woensdag 4 februari 2015

Consumentenkring wil dat Centrale Bank harder optreedt tegen cambiohouders

Ook winkeliers fungeren als cambiohouders


De stap van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) om rechtstreeks een een bedrag tot 300 Amerikaanse dollar of euro aan de burger te verkopen of in te wisselen, zou niet hoeven als cambiohouders zich geloofwaardiger zouden opstellen. Dit zegt voorzitter Albert Alleyne van de Consumentenkring vandaag, woensdag 4 februari 2015, op de Ware Tijd Online. 

Hij vindt het besluit van de CBvS goed, maar ziet graag dat deze harder optreedt tegen cambiohouders die volgens hem speculeren met valuta.

'We hadden het vertrouwen in de cambio's dat ze eerlijk te werk zouden gaan, maar wat zien we gebeuren, ze tonen hun ware gezicht. Valuta worden achtergehouden of duurder verkocht, terwijl ze het zelf goedkoop opkopen', aldus Alleyne. Hij staaft zijn constateringen op basis van algemene klachten in de samenleving die ook de Consumentenkring bereiken.

Een beter alternatief is volgens de voorzitter, dat lokale banken meewerken om valuta te verkopen aan de consument en dat de cambiobranche al dan niet voor een bepaalde periode wordt stopgezet.

Hoewel lokale banken al valuta verkopen, merkt hij toch dat dit niet optimaal gebeurt, vanwege een constant gebrek aan het vreemde geld en beperkte openingstijden. 'Banken zijn niet zoveel uren beschikbaar, terwijl de cambio meestal onbeperkte openingstijden heeft.' Daarnaast merkt hij op dat ook winkeliers als cambio's fungeren.

VHP-voorman Santokhi informatie stand van zaken in Suriname aan Surinamers op Curaçao

Curaçao voorlopig sluitstuk reeks bezoeken aan verschillende bevriende landen in regio

(Bron foto: VHP)

Op een bijeenkomst van Surinamers en Antilliaanse sympathisanten afgelopen zondag in Willemstad op Curaçao benadrukte VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi zijn voornemens om de betrekkingen tussen Suriname en Curaçao aanzienlijk te intensiveren, wanneer zijn partij na de verkiezingen van 25 mei 2015 mede-regeringsverantwoordelijkheid zal dragen. Dat meldt de VHP vandaag, woensdag 4 februari 2015, in een persbericht.

Santokhi brengt van 30 januari tot 5 februari een kort vriendschapsbezoek aan Curaçao met het doel de Surinaamse experts en andere belangstellenden te informeren over de stand van zaken in Suriname, in het bijzonder met betrekking tot de komende verkiezingen.

Curaçao vormt het voorlopige sluitstuk van een reeks periodieke bezoeken aan verschillende bevriende landen in de regio waar de VHP-voorzitter ongeveer een jaar geleden aan begon.

In zijn toespraak ging Santokhi concreet in op enkele gebieden van samenwerking waaronder handel, justitie, toerisme, onderwijs en gezondheidszorg. Ook vestigde hij de aandacht van zijn gehoor op het belang van human capital als duurzame investering in de groei en bloei van Suriname.

'… en omdat ik mij daarvan zeer wel van bewust ben, doe ik vanuit deze plaats dan ook een dringende oproep aan alle Srananmans, in welk deel van de wereld zij zich ook bevinden, op eigen wijze een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van ons aller geliefd Suriname'….

Op een vraag uit het publiek hoe de VHP omgaat met personen die van de ene partij overlopen naar de andere antwoordde Santokhi: 'Als VHP’ers hun partij verlaten om over te steken naar de andere zijde, dan wensen wij hen het beste toe en als personen van de andere zijde besluiten zich bij ons te voegen, dan ontvangen wij een ieder die onze beleidsprogramma’s en politieke beginselen onderschrijven met open armen, want de VHP is een op en top nationale partij en een huis voor alle Surinamers.'

VHP Mediacommissie

Weg van Zanderij richting het westen van het land weer voor zwaar vrachtverkeer toegankelijk

(Bron foto: Commissariaat Para)
Trucks moeten ontheffings-toestemming commissariaat hebben

Bij regenval mag niet meer gereden worden


Vanaf morgen mag vrachtverkeer weer gebruikmaken van de weg van Zanderij richting het westen van Suriname. Dit weggedeelte was afgesloten voor vrachtverkeer boven 4 ton, omdat de conditie van de weg zeer slecht was. Het commissariaat van Para werkt continue aan reconditionering. 

'Het streven is om alle kuilen in de weg te dichten en daarna te egaliseren met een graider', zegt Sherwin Piqué vandaag, woensdag 4 februari 2015, in het Dagblad Suriname.

De kapiteins van de dorpen Tibiti, Bigi Poika en Pikin Saron tonen begrip voor het economisch belang van vrachttransporteurs. Zij hebben ook ingestemd met de voorlopige openstelling van de weg.

Het commissariaat stelt wel enkele voorwaarden voor transporteurs, met name dat de lading niet hoger mag zijn dan 20 m³, dat een ontheffingstoestemming van het commissariaat vereist is en dat er meteen gestopt wordt met rijden als het weer omslaat en het begint te regenen. Deze voorwaarden worden gesteld om de weg in haar huidige conditie te behouden.

'De gemeenschappen van de inheemse dorpen zijn afhankelijk van de weg en wij moeten ervoor zorgen dat de weg rijbaar blijft. Schoolkinderen en werkende mannen en vrouwen moeten dagelijks over de weg om hun bestemming buiten dat gebied te bereiken', aldus Pqué.

Twee BEP-leden door dc Marowijne uit functie ontheven vanwege bijwonen V7-massameeting

RO-minister Betterson niet op hoogte van ontheffing 


BEP ziet in ontheffing een 'zuiver politieke daad'


De politieke partij Broederschap en Eenheid in Politiek (BEP) stelt vandaag, woensdag 4 februari 2015, dat de leden Alwin Lonswijk en Ilse Lino door districtscommissaris (dc) Theodorus Sondrejoe van Marowijne zijn ontheven uit hun functie, omdat zij zaterdag 24 januari de massameeting van V7 in Paramaribo hebben bezocht. De BEP wijst er opm dat de leden op een vrije dag naar de politieke bijeenkomst zijn gegaan en niet op het podium zijn geweest of een toespraak hebben gehouden.

De BEP-leden keerden dezelfde dag na de massameeting terug naar Moengo. Op maandag 26 januari heeft de dc in een brief te kennen gegeven, dat Lonswijk en Lino per onmiddellijk ontheven zijn uit hun functie. De redenen die aan deze ontheffing ten grondslag liggen, zijn volgens de gedupeerden dat zij zich zou hebben begeven op het podium tijdens de massameeting van V7 op het terrein van de stichting de Olifant en uitlatingen hebben gedaan richting ABOP en veranderende beleidsinzichten, en term die vaak wordt gebruikt bij het ontheffen van ambtenaren uit functies.

De BEP ziet deze volgens haar juridisch incorrecte ontheffing van Lonswijk en Lino, die op instigatie van de ABOP zou zijn uitgevoerd, als een zuiver politieke daad.

Gesteld wordt dat elke Surinamer het democratisch recht heeft zich te verenigen of aan te sluiten bij een politieke organisatie naar eigen keus. Deze keuze dient door iedereen erkend en gerespecteerd te worden. De districtscommissaris mist volgens de BEP elke bevoegdheid om tot ontheffing van een ambtenaar over te gaan. 'Alleen in een rijpe bacoven republiek, waar de wet van de jungle geldt, kan zo'n actie ondernomen worden', aldus de BEP.

De BEP-leiding laat weten, dat het categorisch onjuist is dat Lonswijk en Lino op de massameeting van V7 het podium betreden hebben. Namens de BEP hebben alleen voorzitter Celsius Waterberg en ondervoorzitter Patricia Meulenhof het woord gevoerd.

