vrijdag 30 januari 2015

NDP'ers op partijvergadering Land van Dijk niet blij met afwezigheid partijvoorzitter en president Bouterse

Abrahams wist NDP'ers te kalmeren.....
Ondervoorzitter Abrahams: 'President is 69, wordt dagje ouder en heeft wat rust nodig'

'Geen enkele andere partij kan vergadering zonder voorzitter...'


NDP'ers op een bijeenkomst van de partij te Land van Dijk waren, aldus Starnieuws, vanavond, vrijdag 30 januari 2015, heel erg teleurgesteld toen bleek dat hun voorzitter, president Desi Bouterse, niet aanwezig zou zijn. Bouterse stuurde zijn echtgenote Ingrid Bouterse-Waldring naar de bijeenkomst. 

Ondervoorzitter Ramon Abrahams liet de aanwezigen weten, dat hij samen met Bouterse een heel drukke periode had gehad in het binnenland. 'Wij hebben in hangmatten geslapen, op veldbedden. Het was heel druk.' Verder zei hij, dat de president 69 is en ook een dagje ouder wordt. 'Hij heeft wat rust nodig', sprak Abrahams.

Rabin Parmessar, minister van Openbare Werken, was aan het woord toen het duidelijk werd dat Bouterse niet van de partij zou zijn. Hij vroeg de first lady om naar voren te komen om de mensen te groeten. 'Brada nanga sa sorry, mijn man kan er niet zijn. Hij laat zich verontschuldigen. Ik hoop dat u ook een beetje blij bent met mij.'

Parmessar en ondervoorzitter Ramon Abrahams erkenden dat het niet mogelijk is om Bouterse te vervangen. Abrahams beweerdem dat er geen enkele andere partij is die kan vergaderen als hun voorzitter er niet is. De NDP houdt in diverse districten vergaderingen zonder Bouterse en ze zijn succesvol. 

Het politieke systeem is de boosdoener

'Kandidaatstelling geschiedt niet objectief'


Hoe kun je ongestraft stelen? Door in een bepaalde positie te zitten en bijna alles te kunnen doen en laten wat je maar wilt, waarbij je door een ieder van allerlei ontoelaatbare praktijken beschuldigd kunt worden, en toch niet kunt worden afgezet. Zoals onze politieke geschiedenis over het algemeen heeft laten zien, zijn soortgelijke omstandigheden ook van toepassing op het direct en indirect functioneren van de president en de vicepresident van de republiek Suriname. Er is namelijk nog steeds geen afzettingsprocedure. 

Onze geschiedenis leert ook dat de Rekenkamer, die de overheidsbestedingen moet controleren op doelmatigheid en rechtmatigheid, machteloos is wegens onder andere het ontbreken van een vervolgingsbevoegdheid.

Het feit dat DNA-leden er meerdere functies op na mogen houden, is eveneens corruptief gebleken en heeft eigenmachtig handelen gefaciliteerd. Met andere woorden, ons politieke systeem wordt gekenmerkt door het ongecontroleerd kunnen uitoefenen van politiek-bestuurlijke macht of het kunnen monopoliseren van macht zonder controlemechanismen.

Aangezien wij geen pre-electorale verkiezingen kennen bij het kandideren van personen voor de algemene verkiezingen, geschiedt de kandidaatstelling niet objectief en dus evenmin zonder wederdiensten. Corruptie en dictatuur blijken aldus ondenkbaar te zijn vanaf de wijze van kandideren van personen tot aan het besturen van ons land. Denk maar aan de typisch politieke termen zoals doofpot, zwijgplicht, verraad, terugroeprecht en overloper, die niet thuishoren in een democratische rechtsstaat.

Systeem van Checks and Balances 
Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is, gaan regeringsleiders en politici ook nog op zoek naar particuliere investeerders en deze zelfde lieden willen ons doen geloven dat zij corruptie wensen te bestrijden. Na puspusi luku merki. Het gevolg is dat de overheid concurreert met de private sector, waardoor de werkloosheid eronder lijdt en de overheid deels zelf moet dienen als opvangcentrum. Het lage- en middenkader is mede hierdoor doodgebloed, dus geen productiediversificatie meer, en de criminaliteit en prostitutie zijn toegenomen. Door het verliezen van chantage- en corruptiegelden zijn de monetaire stabiliteit en de financiering van de sociale wetten evenzeer in gevaar gebracht. Deze wantoestanden gelden voor het hele land.

Districten komen maar niet tot ontwikkeling door zogenaamde machtsdeconcentratie, wat impliceert dat districtscommissarissen niet rechtstreeks gekozen mogen worden. Politieke partijen, die niet propageren dat zij dit soort structurele veranderingen als topprioriteit stellen, verdienen uw stem niet, tenzij u dezelfde film wilt zien met misschien andere acteurs. Kies daarom voor een politieke partij met een progressief-verheffend draaiboek dat - primair via gewijzigde en toegevoegde structuren en instituties - goed bestuur, rechtszekerheid en duurzame ontwikkeling voor een ieder garandeert.

Narcistische Psychopathie 
Alleen de Almachtige is zaligmakend, terwijl wij als mensen blootstaan aan verleiding. Door ons te laten leiden door demagogie in plaats van ons te concentreren op de werking van het systeem van checks and balances, lopen wij dientengevolge het gevaar een voedingsbodem te scheppen voor narcistische psychopaten met megalomanische trekken.

Dr. Roy Bhikharie, PhD 
Voorzitter Progressief-Verheffende Partij

DOE installeert kern in district Nickerie

'Wij willen het alternatief zijn voor twijfelende kiezers in Nickerie'

Voorzitter Breeveld: 'DOE gaat alleen en op eigen kracht verkiezingen in'


De partij voor Democratie en Ontwikkeling in Eenheid (DOE) wil zichtbaar worden in het district Nickerie. Partijvoorzitter Carl Breeveld heeft in dat kader gisteravond een kern geïnstalleerd die wordt voorgezeten door mevrouw Marjon Tirtosemito-Hirosemito. Het bestuur telt zeven leden, zo bericht de Ware Tijd Online vanavond, vrijdag 30 januari 2015.

'We willen het alternatief zijn voor de kiezers in Nickerie die twijfelen om op 25 mei aanstaande naar de stembus te gaan', zegt Tirtosemito-Hirosemito.

Volgens haar gaat DOE ook naar Wageningen om daar de bestaande kern te heractiveren. De voorzitter, die inspectrice is op VOJ-niveau, ziet graag dat er drastische veranderingen doorgevoerd worden op de VOJ-scholen. Ze wil via de politiek de jongeren een helpende hand bieden. 'We weten dat heel wat scholieren op het verkeerde pad zijn beland en geen hulp krijgen van de instanties.'

Partijvoorzitter Carl Breeveld zegt dat zijn partij behalve in Paramaribo zich ook in de districten Para, Saramacca en Nickerie kandidaat zal stellen bij de verkiezingen. Vast staat dat DOE met geen enkele partij gaat samenwerken. 'We gaan op eigen kracht de verkiezingen in.'

President Bouterse installeert leden Centraal Hoofdstembureau

'Wij willen de garantie scheppen voor eerlijke en vreedzame verkiezingen'

 
President Desi Bouterse heeft vandaag, 30 januari 2015, in de Congreshal in Paramaribo de leden van het Centraal Hoofdstembureau (CHS) geïnstalleerd. Hij zei onder andere, dat de politieke democratie wordt gekenmerkt door participatie en representatie, gericht op het handhaven en vooral uitbouwen van ons democratisch politiek stelsel. 'Het is een moment waarbij wij wederom de garantie scheppen voor het bevestigen van een natie die vreedzaam en eerlijke verkiezingen houdt.'

Eugene Merkus, voorzitter van het CHS, verwacht veel van zijn team. Hij heeft vertrouwen in een goede en hechte samenwerking. Merkus wil de traditie van de organisatie van goede verkiezingen voortzetten.

(Bron foto: ministerie van Financiën)
'Er zijn altijd zaken die voor verbetering vatbaar zijn, maar je zult het eerst in besloten kring met elkaar bespreken.' Suriname heeft volgens hem reeds een goede reputatie wat het organiseren van goede verkiezingen, dus zal eerst gekeken worden naar de reeds bestaande blauwdruk.

De beëdiging van het CHS is bij wet geregeld in de kiesregeling. Het CHS is er voor de verkiezing van de leden van De Nationale Assemblee en ressortraden. Dit orgaan heeft ook de opdracht om de samenstelling van de districtsraden op grond van de uitslagen van de ressortraden te controleren.

