zondag 1 februari 2015

Irritatie bij ceremonie naamgeving pompgemaal Anton Dragtenweg

(Bron foto: Irvin Ngariman/de Ware Tijd)
Pompgemaal R. Mathoera vernoemd naar overleden hoofd ontwateringswerken OW

Voorzitter OW-personeelsbond: 'Inzet Mathoera pas na zijn dood bekroond'


Als blijk van waardering voor de manier waarop Ravindre Mathoera zijn werk heeft verricht, is het pompgemaal aan de Anton Dragtenweg te Paramaribo vandaag, zondag 1 februari 2015, naar hem vernoemd. Mathoera was hoofd van de afdeling Ontwateringswerken bij het ministerie van Openbare Werken (OW). De ceremonie voor de naamgeving vond vanochtend plaats bij het gemaal, waar OW-minister Raben Parmessar het naambord onthulde. Dit bericht de Ware Tijd Online 's avonds.

OW heeft voor het pompgemaal gekozen, omdat Mathoera daar zijn carrière begon. Bij zware regenval ging hij zich altijd persoonlijk oriënteren om de rest van Paramaribo te behoeden voor de gevolgen. Mathoera overleed in juni 2010, toen hij tijdens werkzaamheden onwel werd. Hij was van 1998 tot zijn overlijden hoofd van de afdeling Ontwateringswerken.

De voorzitter van de personeelsbond van OW, Michael Sallons, zei dat de inzet van Mathoera pas na zijn dood wordt bekroond. Minister Parmessar stoorde zich aan die opmerking, aldus de krant. 'Het heeft me getroffen om te horen dat we dit pas na zijn dood doen. We zijn ook aan regels gebonden.' 

Voor de benoeming van kunstwerken van het ministerie was toestemming nodig van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Vanaf nu mag OW dat zelf bepalen, schrijft de Ware Tijd Online.

7.575 Kilo cocaïne in 2014 in haven Rotterdam onderschept

Steeds vaker worden tassen met drugs in containerladingen ontdekt


Vorig jaar is rond 9.000 kilo harddrugs in beslag genomen in de Rotterdamse haven. Het overgrote deel betrof cocaïne, 7.575 kilo. De drugs zijn onderschept door het Hit and Run Cargoteam (HARC). Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM), Arrondissementsparkt Rotterdam vandaag, zondag 1 februari 2015 in een eigen persbericht.
 
De vangst was minder dan in 2013, toen 10.000 kilo harddrugs werd gevonden. Daarvan was 9.800 kilo cocaïne. De vangst van 2014 is ongeveer vergelijkbaar met die van van 2012 (3.600 kilo coke) en 2011 (6.000 kilo coke).

Steeds vaker wordt de rip-off smokkelmethode toegepast, aldus het OM. Hierbij worden tassen met drugs bij een reguliere lading gestopt. In de aankomsthaven moet dan de drugszending uit de container gehaald worden. Zo ontdekte het team in november 3.000 kilo tussen fruit uit Costa Rica.

HARC is een samenwerkingsverband van douane, Fiod, en Zeehavenpolitie en staat onder leiding van een speciale Officier van Justitie.

Dit weekeinde besteedde het NOS-actualiteitenprogramma Nieuwsuur uitgebreid aandacht aan de vangst van drugs in de Rotterdamse haven. Nieuwsuur volgde in 2014 het HARC-team.

(Red. De Surinaamse Krant)

Venezolaan (42) met 3.5 kilo cocaïne in koffer gepakt op luchthaven J.A. Pengel

(Bron foto: Korps Politie Suriname)
BID-team ontdekt drugs in dubbele zijwand koffer


De 42-jarige Venezolaan Edgar de La Trinidad P. is gisteren aangehouden op de J.A. Pengelluchthaven te Zanderij door het BID-team van het Korps Politie Suriname. 

De leden van het team Bestrijding Internationale Drugshandel hebben Edgar de La Trinidad aangehouden, nadat zij cocaïne in de dubbele zijwand van zijn reiskoffer hadden aangetroffen. De drugs heeft een bruto gewicht van ruim drie en een halve kilogram.

