maandag 9 februari 2015

Kritisch verslag over diaspora seminar in Den Haag

Suriname begint registratie diaspora kader

'Standaard presentatie van voorzitter Vereniging Surinaams Bedrijfsleven'


De Surinaamse regering heeft haar ambassade in Den Haag groen licht gegeven voor de registratie van Nederlandse Surinamers die beschikbaar zijn om zich in te zetten voor de verdere ontwikkeling van hun geboorteland. Dit zei minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken in een toespraak via een  Skype-vebrinding tegen de deelnemers aan het seminar 'How to engage the diaspora for the development of Suriname' dat afgelopen zaterdag werd gehouden in het World Hotel Bel Air in Den Haag.

Deze bijeenkomst was een initiatief van de Surinaamse ambassade in samenwerking met de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). Lackin noemde de registratie de volgende stap, nu de PSA-wet is gerealiseerd. 'We hebben de toegang versoepeld en nu moeten we met Nederland bekijken hoe we zo weinig mogelijk muurtjes moeten nemen zodat het ook financieel aantrekkelijk wordt om naar Suriname te komen', zei de bewindsman.

Deelnemers aan het seminar moesten extra vroeg uit bed om uit alle windstreken van het land op tijd in het hotel aanwezig te zijn. Het seminar begon immers al om negen uur, vermeldde de digitale uitnodiging en minister Lackin zou de aanwezigen toespreken. Het zou overigens voor het eerst zijn dat een minister van de regering-Bouterse op Schiphol het vliegtuig uitstapt om de PSA-gemeenschap in Nederland op te zoeken. Doorgaans reizen de bewindslieden via Schiphol door naar andere verre buitenlanden als China en India, waar Lackin onlangs was. De teleurstelling was dan ook heel groot toen in de lobby rond zoemde, dat Lackin niet aanwezig is, maar ons via Skype zou gaan toespreken. Ook bleek het seminar niet om negen uur, maar om half tien te beginnen, vermeldde het programma in de conferentiemap. Iedereen ging dan maar netwerken gezien de aanwezigheid van ruim 200 'high potentials' en andere 'key persons' uit de PSA-gemeenschap in Nederland, die elkaar lang niet hadden gesproken.

De Skypeverbinding met Lackin mislukte de eerste keer. Het beeld was uitstekend, maar de bewindsman was niet te verstaan. Hij zat weggezakt in zijn grote kantoorfauteuil om op ooghoogte te zijn met de camera van de pc en mogelijk kon de computermicrofoon de spreekafstand niet overbruggen. Het geroezemoes in de zaal nam toe. Maar, wie onderbreekt een minister die al meteen na de begroeting in de vierde versnelling zit? Een ingreep was onvermijdelijk. Onze gastheer vervroegde de pauze. Opnieuw een welkom moment om buiten nu met vervroegd bezorgde broodjes en ju d'orange te netwerken. In de herkansing was de minister nu voorzien van een microfoon op de revers en konden we duidelijk horen dat hij wegens drukke werkzaamheden en vermoeid van recente buitenlandse reizen een aanwezigheid in Den Haag moest afmelden. Een gemiste kans, oordeelden vele aanwezigen.

De uitwerking van de toespraak van minister Lackin kregen we in een PowerPoint presentatie van de zaakgelastigde op de Surinaamse ambassade, Lucretia Redan. Er komt een diasporabureau bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in Paramaribo. Alle ministeries kunnen aan dit bureau hun kaderbehoefte aangeven. Deze inventarisatie wordt doorgestuurd naar alle ambassades in het buitenland. Die moeten nu een databank gaan aanleggen. De input hiervoor komt uit de PSA-gemeenschap in het betreffende land. Individuen kunnen zich laten registreren met al hun specialismen en vermelden waar en onder welke condities zij zich willen inzetten voor Suriname. Wat opvalt is, dat niet de ambassade in Den Haag deze belangstelling registreert. Eerst gaan werkgroepen en vrijwilligers hiermee aan de slag. Daarna gaan kennelijk potentiële kandidaten door naar de database van mevrouw Redan. Waarom kan een potentiële kandidaat niet rechtstreeks in contact treden met de ambassade?

Vragen stellen, daar was nauwelijks ruimte voor. Zonde van tijd, moeite en van kosten aangezien de bijeenkomst uniek was door - zoals eerder opgemerkt - de aanwezigheid van een dwarsdoorsnede van het Surinaamse kader in Nederland. Zo gaf de toespraak van IOM-directeur, Lacy Swing, alle aanleiding tot vragen en discussie. Hij kwam met concrete voorstellen om het Surinaamse diasporabeleid inhoud te geven.

'Politieke rechten zoals stemrecht, toekenning van de dubbele nationaliteit, mobiliteit bij inzet van kader (brain circulation), handelsmissies, een speciale website en graag meer officiële bijeenkomsten als deze', aldus Swing. Wat vindt Suriname van deze voorstellen? Later kwam nog een IOM-spreker aan het woord en ook nog het hoofd Cluster Migratie van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Die gaf ons het gevoel vluchtelingen in Nederland te zijn die zich opmaken om naar Suriname terug te gaan. Weer verlieten velen de zaal om buiten te gaan netwerken.

Dit was ook het geval toen de heer Lo-A-Njoe van het Surinaams Inspraak Orgaan (SIO) het woord kreeg. Achteraf bleek, dat hij 62 sheets in een PowerPoint-presentatie had voorbereid om de aanwezigen de demografie van de Surinaamse gemeenschap in Nederland voor te houden, vervolgens hoe het SIO is ontstaan en wat de organisatie doet en kan betekenen voor het Surinaamse diasporabeleid. Tot tweemaal toe werd het SIO aangemaand vaart te maken. En zo ging het van sheet 15 in nauwelijks vijf minuten tijd naar sheet 62.

Na de tenenkrommende SIO-presentatie moest ik al mijn energie bij elkaar schrapen voor de twee sprekers uit Suriname. De heer Ferdinand Welzijn, voorzitter van de VSB en mevrouw Claudia Marica-Redan, financieel-directeur van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Toen het niet meteen lukte om de PowerPoint van de heer Welzijn goed te projecteren verliet ik maar ook de zaal. Vooral toen ik zag dat zijn verhaal eigenlijk een standaardpresentatie was voor buitenlandse investeerders. Die begint met een overzicht van de kerngegevens van Suriname en dat Suriname voor 90 procent bedekt is met tropisch regenwoud.

Jammer, dat ik mevrouw Marica moest opgeven en jammer dat zij het sluitstuk was van het programma. Gezondheidszorg is een heel belangrijke sector waarin behoefte is aan kader. Buiten in de lobby had ik interessante gesprekken over het wel en wee van Suriname en Surinamers in Nederland. Deelname aan het seminar was daarom niet vruchteloos, met dank aan de Surinaamse ambassade voor het initiatief waarvoor iedereen veel lof en waardering had.


Roy Khemradj

Curaçaose nutsbedrijf Aqualectra start stoomketel 11 op Mundo Nobo vanwege dreigend watertekort

Voorzitter vakbond SEU: 'Naast CAO-onderhandelingen zijn er veel andere problemen'

Mundo Nobo, Aqualectra (Bron foto)

Chaotisch beleid en job security voor het personeel speerpunten vakbond


Een dreigend tekort aan water heeft de directie van het Curaçaose nutsbedrijf Aqualectra doen beslissen om stoomketel 11 op Mundu Nobo weer op te starten. Dat zegt de voorzitter van de vakbond SEU, Errold Bishop, vandaag, 9 februari 2015, in de Amigoe. 'Naast de cao-onderhandelingen zijn er veel andere problemen zoals een chaotisch beleid en job security die aandacht behoeven', aldus Bishop.
 
De SEU schuift morgen weer aan bij de onderhandelingstafel bij de landsbemiddelaar nadat afgelopen week een kleine commissie overleg heeft gevoerd over de financiën van het water- en elektriciteitsbedrijf. SEU is de enige vakbond binnen Aqualectra die nog geen akkoord over een nieuwe cao heeft bereikt.

Volgens Bishop is er meer duidelijkheid gekomen over de financiële cijfers van Aqualectra. SEU heeft na meer dan een jaar nadat de oude CAO is verlopen bijna geen inhoudelijk overleg gevoerd over een nieuwe cao omdat er een meningsverschil bestond tussen de vakbond en de directie van Aqualectra over de gehanteerde financiële cijfers.

Bishop zegt, dat de directie inmiddels toegeeft dat de cijfers die werden gehanteerd aan het begin van de onderhandelingen, niet kloppen. 'De directie ging uit van jaarlijkse totale salariskosten van 118 miljoen gulden. Dat is nu bijgesteld tot 99 miljoen. Er is nog een klein meningsverschil tussen ons en de directie, maar dat is te verwaarlozen.'