De partij vraagt de gemeenschap om deze daad van de districtscommissaris af te keuren en te veroordelen. Dit soort gedrag heeft de ABOP steeds gedemonstreerd naar de BEP toe, waardoor de BEP genoodzaakt was zich terug te trekken uit de A Combinatie. Ook hetzelfde ondermijnende gedrag heeft de ABOP geëtaleerd naar ministers van de BEP toe in 2011, welke uiteindelijk mede geleid heeft tot het uitzetten van de partij uit de regering Bouterse-Ameerali

De BEP doet een beroep op de minister van Regionale Ontwikkeling om deze wilde actie met als basis politieke rancune, terug te draaien en de mogelijkheid te bieden aan de ambtenaren Lonswijk en Lino hun werkzaamheden in naam van de republiek Suriname uit te voeren.

Minister Stanley Betterson van Regionale Ontwikkeling zei vanmiddag in het SRS-programma Bakana Tori in gesprek met presentator Cliffton Limburg niet op de hoogte te zijn van de ontheffing. Hij beloofde deze zaak onmiddellijk te zullen onderzoeken en in contact te treden met de districtscommissaris van Commewijne om uit te vinden wat er precies is gebeurd.

Jhauw neemt tijdens niets onthullende persconferentie Starnieuws onder vuur

'Bewijsmateriaal' van Jhauw kan nauwelijks of niet worden toegelicht

Jhauw dreigt Starnieuws voor rechter te slepen


Een persconferentie van Ramsoender Jhauw, directeur van Surishopping, is vanmiddag, woensdag 4 februari 2015, volgens Starnieuws uit de hand gelopen. Jhauw haalde uit naar de media, met name Starnieuws. Hij beweerde, dat hij vaker negatief in het nieuws verschijnt dan de ‘Dassasinghs’ die tegen hem een moordcomplot zouden hebben beraamd. Jhauw kwam met ‘bewijsmateriaal’ op de proppen, dat hij echter, volgens Starnieuws, moeilijk of helemaal niet kon toelichten. De persconferentie veranderde in een discussie en enkele aanwezige verslaggevers zagen zich genoodzaakt de persconferentie voor het einde al te verlaten. 

De pers was uitgenodigd door Jhauw ‘voor schokkende onthullingen’. Voordat de 'zaak Westfa' behandeld werd, deed Jhauw een mededeling over de levering van materiaal aan de brandweer. Jhauw gaf aan dat na veertien maanden recent slechts een klein deel van het brandweermateriaal is aangekomen. Het materiaal is volgens Jhauw aangehouden op de haven, omdat sommige zaken niet kloppen.

Hij bleef volgens Starnieuws vaag over de informatie en antwoorden op indringende vragen bleven uit.

Jhauw heeft de uitdraai van een ‘WhatsApp’ chat met Westfa voorgelezen en een geluidsopname laten horen van een telefoongesprek. In een chat- en telefoongesprek geeft Westfa aan dat hij vreest voor zijn leven en vraagt om hulp aan Jhauw. Westfa zei, dat ‘Dassa’ overal mensen heeft, in de inlichtingendienst, bij de politie en de media. Westfa drukte Jhauw verschillende keren op het hart om zich koest te houden en om niet naar de media te stappen. Hij wees Jhauw er ook op dat door het opzoeken van de publiciteit de zaak nu opgeblazen is.

Jhauw liet vanmiddag weten, dat het materiaal nog niet aan de politie is overhandigd, omdat 'de politie het erg druk heeft'. Na een opmerking, dat er duidelijk geknipt is in het telefoongesprek, brak er een discussie los. Aan Jhauw werd gevraagd hoeveel waarde hij hecht aan de uitlatingen van Westfa die nu ook contact blijkt te hebben met zijn vermoedelijke opdrachtgevers en de media. Ook op vragen waarom er geknipt is in het materiaal, kwam er ook geen afdoend antwoord.

Jhauw beweerde, dat de media selectief artikelen publiceren die hem schaden. Hij vindt dat ondanks de vele publicaties die erop wijzen dat zijn beweringen en uitlatingen over het ‘moordcomplot’ en de ‘brandweerspullen’ hem uiteindelijk positief neerzetten, zijn naam nog niet gezuiverd is.

'De pers heeft een verschrikkelijke verantwoordelijke taak in de gemeenschap. Het moet als de meest integere orgaan naar buiten komen.'

De discussie liep hoog op toen de aanwezige mediawerkers Jhauw erop wezen, dat het niet hoort om het audomateriaal te publiceren waarin duidelijk geknipt is en ook nog eens als bewijsmateriaal naar de politie moet. Jhauw had als doel om het ‘bewijsmateriaal’ te laten publiceren.

De ondernemer dreigt met een rechtszaak tegen Starnieuws.

Prijsverschillen sterke drank in supermarkten Curaçao kunnen enkele tientjes bedragen

(Bron foto)
Consumentenbond doet aan vooravond carnaval prijsvergelijking


Het loont de moeite om de prijzen van sterke drank in supermarkten op Curaçao te vergelijken voor diegenen die nog inkopen moeten doen voor het carnaval. De prijsverschillen tussen sommige supermarkten beslaan soms tot wel enkele tientjes, ladus bericht de Amigoe vandaag, woensdag 4 februari 2015.
 
Ook dit jaar deed de Consumentenbond weer een prijsvergelijking van de meest gewilde carnavalsboodschappen aan de vooravond van de parades en evenementen. Uit dit onderzoek bleek dat Bon Biní Supermarket en die van Mangusa Hypermarket en Rio Canario de voordeligste waren terwijl de laatste twee de meeste van de onderzochte producten in voorraad hadden en dus het best gesorteerd waren.

In totaal werd door de Inspectie van Economische Zaken in 26 supermarkten en minimarkets de prijs van 142 producten vergeleken, in de periode van 15 tot 29 januari. Er werd gelet op sortering, merk en inhoud. De kwaliteit in de categorie vlees werd buiten beschouwing gelaten.

De producten werden verdeeld in 25 categorieën zoals water, juice, frisdrank, bier, sterke drank, snacks, mayonaise en foamborden.

Zoals gezegd waren de prijsverschillen bij met name sterke drank erg opvallend. Zo kost een fles whiskey Johnny Walker Black Label van 750 ml bij Arco Iris 58,95 gulden, maar bij Best Buy kost deze 89,55 gulden. Ook in Red Label van Johnny Walker 750 ml werden grote prijsverschillen in de verkoop geconstateerd door de onderzoekers: bij Bon Biní 31,85 gulden en bij Best Buy 49,99 gulden. Prijsverschillen van respectievelijk meer dan 30 en 18 gulden. Waar deze supermarkten hun sterke drank betrekken wordt niet vermeld, maar via de officiële importeur zal het duurder zijn dan als er sprake is van parallelimport uit bijvoorbeeld Venezuela.

Ook in de verkoop van bier werden grote prijsverschillen waargenomen. Een krat met flesjes Polar kost bij Centrum Supermarket Piscadera 30,06 gulden waar Supermarkt 2000 46 gulden rekent voor eenzelfde krat. Een krat Heineken van 25 cl kost bij Centrum Piscadera 48,34 gulden, maar bij Minimarket Centro 62,08 gulden.

De 26 supermarkten waren 2000, Arco Iris, Arti’s, Best Buy, Bon Biní, Boulevard Marketplace, Centrum Mahaai, Centrum Piscadera, Colón, Esperamos, Exito, Goisco, Mangusa Rio, Mangusa Hypermarket, San Pedrio, Vreugdenhil, Minimarket Beurs, Minimarket Feicui, Minimarket Bonam, Minimarket Queens, Minmarket Aquasol, Minimarket Wah Sang, Minimarket Kenny’s, Minimarket Luna Park, Minimarket Centro en Minimarket Sta. Maria.

De gehele prijsvergelijking is te downloaden via www.fundashonpakonsumido.org.