De verdachte en de koffer met cocaïne zijn voor verder onderzoek overgedragen aan de afdeling Anti-Narcotica Brigade. Edgar de La Trinidad P. is hangende het onderzoek in verzekering gesteld, zo bericht de afdeling Public Relations van het korps vandaag, zondag 1 februari 2015.

Politie maakt einde aan car audio battle Pertjajah TV

Aantal deelnemers gebruikt gestolen batterijen

PL-leider Somohardjo: 'Politie doet gewoon haar werk'


De politie heeft een car audio battle van Pertjajah televisie afgelopen nacht stopgezet. Een deel van de deelnemers aan de wedstrijd bleek gestolen batterijen te gebruiken. Paul Somohardjo, voorzitter van de Pertjajah Luhur, bevestigt vandaag, zondag 1 februari 2015, op Starnieuws dat de politie een onderzoek instelt. De andere activiteiten gaan wel door.

Veel publiek was afgekomen op de car audio battle. De mensen reageerden teleurgesteld toen bleek dat de show afgebroken moest worden. Somohardjo benadrukt, dat de organisatie niet kon weten dat deelnemers met gestolen onderdelen erbij waren.

'Wij vinden het jammer dat mensen zich schuldig hebben gemaakt aan diefstal. Maar, de politie doet gewoon haar werk', aldus de partijvoorzitter.

De politie heeft enkele batterijen in beslag genomen. Het gaat onder andere om diefstal van batterijen bij de masten van telecomproviders.

'Pertjajah TV heeft vergunning en alles ging ordelijk aan toe. Het publiek was aan het genieten toen de politie aankwam en meedeelde dat mensen met gestolen batterijen meededen. Wij betreuren het dat deelnemers zich schuldig gemaakt hebben aan diefstal. Maar dit is buiten de schuld van de organisatie om. Wij begrijpen de teleurstelling van het publiek', stelt Somohardjo.

Centrale Bank intervenieert rechtstreeks

Beslissing CBvS om aanbod contante Amerikaanse dollars te vergroten


Bank heeft vanaf 3 februari 'window' voor kleine kashandelingen in contante Amerikaanse dollars en euro's


Om het aanbod van contante Amerikaanse te laten toenemen en de stabiliteit op de valutamarkt verder te ondersteunen, zal de Centrale Bank van Suriname (CBvS) rechtstreeks interveniëren. Voor kleine kasverhandelingen in de contante US-dollar en de euro heeft de Bank vanaf dinsdag een ‘window’. Dat heeft de bank vandaag, zondag 1 februari 2015, bekendgemaakt in een persbericht.

Iedereen kan maximaal 300 Amerikaanse dollar of maximaal euro 300 bij de CBvS inwisselen of kopen met overleg van legitimatie en opgave van het doel van verwisseling. Wanneer en hoe de ‘window’ zal opereren, maakt de Bank morgen bekend.

Op deze manier wil de CBvS de kleine klant tegemoet komen, aldus de bank. 'Het gaat om kleine bedragen, maar die wel een zekere nood kunnen verlichten.'  De bank zal er wel op toezien dat het gebruik binnen redelijke perken blijft. Met deze stap van de bank wordt de druk op de banken en cambio’s verlicht.

De bank zal de lopende interventieaanvragen, die via de banken zijn ingediend, normaal doorbehandelen na goedkeuring van ingediende documenten. Indien nodig zal de Centrale Bank de betalingen rechtstreeks aan de buitenlandse leveranciers plegen.

De CBvS heeft vaker gesteld, dat de interventies worden aangewend voor de import van productiemiddelen en essentiële consumptie en diensten. De bank wil voortaan wekelijks het verloop van het interventiebeleid met de samenleving delen en zo klaarheid van zaken te geven voor beter begrip en meer vertrouwen.