Bishop denkt daarom dat SEU binnenkort in inhoudelijke onderhandelingen over een nieuwe CAO zal treden. Niet alleen omdat partijen dichter bij elkaar zijn gekomen voor wat betreft de financiële cijfers van het bedrijf, maar, aldus de vakbondsvoorzitter, omdat er nog andere problemen zijn binnen Aqualectra die aandacht behoeven.

Het chaotische beleid en job security voor het personeel noemt de vakbondsvoorzitter als speerpunten. Als concreet voorbeeld noemt Bishop het besluit van de directie vorig jaar om stoomketel 11 op Mundu Nobo stil te leggen. Daarmee werden alle machines op Mundu Nobo buiten werking gesteld. 'Het personeel werd elders te werk gesteld en er werden geen diensten meer gedraaid op Mundu Nobo.'

Maar, een dreigend tekort in de waterproductie heeft de directie halsoverkop onlangs doen besluiten om de stoomketel op Mundu Nobo weer op te starten. 'De werknemers werden teruggeroepen en de dienst werd weer in elkaar gezet. Mijn vraag is, wat gebeurt er als de watervoorraad weer op peil is? Wordt de dienst weer ontmanteld en worden de werknemers weer naar elders gestuurd?'

Enkele weken geleden vroeg de Amigoe de Aqualectra-directie over het stilleggen van de machines op Mundu Nobo. Deze machines hebben de hoogste productiekosten binnen de productiemix van Aqualectra, maar stilleggen hiervan heeft gevolgen voor het personeel dat speciaal getraind is in het onderhouden van deze oude machines.

Ook hebben oud-directeuren van Aqualectra in het verleden tegenover de Amigoe waarschuwende woorden geuit omtrent het stopzetten van de machines op Mundu Nobo, omdat dit effect zal hebben op de productie van water. De huidige directie wenste geen commentaar te leveren op de situatie op Mundu Nobo.

De zorgen om job security van het personeel geldt extra voor het personeel dat op Mundu Nobo werkzaam is. Bishop zegt dat SEU al meer dan vier jaar geleden hiervoor aandacht heeft gevraagd. 'Het personeel moet worden omgeschoold om ook met de andere machines te werken', zegt hij. Ook de andere twee vakbonden bij Aqualectra, STK en STKo, hebben de directie tijdens de onderhandelingen vorig jaar gevraagd om het meerjarenplan en personele bezetting in 2020 en verder.

Tweede Kamerleden stellen vragen over onderzoek kindermisbruik door priesters voormalige Nederlandse Antillen

De kerk te Soto. (Bron foto: Panoramio.com)
Door Fraters van Tilburg in Soto misbruikt slachtoffer doet verhaal in Nederlandse media

Onderzoek door commissie Koeijers ligt stilDe Tweede Kamer heeft vragen gesteld over het onderzoek naar kindermisbruik door priesters in de voormalige Nederlandse Antillen. Aanleiding zijn berichten in Nederlandse regionale kranten, dat de commissie Koeijers al tijden geen klachten meer in behandeling neemt en het gerelateerde verhaal van een van de slachtoffers. In de jaren zestig werd hij misbruikt door de Fraters van Tilburg in Soto, in het noorden van Curaçao. Een van de daders is frater Candidus, ereburger van Bonaire. Dit bericht vandaag, maandag 9 februari 2015, Otti Thomas in de Amigoe.

De commissie Koeijers werd opgericht door het Bisdom Willemstad voor onderzoek naar misbruik binnen de katholieke kerk in de voormalige Nederlandse Antillen naar voorbeeld van de commissie Deetman in Nederland. De commissie onder voorzitterschap van advocaat Ronald Koeijers, tevens oud-rechter van het Gemeenschappelijk Hof, zou volgens Nederlandse media alleen nog op papier bestaan. Ook in 2010 waren er klachten over de passieve houding van de commissie, onder meer van slachtoffers en de Kinderbescherming. Een destijds 67-jarige man en een 68-jarige vrouw kregen zelfs geen ontvangstbevestiging van hun meldingen van misbruik.

De fracties in de Tweede Kamer van de PvdA en het CDA willen weten waarom er geen onderzoek meer plaatsvindt naar misbruik in de voormalige Nederlandse Antillen.

'We weten dat dit een verantwoordelijkheid is van de Caribische landen, maar we moeten iets voor de slachtoffers doen', aldus Madeleine van Toorenburg, Tweede Kamerlid voor het CDA. Samen met Marith Rebel-Volp van de PvdA vraagt ze het ministerie van Justitie om in overleg te treden met de regering van Curaçao. De beste gelegenheid is het werkbezoek van staatssecretaris Fred Teeven van Justitie, die komend weekeinde naar Curaçao reist. 'Dan kan hij meteen vragen wat er nodig is om het onderzoek weer nieuw leven in te blazen', aldus Van Toorenburg. Het onderwerp staat geagendeerd voor de vergadering van de commissie die woensdag plaatsvindt. Van Toorenburg verwacht dat meer partijen de opdracht aan Teeven zullen steunen.

Het misbruik is in het nieuws gekomen na een interview met een inmiddels 62-jarig slachtoffer met de schuilnaam Johnny dat verschillende regionale kranten in Nederland afgelopen weekeinde publiceerden. Toen hij vijf was, verhuisde met zijn ouders en twee broers van Rotterdam naar Curaçao. Kort daarna overleed zijn vader en werden hij en zijn broers aan de zorgen van de Fraters van Tilburg in Soto toevertrouwd.

'Anders dan zijn broers is Johnny een verlegen kereltje, niet opgewassen tegen de keiharde mores in het internaat. Hij wordt gepest omdat hij van gemengd bloed is en regelmatig mishandeld en verkracht door oudere jongens. Van zijn tiende tot zijn veertiende wordt hij bovendien misbruikt door drie fraters', schrijft journaliste Dorine Steenbergen.

Het slachtoffer noemt de namen van de fraters Henricus, Emilianus en Candidus. 'Frater Candidus is de geniepigerd. Als frater-overste, hoofd van de school, hoofd van het internaat en bovendien hoofd van de hele congregatie in het Caribisch gebied, inclusief Suriname, is hij oppermachtig. In het geval van straf worden de jongens ook naar hem toegestuurd.'

Johnny vertelt vervolgens hoe hij en andere jongens geslagen werden met een vlaggenkoord met knopen. 'Maar, hij maakte ook je gulp open en begon dan met je piemeltje te spelen. Hij zei dat God dat goed vond en dat je er niet over mocht praten', aldus het slachtoffer.

Johnny zegt dat zijn moeder boos werd, toen hij haar hierover vertelde en zijn verhaal niet geloofde. Ook meldde hij het aan een inspectiegroep van Justitie, die langskwam na klachten over misstanden tussen de jongens onderling. 'Ik heb daar nooit meer iets van gehoord.' Johnny is pas weer veilig als hij op zijn veertiende naar het Jongensinternaat op Scherpenheuvel verhuist. Na het afronden van de LTS op Curaçao, gaat hij terug naar Nederland, waar hij nog altijd woont.

Op latere leeftijd meldt het slachtoffer het misbruik bij de kerkelijke klachtencommissie Hulp en Recht en bij de commissie Deetman, die onderzoek doet naar misbruik binnen de katholieke kerk. 'Wat u ons aan herinneringen liet lezen, heeft ons diep geraakt. Desondanks is de voorzitter van de Beoordelings- en Adviescommissie (BAC) van oordeel dat de BAC niet bevoegd is klachten over seksueel buiten Nederland in behandeling te nemen.'

Het slachtoffer is woedend over die reactie. 'Het is inderdaad buiten Nederland gebeurd, maar wel degelijk door jullie geestelijken', zegt hij. 'Op de Antillen is de rooms-katholieke kerk niet alleen oppermachtig, maar ook nog steeds heilig. De mensen willen deze verhalen simpelweg niet horen.'

De Fraters van Tilburg hebben uiteindelijk wel mondelinge en schriftelijke excuses gemaakt en een compensatie van 45.000 euro betaald, die het slachtoffer gebruikt voor de bouw van een huis op Curaçao. De generaal-overste noemde het misbruik weerzinwekkend. 'Temeer omdat ons werk gericht is op kinderen die al achtergesteld zijn. Dat daarbij sprake was van machtsmisbruik, fysiek en seksueel, maakt het extra ellendig', schreef hij.

Frater Candidus, Emilianus en Henricus zijn inmiddels overleden, maar met name Candidus ontving wel tal van onderscheidingen voor zijn werk op Curaçao. In 1971 ontving hij van prins Bernhard een Zilveren Anjer voor ‘personen van onbesproken vaderlands gedrag’, in 1975 wordt hij tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau benoemd en in 1995 wordt hij ereburger van Bonaire, waar hij op dat moment woonde.