Plaatsvervangend voorzitter van CHS is Maya Monohar. De overige leden zijn de dames J.M. Nibte, A.A. Ramdhani, E. Sandie en A. Levant (secretaris) en de heren D. Menso, D.P.A. Landvreugd, R.A. Vreden, R.J. Landburg, S.W. Vrieze, L. Mentowikromo, R. Raghoe en R. Ramkalup.

De president installeerde ook de drie leden van het Onafhankelijk Kiesbureau die bij de officiële installatie onlangs niet aanwezig konden zijn. Het gaat om Cornelis van Dijk, Ferdinand Welzijn en Hendrik Jamaloodin.

Niermala Badrising aangesteld als voorzitter van de OAS Inter-Amerikaanse Raad voor Integrale Ontwikkeling

Badrising aanvaardt nieuwe functie binnen de OAS


De permanente vertegenwoordiger van Suriname bij de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), ambassadeur Niermala Badrising, is vandaag, vrijdag 30 januari 2015, officieel geinstalleerd als voorzitter van de 'Inter-American Council for Integral Development (CIDI). De installtie vond plaats in het hoofdkantoor van de OAS in Washington, aldus laat de OAS vandaag in een eigen persbericht weten.

Aanwezig waren de secretaris-generaal van de OAS, José Miguel Insulza, de assistent secretaris-generaal Albert Ramdin en diverse vertegenwoordigers en autoriteiten van lidstaten. Badrising volgt de permanente vertegenwoordiger van Trinidad & Tobago, ambassadeur Neil Parsan, op.


De nieuwe CIDI-voorzitter, die ook de voorzitter van de Permanente Raad van de OAS in het erste kwartaal van 2016 zal zijn, zij dat ze tijdens haar termijn vooral haar aandacht zal richten op drie specifieke issues.

In de eerste plaats, met het oog op de centrale plaats van de mens in alle activiteiten, in lijn met het beleid van haar regering, zal ze streven naar verbetering van de toegang tot kwalitatief goed onderwijs. In navolging van haar voorganger zal ook Badrising concurrentie onder micro, kleine en middel kleine zaken stimuleren. Op de derde plaats zullen duurzame ontwikkeling en klimaatverandering centraal komen te staan.

OM Curaçao wil dat moordenaar politicus Wiels levenslange straf op eiland uitzit: vonnis 20 februari

Advocate Olga Kostrzewski: 'Mijn client is weer ten onrechte gemanipuleerd'

Na eerdere bekentenissen blijft Kuwas ontkennen Wiels te hebben vermoord


Elvis 'Monster' Kuwas, verdacht van de moord op politicus Helmin Wiels, zal, als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt, zijn levenslange gevangenisstraf op Curaçao  moeten uitzitten. Deze uitspraak vandaag, vrijdag 30 januari 2015, van advocaat-generaal Ton van der Schans kon op zacht gejuich van de nabestaanden van de vermoorde politicus rekenen, aldus schrijft Anneke Polak op de nieuwswebsite NTR/Caribisch Netwerk.

Hiermee werd de laatste dag van het hoger beroep in de zaak Magnus afgesloten. De rechter zal op 20 februari haar vonnis uitspreken. De belangrijkste vraag die daarbij moet worden beantwoord is of de levenslange straf terecht is opgelegd. Zo ja, dan komt de vraag naar voren waar deze dan zal worden moeten worden uitgezeten. Volgens de advocaat-generaal staat Kuwas op Curaçao ingeschreven, is het misdrijf op Curaçao begaan en is hij op Curaçao berecht.


Er zou dan ook geen reden zijn om hem zijn straf in Nederland te laten uitzitten. Toen Kuwas in maart vorig jaar naar Nederland werd overgebracht, werd dit volgens Van der Schans gedaan 'nadat voldoende is gebleken dat de door hem afgelegde verklaringen op waarheid berusten'. 'Nu lijkt het er op dat uw ontkenningen niet op de waarheid berusten', zei de advocaat-generaal.

Advocate Olga Kostrzewski van Kuwas reageerde tijdens de laatste dag van het hoger beroep, aldus NTR/Caribisch Netwerk, geïrriteerd: 'Mijn cliënt was er honderd procent van overtuigd dat als hij een bekennende verklaring zou afleggen, hij zijn straf in Nederland zou mogen uitzitten. Nu wordt gezegd, dat hij zijn straf gewoon op Curaçao zal moeten uitzitten. Hieruit blijkt weer dat cliënt ten onrechte is gemanipuleerd.' De advocate sprak van 'verschrikkelijke opzettelijke misverstanden' door het OM.

Kuwas besloot de zitting door te herhalen dat hij niets van de moord af weet en degenen die dat wel zouden weten dood zijn. Daarbij doelde hij op Raul Martinez, alias Bolle, en Luigi Florentina, alias Pretu. Bolle werd in mei 2013 dood teruggevonden bij San Pedro, hij werd vermoord. Pretu zou zelfmoord hebben gepleegd in een politiecel in Barber.

De drie rechters Ter Berg, Verheijen en Lewin zullen op 20 februari ook opnieuw een vonnis uitspreken over Dangelo Damascus en Carlos Pieter, die door het gerecht in eerste aanleg werden vrijgesproken van medeplichtigheid aan de moord op Wiels op 5 mei 2013. Het Openbaar Ministerie eiste tijdens het hoger beroep opnieuw vijf jaar voor Pieter en twintig jaar voor Damascus. In die strafeis zijn andere delicten meegenomen waarvan zij eveneens worden verdacht.

Het is nog niet bekend wanneer de zaak Maximus behandeld zal worden. Dit betreft de intellectuele daders achter de moord op Wiels. In deze zaak zijn Burney 'Nini' Fonseca, Robbie dos Santos, George Jamaloodin en Carlos Monk door het Openbaar Ministerie aangemerkt als verdachten.

Neergeschoten vliegtuig bij Aruba was Amerikaans

Vierhonderd pakketten uit water gevist waarvan aantal cocaïne als inhoud had


Het voor de Arubaanse kust neergestorte privévliegtuig is een Amerikaans toestel dat in ieder geval Aruba niet als eindbestemming had. Vierhonderd pakketten zijn uit het water gevist en een aantal daarvan bevat cocaïne. Dat zei Hoofdofficier van Justitie Erik Olthof vanmiddag, vrijdag 30 januari 2015, tijdens een persconferentie, aldus de nieuwswebsite NTR/Caribisch Netwerk.

Olthof verklaarde, dat onmiddellijk nadat delen van het neergestorte vliegtuig en de pakketten waren aangetroffen een strafrechtelijk onderzoek is gestart onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM). Een aantal van de pakketten werd op inhoud getest en dat bleek cocaïne te zijn. De rest moet nog worden getest.


Gevonden brokstukken worden nog onderzocht, evenals het vertrekpunt en bestemming van de vlucht. Toch heeft het onderzoeksteam kunnen achterhalen, dat het vliegtuig een Amerikaans vliegtuig is waarvan de bestemming niet Aruba betrof. Verdere uitleg hierover gaf de Hoofdofficier niet.

Hoeveel inzittenden in het vliegtuig zaten is ook nog niet bekend. Mogelijk wordt hulp vanuit Nederland gezocht bij onder meer het onderzoek naar de lichaamsdelen. Het toestel is bovendien nog niet helemaal geborgen. Volgens Olthof is het nog niet zo makkelijk om de precieze coördinaten van waar het wrak nu ligt te achterhalen.

Onder leiding van het OM wordt nu onderzoek gedaan naar de werkelijke oorzaak van het neerstorten van het vliegtuig, dat - zo bevestigde minister van Justitie Arthur Dowers gisteren nog - werd achtervolgd door Venezolaanse militaire vliegtuigen voordat het boven Arubaanse wateren neerstortte. Dat onderzoek is nog niet afgerond. 'Daarover houden wij alle opties open', zei Othof.

Leden BNV vinden jachtgeweer in vliegtuig Blue Wing Airlines

Geweer na landing op Zorg en Hoop in vrachtruimte aangetroffen


In de vrachtruimte van een Blue Wing Airlines vliegtuig werd, kort na de landing op Zorg en Hoop gistermiddag, een jachtgeweer aangetroffen. Het toestel kwam uit het Lawagebied, aldus Starnieuws vanavond, vrijdag 30 januari 2015.

Nadat het vliegtuig geland was, voerden medewerkers van het Bureau Nationale Veiligheid (BNV) een routinecontrole uit. Het aangetroffen wapen moet op de airstrip van Lawa in de vrachtruimte zijn geplaatst om naar Paramaribo te verzenden.

Niemand heeft zich gemeld om het wapen op te halen, waarop het BNV het in beslag heeft genomen. Er wordt een onderzoek ingesteld naar de herkomst van het wapen.

