weten te vinden in een akkoord


Alle partijen op Curaçao die zijn verwikkeld in het huidige conflict op sportgebied moeten zo snel mogelijk rond de tafel. Dit is de belangrijkste conclusie volgend op de Centrale Commissie-vergadering van afgelopen week vrijdag over dit onderwerp. PAR-Statenlid Armin Konket denkt dat het makkelijk moet zijn om de verschillende sportstichtingen een akkoord te laten bereiken, aldus de krant Amigoe vandaag, maandag 26 januari 2015.
 
Tijdens de Centrale Commissie-vergadering van afgelopen vrijdag, waarbij naast premier Ivar Asjes en minister Irene Dick (Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, beiden PS) ook vertegenwoordigers van sportstichting Sedreko, Fundashon Fasilidatnan Deportivo Kòrsou (FFDK) en nationaal sportinstituut Fundashon Desaroyo Deportivo Kòrsou (FDDK) aanwezig waren, werd duidelijk dat de crisis op sportgebied muurvast zit. De regering heeft besloten om per 1 januari de subsidie voor FFDK en Sedreko stop te zetten en per die datum hun taken onder de nieuwe stichting FDDK onder te brengen.

FFDK, de stichting die belast is met het beheer van de sportfaciliteiten, weigert deze faciliteiten over te dragen voordat zij overeenstemming met de regering heeft bereikt over overname van de schulden en eigendommen. Maar, de regering weigert de schulden over te nemen, omdat zij die niet heeft opgebouwd. Al tijdens de vergadering gaven de fracties aan dat verder overleg de impasse moet doorbreken. Konket deelt die mening.

In een persbericht stelt hij, dat er geen enkel excuus voor is dat schoolkinderen en sportstichtingen de dupe worden van de huidige situatie op sportgebied. 'De regering was niet echt slim bezig, door de manier waarop zij met de oprichting van de FDDK is omgesprongen. Hierdoor is er een juridisch dispuut ontstaan tussen FFDK en de overheid, maar ook tussen Sedreko en de overheid. Hierdoor is noch Sedreko, noch FFDK, noch FDDK in staat om de sport op Curaçao te kunnen dienen.'

Konket stelt voor dat FFDK en het nationale sportinstituut om de tafel gaan zitten om een prijs te bepalen waarvoor FDDK van de sportfaciliteiten gebruik kan maken. Het PAR-lid gaat ervan uit dat de partijen heel snel tot een akkoord kunnen komen, omdat zij allebei hun sporthart op de juiste plaats hebben.

Personeel verzorgingstehuis Kas di Ansiano Uni op Curaçao in staking

Ontevredenheid onder werknemers over loon


Het personeel van verzorgingstehuis Kas di Ansiano Uni op Grote Berg, Curaçao, is vandaag, maandag 26 januari 2015, in staking gegaan. De medewerkers zijn ontevreden over hun loon, aldus bericht Amigoe. Minister van Gezondheid Ben Whiteman (PS) ontving vanmiddag afgevaardigden van vakbond CBV, de directie van Kas di Ansiano Uni en het personeel om de situatie te bespreken.
 
Het personeel van het verzorgingstehuis op Bándabou is ontevreden over de salarissen. Deze maand zijn de correcties van het minimumloon niet meegenomen in de uitbetalingen en dat was de druppel om actie te voeren.

'De medewerkers hebben recht op een salaris volgens een structuur, daarnaast hebben ze geen secundaire arbeidsvoorwaarden, terwijl ze dat wel zouden moeten hebben. Ook zijn er discrepanties in het daggeld dat de overheid aan verschillende zorginstellingen betaalt. Anderen krijgen wel 100 gulden of meer, maar wij krijgen maar 55 gulden per dag', zegt directeur van Kas di Ansiano Uni Astrid Gregorio.

Van het daggeld moet alles betaald worden, lonen en de verzorging van ouderen. 'Dus daarmee krijg je nog net wat brood op de plank. Daarbij werken we met gekwalificeerd personeel dat goed beloond moeten worden.' Zolang de verdeling van daggeld niet rechtgetrokken wordt, blijven de medewerkers in staking.

In Kas di Ansiano Uni werken zo’n 23 mensen die rond de 30 ouderen verzorgen. Tijdens de staking krijgen de ouderen alleen de basiszorg van minimaal personeel. Vakbond CBV steunt de actie. 'Al jaren worden er beloftes gedaan, maar tot de dag van vandaag is er niets van terechtgekomen. Dit is onacceptabel. Mensen in de zorg moeten goed behandeld worden, wil je goede zorg krijgen', aldus CBV-voorzitter Johnsel Diaoen.

Vanmiddag om half drie ging de vakbond samen met de directie en het personeel van het verzorgingstehuis met minister Whiteman om de tafel zitten. 'We gaan ervan uit dat de regering de gedane beloftes na zal komen. En we hopen er vandaag uit te komen met een officieel akkoord van de minister.'