MFK-fractie Staten Curaçao: 'Minister-president heeft Engelse 'f'-scheldwoord gebruikt'

Volgens Statenvoorzitter Franco heeft Asjes geen scheldwoord gebruikt: 'MFK-fractie liegt'Volgens de MFK-fractie in de Staten van Curaçao zou minister-president Ivar Asjes (Pueblo Soberano) tijdens de openbare vergadering van afgelopen maandag hebben gescholden. Dit zou zijn gebeurd op het moment dat MFK-Statenlid Amerigo Thodé tijdens de tweede ronde aan het woord was. Voor de fractie was dit een bewijs van gebrek aan respect van Asjes tegenover de Staten, aldus de Amigoe vandaag, woensdag 4 februari 2015.

Statenvoorzitter Marcolino ‘Mike’ Franco (PAIS) stelt echter, dat Asjes nimmer een scheldwoord heeft gebruikt en dat de MFK-fractie liegt.
 
In een persbericht scrijft de MFK-fractie, dat de minister-president het Engelse ‘F-woord’ zou hebben gebruikt. Dit is onaanvaardbaar en Asjes hoort beter te weten, vindt de partij.

Jacinta Scoop-Constancia, eveneens van de MFK, die na Thodé aan het woord kwam, maakte hier melding van tijdens haar spreektijd en vroeg aan de voorzitter of dit geoorloofd was. Maar, volgens de MFK laat Franco alle schendingen van de Gedragscode van de Staten door ministers en Statenleden die de coalitie steunen toe.

Franco laat desgevraagd weten dat de voorstelling van zaken zoals de MFK en Scoop-Constancia naar voren brengen, niet correct is. 'Het is trouwens Scoop-Constancia die als enige het ‘F-woord’ heeft gebruikt in de Staten', zegt hij.

De Statenvoorzitter stelt, dat Thodé in zijn spreektijd naar voren heeft gebracht dat er een leningsovereenkomst is tussen Kompania di Peroli i Gas (KPG) en de Refinería di Kòrsou (RdK), maar dat de minister-president weigert die aan de Staten te geven. 'Hierop maakte de minister-president een armgebaar naar mij toe van ‘wat is dit’. Hij heeft niets gezegd en zeker niet het F-woord gebruikt', aldus Franco.

De Statenvoorzitter zegt verder dat hij de premier bij zich heeft geroepen. 'Dus het is ook niet zo dat de minister-president met twee andere personen stond te praten zoals Scoop-Constancia beweert. Asjes was met mij aan het praten.'

Asjes beklaagde zich bij de Statenvoorzitter erover, dat hij pas heeft uitgelegd dat er geen leningsovereenkomst is, maar alleen een leningsaanvraag die nog geëvalueerd moet worden en hoe het kan zijn dat wordt toegelaten dat een Statenlid zo openlijk hierover liegt. 'Hierop heb ik Asjes geantwoord dat Thodé in zijn spreektijd is en dat hij immuniteit geniet, dus dat hij de grootste leugens kan verkondigen zonder dat er hier tegen opgetreden kan worden.'

Franco zegt dat het typisch iets van de MFK-fractie is geworden om misbruik te maken van de immuniteit om leugens te vertellen in de Staten. Hij noemt deze ‘politieke tactieken’ beneden alle peil.

'Ik keek ook verbaasd op toen Scoop-Constancia met deze observatie kwam. Het kan zijn dat zij het armgebaar van Asjes anders heeft geïnterpreteerd, maar dan nog gebruik je het F-woord niet en zeker niet als de persoon naar wie je refereert, zelf het woord niet heeft gebruikt.'

Franco maakte tijdens de vergadering hier ook melding van, waarop Scoop-Constancia het door haar gebruikte F-woord weer introk. 'Je kunt een felle oppositie voeren, maar doe dat gebaseerd op de waarheid. Om keihard te liegen en daarna op Facebook er een heel issue van gaan maken is niet alleen beneden alle peil, maar het is ook zeer kinderachtig.'

6-Jarig meisje in Brazilië verdrinkt in Rio Maicuru en vervolgens aangevallen door piranha's

(Bron foto: newsrondonia)
Meisje valt tijdens boottripje met familie uit boot


Tijdens een boottripje met haar oma en enkele andere familieleden op 27 januari 2015 op de de Braziliaanse Rio Maicuru, niet ver van de stad Monte Alegre, viel de 6-jarige Adrila Muniz uit de boot en verdronk, ondanks pogingen van haar oma om haar uit het water te redden. Dat berichtten 29 januari diverse Braziliaanse media, waaronder newsrondonia.com.br. Het verhaal heeft vandaag, woensdag 4 februari 2015, enkele buitenlandse media bereikt, zoals het Duitse Bild en het Belgische Het Laatste Nieuws.

Het meisje werd meteen aangevallen door piranha's.

Het levensloze lichaam van het kind werd snel door een zoekgroep gevonden en uit het water gehaald. Het was zwaar toegetakeld door de roofvissen. De polite sprak van een 'gruwelijke aanval'. De benen van het meisje en haar onderlichaam waren bijna tot op het bot aangevreten. Of het meisje door de vissen gedood werd, is niet zeker. Het is niet uitgesloten dat ze eerst verdronk.

Het lichaam van Adrila werd naar het ziekenhuis van Monte Alegre, 435 kilometer verwijderd van de stad Belém, vervoerd voor nader medisch onderzoek.

(Red. De Surinaamse Krant/newsrondonia.com.br/Bild/Het Laatste Nieuws)

Orthopeden AZP korte tijd in actie

AZP-directeur Brahim: 'AZP heeft onvoldoende middelen om nu tarieven te verhogen'


De directeur van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), Antoine Brahim, is blij dat de dienstverlening naar de samenleving gecontinueerd wordt. Het Dagblad Suriname schrijft vandaag, woensdag 4 februari 2015, te hebben vernomen, dat de orthopeden in het AZP in actie waren. 

Verschillende zaken hebben geleid tot de actie van de orthopeden. Het belangrijkste was de aanpassing van de tarieven. Brahim wil niet diep ingaan op de kwestie van de tariefaanpassing. ‘Het ziekenhuis heeft onvoldoende middelen om nu tarieven te verhogen’, zegt hij.

Over een oplossing zal in overleg worden getreden met het stafbestuur. De algemene ledenvergadering van de medische staf in het AZP heeft besloten niet in actie te gaan. De orthopeden die gisteren het werk hadden neergelegd, hebben de werkzaamheden hervat.

‘Afgesproken is dat het bestuur van de medische staf en de directie zich verder zullen buigen over de zorgpunten’, aldus de directeur.

De ziekenhuizen zijn nog in gesprek met de verzekeraars over de tarieven van de basiszorgverzekering. Er is nog geen overeenstemming bereikt hierover. Brahim hoopt dat zaken op korte termijn afgerond kunnen worden, waardoor er meer duidelijkheid komt.

Tjin-A-Tsoi (NPS) bezorgt OM dossier inzake vermeend 'mega corruptieschandaal' bij EBS

NPS-parlementslid vindt dat waarnemend directeur EBS op non-actief moet worden gesteld


Het NPS-Assembleelid Arthur Tjin-A-Tsoi heeft vandaag, woensdag 4 februari 2015, een volgens zijn zeggen tot in detail uitgewerkt dossier gedeponeerd bij waarnemend procureur-generaal Roy Baidjnath Panday. Het gaat om zaken waarin sprake zou zijn van een mega corruptieschandaal bij de NV Energiebedrijven Suriname (EBS). Dit bericht Starnieuws.

Het Assembleelid vindt dat de waarnemend directeur van EBS, Willy Duiker, op non-actief moet worden gesteld door de regering, nu formeel om een onderzoek is gevraagd. Zeker ook als voorzitter van Raad van Toezicht bij de Centrale Bank van Suriname.

Tjin-A-Tsoi gaat inhoudelijk niet diep in op de zaken, omdat het Openbaar Ministerie (OM) gevraagd is om een onderzoek en de ruimte moet worden gegeven.


Het Assembleelid heeft de stukken met een waardetransport laten bezorgen, terwijl hij wachtte bij het kantoor van het Openbaar Ministerie, gadegeslagen door journalisten. Hij vindt dat de documenten goed beschermd vervoerd moesten worden.

