dinsdag 3 februari 2015

Rachel Koningsbloem-Pinas nieuwe directeur Jeugdzaken ministerie van Sport- en Jeugdzaken

(Bron foto: Facebook)
Nieuwe directeur volgt John Sandriman op

PL-leider Somohardjo: 'Ontheffing Sandriman ingegeven door politieke motieven'


Rachel Koningsbloem-Pinas (32) wordt de opvolger van John Sandriman op het directoraat Jeugdzaken van het ministerie van Sport- en Jeugdzaken. Minister Ismanto Adna bevestigt vandaag, dinsdag 3 februari 2015, op Starnieuws dat Pinas Sandriman opvolgt. Zij is al een tijdje in beeld en kent het jeugdwerk, aldus de bewindsman. Pinas is actief betrokken bij het jeugdwerk van het ministerie.

De ontheffings- en benoemingsresolutie is vorige week door president Desi Bouterse getekend. De aankomende departementsdirecteur heeft journalistiek gestudeerd aan de Academie voor Hoger Kunst en Cultuuronderwijs en heeft een master in Public Administration. Momenteel is zij Senior Corporate Image bij NV Grassalco. Zij is actief binnen de NDP-jongeren.

Adna zegt, dat Sandriman betrokken blijft bij het ministerie. Er is met hem gesproken over zijn opvolgster. De bewindsman zegt dat Sandriman niet ontheven is, omdat hij lid is van de Pertjajah Luhur (PL). Sandriman is bezig met andere projecten, legt Adna uit. Zodra de resolutie officieel binnen is bij het ministerie, zal Pinas beginnen met haar werk als directeur Jeugdzaken, aldus Adna.

PL-voorzitter Paul Somohardjo meent dat de ontheffing van Sandriman met politiek te maken heeft. Hij zegt, dat onlangs onderdirecteur Andy Atmodimedjo van Sport- en Jeugdzaken ontheven is. Volgens hem maken NDP'ers de dienst uit op dit ministerie.

Somohardjo zegt verder, dat alleen John Saharie, directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB), die door de PL benoemd is in 2011, niet is ontheven. 'Misschien, omdat hij op zijn Facebookpagina een foto van hem en president Bouterse heeft geplaatst. Of heeft het te maken met de valse paspoorten waarover Dino beschikte', vraagt Somohardjo zich af. Saharie is volgens Somohardjo al geruime tijd niet actief meer binnen de PL.

Bestuurskundige Boldewijn: '28 Zetels voor V7 is wishful thinking'

'Niet vanzelfsprekend dat partijen zelfde aantal zetels behalen als voorgaande jaren'


Het is niet vanzelfsprekend dat partijen hetzelfde aantal zetels zullen behalen als bij verkiezingen van voorgaande jaren. Dit zegt bestuurskundige August Boldewijn vandaag, dinsdag 3 februari 2015, in de Ware Tijd.

De combinatie V7 geeft aan dat zij goed is voor 28 zetels. Bij de verkiezingen van 2005 heeft het Nieuw Front (NF) 23 zetels behaald. Het ging een samenwerking aan met A Combinatie en kwam op 28 zetels. NF bestond toen uit de VHP, NPS, PL, SPA en DA ‘91. Het pas opgerichte V7 bestaat uit dezelfde partijen, aangevuld met KTPI en BEP.

Het verschil met NF van toen en V7 is, dat er afsplitsingen van verschillende partijen zijn ontstaan. De A Combinatie, die toen heeft bestaan uit BEP, ABOP en Seeka, is uiteengevallen. Ook de BEP kent een afsplitsing, te weten de BP 2011 en ABOP en maakt dit keer geen deel uit van de samenwerking. SPA is ook afgebrokkeld doordat Clifford Marica de DRS heeft opgericht. Ook bij de NPS is de situatie gewijzigd. Ronald Hooghart is uit deze partij gestapt en heeft de PBO opgericht. De KTPI is ook uiteengevallen met een afsplitsing die zich noemt KTPI Nieuwe Stijl. De PL heeft als tegenhanger PDO van Waldie Nain die ook tot de PL heeft behoord. VHP is de enige partij die stabiel is gebleven, al is een aantal personen overgelopen naar de NDP.