'De verhoogde controle van het BNV op Zorg en Hoop is een dringende noodzaak in het kader van de nationale veiligheid. Dit is wederom gebleken', aldus veiligheidssupervisor Ricardo van Hetten.

Man (82) overvallen en mishandeld in woning op project Palm Village te Commewijne

Twee gemaskerde mannen er vandoor met inhoud kluis


De 82-jarige I.B. is afgelopen woensdagavond in zijn woning aan de Commissaris Roblesweg op het project Palm Village in het district Commewijne overvallen door twee gemaskerde mannen. Dat bericht het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 30 januari 2015.

Hij zou net de deur dichttrekken toen de mannen het huis binnen stormden. Onder bedreiging van messen werd het slachtoffer gekneveld. Ook moest hij klappen incasseren. De overvallers bedreigden de man en vroegen hem waar hij zijn waardevolle spullen bewaarde. Indien de bewoner hen dat niet zou vertellen, zou hij flink worden mishandeld. Uit vrees wees I.B. de kluis aan, waarin Srd 20.000 en euro 4.000 zaten. De overvallers haalden de kluis leeg en verdwenen.

De politie van Nieuw Amsterdam en andere politie-eenheden rukten uit naar het opgegeven adres. Zij hadden informatie ontvangen, dat de overvallers nog in het huis aanwezig zouden zijn. Agenten kamden het gebied af, maar blijkbaar hadden de beide overvallers zich reeds uit de voeten gemaakt met de buit.

De politie vermoedt dat de daders via de achterkant van het project, waar een kreek loopt, zich toegang tot het terrein hadden verschaft en ook via de zelfde route weer zijn verdwenen.

De ingang van het project aan de voorzijde heeft een permanente bewaking. Het slachtoffer heeft als gevolg van de mishandeling verwondingen opgelopen en werd met een ambulance afgevoerd naar een ziekenhuis in Paramaribo. Volgens de politie is de toestand van de 82-jarige stabiel.

Venezolaanse Defensie-minister bevestigt uit lucht schieten vliegtuigje bij Aruba

Minister Padrino: Vliegtuigje is boven Venezolaanse wateren neergehaald


Het vliegtuigje dat gisterochtend (lokale tijd) bij Aruba in zee stortte, blijkt door de Venezolaanse luchtmacht te zijn neergeschoten. Defensieminister Vladimir Padrino van Venezuela heeft vandaag, vrijdag 30 januari 2015. bekendgemaakt, dat het toestel in Venezolaanse wateren is neergehaald. Met het vliegtuigje zouden drugs zijn vervoerd. Dat schrijft de Telegraaf.

Aruba onderzoekt het voorval, maar Padrino verzekert dat bij de actie de soevereiniteit van andere landen niet is geschonden.

De Arubaanse minister van Justitie Arthur Dowers zei eerder dat het toestel was gevonden in de territoriale wateren van Aruba. Dowers meldde verder dat de Kustwacht lichamen en wrakstukken heeft aangetroffen op de plaats waar het vliegtuig is neergestort. Om hoeveel lichamen het gaat heeft hij niet gezegd.

Het toestel kwam uit Midden-Amerika. Over het lot van de inzittenden is niets bekendgemaakt. Hij zei ook niet hoeveel mensen er aan boord waren. De bestuurder van het vliegtuigje reageerde volgens Padrino niet op aanwijzingen van jachtvliegtuigen van Venezuela, die het vliegtuig achtervolgden.

SWM ergert zich aan kritieken via 'bepaalde' media over bereikbaarheid bedrijf bij grote brand Nieuw Nickerie

SWM stelt in verklaring haar werk goed te hebben verricht


De directie van de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) betreurt het, dat via bepaalde media, waaronder Starnieuws, waarschijnlijk ‘in the heat of the moment’ zonder verdere verificatie, uitspraken zijn gedaan over de bereikbaarheid en de performance van het bedrijf tijdens de grote uitslaande brand in Nieuw Nickerie gisteren. Dit bericht vanmiddag, vrijdag 30 januari 2015, Starnieuws.

In de berichtgeving werd gewag gemaakt, dat de SWM totaal niet te bereiken was. Maar, de SWM heeft volgens de directie, juist de nodige handelingen gepleegd om meer water richting het centrum te kanaliseren en zijn brandweertankwagens telkens als die zich aandienden gevuld bij de vulleiding van het SWM-station Nieuw Nickerie. Dit impliceert al, dat het SWM productiestation bemenst was en dat functionarissen zijn opgeroepen om werkzaamheden uit te voeren, stelt de SWM.

De chef distributie van de SWM heeft zich zelfs persoonlijk op de plek des onheils georiënteerd en de medewerking aangeboden. Weliswaar heeft het kanaliseren van meer water richting het centrum van Nieuw Nickerie niet het volledig gewenste resultaat opgeleverd, omdat het leidingnetwerk, dat ernstig verouderd is, niet voldoende water kon aanleveren aan de brandputten. Dit komt door vernauwingen in het net en een grote kans op buisbreuken.

Het is volgens de SWM-directie bekend bij de autoriteiten, dat het leidingnet van Nieuw Nickerie Centrum vervangen moet worden. De SWM zegt niet te beschikken over de benodigde middelen vanwege de sterk achterhaalde watertarieven.

De SWM weigert steeds ongenuanceerd en onterecht als schuldige te worden aangemerkt. Het bedrijf stelt verder in de verklaring steeds bereid te zijn om bij calamiteiten medewerking te verlenen waar zij dat kan.

Ziekenhuis in Willemstad, Curaçao, in financiële problemen

Zonder aanvullende maatregelen kan Sehos in mei salarissen personeel niet betalen

Minister Whiteman: 'Liquiditeitsprobleem Sehos gevolg mismanagement'


Indien er geen aanvullende maatregelen genomen worden, zal het St. Elisabeth Hospitaal (Sehos) te Willemstad op Curacao, in mei niet in staat zijn om de salarissen van het personeel uit te betalen. Dat blijkt uit het rapport van de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab), dat in opdracht van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) verricht werd naar aanleiding van de explosieve kostenontwikkelingen van het ziekenhuis.  Dat schrijft Anke Brunswijk-Vellenga vandaag, vrijdag 30 januari 2015, in Amigoe.
  'Uit de liquiditeitsbegroting blijkt dat Sehos zonder aanvullende maatregelen in één maand zonder (significante) aanvullende mutaties op het werkkapitaal, maandelijks een liquiditeitstekort heeft van ongeveer 1,5 miljoen gulden. Als de huidige trend wordt doorgetrokken zal Sehos derhalve in mei 2015 haar kredietplafond van 10 miljoen gulden bereiken', aldus het rapport van Soab dat is ingezien door de redactie van Amigoe.

Sehos heeft aangegeven, dat zich in mei al eerder liquiditeitsproblemen voor zullen doen, omdat de salarissen, die netto circa 4 miljoen gulden bedragen, enkele dagen eerder worden betaald dan dat de tweede helft van het maandelijkse budget door de SVB wordt overgemaakt. Ook heeft de directie van het ziekenhuis aangegeven naast besparingen op medicijnkosten, geen mogelijkheid te zien om de kosten voor eind maart te verlagen.

Om liquiditeitsproblemen op korte termijn te voorkomen, adviseert Soab de minister om met de SVB in overleg te treden over het moment waarop het budget wordt overgemaakt. Usona inventariseert op dit moment de mogelijkheden om de kosten van Sehos structureel te verlagen. Deze scan werd vanmorgen gepresenteerd aan de Raad van Bestuur (RvB). Sehos-woordvoerder Bob Harms laat weten hier nog geen uitspraken over te kunnen doen.
Verder laat Harms weten dat de RvB inmiddels kennis heeft genomen van het Soab-rapport over de financiële situatie en legt hij uit dat deze situatie is ontstaan uit een jarenlange ontwikkeling. 'We zijn druk bezig om samen met het ministerie GMN naar structurele oplossingen te zoeken. We zullen er alles aan doen om dit scenario te voorkomen.'

Minister Ben Whiteman (PS) van GMN zegt, dat het liquiditeitsprobleem van Sehos een gevolg is van mismanagement. 'Ik vind dit zo erg en delicaat dat ik dit gevecht moet aangaan. Ik wil voorkomen dat het Sehos in de gelegenheid komt om er vanwege procedurele redenen onderuit komen.'