In 2013 is Srd 22 miljoen betaald voor levering van noodaggregaten, maar deze zijn tot nu toe niet geleverd. Er is een overeenkomst getekend met een bedrijf uit de lening die verstrekt is door de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank. Dat bedrijf bestaat niet meer, want er is een naamsverandering ondergaan, stelt Tjin-A-Tsoi. Totaal gaat het om een bedrag van euro 12 miljoen.

De NPS-politicus zei verder, dat het tarief voor aansluiting van stroom verhoogd is. Bedrijven moeten 300 tot 400% meer betalen voor stroom. Tjin-A-Tsoi vindt dat het geen politieke zaak is. Het hele land heeft te maken met zaken die mis zijn bij de EBS.

Het heeft enige tijd geduurd voor de procureur-generaal gevraagd kon worden om een onderzoek te verrichten. 'Het gaat om een zeer complexe zaak, maar ik heb ik details de zaken uitgewerkt, zodat het duidelijk is voor de pg wat er zich afspeelt.'

Jogi (VHP): 'Parmessar kan voetzolen kiezers likken, toch stemmen zij niet op NDP'

VHP-Assembleelid hekelt gedrag minister Parmessar van OW


‘Parmessar kan de voetzolen van de kiezers likken, toch gaan zij niet stemmen op de NDP’, zegt VHP-Assembleelid Mahinder Jogi vandaag, woensdag 4 februari 2015, in het Dagblad Suriname. Hij hekelt het gedrag van de minister van Openbare Werken, Rabin Parmessar, die letterlijk op zijn knieën is gegaan om zijn gehoor te vragen om op de NDP te stemmen. 

Jogi is er benieuwd naar of Parmessar ‘deze aardigheid kan uithalen in buurten waar er overwegend mensen wonen die op hem lijken. Die mensen zouden hem meteen betaald zetten en keihard in zijn gezicht zeggen dat hij een bedrieger is.’

‘In 2010 was het dezelfde Parmessar die huis een huis bezoeken aflegde in buurten waar de mensen op hem lijken. Daar hield hij de kiezers voor, dat ze hun stem op de NDP moesten uitbrengen. Volgens Parmessar zou hij de president worden indien de NDP zou winnen.’ 

Na de verkiezingswinst bleek dit één van de beloften van de NDP die nooit zou worden waargemaakt. ‘Trouwens Parmessar wist dat hij nimmer de presidentskandidaat van de NDP zou zijn en heeft de kiezers misleid.’ 

Jogi geeft verder aan niet in hokjes te willen denken, maar slechts de realiteit aan te geven. ‘Volgens de realiteit was bij het aantreden van deze regering, geen weerspiegeling van het volk te merken in het ministersteam. Gaandeweg de rit plaatste Bouterse drie hindoestaanse jongens denkende dat het kiezersvolk dom is.’

Het op zijn knieën gaan is volgens Jogi het bewijs dat Parmessar weet dat het beleid dat bijkans vijf jaren is gevoerd, mislukt is. ‘Want anders ga je de mensen niet bedelen dat ze op je moeten stemmen. Het is toch logisch dat de kiezers dan automatisch op je gaan stemmen?’ 

Jogi meent dat dit gedrag van Parmessar een eyeopener moet zijn voor het kiezersvolk. ‘De NDP zou al vijf jaren propageren, dat zij bijzonder goed werk heeft verricht voor het volk.’ Jogi wijst erop dat Parmessar in de hoedanigheid van OW-minister veel kan realiseren voor het volk. In 2010 behoorde Parmessar ook tot de NDP’ers die de straat waren opgegaan om aan te geven hoe slecht het gesteld was met de situatie in het land.

‘Maar, ondanks vijf jaren regeerverantwoordelijkheid zijn zij niet erin geslaagd om enige wijziging te brengen in de leefsituatie van de burgers.’

NOP verdwijnt in Baasa

Landveld (rechts) en Nicolaas Priesierie schudden elkaar de hand.
Partijen met dezelfde  ideologie bereiken overeenstemming

NOP worstelt over de vraag wie leiding geeft aan partij


De Nationale Ontwikkelings Partij (NOP), onder leiding van Hynes Landveld, gaat met achterban op in de politieke partij Baasa. Nicolaas Priesierie, voorzitter van Baasa en Landveld zeggen, dat de partijen dezelfde ideologie hebben, vandaar dat ze overeenstemming hebben bereikt. Dat bericht Starnieuws vandaag, woensdag 4 februari 2015.

Landveld stelt, dat hij de rechtmatige voorzitter is van NOP. Hij erkent Melvin Clemens, die zegt de partij te leiden, niet.

'Hij is niet eens lid en betaalt ook geen contributie. Ik erken hem niet', zegt Landveld aan Starnieuws. Clemens heeft onlangs publiekelijk bekendgemaakt dat hij de rechtmatige voorzitter is van NOP. Landveld zou in 2009 geroyeerd zijn. Hij benadrukte dat Landveld geen handelingen namens de partij mag verrichten. Hier trekt Landveld zich niets van aan.

Landveld blijft erbij dat hij de partij leidt. Hij zegt dat Baasa kan zorgen voor ontwikkeling van vooral de achtergestelde gebieden in het land. Hij zegt geen ambitie te hebben voor het lidmaatschap van De Nationale Assemblee, maar hij zal actief meehelpen om campagne te voeren.

Landveld zegt toestemming te hebben van zijn achterban dat NOP opgaat in Baasa. De ondersteuning van NOP, geeft een bijzondere toegevoegde waarde aan Baasa, zegt bestuurslid Johnnynas Zorgvol.

Na tientallen jaren water uit de kranen te Hamptoncourtpolder, Nickerie

(Bron foto's: Burger Informatie Centrum Nickerie)
SWM start aanleg 14 kilometer lange waterleiding


‘Na decennia krijgen wij nu eindelijk water uit de kraan. Wij zijn blij dat de huidige regering aan ons heeft gedacht. Wij kregen weinig tot helemaal geen water uit de kraan. Wij hebben dit jaren aangekaart, maar niemand heeft er wat aan gedaan’, aldus de heer Jagesar, die woonachtig is te Hamptoncourtpolder in Nickerie, aldus het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 4 februari 2015.

De Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) is gestart met het aanleggen van een 14 kilometer lange waterbuis, waarmee de bewoners van Hamptoncourtpolder en omgeving voorzien zullen worden van water.

Volgens districtscommissaris Wedprekash Joeloemsingh zijn er bewoners die weinig of helemaal geen water uit de kraan krijgen. Hij zegt, dat deze bewoners zeker dertig jaren verstoken zijn geweest van water uit de kraan. Dit probleem werd vorig jaar reeds op een hoorzitting aangekaart. De districtscommissaris zegt dat er frequent contact werd gemaakt met de Dienst Watervoorziening om de watervoorziening in dit gebied in orde te maken. Er is een onderzoeksteam uit Paramaribo geweest om de gebieden te bekijken en alles in kaart te brengen. Tegelijkertijd is men ook bezig met het opvoeren van het productiestation te Henar, zodat het station een veel hogere en betere productie kan leveren. Dit zal zo'n twee maanden duren.

Hiernaast wordt ook het gedeelte met een lage waterdruk aan de Duitsweg aangepakt. Men dacht in eerste instantie dat het buizensysteem het probleem was, maar later bleek dat er een grotere waterpomp geplaatst moet worden voor dit gebied. Joeloemsingh voegde eraan toe dat het water van het station te Henar en Paradise van goede kwaliteit is. De SWM is ondertussen ook bezig met het uitbreiden van haar productie om meer water te kunnen leveren voor haar productiegebied.