Speculatief handelen zal niet worden getolereerd, benadrukt de Centrale Bank. De toegewezen deviezen –interventie middelen- zijn bestemd voor het economisch verkeer. Ze worden afgegeven op basis van importdocumenten en andere betaalorders. 'Het is absoluut niet de bedoeling dat dit in het informele circuit beland of richting oppotting en kapitaalvlucht gaat.'
De deviezen worden verkocht tegen de officiële koersen, dus zijn prijsopdrijvingen door vermeende hogere koersen evenmin gerechtvaardigd. In 2014 is de inflatie van geconsumeerde goederen en diensten laag gebleven door grotendeels stabiele wisselkoersen in het economische verkeer die via de officiële instellingen worden afgewikkeld.

Bedrijven moeten hun deviezeninkomsten verkopen tegen de officiële wisselkoersen, aangezien zij hun vreemde valutabehoefte ook weer kunnen betrekken tegen de officiële koersen, zegt de monetaire autoriteit. 'Alleen op deze wijze blijft het evenwicht op de markt en stabiele koersen bewaard, gesteund door eventuele interventies van de Centrale Bank.'

Er zal niet worden geschroomd om geëigende maatregelen te nemen tegen overtreders, schrijft de bank. De bedrijven moeten de CBvS en de banken ervan vergewissen, dat de importbetalingen zijn gepleegd en geen cent is weggeloodst naar een oneigenlijke bestemming of is gebruikt voor speculaties. Zij moeten alle stukken ook achteraf overleggen. Voorts mogen de banken geen extra kredieten verstrekken dan die welke uit oogmerk van normale bedrijfsvoering al aan de bedrijven waren toegekend. Met extra geldleningen kan een excessieve vraag naar interventiemiddelen ontstaan wat nadelig is voor de deviezenreserves.

De monetaire autoriteit stelt verder, dat er gewaakt moet worden voor een vertroebelde koersvorming. 'Als valuta om speculatieve doelen wordt nagejaagd, verkleint het niet alleen het aanbod dat beschikbaar is voor productieve doeleinden, maar ontstaat er ook een druk op de wisselkoersen. Dit is zeer nadelig voor de economie.' Niemand moet zich blindstaren op een eng winstbejag uit koersfluctuaties, 'maar zich houden aan de normale handelsregels van internationale betalingen en geldwisselingen'.

Voorzitter PVF op vijfde plaats kandidatenlijst V7 Nickerie

Jairam: 'In huidig beleid sprake van enorme verspilling'


Soedeshchand Jairam, voorzitter van de Politieke Vleugel van de Fal (PVF), zal de vijfde plek innemen op de kandidatenlijst van het samenwerkingsverbond V7 in Nickerie. Dat zegt Jairam vandaag, 1 februari 2015, in de Ware Tijd. De PVF is een samenwerking aangegaan met de Nationale Partij Suriname (NPS).

Jairam vindt dat het huidige beleid omgebogen moet worden omdat er sprake is van enorme verspilling. 'Het is onbegrijpelijk dat ondanks de miljoenen inkomsten via onder andere bauxiet, goud en de oliesector, onze staatsschuld steeds hoger wordt en de ontwikkeling achterblijft', aldus Jairam.

Ook de potentie van de landbouwsector wordt volgens hem niet benut vanwege gebrek aan beleid. Hij laat weten dat de PVF en NPS gaan voor een sterk parlement zodat de bestedingen beter gemonitord kunnen worden, de wetgeving aangepast en de belangen van het volk beter behartigd.

Gregory Rusland, voorzitter van de NPS, zegt dat het besluit over de kandidaatstelling binnen twee maanden genomen zal worden op het nog te houden partijcongres. Hoe de verdeling van de plaatsen een tot en met vier er uitziet kon Rusland niet zeggen. Volgens hem zullen de samenwerkende partijen dat zelf bekend maken.

DRS wil zich sterk maken voor wetgeving contractarbeid

'Men plukt nu contractarbeiders kaal, omdat ze geen rechtszekerheid hebben'

Nieuwe partij zoekt nog naar samenwerkingsmogelijkheden


Als de politieke partij Duurzaam en Rechtvaardig Samenleven (DRS) regeermacht verwerft, zal zij zich sterk maken om wetgeving tot stand te brengen voor contractarbeiders. Deze en andere beleidspunten maken onderdeel uit van het verkiezingsprogramma van de partij dat vrijdag tijdens de opo yari viering in het partijcentrum aan de Keizerstraat in Paramaribo werd gepresenteerd, zo bericht de Ware Tijd Online zondag 1 februari 2015. 

