dinsdag 27 januari 2015

Executie slaven Kodjo, Mentor en Present mag niet vergeten worden

(Bron foto: De West)
Feydrasi fu Afrikan Srananman herdenkt drie slaven bij monument

Iwan Wijngaarde: 'De drie zijn geen brandstichters, maar vrijheidsstrijder'


De Feydrasi fu Afrikan Srananman hield gisteren haar jaarlijkse herdenkingsmoment op het Kodjo, Mentor en Present Pren, voorheen Heiligenweg. De organisatie vindt het belangrijk om jaarlijks stil te staan bij de dood van de drie huisslaven die op 26 januari 1833 levend werden verbrand, omdat zij een bijdrage hadden geleverd aan het beëindigen van de slavernij. Dit bericht de Times of Suriname vandaag, dinsdag 27 januari 2015.

Kodjo, Mentor en Present werden op wrede wijze geëxecuteerd, omdat zij verantwoordelijk waren voor de grote brand in 1832 die een groot deel van Paramaribo in de as legde.

Volgens Iwan Wijngaarde, voorzitter van de organisatie, is het van belang om de drie niet de geschiedenis in te laten gaan als brandstichters, maar als vrijheidsstrijders, omdat zij het huis van hun baas in brand hadden gestoken om onder zijn macht uit te kunnen komen.

'Wij herdenken geen mensen die de stad hebben afgebrand, maar helden die hun schouders onder het werk hebben gezet om verandering te brengen. In die tijd waren wij een inventarisstuk, net als een kruiwagen. Men kon doen wat men wilde met ons', aldus Wijngaarde.

Hij legde, aldus de krant, ook de nadruk op het jaar 1863 dat in de geschiedenis bekend staat als het jaar waarin de slavernij werd afgeschaft. Maar, niets is minder waar, aldus Wijngaarde. 'Wij tellen 1863 niet, dat is voor de gek houderij, omdat je toch nog moest werken.'


 Op de politieke partijen deed hij een beroep om in hun partijprogramma's aandacht te besteden aan de verbetering van de positie van afstammelingen van de Afrikaanse slaven.

Die zouden het volgens statistieken moeilijker hebben om zich te ontwikkelen dan andere bevolkingsgroepen.

Politie Geyersvlijt neemt vier auto's in beslag met grote speakerboxen

Vier eigenaren veroorzaken geluidsoverlast

Auto's voor herkeuring in beslag genomen


De politie van het ressort Geyersvlijt heeft in het afgelopen weekeinde vier auto's met grote geluidsboxen in beslag genomen voor herkeuring. De eigenaren van de wagens veroorzaakten geluidsoverlast, aldus de Times of Suriname vandaag, dinsdag 27 januari 2015.

Drie van de auto's bevonden zich in de Wilhelminastraat en de vierde bij het parkeerterrein van een benzinestation in de Jan Steenstraat. De speakerboxen in de auto's zijn verwijderd en de bestuurders kregen elk een boete van Srd 350 opgelegd.

Agenten verwijderen ook meteen getint folie van de ruiten van de auto's.

Volgens ressortcommandant Ruben Dijks van het Korps Politie Suriname waren de geluidsboxen dusdanig geplaatst, dat de bestuurder geen zicht had op het verkeer achter de auto. De bestuurders draaiden luide muziek en dat zorgde voor de nodige overlast bij omwonenden.

Dijks ziet vorderingen in de aanpak van geluidsoverlast in zijn ressort. Vorig weekeinde waren zeventien auto's met grote speakerboxen in beslag genomen voor herkeuring.

Veel verboden spullen in cellen gevangenis aangetroffen

Een van de gevangenissen in Suriname.
Grootscheepse visitatie in gevangenis


Bij een gisteren gehouden grootscheepse zogenoemde visitatie in een niet met naam genoemde gevangenis zijn behoorlijk wat verboden spullen gevonden en in beslag genomen, aldus bericht vandaag, dinsdag 27 januari 2015, de Times of Suriname.

Paulus Pinas, onderdirecteur bij het ministerie van Justitie en Politie, afdeling Delinquetenzorg, bevestigt de visitatie en de vondst van allerlei spullen. Hij zegt dat in deze gevangenis eerder al eens wat metaalzagen zijn gevonden. Naar aanleiding daarvan werd besloten tot de grootscheepse zoekactie gisteren.

Er werden mobiele telefoons, messen, steekvoorwerpen en zaagbladen gevonden in celkamers en in beslag genomen. De gevangen beweren echter dat al die spullen niet van hen zijn.

In de celkamers verblijven meerdere gevangenen, waardoor het moeilijk is om er achter te kunnen komen van wie welke gevonden zaken zijn. Het onderzoek daarnaar is nog gaande.

Pinas stelt, dat de bedoeling van de visitatie is om te zorgen voor een betere beveiliging van de gevangenis. Volgens hem staat vast dat de gevonden spullen de gevangenis zijn binnengebracht.

Milieu-inspecteurs bezoeken Boca Samí op Curaçao na melding SMOC over wit poeder....

(Bron foto's: SMOC)
SMOC overweegt poeder voor onderzoek naar TNO Nederland te sturen


Witte stof mogelijk catcrackerpoeder van Isla-raffinaderij


Inspecteurs van het Curaçaose ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) hebben vanochtend, dinsdag 27 januari 2015, Boca Samí bezocht, na melding van de Stichting Schoon Milieu Op Curaçao (Smoc) over aanwezigheid van wit poeder in de wijk, waarvan het vermoeden heerst dat het mogelijk om catcrackerpoeder gaat. De woordvoerder van de Isla-raffinaderij, Kenneth Gijsbertha, was vandaag voor AMigoe niet bereikbaar voor commentaar.

Woordvoerder van het GMN-ministerie, Jair Santos Gonçalves: 'We zijn nu op locatie bezig en hebben inmiddels ongeveer tien bewoners aangesproken met de vraag of zij iets hebben opgemerkt en of zij een witte substantie in de wijk hebben kunnen observeren. Vooralsnog hebben wij geen bevestiging kunnen krijgen van de bewoners, maar ook niet van toeristen die al twee weken in het dorpje verblijven, dat er wit poeder is opgemerkt. Wij zullen nu ook steekproefsgewijs huizen afgaan om hierover navraag te doen bij de bewoners. Natuurlijk kijken we ook goed naar oppervlakten zoals auto’s, waarop zich mogelijk dergelijk poeder zou kunnen verzamelen.'

De GMN-woordvoerder licht toe, dat de inspectie met twee personen wordt uitgevoerd waaronder zich ook een inspecteur van de door de uitvoeringsorganisatie Milieu- en Natuurbeheer (UO-MNB) – de vroegere Milieudienst – bevindt.

'We hebben een beroep gedaan op een collega die bij de uitvoeringsorganisatie Agrarisch Visserij Beheer (AVB), het vroegere LVV, werkzaam is, en die zelf uit de wijk komt. Dit om met de bewoners gericht in contact te kunnen treden', aldus Santos Gonçalves. Hij liet verder weten dat MNB vooralsnog geen klachten (behalve van de stichting) van de bevolking heeft ontvangen.

SMOC-voorzitter Peter van Leeuwen gaf vanochtend in een update aan, dat de stichting overweegt om het verzamelde poeder in de wijk voor onafhankelijk onderzoek naar de Nederlandse organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) door te sturen. Hij licht toe dat de stichting dit overweegt, omdat het GMN-ministerie ‘nog steeds geen terugkoppeling heeft gegeven van het onderzoek dat naar de groene substantie is uitgevoerd’.