Twee agenten buiten functie die dronken man zouden hebben 'afgetakeld'

Agenten arresteren man op massameeting politieke partij

Arrestant vervolgens naar locatie gebracht waar hij zou zijn mishandeld


Korpschef Humphrey Tjin Liep Shie van het Korps Politie Suriname heeft afgelopen maandag de majoor van politie L. en agent van politie tweede klasse J. buiten functie gesteld ter zake mishandeling van een arrestant, aldus bericht het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 4 februari 2015.

Uit het onderzoek blijkt, dat de verdachte in dronken toestand tekeer zou zijn gegaan op een massameeting van een politieke partij. De verdachte werd daarvoor door de politiemannen overgebracht naar een plek.

Uit het verhoor van de verdachte blijkt, dat de agenten hem ergens naar toe hebben gebracht en hem daar flink hebben afgetakeld.

De politieambtenaren ontkenden dat zij iets te maken hebben gehad met de mishandeling. Naar aanleiding van de aangifte van de verdachte werd een onderzoek ingesteld. Het slachtoffer heeft de plaats aangewezen, waar de agenten hem naar toe zouden hebben gebracht om hem vervolgens te mishandelen.

Ter plekke heeft de politie een horloge van een van de betrokken agenten gevonden. Op grond van de vondst en de verklaring van de aangever en bovenal het medisch onderzoek van het slachtoffer zijn beide politieambtenaren buiten functie gesteld.

Richard Kalloe: 'Beoogd Staatsolie-directeur Elias weet van chemie evenveel als een kannibaal over ruimtevaart'

Kalloe kritisch over top Staatsolie.
'Waaldijk zou supermanager moeten zijn, maar is een super corrupteling'

Kalloe plaatst vraagtekens bij redenen verlening contract Waaldijk


Rudolf Elias werd geacht op 1 januari op de stoel van Staatsolie-directeur Marc Waaldijk plaats te gaan nemen. Inmiddels is bekend geworden, dat het contract van de Staatsolie-directeur Marc Waaldijk verlengd is tot na de verkiezingen. Bij de ingebruikname van de raffinaderij te Tout Lui Fout maakte president Bouterse de opvolging van Waaldijk bekend. Elias werd de juiste opvolger genoemd. 

Volgens ingenieur Richard Kalloe is het niet waar dat Waaldijk zou willen vertrekken. ‘Meneer Waaldijk vertrekt niet, zijn contract wordt steeds verlengd. Hij moet eigenlijk een supermanager zijn, maar in werkelijkheid is hij een super corrupteling. Nu worden de inkomsten minder, waardoor de betalingen van de raffinaderij verspreid moeten worden. Hij moet dus wachten totdat alles betaald is, anders kan hij zijn commissie niet innen. Die raffinaderij die zij gebouwd hebben, is 200% duurder dan het zou kosten. Het kost nu meer dan een miljard. Terwijl het maximaal voor 350 miljoen gebouwd had kunnen worden, daarin inbegrepen commissie en corruptie. Daar zit ongeveer 900 miljoen teveel in dus. Ik daag de mensen uit het tegendeel te bewijzen’, aldus Kalloe.

De publiciteitsafdeling van Staatsolie wist te vermelden, dat Waaldijk zijn zittingsperiode op 1 mei 2015 zal beëindigen en zoals de geluiden die binnen het bedrijf de ronde doen, zal Elias zijn plaats innemen, aldus het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 4 februari 2015.

‘Waaldijk moet dus aanzitten om ervoor te zorgen dat de betalingen plaatsvinden, zodat hij zijn commissie kan innen. Er zit niets anders in. Bovendien is Elias ongeschikt om over te nemen. Wanneer meneer Bouterse zegt, ‘de juiste man op de juiste plaats’, dan had je bij Staatsolie een chemisch ingenieur of een petrochemisch ingenieur moeten zetten. Elias is een civiel ingenieur. Hij weet van chemie evenveel als een kannibaal over de ruimtevaart.’

‘Het ethanolproject werd ook plotseling 300 procent duurder. Nu is men naar India gegaan om aan India te vragen om het project te financieren. Zo zijn er een heleboel dingen die men gedaan heeft, omdat de mensen die in de Raad van Commissarissen zitten en de aandeelhouders, compleet incompetent zijn, omdat men geen kaas heeft gegeten van wat er gebeurt in een petrochemisch bedrijf. Zij kunnen dus niet beoordelen welke investeringen juist zijn en welke niet’, stelt Kalloe.

‘Toen er overwinsten waren, heeft de aandeelhouder, toentertijd minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Gregory Rusland, gezegd dat Staatsolie de helft van de winsten voor zichzelf mocht houden en de andere helft aan de Staat moest geven. Zo kon de Centrale Bank over ruime deviezen beschikken, maar met die andere helft wist Staatsolie geen raad. Als je geld geeft aan mensen en zij geen raad mee weten, dan gaan zij logisch rotzooien met het geld’, vertelt Kalloe

De juiste reden van het handhaven van Waaldijk zou volgens Kalloe alleen kunnen worden achterhaald als het bedrijf zou worden doorgelicht. ‘Men probeert nu tijd te winnen om bewijzen te vernietigen en hun eigen portemonnee te vullen’, aldus Kalloe. In ieder geval is het argument van naturalisatie van Elias niet valide. Naturalisatie kan namelijk binnen een dag. En daar is sinds de aankondiging voldoende tijd voor geweest. Op de vraag waarom het contract van Waaldijk is verlengd, wilde de publiciteitsafdeling van Staatsolie geen antwoord geven.

Conservation International wil (eco-)toerisme stimuleren naar Centraal Suriname Natuur Reservaat

CI-Suriname wisselt met toerismesector 6 februari van gedachten


De particuliere sector en de lokale gemeenschap kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan herstel van het toerisme in het Centraal Suriname Natuur Reservaat (CSNR). Dit gebied biedt enorme potenties voor eco-toerisme en de Surinaamse economie. Volgens Conservation International Suriname (CIS) blijkt uit verschillende studies, dat met de komst van een publiek-privaat samenwerkingsmodel, de regering van Suriname haar jaarlijkse netto-inkomsten uit het toerisme in het CSNR (minimaal) kan verdubbelen, aldus CI-Suriname in een vandaag, woensdag 4 februari 2015, uitgebracht persbericht.

De organisatie nodigt Surinaamse stakeholders in het toerisme uit om 6 februari van gedachten te wisselen over de mogelijkheden voor duurzaam toerisme in het CSNR.

Eduardo Nycander, oprichter en president van de Rainforest Expedition, een onderneming voor eco-toerisme in Peru, zal een van de sprekers zijn. Nycander ziet kansen voor private partijen ten aanzien van een duurzame verbetering en uitbreiding van de huidige faciliteiten gelegen in het meest ongerepte en wereldwijd belangrijke natuurgebied van Suriname. Hij is ook bereid om zijn netwerk met potentiële investeerders in te zetten.

De Surinaamse regering heeft in 1998 met de steun van onder andere Conservation International 10% van Surinames landoppervlak benoemd tot het Centraal Suriname Natuurreservaat (CSNR). Het CSNR stond twee jaar later op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Hierna tekenden partijen een intentieverklaring om een trustfonds te ontwikkelen om het beheer en het behoud van de beschermde gebieden te financieren en werden er fondsen geworven voor de planning, het ontwerp en de ontwikkeling van de toeristische voorzieningen op Fungu Island in de Raleighvallen-regio van het CSNR. Het project was gericht op 'het creëren van kansen voor de toeristische sector, in het bijzonder gericht op de particuliere sector en op de gemeenschap gebaseerde participatie’, die positieve effecten voor de Surinaamse economie zouden hebben.

Investeren in het verbeteren van de bestaande toeristische voorzieningen en het toeristisch product zal cruciaal zijn, aldus het CSNR. Er wordt geschat dat een ‘op locatie’ een investering van minimaal ongeveer 800.000 Amerikaanse dollar nodig is om ervoor te zorgen dat het toeristisch product in het CSNR ‘exportklaar’ is en voldoet aan de verwachtingen van de inkomende en uitgaande touroperators. In deze investering zijn de kosten voor de benodigde capaciteitsversterking en de promotie niet meegenomen, zegt de organisatie.

