zaterdag 7 februari 2015

NPS-voorzitter Rusland: 'Verwarring rond ethische code politieke partijen is interne NPS-aangelegenheid'

'Vervangen regering voorwaarde om het volk een beter bestaan te bieden'

'Deze regering vorm gevaar voor toekomst'


De discussie over de ethische code voor politieke partijen die afgelopen week is ontstaan door uitspraken van de voorzitter van de NPS-afdeling Paramaribo John van Coblijn is een aangelegenheid van de Nationale Partij Suriname (NPS). Voorzitter Gregory Rusland zei gisteravond tijdens een NPS-kernvergadering in het ressort Flora dat deze kwestie inmiddels is opgelost. Het zal volgens hem niemand lukken om een wig in de partij te drijven. De verwarring rond de ethische code is ontstaan, is een interne aangelegenheid van de NPS, stelde Rusland, zo bericht vanavond, zaterdag 7 februari 2015, Starnieuws.

De NPS is te Flora begonnen met kernvergaderingen in de ressorten van Paramaribo. Tijdens deze vergaderingen worden politieke beschouwingen gehouden en instructies gegeven aan de achterban. 

Sunil Oemrawsingh zei dat het vervangen van de regering een voorwaarde is om het volk een beter bestaan te bieden. Het propagandageweld dat over de samenleving wordt gestort via staatsmedia, kan volgens hem jongeren beïnvloeden bij hun stemgedrag. Het is daarom de taak van elke NPS'er 'first voters' in hun omgeving te wijzen op het gevaar dat deze regering vormt voor hun toekomst. 

De jongerenvertegenwoordigster Silenta Neslo stelde, dat de jeugd de toekomst in eigen handen heeft. Door een verkeerde keus te maken, zullen studie en werkgelegenheid in de grootste problemen komen, sprak ze. Ze zei ook, dat ondanks de belofte van de president de Wifi voor internet nog steeds niet in orde is.

Rusland zei, dat de NPS een stevige kas achtergelaten heeft achtergelaten in 2010. Hij had gehoopt dat de huidige regering het geld als instrument zou gebruiken voor ontwikkeling. In plaats daarvan werden staatsgelden vanaf het prille begin van deze regeerperiode verbrast. Er zijn volgens de politicus geen inkomsten verhogende maatregelen getroffen om de op gang gebrachte ontwikkeling verder omhoog te stuwen.

De NPS heeft een samenwerking met andere politieke partijen aangegaan om niet slecht in het machtscentrum te komen, maar om de doelen die de partij al decennia uitvoert in breder verband ter hand te nemen, sprak de voorzitter. Integriteit van bestuur en nuchtere besluiten moeten de realistische ontwikkelingsdoelen ten goede moeten komen van het volk, in plaats van de luchtkastelen beloven, zoals een diepzeehaven, treinproject en fly-overs.

De jaguar in Brazilië past zich aan een veranderende omgeving aanVan de ongeveer nog slechts 15.000 in het wild levende jaguars (Panthera onca's) leven de meeste in Brazilië. Hoeveel van deze bijzondere en bedreigde grote katachtige in Suriname leven is onbekend, zelfs niet bij benadering.

Stephen Gibs van de zender CCTV America reisde naar de Braziliaanse staat Goias en ontdekte hoe deze solitaire jager zich aanpast aan een veranderende omgeving.

Advocaat van Edgar Ritfeld: 'Hof had zaak tegen Ritfeld zelf moeten behandelen'

(Bron foto: Ivan Cairo/de Ware Tijd)
Ritfeld en advocaat Sewcharan beleggen persconferentie

'Er is geen bewijs tegen Ritfeld in strafdossier'


Het Hof van Justitie had de strafzaak tegen Edgar Ritfeld inhoudelijk zelf moeten behandelen en een eindoordeel moeten geven in plaats van deze zaak terug te verwijzen naar de Krijgsraad. Dat zei zijn advocaat Gerold Sewcharan vandaag, zaterdag 7 februari 2015, tijdens een persconferentie. Dat bericht de Ware Tijd Online.

Ex-militair Ritfeld is samen met vierentwintig anderen verdachte in de 8 decembermoordenzaak. Hij is de enige verdachte die in hoger beroep is gegaan, nadat de Krijgsraad in mei 2012 de gewijzigde Amnestiewet aangreep om de zaak tegen alle verdachten op te schorten. De rechtbank vond dat eerst antwoord moet komen op de vraag of de Amnestiewet indruist tegen de Grondwet en zo inbreuk maakt op het lopende decembermoordenproces.

Het Hof van Justitie stelde in januari 2014 dat, zoals door Ritfeld aangevoerd, de zaak al te lang duurde en dat de Amnestiewet geen rechtmatige reden was om het proces tegen hem op te schorten. De Krijgsraad werd bevolen de behandeling van het proces tegen deze verdachte te hervatten en snel af te ronden.

Sewcharan zei vandaag faliekant tegen het vonnis van het Hof te zijn. Hij stelt dat aangezien het hoge rechtscollege zelf heeft vastgesteld dat de vervolging en berechting van zijn cliënt onredelijk lang duurt, het Hof zelf de zaak inhoudelijk had moeten behandelen en vonnis wijzen. Ritfeld had, aldus Sewcharan, vrijgesproken moeten worden, omdat volgens hem in het dossier geen enkel bewijsmateriaal is op basis waarvan hij zou kunnen worden veroordeeld.

Daar het Hof heeft besloten de zaak terug te verwijzen naar de Krijgsraad, hebben advocaat en verdachte besloten niet meer voor deze rechtbank te verschijnen. Daarom is vorig jaar een klacht tegen de Staat Suriname ingediend bij de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Mensenrechten, omdat Ritfeld's recht op vervolging en berechting binnen redelijke termijn zwaar is geschonden. De zaak is namelijk in 2004 al begonnen toen Ritfeld een kennisgeving van het Openbaar Ministerie kreeg, dat hij verdacht wordt van meervoudige moord of medeplichtigheid daaraan. Het strafbaar feit zou samen met de andere vierentwintig verdachten zijn gepleegd.