Partijlid Hijn Roozen zegt, dat uitzendbureaus 'teki nyan' instanties zijn. 'Men plukt de contractarbeiders kaal, omdat die geen rechtszekerheid hebben. Wanneer de DRS aan de macht komt, gaan we wetgeving creëren.'

In het verkiezingsprogramma van de partij zijn verder tal van zaken opgenomen waar de partij aandacht aan wil schenken, zoals een profiel voor beleidsmakers.

De partij, die in augustus werd geproclameerd, telt vandaag de dag ruim duizend leden en er is een kern geïnstalleerd. 'We gaan gestaag verder en we verwachten dat het ledental heel binnenkort zal verdubbelen en zelfs verdrievoudigen, want nu zullen we echt het veld ingaan', zegt voorzitter Clifford Marica.

DRS, ontstaan uit de samensmelting van Surinames oudste partij PSV, bekijkt mogelijke samenwerkingsverbanden met andere partijen, maar Marica wil nog geheimhouden met wie de gesprekken worden gevoerd.

ABOP-leider Brunswijk stelt na 25 mei oplossing grondenrechtenvraagstuk in vooruitzicht

Brunswijk tijdens wijkvergadering in Para: 'Bravo o los eng op'


ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk heeft tijdens een wijkvergadering in Para gisteravond beloofd, dat het grondenrechtenvraagstuk opgelost zal worden na 25 mei. Hij vroeg de aanwezigen om op de ABOP te stemmen, waardoor er meer kan worden gedaan. Brunswijk stelde, dat heel wat inheemsen in het district wonen en al lange tijd uitkijken naar het oplossen van dit vraagstuk. Dit is volgens hem belangrijk voor de ontwikkeling van Para. 'Bravo o los eng op.'

Hij zei ook, aldus Starnieuws vandaag, zondag 1 februari 2015, dat de ABOP zich inzet voor mensen die het niet breed hebben en dat als zijn partij weer regeermacht verwerft, huizenbouw ook een belangrijk speerpunt zal zijn. Het gaat om bouwen van huizen 'gi poti sma'. Ook studentenflats zullen volgens hem opgezet worden in Para. De partij heeft volgens Brunswijk genoeg deskundigen om de problemen op te lossen.

Tijdens de vergadering werd door Brunswijk herhaalde malen benadrukt dat hij gaat voor het presidentschap.  Verder zei hij, dat de partij keihard heeft gewerkt en twee termijnen in de regering zit. De partij verzekert weer deel uit te zullen maken van de regering met meer zetels, zodat er meer gedaan kan worden voor de samenleving.

Brand verwoest pand aan Verlengde Gemenelandseweg in Paramaribo

(Bron foto: Anthony Janki/de Ware Tijd)
Brandweer laat gebouw volledig uitbranden

Pand zou eigendom zijn van ministerie van LVV


Aan de Verlengde Gemenelandsweg tegenover de kazerne, in Paramaribo, is vanochtend, zondag 1 februari 2015, een een verdieping tellend pand volledig in de as gelegd. Dat bericht de Ware Tijd Online.

Een buurtbewoner. die rookontwikkeling van uit zijn woning zag, nam poolshoogte en merkte dat het middelste gedeelte van het pand in brand stond. De man zag nog dat een bewoner van het pand zijn pick-up startte, hard achteruit reed, een stenen schutting ramde, vervolgens vol gas gaf en weg reed.
 
De buurtbewoner belde de brandweer. Die constateerde dat er geen gevaar was voor de belendende panden, waarop werd besloten het pand volledig uit te laten branden. Nadat de vlammenzee genormaliseerd was ging de brandweer over tot nablussen.

Het is vooralsnog onduidelijk wat de oorzaak van de brand is geweest. Volgens buurtbewoners gaat het om een gebouw dat aan eigendom is van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Een beheerder zou er kamers verhuren.