De minister zegt geluiden te horen dat Sehos de laatste tijd hard achteruit gaat. Zo blijkt er geen eenduidig bestelbeleid te zijn, waarbij de kosten met elkaar worden vergeleken en er op verschillende punten wordt besteld. 'Je hoort allerlei wilde verhalen van inkoopcentrales, dat ze niet eens weten wat hun medicijnen kosten. Zo run je geen ziekenhuis, dat je met gemeenschapsgeld maar bestelt wat je wilt.'

Er zijn meer voorbeelden van mismanagement. Zo legde het personeel van de spoedeisende hulp twee weken geleden het werk neer, omdat de afdeling de opvang van intensive care-patiënten op de EHBO niet meer aankon. 'Er bleken tal van redenen te zijn waarom de intensive care geen patiënten meer kon opnemen, maar de belangrijkste reden is mismanagement', aldus Whiteman. Zo zouden er terminale patiënten op de intensive care liggen. Maar ook het beleid om patiënten ‘s middags te ontslaan en over te plaatsen naar andere afdelingen blijkt niet efficiënt te zijn, waardoor ophopingen ontstaan.

'Er is iets gaande in dat ziekenhuis. Ik durf niet te zeggen dat de bestuurders corrupt zijn, maar ik denk dat er corrupte structuren binnen het ziekenhuis gehanteerd worden. Misschien zelfs buiten hun gezichtsveld om', zegt Whiteman.

Het is niet de eerste keer dat het Sehos voor een crisissituatie staat. 'Wat je altijd zag, was dat de zaak politiek opgelost wordt en het met een sisser afloopt. Uiteindelijk draaide de bevolking weer op voor het geld. Maar, ik vind dat niet alleen de huidige leden van de RvB en Raad van Toezicht (RvT), maar het hele systeem van Sehos dit eiland en de gemeenschap jarenlang hebben gegijzeld.' Daar wil Whiteman dan ook een einde aan maken. 'Als ik niet meer kan garanderen dat deze dingen niet meer gebeuren en geen veranderingen kan doorvoeren, dan heeft het geen zin om door te gaan met het nieuwe ziekenhuis.'

Stichting Houders Mijnbouwrechten spreekt met NH-minister Hok over problematiek goudconcessies

(Bron foto: ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen)
SHMR opgericht naar aanleiding van verhoging concessierechten

Veiligheid in achterland nog steeds een vraagstuk


De goudconcessierechten die medio vorig jaar verhoogd waren naar Srd 100, zijn teruggedraaid naar Srd 1,20 per hectare. Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) stelt vandaag, vrijdag 30 januari 2015, in een verklaring, dat dit besluit is genomen, omdat veel concessionarissen in problemen dreigden te komen. Stichting Houders Mijnbouw Rechten (SHMR), onder leiding van voorzitter Claudetta Toney, eigenaresse van goudwinningsbedrijf Sarafina NV, heeft in een ontmoeting gisteren met minister Jim Hok gevraagd om betaling in termijnen mogelijk te maken.

Minister Jim Hok ontving het bestuur van SHMR gisteren voor een kennismakingsgesprek. De organisatie is opgericht naar aanleiding van de verhoging van de concessierechten. Tijdens het onderhoud zijn enkele brandende vraagstukken besproken. Zo ervaren concessionarissen hier en daar grote problemen bij het betreden van hun concessieterreinen, omdat andere houders van mijnbouwrechten hen de doorgang ontzeggen. In deze situatie kunnen de spanningen hoog oplopen en voorkomen moet worden dat zaken een keer uit de hand lopen.

Hoewel de veiligheid in het binnenland belangrijk is verbeterd sinds de Commissie Ordening Goudsector daar actief is, blijft dit vraagstuk op de concessie nog altijd een issue, stelt NH.

Een andere kwestie, die ondanks de verlaging van de concessierechten speelt, is dat concessionarissen de mogelijkheid willen hebben om de betaling in termijnen te voldoen. Minister Hok beloofde zijn medewerking om het verzoek voor spreiding van de betaling van concessierechten onder de aandacht van de autoriteiten te brengen.

De bewindsman ziet in de oprichting van de stichting een belangrijk signaal, dat de sector zich positief aan het ontwikkelen is. Hij was onder andere van mening, dat er op die manier een aanspreekpunt ontstaat voor de overheid en andere belanghebbenden. Daarnaast blijkt, dat er grote overeenkomsten zijn in de uitdagingen waar de concessionarissen voor staan, waardoor die ook gezamenlijk kunnen worden aangepakt, meldt NH.

Braziliaanse ATV-rijder (48) verongelukt op goudveld te Nason

Man vermoedelijk met ATV over kop geslagen en er onder beland


De Braziliaanse ATV-bestuurder Raimundo Rocha Monteiro (48) is gisterochtend in alle vroegte dodelijk verongelukt op een goudveld te Nason, aan de Marowijnerivier gelegen, in het district Sipaliwini. Uit onderzoek is gebleken, aldus bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag, vrijdag 30 januari 2015, dat Raimundo gisternacht flink had geborreld. 

Rond twee uur 's morgens stapte hij op zijn ATV om vlees te brengen naar een verder gelegen kamp. Omstreeks zes uur in de ochtend werd het lichaam van Raimundo door een collega ontdekt.

De ATV lag ondersteboven op het het slachtoffer. Hij heeft waarschijnlijk over een hobbel gereden waardoor de ATV over de kop is geslagen. De man is vermoedelijk onder het voertuig beland. Een arts heeft geconstateerd, dat het slachtoffer een nekwervelfractuur had.

Na overleg met een lid van het Openbaar Ministerie heeft de politie het stoffelijke overschot van Raimundo afgestaan aan zijn nabestaanden.

(Bron: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)

Ricardo Panka (NDP) vindt fractiegenoot Pahlad geen God, maar principeloos

'Pahlad moet eer aan zichzelf houden en zetel in parlement ter beschikking stellen'


Fractieleider Ricardo Panka (NDP) van de Megacombinatie zegt vandaag, 30 januari 2015, in het Dagblad Suriname dat zijn collega Charles Pahlad niet moet denken dat hij vanwege zijn verworven positie een God is geworden. ‘Nee dat is hij absoluut niet. Wat hij wel is, is principeloos’, stelt de parlementariër. 

Panka vindt, dat zowel Pahlad als Cheung de eer aan zichzelf moeten houden en het proces moeten laten instellen om zichzelf te laten terugroepen. Hierdoor kan het proces binnen korte tijd worden ingezet om nieuwe leden voor De Nationale Assemblee (DNA) te beëdigen en te installeren. ‘Indien zij het vandaag nog doen, kan dat binnen een maand in orde worden gemaakt’, stelt de parlementariër.

Panka zegt dat hij weet, dat zo'n proces het overbelaste parlementair werk nog meer zal belasten. Maar, hij denkt ook dat de installatie van nieuwe leden voordeliger zal zijn, dan de stagnatie die het parlement op dit moment al ondervindt door de zogenaamde boycot van Cheung en Pahlad.

Panka is van oordeel, dat Pahlad zijn politieke carrière op een bijzondere wijze zou hebben kunnen afgerond. Hij vindt het jammer dat de 72-jarige politicus gekozen heeft om een andere partij te ondersteunen en zichzelf op verschillende momenten gewoonweg belachelijk te maken. ‘Als je zo geweldig principieel bent om aan te geven dat het land bevrijd moet worden, moet je dan niet met die zetel rondlopen die je via de NDP binnen hebt gehaald. Het is dan principeloos en zijn het alleen maar holle woorden.'

Panka vindt dat Pahlad samen met Cheung schreeuwt dat er zoveel corruptie is binnen de regering, maar zelf geen stap doen om uit de regering te stappen. ‘Er zijn een heleboel leden die wel willen werken, maar er zijn ook andere leden die er met de pet ernaar gooien. Die moeten dan zelf bedanken’, aldus Panka.

Panka weet dat Pahlad voordelen tijdens deze regering heeft gehad. De fractieleider vindt dat de parlementariër daarom niet moet ontkennen dat hij nooit iets van de regering heeft gevraagd of heeft gehad. De verschillende gunningen die hij in de achterliggende periode middels de aannemingsbedrijven Caremco en APS NV heeft gehad, spreken voor zich. Pahlad, die commissaris is bij beide bedrijven, zou samen met zijn broer George Pahlad in Caremco Holding NV in aanmerking zijn gekomen voor extra werken die boven de Srd 100 miljoen liggen. Eén van de noemenswaardige werken is de herinrichting van de Nieuw Weergevondenweg voor een bedrag van Srd 60.196.507. Hoewel deze werken via de normale procedure aan de familie van de parlementariër zijn gegund, vindt Panka dat er toch meer achter ligt.

Hij denkt dat Pahlad juist door zijn positie binnen de partij zaken gemakkelijker heeft kunnen regelen.