Al deze veranderingen in ogenschouw genomen, zegt Boldewijn, dat het 'wishful thinking' is van de samenwerkende partijen om te beweren dat zij op 28 zetels zullen blijven. Volgens de bestuurskundige speelt de manier waarop men gaat stemmen een belangrijke rol. Ook het aantal jongeren is volgens hem bepalend. Hij zegt dat geen enkele partij op basis van een vorige verkiezingsuitslag kan stellen dat zij al heeft gewonnen. 'Dat is pure nonsens. Eerdere uitslagen zijn niet valide.'

Alleen een opiniepeiling kan volgens Boldewijn aangeven welke partij meer kans maakt. Deze kan de bewegingen tussen en binnen de partijen verklaren. Volgens de bestuurskundige worden partijen niet met een bepaalde ideologie opgericht, maar enkel om samen te werken.

Reactie VHP op ingezonden stuk Henk Herrenberg

'Artikel met subtiel bedrog en gemene etnische polarisatie is onderdeel hetze tegen Santokhi'

'Zoekt Herrenberg rechtvaardigingsgronden voor een nieuwe staatsgreep?'


Op 1 februari heeft Henk Herrenberg een artikel doen publiceren getiteld 'Santokhi e hebing gi Dino en provoceert president lafhartig', waarmee hij de gemeenschap, zoals bekend, een rad voor de ogen tracht te draaien met weerzinwekkende lasterpraatjes over VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi.

Het bericht gaat voornamelijk over vermeende uitspraken van VHP-voorzitter Santokhi, gedaan als speciale gast op een Pertjajah Luhur bijeenkomst te Lelydorp enkele weken geleden. Ofschoon de VHP herhaaldelijk ter verduidelijking te kennen gaf, dat haar voorzitter qualitate qua op die bewuste bijeenkomst aanwezig was en dat hetgeen hij op het politieke podium daar had bekendgemaakt alleen maar de herhaling was van wat ooit reeds gepubliceerd was, mocht het niet baten. Alles werd uit de paarse lade gehaald om Santokhi op gemene wijze door het slijk te halen.

Dit bewuste artikel waarin heel subtiel bedrog, valse angst en gemene etnische polarisatie door Herrenberg gewetenloos de samenleving wordt ingejaagd, moet dan ook als onderdeel van de hetze tegen Santokhi worden bezien. Een mogelijk nevendoel zou echter ook kunnen zijn, het creëren van een toestand van oproer en anarchie in ons land teneinde de catastrofe van de eerste helft van de tachtiger jaren desgewenst te kunnen herhalen. Een scenario waar velen van ons overigens bekend mee zijn. De knagende vraag blijft daarom ook 'Zoekt Herrenberg rechtvaardigingsgronden voor een nieuwe staatsgreep?'

Het stuk van Herrenberg is eigenlijk te kolderiek om serieus te worden besproken. Aan het begin reeds krijgt men de indruk te doen te hebben met een 'fossiel' uit de tijd van de koude oorlog die lijdt aan PTSS. In alle hoeken en gaten ziet hij CIA-agenten en boosaardige Amerikanen. Uiterst lachwekkend is hoe Herrenberg daarbovenop Santokhi ten tonele voert, als een unieke geniale staatsadviseur van de Amerikaanse regering die om de haverklap moet worden geconsulteerd ten behoeve van criminaliteitsbestrijding en binnenlandse veiligheid. Nota bene de Verenigde Staten, de machtigste mogendheid ter wereld. Te gek voor woorden.

Al verder lezend refereert Herrenberg naar de afschuwelijke beelden van de dagelijkse gewelddadigheden in Afrika en het Midden-Oosten zoals wij die kennen van het wereldnieuws en zijn verhulde dreigende ondertoon daarbij dat die gruwelen ons ook hier in Suriname te wachten staan. Kennelijk een overgehouden visioen uit zijn weinig verheffende actieloze Ben Bella periode, toen hij in de zestiger jaren van de vorige eeuw daar mocht meelopen in protestdemonstraties.