Nina Jurna schrijft boek over Desi Bouterse: 'Desi Bouterse - Een Surinaamse realiteit'

Nieuw boek van freelance journaliste verschijnt 20 februari


Ruim drie maanden voor de verkiezingen in Suriname, verschijnt bij uitgeverij Conserve te Schoorl in Noord-Holland op 20 februari 2015 eindelijk het boek van Nina Jurna over Desi Bouterse: 'Desi Bouterse – Een Surinaamse realiteit'. Inclusief een dvd met een onthullend interview met Bouterse in het Surinaamse regenwoud, vooruitlopende op de verkiezingen van mei 2015. Het boek zou overigens eerst in 2012 verschijnen.

De uitgeverij schrijft over het boek: 'Desi Bouterse. Omstreden, gehaat, verguisd, maar ook immens populair en geliefd. Hoe lukt het hem om al ruim dertig jaar zijn stempel te drukken op de hedendaagse Surinaamse geschiedenis? In de jaren tachtig als bevelhebber van het leger, hield Bouterse Suriname in de greep met een militaire dictatuur. Tegenstanders verdwenen, werden gemarteld en vermoord. Of vluchtten naar Nederland en Amerika. Verantwoordelijken zijn nooit berecht. Jaren later als Bouterse het leger allang achter zich heeft gelaten, lukt het hem om als volksvertegenwoordiger in het parlement te komen. In augustus 2010 wordt hij bovendien beëdigd als president van de Republiek Suriname. Hoe slaagt Bouterse erin om ondanks zijn omstreden verleden democratisch te worden gekozen als president? Hoe weet hij toch steeds de dans te ontspringen? En waarom blijft het vooral voor Nederland zo moeilijk om te accepteren dat Bouterse een realiteit is die bij Suriname hoort.'

Correspondente Nina Jurna (Renkum, 1969) werkte van 2000 tot 2010 voor RTL Nieuws als correspondente in Suriname. In die hoedanigheid heeft ze Bouterse talloze keren geïnterviewd, waaronder een uitgebreid interview in 2005 op zijn landgoed in Zuid-Suriname nu op bijgaande dvd. Nina Jurna werkt sinds 2011 als freelance journaliste in Rio de Janeiro (Brazilië) voor onder andere Het Parool, Omroep Max en EenVandaag.


Curaçaose baaien vervuild met kankerverwekkende stoffen

Caracasbaai sterk verontreinigd.
Hoogste concentraties giftige stoffen in Schottegat en Caracasbaai


De bodem van twee van vier onderzochte baaien van Curaçao zijn ernstig vervuild met zogenaamde Polycyclische Aromatische Waterstoffen of hydrocarbons (PAH’s). Dat blijkt uit een studie van MOTE Marine laboratorium in Sarasota, Florida (VS), zo meldt Dick Drayer vandaag, maandag 9 februari 2015, op de nieuwswebsite NTR/Caribisch Netwerk.

PAH’s vervuiling ontstaat door onvolledige verbranding van olie- en gasproducten. Internationale studies wijzen uit dat PAH’s schade toebrengen aan DNA en kanker en longziektes veroorzaken. Vooral in de buurt van petrochemische installaties is er wereldwijd sprake van verhoogde aanwezigheid van hydrocarbons in bodem, water en lucht.

De hoogste concentraties op Curaçao zijn gevonden in het Schottegat en de Caracasbaai. Het onderzoek wijst uit dat de gevonden waardes overwegend petrogenisch van aard zijn. Volgens de onderzoekers wijst dat naar de Isla-raffinaderij als bron van vervuiling.

Het marine instituut in de Verenigde Staten heeft ook PAH-luchtmonsters genomen en onderzocht. De hoogste concentraties daarvan werden gevonden in twee wijken direct onder de rook van de Isla: Habaai en Marchena. Ook daar staat volgens de onderzoekers vast dat de vervuiling niet afkomstig is van het wegverkeer, maar van onvolledige verbranding van ruwe olie- en gasproducten op het terrein van de Isla.

KTPI-voorzitter niet blij met kritieken op hem na teruggave mandaat als onderhandelaar binnen V7

KTPI neemt geen genoegen met aalmoezen

'Ik ben niet bezig met een jawa blok en ga niet terug naar NDP'


Willy Soemita, voorzitter van de KTPI, vindt het niet leuk, dat er negatief over hem wordt gesproken, nadat hij aangegeven heeft dat zijn partij ontevreden binnen V7 is over de posities van kandidaten op het niveau van De Nationale Assemblee. Soemita zegt vandaag, maandag 9 februari 2015, op Starnieuws dat hij helemaal niet bezig is om een jawa blok te vormen of dat hij teruggaat naar de NDP. 

'Ik heb in alle partijen vrienden en ik heb inderdaad gesproken met Waldy Nain, voorzitter van de Partij voor Democratie en Ontwikkeling. Ook met ondervoorzitter Ismanto Adna van Nieuwe Stijl KTPI was er een kort onderhoud', zegt Soemita.

Soemita stelt dat de partij ook niet heel tevreden was over de posities op regionaal niveau, maar uiteindelijk is besloten goedkeuring hieraan te geven. Toen de samenwerking werd ondertekend op 5 december, was Soemita in Nederland. De verklaring werd ondertekend door waarnemend voorzitter van de KTPI Rudolf Partoredjo. Hij heeft ook een groot deel van de onderhandeling namens de KTPI gevoerd. Toen Soemita na zes maanden terugkeerde, nam hij de leiding weer over.

Het hoofdbestuur van de KTPI en districtscoördinatoren komen vanavond weer bijeen om zich te buigen over de situatie. De KTPI had aanvankelijk nummer vier in Commewijne. Na protesten uit de KTPI, heeft de Pertjajah Luhur (PL) de eerste plek afgestaan. In Paramaribo had de KTPI plek nummer dertien, maar inmiddels is nummer elf aangeboden aan de KPTI. De partij is niet tevreden met deze twee plekken. Soemita zegt dat de partij hard gewerkt heeft de afgelopen vier jaren. In Para en Wanica wil KTPI ook een positie.

Het hoofdbestuur zal vanavond beslissen of het mandaat als onderhandelaar dat Soemita heeft teruggegeven, zal worden geaccepteerd. Soemita laat weten, dat de partijleiding zal beslissen hoe de bespreking verder gevoerd zal worden.

Het tegenvoorstel van de partij om ook posities te verwerven in Para en Wanica is niet behandeld. Voor morgenmiddag vanaf vijf uur is de vergadering van de V7-leiding uitgeschreven. Dan zal de knoop doorgehakt moeten worden. Soemita zegt, dat hij al aangegeven heeft dat de KTPI geen genoegen zal nemen met aalmoezen.

Controleur bij Openbaar Groen doet aangifte tegen politicus Jogi (VHP) wegens bedreiging met de dood

'Hij gaat me doodmaken, ergens dumpen en mijn moeder verkrachten'

Jogi: 'Als hij de zaak wil verdraaien is dat zijn zaak'


Manodj Chitan, controleur bij Openbaar Groen van het ministerie van Openbare Werken, zou met de dood zijn bedreigd door het VHP-Assembleelid Mahinder Jogi. 'Hij gaat me doodmaken en ergens dumpen en mijn moeder verkrachten', beweert Chitan vandaag, maandag 9 februari 2015, op Starnieuws. 

Jogi ontkent de aantijging en vindt dat Chitan de zaak overdrijft. Jogi zou de uitlatingen vanmorgen hebben gedaan in Saramacca in het bijzijn van vijf medewerkers.

'Toke ham maarke big deb, djab tu hamaar VHP'er lok ke moeilijk karhiye', zou Jogi hebben geuit. Chitan beweertm dat Jogi hem gaat vermoorden als hij VHP'ers het leven zuur maakt. Chitan vindt echter dat iedereen even hard moet werken. 'Wij kijken niet naar de kleur. Jogi vindt misschien dat die mensen van hem, die VHP’ersm niet moeten werken. Die mensen zijn lui', aldus Chitan.

Jogi vindt dat Chitan de zaak opblaast. Hij bevestigt dat hij Chitan heeft aangesproken. Het Assembleelid heeft op Chitan een beroep gedaan om de werkers van de VHP het leven niet moeilijk te maken. Chitan laat volgens Jogi de VHP’ers avonddiensten draaien in de stad, terwijl hij weet dat zij ressortraadsleden zijn waardoor er geen vergaderingen kunnen worden gehouden.

Jogi herhaalt wat hij gezegd heeft: 'San ye lul den man fu mi? Er zijn nog vier maanden over. Je hebt nu macht en straks heb je het niet meer. Lieb den man, na birti sma, we wonen allemaal hier. San ye klets den man. Ie nom lul den man yere.'

Jogi zegt, dat iedereen op Saramacca weet dat beide heren goede maatjes van elkaar zijn. 'Ik koop vaker een biertje voor hem. Als hij de zaak wil verdraaien, is het zijn zaak. Als hij me vraagt, koop ik morgen weer een biertje voor hem. Voor Jogi is er geen vuiltje aan de lucht. Ik heb heb netjes met hem gesproken van ie nom lul lieb den man. Alla sma san ye moeilijk na let dya de tan. San ye moeilijk?'