KTPI ontevreden over aangeboden posities binnen V7-verband voor De Nationale Assemblee

KTPI-voorzitter Soemita geeft mandaat als onderhandelaar terug


KTPI-voorzitter Willy Soemita heeft vandaag, zaterdag 7 februari 2015, tijdens besprekingen van de partijvoorzitters in V7, meegedeeld dat hij zijn mandaat als onderhandelaar teruggeeft aan het hoofdbestuur van de partij. Soemita zegt op Starnieuws, dat zijn partij niet tevreden is over de posities die aangeboden zijn op het niveau van De Nationale Assemblee.

'Niet Soemita heeft mandaat gekregen van de algemene ledenvergadering om te onderhandelen met de partijen. Het mandaat is gegeven aan het hoofdbestuur', stelt Soemita.

De KTPI mag de lijst trekken in Commewijne. In Paramaribo is de partij op de 11e plaats geëindigd. Het hoofdbestuur is niet tevreden met het bereikte resultaat.

Soemita laat verder weten, dat hij morgen een vergadering heeft waar hij verslag zal doen van de onderhandelingen. Hij ontkent dat de KTPI met andere partijen bezig is.

'Wij praten met iedereen, maar het is niet zo dat wij met een ander blok bezig zijn.'

De leiders van V7 hebben afgesproken om dinsdag weer bijeen te komen. Het is de bedoeling dat een andere onderhandelaar namens de KTPI verder zal praten in V7-verband.

SPA-voorzitter Guno Castelen zegt op de Ware Tijd Online niet op de hoogte te zijn van onvrede binnen de KTPI. Ook VHP-leider Chandrikapersad Santokhi stelt niet te weten van ontevredenheid. 'Mij is niet bekend wat intern in de KTPI is besproken. Er zijn nieuwe posities besproken vandaag in V7 en ook voor KTPI. V7 krijgt volgende week antwoord van de partijen', aldus Santokhi.

Status Faya Blo nog onduidelijk: is eenheid opgeheven of wordt deze geëvalueerd?

De Ware Tijd: Incident Ruthlaan leidt tot definitief einde Faya Blo


De status van de speciale eenheid Faya Blo van agenten en militairen, is nog steeds onduidelijk. Berichtte Starnieuws gisteren nog, dat deze eenheid, onder verantwoordelijkheid van het Korps Politie Suriname, niet is opgeheven maar wordt geëvalueerd, vandaag, zaterdag 7 februari 2015, meldt de Ware Tijd Online, dat het incident in de Ruthlaan onlangs, waarbij door een militair de 16-jarige Dominio Hitwat werd doodgeschoten, 'heeft geleid tot het definitieve einde van Faya Blo'.

De actie van de politie met militairen vorige maand, waarbij Dominio Hiwat werd doodgeschoten, was mogelijk een gevolg van misscomunicatie, aldus de Ware Tijd Online. De aanwezige politieagent en militairen zouden niet goed met elkaar hebben afgestemd toen zij optraden tegen drie jongens die een busje hadden gestolen bij de Hermitage Mall.

Gezamenlijke acties worden weleens bemoeilijkt, doordat militairen en agenten niet op dezelfde manier opereren, zegt korpschef Humphrey Tjin Liep Shie van het Korps Politie Suriname (KPS).

Hoewel Hiwat door de kogels van een militair omkwam, neemt de korpschef de verantwoordelijkheid van de schietpartij op zich, omdat het een actie was geleid door de politie.

Hij zegt vandaag in de Ware Tijd Online, dat de korpsleiding al halverwege het afgelopen jaar overwoog de gezamenlijke operatie, Faya Blo, te evalueren en tijdelijk stop te zetten. Hiervan werd afgezien om niet onnodig paniek te zaaien in de samenleving.

Het incident aan de Ruthlaan heeft geleid tot het definitieve einde van Faya Blo. aldus de krant. Uit voorlopig onderzoek is gebleken, dat de betrokken militair de procedures om een dergelijk incident te voorkomen niet heeft gevolgd. Beide verdachten die door politiekogels zijn geraakt, scholen onder het voertuig.

Recherchecommandant Anand Debisaroen bevestigt dat de betrokken militair afgelopen dinsdag in vrijheid is gesteld. De militair was eerder aangehouden. Hij heeft verklaard de schoten per ongeluk te hebben gelost....

Premier Asjes van Curaçao: 'Er heerst mentale armoede onder Curaçaose jongeren'

'Mentale armoede laat jongeren het criminele pad kiezen'

'Gebrek aan goede opvoeding en leiding'


Er heerst een mentale armoede onder de Curaçaose jongeren. Dat is de reden waarom een 15-jarig meisje onlangs na een atrako een vluchtauto heeft bestuurd. Het is niet vanwege een gebrek aan materiële zaken, maar eerder door mentale armoede dat onze jongeren steeds vaker het criminele pad kiezen. Dat stelt premier Ivar Asjes (Pueblo Soberano), bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 7 februari 2015.

Een trio werd 2 februari aangehouden nadat zij een atrako hadden gepleegd op Toko Stakamahachi in Montaña Rei. Na de atrako. die overigens door de twee jongens van het trio werd gepleegd, gingen ze ervandoor in een zwarte vluchtauto die door een 15-jarig meisje werd bestuurd. Dit meisje is al bekend bij Justitie.

Vorig jaar raakte ze in de problemen toen zij op Facebook haar lichaam verkocht. Later belandde ze in de jeugdinstellingGOG, waar ze vervolgens ook weer uit vluchtte.