Het meest kwaadaardige en natie-vijandige in Herrenberg's artikel is echter de samenzweerderige en splijtzwammerige toon waarmee hij appelleert aan het creoolse sentiment door hen als Srananmans aan te duiden tegenover Chandrikapersad Santokhi. Iedere Surinamer weet wat hij daarmee bedoelt en waar hij naartoe wil.

Wij van de VHP schamen ons diep dat anno 21e eeuw, na ruim 150 jaar vreedzaam te hebben samengeleefd, nog landgenoten van zulk laag allooi in onze samenleving rondlopen. Erger nog, dat zij deel uitmaken van de inner cirkel van een president die er prat op gaat de enige echte nationale leider te zijn...'Dang hoe dang Herrie', zouden wij in zijn eigen 'bananen Nederlands' willen zeggen.

Om zijn malicieuze epistel toch enigszins een uitstraling van echtheid te geven zegt Herrenberg verder dat hij een week lang met zijn reactie gewacht heeft om niet emotioneel maar rationeel over te komen. 'Wel Herrenberg, of je kent de betekenis van die Nederlandse begrippen niet, of je neemt een loopje met het verstand van ons Surinamers, want je reactie druipt van de maligne emoties'.
Wij zouden zo kunnen doorgaan alle laaghartige hersenspinsels van Herrenberg, zoals beschreven in zijn artikel, stuk voor stuk tegen het licht te houden, maar dat zou 'doe a no doe' zijn.

Wij raden onze landgenoot Herrenberg derhalve aan zijn zondig en kwaadaardig bericht nog eens in alle rust door te nemen, bijvoorbeeld wanneer hij terug is van de ochtendmis, tenminste als hij nog naar de kerk gaat, en te trachten erachter te komen welke kinderlijke onnozelheid hem ertoe heeft gedreven zijn oor aan de duivel te lenen. Wellicht dat naderhand een mate van boetedoening enige verlichting in zijn geestelijke onrust zal brengen.

De VHP is een gezaghebbende nationale politieke organisatie die vanwege haar buitengewoon democratische gehalte en hoge fatsoensnormen geen moeite heeft met kritiek indien daarmee inderdaad een euvel wordt blootgelegd. De oranje partij zal een dergelijke beoordeling derhalve in dank afnemen en werken aan de correctie daarvan. De VHP zal echter nooit en te nimmer terugdeinzen strijd te leveren tegen onrecht en ondeugd, tegen tirannie en dictatuur indachtig de bekende in poëtische taal tot uitdrukking gebrachte wijsheid: Wie voor tirannen zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen,...dan dooft het licht...

Bureau woordvoerder VHP

Voorzitter PING gaat voor een zetel in Commewijne

Jhauw: 'Wij gaan verrassen'

'Als wij aan de macht komen zal er corruptiebestrijding zijn'


‘Wij zijn geen kleine partij. Wij gaan verrassen. We hebben wel een massa in Commewijne, maar nog geen kandidaten.’ Dit zei Ramsoender Jhauw, voorzitter van PING (Partij voor Integriteit, Nationale motivatie en Gelijkheid), in de talkshow Kal Aaj Aur Kal (KAAK van de zender RBN), met betrekking tot de sterkte van de partij in Commewijne, aldus het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 3 februari 2015.

‘Ik ga voor een zetel in Commewijne. Men zegt dat deze verkiezingen een van verrassingen zal zijn. Ik zeg, als het Megablok wint, dan is het geen verrassing, als Front of V7 wint, is het ook geen verrassing. De verrassing komt pas als wij aan de macht komen en het verschil gaan uitmaken. Het volk heeft al genoeg van deze 2 blokken. Als wij aan de macht komen, dan pas zal er sprake zijn van corruptiebestrijding.’