Chitan heeft inmiddels aangifte gedaan bij de politie. Hij voelt zich nu niet meer veilig en hoopt dat Jogi gestraft wordt.

Assembleevoorzitter: Begrotingsbehandeling 2015 eind deze maand of begin maart op agenda

Minister Leilis wacht op goedkeuring begroting

Budget voor verkiezingen nu onvoldoend


Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons heeft vandaag, maandag 9 februari 2015, tijdens de openbare vergadering van De Nationale Assemblee, gezegd dat de begrotingsbehandeling 2015 eind februari of begin maart zal plaatsvinden. Dat bericht Starnieuws.

De openbare vergadering werd kort na de opening geschorst door Geerlings-Simons, omdat er onvoldoende ministers aanwezig waren, terwijl de Assembleeleden deze keer voor voldoende quorum hadden gezorgd. De vergadering begon met de behandeling van de Advocatenwet.

De Assembleevoorzitter deelde mee, dat alle stukken voor de begrotingsbehandeling inmiddels binnen zijn. De Nationale Assemblee zal om de ene week vergaderen, waardoor waarschijnlijk begin maart geurende een hele week de begrotingsbehandeling kan plaatsvinden.

Minister Lelis zei, dat het wachten is op de goedkeuring van de begroting, waardoor er genoeg geld zal zijn voor de organisatie van de verkiezingen. Er is Srd 80 miljoen begroot.

Het SPA-Assembleelid Guno Castelen zei, dat het behoorlijk druk is bij de diverse commissariaten waar mensen op basis van advertenties zich hebben aangemeld voor werkzaamheden op stembureaus. Namens de oppositie wilde Castelen weten hoe het gesteld is met de organisatie van de verkiezingen. Leilis liet hierop weten, dat de organisatie goed verloopt, maar dat het budget niet toereikend is. Het wachten is op goedkeuring van de begroting door De Nationale Assemblee.

VSB wil dat CBvS namen publiceert van personen en bedrijven die via interventie CBvS aan valuta komen

'Transparantie nodig voor blijven vertrouwen in Surinaamse dollar'

'Met publicatie worden speculaties en vriendjespolitiek voorkomen'


De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) wil dat de Centrale Bank van Suriname (CBvS) met aanvullende maatregelen komt om het vertrouwen in de Surinaamse munt te blijven waarborgen en om de schaarste van valuta zo klein mogelijk te houden. 

Daarom moeten volgens VSB-voorzitter Ferdinand Welzijn alle namen van personen en bedrijven gepubliceerd worden, die via de interventie van de CBvS aan valuta komen. Deze transparantie is volgens hem nodig voor het blijvend vertrouwen in de Surinaamse munt.

'Er moet meer transparantie komen voor welke categorieën er allemaal valuta beschikbaar wordt gesteld. Publiceer alle namen die valuta hebben ontvangen, dat zal zeker werken. Omdat men dan gerust gesteld wordt daarmee en bovendien voorkom je met die publicatie ook speculaties en vriendjespolitiek', aldus Welzijn vandaag, maandag 9 februari 2015, in de Ware Tijd.

De CBvS heeft vorige week diverse maatregelen getroffen op de valutamarkt. Zo intervenieert ze rechtstreeks en kan een ieder maximaal 300 Amerikaanse dollar of 300 euro bij de CBvS kopen. Ook heeft de bank aangekondigd vaker te publiceren over het interventiebeleid.

Welzijn vindt de transparantie goed, alleen moet die veel verder gaan en wel door publicatie van alle namen en bedragen. 'Als er schaarste is wil je wel weten wie wel en wie niet in aanmerking komt. Het mag geen politiek instrument gaan worden en dat je mensen gaat regelen. Daarom zijn we voorstander van de grootst mogelijke transparantie.'

Het bedrijfsleven wil ook een bijdrage leveren aan behoud van vertrouwen in de Surinaamse munt. Welzijn zegt persoonlijk geen voorstander te zijn van de maatregelen waarbij men tot maximaal 300 aan euro's of Amerikaanse dollars mag kopen. 'Het heeft wel wat risico's, maar laat die markt vrij. Bij vrijlaten kan je krijgen dat mensen gaan speculeren. Maar, wat je nu krijgt is erger.'

In kwestie arrestatie 2 agenten bureau Waldeck, Nickerie, verwijst korpschef voor info naar OM

(Bron foto's: BIC Nickerie)
Korpschef  neemt na overleg met OM verdere besluiten

Boze bewoners Waldeck bezetten korte tijd politiebureau Nieuw Nickerie : groep eist vertrek politie-inspecteur Marto van bureau WaldeckKorpschef Humphrey Tjin Liep Shie van het Korps Politie Suriname zegt vanmiddag, maandag 9 februari 2015, op Starnieuws, dat hij zich nader heeft laten informeren over de inverzekeringstelling van twee agenten van het politiestation Waldeck. Regiocommandant hoofdinspecteur Robert Rakijo had de korpschef al geïnformeerd over de situatie.

Bewoners in protest  februari bij districtscommissariaat.
'Ik betreur alle commotie die door deze zaak is ontstaan en verwijs personen die ontevreden zijn over de afhandeling van deze zaak c.q. de toepassing van de bevoegdheden door de hulpofficier van Justitie, voor verdere uitleg naar het Openbaar Ministerie (OM)', zegt de korpschef.

'Ik leef mee met de in verzekering gestelde politieambtenaren en kan ook begrijpen waarom personen uit het korps en de gemeenschap ontevreden zijn, echter zijn er in onze rechtsstaat wettelijke procedures die moeten worden gehanteerd om het besluit te corrigeren. Ik ben ervan overtuigd dat alle betrokken politieambtenaren zich hiervan bewust zijn en verder binnen de grenzen van het wettelijke kader zullen handelen. De korpsleiding zal op basis van het onderzoek, na overleg met het Openbaar Ministerie, verdere besluiten nemen', aldus Tjin Liep Shie.

In deze zaak verklaart de hulpofficier van Justitie de specifieke instructie van het OM te hebben gekregen om tot de inverzekeringstelling van twee politieambtenaren over te gaan, nadat was gebleken, dat een verdachte bij zijn aanhouding ernstig verwond was geraakt, stelt de korpschef. De hulpofficieren van Justitie zijn verplicht om de rechtmatig door het OM gegeven instructies uit te voeren. Andere hulpofficieren (ook de korpsleiding of districtscommissarissen) en functionarissen zijn onbevoegd de uitvoering van deze instructies te belemmeren.

De in verzekering gestelde verdachten mogen in beroep gaan bij de rechter-commissaris (RC). 'Wij leven in een rechtsstaat waarin eenieder respect moet opbrengen voor elkanders verantwoordelijkheid en bevoegdheden. Indien wij het oneens zijn met een besluit tot inverzekeringstelling zijn er juridische instrumenten ter beschikking om in beroep te gaan', stelt de korpsleider.

Protesterende burgers van Waldeck hebben vanmorgen uit onvrede over de gang van zaken het hoofdbureau van politie in Nieuw Nickerie korte tijd bezet gehouden, zo bericht het Burger Informatie Centrum (BIC) Nickerie.

De menigte vond zonder verzet van dienstdoende agenten haar weg naar de bovenverdieping. Hiermee wilden zij aandacht vragen van gewestelijke politiecommandant Rakijo voor de inverzekeringstelling van de twee agenten. Ook eiste de groep, zoals zij ook al had gedaan bij de districtscommissaris, het vertrek van politie-inspecteur Norma Marto van het bureau Waldeck.

Rakijo, die een delegatie van de bezetters wilde ontvangen, werd door de menigte gevraagd om zelf naar buiten te komen en de menigte toe te spreken. Na het aanhoren van hun eis zei hij, dat er een diepgaand onderzoek is ingesteld naar de ware toedracht. De afdeling Onderzoek Politiezaken, OPZ, zal onderzoeken of de beide in verzekering gestelde agenten al dan niet rechtmatig hebben gehandeld bij het aanhouden van een verdachte.

De protesterende burgers van Waldeck hebben na het gesprek met de gewestelijk politiecommandant besloten hem 24 uur de tijd te geven voor een oplossing dan wel vrijlating van de agenten S en M.

Curaçaose stichting volkshuisvesting FKP werft in Nederland

Directeur volkshuisvesting Arthur Con: 'Beleid regering is tegenstrijdig'


De Curaçaose stichting volkshuisvesting Fundashon KasPopular (FKP) houdt morgen en woensdag informatieavonden in Nederland. Dit blijkt uit een uitnodiging die naar verschillende instanties en personen de deur uit is gegaan. Uitgelegd wordt dat de informatie gaat over ‘bouwplannen en huisvestingsmogelijkheden’ op Curaçao. Dit bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 9 februari 2015.