Op de Facebookpagina van het meisje noemt ze zichzelf ‘Fugitivo’, oftewel ‘vluchteling’. Het komt steeds vaker voor dat jongeren zich op het criminele pad begeven. Volgens de minister- president is dit echter niet door een gebrek aan materiële zaken.

'Er zijn genoeg arme mensen die zich niet tot de criminaliteit wenden', aldus Asjes. 'Dit is wat anders. Dit is mentale armoede. Een gebrek aan goede opvoeding en leiding. En dat is erg te betreuren.'

RGD werkt hard aan nieuwbouw en renovatie poliklinieken in het land

RGD-directeur 
Sardjoe: 'We gaan een goed jaar tegemoet'


De oplevering van het RGD-gezondheidscentrum te Meerzorg vindt in maart plaats. Met de bouw van het centrum werd in juni 2014 begonnen. De algemeen directeur van de Stichting Regionale Gezondheidsdienst (RGD), Maaltie Sardjoe, zegt vandaag, 7 februari 2015, in het Dagblad Suriname, dat de dienst ook dit jaar werkt aan de verdere verbetering van de fysieke condities van haar poliklinieken onder supervisie van de RGD-bouwcommissie. Hiertoe is voor een aantal poliklinieken een ISDB-financiering (Islamic Development Bank) gerealiseerd.

De poli’s die gerenoveerd zullen worden zijn die aan de Derde Rijweg en te Onverwacht, Wonoredjo, Nieuw-Nickerie, Buitengasthuis en Koewarasan.

In Uitvlugt wordt ook een centraal apotheekmagazijn gebouwd. Vorig jaar heeft de RGD (Regionale Gezondheidsdienst) al enkele poli’s gerenoveerd en opgeleverd in Kroonenburg, Rust en Werk en Albina. Daarnaast werd het nieuwe hoofdkantoor opgeleverd en in gebruik genomen.

In Meerzorg zijn compleet nieuwe poli’s opgezet. De poli’s van Latour en Lelydorp zijn ook uitgebreid en opnieuw gebouwd.

'Wij gaan een goed jaar tegemoet', aldus de RGD-directeur. Zij heeft dit jaar uitgeroepen tot het ‘jaar van de communicatie’. Er zal hard worden gewerkt aan de communicatie om die zowel intern als extern te versterken.

Kinder- en Jongerentelefoon heeft nu eigen website bel123.org

Kindertelefoon kan gratis en anoniem worden gebeld


Waarnemend directeur Jacintha Jong-A-Lock-Dundas van de Kinder- en Jongerentelefoon (KJT), zegt vandaag, zaterdag 7 februari 2015, in het Dagblad Suriname dat de KJT onlangs de eigen website www.bel123.org heeft gelanceerd. 

De website moet gezien worden als een uitbreiding van de dienstverlening.  

‘Het heeft twee doelen. Wij zijn namelijk bereikbaar voor die doelgroep die op het net zit en het tweede is dat wij informatie kunnen geven en kinderen kunnen nu ook cases indienen via het net. Scholen kunnen een aanvraag plaatsen via het net als zij willen dat we bijvoorbeeld komen praten over een bepaald thema op school. Op onze website staat er ook informatie over hoe de KJT werkt. De mogelijkheden om op een forum te discussiëren, bestaat ook. De website is pro deo gemaakt door Bit Dynamics en we hebben de medewerking gehad van PTC. Met Prikimi (Preventie Kindermishandeling) hebben we samen de launch gedaan en het is een project van IGSR. Er wordt gewerkt met schoolleiders en we hebben zorgcoördinatoren getraind op scholen om kindermishandeling te identificeren en ermee om te gaan.’

‘KJT is een kinderhulplijn met als doelgroep personen van zes tot 25 jaar en wij bieden kinderen de mogelijkheid om gratis op een mobiel of huistelefoon te bellen. Kinderen mogen bellen als ze iemand nodig hebben om mee te praten en een luisterend oor te bieden, maar ook voor ernstige gevallen zoals meldingen van mishandeling. En afhandeling doen we dan met de autoriteiten die daarmee belast zijn. We gaan naar scholen om preventief bezig te zijn, dus met jongeren te praten over verschillende thema’s. De hulplijn wordt ook regelmatig gebeld door volwassenen die advies vragen. Ze zoeken een balans tussen de nieuwe en oude opvoedingsstijl.’ 

Er kan gratis en anoniem gebeld worden met de kindertelefoon van acht uur 's morgens tot vier uur 's middags op het nummer 123.

Nauwelijks buitenlandse interesse voor olie-exploratie in kustwateren Suriname

'Staatsolie tevreden over mate van interesse ondanks onzekere tijden petroleumindustrie'


Zoals verwacht hebben buitenlandse investeerders weinig belangstelling getoond voor olie-exploratie mogelijkheden in nieuwe gebieden in Surinaamse kustwaren. Voor de drie onderzoeksblokken die in de aanbieding waren in 2014, hebben vijftien buitenlandse maatschappijen belangstelling getoond, maar er kwamen slechts twee aanbiedingen binnen voor de blokken. Dit heeft Staatsolie vrijdag 6 februari bekendgemaakt in een uitgebracht persbericht. 

Het gaat om een gebied met waterdieptes van 55 tot 2.250 meter en bestrijkt bijna zesduizend vierkante kilometer.

De aanbiedingen zullen worden geëvalueerd, waarna de eventuele toewijzing in maart 2015 zal plaatsvinden.

Vorig jaar had Rudolf Elias, aankomend algemeen directeur van Staatsolie, in een interview met de Ware Tijd al te kennen gegeven, dat er minder belangstelling van investeerders te verwachten zou zijn.. Hij doelde op de wereldwijde trend van bezuinigingen en uitgestelde investeringen als gevolg van de gedaalde wereldmarktprijs voor olie.