Krijgsraad hervat 2 februari 8 decemberstrafproces in zaak Edgar Ritfeld

Nabestaanden  slachtoffers 8 decembermoorden gaan schadeclaim indienen


De Krijgsraad heeft voor morgen een zitting uitgeschreven in de zaak tegen de verdachte Edgar Ritfeld in het 8 decemberstrafproces. Tijdens deze zitting zullen nabestaanden van de slachtoffers van de 8 decembermoorden een schadeclaim indienen. Dat zegt Hugo Essed, advocaat van de nabestaanden, vandaag, zondag 1 februari 2015, in de Ware Tijd. 

De laatste zitting in het kader van het strafproces was op 26 november 2014. Toen zouden de nabestaanden al een schadeclaim indienen, maar op hun verzoek kregen ze uitstel tot morgen. Over de hoogte van de claim wilde Essed zaterdag nog geen mededelingen doen.

De nabestaanden hadden toestemming gevraagd zich te mogen mengen in de zaak tegen alle verdachten van de 8 decembermoorden. De rechter wees dat verzoek af. De wet zou die ruimte niet bieden. Wel biedt de wet de mogelijkheid, dat de verdachten zich voegen in de zaak van Ritfeld en een schadeclaim tegen hem indienen. Dat moet gebeuren voor de rechter een vonnis uitspreekt. De claim kan alleen toegekend worden als Ritfeld schuldig wordt bevonden. Essed gaat er vanuit dat de rechter morgen geen uitspraak zal doen.

Volgens Essed is het ook zo, dat de rechter eerst de zogenaamde prealabele vragen moet beantwoorden voor de vervolging kan worden voortgezet. Het gaat dan onder andere om de vraag of de Amnestiewet in strijd is met de Grondwet en gezien kan worden als een inmenging in een lopende rechtszaak. Het antwoord op die vraag zal ook bepalend zijn voor de zaak tegen andere verdachten in het 8 decemberstrafproces, aldus Essed. 

Ruim 500 VHP'ers en 200 NPS'ers in Para zouden zijn overgelopen naar NDP

(Bron foto: Dagblad Suriname)
Inschrijfformulieren lidmaatschap in ontvangst genomen door Rabin Parmessar

Kernvoorzitter VHP Para-Oost vraagt overlopers of ze ooit VHP- lid zijn geweest....


Ruim 500 VHP'ers en 200 NPS'ers in het district Para zouden gisteravond, zaterdag 31 januari 2015, zijn overgelopen naar de NDP. Dit gebeurde tijdens een wijkvergadering op La Vigilantia. Keshopersad Gangaram Panday, spreker van de avond, beloofde aan het begin van de vergadering dat hij een grote verrassing had, zo schrijft Starnieuws gisteravond op haar website.

De inschrijfformulieren werden ter plekke in ontvangst genomen door NDP-kopstuk en minister van Openbare Werken, Rabin Parmessar, die partijvoorzitter Desi Bouterse verving. De woordvoerders van de overgelopen groepen werden na hun toespraken onmiddellijk 'paars gekleurd'.

'Wij gaan voor alle drie zetels in Para', riep Gangaram Panday. Het NDP-Assembleelid Lesley Artist zei, dat Para moeilijk was om te winnen in 2010. 'Het is ons gelukt om twee zetels te winnen. Maar, met uw komst pakken we zeker alle drie.'

Gangaram Panday deelde mee dat vrijdag al ruim 300 VHP'ers waren  toegetreden zijn tot de NDP in Commewijne.

Soeshma Bahadoer, kernvoorzitter van de VHP in Para-Oost, kwam in VHP-kleuren, naar de NDP-bijeenkomst, zo bericht de Ware Tijd Online vandaag, zaterdag 1 februari.

 

Ze kreeg het woord nadat Gangaram-Panday had meegedeeld dat ze op Facebook mensen zou hebben opgeroepen niet naar de bijeenkomst te gaan. Bahadoer daagde vervolgens de spreker uit voor te lezen wat ze op Facebook had geschreven, maar Keshopersad weigerde dat.

Ze vroeg toen aan de overlopers of ze ooit VHP'er zijn geweest. 'Hebben jullie bewijs? Hebben jullie ooit een formulier van de VHP getekend?' Volgens haar zijn de 'overlopers' nooit VHP'er. geweest.