ABC-journalist Wayne Telgt vertrekt naar NPS

'Je kunt niet en goed onafhankelijk journalist zijn en op een politiek podium staan'


Journalist Wayne Telgt, bekend van 'ABC-Actueel' bij Radio ABC, verlaat de journalistiek voor een politieke carrière als lid van de Nationale Partij Suriname (NPS). Telgt, die afgelopen zaterdag nog dienst deed als presentator op het podium van V7-massameeting in het VHP-centrum 'de Olifant', zegt volledig te begrijpen dat 'je onmogelijk een goede onafhankelijke journalist kunt zijn en tegelijkertijd op het podium staat van een politieke partij of partijcombinatie. Ik heb door omstandigheden verzuimd op tijd bekend te maken dat ik de journalistiek vaarwel zeg. Het is een moeilijke beslissing geweest, maar ik heb geleidelijk aan toch een keus moeten maken”.

Reagerend op de ontstane kritiek van collega journalisten, na zijn optreden van zaterdag, zegt Telgt dat hij al geruime tijd geleden zijn ontslag heeft ingediend bij ABC. 'Ik heb daarna toch nog wat afleveringen gedaan van ABC-Actueel, omdat er een tekort was aan presentatoren. Het was voor mij en voor de directie van het station een lastige aangelegenheid. De directeur en ik hebben deze kwestie dan ook goed doorgepraat.'

Telgt zegt, dat hij al geruime tijd geen actieve journalistiek bedrijft en zeker niet in die hoedanigheid de persconferentie bezocht.

Over zijn politieke carrière zegt Telgt, dat vanuit de NPS er behoorlijk aan hem is getrokken. Enkele maanden geleden was het zelfs een verrassing voor hem toen partijvoorzitter Gregory Rusland hem publiekelijk aankondigde als officiële woordvoerder van de NPS. 'Het is geen geheim dat ik NPS'er ben. Ik heb ook een eigen politiek programma via Radio Apintie’, zegt Telgt. Over of hij op de kandidatenlijst komt, wil Telgt nu niet veel kwijt. 'Voor nu is het alleen zeker dat ik als een publiekstrekker en woordvoerder functioneer.'

Telgt zegt met hetzelfde elan en een kritische houding te zullen fungeren als politicus en woordvoerder. 'In mijn politiek programma zeg ik ook niet alleen maar alles wat mijn partij of V7 van me verlangt. Ik vind dat ik een toegevoegde waarde moet hebben. Daarom geef ik in het programma ook mijn visie op vraagstukken zoals het niet aanwezig zijn van de oppositie in het parlement tijdens de behandeling van de sociale wetten.'

De keus van Telgt heeft niets te maken met het omkopen van een journalist. 'Naast mijn eigen bedrijfje, had ik als journalist een vast inkomen. Het is voor mij een gewaagde en persoonlijke stap omdat dat inkomen wegvalt en ik geen enkel financiële afspraak heb met de politiek.'

De gewezen journalist heeft in een gesprek met Wilfred Leeuwin, voorzitter van de Surinaamse Vereniging van Journalisten, benadrukt volledig achter de zienswijze te staan, dat een actieve participatie binnen de partijpolitiek de betrouwbaarheid van een journalist en het medium waarvoor hij werkt in diskrediet brengt. 'Ik wil dan ook duidelijk stellen dat ik mijn voormalige collega’s niet voor het hoofd wil stoten en hen meesleuren in een discussie', zegt Telgt.

Leeuwin zei vanochtend nog in het STVS/SRS-programma Mmanten Taki nog de aanwezigheid van Telgt op het V7-podium te betreuren.

Cubanen in omgeving Bouterse nacht 7 op 8 december 1982

Geheime codeberichten Nederlandse ambassade VS in openbaar gemaakte Nederlandse geheime archieven


Voor de nacht van 7 op 8 december 1982 bevonden zich twee Cubanen in de directe nabijheid van Desi Bouterse. Kort daarna reisden twee officieren van de Cubaanse inlichtingendienst via Guyana naar Paramaribo. Ook al was de zogenaamde mislukte coup van 1982 niet door Cuba geïnstigeerd, de Cubanen waren ter plaatse om zoveel mogelijk voordeel uit de situatie in Suriname te kunnen halen. Dit blijkt uit geheime codeberichten die de Nederlandse ambassade in Washington destijds naar het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gestuurd, aldus de Ware Tijd vandaag, 26 januari 2015.

Nederland heeft op 6 januari een deel van zijn geheime archieven openbaar gemaakt. Daarin bevinden zich ruim 390 pagina's geheime stukken over Suriname.

Het bericht over de Cubanen werd naar Den Haag geseind, nadat een medewerker van de Nederlandse ambassade een bezoek had gebracht aan de waarnemend directeur van Caribische Zaken van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens de waarnemend directeur was er een 'Cuban link' bij de 'jongste gebeurtenissen' in Suriname in december 1982.

In hetzelfde geheime codebericht staat, dat op het ministerie van Buitenlandse Zaken de indruk bestond dat de machtspositie van Bouterse zwakker werd. Bevreemdend is echter het feit, dat er in Suriname geen tekenen van actieve oppositie tegen Bouterse waren, aldus het bericht. 'Een tegenzet tegen Bouterse kon echter wel uit links-radicale hoek komen, waarna de Cubanen zeker hun steun in die richting zouden verleggen en de internationaal gecompromitteerde Bouterse onmiddellijk zouden laten vallen.'