'SMOC heeft een rapport gekregen van een bewoner, in een van de door de groene substantie getroffen wijken, die zelf vorig jaar een TNO-analyse heeft laten uitvoeren/bekostigd van de groene smurrie. Deze corrosieve stof bevatte duidelijk vanadium, zwavel en dioxines. De overheid heeft als plicht informatie te verschaffen als het gaat om stoffen die schadelijk zijn voor de volksgezondheid. Ook dient er te worden gehandhaafd op de uitstoot van de Isla-raffinaderij, dit gebeurt stelselmatig niet. Vandaar dat de Milieudienst ook niet serieus wordt genomen en mijn vermoeden is dat de mensen daarom ook de moed hebben opgegeven om melding van hun klachten te maken', aldus Van Leeuwen.

Hij geeft verder aan, dat de stichting de afgelopen dagen onder andere ook vele telefoontjes heeft ontvangen van mensen die zich over ‘stankoverlast beklagen die gepaard gaat met overmatig affakkelen door de Isla-raffinaderij’.

'Zo hangt ook vandaag in Boca Samí de herkenbare ‘lucifergeur’ van zwaveldioxide (SO2 ) met petroleum', aldus Van Leeuwen, die verwijst naar de gevalideerde uitstootdata van de twee meetstations. Deze data worden door de overheid op de website luchtmetingencuracao.org weergegeven. 'Uit de laatste data – over het jaar 2014 die reeds voor 80 procent gevalideerd is – blijkt dat er over de afgelopen vier jaar een verdrievoudiging is gemeten in de uitstoot van schadelijke stoffen.'

PNP-leider Davelaar wil onderzoeken bij aantal ministeries op Curaçao

Statenlid wil inzage in hoe documenten worden afgehandeld: 'Huidig systeem functioneert niet'


PNP-leider Humphrey Davelaar op Curaçao heeft om onderzoeken gevraagd bij de ministeries van Financiën, Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) en Economische Ontwikkeling (MEO). Het Statenlid wil van ieder ministerie in kaart hebben gebracht hoeveel documenten in de periode van 1 januari 2013 tot en met 1 januari 2015 er binnen zijn gekomen en weer zijn uitgegaan, aldus Amigoe vandaag, dinsdag 27 januari 2015.
 
Met dit onderzoek wil Davelaar inzage krijgen in hoe documenten, maar ook vergunningsaanvragen, bij deze ministeries worden afgehandeld. Volgens hem functioneert het huidige systeem niet.

'Er blijven te veel stukken liggen. Verzoeken voor advies, vergunningsverzoeken en andere documenten die conform afspraak binnen korte tijd moeten worden afgehandeld, blijven te lang liggen. Het systeem functioneert dan niet. Beslissingen in het voordeel van burgers en van potentiële investeerders blijven liggen. Dat is niet goed voor onze economie en ook niet voor onze samenleving.'

Davelaar stelt legio voorbeelden te hebben van stukken die vanwege tal van redenen niet of niet tijdig genoeg worden afgehandeld. Hij haalde vanochtend, aldus Amigoe. een voorbeeld aan van een bedrijf dat nog geld tegoed heeft van de regering. Het gaat hier om een factuur die teruggaat naar de periode van het kabinet-Schotte. 'Dat is meer dan twee jaar terug. Het wordt niet tijdig afgehandeld en je wordt als burger van het kastje naar de muur en weer terug gestuurd. Bedragen die wij in de begroting accorderen worden niet conform afspraak uitgegeven.'

Als voorbeeld noemt de PNP-leider dat vorig jaar in totaal 54 miljoen gulden zou worden besteed aan de renovatie van snelwegen. 'Maar, aan het eind van het jaar blijkt dat nadat alle aanbestedingen zijn uitgevoerd, nog 40 miljoen niet is uitgegeven, terwijl dit wel op de begroting van 2014 staat geboekt.'

Met het door hem aangevraagde onderzoek, de zogenaamde audit trail, wil de PNP’er te weten komen waar en vooral waardoor relevante stukken blijven liggen. 'Er zijn veel oorzaken voor dit probleem. Het voert terug naar het feit dat bepaalde overheidsdiensten nog uitgaan van richtlijnen vastgesteld ten tijde van het eilandgebied Curaçao, terwijl andere ministeries uitgaan van richtlijnen van het Land. Dit zorgt alleen voor meer verwarring, onduidelijkheid en vertraging.'

Hoe langer stukken blijven liggen, hoe groter de kans dat er fraude en corruptie optreden, aldus Davelaar. 'Dit creëert de mogelijkheid voor lobbyisten die ervoor moeten zorgen dat stukken sneller worden afgehandeld. Dit zijn allemaal praktijken die voorkomen moeten worden.'

Davelaar staat een evaluatie voor om na te gaan waardoor stukken onnodig vertraging oplopen. 'De overheid moet efficiënter en effectiever gaan functioneren. Nu is dit niet zo en dat draagt niet bij de ontwikkeling van dit eiland. Wij Statenleden worden continu geconfronteerd met deze problematiek. Mensen en bedrijven wier vergunningen te lang op zich laten wachten stappen naar de fractieleiders van de coalitiepartijen om deze zaak te kunnen regelen. Ik kom mensen tegen die thuis bij mijn tuinhek staan en op de parkeerplaats van het parlement. Zij hebben vooral klachten over zaken die niet tijdig worden afgehandeld.'

Nederlandse regering: Geen reddingsplan voor KLM bij bankroet


Staatssecretaris Mansveld: Air France-KLM moet zelf financiële resultaten verbeteren


De Nederlandse regering heeft geen geld klaarliggen voor een reddingsplan voor de KLM als de luchtvaartmaatschappij of de combinatie Air France-KLM failliet zou gaan. Dat heeft staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur) vandaag, dinsdag 27 januari 2015, aan de Tweede Kamer geschreven, aldus bericht Trouw.

Volgens haar is moederconcern Air France-KLM zelf aan zet om met plannen te komen die de financiële resultaten kunnen verbeteren. De Tweede Kamer had Mansveld opnieuw vragen gesteld over berichten, dat Air-France-KLM de KLM-kas zou willen 'plunderen' om de verliezen van Air France af te dekken en over plannen om een groter deel van het financiële beheer van KLM naar Frankrijk over te hevelen.

De Tweede Kamer debatteert morgenavond over de situatie bij KLM.

Mansveld schrijft ook, dat er geen juridische mogelijkheden zijn om KLM uit Air France-KLM te halen. Ze wijst erop dat KLM onderdeel is van de Franse onderneming Air France. 'Alleen deze onderneming zou kunnen besluiten om KLM af te stoten.'

De staatssecretaris verwijst in haar brief verder veel naar haar antwoorden van vorige week. Daarin benadrukte ze al het belang van financiële onafhankelijkheid voor KLM. Het kabinet volgt de ontwikkelingen bij de luchtvaartmaatschappijen op de voet en overlegt daarover geregeld met de topmannen.

De Nederlandse staat heeft een aandelenbelang van 5,9 procent in KLM.