‘Je wilt niet onderkennen dat je een probleem hebt. Je laat andere mensen uit het buitenland komen om jou te vertellen hoe je corruptie moet aanpakken. Maar, als je het wilt aanpakken, is het gewoon mogelijk. Je moet het gewoon willen. De president zei dat hij de helft van de VHP zou opsluiten, maar nu hij aan het bewind is voert hij een kruistocht tegen anti-corruptie, en een kruistocht tegen mij. De regering had mij moeten omarmen en moeten zeggen Jhauw kom hier, hoe komt het dat je zo integer bent? ‘Kom ons helpen om die corruptie uit te bannen.’ Maar nee, ‘we gaan hem kapot maken’. De president zegt dat er in Amerika en Nederland ook corruptie is, maar hij weigert om aan het volk te zeggen dat het daar wel wordt aangepakt. Want Amerika en Nederland zijn niet op de 100e plaats op de lijst van Transparency International. Zij zijn niet van 94 naar 100 gegaan. Als Denemarken op nummer 1 staat, dan kunnen wij dat ook. Mijn doel is om Suriname binnen 5 jaren in de top 10 te brengen’, beweert Jhauw.

'Wat als u net niet genoeg zetels heeft om een regering te vormen, maar wel genoeg om een andere partij te ondersteunen? Naar welke partij of blok gaat uw keus?’
, vroeg de presentator aan Jhauw.

‘Het moment zal bepalen, maar het zal de partij zijn die bereid is om corruptie te bestrijden zoals ik dat wil. Ik zal mijn eisen stellen’, antwoordde Jhauw.

Weer werkonderbreking werkneemsters Huize Ashiana

Wensenpakket werkneemsters sinds 2010 op tafel: teleurstelling over bond

'We gaan nu naar de president met petitie om hulp te zoeken'

Vakbondsleider Leeflang: 'Men probeert een andere vakbond naar binnen te halen'


De bejaardenverzorgsters van Huize Ashiana hebben gisteren uit ontevredenheid het werk neergelegd. Dat bericht vandaag, dinsdag 3 februari 2015, het Dagblad Suriname. Er is al in 2010 een wensenpakket ingediend bij de directie. De bejaardenverzorgsters willen onder andere verhoging van de salarissen, verhoging van de vervoerstoelage en kledinggeld. Dit alles is in het wensenpakket van de bejaardenverzorgsters opgenomen. 

De bondsvoorzitter heeft besloten de zaak naar de rechter te brengen. De druppel die de emmer deed overlopen, is het verdagen van de zaak naar 8 augustus. 'Wanneer wordt het dan aangepakt?', vraagt bejaardenverzorgster Ingrid Mayland zich af.

'Wij gaan naar de president om hulp te zoeken. De relatie tussen de bond en de zusters is ook op een heel laag pitje, want anders zou je dit niet hebben. Als we tevreden waren, dan waren we vandaag niet hier', zegt de bejaardenverzorgster. Er is volgens haar vaker overleg geweest tussen de bond en de bejaardenverzorgsters, maar zij werden telkens teruggestuurd om te werken, 'omdat het geregeld zal worden'. 'We kunnen dit echt niet meer. We gaan nu zelf ervoor. Ons werk wacht wel op ons, maar wij vinden dit ook niet prettig', aldus Mayland.

'We werden in de ochtend van 2 februari geïnformeerd dat de werknemers ontevreden zijn en het werk hebben neergelegd', zegt voorzitter Murwin Leeflang van de bond van Huize Ashiana. 'De leden hebben mij toen aangegeven dat zij een petitie wensten in te dienen bij de president. Wij hebben hun gezegd dat het hun recht is. Wij hebben de petitie ook gelezen en adviezen gegeven betreffende zaken die bij konden komen om de petitie gewicht te geven', zegt de voorzitter.