Vooralsnog weigert Pahlad in te gaan op de verschillende beschuldigingen aan zijn adres. De ondernemer zegt, dat hij op den duur zelf antwoord zal geven. Wel is duidelijk dat de bedrijven niet van Charles Pahlad zijn, maar van zijn broer en dat zijn broers zoon de directeur is van beide bedrijven.

Jogi (VHP) wacht nog steeds op begrotingsbehandeling

'Ik denk dat Simons bevreesd is voor motie van wantrouwen'

'Wij willen ons echter fatsoenlijk en constructief opstellen en medewerking verlenen'


De oppositie wacht nog steeds tot de begrotingsbehandeling op de agenda wordt geplaatst doorvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons van De Nationale Assemblee (DNA). ‘Wij wachten nog steeds op de begrotingsbehandeling en zijn van plan om onze volle medewerking te verlenen aan DNA’, zegt VHP-parlementariër Mahinder Jogi vandaag, vrijdag 30 januari 2015, in het Dagblad Suriname. 

Vorige week hebben 26 oppositieleden in een brief aan Simons gevraagd de begrotingen te behandelen, startende met de Algemene Politieke Beschouwingen. Simons ontkent echter, dat 26 leden de brief hebben getekend en schijnt geen haast te hebben om de vergadering uit te schrijven.

'De meerderheid van het parlement vraagt de behandeling van de begrotingen. Dat betekent dat de DNA-voorzitter deze vergadering dan ook moet uitschrijven’, vindt Jogi. Hij zegt dat gezien de verkiezingen voor de deur staan dit gauw gedaan moet worden.

‘Ik denk dat Simons bang is, dat als ze deze vergadering uitschrijft, de oppositie een motie van wantrouwen zal indienen. Dat gaan wij niet doen en bovendien is dat ook niet nodig, omdat het maatschappelijk al zichtbaar is dat de oppositie de meerderheid heeft binnen het parlement. Wij willen ons fatsoenlijk en constructief opstellen en willen onze medewerking wel verlenen’, aldus Jogi. Hij voegt eraan toe dat het de plicht is van de regering om haar regeertermijn goed af te sluiten.

‘Tot nu toe heeft deze regering geen enkele termijn afgemaakt als ze in de macht was. Tijdens de revolutie werd de regeertermijn onderbroken in 1987 en daarna was het wederom in 1996-2000. In 2000 heeft het volk deze regering met potten en pannen naar huis gestuurd. Laten wij maar niet praten over de telefooncoup’, zegt de parlementariër. 

Jogi zegt verder, dat de geschiedenis zich wederom herhaalt en de regering nu weer in dezelfde problemen zit. ‘Partijen zijn met de NDP gaan samenwerken, omdat zij dachten dat Bouterse veranderd was, maar dat is duidelijk niet het geval. In 2010 startte deze zelfde regering met 36 mensen en vandaag de dag hebben ze niet eens 26 mensen.’

Nu ook de voorzitter van KTPI Nieuwe Stijl OesmanWangsabesari in het ziekenhuis ligt, wordt het moeilijker voor de coalitie om haar wil door te drukken, stelt Jogi. De coalitie kan niets anders doen dan met de oppositie samen te werken. ‘En wij gaan voor de begrotingsbehandeling.'

Directeur vrachtdivisie KLM stapt op

(Bron foto: aircargonews.net)
Varwijk al 26 jaar werkzaam bij KLM


Air France-KLM moet op zoek naar een nieuwe directeur voor zijn vrachtdivisie. De huidige directeur, Erik Varwijk, vertrekt per 1 maart, zo maakte KLM vandaag, vrijdag 30 januari 2015, bekend, aldus de Telegraaf.

Varwijk is sinds 2011 directeur bij KLM en is sinds april 2013 verantwoordelijk voor het vrachtvervoer bij moederbedrijf Air France-KLM. Hij besloot naar eigen zeggen zelf om op te stappen. Zijn termijn als bestuurder liep nog tot 1 juli.

Varwijk stipte de afronding van de 'heroriëntatie bij cargo' als reden voor zijn vertrek aan. Ingewijden wezen echter op de spanningen tussen de holding Air France-KLM en de Nederlandse dochter, die de afgelopen weken hard opliepen. Voor Varwijk is die situatie extra lastig, omdat hij zowel in het bestuur van Air France-KLM als in de directie van KLM zit. Varwijk werkt al 26 jaar bij KLM.

De afgelopen weken vertrokken', aldus de krant, meerdere managers, op niveaus net onder het bestuur, bij KLM. Ook zij gingen weg uit onvrede over de behandeling van KLM door de moedermaatschappij in Parijs.


Afgelopen week wist KLM een conflict met Air France-KLM over zijn kasgeld, in ieder geval voorlopig, in zijn voordeel te beëindigen. Plannen van moederbedrijf Air France-KLM om de werkmaatschappijen overtollig kasgeld te laten overdragen aan de holding werden na intensief overleg tussen topman Alexandre de Juniac van Air France-KLM en de raad van commissarissen van KLM geschrapt.13-Jarig meisje na toediening slaapmiddel mogelijk seksueel misbruikt door stiefvader

Moeder doet aangifte tegen haar drugsverslaafde concubaan


Een 32-jarige moeder beschuldigt haar concubaan ervan, dat hij haar 13-jarige dochter seksueel heeft misbruikt. De vrouw woont drie jaren samen met de man en haar drie kinderen, twee meisjes en een jongen, aldus het Dagblad Suriname vandaag, 30 januari 2015.

De verdachte zou volgens de moeder het kind en haar een slaapmiddel hebben toegediend. Zij vielen na het eten meteen in slaap, waarop de man het meisje seksueel zou hebben misbruikt.

Toen het meisje haar moeder had verteld over het misbruik, deed zij aangifte tegen de 33-jarige A.H.

De politie van het bureau Nieuwe Haven heeft de verdachte aangehouden en hangende het verdere onderzoek in verzekering gesteld. De moeder werd gisteren verhoord. De politie heeft het meisje voor een geneeskundige verklaring verwezen naar een specialist, aldus de krant.

Kinderboekenfestival Brokopondo uitgesteld door Chinees Nieuwjaar

Nationale vrije dag leidt tot diverse problemen voor festival


Starnieuws bericht vandaag, vrijdag 30 januari 2015, dat het Kinderboekenfestival (KBF) in Brokopondo niet meer wordt gehouden op 18, 19 en 20 februari. Stichting Projekten meldt, dat de planning in het gedrang is gekomen nu bekend is geworden dat Chinees Nieuwjaar, dat valt op 19 februari, een officiële vrije dag is.

Het KBF te Brokopondo zou door de vrije dag niet in zijn geheel kunnen worden uitgevoerd. Voor de Nationale Stichting Kinderboekenfestival Suriname is dat reden om na te onderzoeken hoe en wanneer de leerlingen, leerkrachten en ouders van het district Brokopondo in schoolverband alsnog kunnen genieten van hun Kinderboekenfestival.

Op een nationale vrije dag rijden er geen schoolbussen en varen er geen schoolboten.

Stichting Projekten heeft een aantal alternatieven voorgelegd aan de Stichting Kinderboekenfestival. Het bestuur beraadt zich op dit moment over de verschillende mogelijkheden.

Grassalco verhoogt jaarproductie steenslag met 100 procent

'Surinaamse markt is zo goed als verzadigd, we mikken vooral op export'

'Steenslag is zeer rendabel'


De jaarproductie van steenslag bij het staatsbedrijf Grassalco is het afgelopen jaar met 100 procent verhoogd, naar 165.000 kubieke meter. Desondanks is de directie niet tevreden. Doel is de productie dit jaar naar 300.000 kubieke meter te tillen. 

'Wij hebben eind vorig jaar een dubbel shiftsysteem ingevoerd om meer uit onze productiecapaciteit te halen op Brokopondo', zegt algemeen-directeur Sergio Akiemboto vandaag, 30 januari 2015, in de Ware Tijd.

'De Surinaamse markt is nagenoeg verzadigd. Wij mikken op export, beginnende met buurland Guyana. In Guyana hebben ze ook steenslag, maar door onvoldoende infrastructurele voorzieningen kost het veel meer om de grondstof uit hun achterland te halen. Importeren uit Suriname komt goedkoper uit', aldus de Grassalco-directeur.

Akiemboto zegt verder, dat alleen al uit de productie en verkoop van steenslag in 2014 blijkt, dat de operatie 'zeer rendabel' is. Een van de redenen van de staat is om eindelijk de voorziening in de deal met de Canadese goudmijnmultinational IAmGold te activeren, was de fors gestegen prijs van steenslag in Suriname, een cruciale grondstof voor de bouwsector. In 2013, het jaar dat de crusher door Grassalco in gebruik werd genomen, was de prijs Srd 200 voor een kuub steenslag. Dat is het dubbele van wat er in het Caribisch gebied werd betaald.