'De sessies zijn gericht op Curaçaoënaars en andere geïnteresseerden woonachtig in Nederland', zo staat op de kaart. Op de vraag waarom er in Nederland geworven wordt, terwijl er nog zoveel wachtenden op een lijst staan op Curaçao, antwoordt de FKP-directeur Arthur Con, dat de overheid enerzijds een beleid voert om de bevolking van Curaçao te laten groeien, liefst met Curaçaoënaars uit Nederland, maar anderzijds weigert een goed lokaal woningbeleid op te zetten.

'Er is geen beleid met betrekking tot de wachtlijst op Curaçao, waar heel veel minvermogenden opstaan die afhankelijk zijn van huursubsidie. De regering heeft een jarenlange betalingsachterstand waar het gaat om huursubsidie. Ook zijn er mensen die bouwsubsidie nodig hebben, maar ook hier is geen visie of beleid over geformuleerd. En het beleid dat op papier staat, bijvoorbeeld ooit opgesteld door FKP en de dienst Ruimtelijke Planning, wordt niet uitgevoerd. Verder is er nog steeds geen beheersovereenkomst getekend tussen FKP en de regering. We moeten in Nederland nu onderzoeken waar de interesse ligt. Zijn het studenten die terug willen komen of ook gepensioneerden?'

Con is nu al in Nederand en staat dit weekend op de Immigratiebeurs in Nederland, in een stand samen met het Curaçaohuis. Ook heeft de directeur een afspraak met een woningcoöperatie in Rotterdam en is hij aanwezig op een bouwbeurs vandaag.

Waar tijdens de informatiesessies in Rotterdam en Amsterdam op wordt gefocussed zijn met name de 4.000 woningen die op Wechi gebouwd worden. 'Er worden appartementen gebouwd, maar ook complexen voor ouderen', aldus Con.

Morgen is er een bijeenkomst in Amsterdam in de Openbare Bibliotheek aan de Oosterdokskade van 19.00 tot 21.00 uur. In Rotterdam is er een bijeenkomst op woensdag op dezelfde tijd bij de Hoge- school Rotterdam bij het Museumpark

Man smokkelt 5 kilo cocaïne onder zijn wetsuit

(Bron foto: Koninklijke Marechaussee)
Spanjaard (48) uit Zuid-Amerika valt op Schiphol door de mand

46-Jarige inwoner Hoogvliet gepakt met cocaïne paste in dubbele bodem rugtas


Op Schiphol is vorige week een man gearresteerd die onder zijn kleren een wetsuit droeg met daarin 24 pakketjes met vermoedelijk cocaïne. Het totale gewicht van de coke was bijna 5 kilo. De 48-jarige Spanjaard kwam vanuit Zuid-Amerika, aldus bericht vandaag, maandag 9 februari 2015, het AD.

De marechaussee hield de afgelopen dagen op de luchthaven ook een 46-jarige man uit Hoogvliet aan. Ze hadden hem al in het vizier toen hij vanuit Zuid-Amerika via Zuid-Europa op Schiphol arriveerde.

In zijn rugtas zat een dubbele bodem. In de bodem zat een pastasubstantie met cocaïne. Beide mannen zitten nog vast.

Het verstoppen van drugs in een wetsuit is niet nieuw: een 59-jarige Brit probeerde op deze manier al eens 30 kilo cocaïne een cruiseschip op te smokkelen. Ook hij werd in zijn kraag gegrepen.

Diverse ongelukken met gewonden op Curaçao

Pick-up rijdt door na aanrijding met brommer

Brandweer bevrijdt zwaargewonde uit wrak auto

 
Het afgelopen weekeinde vonden diverse verkeersongelukken plaats op Curaçao. Na de kinderparade gisteren werd een bromfiets aangereden door een witte pick-up. Dat gebeurde op de Helmin Wiels Boulevard. Op de brommer zaten een man en een vrouw die na de klap op straat terechtkwamen, terwijl de pick-up doorreed. De slachtoffers liepen verschillende verwondingen op en moesten naar het ziekenhuis worden gebracht. De verkeerspolitie onderzoekt het hit-and-run ongeluk, aldus Paradise FM vandaag, maandag 9 februari 2015.

Twee personen raakten zaterdagmiddag gewond bij een ongeluk. Een automobilste raakte de controle over haar auto kwijt doordat, naar eigen zeggen, het gaspedaal bleef vastzitten. Dat gebeurde op de Kaminda George Willems in Brievengat, waar net een begrafenis plaatsvond. 


De auto van de vrouw botste tegen vier geparkeerde auto’s. Een voetganger die zich tussen twee auto’s bevond raakte gewond. Ook de bestuurster van de auto liep verwondingen op. Beiden werden naar het Sehos gebracht. 

Verder botsten twee auto’s door nog onbekende oorzaak frontaal op elkaar op de Seru Fortunaweg. De twee chauffeurs werden met spoed overgebracht naar het Sehos.

Een zwaargewonde viel zaterdagochtend te betreuren bij een verkeersongeluk op de Schottegatweg Oost ter hoogte van restaurant Tony Roma. Op die weg zou de bestuurder van een auto een vreemde manoeuvre hebben uitgevoerd. Daardoor vond een botsing plaats met een andere auto die op zijn kant terechtkwam. Ambulancemedewerkers slaagden er niet in de chauffeur van die auto er op een veilige manier uit te krijgen. 


Personeel van de brandweer moest eraan te pas komen. Het slachtoffer kon pas uit de auto worden gehaald nadat het dak was los gezaagd. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht.

Abdoel (NDP): 'Jeugdparlementsleden mogen politiek werk niet mengen met werk NJP'

(Bron foto: Dagblad Suriname)
Jeugdparlementslid Harribhajan op NDP-podium Kwatta als conferencier


Volgens het NDP-Assembleelid Amzad Abdoel mogen jeugdparlementariërs het politieke werk dat ze doen niet mengen met het werk waarvoor ze daadwerkelijk zijn gekozen. Tijdens de NDP-ressortvergadering te Kwatta afgelopen zaterdag was jeugdparlementariër Rayneesh Harribhajan de conferencier. Dit ondanks het feit, dat de voorzitter van het Jeugdparlement, Priya Sital, onlangs had aangegeven dat de jeugdparlementariërs zich niet met de partijpolitiek moeten bemoeien, aldus het Dagblad Suriname vandaag, maandag 9 februari 2015.

Volgens Abdoel is al bij de propagandavoering om gekozen te worden tot jeugdparlementariër gebleken, dat de kandidaten gelieerd zijn aan bepaalde politieke partijen. 'Allemaal, bijna allemaal waren gelieerd aan een politieke partij en ze werden ondersteund door die politieke partij', sprak Abdoel.

Hij is van mening, dat het getuigt van een stukje democratie, als een jeugdparlementariër opkomt en zijn of haar politieke kleur kenbaar maakt. Dat geeft volgens hem ook aan dat ze bewust zijn van de democratie en van de rechten en de plichten die zij hebben. 'Wat zij niet moeten doen, is het politieke werk dat ze doen, mengen met dat werk waarvoor ze daadwerkelijk zijn gekozen.'

Volgens Abdoel hebben de NJP’ers wel de vrijheid om hun politieke werk te doen. De vraag of jeugdparlementariërs zich terughoudend moeten opstellen ten opzichte van de partijpolitiek, beantwoordt Abdoel ontkennend. 'Ik vind van niet, omdat wij weten dat alle mensen, die zich opgeven om jeugdparlementariër te worden, politieke ambities hebben.'

Volgens hem zien de meesten het Jeugdparlement als een forum, waarbij zij zich kunnen profileren als jonge politici. 'Ze doen al het werk waarvoor ze gekozen zijn, het behartigen van de belangen van de jongeren, en daarnaast kunnen en mogen zij zich, wanneer zij de kans krijgen, profileren binnen het daadwerkelijke veld waarvoor ze ambities hebben', aldus Abdoel.

De NDP’er gaat hier echter, aldus de krant, totaal voorbij aan de doelstellingen van het NJP. Het NJP is een inspraakorgaan voor jongeren en geen kweekvijver voor toekomstige politici.

Hoofdredactie, directie en uitgever de Ware Tijd bieden escuses aan lezers aan

Krant betreurt late communicatie met haar lezers

De Ware Tijd zet de tering naar de nering: krant snoeit in columns, blogs en servicerubrieken


In een ingezonden stuk van de hoofdredactie, directie en uitgever van de Ware Tijd worden excuses aangeboden aan de lezers voor de late communicatie met die lezers. 'Zoals het u niet is ontgaan dat er ingrijpende veranderingen in onze krant zijn doorgevoerd, zo is ons de ontstane verontrusting bij het lezerspubliek hierover beslist niet ontgaan. Of het nu om verontwaardiging, kritiek, of bezorgdheid gaat; het doet ons goed dat u als lezers betrokken bent met het wel en wee van uw geliefde lijfblad en titel de Ware Tijd', zo schrijven vandaag, maandag 9 februari 2015, de leiding van de krant.