'Gaat u uw ding doen en het bestuur trekt zichzelf terug om vervolgens te kijken hoe met de situatie verder te gaan', werd volgens de voorzitter aan de werknemers meegedeeld. 'Waar wij rekening mee moeten houden, en dat heb ik de mensen ook gezegd, is dat de mensen erop moeten letten dat anderen ze niet opjutten om zodoende verdeeldheid te brengen binnen een sterke vakbeweging. Er zijn legio voorbeelden waar dit zich heeft voorgedaan. Als de zaak bij de rechter ligt, san mi kan du? A no wakti mi musu wakti a rechter? Ik ben al langer dan twee jaar bezig met de zaak. Het geduld raakt ook op. De mensen willen naar de president gaan. Wat kan de president doen? De president kan niet in een rechtszaak bemiddelen. We moeten rustig het besluit van de rechter afwachten. We zijn geïnformeerd dat andere vakbondleiders bezig zijn om hier te infiltreren. Men probeert een andere vakbond naar binnen te halen. We weten wat er speelt. Wij als bestuur van Huize Ashiana zijn alert. De bond van Huize Ashiana is aangesloten bij C-47.'

Leeflang wil nog niet prijsgeven welke andere bond de infiltratiepogingen pleegt.

De zusters hebben er alle vertrouwen in dat zij na het indienen van hun petitie uit hun nood geholpen zullen zijn.

OM eist 5 jaar cel tegen oma die kleinzoon dodelijk vergiftigde

Vrouw liet kleinzoon van 1 jaar dodelijk middel drinkenHet Openbaar Ministerie (OM) heeft gisteren vijf jaar gevangenisstraf geëist tegen Shakuntala P. die op 4 mei 2014 haar kleinzoon Akaash om het leven heeft gebracht. P., die de jongen een dodelijk middel liet drinken, had eerder tegenover de rechter verklaard, dat ze dit had gedaan, omdat ze niet langer in staat was de 1-jarige Akaash te voeden, zo bericht de Ware Tijd vandaag, dinsdag 3 januari 2015.

Haar sociale situatie liet het niet toe, aangezien ze leeft van een uitkering van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. De verdachte zei ookm dat het jongetje niet geaccepteerd werd door de familie, omdat hij het product is van bloedschande. 

Op de dag van het gebeurde huilde het kind constant, omdat hij honger had. De oma dacht hem uit zijn lijden te verlossen en diende hem het dodelijke middel toe. Het lege flesje had ze in een goot dicht bij het huis gegooid. 

Het kind werd voor medische hulp naar een ziekenhuis gebracht, maar redde het niet. 

De eerste verklaring van de verdachte was, dat ze haar kleinzoon het middel had gegeven, omdat hij ziek was. Toen ze het lijk van het kind zag en de druk steeds groter werd besloot ze de waarheid te vertellen.

Het OM is van oordeel, dat de oma het kind opzettelijk heeft gedood. Uit psychologisch onderzoek blijkt dat ze volledig toerekeningsvatbaar is en geen stoornis heeft. Uit het onderzoeksrapport blijkt ook dat de verdachte, die nooit eerder in aanraking is gekomen met Justitie, in staat is zelf te voorzien in haar levensonderhoud. De zaak staat 2 maart weer op de rol.

Leerkrachten school Bigi Poika zien boze geesten in school

Kapitein Jagendorst gelooft niets van verhalen leerkrachten

Ouders leerlingen niet tevreden over leerkrachten


Ouders van kinderen van het inheemse dorp Bigi Poika in Para zien de leerkrachten van de plaatselijke school liever gaan dan komen, omdat ze drogredenen zouden opgeven om geen lessen te verzorgen. 'Al twee weken wordt geen les gegeven, omdat de leerkrachten zeggen dat ze boze geesten zien op school. Dat is helemaal niet waar, want wij merken hiervan niets', zegt ouder Sandra Arumjo vandaag, dinsdag 3 februari 2015, in de Ware Tijd.

Kapitein Anesta Jagendorst van Bigi Poika stelt, dat de leerkrachten uit rancune handelen. Het dorpshoofd en ouders hadden hen op 19 januari in een vergadering erop gewezen het er niet mee eens te zijn, dat leerlingen een toilettengroep moeten schoonmaken, omdat er maar één schoonmaakster is.