Ex-hoofd Veiligheidsdienst Curaçao Gumbs wint zaak tegen overheid

Ontslag blijft gehandhaafd


Rechter Maroeska Scholte heeft afgelopen maandag de bezwaren (deels) gegrond verklaard, die ex-hoofd van de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC) Edsel Gumbs maakte tegen zijn ontslag. Hij spande een zaak aan tegen de overheid en de ministers van Algemene Zaken en Justitie en de gouverneur van het land, die de bezwaren niet gemotiveerd hadden betwist. Scholte vernietigde het ongeschiktheidontslag (besluit van 29 november 2013). Het feit dat er sprake is van een vertrouwensbreuk, was voldoende reden voor de rechter om het ontslag wel in stand te laten. Dit is te lezen in de Amigoe van gisteren, dinsdag 3 februari 2015.

'Op basis van de stukken van het dossier en het behandelde ter zitting, concludeert het Gerecht dat genoegzaam vast staat dat sprake is van verstoorde verhoudingen', staat in het vonnis. Bovendien krijgt Gumbs een beëindigingsvergoeding gelijk aan twaalf keer zijn laatstgenoten netto-maandbezoldiging.

De behandeling van de zaak vond plaats op 17 oktober vorig jaar. Gumbs gaf ter zitting aan niet terug te willen keren, maar handhaafde zijn bezwaar tegen de primair gekozen ontslaggrond, oftewel ongeschiktheid en onbekwaamheid voor de functie.

Hij werd sinds 2010 meermaals, ook nadat het Gerecht diverse besluiten had vernietigd, steeds door het kabinet-Schotte de toegang ontzegd tot overheidsgebouwen. Vervolgens kreeg hij van het zakenkabinet-Hodge per 1 december 2013 eervol ontslag als hoofd van de VDC, vanwege onbekwaamheid of ongeschiktheid en/of vertrouwensbreuk, onder toekenning van een beëindigingsvergoeding gelijk aan twaalf keer zijn laatstgenoten netto-maandbezoldiging.

Ook tegen dit laatste besluit maakte Gumbs bezwaar, waarop Scholte gisteren een beslissing nam.
Gumbs stelde in zijn bezwaar dat het hem door een ongeschiktheidontslag zo goed als onmogelijk wordt gemaakt om op termijn een nieuwe functie bij de politie (waar hij eerst werkzaam was), dan wel ergens anders te vinden. Voorts meende hij dat de toegekende vergoeding te gering is geweest.

Beide partijen hebben dertig dagen de tijd om beroep in te stellen bij de Raad van Beroep Ambtenarenzaken.
'Suriname hoeft niet bang te zijn voor mogelijk geassocieerd CARICOM-lidmaatschap Frans-Guyana'

'Lidmaatschap heeft geen impact op handel en andere economische activiteiten in regio'


Suriname heeft in economische zin niks te vrezen van een eventueel geassocieerd CARICOM-lidmaatschap van Frans-Guyana en andere Franse overzeese gebiedsdelen in de regio. 'Geassocieerde leden mogen namelijk niet participeren in de economische- en handelsbetrekkingen', zegt Steven MacAndrew, voormalig CSME-specialist (Caricom Single Market and Economy) voor het vrije personenverkeer bij CARICOM vandaag, woensdag 4 januari 2015, in de Ware Tijd. 

Hij reageert op de uitspraak van oud-minister van Handel en Industrie Clifford Marica, dat Suriname alert moet zijn nu Frans-Guyana opnieuw kenbaar heeft gemaakt geassocieerd lid van de CARICOM te willen worden.

Hij stelt, dat de Franse overzeese gebiedsdelen 'niet zullen participeren in de Caricom Single Market and Economy'.

'Zij hebben ook helemaal geen stem in relevante kwesties. Hun eventuele status als geassocieerd lid heeft dus helemaal geen impact op de handel of andere economische activiteiten in de regio', aldus MacAndrew.

Geassocieerde leden nemen slechts beperkt deel aan activiteiten van de Caribische gemeenschap. Het gaat veelal om activiteiten gericht op 'menselijke en sociale ontwikkeling, zoals cultuur, onderwijs, gezondheid, jeugd, arbeid, sociale zekerheid en andere sociale sectoren'. 

MacAndrew: 'Er is dus helemaal geen reden tot ongerustheid of om alert te zijn. Het zou een heel andere zaak zijn indien de Franse overzeese gebiedsdelen zouden willen toetreden als volwaardig lid, zoals Suriname heeft gedaan in 1995.'

Landen in de regio staan volgens de deskundige niet in de rij om zich aan te sluiten. Het laatste geassocieerde lid van de gemeenschap, Bermuda, trad toe in 2003, 'hetgeen al aangeeft, dat het niet storm loopt voor geassocieerde lidmaatschappen'. Hetzelfde geldt voor volwaardige lidmaatschappen. Na 2002, toen Haïti toetrad, is geen enkel land meer toegetreden tot de CARICOM.

'De ziekelijke dreigementen van Henk Herrenberg'

'Onderzoek OM Suriname in zaak Dino Bouterse lijkt in doofpot te zijn beland'

'De gewelddadige inborst van een zieke geest'


Naarmate de verkiezingen naderen, wordt het steeds gortiger met allerlei uitspraken die politici zich denken te kunnen permitteren. U valt zowaar van uw stoel als u bepaalde doemscenario's neigende naar zelfs regelrechte bedreigingen van de staatsveiligheid door uw strot geduwd krijgt. Kotsmisselijk las ik het ingezonden stuk van Henk Herrenberg van 1 februari 2015.

Herrenberg probeert in zijn stuk aan te tonen dat VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi door zijn uitspraken op de laatst gehouden massameeting van V7 het proces van Dino Bouterse verzwaart. Dino zit in Amerika in hechtenis op verdenking van een aantal strafbare feiten waaronder drugshandel en terrorisme gelieerde activiteiten. Het eerste wat op te merken valt, is dat Dino een recidivist is, iemand die bij herhaling in crimineel gedrag vervalt. In Suriname heeft hij al een jarenlange gevangenisstraf uitgezeten voor drugshandel, illegaal wapenbezit en andere strafbare feiten. Dus we hebben absoluut niet te maken met een koekje. Bovendien heeft Dino zelf een (gedeeltelijke) schuldbekentenis afgelegd bij de justitiële autoriteiten in Amerika. Dus dat de uitspraken van Santokhi zouden kunnen leiden tot een verzwaring van een eventuele veroordeling van Dino Bouterse raakt kant noch wal.

Wat mij nog altijd verbaast, is het feit dat ondanks zijdens het Openbaar Ministerie werd aangegeven dat er een diepgaand onderzoek zou worden ingesteld naar de valse (diplomatieke) paspoorten die Dino Bouterse kon bemachtigen, de zaak in de doofpot schijnt te zijn beland. Dat doet vermoeden dat het criminele circuit, die deze zaken mogelijk maakte, naar alle waarschijnlijkheid diepgeworteld is in het bestuur. Aangezien het de minister van Buitenlandse Zaken is onder wiens jurisdictie diplomatieke paspoorten vallen, is de handtekening op die paspoorten die van de minister van Buitenlandse Zaken en daardoor het vermoeden alleszins gerechtvaardigd, dat de minister ook betrokken is in deze affaire dan wel dat op zijn minst zijn handtekening vervalst is. Doch wij hebben sinds het gebeurde niets meer over deze schandalige kwestie gehoord zijdens de minister zelf. En dan is het uitgerekend deze minister die ons land op de wereldkaart moet plaatsen.

Het andere gedeelte van het bizarre betoog van Herrenberg gaat over een bizarre ‘voorspelling’ namelijk wat hij noemt ‘provoceren van Desi Bouterse’. Herrenberg beschuldigt Santokhi van het provoceren van Bouterse vanuit podia. Wat die provocatie inhoudt of welke woorden van Santokhi als provocerend worden ervaren geeft hij niet. Maar hij zegt wel het volgende ‘Chandrikapersad Santokhi heeft zeker de toezegging gehad dat de Verenigde Staten van Noord-Amerika hem door dik en dun zullen verdedigen. En als Desiré Delano Bouterse weer een coup zou plegen, de USA troepen zal sturen naar Suriname om het land te bezetten.