Volgens de krant ontkomt zij niet aan internationale economische uitdagingen die lokaal merkbaar zijn. 'Dat betekent dat ook wij de tering naar de nering moeten zetten, willen we gezond blijven voor de langere toekomst. Daarom zullen we meer efficiëntie en rendement uit onszelf moeten halen met een smaller budget.'

De top van de krant schrijft dat bezuinigingen onvermijdelijk zijn. Gesnoeid gaat worden in de columns, de blogs en de zogenoemde extern verzorgde rubrieken. De schrijvers stellen dat daarbij inhoudelijke, journalistieke afwegingen zijn gemaakt. Enkele columns en rubrieken zijn inmiddels al stopgezet, het Engelstalige nieuws is niet meer in de krant terug te vinden maar een zogenoemde pfd-versie kan via pdf@dwt.net worden aangevraagd.

Ten aanzien van de columns 'Von Zeggen' op maandagen en 'Rozegeur' op dinsdagen wordt gesteld, dat alles wordt gedaan om die veelgelezen columns te behouden. 

Tot slot laten de hoofdredactie, directie en uitgever weten dat de prijs van de krant Srd 1.25 blijft, omdat zij van mening zijn, 'dat de Ware Tijd voor elke Surinamer informatief, educatief en betaalbaar moet blijven'. 

Paramaccaners in gesprek met Surgold/Newmont

Gezagsdragers willen dat goudbedrijf gemaakte afspraken nakomt


De Paramaccaanse gemeenschap, waaronder het traditionele gezag en lokale goudzoekers, praat komende woensdag in Langatabiki met vertegenwoordigers van goudbedrijf Surgold/Newmont. Waarover gesproken zal worden is echter nog onduidelijk Het lijkt er wel op dat de gezagsdragers willen weten of de afspraken met Surgold, die staan in een intentieverklaring, nog overeind staan, aldus de Ware Tijd vandaag, maandag 9 februari 2015.

'Het gesprek is aangevraagd door de gezagdragers en wij moeten dinsdag in Langatabiki zijn en zullen misschien die dag weten waarover de vergadering gaat', zegt Adriaan Adawde, voorzitter van de Paramaccaanse Onderhandelingscommissie (POC), die namens de gemeenschap onderhandelt met Surgold.

Adawde stelt, dat in de intentieverklaring onder meer staat dat er een fonds wordt opgezet om projecten uit te voeren voor de gemeenschap zoals het stimuleren van ondernemerschap. 'Als Surgold weg is, moeten de mensen economisch weerbaar zijn om zelfvoorzienend te zijn.'

Ook weet hij dat er een groep goudzoekers momenteel vertoeft in de concessie van Surgold, maar het bedrijf wil hen daar weg. De Commissie Ordening Goudsector zou ze verwijderen, maar Adawde heeft gehoord dat die actie voorlopig van de baan is. 'Ik weet niet of het gaat om goudzoekers van het gebied. Als dat het geval is, zal er mogelijk hierover gesproken worden.'

De POC-voorzitter weet dat de lokale goudzoekers enkele jaren geleden zijn ontruimd door de commissie. Er was beloofd dat er een nieuw werkgebied voor ze gereserveerd zou worden, maar dat is nog niet gebeurd.

Volgens Adawde is er een goede samenwerking met Surgold en partijen vergaderen één keer per maand. Hij wil niet dat deze samenwerking wordt verstoord zoals het geval is bij Rosebel Gold Mines/IAmGold in Brokopondo. De goudzoekers uit Nieuw Koffiekamp, die verenigd zijn in de vereniging Makamboa, willen niet vertrekken uit de concessie Romapit van IAmGold.

Lijsttrekker NDP te Wanica Algoe wil publiek debat ove wie wel of niet corrupt is geweest

Algoe kritisch over beleid oud-minister van Justitie en Politie Santokhi


Tijdens een NDP-ressortvergadering te Kwatta heeft de lijsttrekker van de NDP en tevens minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij Soeresh Algoe, de aanwezigen duidelijk gemaakt dat 'de tegenpartij' vaak aangeeft dat het qua veiligheid en de aanpak van corruptie niet goed gaat in het land. 'Hij is toch zelf minister van Justitie en Politie geweest? Waarom heeft hij het niet opgelost als hij zo geweldig was?', vroeg Algoe zich af, uiteraard doelend op oud-minister Chandrikapersad Santokhi, huidig voorzitter van de VHP.

(Bron foto: Dagblad Suriname)
Hetzelfde geldt volgens Algoe ook voor corruptie. Volgens hem moeten de mensen geen leugens verkondigen, door aan te geven dat het niet veilig is in Suriname. Hij is voorstander van een publiek debat over wie wel of niet corrupt is geweest. Volgens Algoe is het overal in de wereld zo dat het af en toe onveilig is in het land.

De NDP is er om te investeren in het land en in de jeugd. 'De NDP’er is er niet om te investeren in gevangenissen', sprak hij. Door te investeren in de jeugd wordt voorkomen dat jongeren het verkeerde kiezen. Hierdoor zal men ook minder gevangenissen nodig hebben.

Toen de president in 2011 aankondigde te starten met de teelt van cacao, vond de tegenpartij dat ze het beter zullen doen. 'Maar, ze hebben het nooit eerder gedaan.'

Het hele terrein achter de landbouwcoöperatie Kwatta en achter te markt, dat eigendom was van de coöperatie, is verkaveld. De huidige regering zal er volgens Algoe alles aan doen om dat stukje terrein in te trekken. Het is de bedoeling dat er een packing house komt voor de verwerking van groente. Algoe zegt vandaag, maandag 9 februari 2015, in het Dagblad Suriname, dat hij al gestart is met het voeren van gesprekken met de minister van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer over de te nemen stappen.

Onder de aanwezigen te Kwatta bevonden zich ook de NDP-Assembleeleden Rashied Doekhie van Nickerie en Theo Vishnudatt van Wanica.

'Pollack bezoekt alle NDP-vergaderingen met de dienstwagen'

'Het enige dat de dc van Commewijne doet is stemmen vergaderen voor NDP'


‘Districtscommissaris (dc) Remy Pollack van Commewijne maakt openlijk propaganda voor de NDP en dat mag absoluut niet.’ Dat zegt VHP-kopstuk Radjesh Mohan te Alkmaar vandaag, maandag 9 februari 2015, in het Dagblad Suriname. 

'Pollack bezoekt openlijk alle NDP-vergaderingen, met zijn dienstauto, gaat naar alle ressorten en probeert openlijk de NPS-aanhang richting NDP mee te nemen.'

Mohan stelt, dat in plaats van het ophalen van sloten in Commewijne en onderhouden van straten, Pollack zich liever bezig houdt met partijpolitieke aangelegenheden. 'Waarom kan de burgervader zich niet bezig houden met het veiligheidsbeleid aan de Oost-Westverbinding? Kijk maar naar de infrastructuur van Commewijne. Er is veel werk aan de winkel. Mensen beschikken nog steeds niet op tijd over water. In plaats van dat de dc ze helpt met water, vraagt hij omgekeerd om stemmen. Dat is toch belachelijk', zegt Mohan.

De VHP’er zegt verder, dat de inwoners van Comemwijne met diverse problemen zitten waaraan de dc totaal niet werkt. 'Het enige wat hij doet is stemmen vergaren voor de NDP.'

De redactie van de krant schrijft diverse keren de dc te hebben gebeld voor een reactie, maar zijn mobiele telefoon was uitgeschakeld.

Ambtenaren kandideren schept chaos

 'Wie stemt is mede verantwoordelijk voor wat daarna gebeurt'

'Assemblee wordt gedirigeerd door regering'


‘Ik bemoei niet of ik wil niet bemoeien met politiek,’ horen wij vele personen zeggen. Maar als ze toch gaan stemmen, zijn ze medeverantwoordelijk voor wat daarna gebeurt. Assembleeleden vinden Srd 15.000,00 per maand te weinig voor een voltijdse baan, zonder zich af te vragen hoe anderen met de huidige kinderbijslag, AOV of het minimumloon moeten rondkomen. Driekwart van Suriname denkt dat corruptie niet te bestrijden valt en dat geen enkele politieke partij dat ook zal gaan doen. Met andere woorden, driekwart van onze samenleving denkt dat het kwade niet te overwinnen is. Hoe moeten onze kinderen, dus de toekomst van morgen, onder deze omstandigheden dan gedijen?

Omgekeerde baas - knecht verhouding (figuurlijk)
Deze zienswijze dat het kwade overwint, is mede gecreëerd en gevoed door onze politiek-bestuurlijke geschiedenis. Van oudsher selecteren politieke partijen in het algemeen hun kandidaten voor de algemene verkiezingen namelijk op basis van blinde loyaliteit, volgzaamheid en omkoopbaarheid, waarbij de voorzitters op eerste plaats van de verkiezingslijsten komen te staan. Ziedaar de bron van de omgekeerde baas - knecht verhouding tussen de regering en De Nationale Assemblee (DNA), ondanks DNA grondwettelijk de hoogste wil van ons volk vertegenwoordigt.