'Staatsolie is tevreden over de mate van interesse vanuit de industrie in Surinames offshore, ondanks de onzekere tijden die de petroleumindustrie momenteel doormaakt', aldus Staatsolie in haar persbericht.

Curaçao's Statenlid Leeflang: 'Oud-minister Wilsoe moet verontschuldigingen aanbieden aan Gumbs'

'Wilsoe en Schotte hebben onterecht het VDC-hoofd vervolgd'


Elmer Wilsoe (PS) kan niet zijn handen in onschuld wassen, maar wel zijn geweten verschonen door zijn verontschuldigingen aan te bieden aan de voormalige chef van de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC) Edsel Gumbs. Dit stelt het Curaçao's onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang vandaag, zaterdag 7 februari 2015, in het Antilliaans Dagblad. 

Gumbs won onlangs een rechtszaak waarin hij zijn ontslag aanvocht. Het zijn volgens het Statenlid namelijk Gerrit Schotte (MFK) en toenmalig minister van Justitie Wilsoe die de brief hebben ondertekend waarin Gumbs ontslag werd aangezegd. De namen van zowel Schotte als Wilsoe worden in het vonnis ook genoemd als personen die de screeningsbevindingen van Gumbs zouden hebben willen dwarsbomen, zo voert Leeflang aan.

'De twee politici hebben onterecht het VDC-hoofd vervolgd. Wat hebben ze te verbergen?', vraagt het Statenlid zich af.

Ze spreekt verder de hoop uit dat op basis van het vonnis het Openbaar Ministerie nader onderzoek zal doen naar de vraag waarom Schotte en Wilsoe het screeningsproces wilden tegenhouden

Cambiohouders zijn kritieken op hun rol in 'valuta-onrust' meer dan zat

'Cambio's niet de veroorzakers van valuta-onrust'

'Valuta vasthouden of hamsteren is funest voor bedrijfsvoering cambio'


De Surinaamse Vereniging van Cambiohouders is de kritiek over haar rol bij de huidige wisselkoersontwikkelingen beu. Zij is gisteravond in spoedvergadering bijeengekomen om de golf van kritiek te bespreken en de samenleving van de 'juiste informatie' te voorzien, zo laat de vereniging 6 februari 2015 in onderstaande verklaring weten.

De Surinaamse vereniging van Cambiohouders is zaterdag 6 februari in een spoedvergadering bijeen gekomen om de golven van kritiek over de rol van cambio’s bij de huidige wisselkoersontwikkelingen nader te bespreken en om de gemeenschap van de juiste informatie te voorzien. 

Evident is dat bepaalde maatschappelijke actoren zodra koersfluctuaties zich voordoen een beschuldigende vinger richting cambio's wijzen zonder de heersende maatschappelijke en economische factoren in ogenschouw te willen nemen.

De wisselkoers is de thermometer van de economie voor elk land of landengroep. De wisselkoers reageert onmiddellijk op politieke, maatschappelijke en economische gebeurtenissen en wordt in dit kader verwezen naar onder andere de Eurozone die thans in greep zit van de recente politieke ontwikkelingen in Griekenland en de zeer trage economische groei in de gehele eurozone.

De Amerikaanse dollar welke geruime tijd wankelde op de internationale markten is sinds het najaar van 2014 aan een sterke opmars begonnen dankzij de groei van de Amerikaanse economie, de terugval van de werkloosheid en een algehele economische opleving in de Verenigde Staten.

Ook voor onze kleinschalige en gevoelige economie is het niet anders en reageren de wisselkoersen gelijk bij een terugval van de staatsinkomsten, drastische val van de grondstoffenprijzen waar onze economie sterk van afhankelijk is, bij toename van de maatschappelijke geldhoeveelheid en heersende onzekerheid. Sinds de unificering in januari 2011 van de wisselkoersen tot medio 2014 was er geen sprake van enige onrust of schaarste op de lokale valutamarkt en heeft de Srd zich een solide munt getoond.

Sinds medio 2014 werden de eerste breuklijnen zichtbaar van de toen heersende rust op onze valutamarkt. De cambio's bemerkten een opmerkelijke toename van de maatschappelijke geldhoeveelheid, onder andere vanwege de overheidsbestedingen, en toenemende drang bij het publiek om hun Srd's te doen omzetten naar vreemde munt voor allerlei doeleinden en/of aanschaf van duurzame consumptie goederen.

Elke Srd welke op de markt wordt gegooid, oefent druk uit op de nationale valutapot daar wij een importeconomie hebben en vrijwel alles moet worden geïmporteerd. Gelijktijdig met het in omloop brengen van grote volumes Srd's begonnen de grondstoffenprijzen van goud en daarna olie te kelderen welke de zuurstof vormen voor onze economie. Tot overmaat van ramp namen de remittances (overmakingen ten behoeve van familie in Suriname), het reizen, de investeringen en bestedingen van de Euro-Surinamers in Suriname aanmerkelijk af in 2014.

Door al deze factoren werd een afname van de valuta-instroom naar de lokale markt manifest en was een opwaartse koersdruk merkbaar daar de valutaprijs nu eenmaal als elk andere handelswaar wordt bepaald door vraag en aanbod. Niet valt te ontkennen dat ook de zwarthandelaren en speculanten de situatie op de valutamarkt verder opzwepen en de wisselkoersen aanjagen. Helaas ontbreekt een duidelijk vervolgingsbeleid vanuit de overheid om deze haarden van valuta-onrust welke genoegzaam bekend zijn, te doen ontmantelen

Dankzij de gerichte en gedoseerde interventies vanuit de Centrale Bank van Suriname (CBvS) is ons een koersexplosie bespaard gebleven. Om bij tij en ontij de cambio's aan te wijzen als de veroorzakers van de valutaonrust getuigt van kortzichtigheid en gebrek aan economisch inzicht op het gebied van de marktwerking. Cambio's bezitten geen valuta-drukpersen en kunnen bij een sterk verminderde aanbod onmogelijk valuta ongelimiteerd aanbieden voor de verkoop.