In een codebericht van 10 juni 1982 sloot een Amerikaanse functionaris de mogelijkheid niet uit, dat Bouterse ernaar streefde met Cubaanse militaire hulp een 'lijfwacht' op te richten gezien zijn 'tanende' aanhang in Suriname.

Bultrug voor het eerst in Suriname gefilmd: wetenschap blij met beelden

Beeldmateriaal van 1,5 jaar geleden onderzocht door biologen Universiteit Gent en IMARES Wageningen

Walvissen op beelden zijn volwassen bultrug en een jong


De opvarenden van de Noble Star, een boot die voor de kust van Suriname op garnalen vist, konden hun ogen niet geloven toen ze tijdens een vaartocht anderhalf jaar geleden het gezelschap kregen van twee walvissen. Een halfuur lang speelden de dieren in de branding, soms op amper een meter afstand van de boeg. Een bemanningslid nam er meteen zijn mobiele telefoon bij en filmde de dieren ruim een minuut lang (klik hier voor de beelden).

Het beeldmateriaal kwam uiteindelijk terecht bij de marien biologen Tomas Willems (Universiteit Gent) en Marijke de Boer (IMARES Wageningen). Uit hun onderzoek, dat vorige week door de Anton de Kom Universiteit van Suriname werd gepubliceerd, blijkt nu dat het gaat om twee bultruggen: een drie tot vier maanden oud kalf en een volwassen dier, naar alle waarschijnlijkheid de moeder. De dieren konden worden herkend aan hun typische rugvin, aldus schrijft Pieter van Maele vandaag, 26 januari 2015, op de website van National Geographic Nederland-België.


Het is de eerste keer dat een bultrug in Surinaamse wateren kon worden gefilmd. Het filmpje toont aan dat bultrugpopulaties uit het noordelijk halfrond soms naar het uiterste zuiden van hun verspreidingsgebied trekken, waarbij ze zich verplaatsen tussen verschillende kraamkamers in het Caribisch gebied.

'De bultrug is een kosmopolitische walvissoort. Hij komt over de hele wereld voor en legt jaarlijks grote afstanden af. In dat opzicht is de waarneming in Suriname niet zo bijzonder', aldus Willems.

'Wat echter wel bijzonder is, is dat de walvis werd waargenomen in ondiep water, dicht bij de kust. Bultruggen verkiezen normaal veel diepere wateren, behalve in de periode waarin ze jongen baren en grootbrengen. Dan zoeken ze warme, ondiepe en beschutte kustwateren op. Dit zou er dus op kunnen duiden dat de Surinaamse kustwateren een kraamkamerfunctie vervullen en deel uitmaken van een netwerk van zulke gebieden in de Cariben.'

Volgens de wetenschapper is er amper onderzoek gedaan naar walvissen in de drie Guyana’s, waarvan ook Suriname deel uitmaakt. In de nabije regio zijn bultruggen wel uitgebreid gedocumenteerd, zoals voor de kust van Venezuela, ten noorden van de Dominicaanse Republiek en bij Puerto Rico. Willems: 'We zijn daarom erg blij dat de waarneming in Suriname op film is vastgelegd. Door het gebrek aan onderzoek is alle informatie over deze charismatische zeebewoner erg welkom.'

In Suriname en Frans-Guyana waren al vaker waarnemingen van een bultrug gemeld, maar die konden nooit worden bevestigd. In 2009 spoelde een dode bultrug aan op het strand van Guyana, eind vorig jaar nog raakte er een potvis verstrikt in een vissersnet.

Nieuwe Stijl KTPI houdt nieuwsjaarsbijeenkomst

Partij waarschijnlijk met Mega Combinatie verkiezingen in

Bijeenkomst bijgewoond door Assembleeleden Misiekaba (NDP) en Ramnandanlal (PALU)


De partij Nieuwe Stijl KTPI (NSK) hield afgelopen zaterdagavond haar nieuwjaarsbijeenkomst aan de Wicherstraat in Paramaribo. Enkele honderden mensen waren naar de bijeenkomst gekomen en lieten de massameeting van de V7 links liggen. Deze vond plaats aan de Wicherstraat.
Voorzitter Oesman Wangsabesari zegt vandaag, maandag 26 januari 2015, in de Ware Tijd, dat de structuren van de partij zodanig zijn samengesteld dat zij met een druk op de knop te mobiliseren zijn. Hij heeft zijn achterban kunnen overtuigen van het belang van de vergadering. Zo kunnen toekomstige partners ook zien dat de partij in staat is mensen op de been te krijgen, aldus de voorzitter.

'Wij zijn op dit moment niet ongelukkig met de Mega Combinatie. Wij hebben al een paar gesprekken gevoerd. Als alles goed gaat zoals nu en wij als gelijkwaardige partners worden behandeld, gaan wij waarschijnlijk met die combinatie de verkiezing in.'

Om zeker te zijn van zetelbehoud of zetelwinst gaat de partij een alliantie vormen. 'Wij gaan in zee met coalitie- en combinatiegenoten. Wij willen een win-winsituatie. De partij gaat minstens om de twee zetels te behouden of voor een groei met één of twee zetels', aldus Wangsabesari.

Op de bijeenkomst waren de vertegenwoordigers van de NDP André Misiekaba, Ann Sadi en Oemar Jimmidar aanwezig. Namens de PALU was het Assembleelid Henk Ramnandanlal aanwezig.