Ook hebben de dorpelingen hun ongenoegen geuit over het feit, dat de school soms te vroeg wordt gesloten zonder opgaaf van redenen. Bovendien is er niet elke dag naschoolse opvang. De kritiek van de ouders bleek niet in goede aarde te zijn gevallen bij de leerkrachten en die zijn vervolgens naar Paramaribo vertrokken. 

'Ze willen gewoon tonen dat ze macht hebben en dat gebruiken ze om ons te pesten. Ik geloof er daarom geen moer van dat ze boze geesten zien', aldus Jagendorst. 

Ze zegt gisteren met de directeur van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling, Robert Peneux gesproken te hebben. Ook hebben de ouders op 22 januari met vertegenwoordigers van het ministerie, onder wie Bert Eersteling, hoofd van Bureau Onderwijs Binnenland, vergaderd. Hij heeft hen toen beloofd, dat de school op 26 januari zou beginnen, maar dat is niet gebeurd.

Eersteling zegt, dat hij gehoord heeft dat niet alle leerkrachten op hun standplaats zijn. Drie van de acht zijn al  terug in het dorp. 'Er moeten vandaag nog twee naar het dorp vertrekken. Twee anderen die beweren dat ze boze geesten zien worden begeleid door een geestelijke. Ik moet nagaan waarom één leerkracht niet erbij is.'

Vonnissen Inter-Amerikaans Hof maatstaf hoogte schadeclaim nabestaanden slachtoffers 8 decembermoorden

Advocaat Essed: 'Vonnissen Inter-Amerikaans Hof deel van Surinaamse rechtsorde'Nabestaanden van de slachtoffers van de 8 decembermoorden hebben in het 8 decemberstrafproces tegen de verdachte Edgar Ritfeld geen concreet bedrag geëist als schadevergoeding. Hun advocaat Hugo Essed hield de Krijgsraad tijdens de zitting gisteren voor, dat als Ritfeld schuldig wordt bevonden, de Staat Suriname de eerste draagplichtige is voor de te vergoeden schade. Hij voerde aan, dat Ritfeld als militair optrad, een orgaan van de Staat Suriname. De procesgemachtigden van de nabestaanden hebben twee vonnissen van het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens als maatstaf overgelegd aan de Krijgsraad, zo bericht Starnieuws vandaag, dinsdag 3 januari 2015.

Het gaat om het vonnis in de Aloeboetoe-zaak van 10 september 1993 en Moiwana gemeenschap op 15 juni 2005 (zie onderaan beide vonnissen). In beide gevallen gaat het om schending van mensenrechten waarvoor de Staat Suriname is veroordeeld.

Essed benadrukte dat de vonnissen van het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens deel uitmaken van de Surinaamse rechtsorde. Aan de Krijgsraad wordt overgelaten om op basis van de maatstaven van het internationale vonnis een bedrag vast te stellen. Daarnaast wordt aan de Krijgsraad gevraagd, indien Ritfeld veroordeeld wordt, dat ook hij een schadevergoeding moet betalen aan de nabestaanden. Ook hier wordt aan de Krijgsraad gevraagd om het bedrag op basis van de twee vonnissen vast te stellen.

Essed vroeg aan de Krijgsraad wanneer de indringende (prealabele) vraag beantwoord zal worden of door de Amnestiewet er inmenging heeft plaatsgevonden in het rechtsproces. De vervolging van de verdachten is in mei 2012 geschorst. Ritfeld ging in beroep hiertegen. Het Hof van Justitie heeft de schorsing van de vervolging nietig verklaard.

Ook auditeur militair Roy Elgin voerde aan dat de vraag over inmenging nog niet beantwoord is. Elgin blijft op het standpunt staan, dat het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk is door de aanname en afkondiging van de wet. Hij stelde voor om deze zaak ook voor met maximaal een jaar te schorsen, waardoor het nog in te stellen Constitutioneel Hof de Grondwet kan toetsen en de indringende vraag of er sprake is van inmenging kan beantwoorden.