Vandaag de dag is de prijs nagenoeg op hetzelfde niveau bij wederverkopers. 'Wij hebben getoond dat wij een betrouwbare partner zijn voor afnemers in Suriname. Vooral betonproducenten in Suriname beschikken nu via ons over steenslag tegen veel goedkopere prijzen', zegt Akiemboto. 'Wij zullen in 2015 volledig aandacht schenken aan het vraagstuk van de prijzen.'

Voorzitter KvK Curaçao hamert tijdens nieuwjaarsreceptie op export

(Bron foto: Jeu Olimpio/Antilliaans Dagblad)
Jonckheer tevreden over tripartiet overleg

'Onderneming geen melkkoe voor belastingen en sociale premies'


'We moeten, terugkijkend, blij zijn dat 2014 achter ons ligt, inclusief de focus om de overheidsfinanciën sluitend te krijgen', aldus KvK Curaçao-voorzitter Willem ‘Billy’ Jonckheer gisteravond in zijn nieuwjaartoespraak tijdens een grote receptie in de Exhibition Hall van het World Trade Center, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 30 januari 2015.

Foto: Gouverneur Lucille George-Wout en echtgenoot Herman George flankeren KvK-voorzitter Billy Jonckheer. De nieuwjaarstoespraak werd ook bijgewoond door minister Stanley Palm van Economische Ontwikkeling. Uiterst links vicevoorzitter Marcos Cova van de KvK. 

Ondanks de positieve resultaten qua openbare financiën en de stabiliteit van de regering, heeft het algemene gevoel niet geleid tot een opleving van het vertrouwen van het bedrijfsleven. Toch waren er ook goede zaken, aldus Jonckheer, verwijzend naar het tripartiete overleg van werkgevers, werknemers en overheid. Dat heeft geleid tot productieve oplossingen voor de exportsectoren, maar ook een debat in de particuliere sector over corporate social responsibility. Maar, er zijn tevens zaken waar ‘liever niet over wordt gesproken’. Zoals de noodzaak om de export op te krikken en het opvoeren van de arbeidsproductiviteit.

'Het lijken wel olifanten in de kamer die we al die tijd hebben genegeerd.' Want, weer gaan de premies BVZ (basisverzekering ziektekosten) en AOV (ouderdomspensioen) omhoog zónder incentives om de arbeidsproductiviteit te verbeteren. Ook het minimumloon gaat omhoog zonder economische rechtvaardiging, terwijl het productiviteitspeil niet eens een punt van bespreking was.

'Een onderneming is niet een melkkoe voor belastingen en sociale premies', aldus de KvK-voorman, die eraan herinnerde, dat bedrijven een ‘return on investment’ moeten genereren gezien de risico’s die worden genomen en om banen te scheppen en te behouden. 'Jobs worden niet in het luchtledige gecreëerd.' 

En tegen ondernemers zei Jonckheer: 'Wacht niet op de overheid. Uw geld op de bank houden helpt niets en niemand. Als u niet lokaal kunt groeien, vergroot dan de export.'

Voor 2015 heeft de Kamer tot doel gesteld om ‘proactief samen te werken om Curaçao om te vormen tot een competitieve exportnatie’. Daarvoor is allereerst een andere ‘mindset’ vereist, namelijk ‘dat we niet alleen op deze planeet zijn’ en tegelijk ‘dat we onze concurrenten niet hoeven te vrezen als we onze manier van kijken naar binnenin omzetten in de blik naar buiten’. Ook is met de nationale dialoog als vehikel afstemming nodig tussen publieke en private sector ‘met onze favoriete station niet WIIFM (what’s in it for me) maar WIIFC (what’s in it for Curaçao)’.

Thaibokser Andy Ristie bezoekt kickboksschool in Wassenaar

(Bron foto: Wassenaarders.nl)
Kickboksschool 'Kickboxing Fearless' blij met bezoek Surinaamse K1 wereldkampioen


K1 wereldkampioen kickboksen Andy Ristie en professioneel kickbokser Martin Hiffens bezochten afgelopen dinsdag de kickbokstrainingen bij kickboksschool Kickboxing Fearless in Wassenaar. Dat bericht Wassenaarders.nl vandaag, vrijdag 30 januari 2015.

Andy Ristie is wereldkampioen K1 kickboksen en Martin Hiffens is een professioneel kickbokser uit Suriname. Beiden vechten op het hoogste niveau en zijn voornamelijk in het buitenland actief, zoals in Suriname, de VS en Dubai.

Ze adviseerden de recreanten en de jeugdleden met betrekking tot de technieken van het kickboksen op het hoogste niveau. Ook konden vragen worden gesteld over het kickboksen, over de gang van zaken bij (internationale) wedstrijden en over het leven als professioneel kickbokser.

Natuurlijk konden de leden ook direct technieken oefenen met de professionals en dat vond men super leuk, aldus de lokale nieuwswebsite.

RO-bewindsman wil einde aan vermeende overuren ambtenaren

Betterson is 'overwerkende' ambtenaren beu.
'Maandelijks kunnen overuren oplopen tot Srd 100.000'

Ambtenaren zouden opzettelijk werk in gewone werktijd niet afmaken.....


Minister Stanley Betterson van Regionale Ontwikkeling (RO) wil een einde maken aan onnodig overwerk door zijn ambtenaren. Sommige van hen zouden opzettelijk tussen zeven uur ’s morgens en drie uur ’s middags hun werk niet afmaken om dat dan vervolgens wel in overwerk te doen, aldus de Ware Tijd vandaag, vrijdag 30 januari 2015.

'Het bedrag aan overuren kan totaal per maand oplopen tot Srd 100.000. Het bedrag daalde maar niet en wij besloten dat af te bouwen', aldus Betterson. Hij zegt dat er gevallen bekend zijn, waarbij het bedrag aan overwerk drie keer het salaris bedraagt.

De bewindsman geeft toe, dat overwerk ook wel te maken heeft met personeelstekort, maar met het aannemen van een aantal nieuwe krachten moet overwerk nu overbodig zijn. Het ministerie betaalt per maand voor Srd 7 miljoen aan salarissen, exclusief overwerk.

De bewindsman weet wel dat door de verkiezingen personeel van de districtscommissariaten door moet werken. 'We hebben veel nieuwe krachten erbij en ik denk niet dat er mensen zijn die zullen zeggen dat ze nu over moeten werken.'

In de afgelopen vijf jaar hebben ongeveer 1.200 ambtenaren de dienst verlaten wegens pensioen, ontslag of langdurige ziekte. In die periode zijn er maar honderd mensen in dienst genomen, terwijl de minimale behoefte 500 was.

Eerste van drie Indiase Chetak helikopters gemonteerd

Helikopters krijgen Zorg en Hoop, Nickerie en Albina als basis


De eerste Chetak helikopter uit India is gisteren in elkaar gezet door technici uit India die speciaal hiervoor naar Suriname zijn gekomen. Minister Lamuré Latour van Defensie zegt op Starnieuws dat, vandaag, vrijdag 30 januari 2015, de tweede klaargemaakt zal worden. Als alles vlot verloopt, zullen alle drie helikopters deze week in de hangar staan.

De technici en piloten van de Luchtmacht lopen mee met de Indiërs, waardoor zij hun kennis verder kunnen verruimen. De helikopters zouden vier jaar geleden al in het land moeten zijn. Ze zijn gekocht door de vorige regering. Het heeft lang geduurd voor alle zaken in orde gemaakt konden worden, omdat de stukken niet te vinden waren, beweert Latour. De onderdelen kwamen vorig jaar in Suriname aan en worden nu geassembleerd.

Piloten en technici zijn in India opgeleid. Zij mogen nog niet zelfstandig vliegen. Onder leiding van Indiase piloten zal boven Surinaams grondgebied worden gevlogen.

De minister zegt, dat het de bedoeling is dat een helikopter op Zorg en Hoop gestationeerd zal zijn, terwijl een naar Nickerie en de derde naar Albina gaat. Daar moeten nog tankfaciliteiten in orde gemaakt worden.

De helikopters zijn aangeschaft uit een door India verleende zogenoemde credit line. De helikopters zijn gekocht bij het Indiase bedrijf Hindustan Aeronautics voor 13.407.000 Amerikaanse dollar. De deal voor de koop van de helikopters werd al gesloten op 12 februari 2009, met alle technische procedures en financiële bepalingen. De bewindsman is blij dat eindelijk schot in de zaak is gekomen en de helikopters binnenkort de lucht in kunnen.