NSK doet met uitzondering van het binnenland in alle districten mee aan de verkiezingen.

Bestuur DOE respecteert besluit Schalwijk om partij rug toe te keren

Schalkwijk in kort briefje bedankt....
DOE-voorzitter Breeveld zendt kort bedankbriefje naar oud-voorzitter Schalkwijk


Het hoofdbestuur van de politieke partij DOE respecteert het besluit van Marten Schalkwijk om zijn lidmaatschap van DOE op te zeggen en spreekt waardering uit voor zijn jarenlange inzet voor de partij. Dat staat in een kort briefje, dat voorzitter Carl Breeveld vandaag, maandag 26 januari 2015, naar Schalkwijk heeft gestuurd, zo bericht de Ware Tijd.

Schalkwijk, oud-voorzitter en mede-oprichter van de partij, zegde 6 januari zijn lidmaatschap op vanwege verschillende redenen. Hij is het er onder andere niet mee eens, dat teveel in de partij om een man draait, namelijk Breeveld. Hij is parlementariër voor DOE en ook partijvoorzitter. Schalkwijk had graag gezien dat Breeveld het voorzitterschap van de partij had overgedragen toen hij in 2010 naar het parlement ging.

Ook is Schalkwijk teleurgesteld, dat hij als man van het eerst uur nauwelijks meer om advies gevraagd wordt door het bestuur of op een andere manier betrokken wordt bij de partij.

Verder steekt het hem dat Breeveld en anderen uit het bestuur de afgelopen jaren weinig tot geen aandacht hebben besteed aan mensen in het ressort Coeroenie, terwijl juist daar veel mensen op DOE hebben gestemd.

Succesvolle 3e editie Police Award Night

(Bron foto: Dagblad Suriname)
44 Medewerkers KPS ontvangen onderscheiding voor 'bijzondere prestaties'

Winnende afdeling is de afdeling Kapitale Delicten


‘Ik ben trots om leiding te mogen geven aan het KPS als ik zie wat al mijn collega’s verzetten om te zorgen voor de veiligheid in dit land. We zijn het jaar goed begonnen met een grote drugsvangst. Wij gaan dit jaar verder werken aan de veiligheid in Suriname.’ Dit waren de openingswoorden van gastheer korpschef Humphrey Tjin Liep Shie bij de bij de ‘Police Award Night 2014’ afgelopen vrijdag, aldus het Dagblad Suriname vandaag, maandag 26 januari 2015.

Onder de aanwezigen waren ook minister Edward Belfort van Justitie en Politie, vertegenwoordigers van het Hof van Justitie en enkele hoge officieren van het Korps Politie Suriname (KPS) en het Nationaal Leger.

De bedoeling van de Police Award Night is om agenten te prikkelen meer te presteren en een manier om hen te waarderen. Dit kan de dienstverlening aan de samenleving alleen kwalitatiever maker en de teamgeest binnen het korps omhoog trekken. ‘Ik ben blij dat ik heel veel heb mogen doen voor deze organisatie. Het idee dat bij mij ontstond in 2012 is een groot succes geworden’, sprak minister Belfort. ‘De dingen die nog in de pijplijn zijn, zullen heel spoedig gerealiseerd worden’, beloofde hij.

44 Medewerkers ontvingen een onderscheiding vanwege hun bijzondere prestaties. Het meest markante optreden van het jaar 2014 ging naar het optreden van onderinspecteur van politie Max Terborg, die de brandstichting bij de Bikers Unit heeft kunnen voorkomen en zijn leven op het spel heeft gezet door de belager aan te vechten. De minister beloofde aan de drie genomineerde prestaties een financiële bijdrage van Srd 1.000 per persoon.

De afdelingen die genomineerd werden voor een award waren de afdeling Juridische Zaken, de afdeling ICT, de Duikersunit, de Verkeersunit Regio Midden Suriname en de afdeling Kapitale Delicten. De winnende afdeling werd de afdeling Kapitale Delicten. De genomineerden kregen elk Srd 1.500. De winnende afdeling ontving een bedrag van Srd 2.500.

De derde categorie was de categorie van de managers van 2014. Hier waren zes genomineerden. In deze categorie kwam hoofdinspecteur Franklin Amir als winnaar uit de bus.

De laatste categorie was voor de medewerker die in het jaar 2014 het beste heeft gepresteerd. Hier ging het om vijf genomineerden. In deze categorie werd agent van politie eerste klasse Ronny Ho A Sjoe gekozen tot winnaar. Naast de Srd 250 die de genomineerden kregen, beloofde de korpschef een extraatje van nog Srd 1.000 per man en de winnaar krijgt naast Srd 750 nog Srd 1.500. De korpschef zei, dat hij dit niet, zoals de minister, uit zijn eigen zak zal doen, maar het aan de kas van het KPS zal opleggen.

Stel in auto in Duisburglaan overvallen en beroofd

Twee mannen overvallen koppel en mishandelen man


Een koppel is afgelopen vrijdagavond overvallen en beroofd in de Duisburglaan terwijl ze in een auto zaten te praten. Op een gegeven moment werden zij verrast door twee mannen van wie één gewapend was met een vuistvuurwapen, aldus het Dagblad Suriname vandaag, maandag 26 januari 2015.