Gespreksonderwerpen 'Welgeïnformeerd' zondag 1 februari 2015 Radio Tamara, Amsterdam

Het actuele wereld- en Surinaams nieuws besproken aan de tafel van 'Welgeïnformeerd'


Het wekelijkse actualiteiten-programma ’Welgeïnformeerd’ van de lokale Amsterdamse zender Radio Tamara heeft vanavond, zondag 1 februari, in het eerste uur van half zeven tot half acht (Nederlandse tijd), onder andere de volgende actuele gespreks-onderwerpen:

* De NOS-Affaire waarbij een 19-jarige student de hele nationale nieuwsvoorziening op de belangrijkste publieke omroep gedurende ruim een uur in zijn greep wist te gehouden. Kennelijk een eenzame eenling, maar het had ook een echte terrorist kunnen zijn en dan was de situatie en nu ook de discussie natuurlijk een beetje ernstiger geweest. Zijn dit soort gebeurtenissen te voorkomen en zo ja, hoe?

* De discussie over jihadisten en extremisten wordt in alle hevigheid gevoerd in allerlei media. Heel veel deskundigen die hierbij zijn betrokken wekken de indruk te doen aan 'wijsheid achteraf'. Maar wat hebben wij of hadden wij kunnen hebben geleerd van soortgelijke ervaringen uit het verleden? Hebben wij daarvan geleerd of maken wij steeds weer dezelfde fouten? Extreemrechts in Europa trekt steeds verder op. President Netanyahu van Israël roept de joden op om naar Israel te komen als het weer niet veilig is in Europa.

* Griekenland en zeer waarschijnlijk ook Spanje gaan steeds verder met het uitdagen van Europa wat betreft de strenge Europese voorwaarden, die verbonden zijn aan de miljardensteun die een aantal Europese landen heeft gekregen van EU, ECB en IMF. Minister Dijsselbloem van de Eurogroep is kennis gaan maken in Athene. De ontvangst was kil en koel en de reactie van Dijsselbloem ook. Afgesproken voorwaarden kan men volgens hem niet zomaar naast zich neerleggen. Hoe nu verder?

* V&D in zwaar weer. Het warenhuis V&D verkeert in zeer zwaar weer en eigenlijk feitelijk in surseance van betaling. Het warenhuis wil veel minder huur voor haar panden betalen en vraagt aan het personeel 6% salarisvermindering. De vakbeweging is furieus en de verhuurders van de panden zeggen, dat geen huur betalen zal beteken, dat de gebouwen van V&D moeten worden ontruimd. Dat zal een zeer opzienbarende en een voor V&D ook gênante vertoning worden. Hoe loopt dit verder af?

In het tweede uur van half acht tot half negen Surinaamse onderwerpen:

* Voorbeeldland Venezuela verkeert economisch aan de rand van de afgrond. Het land met de goedkoopste benzine zal mede door de daling van de olieprijs ook de benzineprijs lokaal moeten verhogen. De doorwerking hiervan zal gegarandeerd leiden tot grote volksoproer, omdat dan alles (ook de kosten van levensonderhoud ) in prijs zal stijgen. President Maduro heeft een besluit genomen, dat de politie, als zij zich bedreigd voelt, met scherp mag schieten - dus om te doden. Dit scenario belooft niet veel goeds voor de Venezolaanse bevolking de komende periode. Is dit wat ook de bevolking van Suriname te wachten staat? 

Telefonisch interview met Suriname / Surinamers over de mogelijke gevolgen van deze situatie ook voor Suriname .

* Op 7 februari wordt de strafzaak tegen Dino Bouterse in de VS voortgezet. Volgens Ramon Abrahams is er nu sprake van een complot tegen de Surinaamse president. Toen was het 'Op de vlucht doodgeschoten'. Herhaalt de geschiedenis zich opnieuw in ons geliefd Suriname?

Het panel bestaat uit Owen Venloo , Natascha Adama en Iwan Bottse.