Seeka uit A Combinatie en kiest voor stukje zekerheid

(Bron foto: Stefan Tull/de Ware Tijd)
A Nyun Combinatie een feit

Brunswijk (ABOP) verrast door stap Seeka


De politieke partij Seeka is geen lid meer van de A Combinatie. Voorzitter Paul Abena is samen met BP-2011 van Linus Diko en de Plattelands Bewoners Partij (PBP) van Armand Kanapé een samenwerking aangegaan voor de komende verkiezingen. Dit samenwerkingsverband werd vandaag, dinsdag 27 januari 2015, tijdens een persbriefing in Tori Oso officieel geproclameerd, zo bericht de Ware Tijd Online.

Abena zegt, dat de onderhandelingen die zouden moeten leiden tot het voortzetten van de samenwerking binnen A Combinatie te lang op zich lieten wachten en dat hij daarom heeft hij besloten zich 'voor een stukje zekerheid' in een ander verband te nestelen. De kans om de samenwerking toch voort te zetten in geval de Seeka daarvoor wordt benaderd, is volgens Abena miniem. 'Seeka zal vanaf dit moment binnen deze combinatie opereren. Elke partij zal daarmee moeten dealen.'

Diko stelt, dat zijn politieke organisatie met verschillende partijen besprekingen heeft gevoerd, maar dat die nimmer hebben geleid tot een officiële samenwerking. Diko was bij de jaarafsluiting van de NDP in het partijcentrum Ocer een van de prominente sprekers. Zijn partij werd ook genoemd als partner van de  nieuwe combinatie waarover NDP-voorzitter Desi Bouterse sprak bij de opening van een informatiecentrum te Tamansarie in Commewijne.

De PBP heeft sedert de jaren negentig niet meer deelgenomen aan de verkiezingen. Kanapé zegt dat er nu gewerkt wordt aan vernieuwing en verjonging binnen de partij.  'We zijn geen nieuwe partij. Wij hebben in de jaren zestig een statenlid en later vier Assembleeleden voortgebracht. We hebben vernieuwingen doorgevoerd en staan nu klaar voor de verkiezingen.'

A Nyun Combinatie, die landelijk de verkiezingen ingaat, maakt zich sterk op het gebied van onder meer onderwijs, huisvesting en de agrarische sector. Alle drie partners tekenden bij de persbriefing in Tori Oso een intentieverklaring voor de samenwerking. De nieuwe combinatie zegt een grote achterban te hebben in Brokopondo en het Boven Suriname gebied.

ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk en leider van A Combinatie is verrast over de uittrede van Seeka uit het samenwerkingsverband. 'Ik wist niet dat Abena bezig was met andere partijen.'


VHP mag zich voegen in Kort Geding Bouterse-Santokhi

Santokhi: 'De totale VHP zal zich inzetten in deze zaak'


De VHP mag zich voegen in de Kort Gedingzaak van president Desi Bouterse tegen de leider van de VHP, Chandrikapersad Santokhi. Dat heeft de rechter vandaag, dinsdag 27 januari 2015, besloten, op grond van artikel 214 van het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering: 'Eenieder die belang heeft bij een rechtsgeding, hangende tussen andere partijen, is bevoegd te vorderen zich daarin te mogen voegen of tussen te komen.'

Advocaat Gerold Sewcharan had namens de VHP vorige week het voegingsverzoek gedaan.

De advocaat van de president, Nailah van Dijk, zegt tegenover Starnieuws, dat het Kort Geding morgenmiddag wordt voortgezet. Dan zal er gepleit worden. Zij stelt, dat de rechter heeft bepaald dat de VHP een belang heeft bij de voeging en dat op grond daarvan het verzoek is toegewezen.

Santokhi stelt, dat nu de rechter een besluit heeft genomen, de strijd in de rechtszaal wordt voortgezet. 'De totale VHP zal zich inzetten in deze zaak. De uitspraak betekent een ondersteuning voor de VHP-voorzitter.'

Hij heeft eerder aangegeven niet op persoonlijke titel de gewraakte uitspraken, waarvoor hij voor de rechter is gesleept door Bouterse, te hebben gedaan op 23 november vorig jaar. Hij was uitgenodigd door de Pertjajah Luhur om als VHP-voorzitter het woord te voeren. Hij zei toen onder andere, dat Bouterse de Colombiaanse drugsmaffia naar Suriname had gehaald.

Fidel Castro wantrouwt VS nog altijd

Castro, 11juli 2014 (Bron foto: Alex Castro, Associated Press)
Oud-Cubaans leider steunt toenadering tussen Cuba en Amerika


De voormalige Cubaanse leider Fidel Castro heeft zich uitgesproken in een verklaring, die vandaag, dinsdag 27 januari 2015, is gepubliceerd op de website van het Cubaanse orgaan van de communistische partij Granma (zie onderaan), over de beslissing van Cuba om de betrekkingen met de Verenigde Staten te herstellen. 

Castro stelt de onderhandelingen tussen beide landen te steunen, maar hij wantrouwt de Amerikaanse regering nog steeds.

Sinds op 17 december de twee landen bekend hadden gemaakt aan de slag te gaan met herstel van de betrekkingen, had de 88-jarige Fidel zich er nog niet over uitgesproken. Er werd dan ook druk gespeculeerd en gesuggereerd, dat hij het mogelijk niet eens zou zijn met de beslissing van zijn broer, president Raul Castro.

'Ik vertrouw het beleid van de Verenigde Staten niet, noch heb ik een woord met ze gewisseld, maar dit betekent niet dat ik een vreedzame oplossing voor de conflicten verwerp', schrijft Castro in een brief aan een studentenfederatie, die gisteren werd voorgelezen op de Universiteit van Havana. De brief verscheen ook in de partijkrant Granma. 'We zullen altijd samenwerking en vriendschap met mensen over de hele wereld verdedigen, ook met onze politieke tegenstanders.'

Twee weken geleden stuurde Castro nog een brief aan voetballegende Diego Maradona, om daarmee geruchten over zijn dood uit de wereld te helpen. De brief aan Maradona was het eerste moment in drie maanden tijd, dat hij iets van zich liet horen. Een ernstige ziekte dwong Castro af te treden als president. Hij droeg het presidentschap over aan zijn broer.

 
(Red. De Surinaamse Krant/Granma.cu/Associated Press)

Randjietsingh (VHP): 'Vergaderstrategie Assembleevoorzitter is onzinnig'

VHP'er wil niet vier dagen in week vergaderen, maar twee dagen

'Voorzitter parlement ontwricht planning fracties'


Nieuw Front (NF)-fractieleider Radjkoemar Randjietsingh (VHP) vindt de vergaderingstrategie van parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons onzinnig. De Nationale Assemblee komt zeer waarschijnlijk volgende week maandag weer bijeen. 

Volgens voorzitter Simons is het de bedoeling om in die week vier dagen te vergaderen en daarna een week niet. Het parlement wil rekening houden met leden, die ook een druk schema hebben met hun eigen verkiezingspropaganda. Vooral het feit dat bepaalde leden met hun partijen naar het binnenland gaan voor politieke propaganda zou doorslaggevend zijn voor deze beslissing, aldus vandaag, dinsdag 27 januari 2015, het Dagblad Suriname.

Randjietsingh, die formeel niet op de hoogte is van deze beslissing, zegt dat de voorzitter hiermee de hele planning van de fracties ontwricht. Volgens hem had zijn fractie zich al zodanig opgesteld dat de parlementsvoorzitter deze week nog een aanvang zou kunnen maken met de begrotingsbehandeling van het dienstjaar 2015.