Onder bedreiging moesten de twee slachtoffers hun gouden halskettingen en overige waardevolle bezittingen aan de overvallers afstaan.

Tijdens de overval heeft de man zich hevig verzet. Hij moest daarbij een slag met het vuurwapen op zijn voorhoofd incasseren. Zijn vriendin bleef ongedeerd. Volgens verklaring van de slachtoffers zijn de overvallers ervandoor gegaan met een halsketting van meer dan 60 gram, Srd 300 en een ketting van de dame.

Na de overval hebben de slachtoffers zich gemeld bij de politie van Flora. Het slachtoffer werd met een medische verklaring verwezen naar een arts. De daders zijn vooralsnog niet achterhaald, aldus de krant.

MFK-leider Schotte wil spoedvergadering Staten over integriteitsonderzoek bestuuders Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten

Schotte wil vergadering zonder de aanwezigheid van ministers

'Minister Jardim heeft 5 weken nodig om vragen Staten over CBCS te beantwoorden'


Fractieleider Gerrit Schotte van de MFK wil een spoedvergadering van de Staten om te praten over een integriteitsonderzoek van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS). Bij de spoedvergadering is de aanwezigheid van geen enkele minister vereist, aldus Schotte vandaag, maandag 26 januari 2015, in het Antilliaans Dagblad.

'En zeker ook, omdat minister Jardim vijf weken nodig heeft om vragen van de Staten over de CBCS te beantwoorden, willen wij niet dat hij bij deze vergadering aanwezig is, zo kan hij alle tijd van de wereld krijgen om de vragen te beantwoorden die de Statenleden in de vergadering over het CBCS stelden.'

In een toelichting op het verzoek verwijst Schotte naar het rapport van Price waterhouseCoopers (PwC), waarin wordt aangegeven dat er geen onderzoek is gedaan naar de integriteit van individuele leden van het bestuur van de Centrale Bank. De onderzoekers hebben wel vastgesteld dat er vanaf de oprichting van de CBCS er openlijke beschuldigingen zijn over de integriteit van individuele bestuursleden.

'Daar waar serieuze beschuldigingen worden gedaan, dienen deze te allen tijde terstond onderzocht te worden. De reputatie van de Centrale Bank lijdt immers onder dergelijke beschuldigingen', zo citeert de MFK-leider uit het rapport. Schotte citeert ook uit delen van het rapport waarin wordt geadviseerd om voortaan uitlatingen van ernstige beschuldigingen van de bestuursorganen meteen te laten onderzoeken. Ook haalt hij de onderzoekers aan die adviseren om voortaan standaard een integriteitstoets deel te laten maken bij de selectieprocedure van (her)benoeming van bestuursleden van de CBCS.

In zijn ver-zoek brengt de MFK-politicus in herinnering, dat sinds 12 april 2012 een Terms of Reference gereed was voor een integriteitsonderzoek naar Centrale Bank-directeur Emsley Tromp. 'Ondergetekenden hebben begrepen dat er op allerlei manieren geprobeerd is om dit onderzoek te boycotten', zo schrijft de fractieleider.

Afgezien daarvan circuleert er in de media een door Tromp getekende brief uit januari 2013 waarin hij zelf vraagt om een onderzoek. Voor de MFK’er is het onbegrijpelijk dat de regeringen van Curaçao en Sint Maarten het verzoek van Tromp niet inwilligden. En wel omdat Tromp aangaf, dat als een onderzoek uitblijft, dit schade kan berokkenen aan de reputatie van Curaçao, Sint Maarten en zijn persoon.

V7 nog niet klaar voor de verkiezingen

KTPI-leider Soemita: 'De onderhandelingen zijn nog gaande'

Castelen (SPA) en Rusland, NPS, zwijgzaam over onderhandelingen

Somohardjo, Pertjajah Luhur, heeft vertrouwen in VHP-voorzitter Santokhi


De zeven samenwerkende partijen, V7, hebben nog steeds niet alles op een rij voor wat betreft de parlementsverkiezingen van 25 mei aanstaande. 'Wij hebben wel moed getoond om deze massameeting te organiseren, maar de onderhandelingen zijn nog gaande', liet Willy Soemita, voorzitter van de KTPI, zaterdagavond in het VHP-partijcentrum 'de Olifant' in Paramaribo door de Ware Tijd optekenen, zo bericht de krant vandaag, maandag 26 januari 2015.

'Wij geloven in eenheid, saamhorigheid en wat wij bezig zijn te doen. De sfeer binnen de V7 is goed en ik spreek de hoop uit dat er overeenstemming bereikt zal worden. De emoties moeten gewoon aan een kant worden gezet om het verstand in het nationaal belang te laten prevaleren.'

Guno Castelen van de SPA wilde niet ingaan op het verloop van de gesprekken. 'Zolang de gesprekken nog gaande zijn zullen wij niet via de media onderhandelen. Er zijn wel partijen die een schot voor de boeg willen geven, maar wij doen dat niet.'