Elke cambio moet het hebben van het opkopen en gelijk doorverkopen van valuta om een winst te kunnen behalen. Valuta vasthouden dan wel hamsteren zou voor de bedrijfsvoering van elke cambio funest zijn. Cambio's zijn formeel erkende en onder toezicht staande ondernemingen in de financiële sector en hebben zij geheel geen speelruimte om buiten de regels te handelen op straffe van intrekking van hun vergunningen door de CBvS. Dit kan niet gezegd worden van de ontelbare 'schaduw cambio's' die als supermarkt, winkel of handelszaak, autohandel of -verhuur, casino of reisbureau opereren. maar niet onder enig gezag of toezicht staan en grif valuta accepteren dan wel verhandelen. Deze 'schaduw-cambio's' kunnen naar willekeur hun opkoopprijzen vaststellen en stimuleren de burgers hierdoor om hun valuta bij hun om te wisselen in plaats van bij de officiële cambio's die zich wel dienen te houden aan de richtkoersen van de CBvS.

De cambio's hebben geen enkele baat bij een onvoorspelbare, instabiele markt met omhoog stuwende koersen daar als bij elk een ander legaal ondernemerschap behaalde winsten snel weer zullen verdampen en een gedegen bedrijfsplanning niet meer mogelijk zal zijn. Zelfs indien de overheid zou overgaan per onmiddellijk alle cambio's te sluiten, zal de situatie verder escaleren op de valutamarkt daar een belangrijke partner van de monetaire autoriteiten zal komen weg te vallen en de deuren wagenwijd worden opengezet voor de zwarthandelaren, speculanten en illegale wisselkantoren om de markt geheel over te nemen met alle gevolgen van dien.

Onder de heersende omstandigheden is symptoombestrijding niet de juiste medicatie voor de onderliggende ziekte, maar moeten wij met ons allen een bijdrage leveren om ons land en gemeenschap leefbaar te houden. Wij moeten als land en volk de tering naar de nering zetten en gezamenlijk door deze moeilijke periode proberen heen te komen. De overheid zal ernstig moeten bezuinigen, de burgerij zal onnodige en luxe consumptieve uitgaven moeten uitstellen tot betere tijden, de handhaving van wet -en regelgeving, de opsporing en vervolging van diverse illegale (gedoogde) activiteiten en praktijken moeten daadwerkelijk worden aangepakt, strakke douanecontrole bij de invoer met betrekking tot de facturering, verkrapping van de maatschappelijke 
geldhoeveelheid evenals gerichte afroming, waaronder de wet op de omzetbelasting, evenals de excessieve kredietverschaffing in de consumptieve sfeer moet worden ontmoedigd.

De grootste gezamenlijke inspanning en bijdrage welke wij op kort termijn zouden kunnen leveren is om de ongekende dagelijkse jacht naar valuta op te schorten dan wel terug te brengen tot de meest noodzakelijke proporties. Bij een abrupte terugval van de druk vanuit de vraagzijde, zullen de wisselkoersen gelijk kelderen daar geen enkele speculant of zwarthandelaar koersverliezen zal willen lijden en zodoende gehamsterde valuta vrijkomen voor de vrije markt.

Paramaribo, 6 februari 2015
De Vereniging van Cambiohouders
R. Bhailal

FWNK op Curaçao niet verantwoordelijk voor nepbonnen

Winnaar nummer vervalst bonboekje maakt geen aanspraak op prijs


Wie nummers koopt bij een verkoper die gebruikmaakt van vervalste bonboekjes en vervolgens wint, kan geen aanspraak maken op de prijs. Dat zegt Ronny Cornelis, het hoofd van de Inspectie van het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) op Curaçao, vandaag, zaterdag 7 februari 2015, in het Antilliaans Dagblad. 

Volgens Cornelis is de Fundashon Wega di Number Kòrsou (FWNK), de stichting die de loterij op het eiland regelt,  in dit soort gevallen niet verantwoordelijk.

'De stichting zal het prijzengeld dat de persoon in kwestie denkt te hebben gewonnen, dan ook niet uitbetalen', aldus het Inspectiehoofd. 'Dat is het risico dat men loopt wanneer nummers gekocht worden bij iemand die niet over een vergunning beschikt.'

Tot nu toe is het ministerie niet op de hoogte van dergelijke gevallen. Toch sluit Cornelis niet uit dat het voorkomt. Hij waarschuwt de gemeenschap dan ook om goed op te letten bij het kopen van nummers.

Tijdens een controle van MEO, zijn de politie en personeel van BAB (Belastingaccountantsbureau) afgelopen woensdagavond 9 personen tegengekomen die illegaal nummers verkochten. Ook zijn er maar 23 nepbonboekjes gevonden en in beslag genomen.

De namaakbonboekjes zijn volgens Cornelis te herkennen aan het feit, dat ze niet over het watermerk van FWNK beschikken. 'Bij de echte bonboekjes staat het watermerk van FWNK midden op het bonnetje. Dat is bij de vervalste bonnen niet het geval. Ook beschikken ze niet over een serienummer', aldus het hoofd Inspectie, die aangeeft verschillende versies van vervalsing van de bonboekjes te zijn tegengekomen. 'Van gewoon gekopieerd, tot het speciaal laten drukken. Ik heb het allemaal gezien.'

Bij de controle van afgelopen woensdagavond zijn 18 etablissementen gecontroleerd. Bij vier van deze winkels werden illegaal nummers verkocht. 'De winkels hebben een vergunning om etenswaar te verkopen, maar niet voor de verkoop van nummers. Dat doen ze illegaal.'