De nabestaanden dringen ook aan op de beantwoording van de rechtsvraag die gesteld is. De Krijgsraad zet de vervolging tegen Ritfeld voort, zonder dat de prealabele vraag is beantwoord. De verzoekers van de schadevergoedingen dienen hiertegen protest aan, maar schikken zich bij de beslissing van de Krijgsraad.

Over het voorstel tot schorsing van de vervolging met een jaar, zal de Krijgsraad zich op 2 maart uitspreken. Essed zei, dat de zaak in feite terug is bij de schorsing van de vervolging in 2012. Dezelfde rechtsvraag over inmenging die toen speelde, is nog steeds van kracht. Hierover zijn de auditeur militair en de procesgemachtigden van de nabestaanden op één lijn.

Het vonnis in de zaak Aloeboetoe tegen de Staat Suriname, 10 september 1993:Het vonnis in de zaak van de Moiwana gemeenschap tegen de Staat Suriname, 15 juni 2005:

NPS-Para: Geen enkele NPS'er is te La Vigilantia naar NDP overgelopen

Voorzitter NPS-Para: 'Moet ik wel reageren op zulke riool politiekvoering?'


Voorzitter Richard Slijters van de NPS-afdeling Para, ontkent vandaag, dinsdag 3 februari 2015, op Starnieuws met klem dat er bij de NDP-wijkvergadering afgelopen zaterdagavond te La Vigilantia NPS-ers aanwezig waren die zijn overgelopen naar de NDP. 'Met verbazing hebben wij kennis genomen van dat verhaal. Eigenlijk vraag ik me af of we moeten reageren op zulke riool politiekvoering', zegt Slijters.

'De NPS zal zich niet tot dat niveau verlagen, omdat wij beschikken over een dosis zelfrespect. Wij hebben dat nagetrokken en ik kan met zekerheid zeggen, dat er geen NPS'ers en waarschijnlijk ook geen VHP'ers zich die avond hebben gemeld. De mevrouw die op het podium sprak namens de groep behoort overigens niet tot de VHP of de NPS, maar tot de Basis Partij voor Vernieuwing en Democratie (BVD)', aldus Slijters.

Volgens hem moet sterk in twijfel worden getrokken, dat überhaupt 500 VHP'ers en 200 NPS'ers daar aanwezig waren. Volgen waarnemingen zouden er op die bewuste vergadering van de NDP maximaal 200 mensen aanwezig zijn geweest.

'Hoe kan het dan dat 700 mensen zich daar hebben aangesloten?', vraagt Slijters zich af. Hij weet dat niet ver van de NDP-bijeekomst ook een vergadering was van de ABOP. 'Daar was het wel heel druk, maar niet op de NDP-vergadering', zegt de NPS-afdelingsvoorzitter.

Overigens is volgens hem de aanwezigheid van veel personen die op de beide bijeenkomsten waren te danken aan het feit ,dat hen was beloofd dat grondpapieren in orde gemaakt zouden worden. 'Ze waren niet daar, omdat ze zo graag bij de NDP willen horen. In elk geval waren er zichtbaar geen herkenbaar NPS'ers aanwezig', stelt Slijters.

Slijters wil de gemeenschap moed inspreken en roept op zich schrap te houden. 'Omdat er nog meer en ergere aanvallen gepleegd gaan worden op de intelligentie van het volk. Ik doe een beroep op het publiek zich niet te laten meesleuren naar een mensonwaardig niveau. De NPS werkt dag en nacht aan de vooruitgang en groei van het district Para. Ontwikkeling en vooruitgang is waar wij ons elke dag opnieuw voor inzetten.'

Volgens hem is het verhaa’ rond de honderden overlopers uit de duim gezogen, omdat die NDP-vergadering niet is geworden wat ervan werd verwacht. 'Ressort-oost is het grootste ressort van Para. De NPS heeft daar 1.500 tot 2.000 leden', beweert Slijters.