Hij doelt daarmee, aldus de krant, vermoedelijk op eerder gedane uitspraken van de NPS-Para over het niet opvoeren van de SPA op de kandidatenlijst in het district. Ook Paul Somohardjo heeft eerder deze maand gewag gemaakt van partijen die ervan worden beschuldigd, dat zij over de ruggen van anderen zetels in het parlement hebben behaald in 2010.

Na de massameeting van zaterdag bleef Somohardjo erbij dat de gesprekken een 'zware bevalling' zijn. 'Ik heb er vertrouwen in dat de leider van V7, Chandrikapersad Santhokhi van de VHP, alles in goede banen zal leiden', zegt de PL-leider.

Gregory Rusland van de NPS wilde ook niet uitweiden over het verloop van de gesprekken. 'Wij hebben getekend voor een samenwerking dus wij moeten blij zijn.'

Vrouw gewond na schietpartij te Willemstad op Curaçao

(Bron foto: Extrá/Paradise FM)
Vrouw krijgt ruzie met man over parkeren van een auto

 

Een vrouw is gistermiddag gewond geraakt bij een schietpartij in Batavierwijk te Willemstad op Curaçao. De schietpartij ontstond nadat de vrouw ruzie had gekregen met een man over het parkeren van een auto, aldus meldt Paradise FM vandaag, maandag 26 januari 2015.

De man trok vervolgens een wapen en begon om zich heen te schieten, waarbij kogels een dijbeen van de vrouw raakte. 

Toen de politie arriveerde, na de melding rond vijf uur, was de man al op de vlucht geslagen.

IAmGold wil contracten zestigplussers bij Rosebel afkopen

Rosebel akkoord met bond over 'on hold' zetten afkoop


Vakbond vindt afkoopsom tot Srd 50.000 te laag


Het afkopen van het contract van ongeveer twintig zestigplussers door IAmGold/Rosebel Gold Mines NV gaat voorlopig niet door. Dat is besloten na tussenkomst van de bond. 'Wij hebben de leiding gevraagd om de zaak on hold te zetten en hierover om de tafel te zitten. Rosebel is hiermee akkoord gegaan', zegt bondsvoorzitter Lloyd Read vandaag, 26 januari 2015, in de Ware Tijd. 

Hij wijst erop dat bond al bezig was te onderhandelen met het bedrijf over de afkoopregeling. Rosebel wil arbeidsplaatsen opheffen, omdat de goudprijs is gedaald.

De Canadese goudmijnmultinational IAmGold heeft afgelopen week per brief de zestigplussers laten weten, dat het hun contract wil afkopen. De Ware Tijd bericht te hebben vernomen, dat dit al per eind februari zou moeten gebeuren. De afkoopsom zou kunnen oplopen tot boven de Srd 50.000 per zestigplusser.

De betrokken arbeiders hadden tot vandaag de tijd om akkoord te gaan met de overeenkomst, anders zou ontslag voor hen worden aangevraagd bij het ministerie van Arbeid Technologische ontwikkeling en Milieu.

Read wil hierop niet ingaan en zegt dat de betrokkenen is geadviseerd om geen afkoopcontract te tekenen totdat de werknemersorganisatie en het bedrijf een overeenkomst hebben bereikt. Hij wijst erop, dat de bond in een eerder overleg met het bedrijf heeft aangeven dat hij de aangeboden afkoopsommen te laag vindt. 'We moeten tot een formule komen waarbij onder meer de dienstjaren van de mensen de afkoopsom zal bepalen.'

Read zegt dat Rosebel ongeveer twintig zestigplussers in dienst heeft met 7 tot 14 dienstjaren. Het goudbedrijf wil ook met dertig 56-plussers een afkoopovereenkomst sluiten.

Diefstal pinautomaat te Willemstad, Curaçao, mislukt

Brandalarm bij University of Curaçao alarmeert politie


Dieven hebben gisterochtend rond zes uur geprobeerd een pinautomaat te stelen bij de University of Curaçao (UoC) aan de Jan Noorduynweg in Willemstaf, Curaçao. Dat meldt Versgeperst.com vandaag, maandag 26 januari 2015.

Het brandalarm ging echter af nadat ze een deur in brand wilden steken. De politie kwam op het alarm af en trof een gastank, lasbril en een zaklamp aan.


Ook werd een tas gevonden met daarin voorwerpen waarmee brand kan worden gesticht. De politie is een onderzoek gestart. De voorwerpen zijn in beslag genomen voor onderzoek.

Curaçao fietst, loopt, zeilt en zwemt massaal tegen kanker

(Bron foto: Percy Werners/Antillians Dagblad)
Groot succes voor 11e editie Ride for the Roses op eiland


De elfde editie van de Ride for the Roses op Curaçao was een groot succes. De organisatie is heel tevreden met de ruim 9.500 inschrijvingen dit jaar voor de Walk, Ride, Swim, Spinergy en Sail voor het Prinses Wilhelmina Fonds (PWF), zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 26 januari 2015.

Vorig jaar waren er bijna 8.000 inschrijvingen. Curd Evertsz van de organisatie zegt, dat het aantal inschrijvingen niet betekent dat er ook zoveel mensen hebben meegedaan. 'Sommige mensen doen aan meer dan één activiteit mee. Na de loop gaan ze fietsen of zwemmen.'