Suriname zet in december 2014 169 illegale vreemdelingen het land uit

Grootste groep van 13 nationaliteiten bestond uit 123 Brazilianen


De afdeling Vreemdelingendienst van het Korps Politie Suriname heeft in december vorig jaar  169 illegale vreemdelingen het land uitgezet. Dat meldt vandaag, zaterdag 7 februari 2015, de afdeling Public Relations van het korps.

Het ging om personen met de Braziliaanse, Venezolaanse, Haïtiaanse, Dominicaanse, Chinese, Vietnamese, Belizaanse, Colombiaanse, Filipijnse, Oostenrijkse, Nederlandse, Angolese en Guyanese nationaliteit.

De grootste groep uitgezette illegalen waren Brazilianen, namelijk 100 mannen en 23 vrouwen. Gevolgd door Guyanezen 16 mannen en 2 vrouwen en Chinezen 8 mannen en 4 vrouwen.

Zes jaar cel voor bewaker jeugdinrichting op Curaçao voor seksueel misbruik meerdere minderjarige meisjes

Zes meisjes leggen belastende verklaringen af: bewaker ontkent misbruik


De bewaker van jeugdinrichting JJIC (Justitiële Jeugd Inrichting Curaçao, voorheen GOG) op Curaçao die meerdere minderjarige meisjes in het gesticht seksueel heeft misbruikt, is gisteren veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar. Dat bericht vandaag, zaterdag 7 februari 2015, het Antilliaans Dagblad.

Volgens het gerecht heeft de verdachte misbruik gemaakt van zijn positie en hiermee het vertrouwen dat de meisjes in JJIC veilig zouden zijn, grof geschonden. De man daarentegen ontkent de meisjes ook maar met één vinger te hebben aangeraakt. I

In de zaak zijn echter zes meisjes die belastende verklaringen hebben afgelegd tegen de bewaker. Ook zijn er belastende verklaringen van andere leden van de bewaking. De bewaker heeft in de periode van 8 december 2012 tot en met 22 mei 2014 verschillende minderjarige meisjes seksueel misbruikt. Het misbruik varieerde van het tonen van zijn geslachtsdeel aan de slachtoffertjes tot het betasten van de meisjes en zelfs het seksueel binnendringen van het lichaam van de meisjes. 

Eén van de slachtoffers, een nu 17-jarig meisje, ver-klaart dat ze de verdachte in JJIC had leren kennen en hij haar ‘heel lief met een knipoog groette als hij haar voorbij zag lopen’. Na een eerste kus in december 2012, verscheen de verdachte op 4 januari 2013 bij het raam van het slachtoffer en stelde allerlei vragen, waarna hij haar slaapkamer betrad. Het slachtoffer heeft gedetailleerd beschreven hoe de bewaker met haar gemeenschap heeft gehad, waarna hij haar bedankte en weer vertrok.

Net als dit slachtoffer verklaren andere minderjarige meisjes, dat de bewaker hen via hun slaapkamerraam opzocht en hun vertrouwen probeerde te winnen door hun lekkers aan te bieden. De bewaker droeg de slachtoffers op niets te vertellen. Als ze dit wel zouden doen, zou ‘hij hen weten te vinden’. Ook zei hij tegen de meisjes dat hij een liefdesrelatie met hen wilde en kinderen bij hen wilde verwekken wanneer ze uit JJIC vertrokken.

Een ander slachtoffer (16) verklaart uit angst voor de verdachte, tegen haar wil bepaalde dingen te hebben gedaan, waaronder zoenen met de bewaker en hem omhelzen. 'Maar seks had ik niet met hem', aldus het slachtoffer, die later aangeeft dat ze wel gedwongen werd de verdachte oraal te bevredigen.

De verdachte heeft nog niet de minste seksueel getinte toenadering tot één van de meisjes toegegeven. Volgens hem gaat het hier om een door de meisjes opgezet plan om hem van zijn werk weg te halen.

Onafhankelijk Kiesbureau kan haar werk niet doen vanwege gebrek aan geld

OKB-voorzitter: 'Waarnemen verloop verkiezingen is in gevaar'

'De zaak is politiek gevoelig'


Het Onafhankelijk Kiesbureau, OKB, heeft geen geld om zijn werk te doen. Het waarnemen van het verloop van de verkiezingen op 25 mei is in gevaar. Dit zei OKB-voorzitter Jennifer van Dijk–Silos tegenover de zender STVS, zo is vandaag, zaterdag 7 februari 2015, te lezen op de website waterkant.net.

Ze vindt het hoogtijd om alarm te slaan, hoewel ze zo haar twijfels heeft over het effect. Het parlement kan maar niet bijeenkomen om de verkiezingsbegroting goed te keuren. Het betreft ruim tachtig miljoen Surinaamse dollar (ongeveer twintig miljoen euro).

Het OKB overwoog op een bepaald moment een verklaring uit te geven, maar zag er van af. 'De zaak is politiek gevoelig', aldus Van Dijk–Silos.

Ze heeft niet de indruk dat een verklaring veel goed zal doen. 'Mijn ervaring met politieke partijen is dat ze nooit begrijpen wat je bedoelt.'

Feit is dat het OKB de enige autoriteit is die de verkiezingen bindend kan verklaren. 'Als de toezichthouder geen geld krijgt, betekent het dat ik in juni iets bindend moet verklaren dat ik niet met een gerust hart bindend kan verklaren', aldus Van Dijk–Silos.