De Chetak is de Indiase versie van de France Aérospatiale Alouette III helikopter.

Jet Centre voor privévliegtuigen luchthaven Hato op Curaçao geopend

(Bron foto: Jeu Olimpio/Antilliaans Dagblad)
Meer privéjets zullen eiland aandoen


Op de Curaçaose luchthaven Hato is het Jet Centre voor privévliegtuigen feestelijk geopend. Minister Stanley Palm van Economische Ontwikkeling zei gisteren in zijn toespraak bij de opening te verwachten, dat het aantal privéjets dat het eiland aandoet tijdens bijvoorbeeld het Curaçao North Sea Jazz Festival nu flink zal toenemen. Dat bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 30 januari 2015.

Directeur Ralph Blanchard van Curaçao Airport Partners benadrukte dat het eiland de kansen moet benutten die het heeft.

Op de foto is het moment te zien waarop de minister Palm in aanwezigheid van andere genodigden symbolisch het lint doorknipt.

Anti-Zwarte Piet activist Gario bewondert dictator Mugabe

Quinsy Gario prijst Robert Mugabe op zijn Twitter-account


Anti-Zwarte Piet activist Quinsy Gario heeft bewondering voor de Zimbabwaanse dictator Robert Mugabe. Dat stelt Gario op zijn Twitter-account, aldus de Telegraaf vandaag, vrijdag 30 januari 2015.

Gario schrijft: 'De eer voor de strijd van Robert Mugabe tegen dekolonisatie en apartheid zou datgene wat hij sindsdien heeft gedaan, moeten overschaduwen.'

Mugabe was één van de leiders in de strijd tegen apartheid in Rhodesië, zoals Zimbabwe tot de onafhankelijkheid in 1980 heette. Sinds die onafhankelijkheid heeft hij het land met harde hand geregeerd, eerst als premier en sinds 1988 als president. Daarbij heeft hij veel kritiek gekregen. Zo zou hij racistisch ten opzichte van Zimbabwaanse blanken zijn en omschreef hij homo's en lesbiënnes als 'erger dan honden en varkens'.

De Zimbabwaanse dictator is door Groot-Brittannië vergeleken met Adolf Hitler. In reactie daarop zei Mugabe: 'Deze Hitler heeft maar één doel: gerechtigheid voor zijn volk, soevereiniteit voor zijn burgers, erkenning van de onafhankelijkheid van zijn volk en hun recht op de grondstoffen [in hun land]. Als dat is wie Hitler is, dan ben ik een tienvoudige Hitler.'

Vereniging voor Duurzame Energie op Curaçao verliest Kort Geding inzake teruglevertarieven

Teruglevertarieven voor duurzame energie blijven gehandhaafd


De Vereniging voor Duurzame Energie heeft het Kort Geding tegen het Land Curaçao gisteren verloren. Dat houdt in dat de nieuwe per 1 januari 2015 door de regering ingevoerde teruglevertarieven voor duurzaam opgewekte elektriciteit, voornamelijk zonne- en windenergie, gehandhaafd blijven en niet aangehouden worden totdat in een bodemprocedure is beslist. Dat bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 30 januari 2015.

Hoewel de rechter de vereniging gelijk geeft waar het gaat om het spoedeisend belang, worden alle andere aangevoerde punten structureel weerlegd. Kort samengevat staat in het vonnis:

'De wijze van totstandkoming van de nieuwe tarieven acht het gerecht voorshands oordelend niet in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel. Op de minister rustte niet de verplichting advies in te winnen bij de particuliere en zakelijke eindgebruikers. Wel diende de minister de relevante gegevens en kennis te verzamelen, hetgeen onder meer is gebeurd door het laten opstellen van de evaluatie. Van strijd met het formele dan wel het materiële rechtszekerheidsbeginsel, het gelijkheidsbeginsel, het fair-playbeginsel en het verbod van willekeur is voorlopig oordelend evenmin sprake.'

Het Land werd juridisch bijgestaan door advocaat Mayesi Hammoud. Bij de behandeling ter zitting werden de partijen die administratieve voorzieningen hadden verzocht al direct niet-ontvankelijk verklaard. Het betreft nu de uitspraak in het overgebleven civiele Kort Geding.

Ten eerste wordt gesteld dat de minister een ruime bevoegdheid heeft om een prijsvoorschrift vast te stellen. Bovendien is er in Kort Geding geen ruimte om na te gaan of de minister op (on)juiste wijze gebruik heeft gemaakt van deze bevoegdheid. Het Land heeft verder in zijn pleidooi aangegeven - en het gerecht gaat hierin mee - dat de eindgebruikers van duurzame energie een redelijke ‘return on investment’ moeten krijgen, maar dat er ook een kostenneutraliteit aan de zijde van Aqualectra moet zijn.

'De minister dient ook het algemeen belang te beschermen. Als de teruglevertarieven voor de eindgebruikers dermate gunstig zijn dat Aqualectra daarop moet toeleggen, zullen de kosten via hogere reguliere Aqualectra-tarieven ten laste komen van eindgebruikers die geen duurzame energie gebruiken', zo werd aangevoerd.

Dat de vereniging ‘substantiële nadelige financiële gevolgen ondervindt’ van de nieuwe regeling is onvoldoende door de verenging onderbouwd en aannemelijk gemaakt. 'De vereniging is niet specifiek ingegaan op de analyses en berekeningen van het Bureau Telecom en Post (BTP)', zo staat in het vonnis. Verder wordt gesteld, dat de terugverdientijd weliswaar is verlengd naar vijf tot zeven jaar in plaats van drie jaar, maar dat met de levensduur van de installatie van 25 jaar, er nog steeds sprake is van besparingen.

Combé Markt verlaagt prijzen levensmiddelen met 2 tot 10 procent

Supermarkt verlaagt prijzen vanwege daling brandstofprijzen en lage euro


De Combé Markt heeft besloten om prijzen van levensmiddelen met 2 tot 10 procent te verlagen. Directielid Radjen Ramsoedit laat vandaag, 30 januari 2015, via Starnieuws weten, dat dit besluit is genomen, omdat de euro is gekelderd en de brandstofprijzen zijn gedaald.

Combé Markt is gisteren begonnen met het aanpassen van de prijzen. Ramsoedit zegt, dat de consument een kijkje kan nemen en de prijzen met andere winkels mag vergelijken. Mensen die regelmatig inkopen doen in deze grote supermarkt kennen de prijzen en zullen het verschil merken.

'Wij willen dat de goederen betaalbaar moeten blijven voor de consument. Die moet ook profiteren van internationale ontwikkelingen',
stelt het directielid. Door het kelderen van de euro worden levensmiddelen die uit Europa geïmporteerd worden, ook goedkoper.

In De Nationale Assemblee had NDP'er Melvin Bouva gepleit voor verlaging van prijzen van levensmiddelen. Hij stelde, dat als de olieprijs omhoog gaat, de prijzen van de goederen ook stijgen. Bij daling van de prijs op de internationale markt, moet ook in de winkels te merken zijn dat goederen goedkoper worden. Bouva vroeg aan de regering om met importeurs om de tafel te zitten.

Onderhandelingen over kandidatenlijsten Assemblee binnen V7 gaan door

Castelen (SPA): 'We zijn dicht bij de afronding'

NPS-voorzitter Rusland: 'We moeten veel wikken en wegen'


De politieke partijen binnen het verbond V7 hebben afgesproken binnen de combinatie bilaterale gesprekken te voeren om de onderhandelingen over posities op de kandidatenlijsten op het niveau van De Nationale Assemblee te laten vlotten. 

De combinatie komt op 7 februari bijeen om de onderlinge gesprekken te rapporteren aan de plenaire vergadering. In de tussentijd hebben partijen de gelegenheid om met deskundigen om de tafel te zitten en de voorstellen te bekijken.

Guno Castelen, voorzitter van de Surinaamse Partij van de Arbeid (SPA), zegt vandaag, vrijdag 30 januari 2015, in de Ware Tijd, dat er geen specifiek ultimatum is gesteld om de onderhandelingen af te ronden. 'Mocht er geen overeenstemming zijn, dan is er geen man overboord. Dan kijken we hoe we op een andere manier de verkiezingen gezamenlijk ingaan. Ik kan wel verklappen dat we dicht bij de afronding zijn.' De SPA moet gesprekken voeren met de NPS.

De NPS-voorzitter, Gregory Rusland, schat in dat de onderhandelingen de tweede week van februari afgerond zullen worden. Hij zegt dat de structuren na uitleg van de omstandigheden tevreden zijn. 'Het gaat om zeven partijen, dus we moeten veel wikken en wegen.'