Met andere woorden er staat Suriname een heuse coup te wachten die gepleegd zal worden door degene die al eerder coups heeft gepleegd in dit land namelijk Desi Bouterse! Hoe idioot het allemaal anno 2015 ook klinkt , dit is een regelrechte bedreiging van de staatsveiligheid en zou Herrenberg door de Surinaamse Justitie aan de tand moeten worden gevoeld over zijn voorkennis van het plegen van een staatsgreep.

Bovendien gaat Herrenberg een stapje verder door te betogen dat Als dat het lot is dat de Republiek Suriname beschoren is, omdat Srananmans toestaan dat de Noord-Amerikanen ook in ons land komen doen wat ze in vele landen in de wereld al hebben uitgespookt, dan moet het maar. Dan wi no habi kini fo eng. Ziekelijker kon het niet klinken want daarmee geeft naar mijn mening Herrenberg aan dat het onschuldige Surinaamse volk maar het slachtoffer moet worden van een of andere escalatie die onder leiding van Desi Bouterse al dan niet in de vorm van een gewelddadige coup, staat plaats te vinden. En hij doet er een schepje ziekelijkheid bovenop door te stellen: gaan jullie niet lichtvaardig voorbij aan mijn opmerkingen. Ik weet waarover ik praat!!!

Bij zoveel ziekelijke dreigementen bij elkaar kan ik niet anders dan mijn hoofd in opperste verbazing schudden over de gewelddadige inborst van dit soort naar mijn mening zieke geesten die voor het eigen hachje bereid zijn de totale bevolking te slachtofferen en daar ook nog vrede mee schijnen te zullen hebben.

Iemand als Herrenberg die in een mega paspoortenzwendel werd genoemd tig-jaren terug, moet maar zijn mond houden over bloedige coups die het volk te wachten zouden staan. En Justitie Suriname zou er goed aan doen hem aan de tand te voelen in deze aangelegenheid die waarschijnlijk bedoeld is om opponenten van Desi Bouterse c.s.de mond te snoeren.

In een paar reacties op Facebook is het toch zo pakkend samengevat: ‘na lange tijd weer zichtbaar wat ‘Pavlov reflexen’ van een bejaarde 'handelaar in chinezen'. Net stuiptrekkingen! een politieke vogelverschrikker lijkt wel de man!. Kan meneer Herrenberg niet wat 'MEK DENG KON , WE WAKTI DENG PROTESTDEMONSTRATIES' organiseren? (met dank aan Rajiv Akash). Foei toch heer Herrenberg dit is niet uw leeftijd om over gewelddadige coups te praten doch om met uw achterkleinkinderen te spelen met nep wapens. Laat u de politiek voor de veel jongere leiders als Chan Santokhi!

Mr.drs.Sharmila Kalidien-Mansaram

Dompig: 'Het lijkt wel of illegale porknokkers niet legaal willen werken'

Dompig kan nog steeds niet tot verwijdering goudzoekers overgaan....
Aantal illegale goudzoekers in Roma-goudput van IAmGold neemt toe - Nog geen zicht op verwijdering

'Goudzoekers voor wie 100 hectare concessie is geregeld, weigeren documenten af te halen'


Ondanks dat de concessie-aanvragen van goudondernemers in Nieuw Koffiekamp al enkele maanden zijn ingewilligd door de overheid, lijken de porknokkers niet geïnteresseerd te zijn in de vergunning. Deze goudzoekers, verenigd in de vereniging Makamboa, willen niet vertrekken uit de concessie van het Canades IAmGold, ze zogenoemde 'Romapit'. 

Dat constateert Gerold Dompig, manager van de Commissie Ordening Goudsector. Hij zegt vandaag, dinsdag 4 februari 2015, in de Ware Tijd, dat de groep illegale goudzoekers in de Roma-goudput is uitgegroeid naar 1.500 man.
 
'Wij hebben de goudondernemers persoonlijk meegedeeld, dat hun vergunningen in orde zijn, maar ze weigeren die te gaan halen. Ze geven aan dat ze nog geen geld hebben om de kosten van de vergunning te betalen, maar dat is een drogreden', beweert Dompig.


De commissie heeft onlangs een advertentie in de krant geplaatst, waarin acht leden van Makamboa worden opgeroepen om hun vergunning te ondertekenen bij de Geologisch Mijnbouwkundige Dienst (GMD) in Paramaribo. De overheid heeft aan elke goudondernemer honderd hectare toegewezen.

Owen Pryor, voorzitter van Makamboa, die ook zijn vergunning moet afhalen, wil niet veel kwijt. 'Wanneer ik ready ben, zal ik de vergunning gaan afhalen.'  Hij zegt dat hij niet weet of goudvoorkomens in het gebied rendabel zijn.

Dompig stelt echter, dat sommige goudzoekers van twee wallen willen eten. Ondanks dat ze goud delven in de Roma-goudput, zoeken ze ook goud in het gebied dat ze hebben aangevraagd bij de overheid. De Rosebel goudmijn van IAmGold wordt door de aanwezigheid van de porknokkers in de 'Romapit' benadeeld en de Staat krijgt hierdoor minder inkomsten. 

Dompig laat weer weten, dat hij afhankelijk is van hogerhand om de illegale goudzoekers uit het concessiegebied van IAmGold te verwijderen.

Rosebel Gold Mines NV, Makamboa en president Desi Bouterse kwamen op 7 februari 2014  overeen dat de mensen nog drie maanden goud mocht zoeken in de concessie van Rosebel. Die termijn werd steeds verlengd, omdat de weg naar het gebied dat aan illegale goudzoekers is toegewezen, niet af was. Ook moest er onderzoek verricht worden naar goudvoorkomens in het gebied. De weg is inmiddels aangelegd door Rosebel en GMD heeft goudvoorkomens vastgesteld.

Starnieuws: Alcoa wil netjes vertrekken

Amerikaans aluminiumbedrijf Alcoa wil zaken met werknemers correct afwikkelen


De onderhandelingen tussen Suriname en het Amerikaanse Alcoa over de toekomst van Suralco, worden, zo bericht Starnieuws vandaag, woensdag 4 februari 2015, volgende week worden voortgezet. Werknemers van de bauxietmaatschappij wachten sinds eind vorig jaar op informatie over de toekomst van het bedrijf. Eerder heeft president Desi Bouterse te kennen gegeven, dat de bauxietindustrie behouden blijft voor het land. Met Alcoa wordt onderhandeld over op correcte wijze afwikkelen van het proces in Suriname. De stuwdam vormt integraal onderdeel van het pakket.

Starnieuws schrijft te hebben vernomen, dat Alcoa bereid is naar de werknemers toe alle zaken naar tevredenheid af te wikkelen. Zij moeten worden uitbetaald, terwijl ook hun pensioen veilig gesteld dient te worden.

De bauxietindustrie, die reeds honderd jaar bestaat in Suriname, zal worden gecontinueerd, ook al besluit Alcoa om te stoppen met Suralco.

Suriname werkt verschillende opties uit om de aluinaardeplant te Paranam te kunnen draaien. De mogelijkheid wordt bekeken om met andere landen in zee te gaan voor het verwerken van bauxiet in de raffinaderij.

Een van de belangrijkste aspecten bij de onderhandelingen met Alcoa is, dat werknemers niet op straat komen te staan. Bij continuïteit van de bauxietindustrie kunnen de medewerkers van Suralco ingezet worden.

Alcoa onderhandelt rechtstreeks met de presidentiële commissie onder leiding van Dilip Sardjoe. Marc Waaldijk, directeur van Staatsolie en de president van de Centrale Bank van Suriname, Gillmore Hoefdraad, maken ook deel uit van de commissie die ondersteund wordt door deskundigen.