In plaats van haar toezichthoudende-, controlerende- en corrigerende taken aangaande het regeringsbeleid naar behoren te vervullen, wordt DNA gedirigeerd door de regering. Daarnaast worden er overwegend ambtenaren op de verkiezingslijsten geplaatst, die meerdere functies op na houden. Hierdoor wordt werkloosheid gestimuleerd met alle mogelijke gevolgen van dien zoals armoede, criminaliteit, prostitutie, etc. Anders geformuleerd, wanneer je op een ambtenaar stemt, steel je van je zelf omdat met je belastinggelden wordt gecorrumpeerd; steel je van het volk, aangezien dat ten koste gaat van veel potentiële banen; en help je de overheid stelen en de werkloosheid vergroten. Deze illegale verhouding tussen de regering en DNA, alsook de effecten hiervan, tasten al decennialang het vertrouwen in de politiek en in politici van steeds meer burgers verder aan.

Versplintering gevestigde orde
Om deze lucratieve gevestigde en verstarde orde te kunnen handhaven worden allerlei monsterverbonden bekokstoofd. Deze monsterverbonden en hun napraters zullen dan ook schreeuwen over zogenaamd stemmenverlies, en wel met klinkende holle frasen zoals: ‘No lasi yu sten.’ Niets is minder waar. Nieuwe politieke partijen geven juist blijk van de wens om mondig, kritisch, onafhankelijk en in vrijheid te willen leven, wat een moeizaam proces is. Als nieuwe politieke partijen echter, ambtenaren kandidaat stellen en hun voorzitters op de eerste plaats van de verkiezingslijsten plaatsen, zal de politieke verloedering en het wantrouwen blijven toenemen, en ons land op den duur ten ondergaan.

Kiezers hoofdverantwoordelijk
De droom van elke burger is om bestuurders en volksvertegenwoordigers te hebben die optimaal hun belangen dienen. De realisatie van deze droom is voornamelijk afhankelijk van de controlemechanismen en zekerheidsmaatregelen (zie www.pvp.sr), waarvoor U als kiezers hoofdverantwoordelijk bent – of U nou stemt of niet.

Dr. Roy Bhikharie, PhD
Voorzitter Progressief-Verheffende Partij

Curaçao kent een tekort aan pastoors: twee pastoors naar buitenland vertrokken voor studie

Mogelijk worden pastoors aangetrokken uit andere eilanden


Deze week zal het bisdom van Curaçao na terugkeer van monseigneur Secco uit het buitenland bekijken wat er gedaan kan worden aan het huidige tekort aan pastoors. Dat zegt pastoor Gregg Redoblado vandaag, maandag 9 februari 2015, in het Antilliaans Dagblad. 

'Met het oog op de komende vastenperiode moeten wij kijken of we misschien vanuit de andere eilanden, die ook deel uitmaken van het bisdom, versterking kunnen krijgen. Uit Aruba bijvoorbeeld.'

Pastoor Simon Wilson van de parochie Groot Kwartier en pastoor Eduardo Sylvester van de parochie Steenrijk vertrokken onlangs naar het buitenland om daar te gaan studeren.

Het vertrek van Simon leidde tot een stroom van geruchten. Het bisdom kwam een paar dagen nadat het nieuws over het vertrek van Wilson al bekend was, met een persverklaring. In die verklaring schreef het bisdom dat de pastoor voor zijn persoonlijke ontwikkeling naar het buitenland vertrok. Bij het vertrek van pastoor Eduardo werd in de volksmond gezegd dat de geestelijke een alcoholprobleem had en daarom naar het buitenland moest. Pastoor Gregg ontkende tegenover deze krant dat dit het geval is.

Zowel in het geval van pastoor Simon als pastoor Eduardo gaat het alleen om hun ‘personal growth’ aldus Gregg. 'Het is heel normaal dat geestelijken naar het buitenland gaan voor studie. Als dat gebeurt wil het nog niet zeggen dat ze iets verkeerd hebben gedaan.'

'Dreamliner' ArkeFly gaat wekelijks meerdere keren vliegen van Eindhoven naar Curaçao en Aruba

(Bron foto: pilootenvliegtuig.nl)
Air Berlin gaat zware concurrentie krijgen van Eindhoven Airport

Duitse luchtvaartmaatschappij vliegt wekelijks van Düsseldorf naar Curaçao


De Boeing 787 'Dreamliner' gaat ook vliegen van Eindhoven naar Aruba en Curaçao. Dat maakte ArkeFly vandaag, maandag 9 februari 2015, bekend op Eindhoven Airport. Vakantiegangers profiteren van een nieuwe prijzenslag, aldus bericht de Telegraaf.

Voor het eerst worden in Nederland op grote schaal vakantievluchten vanaf een regionale luchthaven naar verre bestemmingen uitgevoerd. Tot nu toe is dat voornamelijk naar de Middellandse Zee.
De Dreamliner van ArkeFly gaat vanaf het najaar meerdere keren per week rechtstreeks van Eindhoven naar Aruba en Curaçao vliegen. Dat is, zo schrijft de krant, bevestigd door Antilliaanse bronnen.

Arke opent vanuit Eindhoven naar verluidt ook de aanval op de Belgische en Duitse toeristenmarkt. De vakantievlieger heeft nu twee Dreamliners in de vloot voor vluchten vanaf Schiphol. KLM krijgt in oktober de eerste. Air Berlin, die wekelijks van Düsseldorf naar Curaçao vliegt, zal naar verwachting zware concurrentie van Eindhoven Airport krijgen.

De Dreamliner is het nieuwste zuinige toestel voor de lange afstand van Boeing. Hij had weliswaar de kampen met kinderziekten, maar volgens TUI Nederland, de moeder van ArkeFly, zijn alle problemen opgelost. 'Het is voor passagiers en bemanning een fantastisch toestel.'

Ballast Nedam claimt zo'n 50 miljoen Amerikaanse dollar bij Staatsolie

Nederlandse bouwgigant stapt naar Internationaal Arbitrage Hof


Ballast Nedam is naar het international Arbitrage Hof (ICA) gestapt uit onvrede met een claim van bijna 50 miljoen Amerikaanse dollar bij Staatsolie Maatschappij Suriname NV. De bruggenbouwer heeft vandaag bekendgemaakt dat hij het verzoek bij het Hof heeft ingediend. Dat bericht vandaag, maandag 9 februari 2015, koersalarm.nl op gezag van AMB Financial News.

De claim is in 2012 ontstaan en de jaren daarna naar aanleiding van vertraging en verstoring van het project, waarvoor Ballast Nedam de opdrachtgever Staatsolie verantwoordelijk houdt.

Het werk omvatte het leveren en installeren van stalen heipalen en civiele werkzaamheden voor de uitbreiding van de olieraffinaderij te Tout Lui Faut. De bouwer zegt dat hij het project in november 2013 succesvol heeft opgeleverd.

Gesprekken om te komen tot een minnelijke regeling hebben tot dusver niet tot overeenstemming geleid. Ballast Nedam noemt dat de reden om een formeel verzoek voor arbitrage in te dienen.

De ICC (International Court of Arbitration), onderdeel van de Internationale Kamer van Koophandel, doet veelal achter gesloten deuren aan internationale geschillenbeslechting. De organisatie is gevestigd in Parijs.

Rond 1.150 mensen mogen 25 mei niet hun stem uitbrengen

52 Uitgesloten personen zijn gedetineerd en komen voor 25 mei vrij


Ongeveer 1.150 personen hebben te horen gekregen dat ze dit jaar worden uitgesloten voor de verkiezingen. Hen is het actief en passief kiesrecht ontnomen. Deze groep mag zich niet kandidaat stellen en mag ook niet stemmen bij de verkiezingen van 25 mei. In 52 gevallen gaat het om gedetineerden die tussen nu en 25 mei vrijkomen, aldus Paulus Pinas, hoofd Delinquentenzorg bij het ministerie van Justitie en Politie meegedeeld, zo bericht vandaag, maandag 9 februari 2015, de Ware Tijd.

Pinas stelt, dat de betreffende personen alleen nog mogen stemmen wanneer ze hun stukken op tijd in orde te maken. Bij de kiezerslijst, die nu wordt samengesteld, is deze groep niet meegeteld. De groep van 52 bestaat uit arrestanten en gedetineerden die voor een strafbaar feit zijn of worden veroordeeld. Ook personen die onder curatele zijn gesteld wordt het kiesrecht ontnomen. Ze mogen ook niemand machtigen om alsnog een stem uit te brengen.

Volgens artikel 16, lid 4 van de Kiesregeling moet de minister van Justitie en Politie regelmatig en zo spoedig mogelijk aan de minister van Binnenlandse Zaken opgeven wie van het kiesrecht worden uitgesloten. De minister van Binnenlandse Zaken moet vervolgens betrokkenen informeren over de uitsluiting en ook de duur hiervan.