De NF-fractievoorzitter zegt, dat hij een oproep doet aan Simons om toch nog het normale vergaderschema aan te houden en twee vergaderdagen voor de week uit te schrijven. ‘Als wij nu twee dagen zouden vergaderen en weer twee dagen volgende week, zouden wij meer tijd hebben om het politieke veldwerk te doen’, aldus de parlementariër.

Aan de andere kant is Randjietsingh het wel eens met de parlementsvoorzitter om tijd toe te kennen aan parlementsleden, zodat hun politieke programma’s niet achteruit gaan. Maar, tegelijkertijd vindt hij dat dit het parlementaire werk niet moet ondermijnen. Randjietsingh is nog steeds niet te spreken over de inkorting van de spreektijden voor de begrotingen.

Bij de eerste huishoudelijke vergadering voor dit jaar stond de spreektijd voor de algemene politieke beschouwingen op de agenda. Simons zou volgens de VHP’er gekozen hebben om het parlement te muilkorven. Er is twee uur uitgetrokken voor de oppositie, twee en een half uur voor de coalitie en een half uur voor de DOE-fractie. Carl Breeveld van de DOE heeft hieraan ook zijn medewerking verleend aan de coalitie, waardoor de stemverhouding 26 tegen 22 was.

NDP wil niet op Assemblee-niveau samenwerken met de ABOP

ABOP en Brunswijk staan nog steeds met lege handen


De Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP) had graag richting de verkiezingen van 25 mei willen samenwerken met de Nationale Democratische Partij (NDP), maar dat is niet gelukt. De twee partijen vormen nu samen de coalitie. ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk, heeft vorige week donderdag tegen journalisten gezegd, dat zijn partij een aanzoek heeft gedaan: ‘… maar u weet het. Jij wilt, maar als de tegenpartij niet wil, dan ga je dat niet kunnen doen. Maar, onze eerste optie was een directe samenwerking met de NDP’. Dit bericht De West in haar editie van maandagavond 26 januari 2015.

Volgens de ABOP zou de NDP niet te vinden zijn voor een samenwerking met de ABOP om gezamenlijke lijsten in te dienen bij de verkiezing van leden van De Nationale Assemblee op 25 mei aanstaande. De partij van president Desiré Bouterse zou hebben laten doorschemeren wel iets te voelen voor een coöperatie op het niveau van ressort- en districtsraadsleden.

Brunswijk zag de ontwikkelingen in de oppositie en zag hoe de zeven oppositiepartijen zich bundelden in de V7. Als reactie daarop had hij gehoopt op een blokvorming met zijn coalitievriend Bouterse, maar daar komt dus niets van terecht.

Een andere optie was om samen te werken met de Pertjajah Luhur (PL), de partij van zijn persoonlijke vriend Paul Somohardjo. Maar, ook daarvan zal niets terechtkomen. Brunswijk laat blijken het enigszins erg te hebben gevonden dat de PL zich heeft aangesloten bij de V7. Hij zei zelfs dat ‘Somo’ zich te vroeg heeft vastgeklampt aan de anderen. De PL maakte echter ook deel uit van de coalitie waarin Brunswijk nog met Bouterse zit. Toen de PL eruit werd gezet, was onder meer ook de partij van Brunswijk verweten een dubbele rol te hebben gespeeld in de samenwerking.

De ABOP staat er vooralsnog alleen voor. Aanvankelijk vormde de partij samen met Seeka van Paul Abena en Broederschap en Eenheid in de Politiek (BEP) van Celcius Waterberg, de A Combinatie (AC). De BEP stapte echter halverwege de regeringsperiode uit de AC en daarmee ook uit de coalitie. De BEP vond Brunswijk te dictatoriaal. Daarnaast zou de ABOP een onderonsje hebben gespeeld met de NDP om BEP weg te werken om zo meer invloed te krijgen. Nu is het ook onzeker of Seeka nog bij ABOP hoort. Baasa, een afsplitsing van Seeka, hoeft ook niet te rekenen op een verbond met ABOP.

Met of zonder partners, Brunswijk gelooft in een sterke positie na de verkiezingen. Hij denkt dat de volgende regering niet van de grond komt zonder zijn partij. De ABOP zou volgens Brunswijk sterk genoeg zijn om alle tien zetels in het binnenland in de wacht te slepen.

Torren zorgen voor overlast bij bewoners diverse delen Nickerie

(Bron foto's: Facebook)
Met kruiwagens vol worden torren verwijderd

Instanties ondernemen geen enkele actie


Bewoners in diverse delen van Nickerie worden al zo'n twee weken geteisterd door een torrenplaag. Deze plaag doet zich bijna ieder jaar voor rond de kleine regentijd. Op straten ligt een laag van deze insecten, aldus het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 27 januari 2015.

Zij dringen bij velen de huizen binnen. Een burger die ook overlast ondervindt van deze insecten, zegt dat het gebruikelijk is dat zij tegen deze tijd van het jaar worden geplaagd door de insecten.

Degenen die langs de rivier woonachtig zijn, ondervinden de meeste last. Hij vreest dat deze torren ziekten met zich meebrengen. ‘Deze dieren hebben een eigenaardige geur, waardoor men niet buiten kan blijven.’ 

Hij zegt verder, dat hij zijn perceel waar hij woont, heeft bespoten met chemicaliën in de hoop dat de torren wegblijven. Vanuit instanties zijn er geen stappen ondernomen om de plaag te bestrijden.

VHP'er Girjasing: 'Men wil nu garen spinnen uit mijn actie'

Girjasing: 'Ik lig niet wakker van de beweringen van Jimidar'
80 VHP'ers Commewijne zouden willen overstappen naar NDP

Gerucht verspreid door NDP'er Jimidar 'een man zonder ruggengraat'


Ten aanzien van de kwestie met betrekking tot de positieverdeling op de kandidatenlijst voor het parlement in Commewijne heeft het VHP-Assembleelid Shailendra Girjasing afgesproken een persstilte in acht te nemen. Het NDP-lid Oemar Jimidar in Commewijne beweert, dat 80 VHP’ers willen overstappen naar de NDP. ‘Men wil nu garen spinnen uit mijn actie. Ze moeten dat dan maar vooral doen. Jimidar is gewoon een politieke jongen’, zegt Girjasing vandaag, 27 januari 2015, in het Dagblad Suriname.

Hij meent dat men aan het proberen is om hem te stigmatiseren. De 80 VHP’ers zouden namelijk in lijn staan met Girjasing, als het gaat om de positieverdeling van V7 in dit district.

Girjasing heeft eerder protest aangetekend tegen het feit, dat V7-partner KTPI de lijsttrekkersrol in Commewijne krijgt toebedeeld. Het conflict tussen Girjasing en zijn partij zou de aanleiding zijn voor het vertrek van de 80 mensen. ‘Ik lig niet wakker van de beweringen van Jimidar’, zegt de VHP’er, die Jimidar overigens ‘een man zonder ruggengraat’ noemt.

‘Als hij vindt dat hij door 80 mensen is benaderd die willen overlopen, moet hij het weten. Laat hij maar zeggen wie ze zijn. Er komen elke dag NDP’ers bij ons met de wens om zich aan te sluiten, maar wij vinden het onnodig om dat steeds publiekelijk te maken.’

Girjasing vindt dat beweringen als die van Jimidar in het leven worden geroepen met het doel verdeeldheid te zaaien en om mensen te ronselen. ‘De NDP wil mensen ronselen, omdat ze geen mensen kan vinden in Commewijne. De NDP heeft daar namelijk geen poot om op te staan’, aldus Girjasing.