Deken districtscommissarissen vraagt dc's op achtergrond te blijven

Districts- commissarissen binnenkort beëdigd als voorzitter hoofdstembureau in district

Samsoedin: 'Begeef u niet op politieke podia'


De districtscommissarissen (dc’s) worden volgende week beëdigd als voorzitter van het hoofdstembureau in hun district. De deken van de dc’s, Roline Samsoedin, zegt vandaag, woensdag 4 februari 2015, in de Ware Tijd, dat het beter is wanneer ze daarna op de achtergrond blijven. Hoewel er geen regels op dit gebied zijn, raadt ze haar collega’s aan om zich niet op politieke podia te begeven. 

Samsoedin stelt, dat de politieke kleur van een districtscommissaris geen invloed hoeft te hebben op het werk. De dc is niet de enige persoon van het stembureau, maar wel het hoofd en moet handelen volgens het Kiesreglement en het Kiesbesluit. Het Centraal Hoofd Stembureau, dat de verkiezingen coördineert, moet er samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken op toezien dat de regels worden nageleefd.

De dc's zullen trainingen volgen en voorlichting krijgen over hoe te handelen. Samsoedin zegt dat calamiteiten, als die van de verkiezingen van 2010, zich niet zullen herhalen en verwacht dat dc's zich nu neutraal en centraal zullen opstellen.

Bij de vorige verkiezingen hebben dc's in Wanica, Paramaribo en Sipaliwini de stembureaus langer opengehouden dan het voorgeschreven tijdstip van drie uur 's middags in de Kiesregeling. In het slotverslag schrijft het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) dat een dc, als voorzitter van het hoofdstembureau, de OKB-waarnemers de toegang heeft geweigerd. Ook staat er in, dat in Sipaliwini de A Combinatie haar kandidatenlijsten pas een uur na sluiting heeft ingediend. De toenmalige president Ronald Venetiaan heeft toen opdracht gegeven de hoofdstembureaus langer open te houden, terwijl de president nergens in de Kiesregeling wordt genoemd.

'Dat was een andere regering, maar het OKB heeft erop gewezen', aldus Samsoedin.

Van Coblijn (NPS): 'Stem niet op V7 als partijen in blok weigeren zich te verbinden aan gedragscode'

'Etnische verzuiling bij overheid moet voorkomen worden als V7 regeermacht krijgt'

Van Coblijn overhandigt deze week gedragscode aan NPS-leider Rusland

 
Kiezers moeten bij de komende verkiezingen niet op V7 stemmen als de partijen in dit blok weigeren zich te verbinden aan een gedragscode voor politici en politieke partijen. Zo adviseert John van Coblijn, voorzitter van de NPS-afdeling Paramaribo, het electoraat. 

Hij zegt vandaag, woensdag 4 februari 2015, in de Ware Tijd dat voorkomen moet worden dat wanneer V7 regeermacht krijgt er onder andere etnische verzuiling plaatsvindt bij ministeries, overheidsinstituten en -diensten of dat door vriendjespolitiek mensen benoemd worden die niet geschikt zijn voor het werk waarvoor ze zullen worden aangesteld.

'Het moet afgelopen zijn dat mensen die niet het algemeen of landsbelang voor ogen hebben in de politiek komen en zich verrijken', aldus Van Coblijn. Hij is van mening, dat politieke leiders drastisch moeten kunnen ingrijpen wanneer partners in de combinatie over de schreef gaan en schade toebrengen aan het belang van Suriname en zijn bevolking.

Voor Van Coblijn is vooral betrouwbaarheid in de politiek belangrijk. De schade die de Pertjajah Luhur in 2005 en in 2010 het Nieuw Front heeft toegebracht ligt hem nog vers in het geheugen. Veel NPS'ers zijn, zo bericht de krant te hebben vernomen, van oordeel dat er duidelijke condities moeten komen op basis waarvan met de Pertjajah Luhur wordt samengewerkt. Ook het politiek losbandig gedrag van de KTPI en een deel van de VHP die zich in 1996 losmaakten van het Nieuw Front en met de NDP een coalitieregering vormden, zou, aldus de Ware Tijd, 'nopen' tot waakzaamheid.

De gedragscode waar momenteel de laatste hand aan wordt gelegd zal de richtlijnen aangeven waaraan de samenwerkende partijen en de door hun afgevaardigde politici zih zullen moeten houden. Het document wordt deze week door Van Coblijn overhandigd aan NPS-voorzitter Gregory Rusland.

Randjietsingh (VHP): 'Het is ernstig gesteld met NDP die op die knieën gaat voor stemmen'

'Knieval OW-minister Parmessar is afgang voor zijn partij'

'Volk wordt door NDP vrees aangejaagd voor overname door buitenland'


VHP-Assembleelid en fractievoorzitter van het Nieuw Front Radjkoemar Randjietsingh vindt dat het ernstig is gesteld met een partij die op zijn knieën moet gaan voor stemmen. De knieval van NDP-kopstuk en minister van Openbare Werken tijdens een onlangs gehouden wijkvergadering te Land van Dijk, is volgens Randjietsingh een teken van de ernstige afgang van zijn partij. Immers, indien zijn partij zo sterk is zoals beweerd wordt, zou hij geen knieval nodig hebben, aldus de VHP'er.


Randjietsingh vindt het frappant, dat kennelijk wegens het ontbreken van issues, het volk nu weer vrees wordt aangejaagd voor overname door buitenland. Het volk wordt weer getrakteerd op achterhaalde issues uit de jaren tachtig van de vorige eeuw. Het volk weet volgens hem beter.

'Het zou goed zijn om, voordat je een ander beschuldigt, zelf in de spiegel te kijken en je af te vragen wie concreet de belangen van het volk te grabbel heeft gegooid. Met veel gemak kan concreet worden aangegeven, dat het buitenlandse bedrijf Surgold, door de heer Parmessar en zijn coalitie, enorm is bevoordeeld ten nadele van het volk van Suriname. In strijd met de Mijnbouwwet, is in de area of interest 400.000 hectare goedgekeurd en is overeengekomen dat participatie van Suriname bij exploitatie in dit enorm groot gebied, buiten de orde is. De Mijnbouwwet geeft aan dat exploitatie rechten maximaal 10.000 hectare groot mogen zijn. Ik geef slechts één voorbeeld', zegt Randjietsingh vandaag, woensdag 4 februari 2015, op Starnieuws.

'Parmessar heeft als toenmalig voorzitter van de commissie Natuurlijke Hulpbronnen in De Nationale Assemblee, eveneens in afwijking van de Mijnbouwwet, goedgekeurd en wel in het belang van de multinational, dat nieuwe rechten van exploitatie binnen de area of interest, zullen worden verleend, indien die de wens daartoe te kennen geeft. Dit binnen negentig dagen, een dwingende verplichting voor de Staat, zonder dat nieuwe voorwaarden gesteld mogen worden aan de hand van haalbaarheidsstudies. Wie behartigt de belangen van het buitenland?'

'Met deze overeenkomst zijn dus alle goudreserves op of onder circa 400.000 hectare geheel en geruisloos gegaan voor exploitatie door de multinational Surgold/Newmont. Suriname heeft alleen het recht van optie tot deelname in het Meriam goudproject. Wie behartigt de belangen van het volk? De belangen van de buitenlander zijn bijzonder goed gediend met verwaarlozing van de belangen van ons eigen volk, in het bijzonder de belangen van onze jongeren en onze toekomstige ontwikkeling. In plaats van op de knieën gaan voor het belang van het volk, is deze bevoordeling van de multinational met veel vreugde goedgekeurd. Wie geeft dit land over aan het buitenland?'

'Het zou sierlijk zijn indien een oprechte en eerlijke knieval gedaan werd voor de stopzetting van misbruik van bevoegd en onderhandse gunningen, voor stopzetting van een beleid met als resultaat ernstige armoede, ernstige misdaad in het land, ernstige aanneembare corruptie beschuldigingen', zegt Randjietsingh.