Volgens Pertjajah Luhur (PL)-voorzitter Paul Somohardjo zijn de gesprekken voor 95 procent afgerond. Binnen de combinatie moet alleen nog worden onderhandeld over Paramaribo en Wanica. Hij heeft graag dat de gesprekken vóór 9 februari worden afgerond, omdat hij dan naar Europa vertrekt. 

De PL moet nog nog met de KTPI onderhandelen om posities. 'Mijn doel is om de meeste stemmen te behalen tijdens de verkiezingen, al krijgen we nummer twee of drie, maakt niet uit, omdat ik niet verweten wil worden dat ik over de ruggen van anderen binnen ben gekomen.'

Curaçao steeds meer in trek

(Bron foto: eigen foto Red. De Surinaamse Krant)
Zonovergoten eiland trok in 2014 3% meer toeristen dan in 2013


Curaçao lijkt ieder jaar wel meer in trek. Het zonovergoten eiland verwelkomde het afgelopen jaar meer dan 452.000 vakantiegangers; 3% meer dan in 2013. Dat blijkt uit cijfers van het Curaçao Tourist Board Europe (CTBE), aldus de Telegraaf vandaag, vrijdag 30 januari 2015.

De stijging van Europese bezoekers in 2014 (6%) wordt mede veroorzaakt door het toenemend aantal Duitse toeristen dat Curaçao weet te vinden. Het aantal Nederlandse bezoekers steeg in 2014 met 6%, waarmee Nederland hofleverancier blijft voor toerisme op Curaçao. Dit blijkt uit cijfers van het Curaçao Tourist Board Europe (CTBE).

Edward Suares, directeur CTBE, kijkt tevreden terug: 'Een mooi resultaat. De Europese markt is voor Curaçao van essentieel belang en het feit dat het aantal Europese toeristen in 2014 aanzienlijk is gestegen zegt iets over de populariteit van het eiland, iets om trots op te zijn. Het is nu zaak om de resultaten in 2015 te continueren en het liefst natuurlijk te verbeteren. We zijn voor de Europese markt bezig met een capaciteitsuitbreiding van 25.000 stoelen. Kortom, uitdagingen genoeg voor het komend jaar.'

Wat betreft de groei voor de Nederlandse markt (6%) licht Edward Suares toe: 'We hebben het aantal Nederlandse bezoekers naar Curaçao in 2014 sterk zien groeien en zijn daar ontzettend blij mee. Wij willen de populariteit van de bestemming goed benutten om de Nederlandse toerist nog enthousiaster te maken over Curaçao. Er is voor ieder wat wils op het eiland en wij zijn erg blij dat toeristen dat waarderen. Mensen voelen zich gewoon thuis op Curaçao.'

Aanklacht arts Wim Bakker tegen president Bouterse niet van de baan

Bakker overweegt klacht inzake nalatigheid aanpak chikungunya door overheid


Het initiatief van Wim Bakker om een aanklacht in te dienen tegen president Desi Bouterse inzake de uitbraak van chikungunya in Suriname staat nog overeind. De arts zegt vandaag, vrijdag 30 januari 2015, in de Ware Tijd dat hij nu iets minder aandacht aan deze kwestie besteedt, 'maar dat het niet van de baan is'. Hij zal zich na de verkiezingen van mei weer hierop werpen. Volgens hem heeft hij nu andere zaken die prioriteit genieten. 

Het voornemen verliest zijn waarde niet, omdat de nalatigheid van de overheid, in het bijzonder de president, de hoofdzaak is in deze kwestie. Hij vindt dat de president de hoogste verantwoordelijkheid in het land heeft en daarom niet had moeten schromen om tijdig maatregelen te treffen tegen chikungunya, de ziekte die de samenleving in de afgelopen maanden heeft geschaad.

Volgens hem hebben de autoriteiten de ziekte zien aankomen, maar pas toen die een bepaald punt had bereikt zijn er stappen ondernomen. Bakker stelt, dat de chikungunya-uitbraak enorme invloed heeft gehad in en op de samenleving.

Hij stelt, dat het in Suriname nog geen traditie is om in dergelijke gevallen een rechtszaak aanhangig te maken tegen de president, terwijl dit wel het geval is in andere landen. Hij zegt verder dat hij nog moet achterhalen wat de juiste weg is die hij moet bewandelen.

Bakker is ervan overtuigd dat hij de ondersteuning van de samenleving zal krijgen. Eerder heeft hij al een oproep gedaan aan personen die slachtoffer zijn geweest van chikungunya. Meer dan twintig personen hebben hierop gereageerd, maar omdat ze anoniem willen blijven, is hun informatie niet bruikbaar. Dit is volgens hem een heikel punt in dit proces. Hij zegt, dat mensen bang zijn om naar buiten te treden en om de president voor het gerecht te dagen. 'Het hoort niet zo te zijn.'

Geen stroom en drinkwater te Morakondre (Marowijne)

Beirka spreekt met kapitein Tamoe.
Baasa bezorgd over situatie in dorpen Ovillanhollo en Morakondre


Een delegatie van de politieke partij Baasa is geschrokken van de situatie in Morakondre en Ovillanhollo in het district Marowijne. Morakondre heeft geen elektriciteit en drinkwater. De mensen moeten water uit de kreek halen, waar geen steiger is, zo is vandaag, 30 januari 2015, te lezen op Starnieuws.

Een delegatie onder leiding van secretaris Peter Amoida en hoofdbestuurslid Norine Berika hebben met kapitein Kastiel Tamoe van Morakondre gesproken.

De Baasa-bestuursleden zeggen, dat ze de regering om hulp zullen vragen voor de dorpen. De mensen hebben het erg moeilijk. De delegatie is huis aan huis gegaan om met bewoners te praten. De bewoners hopen dat de situatie snel zal veranderen, want door gebrek aan basisbehoeften blijft  ontwikkeling uit.

In Ovillanhollo is onvoldoende brandstof om de lichtmotor te kunnen draaien, maar dat is een probleem waar vele dorpen in achterland mee te kampen hebben. Er was hiervoor al aandacht gevraagd van de regering door enkele leden van De Nationale Assemblee. Vicepresident Robert Ameerali deelde mee dat door een betalingsachterstand geen brandstof is geleverd. Hier is een regeling voor getroffenm maar kennelijk zitten nog steeds dorpen met regelmaat in het donker.

(Bron: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)

NCCR en Amerikaanse militairen trainen 26 personen in bescherming tegen ebolavirus

Slijngard tevreden over samenwerking met Amerikanen.
 'Mensen leren hoe beschermend pak aan en uit te trekken'


26 Medewerk(st)ers van verschillende medische instellingen, de politie, de brandweer en het Nationaal Leger hebben een tweedaagse training gekregen van het Nationale Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) en het personeel van de Nationale Garde van South Dakota, onderdeel van het Amerikaanse leger dat zich specifiek richt op het Caribisch gebied. De coördinator van het NCCR, kolonel Jerry Slijngard, zegt vandaag, vrijdag 30 januari 2015, op Starnieuws, dat de mensen leren hoe ze zich volledig moeten beschermen tegen het ebolavirus. Vorig jaar november hebben de Amerikanen 1.000 'ebola-pakken' geschonken aan het ministerie van Defensie.

De buitenlandse trainers hebben het proces van 'donning and doffing' uitgelegd. 'De mensen leren hoe ze het pak aan en uit moeten trekken op de correcte wijze. Het is bekend, dat de meeste besmettingsgevallen van hulpverleners plaatsvinden op het moment dat het pak wordt uitgetrokken', zegt Slijngard. Hij geeft aan dat dit een eerste stap is van een totaal proces.

Voor het opzetten van infrastructuur denkt Slijngard dat het NCCR al klaar is. 'De zorgverleners, de mensen die de patiënten zouden moeten verzorgen, zijn op adequate wijze getraind.' Hij zegt ook, dat dit proces niet alleen wat betreft de bestrijding van ebola belangrijk is. Volgens hem kunnen deze handelingen voor elke vorm van een infectieziekte worden toegepast.

'Je kan nooit honderd procent ready zijn, maar je probeert met kleine stappen ervoor te zorgen, dat mocht er een geval zijn in Suriname, je dat op correcte wijze kan aanpakken', aldus Slijngard. Hij stelt, dat de samenwerking met de Amerikanen altijd goed is. 'Ze staan ons bij met trainingen, maar ook met materiaal en expertise. Er vinden vaak uitwisselingen plaats waarbij wij hen ook het een en ander leren.'