Minister Lackin grote afwezige op diaspora seminar in Den Haag

(Bron foto: Eric Mahabier/de Ware Tijd)
Lackin te druk met voorbereidingen begrotingsbehandeling in parlement


Minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken was vandaag, zaterdag 7 februari 2015, de grote afwezige op een diaspora seminar in het World Hotel Bel Air in Den Haag. Hij zou de belangrijkste spreker zijn. 

De regering van Suriname, vertegenwoordigd door de Surinaamse ambassade in Den Haag, organiseerde in samenwerking met de Internationale Organisatie voor Migratie Nederland (IOM, International Organization for Migration) het seminar met als thema hoe de Surinaamse diaspora in Nederland te betrekken bij de nationale ontwikkeling van de Republiek Suriname.

In haar welkomstwoord verontschuldigde Lucretia Redan, zaakgelastigde van Suriname, de minister, aldus de Ware Tijd vanochtend.

De bewindsman sprak de aanwezigen wel via een Skype-verbinding toe. Hij zei dat hij vanwege dringende nationale werkzaamheden niet naar Nederland had kunnen afreizen. Onder meer moet hij zich buigen over de komende begrotingsbehandelingen in het Surinaamse parlement, De Nationale Assemblee.

Lackin laat via Starnieuws weten, dat hij ruim van te voren heeft aangegeven niet aanwezig te kunnen zijn op het seminar. Hij is lange tijd afwezig geweest en was onder meer in Costa Rica, China en India.

'Ik heb meegedeeld dat ik ook belangrijke verplichtingen heb in Suriname.' Met het oog op de verkiezingen heeft Lackin eveneens taken te vervullen binnen de NDP. Verder is het voornemen van Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons om de begroting van 2015 binnenkort te behandelen. 'Net als alle ministers, moet ik mij ook voorbereiden hierop', aldus Lackin. Hij heeft verder, zo schrijft Starnieuws, een drukke agenda op Buitenlandse Zaken.

In zijn toespraak ging Lackin in op het buitenlandbeleid van Suriname en wees op het belang van de Surinaamse diaspora voor de ontwikkeling van het land.

Op het seminar voerden ook William Lacy Swing, IOM-directeur, en Claudia Marica, financieel directeur van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, het woord.

VHP-leider Santokhi: 'Er wordt met bedreigingen een angstcultuur gecreëerd in samenleving'

'Mensen willen terug naar jaren '80, de tijd van de dictatuur'


VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi haalde gisteren, tijdens een door de partij voor hem georganiseerd verjaardagsfeest in partijcentrum 'de Olifant' in Paramaribo, flink uit naar zijn politieke opponenten. Hij vindt, dat met allerlei bedreigingen een angstcultuur gecreëerd wordt in de samenleving. Mensen willen terug naar de jaren tachtig, de tijd van de dictatuur, stelde de partijvoorzitter. Er worden intimiderende opmerkingen gemaakt over noodtoestand en militaire coups, volgens Santokhi om te voorkomen dat in vrijheid campagne gevoerd kan worden. Dit bericht vandaag, zaterdag 7 februari 2015, Starnieuws.

Santokhi keerde gisterenochtend terug van een verblijf  op Curaçao waar hij onder andere zijn 56e verjaardag op 3 februari kon vieren. De VHP-Curaçao had een bijeenkomst georganiseerd met de 'business community'. Er zijn lokale ondernemers op het eiland die geïnteresseerd zijn om te investeren in Suriname. Santokhi zei, dat de mensen het erg vinden dat er in 4.5 jaar helemaal geen officieel contact is geweest tussen de Surinaamse regering en de eilanden Curaçao en Aruba.

Santokhi maakte verder gisteravond duidelijk, dat de angstcultuur die gecreëerd wordt verdreven zal worden. Hij haalde aan dat intimidatiepraktijken impact hebben op personen. 'Wij kijken vooruit, naar veiligheid, vooruitgang in alle sectoren en verdraagzaamheid', zei hij.

De politicus liet ook weten, dat bewust V7 in het leven is geroepen. De partijen en leiders zijn naar elkaar toe gegroeid de afgelopen periode, aldus Santokhi. De partijleiders praten vandaag verder over de samenwerking. Enkele partijen zouden bilateraal met elkaar praten over de positionering op de kandidatenlijst voor De Nationale Assemblee. Santokhi verwacht dat zaken vandaag afgerond kunnen worden.

Kleine Chinese gouden mossel bedreigt nu ook de Amazonerivier

Chinees mosseltje zoekt sinds 1991 zijn weg door Zuid-Amerika

29 januari 2015: De Braziliaanse onderzoeker Marcela Uliano da Silva haalt een gouden mossel uit zijn schelp in het 'Carlos Chagas Filho Biophysics Institute' in Rio de Janeiro. (AP)


's Werelds meest imposante rivier, de Braziliaanse Amazone, wordt bedreigd door de kleine gouden mossel (Limnoperna fortunei) afkomstig uit China. Sinds deze uitheemse mosselsoort zijn weg begin jaren '90 van de vorige eeuw naar Zuid-Amerika wist te vinden, heeft het diertje met alarmerende snelheid zichzelf hele gebieden toegeëigend, zich voortbewegend door de inheemse flora en fauna en oprukkend in wateren van vijf landen op het continent. Dat berichtten diverse Amerikaanse media, waaronder Fox News, donderdag 5 februari 2015, op gezag van het persbureau Associated Press (AP).

Wetenschappers vrezen nu, dat deze mosselsoort een bedreiging vormt voor 's werelds unieke ecologische systemen van de Amazonerivier. 'Er bestaat geen twijfel, dat het milieueffect dramatisch zal zijn', zegt Marcia Divina de Olivieira, een wetenschapster verbonden aan het onderzoeksagentschap Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) van de Braziliaanse regering.