Dagblad Suriname: Geruchten over SPA als lijsttrekker in district Para

Kensenhuis gelooft geen woord van geruchten.
SPA-voorzitter: 'Ik weet niet waar wij op de lijst komen'

NPS'er Kensenhuis: 'Het is niet waar, het kan niet, het bestaat niet'


Bronnen binnen de Nationale Partij Suriname (NPS) bevestigen vandaag, 27 januari 2015, in het Dagblad Suriname, dat de Surinaamse Partij van de Arbeid (SPA) in het district Para de positie van lijsttrekker zal innemen. De voorzitter van de SPA, Guno Castelen, zegt echter hiervan niet op de hoogte te zijn.

‘Ik weet niet waar wij op de lijst komen. We hebben nog niet onderhandeld. Ik ben niet bekend met deze informatie’, aldus Castelen.

Patrick Kensenhuis, Assembleelid van de NPS, stelt dat het gerucht op een totale onwaarheid berust. ‘Het is niet waar, het kan niet, het bestaat niet. De SPA kan nooit lijsttrekker worden in Para. De SPA heeft op dit moment in Para die sterkte niet. Als ze in Para lijsttrekker willen worden, moeten ze de verkiezingen alleen ingaan.’

De bron binnen NPS geeft te kennen dat de Pertjajah Luhur (PL) en NPS de andere plaatsen gaan bezetten. Er gaat dan gestemd worden op de lijstduwer en zo komt de PL-kandidaat op basis van voorkeurstemmen binnen en de NPS-kandidaat op basis van het feit dat hij meer stemmen haalt dan de SPA. Het plaatsen van SPA op nummer 1 is dus alleen voor de show, zo schrijft de krant.

Kensenhuis: ‘We hebben laatst een vergadering gehad. Ik had gehoopt dat we iets zouden horen, maar ik heb niets gehoord over mijn kandidaatstelling. Misschien twijfelt men in mij en ‘den man frede fu taki’. Het is toch alom bekend dat wanneer we de verkiezingen ingaan en er mensen zijn van wie je zeker bent dat die op de lijst moeten komen, dat zulks kenbaar wordt gemaakt aan de mensen. Dat hoor je van tevoren te weten. In Paramaribo hoor je dat Rusland de lijsttrekker wordt, in Wanica hoor je dat Santokhi de lijsttrekker wordt, en zo kan je nog verder gaan. In dit geval zou NPS Para niet moeten twijfelen. We kijken even hoe zaken zich voordoen. Als ik geen plek krijg, zullen we kijken welke consequenties eraan verbonden zullen worden, maar SPA-lijsttrekker in Para bestaat niet.'

Inmiddels circuleert, aldus het Dagblad Suriname, binnen NPS-kringen de naam van een andere kandidaat voor Para. ‘Het geflirt van Kensenhuis met de NDP is ons niet ontgaan en we zien hem niet als een serieuze kandidaat’, laat de NPS-bron weten.

Kensenhuis vergeet dat de DNA-zetelverdeling rare combinaties naar voren brengt. Zo had Girjasing in Commewijne ook niet verwacht dat de KTPI op nummer een zou komen te staan, maar dat is wel gebeurd. Alhoewel de VHP-voorzitter afgelopen zaterdag tijdens de V7-massameeting in 'de Olifant' in Paramaribo zei, dat de onderhandelingen niet afgerond zijn, heeft de PL-voorzitter reeds dagen geleden afgekondigd, dat Commewijne afgehandeld is en er geen veranderingen komen. Kensenhuis kan dus verrast worden, aldus de krant.

Dialyse patiënte driemaal per week in haar bed van huis naar Brahma Dialysecentrum in Nieuw Nickerie

(Bron foto: Dagblad Suriname)
Vanwege pijnen weigert patiënte in ambulance vervoerd te worden


De 40-jarige mevrouw Azadkhan is een dialyse patiënte die driemaal per week in haar bed vervoerd wordt van haar huis aan de Waterloostraat naar het Brahma Dialysecentrum aan de Annastraat in Nieuw Nickerie. Azadkhan geeft aan dat het niet zo ver is, maar met een heel bed over straat naar het dialysecentrum is heel vermoeiend, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 27 januari 2015.

De vrouw wordt meestal door haar zoon gebracht. Azadkhan zegt, dat het Dr. Lachmipersad Mungra Streekziekenhuis Nickerie (SZN) wel een ziekenwagen had gestuurd, maar vanwege de pijn kan ze helemaal niet bewegen.

Van Genderen, een pr-medewerker van het LMSZN, zegt dat het ziekenhuis volledig op de hoogte is van het geval van de mevrouw. Het ziekenhuis heeft geprobeerd een ziekenwagen te sturen. De directeur is ook voorzitter van Stichting Welzijns Instituut Nickerie (WIN), die ook een voertuig heeft die mensen met een beperking vervoerd. Maar, de patiënte weigert vanwege pijn.

Het nierdialysecentrum is niet van het ziekenhuis, maar staat wel op het terrein van het centrum. De apparatuur is in het centrum. Er is ook gedacht aan het helpen van de patiënten aan huis. Het streekziekenhuis heeft echt geen idee hoe zij deze dame verder van dienst zou kunnen zijn.

Dokter Kwok Choi, directeur van Brahma Medilab, is de initiatiefnemer die het streekziekenhuis te Nickerie voorziet van een dialysecentrum. Het voldoet aan Nederlandse standaarden en is voorzien van betrouwbare en moderne apparatuur. Het centrum kan zestig patiënten per dag dialyseren en beschikt over elf apparaten.

(Bron: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)

Landbouwers te Wageningen zijn watertekort meer dan zat

Defecte pompen na reparatie weer snel defect.....

Rijstteelt raakt in de war door waterprobleem


Landbouwers in Wageningen hebben weer te kampen met een watertekort. Volgens landbouwer Dayanandprekash Pahladsingh is het zo'n tien dagen dat de pompen stil hebben gelegen. 

‘Iedere keer raken de pompen defect. Steeds worden de pompen gerepareerd door een aannemer en na ongeveer twee dagen raken zij weer defect. Verder is de waterstand in de rivier laag. Dit seizoen is het herhaaldelijk gebeurd dat de pompen hebben stilgelegen. Hierdoor raken wij ook achter met de verschillende fasen in de rijstteelt. Velen zijn nog bezig met de bemesting, terwijl anderen nog aan het inzaaien zijn. Wij zijn deze situatie al beu', aldus Pahladsingh vandaag, dinsdag 27 januari 2015, in het Dagblad Suriname.

Volgens hem is het hoofdaanvoerkanaal in Wageningen dichtbegroeid, waardoor het water niet goed kan stromen. ‘Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) komt zijn verplichtingen niet na. Het zal een maand duren voordat dit in orde komt.’

Volgens landbouwer Soechit uit de oostelijke polders liggen de pompen te Wakay ook stil. Hierdoor hebben de boeren van de overige delen van Nickerie ook te kampen hebben met watertekort. De landbouwer zegt dat hij nog bezig is met de inzaai. ‘Als er onvoldoende watertoevoer is, kan ik niet inzaaien en gaat mijn aanplant verloren.'

Volgens hem is er geen brandstof aanwezig om de pompen te Wakay in werking te houden. De boeren hopen dat de pompen zo snel als mogelijk functioneren, zodat zij hun productie kunnen hervatten. 

LVV-coördinator Guido van der Kooye was niet bereikbaar voor een reactie.