Dit programma wordt vanavond (zondag 1 februari 2015) tussen 22.00 uur en 24.00 uur ook uitgezonden in Amsterdam en omgeving via Salto, kanaal Wereld FM, 99.4 FM ether en 104.6 kabel. Om 0.00 uur, dat is 20.00 uur Surinaamse tijd, volgt een herhaling van The Talk met Wayne Telgt. Online te beluisteren via www.radiotamara.com.

Den Blauwvinger: Gefrustreerde ongenuanceerde beroeps 'commenters' maken zich op voor verkiezingen

COLUMN: Platvloers LBO-taalgebruik om frustraties vrije loop te laten

Beledigen, met vuil smijten, (be)dreigen en haatzaaien: 'commenters' vinden er hun pleziertjes in


Wie kent ze niet, de zogenoemde 'commenters', mensen die er hun beroep van lijken te hebben gemaakt om op nieuwswebsites en op social media hun reacties en frustraties te spuien in, wat zij vinden, commentaren onder artikelen? De een is nog grover in zijn taalgebruik dan de ander, maar het algemene niveau van de reacties bevindt zich op LBO-niveau en lager. Veel reacties zijn inhoudelijk ongelooflijk stupide, dom en soms zelfs treurig lachwekkend. Met de verkiezingen in aantocht is het uitleven geblazen voor de beroeps 'commenters' op het internet.

Zelfs de reacties van mensen die het ook nog eens heel interessant vinden om voor hun naam diverse titels te plaatsen, zijn ver benedenmaats en wekken niet de indruk dat we werkelijk te maken hebben met een prof., mr., drs. of ing. Integendeel. Een enkeling vindt van zichzelf dat hij een politiek analist is. Maar, als die enkeling dat kan vinden, dan kan bijna iedereen dat van zichzelf vinden.

De teksten van beroeps 'commenters' zijn vaak provocatief, beledigend en inhoudelijk simpelweg onjuist. Vooral politiek en ook anti-koloniaal gevoed, vooral anti-NDP of pro-NDP en recentelijk anti-V7 of pro-V7. Met vuil wordt gesmeten, over en weer. De 'commenter' is na het posten van zijn (het merendeel is man) reactie in ieder geval zijn opgekropte frustraties even kwijt en heeft even adem tot de volgende reactie uit de veelal bekrompen hersenpan tevoorschijn wordt getoverd.

Of een artikel nu gaat over het nieuwe zorgstelsel, een verkeersongeluk, een ernstig misdrijf, een hagelbui of over welk issue op de agenda van De Nationale Assemblee dan ook, overal hebben de beroeps 'commenters' wel een stevige vermeend politiek gekleurde mening over. Veelal zeer ongenuanceerd, subjectief, kort door de bocht en gespeend van werkelijk enige kennis van zaken en van enig niveau.

Het is een select gezelschapje beroeps ‘reageerders’ Het nut van dergelijke reacties? Slechts het spuien van de eigen persoonlijke frustraties en veelal op LBO-niveau, gelet op met name het gehanteerde taalgebruik en de ontelbare taalfouten.

Namen noemen van dergelijke zogenoemde ‘top commenters’ is niet relevant. Iedereen die dagelijks de Surinaamse- en ranzige forum-media volgt, weet wie hier vooral bedoeld worden.

Heerlijk generaliserend, kort door de bocht, ongenuanceerd en dat dus ook van mensen met een reeks van vermeende titels voor hun naam. In hoeverre die titels werkelijk titels zijn valt te betwijfelen, gelet op het gehanteerde taalgebruik van de gebruikers ervan. Surinamers zijn titel-geil, ook nep-titel-geil.

Laat die geobsedeerde ‘die hard’ ‘commenters’ hun heil zoeken op een ‘Surinaamse’ website waar met vuil smijten de normaalste dagelijkse gang van zaken is......en nog heerlijk anoniem ook. Lekker schelden, met vuil smijten en Jan en Allemaal zwart maken, beledigen en criminaliseren. Wat kan internet toch lekker zijn om alle frustraties op los te laten. Geweldig....geweldig triest, meelijwekkend en zielig. Al vuil smijtend en beledigend en dan het liefst anoniem op weg naar de verkiezingen van 25 mei.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
01 februari 2015
Amsterdam-Paramaribo