De gouden mossel, die normaal gesproken niet groter wordt dan zo'n 2.5 centimeter, produceert gedurende negen maanden wolken vol microscopisch kleine larven die hun weg vinden naar nieuwe leefgebieden. Ze klampen zich vast aan harde oppervlaktes zoals gesteente in rivieren, door de mens vervaardigde bouwsels en zelfs aan elkaar, waardoor ze een soort groot rif lijken te vormen.

Ze hebben inheemse mosselsoorten vernietigd door zichzelf vast te klampen aan lokale weekdieren. Hun vermogen zich te verstoppen in pijpleidingen hebben eigenaren van hydro-elektrische- en waterzuiveringsinstallaties in de staat Sao Paulo en in Buenos Aires, Argentinië, en elders, gedwongen om jaarlijks miljoenen dollars uit te geven om de mosselen uit de leidingen te verwijderen. Gouden mossels zuigen water op en filteren daar plankton en andere microscopische plantdeeltjes en dierlijk leven uit. Hun proliferatie kan fosfor- en stikstofhoeveelheden in het water veranderen, en giftige algen produceren die dodelijk voor het aquatisch leven en voor de mens kunnen zijn.

Terwijl de bloeiende mossel kolonies meer voedsel kunnen betekenen voor lokale vissen en eenden, kan de ontwrichting van de lokale voedselketen lokale systemen verstoren, zegt Hugh MacIsaac, een professor werkzaam aan de Universiteit van Windsor in Ontario, Canada, die onderzoek doet naar invasieve, uitheemse, aquatische species.

'Het moge duidelijk zijn, dat je de gouden mossel niet in de Amazone wilt zien, omdat wanneer ze eenmaal in deze rivier leven, de potentiële gevolgen zeer aanzienlijk zijn', aldus MacIsaac. 'De oplossing is nu om de deur dicht te houden en je ervan verzekeren dat ze zich niet verder kunnen verspreiden.'


Wetenschappers vergelijken de gouden mossel met de zebra mossel (Dreissena polymorpha), een kleine soort die zijn oorsprong heeft in de Kaukasus, Rusland, en die eind jaren '80 van de vorige eeuw terecht kwam in de Great Lakes in de VS, grenzend aan Canada, alvorens zich te verspreiden naar de Mississippi Rivier.

De opmars van de gouden mosselen lijkt te zijn vastgelopen in het Pantanal 'wetlands' systeem in het westen van Brazilië, waar natuurlijke cycli van stijgende en dalende zuurstofhoeveelheden de populatie in bedwang hebben weten te houden.

Maar, de Pantanal is slechts ongeveer 1.900 kilometer verwijderd van wateren die verbonden zijn met de Amazone en wetenschappers zijn bang dat een over land getrokken boot de gouden mossel zou kunnen meenemen, vastgeklampt aan de romp, of dat ballastwater gebruikt om een boot in evenwicht te houden vervuild kan zijn door mossellarven.

'Als je slechts een liter water onder in een boot hebt, die op een trailer plaatst en over land naar een nieuw rivierysteem gaat, dan kun je honderden of zelfs duizenden microscopische larven injecteren in een nieuw waterlichaam', zegt Steve Hamilton, een professor in de ecologie verbonden aan de 'Michigan State University'.

De Braziliaanse regering werkt al tien jaren aan het tegenhouden van de opmars van de gouden mossel. Daartoe moeten onder andere schepen met bestemming havens in Brazilië minstens 320 kilometer uit de kust stoppen en ballastwater lozen.

Marcela da Silva met een bak gouden mosselen. (Bron foto: AP)
Een van de topdeskundigen op het gebied van mosselen in Brazilië, een 27-jarige doctoraal student aan de Federale Universiteit van Rio de Janeiro, stelt dat ze een andere oplossing heeft: in kaart brengen van het genoom van de mossel en een virus of andere 'biokogel' ontwikkelen dat de soort onvruchtbaar zou kunnen maken. Het idee lijkt op pogingen om muskieten die dengue veroorzaken te bestrijden door ze steriel te maken.

'Als we daarin slagen, zou het fantastisch zijn vanuit een economisch oogpunt gezien, maar ook om de biodiversiteit te beschermen', zegt onderzoekster Marcela Uliano da Silva. 'De Amazone staat aan zoveel bedreigingen bloot.' Ze is optimistich over haar plan, maar zegt dat het nog zeker vier jaren zal duren alvorens het kan worden uitgevoerd.

Olivieira, de wetenschapster werkzaam bij Embrapa, bejubelt het werk van Da Silva. 'Het is wellicht een van de weinige wegen die werkelijk kan leiden tot oplossing van het probleem. Zelfs al zou het lang duren, geloof ik dat het mogelijk is en dat zou geweldig zijn', zegt Olivieira die met zo'n 50 andere wetenschappers werkt aan het Braziliaanse gouden mossel probleem.

In Argentinië werd halverwege 2012 al aan de alarmbel getrokken: als er geen maatregelen genomen zouden worden om de uitheemse mosselsoort onder controle te krijgen, dan zou ook de werking van de kerncentrale van de centrale provincie Córdoba in gevaar komen. Dat berichtte onder andere de Belgische website MO, Mondiaal Nieuws op 16 juli 2012 en het Nederlands Dagblad een dag lager. Want ook in het meer van Embalse werd de gouden mossel toen gesignaleerd. Het weekdier klampt zich overal aan vast, dus ook de leidingen van de koelinstallatie dreigen verstopt te raken.
Dit is geen fantasie, want de grote waterkrachtcentrale van Yacyretá ligt al geregeld stil, omdat de waterfilters mosselvrij gemaakt moeten worden: in het Argentijns-Paraguyaanse stuwmeer zitten een paar honderdduizend gouden mosselen.

Voor zover bekend is de gouden mossel nog niet in Surinaamse wateren gesignaleerd.


(Red. De Surinaamse Krant/Fox News-Associated Press/Mondiaal Nieuws)