Dalian wil dit jaar alle 550 prefabwoningen voor overheid sleutelklaar afleveren: bouwbedrijf ligt voor op schema

(Bron foto's: Stefano Tull/de Ware Tijd)
Chinees bedrijf bouwt 423 woningen te Richelieu en 127 te Charlesburg


Het Chinese bouwbedrijf Dalian wil medio dit jaar alle 550 huizen die het voor de overheid bouwt sleutelklaar opleveren. Het gaat om 423 woningen te Richelieu en 127 te Charlesburg. In Richelieu zijn inmiddels 129 woningen klaar en die worden binnenkort overgedragen. Dat zegt Wang De You, projectmanager huizenbouw van Dalian, vandaag, 27 januari 2015, in de Ware Tijd.

De You stelt, dat het bedrijf alle woningen in januari 2016 moet opleveren, maar omdat zaken voortvarend verlopen kan het door China gefinancierde project eerder worden afgerond. 

Volgens de projectmanager gaat het om twee- en driekamer prefabwoningen van 42 tot 88 vierkante meter. Een deel van de materialen wordt geïmporteerd uit China en Europa. Voor het huizenproject heeft Dalian tweehonderd mensen aangetrokken van wie een derde lokale krachten.

Dalian heeft in november 2012 in Richelieu het officiële startsein gegeven voor de bouw van de woningen. Door de aanhoudende regen heeft het project vier maanden vertraging opgelopen. Ook moest het bedrijf voor sommige kavels nog een bouwvergunning krijgen van het ministerie van Openbare Werken.

Diverse dorpen in Carolina worden op EBS-elektriciteitsnet aangesloten

Artist brenger goed nieuws voor dorpen Carolina.
Powakka krijgt onderstation EBS, Carolina een politiebureau


Alle inheemse dorpen en andere gebieden vanaf de Afobakaweg richting Carolina krijgen het eerste kwartaal van dit jaar 24 uur per dag stroom. Dit plan van de regering onthulde het NDP-Assembleelid Lesley Artist afgelopen weekeinde tijdens de hoorzittingen in het ressort Para-Oost.

Klein Powakka, Groot Powakka, Wi Sa Wini, Ayo, Pierre Kondre, Redi Doti en Cassipora worden aangesloten op het elektriciteitsnet van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS). Artist zei, dat er een onderstation komt op Powakka. Er is vooraf onderzoek gedaan over het aantal huishoudens in de dorpen en er zijn ook gesprekken gaande met de dorpsbesturen en er volgen informatiebijeenkomsten met de dorpsbewoners.

Het ministerie van Justitie en Politie heeft de dorpen schriftelijk op de hoogte gesteld van de komst van een politiestation in Carolina.

De sprekers tijdens de hoorzittingen vonden dat er meer projecten uitgevoerd moeten worden in het ressort. Ze vroegen aandacht voor vervanging van de loopbrug over de Para doorsteek op La Vigilantia, het plaatsen van een incassobureau van nutsbedrijven en een betere aanpak van de wegeninfrastructuur.

Cheung heeft NDP-lidmaatschap opgezegd

Noreen Cheung heeft stukken via deurwaardersexploot verzonden naar bestuur NDP

Cheung stelt nog geen nieuwe partij te hebben


Het Assembleelid Noreen Cheung laat vandaag, dinsdag 27 januari 2015, via het Dagblad Suriname weten, dat zij het lidmaatschap van de NDP heeft opgezegd. Ze stelt, dat zij haar stukken via een advocaat per deurwaardersexploot aan het bestuur van de NDP heeft doen toekomen. ‘Het is nu afwachten en kijken of ze mijn stukken in ontvangst hebben genomen.’ 

Op de vraag of de parlementariër al een nieuwe politieke thuishaven heeft gevonden antwoordt zij negatief.  

‘Ik heb nog niet gekozen. Vandaar dat ik eerst ben begonnen met het opzeggen van mijn lidmaatschap. Het moet niet zo overkomen dat ik opportunistisch bezig ben. Ik ben een realist. Ik ben niet bang om mijn lidmaatschap op te zeggen. Ik ben geen partijvertegenwoordiger, maar volksvertegenwoordiger. Ik ben in zekere mate voorgedragen door de NDP, maar dat wil niet zeggen dat ik alles wat de NDP zegt, ga uitvoeren. Ik ben er namens het volk en voor het volk. Ik ben nog steeds aan het oriënteren.’

Cheung vertelt wel dat zij, zoals zij afgelopen zaterdag op de massameeting heeft laten blijken, de V7 zal ondersteunen. Waar van V7 zij zich meer aangetrokken voelt, kon zij niet prijsgeven. ‘Ik mik niet erop om ergens in De Nationale Assemblee terug te komen, maar ik ga nog steeds voor het goede en denk dat V7 het goed zal doen.’

Eigenaar nummerverkoop Joe Black op Curaçao: 'In beslag genomen bonboekjes niet vervalst'

Nelson Franklin Farah: 'Bonnen van FWNK moeilijk te kopiëren'


De bonboekjes die vorige week bij een controle werden ingenomen, waren niet vervalst, aldus eigenaar Nelson Franklin Farah van de nummerverkoop JoeBlack op Curaçao in een reactie vandaag, dinsdag 27 januari 2015, in het Antilliaans Dagblad. 

De krant berichtte afgelopen week, dat de politie, samen met medewerkers van BAB (Belastingaccountantsbureau) en het ministerie van Economische Ontwikkeling controles had verricht bij verschillende toko’s en minimarkten en hierbij stuitte op vervalste bonboekjes met daarop het logo van Fundashon Wega di Number Kòrsou (FWNK). Vier personen hadden de namaak-bonboeken in hun bezit en hadden allemaal aangegeven nummers te verkopen voor een loterijhouder.

Tijdens een gesprek met deze krant wilde minister Stanley Palm van Economische Ontwikkeling (PAIS) niet aangeven voor wie deze personen werkten, ‘omdat onderzoek eerst zou moeten uitwijzen of dit daadwerkelijk het geval was’.

De redactie van de krant vernam gisteren echter 'van welingelichte bronnen', dat het om de loterijketen Joe Black zou gaan. Farah wilde in eerste instantie geen reactie geven, maar stemde er later alsnog mee in om zijn visie op het gebeuren te geven. Volgens de eigenaar van Joe Black waren de bonboekjes niet vervalst en was er géén sprake van een fotokopie; het bewuste boekje was rood, zoals dat hoort wanneer het om nummers van zijn kantoor gaat.

'Ik ben er 100 procent van overtuigd dat er een vergissing in het spel is, de bonnen van FNWK zijn moeilijk te kopiëren, ze hebben specifieke kenmerken die lastig te kopiëren zijn, vergelijk het met het kopiëren van een dollarbiljet', aldus Farah.

Navraag bij FWNK zal volgens de loterijbaas uitwijzen dat de autoriteiten een fout hebben begaan. 'Ga maar bij FWNK informeren, zij zullen moeten toegeven dat er een fout is gemaakt.'

Ook verantwoordelijk minister Palm van Economische Ontwikkeling zal volgens de nummerbaas mettertijd moeten toegeven dat hij verkeerd zat. 'Minister Palm was er te veel op gebrand om iets aan de kaak te stellen en heeft toen veel te snel gehandeld en verkeerde conclusies getrokken.'