Het overgrote deel van de deelnemers deed mee aan de loop, ruim 8.400. Er waren ruim zevenhonderd fietsers en vierhonderd zwemmers. 'Het aantal zwemmers is licht gedaald door het gedoe rond de kwal, het Portugees oorlogsschip. We hebben met deskundigen gesproken en die sloten zo goed als uit dat we daar last van zouden hebben. Maar er zijn toch mensen die daarom niet zijn gaan zwemmen', aldus Evertsz.

Voor de Spinergy hadden zich 24 teams ingeschreven, ook iets minder dan vorig jaar. 'Maar de opbrengst was goed met 60.000 gulden.'

Het nieuwe zeilevenement trok nog weinig boten, maar dat vond de organisatie niet erg: 'Het leverde een heel mooi plaatje op. We hebben veel complimenten daarover gehoord.'

Samen met de Uphill Challenge van een week eerder, die 93.000 gulden opleverde, kan het PWF op een hogere opbrengst rekenen dan vorig jaar, zegt Evertsz. 'Als we uitgaan van het goedkoopste inschrijfgeld van twintig gulden dan hebben we met 9.500 inschrijvingen al 190.000 gulden. Met het sponsorgeld van de Uphill Challenge en de Spinergy erbij kom je iets hoger dan vorig jaar.'

Volgens Evertsz is het evenement vrijwel zonder incidenten verlopen: 'Er is niets ergs gebeurd. Alleen wat mensen met verzwikte enkels en schaafwonden of mensen die oververmoeid raakten.'

Ministerraad Curaçao: 'Lekverlies' binnen 3 jaar terugbrengen van kwart naar 17 procent

Curaçao gaat waterverlies bij distributie water door Aqualectra aanpakken


Door de Ministerraad van Curaçao is besloten dat het ‘lekverlies’ ofwel ‘non revenue water’ binnen drie jaar teruggebracht dient te worden van circa een kwart momenteel naar 17 procent. Dat meldt de plaatsvervangend directeur van Bureau Telecommunicatie, Post & Utiliteiten (BTP&U), Charluce Sandries, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 26 januari 2015.

Zij geeft aan dat BTP&U in het kader van de regulering van de energiesector gedurende de periode april 2012 tot eind 2013 een onderzoek heeft laten uitvoeren door Vitens Evides International naar de verliezen bij de distributie van drinkwater door Aqualectra.

'Het voorgaande was van belang om een goed beeld te krijgen van ‘non revenue water’ op Curaçao. Non revenue water is namelijk een component dat van belang is bij de calculatie van het tarief van water.'

De distributie van drinkwater gaat, aldus Sandries, te allen tijde gepaard met een bepaalde hoeveelheid water die niet bij de eindgebruikers in rekening wordt gebracht. Dit wordt officieel ‘non revenue water’ of in de volksmond ‘lekverlies’ genoemd. 'Het betreft dus de hoeveelheid water die wel wordt geproduceerd en in het distributienetwerk wordt gebracht, maar die niet in rekening wordt gebracht aan eindgebruikers.'

Non revenue water op Curaçao is in voorgaande jaren gemeten op 24 tot 28 procent van de totale productie van drinkwater en is daarmee relatief hoog. BTP&U: 'Alhoewel een internationale vergelijking niet eenvoudig is, geeft een onderzoek van de Wereldbank uit 2006 als vuistregel dat in ontwikkelingslanden een non revenue water doelstelling van 17,5 procent als redelijk beschouwd kan worden.'

Omdat non revenue water een negatieve invloed heeft op de inkomsten van Aqualectra en op de kosten voor het produceren en distribueren van het drinkwater en daarmee óók op de hoogte van de prijs voor eindgebruikers die door alle particulieren en bedrijven wordt betaald, is het van belang dit te verminderen. Volgens de definities van de International Water Association (IWA) kunnen deze verliezen onderverdeeld worden in technische verliezen en administratieve verliezen. Technische verliezen worden vooral veroorzaakt door defecte leidingen in het distributienet en administratieve verliezen zijn het gevolg van bijvoorbeeld onnauwkeurigheden van meters, fouten in het facturatieproces maar ook manipulatie van aansluitingen op het distributienet (diefstal).

Uit het onderzoek dat door Vitens Evides International is verricht, is gebleken dat een substantiële reductie van het lekverlies mogelijk is. Mede naar aanleiding van dit onderzoek en het door Aqualectra voorgestelde plan van aanpak is medio januari door de Raad van Ministers besloten dat het non revenue water binnen drie jaar teruggebracht moet worden naar 17 procent. 

Sandries: 'Deze doelstelling dient bereikt te worden door de aanpak van zowel de technische als administratieve verliezen met maatregelen die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden.

Agrarisch Krediet Fonds stopt voorlopig verstrekken niet-gedekte leningen aan kleine rijstboeren

Ruim 50% leningen wordt niet afgelost


Het Agrarisch Krediet Fonds (AKF) verstrekt voorlopig geen leningen meer aan rijstboeren die tot Srd 35.000 zonder dekking willen lenen. De reden hiervoor is, dat in deze sector ruim 50 procent van de leningen niet wordt afgelost. Dat zegt AKF-voorzitter Rudy Soerodimedjo maandag 26 januari 2015 in de Ware Tijd.