Degenen die een andere persoon via een machtiging voor hen kunnen laten stemmen zijn kiezers die zijn aangesteld als voorzitter, lid of plaatsvervangend lid van een stembureau of hoofdstembureau buiten het kiesdistrict waar ze staan ingeschreven. Hetzelfde geldt voor leden van het Korps Politie Suriname en het Nationaal Leger die op de dag van de verkiezing buiten hun kiesdistrict moeten werken. Dit geldt ook voor kiezers die zitting hebben in het Onafhankelijk Kiesbureau en het Centraal Hoofdstembureau als controleur of toezichthouder.

Pertjajah Luhur geen voorstander van president die ook partijvoorzitter is

'Wij willen een ceremoniële president en premier met politiek draagvlak'


Wanneer de Pertjajah Luhur (PL) na de verkiezingen van mei 2015 mede regeringsverantwoordelijkheid zou dragen, dan wil zij geen president meer, die ook voorzitter is van een politieke partij. 'We willen een ceremoniële president met een premier die politiek draagvlak heeft. Wanneer die regering of premier geen quorum meer heeft, dan zou die regering naar huis moeten gaan. Maar, omdat we dit systeem niet hebben, dan is het belangrijk dat dit systeem er komt wanneer de PL aan de macht is.' Woorden van PL-presidentskandidaat Raymond Sapoen afgelopen zaterdag tijdens een kerninstallatie te weg naar Zee, aldus Starnieuws vandaag, maandag 9 februari 2015.

Hij zei het de Grondwetcommissie kwalijk te nemen, dat die na ruim vier jaren nog geen enkel advies heeft uitgebracht, terwijl alle partijen schreeuwen om wijziging van de Grondwet en het kiesstelsel.

Sapoen zei dat de partij of combinatie die in Paramaribo de meeste zetels haalt, de verkiezingen zal winnen. Dat betekent dat het aantal zetels dat de partijen, die nu in V7 zitten, tijdens de verkiezingen van 2010 in dit kiesdistrict hebben gehaald, veel meer moet worden. Van de 17 beschikbare zetels zou het overgrote deel binnengehaald moeten worden. 

'Dan pas kunnen we praten van verkiezingswinst. Daarbij is het belangrijk dat gekeken wordt naar de verworvenheden van de partij. De PL is in de afgelopen maanden alleen nog maar sterker en jonger geworden. We gaan als partij een goede toekomst tegemoet. Kunt u zich een regering voorstellen zonder PL? Nu PL uit de regeringscoalitie is, is er onrust en instabiliteit', sprak Sapoen.

Hij ging ook in op het functioneren van het Jeugdparlement, waarvan hij vindt dat die na tien jaar verworden is tot een vijver voor jongeren die in de politiek willen gaan en door de politiek worden misbruikt. Zij krijgen later eventueel een kans om namens hun partij een zetel te bezetten in De Nationale Assemblee.

'En dat mag, maar wanneer het gaat om de stem van de jongeren te horen in de regering, dan kennen de huidige machthebbers geen enkel Jeugdparlement.' Hij kondigde aanm dat bij verkiezingswinst het jeugdbeleid en alles wat te maken heeft met jongeren geëvalueerd zal worden, omdat ook zij een bijdrage moeten en kunnen leveren. 'Ze moeten geen bijdrage leveren aan partijpolitieke ontwikkelingen, maar aan de ontwikkeling van de totale jeugd in Suriname', zei Sapoen.

SwissLeaks-onderzoek: HSBC-rekeningen gebruikt voor wapenhandel, handel in bloeddiamanten en grootschalige belastingontduiking

Surinaamse klanten bij HSBC hebben ruim 720 miljoen Amerikaanse dollar op rekeningen staan

Van 203 onderzochte landen staat Suriname op plaats 52 en Curaçao op 123


Voor het eerst hebben journalisten wereldwijd (140 journalisten in 45 landen) onderzoek kunnen doen naar de rekeningen van meer dan 100.000 klanten bij de Zwitserse tak van de Britse bankgigant HSBC. Uit het zogenoemde SwissLeaks-onderzoek (60.000 gelekte documenten) van de Franse krant Le Monde en het International Consortium of Investigative Journalists (ICJC), waar de Nederlandse krant Trouw ook deel van uitmaakt, blijkt dat HSBC-rekeningen gebruikt zijn voor wapenhandel, handel in bloeddiamanten en grootschalige belastingontduiking. Dat bericht vandaag, maandag 9 februari 2015, onder andere Trouw.
 
De gegevens zijn in 2008 door voormalig bankmedewerker Hervé Falciani meegenomen naar Frankrijk, waar ze in handen kwamen van de Franse overheid. In de jaren daarna heeft Frankrijk de informatie gedeeld met tal van andere landen, die via die weg honderden miljoenen euro aan ontdoken belastingen hebben geïnd.

In totaal stond in de periode 2006-2007 voor ongeveer 4,6 miljard dollar (4,1 miljard euro) op de 'Nederlandse' rekeningen, maar het leeuwendeel daarvan was van andere banken of van Nederlandse bedrijven die zijn opgericht door buitenlanders, onder wie Mexicanen, Venezolanen, Libanezen, Israëliërs en Britten. Het totale bedrag op de rekeningen van HSBC in Zwitserland in die periode loopt op tot ruim 100 miljard dollar.

Suriname zou voor een totaalbedrag van 722.3 miljoen Amerikaanse dollar op 27 bankrekeningen bij de HSBC hebben staan. Dat bedrag is afkomstig van negen cliënten die, aldus de onderzoekers, geassocieerd zijn met Suriname en waarvan 11% de Surinaamse nationaliteit heeft. Suriname staat in een landenoverzicht van in totaal 203 landen met klanten bij de HSBC op plaats 52. Een van de cliënten zou voor een bedrag van 721.8 miljoen Amerikaanse dollar bij de HSBC in Zwitserland hebben ondergebracht.

Explore the Swiss Leaks Data

Layers of Privacy on Swiss Bank Accounts


Curaçao staat op plaats 123 met een totaalbedrag van ruim 43.5 miljoen Amerikaanse dollar verdeeld over 17 rekeningnummers. Het zou gaan om 30 cliënten.Een cliënt zou ruim 19 miljoen Amerikaanse dollar in Zwitserland veilig hebben gesteld.

Naast de namen bevatten de SwissLeaks-gegevens notities van bankmedewerkers waaruit blijkt dat HSBC actief klanten hielp met het ontduiken van de belastingen. In een reactie aan ICIJ stelt HSBC dat de bank in die tijd op het standpunt stond dat klanten zelf verantwoordelijk zijn voor het betalen van hun belastingen, en niet de bank.

Sindsdien zijn er 'belangrijke stappen gezet om hervormingen door te voeren'. Zo stelt de bank dat het afscheid heeft genomen van een groot aantal klanten waar twijfels bestonden over het gebruik van de rekening. Sinds 2007 is het aantal klanten van de Zwitserse tak volgens HSBC met bijna 70 procent gekrompen. 

In de database duiken veel internationaal beroemde namen op, zoals zangeres Tina Turner, zanger David Bowie, formule 1 -coureur Fernando Alonso, fotomodel Elle Macpherson en acteur John Malkovich. Maar, ook oud-politici en huidige politici uit Groot-Brittannië, Rusland, Oekraïne, Georgië, Kenia, Roemenië, India, Liechtenstein, Mexico, Libanon, Tunesië, de Democratische Republiek van Congo, Zimbabwe, Rwanda, Paraguay, Djibouti, Senegal, Filipijnen en Algerije.

'De geheime documenten onthullen ook, dat bankreus HSBC zaken heeft gedaan met wapenhandelaars die mortiergranaten leverden aan kindsoldaten in Afrika, loopjongens van dictators uit de Derde Wereld en andere internationale outlaws. De gelekte bestanden bieden een uitzonderlijke inkijk in het ultrageheime Zwitserse banksysteem. De documenten tonen de omgang van de bank met klanten betrokken in allerhande illegale activiteiten - vooral dan in het verbergen voor belastingoverheden van honderden miljoenen dollar. Ze bevatten de privédossiers van wereldberoemde voetbal- en tennisspelers, wielrenners, rocksterren, Hollywood-acteurs, royalty, politici, zakenlui en rijke families', aldus een vandaag uitgebracht persbericht van ICIJ.

In Nederland duikt de naam op van Ralph Sonnenberg, één van de rijkste mensen van het land met een geschat vermogen van 1,6 miljard euro. Sonnenberg is grootaandeelhouder van luxaflex-fabrikant Hunter Douglas en woont al jaren in Zwitserland. Uit de gegevens blijkt dat hij een relatief klein bedrag bij HSBC had staan, en er zijn geen redenen om aan te nemen dat er iets aan de rekening niet zou deugen.(Red. De Surinaamse Krant/Trouw/ICIJ)

De Historische Kalender 2015


Klik hier voor meer informatie in een uitgebreid interview over de unieke kalender met Lucien Karg in het Apintie televisieprogramma To The Point van 11 december 2014......