De vraag of de nummerbaas de schrijver is van een anonieme brief waarin nummerverkopers voor controles worden gewaarschuwd, laat Farah onbeantwoord. In de bewuste brief worden nummerverkopers geïnstrueerd bij een controle te zeggen dat ze voor iemand anders werken en de naam van de werkgever dus niet te noemen. Farah wilde wel een algemene opmerking plaatsen over de brief: 'Er is niets mis met de brief. Er wordt gewaarschuwd voor controles en er wordt aangegeven waar men rekening mee moet houden. Er zijn nummerverkopers die zelfstandig opereren en soms dingen doen voor ons kantoor. Maar dat betekent niet dat zij bij ons in dienst zijn. Vergelijk het met iemand die in dienst is van een krant en een persoon die op freelancebasis artikelen aan de krant verkoopt. De freelancer kan niet zeggen dat hij in dienst is van de krant.'

Farah staat sinds 1987 met zijn eenmanszaak Joe Black ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. In het verleden zat hij lange tijd in het bestuur van de FWNK. Op 24 november 2008 werd Joe Black Nummer Verkoper bv ingeschreven bij de Kamer van Koophandel; de directeur is Bryan Nelson Farah, een zoon van de eigenaar van de eenmanszaak, aldus de krant.

Kuwas 'Monster' aanwezig bij behandeling in hoger beroep zaak Magnus op Curaçao

Veiligheidsmaatregelen bij politiebureau (Bron foto: Jeu Olimpio)
Moordenaar Helmin Wiels wordt speciaal vanuit Nederland overgebracht naar Curaçao 

Extra veiligheidsmaatregelen bij politiebureau Rio Canario


Elvis Kuwas, de door het Gerecht in Eerste Aanleg op Curaçao veroordeelde moordenaar van politicus Helmin Wiels, zal aanwezig zijn bij de behandeling in hoger beroep van de zaak Magnus. Dat zegt Guillano Schoop, de Officier van Justitie belast met de woordvoering in deze zaak, vandaa, dinsdag 27 januari 2015, in het Antilliaans Dagblad.

Kuwas wordt speciaal voor de behandeling van de zaak overgebracht naar Curaçao. Hij zit in Nederland een levenslange gevangenisstraf uit. Wanneer Kuwas op Curaçao aankomt of hij er al is en waar hij zal worden vastgehouden wordt door Schoop niet bekendgemaakt. Bij het politiebureau te Rio Canario zijn verschillende veiligheidsmaatregelen getroffen. Maar of Kuwas hier wordt vastgehouden in afwachting van de zaak, blijft onduidelijk. 'Daar kan ik geen informatie over geven', aldus de persofficier van justitie.

Morgen, donderdag, vrijdag en zaterdag wordt de zaak Magnus in hoger beroep behandeld. De drie verdachten die reeds door het Gerecht in Eerste Aanleg zijn veroordeeld, zullen allemaal op deze dagen aanwezig zijn in de rechtbank. 

Kuwas, beter bekend als Monster, is zelf in hoger beroep gegaan tegen het besluit van het gerecht voor een levenslange celstraf.

Bij de andere verdachten in deze zaak, D’Angelo Damascus en Carlos Pieter, hebben zowel de verdachten als het Openbaar Ministerie hoger beroep aangevraagd. Damascus en Pieter zijn door het Gerecht in Eerste Aanleg vrijgesproken van medeplichtigheid aan de moord op Wiels, maar zijn wel veroordeeld voor een aantal atrako’s. Damascus kreeg hiervoor een gevangenisstraf van 8 jaar opgelegd en Pieter werd veroordeeld tot een aantal maanden. Hij werd, wegens aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht, vlak na de uitspraak op vrije voeten gesteld. Het tweetal is van mening ook van deze tenlastelegging te moeten worden vrijgesproken.

Het is vooralsnog onduidelijk of er nieuw bewijs is in de zaak. In een eerder gesprek met deze krant gaf Schoop te kennen dat, indien er nieuw bewijs is, dit tijdens de behandeling naar voren zal worden gebracht.

'Ik kan niet aangeven of er daadwerkelijk nieuw bewijs zal worden gepresenteerd, maar als dat er is, zal dat tijdens de behandeling van het hoger beroep naar voren komen', aldus de persofficier van Justitie.

Het is ook nog onduidelijk of Monster dit keer met andere informatie komt. Tijdens de pro-formabehandeling in april 2014 gaf de Officier van Justitie belast met deze zaak te kennen, dat Kuwas de moord op Wiels had bekend en tijdens de inhoudelijke behandeling in augustus hiervoor zijn excuses wilde aanbieden aan de nabestaanden. In augustus trok Kuwas de bekentenis echter weer in en liet weten erin te zijn geluisd door het Openbaar Ministerie

Minister Adna wil Indonesische steun voor ontwikkeling badminton en pentjak silat

(Bron foto: ministerie van Sport- en Jeugdzaken)
Minister van Sport- en Jeugdzaken ontmoet nieuwe ambassadeur van Indonesië


Minister Ismanto Adna van Sport- en Jeugdzaken wil graag technische ondersteuning van Indonesië voor het verder ontwikkelen van badminton en pentjak silat. Hij denkt aan trainers uit Indonesië en het samen uitvoeren van programma's, zo laat het ministerie vandaag, dinsdag 27 januari 2015, weten.

Deze wens uitte Adna  gisteren tijdens het kennismakingsbezoek van de nieuwe ambassadeur van Indonesië, Dominicus Supratikto. Bij die gelegenheid zijn mogelijkheden voor verdere samenwerking besproken. 

Adna zei als speerpunt talentidentificatie en talentontwikkeling na te streven op sportgebied.

Tijdens het bezoek zijn ook onderwerpen als drop-outs, tienermoeders en het bieden van perspectieven aan de jeugd aan de orde gesteld. De diplomaat zei uit te zien naar verdieping van de relatie tussen beide landen.

VSB: 'Regering probeert verdeeldheid te zaaien tussen werkgevers en werknemers'

Vaststelling Chinees Nieuwjaar als nationale vrije dag door overheid zonder overleg bedrijfsleven

Bedrijfsleven gaat protesteren


De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) kan zich niet vinden in de wijze waarop het Chinese Nieuwjaar op 19 februari is uitgeroepen tot een nationale vrije dag, gelijkgesteld aan de zondag. 'Het is een zware teleurstelling. De regering probeert verdeeldheid te zaaien tussen werkgevers en werknemers', zegt VSB-voorzitter Ferdinand Welzijn vandaag, dinsdag 27 januari 2015, in de Ware Tijd.

Het bedrijfsleven vraagt al geruime tijd aandacht van de overheid over de kwestie nationale feestdagen. 'We hebben geen bezwaar tegen een nationale vrije dag, maar bepaal alle nationale feestdagen vooraf in bepaalde maand over het daaropvolgend jaar.'

Het ministerie van Binnenlandse Zaken maakte gisteren het besluit voor 19 februari bekend. Welzijn stelt, dat hierover geen moment overleg is geweest met het bedrijfsleven. De VSB-voorzitter ziet dit als een opzettelijke aanval die gericht is op het bedrijfsleven.

Dat het bedrijfsleven zal protesteren staat voor Welzijn vast. Hoe is echter nog niet duidelijk. Dat zullen de bedrijven nog beslissen, aldus de voorzitter. 'Het bedrijfsleven is respectvol, leeft alle wetten na en zal niet meewerken aan chaos in het land. De ervaring leert dat Chinese bedrijven hun zaken op zulke dagen normaal kunnen openstellen. Zie daar de oneerlijke concurrentie, want de reguliere werkgever houdt zich aan de collectieve arbeidsovereenkomsten en wetgeving en moet derhalve haar werkgevers extra betalen.'