'Het fonds heeft een revolverend karakter. Als we leningen verstrekken die niet worden terugbetaald, loopt het fonds leeg. Andere boeren kunnen dan niet geholpen worden.'

Het is volgens hem anders in de niet-rijstsector. Ongeveer 84 procent van de kleine boeren betaalt daar op tijd terug.

Sinds het aantreden van het nieuwe bestuur in 2011 heeft het AKF ruim een half miljoen Surinaamse dollars aan leningen verstrekt, waarvoor geen dekking nodig is. Daarnaast worden ook leningen verstrekt van boven de Srd 15.000 in de niet-rijstsector en boven de Srd 35.000 in de rijstsector.

In deze tweede categorie is echter een hard onderpand vereist. Ook blijkt in deze gevallen de aflossing relatief goed te lopen. Leningen boven de Srd 35.000 met harde dekking worden daarom wel normaal verstrekt. Grote rijstboeren vallen in deze categorie.

In totaal moest Srd 5,1 miljoen zijn afgelost. In de praktijk blijkt slechts Srd 1,4 miljoen door de boeren te zijn teruggestort. Hierdoor heeft het fonds een tekort van Srd 3,7 miljoen. 'Het fonds heeft op dit moment niet voldoende geld', zegt Soerodimedjo. Hij geeft hiermee de noodzaak weer om voorlopig kleine rijstboeren niet te helpen. Het bestuur zal de zaken voor wat betreft deze groep evalueren.

Forse verhoging houtconcessierechten is van de baan

Concessierecht kost geen Srd 20 per hectare, maar Srd 5

Regering en houtsector bereiken overeenstemming


De voor de houtsector onacceptabele verhoging van concessierechten naar Srd 20 per hectare is van de baan. Met ingang van 1 januari 2015 zullen de concessionarissen Srd 5 per hectare moeten betalen. De regering en de houtsector hebben hier in het afgelopen weekeinde overeenstemming over bereikt. Dat zegt voorzitter Henk Naarendorp van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) vandaag, maandag 26 januari 2015, in de Ware Tijd.

Omdat de Srd 5 per hectare voor de houtsector nog te hoog was, heeft de regering besloten ook het retributierecht te verlagen van 6 Amerikaanse dollar per kubieke meter naar 3,95 dollar per kubieke meter. Hierdoor zullen de concessiehouders die daadwerkelijk hout produceren meer geld kunnen verdienen waardoor ze het concessierecht kunnen betalen. Het retributierecht is een bedrag dat de houtproducent betaalt op het moment dat hij het hout uit het bos afvoert.

Het conflict ontstond toen de regering eind 2013 bekendmaakte de concessierechten te verhogen van Srd 0,05 naar Srd 20 per hectare. Doel hiervan was onder andere om de inkomsten voor de staat te vergroten. Maar, ook zou het zogenaamde speculanten die houtconcessies aanvragen zonder er daadwerkelijk hout op te willen produceren, moeten ontmoedigen.

De houtsector heeft zich steeds tegen deze maatregel verzet en gevraagd om aanpassing. André Soeltaansingh, voorzitter van de Algemene Surinaamse Hout Unie (ASHU), is tevreden over het resultaat.

'Ik ben vooral blij voor de republiek Suriname. Deze overeenkomst zorgt voor behoud van vierduizend arbeidsplaatsen, een hogere houtproductie en rust in de samenleving. Door de lagere retributieheffing wordt het lonend meer hout te gaan produceren. En met het extra geld dat de ondernemers verdienen kunnen ze dan die concessierechten betalen.'

Zeven politiefunctionarissen worden tegelijk bevorderd tot commissaris

Minister Belfort vraagt Surinaamse Politiebond twee weken persstilte.....


Hoofdinspecteur Robby Ramjiawan, voorzitter van de Surinaamse Politie Bond, zegt vandaag, maandag 26 januari 2015, op Starnieuws dat de bevordering van hoofdinspecteur Ruben Peiter tot commissaris nog niet is geëffectueerd. De resolutie is al in augustus vorig jaar goedgekeurd, maar de bevordering tot commissaris is uitgebleven.

Afgesproken is met korpschef Humphrey Tjin Liep Shie, dat de zeven functionarissen die de bevordering tot commissaris moeten krijgen tegelijk bevorderd zullen worden. Het gaat om Ruben Peiter, Robert Rakijo, Frank Amier, Darnie Stolk, Guno Roosenhof, Inder Janbahadoer en Ramjiawan.

De bondsvoorzitter zegt, dat twee documenten zijn aangehouden door minister Edward Belfort van Justitie en Politie. Het gaat om een nieuwe organisatiestructuur en een nieuwe formatiestaat voor officieren.

Ramjiawan zegt verder, dat minister Belfort gevraagd heeft om twee weken persstilte in acht te nemen. Na die twee weken zal Ramjiawan nagaan wat er uit de bus gekomen is. Hij heeft eerder hierover gesproken met de minister en de korpschef.

De bewindsman vindt het niet in de haak, dat de korpschef naar het Kabinet van de President is gestapt om over het uitblijven van de herstructurering te praten. Dit gebeurde nadat de korpsleiding geen gehoor kreeg van de bewindsman. De opdracht tot herstructurering van het Korps Politie Suriname is gekomen van president Desi Bouterse.