Nieuwe bond 's Lands Hospitaal wil erkenning via Kort Geding afdwingen

Directie ziekenhuis erkent nieuwe bond van Imro Edam niet


De bond bij ‘s Lands Hospitaal onder leiding van Imro Edam gaat een Kort Geding aanspannen tegen de leiding van het ziekenhuis om erkenning af te dwingen. Ter voorbereiding praat bondsvoorzitter Edam vandaag, dinsdag 27 januari 2015, met juridisch adviseurs, aldus de Ware Tijd.

De bond, die bijna twee jaar bestaat, heeft sinds haar bestaan meerdere brieven geschreven aan de minister en de directie van het ministerie van Volksgezondheid en het stichtingsbestuur van het hospitaal. De directie heeft eerder in een persbericht laten weten, dat ze de bond onder voorzitterschap van Edam niet kent als gesprekspartner. De directie doet nog steeds zaken met de bond onder leiding van Iwan Weeks.

Leden van de vakbond onder leiding van Edam hielden afgelopen week bij het hospitaal een prikactie en werd, bij afwezigheid van de directie van 's Lands Hospitaal, aan minister Michael Blokland een petitie aangeboden om aandacht te vragen voor de kwestie van erkenning en uitbetaling van kledingtoelage. Het laatste is inmiddels in orde gekomen.

De minister is van mening dat het vakbondsvraagstuk niet bij hem thuishoort, maar bij de directie. Hij had daarbij beloofd de petitie door te geleiden naar de directie, met het uitdrukkelijke verzoek extra aandacht hieraan te besteden.

'Het gevoel bekruipt mij dat het stichtingsbestuur de andere bond in bescherming wil nemen, omdat de ondervoorzitter van het bestuur een afgevaardigde is van de bond van Weeks. Ook twijfelen we aan de geloofwaardigheid van de minister, omdat dezelfde afgevaardigde ook zijn secretaris is', aldus Edam.

Hij zegt ook, dat het stichtingsbestuur had besloten een referendum uit te schrijven, maar dat dat later in de doofpot is gestopt. Edam beweert het grootste deel van het personeel achter zich te hebben.

Drie marronpartijen gaan samenwerken in A Nuyn Combinatie

Starnieuws: Seeka, BP-2011 en PBP gaan zich bundelen


Seeka, Broederschap in de Politiek 2011 (BP-2011) en Plattelands Bewoners Partij (PBP) tekenen, aldus Starnieuws vandaag, dinsdag 27 januari 2015, vandaag een intentieverklaring om met elkaar samen te gaan werken onder de naam A Nyun Combinatie.

In deze nieuwe combinatie hebben zitting twee ex-ministers die als A Combinatie deel uitmaakten van de coalitie. Het gaat om Paul Abena van Seeka en Linus Diko van BP-2011, die een afsplitsing is van de BEP.

De PBP is een oude partij die Bosneger Partij Suriname heette van wijlen Jarin Gadden. De naam is indertijd gewijzigd om te kunnen voldoen aan de Wet op Politieke Partijen. De voorzitter van deze partij is Armand Kanapé. Deze partij heeft na de jaren negentig van de vorige eeuw niet meer deelgenomen aan de verkiezingen.

Hoewel geen van de partijen voor de proclamatie informatie willen verstrekken, schrijft Starnieuws te hebben vernomen, dat deze combinatie alleen de verkiezingen in zal gaan. 

Diko was tijdens de jaarafsluitingsvergadering van de NDP op 29 december aanwezig in het partijcentrum Ocer en voerde kort het woord. De indruk bestond dat BP-2011 met de Mega Combinatie in zee zou gaan. Het Assembleelid Waldi Ajaiso is toegetreden tot BP-2011. Eerder had Diko gesteld, dat de toetreding van Ajaiso tot BP-2011 geen gevolgen heeft voor zijn ondersteuning van de regering.

Column Nita Ramcharan, Starnieuws: Partijpolitiek en journalistiek gaan niet samen

'Het publiek verliest steeds meer het vertrouwen in journalistiek'


Wayne Telgt, die actief lid is van de NPS, heeft ingezien dat hij zijn journalistieke carrière moet opgeven, wil hij zich storten in de politiek. Eigenlijk had hij eerder moeten opstappen, want hij heeft vaak partijtoppers van de NPS geïnterviewd in ABC-Actueel. Gelukkig heeft hij uiteindelijk het juiste besluit genomen. Veel journalisten die aantoonbaar actief zijn in politieke partijen, doen deze stap niet. Immers, via de massamedia kunnen ze kiezers beïnvloeden onder mom van 'onafhankelijk' journalistiek bedrijven.

Op weg naar de verkiezingen van 2010 hadden heel wat journalisten met een politieke signatuur zich ingegraven bij de media. Om de schijn op te houden van objectiviteit werden pogingen ondernomen om ook de 'tegenpartij' aan het woord te laten. Heel gauw vallen deze journalisten door hun sympathie voor een partij door de mand. Kort na de verkiezingsuitslag vond er een grote verhuizing plaats van journalisten bij diverse media naar de regeringsvoorlichting. Velen bekenden kleur en verruilden de journalistiek voor een positie als ambtenaar. Een deel werd rijkelijk beloond voor de diensten aan de partij.

De oppositie en coalitie blijken weinig te verschillen als het gaat om op een onethische wijze invloed proberen uit te oefenen via media en mediawerkers. Sommige mediahuizen kiezen, zonder ervoor uit te komen, openlijk voor een politieke partij/combinatie. In Amerika is het bekend dat diverse media zelfs stemadvies geven. Het publiek weet dan hoe deze media beoordeeld moeten worden, omdat hun kleur bekend is. In Suriname wordt de schijn van onafhankelijk opgehouden, waarmee getracht wordt het publiek zand in de ogen te strooien.

Voorlichters, leden van politieke partijen en hun media-commissies die deel uitmaken van nieuwsredacties en presentatoren zijn van actualiteitenprogramma's, komen over het algemeen ongeloofwaardig over bij het publiek. Een journalist die spotjes van politieke partijen inspreekt of partijprogramma's presenteert, wordt niet meer serieus genomen door velen. Ook al is de journalist in staat een politicus voor wie werkzaamheden worden verricht, kritisch te interviewen, zal het publiek twijfelen aan de objectiviteit. Een voorlichter van een ministerie kan moeilijk zijn eigen minister of directeur aan de tand voelen. Journalisten die voor staatsmedia werken en het journalistieke vak correct willen uitoefenen, ervaren de beperkingen.

Oppositionele partijen die kritiek hebben op de regering die de overheidsmedia gebruikt voor propaganda en verslaggeving censureren op staatsmedia, moeten ook naar zichzelf kijken. Diverse politieke partijen hebben mediacommissies, waarin journalisten zitting hebben. Dit kan eveneens niet. Verschillende media zijn ook in handen van politici, waar bij de meeste de politieke invloed duidelijk zichtbaar is, ook al wordt er hoog en laag beweerd dat de redactie onafhankelijk is. Veel media zijn duidelijk gepolitiseerd, waardoor de samenleving onvoldoende feitelijke informatie krijgt om een goed oordeel te kunnen vormen over de ontwikkelingen in het land. Het publiek verliest steeds meer vertrouwen in de politiek. Dit geldt ook voor de journalistiek.

Nita Ramcharan